Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia r. L. dz. CEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13"

Transkrypt

1 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia r. L. dz. CEZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji. Zamawiający,, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje Wykonawcy informacje, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, że w dniach r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. Pytanie 1. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Jaka ma być żywotność elementów wewnętrznych systemu (tj. grzałki, włókna grzejne, termopary, np.) poddawanych działaniu tlenu w pełnym zakresie temperatur (przy ciśnieniu cząstkowym aktywnego tlenu O 2 do Torr) w okresie gwarancji i jak i po gwarancji, 1 miesiąc, 3 miesiące czy minimum 12 miesięcy. Odporność elementów na działanie tlenu jest pojęciem, które przez potencjalnych Wykonawców może być interpretowanie swobodnie. Pragniemy zwrócić uwagę że koszt wytworzenia elementów odpornych na działanie tlenu przez okres 12 miesięcy jest zdecydowanie wyższy niż elementu wytrzymującego 1 miesiąc. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie i wprowadzenie pojęcia minimalnego okresu, w trakcie którego wewnętrzne elementy systemu nie mogą ulec zniszczeniu, jesteśmy w stanie zaoferować każdy z możliwych wariantów. Zamawiający oczekuje, że żywotność elementów wewnętrznych systemu poddawanych działaniu tlenu w pełnym zakresie temperatur w powyższym urządzeniu wyniesie co najmniej 12 miesięcy, czyli tyle ile gwarancja na powyższe urządzenie. Pytanie 2. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Jakiej minimalnej ilości portów do pomp, w okolicach próbki, umożliwiających bezpośredniego podłączenie z komorą pomp odpompowujących oczekuje Zamawiający? Na rynku są dostępne różne rozwiązania. Przy czym w przypadku urządzeń, które mają zapewniać 1

2 najwyższą czystość w trakcie wzrostu nie stosuje się rozwiązań zawierających mniej niż 3 pompy połączone bezpośrednio z komorą. Na rynku są dostępne urządzenia kompromisowe zawierające dwa jedno lub dwa bezpośrednie połączenia oraz opcjonalnie 3 połączenie. Odpowiedź na pytanie pozwoli nam dobrać urządzenie adekwatnie do klasy urządzenia ściśle związanej z stabilnością procesu a w konsekwencji o odpowiedniej konstrukcji / minimalnej ilości pomp odpompowujących /. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Pytanie 3. Czy z uwagi na wymaganą wysoką jednorodność strumienia molekuł a jednocześnie konieczność ograniczenia konsumpcji materiału znajdującego się w komórce krakingowej oczekują Państwo dostawy rozwiązania posiadającego system dysz lub innego systemu równoważnego do systemu dysz, który będzie w stanie ograniczyć konsumpcje materiału przez nakierowanie molekuł tylko i wyłącznie na próbkę? Stabilność systemu oraz powtarzalność procesów wymaga zastosowania systemu dysz lub innego równoważnego. W przypadku jeśli stabilność nie jest kryterium kluczowym będziemy gotowi zaproponować systemu mniej stabilne ale przy tym tańsze, w których owszem uzyskanie jednorazowe wyniku oczekiwanego będzie możliwe ale nie będziemy mogli zagwarantować jej powtarzalności i niskiej konsumpcji materiałów. Odpowiedź pomoże nam dobrać odpowiednie rozwiązanie do Państwa oczekiwań. Zamawiający określił poziom jednorodności strumienia molekuł dla powyższego urządzenia. O sposobie osiągnięcia tego parametru decyduje Producent urządzenia. Pytanie 4. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt oraz Części I SIWZ pkt opis 11/ALD Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu z komorą zapewniającą przepływ prysznicowy wraz ze zmianą wymogów zawartych w Części I SIWZ pkt opis 11/ALD podpunkt H pkt 3 na: Uzyskanie wysokiej jednorodności pokrycia podłoża w procesie testowym z Al 2 O 3 i HfO 2 dopuszczalna niejednorodność pokrycia nie gorsza niż 2,5 3,5 % (badana metodą elipsometryczną) na płytce podłożowej 200 mm z warstwą 100 nm przy użyciu wszystkich linii prekursorowych." Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 5. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Zgodnie z opisem SIWZ Zamawiający wymaga aby konstrukcja urządzenia umożliwiała niekłopotliwą wymianę komór wzrostu. Prosimy o doprecyzowanie : Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie powyższy zapis jako możliwość zaoferowania wyłącznie rozwiązania posiadającego metalowe uszczelnienia w komorze procesowej? 2

3 Według naszej wiedzy stosowanie uszczelnień innych niż metalowe sprawia, że wymiana komór staje się bardzo kłopotliwa, czasochłonna jak również kosztotwórcza, ze względu na występujące rozszczelnienia. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na wyżej zadane pytanie Zamawiający nie może wskazać dla powyższego urządzenia konkretnego wyłącznego rozwiązania dla realizacji wymagań zapisanych w SIWZ. Pytanie 6. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt ; ; wraz z ich podpunktami Zamawiający w tych punktach wymaga określonych rozdzielczości w trybie szybkiego pisania i w trybie wysokiej rozdzielczości pisania. Prosimy o potwierdzenie, że przejście pomiędzy w/w trybami pracy ma być realizowane całkowicie automatycznie bez potrzeby fizycznych działań, przełączeń pokręteł, obiektywów i czasu oczekiwania na ustabilizowanie systemu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zdefiniował powyższej funkcjonalności. Pytanie 7. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Zamawiający wymaga możliwości zainstalowania podłoża/próbki o średnicy 200mm. Prosimy o potwierdzenie, że elektronolitograf musi wykonywać trawienie na całej powierzchni próbki o średnicy 200mm. Chcemy dobrać odpowiedni system do Państwa potrzeb, mamy możliwość dostarczenia systemu, który umożliwia zamontowanie próbek o średnicy 200mm, ale ze względu na to, że był projektowany do mniejszych próbek system nie będzie umożliwiał pracy na 100% powierzchni próbki. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SIWZ. Pytanie 8. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga aby system umożliwiał prace w polu 1 mm x 1 mm przy wszystkich napięciach przyspieszających z najmniejszym możliwym rozmiarem plamki jaki jest wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 9. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt oraz oraz Czy Zamawiający dopuści system, który posiada oddzielony komputer i kontroler od dla reaktora, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i ergonomii systemu? Prosimy o uznanie proponowanego rozwiązania za równoważne do oczekiwanego zgodnie z intencją ustawy o ZP. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie oferty. 3

4 Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 10. Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie zawarte w dokumencie Przedmiar robót - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii - Politechnika Warszawska BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - wyposażenie, stanowi przedmiot dostawy? W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia opisanego w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniając wymagania wynikające z tej dokumentacji. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 oraz 12 z dnia r. nie należy uwzględniać w wycenie lampek biurkowych. Pytanie 11. Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie zawarte w dokumencie Przedmiar robót - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechnika Warszawska BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - wyposażenie, stanowi przedmiot dostawy? W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia opisanego w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniając wymagania wynikające z tej dokumentacji. Pytanie 12. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) - załącznik do SIWZ nr 3g punkt : Prosimy o wyrażenie zgody na zestaw zapewniający zakres energii ev. Stosowanie energii powyżej 3000 ev oznacza, że w danym zestawie optyka elektrostatyczna nie jest na najwyższym możliwym bezszumowym poziomie i podwyższaniem energii niektórzy producenci próbują poprawić stosunek sygnału do szumu (S/N). W związku z tym, że w proponowanym przez nas zestawie nie ma takich problemów prosimy o dopuszczenie go do procedury przetargowej. O jakości naszego zestawu świadczy jego wysoka czułość, np.: rozdzielczość 0,48 ev przy czułości cps dla maksimum Ag 3d 5/2, oraz.: rozdzielczość 1,0 ev przy czułości cps dla próbki PET. Poza powyższym energie badanych próbek w technice XPS znajdują się w zakresie od 0 ev do 2500 ev, czyli proponowany przez nas zakres z naddatkiem zapewni wykonanie zadań badawczych. Proponowany przez nas zestaw jest też wyposażony w dwa analizatory jeden do spektroskopii drugi do mapowania co skraca czas mapowania z wielu godzin do minut. Zaproponowany zakres energii spełnia wymagani określone w SIWZ. Pytanie 13. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) SOPZ punkt K (opcja ISS): 4

5 Prosimy o zaakceptowania następującej charakterystyki: Energetyczna rozdzielczość (FWHM) dla próbki złota 12 ev przy 1 kev i czułości cps. Różnica czułości wynika z faktu, że różne firmy podają parametry czułości dla różnych warunków rozdzielczości. Oczywistym jest, że dla gorszej rozdzielczości liczba zliczeń się zwiększa. Zamawiający akceptuje zaproponowaną charakterystykę i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Pytanie 14. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) - niespójność punktów A3 SOPZ i z załącznika do SIWZ nr 3g: Prosimy o stwierdzenie nadrzędności punktu nad punktem A3, czyli zaakceptowanie również źródła promieniowania rentgenowskiego o stałym promieniu i możliwości analizy małych powierzchni (rozdzielczość 3 µm) za pomocą optyki elektronowej tak jak to jest opisane w punkcie w tabeli z opisem wymaganych parametrów. Proponowany zestaw będzie odznaczał się rozdzielczością 0,48 ev przy czułości cps., czyli znacznie lepszymi parametrami niż podane przez Państwa 0.5 ev i cps dla maksimum Ag 3d 5/2. Proponowany przez nas zestaw jest też wyposażony w dwa analizatory jeden do spektroskopii drugi do mapowania co skraca czas mapowania z wielu godzin do minut. Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Ostatnie zdanie punktu A3 ( Urządzenie musi zapewnić obrazowanie techniką XPS z całkowitą rozdzielczością lateralną nie gorszą niż 3.0 μm. ) podkreśla, że dobór źródła promieniowania X musi umożliwiać osiągnięcie żądanych parametrów całego urządzenia; w szczególności tak jak opisano w załączniku do SIWZ nr 3g p (jedną z dwóch wymienionych technik). Pytanie 15. Dotyczy urządzenia nr 4 Implantator jonów - załącznik do SIWZ nr 3d punkt , : Prosimy o zaakceptowanie systemu spełniającego następujące parametry: Prąd wiązki jonów dla jonów O 0,5mA, dla jonów N 1mA Prąd wiązki jonów dla jonów metali przejściowych i ziem rzadkich 0,1-0,2 ma Zaproponowane parametry spełniają wymagania określone w SIWZ. Pytanie 16. Dotyczy urządzenia nr 4 Implantator jonów - załącznik do SIWZ nr 3d punkt , : Prosimy o zaakceptowanie systemu spełniającego następujące parametry: Jednorodność implantacji (dawki) po powierzchni próbki (tarczy) <2% na całej powierzchni 200mm x 200mm lub o maksymalnej średnicy do 200mm. Powtarzalność dawki <2% pomiędzy procesami Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść punktu załącznika 3d SIWZ brzmi następująco: Jednorodność implantacji (dawki) po powierzchni próbki (tarczy) < 1,0 % na całej powierzchni dla średnicy próbki 200mm. 5

6 Pytanie 17. Wentylacja Budynek BT - Gdzie należy stosować izolację ppoż na kanałach wentylacyjnych, na rysunkach nie jest to oznaczone. Brak możliwości weryfikacji ilości izolacji ppoż. Ilości należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów zawartych w opisie technicznym w projekcie wykonawczym. Rysunki zostaną przedstawione przez projektantów w trakcie realizacji robót (nadzór autorski). Pytanie 18. Budynek BT - Jak przyjmować przekroje nieoznaczonych na rysunkach kanałów? Przez analogię z kanałami o podobnym obciążeniu? Z kryterium zachowania przekroju czynnego? Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjmować przekroje przez analogię do sąsiednich opisanych kanałów. Pytanie 19. Budynek BT - Zgodnie z opisem należy przyjąć izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynku (nawiew/wywiew) - prosimy o potwierdzenie. Czy dotyczy to także kanałów wyciągowych np. z WC? Tak zgodnie z opisem. Kanały wyciągowe z WC należy izolować na odcinku 0,5m od stropu do wyrzutni. Pytanie 20. Budynek BT - Jak traktować kolizje kanałów wentylacyjnych z konstrukcją budynku? Czy zostało to już rozwiązane, czy dopiero będzie to analizowane? (np. czerpnie tłumiące są zlokalizowane na elementach konstrukcji ściany zewnętrznej) Ewentualne kolizje zostaną rozwiązane w trakcie realizacji robót (nadzór autorski). Pytanie 21. Budynek BA - Proszę o przesłanie danych do doboru klimatyzatorów precyzyjnych w serwerowni i pomieszczeniu UPS. Czy doboru należy dokonać tylko na podstawie: Założeń dotyczących instalacji klimatyzacji serwerowni i pomieszczenia UPS z opisu? Dane do odbioru klimatyzatorów zawarte są w opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 22. Budynek BT - Centrala wentylacyjna CNW1.1 zgodnie ze schematem: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 79,4 kw, natomiast w zastawieniu: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 119,7 kw. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie projektowanego rozwiązania. Prawidłowe dane projektowe zostały zawarte na stronie 63 erraty do projektu wykonawczego instalacji 6

7 wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 23. Budynek BT - Czy zostały uwzględnione konieczne dla prawidłowego działania klap ppoż odcinki proste (tam gdzie jest to konieczne) Tak. Pytanie 24. Budynek BT - Proszę o podanie typu nawiewników i wywiewników stosowanych w pomieszczeniach technologii krzemowych i materiałów półprzewodnikowych (B1.2, B2.2) oraz korytarzy wokół tych pomieszczeń (3.14, 4.14). System wentylacyjny NWF. Ze względu na zasady i procedury regulujące prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 29 ust. 3 ustawy, konkretne typy nie zostaną podane. Wszystkie parametry zostały określone w dokumentacji projektowej. Pytanie 25. Instalacja wentylacji W związku z niezamieszczeniem w projekcie kart doborowych central wentylacyjnych i jednoczesnym podjęciem próby wykonania prawidłowych doborów urządzeń przez nowych oferentów prosimy o przedstawienie poniższych cech charakterystycznych dla każdego z urządzeń : wydatek powietrza nawiew /wywiew (m3/h) spręż dyspozycyjny centrali (nawiew wywiew) skład centrali procesy do zrealizowania (odzysk ciepła/chłodu, filtracja, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, jonizacja) parametry powietrza zewnętrznego udział recyrkulacji parametry powietrza za poszczególnymi elementami centrali /na wyjściu z centrali parametry czynników zasilających (freon- typ, temperatury skraplania, parowania), temperatury wody lodowej, wody grzewczej, udział glikolu, zakładane spadki ciśnienia na wymiennikach po stronie medium. dopuszczalne/oczekiwane gabaryty centrali, ciężary, konfiguracje, lokalizacja (wewnętrzne/zewnętrzne.) parametry zasilania napięcie oczekiwane poziomy hałasu oczekiwany poziom odzysku ciepła zabudowa dodatkowych urządzeń w centrali, pomp obiegowych. zakres dostawy automatyki, elementy składowe i funkcje do zrealizowania. wyposażenie centrali w czerpnie /wyrzutnie króćce elastyczne. wymagane parametry obudowy centrali ( sztywność, izolacyjność) 7

8 zabezpieczenie antykorozyjne, wymagania przeciwwybuchowe, wymagania higieniczne. temperatura pracy centrali dopuszczalny poziom SFP wymagane materiały wymienników, wentylatorów, dodatkowe sekcje dostępowe w centrali strony obsługowe, podłączenia wyższe zapylenie, wilgotność lub zaolejenie. Niezbędne do wyceny parametry zostały zawarte w opisie technicznym do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 26. Budynek BT - Gdzie należy stosować izolację ppoż na kanałach wentylacyjnych, na rysunkach nie jest to oznaczone. Brak możliwości weryfikacji ilości izolacji ppoż. Patrz odpowiedź na pytanie nr 17 dot. Wentylacji Pytanie 27. Budynek BT - Jak przyjmować przekroje nieoznaczonych na rysunkach kanałów? Przez analogię z kanałami o podobnym obciążeniu? Z kryterium zachowania przekroju czynnego? Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 dot. Wentylacji Pytanie 28. Budynek BT - Zgodnie z opisem należy przyjąć izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynku (nawiew/wywiew) - prosimy o potwierdzenie. Czy dotyczy to także kanałów wyciągowych np. z WC? Patrz odpowiedź na pytanie nr 19 dot. Wentylacji Pytanie 29. Budynek BT - Jak traktować kolizje kanałów wentylacyjnych z konstrukcją budynku? Czy zostało to już rozwiązane, czy dopiero będzie to analizowane? (np. czerpnie tłumiące są zlokalizowane na elementach konstrukcji ściany zewnętrznej) Patrz odpowiedź na pytanie nr 20 dot. Wentylacji Pytanie 30. Budynek BA - Proszę o przesłanie danych do doboru klimatyzatorów precyzyjnych w serwerowni i pomieszczeniu UPS. Czy doboru należy dokonać tylko na podstawie: Założeń dotyczących instalacji klimatyzacji serwerowni i pomieszczenia UPS z opisu? Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 dot. Wentylacji 8

9 Pytanie 31. Budynek BT - Centrala wentylacyjna CNW1.1 zgodnie ze schematem: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 79,4 kw, natomiast w zastawieniu: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 119,7 kw. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie projektowanego rozwiązania. Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 dot. Wentylacji Pytanie 32. Budynek BT - Czy zostały uwzględnione konieczne dla prawidłowego działania klap ppoż odcinki proste (tam gdzie jest to konieczne) Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 dot. Wentylacji Pytanie 33. Budynek BT - Proszę o podanie typu nawiewników i wywiewników stosowanych w pomieszczeniach technologii krzemowych i materiałów półprzewodnikowych (B1.2, B2.2) oraz korytarzy wokół tych pomieszczeń (3.14, 4.14). System wentylacyjny NWF. Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 dot. Wentylacji Pytanie 34. Instalacja sprężonego powietrza Czy jest konieczne stosowanie reduktorów na punktach poboru ze stali nierdzewnej czy też jest możliwa opcja zastosowania reduktorów mosiężnych? Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ i potwierdza konieczność stosowania reduktorów ze stali nierdzewnej. Pytanie 35. Czy jest konieczny montaż końcówek tri-clamp i czy mają one mieć jedynie zastosowanie do podłączania węży? Zamawiający podtrzymuje rozwiązania opisane w dokumentacji projektowej. Pytanie 36. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Prosimy o potwierdzenie, że system musi umożliwiać osadzanie warstw półprzewodnikowych na podłożach wykonanych np. z Al2O3, GaN, Si o średnicy do 4 cali (odpowiednio 100mm). Zamawiający potwierdza, że system musi umożliwiać osadzanie warstw półprzewodnikowych na podłożach wykonanych np. z Al2O3, GaN, Si o średnicy do 4 cali (odpowiednio 100mm) na całej ich powierzchni, ewentualnie pomniejszonej o powierzchnię zajętą przez uchwyt podłoża. 9

10 Pytanie 37. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wymaga dostarczenie systemu z rozdzielonymi płaszczami komory i obszaru cel dyfuzyjnych, które poprzez swoją konstrukcję umożliwiają niezależne chłodzenie komory ciekłym azotem co jest standardem oraz cel dyfuzyjnych cieczą chłodzącą lub alternatywnie ciekłym azotem? Na rynku są dostępne różnej klasy rozwiązania. Aby uniknąć wątpliwości prosimy o odpowiedź na zadane pytanie. Odpowiedź pozytywna będzie oznaczała dostarczenie urządzeń ekonomicznych umożliwiających ograniczenie konsumpcji LN2 do ok 35% w stosunku do systemów chłodzonych tylko i wyłącznie LN2. A nam pozwoli na dostawę urządzenia posiadającego dwa niezależne płaszcze chłodzące zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Zamawiający nie rozumie pytania. Pytanie 38. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; ; ; Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści do postepowania rozwiązanie w postaci celi efuzyjnej składającej się z dwóch części skręconych ze sobą? Chcemy mieć pewność, że Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie i nie będzie wnosił zastrzeżeń podczas odbioru i eksploatacji, gdy element w postaci celi efuzyjnej, ulegnie rozszczelnieniu w części skręcanej. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że każde zbędne łączenie w urządzeniach z ultrawysoką próżnią stanowi potencjalne źródło nacieku gazu utrudniając lub wręcz uniemożliwiając osiągnięcie wymaganej próżni. Wskazane w powyższym pytaniu rozszczelnienie komórek efuzyjnych może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego systemu i potencjalnie wysoki koszt gwarancyjny dla Wykonawcy, szczególnie ze względu na ich liczbę w urządzeniu. Pytanie 39. wymienionych w Części I SIWZ pkt 5.4. opis od 01 15; Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga wraz z dostarczeniem systemów przeprowadzenia testów akceptacyjnych potwierdzających zgodność z SIWZ, szkoleń oraz dostarczenia procesów wyspecyfikowanych w SIWZ / technologii/, przy użyciu podłóż, próbek testowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji w/w czynności przez Wykonawcę? W przypadku odpowiedzi twierdzącej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć prekursory, metale, gazy ultra czyste, ciekły azot, podłoża, ale też technologie wykonania wymagające nierzadko wielotygodniowych eksperymentów w laboratoriach producenta aparatury czy inny sprzęt niezbędny do wykonania dostawy. Konieczność wypełnienia w/w oczekiwania będzie implikowała konieczność wkalkulowania w cenę systemów znaczących kwot z tego tytułu. Wstępne nasze kalkulacje potwierdzone przez większość dostawców wskazują, iż produkty czy usługi niezbędne do testów akceptacyjnych stanowią nierzadko kwoty na poziomie kilkunastu procent do nawet kilkudziesięciu procent wartości oferowanego sprzętu. Dlatego też prosimy o usunięcie wymogu przeprowadzenia w/w czynności na koszt dostawcy ze względu na bardzo duże koszty w konsekwencji skutkujące znacznym podniesieniem ceny oferty lub maksymalne ograniczenie obowiązków spoczywających na Wykonawcy w związku z procesem odbioru dostarczanych urządzeń. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Ilość testów niezbędnych do osiągnięcia wymaganych parametrów zależy od: braku błędów przy produkcji urządzenia, od wiarygodności parametrów przedstawianych w opisach urządzeń 10

11 i gwarantowanych przez jego producenta oraz od kompetencji specjalistów uruchamiających je na miejscu. Są to wszystko czynniki całkowicie poza sferą oddziaływania Zamawiającego, dlatego nie może on ponosić za nie odpowiedzialności, czyli także ponosić jego kosztów. W przypadku dostarczenia urządzeń wysokiej jakości od renomowanego producenta ryzyko wysokich kosztów testów akceptacyjnych będzie minimalne. Producenci urządzeń na podstawie swojego doświadczenia są w stanie oszacować ilość koniecznych testów, a zatem i koszt wykonania zapisanych testów, biorąc pod uwagę, że warunki środowiskowe i jakość gazów są określone w projekcie, a za ich jakość odpowiada Wykonawca. Zapewnienie gazów technologicznych do testów akceptacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Ich koszt nie powinien przekroczyć 2 procent wartości urządzeń przy uwzględnieniu korzystania z gazów technologicznych, które są zaprojektowane jako instalacje centralne i które Wykonawca musi i tak zainstalować zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający zwraca uwagę, że większość gazów technologicznych wykorzystywana jest przez kilka urządzeń, a nie tylko jedno, a zatem ich koszty w praktyce dzielą się pomiędzy nie, a płytki podłożowe, szczególnie o średnicy 4 i mniejsze są bardzo tanie. Pytanie 40. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z bocznym przepływem gazu, gdzie próbka znajduję się w pozycji horyzontalnej? Prosimy o odpowiedź, która pomoże nam dobrać właściwe do Państwa potrzeb urządzenie. Wg informacji, które pozyskaliśmy system z bocznym przepływem gazu oraz próbką w pozycji horyzontalnej zapewnia najlepszą jednorodność temperatury, otrzymanych próbek a przy tym oszczędność użytych prekursorów, a także znacznie przyśpiesza cykl procesu. Jednocześnie jako jedyne może spełnić wymagania Zamawiającego co do jednorodności nanoszonych powłok. Z drugiej strony są rozwiązania, które wg deklaracji producentów są owszem nieco mniej wydajne, zapewniające mniejszą jednorodność i większe koszty eksploatacji /min. też testów akceptacyjnych/ ale mogą okazać się nieco tańsze. Państwa odpowiedź pomoże nam na wybrać właściwe rozwiązanie do naszej oferty. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. Pytanie 41. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy zapisy SIWZ należy rozumieć tak, iż Zamawiający wraz z jedną linią do plazmy tlenowej i wraz z generatorem wymaga również systemu plazmy CCP? Odpowiedź jest istotna z uwagi na dobór właściwego rozwiązania dla Państwa potrzeb. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. Dostarczone kompletne rozwiązanie musi zapewniać realizowanie procesów wymaganych dla powyższego urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. Pytanie 42. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu spełniającego następujące parametry: stabilność pozycjonowania wiązki elektronowej : <30nm/ godz. wobec wymaganych: 11

12 stabilność pozycjonowania wiązki elektronowej: 10nm/godz. Producenci systemów specyfikują parametry stabilności pozycjonowania wiązki elektronowej na poziomie <10nm/godz. Zważywszy na fakt silnej zależności tego parametru od warunków zewnętrznych takich jak wibracje i pole magnetyczne żaden z producentów nie może zagwarantować osiągnięcia tego parametru szczególnie w nowopowstającym laboratorium. Taka deklaracja jest możliwa po wcześniejszym przeprowadzeniu pomiarów wibracji i natężenia pola elektromagnetycznego. W przypadku Państwa projektu przeprowadzenie pomiarów w obecnej chwili jest niemożliwe, zważywszy na bliskie sąsiedztwo z portem lotniczym i usytuowanie budynku na ścieżce zejścia samolotów w skrajnych wypadkach systemy niwelujące drgania i pola magnetyczne rekomendowane przez producentów mogą nie poradzić sobie ze ekstremalnie zmiennymi warunkami. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 43. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu spełniającego następujące parametry: <12nm przy 100µm x 100µm rozmiarze pola <20nm przy 125µm x 125µm rozmiarze pola <25nm przy 250µm x 250µm rozmiarze pola <20nm przy 500µm x 500µm rozmiarze pola <25nm przy 750 µm x 750 µm rozmiarze pola <40nm przy 1mm x 1mm rozmiarze pola wobec wymaganych: przy napięciu przyspieszającym 100 kv: 10 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 50 kv: 20 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 25 kv lub 20kV: 20 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 100 kv: 20 nm (tryb wysokiej szybkości pisania), przy napięciu przyspieszającym 50 kv: 30 nm (tryb wysokiej szybkości pisania), przy napięciu przyspieszającym 25 kv lub 20kV: 40 nm (tryb wysokiej szybkości pisania). Prosimy o uznanie powyższego zapisu za równoważny. Chcemy zaproponować rozwiązanie lepsze od wymaganego, jednak z uwagi na opis stosowany przez większość firm inaczej definiujący kluczowe charakterystyki urządzenia nie ma możliwości aby odnieść wprost jedne zapisy do drugich. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 44. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wody czystej w ramach warunku zapisanego w Rozdziale III pkt d) SIWZ dotyczące Zespołu Kierownika robót sanitarnych w myślniku odnośnie doświadczenie w nadzorze nad wykonaniem lub w wykonywaniu nie mniej niż 4 (czterech) instalacji wody czystej, posiadający wiedzę na temat układów podających wodę dejonizowaną stosowaną w przemyśle elektronicznym (oporność 17 MΏ).? 12

13 Przez wodę czystą należy rozumieć wodę dejonizowaną. Mariusz Wielec /-/ Prezes Zarządu Romuald Beck /-/ Wiceprezes ds. Naukowych 13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 10.07.2013 r. L. dz. CEZ-170-13 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015 Dęblin, dnia 16.09.2015 r. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu elektronowego - numer Zp/pn/76/2015 NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Śrem, 4 lipca 2016 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ złożono następujące zapytania: 1) PYTANIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): 058 3460881 Fax: 058 3416144 e-mail: imp@imp.gda.pl Tel. (sekr.): 058 3416071

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Warszawa Warszawa, 2016-05-11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW.

Strona 1 z 5. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW. Strona 1 z 5 Warszawa: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW Numer ogłoszenia: 120747-2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ- nr sprawy 32/PN/2013,

Wyjaśnienia treści SIWZ- nr sprawy 32/PN/2013, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH Nazwa zamówienia Zadanie I Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali wykładowej nr 127 Wydziału InŜynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail poczta@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 05.09.2008 r. FP 341.24/ 05

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015 Kraków, dnia 30.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/RAU/OIN/2015 I. Przedmiot zamówienia: Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie pełnej instalacji stacji schładzania wody technologicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014 Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne,. :VWS 1.1.Przedmiot ST 3U]HGPLRWHPVSHF\ILNDFMLWHFKQLF]QHMVZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHGRVWDZ\PRQWD*XLRGELoru XU]G]HZHQW\ODF\MQ\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FKZHQW\ODWRU\FHQWUDOHZHQW\ODF\MQH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawa i wymiana rozdzielni 0,4kV w budynku głównym. DZP/61/2014.

Dotyczy: Dostawa i wymiana rozdzielni 0,4kV w budynku głównym. DZP/61/2014. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ W postępowaniu 37/2015/PS/1 na realizację zamówienia: Remont kiosków przekaźnikowych w stacjach Wrzosowa i Aniołów Na podstawie art. 15.1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo