3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy. oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy. oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec"

Transkrypt

1 N 1 m

2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1.9^T. [ f ;.fi.,a 6 &. (. f f i. f e,... m.. I. M ateriały d o ku m en ta c yjn e / ł - roiacja właściwa 12, ^0 Ą ~ (Q - dokum enty (sensu stricto) dot. osoby relatora /] / l " 3 j. ' " r - inne m ateriały dokum entacyjne dot. osoby relatora» i/. M ateriały u zu p e łn ie n ia ją ce relację ^ h / i - 5 IM. In n e m ateriały (zebrane przez relatora ): 1(1/1 dot. rodziny relatora III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r. III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji ( ) lil/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r. III/5 inne... IV. K o respondencja x slj diąękjf A..(fet., '<^Qauo;.śypęp...Jo.«... A r Ar:.. V, W ypisy z e źró d e ł [tzw.: nazwiskowe karty informacyjne ] L / t o. Vł F o to g rafie 2

3 , I 3

4 Biskupski Mieczysław Warszawa Warszawa, 3p r 25. Elżbiety Zawite ki ej I* Dane osobowe: 1/ Biskupski Mieczysław 2/ ur,29 grudnia 1923 w Poznaniu 3/ Anna z d.łazarewicz, Teodor Biskupski,- do 1930 ( 1931 ) zawodowy oficer ( porucznik) W.P. w D.O.K.VII a następnie kupiec 3/ Warszawa, II. Dane środowiskowe: 1/ Ukończona Szkoła Inżynierska w Poznaniu, Wydział Mechaniczny z dyplomem inżyniera-mechanika w lutym 1951 =2/ Przebieg pracy zawodowej: a) W czasie II Wojny Światowej: - Fabryka Okuó Budowlanych, Sulkiewticz i Robakowski Bydgoszcz - centralny garząd Przem, Młyn. i w następnych przekształcepaździernik 1939 do maja 1941 ślusarz i magazynier - F-ma " Wilhelm Boetzel Oliwa " 0-ł w Bydgoszczy - robotnik - od maja 1941 do lipca H.B.Flathe Fabryka Likierów i fiozlewnia Win, Bydgoszcz od 5 sierpnia 1941 do 26 maja 1942 robotnik - Dynamit Aktion Gesellschaft vom. Alfred Nobel Bydgoszcz od 27 maja 1942 do 15 stycznia 1945 początkowo robotnik a następnie brygadzista. b) po II Wojnie Światowej: - Kabel Polski Bydgoszcz 11.YII VIII. 46 praktyka - Bydgoska Eabrgika Papieru 3 X Ią48 kreślarz i 15 VIIą48-31.VIII.48 technik - Stocznie Kzeczne w Poznaniu 1.111,51-15*VII.51 konstruktor - Zakłady Cegielskiego Poznań 16.VII.51-1.IX.f2 konstruktor - Poznańskie Okręgowe Zakł.Młyn. 1.VII53-31»V.56 inspektor - Ministerstwo Skupu 1.VI,56-31 III»57 naczelnik wydziałń 4

5 2 1 niach tej instytucji w czasie okresowych reorganizacji do1cuvii Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniezego"Cukroprojekt" w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Spichrzów i Młynów od 11.VII.83 do 10.XII Od grudnia emeryt. Ponadto pracowałem w szkolnictwie; - Skoła Inżynierska w Poznaniu, zakład Gosp.Cieplnej, laborant, asystent od 27.III.50 do » 1/2 etetu - Technikum Drogowe w Poznaniu od do 31.VIII.52. jako nauczyciel - Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Poznaniu od 1.IX.52 do 31. VIII.53 jako kierownik sekcji warsztatowej. - Politechnika Warszawska od 1.II.60 do 31 X-62 na 1/2 etatu asystenta technicznego a następnie w roku szkolnym 68/69 na godzinach zleconych w wymiarze 1/2 etatu. 3/ Stosunek do służby wojskowej do 1939 r. Nie służyłem. III. Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Jako harcerz 4-BDH włączony byłem do drużyny alarmowej ( woje^nej^ nie pamiętam oficjalnej nazwy) i pełniłem służbę gońca cyklisty przy dowództwie 15 DP od drugiej połowy sierpnia do początku września 1939 r. IV. Krótki życiorys okupacyjny: Mieszkałem w Bydgoszczy, początkowo w mieszkaniu mojch rodziców przy ul.chrobrego nr 21 m4, gdzie wraz z nami zamieszkała siostrą mej Matki, Waleria Raszewska z synem bigniwwem. Nasi Ojcowie, Teodor Biskupski ^o^. i Jan Raszewski (kpt.) służyli w WP. W tym czasie podjąłem prace w fabryce (P.II.2.a.)» pracowała też moja siostra w wc^rsztacie krawieckim i brat cioteczn^y Zbigniew Raszewski w odlewni metali K0szeniuka.Wiosną 1940 r Gestapo aresztowało Zbigniewa Raszewskiego. Naszą rodzinę wy- 5

6 rzucono wczasie 30 min z mieszkania przy ul 8hrobrego i przymusowo przekwatratowano do pokoju sublokatorskiego przy ul. Śląskiej. Mnie aresztowało Gestapo 16 maja 1940 r Podczas naszego pobytu w więzieniu Gestapo, najpierw przy ul. P0niatowskiego a następnie przy ml. Wały Jagielońskie nasza rodaina przeniosła się do mieszkania przy ul Gdańskiej nr 164. Do domu powróciłem po 6 m;-cach. V.Działalność konspiracyjna 1/ Data i okoliczności wstąpienia do organizacji konspiracyjnej ( jakiej? ) (pseudonimy ). a) Jesienią 1939 r ( październik, grudzień) grupa K0legów z 4 BDH oraz kolegów z poza drużyny samorzutnie rozpoczęła działalność o charaktrze dość przypadkowym. Np. Z wagonu kolejowego załadowanego wrakiem samolotu i odstawionego na bocznicę w kierunku Rynkowa wymontowano karabin maszyno- ' wy. Akcja wymagała dwóch podejść, pierwszym uczestniczyłem bezpośrednio, w drugim ubezpieczałem. K.m* przekazano starszym kolegom ( podobno rusznikarzom). Dwukrotny przyjazd nielegalny z Warszawy}! do Bydgoszczy w grudniu 1939 i na po czątku 1940 r dh Janusza Raszewskiego z kręgu starszohatfcer skiego "Kruków", studenta P.W. zainspirował nas do dalszej działalności np, sporządzaliśmy listy "volksdeutschów", którzy, na zarządzenie władz niemieckich musieli oznaczać tup soje mieszkania napisem : "Hier whont Deutscher V spisywałem Ki emców z ulicy Chrobrego. Listy przekazywałem mz.raszewskiemu.dalszej ich drogi nie znam. Na początku 1940 r nastąpiły aresztowania. N-je wiem kto był sprawcą donosu lub niedyskrecji. Areszowano Z. Raszewskiego, Kliglicha i ^ózia(nazwiska nie znam). Mnie aresztowano 16 maja 1940 r. P0nieważ już zdołano przekazać będącemu w areszcie Z.Raszewskiemu, że jego brat JAnusz Raszewski zdołał przedostać się do Francji, więc Z.Raszewski wmówił 6

7 H 4 prowadzącemu śledztwo komisarzowi Witt, źe jego brat jest głównym prowodyrem a Gestapo dorobiło do tego łączność Janusza Raszewskiego z obcym dla Niemców wywiadem. Wiedząc La >oaoca wewnętrznej łączności więźniów o przebiego śledztwa, moje zeznanie potwierdziły tę tezę i na tym śledztwo zakończono-. Więcej Joz-oc. J aresztowań w tej sprawie nie było. Najstarszego,lÓzia" skierowano do obozu koncentracyjnego a nas młodszych, kolejno zwalniano skazując na ciągły nadzór policyjny. P0czątkowo musiałem się zgłaszać do Gestapo 2 x tygodniowo a po kilku miesiącjibh jeden raz tygodniowo. Ale okres samorzutnej działalności trwał nadal. Rozwinięta była akcja samokształceniowa poprzez?ns opracowawanie i wygłaszanie referatów z zakresu historii, kultury czy ekonomii. W grupie Stefan K^ajbor wykonał do tego celu epidiaskop. Działał też pod kierunkiem Z.Raszewskiego teatr kukiełek którego scenarzystą i wykonawcą kukiełek byłem ja. W 1943 roku jeden z kolegów, dh Tadeusz Brukwicki ( z 7 BDH) nawiązał kontakt z organizacją wojskową AK. działającą w niemieckiej skłsdnicy amunicji w Osowej Górze w Bydgoszczy. W skład tej organizacji weszła cała nasza grupa. Przyjęto nas jako grupę harcerską na służbę łączników łączności wewnętrznej garnizonu Armii Krajowej w Bydgosaczy. P0 wojnie dowiedziałem się, że grupę zaliczano do Szarych Szeregów. Przysięgę złożyłem na ręce "Pawła" - nie znany mi był stopień, nazwisko i funkcja "Pawła" do którego byłem przydzielony jako gonieic. Pseudonim mój był "Szarj". Naszym obowiązkiem było odbierać przesyłki dt poprzez d-cę grupy "Alojzego" kierować do łącznika adresata oraz odbierać przesyłki i bezpiecznie dostarczać je "Pawłowi". Natężenie przesyłek w obie strony było różne - o ile pamiętam od 2 do 4 razy tygodniowo. Przesyłki musiały być w czasie 7

8 5 przenoszenia ukrywane,, Ponieważ były to prawie zawsze pisane na bibułkach meldunki czy raporjtty więc do ich ukrycia stose ałei] specjalnie wydrążoną śrubę maszynową, która w torbie z narzędziami nie zwracała uwagi. Śrubę tę posiadam do dziś. Niezależnie od pełnienia tej służby prowadziliśmy samokształceniowe szkolenie o charakterze wojskowym,, Korzystaliśmy z następujących materiałów:. Podręcznik D-cy Plmtonu Strzeleckiego wydany przez MSW Dep.Piechoty rok Podręcznik przysposobienia Wojskowego wydany przez Główną Księgarnię Wojskową w W-wie w 1928 r. Na podstawie tych podcęczni'"ów uczyliśmy się: Wiadomości o broni. Z tych podręczników odręcznie sporządzałem coś w rodzaju skróconej instrukcji obsługi i rozprowadzałem między kolegami. Ponadto korzystalśmy z organizowanych przez Niemców w Bydgoszczy t.z. "Wehrmachtstagów" podczas których demonstrowano posiadaną broń nie sądząc aby na takie pokazy przychodzili Polacy. Ale myśmy chodzili. Korzystaliśmy też z niemieckich broszurek szkoleniowych np o budowie i obsłudze pistoletów maszynowych MP-41. Topografii i wykonywania szkiców topofraficznych. Te zajęci odbywały się w lesie i tylko w niedzielę. Do tego celu kupowaliśmy niemieckie mapy w sk&li 1 ::ooooo» Samarytanki. Udzielanie I pomocy w przypadku zranienia. Organizacji niemieckiego wojska i organizacji paramilitarny jak np (SA, SS, NSKK, NSFK, NSRK, HJ i tp.) Trenowaliśmy jazdy na rowerach i do czasu rekwirowania przez Niemców nart płaskie biegi terenowo-narciarskie. VII Okres pookupacyjna: 8

9 '. - A B i s k u p s k i Mieczysław W a r s z a w a 06.C r. W a r s z a w a, ~ K o j e uwagi. OOOl^1! W zeszycie "Biuletynu" z grudnia 1993 r. Nr 4/20/93 w dodatku zamieszczono wykaz nazwisk osób określonych przez Redakcję Biuletynu jako..."nazwiska konspiratorów inspektoratu AK Bydgoszcz, obejmującego garnizon Bydgoszcz, obwody: Bydgoszcz^ Szubin,Swieie i Wyrzysk." W dodatkowej uwadze Redakcja zastrzega się że... " ze względu na brak miejsca zamieszczamy tylko część nazwisk z tego inspektoratu z prośbą o uzupełnienie informacji na ich temat, jak również o podanie inaych osób, o których wiadomo, zs prowadziły działalność konspiratorską." W nawiązaniu do powyższego apelu informuję, że w wykazie nie znalazłem nazwisk osób znaczących dla działań konsporacyjnych w Bydgoszczy w latach a mianowicie: - K-t Garnizonu i K-t Pod okręgu Bydgosko-Grdańskiego( od lata 1942 do marca 1943 ) Aleksander Schulz, zmarł w latach 5.aiewiędziesiątych w Poznaniu pozostawiając rękopis p.t. " *jzkic Działalności Armii Krajowej Okręg Pomorze w Podokręgu " Jary". - Alojzy Suszek "Paweł", w ostatnich latach okupacji k-t inspe-. V ktoratu bydgoskiego - byłem Jego łącznikiem. - Sonnenfeld Bronisław "Lech" - ostatni k-t garnizonu bydgoskiego - Sruetzmacber Henryk "Michał" - szef łączności, - Biały Leszek "Jakub" k-t łączności okręgu i pookregu, \ i / ^ - Płcszyńska Sabina, zamężna Pawlak- Szyfrantka, mieszka w Bydgoszczy przy ul Wiosennej 12, obecnie b. ciężko chora. Z powyższymi osobami albo spotykałem się w czasie służby, albo o nich słyszamem jako o naszych dowódcach czy współpracownikach. *V literaturze spotyka się jeszcze nazwiska konspiratorów związanych z terenem Pomorza a mianowicie: Pałubicki Jan "Janusz" K-t Okręgu Chyliński Józef "Rekin" Szef Sztabu Okręgu 0-russ Józef"Staniaław" Szef Wywiadu 9

10 O) W rękopisie A.Schulza wymienieni są dalsi konspiratorzy. W wykazie jest umieszczone nazwisko Stefana Klajbora uzupełnione uwagą" łączność garnizinu Bydgoszcz." Stefan Klajbor, mgrster inżynier architekt- twórca budynku Filharmonii Bydgoskiej, uczestniczył nie tylko w "garnizonowej służbie łączności" garnizonu "Dwór" o której to służbie pisał Aleksander Schulz że działała bardzo sprawnie, ale brał udział w pracach Szarych Szeregów - której na nazwy wtedy nie znałem. W grupie kolegów kontynuujących prace drużyn harcerskich 4 BDH ( Gim.i lic. im Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza) i 6 BDH ( G-irc. i Liceum im Mikołaja Kopernika) oraz z Gimnazjum Kupieckiego przez cały okres okupacji uczestniczył w samokształceniu się. Dla celów samokształceniowych wykonał epidiaskop wtedy albo nie będący w sprzedaży albo niedostępby dla Polaków.Również dziełem Stefana była gwiazda betlejemska, oświetlona i obracająca się dla konspiracyjnych kolędników (1942). <i grupie Stefan był jednym z najmłodszych uczestników: należeli do grupy: -Tadeusz Brukwieki -Jan Brukwicki -Mieczysławw Brukwicki -Zbigniew Raszewski -Tadeusz Kierzkowski -Stefan Klajbor -Lech Michalski -Mieczysław Biskupski ID c ^ * ' Ta grupa w mniej więcej w tym składzie działała już od jesieni 1939 r.w zakresie pracy harcerskiej.prym w niej wiedli Lech Michalski, ostatni drużynowy na obozie 4BDH, Tadeusz Brukwicki i Zbigniew Raszewski. Już jesienią 1939 r członkowie grupy ewioencjoro- ali mieszkających w Bydgoszczy Polaków, którzy bezpo- 10

11 średnio po wkroczeniu do miasta Hiemców przyjęli obywatelstwo niemieckie (Volksdeutche - nie należy mylić z Singedeutsch). Listy te były przekazywane L. Michalskiemu a dalej ich dregi nie znam.następnie część grupy w ramach próby zdobycia broni, i odcięła z wraku samolotu porzuconego na wagonie stojącym na bocznicy przy ul. Artyleryjskiej - karabin maszyno7/y przekazany przez Z. Raszewskiego starszym kolegom do konserwacji i przechowa nia. W tym czasie, to jest 1939/1940 "namierzyło" nas bydgoskie gestapo i aresztowało na początku maja 1940 r Sbigaiwe Raszewskiego a w połowie maja Mieczysława Biskupskiego. Aresztowano również dwóch współpracowników Z.Raszewskiego, niejakiego Kliglicha i NN ( obaj nie byli harcerzami). Dzięki inteligentnej obronie Z.Raszewskiego i dzięki możliwości porozumienia się między więźniami gestapo nie uzyskało potwierdzenia swych zarzutów (dążenia do zniszczenia III Rzeszy) i z końcem 194o zwolniło M.Biskupskiego a wiosną 1941 r Z.Raszewskiego utrzymując nad nimi dozór policyjny.cirupa jednak dalej podejmowała różnorodne działania; np. : - odczyty dotyczące historii i literatury polskiej (Zbigniew Raszewski i Tadeusz Brukwicki) - koncerty skrzypcowe (Jan Brukwicki, Stefan Klajbor) - przedstawienia teatru kukiełek ( Zbigniew Raszewski, Mieczysław Biskupski) - organizację własnej kasy oszczędnościowej, zabezpieczającej własne wkłady członków zakupem dostępnego sprzętu muzycznego (harmonie,flety)i fotograficznego (Jan Brukwicki) - naukę terenoznawstwa, zdejmowanie szkiców topograficznych 5 Mieczysław Biskupski) - Maukę o niemieckiej armii (Zbigniew Raszewski) - naukę o broni ( Mieczysław Biskupski) 11 V

12 \ I-»V 1943 r cała grupa, za sprawą Tadeusza Brukwickiegc- została zaprzysiężona indywidualnie przez oficerów AK^- jako grupa harcerska dla pełnienia ke służby wewnętrznej łączności garnizonu AK w Bydgoszczy.Mnie zaprzysięgał oficer "Paweł",jak później się dowiedziałem był nim Alojzy Suszek. Początkowo dowodził grupą Tadeusz Brukwicki a następnie po jego wywiezieniu przez Niemców do prac fortyfikacyjnych - Zbigniew Raszewski.Jedynie Lech Michalski miał inny przydział.w toku służby, do grupy byli włączani i inni członkowie nie wywodzący się z pierwotnego składu grupy. Ich nazwisk aie pamiętam. Z kolegów pierwotnie należących do grupy obecnie już nie żyją : Zbigniew Raszewski, Mieczysław Brukwicki, Tadeusz Kierzkowski i Stefan Klajbor. Pozostali to: Lech Michalski - pracownik naukowy UMK Toruń zamieszkły w Toruniu Jan Brukwicki - emeryt zamieszkały w Stargardzie Szczecińskim Tadeusz Brukwicki - emeryt zamieszkały w Poznaniu przy ul i Mieczysław 3iskupski - emeryt zamieśzkijst w warszawie przy Przedstawiając powyższe uzupełnienie oraz poszerzając dane o środowisku w którym działał wymieniony przez Redakcję Stefan Klajbor chciałbym wykazać, że ówcześnie młodzi ludzie vo b, krótkim wstrząsie psychicznym jkim była przegrana kampania 1939 r, niezwłocznie, bez rozkazu podjęli samorzutnie działania mające na cslu zarówno przeciwstawienie się militaryzmowi niemieckiemu jak również dazefeiu władz niemieckich do zpauperyzowania intelektualnego polaków - mieszkańców Bydgoszczy i Pomorza. Zadania te konsekwentnie realizowali.równolegle v bezdyskusyjnie nodjęli służbę w AK jako pełnoprawnym Wojsku Polskim. Może to właśnie wartob.y w Biuletynie przedstawić. 12

13 ' j* v p. S. Lech Michalski miał spore kłopoty po"wyzwoleniu"w latach 1945»1946 lub spowodowane przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Ale o tym mfiże się jeszcze sam wypowie. ^ Literatura: 1. Dzieje "Błękitnej Czwórki Bvdffoskiej" IV Bydgoskiej Drużyny, Harcerskiej im. Jana Kilińskiego. Opracował i wydał na prawach rękopisu w formie skryptu Lech Michalski, Toruń 1S "Szkic działalności AK na Pomorzu" Rękopis, Autorem jest Aleksander Schultz, E-t Garnizonu AK Bydgoszcz. Zmarły w poznaniu. 3. ''Raptularz 1967/1968" Autor Zbigniew Raszewski, Wydawca d, 0 Interim 1993* 4. Przygotowywany do druku w Bydgoszczy " Pamiętnik Gapia, Bydgoszcz jaką pamiętam z lat " Autor Zbigniew (X\p Raszewski. Fragmenty były drukowane w czasopiśmie "Pomorze i Kujawy i innych.. ( Y i 13

14 ^, 14

15 M o <7, * / l ' t _ Biskupski Mieczy sław _.. ', War s z a w a >dnia 16.VI r / miejscowość - :..p.9...bzazz....» ««w V- ^ _ nazwisko, imię, pseudonim i adres ""** *' srładal *-.., W-vra-ul. i ' S*w*Ą. OŚWIADCZENIE ŚWIADKA * * ł* Ja, jako uczestnik(c%hs^ (wymienić formacje Ruchu Oporu, nazwę obozu lub więzienia, formację woj-v s^wą od_do)- ^ru-p^ łączników służby łącznośoi-^we-w&ętrzne j garnizonu Armii Krajowej w Bydgoszczy od """Tl."XI': T943 -do- 20.I (okres zweryfi "kottany"";)... świadomy^ odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa kaniego za prawdziwość podanych niżej przeze mnie faktów, legitymujący^) się dowodem osobistym seria inumer.. 3J S..wydanym dnia xiiŹ.,.19, J$ r.przez...xm.o...j.^ar.aza.'ii.a z.q.li.b.qr.z oświadczań_ że Ob. J g g * * *.m m arodz. dnia r.w jest mi znany(^rf osobiście wymienić formację Ruchu Oporu, nazwę obozu luz więzienia, formację wojskową oraz okoliczności' w których świadek zetknął się z otrzymującym( ą) oświadczenie iczasokres od do): Marsk 1... należał do.grupy. harcerzy, którzy jako całość po kolejnym zaprzysiężeniu pełnili funkcję łączników służby wewnętrznej garnizonu A.K. w Bydgoszczy. -V tym czasie, t.j. od 11.XI.1943r do r. spotykałem się z Nowakowskim tak przy wykonywaniu zadań łącznika jak i przy zajęciach samokształcenio- 'wtctf Wyżej wymieniony^) posiadał^*) pseudonim..'.!.mar.ek.il ipełnił(-a)*funkcję brałfe) udział (w tej części opisuje się: przebieg służby idziałalność w okresie bezpośredniego udziału w walkach wolnościowych, pełnioną funkcję, stopień wojskowy, w jakich był(a) oddziałach, grupach, placówkach, pod czyim dowództwem, kierownictwem, udział w akcjach bojowych iinnych, w jakich miej- 1 scowościach, nazwa obozu itp. wszelkie zmiany iczasokres od do):..q.d.dnia.1...1,.a I.» nale ał dr grupy łączników służby 'wewnętrznej.garnizonu A.K. Bydgoszcz..której d-cami byli: do marca Tadeusz Brukwicki ps"alojzy", od marca _-^.I-Ii45_;- Zbigniwe.Raszewski ps./jerzy" i "Alojzy i* Dostarczałem, między innymi Ob. Nowakowskiemu pod adres przy ul. Bielica na Szwederowie" (dielnica Bydgoszczy) meldunki do przekazania dalej do adresata. Nowakowski uczestniczył również w samokształceniu się zastępu harcerskiego w Przygotowania wojskowego. zakresie Jeżeli świadek jest członkiem ZBoWiD powinien wpisać numer legitymacji członkowskiej -26-5/45 3.1** ZSTfl P wydanej przez Zarząd Wojewódzki w i numer zaświadczenia wydanego przez Zarząd Wojewódzki w. J?.~.73..2,4.0...Zaśw.m Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pieczęć i podpis odp^tóedriich władz lub ZarządJi zaow ^ Jcdnoraz. ZRoWiD. Zaii nazwlskcf imię, stopień wojskowy, funkcja, stanowisko 15 ZGT U 'J

16 16.1

17 ^ X s, 17

18 JflŁlOSY&ŁAl ailłukłki Inspektorat żydgoszoa Garnizon Bydgoszcz* żołnierz Aii w łączno uc i wewnętrznej garnizonu byugaskiego. ps* "Lzary ZuLoozyB lam Biskupski syn Teodora 1 toiy ^zarewioz* ur«29 grudnie 1923 r«v. Poznaniu* był po przeniesieniu się rouainy do.uydgosaozy uczniem Gimn*im#uaigłego-i4ydae /Gimn*iiuiaenietyosne/ i członkiem 4 3#iJ#h» Jua w r* po zajęciu wydgoszczy praez i.iencćw wziął udział w akcjach konspiracyjnych hai-oerzy 4 B *J 5 *łi* j e k np* wywie* ozenie sztandaru drużyny harcerskiej z gjaeehu szkoły i f W tr u L o ftu oraz innychp a m t if e Ą, w celu ich ukrycie. w nie e zestrzelonego samolotu polskiego lotniczego karabinu maszynowego i zabezpieczenie zdobyczy* zbieranie nazwisk volkedeutsohów itp*aresztowany przez gęsta po w maju 1940 r* i zwolniony po staraniach rodziny w pazdziernlku 1940 r*, zobowiązany zpsteł do okresowego meldowanie się ne gestapo* Po rocznej prześle, został w IV kw* 1941 r* członkiem konspiracyjnej grupy samopomocy i samopształoenie b*haroerzy* które w maju 1943 r. po zaprzysiężeniu przyjęła wewnętrzną łączność garnizonu bydgoskiego AK* Łączył okresom k-denta gafcuizonu Aleksandra ^ehulsa z Alojzym puszkiem k-tem rejonu Bielewki do kwietnie 1944 r* j?o zdaniu matury w 134& r* i studiach na olitechnice ioznańekiej przeniósł ais* do»*urazowy, gdzie pracował jako inzynier-meehenik* Ua emeryturze* mieszka w Warszawie* jest porucznikiem rezerwy* źródła> iielaojet Zbigniewa aeszewskiego* Leszka tdohslskiego*!fsdeui,ze iirukwickiego i życiowa własny* Opr* Tadeusz Brukwicki "Alojzy** stycze ń 1993 ** f o l '. d O ^ 'CL {MSpóffitcWHJ. no^ua h ib- Hv»>J, 18

19 Biskupski Mieczysław ps."szary" / /, żołnierz łączności gam. AK Bydgoszcz. Ur.29.XII.1923 r. w Poznaniu, s.teodora i Anny z d.łazarewicz. Po przeniesieniu się rodziny do Bydgoszczy, był uczniem Gimn.Hum. im.smigłego-rydza i członkiem 4 BDH. Po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców, brał udział w konsp. akcjach harcerzy 4 PDI1 /wywiezienie sztandaru i kroniki drużyny z gmachu szkoły oraz innych pamiątek w celu ich ukrycia, wymontowanie z zestrzelonego polskiego samolotu karabinu maszynowego i zabezpieczenie zdobyczy,zbieranie nazwisk Volksdeutschów itp./. Aresztowany przez gestapo w maju 1940 r., został zwolniony dzięki staraniom rodziny w październiku tegoż roku. Zobowiązany był do okresowego meldowania się na gestapo. W IV.kwartale 1941 r. został członkiem konspiracyjnej, ha\rcerskiej grupy samopomocy i samokształcenia, która w maju V_/ 1943 r., po zaprzysiężeniu na żołnierzy AK, przejęła łączno.id wewnętrzną garn.ak Bydgoszcz. Do kwietnia 1943 r. M.Biskupski był łącznikiem Alojzego Suszka ps." 'PctUCL',kmdte rejonu Bielawki z Aleksandrem Schulzem, ps."michał-maciej", kmdtem ^arn.ak Bydgoszcz. Po zakończeniu wojny w 1946 r. zdał maturę, ukończył studia na Politeebn.Poznańskiej i przeniósł się do Warszawy, ^g4z4e -pracował -J jako inż.-h»eettbnilc. Obecnie na emeryturze. l'.& stopień por.rez. AP AK T.Z.haszewski-ege, M.Michalskiej,^Brukwic^iege,.I.Bisicupski^- 'fco. T.Brukwicki 19

20 ,uś ( ) zcad-. Nakla n/notecią, Obw. Nakle, syn Tomasza, ego w Nakle, powstańca y z d. Siewiert. Do wybuy gimnazjum w Aleksan- \ w Bojanowie, ii wrześniowej. Podczas ał w majątku ojca, w 1942 Siemens Bauunion w d lutego 1943 r. do końca sądzanym przez Niemca Makia. Do służby w AK dzierniku 1943 r. przez arol, kmdta Obw. AK ;wka i drużynę w sile 10 zastępcą jego byl Luś, zorganizowano nasłuch miec Erdmann, będący owiadomił o obławie na ukrytych w kopcu siana, a w Borach Tucholskich. 'Jakła. Obw. do MO a od 1 III do o. Aresztowany przez UB d Rejonowy w Szczecinie vał zawodowo początkowo Zw. Wędkarskim. Zmarł Biskupski Mieczysław ps. Szary ( ), żołnierz łączności Garn. AK Bydgoszcz. Ur. 29 XII 1923 r. w Poznaniu, syn Teodora - porucznika WP i Anny z d. Łazarewicz. Po przeniesieniu się rodziny do Bydgoszczy był uczniem Gimnazjum im. Śmigłego-Rydza i członkiem 4 BDH. Po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców brał udział w konspiracyjnych akcjach harcerzy 4 BDH (wywiezienie sztandaru i kroniki drużyny z gmachu szkoły oraz innych pamiątek w celu ich ukrycia; wymontowanie z zestrzelonego polskiego samolotu, znajdującego się w wagonie stojącym na bocznicy kolejowej na przedmieściu Bydgoszczy, karabinu maszynowego i przekazanie zdobyczy rusznikarzowi; zbieranie nazwisk Volksdeutschów itp.). Aresztowany przez gestapo w maju 1940 r., został zwolniony dzięki staraniom rodziny w październiku tegoż roku. Zobowiązany byl do okresowego meldowania się na gestapo. WIV. kwartale 1941 r. został członkiem konspiracyjnej, harcerskiej grupy samopomocy i samokształcenia, która w maju 1943 r., po zaprzysiężeniu na żołnierzy AK, przejęła łączność wewnętrzną Garn. AK Bydgoszcz. Do kwietnia 1943 r. Biskupski był łącznikiem Alojzego Suszka ps. Paweł, kmdta Rejonu Bielawki, z Aleksandrem Schulzem ps. Michał-Maciej, kmdtem Gam. AK Bydgoszcz. Po zakończeniu wojny w 1946 r. zdał maturę, ukończył studia na Politechnice Poznańskiej i przeniósł się do Warszawy. Obecnie na emeryturze. Ma stopień por. rez. AP AK, T.: B isk u p sk i M., Bruk w iek i T., M ic h a lsk i L., R a szew sk i Z. Tadeusz Brukwicki Benedykt Musiał ) t 20

21 vo C J&T 21

22 i i i'?' 22

23 23 ^

24 Biskupski Mieczysław ^ *** /I (5* Warszawa,dn r ui-y^o warszawa 7? ^ TifWyf, oto U->4j Ldz- ' ' Redakcja Biuletynu Fundacji "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" ul.piekary nr _T_o_r u_ń ostatnich kilku zeszytach Biuletynu, w dodatkach zamieszczone były wykazy osób biorących udział w konspiracji AK w Bydgoszczy. Autorzy apelują o uwagi i uzupełnienia. W zeszycie nr 4/20/93 wymieniono Stefana Klajbora. W nawiązaniu do apelu Autorów Biuletynu przesyłam moje uwagi dotyczące środowiska w którym działał Stefan. Wcześniej nie zgłaszałem uwag, sądząc,że w Biuletynie konspiratorzy wymieniani będą pewnymi grupami. 0 ile jednak do wykazu trafiają nazwiska przypuszczam że wyrywkowo - pozwalam sobie na załączenie uzupełnień. Dodatkowo informuję, że o czynnym w tej grupie Zbigniewie Raszewskim Biuletyn umieścił wspomnienia pośmiertne autorstwa Leszka Michalskiego. 24

25 j ^ 25

26 5 ^ 26

27 ś w ia t o w y Z w i ą z e k Ż a łn ierzy Armii K rajów#! Kało w Taruniu ul. M ickiewicza 9 Wpłynęło dnia T, l o U L L.dz. 11/98 Toruń, dnia r. Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej ul. Wielkie Garbary Toruń i Zarząd Koła AK w Toruniu, przesyła w załączeniu wypożyczone przez Kol* Mieczysława Biskupskiego pismo wraz z dwoma zdjęciami archiwalnymi do wykorzystania. Po wykorzystaniu uprzejmie prosimy o przesłanie Koledze z Xł SX3535^ na Jego adres w Warszawie. a t y w w u. e ^ Z A D U KOL A Ś«ia.«j-y itibymriricm iiaiikniwei U P O v mgr Stejan Musz.fó*k /LU VVV l ^ f * i P - i? - ^ 2 27

28 I lynuol OCH-28 98l.-23-S9 ls>l 2 AjeqjB9 M'in f3mofej» iiujjv SDisJomOcj iun/wqojv vrovannd M Z l/lls z "i~n'v /Vv, /. (e- ^ % Szan, Pan Prezes Zarządu Koła 3SSAK w Toruniu u l. Mickiewicza 9 Szanowny Panie! Dziękujemy za rozpropagowanie naszego apelu o nadsyłanie fotografii z okresu niemieckiej okupacji, W odpowiedzi na państwa pismo z br, uprzejmie informujemy., że po zrobieniu odbitek fotografie wypożyczone przez p, Mieczysława Biskupskiego,- zostały odesłane właścicielowi, S wyrazami szacunku Wlceg-ezes Zarządu ranna Maciejewska-Marcinkowska 28

29 FUNDACJA Archiwum Pomorskie Armii Kraj o*. ul.w.garbary 2,tel T O R U Ń loku?on jc>i ^ 0<0' Szanowny Pan Mieczysław Biskupski O i WARSZAWA Szanowny Panie! Dziękujemy za szybka reakcje na apel Fundacji i za przesłanie zdjęć z okresu niemieckiej okupacji, Zgodnie z Pana życzeniem po zrobieniu odbitek odsyłamy fotografie, Łączymy wyrazy szacunku Wiceprezes Zarządu mgr Macięjewska-Marcinkowska 29

30 O 30

31 S 31

32 C. J. <1 32

33 -) 33

34 ~ 34

35 ; 35

36 p- 36

37 i 37

38 4. 38

39 CL v 39

40 ^0 40

41 41 J.

42 42

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 I./l. Relacja ^ /I I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora "II. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące rodziny

Bardziej szczegółowo

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora "

1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 3 U. ^, W.h R 1/1. Relacja k. 5 " ł 1/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora 1/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora " 111/1 - Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI l./l. Relacja l/2.dokumenty(sensu stricte) dotyczące osoby relatora 1/3.Inne materiały dokumentacyjne dotyczące delatora II. Materiały uzupełniające relację III/1.Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI > 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI >. Q ^ :. U 0 ^ ę ^,... I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora 1./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora *'»» "II. Materiały uzupełniające relację III./l.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCr TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCr TECZKI 1 SPIS ZAWARTOŚCr TECZKI I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora ----- 1./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora «*11. Materiały uzupełniające relację III./l. Materiały dotyczące

Bardziej szczegółowo

01 tłt l$m 8Suw. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI. I./ l. Relacja. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

01 tłt l$m 8Suw. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI. I./ l. Relacja. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 01 tłt l$m 8Suw. I./ l. Relacja I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II. Materiały uzupełniające relację J

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1r f c w A...

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1r f c w A... 1. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1r f c w A... S M & f c....? ffl 16 I./l. Relacja jd/ ~ ^ I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II. Materiały

Bardziej szczegółowo

V. Nazw iskow e karty inform acyjne k i. VI. Fotografie

V. Nazw iskow e karty inform acyjne k i. VI. Fotografie 1 V. Nazw iskow e karty inform acyjne k i VI. Fotografie 2 3 A Stankiewicz Leon ps«"aptekarz1* /19lo-/ $$t/,szef Służby Sanitarnej Obwodu AK Gdynia-Miasto. ) 28,o6*191o r«w Biaseoznie koło Gniewa w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 12-14 września 2014 r. I. ORGANIZATOR : - Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie. II. WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI I./l. Relacja b. % -5, h - % I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II. Materiały uzupełniające relację - III./l.

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka

Krystyna Siedlecka. z domu. Cichocka Krystyna Siedlecka z domu Cichocka Krystyna Cichocka Jedyna córka Marianny i Bolesława Cichockich, urodziła się 25 X 1933 r. w Warszawie. 5-letnia Krysia 3 4-letnia Krysia 4 Dzieciństwo Do września 1944

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA. 5. Fundatorem obiektu było Społeczeństwo Ziemi Olkuskiej.

ANKIETA BADAWCZA. 5. Fundatorem obiektu było Społeczeństwo Ziemi Olkuskiej. Konkurs Zachować dla przyszłych pokoleń poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski ANKIETA BADAWCZA 1. Obiekt znajduje się w lasach na pograniczu gmin Wolbrom i Klucze w powiecie olkuskim,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Olaszek. Piastowski Słownik Biograficzny

Andrzej Olaszek. Piastowski Słownik Biograficzny Andrzej Olaszek Piastowski Słownik Biograficzny Mieszkaniec Piastowa od urodzenia. Aktywny działacz harcerstwa w Piastowie. Działacz Koła Seniorów przy Harcerskiej Izbie Pamięci. Współtwórca Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 maja 2009 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie procedury ukończenia studiów wyŝszych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCIy fj^ I./l. Relacja - "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora. 'II. Materiały uzupełniające relację Ilc oh f) ^ ~ %

SPIS ZAWARTOŚCIy fj^ I./l. Relacja - I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora. 'II. Materiały uzupełniające relację Ilc oh f) ^ ~ % FUN 1. SPIS ZAWARTOŚCIy fj^ t e c z k i v. f k x! Y O / ^. ^ h. ^ d ^. ^ i. O ^...! ^... ^.... I./l. Relacja - I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora "I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI...

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI... 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI... C u... 3 i. :. W I M M,.....,.. I. Materiały dokumentacyjne 1 najj/c/f y 1/1 - relacja właściw a U 5. / I - 5 I/2 - dokum enty (sensu stricto) dot. osoby relatora I/3 - inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS INFORMATOR XLI

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS INFORMATOR XLI LIGA OBRONY KRAJU BIURO KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W BYDGOSZCZY 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 30 tel. 52 371 27 40 fax. 52 371 27 40 www.lok.org.pl, e-mail biuro.zwbydgoszcz@lok.org.pl

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej

Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej Data wpływu... PODANIE Nr... Proszę o przyjęcie mnie na studia PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) prowadzone w formie stacjonarnej Kierunek: Pedagogika Specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE (FAKTYCZNE) MIEJSCE ZAMIESZKANIA ADRES DO KORESPONDENCJI

AKTUALNE (FAKTYCZNE) MIEJSCE ZAMIESZKANIA ADRES DO KORESPONDENCJI Ankieta personalna SŁUŻBA WIĘZIENNA Nr ewid. 1. Ankietę personalną należy przeczytać uważnie. 2. Wypełnić czytelnie i wyczerpująco wszystkie rubryki (pismem drukowanym). 3. Wypełnienie ankiety nie jest

Bardziej szczegółowo

Dokumenty należy złożyć: 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, 2. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i

Dokumenty należy złożyć: 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, 2. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i Dokumenty należy złożyć: 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, 2. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy, 3. Poświadczoną urzędowo kopię

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Połączenie kolejowe na lotnisko FOTO: cc wikimedia Gazeta Zielonogórska W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki organizacyjnej Straży Granicznej) Nr ewid.

(pieczęć jednostki organizacyjnej Straży Granicznej) Nr ewid. (pieczęć jednostki organizacyjnej Straży Granicznej) Nr ewid. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA I. DANE OSOBOWE 1. 2. 3. 4. 5.- 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nazwisko Imię (imiona) Nazwisko rodowe Imiona

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

IS ZAWARTOŚCI TECZKI

IS ZAWARTOŚCI TECZKI U 1 IS ZAWARTOŚCI TECZKI s. I/2. Dokumenty (sensu slrlcło) dotyczące osoby relalora I/3. Inne rflalerialy dokumentacyjne dolyczące osoby relalora II. Materiały uzupełniająca relację ^ li Ą. " l( 111/1-

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W 30-LECIU W PŁASZCZYŹNIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH MŁODZIEŻY

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W 30-LECIU W PŁASZCZYŹNIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH MŁODZIEŻY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W 30-LECIU W PŁASZCZYŹNIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH MŁODZIEŻY Materiał opracowano na podstawie działalności Związku na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Szkolny Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej 1. Podaj dokładną datę powstania Armii Krajowej ( 1 pkt ) 14 luty 1942 r.. 2. Grot, Bór, Niedźwiadek to pseudonimy trzech osób. Podaj ich imiona i nazwiska oraz

Bardziej szczegółowo

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie]

Znaczek Batalionów Chłopskich [ze zbiorów MHPRL w Warszawie] Oddział BCh w okolicach Opatowa, 1942 r. [ze zbiorów Mauzoleum w Michniowie] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów, wysadzanie linii kolejowych było jednym ze sposobów walki z okupantem, b.d.m. [ze zbiorów IPN] Akcje dywersyjne na Kielecczyźnie. Niszczenie transportów,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. nt. 96. Rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. Badanie i odszukiwanie historycznych granic w Polsce.

KONFERENCJA. nt. 96. Rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. Badanie i odszukiwanie historycznych granic w Polsce. KONFERENCJA nt. 96. Rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. Badanie i odszukiwanie historycznych granic w Polsce. Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego Lusowo 27.06.2015

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932

Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim, burmistrz Gębic w latach 1919 1932 Jan Draheim urodził się 21 czerwca 1873 r. w Kamionku jako jedno z siedmiorga dzieci Szczepana i Pelagii (z Krugerów) Draheimów. Dnia 16 kwietnia 1884 r.,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Nazwa usługi Podstawa prawna Wymagane dokumenty WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 943

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 943 Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły

Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły Konspekt prezentacji Janusz Kusociński- patron naszej szkoły 1. Slajd tytułowy- cytat Janusza Kusocińskiego 2.Slajd- Rodzina Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 r. w Warszawie, jako szóste,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 września 2004 r. Dz.U.2004.210.2136 2014.12.18 zm. Dz.U.2014.1703 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1664 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 362 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy

Bardziej szczegółowo

O bohaterach Kamieni na szaniec

O bohaterach Kamieni na szaniec O bohaterach Kamieni na szaniec Dzięki takim Polakom, ich sile woli, hartowi ducha, wyjątkowej odwadze i poświęceniu powstała w okupowanym kraju sprawnie działająca, konspiracyjna, wielotysięczna organizacja,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora. I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora 1 SPIS ZAWARTO? TECZKI U I./l. Relacja JL & 5- /I' 8 I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II._Materiały uzupełniające re la c ję III./l,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) Dz.U.04.210.2136 2008-01-23 zm. Dz.U.2008.11.60 1 2009-07-18 zm. Dz.U.2009.106.883 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

KANDYDATA DO SŁUŻBY. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. zdjęcie legitymacyjne

KANDYDATA DO SŁUŻBY. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. zdjęcie legitymacyjne Ocena sprawności Analiza dokumentów fizycznej wypełnia pracownik Komendy SUMA PKT K W E S T I O N A R I U S Z O S O B O W Y KANDYDATA DO SŁUŻBY w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie 30-427 KRAKÓW, ul. Żywiecka 12, tel. fax (012) 6342534, E-mail: zo.krakow@pzlow.pl konto bankowe: 56124047221111000048588201, NIP 526 030 04 63 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów.

Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów. Szkolenie sanitarne Rejonu V-go ZWZ AK Rejowiec- Pawłów. Temat zrealizowano na podstawie opowieści Henryka Lasockiego ps Las. Dokument i fotografie wykorzystałem przy pomocy odbitek elektronicznych. Otrzymałem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów...

Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... Konkurs wiedzy historycznej Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 Imię i nazwisko... Klasa... Szkoła... Liczba punktów... 1. Podaj dokładną datę powstania Służby Zwycięstwu Polski oraz imię i nazwisko komendanta

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY Pieczęć jednostki organizacyjnej Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące r e la to ra----- I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora II.-Materiały uzupełniające relację----- III./l. M ateriały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony corocznie jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów filologii, spec. filologia germańska kończących studia w roku akad. 2015/2016 dotyczy zasad po polskiej stronie

Informacja dla studentów filologii, spec. filologia germańska kończących studia w roku akad. 2015/2016 dotyczy zasad po polskiej stronie Informacja dla studentów filologii, spec. filologia germańska kończących studia w roku akad. 2015/2016 dotyczy zasad po polskiej stronie A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku)

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku) ... Nr wniosku...... (data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2015/ 2016 dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Zawiercie UWAGA: przed rozpoczęciem wypełniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Na podstawie 15 pkt.1 ust.2-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej

Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej Ludowy Klub Turystyczny W Y C Z Ó Ł G o ś c i e r a d z Regulamin XII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego pn. Ekologicznie po Ziemi Koronowskiej stanowiący III rundę Turystycznych Motorowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VII 2015/2016 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o najem mieszkania z zasobu Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. I. Wnioskodawca :...

WNIOSEK. o najem mieszkania z zasobu Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. I. Wnioskodawca :... WNIOSEK o najem mieszkania z zasobu Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. I. Wnioskodawca :... (imię i nazwisko)... ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, )..

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo