Akademia public relations szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia public relations szkoły"

Transkrypt

1 Akademia public relations szkoły Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Dorota Janiszewska

2 Prezentowane zagadnienia 1.REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU 2.DEFINICJE PUBLIC RELATIONS 3.IDENTYFIKACJA OTOCZENIA SZKOŁY 4.KOMUNIKACJA 5.DZIAŁANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 6.DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PR 7.TWORZENIE WIZERUNKU SZKOŁY

3 2. AKTY NORMATYWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256, z póź. zm ) 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed. oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17) 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U r. Nr 235, poz.1543) 5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. W sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 1324, poz. 168)

4 2. AKTY NORMATYWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z póź. zm ) Art. 39. ust. 4 Dyrektor szkoły lub placówki w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Art. 54 Kompetencje rady rodziców uchwalanie programu wychowawczego i profilaktyki, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania współpraca z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami opiniowanie projektu planu finansowego, występowanie do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły i placówki.

5 2. AKTY NORMATYWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zał. 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgim. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

6 2. AKTY NORMATYWNE 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela: kontraktowego znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów; mianowanego umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; dyplomowanego wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

7 2. AKTY NORMATYWNE 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Oczekiwania systemu oświaty wobec nauczyciela dyplomowanego: kreatywny, wprowadza innowacje, opracowuje programy, ma wysoki autorytet w środowisku, ma szeroki zakres kompetencji, współpracuje ze środowiskiem lokalnym i współtworzy pozytywny wizerunek szkoły.

8 2. AKTY NORMATYWNE 5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

9 1. DEFINICJE PUBLIC RELATIONS Co to jest public relations? coś innego media biznes Skojarzenia związane z pojęciem PR polityka propaganda reklama dziennikarstwo

10 2. DEFINICJE PUBLIC RELATIONS wg Wikipedii public relations PR (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) dotyczą kształtowania stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem

11 2. DEFINICJE PUBLIC RELATIONS wg Brytyjskiego Instytutu PR public relations to przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągnięcie oraz utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a jej publicznością (ludzie mający znaczenie dla danej organizacji i wpływający na nią)

12 2. DEFINICJE PUBLIC RELATIONS wg S. Blacka public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji

13 2. DEFINICJE PUBLIC RELATIONS uogólnienie Celem działań PR jest wybudowanie i stałe umacnianie pozytywnego wizerunku instytucji, w naszym przypadku szkoły/placówki. PR to planowy i nieustanny wysiłek zmierzający do kreowania dobrej reputacji instytucji oraz wzajemnego zrozumienia między szkołą a odbiorcami jej działań.

14 3. IDENTYFIKACJA OTOCZENIA SZKOŁY środowisko wewnętrzne zewnętrzne

15 3. IDENTYFIKACJA OTOCZENIA SZKOŁY Grupy stanowiące otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne szkoły Środowisko wewnętrzne: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie, rada rodziców, rada szkoły Środowisko zewnętrzne: lokalna społeczność, mieszkańcy sąsiedztwa, konkurencja, władze oświatowe, samorząd lokalny, instytucje samorządowe, policja, sponsorzy, firmy turystyczne, ubezpieczeniowe, kościół, uczelnie, instytucje kultury, absolwenci, parlamentarzyści

16 5. DZIAŁANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Podmioty otoczenia szkoły poradnie, policja, kościół, inne szkoły, ośrodki kultury, władze lokalne, firmy, sponsorzy, uczelnie, rodzice, stowarzyszenia, organizacje, media Korzyści i trudności wynikające ze współpracy z niektórymi instytucjami

17 4.KOMUNIKACJA 2/3 komunikacji ma charakter niewerbalny (znaczenie mają słowa, ale też wygląd, zachowanie, sposób poruszania) Wg. antropologa Alberta Merabiana wrażenie, jakie wywieramy na innych zależy od tego: co widać - 55% co słychać - 38% co mówimy - 7%

18 4.KOMUNIKACJA Komunikacja krwioobieg każdej organizacji Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

19 4. KOMUNIKACJA Metody komunikacji wewnętrznej: kontakty bezpośrednie tablica ogłoszeń komunikaty pisemne radiowęzeł Internet, poczta elektroniczna. Błędy w komunikacji wewnętrznej: informacja tylko z góry na dół informacja przekazywana wybiórczo informacja nudna, trudna do zrozumienia informacja nie ułatwia zmian

20 4. KOMUNIKACJA kanon stroju biznesowego klasyczny kostium ze spodniami lub spódnicą bluzka koszulowa buty z zakrytymi palcami i piętami obowiązkowe rajstopy (bez względu na porę roku) stonowane kolory, dodatki nierzucające się w oczy czego należy unikać dzinsów wzorzystych, świecących materiałów eksponowania ciała (duże dekolty, prześwitujące bluzki, itp

21 4. KOMUNIKACJA garnitur (marynarka, spodnie) koszula kanon stroju biznesowego buty (wiązane, ze skóry, dopuszczalna sztuczna podeszwa) klasyczny krawat skarpety (kolor dobrany do butów) eleganckie dodatki( pasek, zegarek,wieczne pióro, aktówka) jaskrawych kolorów czego należy unikać nadmiaru połączeń kontrastowych (koszula w paski, krawat w kropki)

22 SYLWETKA DYREKTORA SZKOŁY opinia o szkole jakość usług wizerunek dyrektora

23 4. KOMUNIKACJA Komunikacja zewnętrzna Celem komunikacji zewnętrznej jest wzbudzenie zainteresowania szkołą i wywołanie pozytywnego nastawienia do jej działalności Najskuteczniejsze kanały komunikacji szkoły ze środowiskiem to lokalne i regionalne media: telewizja, radio, prasa

24 4.KOMUNIKACJA Zadania wewnętrznego PR identyfikować pracowników z celami i misją szkoły wzmocnić odpowiedzialność wszystkich pracowników za kondycję szkoły, za jej dobre postrzeganie budować poczucie współzależności działań wzmacniać wśród pracowników poczucie wartości wykonywanych zadań i satysfakcji z pracy tworzyć przychylny klimat.

25 6. DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PR Słowo drukowane Niektóre techniki PR: ulotki, poradniki, plakaty, broszury, prospekty, ogłoszenia, wydania jubileuszowe, notatki prasowe, listy, podziękowania, sprawozdania słowo mówione przemówienia, wykłady, rozmowy, dyskusje, szkolenia, radiowęzeł, telefon imprezy festyny, pikniki, targi, jubileusze, uroczystości szkolne, mecze, turnieje, zjazdy, bale, dni otwarte, festiwale nauki

26 7. TWORZENIE WIZERUNKU SZKOŁY Czynniki wizualne, czynniki niewizualne, personel i kadra pedagogiczna, tożsamość szkoły Wizerunek to rezultat tego, co i jak robisz, co i jak mówisz oraz co i jak inni mówią o tobie

27 7. TWORZENIE WIZERUNKU SZKOŁY Wizerunek instytucji kreują: Wiedza - szkoła musi działać w sposób profesjonalny Informacja - przekazywanie rzetelnej informacji Związki - dobre związki między pracownikami iklientami Emocje - działanie szkoły porusza uczucia ludzi Reputacja W - I instytucja Z E troszczy R się U o swoje N dobre E Kimię Unikatowość - czym różni się od innych podobnego typu Negocjacje - rozwiązane konfliktów w trybie negocjacji Elegancja - w każdym działaniu Komunikacja - zawsze dwukierunkowa

28 7. Wizerunek Kolejne kroki w budowaniu właściwego wizerunku szkoły 1. Zdiagnozować aktualną sytuację 2. Określić cel 3. Zdefiniować odbiorcę 4. Zaplanować działania 5. Dobrać formy i metody pracy 6. Podzielić czynności i zadania 7. Zrealizować 8. Zanalizować efektywność 9. Powtarzać oddziaływania

29 Dziękuję za uwagę i współpracę

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Wstęp Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie. Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach.

PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach. 1 Załącznik 3 PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY.. w latach. INDOCTI DISCANT ET AMENT MEMINISSE PERITI Opracowanie A. Bek: Na podstawie: A. Fazlagić Marketingowe zarządzanie szkołą Założenia programu: promocja szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA ZSG nr 1 w Krakowie 09.11.2006r. Opracowanie Zofia Smoleń-Jajeśnica Błogosławiąc potrzeby, błogosławimy nienasycenie. Potrzeby są niewyczerpanym

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 Pabianice 2011 1 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA...3 II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE...3 III. PREZENTACJA SZKOŁY...3 IV.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo