PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1"

Transkrypt

1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa Tarnów tel tel PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 Lokalizacja: Brzesko, działki nr: 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96, Tarnów Projektował: Bolesław Budzik Nr uprawnień: N/z-UAN-8346/116/88 Opracował: Paweł Nowak Tarnów kwiecień 2014

2 Projekt zawiera: 1.1 Oświadczenie projektanta 1.2 Kopia uprawnień projektanta 1.3 Notatka służbowa 1.4 Wytyczne programowe 2. Pisma i decyzje administracyjne 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Opis stanu istniejącego 3.4 Zakres opracowania 3.5 Opis wykonawstwa 3.6 Elementy zagospodarowania terenu 3.7 Zestawienie materiałów 3.8 Zestawienie demontażowe 3.9 Uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia 4.2 Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 4.3 Dobór stanowisk słupowych 5. Informacja BIOZ 6. Rysunki i mapy 6.1 Schemat planowanej modernizacji 6.2 Mapa do celów projektowych w skali 1: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesioną trasą

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, obowiązujący tekst jednolity ogłoszony 29 listopada 2013r. Dz.U poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa dla Modernizacji sieci napowietrznej nn w miejscowości Brzesko na działkach nr 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 została sporządzona zgodnie z aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu wytyczne programowe nr 12/100 opracowane dla wykonania projektu dla zadania pt. Modernizacja sieci napowietrznej nn w Brzesku /zasilanie ze stacji: Berka Joselewicza/ zatwierdzone przez Radę Techniczną TAURON Dystrybucja S.A. protokołem nr 77/DTW-O10/07/2012 z dnia r. uzgodnienia z inwestorem i właścicielami nieruchomości wizja lokalna i pomiary w terenie obowiązujące przepisy oraz aktualne normy 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 w celu poprawy parametrów pracy sieci niskiego napięcia i pewności zasilania odbiorców. 3.3 Opis stanu istniejącego Sieć zasilana jest ze stacji Brzesko Berka Joselewicza S-123, która jest typową wnętrzową stacją transformatorową MSTW 20/630 wyposażoną w transformator o mocy 400kVA, 15/0,4 i rozdzielnicę niskiego napięcia; stacja pracuje w układzie TN. Ze stacji transformatorowej Brzesko Berka Joselewicza zasilane są: 1. z pola nr 1 obw. Berka Joselewicza, pole wyposażone jest zabezpieczenie o wartości 100A 2. z pola nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 3. z pola nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 4. z pola nr 4 obw. Głowackiego ZK-45 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 5. z pola nr 5 obw. Chopina (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 6. z pola nr 6 obw. Głowackiego ZK-1 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 7. z pola nr 7 obw. ZK-1642 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 100A 8. z pola nr 8 obw. ZK-2262 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 9. z szyn głównych przystawka oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie w przystawce o wartości 63A.

5 Do modernizacji przewidziany został obwód nr 1 w części napowietrznej. Sieć napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 wykonana jest na słupach ALA i ŻN, kwalifikujących się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Przewody sieci nn posiadają przekrój 50mm 2, zaś przewód oświetleniowy 25mm 2. Przewody na sieci napowietrznej są wielokrotnie łączone i mocno utlenione. Odcinki sieci wykonane w ostatnich latach, w ramach robót przyłączeniowych i eksploatacyjnych wykonane są przewodami AsXSn. Na sieci występują przyłącza trójfazowe i jednofazowe. Przyłącza w stanie technicznym jak linia za wyjątkiem już wymienionych na przewody AsXSn. Na sieci konsumpcyjnej zabudowane są oprawy sodowe i rtęciowe na wysięgnikach stalowych, w znacznym stopniu skorodowanych. Stanowiska słupowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44, znajdujące się w złym stanie technicznym nie nadającym się do eksploatacji. 3.4 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje modernizację obwodu nr 1 sieci napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza. W zakres opracowania należy: wymiana przewodów Al 4x50 mm 2 na AsXSn 4x70 mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego Al 1x35 mm 2 na AsXSn 2x35 mm 2 między stanowiskami słupowymi nr 1 5 zwiększenie przekrój przewodu z AsXSn 4x50mm 2 na przewód AsXSn 4x70mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego AsXSn 1x35mm 2 wymiana na przewód AsXsn 2x35mm 2 między stanowiskami słupowymi 5 44 wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane odpowiednio na AsXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16 mm 2 lub AsXSn 2x16 mm 2 wymiana istniejących stanowisk słupowych 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 wymiana istniejących opraw sodowe i rtęciowe na oprawy sodowe wraz z wysięgnikami (zastosować wysięgniki ocynkowane) 3.5 Opis wykonania Modernizację sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 zaprojektowano na istniejących słupach. Istniejące stanowiska słupowe nr 1, 5 z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na wirowane typu E-10,5/12 stanowiska słupowe nr 2, 3, 4, 44 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/4,3, stanowiska słupowe nr 42 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/10, stanowisko słupowe nr 41 należy wymienić na wirowane typu E-12/4,3, stanowisko słupowe nr 38 należy wymienić na wirowane typu E-12/10, stanowiska słupowe nr 39, 40 należy wymienić na wirowane typu E-12/6. Dla słupa nr 1, 5 zastosować ustój UB2, głębokość posadowienia 2,3m, natomiast dla słupów nr 2, 3, 4 zastosować ustój UB1, głębokość posadowienia 2,0m, dla słupa nr 38, 42 zastosować ustój UP3, głębokość posadowienia

6 2,1m, dla słupa nr 44, 41, 39, 40 zastosować ustój UP1, głębokość posadowienia 2,0m. Lokalizacja stanowisk słupowych nie ulega zmianie. Na odcinku sieci od stanowiska słupowego nr 1 do stanowiska słupowego nr 44 istniejące przewody wymienić na nowe typu AsXSn 4x70mm 2, dodatkowo na tym samym odcinku istniejące przewody dla oświetlenia ulicznego wymienić na AsXSn 2x35mm 2. Przewód na odcinku między słupem 5 a 6 podwiesić wzdłuż budynku wykorzystując istniejące uchwyty naścienne i haki płytowe. Sieć wykonaną już przewodem AsXSn 4x70mm 2 na odcinku między stanowiskami słupowymi 44 37, przewody AsXSn 4x35mm 2 + 1x25mm 2 między stanowiskami słupowymi oraz przewód AsXSn 4x35mm 2 między stanowiskami słupowymi pozostawić bez zmiany. Wszystkie przyłącza wykonane przewodami gołymi wymieniać odpowiednio na izolowane typu AxXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz 2x16mm 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego. Oprawy sodowe oświetlenia ulicznego z demontażu nadające się do użytku ponownie zamontować, natomiast oprawy zniszczone i rtęciowe wymienić na sodowe. Przy wymianie opraw zastosować wysięgniki ocynkowane. Na trasie modernizowanej sieci nn na istniejących stanowiskach słupowych podwieszone są przewody telekomunikacyjne. Po wymianie istniejących słupów na nowe, przewody te należy ponownie podwiesić. Prace te należy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tych przewodów. Podczas przeprowadzonej modernizacji sieci nn istniejąca trasa nie ulega zmianie. 3.6 Elementy zagospodarowania terenu Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej - modernizacja istniejącej sieci niskiego napięcia w m. Brzesko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U nr 0 poz. 463) zostaje zaliczona do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w związku z tym dla jej realizacji nie są wymagane badania geotechniczne. Ochrona dóbr kultury teren na którym będą prowadzone prace nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega przedmiotowej ochronie. Wpływ eksploatacji górniczej teren na którym będą prowadzone prace nie jest położony na terenach górniczych.

7 Wycinka drzew w związku z realizacją prac obiekcie nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zagrożenia dla środowiska brak wpływu modernizowanych urządzeń elektrycznych na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 3.7 Zestawienie materiałów Brzesko ul. Berka Joselewicza Typ żerdzi: 1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 2 3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4 4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt. 1 5 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1 6 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 2 Rodzaje przewodów: 7 Przewód AsXSn 2x35mm2 m Przewód AsXSn 4x70mm2 m 294 Ustoje: 9 Beton B 15 m3 2, Objemka OU-1/VE szt Objemka OU-1a/VE szt Objemka OU-2/VE szt Płyta stopowa 0.3x0.3m szt Płyta ustojowa U-85 szt. 8 Uzbrojenie: 15 Hak nakrętkowy PD 2.2 szt Hak nakrętkowy PD 2.3 szt Hak wieszakowy M16x130 szt Hak wieszakowy M16x200 szt Hak wieszakowy M16x270 szt Hak wieszakowy M16x320 szt Hak wieszakowy M20x240 szt Hak wieszakowy M20x250 szt Hak wieszakowy M20x310 szt Hak wieszakowy SOT 39 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt. 4

8 27 Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Poprzecznik PI-1 szt Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5 33 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt Uchwyt narożny SO 270 szt Uchwyt odciągowy SO S szt Uchwyt odciągowy SO 274S szt Uchwyt odciągowy SO 275S szt Uchwyt przelotowy SO 270 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 4 Typ uziomu: 42 Bednarka oc. 25x4mm m Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m Klamerka COT 36 szt Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł. 6 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x35mm 2 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm 2 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 17 Ochrona przepięciowa: 54 Ogranicznik przepięć SE45.32Bz-5 szt Opaska PER 15 szt Przewód goły L 16mm 2 szt Uchwyt dwumetalowy szt. 16 Oświetlenie uliczne: 58 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt Objemka OB-34a szt Objemka OB-35a szt Opaska PER 15 szt Oprawa bezpiecznikowa SV szt Przewód izolowany ALYd 16mm2 m Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m Typ oprawy: szt Wkładka topikowa 25A szt. 10

9 67 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 10 Przyłącze: 70 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt Hak wieszakowy SOT 29 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt Osłona rurowa BE 50 szt Ramka do mocowania rury FR szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.8 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 48 Rodzaje przewodów - przyłącze: 84 Przewód AsXSn 2x16mm2 m Przewód AsXSn 4x16mm2 m Przewód AsXSn 4x25mm2 m 42 Przyłącze po stronie budynku: 87 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk SL 37.1 szt. 106 Dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych parametrach 3.8 Zestawienie demontażowe Typ żerdzi: L.p. Element JM Ilość 1 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (rozkraczny) szt. 1 2 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (pojedynczy) szt. 1 3 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (bliźniak) szt. 1 4 Żerdź typu ALA-10 (pojedynczy) szt. 3 5 Żerdź typu ALA-10 (bliźniak) szt. 3 6 Żerdź typu DANA-12 (pojedynczy) szt. 1 7 Żerdź typu DANA-10 (bliźniak) szt. 1

10 Przewody: L.p. Element JM Ilość 8 Przewód AsXSn 4x50 + 1x35mm 2 m Przewód Al. 4x50 + 1x25mm 2 m Przewód Al. 4x25mm 2 m Przewód Al. 4x16mm 2 m Przewód Al. 2x16mm 2 m 20 Konstrukcje: L.p. Element JM Ilość 13 Poprzecznik przelotowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik krańcowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik okrągły szt Uwagi końcowe Uwaga 1. Na etapie realizacji przez wykonawcę robót dokonać wszelkich starań w zakresie dotrzymania ustaleń warunkowych zezwoleń na wejście w teren, w szczególności: Na dz. nr 2232 wymienić przewody toru głównego oraz przyłącz energetyczny. Brak zgody na wyminę słupa. Przed wejściem w teren działki należy powiadomić i uzyskać zgodę właściciela pod nr tel Dz. nr 2157/1 powiadomić przed każdorazowym wejściem na posesje pod nr tel Dz. nr 2234/10, 2234/11 zgoda udzielona pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z właścicielem pod nr tel Powiadomić miesiąc wcześniej przed fizycznym wejściem w teren działki. Uwaga 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego na ścianie budynku oraz przebudować WLZ od likwidowanego stojaka do nowego haka odciągowego. Uwaga 3. Przy wykonywaniu modernizacji sieci nn na ul. Berka Joselewicza mieć na uwadze wykonanie nowego przyłącza do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, zostało złożone pismo o zmianę warunków przyłączeniowych i przeniesienie licznika przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brzesku, osoba do kontaktu Prezes Zarządu Jerzy Turek tel kom Potrzebne materiały to wykonania przyłącza zostały ujęte w zestawieniu.

11 4 Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia Parametry stacji : S-123 Berka Joselewicza Trafo: TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Zabezpieczenia: Pole nr 1 obw. Berka Joselewicza: WT-1/T, 100A Pole nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99: WT-1/T, 160A Pole nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123: WT-1/T, 200A Pole nr 4 obw. Głowackiego ZK-45: WT-1/T, 80A Pole nr 5 obw. Chopina: WT-1/T, 80A Pole nr 6 obw. Głowackiego ZK-1: WT-1/T, 160A Pole nr 7 obw. ZK-1642: WT-1/T, 100A Pole nr 8 obw. ZK-2262: WT-1/T, 63A S Berka Joselewicza TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Obwód nr 1 Berka Joselewicza AsXSn 4x uchwyt uchwyt uchwyt 6 39m 25 m 39m 18m 21m 31m 27m 17m 36m m 33m 25m 29m 33m m 3 x 6 kw 2 x 6 kw 5 x 6 kw 2 x 6 kw 1 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw Obwód 1 Berka Joselewicza, Odcinek S sł.40 Odcinek sieci Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Wsp. Jedn. Moc w przęśle [kwm] n (Ilość odbiorców) Przewody U % ilość odbiorców w danym punkcie sł.40 - sł ,45 291,60 3 AsXSn 4x35 0,16 3 sł.39 - sł ,31 368,28 6 AsXSn 4x35 0,21 3 sł.38 - sł ,27 375,84 8 AsXSn 4x70 0,11 2 sł.41 - sł , ,80 11 AsXSn 4x70 0,11 3 sł.42 sł , ,51 15 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.44 sł , ,66 17 AsXSn 4x70 0,25 2 uchwyt sł ,5 0, ,96 19 AsXSn 4x70 0,19 2 uchwyt uchwyt ,5 0,15 297,00 20 AsXSn 4x70 0,09 1 uchwyt sł , ,10 24 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.5 sł , ,17 26 AsXSn 4x70 0,18 2 sł.4 sł , ,53 29 AsXSn 4x70 0,24 3 sł. 3 uchwyt , ,52 34 AsXSn 4x70 0,14 5 uchwyt sł , ,02 36 AsXSn 4x70 0,12 2 sł. 2 sł , ,98 39 AsXSn 4x70 0,28 3 sł. 1 S ,1 615,00 41 AsXSn 4x70 0, suma: 2,54 U c =2,54% < 10 % Warunek jest spełniony Obliczenia spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego Odcinek sieci Obwód oświetleniowy nr 1 Berka Joselewicza Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Moc w przęśle [kwm] Przewody U % sł.40 - sł.39 0, ,40 AsXSn 2 x 35 0,01 sł.39 - sł.38 0,3 33 9,90 AsXSn 2 x 35 0,02

12 sł.38 - sł.41 0, ,05 AsXSn 2 x 35 0,02 sł.41 - sł.42 0, ,00 AsXSn 2 x 35 0,03 sł.42 sł.44 0, ,75 AsXSn 2 x 35 0,04 sł.44 sł.6 0, ,10 AsXSn 2 x 35 0,08 uchwyt sł. 6 1,05 36,5 38,33 AsXSn 2 x 35 0,07 uchwyt uchwyt 1,2 16,5 19,80 AsXSn 2 x 35 0,03 uchwyt sł.5 1, ,45 AsXSn 2 x 35 0,06 sł.5 sł. 4 1, ,50 AsXSn 2 x 35 0,08 sł.4 sł. 3 1, ,35 AsXSn 2 x 35 0,11 sł. 3 uchwyt 1, ,80 AsXSn 2 x 35 0,06 uchwyt sł. 2 1, ,10 AsXSn 2 x 35 0,06 sł. 2 sł. 1 2, ,90 AsXSn 2 x 35 0,14 sł. 1 S-123 2, ,25 AsXSn 2 x 35 0, suma: 0,90 U c = 0,90 % < 10 % Warunek jest spełniony 4.2 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, , , ,0066 0, ,26 0, , , ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , , ,1 72, ,7967 Usk=147,8V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową WT-1/T A Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu oświetleniowego Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, ,0066 0, ,32 0, ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , ,7921 2,25 3, ,70436 Usk=92,7V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. oświetleniowego nr 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową BiWts 63A

13 4.3 Dobór stanowisk słupowych: Słup nr 1 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12 Słup nr 2 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 3 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 4 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 5 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12

14 Słup nr 38 Typ słupa: RPK3 12/10, typ żerdzi: E-12/10 Słup nr 39 ( ) ( ) Typ słupa: N3 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 40 Typ słupa: K2 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 41 Typ słupa: P3 12/4,3, typ żerdzi: E-12/4,3 Słup nr 42

15 Typ słupa: RPK3 10,5/10, typ żerdzi: E-10,5/10 Słup nr 44 ( ) ( ) Typ słupa: N3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Zestawienie zbiorcze: Stan istniejący Stan projektowany Lp. Nr Typ istniejącego Projektowane stanowiska stanowiska Uwagi Nr stanowisko słupowe słupowego słupowego K do wymiany 1 E-10,5/12 K P do wymiany 2 E-10,5/4,3 P P do wymiany 3 E-10,5/4,3 P P do wymiany 4 E-10,5/4,3 P KK do wymiany 5 E-10,5/12 K RPK do wymiany 38 E-12/10 RPK N do wymiany 39 E-12/6 N K do wymiany 40 E-12/6 K K do wymiany 41 E-12/4,3 P K do wymiany 42 E-10,5/10 RPK P do wymiany 44 E-10,5/4,3 N Uwzględniając funkcje spełniane w linii przez słupy ujęte w projekcje, dobór żerdzi został dokonany w taki sposób aby spełniały one wszelkie wymagania wytrzymałościowe. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5.1 Zakres i kolejność robót obejmuje: wymiana stanowisk słupowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 na nowe typu E wymiana przewodów AL 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 1 a stanowiskiem słupowym nr 5, wymiana przewodów AsXSn 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 5 a stanowiskiem słupowym nr 44, wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane typu AsXsn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz AsXSn 2x16mm 2.

16 5.2 Wykaz istniejących obiektów: 1. Stacja transformatorowa 15,75/0,4 kv 2. Linie napowietrzne nn 3. Drogi publiczne 5.2 Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 1. Drogi publiczne 2. Sieć nn 5.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 1. Prace wymagające wyłączenie napięcia i uziemienia stanowisk pracy 2. Praca na wysokości 3. Roboty montażowe z użyciem zwyżki. Przebywanie pracowników i osób postronnych w zasięgu pracy dźwigu. 5.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 1. Wyłączenie i uziemienie linii energetycznych 2. Dokładne zapoznanie się z mapą i terenem przed rozpoczęciem robót ziemnych 3. Wygrodzenie terenu robót, przeszkolenie pracowników przy robotach montażowych z użyciem dźwigu raz na kwartał. 4. Stosowanie atestowanego sprzętu.

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312

Kosztorys. Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Kosztorys Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Jodłowa 11 S-312 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B 33-100 Tarnów kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7

Kosztorys. Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7 Kosztorys Modernizacja siei nn zasilanej ze stacji S-30, Lipnica Murowana 7 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B 33-100 Tarnów Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 INWESTOR: PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A Oddział Łódź - Miasto 90-021 Łódź, ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252

Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Przedmiar robót BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI GMINNEJ W LIPOWEJ - OD SŁUPA NR 9/O DO SŁUPA NR 252 Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC. "EL-PROJEKT" S.C. Skoczów ul. Bielska 22

PRZEDMIAR PRAC. EL-PROJEKT S.C. Skoczów ul. Bielska 22 "EL-PROJEKT" S.C. Skoczów ul. Bielska 22 PRZEDMIAR PRAC NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICY MORCINKA, WĄWOZOWEJ W KROSTOSZOWICACH ADRES INWESTYCJI : KROSTOSZOWICE ULICA MORCINKA, WĄWOZOWA INWESTOR : Urząd

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I.A I.A.1 Przebudowa linii napowietrznej z przewodami gołymi Al 2x50+35mm (linia energetyczna zasilająca odbiorców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zardki. Data: Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zardki. Data: Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica. Sprawdzający: Przedmiar robót Data: 2010-09-21 Zamawiający: Urząd Gminy I Miasta Drzewica Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość

Kosztorys ślepy. Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Str. 1 Element 1. Pozycje nie przypisane do elementów. Obmiar = 0.0000 1. 1. KNNR 05-0903-010 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy Budowa linii oświetlenia drogowego w m-ci NARAMÓW gm. Łopuszno

Kosztorys ślepy Budowa linii oświetlenia drogowego w m-ci NARAMÓW gm. Łopuszno Kosztorys ślepy Data: 2008-03-05 Budowa: Oświetlenie drogowe Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Obiekt: Linia niskiego napiecia NARAMÓW Sprawdzający: Zamawiający: Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Przedmiot kosztorysu: Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-298 Jodłowa 2

Kosztorys nakładczy. Przedmiot kosztorysu: Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-298 Jodłowa 2 214-5-3 Koorys nakładczy Przedmiot koorysu: Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-298 Jodłowa 2 Opracowane przez: Zakład Pomiarowy i Usługi Elektroinstalacyjne Błonie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Oswietlenie odcinka drogi gminnej za cmentarzem Hajduki Nyskie, gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA Urząd

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz.6. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. OBIEKT: TEMAT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego Przedmiar robót Rozbudowa oświetlenia drogowego Data: 2015-03-27 Budowa: Podwieszenie przewou oświetleniowego z montażem oraw Lokalizacja: st. tr Przeorsk 2 sł. 27 Zamawiający: Gmina Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w m.. Kuzie gm. Zbójna.

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w m.. Kuzie gm. Zbójna. DOGOWSKAZ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, W. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok Data opracowania: 2011-06-30 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego

Bardziej szczegółowo

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Kosztorys ofertowy 1 ST. II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL 1.1 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych nn, słup pojedynczy z ustojami,

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II. DANE OGÓLNE III. OPIS TECHNICZNY IV. OBLICZENIA TECHNICZNE V. RYSUNKI TECHNICZNE Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1/E Schemat jednokreskowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/ Starachowice PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/ Starachowice PROJEKT BUDOWLANY -1- Egz. nr 4 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY Starachowice, ul. Radomska 29/304 27-200 Starachowice PROJEKT BUDOWLANY Dowieszenie i budowa linii napowietrznych oświetlenia drogowego przy drodze gminnej między

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski ślepy

Kosztorys inwestorski ślepy Kosztorys inwestorski ślepy Zawieś (strona wschodnia) Data: 2014-07-03 Budowa: Kosmolów - Zawieś Obiekt/Rodzaj robót: Oswietlenie uliczne Lokalizacja: Kosmolów - Zawieś (strona wschodnia) Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, Kościelisko

Przedmiar. Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, Kościelisko Przedmiar Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzianisz, Pindele Zamawiający: Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Budowa: Oświetlenie dróg gminnych w m. Osuchy, gmina Łukowa Zamawiający: Urząd Gminy Łukowa Łukowa 262, 23-412 Łukowa Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/2009

Przedmiar robót 27/2009 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 27/2009 Obiekt Kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Inwestor Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY. B. Wykazy i załączniki. C. Część rysunkowa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa prawna opracowania 1.2 Podstawa techniczna opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis projektowanych rozwiązań 2.1. Zasilanie i sterowanie 2.2. Sieć oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Oświetlenie drogi w Przysiekach St. tr. 5 kier. kładka

KOSZTORYS OFERTOWY Oświetlenie drogi w Przysiekach St. tr. 5 kier. kładka KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor: Obiekt: UG Skołyszyn Oświetlenie drogi w Przysiekach Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEBUDOWA KOLIZYJNYCH ELEMENTÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NN I ŚN ZWIĄZANYCH ZE STACJAMI TRAFO 15/04 kv "KRZYWYSTOK 2', "KOMARÓW 2, 4, 1, 8, 9", "WOLICA BRZOZOWA 2" I "ZUBOWICE 5" Data: 2009-11-19 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ...

Przepompownia Ścieków - Parysów dz Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne. Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: ... Inwestor: Budowa: Urząd Gminy Parysów Roboty elektryczne Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............ Kosztorys 1 Zasilanie 1 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa Inwestor Modernizacja stacji transformatorowej S-524 Bukowa 5 wraz z nawiązaniem do sieci nn i SN oraz wymianą

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE. Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE. Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek 97-213 Smardzewice ul.jeneralska 7 INWESTOR; Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY p.t. PRZEBUDOWA ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przedmiar. Przedmiot kosztorysu: Lokalizacja: GMINA STARY SĄCZ MOSZCENICA dz. Nr 430, 372. Zamawiający:

Kosztorys przedmiar. Przedmiot kosztorysu: Lokalizacja: GMINA STARY SĄCZ MOSZCENICA dz. Nr 430, 372. Zamawiający: Przedmiot koorysu: Koorys przedmiar OŚWIETLENIE ULICZNE DROGI GMINNEJ 294270K "Moszczenica Niżna-Lipie-Barcice"Dz. ew. Nr 372 Kod CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń ń oświetlenia o drogowego Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządził. inż. Zdzisław Zaremba. Czerwiec 2012 r.

Przedmiar robót. Sporządził. inż. Zdzisław Zaremba. Czerwiec 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Urząd MIejski w Nysie Sporządził inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 1/2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nr sprawy: 2013-04-26/0001916 nr wew. TYTUŁ: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Broszkowicach przy ul. Jodłowej p.gr. 23/51 Plac zabaw Część elektryczna INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kv oświetlenia ulicznego we wsi Łapy Korczaki Zamawiający: GMINA ŁAPY ul. Gen. W. Sikorskiego 24 18-100 Łapy Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRAC. Projektowanie i Nadzór Instalacji Elektrycznych. Skoczów ul. Dębowa 3c

PRZEDMIAR PRAC. Projektowanie i Nadzór Instalacji Elektrycznych. Skoczów ul. Dębowa 3c Projektowanie i Nadzór Instalacji Elektrycznych Skoczów ul. Dębowa 3c PRZEDMIAR PRAC NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICY JASNEJ W POGWIZDOWIE ADRES INWESTYCJI : POGWIZDÓW ULICA JASNA INWESTOR : Urząd

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przedmiot kosztorysu: Modernizacja sieci nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-635 Lubinka 3 w msc.

Kosztorys ofertowy. Przedmiot kosztorysu: Modernizacja sieci nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-635 Lubinka 3 w msc. 201-02-17 Kosztorys ofertowy Przedmiot kosztorysu: Modernizacja sieci nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-63 Lubinka 3 w msc. Lubinka ETAP A Opracowane przez: Zakład Pomiarowy i Usługi Elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Lokalizacja: TRZEMESNA gm. TUCHÓW. Cena kosztorysowa: słownie: Poziom cen:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Lokalizacja: TRZEMESNA gm. TUCHÓW. Cena kosztorysowa: słownie: Poziom cen: KOSZTORYS NAKŁADCZY Przedmiot koorysu: Modernizacja sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowej Trzemesna 2, S-550 w msc. Trzemesna Lokalizacja: TRZEMESNA gm. TUCHÓW Zamawiający: TAURON

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot Opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Jasnej w Pogwizdowie.

1.2 Przedmiot Opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Jasnej w Pogwizdowie. 1. Opis Techniczny 1.1 Podstawa opracowania -Zlecenia wykonawcy -Obowiązujące normy i przepisy -Warunki techniczne Przyłączenia wydane przez ENION Cieszyn -Inwentaryzacja własna w terenie -Geodezyjne podkłady

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ELECTROSYSTEMS MARCIN SKWAREK KASPROWICZA 6A 05-410 JÓZEFÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE WZDŁUŻ ULICY 16 STYCZNIA W MIEJSCOWOŚC GÓRA KALWARIA ADRES INWESTYCJI : UL. 16 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Grzegorz Gurdziel, Projektant. Skawina, listopad 2015r.

Sporządził mgr inż. Grzegorz Gurdziel, Projektant. Skawina, listopad 2015r. Przedmiar robót - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nn przy drodze gminnej nr 540097 K w miejscowości Dziekanowice oraz Rudnik gmina Dobczyce Obiekt Oświetlenie uliczne przy drodze

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Modernizacja słupowej stacji trafo. "Ostrusza 3" wraz z nawiązaniami do sieci SN i nn w m. Ostrusza Budowa Ostrusza, Gmina Ciężkowice

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ W ŻEROMINIE gm. TUSZYN NA ODCINKU OD NR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) STUDZIONKA ETAP 1 NAZWA INWESTYCJI : Sieć napowietrzno-kablowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Studzionka ul. Robotnia i Teligi INWESTOR : Gina Pszczyna ADRES INWESTORA : 43-2 Pszczyna ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

79.J. Stanowiska słupowe niskiego napięcia. Stanowiska słupowe niskiego napięcia

79.J. Stanowiska słupowe niskiego napięcia. Stanowiska słupowe niskiego napięcia LAMEL ROZDZIELNICE 79. 79. LAMEL ROZDZIELNICE Notatnik Stanowisko słupowe sterowane zdalnie Wyłącznik napowietrzny próżniowy 400A Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) 685-40-5; 685-40-5 Fax (058) 685-40-50

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA P2 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA DZ. NR EW.240/5 PRZEPOMPOWNIA P3 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA DZ. NR EW.161/5

Bardziej szczegółowo

I.ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I.ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BRANŻA : ELEKTRYCZNA TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY Zabudowa dodatkowych nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego w miejscowości- Gorzków, Grzybów Szczeglicki, Jurkowice, Józefów Witowicki, Kiełczyna

Bardziej szczegółowo

PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI. inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR.

PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI. inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR UPR. MIKEL NIP: 552-146-15-16 REGON: 120049690 PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA PROJEKT BUDOWLANY ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka kom. 0 501 744 801 e-mail: mikel2@op.pl

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Oświetlenie drogowe ulicy Leśnej w Żyrzynie. INWESTOR : Urząd Gminy w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 Projektował: Grzegorz Jaremek LUB/0069/POOE/03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWARTOŚCI TECZKI

WYKAZ ZAWARTOŚCI TECZKI WYKAZ ZAWARTOŚCI TECZKI L.p. Nr Wyszczególnienie rys. 1 2 4 1 - Załączniki: 1. kopia uprawnień projektowych i zaświadczenie o przynależności PIIB autora dokumentacji; 2. kopia warunków przebudowy nr RM2/RK/6332/2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6.

Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6. Spis treści 1.Temat opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane elektroenergetyczne 5. Warunki techniczne przyłączenia 6. Zasilanie 7. Pomiar energii elektrycznej 8. Oświetlenie 8.1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacje elektryczne

Projekt budowlany instalacje elektryczne Projekt budowlany instalacje elektryczne 1. Opis techniczny 1.1. Uwagi wstępne Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest modernizacja drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Kielce - Busko Zdrój - Tarnów- Jasio

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ENNVELL Bilcza, ul. Mała 1 26-026 Morawica Tel. 662 207 733 Projektowanie i wykonawstwo sieci teleinformatycznych i elektroenergetycznych PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Dobudowa oświetlenia drogowego

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y Projekt wykonawczy Temat: Przebudowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV relacji słup nr 10 poprzez stację S-456 POM słup nr 11 ul. Cmentarna w Dębicy obręb 4 na działkach 62/6, 63/2, 65/3,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów 6 Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3.

Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Egz. nr 1-inwestora Sikory gm. Wieliszew ul. Główna dz. nr 25/3. Linia oświetlenia ulicznego Inwestor: Branża: Urząd Gminy Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew Elektryczna, Stadium: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Budowlano-Wykonawczy

PROJEKT. Budowlano-Wykonawczy PROJEKT Budowlano-Wykonawczy OŚWIETLENIA ULICZNEGO Pieńków gm.czosnów dz.nr 210G.132 Spis zawartości: 1. Opis techniczny i obliczenia str.1-5 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.6-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki.

Przedmiar robót. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki. Przedmiar robót poprzez odnowę oświetlenia ulicznego na Kody CPV: Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII NN OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO. Ul. BIAŁOSTOCKA DOBRZYNIEWO DUŻE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII NN OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO. Ul. BIAŁOSTOCKA DOBRZYNIEWO DUŻE Projektowanie Urządzeń i Instalacji Elektrycznych Wojciech Grudziński Ul. Warszawska 36 515-077Białystok (85) 743 26 30 0 602 378 323 ROBÓT OBIEKT: BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII NN OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj.

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie Data: 2015-06-25 Budowa: Farma Fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 110/112 tel: 022-371-33-23, 022-425-33-42 fax: 022-425-33-43, kom 0-507-018-757 www.el-media.pl, email: biuro@el-media.pl www. el-media.pl NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 581-171-92-07 Regon 192642637 Z U T 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90 - mail: zut@o2.pl ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH - MACIEJ GLAZA PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r.

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r. KOSZTORYS OFERTOWY TEMAT : Linia napowietrzna nn, z zabudową przewodów i opraw oświetlenia OBIEKT : Oświetlenie w miejsc. Moszyny -Rogoźno INWESTOR : Gmina Bogoria BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ : Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III DROGBUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/33 tel.: (0-68) 452-17-08 NIP: 973-052-59-49 kom. 0-696 348-074 e-mail: tawy@wp.pl ROK ZAŁOśENIA 1985 REGON: 970673759

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Wojciechów I 732 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Siemiatycze ul. 11 Listopada 253. drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

PROJEKT WYKONAWCZY Siemiatycze ul. 11 Listopada 253. drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 17 300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj. podlaskie gmina Perlejewo m. Perlejewo Nazwa projektu: Przebudowa mostu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach Data: 2007-10-26 Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga krajowa w Przysiekach Budowa: Oswietlenie drogi w Przysiekach Wartość kosztorysu: Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Biuro Projektów ENERGETYKA Sp z o o ul Szewska 6, 26-600 Rado NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne ul Serdeczna w Aleksandrówce g Kozienice ADRES INWESTYCJI : Aleksandrówka INWESTOR : Urzad Miasta w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT REWITALIZACJI CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEZ REMONT PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Przedmiar PROJEKT REWITALIZACJI CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEZ REMONT PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO Przedmiar BRANŻA: ELEKTRYCZNA TEMAT: ADRES: INWESTOR: PROJEKT REWITALIZACJI CENTRUM SOŁECTWA SIEMONIA POPRZEZ REMONT PARKINGU, CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. SZKOLNA, SIEMONIA DZ. 450, 572 GMINA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga powiatowa Bączal Budowa: Bączal 2 Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz. 5. Dla Inwestora. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Bardziej szczegółowo

Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice

Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice Projekt WYKONAWCZY Dowieszenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice Nazwa zamówienia: Dowieszenie oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nn w miejscowości Dziadkowice Adres obiektu: Dziadkowice

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo