Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15."

Transkrypt

1 Nowy plac zabaw w Dębowcu- s.2. Zmiana godzin otwarcia punktu obsługi klienta- s. 8. Powiat bez granic w Dębowcu- s. 10. Czym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)?- s.12. Taki sobie refleksje...- s. 13. Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15.

2 NOWY PLAC ZABAW W DĘBOWCU Wraz z nastaniem wiosny rozpoczęły się inwestycje w Gminie Dębowiec. Jedną z pierwszych, która zapewne ucieszy nie tylko najmłodszych mieszkańców gminy, jest plac zabaw w Parku Jubileuszowym w Dębowcu. Jednak jest to tylko część dużo szerszego p l a n u : C h c ą c p o p r a w i ć estetykę naszej gminy,, zleciliśmy w zeszłym roku opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Dębowiec. Jednym z jego istotnych elementów jest rewitalizacja centrum Dębowca. Mam nadzieję, ze już w niedługim czasie będziemy mieli się czym pochwalić, a już teraz możemy się udać razem z dziećmi na wypoczynek do parku powiedział Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. W ramach rewitalizacji centrum Dębowca przewidziana również jest m.in. wymiana wiaty przystankowej wraz z remontem zatoczki autobusowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Marysia, Basia i Roch wraz z innymi dziećmi spędzają pierwsze popołudnie na nowym placu zabaw. Foto: Błażej Żebrok BARANY, MAZURKI, MURZYNY I WIELKANOCNE BABY Święta Wielkanocne już za nami. Zapewnie dla wielu z nas był to czas rodzinnych spotkań, wyjazdów, wyciszenia, zadumy a może nawet i relaksu. Ale Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łączce w okresie przedświątecznym nie miały czasu na zadumę i relaks. Przygotowywały się bowiem do Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych. Siedemdziesiąt lukrowanych baranów wielkanocnych, 30 olbrzymich kołaczy, aż 60 bab wielkanocnych, 48 mazurków i 35 smakowitych murzynów- to tylko skromny początek smakołyków przygotowanych przez KGW. W dniu odbył się w Łączce Kiermasz Wielkanocnych Tradycji Kulinarnych. Już przed godziną zebrał się przed drzwiami spory tłum nabywców. Każdy sumiennie dbał o swoje miejsce w kolejce, jak najbliżej drzwi wejściowych. Wreszcie równo z wybiciem godziny 15.00, po zapytaniu : Jesteście gotowi? i radosnej odpowiedzi tłumu TAK! drzwi kiermaszu stanęły p r z e d k a ż d y m o t w o re m. Starannie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łączce produkty rozeszły się w mgnieniu oka. Kusiły nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale i wspaniałym zapachem. Na Kiermaszu smakosze mogli degustować prawdziwą buchtę świąteczną z masłem domowej roboty, napić się kawy i herbaty. Oko cieszyły piękne olbrzymie udekorowane strusie jaja wielkanocne. Dla estetów prawdziwym zainteresowaniem cieszyło się stoisko uczniów z Ogrodzonej, gdzie prezentowano m.in. ładne kartki świąteczne a dziewczyny ubrane w regionalne stroje omawiały sztukę tworzenia wielkanocnych ozdób z papieru. Atmosfera Świąt dopisała podobnie, jak i wierne, z roku na rok powiększające się grono nabywców. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Irena Bączek zdradzała niektóre sekrety regionalnej kuchni, wykonała także pokaz lukrowania baranka wielkanocnego wraz ze swoim wnukiem. GOKSiT pragnie serdecznie podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich z Łączki za ciężką pracę, Pani Joannie Czendlik i dzieciom z Zespołu Regionalnego Dębowiec za występ, a także młodzieży ze Szkoły w Ogrodzonej za przygotowanie pięknego stoiska z dekoracjami świątecznymi. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy zawitali na naszym Kiermaszu i zapraszamy do n a s p o n o w n i e w przyszłym roku. Po Kiermaszu Wielkanocn y m G m i n n y Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Ł ą c z c e w r a z z KGW doszedł do wniosku, że tego t y p u i n i c j a t y w y cieszą się w Gminie dużą popularnością. Dlatego chcielibyśmy, aby w Gminie odbywał się nie t y l k o K i e r m a s z Wielkanocny, ale również Bożonarodzeniowy. Mamy 2 nadzieję, że już w tym roku, grudnia uda nam się zorganizować, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Łączce, Kiermasz Bożonarodzeniowy. Pomimo, że do grudnia jeszcze daleko, już serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia w nim udziału. W trakcie trwania Kiermaszu odwiedziło nas także Radio Katowice a film z Kiermaszu powstał dzięki przychylności portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl. Można go obejrzeć na stronie internetowej www. ck.debowiec.com.pl Zdjęcia wykonała Pani Dorota Krehut z redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Estera Brudny GOKSiT Foto: Dorota Krehut-Raszyk

3 Z obrad Rady Gminy N a S e s j i R a d y G m i n y D ę b o w i e c, k t ó r a o d b y ł a się 31 marca 2009 podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach: 1. zmian budżetu gminy Dębowiec na 2009r., 2. nabycia nieruchomości oznaczonej jako pgr. 716/5 w Iskrzyczynie, 3. przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec, 4. utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. W ramach zapytań i wolnych wniosków poruszono m.in. następujące sprawy: 1. Możliwości uregulowania zasad korzystania z Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dębowcu 2. Z a i n t e r w e n i o w a n i a w sprawie dziury w drodze na wysokości stacji BP w Ogrodzonej 3. Awarii przepustu w Ogrodzonej 4. Zapadnięcia się mostu na drodze Tarnawa w Iskrzyczynie 5. Zwiększenia częstotliwości patroli Policji na terenie Gminy Dębowiec Przewodniczący RG Zbigniew Chwastek GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Przypominamy, że właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dębowiec jest zobowiązany do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji i pozbywanie się zebranych odpadów w cyklu miesięcznym. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec. P o d m i o t y p r o w a d z ą c e zbiórkę odpadów komunalnych świadczą również usługi w zakresie odbioru odpadów gromadzonych w sposób s e l e k t y w n y. W t y m c e l u należy zaopatrzyć się w specjalnie do tego przeznaczone worki. Referat Ochrony Środowiska na bieżąco prowadzi kontrole zawartych umów, a na podstawie posiadanej ewidencji sprawdzana jest ilość i częstotliwość oddanych odpadów. Wobec osób, które uchylają się od obowiązku wydawane są decyzje ustalające obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i wysokość tych opłat. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i segregowanych na terenie Gminy Dębowiec: 1. EKOM P.U.H. Janota Zdzisław, Zabłocie, ul. Tulipanów 3, tel FA N E X S.C. A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133, Skoczów, tel KONTRANS II S.C. M. Nowak, A. Sztwiorok, R. Sztwiorok, Pogórze 253, Skoczów, tel P.P.U.H. EKOPLAST PRODUKT S.C. K. Brandys, R. Brandys Cieszyn, tel Zakład Oczyszczania Miasta Tros Eko Sp. z o.o. ul. Bażantów 17, Ustroń tel Wyżej wymienione akty p r a w n e re g u l u j ą ró w n i e ż obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz sposób i częstotliwość ich opróżniania. Kontrola wypełniania tego obowiązku obywa się na podstawie zawartych umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 1. FA N E X S. C. A. M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133, Skoczów, tel Skowron Sp. z o.o. ul. Frysztacka 93 A, Cieszyn, tel Usługi Transportowe INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie informuje, że w związku z reorganizacją struktury tutejszej komendy numery telefoniczne Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skoczowie ( oraz ) są dostępne jedynie w godzinach od 7.30 do w dni robocze. Przypominamy ponadto, że wszystkie sprawy, dotyczące działalności komendy i podległych jednostek ratowniczo gaśniczych załatwiane są w siedzibie komendy, tj. w Cieszynie na ul. Chemików 16 w dni powszednie w godzinach od 7.30 do Telefony alarmowe odbierane są w Powiatowym Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu. KP PSP Cieszyn i JRG Cieszyn JRG Skoczów PSK Ustroń (CPR) i JRG Ustroń adres Cieszyn, ul. Chemików 16 Skoczów, ul. Cieszyńska 10 Ustroń, ul. Wczasowa 12 numery telefoniczne dostępne całodobowo , , , , alarmowy, alarmowy, alarmowy i Rolnicze Tadeusz Madzia, Simoradz 90, Dębowiec, tel Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne Kubicius Eugeniusz, Simoradz 18, Dębowiec, tel Wywóz ścieków Dariusz Franek, Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103, Skoczów, tel Wywóz ścieków EKO GIER Kazimierz Gierczyński, ul. Żebroka 24, Skoczów, tel A p e l u j e m y a b y z u ż y t e baterie oddawać do specjalnie oznaczonych pudeł kartonowych oznaczonych logo Zużyte Baterie REBA Organizacja Odzysku S.A. znajdujących się w szkołach na terenie Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec. Natomiast leki po terminie ważności należy wrzucać do pojemników znajdujących się w Aptece w Dębowcu oraz w punkcie aptecznym w Ogrodzonej. numery telefoniczne dostępne w godzinach ,

4 obwieszczenie o obwodach O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Dębowiec z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. Uwaga beneficjenci pomocy w r a m a c h m e c h a n i z m u Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego Agencja Rynku Rolnego informuje, że: W dniu 13 lutego 2009r. Komisja Europejska wydała decyzję przyspieszającą termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006. Zgodnie z powyższą decyzją całość pomocy restrukturyzacyjnej zostanie wypłacona w jednej racie. Agencja Rynku Rolnego przekaże pomoc producentom cukru w czerwcu 2009r. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także: Poza standardowymi inwestycjami Gmina Dębowiec stara się inwestować także w ludzi. Tym razem pomyślano o paniach i specjalnie dla nich odbędą się kursy podnoszące ich kwalifikacje. Na ten cel Gmina Dębowiec uzyskała dofinansowanie wniosku Kobieta pracująca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości blisko zł. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 294/ XXX/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Dębowiec na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Z 2006 r., Nr 92, poz. 2552) W ó j t G m i n y D ę b o w i e c podaje do wiadomości publicznej, informacje o numerach i granicach obwodów głoso- Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego - p l a n t a t o r z y, k t ó r z y w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, - u s ł u g o d a w c y, k t ó r z y świadczyli usługi zbioru lub doczyszczenia na rzecz ww. plantatorów i złożyli do Agencji Rynku Rolnego kwalifikujące się wnioski o pomoc restrukturyzacyjną. Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 2 miesięcy od otrzymania pomocy przez producentów, tj. najpóźniej w sierpniu 2009r. Pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009r. Kobieta pracująca -Sytuacja na lokalnym rynku pracy staje się coraz trudniejsza. Jak pokazują dane statystyczne z Powiat o w e g o U r z ę d u P r a c y w Cieszynie, wzrasta bezrobocie w naszym powiecie. W związku z tym staramy się poprawić sytuacje naszych mieszkańców na rynku pracy, dając im możliwość podnoszenia kwalifikacji informuje Nr obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1 Dębowiec Stara Szkoła, ul. Szkolna 5, Dębowiec 2 Kostkowice 3 Simoradz 4 Iskrzyczyn 5 Ogrodzona, Gumna, Łączka wania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest rozwój fizyczny naszych dzieci. Jedną z najlepszych jego form są zajęcia w wodzie, stąd też pomysł aby uczniowie z naszej gminy uczęszczali na pływalnie Delfin w Skoczowie. Niestety w naszej gminie nie mamy basenu i biorąc pod uwagę koszty takiego przedsięwzięcia, nie prędko on powstanie. D l a t e g o t e ż s t a r a m y s i ę zapewnić naszym uczniom j a k n a j l e p s z y d o s t ę p d o bazy sportowej, także poza terenem naszej gminy powiedział Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Jednak koszty z tym związane okazały się bardzo duże. Nasz budżet nie pozwalał na sfinansowanie w całości wyjazdów dzieci na pływalnię, stąd też staraliśmy Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowicach, ul. Dworska 1, Kostkowice - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe- Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Simoradzu, Simoradz lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn 110 Środowiskowy Ośrodek Kultury w Ogrodzonej, Ogrodzona 32 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ŻABKI Z DĘBOWCA Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Od września tego roku planowane są następujące kursy: obsługa klienta oraz techniki sprzedaży, kurs kelnerski oraz prawdziwy hit na rynku szkoleń- kurs kosmetyczny. Szkolenia będą oczy- Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. między godziną 8.00 a Tomasz Branny Wójt Gminy Dębowiec się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na te zajęcia wyjaśnił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Remigiusz Janowski. Na szczęście wniosek Żabki z Dębowca przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów. Drugie zł wyłożyła na ten cel Gmina Dębowiec, dzięki temu każda ze szkół przez pięć miesięcy trwania projektu będzie mogła uczestniczyć w zajęciach na pływalni. Sądząc po bardzo dużym zainteresowaniu ze strony uczniów, pomysł ten się im spodobał, a to najważniejsze. wiście bezpłatne, a udział w nich będą mogły brać panie z naszej gminy. Więcej informacji na ten temat ukaże się w kolejnych numerach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 4

5 POLECAMY : ZUPY DANIA MIĘSNE DANIA MĄCZNE FAST-FOOD DESERY LODY ZESTAWY OBIADOWE NP.: PLACEK PO WĘGIERSKU 11 zł SER SMAŻONY, FRYTKI, SURÓWKA - 13 zł KOTLET DROB., FRYTKI, SURÓWKA - 10 zł LODY - ALGIDA - CENY SKLEPOWE!!! OBIADY 7,80 Do każdego obiadu deser!!! Obiady na miejscu lub do menażek GOLONKA B/K, FRYTKI, KAP. ZASMAŻANA - 14,5 zł HAMBURGER KEBAB, HOT-DOG SPECJALCHICKEN SKRZYDEŁKA, NUGGETS SALA GŁÓWNA - 40 osób, SALA VIP - 15 osób, BILARD AIR HOCKEY, HOT-SPOT MILE SPĘDZONY CZAS PYSZNE JEDZENIE - WIELE ATRAKCJI - WIĘCEJ INFORMACJI - - Nr. Tel: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SKOCZOWIE Dwudziestoletnia tradycja i nowoczesność Szkoła przyjazna uczniom wyróżniona ogólnopolskim certyfikatem przez Gazetę Wyborczą w konkursie pn. Super Szkoła Nasza oferta: Nazwa oddziału Przedmioty wiodące Możliwości dalszego kształcenia ekonomiczno-techniczny ekologiczno-biologiczny humanistyczno-społeczny językowo-geograficzny (z grupą frankofońską) sportowo-turystyczny (piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka) informatyka, matematyka, przedsiębiorczość biologia, chemia, geografia, dodatkowo język łaciński język polski, WOS, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze język angielski lub francuski, geografia, dodatkowo - edukacja europejska geografia, biologia i wychowanie fizyczne 5 np.: kierunki techniczne i politechniczne, ekonomia i zarządzanie np.: kierunki medyczne: fizykoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka, kosmetologia, medycyna, kierunki ekologiczne np.: socjologia, psychologia, politologia, kierunki pedagogiczne, filologia polska np.: kierunki filologiczne, zarządzanie i administracja, europeistyka, turystyka i hotelarstwo np.: AWF, szkoły wojskowe, pożarnicze i policyjne, turystyka i fizjoterapia Nasze atuty: kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach rzetelne przygotowanie uczniów do matury (np. w 2008 r. 96,3 % uczniów zdało maturę) bezpłatne konsultacje przedmiotowe jako alternatywa dla korepetycji zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania i talenty sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych wyniki sportowe uczniów plasują szkołę od kilkunastu lat w czołówce powiatu realizacja projektów międzynarodowych (Ukraina, Łotwa, Austria) bezpieczne, kameralne warunki nauki w przyjaznej atmosferze lekcje w trybie jednozmianowym (do godziny 15.00) dogodny dojazd do szkoły dobrze wyposażona baza dydaktyczna, nowoczesny kompleks sportowy (wielofunkcyjne boisko przyszkolne, zajęcia na basenie i w hali sportowej) udział młodzieży w różnorodnych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych wspieranych przez stowarzyszenie Szkolne Forum Inicjatyw Ogólniak oraz Radę Rodziców Kontakt: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Skoczów, ul. Bielska 34, tel. : 033/ fax: 033/ ,

6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Dębowiec Grupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C. pełni usługi w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej - położnej środowiskowo - rodzinnej NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez osobę trzecią lub telefonicznie pod numerem Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bólem i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyjmowani będą bezpłatnie w: A m b u l a t o r i u m P o g o t o w i a R a t u n ko w e g o w Skoczowie ul. Krzywa 4 tel.: lub 999 Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowania do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dyżury lekarzy w Grupowej Praktyce Lekarzy Domowych: lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: W tym wizyty domowe. UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia UBEZPIECZ ul. Herstówki 17 tel (wieczorem) komunikacyjne - majątkowe - rolne - kredytów - życiowe - OFE Fundusze Inwestycyjne PKO BP Agencja w Dębowcu ul. Skoczowska 1 BONUS tel Zapraszamy od pon.-pt sobota lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra Poniedziałek: ( bilanse na wezwanie) ( wizyty) Wtorek: ( szczepienia) ( wizyty) Środa: ( wizyty Patronaże) Czwartek: ( higiena szkolna) ( wizyty) Piątek: ( bilanse) ( wizyty domowe) lek. med. Anna Lubecka Macura spec. chorób wewnętrznych Wtorek: lek. med. Andrzej Kubicius spec. chorób wewnętrznych Ostatni czwartek miesiąca ( ) APTEKA Arnika mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus Poniedziałek: Czwartek: Wtorek: Piątek: Środa: Sobota: Ubezpieczenia i tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego Tadeusz Michna i Dariusz Heczko Iskrzyczyn 87 tel , ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW) - majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw, zwierząt, drobiu) 6

7 TO NIE PRIMA APRILIS! MARZENIA STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ! Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ciągu roku szkolnego mają poza lekcjami wiele możliwości pogłębienia wiedzy o kulturze, uczestniczenia w imprezach kulturalnych, rozwijania swych zainteresowań czytelniczych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i sportowych. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak niezwykle istotną ze zdobyczami technicznymi. P i e r w s z e g o k w i e t n i a bieżącego roku odbyło się w S z k o l e P o d s t a w o w e j w Dębowcu uroczyste otwarcie nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej. Dotychczasowy lokal przejęła biblioteka gminna. Z inicjatywy władz gminy oraz dyrektorów szkół-podstawowej i gimnazjum-przebudowano dotychczasową szatnię skorzystać z Centrum Informacji Multimedialnej, funkcjonuje ono od ubiegłego roku. Pracownia multimedialna wyposażona jest w cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne. Połączenie z Internetem ułatwia uczniom dostęp do różnorodnych informacji. Nowe pomieszczenie przyciąga młodych czytelników, stwarza lepsze warunki do promowania czytelnictwa i zainteresowań kulturą ogólnie pojętą. C o r o k u w b i b l i o t e c e szkolnej odbywa się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Organizuje się konkursy plastyczne i literackie. Propaguje się ogólnopolską akcję CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Wspólnie z polonistami organizuje się wyjazdy d o m u z e ó w, z w i ą z a n y c h z pisarzami żyjącymi i tworzącymi na Śląsku Cieszyńskim. Corocznie także odbywa się w bibliotece Kiermasz taniej książki. W tym roku przeprowadzono akcję zbiórki makulatury, dzięki której biblioteka wzbogaciła się o kilkanaście nowych książek. Dzień 1. kwietnia w naszej szkole przebiegał pod hasłem- DZIEŃ WIOSNY LITERAC- KIEJ. Otwarcie biblioteki powiązane zostało również z wystawieniem sztuki teatralnej pod tytułem Pani Twardowska w wykonaniu kółka teatralnego. Uczniowie z prawdziwie aktorską pasją wcielili się w swe role, przygotowali wiarygodne kostiumy i rekwizyty, interesującą dekorację. Na zakończenie wiosenno-kulturalnej imprezy p o d s u m o w a n o w s z y s t k i e przedsięwzięcia, którym patronowała biblioteka w pierwszym semestrze roku szkolnego, oczywiście, nie obyło się bez braw, gratulacji, dyplomów i nagród. Krystyna Moskała Magdalena Staniek rolę w życiu każdej, nawet najmniejszej społeczności odgrywa biblioteka. Szczególnego znaczenia miejsce to nabrało w dzisiejszych czasach w dobie powszechnej globalizacji i dehumanizacji wartości. Szkolna biblioteka bowiem powinna stać się miejscem, w którym właściwie prowadzona edukacja czytelnicza i medialna wśród młodego pokolenia Polaków łączy szacunek do słowa drukowanego i dziedzictwa kulturowego i wydzielono nowe miejsce na bibliotekę szkolną. Obecnie biblioteka służy około 460 czytelnikom z gimnazjum i szkoły podstawowej. Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem - tak można powiedzieć o tym miejscu w naszej szkole, które stało się przytulne, wygodne i estetyczne, gdzie wydzielono również miejsce na czytelnię. W bibliotece szkolnej można DZIEŃ KOBIET KGW W ŁĄCZCE Koło Gospodyń Wiejskich w Ł ą c z c e, l i c z ą c e s o b i e obecnie 25 członkiń, spotkało się r. na corocznym Dniu Kobiet. Jedynymi zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami płci męskiej, byli Sołtys Łączki Gustaw Bączek oraz Wójt Gminy Dębowiec- Tomasz Branny. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca KGW w Łączce Irena Bączek. Przewodnicząca określiła pokrótce działalność KGW, a także ustaliła wraz z Paniami należącymi do Koła porządek organizacyjny Kiermaszu Wielkanocnego. Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i kontynuacji działań KGW złożył Wójt Gminy, Sołtys i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łączce. Atmosferę umiliły wspaniałe p r z y s m a k i p r z y g o t o w a n e przez pracowite Panie a także pachnąca kawa i znany już kołacz. Panie z KGW otrzymały także symboliczny podarunek z okazji swojego święta. W roku 2009 KGW w Łączce obchodzi swoją 45. rocznicę istnienia- oby ten szlachetny etos kobiecej pracowitości trwał przez kolejne 45 lat! 7

8 Pro Christ w Dębowcu Niesamowita atmosfera, cudowni ludzie i działający Bóg. Tego mogliśmy doświadczyć również w Dębowcu, podczas ewangelizacji satelitarnej Pro Christ. Mimo, ze nie prowadziliśmy relacji na żywo, a cała impreza trwała dopiero od c z w a r t k u, p o d o b n i e j a k w zeszłym roku cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców tej małej miejscowości. Dwudziestominutowy czas poprzedzający przekaz uświetniał śpiew, prowadzony przez zespół powstały na tę okazję w ubiegłym roku. Spotkania ewangelizacyjne prowadził p. Eneasz Kowalski. Przez dwa dni gościnnie w modlitwie prowadzili proboszcz skoczowskiej parafii ewangelicko - augsburskiej, ks. Adam Podżorski oraz proboszcz rzymsko - katolickiej parafii św. Małgorzaty z Dębowca, ks. Marian Kubecki. Od czwartku 2 kwietnia od godziny 18:00 rozpoczęliśmy tematem otwierającym całą imprezę w niemieckim Chemnitz oraz wielu miejscach w Europie: Ryzyko. Komu jeszcze mogę zaufać? W przekazie mogliśmy usłyszeć w y w i a d z n a d b u r m i s t r z Chemnitz Barbarą Ludwig oraz zobaczyć wideoklipświadectwo i wywiad z Beatą Schmidt, osobą, która przeszła amputację nogi. Następnie przyszedł czas na głównego mówcę, Ulricha Parzanego. W niedzielę zakończyliśmy piątkowym tematem: Przeżycie. Czy może się wydarzyć niemożliwe?. Myślę, że poprzez tę akcje, Bóg mógł zadziwić tych, którzy zwątpili. C i e s z ę s i ę, ż e p o r a z drugi udało się zorganizować wieczory ProChrist w Dębowcu oraz w imieniu całego komitetu organizacyjnego podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tych spotkań. Mam nadzieję, że spotkamy się już za rok na kolejnej ewangelizacji. Konrad Górniok Kulig uczniów z Simoradza Tegoroczna zima nie szczędziła nam śniegu. Korzystając z tego dobrodziejstwa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Simoradzu wyjechały na kulig. Malowniczymi ścieżkami w Wiśle Czarnem, siedząc w saniach ciągniętych przez konie (sam widok tych zwierząt był dla dzieci atrakcją), zmierzaliśmy do celu, podziwiając piękne widoki i wdychając czyste powietrze. Na miejscu czekały na nas kiełbaski, które piekliśmy na ognisku, ciepła herbata i kołacze. Największa frajdą okazały się jednak zjazdy na różnych częściach ciała z pobliskiego wzniesienia oraz bitwy na śnieżki. Po tych atrakcjach odpowiednio dotlenione i nadal pełne energii dzieci wróciły saniami na parking, skąd autobusem dotarliśmy do szkoły. Wszystkie te atrakcje były dofinansowane przez Radę Rodziców, której serdecznie dziękujemy. Danuta Haratyk NOWE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W DĘBOWCU: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek nieczynne Piątek Nowej siedziba Biblioteki- ul. szkolna 3 Zmiana godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta Niniejszym informujemy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie podjął decyzje o zmianę z dniem 4 maja br. godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta, mającego siedzibę w Urzędzie Gminy Dębowiec. P u n k t b ę d z i e o t w a r t y w godzinach

9 PAPIEROSOM MÓWIĘ NIE BEZ NICH ŚWIAT PIĘKNIEJSZY JEST! Tym hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie postanowili rozpocząć wiosenne działania na rzecz profilaktyki antynikotynowej. Podczas jednej z lekcji zaprezentowali zgromadzonym nauczycielom i uczniom swój program artystyczny. Młodzi artyści wykorzystali wiersze o treści antynikotynowej, których sami byli autorami. Nad całością przedstawienia czuwały Panie Mariola Wrzos nauczycielka języka polskiego oraz Danuta Jankowska - pedagog szkolny. Oto niektóre wiersze: Papierosy zdrowe nie są, bardzo krótko w życiu cieszą. Zniszczą w końcu twoje zdrowie i pogrążą cię w chorobie. Uczniowie kl. VI ******* Papierosom mówię Nie! Bez nałogów rosnąć chcę! C h c ę b y ć z d ro w y, s i l n y, sprawny, energiczny, zwinny, zgrabny. Więc rozsądkiem się kieruję, zdrowia w dymie nie marnuję. Uczniowie kl. VI Lody kontra papierosy Chciałam w niedzielę pójść dla ochłody ze starszym bratem na pyszne lody. Siadam za stołem, patrzę niepewnie, a tu papieros zwrócony we mnie. Wokół tumany dymu buzują i dobry humor zapachem psują. Czuję, że zaraz tu się uduszę, zaraz to miejsce opuścić muszę. Wolę spacery w zielonym lesie i zapach kwiatów, co łąka niesie. N i e c h s o b i e p a l ą c i c o zawzięcie, na piękną cerę nie mają chęci. P a l c e i m ż ó ł k n ą, s k ó r a szarzeje, w płucach coś złego ciągle się dzieje. W szpitalach potem,, wczasy spędzają, biel sal przestronnych wciąż podziwiają. Ja w lesie słucham pluszczącej wody, jem przy tym z bratem ogromne lody. Z wierszyka tego morał wynika: ten z papierosem zdrowia unika. Wiktoria Cieńciała, kl.v ******** Papierosa chcesz zapalić? Nie ma się czym wcale chwalić. Bo to nie jest chlubna sprawa, może zepsuć się zabawa i twe płuca różowiutkie wkrótce staną się czarniutkie. Więc zrezygnuj z papierosa, będzie to dla ciebie hossa. Gdy o bessie zdecydujesz, bardzo szybko zachorujesz. Będą cię oblewać poty, nie dogonią nigdy wzloty. Czarny dymek ci pasuje? Nie ryzykuj - to kosztuje! Więc gdy palić nie próbujesz, zdrowia, szczęścia zakosztujesz. Wiktoria Gracka, kl. V ********* Bardzo lubię po lesie spacerować i n i e z n a n y m i ś c i e ż k a m i wędrować. Świeżym powietrzem głęboko oddycham, aż nagle w lesie palacza spotykam. Zaciąga się dymem z przyjemnością, a ja myślę nad płuc jego przyszłością. Minęły lata od tego zdarzenia, t e r a z s p e ł n i ł y s i ę m o j e marzenia. Jestem lekarzem i chodzę po plaży, na słońcu obok znajomy się praży. Pali i kaszle, twarz mu zsiniała, powód to paczka papierosów mała. Ciągle choruje, strasznie się smuci, ma dziury w płucach i wciąż się dusi, lecz papierosy nadal palić musi. Sprawa zły obrót wkrótce przybrała: mała paczka papierosów wygrała i człowiekowi życie odebrała. Paulina Sławińska, kl.v PODZIĘKOWANIE S z k o ł a P o d s t a w o w a w Simoradzu dziękuje Radzie Sołeckiej w składzie: Piotr Burawa, Danuta Kajzar, Andrzej Krzywoń, Elżbieta Malik i Halina Warzecha, za upiększenie terenu wokół szkoły krzewami i iglakami. Z funduszu Rady Sołeckiej zakupiono: 30 tui, 7 jałowców chińskich, 4 klony czerwonolistne i 2 magnolie. Niewątpliwie rośliny te przyozdobiły nasze szkolne obejście, za co jeszcze raz serdecznie dziękują nauczyciele i uczniowie. Gitarowo Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Łączce zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia z gry na gitarze. Zajęcia prowadzone są w każdy czwartek o godzinie przez Pana Mariusza Śniegulskiego. W zajęciach mogą wziąć udział osoby które potrafią już trochę grac na gitarze oraz znają nuty bez względu na wiek. Obecnie do zespołu gitarowego należy 8 osób, zachęcamy by wśród nich nie zabrakło i Ciebie! 9

10 POWIAT BEZ GRANIC W DĘBOWCU !!! Przedstawiciele dwunastu gmin powiatu cieszyńskiego w dniu r. zebrali się na spotkaniu informacyjnym dotyczącym Powiatu bez granic. W tym roku gospodarzem imprezy została Gmina Dębowiec, w związku z tym spotkanie to miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce. Na spotkaniu zostały omówione sprawy organizacyjne. W wyniku losowania ustalono również podział na grupy oraz pary w poszczególnych konkurencjach. Poniżej przedstawiamy wyniki losowań oraz program imprezy, której organizatorem jest Gmina Dębowiec oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz. PROGRAM IMPREZY: 1. Rozgrywki sportowo re k re a c y j n e d l a d z i e c i i młodzieży Czas : * Mini piłka nożna chłopców szkół podstawowych boisko sportowe LKS w Simoradzu * Mini piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych boisko sportowe w Dębowcu * Siatkówka plażowa szkół ponadgimnazjalnych boiska koło Gimnazjum w Dębowcu * Trójbój sprawnościowy teren koło boiska sportowego w Dębowcu * Tenis Stołowy - Gimnazjum - sala gimnastyczna Gimnazjum w Dębowcu, - S z k o ł y P o d s t a w o w e - sala gimnastyczna LKS w Simoradzu W r o k u G m i n n y Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizował Projekt systemowy Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób nie pracujących, w wieku 2. Rozgrywki sportowo rekreacyjne osób niepełnosprawnych Miejsce : Boisko Sportowe w Gumnach Czas : Poczęstunek dla zawodników Miejsce : Teren koło OSP w Dębowcu Czas : od godziny do Oficjalne otwarcie imprezy POWIAT BEZ GRANIC Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : W programie m. in.: - wystąpienie Starosty Cieszyńskiego oraz Wójta Gminy Dębowiec - o p r a w a a r t y s t y c z n a w wykonaniu zespołu regionalnego Dębowiec - h o n o r o w a n i e g m i n, które we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 zajęły 3 pierwsze miejsca - honorowanie sportowców i trenerów zwycięzców plebiscytu Głosu Ziemi Cieszyńskiej za rok Sztafetowe biegi przełajowe z udziałem reprezentacji wszystkich gmin. Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : Dystans metrów (12 x 600 m) 6. Wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców w rozgrywkach dla dzieci i młodzieży oraz dla zwycięzców w rozgrywkach dla niepełnosprawnych. Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : Rozgrywki sportowo rekreacyjne dla samorządowców turniej siatkówki plażowej dla samorządowców konkurs niespodzianka dla władz samorządowych 8. Spotkanie integracyjne władz samorządowych Czas : Miejsce : Strażnica OSP w Dębowcu Mini piłka nożna Grupa A 1) CIESZYN 2) DĘBOWIEC 3) BRENNA Grupa C 1) HAŻLACH 2) ISTEBNA 3) SKOCZÓW szkoły podstawowe Grupa B 1) CHYBIE 2) USTROŃ 3) ZEBRZYDOWICE Grupa D 1) GOLESZÓW 2) WISŁA 3) STRUMIEŃ Mini piłka nożna Grupa A 1) SKOCZÓW 2) USTROŃ 3) CIESZYN Projekt systemowy Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec Grupa C 1) ISTEBNA 2) CHYBIE 3) ZEBRZYDOWICE gimnazja Grupa B 1) DĘBOWIEC 2) HAŻLACH 3) WISŁA Grupa D 1) STRUMIEŃ 2) BRENNA 3) GOLESZÓW Siatkówka Para I 1) ZEBRZYDOWICE 2) BRENNA Para III 1) WISŁA 2) ISTEBNA Para V 1) STRUMIEŃ 2) DĘBOWIEC plażowa Para II 1) SKOCZÓW 2) USTROŃ Para IV 1) CIESZYN 2) HAŻLACH Para VI 1) CHYBIE 2) GOLESZÓW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. Projektem zostało objętych 9 osób. 8 osób ukończyło szkolenie Poruszanie się po rynku pracy. 10

11 1 osoba otrzymała wsparcie psychologiczne. 2 osoby ukończyły kurs opieka nad osobami starszymi 2 osoby ukończyły kurs Księgowość komputerowa, 2 osoby ukończyły kurs Bukieciarstwo i florystyka z obsługą kas fiskalnych 1 osoba ukończyła kurs i zdała egzamin na prawo jazdy kat. B 1 osoba ukończyła kurs Kroju i szycia 1 osoba ukończyła kurs Nowoczesny sprzedawca handlowiec z obsługą kas fiskalnych 1 osoba ukończyła kurs Kelner z obsługą kas fiskalnych. Z p o ś ró d t y c h o s ó b 3 z n a l a z ł y z a t ru d n i e n i e n a rynku pracy a czwarta pracuje w ramach robót publicznych. W ramach projektu w okresie od 1 marca do 30 listopada 2008 roku zatrudniono pracownika socjalnego na? etatu. P o n a d t o z a k u p i o n o komputer niezbędny do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła ,00 zł. z t e g o : d o f i n a n s o w a n i w wysokości ,31 zł ś r o d k i w ł a s n e ,69 zł. Była to pomoc finansowa dla uczestników projektu w formie zasiłków. W trakcie realizacji projektu występowały problemy z płatnościami. Pierwsza transza środków na realizację projektu wpłynęła końcem sierpnia. Drugą transzę przekazano dopiero w miesiącu kwietniu 2009 roku. Innym problemem były zmieniające się przepisy w trakcie realizacji projektu. Zmiana przepisów pociągała za sobą konieczność korekty wniosku. Nabór do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2009 rok W roku bieżącym złożono Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERA- CYJNY KAPITAŁ LUDZKI pt. Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec. Projekt skierowany jest dla osób nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł w tym środki własne 8.400,00 zł dofinansowanie ,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Przewidujemy objęcie wsparciem 12 osób. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe. Wybór szkoleń i kursów pozostawiamy zainteresowanym. W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wypełnienia ankiet określających potrzeby szkoleniowe. O naborze do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i sytuacja finansowa rodziny. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników będzie tworzona lista rezerwowa. Zofia Stabrawa Zmiany dotyczące udzielania pomocy żywnościowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu wydaje karty pomocy żywnościowej, upoważniające do korzystania z pomocy z nadwyżek żywnościowych w Unii Europejskiej. Przy pomocy Polskiego Czym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)? * Środowiskowy, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą. * D o m, c z y l i m i e j s c e życzliwe, przyjazne, zawsze g o t o w e p r z y j ą ć, d a j ą c e wsparcie. * S a m o p o m o c y, c z y l i starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy, oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. Jeśli chodzi o samą ideę działania tych placówek, to podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Użytkowni- Komitetu Pomocy Społecznej produkty trafiają do potrzebujących. Są to m.in. mleko UHT, sery żółte, cukier, dżemy, produkty zbożowe, a także dania gotowe. kami tych placówek mogą być osoby przewlekle psychicznie chore lub głębiej niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z lekką niepełnosprawnością wówczas, gdy oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Celem ŚDS jest zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych; udzielanie opieki pielęgniarsko medycznej, zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi; umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii; rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, działanie służące integracji uczestników W tym roku zmieniły się jednak zasady przyznawania tego typu pomocy. Zmiana dotyczy wysokości dochodu uprawnionych do odbioru żywności. Kryterium dochodowe jest wyższe niż Domu ze społeczeństwem; dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu; prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem; prowadzenie poradnictwa specjalistyczne psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego, wypracowanie i wdrażanie nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w Domu. Każdy użytkownik domu ma swojego asystenta prowadzącego, będącego członkiem zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego. 11 w poprzednich latach. Dochód uprawniający do otrzymania karty nie może przekraczać 526,50 zł na osobę w rodzinie. W przypadku osób samotnych jest to kwota 715,50 zł. Ilona Kubala F u n k c j o n u j ą t r z y t y p y domów: Typ A dom dla osób psychicznie chorych, przeznaczony dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi; Typ B dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym i lekkim (gdy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma sprzężone zaburzenie, np. dysfunkcja narządów ruchu, padaczka, autyzm, itp.); Typ AB dom dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Istnieje jednak takie zastrzeżenie, że użytkownikom w domach typu AB organizuje się odrębne programy wspierająco - rehabilitacyjne. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne jest bardzo szerokie.

12 1.Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej obejmuje samoobsługę rozumianą jako np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych. Zaradność życiowa natomiast dotyczy m.in. takich czynności jak przygotowywanie posiłków, pranie, dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, itp. 2.Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje: nawiązywanie Bliżej Natury Gdzieś pędzimy, coś załat w i a m y, c i ą g l e j e s t e ś m y w b i e g u. N e r w y, s t r e s i choroba gotowa. Choroba to nic innego jak zaburzenia energii. Jedni próbują zlikwidować dolegliwość lekarstwami zapisanymi przez lekarza, inni szukają pomocy u specjalistów naturoterapii. Dla tych, którzy wierzą w skuteczność naturalnego leczenia mam dobrą wiadomość. Od wielu lat w Słowenii, a u nas w Polsce od niedawna, można leczyć się Metodą Domancica. Nad sposobem leczenia pracował przez 30 lat Zdenko Domancic, Chorwat, który dostał oficjalne pozwolenie od rządu słoweńskiego na działalność leczniczą i seminaryjną. Jest to jedyna metoda, której pozytywne działanie zostało udowodnione przez naukowców oraz komisje lekarskie, prawnie usankcjonowana przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowenii. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie oficjalnie uznana przez Parlament Unii Europejskiej. Niezbitym dowodem skuteczności tej metody jest uratowanie wielu pacjentów od amputacji kończyn zajętych gangreną wilgotną. Domancic i wyszkoleni przez niego terapeuci uzdrowili tą metodą miliony ludzi z takich chorób jak żółtaczka typu C, Parkinson, A l z h e i m e r, n o w o t w o r y, astma, zaburzenia gastrologiczne i płodności, problemy z prostatą i urologiczne, żylaki, choroby krwi, SM, refluxy oraz choroby o podłożu psychiczi utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, itp. 3.Trening umiejętności spędzania wolnego czasu polega na rozwijaniu zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami. Ważne jest również rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych. Niezwykle istotne jest również motywowanie do wychodzenia z domu np. do kina, teatru, muzeum. Kolejną z form postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego jest terapia zajęciowa a w ramach niej np. zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, zajęcia muzyczne, teatralne, obsługa komputera, stolarstwo, metaloplastyka, zajęcia kulinarne, porządkowe i inne. Ilona Kubala nym (depresja, bezsenność, lęki). Metoda Domancica jest wysoce efektywna w zapob i e g a n i u c h o ro b o m j e ś l i zastosuje się ją 2-3 razy w roku w celu wzmocnienia systemu obronnego (immunologicznego) organizmu. Zabieg trwa ok min. ale w przypadku t a k i c h s c h o r z e ń j a k S M, nowotwory i kilka innych nieco dłużej. Cała terapia zajmuje 5 kolejnych dni lecz w niektórych przypadkach proces powtarza s i ę p o 3-4 t y g. Z g o d n i e z k o d e k s e m D o m a n c i c a, wartość terapii i kwotę zapłaty za zabiegi określa sam pacjent. Wszyscy terapeuci na całym świecie wykonują terapię i postępują w ten sam sposób, zgodnie z procedurami Zdenko Domancica. Istnieją inne metody naturalnego usuwania zaburzeń energetycznych. Może nie wszyscy to wiedzą ale muzyka też może leczyć. Powstała nawet nauka o wpływie dźwięków na organizm sonoterapia. Zdrowe komórki ludzkiego ciała drgają z określoną częstotliwością. Kiedy ta częstotliwość zmienia się, mamy do czynienia z niedomaganiem danego organu. Odpowiednio dobrane dźwięki pomagają przywrócić prawidłowe drgania i organizm powraca do pełnego zdrowia. Mogą to być dźwięki gitary basowej, muzyka Dworzaka, J.S.Bacha ale też dudnienie bębnów afrykańskich, dźwięki gongów i mis tybetańskich czy też przejmujący odgłos australijskich didjeridoo. Muzyka posiada moc oczyszczania i przywracania harmonii wibracji pomieszczeń. Stare pomieszczenia pamiętają wydarzenia, a nie zawsze jest wskazane aby nam towarzyszyły. Dźwięk gongu usuwa wibracje, które mogą wywierać na nas szkodliwy wpływ. Uwalnia stresy, wyrównuje działanie układu nerwowego, mięśniowego, uwalnia przykurcze i blokady energetyczne. Wywołane przez gongi dźwięki docierają do każdej komórki naszego ciała, nadając jej prawidłową częstotliwość drgań i przywracają harmonijną pracę naszego organizmu Spotkania przy takiej muzyce nazywamy koncertami gongów. Mieszkamy na wsi, żyjemy pośród drzew i łąk, które są całą apteką. Przed naszymi domami rosną rośliny, których lecznicze d z i a ł a n i e s ą z a p e w n e wszystkim znane - pokrzywy ( układ moczowy), dziurawiec (układ trawienny), mniszek lekarski mlecz (oczyszczanie organizmu), koniczyna ( działanie rozkurczowe ) i wiele innych ziół a także cudowne jeżyny, latem kuszące pysznymi o w o c a m i ( w i t a m i n a C - odporność ) a jesienią barwnymi liśćmi ( stany zapalne, biegunka ). Drzewa zapraszają do przytulania wyniosły buk wesprze stanowczością, orzech pomoże w podjęciu trudnej decyzji, brzoza wyciszy i pocieszy. Zewsząd dociera do nas szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, spożywamy ulepszacze i wszelkiej maści dodatki, oznaczone literą E, czyścimy się chemią.. bo skutecznie i szybko, oszukujemy czas odmładzając się jedną i Informator Urząd Gminy Dębowiec tel.: , , tel./fax: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu tel./fax: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu tel.: Urząd Pocztowy w Dębowcu tel.: Policja (tel. pogotowia 997) Komisariat Policji w Strumieniu tel.: Straż Pożarna (tel. pogotowia 998) Pawiatowa Straż Pożarna w Cieszynie tel.: OSP Dębowiec tel.: Dyżury wójta MAJ Iskrzyczyn 13:00 14:00 Simoradz 14:15 15: Ogrodzona 13:00 14:00 Łączka 14:15 15: Gumna 13:00 14:00 Kostkowice 14:15 15:15 CZERWIEC Iskrzyczyn 13:00 14:00 Simoradz 14:15 15: Ogrodzona 13:00 14:00 Łączka 14:15 15: Gumna 13:00 14:00 Kostkowice 14:15 15:15 OGŁOSZENIE W związku z organizacją uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zwracamy się z prośbą do wszystkich par, które w 2009 roku obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego o poinformowanie o tym fakcie Urzędu Stanu Cywilnego w Dębowcu. 12

13 połową tablicy Mendelejewa a drugą - w postaci pigułek, leczymy zaburzenia energii naszego organizmu. Dlaczego tak rzadko korzystamy z tego co daje nam Natura? Przecież mamy wszystko w zasięgu ręki. Jeśli wrócimy do korzeni, do natury, to tylko z korzyścią dla naszego organizmu. Leżąc w troszkę za ciasnym pomieszczeniu Maleństwo zniecierpliwione oczekiwaniem na pierwszy kontakt ze światem wierci się niecierpliwiąc tym swoją mamę, która w pewnym momencie zdecydowanie choć delikatnie kładzie obie dłonie w uspokajającym geście na swoim brzuchu. Jeżeli zachodzi potrzeba wspomożenia organizmu w jego funkcjonowaniu, nie bójmy się korzystać z usług naturoterapeutów: bioenergoterapeutów, zielarzy, kręgarzy, irydologów. Skorzystajmy z leczenia kamieniami (litoterapia) czy kolorami (chromoterapia). Takie sobie refleksje... Dotyk pierwsza nauka P i e r w s z y d o t y k, k t ó r y odczuwa Maleństwo pewnie jest niezwykłym, dla niego, przeżyciem. Uczy się jego ciepła, jego siły, oddawanych emocji, uczy się posłuszeństwa na zdecydowane: cicho tam! Uczy się miłości, delikatności. A kiedy już krzykiem obwieści swoją obecność zaczyna uczyć się fizyczności świata. Jego kształtów, twardości i miękkości, ciepła lub zimna, lepkości, nawet smaku... dosłowne poznawanie. A nasyciwszy swoją ciekawość koduje, gdzieś w swojej główce, świeżo zdobytą wiedzę. To proste doświadczenia, ale dzięki nim może dziecko dokonywać pierwszych ocen, podsumowań, analiz, uszeregować coś, przyjmować lub odrzucać, lubić lub nienawidzić. Czyż nie przydarzyło się nam, że zimny dotyk obcej Mam nadzieję, że w naszej gminie będą organizowane kursy, seminaria, spotkania z ludźmi, którzy rozszerzą wiedzę jej mieszkańców jak żyć zdrowiej i zgodnie z naturą. Beata Znamierowska osoby odebraliśmy jako coś nie tylko nieprzyjemnego, ale wręcz odpychającego? To nasza wrażliwa skóra odebrała sygnał ostrzegawczy; zimno = nieprzyjemnie = niebezpieczne = ostrożność... A ciepło rąk, podczas przywitania, natychmiast nastawia nas przychylniej do rozmówcy, jakbyśmy otrzymali sygnał: wszystko jest ok.. Czy nie oceniamy niżej wszelkiej kanciastości? A to, co kuliste, obłe, falujące ma dla nas pozytywny wymiar? Czyż nie napawa nas wstrętem galaretowatość meduz, wilgotna śliskość węży? Nie znamy ich cielesności, ale z góry zakładamy, że są nieprzyjemne...dopóki przypadek nie spowoduje poznania... Ale dotyk to nie tylko poznawanie lecz także oddawanie emocji; spokoju, gniewu, Więcej na temat terapii M e t o d ą D o m a n c i c a p o d numerem telefonu miłości, łagodności, rozpaczy, akceptacji. To także wyrażanie siebie, swojego pozytywnego nastawienia do innych. Wtedy staramy się dotykać, głaskać, pieścić.. dając tym samym wyraz swojej przychylności. Ale i nasza wrogość jest wyczuwalna, to gesty odtrącenia, odsunięcia się, dystansu, niechęci do jakiegokolwiek kontaktu, to nasz body language niewerbalna informacja o nas. Czy mamy tłumić siebie? Czy mamy narzucić karność swoim dłoniom? Czy mamy bardziej panować nad swoim wyrażaniem i odbiorem?... Oczywiście, że NIE! Mamy prawo do takich reakcji, do takich zachowań, to przecież nasza natura. Barbara Karnas-Greń STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH INICJATYWA W OGRODZONEJ SERDECZNIE ZAPRASZA NA TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Turniej odbędzie się w dniach Rozgrywki będą przeprowadzone w godzinach otwarcia ŚOK: Od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 21:00 Kategoria wiekowa turnieju dowolna Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody. Zapisy w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej Tel

14 Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie (przysłowie), które należy przesłać lub dostarczyć, wraz z naklejonym na kartkę kuponem wyciętym z krzyżówki, na adres redakcji w terminie do Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody (bony o wartości 20zł). Rozwiązanie z zeszłego numeru: Powodzenie rodzi niedbalstwo. Nagrodę otrzymuje pani Gabriela Szweblik ze Strumienia. Gratulujemy! Poziomo:2-Imię męskie.7- żyła w raju.8-niepewne przedsięwzięcie, coś się uda lub nie.9-łaciate w kartonie.10- gatunek papugi.12-lekarz.16- rezydencja króla.18-kontynent z Japonią.19-wybrany król przed koronacją.20-zespół dziewięciu muzyków.21- kończy modlitwę.23-nieżyt n o s a p r z e d e u r o w e W ł o s z e c h o s z c z e b e l wyżej w karierze.28-mocny w nocy.29-powodują je defekty, uszkodzenia maszyn. Pionowo:1-Płynie przez G r y f i c e. 2 - s m o c z a p o d Wawelem.3- do pisania na tablicy.4-poniżej ust.5-ssak leśny z szablami.6-z szybą.11- umysł, intelekt.13-kwaśna przyprawa.14-życiodajny gaz.15- Godziny pracy Urzędu Gminy Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek ocalanie, wybawianie.16-znak zodiaku.17-samica jelenia.21- Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych w godzinach: 7: Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności - w sekretariacie Urzędu Gminy. Dwumiesięcznik ; Redaktor naczelna: Estera Brudny; stali współpracownicy: Agnieszka Migacz, Błażej Żebrok, Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71, Dębowiec; adres tel: ; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne MODENA Sp. z o.o., Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: , fax: , książka z mapami.22-duży w kinie.24-między okrętem Finał Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Zgodnie z przewidywaniami, reprezentacja Gumien została zwycięzcą Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. Tur niej finałowy odbył się 8 marca w sali sportowej w Simoradzu. W c z e ś n i e j, o d 8 l u t e g o, drużyny rywalizowały ze sobą w grupach i na tej podstawie z o s t a ł y w y ł o n i o n e p a r y finałowe. N a g r o d y n a j l e p s z y m drużynom ufundował oraz wręczył Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Organizatorem 14 Kupon konkursowy nr 35 a nadbrzeżem.25- kropelki rano na trawie. Hata Finał Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta turnieju był LKS Wyzwolenie Simoradz. Wyniki turnieju finałowego: Mecz o I miejsce: Gumna Simoradz 3:1 Mecz o III miejsce: Łączka Dębowiec 3:1 Mecz o V miejsce: Kostkowice Iskrzyczyn 3:2 Wyniki końcowe: 1. Gumna 2. Simoradz 3. Łączka 4. Dębowiec 5. Kostkowice 6. Iskrzyczyn Osiągnięcia judoków DĘBU Dębowiec. W dniu w Sosnowcu odbył się Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 356 dzieci z 26 klubów. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowej grupie, zdobywając 8 medali, w tym: 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy.

15 Błasiak Dominika Górniak Kamil Kocoń Patrycja Zagóra Tomasz - uczennica Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 44 kg I miejsce - uczeń SP w Skoczowie w wadze 50 kg I miejsce - uczennica SP w Dębowcu w wadze 70 kg I miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu w wadze 74 kg I miejsce Sukces zawodników Sekcji Judo Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec. W dniu w Sosnowcu odbył się Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 320 dzieci. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowej grupie, zdobywając 8 medali, w tym: 7 złotych i 1 brązowy. Błasiak Dominika - uczennica Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 42 kg I miejsce. Górniak Kamil - uczeń SP w Skoczowie, w wadze 52 kg I miejsce. Kocoń Patrycja - uczennica SP w Dębowcu, w wadze 65 kg I miejsce. XI Turniej Piłki Siatkowej W sobotę, miał miejsce XI Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, odbywający się w ramach VI Samorządowej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej Mecze rozgrywane były w 3 grupach, na salach sportowych w Dębowcu, Simoradzu i Puńcowie. Po zaciętej walce najlepsza okazała się drużyna z Wisły, za nią uplasowały się zespoły z Albrechcic i Dębowca. Klasyfikacja końcowa 1 Wisła 2 Albrechtowice 3 Dębowiec 4-6 Chybie 4-6 Cieszyn 4-6 Zebrzydowice 7-9 Goleszów 7-9 Strumień 7-9 Ustroń źródło: Kubica Ryszard Stoszek Kinga Brudny Dawid Stoszek Arek Zagóra Tomasz Kubica Ryszard Stoszek Arkadiusz Sadowski Kamil Najda Artur - uczeń SP w Dębowcu w wadze +78 kg I miejsce - uczennica SP w Dębowcu w wadze 49 kg II miejsce - uczeń SP w Dębowcu w wadze 65 kg II miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu w wadze 48 kg IV miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 72 kg I miejsce. - uczeń SP w Dębowcu, w wadze +80 kg I miejsce. - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 42 kg I miejsce. - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 63 kg I miejsce. - uczeń SP w Dębowcu, w wadze 30 kg III miejsce. Dębowiec kontra Cieszyn- zacięta walka o finał Oficjalne otwarcie Turnieju W związku z organizacją XI Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny, pragnie podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły ww. turniej, w szczególności: - PUH KAMIL oraz panu Stanisławowi Zamarskiemu, - Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka, - PHU Przemysław Gacek, - Przetwórni Ryb w Dębowcu oraz panu Romanowi Kamińskiemu - RSP Ogrodzona, - Zakładowi Piekarniczo - Cukierniczemu DĄB, - PUB Solanka, - LKS Wyzwolenie Simoradz, - Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Adam Małachowski, - EKOCHRON - CANEA. Foto: Agnieszka Migacz 15 Drużyna z Goleszowa Zawodnicy z Chybia podzas meczu

16 III BIEG WIOSNY DĘBOWIEC, r. PROGRAM BIEGU: rejestracja zawodników ustawienie zawodników na starcie start biegu przewidywane zakończenie biegu dekoracja zwycięzców biegu zakończenie biegu W biegu może wziąć udział każdy powyżej 16 roku życia. Nagrody przyznawane są za pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje ( regulamin i trasa biegu) pod numerem telefonu: ( 033) oraz na stronach internetowych: ZAPRASZAMY DO BIEGANIA!!! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Konkurs Gmina przyjazna rodzinie 2016

Konkurs Gmina przyjazna rodzinie 2016 W 2016 roku gmina Wyry zdobyła III miejsce w konkursie Gmina przyjazna rodzinie 2016 za inicjatywę pod tytułem Inicjatywy przyjazne rodzinom zamieszkującym gminę Wyry. Większość wymienionych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów!

Projekt edukacyjny. Żyjmy zdrowo bez nałogów! Projekt edukacyjny Żyjmy zdrowo bez nałogów! Opracowały: mgr Jolanta Kamińska mgr Danuta Nowicka mgr Iwona Szczepankowska mgr Barbara Tomczak- Domańska Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Dział organizacyjny Lp. Zadania główne Formy i środki Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zadania główne 1 Przygotowanie sali świetlicowej do rozpoczęcia zajęć.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015 Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 4 KN / w roku szkolnym 04/05 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć Ilość godzin Joanna Bochenek Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA

WIZJA SZKOŁY. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczniowie uzdolnieni INTEGRACJA ZARYS KONCEPCJI wizja szkoły; analiza potrzeb edukacyjnych określenie celów priorytetowych; kierunki rozwoju od przedszkola do matury; integracja ZSO nr 8; uzupełnienie Programu Wychowawczego; kadra pedagogiczna;

Bardziej szczegółowo

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów Celem kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY. Nazwa dokumentu i okres planowania Szkolny Program Aktywnej Współpracy jest dokumentem podsumowującym udział Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu. Burmistrz Więcborka

Regulamin Festiwalu. Burmistrz Więcborka Regulamin Festiwalu ❶ Informacje ogólne. Organizatorzy: Burmistrz Więcborka ❷ Cele festiwalu: aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym, likwidowanie barier i przywracanie

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZK. 2015/16 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH GRZĘDZICE 2015R. I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo