W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u"

Transkrypt

1 Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u 1

2 W numerze Od Redakcji Z ostatniej chwili Senat Organizacja Kronika rektorska Z obrad KRPUT KONFERENCJE, SEMINARIA Personalia Galeria Rogatka Galeria Pentagon Z witryny - Targi Wrocław - Nowości wydawnicze Sprawy różne - Wszystko o wyborach - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Centrum Sieciowo-Komputerowe - Rekrutacja inaczej - Jedna uczelnia-wiele możliwości - Dziewczyny na Politechniki! - Modernizacja serweru - Nowe łącze - Konkurs - Rajd rowerowy Studenci - Studenci z Francji na WM - O polskiej gościnności i nie tylko - Złoty medal dla projektantów - Program Intensywny Erasmus - Certyfikat AutoDesk - Chemia dla uczniów - Telekonferencja - Srebrne głosy - Moda na manekinach - AIESEC - Koło Naukowe WN - Przygoda z nartami Nr 1(28) Zespół redakcyjny: Wojciech Bielawski - redaktor naczelny Lidia Przyborowska, Gerard Parzelski, Michał Czyżewicz Przy opracowaniu Nr 1(28) współpracowali: Marianna Kotowska-Jelonek, Andrzej Markiewicz, Michał Kurkowski Pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Radomskiej prof. nadzw. Mirosława Lufta, Opracowanie komputerowe i graficzne Cezary Majewski Projekt strony tytułowej Robert Bondarowicz Fotografie Krzysztof Berezowski i zbiory prywatne Adres redakcji: Politechnika Radomska, Wydawnictwo ul. Malczewskiego 20A, Radom tel , fax Druk: Grupa KK sp. j., Radom, ul Roku 3a ISSN styczeń/marzec 2008 Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku. OD REDAKCJI Z Życia Politechniki Radomskiej O NAPRAWIE ostatnich miesiącach przez polskie media, a także środowisko akademickie przetacza się fala dyskusji nad kondy- W cją nauki i polskiego szkolnictwa. Ferment intelektualny wywołał raport pn. Autodiagnoza polskiego środowiska naukowego ogłoszony przez Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce. Poprosił on naukowców z całego kraju o wypełnienie w Internecie ankiety. Pytał o ocenę stanu nauki w Polsce. Ankieta była anonimowa i dobrowolna. Odpowiedziało na nią blisko 400 osób, pracowników naukowych polskich uczelni: profesorów, adiunktów, doktorów i asystentów. Można oczywiście dyskutować, czy wyniki owej ankiety są miarodajne. Niemniej jednak diagnoza, jaką wysnuli z udzielonych odpowiedzi autorzy raportu, jest pesymistyczna: polska nauka jest niedoinwestowana, obniża się poziom dydaktyki i badań naukowych, programy nauczania są przestarzałe w porównaniu z Europą, uczelniom brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby. Naukowcy maja coraz mniej czasu na prowadzenie badań, gdyż są zbyt obciążeni dydaktyką, Bardzo aktywnie w nurt zmian polskiego szkolnictwa wyższego włączyło się MNiSW. Ostatnie jego propozycje są doprawdy rewolucyjne. Zniesienie habilitacji ma, według zespołu ministerialnego, doprowadzić do skrócenia kariery naukowej i zapobiec brakom kadry naukowej na jakie cierpią szkoły wyższe. Ta sprawa wzbudziła istny ferment w środowisku. Przeważają jednak głosy za utrzymaniem obecnej ścieżki kariery naukowej. Propozycje ministerialne idą jeszcze dalej; będzie możliwość rozpoczęcia doktoratu już po licencjacie. Szansa taka będzie na uczelniach tzw. flagowych, czyli najlepszych w kraju. Jeszcze nie wiadomo, które to będą uczelnie bądź kierunki. Istotne jest, że dostaną na pewno specjalne fundusze na prowadzenie badań i zatrudnianie światowej sławy naukowców. Ponadto planowane jest wprowadzenie kadencyjności i jawnych konkursów na stanowiska na uczelniach oraz większą konkurencję między naukowcami i instytutami o granty na badania. W ślad za proponowanymi zmianami jest też obietnica zwiększenia PKN na naukę z 1,3 do 2%, ale dopiero w 2013 r. i pod warunkiem wprowadzenia w życie założeń powyższej reformy. Nie przewiduje się odpłatności za studia dzienne. Ministerstwo, wyraźnie widać, przystąpiło do ofensywy i z pełną determinacją chce zreformować polską naukę na wielu płaszczyznach. Warto poczekać na opinie środowiska i przeprowadzone z nim konsultacje dla dobra nie tylko polskiej nauki ale nas wszystkich. Wojciech Bielawski Z OSTATNIEJ CHWILI... Prof. nadzw. Mirosław Luft, został wybrany, przez Kolegium Elektorów Uczelni, rektorem Politechniki Radomskiej na kadencję Wybory odbyły się w dniu 3. kwietnia br. Prorektorami zostali wybrani w dniu 17. kwietnia br.: prof. nadzw. Zbigniew Łukasik - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, prof. Wojciech Blajer - prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, prof. nadzw. Marian W. Sułek - prorektor ds. badań naukowych. Redakcja Z życia Politechniki Radomskiej składa rektorowi i prorektorom serdeczne gratulacje. 2

3 Z Życia Politechniki Radomskiej Pierwsze w 2008 r. posiedzenie senatu w odbyło się 31 stycznia. Porządek obrad przewidywał: 1. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Ustalenie przez senat wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia. 3. Utworzenie na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia stacjonarnych, prowadzonych na tym kierunku od roku akademickiego 2008/ Podjęcie uchwały upoważniającej Rektora do przyjęcia dotacji i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów uczelnianych. 5. Ustalenie przez senat kierunków działalności naukowo-badawczej Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na lata Analiza procesu dydaktycznego za rok akademicki 2006/2007: - analiza obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2006/ Sprawy różne. Na początku posiedzenia, po złożeniu życzeń na nowy 2008 rok, J.M. Rektor poinformował że: do Senatu na kadencję uzupełniającą do r. zostali wybrani nauczyciele akademiccy - z Wydziału Ekonomicznego: dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. nadzw., dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. nadzw. - z Wydziału Nauczycielskiego: prof. dr hab. inż. Ihor Zanevskyy, prof. zw. - z Wydziału Transportu: dr hab. inż. Stanisław Przerembel, prof. nadzw. - z grupy pozostałych nauczycieli akademickich z okręgu wyborczego Nr 8, do którego należą (SJO, SWFiS, BG) dr Galina Cisowska - kierownik Studium Języków Obcych. W dalszej części senatu rektor pogratulował prof. Zbigniewowi Karbarzowi, kierownikowi Katedry Wzornictwa Obuwia i Odzieży, wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Poznańskich za wysoki poziom przygotowania zawodowego studentów-projektantów obuwia i odzieży a także za długoletnią współpracę wydziału i katedry z organizatorami targów branży obuwniczo-skórzanej. Omawiając pierwszy punkt porządku obrad Senatu J.M. Rektor poinformował, że do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję zostali wybrani, przez Rady Wydziałów lub desygnowani, następujący nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i przedstawiciele związków zawodowych. Są to: dr hab. Wiesław Macierzyński, prof. nadzw. WE, dr inż. Maria Czerska WMiTO, dr inż. Krzysztof Dziewiecki WM, dr Szymon Janiszewski WN, dr Michał Kurkowski WSz, dr inż. Konrad Krzysztoszek WT, Przemysław Jończyk-przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki, inż. Waldemar Towarek-przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, wybrany przez senat spośród członków senatu reprezentujących tę grupę, mgr Jolanta Wypychaprzedstawiciel K.Z. NSZZ S, dr inż. Janusz Szczerba-przedstawiciel ZNP; Następnie senat: ustalił wytyczne dla Rad Wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia a ponadto: postanowił utworzyć od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Sztuki kierunek studiów Malarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia, upoważnił rektora do przyjęcia dotacji oraz do podpisania weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie termomodernizacji obiektów dydaktycznych (3 akademików, Hotelu Asystenckiego i budynków przy ul. Malczewskiego), ustalił kierunki działalności naukowobadawczej Politechniki Radomskiej na lata , pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji procesu dydaktycznego i analizę obciążeń dydaktycznych w roku akademickim 2006/2007, które opracował i przedstawił prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Na zakończenie obrad rektor poinformował członków senatu o następujących sprawach: odbytym w dniu 23 stycznia br. czacie ze studentami, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Tematem czatu było: Politechnika otwarta na pomysły studentów. podjęciu wspólnych prac nad wewnętrznym systemem kontroli jakości kształcenia, spotkaniu rektorów uczelni z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbarą Kudrycką. W spotkaniu wziął udział prorektor ds. badań naukowych dr hab. Marian W. Sułek, prof. nadzw., który poinformował, że finansowanie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie ubiegłorocznym. Senat Posiedzenie senatu w dniu 28 lutego 2008 roku. Na początku posiedzenia senatu J.M. Rektor wręczył listy gratulacyjne nauczycielom akademickim, którzy zostali zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Listy gratulacyjne otrzymali: dr hab. inż. Mirosława Kosmynina, prof. nadzw. z Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Elżbieta Szychta, prof. nadzw., prodziekan Wydziału Transportu, dr hab. Ryszard Świetlik, prof. nadzw., prodziekan Wydziału MiTO, członek senatu, dr hab. Wojciech Korneta, prof. nadzw. z Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego. Następnie J.M. Rektor wręczył podziękowanie dyrygentowi Chóru Akademickiego mgr. Ryszardowi Balmowskiemu za koncert, jaki chór dał w Areszcie Śledczym w Radomiu. Dyrekcja Aresztu Śledczego w Radomiu z tej okazji przesłała na ręce J.M. Rektora bardzo serdeczne podziękowanie. J.M. Rektor powitał nowego przedstawiciela ZNP w Senacie - dr. inż. Jacka Gospodarczyka z Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Porządkiem obrad senatu były następujące punkty: 1. Opinia senatu w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok Stwierdzenie zgodności ze statutem uczelni zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego. 3. Zatwierdzenie przez senat regulaminu wyborczego, ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów na uczelni, przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 4. Zatwierdzenie przez senat przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą: - szczegółowego terminarza czynności wyborczych w uczelni, - wytycznych co do terminarzy wyborczych w wydziałach. 5. Określenie przez senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej: - liczby mandatów do Kolegium Elektorów przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w 53 ust. 1 pkt.1, 2 i 4 statutu Uczelni. 6. Określenie przez senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej: a) liczby mandatów do senatu przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w 31 ust. 1 pkt. 4 i 6 statutu uczelni, b) liczby mandatów do senatu dla siedmiu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, o których mowa w 31 ust. 1 pkt. 5 statutu uczelni. 7. Określenie przez senat warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów. 8. Sprawy różne. 3

4 Senat Senat na posiedzeniu podjął następujące uchwały: pozytywnie zaopiniował wniosek rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2007 za osiągnięcia naukowe dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nadzw., dr inż. Piotr Lesiak, dr inż. Leszek Chałko, dr inż. Piotr Gołąbek, dr inż. Piotr Bojarczak, dr inż. Rafał Podsiadło, dr inż. Andrzej Maciejewski - za opracowanie systemu Diagnostyka funkcjonalna urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru. stwierdził zgodność zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą i statutem uczelni, zatwierdził Regulamin Wyborczy Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kadencję , ustalający szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w uczelni, zatwierdził szczegółowy terminarz czynności wyborczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego i wytycznych co do terminarzy wyborczych w wydziałach, określił liczbę mandatów do Kolegium Elektorów Uczelni przypadających na wydziały dla przedstawicieli: - nauczycieli akademickich, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, - pozostałych nauczycieli akademickich, - studentów. Podział mandatów do Kolegium Elektorów przedstawia się następująco: Samodzielni Niesamodzielni Studenci prac. nauk. prac. nauk. WE WMiTO WM WN WSz WT Razem Organizacja BG, SJO, SWFiS 1 Administracja 3 określił liczbę mandatów do senatu przypadających na wydziały dla przedstawicieli: - nauczycieli akademickich, mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, - pozostałych nauczycieli akademickich, - studentów. Podział mandatów do senatu, przypadających na wydziały, przedstawia się następująco: Samodzielni Niesamodzielni Studenci prac. nauk. prac. nauk. WE WMiTO WM WN WSz WT Razem BG, SJO, SWFiS 1 Administracja 3 określił warunki i tryb kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Ponadto J.M. Rektor poinformował, że: przenosi posiedzenie senatu z 24. kwietnia na 17. kwietnia br. powołał dr. hab. inż. Leszka Szychtę, prof. nadzw. na Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Centrum Sieciowo-Komputerowe zostanie przeniesione z pionu prorektora ds. badań naukowych i podporządkowane Głównemu Specjaliście ds. Informatyzacji, utworzony zostanie w pionie prorektora ds. badań naukowych Dział Projektów Unijnych, zaprosił do Politechniki przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu prof. Tadeusza Kaczorka. Na zakończenie posiedzenia J.M. Z Życia Politechniki Radomskiej Rektor złożył członkom Senatu serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Trzecie, w 2008 r., posiedzenie senatu odbyło się w dniu 27 marca b.r. Na początku posiedzenia J.M. Rektor poinformował, że na Międzynarodowych Targach Obuwia Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu został przyznany Złoty Medal i Dyplom Katedrze Wzornictwa Obuwia i Odzieży Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Z tej okazji złożył bardzo serdeczne gratulacje i podziękowania prof. Zbigniewowi Karbarzowi kierownikowi tej katedry. J.M. Rektor wręczył dr. hab. Sławomirowi Bukowskiemu, prof. nadzw. z Wydziału Ekonomicznego list gratulacyjny w związku z jego zatrudnieniem na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Radomskiej. Następnie Senat pozytywnie zaopiniował limity przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009. Ponadto: uchwalił Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w PRad. a także zobowiązał dziekanów wydziałów do opracowania projektów wydziałowych spójnych z systemem uczelnianym i uchwalenie ich przez rady wydziałów, w terminie do końca czerwca 2008 r. SZJK będzie wprowadzony od roku akademickiego 2008/2009. zmienił skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję odwołał dr. Szymona Janiszewskiego z Wydziału Nauczycielskiego (na jego prośbę) a w jego miejsce powołał dr. Mikołaja Olszewskiego. J.M. Rektor poinformował członków senatu o swoim spotkaniu z prof. Grażyną Prawelską-Skrzypek Podsekretarzem Stanu w MNiSzW. Celem wizyty były sprawy inwestycyjne PRad. oraz strategia rozwoju uczelni. Lidia Przyborowska W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. ukazały się następujące akty normatywne J.M. Rektora i Kanclerza Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego: * Zarządzenia Rektora Nr 1 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie stopniowego wdrażania systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) od roku akademickiego 2008/2009 i związanych z tym uregulowań w zakresie prowadzenia akcji rekrutacyjnej. Nr 2 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/1/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Nr 3 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Regulaminu korzystania z sieci komputerowej Lan/Wlan. Nr 4 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie powołania Rady Jednostek Międzywydziałowych. Nr 5 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. orderów, odznaczeń i medali dla pracowników Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 6 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały nr 000-1/2/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycz- 4

5 Z Życia Politechniki Radomskiej nia 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie uchwalania planów i programów nauczania studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nr 7 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. opracowania polityki bezpieczeństwa w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nr 8 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/5/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działalności naukowo-badawczej Politechniki Radomskiej na lata Nr 9 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-2/7/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. * Aneksy do zarządzeń Rektora Nr 1 z dnia 13 lutego 2008 r. do zarządzenia R-2/2008 w sprawie ogłoszenia i wprowadzenia w życie uchwały Nr 000-1/1/2008 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję Nr 1 z dnia 25 lutego 2008 r. do zarządzenia R-4/2008 w sprawie powołania Rady Jednostek Międzywydziałowych. Nr 25 z dnia 22 lutego 2008 r. do zarządzenia R-1/95 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego uczelni. Nr 1 z dnia 6 marca 2008 r. do zarządzenia R-16/2006 w sprawie redagowania i funkcjonowania oficjalnej strony internetowej Politechniki Radomskiej, adresów poczty elektronicznej funkcjonujących w uczelni oraz obiegu materiałów do podstron internetowych. Nr 2 z dnia 12 marca 2008 r. do zarządzenia R-22/2005 w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Wydawniczej i Wydziałowych Kolegiów Wydawniczych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Organizacja Nr 26 z dnia 26 marca 2008 r. do zarządzenia R-1/95 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego uczelni. * Polecenia służbowe Rektora Nr 1 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony danych osobowych i dóbr materialnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. * Pisma okólne Rektora Nr 1 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2008 przypadających w dzień inny niż sobota oraz ich odpracowania. Nr 2 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego wprowadzonego w życie Pismem okólnym Rektora Nr 2/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. * Zarządzenie Kanclerza Nr 1 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji do sprzedaży samochodu ciężarowego. Lidia Przyborowska Kronika rektorska (styczeń-marzec 2008) 11 stycznia J.M. Rektor Mirosław Luft uczestniczył w otwarciu wystawy Wiktora Chadżynowa (malarstwo i papier czerpany) w Galerii Pentagon na Wydziale Sztuki PRad. W dniach 3 6 lutego J.M. Rektor przebywał na Uniwersytecie w Żilinie (Słowacja). Wizyta miała na celu wypracowanie form dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką Radomską a tamtejszą uczelnią. 29 lutego J.M. Rektor otworzył na Wydziale Mechanicznym konferencję nt. Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego. Szerzej na temat konferencji piszemy w dalszej części czasopisma. 6 marca J.M. Rektor przebywał w Politechnice Łódzkiej. Rozmowy z jej rektorem dotyczyły współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami. Trójstronne Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia energetyków podpisują: przedstawiciel firmy Vattenfall Heat Polska (pierwszy z lewej), viceprezydent Radomia Ryszard Fałek (w środku) i rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft 5

6 Kronika rektorska 11 marca J.M. Rektor otworzył na Wydziale Mechanicznym sympozjum naukowe nt. Odnawialnych źródeł energii. Po jego zakończeniu Rektor podpisał trójstronne Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia energetyków pomiędzy firmą Vattenfall Heat Polska, władzami Radomia i Politechniką Radomską. 19 marca J.M. Rektor zaprosił członków Kolegium Rektorskiego na tradycyjne Spotkanie Wielkanocne. Życzył społeczności akademickiej spokojnych i radosnych świąt. W godzinach popołudniowych, na zaproszenie organizacji studenckich, wziął udział w Spotkaniu Wielkanocnym. Z Życia Politechniki Radomskiej 28 marca J.M. Rektor wziął udział, w Galerii Pentagon, w wernisażu wystawy Sztuka Wydziału Sztuki, na której 25 nauczycieli akademickich tego wydziału prezentowało swój dorobek artystyczny. Lidia Przyborowska Z obrad KRPUT Ósme w kadencji spotkanie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbyło się w dniach stycznia 2008 r., a jego gospodarzem był Uniwersytet Zielonogórski. Politechnikę Radomską reprezentowali: prorektor prof. nadzw. Marian W. Sułek. Jednym z głównych punktów obrad była sprawa oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Takiej ocenie byli dotychczas poddawani pracownicy naukowo-dydaktyczni. Według opinii rektorów również tę grupę pracowników nienaukowych i niedydaktycznych powinni tworzyć wysoko kwalifikowani fachowcy. Doświadczenia swoich uczelni w zakresie oceny przedstawili rektorzy politechnik Lubelskiej i Białostockiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W dalszej części obrad podjęto dyskusję nad informatycznymi systemami zarządzania uczelnią. Zagadnienie to zreferował prof. W. Kurnik, rektor PW. Skoncentrował się na zagadnieniu tworzenia wspólnej platformy informatycznej, którą próbują wdrożyć PW, UMCS, UJ i UŚ. Rektorzy uczelni technicznych postulowali, aby informatyzację uczelni dołączyć do projektu informatyzacji kraju. W uzupełnieniu tego bloku tematycznego zaprezentowana została koncepcja i realizacja projektu Poznańskie Karty Wielofunkcyjne. Temat ten przedstawił mgr inż. Tomasz Kokowski z Centrum Zarządzania Siecią Komputerową Politechniki Poznańskiej. Poinformował, że pojawiły się problemy z synchronicznym wprowadzeniem w całym kraju elektronicznej legitymacji studenckiej. Opisał też konstruktywną współpracę PP z władzami miejskimi Poznania w zakresie rozszerzenia usług dostępnych za pośrednictwem elektronicznej legitymacji studenckiej. O bibliotece cyfrowej w swojej uczelni mówił prof. Józef Korbicz prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaapelował o integrację działań wszystkich uczelni w tym zakresie. Propozycję nowego modelu akredytacji - Akredytacja bis - spojrzenie poprzez jednostkę (instytucję), omówił przewodniczący KAUT prof. Jerzy Świątek. Ten nowy model polegałby na ocenie poszczególnych jednostek a nie kierunków kształcenia. Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszard Parkitny postulował, aby złożyć wniosek o skreślenie równoważności nadania dyplomu stopnia naukowego doktor habilitowany, uzyskanego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentu nadania tytułu naukowopedagogicznego - docent - uzyskanego w Republice Słowackiej. Wyniki projektu - badanie karier absolwentów Politechniki Krakowskiej - przedstawił prof. Józef Gawlik rektor Politechniki Krakowskiej. Zaprezentował Konferencje i seminaria także projekt Higher Education as Generator of Strategic Competences, którego celem jest zbadanie, w jakim stopniu absolwenci europejskich wyższych uczelni spełniają wymagania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. O zasadach tworzenia rankingów szkół wyższych, które pojawiły się ostatnio w świecie poinformował Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Gościem polskich rektorów był prof. Serhiy Sydorenko prorektor Politechniki Kijowskiej, który przedstawił współpracę swojej uczelni z Polską. Ważnym punktem spotkania było podpisanie umowy o współpracy między KAPUT a Stowarzyszeniem Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Mariana W. Sułka i strony Konferencja podsumowująca projekt,,zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego Radom, 29. lutego 2008 r. Konferencja poświęcona była nawiązaniu współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Adresowano ją do ludzi nauki, biznesu, przedsiębiorstw, pracowników naukowych, władz miasta oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także do instytucji wspierających rozwój innowacyjny w regionie. Celem konferencji była: wymiana informacji między sferą ba- dawczo-rozwojową a przedsiębiorcami, prezentacja korzyści dla firm wynikających ze współpracy z Politechniką Radomską, dyskusja nad możliwościami realizacji wspólnych działań między sferą nauki i biznesem. 6

7 Z Życia Politechniki Radomskiej Uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i przedstawienia koncepcji współpracy w określonych obszarach gospodarki i nauki. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób. Obecni byli m.in. przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, władze miasta Radomia i jednostek samorządu terytorialnego: starostowie i burmistrzowie subregionu radomskiego. Władze uczelni reprezentowali: rektor Politechniki Radomskiej prof. nadzw. Mirosław Luft, który otworzył konferencję oraz prorektorzy: dr Adam Rutkowski i prof. Wojciech Blajer. Wydział Ekonomiczny reprezentowali: prof. nadzw. Sławomir Bukowski oraz dr Maria Gagacka. Sławomir Bukowski w swoim wystąpieniu przedstawił,,systemowe determinanty innowacyjności, konkurencyjność gospodarki i wzrostu gospodarczego. Prezentacja ta nawiązywała do globalizacji oraz gospodarki opartej na wiedzy, w której innowacyjność stanowi kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego. Wymienił warunki sprzyjające wzrostowi innowacyjności. Należą do nich m.in.: nakłady na badania naukowe i edukację, deregulacja procesów gospodarczych i liberalizacja życia gospodarczego, swoboda konkurencji między przedsiębiorstwami, liberalizacja powiązań gospodarczych z zagranicą, otwartość i ochrona praw własności, niskie podatki i obciążenia parafiskalne. Natomiast dr Maria Gagacka przedstawiła Kulturowe i organizacyjne bariery wzrostu innowacyjności. W tej prezentacji zwrócono szczególną uwagę na kapitał ludzki, jako czynnik decydujący o rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i kreatora innowacyjności. Podkreśliła również, że umiejętność zarządzania wiedzą - jej tworzenie i transfer - jest istotnym czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Irma Pęciak przedstawiła swoją prezentację nt.,,czynników determinujących przedsiębiorczość innowacyjną w Polsce w jednostkach otoczenia biznesowego. Ważnym punktem konferencji podsumowującej była prezentacja wyników badań przez zespół badawczy - mgr Elżbieta Noworol-Luft, mgr Arkadiusz Durasiewicz, mgr Małgorzata Derfl i mgr inż. Katarzyna Mucha - który realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespołem badawczym kierowali: dr hab. Katarzyna Głąbicka, prof. PRad. oraz dr hab. inż. Janusz Kalotka, prof. PRad. Członkowie projektu badawczego przedstawili prezentację zawierającą cele projektu i realizowane przez nich zadania związane ze zbadaniem innowacyjności firm, instytucji naukowych i jednostek samorządu terytorialnego. W wystąpieniu zaprezentowano m. in. wskaźniki realizacji projektu, wyniki badań, analizę SWOT wybranych firm, jednostek samorządu terytorialnego i uczelni wyższych funkcjonujących w naszym subregionie i rekomendacje na przyszłość dotyczące jednostek otoczenia biznesowego. W drugiej części konferencji, poświęconej problematyce innowacyjnej, przedstawiciele wybranych firm (prezes firmy Konferencje i seminaria Zespół badawczy realizujący projekt,,zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego. Od lewej: mgr inż. Katarzyna Mucha, mgr Małgorzata Derfl, mgr Elżbieta Noworol-Luft i mgr Arkadiusz Durasiewicz. DOKTORATY AS Katarzyna Owczarek, dyrektor firmy ALMAX Mariusz Purc, dyrektor AQUILEX WELDING SERVICE Wojciech Alzak oraz przedstawiciel firmy ZUTER Michał Bławat i firmy RADWAG ) zaprezentowali swoją działalność. Wszystkie wygłoszone prezentacje i wypowiedzi uczestników konferencji podsumowującej realizowany projekt badawczy umieszczone zostały na stronie głównej Politechniki Radomskiej: Katarzyna Głąbicka Personalia Dagmara Kowalik doktor nauk humanistycznych Dagmara Kowalik urodziła się w Radomiu. W 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Od 1992 roku jest pracownikiem Politechniki Radomskiej, obecnie na Wydziale Nauczycielskim adiunkt Katedry Edukacji Technicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dydaktyka przedmiotów zawodowych, wybrane problemy współczesnej edukacji, pracownia technologiczno-konstruktorska. Od 1997 roku podjęła współpracę naukową z dr. hab. inż. Henrykiem 7

8 Personalia Bednarczykiem, prof. nadzw., której rezultatem jest udział w sześciu międzynarodowych projektach badawczych, kierowanych przez Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Uczestniczyła w głównym nurcie prac nad modernizacją kształcenia zawodowego głównie koncentrując się na badaniach środowiska pracy w branży odzieżowej, projektowaniu standardów kwalifikacji zawodowych, innowacyjnych modułowych programów kształcenia zawodowego i środków dydaktycznych. Projekty z zakresu badań nad standardami kwalifikacji zawodowych, modułowych programów kształcenia realizowała w ramach programów Phare, Leonardo da Vinci i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Napisała interesującą, innowacyjną rozprawę doktorską podejmując realny, przekrojowy i systemowy, nie cząstkowy, aktualny problem naukowy wielopoziomowego kształcenia zawodowego. W grudniu 2007 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt. Wielopoziomowa ustawiczna edukacja zawodowa założenia, uwarunkowania, próby wdrożeń. Promotorem dysertacji jest dr. hab. inż. Henryk Bednarczyk, prof. nadzw. a recenzentami: prof. dr hab. Barbara Baraniak Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Aleksander Marszałek Uniwersytet Rzeszowski. Opracowała model ustawicznej wielopoziomowej edukacji zawodowej z realnymi jego elementami: 3 standardy, 6 innowacyjnych programów modułowych, 3 zestawy poradników dla uczniów i nauczycieli. Wymienione elementy modelu, dokumentacja programowa i dydaktyczna przeszły pełny cykl ewaluacji, w tym w części ewaluację praktyczną i decyzją właściwych organów RP dopuszczone do praktyki edukacyjnej. Wyniki badań zostały wdrożone do praktyki gospodarczej, rynku pracy i edukacji, decyzjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczą one: Standardów kwalifikacji zawodowych. Innowacyjnych modułowych programów kształcenia zawodowego. IInnowacyjnych modułowych progra- Z Życia Politechniki Radomskiej mów szkolenia zawodowego (kursy). Innowacyjnych środków dydaktycznych (poradniki dla uczniów i nauczycieli). Wyniki badań zostały opublikowane w 20 artykułach (polskich i obcojęzycznych) oraz w referatach na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Badania z zakresu dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy prowadzi od roku Znajdują się one w nurcie głównych problemów modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce i założeń edukacyjnych programów Unii Europejskiej, w tym najbardziej aktualnych budowy europejskich i krajowych ram kwalifikacji. Dagmara Kowalik jest matką czwórki dzieci. Wolne chwile spędza z rodziną podczas rowerowych wycieczek i wspólnych spacerów. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Włókienników Polskich. Interesuje się biblistyką, kulturą chrześcijańską i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. (oprac. Wojciech Bielawski na podst. materiałów otrzymanych od Dagmary Kowalik) Bogdan Noga doktor nauki technicznych Bogdan Noga urodził się 19 marca 1975 roku w Opocznie. Po ukończeniu, w 1996, roku Technikum Mechanicznego w Przysusze, o specjalności obróbka skrawaniem, rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Ukończył je w maju 2001 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika ze specjalnością informatyka techniczna. Jednocześnie od 1999 roku był słuchaczem Fakultatywnego Studium Pedagogicznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Od września 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Komputerowych Metod Inżynierskich Instytutu Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej. Od 2004 roku jest członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Współpracuje również z AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie jako specjalista CAD. Przeprowadza szkolenia oraz egzaminy na certyfikat Autodesk z AutoCAD oraz Autodesk Inventor.. W listopadzie 2005 otworzył przewód doktorski w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Publiczna obrona pracy pt. Rozwiązywanie zagadnień ruchu cieczy lepkiej metodami dekompozycji pola prędkości i sztucznej ściśliwości odbyła się r. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych nastąpiło na posiedzeniu Rady Naukowej IMP PAN w Gdańsku. Promotorem przewodu doktorskiego jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zainteresowania naukowe dr. inż. B. Nogi dotyczą zagadnień numerycznej mechaniki płynów, a w szczególności zajmuje się symulacjami numerycznymi płaskich i przestrzennych przepływów cieczy lepkiej przy wykorzystaniu metod dekompozycji pola prędkości i sztucznej ściśliwości. Jego droga naukowa rozpoczęła się w grudniu 2002 roku wystąpieniem na konferencji TransCOMP w Zakopanem. Obecnie jest współautorem 23 publikacji związanych z wyznaczaniem ruchu cieczy lepkiej oraz 1 z zakresu komputerowego wspomagania projektowania. W 2007 roku otrzymał zespołową nagrodę rektorską za osiągnięcia naukowe. Dr inż. Bogdan Noga prowadzi zajęcia dydaktyczne z komputerowego wspomagania projektowania, wstępu do programowania oraz mechaniki płynów. Ma certyfikaty potwierdzające znajomość oprogramowania AutoCAD, AutoCAD Mechanical oraz Inventor. Dodatkowo prowadzi również zajęcia dydaktyczne z komputerowego wspomagania projektowania na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu a z grafiki inżynierskiej w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu oraz jej filii w Grójcu. Bogdan Noga jest współautorem dwóch podręczników wydanych przez Wydawnictwo Politechniki Radomskiej oraz trzeciego - przygotowywanego do 8

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zgłoszenie udziału w projekcie Zgłoszenie udziału w projekcie I. Forma wsparcia, którego dotyczy zgłoszenie Program Priorytet Działanie Poddziałanie Beneficjent Projekt Forma wsparcia Uczelnia przyjmująca Edycja Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku

Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku Uchwała Nr 000-2/3/2006 senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy pomiędzy Kijowskim Narodowym Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 54/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE NR 14/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku

Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Uchwała nr 35 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 października 2011 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 23 osób z ogólnej liczby 31 członków statutowego składu, 22

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

USTAWA z dnia... o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego PROJEKT z dnia 5 lipca 2011 r. USTAWA z dnia... o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Art. 1. Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nadaje się nazwę Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Działalność. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Działalność. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Działalność Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Opracowanie zawiera: I Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich

ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich R/DOP-014-1-54/12 ZARZĄDZENIE NR 54/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich I. Ogólne zasady zatrudniania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 51/2015/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich ze środków, o których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 44/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Na

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI X Egzemplarz nadzorowany Egzemplarz informacyjny Gliwice marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo