Zarządzanie projektami. Uruchamianie realizacji projektu Monitorowanie i kontrola postępów prac Zamykanie projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami. Uruchamianie realizacji projektu Monitorowanie i kontrola postępów prac Zamykanie projektu"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami Uruchamianie realizacji projektu Monitorowanie i kontrola postępów prac Zamykanie projektu

2 URUCHAMIANIE REALIZACJI PROJEKTU

3 Elementy procesu rozpoczęcia prac projektowych 1. Rekrutacja członku zespołu 2. Definicja projektu 3. Wyznaczanie zasad funkcjonowania zespołu 4. Proces zarządzania zmianami zakresu 5. Planowanie zarządzania komunikacją 6. Pakiety robocze 7. Proces alokacji zasobów 8. Opracowanie ostatecznej wersji harmonogramu

4 Rekrutacja członku zespołu Zespół projektowy* Zespół klienta* Zespół pracowników zaangażowanych na zlecenie*

5 Członkowie zespołu projektowego Zespół projektowy: uczestniczy od początku do końca realizacji projektu Nie jest konieczne zaangażowanie w pełnym wymiarze Zespół ten wyłaniany jest na początku

6 Kryteria selekcji zespołu projektowego Zaangażowanie Wspólna odpowiedzialność Elastyczność Umiejętność pracy w trybie zadaniowym Zdolność do pracy zgodnie z harmonogramem i przy istniejących ograniczeniach Zaufanie i umiejętność wzajemnego wspierania się Myślenie w kategoriach zespołu Otwarty umysł Umiejętność współpracy z całą organizacją i przedstawicielami różnych szczebli zarządzania Umiejętność korzystania z narzędzi zarządzania projektami*

7 Zespół klienta Wyznaczany na takim etapie, aby mogli współuczestniczyć w inicjacji projektu Kryteria selekcji (jedynie zarys): Osoby o określonych kompetencjach decyzyjnych Osoby na określonych stanowiskach*

8 Pracownicy zaangażowani na zlecenie Tzw. tech-temp Angażowani w przypadku gdy brak personelu lub brak umiejętności Zwykle dostępni w ściśle określonym czasie Mają jasno określone role Często priorytety tych pracowników są poza firmą Mogą się słabiej angażować Wymagają ściślejszej kontroli

9 Pracownicy zaangażowani na zlecenie cykl selekcji 1. Określenie potrzebnych umiejętności, liczby osób i okresu 2. Wykonanie listy firm/osób branych pod uwagę 3. Zredagowanie zapytania ofertowego 4. Zdefiniowanie kryteriów oceny ofert i selekcji 5. Rozesłanie zapytań ofertowych 6. Ocena ofert 7. Wybór kilku ofert 8. Zaproszenie na prezentację 9. Wybór 10. Umowa

10 Równoważenie zespołu Tworzenie zespołu zrównoważonego Style uczenia się wg Kolba (Learning styles inventory LSI): Styl asymilacyjny: Koncentruje się na ideach i koncepcjach a nie na ludziach Przekładanie logiki nad wartość praktyczną Styl dywergencyjny Spojrzenie z różnych stron Umożliwia kreatywność zespołu Styl akomodacyjny Łatwe przystosowywanie się do zmian Styl konwergencyjny Łatwość rozwiązywani problemów, trudności we wdrażaniu rozwiązań

11 Spotkanie inicjujące Cel rozpoczęcie pracy nad projektem 1. Przedstawienie sponsora 2. Przedstawienie doniosłości projektu przez sponsora 3. Przedstawienie projektu przez klienta 4. Przedstawienie projektu przez kierownika projektu 5. Zapoznanie członków zespołu 6. Sporządzenie definicji projektu (PDS) 7. Ustanowienie zasad obowiązujących w zespole 8. Omówienie planu projektu 9. Finalizacja harmonogramu 10. Przygotowanie pakietów roboczych

12 Definicja projektu Możliwe jest wykorzystanie dokumentów (por. wykład 3): COS - Conditions of Satisfaction (COS) Warunki satysfakcji Sformalizowana wymiana zdań na temat ofert i oczekiwań POS - Statut projektu: Project Overview Statement (POS) Statut projektu (1 strona + załączniki) Określa, co ma być zrobione (opis problemu, opis celu głównego, cele cząstkowe, kryteria sukcesu, ryzyka) Podpisany przez menedżera projektu i klienta RBS struktura podziału wymagań (ang. requirements breakdown structure) WBS struktura podziału prac (work breakdown structure) Propozycji projektu

13 Definicja projektu - PDS PDS project definition statement Składa się z tych samych elementów, co POS, ale jest bardziej szczegółowy Elementy: opis problemu, opis celu głównego, cele cząstkowe, kryteria sukcesu, ryzyka.

14 Wyznaczanie zasad funkcjonowania zespołu - obszary Rozwiązywanie problemów Metoda Creative Problem Solving CPS Cougera* Podejmowanie decyzji* Rozwiązywanie konfliktów* Osiąganie konsensusu Burza mózgów Spotkania zespołu

15 Model twórczego pokonywania problemów CPS Cougera* Oddziaływanie bodźca zewnętrznego Pożądane style uczenia się Krok 1. Definiowanie problemu Asymilacyjny Krok 2. Łączenie właściwych informacji Asymilacyjny Krok 3. Generowanie pomysłów Dywergencyjny Krok 4. Ocenianie i hierarchizowanie pomysłów Konwergencyjny Krok 5. Tworzenie planu wdrażania rozwiązania Akomodacyjny Działanie

16 Model podejmowania decyzji Cougera* Etap Styl uczenia się I. Definiowanie sytuacji Asymilacyjny II. Określanie możliwych decyzji Dywergencyjny III. Przekształcanie pomysłów w praktyczne rozwiązania Konwergencyjny IV. Przygotowanie i wdrożenie planu działania Konwergencyjny V. Ocenianie podjętej decyzji Akomodacyjny VI. Ocenianie rezultatów i samego procesu decyzyjnego Asymilacyjny

17 Rozwiązywanie konfliktów* Unikanie Walka Współpraca

18 Proces zarządzania zmianami zakresu Wniosek o zmianę w projekcie (wersje): Zmiana uwzględniona dotychczasowy harmonogram i plan alokacji zasobów Zmiana uwzględniona wydłużenie harmonogramu Zmiana uwzględniona dotychczasowy harmonogram i planowane są nowe zasoby Zmiana uwzględniona zmiana harmonogram i planowane są nowe zasoby Zmiana uwzględnione wymagana strategia stopniowego ujawniania rozwiązania i nadawania terminom priorytetów Zmiana nie może być uwzględniona bez znacznej modyfikacji priorytetów Deklaracja skutków dla projektu

19 Planowanie zarządzania komunikacją Bezpośrednie spotkania Wideokonferencje Poczta elektroniczna (widoczność i priorytet)

20 Proces alokacji zasobów Poziomowanie zasobów (ang. resource leveling) technika polegająca na tym, że daty początku i końca w harmonogramie są dopasowywane na podstawie dostępności zasobów w celu zrównoważenia (wyrównania) zapotrzebowania z dostępnością (PMBOK, 5th, s. 205) Strategie: Wykorzystywanie dostępnych zapasów czasu Przesuwanie daty ukończenia projektu Wygładzanie (np. angażowanie nadgodzin dla pracowników bez konieczności zwiększania dodatkowych zasobów osobowych)

21 Pakiety robocze informacja dla menedżera, jak ma wykonać plan projektu w zakresie przydzielonego mu zadania, w określonych przez harmonogram ramach czasowych Format oparty na dwóch dokumentach: Arkusz przydziału pakietów roboczych Raport opisujący pakiet roboczy

22 Arkusz przydziału pakietów roboczych Arkusz przydziału pakietów roboczych Pakiet roboczy Tytuł projektu Harmonogram Nr pakietu Nazwa pakietu Najwcześniejszy początek NWP Najpóźniejszy koniec NPK Numer projektu Menedżer pakietu roboczego A Projektowanie 01/02/16 05/02/16 J. Nowak B Ocena produktu 01/02/16 05/02/16 A. Kowal.. Menedżer projektu Dane kontaktowe Przygotował Data Zatwierdził Data Strona 1 z 1

23 Raport opisujący pakiet roboczy Opis pakietu roboczego Nazwa pakietu roboczego Tytuł projektu Numer projektu Menedżer projektu Numer pakietu roboczego Menedżer pakietu roboczego Dane kontaktowe Data Data rozpoczęcia Data zakończenia Czy należy do ścieżki krytycznej (T/N) Poprzednie pakiety robocze Następny pakiet roboczy Numer Nazwa Opis Czas (w dniach) Osoba odpowiedzialna Dane kontaktowe Przygotował Data Zatwierdził Data Strona 1 z 1

24 Opracowanie ostatecznej wersji harmonogramu

25 MONITOROWANIE POSTĘPU PRAC

26 Narzędzia monitorowania postępu prac Raporty bieżące (obejmują tylko ostatnio zakończony okres) Raporty skumulowane (obejmują wszystkie dotychczas zakończone okresy) Raporty o wyjątkach (tylko o odchyleniach od planu) Raporty semafory (oznaczone uwagami) Raporty o odchyleniach (wielkość planowana, wielkość faktyczna, różnica) obszerniejszy niż Raport o wyjątkach, zwiera dane liczbowe* Diagramy Gantta* Wykresy wypalenia* Wykresy trendów realizacji kamieni milowych* Analiza wartości uzyskanej EVA* Zintegrowane wykresy trendów realizacji kamieni milowych i EVA Spotkania monitorujące postępy prac Strategie zapobiegania eskalacji problemów

27 Rodzaje odchyleń* Opóźnienia sukcesywne: zwiększające się w każdym kolejnym punkcie Gwałtowne odchylenia

28 Diagram Gantta* Źródło:

29 Diagram/wykres wypalenia ang. burndown chart* Źródło:

30 Kamienie milowe* Momenty realizacji poszczególnych celów cząstkowych np. zatwierdzanie projektów technicznych

31 Analiza wartości uzyskanej (EVA earned value analysis) Służy do pomiaru wydajności projektu w jednostkach pieniężnych Zaawansowanie Krzywa Planowana PV Odchylenie kosztów Odchyl. harmonogramu Krzywa Rzeczywista AC EV Czas

32 Analiza wartości uzyskanej (EVA earned value analysis) PV wartość planowana EV wartość uzyskana AC rzeczywisty koszt SPI schedule performance index wskaźnik realizacji harmonogramu = EV/PV Wskaźnik oceniający, w jakim stopniu praca odbiega od harmonogramu CPI cost performance index -wskaźnik realizacji kosztów =EV/AC Wskaźnik oceniający, w jakim stopniu rzeczywisty koszt odbiega od planowanego

33 Uwaga! Budżet może być przekroczony lub niewykorzystany

34 ZAMYKANIE PROJEKTU

35 Raport zamykający Ocena rezultatów projektu Organizacja projektu Techniki użyte do realizacji celów projektu Mocne i słabe strony projektu Rekomendacje dla przyszłych zespołów projektowych

36 Literatura R. K. Wysocki, Efektywne zarządzanie projektami, Wiley, Warszawa, 2013 (rozdziały 6-8) PMBOK, 5th Edition

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne

Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Zał. 3 Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Strona 1 z 15 Przewodnik IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 2 3. Kompetencje wg IPMA...

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D

Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Przewodnik NCB3.0 IPMA-D Wymagania kompetencyjne Wersja 1.0 Przewodnik Wymagania kompetencyjne IPMA-D Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Terminy podstawowe... 1 3. Kompetencje wg IPMA... 2 4. Wymagania kompetencyjne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach

Zarz¹dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach Zarz¹dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach Autor: Adam Koszlajda ISBN: 978-83-246-1804-0 Format: 158 235, stron: 360 Przewodnik po metodykach, które musisz poznaæ! Jak wybraæ metodê dzia³ania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 471 Stefan Rozmus Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 1. Ws t ę p PRINCE 2 jest obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w2

Zarządzanie projektem informatycznym, w2 Planowanie projektów informatycznych Zarządzanie projektem informatycznym, w2 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cykl życia projektu Ocena Inicjacja Realizacja Identyfikacja Planowanie Zanim zacznie się budować

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Jak? Za ile? Kiedy? (plany),

Jak? Za ile? Kiedy? (plany), Inżynieria oprogramowania Wykład 8: Wydział Informatyki PB Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo