Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branŝy PR, przedstawiający jej obraz w mediach w lipcu 2008 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branŝy PR, przedstawiający jej obraz w mediach w lipcu 2008 roku."

Transkrypt

1 Media negatywnie o PR Na podstawie analizy publikacji przygotowano raport wizerunkowy o branŝy PR, przedstawiający jej obraz w mediach w lipcu 00 roku. SpostrzeŜenia: W lipcu 00 roku ukazało się 7 publikacji związanych z PR-em, czyli o 9 więcej niŝ w czerwcu tego roku, ale o ponad 90,4% więcej niŝ w lipcu 007 roku. W opisywanym miesiącu, podobnie jak w porzednim, tematami najcześciej poruszanymi przez media w kontekście PR-u były kolejno: promocja Polski ( publikacji), PR polityczny (9 publikacji) oraz branŝa PR. Tej ostatniej poświęcono jedynie materiałów. Lipcowe zestawienie wykazało względem miesiąca poprzedniego, wzrost zainteresowania tematyką PR-u politycznego, na temat którego opublikowano ponad dwa razy więcej materiałów niŝ w czerwcu, przy jednoczesnym % wzorście zainteresowania promocją Polski i jej miast. Większość (7) lipcowych przekazów o branŝy PR zakwalifikowanych do badania miała wydźwięk neutralny, materiałów było pozytywnych. Co ciekawe, do, czyli prawie dwukrotnie (względem czerwca) wzrosła liczba materiałów negatywnych. Najwięcej publikacji o pejoratywnym zabarwieniu pojawiło się w kontekście marketingu politycznego (43) oraz PR-u Polski (3). W lipcu razy cytowano i 57 razy wzmiankowano osoby w kontekście public relations. Warte odnotowania jest to, Ŝe aŝ 30 wzmiankowań dotyczyło tylko Agnieszki Liszki. Natomiast firmy, instytucje i agencje wzmiankowano w analizowanych publikacjach, analogicznie do czerwca, 5 razy. W części przekazów cytowano/wzmiankowano po kilka osób, agencji lub instytucji, dlatego ich liczba jest inna niŝ suma publikacji dotyczących branŝy PR. Do najczęściej cytowanych osób w lipcu, w kontekście PR-u naleŝeli: Filip Berkowicz, Izabela Helbin, Krzysztof Zięba, Piotr Mościcki. Na opinię kaŝdego z nich powoływano się po trzy razy. Natomiast zdanie Antoniego Mielniczuka, Piotr Tymochowicza i Wiesława Gałązki cytowano po dwa razy. Publikując materiały o public relations cytowano/wzmiankowano w lipcu przede wszystkim agencje PR, pomijano przy tym firmy i instytycje. W zestawieniu zwycięŝyła Grupa Eskadra (5 wzmiankowań), 4 razy powoływano się na On Board PR, a na E.C.H.O Communications, Glaubicz Garwolińska Consultants i Pleon po 3 razy. Medium które najczęściej publikowało w lipcu materiały na temat public relations była Gazeta Wyborcza (47 publikacji). W ogólnopolskim i lokalnych wydaniach Gazety ponad 0 proc. tekstów o public relations poświęcono PR-owi Polski.

2 Podsumowanie przekazów z okresu styczeń 00 lipiec 00 r. Wykres Liczba informacji o PR w podziale na miesiące (styczeń 00 lipiec 00). 400 Liczba przekazów dotyczących branŝy PR w poszczególnych miesiącach styczeń luty marzec kw iecień maj czerw iec lipiec sierpień w rzesień październik listopad grudzień Wykres. Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji Kontekst, w jakim pisano o PR i ocena publikacji PR Polski 3 5 PR polityczny branŝa PR 3 3 porady PR narzędzia PR relacje inw estorskie lobbing CSR negatywne neutralne pozytywne

3 Tabela. Najczęściej cytowane osoby w kontekście PR Tabela. Najczęściej wzmiankowana osoba w kontekście PR Tabela 3. Najczęściej wzmiankowane w kontekście PR agencje public relations Wykres 3. Media publikujące informacje o PR Media publikujące informacje o PR 47 Gazeta Wyborcza Polska Gazeta Krakow ska Puls Biznesu Polska Dziennik Zachodni Dziennik Polski Rzeczpospolita Dziennik Parkiet Polityka Rzeczpospolita B Superstacja

4 Wykres 4. Tematy poruszane przez media najczęściej publikujace o PR Tematy poruszane przez media najczęściej publikujące o PR Gazeta Wyborcza Puls Biznesu 5 3 branŝa PR CSR Polska Gazeta Krakowska Polska Dziennik Zachodni Dziennik Polski lobbing narzędzia PR porady PR PR polityczny PR Polski Rzeczpospolita relacje Wykres 5.Zasięg publikacji o PR Zasięg publikacji o PR ogólnopolski regionalny

5 Wykres. Profil i częstotliwość mediów informujących o PR Profil i częstotliwość mediów informujących o PR dziennik 75 tygodnik 4 miesięcznik telew izja radio dw utygodnik biznes/gospodarka informacyjno/wielotematyczny inne Opis: W lipcu 00 roku opublikowano 7 artykułów dotyczących branŝy public relations. Najwięcej artkułów o negatywnym wydźwięku związanych było z tematem PR-u politycznego. Wśród najczęściej cytowanych osób w lipcu, dominowały te, które są związane z promocją regionalną oraz branŝą PR. Najczęściej wzmiankowaną osobą w kontekście PR-u była ustępująca na przełomie czerwca i lipca rzecznika rządu Agnieszka Liszka, publikacje o niej stanowiły ponad 33 proc. wszystkich materiałów na temat PR-u politycznego. W zestawieniu dominują materiały pochodzące z mediów regionalnych było ich, natomiast materiałów pochodzących z mediów ogólnopolskich było. Większość (3) lipcowych materiałów uwzględnionych w zestawieniu opublikowały media ogłólnoinformacyjne, natomiast 33 publikacje pochodzą z mediów o profilu biznesowo-gospodarczym. Najczęściej o public relations pisały dzienniki 97 publikacji, a najrzadziej tylko raz dwutygodniki. Jedynie 0 materiałów pochodzi z radia i telewizji. Opis publikacji: Latem PR Polski kwitnie Z początkiem wakacji magistraty i wojewódzkie departamenty promocji, stanęły w PRowskie szranki, walcząc o turystów, o czym często pisały media. Polska Dziennik Zachodni, publikując wyniki badania Uniwersytetu Warszawskiego na temat wizerunku Górnego Śląska, zachęcał czytelników do udowadnia całej Polsce, Ŝe Śląsk jest fajny. Natomiast Polska Gazeta Krakowska najczęściej piszące w lipcu o promocji regionów medium regionalne informowała, Ŝe do Krakowa przyjeŝdŝa coraz mniej turystów. Winne

6 spadkowi popularności miasta są między innymi wysokie ceny pobytu w dawnej stolicy Polski. W lipcu w mediach przeczytać moŝna było, Ŝe miasta prześcigają się teŝ w pomysłach na gadŝety promocyjne. W Kielcach rozpisano projekt na witacze, witające przyjezdnych, a Kraków, jako jedyne miasto w Polsce będzie posiadać znaczko-zegarki, zaprojektowane przez znanego artystę Andrzeja Pągowskiego, donosiła Polska Gazeta Krakowska. Medium przypominało jednocześnie, Ŝe Kraków reklamowany jest takŝe za granicą dzięki uchofonom. W wakacje znów zrobiło się głośno o Pcimiu. Kilka gazet pisało o tym, Ŝe do Warszawy przyjechał brytyjski komik John Cleese, który na konferencji prasowej pokazał mediom słynną juŝ z reklamy banku ciotkę z Pcimia. Polityczne relacje z mediami Nie tak pogodne, jak promocja Polski były doniesienia medialne związane z marketingiem politycznym. Dominowały w nich informacje o zabarwieniu zdecydowanie negatywnym. W lipcu, podobnie jak pod koniec czerwca prasa, radio i telewizja duŝo miejsca poświęcały dymisji rzeczniczki rządu Agnieszce Liszce. Zarówno dziennikarze, jak i rzecznicy poprzednich rządów nie byli jednoznaczni w ocenie Liszki. Zdaniem pytanego przez Super Express Michała Tobera, rzecznik musi być jak dobrze dopasowana rękawiczka do ręki premiera, a tego, jego zdaniem, zabrakło Liszce. W lipcu media zelektryzowała informacja o tym, Ŝe PO wysyła swoim politykom SMSowe instrukcje, jak wypowiadać się w telewizji i radiu. Rzecznik prezydenta Michał Kamiński, w rozmowie z TVP nazwał te praktyki aferą tajemniczego ministerstwa kłamstwa i nienawiści działającego w kancelarii premiera. Natomiast w drugiej połowie lipca Prawo i Sprawiedliwość obraziło się na media bojkotując TVN oraz Onet.pl i zabraniając swoim działaczom wypowiadania się dla tych stacji. Temat ten podchwyciły niemal wszystkie media ogólnopolskie i regionalne. Nie moŝna obraŝać się na media, bo to tak, jakby obrazić się na cały świat. Dziś nie istnieć w mediach, to w zasadzie nie istnieć w ogóle, komentował Piotr Tymochowicz na łamach Nowości. BranŜa na wakacjach BranŜa PR nie cieszyła się większym zainteresowaniem mediów w lipcu. Poświęcono jej jedynie materiałów, głównie związanych ze zmianami kadrowymi. Ciekawostką opisywaną przez Puls Biznesu był transfer Krzysztofa Lufta z PR-u ponownie do polityki. Egzamin z PR-u zdał on, jak pisze Rafał Kerger, zmieniając wizerunek premiera Jerzego Buzka z osoby mało komunikatywnej na człowieka otwartego na ludzi. Optymizmem w lipcu napawały PR-owców, informacje branŝowe, zwłaszcza o rynku pracy w public relations. Ogłoszeń rekrutacyjnych dla przedstawicieli tej profesji nie brakuje, donosił Dziennik Bałtycki. A Puls Biznesu chwalił trzy polskie agencje PR za zajęcie wysokich miejsc w konkursie Stevie International Business Award.

7 Metodologia badania Analiza obejmuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, jakie pojawiły się w danym miesiącu przy hasłach PR i wizerunek. Pochodzą one z tytułów aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie Część I PR w mediach Do analizy wybierane są publikacje, w których umieszczone są informacje: - o branŝy PR jako całości, - traktujące o zmianach w branŝy (gdy wymienianych jest kilka firm PR i podawane są informacje na ich temat, np. rubryki nowi klienci), - o działalności stowarzyszeń lub związków firm PR, - o akcjach PR na duŝą skalę, w które zaangaŝowane są stowarzyszenia branŝowe PR, - dotyczące działów nauki i praktyki PR, np. investor relations, komunikacji wewnętrznej, - poświecone narzędziom PR, np. konferencjom prasowych, blogom (nawet, jeśli są to teksty po części bazujące na doświadczeniach wyłącznie firmy, np. wywiad), - o publikacjach (ksiąŝek, artykułów) lub imprezach związanych z PR, - opisujące proces kreowania wizerunku przez róŝne grupy społeczne. W badaniu nie są uwzględniane przekazy: - opisujące jedną firmę lub agencję PR, - opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, społecznych itp., - wzmiankujące jedynie tematykę PR, - zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branŝą i działalnością PR, - dotyczące szeroko rozumianego wizerunku, W badaniu nie są uwzględniane media branŝowe poświęcone np. marketingowi, mediom, reklamie i public relations, np. Brief, Marketing w Praktyce, Press. Część II Najczęściej cytowane i wzmiankowane firmy i osoby w kontekście PR Do analizy wybierane są przekazy, w których umieszczone są informacje uwzględniane w części I raportu oraz publikacje: - opisujące jedną firmę lub agencję PR, - opisujące konkretną akcję lub kilka akcji PR, - wzmiankujące tematykę PR. Pomijane są natomiast przekazy: - zawierające wypowiedzi PR-owców niezwiązane z branŝą i działalnością PR, w tym wypowiedzi dotyczące promocji firm, - dotyczące szeroko rozumianego wizerunku.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w marcu 2013 roku

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w marcu 2013 roku Najbardziej opiniotwórcze polskie media w marcu 2013 roku Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS. w ustach polskich polityków

PUBLIC RELATIONS. w ustach polskich polityków PUBLIC RELATIONS w ustach polskich polityków Analiza opracowana na podstawie przekazów prasowych, radiowych i telewizyjnych z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku WARSZAWA, LIPIEC 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

300tys. najczęściej opisywanych marek. spośród. najczęściej opisywanych branż. na podstawie. przeanalizowanych artykułów

300tys. najczęściej opisywanych marek. spośród. najczęściej opisywanych branż. na podstawie. przeanalizowanych artykułów cover-topmarka-ok.qxp:layout 1 5.12.2008 18:31 Strona 1 grudzień 2008 bezpłatny dodatek specjalny 50 najczęściej opisywanych marek spośród 10 najczęściej opisywanych branż na podstawie 300tys. przeanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy.

Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations. Raport prasowy PR w ustach polityków. Raport prasowy. Raport prasowy PR w ustach polityków Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Strona Spis treści Wstęp... 3 Rozdział I - PR w polskiej polityce... 4 Rozdział II - Ujęcie statystyczne...2

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama

KONFERENCJA. Miasto Komunikacja Reklama KONFERENCJA Miasto Komunikacja Reklama poświęcona promocji miast i regionów we współpracy z firmami reklamy zewnętrznej 28 marca 2007, Poznań Konferencja jest częścią programu wydarzeń Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego:

SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego: SPOŁECZNY WIZERUNEK SŁUŻBY CYWILNEJ Analiza dyskursu publicznego: Analiza treści w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 1 Spis treści PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia RAPORT Z BADAŃ ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI CZYTELNIKÓW Z MIESIĘCZNIKA CZAS CZCHOWA ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl

Akademia fotoreportażu - intensywny kurs fotograficzny, szczegóły www.szkolnictwo-dziennikarskie.pl www.redakcjapdf.pl DODATEK SPECJALNY 01/2009 POLSKA DROGA DO EURO Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego październik

Bardziej szczegółowo

Ranking cytowań i informacji

Ranking cytowań i informacji Ranking cytowań i informacji marzec 0 Ranking cytowań W marcu liderem zestawienia w grupie dzienników ogólnopolskich została Gazeta Wyborcza (0). Wśród wielu publikacji dziennika cytowano między innymi

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie

Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie CTC Polska Sp. z o.o. Strategia upowszechniania i mainstreamingu projektu Innowacyjne wsparcie dla ciebie Barbara Ryel

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast

Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast Stanisław Brzeziński Marcin Jasiński Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast Social media in marketing places of the Polish cities

Bardziej szczegółowo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445 Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

Polska branża gier komputerowych. analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier

Polska branża gier komputerowych. analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier Polska branża gier komputerowych analiza wizerunku medialnego i świadomości marek polskich producentów gier Warszawa, 2012 Spis Treści Gra wstępna 4 Badanie preferencji, zachowań i stylów gamingowych na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość

Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Nakład całkowity (w mln egz.)

Nakład całkowity (w mln egz.) 83 III. Strategie marketingowe codziennych gazet ogólnopolskich 1. Rynek prasy codziennej 1.1. Rynek czytelniczy 1.1.1. Kształtowanie rynku czytelniczego w latach 1989-2002 Polski rynek medialny, którego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH,

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, jako jedna z determinant efektywności funkcjonowania biznesu Terminologia, instrumentarium, cele komunikacji, czynniki efektywności, koszty,

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011

POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 POZNAŃSKI KONGRES KULTURY 1-3 GRUDNIA 2011 RAPORT Grupy Roboczej nr 4 /// Kultura jako element promocji miasta oraz promocja kultury. GRUPA ROBOCZA NR 4 Grupa zajmuje się wypracowaniem katalogu praktycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc

TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013 Raport z badania przeprowadzonego przez Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc MARKETING FOR DEVELOPMENT 2 TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów

Bardziej szczegółowo