Public Relations dr Grzegorz Mazurek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Relations dr Grzegorz Mazurek"

Transkrypt

1 O czym dziś powiemy Media relations czyli kształtowanie relacji z mediami Media to IV władza Public Relations dr Grzegorz Mazurek Skuteczne współdziałanie i wykorzystanie mediów może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży o wiele lepiej niż klasyczna reklama. Choć media relations to tylko wycinek działań PR, w wielu firmach jest to obszar dominujący jeśli nie jedyny (utożsamianie stanowiska specjalisty od PR z pozycją rzecznika prasowego). Media relations Komunikowanie pośrednie 1/2 Na media relations składają się dwa podstawowe rodzaje kontaktów organizacji prowadzącej PR z dziennikarzami i redakcjami: KOMUNIKOWANIE POŚREDNIE - dostarczanie środkom masowego przekazu wypowiedzi w postaci pisanej KOMUNIKOWANIE BEZPOŚREDNIE kontakty publiczne (konferencje prasowe, seminaria, wywiady) Kontakty niepubliczne (często nieformalne) TEKSTY DO UPOWSZECHNIENIA Komunikaty dla prasy Informacje bieżące Oficjalne stanowiska Artykuły Przedruki Biogramy Ilustracje, zdjęcia, raporty etc. 1

2 Komunikowanie pośrednie 2/2 Komunikowanie bezpośrednie MATERIALY ŹRÓDLOWE Opracowania tematyczne Książka faktów o firmie Opracowania popularno-naukowe FAQ Podsumowania, zbiorcze opracowania DOSTARCZANIE INFORMACJI Konferencje prasowe Wywiady, wywiady sponsorowane Reportaże wewnętrzne Reagowanie na zapytania dziennikarzy Drzwi otwarte dla dziennikarzy Wszelkie materiały historyczne Komunikowanie bezpośrednie Zasady kontaktowania się z dziennikarzami PIELĘGNOWANIE KONTAKTÓW Spotkania kuluarowe (off record) Wizytowanie redakcji Press hearing Zaproszenia dziennikarzy do firmy Wiarygodność (szczerość i prawdziwość przekazu) Otwartość Kompletność informacji (minimalizacja ryzyka wystąpienia przekłamań, wprowadzenia w błąd itd.) Imprezy dla dziennikarzy 2

3 Typy wypowiedzi pisemnych dostarczanych dziennikarzom Cel takiego działania: dostarczenie materiału do możliwie bezpośredniego użycia przez dziennikarza Zasada jak najmniej nachalnej promocji oddziaływanie faktami, liczbami oraz uwiarygodnienie tematu materiałami niezależnymi Stosowanie testimonials wypowiedzi zwykłych użytkowników Pisemne materiały są realnym wsparciem pracy dziennikarskiej Omówienie poszczególnych typów pisemnych wypowiedzi Materiały są udostępnianie w formie: Drukowanej Elektronicznej, w tym audiowizualnej (ogromne znaczenie multimediów) Ogłoszenia / krótkie wypowiedzi bieżące Komunikaty dla prasy 1/2 Ang brief announcement Wykorzystywane niezwykle często ze względu na swoją specyfikę (dotyczą spraw stosunkowo często się zmieniających) Istota takiego komunikatu aktualizacja podstawowych danych o organizacji Zmiany na stanowiskach kierowniczych Zmiana lokalizacji siedziby Otwarcie nowych rynków zbytu Informacje o WZA, sprawozdaniach rocznych Informacja o wydarzeniach, imprezach, sponsorowaniu etc. Z reguły tego typu informacje mają niski wskaźnik konwersji lecz robią pozytywny szum wśród samych dziennikarzy W razie braku nowych treści można je próbować wykreować lub zarządzać czasem ich emisji Ang. press release Zazwyczaj prezentowane w regularnych odstępach czasu (raz na miesiąc) Są dłuższe, bardziej obszerne tematycznie i wielowątkowe w porównaniu z klasycznymi ogłoszeniami Powinny minimalizować nakład pracy redakcji przygotowane do bezpośredniego użycia Tematyka: nowe produkty, nowe marki, nowe działania, zmiany w organizacji sukcesy sytuacja (konkurencyjna, rynkowa, finansowa, zatrudnieniowa) ważniejsze wystąpienia dyrekcji/ zarządu (ważniejsze z punktu widzenia strategii firmy lub sytuacji makro) 3

4 Komunikaty dla prasy 2/2 Oświadczenia dla prasy Komunikaty powinny być wysyłane do jak najszerszego audytorium, nie tylko związanego z prasą drukowaną, ale i mediami elektronicznymi, organizacjami opiniotwórczymi, także tych o charakterze lokalnym etc. Model dostarczania informacji w sytuacji gdy dotyczy ona szerokiej tematyki: komunikat oraz materiał dodatkowy, udostępniany na żądanie odbiorcy komunikatu lub wskazany mu do pobrania w Internecie Komunikat powinien być uzupełniony umieszczonym na końcu kilkuzdaniowym backgrounderem maksymalnie skumulowaną, konkretną informacją o samej firmie lub marce której dotyczy komunikat. Backgrouder może mieć również inny charakter, jest to uzależnione od typu newsa Ang. Press statement To oficjalne stanowiska organizacji w jakiś sprawach, niekoniecznie bezpośrednio związanych z firmą. Są najczęściej reakcją na wydarzenia w otoczeniu zewnętrznym, w jakimś stopniu wpływającymi na działanie organizacji. Oświadczenie jest przesyłane zarówno do mediów jak i do podmiotów które dane oświadczenie wywołały lub są z nim związane. Rangę oświadczenia podkreśla wypowiedź w nim kogoś z kierownictwa firmy oraz sygnowanie oświadczenia jego podpisem. Oświadczenia, jeśli publikowane, nie są modyfikowane przez redakcje. Artykuły 1/2 Artykuły 2/2 To najbardziej dojrzała redakcyjnie wypowiedz organizacji do prasy Rodzaje artykułów: Exclusive signed feature articles (przeznaczne wylącznie dla jednego medium) Syndicated articles (przeznaczone do szerokiego wykorzystania) Pierwsze są tworzone pod medium i na jego zamówienie, drugie mają charakter otwarty. Artykuły powinny być pisane wg formuły: Opis /Wyjaśnienie/ Ocena Pisanie artykułów można zlecić profesjonaliście free lancerowi Artykuł różni się tym od komunikatu, że: Jest dłuższy, wymaga o wiele więcej czasu na przygotowanie Jest ekskluzywny, dedykowany zazwyczaj do jednego adresata - redakcji Faktyczny autor i jego nazwisko jest upublicznione Choć ma charakter promocyjny, nie jest to powiedziane wprost Nie ma chłodnego, faktograficznego stylu, pozbawionego oddechu i komentarza Stosowane jest bogate słownictwo Artykuły należy inspirować potencjalnym czasopismom. 4

5 Opracowania Memorandum - memoriał Opracowanie to artykuł poglądowy, mający wymiar opiniotwórczy, patrzący na zagadnienie z boku Pisane jest przez specjalistów, osoby opiniotwórcze Mogą mieć wymiar specjalistyczny wówczas koncentrują się na wybranej tematyce publikowane są wówczas w pismach specjalistycznych lub branżowych dodatkach do prasy ogólnej Składa się z Opisu sytuacji Wskazania co doprowadziło do takiej sytuacji Opinia specjalisty o sytuacji i jej uwarunkowaniach Może zawierać na wstępie krótkie streszczenie Opracowanie przygotowane w lżejszej formie może mieć wydźwięk popularny, lub odwrotnie - popularno-naukowy Coraz częściej opracowania mają charakter poradników wówczas firma mówi nie przez pryzmat swojego produktu i jego walorów, tylko przez pryzmat potrzeb jakie należy w życiu zaspokajać i jak można to robić. To krótkie zestawienie spraw, faktów, zagadnień, stanowiące pewne wytłumaczenie sytuacji. Jest podpisane Bliskoznacznym komunikatem, lecz stosowanym przez organizacje samorządowe, non-profit i organa państwowe są memoriały. Struktura: Rozpoczyna się od przedstawienia problemu Jest zwięzłe Napisane żywym językiem Ukazuje alternatywy i wyjaśnia dlaczego autor lub instytucja jaką reprezentuje opowiada się za jedną z nich Jasno przedstawia dalszy scenariusz i konsekwencje Kończy się pytaniami związanymi z rekomendowanym działaniem Przedruki/ reprint Biogramy Świetne narzędzie promocyjne, szczególnie w Internecie Zazwyczaj przedruk nie jest ograniczony, z wyjątkiem konieczności wskazania, skąd pochodzi Przedruki są wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej, np.. Gdy firma ma wiele oddziałów i wartościowe jest pokazywanie sytuacji w innych miejscach. Życiorysy ważnych osób w firmie mogą być świetnym nośnikiem wizerunkowym organizacji Inaczej tworzony jest biogram dla celów komunikacji zewnętrznej, a inaczej wewnętrznej. Rozróżnienie biogramu zawodowego i narracyjnego Mogą pokazać VIPów nie tylko jako VIPów ale również jako osoby o nietuzinkowym życiorysie, posiadającym ciekawe hobby, epizody z życia, piastujące funkcje społeczne etc. Koniecznie uzupełnione zdjęciem/zdjęciami (tzw. mug shot i zdjęcie nieformalne). 5

6 Pismo promocyjne Ang. pitch letter Krótka, prosta forma mająca na celu zachęcenie adresata do zainteresowania się czymś Najczęściej jest po prostu pismem przewodnim dołączanym do innych, merytorycznych materiałów. Cel: wzbudzić zainteresowanie i przykuć uwagę Jak? : Zastosowanie grabbera krótkie szokujące lub intrygujące rozpoczęcie Książka faktów Ang. Fact sheet To zwięzły opis spraw organizacji: linia produktowa, produkt wiodący, obroty, nazwiska kierowników, siedziba, historia rozwoju przez fakty i kluczowe wydarzenia Fact sheet należy profilować pod kątem informacji prasowej, do której często jest dołączany Materiały cenione przez dziennikarzy ze względu na duży ich obiektywizm i merytoryczność. FAQ opracowania pytań i odpowiedzi Studium przypadku case study Szeroko stosowane w komunikacji internetowej Kategoryzowane jeśli obszerne (sprawy firmowe, sprawy produktowe) Powstaje z analizy zapytań rzeczywistych od podmiotów otoczenia Kierowane zarówno do mediów jak i np.. klientów To materiał promocyjny, ale nie gołosłowny, lecz argumentacyjny. Pokazuje walory produktu przez pryzmat konkretnych problemów jakie rozwiązuje w danej organizacji Najlepiej gdyby był tworzony przez samego klienta rozwiązania Wyposażony w testimoniale O zaletach rozwiązania w case study mówi się przez pryzmat problemów i sytuacji jakie rozwiązuje 6

7 Zdjęcia prasowe i ilustracje Zalecenia dot. przygotowania materiałów pisemnych dla mediów To zdjęcia, rysunki, grafy, wykresy, slajdy Zalety związane z ich wykorzystaniem wynikają z przewagi obrazu nad słowem Obraz warty więcej niż 1000 słów Konieczność znajomości przez PRowca podstawowych zagadnień fotografii Wykorzystanie zdjęć: Załączniki do materiałów merytorycznych Organizacja wystaw, drzwi otwartych, targów, jubileuszy Dekoracja pomieszczeń, budowanie prestiżu i wiarygodności Buduje tożsamość firmy istotne w komunikacji wewnętrznej Stosowanie pewnych zaleceń jest kluczowe, wynika to z tego, że: Współpraca z mediami stanowi w wielu przypadkach trzon działalności PR wielu firm Dobre traktowanie mediów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu rozumianego jako rozgłos o firmie i jej produktach nie bazujący na klasycznej reklamie czy innych płatnych działaniach. Kreowanie dobrego wizerunku wśród samych dziennikarzy, a nie tylko ich odbiorców jest bardzo ważne (uzyskanie przewagi konkurencyjnej), sami też w ten sposób kreują wizerunek organizacji Dobre upowszechnienie organizacji w mediach sprzyja posiadaniu dobrego rezonansu marki w społeczeństwie (ilość wcale nie musi przekładać się na jakość) Mają często wymiar artystyczny a nie tylko informacyjny Zalecenia dot. przygotowania materiałów pisemnych dla mediów Zasady ogólne Niedobrze gdy wszystkie materiały ukazały się za sprawą silnych zabiegów Niedobrze gdy wszystkie materiały są publikowane bez komentarza i choć odrobiny feedbacku ze strony mediów (pozycja kozła ofiarnego) Właściwe proporcje to około Kto nie ma nic interesującego do powiedzenia ten powinien milczeć Każde zagadnienie o którym chcemy poinformować powinno być istotne przynajmniej z jednego z poniższych punktów widzenia: Aktualne Ważne i powodujące ważne skutki Istotne dla uwagi odbiorców Mające znaczeniu publiczne, ogólne Wszelkie materiały powinny odpowiadać na takie pytania: Co, kto, kiedy, gdzie, jak i dlaczego 7

8 Zasady ogólne Główne błędy PRowców Materiał powinien być dopasowany językowo i kulturowo Materiał powinien być do przeczytania w maksymalnie 10 minut Praktycznie każde opracowanie wymaga streszczenia na początku może być w postaci kilku zdań w u Należy unikać sformułowań agresywnych i pejoratywnych Należy unikać jawnej reklamy, niedopuszczalne jest nie podawanie prawdziwych faktów, wydarzeń, liczb Teksty powinny być tworzone wg firmowego CI Teksty nigdy nie powinny być anonimowe Materiał nigdy nie należy wysyłać do anonimowego odbiorcy Dłuższe teksty musza być oddzielane ministreszczeniami i śródtytułami Elementy graficzne pomagają i przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności tekstu Normą jest przesyłanie wszelkich materiałów drogą elektroniczną Niedostępność, odsyłanie do osób trzecich, ucieczka od odpowiedzi, brak dostępu do kierownictwa, Nieuwzględnianie specyfiki medium, zła selekcja materiałów Brak prawdomówności, blokowanie negatywnych informacji, prośby o zaniechanie negatywnych informacji Zła jakość materiałów (zły warsztat, promocyjny charakter) Niewłaściwa postawa PRowców wobec dziennikarzy Zalecenia dot. przygotowywania komunikatów Obowiązują 3 różne zasady przygotowywania komunikatów Zasada piramidy SOLAADS Zasada blokowa Dodatkowo: Zasady dot. przygotowania komunikatów telewizyjnych Zasada piramidy Odpowiedz musi być podana w pierwszym akapicie wg zasady najważniejsze na początku. Tę część komunikatu nazywa się leadem powinna się ona skladac z maksymalnie trzech zdań i 6 linijek tekstu. Tutaj podaje się to co MUSI się powiedzieć. Kolejne akapity już rozwijają temat, odpowiadają na pytania: co? Jak? Dlaczego? Co z tego wynika? Tutaj podaje się informacje, które POWINNO się powiedzieć. Dalej następuje dalsze uszczegółowienie podaje się to co MOŻNA jeszcze powiedzieć. Kolejno można powiedzieć to, co WOLNO powiedzieć - partie tekstu są coraz bardziej szczegółowe, zawierają np. wypowiedzi osób trzecich. 8

9 Formula SOLAADS Formuła blokowa Formuła ta nadaje się w szczególności do informowania o nowych produktach bądź nowych obiektach architektonicznych i urbanistycznych. Składowe tej formuły to: Subject czyli o czym jest news Organization nazwa organizacji związanej z newsem (ale nazwa krótka ) Location siedziba organizacji Advantages co jest unikatowego w tym komunikacie Applications zastosowanie, beneficjenci nowego produktu czy miejsca Details informacje szczegółowe Source źródło podstawowe od którego pochodzi komunikat Treść newsa jest podzielona na logiczne bloki. Blok pierwszy to lead, a ostatni to puenta Pomiędzy nimi bloki dot. logicznie podanej treści Układ bloków ma być nakierowany na ułatwienie zrozumienia całości tekstu W formule blokowej istota newsa jest dopiero na końcu, w puencie W formule blokowej skracanie poleca na eliminowaniu wybranych bloków, w piramidowej eliminowaniu dalszych pięter piramidy. Obecnie lansowany jest model piramidy. Dalsze wskazania dot komunikatów Dalsze wskazania dot komunikatów W komunikatach nie ma miejsca na własne opinie, komentarze, dygresje Każdy kolejny komunikat w danej sprawie powinien zaczynać się od aktualnego stanu poprzednio upowszechnianego newsa, a dalej przypomnieć poprzednio wyrażoną główną myśl W komunikacie można określić datę możliwego wykorzystania newsa Pod tekstem komunikatu powinna znaleźć się informacja dot. nazwiska i stanowiska osoby reprezentującej nadawcę Przypominamy redakcji, jeśli nowy news nawiązuje do poprzedniego. Komunikat najpierw należy wysłać do agencji prasowych, a potem do innych mediów. Wszelkie informacje udzielane telefoniczne powinny być potwierdzone pisemnie. Najważniejsze jest wiedzieć jak pisać tytuły i śródtytuły najważniejsze! (największy błąd to zbytnia ogólnikowość) Lead powinien odpowiadać na pytania kto co gdzie i kiedy. 9

10 Specyfika internetowego media relations 1/2 Internet wykreował nowych, silnych graczy na rynku mediów: Duże portale mają zasięg porównywalny z zasięgiem tygodników opinii (np. zasięg Onet.pl jest wyższy od Polityki, Wprost i Newsweeka) Niszowe serwisy specjalistyczne wypierają pisma hobbystyczne Media relations w Internecie Media internetowe mają zupełnie inne warunki i polityki redakcyjne Generalnie występuje olbrzymi deficyt treści w sieci (duży popyt na content merytoryczny) Co-branded content: nawet Gazeta.pl korzysta ze zidentyfikowanych serwisów: BiznesNet itp. Zależności właścicielskie i operacyjne pomiędzy mediami internetowymi i tradycyjnymi (np. Onet.pl-TVN, Gazeta.pl-Gazeta Wyborcza) Specyfika internetowego media relations 2/2 Internet jest nowym kanałem komunikacji z dziennikarzami: Komunikacja może być szybsza, tańsza i wygodniejsza dla obu stron Komunikacja przez Internet nie zastępuje realnej, lecz uzupełnia ją Komunikacja przez Internet staje się chcąc nie chcąc podstawą nawiązana relacji z mediami Internet jest krytycznym źródłem informacji dla dziennikarzy: Możliwość łatwego dotarcia do informacji nie kontrolowanych przez firmę oraz weryfikacji otrzymywanych informacji Szybkość dostępu do informacji i jej rozprzestrzeniania się Nie ma żadnej możliwości cenzurowania treści w Internecie! Relacje z mediami internetowymi - sytuacja Sytuacja Większość mediów internetowych nie dysponuje w ogóle tradycyjnie rozumianą redakcją Rolą medium jest zwykle samo dostarczanie informacji Duże media silnie selekcjonują materiały promocyjne szansa przebicia się jest znikoma Małe media specjalistyczne zawsze bardzo potrzebują fachowego wsparcia, pomocy W większości mediów opinie tworzone są przez internautów na podstawie informacji Wiele małych serwisów pozyskuje informacje wyłącznie od innych, silniejszych 10

11 Relacje z mediami internetowymi - zalecenia Komunikacja on-line z dziennikarzami Zalecenia Materiały powinny nadawać się do bezpośredniego użycia pod względem treści i formy Rzetelna, aktualna informacja daje zwykle lepsze efekty niż próby inspirowania tekstów Odmiennie traktować należy media ogólne i hobbystyczne, tematyczne Bardzo ważnym zadaniem jest zrozumienie znaczenia poszczególnych serwisów i przepływu informacji między nimi Najczęstsze problemy: Anonimowość (brak wcześniejszego kontaktu face-to-face nie ułatwia szybkiego nieformalnego komunikowania się z mediami on-line) Kompatybilność (różne systemy operacyjne i różne programy mogą powodować problemy z otwarciem pliku, kodowaniem czcionek itd.) Zasoby (zbyt ciężkie pliki oraz przerwy w transmisji mogą być nie do zaakceptowania przez wielu użytkowników) Specyfika aplikacji (przykładowo MS Word zapamiętuje historię zmian pliku oraz jego autora, co niejednokrotnie może powodować problemy, zamieszczone w MS Word wykresy z MS Excel dają dostęp do innych danych zapisanych w tym samym pliku xls) Wirtualny press room Dziennikarze w Internecie Zawartość: Informacje prasowe, komunikaty itp. Informacje o firmie, zarządzie itp. Logo, podstawowe zdjęcia i ilustracje Prezentacje firmowe (m.in.multimedia) Linki do stron produktowych Rejestracja do newslettera informacji prasowych Osobna sekcja relacji inwestorskich Osoba sekcja CSR Angielska wersja strony Kalendarz przyszłych wydarzeń (plus archiwum) Szczegółowe dane kontaktowe Itd.. Itp.. Wirtualny press room to centrum komunikacji firmy z dziennikarzami, będące częścią jej serwisu internetowego. Skala korzystania z Internetu: Strony WWW 99% Poczta 98% Wyszukiwarki 97% Najważniejsze źródła informacji: 1. Internet 99% 2. Własne źródła 93% 3. Prasa 92% Agencje PR 62% i dopiero 8 pozycja w rankingu źródeł Ocena Internetu: 89% uważa, że ich praca bez Internetu byłaby trudna 63% ocenia Internet jako nie mniej wiarygodny niż inne źródła informacji Internet jest dla dziennikarzy podstawowym źródłem ważnych i wiarygodnych informacji Źródło: badanie BCA i ACR Rynek i Opinia 11

12 Dziennikarze a internetowa obecność firm 91% dziennikarzy odwiedziło strony korporacyjne w poszukiwaniu informacji o firmach 63% dziennikarzy subskrybuje newslettery owe 53% dziennikarzy użyło Internetu do przeprowadzenia wywiadu 44% dziennikarzy uczestniczy aktywnie lub pasywnie w grupach dyskusyjnych dziękuję za uwagę 20% dziennikarzy uczestniczyło w konferencji prasowej online Podstawą efektywnej współpracy z dziennikarzami nie są wąsko rozumiane media relations online, lecz cała korporacyjna obecność firmy w Internecie! Źródło: badanie BCA i ACR Rynek i Opinia 12

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl

internetowe biuro prasowe www.dlaprasy.pl internetowe biuro prasowe www. Co to jest internetowe biuro prasowe? Internetowe biuro prasowe to narzędzie ułatwiające prowadzenie działań Public Relations w Internecie. Pomaga ono w dystrybucji komunikatów

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Kim jestem? Anna Olej-Kobus dziennikarka fotografka blogerka podróżniczka Publikacje: 20 albumów 15 książek i przewodników 10 przewodników dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej

Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Jak zaistnieć w mediach kreowanie wizerunku placówki medycznej Praktyczne wskazówki z zakresu PR Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP w firmie

Komunikacja IP w firmie 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Komunikacja IP w firmie Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami, a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego

Współpraca z mediami, a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego 1 Współpraca z mediami, a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, 12.03.2014 Izabela Dembicka-Starska, ngo.pl a. Korzyści dlaczego warto współpracować z mediami?

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak Twoja!

25 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak Twoja! KATALOG USŁUG PROMOCYJNYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 2015 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 25 lat doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Zasilanie i chłodzenie w centrum

Bardziej szczegółowo

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl

Prosta droga do informacji. Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl Prosta droga do informacji Oferta reklamowa w portalu drogowym www.edroga.pl O portalu... Gdzie znajdziesz największą grupę polskich drogowców? W portalu drogowym edroga.pl. Ten największy portal branżowy

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Jest to narzędzie promocji w formie tekstu, zawierające grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł widoczny jest dzięki zajawkom z plikami graficznymi, utrzymującym się na stronie głównej

Bardziej szczegółowo

Relacje z mediami. Dobry rzecznik prasowy. Kontakty z mediami 2010-12-08. Rodzaje materiałów prasowych. Rodzaje materiałów prasowych

Relacje z mediami. Dobry rzecznik prasowy. Kontakty z mediami 2010-12-08. Rodzaje materiałów prasowych. Rodzaje materiałów prasowych Relacje z mediami Kontakty z mediami Natalia Osica, Magdalena Janczewska, Robert Boch Większośd ludzi nie potrafi kontaktowad się z mediami. Dlaczego? Dobry rzecznik prasowy Nie traktuje dziennikarza jak

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Pogłębianie relacji. Pozyskiwanie nowych klientów. Cross-sell. Up-sell. Skrócenie cyklu zakupów. Inne

Pogłębianie relacji. Pozyskiwanie nowych klientów. Cross-sell. Up-sell. Skrócenie cyklu zakupów. Inne E-mailing - narzędzie marketingu bezpośredniego Dr Grzegorz Mazurek Czy klienci chcą otrzymywać e-maile? Dwie prawdy o e-mail marketingu 1. Klienci będą chcieli zostawiać swój adres e-mail, aby otrzymywać

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna

Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Raciborski Portal Internetowy Reklama w portalu raciborz.com.pl cennik i specyfikacja techniczna Obowiązuje od maja 2007 r. Wydawnictwo Raciborski Portal Internetowy, działające w oparciu o witrynę Internetową

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl

Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl Reklama niestandardowa pomocni.pl Grupa Pomocni.pl Idea Grupa serwisów skierowana do rodzin Formy reklamy niestandardowej Grupa serwisów skierowana do rodzin 1. Sekcja artykułów sponsorowanych 2. NAVIBOX

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak Założenia: WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Marketing bezposredni i generowanie leadów

Marketing bezposredni i generowanie leadów Marketing bezposredni i generowanie leadów Szeroki wachlarz usług C 2. IDG WIARYGODNY PARTNER Dlaczego jesteśmy wiarygodnym partnerem w Lead Generation? Solidne fundamenty. Działamy na rynku związanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW

OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW OFERTA I PREZENTACJA PLATFORMY WHITEPRESS.PL DLA KLIENTÓW 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, tel. 33 470 30 48 redakcja@whitepress.pl I. PREZENTACJA FIRMY Lider w zakresie publikacji CM w Polsce,

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć dobrą stronę WWW poświęconą karierze? Akademia Employer Brandingu Spotkanie I Warszawa, 24 XI 2009

Jak stworzyć dobrą stronę WWW poświęconą karierze? Akademia Employer Brandingu Spotkanie I Warszawa, 24 XI 2009 Jak stworzyć dobrą stronę WWW poświęconą karierze? Akademia Employer Brandingu Spotkanie I Warszawa, 24 XI 2009 Agenda spotkania Czy potrzebuję strony? Strona, ale jaka? Jak zacząć? To nie koniec pracy

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. z o.o. Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji 85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6 tel./fax (052) 33-92-304, tel. kom. 0 604 40 40 48 e-mail: inte@not.com.pl Projekt:

Bardziej szczegółowo

Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0

Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0 Jak TO się robi online? SpotkanieOnline narzędziem Enterprise 2.0 Warszawa, 11. grudnia 2008 Obszar działalności: 2 Internet Komunikacja wewnętrzna Komunikacja zewnętrzna PR/IR Finanse Public Budowlana

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE: Raport z działań media relations

LUBUSKIE: Raport z działań media relations Kampania Polskiej Organizacji Turystycznej Bajkowy urlop w Polsce LUBUSKIE: Raport z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations Działania przeprowadzone przez Agencję

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA

1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Programy szkoleń realizowanych w projekcie Nowoczesny senior nauka i integracja w ramach programu: 1. PODSTAWOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Wprowadzenie do środowiska Windows Uruchamianie komputera Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK

Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007. Witold Kundzewicz członek zarządu Telewizji WTK Synergia mediów elektronicznych Startup-IT, 13 października 2007 członek zarządu Telewizji WTK Grupa Medialna WTK Telewizja WTK Portal Epoznan.pl Dom i Biuro TV Telewizyjna Giełda Samochodowa Z jakich

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press

Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów. na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Najnowsze statystyki dotyczące magazynów i e-magazynów na podstawie przeglądu magazynu branżowego Press Papierowa sieć lipiec 2011 Zamknięcie wersji drukowanej Machiny i przeniesienie tytułu do internetu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo