Nie ma takiej możliwości. W zapytaniu ofertowym są to dwie odrębne usługi. Publikacje będą potwierdzeniem i wynikiem działań media relations.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie ma takiej możliwości. W zapytaniu ofertowym są to dwie odrębne usługi. Publikacje będą potwierdzeniem i wynikiem działań media relations."

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego na usługę Obsługa public relations w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza by do ilości 40 publikacji w mediach regionalnych i ogólnopolskich wliczyć artykuły sponsorowane przygotowywane w ramach kampanii? Nie ma takiej możliwości. W zapytaniu ofertowym są to dwie odrębne usługi. Publikacje będą potwierdzeniem i wynikiem działań media relations. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający może doprecyzować maksymalną ilość stron podręcznika wdrażania SCITT celem oszacowania kosztów za ww. działanie? Zgodnie z treścią zapytania: podręcznik będzie dopiero opracowywany na kolejnym etapie realizacji projektu. Może zawierać zarówno 50 stron, jak i 150. Na ten moment Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości stron podręcznika. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający może doprecyzować preferowaną wielkość citylightów celem oszacowania kosztów za ww. działanie? Minimalna wielkość citylightów to 1,2 x 1,8 m. Pytanie nr 4 Czy znana jest kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i czy może tą kwotę ujawnić Wykonawcy? Zamawiający nie może ujawnić kwoty, jaką przeznaczy na realizację zamówienia.

2 Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza aranżację wywiadów w lokalnych mediach na zasadach komercyjnych? Pytanie dotyczące aranżacji wywiadów dotyczy obu wariantów, czyli czy można zaaranżować wywiady komercyjnie w ramach media relations lub zrealizować je komercyjnie w ramach kampanii radiowej? Czy Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do takich działań? Zamawiający nie widzi przeciwskazań do takich działań, o ile nie wpłyną one na niedopełnienie pozostałych zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym dot. media relations i kampanii radiowo-telewizyjnej oraz z zaznaczeniem, że wszystkie składowe usługi objętej zapytaniem: 1) media relations oraz 2) kompleksowej obsługi i organizacji akcji promocyjnych będą podlegać szczegółowej wycenie Oferenta. Każdy koszt, który przewiduje Oferent musi być wyceniony i traktowany jako koszt własny. Wszelkie inicjatywy dodatkowe również muszą być skalkulowane jako koszt własny. Oferta złożona na konkurs ofert nie będzie podlegała zmianom w zakresie szacunków budżetowych. Pytanie nr 6 Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczących pkt Działania przewidziane w okresie podpkt. b). Czy są jakieś wymagania co do wymiarów punktu informacyjnego, jego kształtu lub materiału, z którego powinien zostać wykonany? W przygotowywanym przez Zleceniobiorcę punkcie informacyjnym muszą być zaprojektowane 2 miejsca siedzące dla hostess obsługujących ten punkt oraz przewidziane 2 miejsca siedzące dla osób odwiedzających stoisko. Nadanie odpowiedniego kształtu i wybór materiału leży w gestii Zleceniobiorcy, który jest zobowiązany do przedstawienia 3 projektów punktu informacyjnego. Pytanie nr 7 Proszę o informację co oznacza powtarzające się stwierdzenie w zapytaniu Punkt będzie realizowany, jeśli Zleceniodawca będzie nadal realizował Projekt. Projekt SCITT to tzw. projekt innowacyjny testujący i składa się z etapów określonych w zapytaniu ofertowym. Ze względu na to, że każdy etap realizacji musi zostać zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, nie

3 możemy zagwarantować pozytywnej weryfikacji każdego z nich. Zleceniodawca woli uprzedzić o tym Oferentów, aby uniknąć zbędnego rozczarowania. Pytanie nr 8 W umowie jest błąd podana jest kwota za obsługę media relations, par. 4, pkt.3, jest to kwota 2952, 00 zł. Umowa to minimalny wzór Zleceniodawcy stosowany do Usługodawców PR poszerzony o informacje z zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia (który będzie podlegał dalszej weryfikacji merytorycznej po wybraniu Oferenta). Kwota jest oczywistym błędem pisarskim. Po uzupełnieniu ogólnego wzoru, nie została całkowicie usunięta i dotyczy wyceny innego przedmiotu bez związku z projektem objętym zapytaniem. Zleceniodawca nie może sugerować kwot dotyczących przedmiotu zapytania i zwraca uwagę wszystkim Oferentom na to, że podanie wartości liczbowej nie należy traktować inaczej, niż jako błąd z nieuwagi. Bardzo szczegółowo należy jednak traktować minimalny opis przedmiotu zapytania ofertowego, o który umowa została uzupełniona oraz sposób przygotowania faktur za rozliczenie podanych usług. Pytanie nr 9 Par. 2, pkt. 6 umowy - Wykonawca może, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego, modyfikować harmonogram działania (podany w Załączniku nr 1), wykraczając poza zaplanowane terminy rozpoczęcia i zakończenia działań PR, jednakże jest zobowiązany do realizacji całości przedmiotu Umowy do dnia 31 marca 2014 roku, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu nie zostanie wcześniej rozwiązana. Jej rozwiązanie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z Wykonawcą przed ww. terminem, z odpowiednim do stanu realizacji umowy oraz stanu środków na koncie projektu jej rozliczeniem. Pkt. 6 należy traktować spójnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 powyżej. Każdy z Oferentów, który ma doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych, wie, że zdarzają się sytuacje, gdzie środki mogą zostać wypłacone z opóźnieniem na rzecz Zleceniodawcy. Opóźnienie to może skutkować opóźnieniem w płatności na rzecz Oferenta. Są to sytuacje, które mogą mieć miejsce, ale Zleceniodawca chciałby na nie uczulić Oferentów. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający określa w jakim czasie radiowym miałyby miejsce zaaranżowane wywiady i jak długo miałyby trwać? Czy istnieje możliwość zaaranżowania wywiadu kilkakrotnie w tej samej rozgłośni radiowej lub telewizyjnej?

4 Istnieje możliwość zaaranżowania wywiadu kilkukrotnie w tej samej rozgłośni radiowej lub telewizyjnej. Określenie czasu radiowego oraz czasu trwania wywiadu leży w gestii Zleceniobiorcy. Więcej szczegółów odnośnie aranżacji wywiadów itp. znajdą Państwo w FAQ w odpowiedzi na pytanie nr 5. Pytanie nr 11 Jak liczną bazą danych do 4 akcji mailingowych dysponuje Zamawiający? Czy baza danych ma obejmować osoby z wielkopolskich uczelni i firm, czy też z całego kraju? Jest to liczba ok. 450 osób. Baza danych ma głównie obejmować osoby z wielkopolskich uczelni i firm. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający określa ilość znaków w artykułach sponsorowanych o SCITT lub też jaki obszar mają zajmować (cała stronę, ½ strony, ¼ strony)? Czy mają być one publikowane w mediach o zasięgu lokalnym, czy ogólnopolskim? Minimalna ilość znaków (bez spacji) to 1500, a maksymalna to 4500 znaków (bez spacji). Artykuły sponsorowane mają być publikowane zarówno w mediach o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Pytanie nr 13 Czy w artykułach sponsorowanych Zamawiający wymaga umieszczenia zdjęć? Tak. Koszt zakupu zdjęć leży po stronie Zleceniobiorcy. Do artykułu powinny być dołączone 3 propozycje zdjęć z którego Zleceniodawca wybierze jedno. Pytanie nr 14 Jeśli tak, to jakiej wielkości? Min. 320 x 240 px. Pytanie nr 15 Czy w artykułach muszą pojawić się logotypy informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej?

5 Tak. Zleceniodawca posiada graficzną informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Pytanie nr 16 Jeśli tak, to jaką część obszaru powinny zajmować? Według wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informacja o współfinansowaniu powinna być czytelna i widoczna dla odbiorcy. Nie ma podanych konkretnych wymiarów. Wytyczne dotyczące oznaczania pozostałych materiałów znajdują się pod tym adresem: https://www.efs.gov.pl/zpfe/documents/wytyczne_04_02.pdf Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii oznaczania projektów i wizualizacji znajdują się pod tym adresem: https://www.efs.gov.pl/faq/strony/pytania_i_odpowiedzi.aspx Pytanie nr 17 Czy Zamawiający może uszczegółowić zapisy dotyczące harmonogramu pracy punktu informacyjnego? Informacji o zatrudnieniu hostess na 2 miesiące nie da się odnieść do dalszego zapisu, że mają pracować po 4h na jednej uczelni, w minimum 3 miastach (czyli 12h). Harmonogram pracy hostess będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. Hostessy zatrudnione przez Wykonawcę powinny pracować zarówno w Poznaniu, jak i w ośrodkach poza Poznaniem na tych samych zasadach 4 h na jednej uczelni, ale jasne jest, że jeśli chodzi o ośrodki poza poznańskie, będą musiały tam dojechać i wówczas w punkcie pracować równe 4 h. Organizacja wewnętrzna i organizacja techniczna pracy hostess zależy od Wykonawcy, a nie od Zamawiającego. Zleceniodawca podaje to, czego będzie wymagał od Oferenta, a zapis zapytania jasno pokazuje, czego oczekuje.

Od kiedy uwzględniać okres 12 miesięcy, na które zaplanowane są zadania w harmonogramie PR (od marca?)

Od kiedy uwzględniać okres 12 miesięcy, na które zaplanowane są zadania w harmonogramie PR (od marca?) Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego na usługę Obsługa public relations w ramach projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pytanie nr 1 Od kiedy uwzględniać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ:

REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: REGULAMIN KONKURSU NA ZADANIE POD NAZWĄ: sprawa nr 48/N/2012 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ NA POTRZEBY PROMOCJI NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO PORTU LOTNICZEGO WE WROCŁAWIU Z UWZGLEDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (08.05.2013 r.), wraz z odpowiedziami: 1) Czy jest jakaś lista wskaźników

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa NIP 527-020-99-36 Telefon: 22 54 35 411 Fax: 22 54 35 413 Warszawa, dnia 24.11.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 02 luty 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem dotacji przez firmę Faber Consulting Sp. z o.o. na realizację projektu pt.: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo