EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1"

Transkrypt

1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych lub jako nie nasawione na zysk nieopodakowane organizacje 2. Zaleą komercyjnie działających firm, jes w powszechnym przekonaniu, skueczniejsze i bardziej efekywne zarządzanie niż o, kóre jes realizowane przez firmy konrolowane przez pańswo / samorząd 3. W niniejszym arykule ineresuje nas porównanie efekywności inwesycji w zapasy 4 w rzech różnych rodzajach organizacji: nieopodakowanej jednoski konrolowanej i finansowanej przez samorząd, nieopodakowanej organizacji non profi oraz opodakowanej organizacji konrolowanej i finansowanej na zasadach w pełni komercyjnych 5. W warunkach owarzyszących osłabionej koniunkurze gospodarczej, spora część insyucji nie nasawionych na zysk (dalej zamiennie z non profi, NPO), doświadcza z jednej srony, zmniejszonych możliwości finansowania swej działalności a z drugiej większego popyu na swoje usługi. Wynika ona z wzrosu zaporzebowania wśród beneficjenów będącego rezulaem wzrosu bezrobocia, zmniejszenia sprzedaży działających na krawędzi sensowności ekonomicznej firm i innych czynników powodujących przyros porzeb wśród najliczniejszej grupy odbiorców usług realizowanych przez organizacje non profi 6. Na poprawną działalność organizacji non profi ma wpływ również 1 Praca naukowa finansowana ze środków budżeowych na naukę w laach jako projek badawczy nr NN Lane G.S., Longsreh E., Nixon V., A Communiy Leaders Guide o Hospial Finance, The Access projec, Suie 2001, s Nowicki M., The Financial Managemen of Hospials and Healhcare Organizaions, Healh Adminisraion Press, New York 2004., s Michalski G., Corporae invenory managemen wih value maximizaion in view, Agriculural Economics- Zemedelska Ekonomika, 2008, Vol.54 Iss.5, s Berger S., Fundamenals of Healh Care Financial Managemen, Wiley, New York 2008, s Zielow J., Nonprofi financial objecives and financial responses o a ough economy, Journal of Corporae Treasury Managemen, vol.3, nr 3., May 2010, Henry Seward Publicaions, ISSN , s

2 ekonomiczna sensowność ich funkcjonowania i w ych rozważaniach, na finansową efekywność decyzji zarządzających organizacją non profi zwrócimy uwagę. Celem finansowym działania organizacji non profi nie jes maksymalizacja warości przedsiębiorswa jak o jes w przypadku firm nasawionych na zysk (ekonomiczny), a realizacja misji 7. Nie zmienia o faku, że do oceny decyzji finansowych organizacji non profi (a akimi zajmujemy się w ym arykule), sosuje się analogiczne zasady jak dla przedsiębiorsw prowadzących działalność nasawioną na zysk 8. Zgodnie z ymi zasadami wyższemu ryzyku owarzyszy wyższy kosz finansowania (wyższa sopa koszu kapiału) a przez o ma ono wpływ na zmiany warości ekonomicznej. Ta z kolei zwiększa efekywność realizacji misji organizacji non profi a przez o realizacji jej celu. Kosz finansowania akywów bieżących (kapiału pracującego) neo zależy od ryzyka związanego z przyjęą przez przedsiębiorswo sraegią finansowania i/lub inwesowania w akywa płynne. Sopa koszu kapiału finansującego inwesycje w akywa płynne zależy od rodzaju finansowania, poziomu inwesycji w akywa płynne w ich relacji do spodziewanych przychodów ze sprzedaży oraz awersji dosawców kapiału do ryzyka. Celem rozważań arykułu jes dyskusja nad modelem wpływu oddziaływania inwesycji w zapasy na rezulay realizowane przez organizację non profi. Będzie on zrealizowany przez przedsawienie (uproszczonego) przykładu ilusrującego akie oddziaływanie. 2. Wybór sposobu inwesowania w zapasy Wybierając między rzema różnymi poziomami akywów bieżących w ich relacji do spodziewanych poziomów sprzedaży, możemy wykorzysać jedną z rzech sraegii 9 : - Resrykcyjną (resricive) w przypadku gdy zarządzający organizacją decydują się użyć bardziej ryzykownego ale równocześnie ańszego w urzymaniu, najmniejszego z możliwych poziomów akywów bieżących w sosunku do oczekiwanego poziomu sprzedaży, - Pośrednią (moderae) kiedy zarządzający pośrednio dobierają poziom akywów bieżących w aki sposób, że ryzyko braku akywów bieżących ma również umiarkowany poziom, 7 Zielow J., J.A.Hankin, A.G.Seidner, Financial Managemen for Nonprofi Organizaions, Wiley, NewYork, 2007, s. 6-7; Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s Michalski G., INVENTORY MANAGEMENT OPTIMIZATION AS PART OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT, Economic Compuaion and Economic Cyberneics Sudies and Research, 2009, Vol.43 Iss.4, s ; Michalski G., Value-based invenory managemen, Romanian Journal of Economic Forecasing, 2008, Vol.9, Iss.1, s

3 - Elasyczną (flexible) w kórej zarządzający organizacją wybierają najdroższe ale również najbezpieczniejsze rozwiązanie, urzymując najwyższe poziomy akywów bieżących w relacji do spodziewanej sprzedaży, obawiając się braku akywów bieżących. Wrażliwość wyników przedsięwzięć na ryzyko zależy od sekora w jakim są realizowane usługi organizacji nie nasawionej na zysk. W przypadkach w kórych wrażliwość na ryzyko jes wyższa, wedy bardziej elasyczne i bardziej konserwaywne podejścia powinny być brane pod uwagę w celu uzyskania wyższej efekywności realizacji misji. Zależność a wysępuje również w drugą sronę, działania realizowane w bezpieczniejszych sekorach mogą bez obaw używać bardziej resrykcyjnych oraz bardziej agresywnych sraegii w celu uzyskiwania lepszych rezulaów skukujących wyższym przyrosem efekywności ekonomicznej. Poziom akywów bieżących o między innymi o rezula akywnej poliyki pozyskiwania i urzymywania klienów 10. Realizuje się ją poprzez dopasowanie ofery do specyfiki rynku na kórym jes realizowana sprzedaż. Znajduje ona odzwierciedlenie w poziomie zapasów wyrobów goowych oraz należności krókoerminowych. Podsawowym celem zarządzania zapasami jes z jednej srony urzymywanie jak najniższego ich poziomu, ponieważ ich posiadanie wiąże się z zamrożeniem kapiału. Z drugiej srony, zby niski poziom zapasów może negaywnie wpływać na poziom przychodów ze sprzedaży poprzez zakłócenia w procesie produkcji lub zwyczajny brak wyrobów goowych w czasie, gdy znajdują się chęni do zakupu nabywcy (rozczarowani, mogą zwrócić się ze swoim popyem do konkurencji). Nadmierne zamrożenie kapiału przyczynia się do obniżania warości przedsiębiorswa, gdyż negaywnie odbija się na poziomie przepływów pieniężnych. Z drugiej srony obniżenie przychodów ze sprzedaży akże niszczy warość przedsiębiorswa w wyniku obniżania przepływów pieniężnych. Podsawowymi modelami sosowanymi w zarządzaniu zapasami, są modele opare na EOQ (opymalnej wielkości zamówienia). Problemem jednak jes o, że jes on skonsruowany z myślą o maksymalizacji zysku a nie, z myślą o maksymalizacji warości przedsiębiorswa. W rozdziale ym zosanie zaproponowane podejście do wyznaczania VBEOQ (opymalnej z punku widzenia maksymalizacji warości wielkości zamówienia), kóre uwzględnia jako cel, maksymalizację warości przedsiębiorswa. 10 Bougheas S., Maeu S., Mizen, P., Corporae rade credi and invenories: New evidence of a rade-off from accouns payable and receivable, Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 2, 2009, s

4 Z punku widzenia maksymalizacji efekywności ekonomicznej, przy założeniu nieskończonego horyzonu oddziaływania zmiany w sraegii zarządzania zapasami, należy wyznaczać parię dosawy na podsawie wzoru 11 : 2 1 T KZ P VBEOQ v k C 1 T gdzie: k kosz kapiału finansującego organizację, P roczne zaporzebowanie na dany rodzaj zapasów, K z koszy worzenia zapasów, K u koszy urzymania zapasów (bez koszów urzymania zapasu bezpieczeńswa), C procenowy udział koszu urzymania zapasów, v jednoskowy kosz (cena) zamówionych zapasów, VBEOQ opymalna z punku widzenia maksymalizacji warości przedsiębiorswa wielkość jednego zamówienia. P Q TCI K z zb vc, (2) Q 2 gdzie: TCI całkowie koszy zapasów, Q wielkość parii dosawy, z b poziom zapasu bezpieczeńswa. 3. Wpływ inwesycji w zapasów na ekonomiczną efekywność realizacji misji organizacji Zarządzanie finansami przedsiębiorswa nasawionego na zysk ma za cel wzros bogacwa jego właścicieli. W przypadku organizacji nie nasawionych na zysk zamias inwesorów wysępują filanropi 12, a realizacja celu filanropów polega na jak najskueczniejszej i najefekywniejszej realizacji celów dla jakich filanropi zasilili organizację non profi 13. Co do zasady filanropi są zaineresowani ym aby ich pieniądz był wykorzysany w realizacji celów najwydajniej i najefekywniej, sąd do oceny finansowej realizowanych celów organizacji sosuje się radycyjne miary efekywności organizacji z niewielką modyfikacją o ewenualne oddziaływanie społeczne 14. W najprosszym ujęciu, o mierzonej finansowo efekywności poczynań organizacji non profi decyduje suma zakualizowanych po koszcie kapiału, oczekiwanych srumieni pieniężnych jakie będą generowane przez przedsiębiorswo powiększonych o ewenualne efeky społeczne 15. Można ę zależność przedsawić na podsawie równania 3: (1) 11 Michalski G., Corporae invenory managemen wih value maximizaion in view, Agriculural Economics- Zemedelska Ekonomika, 2008, Vol.54 Iss.5, s ; Michalski G., INVENTORY MANAGEMENT OPTIMIZATION AS PART OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT, Economic Compuaion and Economic Cyberneics Sudies and Research, 2009, Vol.43 Iss.4, s ; Michalski G., Value-based invenory managemen, Romanian Journal of Economic Forecasing, 2008, Vol.9, Iss.1, s Blazek J., Nonprofi Financial Planning, Wiley, New York 2008, s Ralser T., ROI for Nonprofis, Wiley, New York, 2007, s Ralser T., ROI for Nonprofis, Wiley, New York, 2007, s ; Raymond S.U., Nonprofi Finance for Hard Times, Wiley, New York, 2010, s Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, C.H. Beck, Warszawa 2004, s.9-11.

5 V npo FCFF SFCFF FCFF n n CC 0 k SFCFF gdzie: V npo efekywność organizacji non profi (NPO), FCFF warość oczekiwanych wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez akywa pracujące organizacji NPO w okresie, SFCFF warość oczekiwanych społecznych efeków przeliczonych na pieniężny ekwiwalen wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez akywa pracujące organizacji NPO w okresie, k = CC sopa dyskonowa wynikająca ze sopy koszu kapiału finansującego organizację 16. Wzros efekywności organizacji non profi osiąga się przez: dążenie do maksymalizacji pozyywnych efeków społecznych (o ym czy one są pozyywne rozsrzyga perspekywa darczyńców, i e efeky mogą być sprzeczne między różnymi organizacjami), doprowadzenie do wzrosu oczekiwanych wolnych przepływów pieniężnych, szacowanych w organizacjach nie płacących podaku dochodowego na podsawie wzoru: FCFF ( CR CE) NWC Capex (4) EBIT NCE NWC Capex gdzie: CR goówkowe przychody, EBIT zysk przed odsekami i opodakowaniem (równy w akim przypadku NOPAT), CE koszy wydakowe, NCE koszy bezwydakowe (np. amoryzacja, inne koszy nie pociągające za sobą wypływu pieniądza), NWC przyros kapiału pracującego neo (sumy zapasów, należności, środków pieniężnych pomniejszonej o zobowiązania wobec dosawców), Capex kapiałowe nakłady inwesycyjne neo. minimalizację sopy koszu kapiału finansującego organizację non profi CC, opymalizację okresu życia organizacji (a przy założeniu, że będzie ono przez cały czas generować dodanie wolne przepływy pieniężne - wydłużenie). Zmiany w zapasach mają wpływ na efekywność NPO i ocena ich wpływu na osaeczną efekywność NPO mierzoną poprzez przyros jego warości przebiega według podobnego schemau jak ocena projeków rzeczowych długoerminowych ale inne są źródła generowanej warości dodanej. Przykład. Zarządzający organizacją soją przed wyborem odpowiedniego podejścia do inwesowania w zapasy wynikającego z doboru formy w jakiej (3) 16 Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s. 533; Hawawini G., C. Vialle, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007, s

6 będzie działać organizacja. Realizacja zadań może się odbywać jako nieopodakowana jednoska konrolowana i finansowana przez samorząd (wersja A), Wedy będzie jaj owarzyszyć niższy kosz kapiału obcego oraz niższe ryzyko finansowania kapiałem własnym przekładające się na niższy kosz kapiału własnego. Realizacja zadań w posaci nieopodakowanej organizacji non profi (wersja B), pociąga za sobą jedynie korzyść w posaci braku opodakowania. W przypadku opodakowanej organizacji konrolowanej i finansowanej na zasadach w pełni komercyjnych (wersja C), żadna z ych korzyści nie wysąpi, jednak jak się powszechnie wierzy, aka forma ma się wiązać z wyższą efekywnością zarządzania operacyjnego 17. Podejście resrykcyjne wiąże się z najniższym poziomem akywów bieżących, dzięki czemu najniższym zapasom, należnościom i operacyjnym środkom pieniężnym urzymywanym w firmie, owarzyszą najniższe operacyjne koszy urzymywania ych składników (w abeli widoczne jako najwyższy udział EBIT w CR). Równocześnie niższy niż przy podejściu elasycznym poziom zapasów, pociągać za sobą będzie niższą wielkość akywów rwałych (FA) ale eż niższą wielkość sprzedaży (CR). Niższy poziom akywów rwałych o rezula np. mniejszych porzeb związanych z powierzchnią magazynową i innych elemenów mająku związanych z przechowywaniem i przemieszczaniem mniejszej ilości zapasów. Suma akywów rwałych (FA) i akywów bieżących (CA), pomniejszona o poziom zobowiązań wobec dosawców (AP), jes źródłem informacji o poziomie kapiału zaangażowanego w przedsiębiorswo a co za ym idzie, informuje o wolnych przepływach pieniężnych w począkowej fazie wdrażania danej sraegii (FCF 0 ): (5) Posiadając informacje o zysku przed odsekami i opodakowaniem (EBIT) i sopie opodakowania (T=0%), możemy oszacować zmiany w zysku operacyjnym neo po opodakowaniu (NOPAT), kóre równocześnie są informacją o spodziewanych zmianach w wolnych przepływach pieniężnych w okresach w kórych prognozowane jes działanie danej sraegii (FCF 1.. ): (6) Niższa sprzedaż z kolei, o rezula uboższej ofery wyrobów goowych i mniejszej zdolności do zaprezenowania wyrobów w mniejszej liczbie miejsc w kórych klienci mogliby zdecydować się na zakup produków firmy. W podejściu resrykcyjnym poza najniższymi koszami operacyjnymi, niesey liczyć się rzeba z najwyższymi koszami finansowymi. Wyższe koszy finansowe wynikają z wyższego poziomu ryzyka niż w przypadku podejścia elasycznego. Jes o uwidocznione w wyższym (niż w sraegii elasycznej) 17 Berger S., Fundamenals of Healh Care Financial Managemen, Wiley, New York 2008, s

7 poziomie współczynnika ryzyka β * l. Współczynnik en kszałuje nasępnie kosz kapiału własnego k e : (7) Gdzie: β * l - współczynnik ryzyka charakerysycznego dla danej firmy, zależnego od rzech składników, akich jak ryzyko akywów posiadanych przez firmę ypowych dla danego sekora w jakim działa firma, ryzyko finansowe wynikające z relacji długu do kapiału własnego (D/E), ryzyko indywidualne firmy na le sekora; k m - sopa zwrou z porfela rynkowego; k RF - sopa zwrou wolna od ryzyka. W podobny sposób wyższe ryzyko znajdzie swoją wycenę w koszach kapiału obcego (długu). Dosawcy oceniając przedsiębiorswo, w przypadku sosowania przez nie podejścia resrykcyjnego, doliczą do sóp koszu kapiału zarówno długoerminowych (k dd ) jak i krókoerminowych (k dk ) premię za wyższe ryzyko niż w przypadku w kórym miałyby do czynienia z przedsiębiorswem sosującym sraegię elasyczną. W rezulacie całościowa sopa koszu kapiału (CC): (8) będzie wyższa w przypadku sraegii resrykcyjnej niż w przypadku sraegii elasycznej. Poziom sopy koszu kapiału (CC) przełoży się również na spodziewane zmiany w efekywności NPO ΔV npo.

8 Tabela. Wybór zakresu inwesowania w zapasy w zależności od formy działania organizacji. A B C Kosz zamówienia Kz sopa podaku T 0% 0% 19% Roczne zaporzebowanie na zapasy P jednoskowy kosz zapasów v sopa koszu kapiału CC = k 8% 11% 14% kosz urzymywania zapasów C 0,3 0,3 0,3 VBEOQ Koszy zapasów TCI Przyros efekywności NPO ( V npo ) Źródło: dane hipoeyczne Jak widać przy powyższych założeniach, najbardziej resrykcyjne podejście do inwesowania w zapasy ma miejsce przy organizacjach prowadzących działalność na zasadach komercyjnych konrolowanych przez właścicieli (kolumna C). Najbardziej elasyczne podejście do inwesowania w zapasy owarzyszy nieopodakowanym organizacjom non-profi, zasilanym przez konrolujących realizację misji donaorów. Lieraura 1. Berger S., Fundamenals of Healh Care Financial Managemen, Wiley, New York 2008, s Berger S., Fundamenals of Healh Care Financial Managemen, Wiley, New York 2008, s Blazek J., Nonprofi Financial Planning, Wiley, New York 2008, s Bougheas S., Maeu S., Mizen, P., Corporae rade credi and invenories: New evidence of a rade-off from accouns payable and receivable, Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 2, 2009, s Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s. 533; 8. Hawawini G., C. Vialle, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007, s Lane G.S., Longsreh E., Nixon V., A Communiy Leaders Guide o Hospial Finance, The Access projec, Suie 2001, s

9 10. Michalski G., Corporae invenory managemen wih value maximizaion in view, Agriculural Economics-Zemedelska Ekonomika, 2008, Vol.54 Iss.5, s Michalski G., INVENTORY MANAGEMENT OPTIMIZATION AS PART OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT, Economic Compuaion and Economic Cyberneics Sudies and Research, 2009, Vol.43 Iss.4, s Michalski G., Leksykon zarządzania finansami, C.H. Beck, Warszawa 2004, s Michalski G., Value-based invenory managemen, Romanian Journal of Economic Forecasing, 2008, Vol.9, Iss.1, s Nowicki M., The Financial Managemen of Hospials and Healhcare Organizaions, Healh Adminisraion Press, New York 2004., s Ralser T., ROI for Nonprofis, Wiley, New York, 2007, s Raymond S.U., Nonprofi Finance for Hard Times, Wiley, New York, 2010, s Zielow J., J.A.Hankin, A.G.Seidner, Financial Managemen for Nonprofi Organizaions, Wiley, NewYork, 2007, s. 6-7; 18. Zielow J., Nonprofi financial objecives and financial responses o a ough economy, Journal of Corporae Treasury Managemen, vol.3, nr 3., May 2010, Henry Seward Publicaions, ISSN , s dr Grzegorz Michalski, Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Sreszczenie Organizacja realizująca usługi medyczne wybierając między możliwymi poziomami zaangażowania zasobów w kapiał pracujący neo (akywa płynne neo), wybiera zarówno pomiędzy oczekiwanymi poziomami korzyści dla sron finansujących cele organizacji z danego rodzaju inwesycji jak również pomiędzy określonymi poziomami zagrożenia osiągnięcia oczekiwanych wyników będących rezulaem odmiennych poziomów ryzyka owarzyszących ym wyborom. Niniejszy poziom ryzyka jes akcepowany przez zarządzających organizacją reprezenujących dosawców kapiału w zamian za określone oczekiwane rezulay. W niniejszym arykule przedmioem rozważań jes relacja między ryzykiem owarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla dosawców kapiału wynikająca z wyboru sraegii zarządzania zapasami, zależnie od rzech możliwych form realizowania działań na rynku usług medycznych oraz wynikających z ego zmian w ryzyku reprezenowanych przez sopę koszu kapiału finansującego przedsięwzięcia ego ypu organizacji. THE EFFICIENCY OF INVENTORY INVESTMENT: TAXED AND NOT TAXED ORGANIZATIONS Summary In dependence of kind of realized mission, sensiiviy on risk, which is a resul of decision abou invenory managemen. The kind of kind of organizaion influence he bes sraegy choice. If an exposiion on risk is greaer, he higher level of invenories should be. If he exposiion on ha risk is smaller, he more aggressive will be he ne working capial sraegy and smaller level of invenories. The paper shows how decisions abou invenory managemen sraegy and choice beween kind of axed or

10 non-axed form inflow he risk of he organizaions and is economical resuls during realizaion of main mission.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 GRZEGORZ MICHALSKI POZIOM ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NON-PROFIT * Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIEOPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych I.Koncur Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: Q00 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Analiza wrażliwości opłacalności projektu inwestycyjnego jako element zarządzania ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie sektora rolniczego

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Wyższa Szkoła Markeingu i Zarządzania w Lesznie MATERIAŁY ROBOCZE NA ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU BIZNES PLAN Opracowali: dr Jacek Kowalewski mgr Kazimierz Linowski Leszno 2008 2 S P I S T R E Ś C I WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej Paulina Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej JEL Classification: Q00

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics I.Kiepura, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0 Maemayka finansowa i ubezpieczeniowa - 1 Sopy procenowe i dyskonowe 1. Sopa procenowa (sopa zwrou, sopa zysku) (Ineres Rae). Niech: F - kapiał wypoŝyczony (zainwesowany) w momencie, F T - kapiał zwrócony

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

METODY DYSKONTOWE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA EDUKACJĘ WYŻSZĄ 1

METODY DYSKONTOWE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA EDUKACJĘ WYŻSZĄ 1 EKONOMETRIA ECONOMETRICS ISSN 1507-3866 Anna Król e-mail: anna.krol@ue.wroc.pl METODY DYSKONTOWE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI NAKŁADÓW NA EDUKACJĘ WYŻSZĄ 1 Sreszczenie: Jedną z ważnych form inwesycji w zasoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych Efekywość projeków iwesycyjych Saycze i dyamicze meody ocey projeków iwesycyjych Źródła fiasowaia Iwesycje Rzeczowe Powiększeie mająku rwałego firmy, zysk spodzieway w dłuższym horyzocie czasowym. Fiasowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Magdalena Świderska Słowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe górnictwo i wydobywanie. Working paper

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

P. Woźniak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

P. Woźniak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Woźniak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej." "Post - Crisis Inventory Mnagement

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie. produkcyjnym Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym dr hab. Grzegorz Michalski tel. 503452860 tel. 791214963 Grzegorz.Michalski@gmail.com Szkolenie z zakresu kapitału pracującego

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie nie będącym ani non profit ani nie prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek K. Grochowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 120 Krzyszof STOWARZYSZENIE Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, EKONOMISTÓW Michał Goskowski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe om XVI zeszy 6 Krzyszof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, Michał Goskowski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Ryszard Barczyk ROZDZIAŁ 10 WPŁYW DYSKRECJONALNYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI FISKALNEJ NA ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Wsęp Organy pańswa realizując cele poliyki sabilizacji koniunkury gospodarczej sosują

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk MICHAŁ ZATOR 130379 PROJEKT INDYWIDUALNY MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA DR GRZEGORZ MICHALSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products.

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie USM Opiekun: Dr Grzegorz Michalski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży reklamy, badania rynku i opinii publicznej J.Kurowska E.Kućko Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. WSTĘP Planowanie to niezbędny

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital Zeszyy Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Adminisracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Wojciech Kozioł 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, Kaedra Rachunkowości Alernaywny

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb) Swap (IRS) i FRA Przykład. Sandardowy swap procenowy Dealer proponuje nasępujące sałe sopy dla sandardowej "plain vanilla" procenowej ransakcji swap. ermin wygaśnięcia Sopa dla obligacji skarbowych Marża

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej Kozioł M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sujka H., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży tekstylnej Working paper Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic Krótkoterminowe planowanie finansowe na podstawie przedsiębiorstwa z branży z branży firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

Bardziej szczegółowo

METODA WYBORU EFEKTYWNYCH PORTFELI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

METODA WYBORU EFEKTYWNYCH PORTFELI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Bogdan RĘBIASZ* METODA YBORU EFEKTYNYCH PORTFELI PRZEDSIĘZIĘĆ INESTYCYJNYCH arykule przedsawiono nową meodę wyboru efekywnych porfeli przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. A. Ścibisz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 52 tj. : Obuwie, odzież i akcesoria. Working papers JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski Wroclaw University of Economics

A.Światkowski Wroclaw University of Economics A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zarekomendowanie optymalnych

Bardziej szczegółowo

OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ AKCJI NA PODSTAWIE CZASU PRZEBYWANIA W OBSZARACH OGRANICZONYCH KRZYWĄ WYKŁADNICZĄ

OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ AKCJI NA PODSTAWIE CZASU PRZEBYWANIA W OBSZARACH OGRANICZONYCH KRZYWĄ WYKŁADNICZĄ Tadeusz Czernik Daniel Iskra Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Kaedra Maemayki Sosowanej adeusz.czernik@ue.kaowice.pl daniel.iskra@ue.kaowice.pl OCEN TRKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ KCJI N PODSTWIE CZSU PRZEBYWNI

Bardziej szczegółowo

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej.

A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. A. Gajewska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Absrak Jes o pierwsza część, drugiego z cyklu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo