3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy. oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy. oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec"

Transkrypt

1 N 1 m

2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1.9^T. [ f ;.fi.,a 6 &. (. f f i. f e,... m.. I. M ateriały d o ku m en ta c yjn e / ł - roiacja właściwa 12, ^0 Ą ~ (Q - dokum enty (sensu stricto) dot. osoby relatora /] / l " 3 j. ' " r - inne m ateriały dokum entacyjne dot. osoby relatora» i/. M ateriały u zu p e łn ie n ia ją ce relację ^ h / i - 5 IM. In n e m ateriały (zebrane przez relatora ): 1(1/1 dot. rodziny relatora III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r. III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji ( ) lil/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r. III/5 inne... IV. K o respondencja x slj diąękjf A..(fet., '<^Qauo;.śypęp...Jo.«... A r Ar:.. V, W ypisy z e źró d e ł [tzw.: nazwiskowe karty informacyjne ] L / t o. Vł F o to g rafie 2

3 , I 3

4 Biskupski Mieczysław Warszawa Warszawa, 3p r 25. Elżbiety Zawite ki ej I* Dane osobowe: 1/ Biskupski Mieczysław 2/ ur,29 grudnia 1923 w Poznaniu 3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec 3/ Warszawa, II. Dane środowiskowe: 1/ Ukończona Szkoła Inżynierska w Poznaniu, Wydział Mechaniczny z dyplomem inżyniera-mechanika w lutym 1951 =2/ Przebieg pracy zawodowej: a) W czasie II Wojny Światowej: - Fabryka Okuó Budowlanych, Sulkiewticz i Robakowski Bydgoszcz - centralny garząd Przem, Młyn. i w następnych przekształcepaździernik 1939 do maja 1941 ślusarz i magazynier - F-ma " Wilhelm Boetzel Oliwa " 0-ł w Bydgoszczy - robotnik - od maja 1941 do lipca H.B.Flathe Fabryka Likierów i fiozlewnia Win, Bydgoszcz od 5 sierpnia 1941 do 26 maja 1942 robotnik - Dynamit Aktion Gesellschaft vom. Alfred Nobel Bydgoszcz od 27 maja 1942 do 15 stycznia 1945 początkowo robotnik a następnie brygadzista. b) po II Wojnie Światowej: - Kabel Polski Bydgoszcz 11.YII VIII. 46 praktyka - Bydgoska Eabrgika Papieru 3 X Ią48 kreślarz i 15 VIIą48-31.VIII.48 technik - Stocznie Kzeczne w Poznaniu 1.111,51-15*VII.51 konstruktor - Zakłady Cegielskiego Poznań 16.VII.51-1.IX.f2 konstruktor - Poznańskie Okręgowe Zakł.Młyn. 1.VII53-31»V.56 inspektor - Ministerstwo Skupu 1.VI,56-31 III»57 naczelnik wydziałń 4

5 2 1 niach tej instytucji w czasie okresowych reorganizacji do1cuvii Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniezego"Cukroprojekt" w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Spichrzów i Młynów od 11.VII.83 do 10.XII Od grudnia emeryt. Ponadto pracowałem w szkolnictwie; - Skoła Inżynierska w Poznaniu, zakład Gosp.Cieplnej, laborant, asystent od 27.III.50 do » 1/2 etetu - Technikum Drogowe w Poznaniu od do 31.VIII.52. jako nauczyciel - Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Poznaniu od 1.IX.52 do 31. VIII.53 jako kierownik sekcji warsztatowej. - Politechnika Warszawska od 1.II.60 do 31 X-62 na 1/2 etatu asystenta technicznego a następnie w roku szkolnym 68/69 na godzinach zleconych w wymiarze 1/2 etatu. 3/ Stosunek do służby wojskowej do 1939 r. Nie służyłem. III. Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Jako harcerz 4-BDH włączony byłem do drużyny alarmowej ( woje^nej^ nie pamiętam oficjalnej nazwy) i pełniłem służbę gońca cyklisty przy dowództwie 15 DP od drugiej połowy sierpnia do początku września 1939 r. IV. Krótki życiorys okupacyjny: Mieszkałem w Bydgoszczy, początkowo w mieszkaniu mojch rodziców przy ul.chrobrego nr 21 m4, gdzie wraz z nami zamieszkała siostrą mej Matki, Waleria Raszewska z synem bigniwwem. Nasi Ojcowie, Teodor Biskupski ^o^. i Jan Raszewski (kpt.) służyli w WP. W tym czasie podjąłem prace w fabryce (P.II.2.a.)» pracowała też moja siostra w wc^rsztacie krawieckim i brat cioteczn^y Zbigniew Raszewski w odlewni metali K0szeniuka.Wiosną 1940 r Gestapo aresztowało Zbigniewa Raszewskiego. Naszą rodzinę wy- 5

6 rzucono wczasie 30 min z mieszkania przy ul 8hrobrego i przymusowo przekwatratowano do pokoju sublokatorskiego przy ul. Śląskiej. Mnie aresztowało Gestapo 16 maja 1940 r Podczas naszego pobytu w więzieniu Gestapo, najpierw przy ul. P0niatowskiego a następnie przy ml. Wały Jagielońskie nasza rodaina przeniosła się do mieszkania przy ul Gdańskiej nr 164. Do domu powróciłem po 6 m;-cach. V.Działalność konspiracyjna 1/ Data i okoliczności wstąpienia do organizacji konspiracyjnej ( jakiej? ) (pseudonimy ). a) Jesienią 1939 r ( październik, grudzień) grupa K0legów z 4 BDH oraz kolegów z poza drużyny samorzutnie rozpoczęła działalność o charaktrze dość przypadkowym. Np. Z wagonu kolejowego załadowanego wrakiem samolotu i odstawionego na bocznicę w kierunku Rynkowa wymontowano karabin maszyno- ' wy. Akcja wymagała dwóch podejść, pierwszym uczestniczyłem bezpośrednio, w drugim ubezpieczałem. K.m* przekazano starszym kolegom ( podobno rusznikarzom). Dwukrotny przyjazd nielegalny z Warszawy}! do Bydgoszczy w grudniu 1939 i na po czątku 1940 r dh Janusza Raszewskiego z kręgu starszohatfcer skiego "Kruków", studenta P.W. zainspirował nas do dalszej działalności np, sporządzaliśmy listy "volksdeutschów", którzy, na zarządzenie władz niemieckich musieli oznaczać tup soje mieszkania napisem : "Hier whont Deutscher V spisywałem Ki emców z ulicy Chrobrego. Listy przekazywałem mz.raszewskiemu.dalszej ich drogi nie znam. Na początku 1940 r nastąpiły aresztowania. N-je wiem kto był sprawcą donosu lub niedyskrecji. Areszowano Z. Raszewskiego, Kliglicha i ^ózia(nazwiska nie znam). Mnie aresztowano 16 maja 1940 r. P0nieważ już zdołano przekazać będącemu w areszcie Z.Raszewskiemu, że jego brat JAnusz Raszewski zdołał przedostać się do Francji, więc Z.Raszewski wmówił 6

7 H 4 prowadzącemu śledztwo komisarzowi Witt, źe jego brat jest głównym prowodyrem a Gestapo dorobiło do tego łączność Janusza Raszewskiego z obcym dla Niemców wywiadem. Wiedząc La >oaoca wewnętrznej łączności więźniów o przebiego śledztwa, moje zeznanie potwierdziły tę tezę i na tym śledztwo zakończono-. Więcej Joz-oc. J aresztowań w tej sprawie nie było. Najstarszego,lÓzia" skierowano do obozu koncentracyjnego a nas młodszych, kolejno zwalniano skazując na ciągły nadzór policyjny. P0czątkowo musiałem się zgłaszać do Gestapo 2 x tygodniowo a po kilku miesiącjibh jeden raz tygodniowo. Ale okres samorzutnej działalności trwał nadal. Rozwinięta była akcja samokształceniowa poprzez?ns opracowawanie i wygłaszanie referatów z zakresu historii, kultury czy ekonomii. W grupie Stefan K^ajbor wykonał do tego celu epidiaskop. Działał też pod kierunkiem Z.Raszewskiego teatr kukiełek którego scenarzystą i wykonawcą kukiełek byłem ja. W 1943 roku jeden z kolegów, dh Tadeusz Brukwicki ( z 7 BDH) nawiązał kontakt z organizacją wojskową AK. działającą w niemieckiej skłsdnicy amunicji w Osowej Górze w Bydgoszczy. W skład tej organizacji weszła cała nasza grupa. Przyjęto nas jako grupę harcerską na służbę łączników łączności wewnętrznej garnizonu Armii Krajowej w Bydgosaczy. P0 wojnie dowiedziałem się, że grupę zaliczano do Szarych Szeregów. Przysięgę złożyłem na ręce "Pawła" - nie znany mi był stopień, nazwisko i funkcja "Pawła" do którego byłem przydzielony jako gonieic. Pseudonim mój był "Szarj". Naszym obowiązkiem było odbierać przesyłki dt poprzez d-cę grupy "Alojzego" kierować do łącznika adresata oraz odbierać przesyłki i bezpiecznie dostarczać je "Pawłowi". Natężenie przesyłek w obie strony było różne - o ile pamiętam od 2 do 4 razy tygodniowo. Przesyłki musiały być w czasie 7

8 5 przenoszenia ukrywane,, Ponieważ były to prawie zawsze pisane na bibułkach meldunki czy raporjtty więc do ich ukrycia stose ałei] specjalnie wydrążoną śrubę maszynową, która w torbie z narzędziami nie zwracała uwagi. Śrubę tę posiadam do dziś. Niezależnie od pełnienia tej służby prowadziliśmy samokształceniowe szkolenie o charakterze wojskowym,, Korzystaliśmy z następujących materiałów:. Podręcznik D-cy Plmtonu Strzeleckiego wydany przez MSW Dep.Piechoty rok Podręcznik przysposobienia Wojskowego wydany przez Główną Księgarnię Wojskową w W-wie w 1928 r. Na podstawie tych podcęczni'"ów uczyliśmy się: Wiadomości o broni. Z tych podręczników odręcznie sporządzałem coś w rodzaju skróconej instrukcji obsługi i rozprowadzałem między kolegami. Ponadto korzystalśmy z organizowanych przez Niemców w Bydgoszczy t.z. "Wehrmachtstagów" podczas których demonstrowano posiadaną broń nie sądząc aby na takie pokazy przychodzili Polacy. Ale myśmy chodzili. Korzystaliśmy też z niemieckich broszurek szkoleniowych np o budowie i obsłudze pistoletów maszynowych MP-41. Topografii i wykonywania szkiców topofraficznych. Te zajęci odbywały się w lesie i tylko w niedzielę. Do tego celu kupowaliśmy niemieckie mapy w sk&li 1 ::ooooo» Samarytanki. Udzielanie I pomocy w przypadku zranienia. Organizacji niemieckiego wojska i organizacji paramilitarny jak np (SA, SS, NSKK, NSFK, NSRK, HJ i tp.) Trenowaliśmy jazdy na rowerach i do czasu rekwirowania przez Niemców nart płaskie biegi terenowo-narciarskie. VII Okres pookupacyjna: 8

9 '. - A B i s k u p s k i Mieczysław W a r s z a w a 06.C r. W a r s z a w a, ~ K o j e uwagi. OOOl^1! W zeszycie "Biuletynu" z grudnia 1993 r. Nr 4/20/93 w dodatku zamieszczono wykaz nazwisk osób określonych przez Redakcję Biuletynu jako..."nazwiska konspiratorów inspektoratu AK Bydgoszcz, obejmującego garnizon Bydgoszcz, obwody: Bydgoszcz^ Szubin,Swieie i Wyrzysk." W dodatkowej uwadze Redakcja zastrzega się że... " ze względu na brak miejsca zamieszczamy tylko część nazwisk z tego inspektoratu z prośbą o uzupełnienie informacji na ich temat, jak również o podanie inaych osób, o których wiadomo, zs prowadziły działalność konspiratorską." W nawiązaniu do powyższego apelu informuję, że w wykazie nie znalazłem nazwisk osób znaczących dla działań konsporacyjnych w Bydgoszczy w latach a mianowicie: - K-t Garnizonu i K-t Pod okręgu Bydgosko-Grdańskiego( od lata 1942 do marca 1943 ) Aleksander Schulz, zmarł w latach 5.aiewiędziesiątych w Poznaniu pozostawiając rękopis p.t. " *jzkic Działalności Armii Krajowej Okręg Pomorze w Podokręgu " Jary". - Alojzy Suszek "Paweł", w ostatnich latach okupacji k-t inspe-. V ktoratu bydgoskiego - byłem Jego łącznikiem. - Sonnenfeld Bronisław "Lech" - ostatni k-t garnizonu bydgoskiego - Sruetzmacber Henryk "Michał" - szef łączności, - Biały Leszek "Jakub" k-t łączności okręgu i pookregu, \ i / ^ - Płcszyńska Sabina, zamężna Pawlak- Szyfrantka, mieszka w Bydgoszczy przy ul Wiosennej 12, obecnie b. ciężko chora. Z powyższymi osobami albo spotykałem się w czasie służby, albo o nich słyszamem jako o naszych dowódcach czy współpracownikach. *V literaturze spotyka się jeszcze nazwiska konspiratorów związanych z terenem Pomorza a mianowicie: Pałubicki Jan "Janusz" K-t Okręgu Chyliński Józef "Rekin" Szef Sztabu Okręgu 0-russ Józef"Staniaław" Szef Wywiadu 9

10 O) W rękopisie A.Schulza wymienieni są dalsi konspiratorzy. W wykazie jest umieszczone nazwisko Stefana Klajbora uzupełnione uwagą" łączność garnizinu Bydgoszcz." Stefan Klajbor, mgrster inżynier architekt- twórca budynku Filharmonii Bydgoskiej, uczestniczył nie tylko w "garnizonowej służbie łączności" garnizonu "Dwór" o której to służbie pisał Aleksander Schulz że działała bardzo sprawnie, ale brał udział w pracach Szarych Szeregów - której na nazwy wtedy nie znałem. W grupie kolegów kontynuujących prace drużyn harcerskich 4 BDH ( Gim.i lic. im Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza) i 6 BDH ( G-irc. i Liceum im Mikołaja Kopernika) oraz z Gimnazjum Kupieckiego przez cały okres okupacji uczestniczył w samokształceniu się. Dla celów samokształceniowych wykonał epidiaskop wtedy albo nie będący w sprzedaży albo niedostępby dla Polaków.Również dziełem Stefana była gwiazda betlejemska, oświetlona i obracająca się dla konspiracyjnych kolędników (1942). <i grupie Stefan był jednym z najmłodszych uczestników: należeli do grupy: -Tadeusz Brukwieki -Jan Brukwicki -Mieczysławw Brukwicki -Zbigniew Raszewski -Tadeusz Kierzkowski -Stefan Klajbor -Lech Michalski -Mieczysław Biskupski ID c ^ * ' Ta grupa w mniej więcej w tym składzie działała już od jesieni 1939 r.w zakresie pracy harcerskiej.prym w niej wiedli Lech Michalski, ostatni drużynowy na obozie 4BDH, Tadeusz Brukwicki i Zbigniew Raszewski. Już jesienią 1939 r członkowie grupy ewioencjoro- ali mieszkających w Bydgoszczy Polaków, którzy bezpo- 10

11 średnio po wkroczeniu do miasta Hiemców przyjęli obywatelstwo niemieckie (Volksdeutche - nie należy mylić z Singedeutsch). Listy te były przekazywane L. Michalskiemu a dalej ich dregi nie znam.następnie część grupy w ramach próby zdobycia broni, i odcięła z wraku samolotu porzuconego na wagonie stojącym na bocznicy przy ul. Artyleryjskiej - karabin maszyno7/y przekazany przez Z. Raszewskiego starszym kolegom do konserwacji i przechowa nia. W tym czasie, to jest 1939/1940 "namierzyło" nas bydgoskie gestapo i aresztowało na początku maja 1940 r Sbigaiwe Raszewskiego a w połowie maja Mieczysława Biskupskiego. Aresztowano również dwóch współpracowników Z.Raszewskiego, niejakiego Kliglicha i NN ( obaj nie byli harcerzami). Dzięki inteligentnej obronie Z.Raszewskiego i dzięki możliwości porozumienia się między więźniami gestapo nie uzyskało potwierdzenia swych zarzutów (dążenia do zniszczenia III Rzeszy) i z końcem 194o zwolniło M.Biskupskiego a wiosną 1941 r Z.Raszewskiego utrzymując nad nimi dozór policyjny.cirupa jednak dalej podejmowała różnorodne działania; np. : - odczyty dotyczące historii i literatury polskiej (Zbigniew Raszewski i Tadeusz Brukwicki) - koncerty skrzypcowe (Jan Brukwicki, Stefan Klajbor) - przedstawienia teatru kukiełek ( Zbigniew Raszewski, Mieczysław Biskupski) - organizację własnej kasy oszczędnościowej, zabezpieczającej własne wkłady członków zakupem dostępnego sprzętu muzycznego (harmonie,flety)i fotograficznego (Jan Brukwicki) - naukę terenoznawstwa, zdejmowanie szkiców topograficznych 5 Mieczysław Biskupski) - Maukę o niemieckiej armii (Zbigniew Raszewski) - naukę o broni ( Mieczysław Biskupski) 11 V

12 \ I-»V 1943 r cała grupa, za sprawą Tadeusza Brukwickiegc- została zaprzysiężona indywidualnie przez oficerów AK^- jako grupa harcerska dla pełnienia ke służby wewnętrznej łączności garnizonu AK w Bydgoszczy.Mnie zaprzysięgał oficer "Paweł",jak później się dowiedziałem był nim Alojzy Suszek. Początkowo dowodził grupą Tadeusz Brukwicki a następnie po jego wywiezieniu przez Niemców do prac fortyfikacyjnych - Zbigniew Raszewski.Jedynie Lech Michalski miał inny przydział.w toku służby, do grupy byli włączani i inni członkowie nie wywodzący się z pierwotnego składu grupy. Ich nazwisk aie pamiętam. Z kolegów pierwotnie należących do grupy obecnie już nie żyją : Zbigniew Raszewski, Mieczysław Brukwicki, Tadeusz Kierzkowski i Stefan Klajbor. Pozostali to: Lech Michalski - pracownik naukowy UMK Toruń zamieszkły w Toruniu Jan Brukwicki - emeryt zamieszkały w Stargardzie Szczecińskim Tadeusz Brukwicki - emeryt zamieszkały w Poznaniu przy ul i Mieczysław 3iskupski - emeryt zamieśzkijst w warszawie przy Przedstawiając powyższe uzupełnienie oraz poszerzając dane o środowisku w którym działał wymieniony przez Redakcję Stefan Klajbor chciałbym wykazać, że ówcześnie młodzi ludzie vo b, krótkim wstrząsie psychicznym jkim była przegrana kampania 1939 r, niezwłocznie, bez rozkazu podjęli samorzutnie działania mające na cslu zarówno przeciwstawienie się militaryzmowi niemieckiemu jak również dazefeiu władz niemieckich do zpauperyzowania intelektualnego polaków - mieszkańców Bydgoszczy i Pomorza. Zadania te konsekwentnie realizowali.równolegle v bezdyskusyjnie nodjęli służbę w AK jako pełnoprawnym Wojsku Polskim. Może to właśnie wartob.y w Biuletynie przedstawić. 12

13 ' j* v p. S. Lech Michalski miał spore kłopoty po"wyzwoleniu"w latach 1945»1946 lub spowodowane przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Ale o tym mfiże się jeszcze sam wypowie. ^ Literatura: 1. Dzieje "Błękitnej Czwórki Bvdffoskiej" IV Bydgoskiej Drużyny, Harcerskiej im. Jana Kilińskiego. Opracował i wydał na prawach rękopisu w formie skryptu Lech Michalski, Toruń 1S "Szkic działalności AK na Pomorzu" Rękopis, Autorem jest Aleksander Schultz, E-t Garnizonu AK Bydgoszcz. Zmarły w poznaniu. 3. ''Raptularz 1967/1968" Autor Zbigniew Raszewski, Wydawca d, 0 Interim 1993* 4. Przygotowywany do druku w Bydgoszczy " Pamiętnik Gapia, Bydgoszcz jaką pamiętam z lat " Autor Zbigniew (X\p Raszewski. Fragmenty były drukowane w czasopiśmie "Pomorze i Kujawy i innych.. ( Y i 13

14 ^, 14

15 M o <7, * / l ' t _ Biskupski Mieczy sław _.. ', War s z a w a >dnia 16.VI r / miejscowość - :..p.9...bzazz....» ««w V- ^ _ nazwisko, imię, pseudonim i adres ""** *' srładal *-.., W-vra-ul. i ' S*w*Ą. OŚWIADCZENIE ŚWIADKA * * ł* Ja, jako uczestnik(c%hs^ (wymienić formacje Ruchu Oporu, nazwę obozu lub więzienia, formację woj-v s^wą od_do)- ^ru-p^ łączników służby łącznośoi-^we-w&ętrzne j garnizonu Armii Krajowej w Bydgoszczy od """Tl."XI': T943 -do- 20.I (okres zweryfi "kottany"";)... świadomy^ odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa kaniego za prawdziwość podanych niżej przeze mnie faktów, legitymujący^) się dowodem osobistym seria inumer.. 3J S..wydanym dnia xiiŹ.,.19, J$ r.przez...xm.o...j.^ar.aza.'ii.a z.q.li.b.qr.z oświadczań_ że Ob. J g g * * *.m m arodz. dnia r.w jest mi znany(^rf osobiście wymienić formację Ruchu Oporu, nazwę obozu luz więzienia, formację wojskową oraz okoliczności' w których świadek zetknął się z otrzymującym( ą) oświadczenie iczasokres od do): Marsk 1... należał do.grupy. harcerzy, którzy jako całość po kolejnym zaprzysiężeniu pełnili funkcję łączników służby wewnętrznej garnizonu A.K. w Bydgoszczy. -V tym czasie, t.j. od 11.XI.1943r do r. spotykałem się z Nowakowskim tak przy wykonywaniu zadań łącznika jak i przy zajęciach samokształcenio- 'wtctf Wyżej wymieniony^) posiadał^*) pseudonim..'.!.mar.ek.il ipełnił(-a)*funkcję brałfe) udział (w tej części opisuje się: przebieg służby idziałalność w okresie bezpośredniego udziału w walkach wolnościowych, pełnioną funkcję, stopień wojskowy, w jakich był(a) oddziałach, grupach, placówkach, pod czyim dowództwem, kierownictwem, udział w akcjach bojowych iinnych, w jakich miej- 1 scowościach, nazwa obozu itp. wszelkie zmiany iczasokres od do):..q.d.dnia.1...1,.a I.» nale ał dr grupy łączników służby 'wewnętrznej.garnizonu A.K. Bydgoszcz..której d-cami byli: do marca Tadeusz Brukwicki ps"alojzy", od marca _-^.I-Ii45_;- Zbigniwe.Raszewski ps./jerzy" i "Alojzy i* Dostarczałem, między innymi Ob. Nowakowskiemu pod adres przy ul. Bielica na Szwederowie" (dielnica Bydgoszczy) meldunki do przekazania dalej do adresata. Nowakowski uczestniczył również w samokształceniu się zastępu harcerskiego w Przygotowania wojskowego. zakresie Jeżeli świadek jest członkiem ZBoWiD powinien wpisać numer legitymacji członkowskiej -26-5/45 3.1** ZSTfl P wydanej przez Zarząd Wojewódzki w i numer zaświadczenia wydanego przez Zarząd Wojewódzki w. J?.~.73..2,4.0...Zaśw.m Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pieczęć i podpis odp^tóedriich władz lub ZarządJi zaow ^ Jcdnoraz. ZRoWiD. Zaii nazwlskcf imię, stopień wojskowy, funkcja, stanowisko 15 ZGT U 'J

16 16.1

17 ^ X s, 17

18 JflŁlOSY&ŁAl ailłukłki Inspektorat żydgoszoa Garnizon Bydgoszcz* żołnierz Aii w łączno uc i wewnętrznej garnizonu byugaskiego. ps* "Lzary ZuLoozyB lam Biskupski syn Teodora 1 toiy ^zarewioz* ur«29 grudnie 1923 r«v. Poznaniu* był po przeniesieniu się rouainy do.uydgosaozy uczniem Gimn*im#uaigłego-i4ydae /Gimn*iiuiaenietyosne/ i członkiem 4 3#iJ#h» Jua w r* po zajęciu wydgoszczy praez i.iencćw wziął udział w akcjach konspiracyjnych hai-oerzy 4 B *J 5 *łi* j e k np* wywie* ozenie sztandaru drużyny harcerskiej z gjaeehu szkoły i f W tr u L o ftu oraz innychp a m t if e Ą, w celu ich ukrycie. w nie e zestrzelonego samolotu polskiego lotniczego karabinu maszynowego i zabezpieczenie zdobyczy* zbieranie nazwisk volkedeutsohów itp*aresztowany przez gęsta po w maju 1940 r* i zwolniony po staraniach rodziny w pazdziernlku 1940 r*, zobowiązany zpsteł do okresowego meldowanie się ne gestapo* Po rocznej prześle, został w IV kw* 1941 r* członkiem konspiracyjnej grupy samopomocy i samopształoenie b*haroerzy* które w maju 1943 r. po zaprzysiężeniu przyjęła wewnętrzną łączność garnizonu bydgoskiego AK* Łączył okresom k-denta gafcuizonu Aleksandra ^ehulsa z Alojzym puszkiem k-tem rejonu Bielewki do kwietnie 1944 r* j?o zdaniu matury w 134& r* i studiach na olitechnice ioznańekiej przeniósł ais* do»*urazowy, gdzie pracował jako inzynier-meehenik* Ua emeryturze* mieszka w Warszawie* jest porucznikiem rezerwy* źródła> iielaojet Zbigniewa aeszewskiego* Leszka tdohslskiego*!fsdeui,ze iirukwickiego i życiowa własny* Opr* Tadeusz Brukwicki "Alojzy** stycze ń 1993 ** f o l '. d O ^ 'CL {MSpóffitcWHJ. no^ua h ib- Hv»>J, 18

19 Biskupski Mieczysław ps."szary" / /, żołnierz łączności gam. AK Bydgoszcz. Ur.29.XII.1923 r. w Poznaniu, s.teodora i Anny z d.łazarewicz. Po przeniesieniu się rodziny do Bydgoszczy, był uczniem Gimn.Hum. im.smigłego-rydza i członkiem 4 BDH. Po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców, brał udział w konsp. akcjach harcerzy 4 PDI1 /wywiezienie sztandaru i kroniki drużyny z gmachu szkoły oraz innych pamiątek w celu ich ukrycia, wymontowanie z zestrzelonego polskiego samolotu karabinu maszynowego i zabezpieczenie zdobyczy,zbieranie nazwisk Volksdeutschów itp./. Aresztowany przez gestapo w maju 1940 r., został zwolniony dzięki staraniom rodziny w październiku tegoż roku. Zobowiązany był do okresowego meldowania się na gestapo. W IV.kwartale 1941 r. został członkiem konspiracyjnej, ha\rcerskiej grupy samopomocy i samokształcenia, która w maju V_/ 1943 r., po zaprzysiężeniu na żołnierzy AK, przejęła łączno.id wewnętrzną garn.ak Bydgoszcz. Do kwietnia 1943 r. M.Biskupski był łącznikiem Alojzego Suszka ps." 'PctUCL',kmdte rejonu Bielawki z Aleksandrem Schulzem, ps."michał-maciej", kmdtem ^arn.ak Bydgoszcz. Po zakończeniu wojny w 1946 r. zdał maturę, ukończył studia na Politeebn.Poznańskiej i przeniósł się do Warszawy, ^g4z4e -pracował -J jako inż.-h»eettbnilc. Obecnie na emeryturze. l'.& stopień por.rez. AP AK T.Z.haszewski-ege, M.Michalskiej,^Brukwic^iege,.I.Bisicupski^- 'fco. T.Brukwicki 19

20 ,uś ( ) zcad-. Nakla n/notecią, Obw. Nakle, syn Tomasza, ego w Nakle, powstańca y z d. Siewiert. Do wybuy gimnazjum w Aleksan- \ w Bojanowie, ii wrześniowej. Podczas ał w majątku ojca, w 1942 Siemens Bauunion w d lutego 1943 r. do końca sądzanym przez Niemca Makia. Do służby w AK dzierniku 1943 r. przez arol, kmdta Obw. AK ;wka i drużynę w sile 10 zastępcą jego byl Luś, zorganizowano nasłuch miec Erdmann, będący owiadomił o obławie na ukrytych w kopcu siana, a w Borach Tucholskich. 'Jakła. Obw. do MO a od 1 III do o. Aresztowany przez UB d Rejonowy w Szczecinie vał zawodowo początkowo Zw. Wędkarskim. Zmarł Biskupski Mieczysław ps. Szary ( ), żołnierz łączności Garn. AK Bydgoszcz. Ur. 29 XII 1923 r. w Poznaniu, syn Teodora - porucznika WP i Anny z d. Łazarewicz. Po przeniesieniu się rodziny do Bydgoszczy był uczniem Gimnazjum im. Śmigłego-Rydza i członkiem 4 BDH. Po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców brał udział w konspiracyjnych akcjach harcerzy 4 BDH (wywiezienie sztandaru i kroniki drużyny z gmachu szkoły oraz innych pamiątek w celu ich ukrycia; wymontowanie z zestrzelonego polskiego samolotu, znajdującego się w wagonie stojącym na bocznicy kolejowej na przedmieściu Bydgoszczy, karabinu maszynowego i przekazanie zdobyczy rusznikarzowi; zbieranie nazwisk Volksdeutschów itp.). Aresztowany przez gestapo w maju 1940 r., został zwolniony dzięki staraniom rodziny w październiku tegoż roku. Zobowiązany byl do okresowego meldowania się na gestapo. WIV. kwartale 1941 r. został członkiem konspiracyjnej, harcerskiej grupy samopomocy i samokształcenia, która w maju 1943 r., po zaprzysiężeniu na żołnierzy AK, przejęła łączność wewnętrzną Garn. AK Bydgoszcz. Do kwietnia 1943 r. Biskupski był łącznikiem Alojzego Suszka ps. Paweł, kmdta Rejonu Bielawki, z Aleksandrem Schulzem ps. Michał-Maciej, kmdtem Gam. AK Bydgoszcz. Po zakończeniu wojny w 1946 r. zdał maturę, ukończył studia na Politechnice Poznańskiej i przeniósł się do Warszawy. Obecnie na emeryturze. Ma stopień por. rez. AP AK, T.: B isk u p sk i M., Bruk w iek i T., M ic h a lsk i L., R a szew sk i Z. Tadeusz Brukwicki Benedykt Musiał ) t 20

21 vo C J&T 21

22 i i i'?' 22

23 23 ^

24 Biskupski Mieczysław ^ *** /I (5* Warszawa,dn r ui-y^o warszawa 7? ^ TifWyf, oto U->4j Ldz- ' ' Redakcja Biuletynu Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" ul.piekary nr _T_o_r u_ń ostatnich kilku zeszytach Biuletynu, w dodatkach zamieszczone były wykazy osób biorących udział w konspiracji AK w Bydgoszczy. Autorzy apelują o uwagi i uzupełnienia. W zeszycie nr 4/20/93 wymieniono Stefana Klajbora. W nawiązaniu do apelu Autorów Biuletynu przesyłam moje uwagi dotyczące środowiska w którym działał Stefan. Wcześniej nie zgłaszałem uwag, sądząc,że w Biuletynie konspiratorzy wymieniani będą pewnymi grupami. 0 ile jednak do wykazu trafiają nazwiska przypuszczam że wyrywkowo - pozwalam sobie na załączenie uzupełnień. Dodatkowo informuję, że o czynnym w tej grupie Zbigniewie Raszewskim Biuletyn umieścił wspomnienia pośmiertne autorstwa Leszka Michalskiego. 24

25 j ^ 25

26 5 ^ 26

27 ś w ia t o w y Z w i ą z e k Ż a łn ierzy Armii K rajów#! Kało w Taruniu ul. M ickiewicza 9 Wpłynęło dnia T, l o U L L.dz. 11/98 Toruń, dnia r. Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej ul. Wielkie Garbary Toruń i Zarząd Koła AK w Toruniu, przesyła w załączeniu wypożyczone przez Kol* Mieczysława Biskupskiego pismo wraz z dwoma zdjęciami archiwalnymi do wykorzystania. Po wykorzystaniu uprzejmie prosimy o przesłanie Koledze z Xł SX3535^ na Jego adres w Warszawie. a t y w w u. e ^ Z A D U KOL A Ś«ia.«j-y itibymriricm iiaiikniwei U P O v mgr Stejan Musz.fó*k /LU VVV l ^ f * i P - i? - ^ 2 27

28 I lynuol OCH-28 98l.-23-S9 ls>l 2 AjeqjB9 M'in f3mofej» iiujjv SDisJomOcj iun/wqojv vrovannd M Z l/lls z "i~n'v /Vv, /. (e- ^ % Szan, Pan Prezes Zarządu Koła 3SSAK w Toruniu u l. Mickiewicza 9 Szanowny Panie! Dziękujemy za rozpropagowanie naszego apelu o nadsyłanie fotografii z okresu niemieckiej okupacji, W odpowiedzi na państwa pismo z br, uprzejmie informujemy., że po zrobieniu odbitek fotografie wypożyczone przez p, Mieczysława Biskupskiego,- zostały odesłane właścicielowi, S wyrazami szacunku Wlceg-ezes Zarządu ranna Maciejewska-Marcinkowska 28

29 FUNDACJA Archiwum Pomorskie Armii Kraj o*. ul.w.garbary 2,tel T O R U Ń loku?on jc>i ^ 0<0' Szanowny Pan Mieczysław Biskupski O i WARSZAWA Szanowny Panie! Dziękujemy za szybka reakcje na apel Fundacji i za przesłanie zdjęć z okresu niemieckiej okupacji, Zgodnie z Pana życzeniem po zrobieniu odbitek odsyłamy fotografie, Łączymy wyrazy szacunku Wiceprezes Zarządu mgr Macięjewska-Marcinkowska 29

30 O 30

31 S 31

32 C. J. <1 32

33 -) 33

34 ~ 34

35 ; 35

36 p- 36

37 i 37

38 4. 38

39 CL v 39

40 ^0 40

41 41 J.

42 42

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli WARSZAWA 2007 Spis treści Wprowadzenie 5 Krótki kurs historii bezpieki 6 Droga do zbrodni 8 Sprawcy 9 Ofiary 12 Historyk jest jak detektyw 13 Historia mówiona

Bardziej szczegółowo

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół.

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. REGAŁ Z KSIĄŻKAMI Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół. Część 2. Zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów. Biblioteka Wołania z Wołynia, t. 50, Wyd. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Kamieński Huzar" należał

Kazimierz Kamieński Huzar należał Kazimierz Kamieński Huzar" należał " do najdłużej i najskuteczniej stawiających opór żołnierzy Polski Podziemnej. Trzynaście lat nieprzerwanie walczył z obydwoma wrogami wolności Polski - z hitlerowskimi

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY XIII Kabel Płaszów Przewóz Rybitwy Stare Podgórze Nr 1 (63) kwiecień 2014 egzemplarz bezpłatny ISSN 1428-9199 Niedawno świętowaliśmy pierwszy dzień astronomicznej wiosny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE

OSTATNI KOMENDANCI OSTATNI ŻOŁNIERZE OSTATNI KOMENDANCI 1951 1963 OSTATNI ŻOŁNIERZE Warszawa, 1 marca 2013 roku Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisując 9 lutego 2011 roku ustawę o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

Jak rozwiązać węzły? Lwie niespodzianki. Mobi(lne) miasto. Przedszkola w cenie. Śląski desant. 16/2009 (425) czwartek, 23 kwietnia 2009 r. 2 4 7 Mobi(lne) miasto Od końca marca osoby zainteresowane stroną internetową Gliwic mogą ją przeglądać w telefonach komórkowych. Nowa witryna, przystosowana do wyświetlaczy popularnych komórek, jest dostępna

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo