Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12."

Transkrypt

1 Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za wodę i kanalizację w roku 2012, s. 5. Opłaty za śmieci, s. 5. Zajęcie pasa drogowego tylko za zgodą administratora drogi, s. 5. Projekt edukacyjny dla młodszych dzieci, s. 6. Prace społeczne użyteczne, s. 7. Realizacja zadań oświatowych w gminie, s. 7. Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej, s. 7. ER., Narodowe święto Niepodległości, s. 8. ER., Pieśni Patriotyczne zabrzmiały na zamku, s. 9. ER., Nowe Nawierzchnie Dróg na os. Knapiki i os. Lenarty, s. 10. ER., Nagrody Burmistrza Miasta dla Młodych Sportowców, s. 11. Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, s. 12. Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. ER., Sukces ZOZ w Suchej Beskidzkiej, s. 12. ER., Czym palimy w piecach i czym oddychamy w Suchej Beskidzkiej, s. 13. Projekt Czas na aktywność, s. 14. Zmiany w Becikowym od stycznia 2012 r., s. 14. Zaproszenie na Koncert Kolędy i Pieśni Irlandzkie, s. 14. ER., Solary w Powiecie Suskim, s. 15. ER., Konkurs O złotą warzechę, s. 15. ER., Powstanie nowy most na Skawie, s. 16. ER., Kampania No Promil No Problem po raz pierwszy na ulicach Suchej Beskidzkiej, s. 17.

2 Katarzyna Janik, Nowości w Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, s. 17. MK., Relacja z wizyty Szkół Partnerskich Projektu Comenius w Suchej Beskidzkiej października 2011 r., s. 18. Opinie uczniów Zespołu Szkół na temat wizyty, s. 20. Sportowe sukcesy Zespołu Szkół, s. 21. Alina Sołek-Bargiel, Jestem Sobie Przedszkolaczek, s. 21. Izabela Juszczak, W naszym przedszkolu wiele się dzieje!, s. 22. Goście z Niemiec w Witosie, s. 23. Suskie Kartki Świąteczne, s. 23. Uczelnia szeroko otwarta na Współpracę Międzynarodową, s. 24. Spotkajmy się w Bibliotece: W cieniu jodeł i świerków, s. 26. Nowość w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, s. 26. Oddział dla dorosłych poleca, s. 27. Międzynarodowy Turniej Seido Karate w Nowym Jorku, s. 28. BRONCOS rekrutacja, s. 29. Kazimierz Masiuk, Turniej z okazji Święta Niepodległości, s. 29. Cennik reklam i ogłoszeń w miesięczniku samorządowym Ziemia Suska, s. 29. Maciej Krzyśków, Suska Sinusoida czyli runda jesienna MKS Babia Góra Sucha Beskidzka w Wadowickiej Okręgówce, s. 30. Maciej Krzyśków, Grzegorz Sitarz zakończył karierę, s. 30. Maciej Krzyśków, Suscy Narciarze czekają na pierwszy śnieg, s. 31. Reklama Sużyw, s. 32.

3 Pieśni patriotyczne zabrzmiały na Zamku Narodowe Święto Niepodległości WIZYTa SZKÓŁ PARTNERSKICH PROJEKTU COMENIUS W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Sukces ZOZ w Suchej Beskidzkiej 11 / listopad / 2011 (184) cena 2 zł ISSN X Nr Rejestru 169 Rok XVII Fot. Waldemar Wiciarz

4 W I A D O M O Ś C I Z R A T U S Z A INFORMACJA z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym od 5 października 2011 r. do 31 października 2011 r. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 5, 7, 12, 14, 21, 25 i 26 października 2011 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2011 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji. Plan dochodów po zmianie wyniósł ,38 zł Plan wydatków po zmianie wyniósł ,34 zł Złożony przez Burmistrza Miasta w lipcu br. wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości ,90 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych w roku szkolnym Zadanie poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć dodatkowych ma wspierać indywidualny rozwój uczniów. Zamówienie publiczne na zadanie Budowa sieci gazowej na os. Beskidzkim prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu r. został ogłoszony II przetarg. Do dnia r. wpłynęły 2 oferty. Cena najtańszej oferty wynosiła ,39 zł brutto. Cena najdroższej oferty wynosiła ,26 zł brutto. Wybrano ofertę firmy Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gaz Jan Adamczyk z Tomic. Cena wybranej oferty wynosi ,39 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 2 listopada 2011 r. W ramach zadania zostanie wykonany gazociąg umożliwiający podłączenie 13 bloków do tego czasu ogrzewanych węglem. Termin zakończenia robót upływa z dniem 16 grudnia 2011 r. Zadaniem wspólnot mieszkaniowych będzie budowa kotłowni gazowych i centralnego ogrzewania. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka a spółką gazowniczą w Zabrzu, z chwilą rozpoczęcia poboru gazu do celów grzewczych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, spółka gazownicza odkupi od Gminy całą sieć gazową osiedla Beskidzkiego. W dniu r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbudowę drogi do os. Knapiki w Suchej Beskidzkiej ETAP II. Do dnia r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Wadowicach. Cena oferty: ,54 zł. Oferta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i przetarg został rozstrzygnięty. Umowa na realizacje zadania została zawarta w dniu r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30 listopada 2011 r. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zarządzeniem z dnia 7 października 2011 roku Burmistrz Miasta przyznał nagrody za dotychczasowe osiągnięcia i skuteczną pracę na rzecz szkoły p. Jolancie Kołodziejczyk i p. Piotrowi Staszakowi, nauczycielom Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im Jana Pawła II oraz nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 2 p. Bernadecie Ryt. Nagrody zostały wręczone w dniu 14 października 2011 r. na uroczystej akademii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Zarządzeniem z dnia 7 października 2011 roku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przyznał nagrody pieniężne II stopnia za osiągnięcia sportowe w 2011 roku mieszkańcom naszego miasta: Aleksandrze Luberdzie, zawodniczce narciarstwa alpejskiego klubu AZS Zakopane oraz Maciejowi Matejce, zawodnikowi Łuczniczego Towarzystwa Sportowego Zamek Suski. Nagrody zostały wręczone w dniu 28 października br. w obecności rodziców i prezesa ŁTS Zamek Suski. W dniu 9 października br. odbyły się Wybory do Sejmu i Senatu RP. Głosowanie na terenie miasta Sucha Beskidzka odbywało się w 7 Obwodowych Komisjach Wyborczych. Frekwencja wyniosła 50,22%. W wyborach do Sejmu startujące partie polityczne na terenie gminy Sucha Beskidzka osiągnęły następującą wyniki: Platforma Obywatelska - 40,30%, Prawo i Sprawiedliwość - 33,12%, Ruch Palikota - 9,19%, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,54%, Polska Jest Najważniejsza - 5,82%, Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,90%, Prawica - 0,85%, Polska Partia Pracy - 0,27% W dniu 10 października 2011 r. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik wydał decyzję stwierdzającą, że zespół zamkowo-parkowy nie podpadał pod działanie dekretu o reformie rolnej z 1944 r. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda powołuje się na aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne wskazując w szczególności, że zespół zamkowo parkowy nie miał związku funkcjonalnego z pozostałym majątkiem ziemskim należącym do Tarnowskich i dlatego nie mógł być przejęty przez Państwo. Niekorzystna dla naszego miasta decyzja zapadła mimo że zgodnie z dekretem o reformie rolnej Państwo przejmowało w całości nieruchomości ziemskie, których powierzchnia ogólna przekraczała 100 ha. Przy takiej wielkości majątków, nie miało znaczenia jakiego rodzaju były to użytki. Przedwojenne nieruchomości ziemskie Tarnowskich położone w Suchej liczyły łącznie 167 ha nie licząc lasów. W terminie 7 dni od otrzymania decyzji, tj. 21 października br., Burmistrz Miasta złożył odwołanie od decyzji Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z decyzją Wojewody nie zgadza się również Starosta Suski, który reprezentując Skarb Państwa w terenie zaskarżył ją do Ministra Rolnictwa. Obecnie na rozstrzygnięcie Wojewody czeka jeszcze siedem spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, które należą do Gminy Sucha Beskidzka. Zamówienie publiczne na budowę lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Do dnia r. wpłynęły 4 oferty. Cena najtańszej oferty wynosiła ,00 zł brutto. Cena najdroższej oferty wynosiła ,75 zł brutto. Wybrano ofertę firmy WM INTERNA- TIONAL Paweł Doliński z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi ,00 zł brutto. Zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji zadania upływa z dniem 1 grudnia 2011 r. Jednocześnie Burmistrz Miasta zlecił wykonanie projektu zasilania energetycznego lodowiska i wystąpił do firmy ENION z prośbą o przyśpieszenie wykonania zaprojektowanego przyłącza tak, aby lodowisko mogło być oddane do użytku już w grudniu 2011 roku. 2

5 Burmistrz Miasta w dniu 14 października 2011 r. podpisał akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Sucha Beskidzka od Spółdzielni Mieszkaniowej Beskid prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych: nr 9677/16 oraz nr 9784/6 o łącznej powierzchni 1202 m 2, położonych na os. Na Stawach. Nabycie działek reguluje stan prawny gruntów zajętych od wielu lat pod chodnik przy ul. Gospodarczej. W dniu 15 października 2011 r. do zamku w Suchej Beskidzkiej na zaproszenie Burmistrza Miasta przybyły pary małżeńskie obchodzące w 2011 roku pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Na wniosek Burmistrza, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 11 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W kaplicy zamkowej w intencji jubilatów odprawiona została Msza Święta przez proboszcza suskiej parafii. Główna część uroczystości odbyła się w Sali Rycerskiej, gdzie nastąpił akt dekoracji, a dla jubilatów wystąpiła kapela góralska Mała Ziemia Suska. Wzniesiono toast a licznie zgromadzeni goście jubilatów, zaśpiewali tradycyjne 100 lat! przy akompaniamencie góralskiej muzyki. W Sali Rycerskiej Suskiego Zamku w dniu 16 października br. odbyło się otwarcie wystawy fotografii Adama Wróbla pt. Beatyfikacja Jana Pawła II, Watykan 1 Maja 2011 roku, przygotowanej przez Galerię Sztuki Zamek i Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Gościem honorowym wernisażu był prof. Gabriel Turowski, przyjaciel Ojca Świętego. Zaprezentowana została także ekspozycja unikalnych zdjęć, wykonanych na początku lat 60. przez Stanisława Rybickiego i Jerzego Ciesielskiego pt. Prowadzi nas szlakami prawdy, która ukazuje młodego księdza Karola Wojtyłę w czasie wędrówek po Beskidach, Bieszczadach i Mazurach. Wystawę można oglądać do 30 grudnia 2011 roku. W dniu 20 października br. w Bibliotece Suskiej został uroczyście uruchomiony elektroniczny system udostępniania zbiorów. Wprowadzony system zmieni dotychczasową pracę Biblioteki oraz znacznie ułatwi sposób korzystania z niej przez użytkowników. Każdy czytelnik obecnie może korzystać z własnego konta internetowego na stronie Biblioteki. Tradycyjne karty czytelników i książek zastąpione zostały przez cyfrowy katalog i elektroniczne karty czytelnika. Korzystający z zasobów Biblioteki mają obecnie dostęp do bazy danych, w której znajduje się niemal 34 tys. pozycji książkowych. Z inicjatywy Burmistrza Miasta w dniu 20 października 2011 roku zostało zorganizowane seminarium dla organizacji pozarządowych nt. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Seminarium prowadził przedstawiciel Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa. Wzięli w nim udział przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych. Zarządzeniem z dnia 20 października 2011 roku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przyznał dotację Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 800 zł. Ww. stowarzyszenie z okazji tzw. Święta Białej Laski zorganizowało w dniu 25 października br. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej spotkanie integracyjne osób niewidomych i słabo widzących. W dniu 21 października 2011 r. nastąpiło otwarcie Automatycznej Stacji Monitoringu Powietrza w Suchej Beskidzkiej. Stacja zlokalizowana jest w pobliżu Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Zadaniem stacji jest pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz substancji gazowych dwutlenku siarki i azotu, tlenku azotu. W skład małopolskiej sieci monitoringu powietrza wchodzi obecnie 11 punktów pomiaru rozmieszczonych na terenie całego województwa. Wyniki pomiarów każdej stacji, również tej zlokalizowanej w Suchej Beskidzkiej można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum jest inicjatorem i głównym realizatorem projektu Comenius uczenie się przez całe życie. Zespół Szkół nawiązał współpracę ze szkołami z Węgier, Włoch, Portugalii i Hiszpanii i został koordynatorem międzynarodowego projektu pn: W stronę tolerancji finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten ma na celu poznanie różnic kulturowych istniejących w Europie poprzez odkrywanie kultury krajów partnerskich. Uczestnicy programu mają też okazję poznania świata ludzi niepełnosprawnych, ucząc się przez to postaw tolerancji i empatii wobec innych. Jednym z elementów projektu jest organizacja wizyt roboczych delegacji szkół. Zespół Szkół był gospodarzem pierwszej wizyty, która miała miejsce w dniach października 2011 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zagranicznych szkół oraz delegacja z Fromborka. Zaplanowany program został w pełni zrealizowany, a goście opuszczali Suchą Beskidzką pełni wrażeń. Następne spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu odbędzie się w połowie kwietnia 2012 r. w szkole na Sycylii. Zamówienie publiczne na Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku na terenie miasta prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Obszar przewidziany do odśnieżania stanowiący przedmiot zamówienia został podzielony na 6 rejonów. W wyniku trzech kolejnych postępowań przetargowych dokonano wyboru oferty na rejon nr I złożonej przez Pana Zygmunta Semika. Cena wybranej oferty wyniosła ,00 zł brutto. Ceny ofert dotyczące rejonów II i VI przewyższyły kwoty, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast na pozostałe rejony nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowania przetargowe zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych. W dniu r. wszczęto postępowanie w trybie zamów ienia z wolnej ręki. Umowy z wykonawcami zostaną zawarte po przeprowadzeniu negocjacji, z zaproszonymi do rokowań oferentami. W dniu 1 listopada 2011 r. (Wszystkich Świętych) na drogach w okolicy cmentarza wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Ulice Cmentarna oraz Kościelna na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Cmentarnej funkcjonowały jako drogi jednokierunkowe. Zmiany były niezbędne do utrzymania porządku i przejezdności dróg. Nad bezpieczeństwem w rejonie cmentarza czuwała Straż Miejska wspierana przez funkcjonariuszy Policji. Z inicjatywy Burmistrza Suchej Beskidzkiej służby miejskie objęły opieką zaniedbane groby osób zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Przed dniem 1 listopada br. grupa porządkowa oczyściła mogiły i wykonała drobne naprawy nagrobków. Prace porządkowe zostały również przeprowadzone w kwaterach wojskowych, w których znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy. 3

6 W I A D O M O Ś C I Z R A T U S Z A XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ XI SESJA SUSKIEJ RADY MIEJSKIEJ NALEŻAŁA BEZ WĄTPIENIA DO JEDNYCH Z NAJDŁUŻSZYCH W TEJ KADENCJI. OD DŁUŻSZEGO CZASU RÓWNIEŻ PRZEDMIOTEM DYSKUSJI SUSKICH RADNYCH NIE BYŁA TAK RÓŻNORODNA TEMATYKA, DOTYKAJĄCA PRAWIE WSZYSTKICH OBSZARÓW ŻYCIA W NASZYM MIEŚCIE. Rada Miejska ustaliła wysokość przyszłorocznych stawek podatków i opłat lokalnych, zapoznała się ze sprawozdaniami dotyczącymi pracy społecznie użytecznej wykonywanej przez skazanych oraz realizacją zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. Podatki i opłaty na rok 2012 Na listopadowej sesji Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej ustaliła stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w roku następnym. Stawki obowiązujące na terenie Suchej Beskidzkiej nadal należeć będą do najniższych w powiecie i regionie. Prowadzona od wielu lat strategia podatkowa Gminy, utrzymująca podatki i opłaty lokalne na możliwie najniższym poziomie, stanowi w dalszym ciągu niskie obciążenie domowych budżetów mieszkańców naszego miasta, ale również zachętę do inwestowania dla przedsiębiorców. Ustalony na ostatniej sesji wzrost podatków jest zbliżony do inflacji. Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt porównując stawki aktualnie obowiązujące w ościennych gminach stwierdził, że podatki w Suchej Beskidzkiej po podwyżce są najniższe w regionie. Najistotniejsze są trzy elementy, które w dużej mierze dotyczą mieszkańców miasta, a które zasilają budżet Suchej Beskidzkiej. Są to podatki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatki od budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza oraz podatki od budynków mieszkalnych. W 2012 roku podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 61 groszy za m 2, czyli o 3 grosze więcej niż obecnie. W ościennych gminach stawki te wynoszą jeszcze w tym roku: w Makowie Podhalańskim 64 gr., w Jordanowie 62 gr., w Zembrzycach 70 gr., w Stryszawie 70 gr., w Wadowicach 65 gr. W przypadku budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą stawki podatku w naszej gminie są zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności. Zróżnicowanie to ma na celu wspieranie preferowanych przez samorząd kierunków rozwoju. Najistotniejsze z nich to usługi i produkcja. W ten sposób samorząd zachęca przedsiębiorców, aby w Suchej Beskidzkiej prowadzili swoją działalność. W tym przypadku podatek będzie wynosił 14,70 zł za m 2. Stawki w tej grupie średnio są niższe o dwa złote niż w innych gminach powiatu. U sąsiadów podatek ten wynosi: w Makowie Podhalańskim 17,64 zł w Jordanowie 17,80 zł, w Zembrzycach 16,20 zł, w Stryszawie 15 zł, w Wadowicach 18,42 zł. Od budynków mieszkalnych w przyszłym roku mieszkańcy Suchej Beskidzkiej zapłacą 53 gr za m 2 (4 gr więcej niż w 2011 r.). Tymczasem już w roku bieżącym mieszkańcy Makowa Podhalańskiego płacą 53 gr, Jordanowa 52 gr, Zembrzyc 60 gr, Stryszawy 57 gr. Na listopadowej sesji przedstawiona została również informacja dotycząca naliczania podatku rolnego i leśnego na rok Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek rolny z ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. Cena żyta wynosi 74,18 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 185,45 zł, natomiast z 1 ha fizycznego 370,90 zł. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna wg średniej sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. Cena sprzedaży drewna wynosi 186,68 zł. Od 1 ha fizycznych lasów, gruntów leśnych ustalonych na podstawie ewidencji gruntów podatek wyniesie 41,07 zł. Stawki podatku od środków transportowych pozostają niezmienione i obowiązują w takiej samej wysokości od 2009 r. Jak co roku najwięcej kontrowersji suscy radni mieli przy ustaleniu opłaty od posiadania psa. W roku 2011 właściciel czworonoga płaci 35 złotych rocznie, w przyszłym roku stawka ta zostanie zwiększona o 5 zł. Burmistrz Miasta, Stanisław Lichosyt wyjaśnił, że opłata ta tylko w części pokrywa koszty jakie gmina ponosi podczas wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku. Z budżetu Suchej Beskidzkiej ok zł miesięcznie płaci się za psy przewiezione do schroniska w Nowym Targu. Do tego dochodzą jeszcze koszty wyłapania psa, utrzymania przez okres ok. 2 tygodni w Zakładzie Komunalnym oraz dowozu do schroniska. Ponadto Gmina finansuje m.in. breloczki, które otrzymują właściciele psów dla ich identyfikacji oraz tzw. psie pakiety. Poniżej publikujemy pełne zestawienie stawek podatku od nieruchomości, jakie obowiązywać będą w Suchej Beskidzkiej w 2012 r. Stawki podatku od nieruchomości za 1 m 2 powierzchni użytkowej wynoszą rocznie: 1) od gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa- 0,61 zł nia w ewidencji gruntów i budynków b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne 4,33 zł lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 0,16 zł odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2) od budynków lub ich części: a/ mieszkalnych 0,53 zł b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: - handel i gastronomia 18,00 zł - usługi bankowe 19,85 zł - usługi notarialne 18,50 zł - usługi i produkcja 14,70 zł 4

7 - od budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach innych niż wiejskie przeznaczonych na usługi w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w celach wypoczynkowych w ilości 12,80 zł nie przekraczającej 5 pokoi c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 4,45 zł leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - od budynków zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez osoby fizyczne 6,10 zł - od garaży wolnostojących (poza budynkiem 6,00 zł mieszkalnym) - od budynków zajętych na pomieszczenia własne 4,00 zł gospodarcze przez osoby fizyczne - inne budynki pozostałe 6,00 zł 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 2% o podatkach i opłatach lokalnych OPŁATY ZA WODĘ I KANALIZACJĘ W ROKU 2012 Od 1 stycznia 2012 roku wzrosną ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Dziś 1 m3 wody kosztuje 4,33 zł, a taka sama ilość ścieków 4,69 zł. Po podwyżce cena ta wyniesie odpowiednio 4,67 zł i 5,10 zł. Dodatkowo rośnie miesięczna opłata abonamentowa za wodę z 7,24 zł na 7,61 zł. Podczas listopadowej sesji radni zatwierdzili przedstawione przez Zakład Komunalny taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, które w przyszłym roku obowiązywać będą w Suchej Beskidzkiej. Ceny za wodę i ścieki w naszym mieście wciąż należeć będą do najniższych w regionie. Suskie gospodarstwa domowe za m 3 wody i ścieków zapłacą mniej dzięki dopłacie Gminy dla indywidualnych odbiorców do cen wody w kwocie 1,13 zł, natomiast do cen za odprowadzanie ścieków 1,50 zł. Razem za 1m 3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków gospodarstwa domowe w Suchej Beskidzkiej zapłacą w przyszłym roku 7,14 zł brutto, czyli o 75 gr więcej niż obecnie. W porównaniu z innymi gminami w regionie cena nie jest wygórowana. Po dopłatach stawka będzie niższa o ok. 2 zł od aktualnie obowiązujących najniższych w sąsiednich gminach. Takie niskie opłaty są możliwe m.in. dzięki utrzymaniu funkcjonowania Zakładu Komunalnego w formie zakładu budżetowego Gminy mówił Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Dla przykładu Burmistrz Miasta podał ceny, jakie już obowiązują mieszkańców innych miast. Za kubik wody i ścieków mieszańcy płacą: w Makowie Podhalańskim 14,57 zł, w Jordanowie 9,62 zł, w Wadowicach 9,78 zł, w Żywcu 10,31 zł, w Rabce 12,13 zł, w Andrychowie 9,92 zł, a najwięcej płaci Kalwaria Zebrzydowska, bo aż 21,89 zł. Opłaty za śmieci W Suchej Beskidzkiej od kilkunastu lat priorytetowym kierunkiem działania jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System ten funkcjonuje w naszym mieście od 1997 r. Na terenie Gminy rozmieszczonych jest łącznie 126 kolorowych pojemników igloo, gdzie mieszkańcy naszego miasta mogą bezpłatnie składować szkło, plastik i makulaturę. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych umożliwia przede wszystkim ograniczenie ilości śmieci, które trafiają na składowisko, ale również ograniczenie wydatków, ponieważ odbiór odpadów wysegregowanych i złożonych w pojemnikach igloo jest dla mieszkańców miasta bezpłatny. Do selektywnej zbiórki odpadów wykorzystywane są również worki foliowe, których cena jest symboliczna i od kilku lat nie jest podnoszona. W przyszłym roku cena worków kolorowych pozostanie na dotychczasowym poziomie, czyli 1 zł za 110 litrowy worek na plastik i puszki oraz 1,5 zł za worki na szkło i papier. Zmianie ulegnie cena worka czarnego na odpady niesegregowane. Za worek o pojemności 110 litrów zapłacimy 15 zł, (obecnie 12 zł), a o pojemności 60 litrów 8 zł (obecnie 6 zł). Za wywóz minimalnej ilości odpadów w pojemnikach plastikowych, jaka ustalona jest na jedną osobę rocznie tj. 70 kg mieszkańcy gospodarstw domowych zapłacą 38,50 zł rocznie od osoby zamiast dotychczasowych 35,40 zł. Opłata pobierana będzie w dwóch ratach po 19,25 zł płatnych do 31 stycznia i do 31 lipca. Za każdy kilogram powyżej limitu minimalnej ilości odpadów producenci śmieci zapłacą 57 groszy. Pozostali dostawcy odpadów, czyli firmy, instytucje itp. za odpady niesegregowane w pojemnikach od litrów zapłacą 158,80 zł rocznie, w ramach limitu obejmującego 280 kg odpadów. Opłata za każdy dodatkowy kilogram i terminy płatności rat będą takie same jak w przypadku gospodarstw domowych. O 3 grosze podrożeje też cena wywozu jednego kg popiołu lub żużlu odbieranego przez Zakład Komunalny w pojemnikach i wynosić będzie 0,39 zł za kg. - Przed nami dyskusja na temat funkcjonowania gospodarki odpadami w świetle nowej ustawy, która wchodzi w życie od stycznia 2012 roku. Nowe przepisy zburzą to, co przez lata udało się w Suchej Beskidzkiej zrobić w zakresie gospodarki śmieciowej. Pod tym względem nasze miasto na tle innych gmin w powiecie wygląda imponująco, jednak funkcjonujący u nas system będzie musiał ulec zmianie. Według nowych przepisów, żeby sortownia mogła być rejonowa to musi służyć minimum 120 tys. mieszkańców, a sortownia w Suchej Beskidzkiej obsługuje ponad 60 tys. mieszkańców. Według nowych planów Sucha Beskidzka będzie wywoziła śmieci do przydzielonego regionu w Chrzanowie lub Myślenicach. Zajęcie pasa drogowego tylko za zgodą administratora drogi Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. O pasie drogowym można mówić wyłącznie w przypadku dróg publicznych - drogi niepubliczne (wewnętrzne) nie posiadają pasa drogowego (są to bowiem tylko nieruchomościami oznaczonymi jako droga i jako drogi wykorzystywanymi). Drogami publicznymi na terenie naszej Gminy są drogi gminne, tj. ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B, Źródlana, Nad Skawą, dr Z. Karaś, M. Konopnickiej, Cmentarna, 29 Stycznia, Nad Stawami, Płk. T. Semika, Spółdzielców, Billy Wildera, Zielona, Handlowa, W. Goetla, Górska, Beniowskiego, A. Starzeńskiego, Szczepkowskiego, Nieszczyńskiej. Zgodę na wejście w teren pasa drogowego i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań wydaje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w formie decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata jednorazowa lub wielorazowa (roczna), natomiast zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi obciążone jest karą pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty należnej z tytułu zajęcia pasa drogowego (np. jeśli za zajęcie pasa drogowego po wcześniejszym otrzymaniu zezwolenia podmiot zobowiązany byłby do uiszczenia 100 zł, to zajęcie pasa drogowego bez ze- 11/2011 5

8 zwolenia wiązałoby się z karą w wysokości 1000 zł). Opłata za zajęcie pasa drogowego stanowi należność za czynności administrowania drogami publicznymi przez upoważnione organy administracji publicznej lub jednostki zakłady powołane przez te organy. Poniżej publikujemy stawki opłat za zajęcie pasa drogowego ustalone przez Radę Miejską na listopadowej sesji. 1. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych: 1) za prowadzenia robót w pasie drogowym: a) przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości 3 zł, b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% jej szerokości 5 zł, c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 8 zł, 2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach zatokach postojowych, ścieżkach ciągach pieszych 3 zł, 3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) 2 zł. 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 3. Roczne stawki opłat za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1) poza jezdnią: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa 4 zł, 2) poza jezdnią: pozostałych urządzeń 30 zł, 3) w jezdni: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej 50 zł, 4) na drogowych obiektach inżynierskich: wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej 200 zł. 4. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 5. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu: 1) handlowego lub usługowego 4 zł, 2) pozostałych obiektów 2 zł. 6. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawkę za każdy dzień 1 m 2 powierzchni reklamowej w wysokości 1,5 zł. 7. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione: 1) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 3 zł, 2) inne niewymienione w pkt 1 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego 2 zł. 8. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m 2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m 2 stosuje się stawki jak za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego. Projekt edukacyjny dla młodszych dzieci W roku szkolnym najmłodsi uczniowie z naszej gminy będą uczestniczyli w projekcie, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Będzie on realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w jej filii, a uczestniczyć w nim będzie łącznie 145 uczniów z klas I III. Przystąpienie do programu jest możliwe dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi Burmistrza Miasta przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowania do tego zadania polegały na diagnozie prowadzonej przez szkoły, w wyniku której uzyskano informację, na jakiego typu zajęcia jest zapotrzebowanie wśród dzieci i jak je dopasować do ich indywidualnych potrzeb. W programie będą zatem warsztaty dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz dla dzieci, które mają problem w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania, zarówno w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, jak też artystycznych. Indywidualny rozwój uczniów będą wspierać liczne pomoce dydaktyczne, na przykład tablice interaktywne, laptopy, plansze, gry, układanki, klocki, książki czy też zestawy do działań matematycznych. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie nawiązanie ściślejszej współpracy z rodzicami, którzy zaangażowani zostaną w mierzenie efektów prowadzonych działań. Projekty związane z indywidualizacją nauczania i wychowania w klasach I III to element wprowadzanej w Polsce reformy systemu oświaty. Koszty dodatkowych zajęć oraz pomocy dydaktycznych pokryte zostaną ze środków Europej- 6

9 skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie wynosi ,90 zł i stanowi 100 proc. wartości zadania. Prace społecznie użyteczne Osoby, które zostały skazane na karę ograniczenia wolności, mogą zostać skierowane przez Sąd Rejonowy do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenie Gminy Sucha Beskidzka. Od początku tego roku do września skierowano w tym celu do Urzędu Miejskiego 41 osób. Skazani dołączyli do Grupy Porządkowej działającej przy Urzędzie i wraz z nią wykonywali takie prace, jak sprzątanie placów i chodników, zamiatanie przystanków autobusowych, czyszczenie i malowanie barier drogowych i ławek, czy też koszenie traw, przycinanie krzewów a w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie placów i chodników. Urząd Miejski wyznacza co roku 6 miejsc pracy po 40 godzin miesięcznie na jednego skazanego i jako pracodawca ma obowiązek zapewnić skazanym bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapoznać ich z przepisami BHP. W związku z nowelizacją kodeksu karnego organizatorzy prac społecznie użytecznych zwolnieni są z obowiązku ubezpieczenia skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy oraz poddania skazanych badaniom lekarskim. W bieżącym roku najwięcej osób do wykonywania nieodpłatne, kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenie gminy Sucha Beskidzka zostało skierowanych w styczniu (8 osób) i w marcu (10 osób). W pozostałych miesiącach były to maksymalnie 4 osoby. Spośród tych osób 18 z nich to mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, pozostali są z innych miejscowości powiatu. Ukarani orzeczeniem sądu karą w wymiarze od 1 miesiąca do nawet 10 miesięcy są kierowani do tutejszego Urzędu. Skazani muszą odpracować karę zgodnie z orzeczeniem sądu, czyli miesięcznie maksymalnie 40 godzin. Nie wszyscy jednak podejmują pracę w okresie od stycznia do września 2011 r. z 41 skierowanych osób, nie zgłosiło się 8. Po odesłaniu dokumentów, sąd zamienia tym osobom karę na ograniczenie wolności lub czasem, na prośbę skazanego, wyraża zgodę na zapłacenie grzywny. Zatrudnianie osób w ramach nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne stanowi korzyść dla Gminy zarówno społeczną, jak i finansową. Łączy ona readaptację skazanych z prowadzeniem prac porządkowych, które wymiernie wpływają na wygląd naszego miasta. Ponadto dla samych skazanych jest to szansa na poniesienie odpowiedzialności za czyn karalny oraz okazją na integrację społeczną. Z badań wynika, że w przypadku drobnych przestępstw jest to najskuteczniejszy środek resocjalizacji skazanych. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Przedstawiona na listopadowych obradach Rady Miejskiej Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 zaprezentowała sytuację suskiej oświaty. W obszernym materiale dotyczącym minionego roku szkolnego znalazły się szczegółowe dane statystyczne odnoszące się do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina. W prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka szkołach tj. Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum, Szkole Podstawowej Nr 2 i jej Filii uczy się w sumie 930 uczniów w 43 oddziałach. Najwięcej w gimnazjum - 335, na drugim miejscu pod względem liczebności plasuje się Szkoła Podstawowa Nr uczniów, w tym 18 w oddziale przedszkolnym. Najmniej uczniów jest w Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 na Błądzonce - 77, w tym 13 w oddziale przedszkolnym. Do Miejskiego Przedszkola Samorządowego uczęszcza 150 wychowanków. Suskie placówki oświatowe to również jeden z największych zakładów pracy w mieście. Pracuje tam łącznie 95 nauczycieli na 88,20 etatu oraz 31 pracowników obsługi na 28,83 etatu. W obszernym materiale przedstawionym na posiedzeniu Rady Miejskiej znalazły się również informacje na temat działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej suskich placówek oświatowych. Średnie wyniki egzaminów końcowych w szkołach podstawowych kształtowały się następująco: Szkoła Podstawowa Nr 1-25,1 pkt, Szkoła Podstawowa Nr 2-28 pkt, Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 25,4 pkt, przy maksymalnej ilości 40 pkt. Tylko Szkoła Podstawowa Nr 2 osiągnęła wynik lepszy w porównaniu do powiatu (25,6 pkt) i województwa (26,2 pkt). Suscy gimnazjaliści oceniani byli w czasie egzaminów składających się z trzech części. W części humanistycznej osiągnęli średni wynik 26,1 pkt, w części matematyczno-przyrodniczej - 23,4 pkt oraz w części językowej - z języka angielskiego 28,4 pkt i języka niemieckiego 30,5 pkt na 50 pkt możliwych do zdobycia. UCHWAŁY PodJĘTE NA XI SESJI RADY MIEJSKIEJ 4 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/72/2011 w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości. Uchwała Nr XI/73/2011 w sprawie określenie wysokości stawek podatkowych od nieruchomości. Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie określenie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Uchwała Nr XI/75/2011 w sprawie określenie wysokości opłaty od posiadania psów. Uchwała Nr XI/76/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na rok Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na rok Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Sucha Beskidzka do realizacji projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sucha Beskidzka na lata Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. GJ 11/2011 7

10 w i e ś c i z m i a s t a Narodowe Święto Niepodległości Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili - te słowa Józefa Piłsudskiego przypominają o tych wydarzeniach sprzed lat, kiedy to po latach zaborów państwo polskie odrodziło się i odzyskało niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski został w 1937 r. oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 r. obchodzony jako Święto Niepodległości. Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero Sejm IX Kadencji w 1989 r. przywrócił narodowi to święto, które jest jednym z najważniejszych obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą. Obchodzona w tym roku 93. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, miała w Suchej Beskidzkiej uroczystą oprawę. Obchody święta rozpoczęły się o godzinie 10, kiedy to Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, Starosta Suski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli kwiaty na Kwaterze Wojskowej, znajdującej się na suskim cmentarzu. Część artystyczna przygotowana została przez młodzież i nauczycieli z Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Występ rozpoczął się o w Kościele Parafialnym p. w. NNMP i dostarczył słuchaczom wielu wzruszeń. Po występie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Uroczystą oprawę nabożeństwa podkreślał udział Miejskiej Orkiestry Dętej, kapeli Mała Ziemia Suska, jak również obecność pocztów sztandarowych, reprezentowanych przez: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Oddział PTTK Sucha Beskidzka, Ochotniczą Straż Pożarną Sucha Beskidzka Błądzonka, Ochotniczą Straż Pożarną Sucha Beskidzka Miasto, Koło Pszczelarzy Jodła, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół im. Walerego Goetla, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na ulicę Józefa Piłsudskiego, gdzie pod tablicą upamiętniającą wielkiego Marszałka kwiaty złożyli: delegacja władz miejskich na czele z Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka, delegacja Powiatu Suskiego na czele ze Starostą Suskim, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, delegacja Związku Zawodowego Solidarność Podregionu Sucha, delegacja Zarządu Miejskiego Polskiego 8

11 Stronnictwa Ludowego, delegacja Oddziału PTTK Sucha Beskidzka, delegacja Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, delegacja Suskiego Stowarzyszenia Kobiet Samopomoc, delegacja z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, delegacja ze Szkoły Podstawowej Nr 2, delegacja z Filii Szkoły Podstawowej Nr 2, delegacja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie, delegacja z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, delegacja z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla. W krótkim wystąpieniu Burmistrz Miasta podziękował zebranym za liczne przybycie, które jest znakiem pamięci o ojczyźnie i przypomniał, że naszym obywatelskim obowiązkiem jest również angażowanie się w bieżące sprawy kraju, w tym także udział w wyborach. Na zakończenie uroczystości Miejska Orkiestra Dęta zaprezentowała repertuar utworów patriotycznych. Obchody Święta Niepodległości w Suchej Beskidzkiej zakończyły się wieczorem na Zamku Suskim, gdzie odbył się koncert laureatów IV Festiwalu Pieśni Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka To Polska Moja Ojczyzna. ER Fot. Stanisław Michałek 11/2011 w i e ś c i z m i a s t a Pieśni patriotyczne zabrzmiały na Zamku W piątkowy wieczór 11 listopada w Zamku Suskim odbył się koncert laureatów IV edycji festiwalu Pieśni Patriotycznej To Polska Moja Ojczyzna. Organizatorami konkursu byli Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Miejski Ośrodek Kultury Zamek, a partnerami Starostwo Powiatowe oraz Województwo Małopolskie. W przesłuchaniach, które odbyły się 9 listopada, udział wzięły chóry, soliści i zespoły instrumentalno wokalne, łącznie około 120 osób. Jury pracowało w następującym składzie: Krzysztof Przemyk dyrygent, muzyk, przewodniczący jury, Andrzej Lasek muzyk, magister sztuki, Wojciech Pazdur literat, poeta, dziennikarz, sekretarz jury. Oceniając występy jury kierowało się kryteriami technicznymi (dokładność wykonawcza, rytmika, frazowanie, intonacja) oraz artystycznymi (muzykalność, sugestywność odtwórcza, dobór repertuaru). Nagrodzeni zostali następujący wykonawcy: - w kategorii dzieci soliści: 1 miejsce Angelika Sobaniak ze Szkoły Podstawowej w Zembrzycach, 2 miejsce Natalia Wypartowicz z Zespołu Szkolno- Przed. w Palczy, 3 miejsce Aleksandra Nowak z Zespołu Szkolno-Przed. w Baczynie, 9

12 wyróżnienie Roksana Pieronkiewcz z Zespołu Szkolno- Przed. w Palczy. - w kategorii: dzieci zespoły: 1 miejsce Koło Regionalne ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej, 2 miejsca nie przyznano, 3 miejsca (równorzędne) - zespoły: Kolorowe Nutki z SP w Zembrzycach i Zespół ze SP Nr 2 w Stryszawie. - w kategorii młodzież soliści: 1 miejsce Aleksandra Jurzak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, 2 miejsce Anna Wajdzik z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej, 3 miejsce Gabriela Polak z Gimnazjum w Budzowie. - w kategorii młodzież zespoły: 1 miejsce Zespół z Gimnazjum w Budzowie, 2 miejsce zespół DUECENTO z Zembrzyc, 3 miejsce zespół TRIO M. Gaura, M. Chromy, G. Polak z Budzowa, wyróżnienie: duet AMA z Zembrzyc - w kategorii dorośli zespoły; 3 miejsce zespół ZIEMIA SUSKA z MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej. Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt, Starosta Suski Tadeusz Gancarz oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Wiesław Kwak wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia, a następnie wykonawcy, przy zapełnionej po brzegi Sali Rycerskiej, zaprezentowali swoje utwory. Uroczysty koncert był zwieńczeniem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Suchej Beskidzkiej. Festiwal Pieśni Patriotycznej już na trwale wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych miasta. Organizatorzy oraz jury oceniające wykonawców zgodnie podkreślają, że poziom artystyczny uczestników każdego roku jest coraz wyższy. Zarówno soliści jak i zespoły wkładają dużo pracy, aby jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością. Szczególne podziękowania należą się również instruktorom i opiekunom poszczególnych wykonawców. er w i e ś c i z m i a s t a Nowe nawierzchnie dróg na os. Knapiki i os. Lenarty Mieszkańcy osiedla Knapiki już wkrótce będą mogli korzystać z nowej drogi. Obecnie kończą się prace, których zakres obejmował przede wszystkim roboty ziemne, naprawę poboczy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości prawie 580 m, ułożenie ścieków z elementów betonowych oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Wykonawcę tej inwestycji wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego i zostało nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach. Równocześnie dobiegają końca prace na osiedlu Lenarty, gdzie na utwardzonej powierzchni również położono asfalt na odcinku ok. 280 m. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 240 tysięcy złotych. er 10

13 w i e ś c i z m i a s t a Nagrody Burmistrza Miasta dla młodych sportowców Doceniając wysiłek i trud włożony w systematyczną pracę oraz gratulując sukcesów, Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt wręczył młodym sportowcom z naszego miasta nagrody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnieni sportowcy to Aleksandra Luberda oraz Andrzej Matejko. Spotkanie odbyło się 28 października 2011 r. w suskim ratuszu, a uczestniczyli w nim sportowcy wraz ze swoimi rodzicami oraz prezes Łuczniczego Towarzystwa Sportowego Zamek Suski, Marian Mamcarczyk. Aleksandra Luberda uprawia narciarstwo alpejskie, a swoją pasję łączy z nauką w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. W sezonie 2010/2011 startowała w zawodach Pucharu Polski, Pucharu Słowacji oraz pucharu Ziemi Krakowskiej. Wysokie lokaty na tych zawodach świadczą o talencie zawodniczki i rokują nadzieje na dalszy rozwój i sukcesy sportowe. Andrzej Matejko trenuje łucznictwo i jest zawodnikiem ŁTS Zamek Suski. W tym roku występował w kategorii młodzików we wszystkich zawodach ogólnopolskich, międzywojewódzkich, regionalnych i wojewódzkich. Na Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Żywcu (9-10 kwietnia 2011 r.) zdobył w klasyfikacji młodzików młodszych 2. miejsce, srebrny medal i tytuł Halowego Wicemistrza Polski na rok Burmistrz, gratulując osiągnięć młodym zawodnikom, wyraził nadzieję, ze ich sportowa działalność będzie się nadal rozwijała, a coraz większe sukcesy przyniosą uznanie nie tylko im osobiście, ale będą również wspaniałą wizytówką naszego miasta. Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r., kiedy to Rada Miejska uchwaliła regulamin ich przyznawania. Od tego czasy Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przyznał 36 nagród zawodnikom i trenerom na łączną kwotę zł. er INFORMACJA W związku ze zbliżającą się zimą przypominam, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami) do obowiązku właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości należy zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, w tym usuwanie nadmiaru śniegu zalegającego na połaciach dachowych. Podczas powyższych prac należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo przechodniów. Miejsca niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do regularnego oczyszczania chodników położonych wzdłuż granic nieruchomości z błota pośniegowego, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Zgarnięty śnieg, lód lub błoto pośniegowe należy spryzmować przy krawędzi chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Nie wolno zgarniać śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDCÓW BĘDZIE PODLEGAŁO KARZE GRZYWNY Do egzekwowania obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późniejszymi zmianami) upoważniona będzie Straż Miejska. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 11

14 Wykaz nieruchomości gminnych położonych w Suchej Beskidzkiej przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 500/11 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 listopada 2011 r. Lp. Nr działki Powierzchnia nieruchomości (łącznie) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Forma zbycia /7 (KW Nr KR1B/ /5) 27 m 2 Położona w Suchej Beskidzkiej przy ul. Role, o kształcie wydłużonego prostokąta, płaska, przy drodze wewnętrznej. WZ tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 1.404,66 zł w tym 262,66 zł podatek VAT Bezprzetargowa Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami) upływa w dniu 27 grudnia 2011 r. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o możliwości wydzierżawienia wolnych miejsc, w celu umieszczenia tablic reklamowych w wiatach przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka: 1. Wiata przy ul. Piłsudskiego 2 tablice reklamowe o wymiarach: 80 cm x 160 cm; 2. Wiata przy ul. Mickiewicza 9 4 tablice reklamowe o wymiarach: 95 cm x 120 cm; 3. Wiata przy ul. Mickiewicza 20 (obok starego przedszkola ) 2 tablice reklamowe o wymiarach: 120 cm x 160 cm; 4. Wiata przy ul. Mickiewicza (obok Liceum Ogólnokształcącego) 4 tablice reklamowe o wymiarach: 120 cm x 165 cm; 5. Wiata przy ul. Mickiewicza (obok dworca PKS) 2 tablice reklamowe o wymiarach: 120 cm x 160 cm; 6. Wiata przy ul. Mickiewicza (obok dworca PKP) 2 tablice reklamowe o wymiarach: 120 cm x 160 cm; 7. Wiata przy ul. Role 4 tablice reklamowe o wymiarach: 120 cm x 160 cm. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, pok. 28, 29, tel , w i e ś c i z m i a s t a Sukces ZOZ w Suchej Beskidzkiej W organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rankingu ZOZ w Suchej Beskidzkiej zajął w tym roku 23. miejsce. Fot. Wojciech Matusik Fot. Waldemar Wiciarz Konkurencja była duża, gdyż do grona złotej setki aplikowało 234 szpitali, czyli co czwarta placówka w Polsce. W ubiegłym roku suski szpital plasował się na 25. miejscu. Obecnie może się również poszczycić wysokim 4. miejscem w rankingu województwa małopolskiego. Tak wysoki wynik to dowód ogromnego nakładu pracy i zaangażowania wszystkich pracowników na co dzień wykonujących swoje obowiązki. W badaniu ankietowym dziennik opierał się głównie na opinii Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Analizowano m.in. jakość opieki, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości, skargi, komfort pobytu i zarządzanie. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego badania dostępne są na stronie ER 12

15 o c h r o n a ś r o d o w i s k a Czym palimy w piecach i czym oddychamy w Suchej Beskidzkiej 11/2011 Ostatnie doniesienia o stanie powietrza w naszym regionie są bardzo niepokojące. Przekroczone, nawet kilkakrotnie, są normy pyłu zawieszonego PM10, w niemal wszystkich stacjach monitoringu powietrza rozmieszczonych na terenie województwa małopolskiego. Zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Niestety, nie każdy ma świadomość, że troska o zdrowie własne i swoich najbliższych powinna się zacząć od poszanowania środowiska, w którym żyjemy. Samorząd Suchej Beskidzkiej wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i w ciągu ostatnich lat podjął szereg działań w tej dziedzinie. Przykładem tego jest wprowadzony system gospodarowania odpadami, ochrona wód poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, czy też sukcesywna rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy. Warto przypomnieć, że sieć gazowa została doprowadzona do Suchej Beskidzkiej w 1995 r. przy znacznym udziale gminy i obecnie wszystkie instytucje, szkoły, wiele placówek handlowych oraz zakładów pracy w tym największa firma w mieście, Fideltronik są ogrzewane przy wykorzystaniu gazu. Również coraz więcej mieszkańców decyduje się na zmianę systemów grzewczych. Obecnie trwają prace na osiedlu Beskidzkim, gdzie powstaje gazociąg umożliwiający podłączenie 13 bloków do tego czasu ogrzewanych węglem. Dla mieszkańców, którzy postanowia zmienić sposób ogrzewania na proekologiczne, przewidziane są specjalne dotacje. Każdy mieszkaniec lub wspólnota mieszkaniowa, która podejmie decyzję o zmianie sposobu ogrzewania i wypełni odpowiedni wniosek, może uzyskać dotację na zakup urządzeń grzewczych lub też w przypadku wspólnot na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni ekologicznych. O ile jednak takie działania proekologiczne jak budowa kanalizacji, gospodarka odpadami, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju infrastruktury gazowej w większym stopniu zależą od Samorządu, o tyle stan powietrza w Suchej Beskidzkiej wymaga wspólnych działań, nie tylko ze strony Gminy, ale przede wszystkim także mieszkańców. Mimo starań Samorządu i wszelkich zabiegów przez niego podejmowanych, jakość powietrza w Suchej Beskidzkiej w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Bieżącą analizę stanu powietrza dostarcza stacja monitoringu powietrza, zlokalizowana tuż przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Na stronie każdy może sprawdzić, jak często przekroczone zostają u nas normy dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Przekroczenia te notowane są przeważnie w godzinach wieczornych, kiedy to mieszkańcy intensywnie dogrzewają swoje mieszkania i to w dodatku nie zawsze surowcami do tego przeznaczonymi. I choć moglibyśmy się cieszyć, że w statystykach zdecydowanie wyprzedza nas Kraków, to jednak do miasta o najczystszym powietrzu w Polsce, czyli do Gdańska, bardzo nam daleko. Wpływ na stan powietrza niewątpliwie ma charakterystyczne położenie Suchej Beskidzkiej, coraz większy ruch uliczny, ale też zaniedbania w kwestii ogrzewania swoich domów oraz ciągle zbyt mała świadomość mieszkańców, a czasami nawet brak wyobraźni. Sucha Beskidzka leży w kotlinie, wiatry są tu umiarkowane i na dodatek często występują mgły, które sprzyjają powstawaniu smogu. Badania pokazują jednak, że w statystykach miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w czołówce są te, w których dominuje indywidualne ogrzewanie mieszkań. Ogromny wpływ na wielkości mierzonych stężeń ma emisja wynikająca ze spalania paliw stałych, w tym gorszej jakości węgla. Największym jednak problemem jest spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych. Burmistrz Miasta wielokrotnie apelował do mieszkańców o respektowanie prawa i troskę o środowisko naturalne. Przypomnijmy, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem z artykułu 71 Ustawy o odpadach, który brzmi: Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny. Straż Miejska reaguje na każdy sygnał związany z podejrzeniem spalania odpadów w domowym piecu. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska strażnicy mogą wejść na teren posesji, sprawdzić, co jest palone w piecu oraz skontrolować umowy i rachunki na wywóz śmieci. Jest optymistyczne, że coraz więcej ludzi reaguje na podejrzane kłęby dymu i specyficzny smród wydobywający się z komina sąsiada, co może oznaczać palenie odpadami z tworzyw sztucznych lub szmatami. Takie praktyki lokalnych trucicieli będą zwalczane wszelkimi możliwymi sposobami. I choć nie jest łatwo przyłapać sprawcę na gorącym uczynku, to Straż Miejska ma pełne uprawnienia do sprawdzenia paleniska, a w razie wątpliwości pobrania próbek popiołów do ekspertyzy w Laboratorium Ekspertyz Śladowych. Takie badania nie są tanie, ale w przypadku potwierdzenia spalania odpadów koszty z naddatkiem zostaną pokryte przez sprawcę. Strażnicy miejscy mają bowiem polecenie stosowania dla trucicieli najwyższych mandatów, a kara administracyjna w szczególnie rażących przypadkach może wynieść nawet 5 tys. złotych zapowiada Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Dym, który powstaje podczas spalania śmieci, to bomba ekologiczna. Są w nim szkodliwe pyły, zawierające metale ciężkie i mnóstwo substancji toksycznych: tlenek węgla, dwutlenek siarki czy chlorowodór. A najgorszy jest dym ze spalania tworzyw sztucznych: plastikowych butelek, folii, kubeczków po jogurtach itp. Podczas spalania plastików wydzielają się m.in. dioksyny jedne najsilniejszych trucizn znanych człowiekowi. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Każdy z nas chciałby oddychać świeżym, zdrowym powietrzem. Według naukowców zmniejszenie stężenia pyłów zawieszonych z poziomu 70 do 20 μg/m 3 może zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów aż o 15 proc. PM10 to pył składający się cząsteczek o wielkości zaledwie 10 mikrometrów, które są zdolne do przenikania z płuc do krwi i powodować choroby serca, raka płuc, astmę i ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych. W naszym własnym interesie więc jest zmniejszenie emisji zarówno pyłu zawieszonego PM10, jak też pozostałych substancji gazowych, którymi systematycznie trujemy siebie samych. ER Co możesz zrobić, by poprawić jakość powietrza w zakresie pyłu PM10: nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów, przejdź na ogrzewanie gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej ekologiczny, używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości, ograniczaj zużycie ciepła ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki, segreguj odpady. 13

16 m i e j s k i o ś r o d e k p o m o c y s p o ł e c z n e j Projekt Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Sucha Beskidzka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej od 2010 r. realizuje projekt pn. Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Sucha Beskidzka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , efektem którego jest umożliwienie dostępu do bezpłatnych szkoleń osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Są to osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej z terenu Gminy Sucha Beskidzka. W ubiegłym roku ze szkoleń skorzystało 14 osób. Zaraz po zakończeniu projektu pracę podjęły 3 osoby, kolejne 2 osoby przystąpiły do udziału w innym projekcie, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje edukacyjne. Tematyka szkoleń była zróżnicowana i obejmowała: 1. Warsztat kompetencji społecznych. 2. Terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną. 3. Zorganizowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin asystent rodzinny. 4. Doradztwo zawodowe. 5. Poradnictwo z prawnikiem w zakresie porad prawnych w rozwiązywaniu problemów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w lipcu bieżącego roku drugi etap realizacji rozpoczętego w 2010 r. projektu. W szkoleniach bierze udział 21 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. W październiku zostały zakończone szkolenia, których tematyka była podobna, jak w roku ubiegłym. Mając na uwadze fakt, że uczestnikami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, Ośrodek Pomocy Społecznej skierował te osoby na kursy zawodowe, aby pomóc zwiększyć ich szanse w znalezieniu zatrudnienia. Zorganizowano dwa kursy, które są również doskonałym uzupełnieniem umiejętności nabytych w toku przebytych wcześniej szkoleń: 1. Obsługa klienta w branży turystycznej dla kobiet. 2. Obsługa wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowej dla mężczyzn. Osoby, które ukończą kursy i szkolenia, otrzymują świadectwa poświadczające nabycie kwalifikacji uprawniających do wykonania określonej pracy. Takie rozwiązanie zwiększy zainteresowanie osób bezrobotnych z terenu gminy do udziału w realizacji projektu, co przełoży się na sprawniejszą rekrutację do kolejnego etapu. Dodatkowo, mając na uwadze potrzebę integracji uczestników szkoleń i kursów, przewiduje się zorganizowanie spotkania na zakończenie drugiego etapu projektu. Zmiany w Becikowym od stycznia 2012 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). KONCERT KOLĘDY I PIEŚNI IRLANDZKIE Miejski Ośrodek Kultury Zamek zaprasza na koncert pt. KOLĘDY I PIEŚNI IRLANDZKIE 11 GRUDNIA 2011 r. GODZ SALA RYCERSKA SUSKIEGO ZAMKU. W koncercie wystąpi irlandzka artystka Marie O Reilly śpiew, harfa celtycka (Celtic Harp) oraz Ewa Sadowska fortepian i Piotr Sadowski skrzypce Bilety do nabycia w MOK-Zamek: dorośli: 10 zł; dzieci i młodzież: 5 zł. 14

17 o c h r o n a ś r o d o w i s k a Solary w powiecie suskim Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej już od kilku lat realizuje program dotyczący zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza. Program ten został wpisany do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W październiku bieżącego roku Minister Rozwoju Regionalnego i Ambasador Szwajcarii podpisali umowę, dzięki której powiat otrzyma środki na dofinansowanie kolektorów. Zainteresowanie projektem jest spore przystąpiło do niego mieszkańców powiatu, w tym 314 osób z Suchej Beskidzkiej. Niewątpliwą korzyścią przystąpienia do programu było obniżenie kosztów instalacji kolektorów; dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy mieszkańcy poniosą jedynie 15% kosztów. Poza indywidualnymi budynkami instalacja solarna będzie również budowana na szpitalu w Suchej Beskidzkiej. Obecnie trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego wybrana zostanie firma montująca kolektory, natomiast sam montaż planowany jest na przyszły rok. Należy podkreślić, że po zakończeniu programu powiat suski będzie jedynym w Polsce powiatem, posiadającym na taką skalę kolektory na prywatnych posesjach. Z całą pewnością takie rozwiązanie da ogromny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze. er k u l t u r a Konkurs O złotą warzechę Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia kobiet z powiatu suskiego spotkały się w sobotę, 12 listopada 2011 r., w remizie OSP w Lachowicach na XI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych O ZŁOTĄ WARZECHĘ. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, a współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy Stryszawa oraz OSP Lachowice. Partnerem tegorocznej edycji konkursu było Województwo Małopolskie. Udział wzięło 17 grup, każda z nich przygotowała potrawy z ryb w dwóch kategoriach: potrawa typowo regionalna oraz współczesna potrawa oparta na tradycjach potraw regionalnych. Ponadto oceniane były tradycyjne nalewki przygotowane przez uczestników konkursu. I to właśnie w kategorii nalewek Suskie Stowarzyszenie Kobiet Samopomoc za swoją Świerkówkę zajęło II miejsce. Należy wspomnieć, że Suskie Stowarzyszenie Kobiet mogło reprezentować na konkursie Gminę Sucha Beskidzka dzięki otrzymanemu od niej wsparciu finansowemu. Imprezy tego typu są doskonałą okazją do promowania tutejszej kuchni oraz popularyzacji potraw regionalnych. Ponadto organizatorzy zebrane w trakcie konkursu materiały planują zawrzeć w formie publikacji poświęconej przepisom na potrawy regionalne. er 15

18 w i e ś c i z m i a s t a Powstanie nowy most na Skawie Rozpoczynają się prace związane z budową nowego mostu na Skawie w Suchej Beskidzkiej w ciągu ulicy Makowskiej. W październiku 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, która jest inwestorem i zarządcą drogi, zawarła umowę z wykonawcą, a została nim czeska firma Firestra Fires z Brna. Przekazanie placu budowy nastąpiło 25 października i obecnie rozpoczyna się budowa tymczasowego mostu, który przejmie ruch na czas rozbiórki starego mostu i budowy nowej przeprawy. Oprócz tego zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką nr 946 prowadzącą do Żywca. Nowy most będzie znacznie szerszy, zostaną na nim wyznaczone trzy pasy ruchu, trzeci będzie lewoskrętem do centrum Suchej Beskidzkiej od strony Makowa Podhalańskiego. Takie rozwiązanie ma poprawić płynność ruchu na drodze krajowej. Szkoda tylko, że na etapie projektowania inwestycji nie uwzględniono wniosku Burmistrza Suchej Beskidzkiej w sprawie budowy ronda przed mostem na skrzyżowaniu z ulicą J. Piłsudskiego, co naszym zdaniem w sposób zdecydowany poprawiłoby również płynność ruchu na drodze wojewódzkiej. W ramach inwestycji dodatkowo zmodernizowana zostanie infrastruktura techniczna znajdująca się w drodze i w jej bezpośrednim sąsiedztwie - przebudowane zostaną zjazdy indywidualne, sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa i telekomunikacyjna. Umocnione zostaną brzegi Skawy oraz koryto Księżego Potoku. Nowy obiekt będzie miał 123 m długości i 24 m szerokości, wspomniane już trzy pasy ruchu oraz chodniki dla pieszych. Planuje się, że nowy most zostanie oddany do użytku pod koniec 2012 roku, zatem przez najbliższy rok czekają nas utrudnienia komunikacyjne w tej części miasta. er 16

19 w i e ś c i z m i a s t a Kampania NO PROMIL NO PROBLEM po raz kolejny na ulicach Suchej Beskidzkiej Przechodnie i kierowcy w czwartek, 10 listopada, mogli spotkać na ulicach Suchej Beskidzkiej młodzież z transparentami, rozdającą materiały dotyczące kampanii Trzeźwa Małopolska. No Promil No Problem. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, czyli Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. W. Witosa oraz Zespołu Szkół im. W. Goetla. W trakcie przemarszu jego uczestnicy rozdawali ulotki, balony oraz zawieszki zapachowy promujące kampanię, które zostały zakupione przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Cele kampanii to między innymi ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu, zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców, czyli wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Kolejnym celem jest promowanie samokontroli trzeźwości poprzez uruchomienie wśród kierowców zwyczaju korzystania z alkotestów przed rozpoczęciem jazdy, w sytuacji, gdy mogą mieć wątpliwości co do stanu swej trzeźwości. er w i e ś c i z m i a s t a Nowości w Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej W związku z coraz większą ilością dzieci uczęszczających do Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, placówka, pragnąc wzbogacić swoją ofertę, organizuje co tydzień zajęcia kulinarne dla swoich podopiecznych. Dzieci uczą się przygotowywać proste potrawy dostosowane do ich możliwości rozwojowych są to min. kanapki, z których przygotowaniem radzą sobie nawet najmłodsi wychowankowie. Na uznanie zasługuje zaangażowanie starszych wychowanków, którzy pomagają zarówno wychowawczyniom jak i młodszym kolegom i koleżankom w przygotowywaniu posiłków. Zajęcia kulinarne mają na celu rozwijanie wyobraźni, nierzadko uczą je poznawania nowych smaków, upewniają dzieci w tym, że każde z nich może samo przygotować sobie coś smacznego do zjedzenia, a tym samym uczą samodzielności i wiary we własne możliwości. Warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci. Miejska Świetlica Profilaktyczna powoli zaczyna przygotowywać się także do andrzejek i mikołajek. W ramach zajęć plastycznych powstają barwne i zabawne dekoracje, które już wkrótce będą mogły cieszyć wychowanków i umilać im czas spędzony w placówce. Katarzyna Janik 17

20 Z E S P ó ł S Z K ó ł I M. j A N A P A W A i i RELACJA Z WIZYTY SZKÓŁ PARTNERSKICH PROJEKTU COMENIUS W SUCHEJ BESKIDZKIEJ października 2011 r. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum znalazł się w grupie szkół, które wspólnie będą realizować projekt Comenius uczenie się przez całe życie. Głównym celem programu jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Zespół Szkół z Suchej Beskidzkiej nawiązał współpracę ze szkołami z Węgier (Jaszbereny), Włoch (Bagheria), Portugalii (Braga)i Hiszpanii (Perafort)i został koordynatorem projektu Developing Tolerance Towards Cultural Diversity. Projekt ten ma na celu zapoznanie się z różnicami kulturowymi istniejącymi w Europie. Uczestnicy będą poznawali kulturę krajów partnerskich wszystkimi swoimi zmysłami. Będą mieli również okazję zaznajomienia się ze światem ludzi niepełnosprawnych, ucząc się przez to postaw tolerancji i empatii wobec innych. Szkoły partnerskie stworzą Multimedialną Encyklopedię Kultury Europejskiej zatytułowaną Make It, Taste It, Say It, Touch It (Zrób, posmakuj, powiedz, dotknij ), na którą złożą się efekty działań podjętych w czasie dwóch lat trwania projektu. Tytuł encyklopedii odzwierciedla zamierzenie poznawania Europy i elementów jej kultury zmysłami uczestników. W ramach projektu znajduje się także organizacja wizyt roboczych delegacji szkół partnerskich. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, jako koordynator tego międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, był gospodarzem pierwszej wizyty, która miała miejsce w dniach października 2011r. Elementem przewodnim spotkania były hasła z przyszłej encyklopedii Zrób, posmakuj. Grupa składająca się z szesnastu uczniów oraz trzynastu nauczycieli dotarła do Suchej Beskidzkiej w poniedziałkowe popołudnie i wieczór. Goście zostali przywitani przez panią dyrektor Krystynę Wajdzik, koordynatora projektu Marzenę Kołodziejczyk oraz uczniów z naszej szkoły wraz z rodzicami. Po powitalnej kolacji uczniowie z zagranicy udali się do domów swoich polskich kolegów, a nauczyciele przeszli na spotkanie organizacyjne. DEVELOPING TOLERANCE TOWARDS CULTURAL DIVERSITY W stronę tolerancji Program nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną artykułu Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od oficjalnego przywitania europejskich delegacji. Po przemówieniu powitalnym wygłoszonym przez panią dyrektor, uczennice klasy III C kolejno zapraszały delegacje do prezentacji, śpiewając popularne piosenki w językach poszczególnych krajów. Po krótkiej akademii cała grupa Comeniusa udała się na warsztaty Od ziarna do chleba do Zubrzycy Górnej. Uczniowie i nauczyciele mieli tam 18

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. 1. Leśnictwo 301 850 Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich Dochody przyjmuje się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych

134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów. 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podatek rolny W 2016 r. podatek rolny wynosi: 134,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów 268,75 zł od 1 ha gruntów fizycznych Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r.

Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Projekt z dnia 29 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/395/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku

PODATEK OD MERUCHOMOŚCI. l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku PODATEK OD MERUCHOMOŚCI l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka podatku 1 Grunty - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/13 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/13 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/350/13 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok opracowano na podstawie: 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2015 rok. I.Planowane dochody 1.Podatek od nieruchomości i opłaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo