S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms"

Transkrypt

1 S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zapasami, model EOQ,VEBOQ Summary: The report which I wrote presents the best possible management of inventory in the company in the manufacture of meat products by the model VEBOQ. This report contains calculations that are designed to help in making relevant decisions in the enterprise. All the calculations were conducted on the basis of financial statements for the period discussed by me about the X company. Streszczenie: Raport, który został przeze mnie napisany przedstawia możliwe jak najlepsze zarzadzanie zapasami w przedsiębiorstwie z branży produkcji wyrobów mięsnych za pomocą modelu VEBOQ. Niniejszy raport zawiera obliczenia, które mają na celu pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji w przedsiębiorstwie. Wszystkie wyliczenia zostały wykonane na podstawie sprawozdań finansowych za lata omawianego prze zemnie przedsiębiorstwa X.

2 Wstęp: By móc sprawnie zarządzać zapasami konieczne jest utrzymanie jak najniższego ich poziomu, ponieważ ich posiadanie wiąże się z zamrożeniem kapitału. Jednak trzeba wziąć pod uwagę że zbyt niski poziom zapasów może negatywnie wpływać na poziom przychodów ze sprzedaży. Przyczyną tego może być brak wyrobów gotowych w czasie, czy problemy w procesie produkcji. W takiej sytuacji klienci mogą nabywać towary (usługi) gdzie indziej. W raporcie tym zostanie zaproponowane jedno z podejść zarządzania zapasami, dokładnie model VBEOQ. Jest on oparty na podstawowym modelu EOQ (optymalnej wielkości zamówienia). 1 Zarządzanie zapasami Według słownika języka polskiego zapasy to pewna ilość produktów, surowców, pieniędzy itp., zabranych w celu przechowania do czasu, gdy będą potrzebne. 2 Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych. By przedsiębiorstwo mogło sprawnie prowadzić swoją działalność musi zadbać o ich prawidłową ilość. Poniżej została ustalona optymalna wielkość dostawy materiałów do produkcji jednego z głównych wyrobów przedsiębiorstwa X. Tabela z założeniami: MODEL VBEOQ Roczne zapotrzebowanie na dany surowiec [kg] P Koszt tworzenia zapasów (zamawiania) [zł] Kz 80 Procentowy udział kosztu utrzymania zapasów [%] C 0,2 Jednostkowy koszt zamówionych zapasów [zł/kg] v 18 Koszt kapitału finansującego [%] k 10 Poziom zapasu bezpieczeństwa [kg] Zb Przeciętny okres realizacji zamówienia [dni] t r 4 Współczynnik bezpieczeństwa u s 0,15 Błąd prognozy[kg.] ŝ 120 Efektywna stopa opodatkowania [%] 14 Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo [%] 10 Źródło: opracowanie własne 1 2 Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 4, str.845

3 Do analizowanego przedsiębiorstwa wyznaczono optymalną wielkość zamówienia podstawowego surowca do produkcji, całkowite koszty zapasów oraz zapas alarmowy, jeśli wiadomo, że przeciętny okres realizacji zamówienia wynosi 4 dni. Roczne zapotrzebowanie na surowiec kg., koszty zamawiania 80 zł, natomiast cena za 1 kg wynosi 18zł, przy procentowym udziale kosztów utrzymania zapasów równym 20 %. Efektywna stopa oprocentowania wynosi 14 %. Koszt kapitału służącego do finansowania przedsiębiorstwa jest równy 10%. Poziom zapasu bezpieczeństwa został ustalony na kg., a współczynnik bezpieczeństwa wynosi 0,15. Model optymalnej wielkości zamówienia EOQ (wzór 1.) Źródło: Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CH BECK, Warszawa 2005, s.71 Gdzie: EOQ-optymalna wielkość zamówienia, P-roczne zapotrzebowanie na dany rodzaj zapasów, K Z -koszty tworzenia zapasów, C- procentowy udział kosztu utrzymania zapasów, v-jednostkowy koszt (cena) zamówionych zapasów. Optymalna wielkość zamówienia za pomocą EOQ została wyznaczona na kg, co oznacza 140 dostaw w ciągu roku. Przeciętny stan zapasów wyniesie: co będzie odpowiadać zamrożonym w zapasach surowca do produkcji: Całkowite koszty zapasów: (wzór 2.)

4 Źródło: Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CH BECK, Warszawa 2005, s.71 Zapas alarmowy: (wzór 3.) Źródło: Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CH BECK, Warszawa 2005, s.71 Zaangażowanie kapitału przedsiębiorstwa w zapasy surowca: (wzór 4.) Wielkość przyrostu środków zamrożonych w zapasach: Optymalna wielkość zamówienia za pomocą modelu VBEOQ (wzór 5.) ( ) Gdzie: k-koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo, Kz-koszty wytworzenia zapasów, P- roczne zapotrzebowanie na dany rodzaj zapasów, C-procentowy udział kosztu utrzymania zapasów, v-jednostkowy koszt zamówionych zapasów

5 ( ) Optymalna wielkość zamówienia za pomocą VBEOQ została wyznaczona na 8 213kg, co oznacza 107 dostaw w ciągu roku. Przeciętny stan zapasów wyniesie: co będzie odpowiadać zamrożonym w zapasach surowca do produkcji Całkowite koszty zapasów: Zapas alarmowy: Zaangażowanie kapitału przedsiębiorstwa w zapasy surowca: Oszacowanie wielkości przyrostu kosztów: Oszacowanie zaangażowanego kapitału przedsiębiorstwa w zapasy surowca: Przyrost wartości przedsiębiorstwa: Szacowanie wartości przedsiębiorstwa:

6 (wzór 6.) NWC (kapitał obrotowy netto) = zapasy + należności + gotówka zobowiązania bieżące (wzór 7.) Gdzie: V-wartość przedsiębiorstwa, FCFF-wolne przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo w okresie t, k- stopa dyskonta reprezentująca koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo (wzór 8.) Gdzie: CR t przychody ze sprzedaży, FC WD - koszty stałe bez uwzględniania amortyzacji, VC t - koszty zmienne w okresie t, D amortyzacja, T-efektywna stopa podatkowa, ΔNWCprzyrost kapitału pracującego netto Firma X ROK NWC-kapitał obrotowy netto , , ,41 FCFF , , ,42 V , , ,11 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata Analizując otrzymane wyniki widzimy że wartość przedsiębiorstwa z roku na rok wzrasta. W 2012 roku osiąga ono wartość ,11 zł. Podsumowanie: Porównując oba modele ze sobą najlepszy dla firmy X jest model VBEOQ, który najefektywniej pozwala zarządzać zapasami. Z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa jest to właśnie najlepsze rozwiązanie.

7 Bibliografia: 1. Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 2. Wiesław Pluta, Grzegorz Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem,wyd. CH BECK, Warszawa 2005, str. 8, 70-79,ISBN: ( r) 4. ( r) 5. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Lublin2011, Wyd. Politechnika Lubelska, str , ISBN: Krajewski M. Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Gdańsk 2008 Wyd.II, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., ISBN: Krzemińska D. Finanse Przedsiębiorstwa, Poznań 200, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, str. 86 ISBN: E. Jarocka,Finanse przedsiębiorstw. Wydanie II, Warszawa 2007,Wyd.Edukacja Difin 9. E. F. Brigham, J. F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE. Warszawa 2005, t.2, ISBN: Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd.WN PWN Warszawa 2005, ISBN: Michalski G., Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław 2003, ISBN: Michalski G. Leksykon zarządzania finansami.warszawa 2004: Wyd. C.H.Beck.,,ISBN: Brealey R., Myers S. Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom 1. Warszawa 1999: Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.,toruń 2006: Wyd. Dom Organizatora, str. 113, ISBN: Jaworski J. Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. Warszawa 2010,Wyd. CeDeWu Sp. z o.o. IBSN: Gryko J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Poznań 2008:Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN: Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy Metody analizy. Warszawa 2006: Wyd. C.H. Beck., str. 317, ISBN: Bojańczyk M. Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa 2012: Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ISBN: Sierpińska M., Jachna T. Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. Warszawa 2008 Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. 20. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN: Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,gdańsk, Wyd. ODDK, ISBN: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa pobrane z Monitora Polski B

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa

Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa Wstęp Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. K. Lange Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów K. Lange Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcyjnej maszyn ogólnego

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa mgr Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa Wstęp Szkoląc przedsiębiorców oraz rozmawiając z nimi bardzo

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE Zbigniew Gołaś, Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer 1 Streszczenie W artykule zaprezentowano wyniki analizy czynników

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda Zarządzanie należnościami Paulina Drozda Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak

Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS Rachunkowość i finanse w podmiotach

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych

Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 325 334 Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych Katarzyna Michałowska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo