PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1"

Transkrypt

1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa Tarnów tel tel PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 Lokalizacja: Brzesko, działki nr: 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96, Tarnów Projektował: Bolesław Budzik Nr uprawnień: N/z-UAN-8346/116/88 Opracował: Paweł Nowak Tarnów kwiecień 2014

2 Projekt zawiera: 1.1 Oświadczenie projektanta 1.2 Kopia uprawnień projektanta 1.3 Notatka służbowa 1.4 Wytyczne programowe 2. Pisma i decyzje administracyjne 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Opis stanu istniejącego 3.4 Zakres opracowania 3.5 Opis wykonawstwa 3.6 Elementy zagospodarowania terenu 3.7 Zestawienie materiałów 3.8 Zestawienie demontażowe 3.9 Uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia 4.2 Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 4.3 Dobór stanowisk słupowych 5. Informacja BIOZ 6. Rysunki i mapy 6.1 Schemat planowanej modernizacji 6.2 Mapa do celów projektowych w skali 1: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesioną trasą

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, obowiązujący tekst jednolity ogłoszony 29 listopada 2013r. Dz.U poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa dla Modernizacji sieci napowietrznej nn w miejscowości Brzesko na działkach nr 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 została sporządzona zgodnie z aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu wytyczne programowe nr 12/100 opracowane dla wykonania projektu dla zadania pt. Modernizacja sieci napowietrznej nn w Brzesku /zasilanie ze stacji: Berka Joselewicza/ zatwierdzone przez Radę Techniczną TAURON Dystrybucja S.A. protokołem nr 77/DTW-O10/07/2012 z dnia r. uzgodnienia z inwestorem i właścicielami nieruchomości wizja lokalna i pomiary w terenie obowiązujące przepisy oraz aktualne normy 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 w celu poprawy parametrów pracy sieci niskiego napięcia i pewności zasilania odbiorców. 3.3 Opis stanu istniejącego Sieć zasilana jest ze stacji Brzesko Berka Joselewicza S-123, która jest typową wnętrzową stacją transformatorową MSTW 20/630 wyposażoną w transformator o mocy 400kVA, 15/0,4 i rozdzielnicę niskiego napięcia; stacja pracuje w układzie TN. Ze stacji transformatorowej Brzesko Berka Joselewicza zasilane są: 1. z pola nr 1 obw. Berka Joselewicza, pole wyposażone jest zabezpieczenie o wartości 100A 2. z pola nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 3. z pola nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 4. z pola nr 4 obw. Głowackiego ZK-45 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 5. z pola nr 5 obw. Chopina (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 6. z pola nr 6 obw. Głowackiego ZK-1 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 7. z pola nr 7 obw. ZK-1642 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 100A 8. z pola nr 8 obw. ZK-2262 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 9. z szyn głównych przystawka oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie w przystawce o wartości 63A.

5 Do modernizacji przewidziany został obwód nr 1 w części napowietrznej. Sieć napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 wykonana jest na słupach ALA i ŻN, kwalifikujących się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Przewody sieci nn posiadają przekrój 50mm 2, zaś przewód oświetleniowy 25mm 2. Przewody na sieci napowietrznej są wielokrotnie łączone i mocno utlenione. Odcinki sieci wykonane w ostatnich latach, w ramach robót przyłączeniowych i eksploatacyjnych wykonane są przewodami AsXSn. Na sieci występują przyłącza trójfazowe i jednofazowe. Przyłącza w stanie technicznym jak linia za wyjątkiem już wymienionych na przewody AsXSn. Na sieci konsumpcyjnej zabudowane są oprawy sodowe i rtęciowe na wysięgnikach stalowych, w znacznym stopniu skorodowanych. Stanowiska słupowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44, znajdujące się w złym stanie technicznym nie nadającym się do eksploatacji. 3.4 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje modernizację obwodu nr 1 sieci napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza. W zakres opracowania należy: wymiana przewodów Al 4x50 mm 2 na AsXSn 4x70 mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego Al 1x35 mm 2 na AsXSn 2x35 mm 2 między stanowiskami słupowymi nr 1 5 zwiększenie przekrój przewodu z AsXSn 4x50mm 2 na przewód AsXSn 4x70mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego AsXSn 1x35mm 2 wymiana na przewód AsXsn 2x35mm 2 między stanowiskami słupowymi 5 44 wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane odpowiednio na AsXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16 mm 2 lub AsXSn 2x16 mm 2 wymiana istniejących stanowisk słupowych 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 wymiana istniejących opraw sodowe i rtęciowe na oprawy sodowe wraz z wysięgnikami (zastosować wysięgniki ocynkowane) 3.5 Opis wykonania Modernizację sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 zaprojektowano na istniejących słupach. Istniejące stanowiska słupowe nr 1, 5 z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na wirowane typu E-10,5/12 stanowiska słupowe nr 2, 3, 4, 44 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/4,3, stanowiska słupowe nr 42 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/10, stanowisko słupowe nr 41 należy wymienić na wirowane typu E-12/4,3, stanowisko słupowe nr 38 należy wymienić na wirowane typu E-12/10, stanowiska słupowe nr 39, 40 należy wymienić na wirowane typu E-12/6. Dla słupa nr 1, 5 zastosować ustój UB2, głębokość posadowienia 2,3m, natomiast dla słupów nr 2, 3, 4 zastosować ustój UB1, głębokość posadowienia 2,0m, dla słupa nr 38, 42 zastosować ustój UP3, głębokość posadowienia

6 2,1m, dla słupa nr 44, 41, 39, 40 zastosować ustój UP1, głębokość posadowienia 2,0m. Lokalizacja stanowisk słupowych nie ulega zmianie. Na odcinku sieci od stanowiska słupowego nr 1 do stanowiska słupowego nr 44 istniejące przewody wymienić na nowe typu AsXSn 4x70mm 2, dodatkowo na tym samym odcinku istniejące przewody dla oświetlenia ulicznego wymienić na AsXSn 2x35mm 2. Przewód na odcinku między słupem 5 a 6 podwiesić wzdłuż budynku wykorzystując istniejące uchwyty naścienne i haki płytowe. Sieć wykonaną już przewodem AsXSn 4x70mm 2 na odcinku między stanowiskami słupowymi 44 37, przewody AsXSn 4x35mm 2 + 1x25mm 2 między stanowiskami słupowymi oraz przewód AsXSn 4x35mm 2 między stanowiskami słupowymi pozostawić bez zmiany. Wszystkie przyłącza wykonane przewodami gołymi wymieniać odpowiednio na izolowane typu AxXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz 2x16mm 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego. Oprawy sodowe oświetlenia ulicznego z demontażu nadające się do użytku ponownie zamontować, natomiast oprawy zniszczone i rtęciowe wymienić na sodowe. Przy wymianie opraw zastosować wysięgniki ocynkowane. Na trasie modernizowanej sieci nn na istniejących stanowiskach słupowych podwieszone są przewody telekomunikacyjne. Po wymianie istniejących słupów na nowe, przewody te należy ponownie podwiesić. Prace te należy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tych przewodów. Podczas przeprowadzonej modernizacji sieci nn istniejąca trasa nie ulega zmianie. 3.6 Elementy zagospodarowania terenu Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej - modernizacja istniejącej sieci niskiego napięcia w m. Brzesko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U nr 0 poz. 463) zostaje zaliczona do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w związku z tym dla jej realizacji nie są wymagane badania geotechniczne. Ochrona dóbr kultury teren na którym będą prowadzone prace nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega przedmiotowej ochronie. Wpływ eksploatacji górniczej teren na którym będą prowadzone prace nie jest położony na terenach górniczych.

7 Wycinka drzew w związku z realizacją prac obiekcie nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zagrożenia dla środowiska brak wpływu modernizowanych urządzeń elektrycznych na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 3.7 Zestawienie materiałów Brzesko ul. Berka Joselewicza Typ żerdzi: 1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 2 3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4 4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt. 1 5 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1 6 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 2 Rodzaje przewodów: 7 Przewód AsXSn 2x35mm2 m Przewód AsXSn 4x70mm2 m 294 Ustoje: 9 Beton B 15 m3 2, Objemka OU-1/VE szt Objemka OU-1a/VE szt Objemka OU-2/VE szt Płyta stopowa 0.3x0.3m szt Płyta ustojowa U-85 szt. 8 Uzbrojenie: 15 Hak nakrętkowy PD 2.2 szt Hak nakrętkowy PD 2.3 szt Hak wieszakowy M16x130 szt Hak wieszakowy M16x200 szt Hak wieszakowy M16x270 szt Hak wieszakowy M16x320 szt Hak wieszakowy M20x240 szt Hak wieszakowy M20x250 szt Hak wieszakowy M20x310 szt Hak wieszakowy SOT 39 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt. 4

8 27 Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Poprzecznik PI-1 szt Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5 33 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt Uchwyt narożny SO 270 szt Uchwyt odciągowy SO S szt Uchwyt odciągowy SO 274S szt Uchwyt odciągowy SO 275S szt Uchwyt przelotowy SO 270 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 4 Typ uziomu: 42 Bednarka oc. 25x4mm m Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m Klamerka COT 36 szt Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł. 6 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x35mm 2 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm 2 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 17 Ochrona przepięciowa: 54 Ogranicznik przepięć SE45.32Bz-5 szt Opaska PER 15 szt Przewód goły L 16mm 2 szt Uchwyt dwumetalowy szt. 16 Oświetlenie uliczne: 58 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt Objemka OB-34a szt Objemka OB-35a szt Opaska PER 15 szt Oprawa bezpiecznikowa SV szt Przewód izolowany ALYd 16mm2 m Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m Typ oprawy: szt Wkładka topikowa 25A szt. 10

9 67 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 10 Przyłącze: 70 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt Hak wieszakowy SOT 29 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt Osłona rurowa BE 50 szt Ramka do mocowania rury FR szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.8 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 48 Rodzaje przewodów - przyłącze: 84 Przewód AsXSn 2x16mm2 m Przewód AsXSn 4x16mm2 m Przewód AsXSn 4x25mm2 m 42 Przyłącze po stronie budynku: 87 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk SL 37.1 szt. 106 Dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych parametrach 3.8 Zestawienie demontażowe Typ żerdzi: L.p. Element JM Ilość 1 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (rozkraczny) szt. 1 2 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (pojedynczy) szt. 1 3 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (bliźniak) szt. 1 4 Żerdź typu ALA-10 (pojedynczy) szt. 3 5 Żerdź typu ALA-10 (bliźniak) szt. 3 6 Żerdź typu DANA-12 (pojedynczy) szt. 1 7 Żerdź typu DANA-10 (bliźniak) szt. 1

10 Przewody: L.p. Element JM Ilość 8 Przewód AsXSn 4x50 + 1x35mm 2 m Przewód Al. 4x50 + 1x25mm 2 m Przewód Al. 4x25mm 2 m Przewód Al. 4x16mm 2 m Przewód Al. 2x16mm 2 m 20 Konstrukcje: L.p. Element JM Ilość 13 Poprzecznik przelotowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik krańcowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik okrągły szt Uwagi końcowe Uwaga 1. Na etapie realizacji przez wykonawcę robót dokonać wszelkich starań w zakresie dotrzymania ustaleń warunkowych zezwoleń na wejście w teren, w szczególności: Na dz. nr 2232 wymienić przewody toru głównego oraz przyłącz energetyczny. Brak zgody na wyminę słupa. Przed wejściem w teren działki należy powiadomić i uzyskać zgodę właściciela pod nr tel Dz. nr 2157/1 powiadomić przed każdorazowym wejściem na posesje pod nr tel Dz. nr 2234/10, 2234/11 zgoda udzielona pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z właścicielem pod nr tel Powiadomić miesiąc wcześniej przed fizycznym wejściem w teren działki. Uwaga 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego na ścianie budynku oraz przebudować WLZ od likwidowanego stojaka do nowego haka odciągowego. Uwaga 3. Przy wykonywaniu modernizacji sieci nn na ul. Berka Joselewicza mieć na uwadze wykonanie nowego przyłącza do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, zostało złożone pismo o zmianę warunków przyłączeniowych i przeniesienie licznika przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brzesku, osoba do kontaktu Prezes Zarządu Jerzy Turek tel kom Potrzebne materiały to wykonania przyłącza zostały ujęte w zestawieniu.

11 4 Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia Parametry stacji : S-123 Berka Joselewicza Trafo: TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Zabezpieczenia: Pole nr 1 obw. Berka Joselewicza: WT-1/T, 100A Pole nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99: WT-1/T, 160A Pole nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123: WT-1/T, 200A Pole nr 4 obw. Głowackiego ZK-45: WT-1/T, 80A Pole nr 5 obw. Chopina: WT-1/T, 80A Pole nr 6 obw. Głowackiego ZK-1: WT-1/T, 160A Pole nr 7 obw. ZK-1642: WT-1/T, 100A Pole nr 8 obw. ZK-2262: WT-1/T, 63A S Berka Joselewicza TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Obwód nr 1 Berka Joselewicza AsXSn 4x uchwyt uchwyt uchwyt 6 39m 25 m 39m 18m 21m 31m 27m 17m 36m m 33m 25m 29m 33m m 3 x 6 kw 2 x 6 kw 5 x 6 kw 2 x 6 kw 1 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw Obwód 1 Berka Joselewicza, Odcinek S sł.40 Odcinek sieci Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Wsp. Jedn. Moc w przęśle [kwm] n (Ilość odbiorców) Przewody U % ilość odbiorców w danym punkcie sł.40 - sł ,45 291,60 3 AsXSn 4x35 0,16 3 sł.39 - sł ,31 368,28 6 AsXSn 4x35 0,21 3 sł.38 - sł ,27 375,84 8 AsXSn 4x70 0,11 2 sł.41 - sł , ,80 11 AsXSn 4x70 0,11 3 sł.42 sł , ,51 15 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.44 sł , ,66 17 AsXSn 4x70 0,25 2 uchwyt sł ,5 0, ,96 19 AsXSn 4x70 0,19 2 uchwyt uchwyt ,5 0,15 297,00 20 AsXSn 4x70 0,09 1 uchwyt sł , ,10 24 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.5 sł , ,17 26 AsXSn 4x70 0,18 2 sł.4 sł , ,53 29 AsXSn 4x70 0,24 3 sł. 3 uchwyt , ,52 34 AsXSn 4x70 0,14 5 uchwyt sł , ,02 36 AsXSn 4x70 0,12 2 sł. 2 sł , ,98 39 AsXSn 4x70 0,28 3 sł. 1 S ,1 615,00 41 AsXSn 4x70 0, suma: 2,54 U c =2,54% < 10 % Warunek jest spełniony Obliczenia spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego Odcinek sieci Obwód oświetleniowy nr 1 Berka Joselewicza Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Moc w przęśle [kwm] Przewody U % sł.40 - sł.39 0, ,40 AsXSn 2 x 35 0,01 sł.39 - sł.38 0,3 33 9,90 AsXSn 2 x 35 0,02

12 sł.38 - sł.41 0, ,05 AsXSn 2 x 35 0,02 sł.41 - sł.42 0, ,00 AsXSn 2 x 35 0,03 sł.42 sł.44 0, ,75 AsXSn 2 x 35 0,04 sł.44 sł.6 0, ,10 AsXSn 2 x 35 0,08 uchwyt sł. 6 1,05 36,5 38,33 AsXSn 2 x 35 0,07 uchwyt uchwyt 1,2 16,5 19,80 AsXSn 2 x 35 0,03 uchwyt sł.5 1, ,45 AsXSn 2 x 35 0,06 sł.5 sł. 4 1, ,50 AsXSn 2 x 35 0,08 sł.4 sł. 3 1, ,35 AsXSn 2 x 35 0,11 sł. 3 uchwyt 1, ,80 AsXSn 2 x 35 0,06 uchwyt sł. 2 1, ,10 AsXSn 2 x 35 0,06 sł. 2 sł. 1 2, ,90 AsXSn 2 x 35 0,14 sł. 1 S-123 2, ,25 AsXSn 2 x 35 0, suma: 0,90 U c = 0,90 % < 10 % Warunek jest spełniony 4.2 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, , , ,0066 0, ,26 0, , , ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , , ,1 72, ,7967 Usk=147,8V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową WT-1/T A Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu oświetleniowego Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, ,0066 0, ,32 0, ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , ,7921 2,25 3, ,70436 Usk=92,7V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. oświetleniowego nr 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową BiWts 63A

13 4.3 Dobór stanowisk słupowych: Słup nr 1 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12 Słup nr 2 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 3 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 4 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 5 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12

14 Słup nr 38 Typ słupa: RPK3 12/10, typ żerdzi: E-12/10 Słup nr 39 ( ) ( ) Typ słupa: N3 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 40 Typ słupa: K2 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 41 Typ słupa: P3 12/4,3, typ żerdzi: E-12/4,3 Słup nr 42

15 Typ słupa: RPK3 10,5/10, typ żerdzi: E-10,5/10 Słup nr 44 ( ) ( ) Typ słupa: N3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Zestawienie zbiorcze: Stan istniejący Stan projektowany Lp. Nr Typ istniejącego Projektowane stanowiska stanowiska Uwagi Nr stanowisko słupowe słupowego słupowego K do wymiany 1 E-10,5/12 K P do wymiany 2 E-10,5/4,3 P P do wymiany 3 E-10,5/4,3 P P do wymiany 4 E-10,5/4,3 P KK do wymiany 5 E-10,5/12 K RPK do wymiany 38 E-12/10 RPK N do wymiany 39 E-12/6 N K do wymiany 40 E-12/6 K K do wymiany 41 E-12/4,3 P K do wymiany 42 E-10,5/10 RPK P do wymiany 44 E-10,5/4,3 N Uwzględniając funkcje spełniane w linii przez słupy ujęte w projekcje, dobór żerdzi został dokonany w taki sposób aby spełniały one wszelkie wymagania wytrzymałościowe. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5.1 Zakres i kolejność robót obejmuje: wymiana stanowisk słupowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 na nowe typu E wymiana przewodów AL 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 1 a stanowiskiem słupowym nr 5, wymiana przewodów AsXSn 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 5 a stanowiskiem słupowym nr 44, wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane typu AsXsn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz AsXSn 2x16mm 2.

16 5.2 Wykaz istniejących obiektów: 1. Stacja transformatorowa 15,75/0,4 kv 2. Linie napowietrzne nn 3. Drogi publiczne 5.2 Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 1. Drogi publiczne 2. Sieć nn 5.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 1. Prace wymagające wyłączenie napięcia i uziemienia stanowisk pracy 2. Praca na wysokości 3. Roboty montażowe z użyciem zwyżki. Przebywanie pracowników i osób postronnych w zasięgu pracy dźwigu. 5.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 1. Wyłączenie i uziemienie linii energetycznych 2. Dokładne zapoznanie się z mapą i terenem przed rozpoczęciem robót ziemnych 3. Wygrodzenie terenu robót, przeszkolenie pracowników przy robotach montażowych z użyciem dźwigu raz na kwartał. 4. Stosowanie atestowanego sprzętu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630

TOM V STSRS - 20/630 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E STSRS - 20/630 0/0 ALBUM SŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA SŁUPACH POJEDYNCZYCH Z ŻERDZI WIROWANYCH TYPU E 0/0 TOM V RYSUNKI MONTAŻOWO ELEKTRYCZNE Poznań luty 009 0/0 Oferta albumów do projektowania wydanych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo