Zapytanie ofertowe (RFP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe (RFP)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe (RFP) dotyczące: Zakupu: - wielogłowicowej wycinarki laserowej o polu roboczym 270mm x 400mm i minimum 16 głowicach tnących; - wielogłowicowej wycinarki laserowej o polu roboczym 380mm x 540mm i minimum 10 głowicach tnących; - stacji roboczej wraz z oprogramowaniem; - maszyny do pakowania. 1. Informacja o Projekcie Zamówienie związane jest z realizacją przez przedsiębiorstwo EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Projektu pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. poprzez zaoferowanie nowego ekologicznego produktu dzięki wdrożeniu wyników prac badawczych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet I Działanie 1.5 Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych wycinarek laserowych wykorzystujących technologię wycinania zabawek z tektury (puzzle 3D). Realizacja projektu składać się będzie z następujących etapów: instalacja maszyn wstępny rozruch osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych oraz jej utrzymanie. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz dalsza specjalizacja na skutek wdrożenia nowoczesnej technologii wycinania z tektury puzzli 3 D. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych maszyn ze wskazanymi parametrami: Parametry wielogłowicowej wycinarki laserowej o polu roboczym 270mm x 400mm i minimum 16 głowicach tnących : Pole pracy maszyny: minimum 270 x 400 [mm] Strona 1

2 Ilość głowic tnących: minimum 16 [sztuk] Typ lasera: CO2 Moc pojedynczej głowicy: minimum 40W Dokładność pozycjonowania: +/- 0,01 [mm] Prędkość pracy: minimalna od 0,1 mm/s, maksymalna od 300 mm/s Rodzaj podajnika: automatyczny podajnik tektury Sterowanie: możliwość automatycznego zadania liczby kopii danego produktu wyświetlacz true color możliwość modyfikacji ustawień z panelu operacyjnego wbudowana pamięć minimum 64MB algorytm kontroli ruchu sterowanie mocą głowic tnących PWM (20kHz) lub napięciowo 0-5V sterowanie chłodzeniem materiału sterowanie odciągiem oparów / dymu zabezpieczenie przed utratą chłodzenia materiału zabezpieczenie przed utratą chłodzenia generatorów promienia lasera interfejs w języku polskim lub angielskim Pozycjonowanie i mocowanie materiału: zintegrowane z podajnikiem automatycznym (w tym dwustronne pozycjonowanie materiału w odniesieniu do głowicy tnącej) Odbiór produktów: minimum grawitacyjny transporter gotowych produktów Odbiór resztek materiału: automatyczny ze zintegrowanym rozdrabniaczem System operacyjny: Windows 95, 98, 2000, XP, 7 Formaty plików: Rodzaj napędu: DST, DXF, BMP, AI, PLT, DWG Serwonapędy lub silniki liniowe Komunikacja: Ethernet (10/100M) lub USB 2.0 Typ łożyskowania: Prowadnice liniowe Typ przeniesienia napędu: pasy zębate, śruby kulowe, listwy zębate lub silniki liniowe Chłodzenie lasera: Chłodzenie materiału: Powietrze, gaz Aktywna klimatyzowana chłodnica medium Strona 2

3 Zasilanie: 230V (+-10%), 50 Hz Parametry wielogłowicowej wycinarki laserowej o polu roboczym 380mm x 540mm i minimum 10 głowicach tnących: Pole pracy maszyny: minimum 380 x 540 [mm] Ilość głowic tnących: minimum 16 [sztuk] Typ lasera: CO2 Moc pojedynczej głowicy: minimum 40W Dokładność pozycjonowania: +/- 0,01 [mm] Prędkość pracy: minimalna od 0,1 mm/s, maksymalna od 300 mm/s Rodzaj podajnika: automatyczny podajnik tektury Sterowanie: możliwość automatycznego zadania liczby kopii danego produktu wyświetlacz true color możliwość modyfikacji ustawień z panelu operacyjnego wbudowana pamięć minimum 64MB algorytm kontroli ruchu sterowanie mocą głowic tnących PWM (20kHz) lub napięciowo 0-5V sterowanie chłodzeniem materiału sterowanie odciągiem oparów / dymu zabezpieczenie przed utratą chłodzenia materiału zabezpieczenie przed utratą chłodzenia generatorów promienia lasera interfejs w języku polskim lub angielskim Pozycjonowanie i mocowanie materiału: zintegrowane z podajnikiem automatycznym (w tym dwustronne pozycjonowanie materiału w odniesieniu do głowicy tnącej) Odbiór produktów: minimum grawitacyjny transporter gotowych produktów Odbiór resztek materiału: automatyczny ze zintegrowanym rozdrabniaczem System operacyjny: Windows 95, 98, 2000, XP, 7 Formaty plików: Rodzaj napędu: DST, DXF, BMP, AI, PLT, DWG Serwonapędy lub silniki liniowe Komunikacja: Ethernet (10/100M) lub USB 2.0 Strona 3

4 Typ łożyskowania: Prowadnice liniowe Typ przeniesienia napędu: pasy zębate, śruby kulowe, listwy zębate lub silniki liniowe Chłodzenie lasera: Chłodzenie materiału: Powietrze, gaz Aktywna klimatyzowana chłodnica medium Parametry stacji roboczej wraz z oprogramowaniem: - stacja robocza z systemem operacyjnym OSX - minimum czterordzeniowy procesor Intel Core i5 3,4 GHz, - minimum 8 GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz - karta graficzna minimum NVIDIA GeForce GTX 775M - dysk twardy minimum 1TB - monitor (może być zintegrowany ze stacją roboczą) o rozdzielczości minimum 2560x1440, przekątnej minimum 27 cali i podświetleniu LED, wykonany w technologii IPS - oprogramowanie adobe illustrator umożliwiające pracę na krzywych w najnowszej dostępnej wersji - oprogramowanie umożliwiające import brył 3D (format.obj i.stl) i zautomatyzowaną obróbkę / podział brył na model warstwowe - możliwość wygenerowania plików w krzywych umożliwiających wycięcie wygenerowanych modeli przy pomocy lasera CNC - możliwość definicji technik podziału takich jak: warstwowa, przecinających warstw, składane panele płaskie - możliwość skalowania modelu - możliwość podglądu 3D montażu przygotowanego modelu Parametry maszyny do pakowania: - umożliwiająca ułożenie wyciętych formatek z laserów wielogłowicowych w równe stosy - umożliwiająca dołożenie do w/w ułożonych stosów ulotki/instrukcji obsługi - przygotowująca stosy z produktem do włożenia do opakowania kartonowego - przepychająca w/w stosy do opakowania kartonowego wstępnie sklejonego i przygotowanego - prędkość pracy to minimum 30 stosów na minutę - możliwość integracji z laserową wycinarką Niespełnienie któregokolwiek z powyżej wskazanych parametrów powodować będzie uzyskaniem przez oferenta w kryteriach dostępu oceny sumy 0 pkt. zaś oferta nie będzie podlegała ocenie w kryteriach wskazanych w pkt 3 zapytania ofertowego. Dla EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. celem osiągnięcia wskaźników i celu projektu niezbędnym jest zakup urządzeń o parametrach wskazanych w pkt 2 zapytania ofertowego. Strona 4

5 3. Przedstawienie oferty Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do roku do godz. 12:00. Adres: EcoCardToys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Solec 81B lok. A Warszawa Oferta powinna zawierać: 1) Propozycję oferty wykonania prac z podaniem wszystkich, technologii wykonania i użytych materiałów, 2) Harmonogram prac, 3) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy. 4) Wstępną uproszczoną propozycję organizacji prac i koordynacji z inwestorem. 4. Kryteria jakimi będziemy kierować się przy obiektywnym porównaniu ofert 1) Czas realizacji zamówienia (max. 20 pkt.) 2) Cena (max. 80 pkt.); Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach poszczególnych kryteriów zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku. Ostateczna ocena badanej oferty jest sumą ocen częściowych poszczególnych kryteriów wg następującego wzoru: K = H + C gdzie: K ocena końcowa oferty, H ocena czasu realizacji, C ocena ceny całkowitej oferty, Oferta o najwyższej ocenie K uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad: H - Ocena czasu realizacji. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt: Strona 5

6 Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: H = (Hmin / Hx) * 20, gdzie: H - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za czas realizacji opisany w harmonogramie prac, Hmin najkrótszy czas zaoferowany w ofertach przedmiotowego postępowania opisany w harmonogramach prac, Hx czas realizacji zawarty w ocenianej ofercie (z harmonogramu prac). C - Cena oferty Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: C = (Cmin / Cx) * 80, gdzie: C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania, Cx - cena netto oferty ocenianej. Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty). Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów. 5. Udzielenie zamówienia - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle opisanych powyżej kryteriów oceny ofert. Wadium nie wymagane. Termin związania ofertą 30 dni. Sposób powiadomienia o zwycięskiej ofercie: poczta elektroniczna oraz informacja w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz do wystąpienia do Oferenta z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Marcin Bochen Strona 6

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO Dotyczy: Zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Fundację Uwolnienie zgodnie z paragrafem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 07.08.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2015 Warszawa, dnia. 26.01.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 16 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 Łódź, dnia 20.05.2013 r. Dane Zamawiającego: Nazwa: P.H.U. MAGO Małgorzata Gostyńska Adres: 93-613 Łódź, ul. Kolumny 220 A Numer NIP: 729 011 26 49 REGON: 470774594 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 W

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo