STYCZEŃ W CENTRUM NASZ BOHATER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STYCZEŃ W CENTRUM NASZ BOHATER"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY/Luty 2015 (11) Minął gorący okres sprawozdań, deklaracji podatkowych, dostosowanych kosztorysów i harmonogramów oraz udręki w księgowości i można wreszcie odetchnąć, odpocząć, złapać chwilę z zimy i karnawału. Suwalska Gazeta Organizacji Pozarządowych PozarządUFKa wciąż ewoluuje, tym razem rozrastamy się nieznacznie, by dać i Wam i nam więcej przestrzeni do publikowania, a także by podpatrywać dobre praktyki z całej Polski, które są wartościowe i inspirujące. STYCZEŃ W CENTRUM NASZ BOHATER Tradycją już jest, że od przeszło półtora roku wybieramy NASZYCH BOHATERÓW. Jest to dla nas szczególnie ważne, by dostrzegać dobro wokół, dobro w ludziach i by móc mówić głośno o tym. W tym miesiącu bohaterem wybranym przez komisję konkursową w składzie: Centrum Trójki, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Fundacja LILIA, jest pani Alicja Roszkowska, prezes Fundacji ART-SOS. Pani Alicja od lat udziela wsparcia wielu niezamożnym, a utalentowanym artystycznie młodym ludziom, m.in. realizując projekt Szybuj z Orłami, wspiera również kulturę wysoką w mieście i województwie, a także organizuje koncerty charytatywne. Fundacja Pani Alicji zorganizowała, przy współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, dwudniowy Klasik Mjuzik Festiwal. Podejmowała się również działań niestandardowych: organizacji 2 zbiórek publicznych. Dzięki czemu kupiła skrzypce dla zdolnej, a niezamożnej młodej skrzypaczki. Każdy może zgłosić osobę, która zasługuje na wyróżnienie wysyłając na adres: i opisując jej zasługi dla miasta, mieszkańców, czy też zwierząt. Świat jest pełen bohaterów, wystarczy tylko chcieć dostrzec dobro. 23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Zebraliśmy w Suwałkach ponad 45tys. złotych! Pieniądze w WOŚP realnie pomagają ratować życie, wiemy to my nasze rodziny, bliscy i dalecy, którzy mieli do czynienia ze sprzętem serduszkowym. Chcemy, by Orkiestra grała do końca świata albo, żeby nie musiała grać wcale, by dzieci rodziły się zdrowe, szpitale były świetnie doposażone, a ludzie żyli wiecznie:)

2 Dziękujemy prawie 200 wolontariuszom za udział w kweście, byliście wytrwali i mimo niesprzyjającej pogody! Całej ekipie Suwalskiego Sztabu, za ciężką pracę przez kilka dni, pracownikom i dyrekcji Suwalskiego Ośrodka Kultury za wsparcie lokalowe i sprzętowe, właścicielom lokali: Rozmarino, Warka, Komin za udostępnienie pomieszczeń na koncerty, artystom, strażnikom miejskim, policjantom, władzom miasta za przychylność w zorganizowaniu tak ważnej dla wszystkich imprezy, pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach za zorganizowane gier i zabaw sportowych, Centrum Handlowemu Plaza oraz Pink Bowling & Club za udostępnienie miejsca na prace Sztabu, Suwalskiej Lidze Darta za zorganizowanie turnieju, wszystkim organizacjom pozarządowym i firmom za włączenie się w przygotowania i pracę przy Finale. Bardzo dziękujemy naszym darczyńcom i sponsorom, którzy ofiarowali serce dla innych, aby Suwałki mogły zagrać dla WOŚP. I każdemu, kto 11 stycznia wrzucił do puszki symboliczną złotówkę, bez hojności mieszkańców, nie udałoby się zebrać takiej kwoty! KONSULTACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU CENTRUM 29 stycznia podczas spotkania z Agnieszką Szyszko, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Suwałk ds. organizacji pozarządowych, obecni na spotkaniu członkowie organizacji pozarządowych konsultowali nową wersję regulaminu Centrum Trójki. Główne zmiany w regulaminie dotyczą: możliwości podawania adresu Centrum Trójki jako adresu korespondencji możliwości wypożyczania sprzętu poza Centrum Trójki. Konsultowany dokument dostępny jest na stronie:centrum3.suwalki.pl Drugim omawianym dokumentem były Standardy Centrum w 2015r. Na uwagi organizacji pozarządowych dotyczące ww. dokumentów czekamy do 11 lutego 2015r. pod adresem mailowym:

3 AKTUALNOŚCI DLA NGO-SÓW KONKURS FUNDACJI KRONENBERGA Fundacja Kronenberga przy Citi Bank Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości Najbliższe terminy składania wniosków: - od 2 marca do 27 marca 2015 r. Decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 27 maja 2015 r. - od 7 września do 2 października 2015 r. Decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 25 listopada 2015 r. Więcej pod adresem: LUTY W CENTRUM II URODZINY CENTRUM TRÓJKI Centrum Trójki skończy dwa lata, pamiętam ile nadziei wiązało się z tym miejscem, nadziei na zintegrowany III sektor, na miejsce dla organizacji przyjazne i dostępne nieodpłatnie, na miejsce, gdzie rodzą się pomysły i zostają wcielane w życie, na solidne szkolenia i pomoc organizacjom, które mają trudności z dotarciem do wielu informacji, czy poruszaniem się w Sieci. Pamiętam inspirujące rozmowy, żarliwe dyskusje o logo, organizacje, które rodziły się w Centrum 3, a akuszerem był Andrzej Sowul. Czy udało się spełnić wszystkie marzenia? Znajdzie się wielu malkontentów, jednak Centrum Trójki oddycha pełną piersią, wielu inspiruje, wielu daje schronienie, każdy jest tu miłym gościem, a my codziennie pod tym dachem realizujemy wizję, która jest piękna, każdy z nas z tych, którzy byli: Wojtek Pająk, Marcin Szypulski, czy Arletta Schyllo i z tych obecnych Anna Walijewska-Maksymowicz, Karol Świerzbin oraz Andrzej Sowul, włożył w nią kawałek serca. Ale Centrum to także specjaliści: Wioletta Hinc, Łukasz Huryn i każdy, kto był i bywa, a swoją obecnością sprawia, że zwykłe mury, nabrały kolorów. Zapraszamy na drugie urodziny Centrum 3, które odbędą się 10 lutego o godz. 17:00, pod znanym adresem: ul. Kościuszki 71. Zapraszamy członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy i przyjaciół, by powspominać i bawić się przy muzyce. SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH Szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu jest skierowane do mieszkańców woj. podlaskiego, nie posiadających podstawowych umiejętności komputerowych: - kobiet w wieku lat i mężczyzn w wieku lat, zamieszkujących tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców); - osób w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na miejsce zamieszkania. Kurs obejmuje 24 godziny w trzech trybach do wyboru: 6 kolejnych dni po 4 godz. lub 3 x 2 kolejne dni po 4 godz. lub 2 x 3 kolejne dni po 4 godz. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w weekendy na wniosek uczestników. Pożądane godziny szkoleń w poszczególnych dniach to Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż osób. Uczestnicy szkoleń mają zapewniony obiad i przerwę kawową. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma też notes, długopis, teczkę, pendrive, płytę CD, materiały szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne! Szkolenie odbędzie się w Centrum Trójki, ul. Kościuszki 71. Zgłaszać można się drogą mailową, osobiście lub telefonicznie: (87)

4 SZKOLENIE COREL DRAW Szkolenie z oprogramowania graficznego Corel Draw jest natomiast skierowane pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (pierwszeństwo mają członkowie organizacji pozarządowych, które prowadzą własną działalność gospodarczą) posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego, z wykształceniem co najwyżej średnim. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez podmiot posiadający akredytację producenta oprogramowania Corel Draw. Osoby które zdadzą egzamin otrzymają Certificate of Completion CorelDRAW, potwierdzający uzyskane kompetencje. Szkolenie jest bezpłatne! Więcej informacji można uzyskać na stronie Centrum:www.centrum3.suwalki.pl lub kontaktując się z nami mailowo. Zapraszamy! PO DRODZE DO SZTUKI, KULTURY I CZŁOWIEKA rozmowa z Kamilą Brodowską członkiem zarządu Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze. Anna Walijewska-Maksymowicz: Cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać, jako organizacja jesteście bardzo twórczy i kolorowi na suwalskiej mapie III sektora. Chciałabym zapytać cię o początki, skąd pomysł na organizację? Kamila Brodowska: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze powstało z chęci prowadzenia na Suwalszczyźnie kulturalnej i społecznie użytecznej działalności, którą wyraziło na początku lat dwutysięcznych kilku członków zespołu Nie Po Drodze oraz aktywistów z suwalskiego ZHR. Wiele się od tamtej pory zmieniło, bo dziś większość członków stowarzyszenia wywodzi się z alternatywnego Teatru Form Czarno-Białych Plama prowadzonego w Suwałkach przez Mirosławę Krymską od 1995 roku. Obecnie w Stowarzyszeniu działa 30 osób, głównie absolwentów i studentów, różnorodnych kierunków na uczelniach w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Suwałkach i Warszawie. Stowarzyszanie Nie Po Drodze jest organizacją pozarządową non profit, zarejestrowane zostało w listopadzie 2002 roku, a od grudnia 2007 jest Organizacją Pożytku Publicznego. A.W-M.: Powiedz trochę o waszej działalności społeczno-kulturalnej. K.B.: Bardzo interesują nas przedsięwzięcia autorskie, oryginalne, bezprecedensowe oraz niezależne. Inspirowani społeczno-artystycznym projektem awangardy lat 20-tych XX wieku, pragniemy w naszych inicjatywach łączyć to, co jest związane ze sztuką i społeczeństwem, czyli otaczającą nas rzeczywistością i jej kreowaniem. Zgodnie z naszym statutem działamy: społecznie, międzykulturowo, interdyscyplinarnie i multimedialnie na pograniczach: idei, sztuki i społeczeństwa. A.W-M.: Z czego jesteś szczególnie dumna? K.B.: Cieszę się, że w tym roku po raz dziesiąty odbędzie się organizowany przez nas, niezależny festiwal artystyczny Suwalskie Teatr-Akcje oraz po raz trzeci będziemy pracować z dziećmi i młodzieżą wywodzącą się ze środowisk wykluczonych w projekcie Na moim podwórku jest zawsze ciepło. To działanie innowatorskie w Suwałkach, jesteśmy zakochani w streetworkingu i właśnie pokazujemy dzieciakom z ulicy Sejneńskiej, które cały dzień spędzają bez opieki rodziców, na ulicy, często sięgając wcześnie po używki, czy popadając w konflikt z prawem, że można inaczej: przez zabawę, bycie z nimi, przez sztukę, mówiąc ogólnie - organizując czas aktywnie. Właśnie na realizację tych projektów przeznaczymy w tym roku 1% podatku, który przekażą nam podatnicy. A.W-M.: Jakie macie plany na przyszłość? K. B.: W tym roku dziesiąte Suwalskie Teatr-Akcje odbędą się pod hasłem Festiwal PoRuszeń. Motywem przewodnim wydarzeń będzie szeroko pojmowany RUCH. Ruch jako aktywność ciała, ale również działanie społeczne - Ruchy społeczne. Z innej perspektywy chcemy spojrzeć na Ruch, jako na stan mocnego zaangażowania emocjonalnego, czyli poruszenie bądź wzruszenie. Za wcześnie jeszcze, aby mówić o szczegółach festiwalu, gdyż czekamy na wyniki konkursów grantowych, dlatego nie znamy jeszcze programu, ale już teraz serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w 10-tych Teatr-Akcjach w sierpniu 2015 roku w Suwałkach. Warto też dodać, że tegoroczny, jubileuszowy festiwal, będzie także premierowym, ponieważ organizuje go ekipa, której członkowie uczestniczyli już w festiwalu, ale nie jako koordynatorzy. Chyba warto o tym wspomnieć, bo mam wrażenie, że niewiele organizacji może się pochwalić tym, że dorobiło się kolejnego pokolenia, które przejęło stery. A.W.-M.: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę Wam dalszych sukcesów, inspiracji i inspirowania! Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia Nie Po Drodze można znaleźć na oraz użyczymy bezpłatnie sali i sprzętu pomożemy Ci założyć własną organizację szkolimy doradzimy, gdzie szukać środków na działalność organizacji INTEGRUJEMY III SEKTOR Wydawca: Fundacja Prometeusz, Redakcja: ul. Kościuszki 71, Suwałki, Redaguje: Anna Walijewska-Maksymowicz (redaktor naczelny) i współpracownicy.

5 PIERWSZA W SUWAŁKACH OTYLIADA GŁOS ORGANIZACJI Suwałki po raz pierwszy, w tym roku będą jednym z 34 miejsc w Polsce, gdzie w nocy z (od godz. 18:00) na r. będzie można wystartować w Ogólnopolskim Maratonie Pływackim Otyliada Udział w imprezie możliwy jest tylko po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie organizatora do 10 lutego (www.otyliada.pl). Zapraszamy wszystkich chętnych. Każdy pływa, ile chce ( nie ma limitów dystansu, czasu ani wieku). Zawody odbędą się na basenie przy Zespole Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Organizatorzy: MUKS Olimpijczyk Suwałki i Zespół Szkół nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. POMÓŻMY MIŁOSZOWI W czerwcu 2014 roku u 10-letniego Miłosza wykryto nowotwór złośliwy kości udowej lewej osteosarcoma. Chłopiec leczony jest w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W październiku przeszedł zabieg operacyjny, który zakończył się amputacją lewej nogi. Miłosza czeka jeszcze długotrwałe leczenie, rehabilitacja, oprotezowanie i nauka chodzenia na protezie. Sytuacja materialna chłopca jest bardzo trudna. Wychowuje go jedynie mama, która nie jest w stanie poradzić sobie z wydatkami związanymi z leczeniem, a przede wszystkim zakupem protezy (to koszt ok. 38 tys zł). Miłosz jest bardzo silnym chłopcem i nie poddaje się ale bez pomocy życzliwych ludzi nie poradzi sobie Fundacja Promyk zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie i pomoc chłopcu. Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji z dopiskiem: dla Miłosza. Fundacja Promyk nr konta KRS TECHKLUB Zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie do Centrum Trójki, na comiesięczną dawkę Nowych Technologii. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przybliżają technologie, oprogramowanie, social media i wszelkie nowinki ze świata technologicznego. Spotkania ukierunkowane są na wykorzystywanie zdobytej wiedzy przez świat III sektora. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone Biuletynom Informacji Publicznej, na kolejne zaplanowane są między innymi, identyfikacja wizualna, ikonografika, fotografika (w tym wirtualne spacery po obiektach), pozycjonowanie stron www, portale społecznościowe. Większość tematów prowadzona jest przez specjalistów z naszego regionu, co zapewnia możliwość wsparcia w przypadku wdrażania omawianych pomysłów. Suwalskie TechKlub prowadzi Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA.

6 POWSTAŁO CENTRUM WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Centrum powstało przy Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą miały możliwość, choć przez chwilę, być zupełnie samodzielne: dla nich wszak Stowarzyszenie przygotowało i doposażyło pokoje treningowe. Pod okiem instruktorów podopieczni będą uczyć się obsługi urządzeń kuchennych, przygotowywania posiłków, gospodarowania pieniędzmi, czy robienia zakupów, a także czynności samoobsługowych. A wszystko zrodziło się w sercach ludzi, którzy chcieli więcej-dla innych! GRUPA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR prowadzi nabór do grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Dużo mówi się o przemocy, jednak wciąż zdarza się ona w wielu domach, bez względu na status majątkowo-społeczny. Udział w grupie to ważny krok,by zmienić swoje życie... Kiedy? 11 lutego 2015 roku godz Gdzie? Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR ul.kościuszki 71 (I piętro) Co? Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie O czym? Konstruowanie indywidualnego planu bezpieczeństwa, jak znaleźć pomoc w instytucjach, zmiana sposobu myślenia o sobie i wyjście z przemocy, czas na życie w bezpiecznym i szczęśliwym związku. Do kogo kierowana jest oferta? Do mieszkanek Suwałk Kto prowadzi? Kazik Walijewski - certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Z WIELKIEGO ŚWIATA LOKALNE MAM PRAWO WIEDZIEĆ ZAWITAŁO W NASZE STRONY Pierwszy portal lokalny w ramach MamPrawoWiedzieć powstał w Koninie i od kilku lat monitoruje prace tamtejszej Rady Miasta. Niedługo ruszą strony Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl oraz Elk.MamPrawoWiedziec.pl w ich prowadzenie zaangażowały się lokalne organizacje, które chcą, aby praca Rad Miasta była w pełni jawna. Wszystkie lokalne serwisy opierają się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta, zarówno tych znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i tych w Biuletynie niezamieszczanych, a także na informacjach uzyskanych od samych radnych. Na portalu będzie można znaleźć informacje o uchwałach, wystąpieniach i głosowaniach Suwalskich radnych. Pomysł narodził się w Koninie gdzie Stowarzyszenie Akcja Konin i Stowarzyszenie 61 stworzyły po wyborach samorządowych w 2010 roku pierwszy taki portal. Po wyborach w 2014 roku zostało do tego projektu zaproszonych więcej organizacji i na dzień dzisiejszy powstaje prawie 20 lokalnych stron, monitorujących prace Rad Miejskich. Głównym celem projektu jest stworzenie wygodnego narzędzia do obserwowania pomysłów i postępów prac samorządowców, gdyż często urzędowe BIPy są narzędziami niedoskonałymi. Kontakt z koordynatorem strony możliwy jest pod adresem MŁODZI ZAGNIEWANI POSZUKIWANI Fundacja Humanity in Action oraz Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy,,Polis zapraszają do współpracy wszystkich chętnych w wieku lat. Projekt obejmuje kompleksowe szkolenia liderów lokalnych z całej Polski, zakładające wyposażenie ich w narzędzia, na bazie których opracują koncepcje działania start-upów idei. Celem jest zachęcenie młodych do wyrażania obywatelskiego, oddolnego sprzeciwu dla mowy nienawiści wobec mniejszości i grup marginalizowanych. Jesteś młody, a masz własne zdanie? Masz własne zdanie i nie boisz się wyrazić go głośno? Zapraszamy na stronę:

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

małe zespoły" złożone z przedstawicieli władzy samorządowej, animatora, koordynatora gminnego, przedstawiciela

małe zespoły złożone z przedstawicieli władzy samorządowej, animatora, koordynatora gminnego, przedstawiciela pismo PODLASKIEGO centrum frdl w białymstoku nr 57 MARZEC 2011 Ogólnopolski projekt dla gmin i powiatów Decydujmy razem W spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym w Lipowym Moście uczestniczyli 27.01 przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 NR 6 L ubuszanie STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 KWARTALNIK ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W samo południe 18 grudnia 2013 r. powiększyła się rodzina zielonogórskich bachusików. Tego

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013

Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Wydawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Łączyńska, Piotr Kęcik, Anna Amsterdamska,

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo