Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15."

Transkrypt

1 Nowy plac zabaw w Dębowcu- s.2. Zmiana godzin otwarcia punktu obsługi klienta- s. 8. Powiat bez granic w Dębowcu- s. 10. Czym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)?- s.12. Taki sobie refleksje...- s. 13. Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15.

2 NOWY PLAC ZABAW W DĘBOWCU Wraz z nastaniem wiosny rozpoczęły się inwestycje w Gminie Dębowiec. Jedną z pierwszych, która zapewne ucieszy nie tylko najmłodszych mieszkańców gminy, jest plac zabaw w Parku Jubileuszowym w Dębowcu. Jednak jest to tylko część dużo szerszego p l a n u : C h c ą c p o p r a w i ć estetykę naszej gminy,, zleciliśmy w zeszłym roku opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Dębowiec. Jednym z jego istotnych elementów jest rewitalizacja centrum Dębowca. Mam nadzieję, ze już w niedługim czasie będziemy mieli się czym pochwalić, a już teraz możemy się udać razem z dziećmi na wypoczynek do parku powiedział Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. W ramach rewitalizacji centrum Dębowca przewidziana również jest m.in. wymiana wiaty przystankowej wraz z remontem zatoczki autobusowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Marysia, Basia i Roch wraz z innymi dziećmi spędzają pierwsze popołudnie na nowym placu zabaw. Foto: Błażej Żebrok BARANY, MAZURKI, MURZYNY I WIELKANOCNE BABY Święta Wielkanocne już za nami. Zapewnie dla wielu z nas był to czas rodzinnych spotkań, wyjazdów, wyciszenia, zadumy a może nawet i relaksu. Ale Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łączce w okresie przedświątecznym nie miały czasu na zadumę i relaks. Przygotowywały się bowiem do Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych. Siedemdziesiąt lukrowanych baranów wielkanocnych, 30 olbrzymich kołaczy, aż 60 bab wielkanocnych, 48 mazurków i 35 smakowitych murzynów- to tylko skromny początek smakołyków przygotowanych przez KGW. W dniu odbył się w Łączce Kiermasz Wielkanocnych Tradycji Kulinarnych. Już przed godziną zebrał się przed drzwiami spory tłum nabywców. Każdy sumiennie dbał o swoje miejsce w kolejce, jak najbliżej drzwi wejściowych. Wreszcie równo z wybiciem godziny 15.00, po zapytaniu : Jesteście gotowi? i radosnej odpowiedzi tłumu TAK! drzwi kiermaszu stanęły p r z e d k a ż d y m o t w o re m. Starannie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łączce produkty rozeszły się w mgnieniu oka. Kusiły nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale i wspaniałym zapachem. Na Kiermaszu smakosze mogli degustować prawdziwą buchtę świąteczną z masłem domowej roboty, napić się kawy i herbaty. Oko cieszyły piękne olbrzymie udekorowane strusie jaja wielkanocne. Dla estetów prawdziwym zainteresowaniem cieszyło się stoisko uczniów z Ogrodzonej, gdzie prezentowano m.in. ładne kartki świąteczne a dziewczyny ubrane w regionalne stroje omawiały sztukę tworzenia wielkanocnych ozdób z papieru. Atmosfera Świąt dopisała podobnie, jak i wierne, z roku na rok powiększające się grono nabywców. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Irena Bączek zdradzała niektóre sekrety regionalnej kuchni, wykonała także pokaz lukrowania baranka wielkanocnego wraz ze swoim wnukiem. GOKSiT pragnie serdecznie podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich z Łączki za ciężką pracę, Pani Joannie Czendlik i dzieciom z Zespołu Regionalnego Dębowiec za występ, a także młodzieży ze Szkoły w Ogrodzonej za przygotowanie pięknego stoiska z dekoracjami świątecznymi. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy zawitali na naszym Kiermaszu i zapraszamy do n a s p o n o w n i e w przyszłym roku. Po Kiermaszu Wielkanocn y m G m i n n y Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Ł ą c z c e w r a z z KGW doszedł do wniosku, że tego t y p u i n i c j a t y w y cieszą się w Gminie dużą popularnością. Dlatego chcielibyśmy, aby w Gminie odbywał się nie t y l k o K i e r m a s z Wielkanocny, ale również Bożonarodzeniowy. Mamy 2 nadzieję, że już w tym roku, grudnia uda nam się zorganizować, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Łączce, Kiermasz Bożonarodzeniowy. Pomimo, że do grudnia jeszcze daleko, już serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia w nim udziału. W trakcie trwania Kiermaszu odwiedziło nas także Radio Katowice a film z Kiermaszu powstał dzięki przychylności portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl. Można go obejrzeć na stronie internetowej www. ck.debowiec.com.pl Zdjęcia wykonała Pani Dorota Krehut z redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Estera Brudny GOKSiT Foto: Dorota Krehut-Raszyk

3 Z obrad Rady Gminy N a S e s j i R a d y G m i n y D ę b o w i e c, k t ó r a o d b y ł a się 31 marca 2009 podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach: 1. zmian budżetu gminy Dębowiec na 2009r., 2. nabycia nieruchomości oznaczonej jako pgr. 716/5 w Iskrzyczynie, 3. przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec, 4. utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. W ramach zapytań i wolnych wniosków poruszono m.in. następujące sprawy: 1. Możliwości uregulowania zasad korzystania z Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dębowcu 2. Z a i n t e r w e n i o w a n i a w sprawie dziury w drodze na wysokości stacji BP w Ogrodzonej 3. Awarii przepustu w Ogrodzonej 4. Zapadnięcia się mostu na drodze Tarnawa w Iskrzyczynie 5. Zwiększenia częstotliwości patroli Policji na terenie Gminy Dębowiec Przewodniczący RG Zbigniew Chwastek GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Przypominamy, że właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dębowiec jest zobowiązany do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji i pozbywanie się zebranych odpadów w cyklu miesięcznym. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec. P o d m i o t y p r o w a d z ą c e zbiórkę odpadów komunalnych świadczą również usługi w zakresie odbioru odpadów gromadzonych w sposób s e l e k t y w n y. W t y m c e l u należy zaopatrzyć się w specjalnie do tego przeznaczone worki. Referat Ochrony Środowiska na bieżąco prowadzi kontrole zawartych umów, a na podstawie posiadanej ewidencji sprawdzana jest ilość i częstotliwość oddanych odpadów. Wobec osób, które uchylają się od obowiązku wydawane są decyzje ustalające obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i wysokość tych opłat. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i segregowanych na terenie Gminy Dębowiec: 1. EKOM P.U.H. Janota Zdzisław, Zabłocie, ul. Tulipanów 3, tel FA N E X S.C. A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133, Skoczów, tel KONTRANS II S.C. M. Nowak, A. Sztwiorok, R. Sztwiorok, Pogórze 253, Skoczów, tel P.P.U.H. EKOPLAST PRODUKT S.C. K. Brandys, R. Brandys Cieszyn, tel Zakład Oczyszczania Miasta Tros Eko Sp. z o.o. ul. Bażantów 17, Ustroń tel Wyżej wymienione akty p r a w n e re g u l u j ą ró w n i e ż obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz sposób i częstotliwość ich opróżniania. Kontrola wypełniania tego obowiązku obywa się na podstawie zawartych umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 1. FA N E X S. C. A. M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133, Skoczów, tel Skowron Sp. z o.o. ul. Frysztacka 93 A, Cieszyn, tel Usługi Transportowe INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie informuje, że w związku z reorganizacją struktury tutejszej komendy numery telefoniczne Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skoczowie ( oraz ) są dostępne jedynie w godzinach od 7.30 do w dni robocze. Przypominamy ponadto, że wszystkie sprawy, dotyczące działalności komendy i podległych jednostek ratowniczo gaśniczych załatwiane są w siedzibie komendy, tj. w Cieszynie na ul. Chemików 16 w dni powszednie w godzinach od 7.30 do Telefony alarmowe odbierane są w Powiatowym Stanowisku Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu. KP PSP Cieszyn i JRG Cieszyn JRG Skoczów PSK Ustroń (CPR) i JRG Ustroń adres Cieszyn, ul. Chemików 16 Skoczów, ul. Cieszyńska 10 Ustroń, ul. Wczasowa 12 numery telefoniczne dostępne całodobowo , , , , alarmowy, alarmowy, alarmowy i Rolnicze Tadeusz Madzia, Simoradz 90, Dębowiec, tel Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne Kubicius Eugeniusz, Simoradz 18, Dębowiec, tel Wywóz ścieków Dariusz Franek, Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103, Skoczów, tel Wywóz ścieków EKO GIER Kazimierz Gierczyński, ul. Żebroka 24, Skoczów, tel A p e l u j e m y a b y z u ż y t e baterie oddawać do specjalnie oznaczonych pudeł kartonowych oznaczonych logo Zużyte Baterie REBA Organizacja Odzysku S.A. znajdujących się w szkołach na terenie Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec. Natomiast leki po terminie ważności należy wrzucać do pojemników znajdujących się w Aptece w Dębowcu oraz w punkcie aptecznym w Ogrodzonej. numery telefoniczne dostępne w godzinach ,

4 obwieszczenie o obwodach O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Dębowiec z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. Uwaga beneficjenci pomocy w r a m a c h m e c h a n i z m u Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego Agencja Rynku Rolnego informuje, że: W dniu 13 lutego 2009r. Komisja Europejska wydała decyzję przyspieszającą termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006. Zgodnie z powyższą decyzją całość pomocy restrukturyzacyjnej zostanie wypłacona w jednej racie. Agencja Rynku Rolnego przekaże pomoc producentom cukru w czerwcu 2009r. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także: Poza standardowymi inwestycjami Gmina Dębowiec stara się inwestować także w ludzi. Tym razem pomyślano o paniach i specjalnie dla nich odbędą się kursy podnoszące ich kwalifikacje. Na ten cel Gmina Dębowiec uzyskała dofinansowanie wniosku Kobieta pracująca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości blisko zł. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 294/ XXX/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Dębowiec na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Z 2006 r., Nr 92, poz. 2552) W ó j t G m i n y D ę b o w i e c podaje do wiadomości publicznej, informacje o numerach i granicach obwodów głoso- Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego - p l a n t a t o r z y, k t ó r z y w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, - u s ł u g o d a w c y, k t ó r z y świadczyli usługi zbioru lub doczyszczenia na rzecz ww. plantatorów i złożyli do Agencji Rynku Rolnego kwalifikujące się wnioski o pomoc restrukturyzacyjną. Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 2 miesięcy od otrzymania pomocy przez producentów, tj. najpóźniej w sierpniu 2009r. Pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009r. Kobieta pracująca -Sytuacja na lokalnym rynku pracy staje się coraz trudniejsza. Jak pokazują dane statystyczne z Powiat o w e g o U r z ę d u P r a c y w Cieszynie, wzrasta bezrobocie w naszym powiecie. W związku z tym staramy się poprawić sytuacje naszych mieszkańców na rynku pracy, dając im możliwość podnoszenia kwalifikacji informuje Nr obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1 Dębowiec Stara Szkoła, ul. Szkolna 5, Dębowiec 2 Kostkowice 3 Simoradz 4 Iskrzyczyn 5 Ogrodzona, Gumna, Łączka wania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest rozwój fizyczny naszych dzieci. Jedną z najlepszych jego form są zajęcia w wodzie, stąd też pomysł aby uczniowie z naszej gminy uczęszczali na pływalnie Delfin w Skoczowie. Niestety w naszej gminie nie mamy basenu i biorąc pod uwagę koszty takiego przedsięwzięcia, nie prędko on powstanie. D l a t e g o t e ż s t a r a m y s i ę zapewnić naszym uczniom j a k n a j l e p s z y d o s t ę p d o bazy sportowej, także poza terenem naszej gminy powiedział Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Jednak koszty z tym związane okazały się bardzo duże. Nasz budżet nie pozwalał na sfinansowanie w całości wyjazdów dzieci na pływalnię, stąd też staraliśmy Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowicach, ul. Dworska 1, Kostkowice - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe- Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Simoradzu, Simoradz lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa w Iskrzyczynie, Iskrzyczyn 110 Środowiskowy Ośrodek Kultury w Ogrodzonej, Ogrodzona 32 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ŻABKI Z DĘBOWCA Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Od września tego roku planowane są następujące kursy: obsługa klienta oraz techniki sprzedaży, kurs kelnerski oraz prawdziwy hit na rynku szkoleń- kurs kosmetyczny. Szkolenia będą oczy- Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 7 czerwca 2009 r. między godziną 8.00 a Tomasz Branny Wójt Gminy Dębowiec się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na te zajęcia wyjaśnił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Remigiusz Janowski. Na szczęście wniosek Żabki z Dębowca przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów. Drugie zł wyłożyła na ten cel Gmina Dębowiec, dzięki temu każda ze szkół przez pięć miesięcy trwania projektu będzie mogła uczestniczyć w zajęciach na pływalni. Sądząc po bardzo dużym zainteresowaniu ze strony uczniów, pomysł ten się im spodobał, a to najważniejsze. wiście bezpłatne, a udział w nich będą mogły brać panie z naszej gminy. Więcej informacji na ten temat ukaże się w kolejnych numerach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 4

5 POLECAMY : ZUPY DANIA MIĘSNE DANIA MĄCZNE FAST-FOOD DESERY LODY ZESTAWY OBIADOWE NP.: PLACEK PO WĘGIERSKU 11 zł SER SMAŻONY, FRYTKI, SURÓWKA - 13 zł KOTLET DROB., FRYTKI, SURÓWKA - 10 zł LODY - ALGIDA - CENY SKLEPOWE!!! OBIADY 7,80 Do każdego obiadu deser!!! Obiady na miejscu lub do menażek GOLONKA B/K, FRYTKI, KAP. ZASMAŻANA - 14,5 zł HAMBURGER KEBAB, HOT-DOG SPECJALCHICKEN SKRZYDEŁKA, NUGGETS SALA GŁÓWNA - 40 osób, SALA VIP - 15 osób, BILARD AIR HOCKEY, HOT-SPOT MILE SPĘDZONY CZAS PYSZNE JEDZENIE - WIELE ATRAKCJI - WIĘCEJ INFORMACJI - - Nr. Tel: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SKOCZOWIE Dwudziestoletnia tradycja i nowoczesność Szkoła przyjazna uczniom wyróżniona ogólnopolskim certyfikatem przez Gazetę Wyborczą w konkursie pn. Super Szkoła Nasza oferta: Nazwa oddziału Przedmioty wiodące Możliwości dalszego kształcenia ekonomiczno-techniczny ekologiczno-biologiczny humanistyczno-społeczny językowo-geograficzny (z grupą frankofońską) sportowo-turystyczny (piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka) informatyka, matematyka, przedsiębiorczość biologia, chemia, geografia, dodatkowo język łaciński język polski, WOS, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o kulturze język angielski lub francuski, geografia, dodatkowo - edukacja europejska geografia, biologia i wychowanie fizyczne 5 np.: kierunki techniczne i politechniczne, ekonomia i zarządzanie np.: kierunki medyczne: fizykoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka, kosmetologia, medycyna, kierunki ekologiczne np.: socjologia, psychologia, politologia, kierunki pedagogiczne, filologia polska np.: kierunki filologiczne, zarządzanie i administracja, europeistyka, turystyka i hotelarstwo np.: AWF, szkoły wojskowe, pożarnicze i policyjne, turystyka i fizjoterapia Nasze atuty: kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach rzetelne przygotowanie uczniów do matury (np. w 2008 r. 96,3 % uczniów zdało maturę) bezpłatne konsultacje przedmiotowe jako alternatywa dla korepetycji zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania i talenty sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych wyniki sportowe uczniów plasują szkołę od kilkunastu lat w czołówce powiatu realizacja projektów międzynarodowych (Ukraina, Łotwa, Austria) bezpieczne, kameralne warunki nauki w przyjaznej atmosferze lekcje w trybie jednozmianowym (do godziny 15.00) dogodny dojazd do szkoły dobrze wyposażona baza dydaktyczna, nowoczesny kompleks sportowy (wielofunkcyjne boisko przyszkolne, zajęcia na basenie i w hali sportowej) udział młodzieży w różnorodnych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych wspieranych przez stowarzyszenie Szkolne Forum Inicjatyw Ogólniak oraz Radę Rodziców Kontakt: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Skoczów, ul. Bielska 34, tel. : 033/ fax: 033/ ,

6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Dębowiec Grupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C. pełni usługi w zakresie: - podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej - położnej środowiskowo - rodzinnej NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przez osobę trzecią lub telefonicznie pod numerem Po godzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bólem i z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyjmowani będą bezpłatnie w: A m b u l a t o r i u m P o g o t o w i a R a t u n ko w e g o w Skoczowie ul. Krzywa 4 tel.: lub 999 Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowania do Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach bardzo poważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dyżury lekarzy w Grupowej Praktyce Lekarzy Domowych: lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznych Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: W tym wizyty domowe. UBEZPIECZENIA - Legierska Zofia UBEZPIECZ ul. Herstówki 17 tel (wieczorem) komunikacyjne - majątkowe - rolne - kredytów - życiowe - OFE Fundusze Inwestycyjne PKO BP Agencja w Dębowcu ul. Skoczowska 1 BONUS tel Zapraszamy od pon.-pt sobota lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatra Poniedziałek: ( bilanse na wezwanie) ( wizyty) Wtorek: ( szczepienia) ( wizyty) Środa: ( wizyty Patronaże) Czwartek: ( higiena szkolna) ( wizyty) Piątek: ( bilanse) ( wizyty domowe) lek. med. Anna Lubecka Macura spec. chorób wewnętrznych Wtorek: lek. med. Andrzej Kubicius spec. chorób wewnętrznych Ostatni czwartek miesiąca ( ) APTEKA Arnika mgr farmacji Jolanta Pawlus - Rus Poniedziałek: Czwartek: Wtorek: Piątek: Środa: Sobota: Ubezpieczenia i tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego Tadeusz Michna i Dariusz Heczko Iskrzyczyn 87 tel , ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW) - majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw, zwierząt, drobiu) 6

7 TO NIE PRIMA APRILIS! MARZENIA STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ! Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ciągu roku szkolnego mają poza lekcjami wiele możliwości pogłębienia wiedzy o kulturze, uczestniczenia w imprezach kulturalnych, rozwijania swych zainteresowań czytelniczych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i sportowych. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak niezwykle istotną ze zdobyczami technicznymi. P i e r w s z e g o k w i e t n i a bieżącego roku odbyło się w S z k o l e P o d s t a w o w e j w Dębowcu uroczyste otwarcie nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej. Dotychczasowy lokal przejęła biblioteka gminna. Z inicjatywy władz gminy oraz dyrektorów szkół-podstawowej i gimnazjum-przebudowano dotychczasową szatnię skorzystać z Centrum Informacji Multimedialnej, funkcjonuje ono od ubiegłego roku. Pracownia multimedialna wyposażona jest w cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne. Połączenie z Internetem ułatwia uczniom dostęp do różnorodnych informacji. Nowe pomieszczenie przyciąga młodych czytelników, stwarza lepsze warunki do promowania czytelnictwa i zainteresowań kulturą ogólnie pojętą. C o r o k u w b i b l i o t e c e szkolnej odbywa się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Organizuje się konkursy plastyczne i literackie. Propaguje się ogólnopolską akcję CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Wspólnie z polonistami organizuje się wyjazdy d o m u z e ó w, z w i ą z a n y c h z pisarzami żyjącymi i tworzącymi na Śląsku Cieszyńskim. Corocznie także odbywa się w bibliotece Kiermasz taniej książki. W tym roku przeprowadzono akcję zbiórki makulatury, dzięki której biblioteka wzbogaciła się o kilkanaście nowych książek. Dzień 1. kwietnia w naszej szkole przebiegał pod hasłem- DZIEŃ WIOSNY LITERAC- KIEJ. Otwarcie biblioteki powiązane zostało również z wystawieniem sztuki teatralnej pod tytułem Pani Twardowska w wykonaniu kółka teatralnego. Uczniowie z prawdziwie aktorską pasją wcielili się w swe role, przygotowali wiarygodne kostiumy i rekwizyty, interesującą dekorację. Na zakończenie wiosenno-kulturalnej imprezy p o d s u m o w a n o w s z y s t k i e przedsięwzięcia, którym patronowała biblioteka w pierwszym semestrze roku szkolnego, oczywiście, nie obyło się bez braw, gratulacji, dyplomów i nagród. Krystyna Moskała Magdalena Staniek rolę w życiu każdej, nawet najmniejszej społeczności odgrywa biblioteka. Szczególnego znaczenia miejsce to nabrało w dzisiejszych czasach w dobie powszechnej globalizacji i dehumanizacji wartości. Szkolna biblioteka bowiem powinna stać się miejscem, w którym właściwie prowadzona edukacja czytelnicza i medialna wśród młodego pokolenia Polaków łączy szacunek do słowa drukowanego i dziedzictwa kulturowego i wydzielono nowe miejsce na bibliotekę szkolną. Obecnie biblioteka służy około 460 czytelnikom z gimnazjum i szkoły podstawowej. Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem - tak można powiedzieć o tym miejscu w naszej szkole, które stało się przytulne, wygodne i estetyczne, gdzie wydzielono również miejsce na czytelnię. W bibliotece szkolnej można DZIEŃ KOBIET KGW W ŁĄCZCE Koło Gospodyń Wiejskich w Ł ą c z c e, l i c z ą c e s o b i e obecnie 25 członkiń, spotkało się r. na corocznym Dniu Kobiet. Jedynymi zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami płci męskiej, byli Sołtys Łączki Gustaw Bączek oraz Wójt Gminy Dębowiec- Tomasz Branny. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca KGW w Łączce Irena Bączek. Przewodnicząca określiła pokrótce działalność KGW, a także ustaliła wraz z Paniami należącymi do Koła porządek organizacyjny Kiermaszu Wielkanocnego. Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i kontynuacji działań KGW złożył Wójt Gminy, Sołtys i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łączce. Atmosferę umiliły wspaniałe p r z y s m a k i p r z y g o t o w a n e przez pracowite Panie a także pachnąca kawa i znany już kołacz. Panie z KGW otrzymały także symboliczny podarunek z okazji swojego święta. W roku 2009 KGW w Łączce obchodzi swoją 45. rocznicę istnienia- oby ten szlachetny etos kobiecej pracowitości trwał przez kolejne 45 lat! 7

8 Pro Christ w Dębowcu Niesamowita atmosfera, cudowni ludzie i działający Bóg. Tego mogliśmy doświadczyć również w Dębowcu, podczas ewangelizacji satelitarnej Pro Christ. Mimo, ze nie prowadziliśmy relacji na żywo, a cała impreza trwała dopiero od c z w a r t k u, p o d o b n i e j a k w zeszłym roku cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców tej małej miejscowości. Dwudziestominutowy czas poprzedzający przekaz uświetniał śpiew, prowadzony przez zespół powstały na tę okazję w ubiegłym roku. Spotkania ewangelizacyjne prowadził p. Eneasz Kowalski. Przez dwa dni gościnnie w modlitwie prowadzili proboszcz skoczowskiej parafii ewangelicko - augsburskiej, ks. Adam Podżorski oraz proboszcz rzymsko - katolickiej parafii św. Małgorzaty z Dębowca, ks. Marian Kubecki. Od czwartku 2 kwietnia od godziny 18:00 rozpoczęliśmy tematem otwierającym całą imprezę w niemieckim Chemnitz oraz wielu miejscach w Europie: Ryzyko. Komu jeszcze mogę zaufać? W przekazie mogliśmy usłyszeć w y w i a d z n a d b u r m i s t r z Chemnitz Barbarą Ludwig oraz zobaczyć wideoklipświadectwo i wywiad z Beatą Schmidt, osobą, która przeszła amputację nogi. Następnie przyszedł czas na głównego mówcę, Ulricha Parzanego. W niedzielę zakończyliśmy piątkowym tematem: Przeżycie. Czy może się wydarzyć niemożliwe?. Myślę, że poprzez tę akcje, Bóg mógł zadziwić tych, którzy zwątpili. C i e s z ę s i ę, ż e p o r a z drugi udało się zorganizować wieczory ProChrist w Dębowcu oraz w imieniu całego komitetu organizacyjnego podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tych spotkań. Mam nadzieję, że spotkamy się już za rok na kolejnej ewangelizacji. Konrad Górniok Kulig uczniów z Simoradza Tegoroczna zima nie szczędziła nam śniegu. Korzystając z tego dobrodziejstwa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Simoradzu wyjechały na kulig. Malowniczymi ścieżkami w Wiśle Czarnem, siedząc w saniach ciągniętych przez konie (sam widok tych zwierząt był dla dzieci atrakcją), zmierzaliśmy do celu, podziwiając piękne widoki i wdychając czyste powietrze. Na miejscu czekały na nas kiełbaski, które piekliśmy na ognisku, ciepła herbata i kołacze. Największa frajdą okazały się jednak zjazdy na różnych częściach ciała z pobliskiego wzniesienia oraz bitwy na śnieżki. Po tych atrakcjach odpowiednio dotlenione i nadal pełne energii dzieci wróciły saniami na parking, skąd autobusem dotarliśmy do szkoły. Wszystkie te atrakcje były dofinansowane przez Radę Rodziców, której serdecznie dziękujemy. Danuta Haratyk NOWE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W DĘBOWCU: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek nieczynne Piątek Nowej siedziba Biblioteki- ul. szkolna 3 Zmiana godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta Niniejszym informujemy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Skoczowie podjął decyzje o zmianę z dniem 4 maja br. godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta, mającego siedzibę w Urzędzie Gminy Dębowiec. P u n k t b ę d z i e o t w a r t y w godzinach

9 PAPIEROSOM MÓWIĘ NIE BEZ NICH ŚWIAT PIĘKNIEJSZY JEST! Tym hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie postanowili rozpocząć wiosenne działania na rzecz profilaktyki antynikotynowej. Podczas jednej z lekcji zaprezentowali zgromadzonym nauczycielom i uczniom swój program artystyczny. Młodzi artyści wykorzystali wiersze o treści antynikotynowej, których sami byli autorami. Nad całością przedstawienia czuwały Panie Mariola Wrzos nauczycielka języka polskiego oraz Danuta Jankowska - pedagog szkolny. Oto niektóre wiersze: Papierosy zdrowe nie są, bardzo krótko w życiu cieszą. Zniszczą w końcu twoje zdrowie i pogrążą cię w chorobie. Uczniowie kl. VI ******* Papierosom mówię Nie! Bez nałogów rosnąć chcę! C h c ę b y ć z d ro w y, s i l n y, sprawny, energiczny, zwinny, zgrabny. Więc rozsądkiem się kieruję, zdrowia w dymie nie marnuję. Uczniowie kl. VI Lody kontra papierosy Chciałam w niedzielę pójść dla ochłody ze starszym bratem na pyszne lody. Siadam za stołem, patrzę niepewnie, a tu papieros zwrócony we mnie. Wokół tumany dymu buzują i dobry humor zapachem psują. Czuję, że zaraz tu się uduszę, zaraz to miejsce opuścić muszę. Wolę spacery w zielonym lesie i zapach kwiatów, co łąka niesie. N i e c h s o b i e p a l ą c i c o zawzięcie, na piękną cerę nie mają chęci. P a l c e i m ż ó ł k n ą, s k ó r a szarzeje, w płucach coś złego ciągle się dzieje. W szpitalach potem,, wczasy spędzają, biel sal przestronnych wciąż podziwiają. Ja w lesie słucham pluszczącej wody, jem przy tym z bratem ogromne lody. Z wierszyka tego morał wynika: ten z papierosem zdrowia unika. Wiktoria Cieńciała, kl.v ******** Papierosa chcesz zapalić? Nie ma się czym wcale chwalić. Bo to nie jest chlubna sprawa, może zepsuć się zabawa i twe płuca różowiutkie wkrótce staną się czarniutkie. Więc zrezygnuj z papierosa, będzie to dla ciebie hossa. Gdy o bessie zdecydujesz, bardzo szybko zachorujesz. Będą cię oblewać poty, nie dogonią nigdy wzloty. Czarny dymek ci pasuje? Nie ryzykuj - to kosztuje! Więc gdy palić nie próbujesz, zdrowia, szczęścia zakosztujesz. Wiktoria Gracka, kl. V ********* Bardzo lubię po lesie spacerować i n i e z n a n y m i ś c i e ż k a m i wędrować. Świeżym powietrzem głęboko oddycham, aż nagle w lesie palacza spotykam. Zaciąga się dymem z przyjemnością, a ja myślę nad płuc jego przyszłością. Minęły lata od tego zdarzenia, t e r a z s p e ł n i ł y s i ę m o j e marzenia. Jestem lekarzem i chodzę po plaży, na słońcu obok znajomy się praży. Pali i kaszle, twarz mu zsiniała, powód to paczka papierosów mała. Ciągle choruje, strasznie się smuci, ma dziury w płucach i wciąż się dusi, lecz papierosy nadal palić musi. Sprawa zły obrót wkrótce przybrała: mała paczka papierosów wygrała i człowiekowi życie odebrała. Paulina Sławińska, kl.v PODZIĘKOWANIE S z k o ł a P o d s t a w o w a w Simoradzu dziękuje Radzie Sołeckiej w składzie: Piotr Burawa, Danuta Kajzar, Andrzej Krzywoń, Elżbieta Malik i Halina Warzecha, za upiększenie terenu wokół szkoły krzewami i iglakami. Z funduszu Rady Sołeckiej zakupiono: 30 tui, 7 jałowców chińskich, 4 klony czerwonolistne i 2 magnolie. Niewątpliwie rośliny te przyozdobiły nasze szkolne obejście, za co jeszcze raz serdecznie dziękują nauczyciele i uczniowie. Gitarowo Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Łączce zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia z gry na gitarze. Zajęcia prowadzone są w każdy czwartek o godzinie przez Pana Mariusza Śniegulskiego. W zajęciach mogą wziąć udział osoby które potrafią już trochę grac na gitarze oraz znają nuty bez względu na wiek. Obecnie do zespołu gitarowego należy 8 osób, zachęcamy by wśród nich nie zabrakło i Ciebie! 9

10 POWIAT BEZ GRANIC W DĘBOWCU !!! Przedstawiciele dwunastu gmin powiatu cieszyńskiego w dniu r. zebrali się na spotkaniu informacyjnym dotyczącym Powiatu bez granic. W tym roku gospodarzem imprezy została Gmina Dębowiec, w związku z tym spotkanie to miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce. Na spotkaniu zostały omówione sprawy organizacyjne. W wyniku losowania ustalono również podział na grupy oraz pary w poszczególnych konkurencjach. Poniżej przedstawiamy wyniki losowań oraz program imprezy, której organizatorem jest Gmina Dębowiec oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz. PROGRAM IMPREZY: 1. Rozgrywki sportowo re k re a c y j n e d l a d z i e c i i młodzieży Czas : * Mini piłka nożna chłopców szkół podstawowych boisko sportowe LKS w Simoradzu * Mini piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych boisko sportowe w Dębowcu * Siatkówka plażowa szkół ponadgimnazjalnych boiska koło Gimnazjum w Dębowcu * Trójbój sprawnościowy teren koło boiska sportowego w Dębowcu * Tenis Stołowy - Gimnazjum - sala gimnastyczna Gimnazjum w Dębowcu, - S z k o ł y P o d s t a w o w e - sala gimnastyczna LKS w Simoradzu W r o k u G m i n n y Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu realizował Projekt systemowy Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób nie pracujących, w wieku 2. Rozgrywki sportowo rekreacyjne osób niepełnosprawnych Miejsce : Boisko Sportowe w Gumnach Czas : Poczęstunek dla zawodników Miejsce : Teren koło OSP w Dębowcu Czas : od godziny do Oficjalne otwarcie imprezy POWIAT BEZ GRANIC Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : W programie m. in.: - wystąpienie Starosty Cieszyńskiego oraz Wójta Gminy Dębowiec - o p r a w a a r t y s t y c z n a w wykonaniu zespołu regionalnego Dębowiec - h o n o r o w a n i e g m i n, które we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008 zajęły 3 pierwsze miejsca - honorowanie sportowców i trenerów zwycięzców plebiscytu Głosu Ziemi Cieszyńskiej za rok Sztafetowe biegi przełajowe z udziałem reprezentacji wszystkich gmin. Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : Dystans metrów (12 x 600 m) 6. Wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców w rozgrywkach dla dzieci i młodzieży oraz dla zwycięzców w rozgrywkach dla niepełnosprawnych. Miejsce : Boisko sportowe w Dębowcu Czas : Rozgrywki sportowo rekreacyjne dla samorządowców turniej siatkówki plażowej dla samorządowców konkurs niespodzianka dla władz samorządowych 8. Spotkanie integracyjne władz samorządowych Czas : Miejsce : Strażnica OSP w Dębowcu Mini piłka nożna Grupa A 1) CIESZYN 2) DĘBOWIEC 3) BRENNA Grupa C 1) HAŻLACH 2) ISTEBNA 3) SKOCZÓW szkoły podstawowe Grupa B 1) CHYBIE 2) USTROŃ 3) ZEBRZYDOWICE Grupa D 1) GOLESZÓW 2) WISŁA 3) STRUMIEŃ Mini piłka nożna Grupa A 1) SKOCZÓW 2) USTROŃ 3) CIESZYN Projekt systemowy Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec Grupa C 1) ISTEBNA 2) CHYBIE 3) ZEBRZYDOWICE gimnazja Grupa B 1) DĘBOWIEC 2) HAŻLACH 3) WISŁA Grupa D 1) STRUMIEŃ 2) BRENNA 3) GOLESZÓW Siatkówka Para I 1) ZEBRZYDOWICE 2) BRENNA Para III 1) WISŁA 2) ISTEBNA Para V 1) STRUMIEŃ 2) DĘBOWIEC plażowa Para II 1) SKOCZÓW 2) USTROŃ Para IV 1) CIESZYN 2) HAŻLACH Para VI 1) CHYBIE 2) GOLESZÓW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. Projektem zostało objętych 9 osób. 8 osób ukończyło szkolenie Poruszanie się po rynku pracy. 10

11 1 osoba otrzymała wsparcie psychologiczne. 2 osoby ukończyły kurs opieka nad osobami starszymi 2 osoby ukończyły kurs Księgowość komputerowa, 2 osoby ukończyły kurs Bukieciarstwo i florystyka z obsługą kas fiskalnych 1 osoba ukończyła kurs i zdała egzamin na prawo jazdy kat. B 1 osoba ukończyła kurs Kroju i szycia 1 osoba ukończyła kurs Nowoczesny sprzedawca handlowiec z obsługą kas fiskalnych 1 osoba ukończyła kurs Kelner z obsługą kas fiskalnych. Z p o ś ró d t y c h o s ó b 3 z n a l a z ł y z a t ru d n i e n i e n a rynku pracy a czwarta pracuje w ramach robót publicznych. W ramach projektu w okresie od 1 marca do 30 listopada 2008 roku zatrudniono pracownika socjalnego na? etatu. P o n a d t o z a k u p i o n o komputer niezbędny do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła ,00 zł. z t e g o : d o f i n a n s o w a n i w wysokości ,31 zł ś r o d k i w ł a s n e ,69 zł. Była to pomoc finansowa dla uczestników projektu w formie zasiłków. W trakcie realizacji projektu występowały problemy z płatnościami. Pierwsza transza środków na realizację projektu wpłynęła końcem sierpnia. Drugą transzę przekazano dopiero w miesiącu kwietniu 2009 roku. Innym problemem były zmieniające się przepisy w trakcie realizacji projektu. Zmiana przepisów pociągała za sobą konieczność korekty wniosku. Nabór do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2009 rok W roku bieżącym złożono Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERA- CYJNY KAPITAŁ LUDZKI pt. Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec. Projekt skierowany jest dla osób nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł w tym środki własne 8.400,00 zł dofinansowanie ,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Przewidujemy objęcie wsparciem 12 osób. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe. Wybór szkoleń i kursów pozostawiamy zainteresowanym. W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wypełnienia ankiet określających potrzeby szkoleniowe. O naborze do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń i sytuacja finansowa rodziny. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników będzie tworzona lista rezerwowa. Zofia Stabrawa Zmiany dotyczące udzielania pomocy żywnościowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu wydaje karty pomocy żywnościowej, upoważniające do korzystania z pomocy z nadwyżek żywnościowych w Unii Europejskiej. Przy pomocy Polskiego Czym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)? * Środowiskowy, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą. * D o m, c z y l i m i e j s c e życzliwe, przyjazne, zawsze g o t o w e p r z y j ą ć, d a j ą c e wsparcie. * S a m o p o m o c y, c z y l i starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy, oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. Jeśli chodzi o samą ideę działania tych placówek, to podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymanie i rozwijanie umiejętności użytkowników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Użytkowni- Komitetu Pomocy Społecznej produkty trafiają do potrzebujących. Są to m.in. mleko UHT, sery żółte, cukier, dżemy, produkty zbożowe, a także dania gotowe. kami tych placówek mogą być osoby przewlekle psychicznie chore lub głębiej niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z lekką niepełnosprawnością wówczas, gdy oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Celem ŚDS jest zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych; udzielanie opieki pielęgniarsko medycznej, zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi; umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii; rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, działanie służące integracji uczestników W tym roku zmieniły się jednak zasady przyznawania tego typu pomocy. Zmiana dotyczy wysokości dochodu uprawnionych do odbioru żywności. Kryterium dochodowe jest wyższe niż Domu ze społeczeństwem; dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu; prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem; prowadzenie poradnictwa specjalistyczne psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego, wypracowanie i wdrażanie nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi, zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w Domu. Każdy użytkownik domu ma swojego asystenta prowadzącego, będącego członkiem zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego. 11 w poprzednich latach. Dochód uprawniający do otrzymania karty nie może przekraczać 526,50 zł na osobę w rodzinie. W przypadku osób samotnych jest to kwota 715,50 zł. Ilona Kubala F u n k c j o n u j ą t r z y t y p y domów: Typ A dom dla osób psychicznie chorych, przeznaczony dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi; Typ B dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym i lekkim (gdy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma sprzężone zaburzenie, np. dysfunkcja narządów ruchu, padaczka, autyzm, itp.); Typ AB dom dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Istnieje jednak takie zastrzeżenie, że użytkownikom w domach typu AB organizuje się odrębne programy wspierająco - rehabilitacyjne. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne jest bardzo szerokie.

12 1.Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej obejmuje samoobsługę rozumianą jako np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych. Zaradność życiowa natomiast dotyczy m.in. takich czynności jak przygotowywanie posiłków, pranie, dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, itp. 2.Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje: nawiązywanie Bliżej Natury Gdzieś pędzimy, coś załat w i a m y, c i ą g l e j e s t e ś m y w b i e g u. N e r w y, s t r e s i choroba gotowa. Choroba to nic innego jak zaburzenia energii. Jedni próbują zlikwidować dolegliwość lekarstwami zapisanymi przez lekarza, inni szukają pomocy u specjalistów naturoterapii. Dla tych, którzy wierzą w skuteczność naturalnego leczenia mam dobrą wiadomość. Od wielu lat w Słowenii, a u nas w Polsce od niedawna, można leczyć się Metodą Domancica. Nad sposobem leczenia pracował przez 30 lat Zdenko Domancic, Chorwat, który dostał oficjalne pozwolenie od rządu słoweńskiego na działalność leczniczą i seminaryjną. Jest to jedyna metoda, której pozytywne działanie zostało udowodnione przez naukowców oraz komisje lekarskie, prawnie usankcjonowana przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Słowenii. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie oficjalnie uznana przez Parlament Unii Europejskiej. Niezbitym dowodem skuteczności tej metody jest uratowanie wielu pacjentów od amputacji kończyn zajętych gangreną wilgotną. Domancic i wyszkoleni przez niego terapeuci uzdrowili tą metodą miliony ludzi z takich chorób jak żółtaczka typu C, Parkinson, A l z h e i m e r, n o w o t w o r y, astma, zaburzenia gastrologiczne i płodności, problemy z prostatą i urologiczne, żylaki, choroby krwi, SM, refluxy oraz choroby o podłożu psychiczi utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, itp. 3.Trening umiejętności spędzania wolnego czasu polega na rozwijaniu zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami. Ważne jest również rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych. Niezwykle istotne jest również motywowanie do wychodzenia z domu np. do kina, teatru, muzeum. Kolejną z form postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego jest terapia zajęciowa a w ramach niej np. zajęcia plastyczne, rękodzielnictwo, zajęcia muzyczne, teatralne, obsługa komputera, stolarstwo, metaloplastyka, zajęcia kulinarne, porządkowe i inne. Ilona Kubala nym (depresja, bezsenność, lęki). Metoda Domancica jest wysoce efektywna w zapob i e g a n i u c h o ro b o m j e ś l i zastosuje się ją 2-3 razy w roku w celu wzmocnienia systemu obronnego (immunologicznego) organizmu. Zabieg trwa ok min. ale w przypadku t a k i c h s c h o r z e ń j a k S M, nowotwory i kilka innych nieco dłużej. Cała terapia zajmuje 5 kolejnych dni lecz w niektórych przypadkach proces powtarza s i ę p o 3-4 t y g. Z g o d n i e z k o d e k s e m D o m a n c i c a, wartość terapii i kwotę zapłaty za zabiegi określa sam pacjent. Wszyscy terapeuci na całym świecie wykonują terapię i postępują w ten sam sposób, zgodnie z procedurami Zdenko Domancica. Istnieją inne metody naturalnego usuwania zaburzeń energetycznych. Może nie wszyscy to wiedzą ale muzyka też może leczyć. Powstała nawet nauka o wpływie dźwięków na organizm sonoterapia. Zdrowe komórki ludzkiego ciała drgają z określoną częstotliwością. Kiedy ta częstotliwość zmienia się, mamy do czynienia z niedomaganiem danego organu. Odpowiednio dobrane dźwięki pomagają przywrócić prawidłowe drgania i organizm powraca do pełnego zdrowia. Mogą to być dźwięki gitary basowej, muzyka Dworzaka, J.S.Bacha ale też dudnienie bębnów afrykańskich, dźwięki gongów i mis tybetańskich czy też przejmujący odgłos australijskich didjeridoo. Muzyka posiada moc oczyszczania i przywracania harmonii wibracji pomieszczeń. Stare pomieszczenia pamiętają wydarzenia, a nie zawsze jest wskazane aby nam towarzyszyły. Dźwięk gongu usuwa wibracje, które mogą wywierać na nas szkodliwy wpływ. Uwalnia stresy, wyrównuje działanie układu nerwowego, mięśniowego, uwalnia przykurcze i blokady energetyczne. Wywołane przez gongi dźwięki docierają do każdej komórki naszego ciała, nadając jej prawidłową częstotliwość drgań i przywracają harmonijną pracę naszego organizmu Spotkania przy takiej muzyce nazywamy koncertami gongów. Mieszkamy na wsi, żyjemy pośród drzew i łąk, które są całą apteką. Przed naszymi domami rosną rośliny, których lecznicze d z i a ł a n i e s ą z a p e w n e wszystkim znane - pokrzywy ( układ moczowy), dziurawiec (układ trawienny), mniszek lekarski mlecz (oczyszczanie organizmu), koniczyna ( działanie rozkurczowe ) i wiele innych ziół a także cudowne jeżyny, latem kuszące pysznymi o w o c a m i ( w i t a m i n a C - odporność ) a jesienią barwnymi liśćmi ( stany zapalne, biegunka ). Drzewa zapraszają do przytulania wyniosły buk wesprze stanowczością, orzech pomoże w podjęciu trudnej decyzji, brzoza wyciszy i pocieszy. Zewsząd dociera do nas szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, spożywamy ulepszacze i wszelkiej maści dodatki, oznaczone literą E, czyścimy się chemią.. bo skutecznie i szybko, oszukujemy czas odmładzając się jedną i Informator Urząd Gminy Dębowiec tel.: , , tel./fax: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu tel./fax: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu tel.: Urząd Pocztowy w Dębowcu tel.: Policja (tel. pogotowia 997) Komisariat Policji w Strumieniu tel.: Straż Pożarna (tel. pogotowia 998) Pawiatowa Straż Pożarna w Cieszynie tel.: OSP Dębowiec tel.: Dyżury wójta MAJ Iskrzyczyn 13:00 14:00 Simoradz 14:15 15: Ogrodzona 13:00 14:00 Łączka 14:15 15: Gumna 13:00 14:00 Kostkowice 14:15 15:15 CZERWIEC Iskrzyczyn 13:00 14:00 Simoradz 14:15 15: Ogrodzona 13:00 14:00 Łączka 14:15 15: Gumna 13:00 14:00 Kostkowice 14:15 15:15 OGŁOSZENIE W związku z organizacją uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, zwracamy się z prośbą do wszystkich par, które w 2009 roku obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego o poinformowanie o tym fakcie Urzędu Stanu Cywilnego w Dębowcu. 12

13 połową tablicy Mendelejewa a drugą - w postaci pigułek, leczymy zaburzenia energii naszego organizmu. Dlaczego tak rzadko korzystamy z tego co daje nam Natura? Przecież mamy wszystko w zasięgu ręki. Jeśli wrócimy do korzeni, do natury, to tylko z korzyścią dla naszego organizmu. Leżąc w troszkę za ciasnym pomieszczeniu Maleństwo zniecierpliwione oczekiwaniem na pierwszy kontakt ze światem wierci się niecierpliwiąc tym swoją mamę, która w pewnym momencie zdecydowanie choć delikatnie kładzie obie dłonie w uspokajającym geście na swoim brzuchu. Jeżeli zachodzi potrzeba wspomożenia organizmu w jego funkcjonowaniu, nie bójmy się korzystać z usług naturoterapeutów: bioenergoterapeutów, zielarzy, kręgarzy, irydologów. Skorzystajmy z leczenia kamieniami (litoterapia) czy kolorami (chromoterapia). Takie sobie refleksje... Dotyk pierwsza nauka P i e r w s z y d o t y k, k t ó r y odczuwa Maleństwo pewnie jest niezwykłym, dla niego, przeżyciem. Uczy się jego ciepła, jego siły, oddawanych emocji, uczy się posłuszeństwa na zdecydowane: cicho tam! Uczy się miłości, delikatności. A kiedy już krzykiem obwieści swoją obecność zaczyna uczyć się fizyczności świata. Jego kształtów, twardości i miękkości, ciepła lub zimna, lepkości, nawet smaku... dosłowne poznawanie. A nasyciwszy swoją ciekawość koduje, gdzieś w swojej główce, świeżo zdobytą wiedzę. To proste doświadczenia, ale dzięki nim może dziecko dokonywać pierwszych ocen, podsumowań, analiz, uszeregować coś, przyjmować lub odrzucać, lubić lub nienawidzić. Czyż nie przydarzyło się nam, że zimny dotyk obcej Mam nadzieję, że w naszej gminie będą organizowane kursy, seminaria, spotkania z ludźmi, którzy rozszerzą wiedzę jej mieszkańców jak żyć zdrowiej i zgodnie z naturą. Beata Znamierowska osoby odebraliśmy jako coś nie tylko nieprzyjemnego, ale wręcz odpychającego? To nasza wrażliwa skóra odebrała sygnał ostrzegawczy; zimno = nieprzyjemnie = niebezpieczne = ostrożność... A ciepło rąk, podczas przywitania, natychmiast nastawia nas przychylniej do rozmówcy, jakbyśmy otrzymali sygnał: wszystko jest ok.. Czy nie oceniamy niżej wszelkiej kanciastości? A to, co kuliste, obłe, falujące ma dla nas pozytywny wymiar? Czyż nie napawa nas wstrętem galaretowatość meduz, wilgotna śliskość węży? Nie znamy ich cielesności, ale z góry zakładamy, że są nieprzyjemne...dopóki przypadek nie spowoduje poznania... Ale dotyk to nie tylko poznawanie lecz także oddawanie emocji; spokoju, gniewu, Więcej na temat terapii M e t o d ą D o m a n c i c a p o d numerem telefonu miłości, łagodności, rozpaczy, akceptacji. To także wyrażanie siebie, swojego pozytywnego nastawienia do innych. Wtedy staramy się dotykać, głaskać, pieścić.. dając tym samym wyraz swojej przychylności. Ale i nasza wrogość jest wyczuwalna, to gesty odtrącenia, odsunięcia się, dystansu, niechęci do jakiegokolwiek kontaktu, to nasz body language niewerbalna informacja o nas. Czy mamy tłumić siebie? Czy mamy narzucić karność swoim dłoniom? Czy mamy bardziej panować nad swoim wyrażaniem i odbiorem?... Oczywiście, że NIE! Mamy prawo do takich reakcji, do takich zachowań, to przecież nasza natura. Barbara Karnas-Greń STOWARZYSZENIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH INICJATYWA W OGRODZONEJ SERDECZNIE ZAPRASZA NA TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Turniej odbędzie się w dniach Rozgrywki będą przeprowadzone w godzinach otwarcia ŚOK: Od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 21:00 Kategoria wiekowa turnieju dowolna Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody. Zapisy w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej Tel

14 Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie (przysłowie), które należy przesłać lub dostarczyć, wraz z naklejonym na kartkę kuponem wyciętym z krzyżówki, na adres redakcji w terminie do Wśród prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody (bony o wartości 20zł). Rozwiązanie z zeszłego numeru: Powodzenie rodzi niedbalstwo. Nagrodę otrzymuje pani Gabriela Szweblik ze Strumienia. Gratulujemy! Poziomo:2-Imię męskie.7- żyła w raju.8-niepewne przedsięwzięcie, coś się uda lub nie.9-łaciate w kartonie.10- gatunek papugi.12-lekarz.16- rezydencja króla.18-kontynent z Japonią.19-wybrany król przed koronacją.20-zespół dziewięciu muzyków.21- kończy modlitwę.23-nieżyt n o s a p r z e d e u r o w e W ł o s z e c h o s z c z e b e l wyżej w karierze.28-mocny w nocy.29-powodują je defekty, uszkodzenia maszyn. Pionowo:1-Płynie przez G r y f i c e. 2 - s m o c z a p o d Wawelem.3- do pisania na tablicy.4-poniżej ust.5-ssak leśny z szablami.6-z szybą.11- umysł, intelekt.13-kwaśna przyprawa.14-życiodajny gaz.15- Godziny pracy Urzędu Gminy Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek ocalanie, wybawianie.16-znak zodiaku.17-samica jelenia.21- Skargi i wnioski przyjmowane są w dniach roboczych w godzinach: 7: Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w razie nieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności - w sekretariacie Urzędu Gminy. Dwumiesięcznik ; Redaktor naczelna: Estera Brudny; stali współpracownicy: Agnieszka Migacz, Błażej Żebrok, Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71, Dębowiec; adres tel: ; Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne MODENA Sp. z o.o., Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: , fax: , książka z mapami.22-duży w kinie.24-między okrętem Finał Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Zgodnie z przewidywaniami, reprezentacja Gumien została zwycięzcą Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. Tur niej finałowy odbył się 8 marca w sali sportowej w Simoradzu. W c z e ś n i e j, o d 8 l u t e g o, drużyny rywalizowały ze sobą w grupach i na tej podstawie z o s t a ł y w y ł o n i o n e p a r y finałowe. N a g r o d y n a j l e p s z y m drużynom ufundował oraz wręczył Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny. Organizatorem 14 Kupon konkursowy nr 35 a nadbrzeżem.25- kropelki rano na trawie. Hata Finał Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta turnieju był LKS Wyzwolenie Simoradz. Wyniki turnieju finałowego: Mecz o I miejsce: Gumna Simoradz 3:1 Mecz o III miejsce: Łączka Dębowiec 3:1 Mecz o V miejsce: Kostkowice Iskrzyczyn 3:2 Wyniki końcowe: 1. Gumna 2. Simoradz 3. Łączka 4. Dębowiec 5. Kostkowice 6. Iskrzyczyn Osiągnięcia judoków DĘBU Dębowiec. W dniu w Sosnowcu odbył się Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 356 dzieci z 26 klubów. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowej grupie, zdobywając 8 medali, w tym: 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy.

15 Błasiak Dominika Górniak Kamil Kocoń Patrycja Zagóra Tomasz - uczennica Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 44 kg I miejsce - uczeń SP w Skoczowie w wadze 50 kg I miejsce - uczennica SP w Dębowcu w wadze 70 kg I miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu w wadze 74 kg I miejsce Sukces zawodników Sekcji Judo Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec. W dniu w Sosnowcu odbył się Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 320 dzieci. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego DĄB Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowej grupie, zdobywając 8 medali, w tym: 7 złotych i 1 brązowy. Błasiak Dominika - uczennica Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 42 kg I miejsce. Górniak Kamil - uczeń SP w Skoczowie, w wadze 52 kg I miejsce. Kocoń Patrycja - uczennica SP w Dębowcu, w wadze 65 kg I miejsce. XI Turniej Piłki Siatkowej W sobotę, miał miejsce XI Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, odbywający się w ramach VI Samorządowej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej Mecze rozgrywane były w 3 grupach, na salach sportowych w Dębowcu, Simoradzu i Puńcowie. Po zaciętej walce najlepsza okazała się drużyna z Wisły, za nią uplasowały się zespoły z Albrechcic i Dębowca. Klasyfikacja końcowa 1 Wisła 2 Albrechtowice 3 Dębowiec 4-6 Chybie 4-6 Cieszyn 4-6 Zebrzydowice 7-9 Goleszów 7-9 Strumień 7-9 Ustroń źródło: Kubica Ryszard Stoszek Kinga Brudny Dawid Stoszek Arek Zagóra Tomasz Kubica Ryszard Stoszek Arkadiusz Sadowski Kamil Najda Artur - uczeń SP w Dębowcu w wadze +78 kg I miejsce - uczennica SP w Dębowcu w wadze 49 kg II miejsce - uczeń SP w Dębowcu w wadze 65 kg II miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu w wadze 48 kg IV miejsce - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 72 kg I miejsce. - uczeń SP w Dębowcu, w wadze +80 kg I miejsce. - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 42 kg I miejsce. - uczeń Gimnazjum w Dębowcu, w wadze 63 kg I miejsce. - uczeń SP w Dębowcu, w wadze 30 kg III miejsce. Dębowiec kontra Cieszyn- zacięta walka o finał Oficjalne otwarcie Turnieju W związku z organizacją XI Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, Wójt Gminy Dębowiec, Tomasz Branny, pragnie podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły ww. turniej, w szczególności: - PUH KAMIL oraz panu Stanisławowi Zamarskiemu, - Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka, - PHU Przemysław Gacek, - Przetwórni Ryb w Dębowcu oraz panu Romanowi Kamińskiemu - RSP Ogrodzona, - Zakładowi Piekarniczo - Cukierniczemu DĄB, - PUB Solanka, - LKS Wyzwolenie Simoradz, - Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Adam Małachowski, - EKOCHRON - CANEA. Foto: Agnieszka Migacz 15 Drużyna z Goleszowa Zawodnicy z Chybia podzas meczu

16 III BIEG WIOSNY DĘBOWIEC, r. PROGRAM BIEGU: rejestracja zawodników ustawienie zawodników na starcie start biegu przewidywane zakończenie biegu dekoracja zwycięzców biegu zakończenie biegu W biegu może wziąć udział każdy powyżej 16 roku życia. Nagrody przyznawane są za pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje ( regulamin i trasa biegu) pod numerem telefonu: ( 033) oraz na stronach internetowych: ZAPRASZAMY DO BIEGANIA!!! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X Wywiad z p. Jadwig¹ Dudys Kultura spêdzania wolnego czasu cd. Bli ej natury Coaching w numerze: C O A C H I N G W Y W I A D strona 24 Bliżej natury strona 14 strona

Bardziej szczegółowo

Podziały geodezyjne do 8.01.2009 r.

Podziały geodezyjne do 8.01.2009 r. Dębowieści, grudzień 2008 Grudzień 2008 Nr 7 (76) Cena: 1 zł ISSN 1641-5477 Nakład 650 egz. Podziały geodezyjne do 8.01.2009 r. - szczegóły str. 3 1 Przygotowanie strony: Marcin Wowry Foto: Agnieszka Migacz

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Niebezpiecznie przy automatach

Niebezpiecznie przy automatach cena 1 zł (w tym 8% VAT) 20 marca 2015 Nr 214 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Zaśpiewali dla pięknych pań Do tej pory znaliśmy ich tylko z wypowiedzi na sesjach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO

Konopnicy. Jak żyć długo i zdrowo? W numerze. Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 09-10 2012ECHO 09-10 2012ECHO Konopnicy W numerze Jak żyć długo i zdrowo? Nasze dożynki 50 lat OSP w Konopnicy Turniej nalewek 2 09-10 2012ECHO Konopnicy Rozmowa z Jerzym Babkiewiczem, dyrektorem Zakładu Jak żyć długo

Bardziej szczegółowo