Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie OVUMSENIORA"

Transkrypt

1 Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA

2

3 Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA

4 Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Wydawca: Stowarzyszenie Ovum ul. Traugutta Gdynia EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Wydanie I Grudzień 2014 nakład 2000 szt.

5 Spis treści Przedmowa... 5 Rozdział I Aktywność seniora... 7 KLUBY SENIORA...7 GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KLUB SENIORA...8 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU...8 GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU...10 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE...10 JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE...10 JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE REJESTROWANE...13 JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ...17 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)...18 WOLONTARIAT...20 GDZIE MOŻNA POMAGAĆ...21 BANK CZASU...22 Rozdział II Finanse seniora POMOC SPOŁECZNA...25 POMOC FINANSOWA...25 POMOC NIEFINANSOWA...29 POMOC FINANSOWA Z ZUS...29 POMOC DLA KOMBATANTÓW...30 OPŁATY ZA MIESZKANIE...31 ODWRÓCONA HIPOTEKA...33 ULGI I ZNIŻKI...34 ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...38 Rozdział III Zdrowie seniora BADANIA LEKARSKIE, KTÓRE WARTO ZROBIĆ...39 NIE TYLKO PROBLEMY CIAŁA...42 OBJAWY OTĘPIENNE...46 POMOC Z NFZ...48 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU...52 OPIEKA PIELĘGNIARKI...52

6 WYJAZD OPŁACANY ZE ŚRODKÓW ZUS...53 TURNUSY REHABILITACYJNE...53 SANATORIUM...56 USŁUGI OPIEKUŃCZE...58 DZIENNE DOMY POMOCY I KLUBY SAMOPOMOCY...59 DOMY OPIEKI...60 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY...63 HOSPICJUM...64 LECZENIE BÓLU...65 Rozdział IV Prawa seniora SENIOR I ZAKUPY CZYLI PRAWO KONSUMENCKIE...67 USŁUGI BANKOWE...71 PRAWO SPADKOWE...74 PRZEMOC...81 Rozdział V Oszustwa i techniki manipulacyjne stosowane w handlu OSZUSTWA...85 JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ OSZUSTWA?...89 TECHNIKI MANIPULACJI STOSOWANE W HANDLU...90 Index Ważne adresy... 93

7 Przedmowa Nasza organizacja prowadzi działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie wiedzy prawnej i obywatelskiej różnych grup społecznych. Od paru lat zajmujemy się realizacją projektów adresowanych do seniorów. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu Senioralna Szkoła Prawa realizowanego przez nasze stowarzyszenie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Działania projektu Senioralna Szkoła Prawa obejmowały przeprowadzenie cyklu szkoleń adresowanych do seniorów z zakresu wybranych aspektów prawnych i praktycznego zastosowania przepisów prawa w życiu codziennym. Omawiane na szkoleniach zagadnienia stanowiły podstawę zagadnień wybranych do prezentowanej publikacji. Jej zakres merytoryczny został poszerzony o zagadnienia, które były wskazywane, jako istotne przez seniorów uczestniczących w szkoleniach lub korzystających z porad indywidualnych w siedzibie naszej organizacji w Gdyni. Celem publikacji jest przybliżenie ważnych dla seniorów zagadnień prawnych oraz porad pomagających w trudnych sytuacjach życiowych związanych z chorobą. Drogi Czytelniku, jeżeli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej, zachęcamy Cię do skorzystania z pomocy naszych prawników pracujących w Biurze Porad Obywatelskich w Gdyni, ul. Traugutta 2 (www.ovum.org.pl). PRZEDMOWA 5

8

9 Rozdział I Aktywność seniora Ofert spędzania wolnego czasu jest wiele. Warto zorientować się, która z ofert jest najbardziej odpowiednia dla Twoich potrzeb i możliwości. Ofertę możesz dostosować do tego, czy chcesz zyskać nową wiedzę, poprawić formę fizyczną, pomóc innym, czy po prostu przyjemnie spędzić czas w towarzystwie innych osób. Spotykać się i aktywnie uczestniczyć w różnych zajęciach można m.in. w klubach seniora, na uniwersytetach trzeciego wieku, czy w stowarzyszeniach lub fundacjach. KLUBY SENIORA Najczęściej starsze osoby zapraszane są do klubów seniora. Klub seniora to głównie miejsce spotkań towarzyskich oferujące szereg zajęć rekreacyjnych. Kluby o dłuższych tradycjach i odpowiednich warunkach lokalowych organizują prelekcje, spotkania autorskie, wystawy prac plastycznych, prowadzone są tam zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin, kursy języków obcych, zajęcia rekreacyjno-sportowe itd. Mniejsze Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 7

10 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA kluby są przede wszystkim otwartym dla wszystkich miejscem spotkań, które uzupełniane są prelekcjami, amatorskimi występami, wspólnymi wycieczkami. Kluby seniora działają na osiedlach i powoływane są przez spółdzielnie mieszkaniowe. Kluby seniora często też powstają przy domach kultury, bibliotekach, domach opieki społecznej i są tworzone przez organizacje pozarządowe. W przypadku bardziej bogatej oferty klubu często wprowadzane są składki członkowskie, by pokryć koszty działań klubu. Pewną odmianą klubów seniora są sekcje osób starszych działające przy klubach i organizacjach sportowych i naukowych (np. w Związku Harcerstwa Polskiego, czy Polskim Związku Wędkarskim). Klub może powołać grupa seniorów, którzy mają chęć i pomysły na wspólne spędzanie czasu. Do tego typu działań niezbędne jest miejsce, gdzie seniorzy mogliby się spotykać, choć w ostateczności może być to nawet mieszkanie prywatne, czy zaprzyjaźniona kawiarnia. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KLUB SENIORA W Gdyni istnieją 24 Kluby Seniora, które działają prawie w każdej dzielnicy. Na temat działalności klubów można uzyskać informację w Centrum Aktywności Seniora (CAS). 1 W Gdańsku są 33 Kluby Seniora. Szczegółowych informacji na ich temat udzielają pracownicy socjalni z Centrów Pracy Socjalnej oraz Działu ds. Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Sopocie Klub Seniora jest prowadzony w ramach Sopockiego Centrum Seniora. O pozostałych klubach seniora, nad którymi pieczę sprawuje Polski Komitet Pomocy Społecznej informacje możesz uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Adresy aktualnie działających klubów seniora w Wejherowie i Rumii znajdziesz w dodatku Ważne adresy. UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 1973 roku we Francji. W Polsce pierwszy UTW powstał w Warszawie w 1975 roku. Obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w dwóch formułach: tradycyjnej (tzw. francuskiej) oraz nowej (tzw. brytyjskiej). Według pierwszej z nich, słuchaczem UTW może być osoba z wyższym wykształceniem, a wykłady prowadzone są przez przedstawicieli kadry wyższej uczelni, przy której powstał i działa UTW. Według drugiej z nich, studentem może być każdy senior, a kształcenie nie jest prowadzone przez wyż- 1 Ważne adresy znajdziesz na końcu Przewodnika 8

11 szą uczelnię. Obecnie w Polsce działa łącznie ponad 300 uniwersytetów. Uniwersytety Trzeciego Wieku dają możliwość kształcenia się z różnych dziedzin i rozwoju intelektualnego również w późnym wieku. Proponowane zajęcia mają formę wykładów i zajęć warsztatowych. Dotyczyć mogą literatury, języków obcych, historii, socjologii, prawa, psychologii, zdrowia itp. UTW organizują również zajęcia ruchowe i wycieczki. Zajęcia najczęściej organizowane są raz lub dwa razy w tygodniu. Do utworzenia UTW konieczne jest także znalezienie stałych miejsc do odbywania spotkań i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz znalezienie wykładowców, którzy regularnie prowadziliby nauczanie dla seniorów. W modelu francuskim UTW to szkoła wyższa zapewnia kadrę oraz pomieszczenia wykładowe. W modelu angielskim nie trzeba szukać uczelni wyższej, jednak seniorzy muszą sami nawiązać kontakty z wykładowcami i zorganizować odpowiednie sale dydaktyczne. O pomoc w tym zakresie osoby starsze mogą się zwrócić do organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń lub fundacji). Mogą też sami założyć własną organizację, która na przykład będzie pozyskiwać środki na honoraria dla wykładowców czy na wynajęcie pomieszczeń. Pamiętaj, zajęcia często są płatne nie są to jednak wygórowane kwoty. Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 9

12 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Najłatwiejszym sposobem na znalezienie działającego w okolicy miejsca zamieszkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub jego filii/oddziału jest wpisanie do wyszukiwarki internetowej hasła UTW oraz konkretnej miejscowości lub województwa. Na stronach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku znajduje się lista wszystkich jego oddziałów. W Gdyni działa Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szeroką działalność edukacyjną ma UTW prowadzony przez Fundację FLY. W Sopocie poza Uniwersytetem Trzeciego Wieku działa również Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej organizujący zajęcia w ramach Psychologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Wejherowie Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Seniorzy mogą również spotykać się w organizacjach, które zrzeszają ludzi w podobnej sytuacji życiowej, mających podobne doświadczenia czy zainteresowania. Przykładem tu są organizacje ogólnopolskie, mające swoje oddziały regionalne i lokalne, na przykład zrzeszenia emerytów, rencistów, kobiet, kombatantów. W tego typu grupy łączą się też emeryci wywodzący się z tych samych środowisk zawodowych, np. stowarzyszenia emerytów żołnierzy, nauczycieli, inżynierów itd. Częstym zjawiskiem jest także powoływanie organizacji osób, które cierpią na różne choroby, np. na cukrzycę, czy chorobę Alzheimera. Na szczeblu lokalnym działają też grupy złożone głównie z seniorów, zrzeszające osoby aktywne sportowo czy uprawiające swój ogród działkowy. Jeśli jednak nie znalazłeś organizacji reprezentującej Twoje zainteresowania lub działającej na rzecz ważnej dla Ciebie kwestii możesz sam powołać stowarzyszenie lub fundację. JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Nie ma konieczności tworzenia statutu działania są prowadzone na podstawie regulaminu. By powołać stowarzyszenie zwykłe wystarczą już trzy osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że nie można: powoływać swoich oddziałów terenowych, 10

13 łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm, spółek itp.), prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej. Jedyne źródło dochodu stowarzyszenia zwykłego stanowią więc wyłącznie składki członkowskie. Są one zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie zwykłe nie może zatrudniać pracowników. Może jedynie zlecić prace okresowe związane z bieżącą działalnością. Stowarzyszenia zwykłe zlecają często działania firmom zewnętrznym. Chociaż stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, to na mocy art. 64 kodeksu postępowania cywilnego ma zdolność sądową. Może występować przed sądem jako strona w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie, może wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykle decydują o jego nazwie i celu działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego przedstawiciela, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu, mogą też upoważnić go do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji (np. robienia zakupów na rzecz stowarzyszenia, podpisywania umów partnerskich z innymi organizacjami itp.). Wszystkie te zasady określone są w regulaminie działalności stowarzyszenia, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego. Nie jest konieczna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Najczęściej sprawami wpisu do ewidencji zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Społecznych czy Wydział Organizacyjno-Prawny. Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji w urzędzie, musi złożyć odpowiednie dokumenty. Lista najczęściej wymaganych dokumentów: wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty lub urzędu miasta), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, własnoręczny podpis przedstawiciela; regulamin działalności w trzech egzemplarzach; Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 11

14 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami: uchwałą o założeniu stowarzyszenia zwykłego, uchwałą o przyjęciu regulaminu działalności, uchwałą o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji; lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy (zdarza się, że urząd wymaga podania na liście także numerów PESEL, numerów dowodów osobistych); oświadczenia założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych; lista obecności na zebraniu założycielskim. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale w jednym egzemplarzu i podpisane przez przedstawiciela przewodniczącego/przewodniczącą stowarzyszenia. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów urząd bada, czy są one poprawne pod względem formalnym i czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności stowarzyszenia, oznacza to, że zostało ono wpisane do ewidencji i może rozpocząć działalność. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych jest bezpłatne. Opłatę trzeba ponieść za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis. Nie jest to dokument obowiązkowy, wydaje się go na wniosek stowarzyszenia. Będzie jednak konieczny do uzyskania numeru REGON. Opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wynosi 17 zł. Aby uzyskać numer REGON należy w lokalnym oddziale Głównego Urzędu Statystycznego złożyć formularz RG-1. W przypadku przesłania formularza pocztą numer REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni. W przypadku osobistego złożenia formularza można otrzymać zaświadczenie o nadanym numerze REGON od razu w oddziale. Następnie należy zgłosić się do lokalnego urzędu skarbowego w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej - NIP. Tu zostawiamy formularz NIP-2. W niektórych urzędach skarbowych wymagane są dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z ewidencji stowarzyszeń, umowa na użytkowanie lokalu, regulamin działalności. W związku tym warto przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym np. telefonicznie. 12

15 Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur oraz przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych. Jednak decydując się na założenie konta trzeba pamiętać, że wiąże się to z ponoszeniem co miesięcznych kosztów bankowych. Stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8. JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE REJESTROWANE Najczęściej spotykanym typem organizacji jest stowarzyszenie rejestrowane w sądzie, mające osobowość prawną, a więc mogące zaciągać zobowiązania, podpisywać umowy, uzyskiwać dotacje i otrzymywać darowizny itp. Przede wszystkim by założyć stowarzyszenie rejestrowane należy zebrać 15 osób. Muszą to być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a więc osoby pełnoletnie) oraz prawa publiczne. Następnie należy uchwalić statut stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski. Statut powinien zawierać nazwę stowarzyszenia, teren jego działania oraz siedzibę. Musimy w nim wymienić cele, dla których się Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 13

16 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA zrzeszamy, a także sposoby ich realizacji. Musimy wskazać sposób nabywania i utraty członkostwa. Statut musi mówić o władzach stowarzyszenia i wszystkim co ich dotyczy (o tym jak je powołujemy, jakie będą miały kompetencje, w jaki sposób stowarzyszenie będzie reprezentowane na zewnątrz, w jaki sposób będą zaciągane zobowiązania oraz w jaki sposób ulegnie rozwiązaniu stowarzyszenie. Trzeba również wskazać zasady zmiany statutu (musimy wiedzieć, że każda zmiana statutu po rejestracji stowarzyszenia, wymaga zawiadomienia o tym sądu rejestrowego). Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, które podejmuje oficjalną uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia. Kolejne etapy zebrania założycielskiego to: wybór komitetu założycielskiego; podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu; wybór władz (zarządu i komisji rewizyjnej). Władze stowarzyszenia można wybrać w terminie późniejszym po zarejestrowaniu w KRS, czyli na pierwszym walnym zebraniu już zarejestrowanego stowarzyszenia. Jednak warto uczynić to na zebrani założycielskim, by później nie płacić za zgłoszenie zmian do KRS. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim. Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy: statut stowarzyszenia dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski protokół z zebrania założycielskiego dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis. W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie-założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) dwa egzemplarze podjęte na zebraniu uchwały wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania: 14

17 uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1; uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2; uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3; uchwała o wyborze zarządu (ewentualnie) - nr 4 uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej - komisji rewizyjnej (ewentualnie) - nr 5. Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy: statut stowarzyszenia trzy egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski protokół z zebrania założycielskiego dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania lista członków założycieli (z danymi jak opisano wyżej) dwa egzemplarze podjęte na zebraniu uchwały (jak opisano wyżej) wszystko w dwóch egzemplarzach, wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wniosek o wpis w rejestrze RE- GON (druk RG-1) zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu, w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia) zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników). dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wnioski (RG- 1, NIP-2, zgłoszenie płatnika) do właściwych urzędów. Dotyczy to jedynie organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS trzeba złożyć na urzędowych formularzach: KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia jego nazwy, siedziby itd. KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu (na jednym formularzu KRS-WK możemy Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 15

18 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu) KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej (na jednym formularzu KRS-WK możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do komisji rewizyjnej wybraliśmy np. trzy osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla komisji) KRS-WF służy do zgłoszenia informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego (składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz) KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców; składamy go tylko wtedy, gdy organizacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń; jeśli stowarzyszenie ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale chce tę działalność rozpocząć w późniejszym czasie, to tego formularza nie składa Uwaga! Formularzy RG-1 i NIP-2 nie trzeba składać jeśli dokumenty rejestrowe są przesyłane w postaci elektronicznej Na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U nr 79 poz art. 17 ust. 4) - stowarzyszenia są zwolnione z opłat za wpis do rejestru. Jeśli stowarzyszenie zamierza prowadzić działalność gospodarczą należy opłacić wpis do rejestru przedsiębiorców (500 zł) oraz umieścić ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Opłaty zawsze uiszczamy przed złożeniem wniosku. Pieniądze możemy wpłacić do kasy w sądzie lub na rachunek bankowy. Dowód opłaty dołączamy do składanego wniosku. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov. pl) znajduje się wykaz rachunków bankowych wszystkich wydziałów KRS. Sądem rejestrowym jest Sąd Wojewódzki właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Jeśli więc będzie to np. Gdynia to idziemy do XVI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku (ul. Piekarnicza 10). Sąd musi wydać rozstrzygnięcie nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Może się zdarzyć, że sąd rejestrowy będzie potrzebował więcej informacji. Wyznaczy więc posiedzenie wyjaśniające i wezwie uczestników postępowania rejestrowego. 16

19 Pamiętaj, że stowarzyszenie może rozpocząć działalność dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu (jest to okres wynoszący co najmniej 3 tygodnie od doręczenia postanowienia). Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stowarzyszenie zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń. O fakcie tym zostajemy poinformowani przez sąd rejestrowy. JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ Fundacja nie ma w ogóle członków. Zakłada ją fundator. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Fundację może powołać również osoba prawna (np. uczelnia wyższa, firma prywatna), której siedziba mieści się w Polsce lub za granicą. Fundatorów może też być kilku kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z jednych i drugich. Fundator składa odpowiednie oświadczenie tzw. akt założycielski lub fundacyjny. Przygotowuje również statut. W akcie fundacyjnym musi być oświadczenie o przeznaczeniu na działania fundacji określonego majątku. Na fundusz założycielski składać się mogą: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji. Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą. Dla fundacji, które nie chcą prowadzić działalności gospodarczej nie zostało sprecyzowane w ustawie, ile powinna wynosić minimalna wartość składników majątku. Przyjęło się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 do 1000 zł. Na działalność gospodarczą fundator musi przekazać co najmniej 1000 zł. Jest to kwota, którą należy przeznaczyć oprócz kwoty przeznaczonej na podstawową działalność statutową (w takim przypadku na taką działalność powinno to być przynajmniej kolejne 1000 zł a więc łącznie majątek powinien wynieść 2000 zł). Akt fundacyjny należy sporządzić notarialnie. Pamiętaj, że wizyta u notariusza wiąże się z kosztami jest to około 400 zł (poświadczenie aktu oraz złożenie wzoru podpisu). Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o powołaniu fundacji i kolejną uchwałę o zatwierdzeniu statutu. Następnie należy skompletować dokumenty, które składa się do Krajowego Rejestru Sądowego: akt notarialny 2 egzemplarze. statut - 3 egzemplarze (każda strona parafowana przez fundatora), uchwały każda w dwóch egzemplarzach. Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 17

20 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA Formularze: KRS-W20, KRS-WK, KRS-WF (opisane przy rozdziale jak założyć stowarzyszenie rejestrowane). W przypadku rejestracji działalności gospodarczej KRS-WM, KRS- -W9. Dowód opłaty Formularze muszą być podpisane w odpowiednich miejscach przez fundatora. Koszt rejestracja fundacji w Krajowy Rejestrze Sądowym, nie prowadzącej działalności gospodarczej wynosi 250 zł. W przypadku rejestracji fundacji z działalnością gospodarczą koszt wynosi 600 zł (500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Czas rejestracji to okres do 3 miesięcy, choć w przypadku braków błędów możliwa jest wcześniejsza rejestracja. Istotne jest, by dobrze przemyśleć zakres działania fundacji. W przypadku fundacji z działalnością gospodarczą późniejsze wprowadzenie jakichkolwiek zmian (np. rozszerzenie działań) wiąże się z kolejnymi kosztami (opłata za ogłoszenie w Monitorze zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców wynosi 250 zł i opłata sądowa za wprowadzenie wynosi 150 zł. Fundator po założeniu fundacji może włączyć się w jej działania, np. wejść w skład zarządu. Należy jednak pamiętać, że może to zrobić tylko wówczas, jeśli statut zawiera na ten temat odpowiednie zapisy. Fundatorzy często angażują się w pracę powołanych przez siebie fundacji, zasiadając w zarządzie, radzie fundacji czy w organach doradczych. Należy pamiętać, że nie musi jednak tego robić i na ustanowieniu fundacji może zakończyć się jego aktywny udział. Po zarejestrowaniu Fundacji podobnie jak w przypadku Stowarzyszenia należy uzyskać nr REGON i NIP. Fundacja podobnie jak stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość. Odpowiedzialność finansową ponoszą władze fundacji, każdy członek władz do wysokości własnego majątku. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną mogą starać się o uzyskanie dodatkowego statusu statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego. Status OPP uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki stawiane przez ustawę, aby organizacja mogła uzyskać status OPP. 18

21 Organizacją pożytku publicznego może zostać organizacja, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia kilka istotnych warunków m.in.: 1. Adresuje swoją działalność statutową do ogółu społeczności lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Działalność statutowa nie może się ograniczać tylko do działalności na rzecz własnych członków. 2. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 3. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. 4. Organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru 5. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 6. Statut organizacji musi zabraniać m.in. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie oraz pracownicy są w jakikolwiek sposób związani. 7. Dodatkowo warto wspomnieć, że jeśli organizacja starająca się o status organizacji pożytku publicznego ma zamiar prowadzić albo prowadzi zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego to informację o przedmiotach tej działalności powinna umieścić w statucie. Rodzaj działalność pożytku publicznego zgłasza się na formularzu KRS-W-OPP, w którym obowiązuje podział na działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Posiadanie statusu OPP, wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych), ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli, przejrzystość działań i finansów). Dokładniejsze informacje dotyczące spełnienia powyższych warunków jak również inne informacje na temat zakładania fundacji i stowarzyszeń można znaleźć na stronie Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA 19

22 Rozdział I AKTYWNOŚĆ SENIORA WOLONTARIAT Jedną z metod aktywnego spędzania czasu jest wolontariat oznaczający dobrowolną pracę na rzecz innych osób, za którą wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia. Seniorów wolontariuszy angażują nie tylko organizacje senioralne, ale także organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, młodzieży czy też osób starszych. Specyficzną, bardzo popularną formą aktywności osób starszych na rzecz innych jest działanie w różnego rodzaju kołach parafialnych czy zespołach charytatywnych tworzonych przy parafiach czy też w ramach Caritasu. Wolontariusze seniorzy często pracują z podopiecznymi domów pomocy społecznej, współprowadzą zajęcia w świetlicach i przedszkolach, uczą tańca, śpiewu itp. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, najlepiej zgłoś się do prowadzącej pracę wolontarystyczną organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej. Można także skorzystać z pomocy centrów wolontariatu, które pomagają znaleźć instytucje prowadzące projekty i programy oparte na pracy na rzecz innych. Kontakty do centrów wolontariatu można znaleźć m.in. pod adresem: Warto też zajrzeć na stronę i Poniżej podstawowe informacje dotyczące wolontariatu: CZAS PRACY Wolontariat może być zajęciem wykonywanym codziennie, jak i raz w tygodniu. Zastanów się, jaką ilością czasu dysponujesz. Nie deklaruj zawczasu, że możesz poświęcić sporo godzin, jeśli nie masz takiej pewności. ZAKRES PRACY Przed przystąpieniem do pracy wolontarystycznej należy określić swoje zainteresowania. Zastanów się, jaki rodzaj pracy byłby dla Ciebie najbardziej interesujący. Dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytania typu: czy wolę pracować z dziećmi, czy z innymi seniorami? czy wolę wykonywać prace biurowe? czy lubię działać zespołowo, czy indywidualnie? PRAWA WOLONTARIUSZA Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje wolontariuszom szereg uprawnień. Wolontariusz ma m.in. prawo do: okresu próbnego pozwalającego poznać specyfikę nowej pracy; otrzymywania wymaganych środków ochrony osobistej; 20

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo