GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA GMINY CHEŁMŻA"

Transkrypt

1 GAZETA GMINY CHEŁMŻA (98) Nr 10 Październik 2005 ISSN Laureaci konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Dożynki Gminne 2005 Laureatami tegorocznego konkursu Dożynkowego Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2005 zostali: I miejsce - Sołectwo Zelgno, II - miejsce Sołectwa Kończewice i Kuczwały. Wyróżnienie przyznano sołectwom Browina i Grzegorz. Oprócz wymienionych sołectw udział w uroczystości dożynkowej wzięły także sołeckie delegacje dożynkowe z: Bielczyn(chleb, wieniec), Bogusławek(chleb), Drzonówko(chleb), Dziemiony(chleb), Głuchowo(chleb, wieniec), Januszewo-Dźwierzno(chleb, wieniec), Liznowo(chleb, wieniec), Mirakowo(chleb, wieniec), Nawra(chleb, wieniec), Nowa Chełmża(chleb), Parowa Falęcka(chleb, wieniec), Pluskowęsy(chleb), Sławkowo(chleb, wieniec), Szerokopas(chleb), Świętosław(chleb), Zajączkowo(chleb, wieniec). Dożynki gminne to okazja i najlepszy moment do odznaczeń, wyróżnień i podziękowań dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem sprawiają, że w naszej gminie dzieje się coraz lepiej, słychać o nas więcej dobrego, a i mieszkańcom żyje się lepiej. Honorową odznaką Zasłużony dla rolnictwa nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostali odznaczeni: Pan Krzemień Bogumił ze Sławkowa, Pan Lorek Stefan z Mirakowa, Pan Pawlak Lech z Morczyn, Pan Rybitwa Stefan ze Sławkowa, Pan Masny Jan z Mirakowa, Pan Piątkowski Czesław z Morczyn, Pan Brzeski Paweł z Nowej Chełmży. cd na str. 3

2 Informacja z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie od 26 czerwca do 7 września br. Serwis informacyjny z Urzędu Gminy I Przetargi 1) Wykonanie kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej w Pluskowęsach. Ilość złożonych ofert-3. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowo-Handlowy z Lipna na kwotę ,09 zł. 2) Wykonanie kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej w Głuchowie. Ilość złożonych ofert-3 Podobnie jak w poprzednim przypadku najkorzystniejsza ofertę złożył Zakład Usługowo-Handlowy z Lipna na kwotę ,10 zł. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej ze studzienkami przyłączeniowymi w Grzywnie. Ilość złożonych ofert -2.Wybrano również ofertę Zakładu z Lipna na kwotę ,89 zł. 4) Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy. Ilość złożonych ofert-2. Wybrano ofertę Kujawsko - Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego o/toruń które przedstawiło następującą propozycję: dla budynków i obiektów wraz z infrastrukturą techniczną zł, dla drobnych obiektów budowlanych -300zł. 5) Udzielenie kredytu długoterminowego.wpłynęła 1 oferta złożona przez BS w Toruniu o wartości brutto ,32 zł (wartość obsługi kredytu wraz z odsetkami). 6) Przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej. Złożona została 1 oferta firmy Usługi Gastronomiczne z Przysieka. Cena 1 posiłku brutto 1,75 zł. 7) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji projektu pn." Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego -etap I". Ilość złożonych ofert -3. Wybrano ofertę Pracowni Projektowo- Usługowej AQUA z Torunia za łączną wartość brutto zł. 8) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru W trakcie realizacji projektu pn. Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody - etap I.W postępowaniu wpłynęły -4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inwestprojekt z Bydgoszczy na kwotę brutto zł. 9) Budowa sieci kanalizacyjnych objętych projektem Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego - etap I". Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części tzn. I - część obejmowała kanalizację sanitarną Browina - Kończewice,II - część - kanalizację sanitarną Głuchowo-Windak -Kończewice. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę dla cz.i złożył Zakład Usług Wodnych A.Musiał z Tucholi na kwotę ,54 zł, a dla cz. II firma Pekum Sp.zo.o z Torunia na kwotę ,46 zł. Ostateczne rozstrzygniecie przetargu będzie możliwe po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 10) Budowa sieci wodociągowych objętych projektem Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody - etap I". Przetarg podzielono na 3 części: część I obejmowała sieci w m-ciach: Kończewice, Browina, Kończewice - Ogrodniki, Skąpe, cześć II - Zajączkowo, Grzegorz, Zelgno-Bezdół, cześć III Nawra- centrum, Zelgno.Z uwagi na brak ofert unieważniono postępowanie dla cz.ii. Najkorzystniejsze oferty złożyli: Zakład Usług Wodociągowych A.Musiała z Tucholi na kwotę ,44 zł( części I) oraz Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych - Piotr Rojek z Golubia - Dobrzynia na kwotę ,65 zł. 11) Remont dachu sali gimnastycznej w SP Kończewice. Ilość złożonych ofert - l. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp.z.o.o z Grudziądza na kwotę ,96 zł.12) Rozbudowa gimnazjum w Pluskowęsach - wykończenie II budynku dydaktycznego, Złożone oferty -2.Wybrano Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp.zoo z Grudziądza na kwotę ,83 zł. II Inwestycje i remonty 1) Sala gimnastyczna w Głuchowie ( zakres wykonywanych prac) - roboty budowlane przy budowie zaplecza sali gimnastycznej (łącznika). Dokonano odbioru I etapu robót obejmującego stan surowy obiektu, wykonanie stropodachu - zakończenie prac związanych z ociepleniem i elewacją sali ( odbiór), - odebrano prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej budynku sali. 2) Sala gimnastyczna w Pluskowęsach (zakres prac) - roboty budowlane przy budowie zaplecza sali gimnastycznej (łącznika), - wykonanie pokrycia dachowego wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, - odbiór robót związanych z ociepleniem i elewacją sali, - odbiór robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej budynku sali gimnastycznej. 3) Drogi gminne - zakończono przebudowę drogi gminnej Skąpe- Dziemiony (1.280 mb) 4) Chodniki i parkingi - zakończono prace związane z przebudową chodnika z Morczynach, - trwają prace związane z budową chodnika w Głuchowie ( w kosztach budowy uczestniczy Starostwo Powiatowe materiał) wykonano parking przy SP w Sławkowie. 5) Mieszkania komunalne oraz obiekty użyteczności publicznej - Pałac w Mirakowie(prace remontowe związane z podziałem piwnic, modernizacją wewnętrznej instalacji wod.-kan.), remont świetlicy wiejskiej w Parowie Falęckiej, - remont świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Skąpem, - remont pomieszczeń związanych z planowanym otwarciem Centrum Komunikacji Społecznej w Zelgnie, - przebudowa płotu przy świetlicy w Nawrze oraz naprawa tynku. 6) Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - w m-ci Grzywna wybudowano sieć kanalizacyjna o dł. 320 mb oraz 10 przyłączy, - wybudowano sieć wodociągową w Nowej Chełmży o dł.285 mb. 7) Pozostałe zadania inwestycyjno - remontowe - wykonano 4 wiaty przystankowe w m.-ciach: Głuchowo-Wilamowo, Pluskowęsy, Zajączkowo i Bielczyny - wykonano odwodnienie budynku SP Sławkowo, - udrożniono sieć melioracyjną o dł. 22 mb w m-ci Grzywna, - przeprowadzono prace związane z renowacją rowów melioracyjnych w m-ciach: Nawra, Głuchowo, Pluskowęsy, Zalesie, Świętosław. Łączna długość odtworzonych odcinków rowów wyniosła mb. - dokonano naprawy nadwozi dwóch autobusów, a w pozostałych trzech wykonano naprawy bieżące. III Rolnictwo i ochrona środowiska 1) Zakończono prace Komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. Łącznie do Komisji wpłynęło 546 wniosków o stwierdzenie start. Liczba wniosków kredytowych ) Zakupiono 33 szt. pojemników do zbiórki szkła. Koszt zakupu zł ( w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoje Wsi Polskiej zł). 3) Przeprowadzono akcję Sprzątanie świata w której wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja oraz 20 sołectw z terenu gminy. Zebrano 8,42 t nieczystości. 4) Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy współudziale sołtysów przeprowadzono ankietę dotyczącą stanu jakości azbestowych pokryć dachowych z terenu gminy. 5) Zakończono kontrolę której przedmiotem było opłacanie przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia OC za grunty oraz budynki.w wyniku kontroli ustalono w 195 przypadkach brak opłat należnego ubezpieczenia. Z okazji Dnia Seniora dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu osobistym życzy Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki Informacja ze spotkań Wójta za okres od 1 września do 30 września roku r. - Otwarcie regat w Klubie Sportowym Włókniarz Chełmża XV Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o memoriał St. Lewandowskiego r. - Spotkanie w Ministerstwie Transpotru w Warszawie z Wice- Ministrem Transportu Panem Kurylczykiem. Podpisanie w Ministerstwie Rolnictwa umowy z programu LEADER + pn. Ziemia Gotyku opracowanie alternatywnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Chełmża, Łubianka,Łysomic i Papowa Biskupiego r. - Udział w Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie pn. Edukacja kluczem do rozwoju obszarów wiejskich r. - Spotkanie z Panią M.Bonii-Gruszką w sprawie Centrum Komunikacji Społecznej w Zelgnie r. - Posiedzenie Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Rozmowy w sprawie przejęcia gruntów przez Gminę Chełmża z Agencji Nieruchomości Rolnych w Łysomicach. Rozmowy z prezesem Spółki Strzelce dotyczące gruntów w Kończewicach i Nawrze r. - Udział w zjeździe sprawozdawczo wyborczym Rejonowego Czerwonego Krzyża. Spotkanie z projektantami z Gdyni w sprawie budowy domów mieszkalnych w Browinie. Sporządziła M.Banach Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy Nauczycielom i Pracownikom Szkół Gminnych składa Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki str. 2 Sekretarz Gminy Ewa Pudo

3 Dożynki cd... W tym roku oprócz Homo homini, wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża otrzymało także Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL w Skąpem. Stowarzyszenie przez blisko 7 lat wspiera inicjatywy gospodarcze rolników zmierzające do tworzenia źródeł dochodu w rolnictwie i to nie tylko na terenie naszej gminy, ale i także na obszarze gmin ościennych. Podziękowanie Wójta Gminy Chełmża za dotychczasową współpracę i wspieranie Gminy Chełmża na rzecz przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych i promocyjnych otrzymali: Pani Barbara Siwek Prezes Spółki Majątek Rolny Zalesie i Pan Andrzej Wiśniewski Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Sławkowie. Natomiast Pani Lidia Kozłowska - Sołtys Sołectwa Świętosław otrzymała podziękowanie Wójta Gminy Chełmża za dotychczasowe inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój sołectwa Świętosław. Na wniosek Dyrektora Hodowla Roslin Strzelce Sp. z o.o. Oddz. w Kończewicach Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża za zaangażowanie i wkład w pracę zawodową na rzecz rozwoju rolnictwa w Gminie Chełmża otrzymali Pani Teresa Młodzianowska i Pan Ryszard Nartowski. Prezentacje z produktem lokalnym, z drobnym rzemiosłem lub z własną działalnością na tegoroczne dożynki przygotowali PKO BP Oddz. w Chełmży, Sołtys Sołectwa Bielczyny Pan Zdzisław Stepnowski, pan Kazimierz Dembowski rzeźbiarz z Chełmży, panie z KGW w Grzegorzu i w Zelgnie, GS Samopomoc Chłopska w Chełmży, DPS w Browinie, pan Andrzej Jaworski pszczelarz z Chełmży. Podczas dożynek została podsumowana kolejna już edycja konkursu gminnego Piękna Zagroda. Laureatami konkursu zostali: W kategorii - najbardziej zadbana zagroda wiejska: I miejsce - Gospodarstwo rolne p. Andrzeja i Małgorzaty Zając - Kuczwały, II miejsce - Gospodarstwo rolne p. Teresy i Wiesławy Rutkowskich Kuczwały, III miejsce - Gospodarstwo rolne p. Wiesławy i Wiesława Skoczek - Kuczwały W kategorii - najbardziej zadbana działka siedliskowa I miejsce Działka siedliskowa p. Jadwigi i Jana Kosińskich - Skąpe II miejsce - Działka siedliskowa p. Aurelii i Tadeusza Misiołek Zelgno II miejsce - Działka siedliskowa Anny i Jerzego Baczewskich - Zelgno oraz działka siedliskowa wspólnoty mieszkaniowej z Dźwierzna. Uczestnicy dwóch pierwszych kategorii w nagrodę otrzymali ufundowane przez Urząd Gminy w Chełmży talony o wartości :w kategorii zagroda wiejska - I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł i III miejsce 150 zł i w kategorii działka siedliskowa - I miejsce 350 zł, dwa II miejsca po 200 zł na zakup asortymentu i sprzętu ogrodniczego w Centrum Ogrodniczym ROL-Pest w Ostaszewie. Z kolei mieszkańcy nagrodzonej wspólnoty mieszkaniowej z Dźwierzna otrzymali w nagrodę kosiarkę elektryczną. Sponsorami tegorocznego Święta Plonów w naszej gminie byli: Stanisław Bytniewski, Andrzej Wiśniewski, Barbara Siwek, Henryk Olejniczak, Kazimierz Lewandowski, Lech Kalinowski, Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL w Skąpem, Kółko Rolnicze w Bielczynach, Kółko Rolnicze w Kuczwałach, Wojciech Trawiński, Henryk i Robert Fałkowscy, Zakład Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddz. w Kończewicach, Piekarnia JÓKA z Turzna, Franciszek Krutelewicz, GS Samopomoc Chłopska w Chełmży, Stella Blacharska, Barbara i Józef Majewicz, Jerzy Namowicz Masarnia SERDELEK, Bank PKO BP Oddz. w Chełmży. Wszystkim Sponsorom organizatorzy dożynek Sławkowo-Mirakowo 2005 składają serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji tego święta. Podobnie jak poprzednie dożynki tak i tegoroczne miały swoje logo dożynkowe. Logo dożynkowe zostało przygotowane w oparciu o projekt pani Iwony Szymańskiej nauczycielki ze SP w Sławkowie. Referat SO i Promocji pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które włączyły się w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów. K.Orłowska Zdrowie Wyprzedzić chorobę... Okres jesienny to ta pora roku, w której dopadają nas choroby szczególnie słabsze bądź silniejsze przeziębienia. Jedną z najczęściej występujących w tym okresie chorób jest GRYPA. Jest to ostra choroba wirusowa, zakaźna, szerząca się drogą kropelkową i powodująca cykliczne epidemie. Główne jej objawy to: wysoka gorączka powyżej 39 stopni, bóle mięśniowe, osłabienie ( złe samopoczucie, uczucie zmęczenia ) kaszel, ból głowy, ból gardła, katar itp. U małych dzieci mogą pojawiać się zaburzenia żołądkowo- jelitowe. Grypie mogą towarzyszyć także powikłania: -ze strony układu oddechowego -zapalenie płuc, czy zapalenie oskrzeli, -ze strony innych układów np. zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięsni a nawet zapalanie mózgu. Najbardziej narażonymi na powikłania są : osoby powyżej 50 lat, małe dzieci, przewlekle chorzy na astmę, cukrzycę, niewydolność układu krążenia, oddechowego, nerek. Skuteczną metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Dlatego Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w myśl zasadzy lepiej zapobiegać niż leczyć co roku bierze udział w akcjach profilaktyki uodpornień przeciwko grypie. Dbając o zdrowie swoich podopiecznych już w miesiącu kwietniu złożył zamówienie na zakup szczepionek. Dzięki dobrej i długoletniej współpracujemy z przedstawicielem farmaceutycznym udało się Kierownikowi Ośrodka wynegocjować atrakcyjne ceny. I tak: 1 dawka dla dorosłej osoby kosztuje 27 zł, 1 dawka dla dziecka w wieku od 6 do 35 miesięcy życia 18 zł. Cykl uodpornienia to dwie dawki( druga dawka po upływie miesiąca). Od 15 września w punkcie szczepień codziennie w godz można się uodpornić u pielęgniarki Pani Elżbiety Wieczorkowskiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Do końca września ze szczepień skorzystało 130 osób. Pamiętajmy! Koszty szczepienia są niższe od kosztów leczenia grypy i jej powikłań. Kolejną groźną chorobą, której można zapobiec, także dokonując szczepienia, jest wirusowe zapalenie wątroby typu B nazywane często ŻÓŁTACZKĄ WSZCZEPIENNĄ Jest to zakaźna choroba wątroby wywołana przez wirus HBV. W świecie liczba ludzi zakażonych tym wirusem wynosi ok. 400 milionów. Są oni nosicielami wirusa. Do zakażenia może dojść: -podczas zabiegów operacyjnych, wykonywania tatuażu, przekłuwania uszu, wizyt u kosmetyczki, czy u dentysty, a także w wyniku bliskich kontaktów ( zwłaszcza seksualnych ) z nosicielem. Objawy kliniczne tej choroby na początku mogą przypominać grypę lub niestrawność, mogą wystąpić bóle stawów, zażółcenia powłok skórnych. Często występuję osłabienie, brak apetytu i pobolewanie w nadbrzuszu. U5%-10%chorych dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby o wieloletnim przebiegu. Przewlekłe zakażenia zwiększają występowanie pierwotnego raka wątroby. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B skutecznie chronią przed zachorowaniem. Dlatego dwa razy do roku wiosną i jesienią Ośrodek Zdrowia w Zelgnie bierze udział w tak zwanych żółtych miesiącach. Schemat szczepienia : - pierwsza dawka - druga dawka za miesiąc od podania pierwszej dawki - trzecia dawka za 6 miesięcy od podania pierwszej dawki Koszt 1 dawki wynosi 25 zł. Warto skorzystać z tej oferty! Przy współpracy z SPOZ Zelgno Anna Feeser Badania mammograficzne 01 grudnia 2005r. Stowarzyszenie Homo homini organizuje wyjazd do Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na badania mammograficzne. Z badań mogą skorzystać kobiety w wieku 40 do 69 lat, u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były one wykonywane. Koszt wyjazdu wynosi 7,00 zł. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji prosimy o wpisanie się na listę chętnych i wypełnienie ankiety, za pośrednictwem lokalnych liderów. Ponadto można zapisywać się SPOZ w Zelgnie oraz w Urzędzie Gminy w Chełmży pokój nr2i16. Zapisu należy dokonać do dnia 15 listopada 2005r. wraz z wypełnieniem stosownej ankiety i dokonaniem wpłaty. W dniu wyjazdu należy zabrać ze sobą dowód osobisty, książeczkę zdrowia lub odcinek z KRUS-u z numerem ubezpieczenia oraz informację o przebytym leczeniu ginekologicznym lub onkologicznym. Anna Feeser str. 3

4 Rolnictwo i ochrona środowiska Sprzątanie Świata W dniach września 2005r. miała miejsce ogólnopolska Akacja Sprzątania Świata. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem Wszystkie kolory recyklingu. Do sprzątania swojego kawałka ziemi przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz 20 sołectw z terenu naszej gminy. Wywóz śmieci na wysypisko poprzedziły rozmowy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gostkowie zarządzającym wysypiskiem w Kamionkach Dużych, w wyniku których ustalono, iż śmieci z akcji sprzątania można było wywieść na wysypisko w dniach 16,17,19 września br. bezpłatnie w zamian za okazanie upoważnienia wystawionego przez Urząd Gminy. Warunkiem przyjęcia śmieci było ich zworkowanie, dlatego też Urząd Gminy zakupił i rozdysponował worki oraz rękawice. Wywozem zebranych nieczystości zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy. W ramach akcji wywieziono 8,42 t śmieci. Dla porównania w wiosennej akcji sprzątania wywieziono 45,36t śmieci. Na podstawie tych danych można wnioskować, iż mieszkańcy gminy zaczęli dbać o poprawę estetyki otoczenia. Duży wkład w poprawę czystości poszczególnych wsi wniosły osoby zatrudnione w ramach przygotowania zawodowego, oddelegowane do pracy w 11 sołectwach. Anna Krupska Ptasia grypa Chcąc uniknąć zakażenia swego stada musisz: trzymać drób w zamkniętych kurnikach sprzątać z obejścia resztki paszy, aby nie nęciła innego ptactwa zamykać szczelnie pojemniki z karmą i wodą, aby nie zostały zanieczyszczone odchodami dzikich ptaków ograniczyć dostęp do drobiu osób postronnych zachować szczególne warunki higieny, by samemu nie uczestniczyć w łańcuchu przenoszenia zarazka przed wejściem do kurnika umyj ręce i załóż odzież ochronną, której nie używasz do innych prac rozłóż przed wejściem do gospodarstwa i do kurników maty nasycone roztworem odkażającym ogranicz ruch obcych pojazdów na terenie gospodarstwa osoby mające kontakt z drobiem nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np.. gołębiami. Jeżeli zauważyłeś niepokojące objawy w stanie zdrowia twego drobiu WEZWIJ POMOC LEKARZA WETERYNARII Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii KOMUNIKAT W związku z zbliżającym się okresem zimowym przypomina się odbiorcom korzystających z gminnej sieci wodociągowej o zabezpieczeniu urządzeń oraz wodomierzy przed zamarznięciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii należy niezwłocznie zgłosić pod niżej wymienione numery telefonów: , , , Wiesław Kazaniecki Chrońmy kasztanowce Przypominamy, iż kasztanowce przeżywają inwazją żarłocznego szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka, którego motyle mają wylęg 3-4 razy w roku. W skutek żerowania larw motyla liście kasztanowców brązowieją i przedwcześnie opadają. Skraca się okres spoczynku drzew, zakłóca się rytm rozwoju i obniża się ich odporność. Jedną z metod walki z tym szkodnikiem jest ograniczenie liczebności stadium zimującego szkodnika poprzez grabienie i palenie liści. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji grabienia i palenia liści kasztanowców. A. Krupska Ewidencja azbestu Na podstawie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu przeprowadzono na terenie gminy ( przy współudziale sołtysów ) ankietę dotyczą określenia stanu jakości płyt azbestowo-cementowych oraz ustalenia ich ilości. Efektem przeprowadzonej inwentaryzacji było ustalenie, iż na 2 terenie naszej gminy znajduje się ,80 m płyt azbestowocementowych. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876) informujemy, że osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami zostały zobowiązane do corocznego przedkładania Wójtowi w terminie do 31 stycznia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania ( druk dostępny w Urzędzie Gminy). Do sporządzania informacji został zobowiązany właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby go zawierające. Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszcza się wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Kredyty suszowe Anna Krupska Do dnia 23 września br. do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano do zaopiniowania 340 wniosków kredytowych z terenu Gminy Chełmża: Kredyty będą przyznawane na następujących warunkach: - na okres 24 miesięcy, - oprocentowanie 1,2% w stosunku rocznym, -konieczne jest udokumentowanie 70% wartości kredytu rachunkami na zakup materiałów związanych z wznowieniem produkcji Banki udzielające w/w kredytu: BGŻ Toruń, BS Brodnica O/Chełmża. Anna Krupska Ubezpieczenia OC rolników W minionych miesiącach na terenie gminy przeprowadzono kontrole opłacania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia ziemi i budynków. Obowiązek kontroli wynika z ustawy z dnia 23 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W wyniku kontroli ustalono, iż 195 rolników z terenu gminy nie opłaca obowiązkowego ubezpieczenia gruntów i budynków. Jednocześnie ustawa zobowiązuje Wójta Gminy do zawiadamiania o tym na piśmie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia lub zakończenia kontroli. W związku z powyższym proszę o pilne uregulowanie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem i okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy. Anna Krupska str. 4

5 Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego Gmina Chełmża rozpoczęła inwestycje wodociągowe. W Kończewicach i Skąpem nastąpi wymiana rur azbestowo- cementowych na PCV, natomiast we wsi Kończewice-Ogrodniki i Browina zostanie położony nowy wodociąg w celu dozbrojenia terenów znajdujących się przy trasie E-1. Trwa kontynuacja rozpoczętej w 2003 r. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W roku bieżącym zakupiono i rozstawiono na terenie gminy 33 sztuki pojemników na zbiórkę odpadów szklanych SZKŁO. W związku z powyższym apeluje się do mieszkańców gminy Chełmża o zachowanie prawidłowej selekcji odpadków. Trwają prace ziemne pod przyszłe boisko sportowe w Skąpem polegające między innymi na przykryciu rowu melioracyjnego rurami betonowymi, tj. Φ500 x Φ1000 oraz niwelacji terenu. Wiesław Kazaniecki Dofinansowanie w ramach ZPORR Będą nowe drogi Przedmiotem projektu jest budowa odcinków dróg gminnych o łącznej długości 3207 mb. Wybrane do realizacji drogi gminne to: droga w Liznowie, droga w Mirakowie i droga Browina - Brąchnówko. Drogi ujęte w projekcie były przewidziane do przebudowy w Strategii Rozwoju Gminy Chełmża. Ponadto zadania objęte projektem są zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Chełmża, gdzie zostały przewidziane do realizacji w latach Wybrane do realizacji drogi gminne łączą skupiska ludności położone w peryferyjnych rejonach Gminy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub sąsiednimi większymi miejscowościami. Ich wybudowanie ułatwi mieszkańcom dojazd do miejsc zaopatrzenia, zbytu produktów rolnych oraz ważnych instytucji o charakterze administracyjnym lub społecznym. Są to jednocześnie ważne drogi z punktu widzenia dowozu dzieci do szkół. K.Orłowska str. 5

6 Dożynki Gminne, Sławkowo - Mirakowo 2005 Udział w uroczystości dożynkowej wzięły sołeckie delegacje dożynkowe z 21 sołectw gminy. Na zdjęciu delegacja Sołectwa Zajączkowo : państwo Błądek i Pani Genowefa Nowak - sołtys wsi. Mieszkańcy przybyłych sołectw przygotowali wieńce dożynkowe będące symbolem plonów i ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika oraz wspaniale wypieczone chleby - symbole dostatku. Gospodarzem gminnego Święta Plonów był Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki oraz Sołectwa Sławkowo i Mirakowo. Honory Starostów i Wicestarostów dożynek pełnili: Pani Maria Włodarczyk Starościna Dożynek i Pan Andrzej Lorek Starosta Dożynek Pani Ewelina Matysek Wicestarościna Dożynek i Pan Czesław Tyszkiewicz Wicestarosta Dożynek. Chleb dożynkowy jako owoc tegorocznych plonów zebranych w naszej gminie otrzymał Proboszcz Parafii w Grzywnie Wicedziekan Ks. Kanonik Wiesław Roczniak, który wspólnie z Księżmi Dekanatu Chełmżyńskiego poprowadził uroczystą Mszę Dziękczynną. Tradycyjnie do wspólnego podziału chleba w Gminie Chełmża Wójt zaprosił przybyłych gości i wybranych mieszkańców gminy. str. 6

7 Dożynki Gminne, Sławkowo - Mirakowo 2005 Stowarzyszenie Homo homini za zrealizowane działania mające na celu wszechstronny rozwój Gminy Chełmża otrzymało na tegorocznych dożynkach gminnych Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża. Jacek Czarnecki przekazał je Prezes Stowarzyszenia pani Stanisławie Stasieczek. Na dożynkach poznaliśmy laureatów gminnego konkursu Piękna Zagroda Wiceprzewodniczący RG Chełmża pan Mirosław Bytniewski wręczył nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na scenie dożynkowej tym razem zaprezentowali się uczniowie ze SP w Sławkowie, którzy przygotowali na okazję dożynek specjalny program artystyczny pod kierunkiem pań Barbary Groździej, Hanny Lis i Anny Czapla. Wszyscy uczestnicy Święta Plonów zostali zaproszeni na swojską ucztę przy suto zastawionym stole dożynkowym. Niemałą atrakcją dożynkową było kibicowanie zawodnikom II Turlania Balotów. W jednej drużynie wystąpili goście dożynek, a w drugiej gospodarze i mieszkańcy Gminy Chełmża. Już po raz piąty dożynkom gminnym towarzyszyła loteria przygotowana przez redakcję gazety KURENDA. Tradycyjnie nagrodą główną był rower. Uzyskany dochód ze sprzedaży losów 496 zł został przekazany na Gminny Fundusz Stypendialny. Właścicielką roweru została pani Anna Baczewska z Zelgna, a sprzęt gospodarstwa domowego wylosowali Krzysiu Wojas z Parowy Falęckiej oraz pan Eugenuisz Paziewski z Grzywny. str. 7

8 Sprawy obywatelskie Wiejskie dekoracje Głuchowo Bielczyny Nawra Na wykonanie dekoracji swoich wsi zdecydowało się w tym roku 5 sołectw. Ku ogólnemu zadowoleniu żadna z ustawionych bab nie uległa zniszczeniu. Zdobią one Bielczyny, Głuchowo, Kończewice, Nawrę i Zelgno. Do wykonania tych okazałych postaci włączyły się w jednych wsiach Koła Gospodyń, w innych pracownicy szkół i uczniowie. Komisja konkrusowa dokonująca lustracji w terenie za najciekawsze uznała baby z Kończewic i Nawry. W uzasadnieniu czytamy, że kończewicka baba podobała się ze względu na aksamitne usta, a nawrzańska ujęła komisję wydatnym biustem. Skład komisji konkursowej: - Pani Hanna Zygmunt, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego - Panie Danuta Wilińska i Elwira Zakrzewska reprezentujące Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku. Twórcy wyróżnionych przez komisję bab otrzymują nagrody w wysokości 250zł ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Gminy Chełmża. Komisja w tym samym składzie oceniała wsie na terenie gminy Chełmża, które zgłosiły się do konkursu Moja wieś, moje sołectwo. W konkursie wzięły udział: Bielczyny, Głuchowo, Grzegorz,Januszewo- Dźwierzno, Kończewice i Zelgno. Do momentu zamknięcia tego numeru Kurendy nie były znane wyniki konkursu. Przedstawimy je w listopadzie. E.Cz. Kończewice Zelgno str. 8

9 Podsumowanie lata w Sławkowie Festyny Moja wieś Jedenastego września 2005 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sławkowie odbył się festyn środowiskowy Podsumowanie lata. Impreza została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Gminy w Chełmży w ramach programu Moja wieś. O godz nastąpiło otwarcie i powitanie gości, wśród których byli m.in. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich p. Bartosz Szymański oraz Wójt Gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki. Na początku, w części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Płomienie z Bydgoszczy. Grupa została przyjęta bardzo ciepło i nagrodzona wielkimi brawami. gulaszowym ( KGW Zelgno), nalewka "Grzegorzanka" ( KGW Grzegorz), kaszak ( Pani Kowalik z Zajączkowa), pasztet staropolski ( KGW Pluskowęsy), sernik głuchowski ( KGW Głuchowo), zagraj ( KGW Zelgno). Jednocześnie w trakcie trwania festynu rozgrywano turniej piłki siatkowej. Z grona czterech drużyn (Pędzewa, Sławkowa, miasta i gminy Chełmża) najlepszą formę zaprezentowali zawodnicy z miasta Chełmża, którzy zajęli pierwsze miejsce. Uczestnicy festynu mieli także okazję wysłuchać opowieści p. Adama Kozłowskiego na temat przebiegu dożynek za czasów panowania dziedzica ze Sławkowa. Podsumowanie lata było także doskonałą okazją do rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonego konkursu. Laureatami zostały następujące osoby: Zagospodarowanie ogrodów- p. Zielińska, Dorodne płody z działek - p. Dunajscy, Miejscowy wypiek - p. Ewelina Matysek, Miejscowa potrawa - p. Jarocka, Napoje - p. Wiśniewski. Ponadto na terenie szkoły można było obejrzeć prace mieszkańca Sławkowa p. Władysława Rojka; hafty, serwety i obrusy wykonane przez KGW z Kamionek; kompozycje, malowidła i prace w drewnie wykonane przez pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Browinie. Powodzeniem cieszył się także smalec swojski oraz stanowisko z tradycyjnie kiszonymi ogórkami. Cały czas trwała też loteria fantowa będąca wspaniałą okazją do wylosowania cennych prezentów. Po części sportowo - artystycznej rozpoczęło się rodzinne grillowanie, a przy muzyce zespołu Pers z Torunia trwała wspólna zabawa. Jan Kalinowski Festiwal "Zagraj" w Zelgnie W dniu 1 października 2005 r w Szkole Podstawowej w Zelgnie odbył się Festiwal Produktów Tradycyjnych "Zagraj". Celem głównym była promocja produktów tradycyjnych jako bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a głównym spodziewanym rezultatem zgłoszenie nagrodzonych potraw na Listę Produktów Tradycyjnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki przystąpieniu i zdobyciu dofinansowania przez Sołectwo Zelgno w ramach konkursu "Moja Wieś " zorganizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Festiwal został także dofinansowany przez samorząd Gminy Chełmża, bez którego dofinansowania Sołectwo nie mogłoby przystąpić do konkursu. W ramach festiwalu p.n. "Zagraj" przystąpiło 8 zespołów, oraz Piekarnia GS "SCh" z Chełmży wystawiła asortyment pieczywa wypiekanego metodą tradycyjna ( na zakwasie). Przygotowano wiele bardzo smacznych potraw i ciast. Kapituła Konkursu na czele z Panem Bartoszem Szymańskim- Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zapoznała się z przepisami wykonywania potraw, dokonała degustacji i po ocenie potraw zaproponowała zgłoszenie przez organizatora następujących potraw na Listę Produktów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: zwijańce pomorskie ( KGW Nawra), kapuśniaczki ( KGW Bielczyny), prażak ( Stowarzyszenie "Sowa" z Tylic), kluski w sosie Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu otrzymały nagrody rzeczowe. Były także nagrody: publiczności ( KGW Zelgno), dla autorki potrawy "Zagraj" Pani Bogumiły Góreckiej i dla Piekarni GS"SCh" w Chełmży. Publiczność mogła również obejrzeć prace wykonane przez uczniów SP w Zelgnie pt. "Kuchnia mojej babci". Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. W trakcie festiwalu wystąpił zespół taneczny i teatrzyk SP w Zelgnie. Na zakończenie na boisku szkolnym strażacy z OSP w Zelgnie zapalili ognisko, przy którym wszyscy mogli piec kiełbaski. Festiwal dowiódł, że takie konkursy są potrzebne, są chętni do udziału w nich i dlatego myślę, że w przyszłości uda się pozyskać fundusze na realizację podobnych przedsięwzięć. Stanisława Stasieczek Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata W Kończewicach w centrum wsi wybudowany został piec chlebowy. Można w nim piec chleb, suszyć owoce i grzyby. Inauguracyjne rozpalenie ognia odbyło się przy okazji wiejskiego festynu Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata. Sołectwo Kończewice jest jednym z trzech na terenie gminy Chełmża, które przystąpiło do konkursu Moja wieś ogłoszonego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono sąsiednie miejscowości. Wypieku chleba podjęły się drużyny z Bielczyn, Głuchowa i Nawry. W konkurencji tej najwyżej oceniono pracę pań z Głuchowa, które swój chleb ozdobiły kwiatem słonecznika. Gospodarze imprezy przygotowali około 30 pachnących chlebów i drożdżówek. Biesiadę współfinansował samorząd gminy Chełmża. Uczestnicy festynu mieli możliwość wykonania kompozycji z suszonych kwiatów, warzyw i wypieku chlebowych figurek. Wszyscy częstowani byli kończewickim bigosem, chlebem, kiełbaskami i pieczonymi na grilu ziemniakami. Zabawy dla najmłodszych prowadziła młodzież ze Stowarzyszenia Młodzi z Płużnicy. Lato w Kończewicach żegnano do białego rana. E.Czarnecka str. 9

10 Regionalna Liga Piłki Siatkowej Oldbojów LZS We wrześniu w Sławkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli drużyn, które przystąpiły do Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Oldbojów - Edycja 2005/2006. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny: Chełmża UM, Nowa Chełmża, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Łysomice, Pędzewo, Przysiek, Policja KM Toruń, Papowo Toruńskie, Ryńsk, Wąbrzeźno, Zelgno i Zławieś Wielka. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne, a w szczególności regulamin, ubezpieczenia zawodników oraz terminarz. I Kolejka II Kolejka Ryńsk - Pędzewo 1:3 Nowa Chełmża - Ryńsk 3:1 Nowa Chełmża - Zelgno 0:3 Zelgno - Łysomice 0:3 Kończewice - PapowoToruńskie 3:0 UM Chełmża - Wąbrzeźno 1:3 Zławieś Wielka - Głuchowo 2:3 Policja - Przysiek Grzywna - Policja 0:3 Głuchowo - Grzywna 3:2 Przysiek - UM Chełmża PapowoTor - Zławieś Wlk. 3:2 Wąbrzeźno - Łysomice 2:3 Pędzew - Kończewice 3:1 Tabela rozgrywek po II kolejce Lp. Drużyna Rozegrane Zwycięstwa Porażki Punkty Wygrane Przegrane mecze sety sety 1. Policja Pędzewo Łysomice Głuchowo Nowa Chełmża Kończewice Wąbrzeźno Zelgno Papowo Tor Zławieś Wlk Ryńsk Grzywna UM Chełmża Przysiek Aktualne wyniki dostępne na stronie Kazimierz Bober Sportowa klasyfikacja sołectw Sport Gminny Poszczególne sołectwa gromadzą przez cały sportowy sezon w gminie Chełmża, punkty do ogólnej klasyfikacji wyłaniającej najbardziej sportową miejscowość. Za zwycięstwo w danej imprezie przyznawane jest 5 pkt, za II miejsce 4 pkt, za III miejsce 3 pkt, IV miejsce 2 pkt, a za udział 1 pkt. Na tę chwilę sklasyfikowanych jest 18 sołectw. Czołówka tego rankingu przedstawia się następująco: Głuchowo 26 pkt, Dźwierzno 18 pkt, Nawra 13 pkt, Kuczwały 12 pkt, Zelgno 11 pkt, Pluskowęsy 10 pkt, Kończewice 9 pkt, Skąpe 7 pkt, Sławkowo 6 pkt, Mirakowo 5 pkt. Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu Zapraszam 20 listopada br. na Mistrzostwa Gminy Chełmża w Koszykówce. Turniej rozegrany zostanie w sali sportowej Gimnazjum w Pluskowęsach o godz. 9:30. Zgłoszenia drużyn i szczegółowe informacje uzyskać można u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego pod numerem telefonu lub Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu Podsumowanie z rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej 2005 Pierwsza edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej przeszła do historii. Rozgrywki zaczęły się na początku maja, a zakończyły, w połowie września. Do rywalizacji w ligowych zmaganiach stanęło 10 zespołów, około 120 zawodników z terenu gminy Chełmża. Ustalony został terminarz spotkań, powołano kierowników drużyn, poszczególne sołectwa wystawiły swoje reprezentacje, które przez blisko 5 miesięcy walczyły w piłkarskich bojach o ligowe punkty. Gminna Liga w dużym stopniu oparta była o kreatywność i zaangażowanie uczestników rozgrywek. To poszczególne zespoły, ich kierownicy, zawodnicy byli odpowiedzialni za zorganizowanie meczu w oparciu o regulamin rozgrywek. Efekty tej działalności to rozwój i tworzenie nowych boisk w gminie, kupno piłkarskich strojów, sportowa rywalizacja w różnych zakątkach gminy, a tym samym gratka dla lokalnej społeczności, możliwość sprawdzenia się w roli zawodnika, kibica, trenera, kierownika, sędziego. Nowe sale, wyzwania sprawiły, że o lidze mówiło się i przeżywało na sesjach RG, na ulicy, w sklepie, domu, na podwórku. Rozgrywki wywołały emocje w całej gminie Chełmża. Piłka nożna ma swoją niepowtarzalną magię, otoczkę, przeżycia. Jednak rozstrzygnięcia zapadły na boisku podczas twardej, męskiej gry. Drużyny strzelały bramki, gromadziły punkty, tworzyła się tabela, która wyłoniła najlepszą drużynę. Mistrzami Gminnej Ligi Piłki Nożnej został zespół Nawry. Zwycięską drużynę reprezentowali: Patryk Lis, Piotr Kwiatkowski, Tomasz Kosicki, Remigiusz Rasmus, Grzegorz Jeziorski, Paweł Kwiatkowski, Marcin Sikorski, Paweł Szugajew, Krzysztof Szugajew, Tomasz Gimiński, Sylwester Rasmus, Adam Chojnacki, Rafał Szugajew, kierownik Benedykt Glaszka. Najskuteczniejszą drużyną został zespół z Głuchowa, który zdobył w rozgrywkach 73 bramki. Najlepszą defensywą może pochwalić się drużyna z Pluskowęs, którą pokonano tylko 22 razy. Szczegółową punktację poszczególnych zespołów przedstawia poniżej podana tabela wyników. TABELA KOŃCOWA GMINNEJ LIGI PIŁKI Miejsce Zespół Mecze Punkty Bramki 1 Nawra :15 2 Głuchowo :30 3 Pluskowęsy :22 4 Dźwierzno :49 5 Kończewice :32 6 Zajączkowo :42 7 Skąpe :45 8 Browina :46 9 Mirakowo :63 10 Kończewice :56 Choć czasami dochodziło do nieporozumień i problemów organizacyjnych, to pierwszy sezon ligowy w gminie należy uznać za udany. Planowane jest oficjalne zakończenie rozgrywek z podsumowaniem i wręczeniem nagród dla najlepszych, wszak jest czas sportowej walki, ciężkiej pracy i czas świętowania. Taki jest sport, taka jest piłka nożna, którą tak kochamy. Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu str. 10

11 Wybory Parlamentarne 2005 w Gminie Chełmża OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo Wybory do Sejmu OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo Wybory do Senatu OKW nr 5 Pluskowęsy OKW nr 6 Zelgno OKW nr 7 Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Razem Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 24,76 27,27 32,21 25,47 26,03 25,48 32,68 31,22 42,16 28,24 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Lista nr Ruch Patriotyczny Lista nr KW PPP Lista nr KW LPR Lista nr KW Partii Demokratycznej Lista nr KW SDPL Lista nr KW PiS Lista nr KW SLD Lista nr KW PO Lista nr KW PPN Lista nr KW PSL Lista nr KW Centrum Lista nr KW Platformy J.Korwin-Mikke Lista nr KWW Ogólnop. Koalicja Obyw Lista nr KW Samoobrona Lista nr K W Partii Inicjatyw a R P Lista nr KW Dom Ojczysty Lista nr KW Narod. Odrodzenia Polski OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo OKW nr 5 Pluskowęsy OKW nr 6 Zelgno OKW nr 7 Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 24,76 27,27 32,21 25,47 26,03 25,48 32,68 31,22 42,16 28,24 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Cieślak Barbara KW PPN Dzięcioł Janusz KW W Porozum ienie Obyw. Gabański Antoni KW Sam oobrona Jarzembowski Ryszard KW SLD Kołodziej Bartłomiej KW Centrum Kowarowski Jan KW SLD Kurowski Piotr KW Dom Ojczysty Łyczak Józef KW PiS M atuszewski Kamil KW LPR Nowicki Jan KW PD Ochociński M arian KW SDPL Orkiszewski M arek KW LPR Person Andrzej KW PO Piotrowicz Artur KW Sam oobrona Przybysz Władysław KW Sam oobrona Sienkiewicz Krystyna KW SLD Szczepański Ryszard KW SDPL W ojtczak M ichał KW PO Razem str. 11

12 Festyn dożynkowy w Nawrze W dniu r. w Nawrze odbył się festyn dożynkowy. Przy muzyce bawiono się doskonale. Były lody dla dzieci i kiełbaski z grila. Uroczysty charakter festynu podkreślał wieniec upleciony przez Panie z KGW. Serdeczne podziękowanie z tej okazji dla: p. Wójta Jacka Czarneckiego, p.jerzego Mlickiego, p. Aleksandry Musiałowskiej za okazaną pomoc. Organizatorami festynu byli: p. Benedykt Glaszka - radny, p.janusz Cmiel - sołtys oraz Panie z KGW. Serwis Informacyjny Zarząd KGW Nawra Aby było bezpiecznie Stodoła polna przy trasie E-1 w m. Kończewice nareszcie doczekała się właściciela, który chce ją zagospodarować. Nowy nabywca Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe RESPOL po przeprowadzeniu remontu zamierza w 2006 r. uruchomić sprzedaż oraz naprawę podwozi samochodów ciężarowych. Uczniowie klas 0-III z SP Kończewice oraz maluchy z Wędrującego przedszkola ze Skąpego i Pluskowęs przystąpiły do konkursu Co wiedzą najmłodsi o bezpieczeństwie na drogach? Wszędzie dzieciom aktywnie towarzyszli rodzice. Program wsparli Policjanci i gminny samorząd. Ewa Czarnecka Stypendia 2005 OKNA PCV, używane, ponad 30 wymiarów. Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich Grzywna Domena Tel Wiesław Kazaniecki W dniu 22 października br. w Gimnazjum w Głuchowie odbędzie się uroczystość gminna Stypendia Relacja z uroczystości w następnym numerze Kurendy. Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Chełmża (I tura) OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo OKW nr 5 OKW nr 6 OKW nr 7 Pluskowęsy Zelgno Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Razem %głosów ważnych Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 39,45 41,24 41,67 40,76 33,91 38,97 38,74 43,72 41,67 40,01 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Bochniarz Henryka Teodora ,15 Borowski Marek Stefan ,11 Bubel Leszek Henryk ,10 Ilasz Liwiusz Marian ,31 Kaczyński Lech Aleksander ,01 Kalinowski Jarosław ,07 Korwinn-Mikke Janusz Ryszard ,66 Lepper Andrzej Zbigniew ,53 Pyszko Jan ,03 Słomka Adam Andrzej ,07 Tusk Donald Franciszek ,61 Tymiński Stanisław ,35 Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża " KURENDA", ul. Wodna 2, Chełmża. Tel , fax Wydawca: Społeczny Komitet Rozwoju Kultury Gminy Chełmża. Zespół redakcyjny: Ewa Czarnecka, Ewa Katlewska, Katarzyna Orłowska, Paweł Rutkowski (skład) Druk: Drukarnia s.c. ul. Rycerska 19, Chełmno, tel Nakład 1200 egz. Nr konta Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Chełmży, Rynek 2, tel (58,59)

WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD aktualny na dzień 2.06.2009 r.

WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD aktualny na dzień 2.06.2009 r. WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD aktualny na dzień 2.06.2009 r. Lp. Nazwa a/reprezentant 1 Gmina Chełmża / Kazimierz Bober 2 Gmina Łubianka/ Jerzy Zająkała 3 Gmina Łysomice/ Piotr Kowal 4 Gmina

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE GMINA CHEŁMŻA MIKROODNOWA WSI

KUJAWSKO-POMORSKIE GMINA CHEŁMŻA MIKROODNOWA WSI KUJAWKO-POMORKIE GMINA CHEŁMŻA MIKROODNOWA WI Wieś czysta i estetyczna A KCJA WIONA I AKCJA PRZĄTANIE ŚWIATA Porządkowanie obejścia i utrzymanie czystości na terenie własnej posesji, uporządkowane tereny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD

WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Nr Nazwa deklaracji a/reprezentant 28 Gmina Chełmża / Kazimierz Bober WYKAZ PARTNERÓW FUNDACJI ZIEMIA GOTYKU LGD aktualny na dzień 30.01.2012 r. Reprezento

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 I. Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach 2007 2008 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Koszt inwestycji 6 476 594,46 zł. Wniosek w trybie złożony w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2007 I. Kategorie konkursu Konkurs obejmuje następujące kategorie: A. Najpiękniejsza wieś Udział może wziąć każda miejscowość wiejska, lecz nie przysiółki. Do nagrody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 ROKU Wieloletni program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 89/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2008r.

Protokół Nr 89/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2008r. Protokół Nr 89/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

VII Charytatywnego. Turnieju Piłki Siatkowej. o Puchar Prezesa SKOK. Kwiatkowskiego w Tarnowie. Turniej charytatywny organizowany był na rzecz:

VII Charytatywnego. Turnieju Piłki Siatkowej. o Puchar Prezesa SKOK. Kwiatkowskiego w Tarnowie. Turniej charytatywny organizowany był na rzecz: Komunikat końcowy VII Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa SKOK Kwiatkowskiego w Tarnowie Turniej charytatywny organizowany był na rzecz: ANGELIKI MICHALIK chorej na stwardnienie rozsiane

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2012 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża za I półrocze 2012 roku 1. WPROWADZENIE Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2012-2020 została uchwalona w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku.

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane wydatki. Wydatki wydatki roku. Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2010 STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010 Planowane

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015

Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015 Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015 W dniu 09 lipca 2015 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyła się uroczystość wręczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu pn. NAJŁADNIEJSZA ZAGRODA W GMINIE SŁUPCA Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 18 i 19 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów

P r o t o k ó ł. ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów P r o t o k ó ł ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Filipów w dniu 4 czerwca 2014 r. Posiedzenie odbyło się w pokoju Nr 2 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I R E G U L A M I N XIV REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA 2009 26 WRZEŚNIA 2009 r. K I S Z K O W O R E G U L A M I N XIV REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie organizacji konkursu na Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów. Na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo