OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA"

Transkrypt

1 BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OFERTA HANDLOWA Konstrukcje Architektur Instlcje budolne Instlcje przemysłoe Mechnik Infrstruktur i geodezj Integrcj i zrządznie procesmi projektoymi Certyfikcj energetyczn AutoCAD Edukcj Sprzęt komputeroy Usługi

2 I OPROGRAMOWANIE KONSTRUKCJE Obliczeni: Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl Porónnie możliości obliczenioych... 2 Advnce Design BIMre MASTER... 7 EXPERT... 8 REX PALE... 9 REX RoboTools NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ Modelonie: Autodesk Building Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Advnce Steel Autodesk Advnce Steel 2016 PAKIET Autodesk Advnce Concrete Autodesk Revit Structure AutoCAD Revit LT Suite Autodesk Revit LT REX Tools for Revit ARCHITEKTURA Autodesk Building Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Revit Architecture AutoCAD Revit LT Suite Autodesk Revit LT AutoCAD Architecture hsbcad INSTALACJE BUDOWLANE Autodesk Building Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Revit MEP AutoCAD MEP EXPERT Certyfikt Energetyczny REX Rodziny MEP REX Obciążeni Cieplne, REX Edytor Listy Przegród INSTALACJE PRZEMYSŁOWE Autodesk Plnt Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) AutoCAD Plnt 3D AutoCAD P&ID MECHANIKA Autodesk Product Design Suite 2016 (Premium, Ultimte) Autodesk Fctory Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Inventor Professionl Autodesk Inventor Autodesk Inventor LT Autodesk Inventor Publisher AutoCAD Mechnicl AutoCAD Electricl Autodesk Alis Design SYMULACJE I OBLICZENIE Autodesk Simultion Mechnicl Autodesk Simultion CFD 2016 (Advnced, Motion) Autodesk Simultion Moldflo Adviser 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Simultion Moldflo Insight 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) INFRASTRUKTURA I GEODEZJA Autodesk Infrstructure Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) AutoCAD Civil 3D AutoCAD Mp 3D AutoCAD Utility Design

3 INTEGRACJA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PROJEKTOWYMI Autodesk Nvisorks Mnge Autodesk Nvisorks Simulte Autodesk Vult Professionl Autodesk Vult Workgroup M-files CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA EXPERT Certyfikt Energetyczny+ AUDYT AutoCAD AutoCAD Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) AutoCAD AutoCAD LT AutoCAD Revit LT Suite Autodesk Revit LT ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE - PAKIETY 2016 AutoCAD Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Building Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Infrstructure Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Plnt Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) Autodesk Product Design Suite 2016 (Premium, Ultimte) Autodesk Fctory Design Suite 2016 (Stndrd, Premium, Ultimte) AutoCAD Inventor LT Suite AutoCAD Inventor LT Suite 2016 (5-pk) AutoCAD Revit LT Suite EDUKACJA Pkiety Edukcyjne Robobt II SPRZĘT KOMPUTEROWY Stcje robocze, Notebooki, Monitory, Plotery, Akcesori III USŁUGI Szkoleni grupoe Hrmonogrm szkoleń grupoych Szkoleni indyidulne Poziomy serisoni Rozój oprogrmoni n zlecenie IV KONTAKT

4 OBLICZENIA Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl to szechstronny pkiet obliczenioy, integrujący sobie progrmy tkie jk: Robot, CBS Pro, ESOP. Pkiet yposżony jest intuicyjny interfejs grficzny orz ydjny solver obliczenioy. Wersj Professionl progrmu umożlii prodzenie geometrii i obciążeń, tkże przeprodzeni nlizy sttycznej bądź dynmicznej doolnego obiektu inżynierskiego. Pkiet, ze zględu n brk ogrniczeni ilości ęzłó i elementó, przeznczony jest do modeloni i projektoni rozbudonych i różnorodnych konstrukcji. N podstie uzysknych rezulttó użytkonik m możliość przeprodzeni ymironi elementó konstrukcji oprciu o ktulnie oboiązujące normy m.in. PN i EC. WERSJA PROFESSIONAL pozl n korzystnie z zintegronego procesu przepłyu dnych między poszczególnymi modułmi orz z innymi produktmi firmy Autodesk. Współprc dotyczy m.in. progrmu Inventor orz progrmu Revit. Dodtkoo pkiet posid interfejs umożliijący torzenie łsnych plikcji, co pozl n dostosonie środoisk prcy do potrzeb projektntó różnych krjch. PROGRAM SLM ersj NLM ersj siecio Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl 2016 (ARSA Pro) ersj professionl EUR EUR Subskrypcj roczn* piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 1 015** EUR Subskrypcj Renel* odnoienie subskrypcji n kolejny rok Crossgrde do Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl 2016 Crossgrde from Current Version ymin ktulnej ersji progrmó Autodesk (2016) do Robot Structurl Anlysis (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM 975** EUR EUR EUR Rozszerzeni dl Autodesk Robot Structurl Anlysis BIMre REX Ple to nrzędzie, które umożlii uzględnienie sprężysto-plstycznej spółprcy pli z ośrodkiem gruntoym nlizie konstrukcji oprtych n plch. BIMre REX RoboTools to nrzędzie spomgjące modelonie konstrukcji. Obecn ersj progrmu udostępni zest 11 poleceń mjących n celu ułtienie modeloni konstrukcji. Zest progrmó EXPERT służy do szybkiego obliczni i ymironi pojedynczych elementó konstrukcji. Kżdy z tych klkultoró może prcoć niezleżnie jk i spółprcoć z progrmem ROBOT. * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 1 / 106

5 OBLICZENIA Njżniejsze opcje progrmu Autodesk Robot Structurl Professionl Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl (ARSA Pro) Typy konstrukcji: Prętoe 2D orz 3D Płyty Połoki Płski stn nprężeń Płski stn odksztłceń Elementy osioosymetryczne Elementy bryłoe ACIS opercje logiczne n obiektch geometrycznych Liczb elementó skończonych: Węzły Elementy prętoe Elementy prętoe i poierzchnioe (sum) Typy nliz: Sttyk linio Sttyk nielinio Cięgn (pręty ściskne-rozciągne) Kble Anliz sprężysto-plstyczn Anliz yboczenio Anliz dynmiczn - modln (drgni łsne) Anliz dynmiczn - hrmoniczn Anliz hrmoniczn dziedzinie częstotliości ymuszeń Anliz dynmiczn - spektrln Anliz dynmiczn - sejsmiczn oprciu o normy nrodoe Anliz dynmiczn - cłkonie rónń ruchu (linioe i nielinioe) Anliz dynmiczn typu footfll (obciążenie konstrukcji ruchem pieszych) Anliz pushover Anliz stępnej deformcji konstrukcji (deformcj yboczenio) Normy do projektoni konstrukcji żelbetoych (m. in.): PN-B (Polsk) PN-EN :2008 ENV :1991 Bez limitu Bez limitu Bez limitu Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 2 / 106

6 OBLICZENIA Njżniejsze opcje progrmu Autodesk Robot Structurl Professionl Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl (ARSA Pro) EN :2004/AC:2008 EC2 NAD (m. in.): Włochy, Niemcy, Wielk Brytni, Frncj, Noregi ACI , ACI , ACI (USA) BAEL 91 (Frncj) BS 8110 (Wielk Brytni) DIN 1045 (Niemcy) DM (Włochy) EH91, EHE99 (Hiszpni) NEN 6720 (Holndi) SNIP (Rosj) STAS 1017/0-90 (Rumuni) Normy do projektoni dl konstrukcji stloych (m. in.): PN 90/B (Polsk) PN-EN :2006/AC:2009 EN :2005/AC:2009 EC Odporność ognio EC3 Profile cienkościenne EC3 NAD (m. in.): Dni, Wielk Brytni, Holndi, Noregi, Hiszpni Profile ielogłęzioe: PNB, EC3, SEA ADD 80, CM66 (Frncj) ANSI/AISC , ASD, LRFD 2000 (USA) BS 5950 (Wielk Brytni) CNR-UNI (Włochy) DIN (Niemcy) NBE EA-95, SE-A Acero (Hiszpni) NEN 6770 (Holndi) SABS (RPA) STAS (Rumuni) BSK 99 (Szecj) NS 3472 (Noregi) SNIP II (Rosj) Normy do projektoni konstrukcji dreninych (m. in.): PN B (Polsk) PN-EN :2005/A1:2008 EN :2004/A1:2008 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 3 / 106

7 OBLICZENIA Njżniejsze opcje progrmu Autodesk Robot Structurl Professionl Autodesk Robot Structurl Anlysis Professionl (ARSA Pro) CB71, NF-EN :2005 (Frncj) Wymironie fundmentó (m. in.): PN-EN :2008 PN-81/B ENV :1994 EN :2008 Automtyczne genertory obciążeń klimtycznych (m. in.): PN 80/B-02010/Az1: PN -B-02011:1977/Az1:2009 PN-EN /4:2005/2008 Typy połączeń stloych PN-EN :2006/AC:2009: Połączeni śruboe n blchę czołoą Połączeni spne n blchę czołoą Połączeni n kątoniki Połączeni spne krtonicch Połączeni n blchę ęzłoą Stop słup - przegubo Stop słup - utierdzon Słup utierdzony zbetonony Połączenie doczołoe: belk - belk Połączenie doczołoe: belk - słup Połączenie doczołoe: słup - belk dustronn Interfce COM Dlczego rto kupić u ns? Kupując oprogrmonie Autodesk Robot Structurl Anlysis Robobt Polsk zyskujesz: dostęp do specjlnych rozszerzeń tym NOWOŚĆ - REX Ple promocyjnej cenie bezpłtny pkiet klkultoró oprtych n polskich normch EXPERT - rmch ktulnej umoy subskrypcji jeden z ybrnych klkultoró oprtych n Eurokodch z grupy MASTER - specjlnej cenie Podręcznik Użytkonik Autodesk Robot Structurl Anlysis podręcznik Mój pierszy projekt Autodesk Robot Structurl Anlysis 2012 profesjonlne sprcie serisoe rmch Progrmu Prtnerskiego dostęp do drmoych sesji online, rtykułó brnżoych orz specjlne ceny n utoryzone szkoleni Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 4 / 106

8 OBLICZENIA NOWOŚĆ ofercie GRAITEC Advnce Design stnoi kompleksoy system do nlizy konstrukcji budolnych. Głóne tuty progrmu to łtość modeloni, genertor klimtyczny 3D, znsone sitkonie, silnik MES, ymironie konstrukcji stloych i żelbetoych zgodnie z Eurokodmi (posid Polskie Złączniki Krjoe do Eurokodó), utomtyczny post-processing i rporty. Advnce Design jest ynikiem 20 lt prcy inżynieró i konstruktoró firmy GRAITEC. Advnce Design stnoi integrlną część pkietu GRAITEC Advnce, który umożlii modelonie 3D, nlizę orz torzenie dokumentcji ykonczej. PROGRAM Advnce Design Premium Premium 2016 (moduł Stl+ Żelbet+Dreno) SLM ersj NLM ersj siecio Gritec Advnce Design Premium (moduł Stl+ Żelbet+Dreno) to znsony progrm BIM do modeloni 3D, nlizy i ymironi konstrukcji budolnych. NAJLEPSZY WYBÓR Umożlii torzenie modelu obliczenioego konstrukcji, prodzenie nliz sttycznych, dynmicznych i yboczenioych, przeglądnie rezulttó i torzenie dokumentcji. Pkiet zier szystkie moduły ymirujące: ymironie konstrukcji stloych, tym edług PN-EN (Eurokod 3) ymironie konstrukcji żelbetoych, tym edług PN-EN (Eurokod 2) ymironie konstrukcji dreinych, tym edług PN-EN (Eurokod 5) EUR EUR EUR EUR Subskrypcj roczn piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 864 EUR 972 EUR Advnce Design Stndrd 2016 Umożlii torzenie modelu obliczenioego konstrukcji, prodzenie nliz sttycznych, dynmicznych i yboczenioych, przeglądnie rezulttó i torzenie dokumentcji. Pkiet zier szystkie skłdniki progrmu poz modułmi ymirującymi EUR EUR EUR Subskrypcj roczn piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 432 EUR 540 EUR PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO! TYLKO DO 30 WRZEŚNIA 2015 Posidsz ersję ISV? * Odbierz dodtkoy RABAT! 10% Rbtu * Wersj drmo dl posidczy Advnce Steel i Advnce Concrete Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 5 / 106

9 OBLICZENIA NOWOŚĆ ofercie GRAITEC Advnce Design stnoi kompleksoy system do nlizy konstrukcji budolnych. Głóne tuty progrmu to łtość modeloni, genertor klimtyczny 3D, znsone sitkonie, silnik MES, ymironie konstrukcji stloych i żelbetoych zgodnie z Eurokodmi (posid Polskie Złączniki Krjoe do Eurokodó), utomtyczny post-processing i rporty. Advnce Design jest ynikiem 20 lt prcy inżynieró i konstruktoró firmy GRAITEC. Advnce Design stnoi integrlną część pkietu GRAITEC Advnce, który umożlii modelonie 3D, nlizę orz torzenie dokumentcji ykonczej. PROGRAM Advnce Design Pro Concrete (moduł żelbet) 2016 Pkiet ten zier szystkie skłdniki Pkietu Stndrdoego i dodtkoo ymironie konstrukcji żelbetoych, tym edług PN-EN (Eurokod 2). SLM ersj EUR EUR NLM ersj siecio EUR Subskrypcj roczn piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 648 EUR 756 EUR Advnce Design Pro Steel (moduł stl) 2016 Pkiet ten zier szystkie skłdniki Pkietu Stndrdoego i dodtkoo ymironie konstrukcji stloych, tym edług PN-EN (Eurokod 3) EUR EUR EUR Subskrypcj roczn piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 648 EUR 648 EUR Advnce Design Pro Timber (moduł dreno) 2016 Pkiet ten zier szystkie skłdniki Pkietu Stndrdoego i dodtkoo ymironie konstrukcji dreinych, tym edług PN-EN (Eurokod 5) EUR EUR EUR Subskrypcj roczn piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 540 EUR 648 EUR PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO! TYLKO DO 30 WRZEŚNIA 2015 Posidsz ersję ISV? * Odbierz dodtkoy RABAT! 10% Rbtu * Wersj drmo dl posidczy Advnce Steel i Advnce Concrete Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 6 / 106

10 OBLICZENIA Rodzin progrmó BIMre MASTER to plikcje od podst storzone przez inżynieró firmy Robobt Polsk. Obliczeni tych progrmch prodzone są zgodnie z oboiązującymi normmi EUROKOD. Klkultory MASTER mją formę łtych użyciu plikcji służących do szybkiego obliczni i ymironi pojedynczych elementó konstrukcji. Jesteśmy otrci n Pńst sugestie dotyczące dlszego rozoju oprogrmoni. PROGRAM PROGRAMU SUBSKRYPCJI* UPGRADE** MASTER EC2 Żelbet 2016 Wymironie elementó żelbetoych (zbrojenie przekroju, nośność przekroju, zbrojenie belki, zbrojenie słup) g normy EC2 (PN-EN ). MASTER EC2 Żelbet Moduł Ekspertyz Przekroju Wymironie elementó żelbetoych (zbrojenie przekroju, nośność przekroju, zbrojenie belki, zbrojenie słup) g normy EC2 (PN-EN ). Anliz przekroju o doolnym ksztłcie z doolnie zdefinionym rozkłdem zbrojeni. Moduł Ekspertyz Przekroju Anliz przekroju o doolnym ksztłcie z doolnie zdefinionym rozkłdem zbrojeni. MASTER EC7 Fundmenty 2016 Projektonie stóp i ł fundmentoych ( tym stóp okrągłych) posdoionych gruncie urstionym, g normy EC7 (PN-EN :2008). MASTER EC3 Połączeni Stloe 2016 Weryfikcj nośności połączeń stloych (doczołoych elementó duteoych lub ruroych, nkłdkoych, n kątoniki orz stóp elementó duteoych lub ruroych) g normy EC3 (PN-EN ). MASTER EC5 Połączeni Drenine Weryfikcj nośności zkłdkoych połączeń śruboych elementó dreninych g normy EC5 (PN-EN :2010). MASTER EC4 Stropy Zespolone 2016 Weryfikcj stloej blchy profilonej prcującej jko deskonie orz zespolonej płyty stropoej, g normy EC4 (PN-EN , EN ). MASTER EC7 Ścinki Szczelne Określenie długości zkotieni i eryfikcj nośności jednokrotnie kotionych stloych ścinek szczelnych posdoionych gruncie urstionym, g normy EC7 (PN-EN ). MASTER Ple Progrm służy do uzględni sprężystej spółprcy pl z gruntem poprzez yznczenie rozkłdu modułó rekcji poziomej i pionoej gruntu zdłuż pobocznicy pl, tkże określenie chrkterystyk sprężystych podprci podsty pl. Protekcj n klucz USB Umożlii prcę n ielu komputerch niejednocześnie. Usiecioienie Wymin stnoisk loklnego n ersję siecioą (jednostnoiskoą) PLN 225 PLN 525 PLN PLN 300 PLN PLN 75 PLN PLN 225 PLN PLN 200 PLN 455 PLN PLN PLN 900 PLN 150 PLN 315 PLN 600 PLN PLN PLN PLN - - * W rmch rocznej subskrypcji zpenimy: - otrzymnie szystkich njnoszych ersji oprogrmoni, które zostną prodzone n rynek trkcie trni umoy subskrypcji - profesjonlne sprcie techniczne orz obsługę serisoą oferoną przez Dził Wsprci Technicznego firmy Robobt Polsk ** UPGRADE uktulnienie progrmu do njnoszej ersji Użytkonicy progrmó: ROBOT EXPERT Żelbet, EXPERT EC3, EXPERT Fundmenty (n kluczch protekcyjnych) mją możliość zkupu noych klkultoró MASTER EC2 Żelbet orz MASTER EC3 Połączeni Stloe, MASTER EC7 Fundmenty n preferencyjnych runkch. Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 7 / 106

11 OBLICZENIA Zest progrmó do szybkiego obliczni i ymironi pojedynczych elementó konstrukcji. Kżdy z tych klkultoró może prcoć niezleżnie, jk rónież spółprcoć z pkietem Autodesk Robot Structurl Anlysis orz progrmem Robot Millennium. KOD KZ KF OPIS PROGRAMU EXPERT Żelbet Progrm spomg projektonie przekrojó żelbetoych zkresie stnó grnicznych nośności użytkoni rz z yliczeniem ugięci orz z uzględnieniem skręcni. Przeznczony jest dl inżynieró i technikó budolnych orz rchitektó. EXPERT Fundmenty Progrm spomg projektonie ł i stóp fundmentoych n podłożu urstionym. Sprdz runki normoe: nośność, poślizg, obrót, przebicie/ścinnie, osidnie. Wykonuje optymlizcję ymiró orz oblicz i dobier zbrojenie. Dodtko opcj utomtycznej genercji rysunkó fundmentó. PROGRAMU 800 PLN PLN KP KMO EXPERT Ple Progrm spomg projektonie pli i grup pli gruncie urstionym, pozl n sprdzenie nośności pojedynczych pli orz ich grup rz z optymlizcją długości. EXPERT Mury Oporoe Progrm spomg projektonie muró oporoych gruncie urstionym, uzględnijąc różne rodzje obciążeń i ksztłty nziomu, pozl n dobór geometrii, ylicz prcie gruntu, sprdz runki normoe: nośność, obrót, poślizg, osidnie, przemieszczeni. Dodtko opcj utomtycznej genercji rysunkó muró oporoych PLN PLN KM KS EXPERT Przekroje Mostoe Progrm spomg projektonie typoych przekrojó żelbetoych stosonych konstrukcjch mostoych. Obliczeni ykonyne są metodą stnó grnicznych. Progrm przeznczony dl inżynieró mostoych. EXPERT EC3 Progrm spomg projektonie i ocenę nośności elementó konstrukcji stloych, przekrojó i połączeń. Przeznczony dl inżynieró i technikó budolnych orz rchitektó. Wykonuje obliczeni g EC PLN PLN ZA DARMO! - Zest plikcji EXPERT o rtości PLN Tylko firmie Robobt Polsk, bezpłtnie rmch zkupu progrmu Autodesk Robot Structurl n okres subskrypcji, cły pkiet EXPERT o rtości PLN Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 8 / 106

12 OBLICZENIA REX Ple to plikcj prcując środoisku Autodesk Robot Structurl Anlysis, któr umożlii uzględnienie sprężysto-plstycznej spółprcy pli z ośrodkiem gruntoym nlizie konstrukcji oprtych n plch. Progrm uzględni spółprcę pl z gruntem poprzez yznczenie rozkłdu modułó rekcji poziomej i pionoej gruntu zdłuż pobocznicy pl, tkże określenie chrkterystyk sprężystych podprci podsty pl. Rozkłdy modułó rekcji zmienine są n chrkterystyki podpór i generone progrmie Autodesk Robot Structurl Anlysis, jko ukłd podpór sprężystych, rozstionych zdłuż osi pręt. Njżniejsze cechy progrmu: bogty zest typó i technologii ykonni pli nliz pli pojedynczych i grup pli definicj doolnego urstieni gruntu grficzn prezentcj dnych i ynikó genercj dokumentcji obliczenioej zpis zdni i zpis profilu gruntu definicj podpór sprężystych progrmie Autodesk Robot Structurl Anlysis PROGRAM PROGRAMU SUBSKRYPCJI REX Ple 430 PLN 135 PLN REX Ple Cen dl Klientó, którzy zkupili oprogrmonie Autodesk Robot Structurl Anlysis poz firmą Robobt Polsk 900 PLN 135 PLN Promocj Sprdź ktulne promocje n zkup progrmu REX Ple. Zdzoń: Istnieje możliość upustu n zkup iększej ilości stnoisk. Dlczego rto kupić u ns? Kupując oprogrmonie torzone przez firmę Robobt Polsk: zyskujesz nooczesne nrzędzi usprnijące codzienną prcę możesz być peny funkcjonlności progrmó dzięki dostępności ich ersji testoych msz dostęp do nliz oprtych n obecnie oboiązujących normch (Eurokody) możesz ybrć progrmy z potrzebnego zkresu zgdnień trkcyjnej cenie możesz liczyć n szybką i profesjonlną pomoc inżynieró z Dziłu Serisu spomgnego przez tórcó oprogrmoni zyskujesz dostęp do drmoych sesji on-line orz rtykułó brnżoych msz relny pły n dlszy rozój oprogrmoni zyskujesz specjlne ceny n szkoleni Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 9 / 106

13 OBLICZENIA RoboTools BIMre REX RoboTools to nrzędzie prcujące środoisku Autodesk Robot Structurl Anlysis (ARSA), spomgjące modelonie konstrukcji. BIMre REX RoboTools spółprcuje z Autodesk Robot Structurl Anlysis ersji 2013, 2014 orz Progrm uruchminy jest z poziomu menu dodtkó ARSA. PROGRAM PROGRAMU SUBSKRYPCJI BIMre REX RoboTools 2016 Cen dl Klientó, którzy zkupili Autodesk Robot Structul Anlysis firmie Robobt Polsk BIMre REX RoboTools 2016 Cen dl Klientó, którzy zkupili oprogrmonie Autodesk Robot Structurl Anlysis poz firmą Robobt Polsk 600 PLN 100 PLN 800 PLN 100 PLN W zleżności od posidnej ersji: Autodesk Robot Structurl Anlysis 2013, 2014 dl BIMre REX RoboTools 2014 Autodesk Robot Structurl Anlysis 2014, 2016 dl BIMre REX RoboTools 2016 Promocj Sprdź ktulne promocje n zkup progrmu BIMre REX RoboTools. Zdzoń: Istnieje możliość upustu n zkup iększej ilości stnoisk. Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 10 / 106

14 MODELOWANIE Pkiet Building Design Suite zier produkty z rodziny Revit 2016, oferujące noe nrzędzi do spółprcy i modeloni konstrukcji orz obsługujące chmury punktó, dzięki czemu możlie jest podłączenie lseroych urządzeń sknujących bezpośrednio do procesu BIM. Autodesk Building Design Suite Stndrd AutoCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP Shocse AutoCAD Rster Design ReCp Zrtość pkietu Licencje ieczyste Dodtkoe usługi dostępne rmch ktynej subskrypcji A360 (25GB) Rendering in A360 Green Building Studio Remote Desktop Subscription - ypożyczenie SLM ersj NLM ersj siecio ypożyczenie roczne ypożyczenie krtlne EUR EUR EUR 940 EUR Subskrypcj roczn* (piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk) 870** EUR 870** EUR 0 EUR 0 EUR Subskrypcj Renel* (odnoienie subskrypcji n kolejny rok) 835** EUR 835** EUR EUR 940 EUR Crossgrde do Autodesk Building Design Suite Stndrd Crossgrde from LT Group Products Wymin produktó z grupy LT Crossgrde from Current Version ymin ktulnej ersji progrmó Autodesk (2016) ( tym przejście pomiędzy poziommi pkietó) (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR EUR EUR * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 11 / 106

15 MODELOWANIE Autodesk Building Design Suite Premium AutoCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP Shocse AutoCAD Rster Design ReCp 3ds Mx Nvisorks Simulte Revit Zrtość pkietu Licencje ieczyste Dodtkoe usługi dostępne rmch ktynej subskrypcji A360 (25GB) Rendering in A360 Green Building Studio Energy Anlysis for Revit Structurl Anlysis for Revit Lighting Anlysis for Revit Remote Site Designer Desktop Subscription - ypożyczenie SLM ersj NLM ersj siecio ypożyczenie roczne ypożyczenie krtlne EUR EUR EUR EUR Subskrypcj roczn* (piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk) 1 125** EUR 1 125** EUR 0 EUR 0 EUR Subskrypcj Renel* (odnoienie subskrypcji n kolejny rok) 1 090** EUR 1 090** EUR EUR EUR Crossgrde do Autodesk Building Design Suite Premium Crossgrde from LT Group Products Wymin produktó z grupy LT Crossgrde from Current Version ymin ktulnej ersji progrmó Autodesk (2016) ( tym przejście pomiędzy poziommi pkietó) (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR EUR EUR z DOKONAJ ZAKUPU W WERSJI DESKTOP LUB Z SUBSKRYPCJĄ A POWERPACK DOSTANIESZ GRATIS * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 12 / 106

16 MODELOWANIE Autodesk Building Design Suite Ultimte Zrtość pkietu AutoCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP Shocse AutoCAD Rster Design ReCp 3ds Mx Nvisorks Mnge Revit Inventor Robot Structurl Anlysis Professionl Licencje ieczyste Dodtkoe usługi dostępne rmch ktynej subskrypcji A360 (25GB) Rendering in A360 Green Building Studio Energy Anlysis for Revit Structurl Anlysis for Revit Lighting Anlysis for Revit InfrWorks 360 LT Remote Site Designer Desktop Subscription - ypożyczenie SLM ersj NLM ersj siecio ypożyczenie roczne ypożyczenie krtlne EUR EUR EUR EUR Subskrypcj roczn* (piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk) 1 840** EUR 1 840** EUR 0 EUR 0 EUR Subskrypcj Renel* (odnoienie subskrypcji n kolejny rok) 1 760** EUR 1 760** EUR EUR EUR Crossgrde do Autodesk Building Design Suite Ultimte Crossgrde from Current Version ymin ktulnej ersji progrmó Autodesk (2016) (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR EUR z DOKONAJ ZAKUPU W WERSJI DESKTOP LUB Z SUBSKRYPCJĄ A POWERPACK DOSTANIESZ GRATIS * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 13 / 106

17 Nie zlekj i dokonj zkupu licencji ieczystej MODELOWANIE W ersji ieczystej TYLKO DO Autodesk Advnce Steel to oprogrmonie BIM do projektoni konstrukcji stloych, które utomtyzuje procesy modeloni, torzeni dokumentcji rysunkoej, zestień mteriłoych orz plikó NC. Advnce Steel zncząco ziększ produktyność i jkość otrzymynej dokumentcji przy jednoczesnym yeliminoniu ryzyk ystąpieni błedó. Autodesk Advnce Steel dził n pltformie Advnce CAD lub AutoCAD. Odbierz dodtkoy RABAT - net do 35% SLM ersj Licencje ieczyste Autodesk Advnce Steel 2016 NLM ersj siecio Desktop Subscription - ypożyczenie ypożyczenie roczne ypożyczenie krtlne EUR EUR EUR EUR Subskrypcj roczn* (piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk) 1 315** EUR 1 320** EUR 0 EUR 0 EUR Subskrypcj Renel (odnoienie subskrypcji n kolejny rok) 1 275** EUR 1 284** EUR EUR EUR (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR z KUP ADVANCE STEEL WERSJI DESKTOP LUB Z SUBSKRYPCJĄ A POWERPACK DOSTANIESZ GRATIS * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 14 / 106

18 Nie zlekj i dokonj zkupu licencji ieczystej MODELOWANIE W ersji ieczystej TYLKO DO Autodesk Advnce Steel to oprogrmonie BIM do projektoni konstrukcji stloych, które utomtyzuje procesy modeloni, torzeni dokumentcji rysunkoej, zestień mteriłoych orz plikó NC. Advnce Steel zncząco ziększ produktyność i jkość otrzymynej dokumentcji przy jednoczesnym yeliminoniu ryzyk ystąpieni błedó. Autodesk Advnce Steel dził n pltformie Advnce CAD lub AutoCAD. PAKIET SLM ersj Autodesk Advnce Steel AutoCAD 2016 Licencje ieczyste NLM ersj siecio Desktop Subscription - ypożyczenie ypożyczenie roczne ypożyczenie krtlne Odbierz dodtkoy RABAT - net do 35% EUR EUR EUR EUR Subskrypcj roczn* (piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk) 1 615** EUR 1 620** EUR 0 EUR 0 EUR Subskrypcj Renel* (odnoienie subskrypcji n kolejny rok) 1 540** EUR 1 548** EUR EUR EUR Crossgrde do Autodesk Advnce Steel AutoCAD 2016 Crossgrde from Autodesk Advnce Steel EUR (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR z KUP ADVANCE STEEL WERSJI DESKTOP LUB Z SUBSKRYPCJĄ A POWERPACK DOSTANIESZ GRATIS * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 15 / 106

19 Nie zlekj i dokonj zkupu licencji ieczystej MODELOWANIE W ersji ieczystej TYLKO DO Autodesk Advnce Concrete to znsony progrm BIM do modeloni 3D i detloni konstrukcji żelbetoych, który dził n pltformie Advnce CAD lub AutoCAD, przeznczonym do modeloni konstrukcji żelbetoych i utomtycznego generoni rysunkó zbrojeni, idokó, rzutó, izometrii, przekrojó orz rysunkó szlunkoych. Proces projektoni Autodsk Advnce Concrete zostł podzielony n trzy etpy: modelonie, generonie płskich rysunkó orz torzenie osttecznej dokumentcji postci rkuszy ydruku. W kżdym z tych etpó Użytkonik dysponuje nrzędzimi Advnce, które umożliiją przyspieszenie procesu projektoni poprzez lepszą utomtyzcje prcy. PROGRAM SLM ersj NLM ersj siecio Autodesk Advnce Concrete Premium EUR EUR Subskrypcj roczn* piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 648** EUR Subskrypcj Renel* odnoienie subskrypcji n kolejny rok (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM 636** EUR EUR * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 16 / 106

20 Nie zlekj i dokonj zkupu licencji ieczystej MODELOWANIE W ersji ieczystej TYLKO DO Aplikcj Autodesk Revit Structure to nrzędzie łączące model fizyczny obiektu z modelem obliczenioym celu umożliieni nlizy, projektoni i sporządzni dokumentcji technicznej. Progrm pozl n torzenie noych modeli lub importonie modeli storzonych progrmie Revit Architecture. Autodesk Revit Structure popri sposób prcy inżynieró budolnych i kreślrzy, ponież minimlizuje potrzlne zdni, ziązne z modeloniem i kreśleniem, orz błędy ynikjące z ręcznej koordyncji dziłń między inżyniermi, rchitektmi i kreślrzmi. Pomg skrócić czs pośięcny n torzenie doceloych rysunkó budolnych i ziększ dokłdność dokumentó dostrcznych klientom. Współprc i połączenie pkietu AutoCAD Revit Structure Suite z progrmem Autodesk RobotTM Structurl Anlysis Professionl, pozl n precyzyjną optymlizcję, orz utomtyczną ktulizcję modelu i dokumentcji. PROGRAM SLM ersj NLM ersj siecio Autodesk Revit Structure EUR 7 815* EUR Subskrypcj roczn* piersz umo subskrypcji ziązn z zkupem noego stnoisk 940** EUR Subskrypcj Renel* odnoienie subskrypcji n kolejny rok 900** EUR Crossgrde do AutoCAD Revit Structure 2016 Crossgrde from AutoCAD 2016 Crossgrde from AutoCAD LT 2016 Crossgrde from Current Version ymin ktulnej ersji progrmó Autodesk (2016) innych niż ymienione poyżej (opłt z nieterminoe przedłużenie subskrypcji) Usiecioienie ymin ersji loklnej jednostnoiskoej SLM n siecioą jednostnoiskoą NLM EUR EUR EUR EUR * Cen subskrypcji przypdku ersji NLM, nliczn jest zleżności od liczby posidnych stnoisk. ** Zpytj o dodtkoe RABATY ziązne z zkupem ieloletnich subskrybcji Promocj żn do 31 lipc 2015 Cennik 08/ poprzednie ersje oferty hndloej trcą żność 17 / 106

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl

Centrala Oddział Rzeszów www.mat.net.pl TEGOROCZNY CADMAT Sesja Ogólna Godz. Program sala 8:30-9:30 Rejestracja uczestników z niespodzianką 9:30-10:30 Sesja główna 1 10:30-11:00 Przerwa kawowa I. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, INSTALACJE PoniŜsze

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE...

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE... O CAD, CAM, CAE dla inżynierów projektantów branży mechanicznej AUTOR: Maciej Stanisławski Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

RFEM 5 RFEM 5. Oprogramowanie do analizy statycznowytrzymałościowej. i dynamicznej wykorzystujące MES. Statyka, która bawi...

RFEM 5 RFEM 5. Oprogramowanie do analizy statycznowytrzymałościowej. i dynamicznej wykorzystujące MES. Statyka, która bawi... Oprogramowanie do analizy statycznowytrzymałościowej i dynamicznej wykorzystujące MES www.rubner.com Konstrukcje przemysłowe www.josef-gartner.de Konstrukcje szkieletowe 3D www.ag-i.si Elementy skończone

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D

SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D SOLIDWORKS PREMIUM POBUDZANIE INNOWACYJNOŚCI DYNAMICZNE ROZWIĄZANIE DO PROJEKTO- WANIA 3D Szeroka gama rozwiązań do projektowania 3D w ramach oprogramowania SOLIDWORKS Premium 2015 umożliwia tworzenie

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR ICT SEkTOR FIRM ICT PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY 46letnia działalność w Hiszpanii. Działania:

Bardziej szczegółowo

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe.

Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Maksymalna moc narzędzi projektowych Subskrypcja Autodesk zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych i zaawansowanych zestawów narzędzi i usług wspomagających procesy projektowe. Jakie korzyści oferuje

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011. Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D

Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011. Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011 Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D Warszawa, 2011 1 Zawartość Podstawowe informacje na temat gbxml... 3 Diagram

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo