PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1"

Transkrypt

1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa Tarnów tel tel PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 Lokalizacja: Brzesko, działki nr: 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96, Tarnów Projektował: Bolesław Budzik Nr uprawnień: N/z-UAN-8346/116/88 Opracował: Paweł Nowak Tarnów kwiecień 2014

2 Projekt zawiera: 1.1 Oświadczenie projektanta 1.2 Kopia uprawnień projektanta 1.3 Notatka służbowa 1.4 Wytyczne programowe 2. Pisma i decyzje administracyjne 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Opis stanu istniejącego 3.4 Zakres opracowania 3.5 Opis wykonawstwa 3.6 Elementy zagospodarowania terenu 3.7 Zestawienie materiałów 3.8 Zestawienie demontażowe 3.9 Uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia 4.2 Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 4.3 Dobór stanowisk słupowych 5. Informacja BIOZ 6. Rysunki i mapy 6.1 Schemat planowanej modernizacji 6.2 Mapa do celów projektowych w skali 1: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesioną trasą

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, obowiązujący tekst jednolity ogłoszony 29 listopada 2013r. Dz.U poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa dla Modernizacji sieci napowietrznej nn w miejscowości Brzesko na działkach nr 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 została sporządzona zgodnie z aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu wytyczne programowe nr 12/100 opracowane dla wykonania projektu dla zadania pt. Modernizacja sieci napowietrznej nn w Brzesku /zasilanie ze stacji: Berka Joselewicza/ zatwierdzone przez Radę Techniczną TAURON Dystrybucja S.A. protokołem nr 77/DTW-O10/07/2012 z dnia r. uzgodnienia z inwestorem i właścicielami nieruchomości wizja lokalna i pomiary w terenie obowiązujące przepisy oraz aktualne normy 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 w celu poprawy parametrów pracy sieci niskiego napięcia i pewności zasilania odbiorców. 3.3 Opis stanu istniejącego Sieć zasilana jest ze stacji Brzesko Berka Joselewicza S-123, która jest typową wnętrzową stacją transformatorową MSTW 20/630 wyposażoną w transformator o mocy 400kVA, 15/0,4 i rozdzielnicę niskiego napięcia; stacja pracuje w układzie TN. Ze stacji transformatorowej Brzesko Berka Joselewicza zasilane są: 1. z pola nr 1 obw. Berka Joselewicza, pole wyposażone jest zabezpieczenie o wartości 100A 2. z pola nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 3. z pola nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 4. z pola nr 4 obw. Głowackiego ZK-45 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 5. z pola nr 5 obw. Chopina (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 6. z pola nr 6 obw. Głowackiego ZK-1 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 7. z pola nr 7 obw. ZK-1642 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 100A 8. z pola nr 8 obw. ZK-2262 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 9. z szyn głównych przystawka oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie w przystawce o wartości 63A.

5 Do modernizacji przewidziany został obwód nr 1 w części napowietrznej. Sieć napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 wykonana jest na słupach ALA i ŻN, kwalifikujących się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Przewody sieci nn posiadają przekrój 50mm 2, zaś przewód oświetleniowy 25mm 2. Przewody na sieci napowietrznej są wielokrotnie łączone i mocno utlenione. Odcinki sieci wykonane w ostatnich latach, w ramach robót przyłączeniowych i eksploatacyjnych wykonane są przewodami AsXSn. Na sieci występują przyłącza trójfazowe i jednofazowe. Przyłącza w stanie technicznym jak linia za wyjątkiem już wymienionych na przewody AsXSn. Na sieci konsumpcyjnej zabudowane są oprawy sodowe i rtęciowe na wysięgnikach stalowych, w znacznym stopniu skorodowanych. Stanowiska słupowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44, znajdujące się w złym stanie technicznym nie nadającym się do eksploatacji. 3.4 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje modernizację obwodu nr 1 sieci napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza. W zakres opracowania należy: wymiana przewodów Al 4x50 mm 2 na AsXSn 4x70 mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego Al 1x35 mm 2 na AsXSn 2x35 mm 2 między stanowiskami słupowymi nr 1 5 zwiększenie przekrój przewodu z AsXSn 4x50mm 2 na przewód AsXSn 4x70mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego AsXSn 1x35mm 2 wymiana na przewód AsXsn 2x35mm 2 między stanowiskami słupowymi 5 44 wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane odpowiednio na AsXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16 mm 2 lub AsXSn 2x16 mm 2 wymiana istniejących stanowisk słupowych 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 wymiana istniejących opraw sodowe i rtęciowe na oprawy sodowe wraz z wysięgnikami (zastosować wysięgniki ocynkowane) 3.5 Opis wykonania Modernizację sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 zaprojektowano na istniejących słupach. Istniejące stanowiska słupowe nr 1, 5 z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na wirowane typu E-10,5/12 stanowiska słupowe nr 2, 3, 4, 44 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/4,3, stanowiska słupowe nr 42 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/10, stanowisko słupowe nr 41 należy wymienić na wirowane typu E-12/4,3, stanowisko słupowe nr 38 należy wymienić na wirowane typu E-12/10, stanowiska słupowe nr 39, 40 należy wymienić na wirowane typu E-12/6. Dla słupa nr 1, 5 zastosować ustój UB2, głębokość posadowienia 2,3m, natomiast dla słupów nr 2, 3, 4 zastosować ustój UB1, głębokość posadowienia 2,0m, dla słupa nr 38, 42 zastosować ustój UP3, głębokość posadowienia

6 2,1m, dla słupa nr 44, 41, 39, 40 zastosować ustój UP1, głębokość posadowienia 2,0m. Lokalizacja stanowisk słupowych nie ulega zmianie. Na odcinku sieci od stanowiska słupowego nr 1 do stanowiska słupowego nr 44 istniejące przewody wymienić na nowe typu AsXSn 4x70mm 2, dodatkowo na tym samym odcinku istniejące przewody dla oświetlenia ulicznego wymienić na AsXSn 2x35mm 2. Przewód na odcinku między słupem 5 a 6 podwiesić wzdłuż budynku wykorzystując istniejące uchwyty naścienne i haki płytowe. Sieć wykonaną już przewodem AsXSn 4x70mm 2 na odcinku między stanowiskami słupowymi 44 37, przewody AsXSn 4x35mm 2 + 1x25mm 2 między stanowiskami słupowymi oraz przewód AsXSn 4x35mm 2 między stanowiskami słupowymi pozostawić bez zmiany. Wszystkie przyłącza wykonane przewodami gołymi wymieniać odpowiednio na izolowane typu AxXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz 2x16mm 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego. Oprawy sodowe oświetlenia ulicznego z demontażu nadające się do użytku ponownie zamontować, natomiast oprawy zniszczone i rtęciowe wymienić na sodowe. Przy wymianie opraw zastosować wysięgniki ocynkowane. Na trasie modernizowanej sieci nn na istniejących stanowiskach słupowych podwieszone są przewody telekomunikacyjne. Po wymianie istniejących słupów na nowe, przewody te należy ponownie podwiesić. Prace te należy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tych przewodów. Podczas przeprowadzonej modernizacji sieci nn istniejąca trasa nie ulega zmianie. 3.6 Elementy zagospodarowania terenu Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej - modernizacja istniejącej sieci niskiego napięcia w m. Brzesko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U nr 0 poz. 463) zostaje zaliczona do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w związku z tym dla jej realizacji nie są wymagane badania geotechniczne. Ochrona dóbr kultury teren na którym będą prowadzone prace nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega przedmiotowej ochronie. Wpływ eksploatacji górniczej teren na którym będą prowadzone prace nie jest położony na terenach górniczych.

7 Wycinka drzew w związku z realizacją prac obiekcie nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zagrożenia dla środowiska brak wpływu modernizowanych urządzeń elektrycznych na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 3.7 Zestawienie materiałów Brzesko ul. Berka Joselewicza Typ żerdzi: 1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 2 3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4 4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt. 1 5 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1 6 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 2 Rodzaje przewodów: 7 Przewód AsXSn 2x35mm2 m Przewód AsXSn 4x70mm2 m 294 Ustoje: 9 Beton B 15 m3 2, Objemka OU-1/VE szt Objemka OU-1a/VE szt Objemka OU-2/VE szt Płyta stopowa 0.3x0.3m szt Płyta ustojowa U-85 szt. 8 Uzbrojenie: 15 Hak nakrętkowy PD 2.2 szt Hak nakrętkowy PD 2.3 szt Hak wieszakowy M16x130 szt Hak wieszakowy M16x200 szt Hak wieszakowy M16x270 szt Hak wieszakowy M16x320 szt Hak wieszakowy M20x240 szt Hak wieszakowy M20x250 szt Hak wieszakowy M20x310 szt Hak wieszakowy SOT 39 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt. 4

8 27 Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Poprzecznik PI-1 szt Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5 33 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt Uchwyt narożny SO 270 szt Uchwyt odciągowy SO S szt Uchwyt odciągowy SO 274S szt Uchwyt odciągowy SO 275S szt Uchwyt przelotowy SO 270 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 4 Typ uziomu: 42 Bednarka oc. 25x4mm m Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m Klamerka COT 36 szt Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł. 6 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x35mm 2 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm 2 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 17 Ochrona przepięciowa: 54 Ogranicznik przepięć SE45.32Bz-5 szt Opaska PER 15 szt Przewód goły L 16mm 2 szt Uchwyt dwumetalowy szt. 16 Oświetlenie uliczne: 58 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt Objemka OB-34a szt Objemka OB-35a szt Opaska PER 15 szt Oprawa bezpiecznikowa SV szt Przewód izolowany ALYd 16mm2 m Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m Typ oprawy: szt Wkładka topikowa 25A szt. 10

9 67 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 10 Przyłącze: 70 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt Hak wieszakowy SOT 29 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt Osłona rurowa BE 50 szt Ramka do mocowania rury FR szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.8 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 48 Rodzaje przewodów - przyłącze: 84 Przewód AsXSn 2x16mm2 m Przewód AsXSn 4x16mm2 m Przewód AsXSn 4x25mm2 m 42 Przyłącze po stronie budynku: 87 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk SL 37.1 szt. 106 Dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych parametrach 3.8 Zestawienie demontażowe Typ żerdzi: L.p. Element JM Ilość 1 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (rozkraczny) szt. 1 2 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (pojedynczy) szt. 1 3 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (bliźniak) szt. 1 4 Żerdź typu ALA-10 (pojedynczy) szt. 3 5 Żerdź typu ALA-10 (bliźniak) szt. 3 6 Żerdź typu DANA-12 (pojedynczy) szt. 1 7 Żerdź typu DANA-10 (bliźniak) szt. 1

10 Przewody: L.p. Element JM Ilość 8 Przewód AsXSn 4x50 + 1x35mm 2 m Przewód Al. 4x50 + 1x25mm 2 m Przewód Al. 4x25mm 2 m Przewód Al. 4x16mm 2 m Przewód Al. 2x16mm 2 m 20 Konstrukcje: L.p. Element JM Ilość 13 Poprzecznik przelotowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik krańcowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik okrągły szt Uwagi końcowe Uwaga 1. Na etapie realizacji przez wykonawcę robót dokonać wszelkich starań w zakresie dotrzymania ustaleń warunkowych zezwoleń na wejście w teren, w szczególności: Na dz. nr 2232 wymienić przewody toru głównego oraz przyłącz energetyczny. Brak zgody na wyminę słupa. Przed wejściem w teren działki należy powiadomić i uzyskać zgodę właściciela pod nr tel Dz. nr 2157/1 powiadomić przed każdorazowym wejściem na posesje pod nr tel Dz. nr 2234/10, 2234/11 zgoda udzielona pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z właścicielem pod nr tel Powiadomić miesiąc wcześniej przed fizycznym wejściem w teren działki. Uwaga 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego na ścianie budynku oraz przebudować WLZ od likwidowanego stojaka do nowego haka odciągowego. Uwaga 3. Przy wykonywaniu modernizacji sieci nn na ul. Berka Joselewicza mieć na uwadze wykonanie nowego przyłącza do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, zostało złożone pismo o zmianę warunków przyłączeniowych i przeniesienie licznika przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brzesku, osoba do kontaktu Prezes Zarządu Jerzy Turek tel kom Potrzebne materiały to wykonania przyłącza zostały ujęte w zestawieniu.

11 4 Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia Parametry stacji : S-123 Berka Joselewicza Trafo: TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Zabezpieczenia: Pole nr 1 obw. Berka Joselewicza: WT-1/T, 100A Pole nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99: WT-1/T, 160A Pole nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123: WT-1/T, 200A Pole nr 4 obw. Głowackiego ZK-45: WT-1/T, 80A Pole nr 5 obw. Chopina: WT-1/T, 80A Pole nr 6 obw. Głowackiego ZK-1: WT-1/T, 160A Pole nr 7 obw. ZK-1642: WT-1/T, 100A Pole nr 8 obw. ZK-2262: WT-1/T, 63A S Berka Joselewicza TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Obwód nr 1 Berka Joselewicza AsXSn 4x uchwyt uchwyt uchwyt 6 39m 25 m 39m 18m 21m 31m 27m 17m 36m m 33m 25m 29m 33m m 3 x 6 kw 2 x 6 kw 5 x 6 kw 2 x 6 kw 1 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw Obwód 1 Berka Joselewicza, Odcinek S sł.40 Odcinek sieci Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Wsp. Jedn. Moc w przęśle [kwm] n (Ilość odbiorców) Przewody U % ilość odbiorców w danym punkcie sł.40 - sł ,45 291,60 3 AsXSn 4x35 0,16 3 sł.39 - sł ,31 368,28 6 AsXSn 4x35 0,21 3 sł.38 - sł ,27 375,84 8 AsXSn 4x70 0,11 2 sł.41 - sł , ,80 11 AsXSn 4x70 0,11 3 sł.42 sł , ,51 15 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.44 sł , ,66 17 AsXSn 4x70 0,25 2 uchwyt sł ,5 0, ,96 19 AsXSn 4x70 0,19 2 uchwyt uchwyt ,5 0,15 297,00 20 AsXSn 4x70 0,09 1 uchwyt sł , ,10 24 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.5 sł , ,17 26 AsXSn 4x70 0,18 2 sł.4 sł , ,53 29 AsXSn 4x70 0,24 3 sł. 3 uchwyt , ,52 34 AsXSn 4x70 0,14 5 uchwyt sł , ,02 36 AsXSn 4x70 0,12 2 sł. 2 sł , ,98 39 AsXSn 4x70 0,28 3 sł. 1 S ,1 615,00 41 AsXSn 4x70 0, suma: 2,54 U c =2,54% < 10 % Warunek jest spełniony Obliczenia spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego Odcinek sieci Obwód oświetleniowy nr 1 Berka Joselewicza Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Moc w przęśle [kwm] Przewody U % sł.40 - sł.39 0, ,40 AsXSn 2 x 35 0,01 sł.39 - sł.38 0,3 33 9,90 AsXSn 2 x 35 0,02

12 sł.38 - sł.41 0, ,05 AsXSn 2 x 35 0,02 sł.41 - sł.42 0, ,00 AsXSn 2 x 35 0,03 sł.42 sł.44 0, ,75 AsXSn 2 x 35 0,04 sł.44 sł.6 0, ,10 AsXSn 2 x 35 0,08 uchwyt sł. 6 1,05 36,5 38,33 AsXSn 2 x 35 0,07 uchwyt uchwyt 1,2 16,5 19,80 AsXSn 2 x 35 0,03 uchwyt sł.5 1, ,45 AsXSn 2 x 35 0,06 sł.5 sł. 4 1, ,50 AsXSn 2 x 35 0,08 sł.4 sł. 3 1, ,35 AsXSn 2 x 35 0,11 sł. 3 uchwyt 1, ,80 AsXSn 2 x 35 0,06 uchwyt sł. 2 1, ,10 AsXSn 2 x 35 0,06 sł. 2 sł. 1 2, ,90 AsXSn 2 x 35 0,14 sł. 1 S-123 2, ,25 AsXSn 2 x 35 0, suma: 0,90 U c = 0,90 % < 10 % Warunek jest spełniony 4.2 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, , , ,0066 0, ,26 0, , , ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , , ,1 72, ,7967 Usk=147,8V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową WT-1/T A Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu oświetleniowego Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, ,0066 0, ,32 0, ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , ,7921 2,25 3, ,70436 Usk=92,7V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. oświetleniowego nr 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową BiWts 63A

13 4.3 Dobór stanowisk słupowych: Słup nr 1 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12 Słup nr 2 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 3 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 4 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 5 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12

14 Słup nr 38 Typ słupa: RPK3 12/10, typ żerdzi: E-12/10 Słup nr 39 ( ) ( ) Typ słupa: N3 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 40 Typ słupa: K2 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 41 Typ słupa: P3 12/4,3, typ żerdzi: E-12/4,3 Słup nr 42

15 Typ słupa: RPK3 10,5/10, typ żerdzi: E-10,5/10 Słup nr 44 ( ) ( ) Typ słupa: N3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Zestawienie zbiorcze: Stan istniejący Stan projektowany Lp. Nr Typ istniejącego Projektowane stanowiska stanowiska Uwagi Nr stanowisko słupowe słupowego słupowego K do wymiany 1 E-10,5/12 K P do wymiany 2 E-10,5/4,3 P P do wymiany 3 E-10,5/4,3 P P do wymiany 4 E-10,5/4,3 P KK do wymiany 5 E-10,5/12 K RPK do wymiany 38 E-12/10 RPK N do wymiany 39 E-12/6 N K do wymiany 40 E-12/6 K K do wymiany 41 E-12/4,3 P K do wymiany 42 E-10,5/10 RPK P do wymiany 44 E-10,5/4,3 N Uwzględniając funkcje spełniane w linii przez słupy ujęte w projekcje, dobór żerdzi został dokonany w taki sposób aby spełniały one wszelkie wymagania wytrzymałościowe. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5.1 Zakres i kolejność robót obejmuje: wymiana stanowisk słupowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 na nowe typu E wymiana przewodów AL 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 1 a stanowiskiem słupowym nr 5, wymiana przewodów AsXSn 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 5 a stanowiskiem słupowym nr 44, wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane typu AsXsn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz AsXSn 2x16mm 2.

16 5.2 Wykaz istniejących obiektów: 1. Stacja transformatorowa 15,75/0,4 kv 2. Linie napowietrzne nn 3. Drogi publiczne 5.2 Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 1. Drogi publiczne 2. Sieć nn 5.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 1. Prace wymagające wyłączenie napięcia i uziemienia stanowisk pracy 2. Praca na wysokości 3. Roboty montażowe z użyciem zwyżki. Przebywanie pracowników i osób postronnych w zasięgu pracy dźwigu. 5.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 1. Wyłączenie i uziemienie linii energetycznych 2. Dokładne zapoznanie się z mapą i terenem przed rozpoczęciem robót ziemnych 3. Wygrodzenie terenu robót, przeszkolenie pracowników przy robotach montażowych z użyciem dźwigu raz na kwartał. 4. Stosowanie atestowanego sprzętu.

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Kosztorys Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B 33-100 Tarnów kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7

Kosztorys. Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7 Kosztorys Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B 33-100 Tarnów Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 INWESTOR: PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A Oddział Łódź - Miasto 90-021 Łódź, ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I.A I.A.1 Przebudowa linii napowietrznej z przewodami gołymi Al 2x50+35mm (linia energetyczna zasilająca odbiorców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zardki. Data: Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zardki. Data: Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica. Sprawdzający: Przedmiar robót Data: 2010-09-21 Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Oswietlenie odcinka drogi gminnej za cmentarzem Hajduki Nyskie, gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA Urząd

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego Przedmiar robót Rozbudowa oświetlenia drogowego Data: 2015-03-27 Budowa: Podwieszenie przewou oświetleniowego z montażem oraw Lokalizacja: st. tr Przeorsk 2 sł. 27 Zamawiający: Gmina Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w m.. Kuzie gm. Zbójna.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w m.. Kuzie gm. Zbójna. DOGOWSKAZ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, W. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok Data opracowania: 2011-06-30 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego

Bardziej szczegółowo

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Kosztorys ofertowy 1 ST. II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL 1.1 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych nn, słup pojedynczy z ustojami,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/ Starachowice PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/ Starachowice PROJEKT BUDOWLANY -1- Egz. nr 4 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/304 27-200 Starachowice PROJEKT BUDOWLANY Dowieszenie i budowa linii napowietrznych oświetlenia drogowego przy drodze gminnej między

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski ślepy

Kosztorys inwestorski ślepy Kosztorys inwestorski ślepy Zawieś (strona wschodnia) Data: 2014-07-03 Budowa: Kosmolów - Zawieś Obiekt/Rodzaj robót: Oswietlenie uliczne Lokalizacja: Kosmolów - Zawieś (strona wschodnia) Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Budowa: Oświetlenie dróg gminnych w m. Osuchy, gmina Łukowa Zamawiający: Urząd Gminy Łukowa Łukowa 262, 23-412 Łukowa Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa prawna opracowania 1.2 Podstawa techniczna opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Zasilanie i sterowanie 2.2. Sieć oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/2009

Przedmiar robót 27/2009 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 27/2009 Obiekt Kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Inwestor Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEBUDOWA KOLIZYJNYCH ELEMENTÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NN I ŚN ZWIĄZANYCH ZE STACJAMI TRAFO 15/04 kv "KRZYWYSTOK 2', "KOMARÓW 2, 4, 1, 8, 9", "WOLICA BRZOZOWA 2" I "ZUBOWICE 5" Data: 2009-11-19 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządził. inż. Zdzisław Zaremba. Czerwiec 2012 r.

Przedmiar robót. Sporządził. inż. Zdzisław Zaremba. Czerwiec 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Urząd MIejski w Nysie Sporządził inż.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa Inwestor Modernizacja stacji transformatorowej S-524 Bukowa 5 wraz z nawiązaniem do sieci nn i SN oraz wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 1/2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nr sprawy: 2013-04-26/0001916 nr wew. TYTUŁ: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Broszkowicach przy ul. Jodłowej p.gr. 23/51 Plac zabaw Część elektryczna INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki Zamawiający: GMINA ŁAPY ul. Gen. W. Sikorskiego 24 18-100 Łapy Kosztorys

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Grzegorz Gurdziel, Projektant. Skawina, listopad 2015r.

Sporządził mgr inż. Grzegorz Gurdziel, Projektant. Skawina, listopad 2015r. Przedmiar robót - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nn przy drodze gminnej nr 540097 K w miejscowości Dziekanowice oraz Rudnik gmina Dobczyce Obiekt Oświetlenie uliczne przy drodze

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Modernizacja słupowej stacji trafo. "Ostrusza 3" wraz z nawiązaniami do sieci SN i nn w m. Ostrusza Budowa Ostrusza, Gmina Ciężkowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ W ŻEROMINIE gm. TUSZYN NA ODCINKU OD NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI. inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR.

PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI. inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MIKEL NIP: 552-146-15-16 REGON: 120049690 PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka kom. 0 501 744 801 e-mail: mikel2@op.pl

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Oświetlenie drogowe ulicy Leśnej w Żyrzynie. INWESTOR : Urząd Gminy w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 Projektował: Grzegorz Jaremek LUB/0069/POOE/03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6.

Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6. Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6. Zasilanie 7. Pomiar energii elektrycznej 8. Oświetlenie 8.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacje elektryczne

Projekt budowlany instalacje elektryczne Projekt budowlany instalacje elektryczne 1. Opis techniczny 1.1. Uwagi wstępne Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest modernizacja drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Kielce - Busko Zdrój - Tarnów- Jasio

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów 6 Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Budowlano-Wykonawczy

PROJEKT. Budowlano-Wykonawczy PROJEKT Budowlano-Wykonawczy OŚWIETLENIA ULICZNEGO Pieńków gm.czosnów dz.nr 210G.132 Spis zawartości: 1. Opis techniczny i obliczenia str.1-5 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.6-8

Bardziej szczegółowo

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3.

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Egz. nr 1-inwestora Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Linia oświetlenia ulicznego Inwestor: Branża: Urząd Gminy Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew Elektryczna, Stadium: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj.

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie Data: 2015-06-25 Budowa: Farma Fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Wojciechów I 732 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r.

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r. KOSZTORYS OFERTOWY TEMAT : Linia napowietrzna nn, z zabudową przewodów i opraw oświetlenia OBIEKT : Oświetlenie w miejsc. Moszyny -Rogoźno INWESTOR : Gmina Bogoria BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ : Jan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach Data: 2007-10-26 Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga krajowa w Przysiekach Budowa: Oswietlenie drogi w Przysiekach Wartość kosztorysu: Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III DROGBUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/33 tel.: (0-68) 452-17-08 NIP: 973-052-59-49 kom. 0-696 348-074 e-mail: tawy@wp.pl ROK ZAŁOśENIA 1985 REGON: 970673759

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 581-171-92-07 Regon 192642637 Z U T 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90 - mail: zut@o2.pl ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH - MACIEJ GLAZA PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Biuro Projektów ENERGETYKA Sp z o o ul Szewska 6, 26-600 Rado NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ul Serdeczna w Aleksandrówce g Kozienice ADRES INWESTYCJI : Aleksandrówka INWESTOR : Urzad Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAPOWIETRZNEJ LINII nn KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ DROGĄ ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMŻY Adres budowy : 18-400 Łomża, ul. Fabryczna i Spokojna Nr ewid. działek:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga powiatowa Bączal Budowa: Bączal 2 Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz. 5. Dla Inwestora. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Siemiatycze ul. 11 Listopada 253. drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

PROJEKT WYKONAWCZY Siemiatycze ul. 11 Listopada 253. drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17 300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj. podlaskie gmina Perlejewo m. Perlejewo Nazwa projektu: Przebudowa mostu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : miejscowość Sieroszewice ul. Bilczewska stacja 21111 INWESTOR : Urząd Gminy Sieroszewice ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH EFEKT Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wraz

Bardziej szczegółowo

1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU

1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU 1/E PROJEKT BUDOWLANY METRYKA PROJEKTU OBIEKT: Wymiana przyłączy napowietrznych i wewnętrznych linii zasilających w budynkach mieszkalnych ADRES: Bystrzyca: ul. W. Łokietka nr 8/10 i 9/11, ul. B. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Ludynia I 433 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Ludynia opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest elementem

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inŝ. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Korczaka 9 tel/fax /044/ 648-62-59 NIP: 771-190-14-97 REGON 592206065 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA UL.

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Kunowa

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Kunowa PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Obiekt: Budowa: Gmina Skołyszyn Droga powiatowa Kunowa Kunowa Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

Płytki odgałęźne. Płytka odgałęźna 5 tor 16 mm2. Płytka odgałęźna 4 tor 10 mm. Płytka odgałęźna 4 tor 25 mm2. Płytka odgałęźna 5 tor 25 mm2

Płytki odgałęźne. Płytka odgałęźna 5 tor 16 mm2. Płytka odgałęźna 4 tor 10 mm. Płytka odgałęźna 4 tor 25 mm2. Płytka odgałęźna 5 tor 25 mm2 Płytki odgałęźne Typ Płytka odgałęźna 4 tor 4 mm2 Napięcie znamionowe [V] Przekrój przewodu [mm2] 400 1-4 2 400 2,5-10 Płytka odgałęźna 4 tor 16 mm2 400 6-16 Płytka odgałęźna 4 tor 25 mm2 400 6-25 Płytka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI : Reont dróg ginnych ulic Drzyały, podwale, Lopy, Strazacka, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka ADRES INWESTYCJI : NIEMODLIN INWESTOR : URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Brygidów I 101 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Brygidów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest elementem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion PROGRES mgr inż. Andrzej Filipczak W łaściciel PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 87-822 Włocławek e-mail : pwprogres@o2.pl ul. Krzywa Góra 8/10 tel. kom. 0-601-63-66-75 Projekt budowlany 1 Temat Obiekt Adres

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania awartość opracowania TOM 1.0 Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej 2 2.0 Przedmiot opracowania 3 3.0 Podstawa opracowania 3 4.0 akres opracowania 3 5.0 Dane ogólne 3 6.0 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Obiekt: Ez1 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA II. CZ. RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. CZ. OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny 4. Warunki Przyłączenia nr RE02/RP/P/2014/311/384/2014 z dn. 18-02-2014 wydane przez PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 5 4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 6 5 SPIS RYSUNKÓW 6

2 OPIS TECHNICZNY 2 3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 5 4 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 6 5 SPIS RYSUNKÓW 6 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 2 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 2 2.2 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO - MAJĄTEK OUID SP. Z O.O. W KALISZU 2 2.3 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA Warszawa ul. Balzaka 2 lok 109

ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA Warszawa ul. Balzaka 2 lok 109 ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA 01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok 109 URZĄDZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSY, DORADZTWO TECHNICZNE OBIEKT NR EW. DZIAŁEK OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowo-Usługowa WEGA mgr inż. Tomasz Soluch ul. Strażacka 1; Kamyk tel ;

Firma Handlowo-Usługowa WEGA mgr inż. Tomasz Soluch ul. Strażacka 1; Kamyk tel ; Firma Handlowo-Usługowa WEGA mgr inż. Tomasz Soluch ul. Strażacka 1; 42-125 Kamyk tel. 602-245-052; e-mail: firma@soluch.com.pl Nr opracowania : 16/09 egz.4 Projekt Budowlany BRANŻA : OBIEKT : TEMAT :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Przedmiar Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim. Data: 2009-05-15 Budowa: Obiekt: Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski,

Bardziej szczegółowo