PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1"

Transkrypt

1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa Tarnów tel tel PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 Lokalizacja: Brzesko, działki nr: 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96, Tarnów Projektował: Bolesław Budzik Nr uprawnień: N/z-UAN-8346/116/88 Opracował: Paweł Nowak Tarnów kwiecień 2014

2 Projekt zawiera: 1.1 Oświadczenie projektanta 1.2 Kopia uprawnień projektanta 1.3 Notatka służbowa 1.4 Wytyczne programowe 2. Pisma i decyzje administracyjne 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu 3.2 Przedmiot opracowania 3.3 Opis stanu istniejącego 3.4 Zakres opracowania 3.5 Opis wykonawstwa 3.6 Elementy zagospodarowania terenu 3.7 Zestawienie materiałów 3.8 Zestawienie demontażowe 3.9 Uwagi końcowe 4. Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia 4.2 Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej 4.3 Dobór stanowisk słupowych 5. Informacja BIOZ 6. Rysunki i mapy 6.1 Schemat planowanej modernizacji 6.2 Mapa do celów projektowych w skali 1: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesioną trasą

3 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, obowiązujący tekst jednolity ogłoszony 29 listopada 2013r. Dz.U poz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa dla Modernizacji sieci napowietrznej nn w miejscowości Brzesko na działkach nr 1766, 1767, 1768, 1769/3, 1789/5, 2149, 2151/2, 2153, 2157/1, 2167/1, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2180, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234/9, 2234/10, 2234/11, 2237, 2251/4, 2263/2 została sporządzona zgodnie z aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania projektu wytyczne programowe nr 12/100 opracowane dla wykonania projektu dla zadania pt. Modernizacja sieci napowietrznej nn w Brzesku /zasilanie ze stacji: Berka Joselewicza/ zatwierdzone przez Radę Techniczną TAURON Dystrybucja S.A. protokołem nr 77/DTW-O10/07/2012 z dnia r. uzgodnienia z inwestorem i właścicielami nieruchomości wizja lokalna i pomiary w terenie obowiązujące przepisy oraz aktualne normy 3.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 w celu poprawy parametrów pracy sieci niskiego napięcia i pewności zasilania odbiorców. 3.3 Opis stanu istniejącego Sieć zasilana jest ze stacji Brzesko Berka Joselewicza S-123, która jest typową wnętrzową stacją transformatorową MSTW 20/630 wyposażoną w transformator o mocy 400kVA, 15/0,4 i rozdzielnicę niskiego napięcia; stacja pracuje w układzie TN. Ze stacji transformatorowej Brzesko Berka Joselewicza zasilane są: 1. z pola nr 1 obw. Berka Joselewicza, pole wyposażone jest zabezpieczenie o wartości 100A 2. z pola nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 3. z pola nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 4. z pola nr 4 obw. Głowackiego ZK-45 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 5. z pola nr 5 obw. Chopina (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 80A 6. z pola nr 6 obw. Głowackiego ZK-1 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 160A 7. z pola nr 7 obw. ZK-1642 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 100A 8. z pola nr 8 obw. ZK-2262 (kablowe), pole jest wyposażone jest w zabezpieczenie o wartości 200A 9. z szyn głównych przystawka oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie w przystawce o wartości 63A.

5 Do modernizacji przewidziany został obwód nr 1 w części napowietrznej. Sieć napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 wykonana jest na słupach ALA i ŻN, kwalifikujących się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Przewody sieci nn posiadają przekrój 50mm 2, zaś przewód oświetleniowy 25mm 2. Przewody na sieci napowietrznej są wielokrotnie łączone i mocno utlenione. Odcinki sieci wykonane w ostatnich latach, w ramach robót przyłączeniowych i eksploatacyjnych wykonane są przewodami AsXSn. Na sieci występują przyłącza trójfazowe i jednofazowe. Przyłącza w stanie technicznym jak linia za wyjątkiem już wymienionych na przewody AsXSn. Na sieci konsumpcyjnej zabudowane są oprawy sodowe i rtęciowe na wysięgnikach stalowych, w znacznym stopniu skorodowanych. Stanowiska słupowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44, znajdujące się w złym stanie technicznym nie nadającym się do eksploatacji. 3.4 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje modernizację obwodu nr 1 sieci napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej S-123 Berka Joselewicza. W zakres opracowania należy: wymiana przewodów Al 4x50 mm 2 na AsXSn 4x70 mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego Al 1x35 mm 2 na AsXSn 2x35 mm 2 między stanowiskami słupowymi nr 1 5 zwiększenie przekrój przewodu z AsXSn 4x50mm 2 na przewód AsXSn 4x70mm 2 oraz przewodów dla oświetlenia ulicznego AsXSn 1x35mm 2 wymiana na przewód AsXsn 2x35mm 2 między stanowiskami słupowymi 5 44 wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane odpowiednio na AsXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16 mm 2 lub AsXSn 2x16 mm 2 wymiana istniejących stanowisk słupowych 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 wymiana istniejących opraw sodowe i rtęciowe na oprawy sodowe wraz z wysięgnikami (zastosować wysięgniki ocynkowane) 3.5 Opis wykonania Modernizację sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 zaprojektowano na istniejących słupach. Istniejące stanowiska słupowe nr 1, 5 z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na wirowane typu E-10,5/12 stanowiska słupowe nr 2, 3, 4, 44 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/4,3, stanowiska słupowe nr 42 należy wymienić na wirowane typu E-10,5/10, stanowisko słupowe nr 41 należy wymienić na wirowane typu E-12/4,3, stanowisko słupowe nr 38 należy wymienić na wirowane typu E-12/10, stanowiska słupowe nr 39, 40 należy wymienić na wirowane typu E-12/6. Dla słupa nr 1, 5 zastosować ustój UB2, głębokość posadowienia 2,3m, natomiast dla słupów nr 2, 3, 4 zastosować ustój UB1, głębokość posadowienia 2,0m, dla słupa nr 38, 42 zastosować ustój UP3, głębokość posadowienia

6 2,1m, dla słupa nr 44, 41, 39, 40 zastosować ustój UP1, głębokość posadowienia 2,0m. Lokalizacja stanowisk słupowych nie ulega zmianie. Na odcinku sieci od stanowiska słupowego nr 1 do stanowiska słupowego nr 44 istniejące przewody wymienić na nowe typu AsXSn 4x70mm 2, dodatkowo na tym samym odcinku istniejące przewody dla oświetlenia ulicznego wymienić na AsXSn 2x35mm 2. Przewód na odcinku między słupem 5 a 6 podwiesić wzdłuż budynku wykorzystując istniejące uchwyty naścienne i haki płytowe. Sieć wykonaną już przewodem AsXSn 4x70mm 2 na odcinku między stanowiskami słupowymi 44 37, przewody AsXSn 4x35mm 2 + 1x25mm 2 między stanowiskami słupowymi oraz przewód AsXSn 4x35mm 2 między stanowiskami słupowymi pozostawić bez zmiany. Wszystkie przyłącza wykonane przewodami gołymi wymieniać odpowiednio na izolowane typu AxXSn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz 2x16mm 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego. Oprawy sodowe oświetlenia ulicznego z demontażu nadające się do użytku ponownie zamontować, natomiast oprawy zniszczone i rtęciowe wymienić na sodowe. Przy wymianie opraw zastosować wysięgniki ocynkowane. Na trasie modernizowanej sieci nn na istniejących stanowiskach słupowych podwieszone są przewody telekomunikacyjne. Po wymianie istniejących słupów na nowe, przewody te należy ponownie podwiesić. Prace te należy prowadzić po uzgodnieniu z właścicielem tych przewodów. Podczas przeprowadzonej modernizacji sieci nn istniejąca trasa nie ulega zmianie. 3.6 Elementy zagospodarowania terenu Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej - modernizacja istniejącej sieci niskiego napięcia w m. Brzesko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U nr 0 poz. 463) zostaje zaliczona do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w związku z tym dla jej realizacji nie są wymagane badania geotechniczne. Ochrona dóbr kultury teren na którym będą prowadzone prace nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega przedmiotowej ochronie. Wpływ eksploatacji górniczej teren na którym będą prowadzone prace nie jest położony na terenach górniczych.

7 Wycinka drzew w związku z realizacją prac obiekcie nie zachodzi konieczność wycinki drzew. Zagrożenia dla środowiska brak wpływu modernizowanych urządzeń elektrycznych na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 3.7 Zestawienie materiałów Brzesko ul. Berka Joselewicza Typ żerdzi: 1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 2 3 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4 4 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt. 1 5 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1 6 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 2 Rodzaje przewodów: 7 Przewód AsXSn 2x35mm2 m Przewód AsXSn 4x70mm2 m 294 Ustoje: 9 Beton B 15 m3 2, Objemka OU-1/VE szt Objemka OU-1a/VE szt Objemka OU-2/VE szt Płyta stopowa 0.3x0.3m szt Płyta ustojowa U-85 szt. 8 Uzbrojenie: 15 Hak nakrętkowy PD 2.2 szt Hak nakrętkowy PD 2.3 szt Hak wieszakowy M16x130 szt Hak wieszakowy M16x200 szt Hak wieszakowy M16x270 szt Hak wieszakowy M16x320 szt Hak wieszakowy M20x240 szt Hak wieszakowy M20x250 szt Hak wieszakowy M20x310 szt Hak wieszakowy SOT 39 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt. 4

8 27 Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Osłonka końca przewodu PK szt Poprzecznik PI-1 szt Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 3,5 33 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt Uchwyt narożny SO 270 szt Uchwyt odciągowy SO S szt Uchwyt odciągowy SO 274S szt Uchwyt odciągowy SO 275S szt Uchwyt przelotowy SO 270 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 4 Typ uziomu: 42 Bednarka oc. 25x4mm m Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m Klamerka COT 36 szt Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł. 6 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x35mm 2 szt Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm 2 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 17 Ochrona przepięciowa: 54 Ogranicznik przepięć SE45.32Bz-5 szt Opaska PER 15 szt Przewód goły L 16mm 2 szt Uchwyt dwumetalowy szt. 16 Oświetlenie uliczne: 58 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt Objemka OB-34a szt Objemka OB-35a szt Opaska PER 15 szt Oprawa bezpiecznikowa SV szt Przewód izolowany ALYd 16mm2 m Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m Typ oprawy: szt Wkładka topikowa 25A szt. 10

9 67 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 10 Przyłącze: 70 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt Hak wieszakowy SOT 29 szt Klamerka COT 36 szt Opaska PER 15 szt Osłona rurowa BE 50 szt Ramka do mocowania rury FR szt Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.8 szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP szt Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 48 Rodzaje przewodów - przyłącze: 84 Przewód AsXSn 2x16mm2 m Przewód AsXSn 4x16mm2 m Przewód AsXSn 4x25mm2 m 42 Przyłącze po stronie budynku: 87 Pokrywa izolacyjna SP 15 szt Uchwyt odciągowy SO 80 szt Uchwyt odciągowy SO szt Zacisk SL 37.1 szt. 106 Dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych parametrach 3.8 Zestawienie demontażowe Typ żerdzi: L.p. Element JM Ilość 1 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (rozkraczny) szt. 1 2 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (pojedynczy) szt. 1 3 Żerdź żelbetowa ŻN-10 (bliźniak) szt. 1 4 Żerdź typu ALA-10 (pojedynczy) szt. 3 5 Żerdź typu ALA-10 (bliźniak) szt. 3 6 Żerdź typu DANA-12 (pojedynczy) szt. 1 7 Żerdź typu DANA-10 (bliźniak) szt. 1

10 Przewody: L.p. Element JM Ilość 8 Przewód AsXSn 4x50 + 1x35mm 2 m Przewód Al. 4x50 + 1x25mm 2 m Przewód Al. 4x25mm 2 m Przewód Al. 4x16mm 2 m Przewód Al. 2x16mm 2 m 20 Konstrukcje: L.p. Element JM Ilość 13 Poprzecznik przelotowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik krańcowy (układ naprzemianległy) szt Poprzecznik okrągły szt Uwagi końcowe Uwaga 1. Na etapie realizacji przez wykonawcę robót dokonać wszelkich starań w zakresie dotrzymania ustaleń warunkowych zezwoleń na wejście w teren, w szczególności: Na dz. nr 2232 wymienić przewody toru głównego oraz przyłącz energetyczny. Brak zgody na wyminę słupa. Przed wejściem w teren działki należy powiadomić i uzyskać zgodę właściciela pod nr tel Dz. nr 2157/1 powiadomić przed każdorazowym wejściem na posesje pod nr tel Dz. nr 2234/10, 2234/11 zgoda udzielona pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z właścicielem pod nr tel Powiadomić miesiąc wcześniej przed fizycznym wejściem w teren działki. Uwaga 2. Istniejący przyłącz do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, który zasila budynek sąsiedni wykonany przewodem Al. 2x16mm 2 należy przenieść na dz. nr 2153 do budynku przy ul. Berka Joselewicza 19 natomiast istniejący stojak zlikwidować a przewody wymienić na AsXSn 2x16mm 2 mocując do nowego haka odciągowego na ścianie budynku oraz przebudować WLZ od likwidowanego stojaka do nowego haka odciągowego. Uwaga 3. Przy wykonywaniu modernizacji sieci nn na ul. Berka Joselewicza mieć na uwadze wykonanie nowego przyłącza do budynku zlokalizowanego na dz. nr 2152 przy ul. Berka Joselewicza 17, zostało złożone pismo o zmianę warunków przyłączeniowych i przeniesienie licznika przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brzesku, osoba do kontaktu Prezes Zarządu Jerzy Turek tel kom Potrzebne materiały to wykonania przyłącza zostały ujęte w zestawieniu.

11 4 Obliczenia techniczne 4.1 Obliczenia spadku napięcia Parametry stacji : S-123 Berka Joselewicza Trafo: TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Zabezpieczenia: Pole nr 1 obw. Berka Joselewicza: WT-1/T, 100A Pole nr 2 obw. Mickiewicza ZK-99: WT-1/T, 160A Pole nr 3 obw. Mleczarnia ZK-123: WT-1/T, 200A Pole nr 4 obw. Głowackiego ZK-45: WT-1/T, 80A Pole nr 5 obw. Chopina: WT-1/T, 80A Pole nr 6 obw. Głowackiego ZK-1: WT-1/T, 160A Pole nr 7 obw. ZK-1642: WT-1/T, 100A Pole nr 8 obw. ZK-2262: WT-1/T, 63A S Berka Joselewicza TO 400/15h 15.75kV/0.4kV; 400kVA Obwód nr 1 Berka Joselewicza AsXSn 4x uchwyt uchwyt uchwyt 6 39m 25 m 39m 18m 21m 31m 27m 17m 36m m 33m 25m 29m 33m m 3 x 6 kw 2 x 6 kw 5 x 6 kw 2 x 6 kw 1 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw 2 x 6 kw 4 x 6 kw 2 x 6 kw 3 x 6 kw Obwód 1 Berka Joselewicza, Odcinek S sł.40 Odcinek sieci Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Wsp. Jedn. Moc w przęśle [kwm] n (Ilość odbiorców) Przewody U % ilość odbiorców w danym punkcie sł.40 - sł ,45 291,60 3 AsXSn 4x35 0,16 3 sł.39 - sł ,31 368,28 6 AsXSn 4x35 0,21 3 sł.38 - sł ,27 375,84 8 AsXSn 4x70 0,11 2 sł.41 - sł , ,80 11 AsXSn 4x70 0,11 3 sł.42 sł , ,51 15 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.44 sł , ,66 17 AsXSn 4x70 0,25 2 uchwyt sł ,5 0, ,96 19 AsXSn 4x70 0,19 2 uchwyt uchwyt ,5 0,15 297,00 20 AsXSn 4x70 0,09 1 uchwyt sł , ,10 24 AsXSn 4x70 0,16 4 sł.5 sł , ,17 26 AsXSn 4x70 0,18 2 sł.4 sł , ,53 29 AsXSn 4x70 0,24 3 sł. 3 uchwyt , ,52 34 AsXSn 4x70 0,14 5 uchwyt sł , ,02 36 AsXSn 4x70 0,12 2 sł. 2 sł , ,98 39 AsXSn 4x70 0,28 3 sł. 1 S ,1 615,00 41 AsXSn 4x70 0, suma: 2,54 U c =2,54% < 10 % Warunek jest spełniony Obliczenia spadku napięcia dla obwodu oświetleniowego Odcinek sieci Obwód oświetleniowy nr 1 Berka Joselewicza Moc [kw] Rozpiętość przęsła [m] Moc w przęśle [kwm] Przewody U % sł.40 - sł.39 0, ,40 AsXSn 2 x 35 0,01 sł.39 - sł.38 0,3 33 9,90 AsXSn 2 x 35 0,02

12 sł.38 - sł.41 0, ,05 AsXSn 2 x 35 0,02 sł.41 - sł.42 0, ,00 AsXSn 2 x 35 0,03 sł.42 sł.44 0, ,75 AsXSn 2 x 35 0,04 sł.44 sł.6 0, ,10 AsXSn 2 x 35 0,08 uchwyt sł. 6 1,05 36,5 38,33 AsXSn 2 x 35 0,07 uchwyt uchwyt 1,2 16,5 19,80 AsXSn 2 x 35 0,03 uchwyt sł.5 1, ,45 AsXSn 2 x 35 0,06 sł.5 sł. 4 1, ,50 AsXSn 2 x 35 0,08 sł.4 sł. 3 1, ,35 AsXSn 2 x 35 0,11 sł. 3 uchwyt 1, ,80 AsXSn 2 x 35 0,06 uchwyt sł. 2 1, ,10 AsXSn 2 x 35 0,06 sł. 2 sł. 1 2, ,90 AsXSn 2 x 35 0,14 sł. 1 S-123 2, ,25 AsXSn 2 x 35 0, suma: 0,90 U c = 0,90 % < 10 % Warunek jest spełniony 4.2 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, , , ,0066 0, ,26 0, , , ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , , ,1 72, ,7967 Usk=147,8V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową WT-1/T A Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodu oświetleniowego Obwód 1 Berka Joselewicza; Odcinek: Stacja transformatorowa S stanowisko słupowe nr 40 R X l [m] s y Rl Xl Rt Xt 50 0,641 0, ,0066 0, ,868 0, , , ,0066 0, ,443 0, ,0066 0, ,32 0, ,0066 0, , , Rz Xz Z Iz [A] Ps [kw] Iobl [A] Usk 0, , , ,7921 2,25 3, ,70436 Usk=92,7V < 230V - Warunek jest spełniony W stacji dla zabezpieczenia obw. oświetleniowego nr 1 Berka Joselewicza należy pozostawić wkładkę bezpiecznikową BiWts 63A

13 4.3 Dobór stanowisk słupowych: Słup nr 1 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12 Słup nr 2 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 3 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 4 Typ słupa: P3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Słup nr 5 Typ słupa: K4 10,5/12, typ żerdzi: E-10,5/12

14 Słup nr 38 Typ słupa: RPK3 12/10, typ żerdzi: E-12/10 Słup nr 39 ( ) ( ) Typ słupa: N3 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 40 Typ słupa: K2 12/6, typ żerdzi: E-12/6 Słup nr 41 Typ słupa: P3 12/4,3, typ żerdzi: E-12/4,3 Słup nr 42

15 Typ słupa: RPK3 10,5/10, typ żerdzi: E-10,5/10 Słup nr 44 ( ) ( ) Typ słupa: N3 10,5/4,3, typ żerdzi: E-10,5/4,3 Zestawienie zbiorcze: Stan istniejący Stan projektowany Lp. Nr Typ istniejącego Projektowane stanowiska stanowiska Uwagi Nr stanowisko słupowe słupowego słupowego K do wymiany 1 E-10,5/12 K P do wymiany 2 E-10,5/4,3 P P do wymiany 3 E-10,5/4,3 P P do wymiany 4 E-10,5/4,3 P KK do wymiany 5 E-10,5/12 K RPK do wymiany 38 E-12/10 RPK N do wymiany 39 E-12/6 N K do wymiany 40 E-12/6 K K do wymiany 41 E-12/4,3 P K do wymiany 42 E-10,5/10 RPK P do wymiany 44 E-10,5/4,3 N Uwzględniając funkcje spełniane w linii przez słupy ujęte w projekcje, dobór żerdzi został dokonany w taki sposób aby spełniały one wszelkie wymagania wytrzymałościowe. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5.1 Zakres i kolejność robót obejmuje: wymiana stanowisk słupowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44 na nowe typu E wymiana przewodów AL 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 1 a stanowiskiem słupowym nr 5, wymiana przewodów AsXSn 4x50+1x25mm 2 na przewody AsXSn 4x70mm 2, oraz przewody dla oświetlenie ulicznego AsXSn 2x35mm 2 na odcinku między stanowiskiem słupowym nr 5 a stanowiskiem słupowym nr 44, wymiana przyłączy wykonanych przewodami gołymi na izolowane typu AsXsn 4x25mm 2, AsXSn 4x16mm 2 oraz AsXSn 2x16mm 2.

16 5.2 Wykaz istniejących obiektów: 1. Stacja transformatorowa 15,75/0,4 kv 2. Linie napowietrzne nn 3. Drogi publiczne 5.2 Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 1. Drogi publiczne 2. Sieć nn 5.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 1. Prace wymagające wyłączenie napięcia i uziemienia stanowisk pracy 2. Praca na wysokości 3. Roboty montażowe z użyciem zwyżki. Przebywanie pracowników i osób postronnych w zasięgu pracy dźwigu. 5.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 1. Wyłączenie i uziemienie linii energetycznych 2. Dokładne zapoznanie się z mapą i terenem przed rozpoczęciem robót ziemnych 3. Wygrodzenie terenu robót, przeszkolenie pracowników przy robotach montażowych z użyciem dźwigu raz na kwartał. 4. Stosowanie atestowanego sprzętu.

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa linii napowietrznej z wymianą słupa nn Łódź, ul. Jaworowa 17-23 INWESTOR: PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A Oddział Łódź - Miasto 90-021 Łódź, ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ

1 2 3 4 5 6 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ PRZY RONDZIE PÓŁNOCNYM PROJEKTOWANEJ OBWODNICY, PRZY UL. ŚLĄSKIEJ I.A I.A.1 Przebudowa linii napowietrznej z przewodami gołymi Al 2x50+35mm (linia energetyczna zasilająca odbiorców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Oswietlenie odcinka drogi gminnej za cmentarzem Hajduki Nyskie, gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego

Przedmiar robót. Rozbudowa oświetlenia drogowego Przedmiar robót Rozbudowa oświetlenia drogowego Data: 2015-03-27 Budowa: Podwieszenie przewou oświetleniowego z montażem oraw Lokalizacja: st. tr Przeorsk 2 sł. 27 Zamawiający: Gmina Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL

1 ST. HERMANOWICE II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL Kosztorys ofertowy 1 ST. II - OBW.1 - BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGI NA ZLECENIE URZĘDU GMINY PRZEMYŚL 1.1 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych nn, słup pojedynczy z ustojami,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/2009

Przedmiar robót 27/2009 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 27/2009 Obiekt Kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Inwestor Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa Inwestor Modernizacja stacji transformatorowej S-524 Bukowa 5 wraz z nawiązaniem do sieci nn i SN oraz wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Oświetlenie drogowe ulicy Leśnej w Żyrzynie. INWESTOR : Urząd Gminy w Żyrzynie 24-103 Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 Projektował: Grzegorz Jaremek LUB/0069/POOE/03

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów 6 Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj.

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie Data: 2015-06-25 Budowa: Farma Fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach

PRZEDMIAR ROBÓT. Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach PRZEDMIAR ROBÓT Oświetlenie drogi krajowej w Przysiekach Data: 2007-10-26 Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga krajowa w Przysiekach Budowa: Oswietlenie drogi w Przysiekach Wartość kosztorysu: Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Wojciechów I 732 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r.

SPORZĄDZIŁ : Jan Idzik up.25/tgb/79 DATA OPRACOWANIA : 01.2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 01.2008 r. KOSZTORYS OFERTOWY TEMAT : Linia napowietrzna nn, z zabudową przewodów i opraw oświetlenia OBIEKT : Oświetlenie w miejsc. Moszyny -Rogoźno INWESTOR : Gmina Bogoria BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ : Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NIP 581-171-92-07 Regon 192642637 Z U T 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90 - mail: zut@o2.pl ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH - MACIEJ GLAZA PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Bączal 2 - etap 3, część 1 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Gmina Skołyszyn Obiekt: Droga powiatowa Bączal Budowa: Bączal 2 Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014

VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27. DATA OPRACOWANIA : lipiec 2014 VOLT - AMPER Projektowanie, nadzory, kosztorysy i wykonawstwo w budownictwie 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz. 5. Dla Inwestora. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAPOWIETRZNEJ LINII nn KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ DROGĄ ULICY FABRYCZNEJ W ŁOMŻY Adres budowy : 18-400 Łomża, ul. Fabryczna i Spokojna Nr ewid. działek:

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A

BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH EFEKT Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A BIURO PROJEKTOWE. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH "EFEKT" Sławomir Karsznia 84-100 Puck, ul. Abrahama 23A KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy linii kablowej oświetlenia drogowego wraz

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inŝ. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Korczaka 9 tel/fax /044/ 648-62-59 NIP: 771-190-14-97 REGON 592206065 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Kunowa

PRZEDMIAR ROBÓT Oswietlenie drogi powiatowej ST. Tr. Kunowa PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Obiekt: Budowa: Gmina Skołyszyn Droga powiatowa Kunowa Kunowa Wartość kosztorysu: Sprawdzający Inwestor Wykonawca Autor............ Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 09.2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI : Reont dróg ginnych ulic Drzyały, podwale, Lopy, Strazacka, Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna, Krótka ADRES INWESTYCJI : NIEMODLIN INWESTOR : URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul

Przedmiar. Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Przedmiar Przebudowa sieci energetycznej i przyù¹czy z napowietrznej na kablowe wraz z oœwietleniem - ul Úl¹ska w Cheùmie Úl¹skim. Data: 2009-05-15 Budowa: Obiekt: Zamawiaj¹cy: Urz¹d Gminy Cheùm Úl¹ski,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion PROGRES mgr inż. Andrzej Filipczak W łaściciel PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 87-822 Włocławek e-mail : pwprogres@o2.pl ul. Krzywa Góra 8/10 tel. kom. 0-601-63-66-75 Projekt budowlany 1 Temat Obiekt Adres

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej od km 0+000 do km 0+891,00 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar robót. Budowa linii oświetlenia ulcznego w Ksawerowie ul.cienista. Data: 2014-07-28. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar robót Data: 2014-07-28 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Budowa linii oświetlenia Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15061) strona nr: 2 1 Element 1.1 KNNR 5/1001/3 (2) Montaż i stawianie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE MAREK WOJNAROWSKI 18-400 Łomża, ul. St. Małachowskiego 8/18, tel. 506-086-689 e-mail: marekwojnarowski@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE MAREK WOJNAROWSKI 18-400 Łomża, ul. St. Małachowskiego 8/18, tel. 506-086-689 e-mail: marekwojnarowski@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE MAREK WOJNAROWSKI 18-400 Łomża, ul. St. Małachowskiego 8/18, tel. 506-086-689 e-mail: marekwojnarowski@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1953B.

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej.

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej. 1 Projekt budowlany Tytuł: Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kv Adres obiektu: Malbork

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 5. PRACE DEMONTAŻOWE... 2 6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH ZLECENIE 383 / P / 2012 TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH FAZA Projekt budowlano - wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Linia oświetlenia ulicznego w Białobrzegach - stacja nr 7 Data: 2008-09-22 Inwestor: Gmina Białobrzegi Obiekt: Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego Budowa: Białobrzegi Sprawdzający:

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA. Sierpień 2015r. Obiekt. Temat. Oświetlenie Drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA. Sierpień 2015r. Obiekt. Temat. Oświetlenie Drogowe ELEKTRYCZNE USLUGI PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA mgr inż. Wojciech Ciok 21-300 Radzyń Podlaski ul. Mickiewicza 15 tel. 517-647 647-320 email wojciech.ciok@gmail.com PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Oświetlenie Drogowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Wojkowice maj 2009r. PROJEKT BUDOWLANY MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Nazwa Moje boisko Orlik 2012 w Pawonkowie zadania Obiekt Gimnazjum i Hala Sportowa w Pawonkowie

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 2013. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 2013. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii napowietrznej SN ADRES INWESTYCJI : Grabowno - Etap III INWESTOR : Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu ADRES INWESTORA : Wrocław, pl. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo