EJC Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06"

Transkrypt

1 EJC Instrukcja obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. F M Z t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis tresci A B Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zastosowania... B 1 2 Podzespoły... B 2 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry techniczne dla wózków w wersji standardowej... B Wymiary EJC 212/ B Wymiary EJC 216/ B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B 6 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B tabliczka znamionowa wózka... B Udźwig... B Tabliczka z numerem zlecenia, numerem inwentarzowym i serwisowym (o)... B 9 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport dźwigowy... C 1 2 Zabezpieczenie wózka podczas transportu... C 2 3 Pierwsze uruchomienie... C 3 4 Przetaczanie wózka bez napędu własnego... C 4 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Odsłanianie akumulatora... D 2 4 Ładowanie akumulatora... D Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki wbudowanej (o)... D Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki stacjonarnej (o)... D 6 5 Demontaż i montaż akumulatora... D Wymontowanie akumulatora do góry... D Wymiana akumulatora w bok (o)... D 9 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D Wskaźnik rozładowania akumulatora (t)... D Wskaźnik Candis (o)... D PL I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie wózka... E 6 4 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Podejmowanie i odkładanie ładunku... E 12 5 Opuszczanie awaryjne... E Bezpieczne parkowanie wózka... E 14 6 Klawiatura CANCODE (o)... E Zamek szyfrowy... E Programy jazdy... E Parametry... E Ustawianie parametrów... E Parametry jazdy... E 21 7 Wskaźnik CANDIS (o)... E Czujnik rozładowania akumulatora... E Licznik czasu pracy... E Test włączeniowy... E Pomoc w przypadku usterek... E PL I 2

6 F Przegląd i konserwacja wózka 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas konserwacji wózka F 1 3 Czynności konserwacyjne i inspekcyjne... F 3 4 Lista czynności konserwacyjnych... F 4 5 Plan konserwacji EJC F Materiały eksploatacyjne... F 7 6 Zalecenia dotyczące konserwacji... F Przygotować wózek do przeprowadzenia prac konserwacyjnych... F Zdejmowanie pokrywy przedniej... F Zdejmowanie pokrywy napędu... F Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego... F Płukanie sita, wymiana sita... F Wymiana wkładu filtra... F Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie... F 12 7 Wyłączenie wózka z eksploatacji... F Czynności przed wyłączeniem wózka z eksploatacji... F Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji... F Ponowne uruchomienie wózka po przerwie w eksploatacji... F 13 8 Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie eksploatacji lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych (D: kontrola BHP według BGV D27).... F 13 9 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja... F PL I 3

7 I PL

8 Załącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Z Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

9 PL

10 A Z Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji wózków jezdniowych (VDMA) dostarczane są wraz z wózkiem. Stanowią one integralną część instrukcji obsługi i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Wózek opisany w niniejszej instrukcji obsługi przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka oraz szkody materialne. Należy przede wszystkim unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. Maksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. M Obowiązki użytkownika: W rozumieniu instrukcji obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie, lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik wózka musi upewnić się, że wszyscy operatorzy wózka zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta lub otrzymaniu zezwolenia lokalnej jednostki administracyjnej. Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta PL A 1

11 A PL

12 B Opis wózka 1 Opis zastosowania Model EJC to akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy kierowany dyszlem w wersji czterokołowej ze skrętnym kołem napędowym. Przeznaczony jest do podnoszenia i transportu paletowanych towarów na równej powierzchni. Może podnosić palety z otwartą podstawą oraz pojemniki/wózki na kółkach. Udźwig znamionowy wózka podany jest na tabliczce znamionowej. Udźwig zależny od wysokości podnoszenia i odległości środka ciężkości ładunku podany jest na tabliczce udźwigu PL B 1

13 2 Podzespoły Poz. EJC Nazwa 1 o wskaźnik ładowania 2 t stacyjka 3 o klawiatura CANCODE o moduł dostępowy ISM 4 t wskaźnik rozładowania akumulatora/licznik czasu pracy o wskaźnik CANDIS 5 t dyszel z głowicą dyszla 6 t przycisk biegu pełzającego 7 t nastawnik jazdy 8 t przycisk zabezpieczenia przed najechaniem 9 t maszt 10 t szyba ochronna; opcjonalnie krata ochronna 11 t pokrywa akumulatora 12 t wtyk akumulatora (wyłącznik awaryjny) 1) 13 t zespół podnoszący 14 o ładowarka 15 t pokrywa przednia 16 t koło podporowe 17 o kieszeń na dokumenty 18 t koło napędowe t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe M 1) Bez wtyku wyłącznika awaryjnego eksploatacja wózka jest niedozwolona (patrz rozdział C) PL B 2

14 3 Dane techniczne wersji standardowej Z Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i uzupełnień. 3.1 Parametry techniczne dla wózków w wersji standardowej Nazwa EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 Q nośność znamionowa kg c odległość środka ciężkości mm ładunku przy standardowej długości wideł prędkość jazdy 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h z ładunkiem znamionowym/bez ładunku prędkość podnoszenia 15 / / / / 18 cm/s z ładunkiem znamionowym/bez ładunku prędkość opuszczania 40 / / / / 40 cm/s z ładunkiem znamionowym/bez ładunku maks. zdolność pokonywania wzniesień (5 min) z ładunkiem/bez ładunku 8 / 16 8 / 16 7 / 16 7 / 16 % 3.2 Wymiary EJC 212/ PL Nazwa EJC 212 EJC 214 h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) podwójnego masztu teleskopowego 1) h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) podwójnego masztu dwupodnoszeniowego 1) h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) potrójnego masztu dwupodnoszeniowego 1) h2 podnoszenie swobodne podwójnego mm masztu teleskopowego h2 podnoszenie swobodne podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h2 podnoszenie swobodne potrójnego masztu dwupodnoszeniowego h3 wznios (zależnie od masztu) podwójnego mm masztu teleskopowego h3 wznios (zależnie od masztu) podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h3 wznios (zależnie od masztu) potrójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h4 wysokość podniesionego podwójnego mm masztu teleskopowego h4 wysokość podniesionego podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h4 wysokość podniesionego potrójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h13 widły opuszczone mm h14 wysokość dyszla w pozycji jazdy min./maks. 768/ /1298 mm y rozstaw osi 1277/ /1357 mm l1 długość całkowita 1896/ /1976 mm B 3

15 l2 długość wraz z plecami wideł 746/ /826 mm b1 szerokość pojazdu mm b5 odstęp zewnętrzny wideł mm m2 prześwit mm Ast szerokość korytarza 2364/2443 2) 2364/2443 2) mm 1000 x 1200 w pozycji poprzecznej Ast szerokość korytarza 2337/2416 2) 2337/2416 2) mm 800 x 1200 w pozycji wzdłużnej (wg VDI) Wa promień skrętu podczas jazdy pełzającej (dyszel skierowany do góry) 1488/ /1567 mm 1) przy podnoszeniu swobodnym na wysokość 100 mm (h2) 2) potrójny maszt dwupodnoszeniowy + 35 mm 3.3 Wymiary EJC 216/220 Nazwa EJC 216 EJC 220 h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) podwójnego masztu teleskopowego 1) h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) podwójnego masztu dwupodnoszeniowego 1) h1 wysokość konstrukcyjna (w stanie mm opuszczonym) potrójnego masztu dwupodnoszeniowego 1) h2 podnoszenie swobodne podwójnego mm masztu teleskopowego h2 podnoszenie swobodne podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h2 podnoszenie swobodne potrójnego masztu dwupodnoszeniowego h3 wznios (zależnie od masztu) podwójnego mm masztu teleskopowego h3 wznios (zależnie od masztu) podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h3 wznios (zależnie od masztu) potrójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h4 wysokość podniesionego podwójnego mm masztu teleskopowego h4 wysokość podniesionego podwójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h4 wysokość podniesionego potrójnego mm masztu dwupodnoszeniowego h13 widły opuszczone mm h14 wysokość dyszla w pozycji jazdy min./maks. 768/ /1298 mm y rozstaw osi 1277/ /1357 mm l1 długość całkowita 1896/ /1976 mm l2 długość wraz z plecami wideł 746/ mm b1 szerokość pojazdu mm b5 odstęp zewnętrzny wideł mm m2 prześwit mm Ast szerokość korytarza 2364/2443 2) 2364/2443 2) mm 1000 x 1200 w pozycji poprzecznej Ast szerokość korytarza 2337/2416 2) 2337/2416 2) mm 800 x 1200 w pozycji wzdłużnej (wg VDI) Wa promień skrętu podczas jazdy pełzającej (dyszel skierowany do góry) 1488/ /1567 mm 1) przy podnoszeniu swobodnym na wysokość 100 mm (h2) 2) potrójny maszt dwupodnoszeniowy + 35 mm 0306.PL B 4

16 h 4 h 1 h 14 maks. c l h 2 h 3 h 14 min. m 2 s Q y h 13 l 2 l 1 x e b 1 b 10 b 11 b 5 (b 12 ) W a a/2 (l 6 ) a/2 A st 0306.PL B 5

17 3.4 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego:65 db(a) Z wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu operatora. Zgodność elektromagnetyczna Z Producent potwierdza przestrzeganie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na zakłócenia, kontroli wyładowania elektryczności statycznej wg EN oraz wyszczególnionych tam norm powołanych. Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. 3.5 Warunki eksploatacji Z Temperatura otoczenia - podczas eksploatacji 5 C do 40 C W przypadku eksploatacji ciągłej w temperaturze od 5 C do 25 C lub w chłodniach bądź w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza dla wózków jezdniowych wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest PL B 6

18 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe Poz. Nazwa 18 udźwig 19 tabliczka zakazu Zakaz sięgania przez konstrukcję masztu 20 tabliczka znamionowa wózka 21 punkt mocowania do transportu dźwigowego (w potrójnych masztach dwupodnoszeniowych na środku) 22 tabliczka zakazu Nie wchodzić pod nośnik ładunku 23 numer seryjny 24 tabliczka znamionowa akumulatora 25 tabliczka Przewożenie osób zabronione 26 plakietka kontrolna BHP 0306.PL B 7

19 4.1 tabliczka znamionowa wózka Poz. Nazwa Poz. Nazwa 29 typ 35 logo producenta 30 numer seryjny 36 masa akumulatora min./maks. w kg 31 udźwig znamionowy w kg 37 moc napędu w kw 32 napięcie akumulatora w V 38 odległość środka ciężkości ładunku w mm 33 masa własna bez akumulatora 39 rok produkcji w kg 34 producent 40 opcja Z W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać numer seryjny (30). 4.2 Udźwig F Podane wartości udźwigu dotyczą tylko eksploatacji z akumulatorem o masie podanej na tabliczce znamionowej. Na poniższej tabliczce (18) podano udźwig (Q w kg) w zależności od odległości środka ciężkości (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm) w formie tabeli (wartości są tylko przykładem). 18 -Nr. Serien-Nr. Qkg Hmm Dmm 0306.PL B 8

20 Strzałki (42 i 43) na wewnętrznym maszcie i dolnej poprzecznicy pokazują kierowcy, kiedy osiąga granice wysokości podnoszenia podane na tabliczce udźwigu (18) Tabliczka z numerem zlecenia, numerem inwentarzowym i serwisowym (o) Poz. Nazwa 44 nr zamówienia 45 nr inwentarzowy 46 nr serwisowy Z Numer serwisowy nadawany jest tylko w przypadku zawarcia umowy serwisowej PL B 9

21 B PL

22 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport dźwigowy F Z Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (ciężar przeładunkowy patrz tabliczka znamionowa wózka). Do przeładunku wózka za pomocą zawiesi dźwigowych służą specjalne zaczepy (1) na maszcie. M Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). Przymocować zawiesia dźwigowe do zaczepów (1). Przymocować zawiesia dźwigowe do zaczepów w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć! Elementy zaczepowe zawiesi dźwigowych muszą być zamocowane w taki sposób, aby podczas podnoszenia nie dotykały elementów dodatkowych wózka. 1 C 1

23 2 Zabezpieczenie wózka podczas transportu F Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do mocowania taśm. M W celu zamocowania wózka taśmami zaczepić taśmy mocujące w zaczepach (1) i w pierścieniach mocujących. Naprężyć taśmę mocującą za pomocą napinacza. Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami norm VDI 2700 i VDI Wybór i realizację odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku. C 2

24 3 Pierwsze uruchomienie F M F Aby w razie niebezpieczeństwa było możliwe natychmiastowe odcięcie dopływu energii, wtyk akumulatora (nie objęty zakresem dostawy) musi być podłączony do wtyku wyłącznika awaryjnego wózka. Bez wtyku wyłącznika awaryjnego eksploatacja wózka jest niedozwolona. Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m. Podnoszenie ładunku jest zabronione, jeżeli pojazd zasilany jest kablem ciągnionym z zewnętrznego akumulatora. W celu przygotowania wózka do eksploatacji po dostawie lub transporcie należy przeprowadzić następujące czynności: Z Z Sprawdzić, czy wyposażenie jest kompletne i w dobrym stanie technicznym. W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkadzając przy tym przewodów akumulatora (patrz rozdział D). Na ładowarce ustawić charakterystykę ładowania (patrz rozdział D). Naładować akumulator (patrz rozdział D). W razie potrzeby sprawdzić zgodność ustawienia zestaw przyrządów z rodzajem akumulatora (patrz rozdział D). Rozpocząć eksploatację pojazdu w zalecany sposób (patrz rozdział E). Podczas parkowania wózka może dojść do spłaszczenia powierzchni tocznej kół. Po krótkiej jeździe spłaszczenia te znikają. C 3

25 4 Przetaczanie wózka bez napędu własnego F Wykonywanie tej czynności na stokach czy wzniesieniach jest niedozwolone. Aby poruszyć pojazd w trybie awaryjnym, należy zwolnić hamulec elektromagnetyczny. M Zdjąć przednią pokrywę (patrz rozdział F). Za pomocą dwóch śrub M4x20 podciągnąć płytę kotwową, wkręcając śruby do oporu. Pojazd daje się teraz poruszać. Po odstawieniu pojazdu w miejscu przeznaczenia należy usunąć śruby! Tym samym działanie hamulca jest przywrócone. C 4

26 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorami należy zaparkować i zabezpieczyć pojazd (patrz rozdział E). Osoby upoważnione: Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania. Zabezpieczenie przeciwpożarowe: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały palne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Konserwacja akumulatorów: Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną. M F M F Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Masa i wymiary akumulatora maja istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. D 1

27 2 Typy akumulatorów M W zależności od wersji EJC może być wyposażony w akumulatory różnego typu. Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Przy wymianie/montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. Poniższa tabela przedstawia pojemności akumulatorów oraz standardowe kombinacje: Wersja ramy Typ pojazdu Akumulator 24V - Pz... l2 = 746 mm krótki EJC V 3 EPzB 195 Ah 24 V 3 EPzB 300 Ah 24 V 3 EPzV-BS 255 Ah l2 = 826 mm długi EJC V 3 EPzS 270 Ah 24 V 3 EPzV 240 Ah 24 V 3 EPzS 345 Ah 24 V 3 EPzS 375 Ah 24 V 3 EPzV 300 Ah 24 V 3 PzW 300 Ah F W zależności od rodzaju akumulatora można stosować także akumulatory o podwyższonej wydajności i bezobsługowe. Masa i wymiary akumulatora mają wpływ na udźwig pojazdu. Pojazd ma udźwig podany na tabliczce udźwigu jedynie wtedy, gdy wyposażony jest w akumulator o masie podanej na tabliczce znamionowej. 3 Odsłanianie akumulatora Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). Podnieść pokrywę akumulatora (1). Wyjąć wtyk akumulatora (2). 1 2 D 2

28 4 Ładowanie akumulatora Wózek EJC wyposażony jest opcjonalnie we wbudowaną ładowarkę (ładowanie: patrz rozdział 4.1). M Wózek EJC można opcjonalnie ładować za pomocą ładowarki stacjonarnej (ładowanie: patrz rozdział 4.2). W celu naładowania akumulatora zaparkować suchy wózek w zamkniętym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 4.1 Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki wbudowanej (o) Z Nie otwierać ładowarki. W przypadku awarii wymienić ładowarkę. Przy wydawaniu pojazdu z fabryki bez akumulatora przełącznik (3) ustawiony jest w pozycji 0. Czerwona dioda (4) pulsuje ładowanie akumulatora jest niemożliwe. 4 3 D 3

29 Wybór charakterystyki ładowania w ładowarce wbudowanej M Z Za pomocą przełącznika (3) na ładowarce można do poszczególnych akumulatorów dobierać charakterystyki ładowania odpowiednio z poniższą tabelą. Przed wybraniem określonej charakterystyki należy odłączyć wtyk akumulatora i wtyk sieciowy! Pozycja przełącznika (3) Wybrane charakterystyki ładowania 1 akumulatory z elektrolitem płynnym: Ah 2 bezobsługowe: Ah 3 bezobsługowe: Ah 4 bezobsługowe: Ah 5 akumulatory z elektrolitem płynnym: Ah, charakterystyka impulsowa 6 akumulatory z elektrolitem płynnym: Jungheinrich Ah Wszystkie inne pozycje przełącznika (3) blokują ładowarkę lub zatrzymują ładowanie akumulatora. Ustawianie charakterystyki ładowania Ustawianie charakterystyki ładowania należy przeprowadzać w następujących krokach: Podłączyć akumulator. Wybrać żądaną charakterystykę, obracając nastawnik w prawo. Dzięki temu można korzystać z pomocy ustawień ładowarki. Przy prawidłowej charakterystyce pulsuje zielona dioda odpowiednio do wybranej pozycji. Przy nieprawidłowej pozycji miga czerwona dioda. D 4

30 Rozpoczęcie ładowania przy użyciu ładowarki wbudowanej F Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa producenta akumulatora. Przyłączenie do sieci Napięcie sieciowe:230 V (± 6%) Częstotliwość: 50/60 Hz (± 1%) Kabel sieciowy ładowarki (5) znajduje się w komorze akumulatora w specjalnym uchwycie. 1 5 Podnieść pokrywę akumulatora (1). W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną. Podłączyć wtyk sieciowy (5) do gniazda sieciowego. D 5

31 Z Z M F Migająca dioda wskazuje stan naładowania lub usterki (kody migowe patrz tabela Wskaźnik diodowy ). Podłączenie wtyku sieciowego (5) powoduje wyłączenie wszystkich elektrycznych funkcji pojazdu (elektryczna blokada jazdy). Eksploatacja pojazdu jest wtedy niemożliwa. Wtyk (5) wyjąć z gniazda sieciowego i schować go w komorze akumulatora. Po przerwie w zasilaniu ładowanie kontynuowane jest automatycznie. Ładowanie można przerwać, wyciągając wtyk sieciowy z gniazda, i kontynuować jako ładowanie częściowe. Kabel sieciowy nie może być uszkodzony. Przed wznowieniem eksploatacji należy upewnić się, że pokrywa akumulatora jest dobrze zamknięta. Czasy ładowania Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora. Wskaźnik diodowy Dioda zielona (stan naładowania) Ładowanie podtrzymujące Ładowanie podtrzymujące rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu ładowania właściwego. Ładowania częściowe Dioda czerwona (usterka) Wskazanie świeci --- Ładowanie zakończone; akumulator w pełni naładowany (przerwa w ładowaniu, ładowanie podtrzymujące lub wyrównawcze). miga powoli --- Ładowanie. miga szybko --- Wskazanie przy rozpoczęciu ładowania lub wyborze nowej charakterystyki. Liczba impulsów świetlnych odpowiada ustawionej charakterystyce. --- świeci Przegrzanie. Ładowanie przerwane. --- miga powoli Przekroczenie bezpiecznego czasu ładowania. Ładowanie przerwane. Ponowne rozpoczęcie ładowania po przerwaniu zasilania sieciowego. --- miga szybko Ustawiona charakterystyka jest nieprawidłowa Brak zasilania lub niepodłączony akumulator. Ładowarka automatycznie dostosowuje się do ładowania częściowo naładowanych akumulatorów. Minimalizuje to zużywanie się akumulatorów. 4.2 Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki stacjonarnej (o) Zaparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). D 6

32 M F Łączenie i rozłączanie wtyku akumulatora dozwolone jest tylko wtedy, gdy wózek i ładowarka są wyłączone. Odsłonić akumulator (patrz punkt 3). Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania. 7 6 M Wyciągnąć wtyk akumulatora (7) z gniazda wózka. W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną. Połączyć przewód stacji ładowania akumulatora (6) z wtykiem akumulatora (7) i włączyć ładowarkę. Naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i stacji ładowania. D 7

33 5 Demontaż i montaż akumulatora F Z F M F Odsłonić akumulator (patrz punkt 3). Pojazd musi stać poziomo. Aby zapobiec zwarciom, akumulator z otwartymi biegunami lub złączami należy przykryć matą izolacyjną. Wtyk i przewód akumulatora odłożyć tak, aby przy wyjmowaniu akumulatora nie zaczepiły się o pojazd. W przypadku transportu akumulatora za pomocą zawiesi dźwigowych należy upewnić się, że ma on wystarczająca udźwig (patrz masa akumulatora na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie akumulatora). Dźwig musi ciągnąć akumulator pionowo do góry, aby obudowa akumulatora nie była zgniatana. Haki należy zamocować w uchwytach akumulatora w taki sposób, aby przy poluzowanych linach dźwigu nie mogły spaść na ogniwa akumulatora. Zawiesia dźwigowe zamocować w zaczepach i podnieść akumulator. Przy wymianie akumulatora wolno stosować tylko akumulator tego samego typu. Usuwanie dodatkowych obciążników i zmiana ich położenia jest zabroniona. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową i odpowiednie podłączenie akumulatora. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. Przed wznowieniem eksploatacji należy upewnić się, że pokrywa akumulatora jest dobrze zamknięta! Ostrożnie i powoli zamknąć pokrywę akumulatora. Nie wkładać rąk pomiędzy pokrywę akumulatora a ramę. 5.1 Wymontowanie akumulatora do góry 8 Otworzyć pokrywę akumulatora. Wyjąć wtyk akumulatora. Zawiesia dźwigowe zamocować w zaczepach (8). Podnieść akumulator. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową i odpowiednie podłączenie akumulatora. D 8

34 5.2 Wymiana akumulatora w bok (o) F Otworzyć pokrywę akumulatora. Wyjąć wtyk akumulatora. Pociągnąć do góry blokadę (9) pokrywy akumulatora, przytrzymując przy tym pokrywę akumulatora (11). Podnieść i bezpiecznie odłożyć pokrywę akumulatora. Przysunąć wózek na akumulatory do pojazdu. Ostrożnie wysunąć akumulator z pojazdu na wózek na akumulatory/stację wymiany akumulatorów. Nie wkładać palców pomiędzy ścianę pojazdu a akumulator. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi stacji wymiany akumulatorów! Podczas montażu akumulatora: Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową i odpowiednie podłączenie akumulatora. Wsunąć akumulator aż do odbojnika akumulatora. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię (10) odbojnika akumulatora. Wciągnąć akumulator do wózka. D 9

35 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora 6.1 Wskaźnik rozładowania akumulatora (t) Po włączeniu pojazdu stacyjką lub przez CANCODE wskazywany jest stan naładowania akumulatora. 12 Kolory diody świecącej (12) wskazują następujące stany: Kolor diody LED zielony pojemność szczątkowa akumulatora standardowego pojemność szczątkowa akumulatora bezobsługowego pomarańczowy pojemność szczątkowa akumulatora standardowego pojemność szczątkowa akumulatora bezobsługowego zielony/ pomarańczowy miga (1 Hz) czerwony pojemność szczątkowa akumulatora standardowego pojemność szczątkowa akumulatora bezobsługowego pojemność szczątkowa akumulatora standardowego pojemność szczątkowa akumulatora bezobsługowego Wartość % % % % % % 0-20 % 0-40 % Z Jeżeli dioda świeci na czerwono, to podniesienie wideł jest niemożliwe. Funkcja podnoszenia zostaje przywrócona dopiero wtedy, gdy akumulator naładowany jest co najmniej w 70%. Jeżeli po włączeniu wózka stwierdzony stan naładowania akumulatora wynosi co najmniej 70% pojemności akumulatora w stanie w pełni naładowanym, to wskazanie przestawia się na 100%. Wskazanie zmienia się w zależności od stanu naładowania w krokach co 10%. W ciągu 3 minut wskazany stan naładowania redukowany jest maksymalnie o 10%. D 10

36 Wskazywany stan naładowania nie może wzrosnąć podczas pracy wózka. Po ustawieniu typu akumulatora wskazanie stanu naładowania resetowane jest do 100%. Jeżeli dioda miga na czerwono, a pojazd nie jest gotowy do pracy, należy powiadomić serwis producenta. Miganie na czerwono podaje kod usterki sterownika pojazdu. Kolejność impulsów świetlnych wskazuje rodzaj usterki. 6.2 Wskaźnik Candis (o) Wskaźnik rozładowania akumulatora: Stan rozładowania akumulatora wskazywany jest przez 10 segmentów na symbolu akumulatora (13) z dokładnością do 10% M Wraz z rozładowywaniem akumulatora gasną segmenty od góry do dołu. 15 W przypadku stosowania akumulatorów bezobsługowych należy ustawić wskaźnik tak, aby obok wskaźnika godzin pracy widoczny był symbol T (15). W przeciwnym razie może dojść do całkowitego rozładowania i uszkodzenia akumulatora. Ustawienie wskaźnika powinno być przeprowadzane przez pracowników serwisu producenta. Przy pojemności resztkowej -30% dla akumulatorów standardowych -50% dla akumulatorów bezobsługowych pojawia się symbol ostrzegawczy (14). Zalecane jest doładowanie akumulatora. Przy pojemności resztkowej -20% dla akumulatorów standardowych -40% dla akumulatorów bezobsługowych znika symbol ostrzegawczy i pojawia się migający symbol STOP (16). Po 5 minutach symbol STOP świeci bez przerwy. Konieczne jest naładowanie akumulatora. Z Z Czujnik rozładowania akumulatora: Przy stale świecącym symbolu STOP wyłączona jest funkcja podnoszenia. Funkcja podnoszenia zostaje włączona ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator naładowany jest co najmniej w 70%. Licznik czasu pracy:licznik czasu pracy (15) umieszczony na wskaźniku rozładowania akumulatora wskazuje łączny czas jazdy i podnoszenia. W stanie aktywnym miga cyfra po przecinku. D 11

37 D 12

38 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji wózka Uprawnienia operatora: Do eksploatacji wózka uprawnione są wyłącznie osoby, które odbyły odpowiednie przeszkolenie i wykazały wobec użytkownika lub jego pełnomocnika umiejętność obsługi wózka i obchodzenia się z ładunkami oraz którym zostało to wyraźnie zlecone. Prawa, obowiązki i zasady postępowania operatora: Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swych uprawnień i obowiązków oraz zasad eksploatacji wózka i musi zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika. Operatorowi należy zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Wózki jezdniowe do prowadzenia pieszo należy obsługiwać wyłącznie w odpowiednim obuwiu ochronnym. Jazda z podniesionym ładunkiem jest zabroniona (maks. wysokość nad podłożem = 500 mm). Zakaz obsługi przez osoby nieuprawnione: Podczas eksploatacji za wózek odpowiada operator. Nie może dopuścić, aby wózek obsługiwały nieuprawnione osoby. Wózka nie wolno stosować do przewożenia ani podnoszenia osób. Uszkodzenia i usterki: W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek w wózku bądź jego wyposażeniu fakt ten należy niezwłocznie zgłosić przełożonym. Nie wolno korzystać z wózków niezdatnych do eksploatacji (z powodu np. zużytych kół lub uszkodzonych hamulców) do czasu usunięcia uszkodzenia. Naprawy: Operator nieposiadający odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień nie może samodzielnie dokonywać napraw wózka. Pod żadnym pozorem nie może odłączać ani modyfikować elementów istotnych dla bezpiecznej eksploatacji wózka. F Obszar zagrożenia: Obszarem zagrożenia jest obszar, na którym jadący lub podnoszący ładunek wózek, jego elementy (widły, oprzyrządowanie) lub ładunek stanowią zagrożenie dla osób. Do obszaru zagrożenia zalicza się też obszar, w zasięgu którego może nastąpić upadek ładunku lub innych elementów. Osoby nieupoważnione nie mają wstępu na obszar zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia osób należy je natychmiast zasygnalizować. Jeśli mimo ostrzeżeń w obszarze zagrożenia znajdują się osoby nieupoważnione, należy niezwłocznie zatrzymać wózek. Zabezpieczenia i tablice ostrzegawcze: Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku stosowania zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. E 1

39 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi lub wskaźnik 1 wtyk akumulatora (wyłączenie awaryjne) 2 wskaźnik ładowania na ładowarce EJC t o Funkcja Przerwanie głównego obwodu prądu, wyłączenie wszystkich funkcji wózka. Następuje hamowanie przymusowe wózka. Wskazuje stan naładowania (patrz rozdział D). 3 stacyjka t Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza wózek przed uruchomieniem go przez osoby niepowołane. 4 klawiatura (CANCODE) moduł dostępowy ISM 5 wskaźnik rozładowania akumulatora wskaźnik (CANDIS) o o t o Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Ustawianie kodów. Dopuszczanie i wybór programów jazdy. Ustawianie parametrów jazdy. Ustawianie kodów. Dopuszczanie i wybór programów jazdy. Ustawianie parametrów jazdy. Stan naładowania akumulatora. Licznik czasu pracy. Stan naładowania akumulatora. Wskazywanie komunikatów systemowych, a w połączeniu z CANCODE parametrów jazdy. 6 dyszel t Kierowanie pojazdem i hamowanie. 7 przycisk biegu pełzającego t Jeżeli dyszel znajduje się w górnym położeniu, to naciśnięcie tego przycisku powoduje mostkowanie hamulca i pojazd porusza się ze zmniejszoną prędkością (bieg pełzający). 8 nastawnik jazdy t Określa kierunek i prędkość jazdy. t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe E 2

40 E 3

41 Poz. Element obsługi lub wskaźnik 9 przycisk zabezpieczenia przed najechaniem 10 przycisk podnoszenia wideł 11 przycisk opuszczania wideł 12 przycisk sygnału ostrzegawczego (klakson) 13 ładowarka wbudowana EJC t t t t o Funkcja Pojazd oddala się od operatora i zatrzymuje się. Podnoszenie wideł. Prędkość podnoszenia można regulować płynnie, wykorzystując całkowitą drogę przycisku (8 mm). Opuszczanie wideł. Prędkość opuszczania można regulować płynnie, wykorzystując całkowitą drogę przycisku (8 mm). Wyzwalanie sygnału ostrzegawczego. Służy do ładowania akumulatora (patrz rozdział D). t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe E 4

42 E 5

43 3 Uruchamianie wózka F Przed uruchomieniem wózka lub podniesieniem ładunku operator powinien upewnić się, że nikogo nie ma w obszarze zagrożenia. Elektroniczne sterowniki jazdy i skrętu nadzorują swoje działanie automatycznie. W przypadku wystąpienia błędu przerywają jazdę. Codzienne czynności kontrolne przed uruchomieniem wózka Cały pojazd (w szczególności koła i elementy podnoszenia ładunku) należy sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić wzrokowo zamocowanie akumulatora i łącza kablowe. Włączanie wózka Sprawdzić, czy wtyk akumulatora (1) jest włączony. Włożyć kluczyk do stacyjki (3) i obrócić do oporu w prawo do pozycji I, a w przypadku CANCODE (4, o) podać kod włączający (patrz rozdział 6). Nacisnąć przycisk (12) w celu sprawdzenia działania klaksonu. o Wózek jest gotowy do pracy. Wskaźnik rozładowania akumulatora (5) wskazuje stan naładowania akumulatora. Sprawdzić dyszel (6) pod kątem sprawności hamulców (patrz rozdział 4.2). E 6

44 E 7

45 4 Eksploatacja wózka 4.1 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy Trasy jazdy i obszary pracy: Wózek może poruszać się jedynie po przeznaczonych do tego celu trasach. Nieuprawnione osoby trzecie nie mają prawa wstępu na obszar pracy wózka. Ładunek należy składować tylko w przewidzianych do tego celu miejscach. Zachowanie się podczas jazdy: Operator musi dostosowywać prędkość jazdy do lokalnych warunków. Prędkość jazdy na zakrętach, w wąskich przejazdach i w ich pobliżu, przez drzwi wahadłowe i w miejscach o słabej widoczności musi być odpowiednio mniejsza. Operator musi utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdów poprzedzających wózek i cały czas mieć wózek pod kontrolą. Zabrania się nagłego zatrzymywania (z wyjątkiem przypadków zagrożenia), szybkiego zawracania i wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych lub o utrudnionej widoczności. Wystawianie rąk oraz wychylanie się poza stanowisko operatora jest zabronione. Widoczność podczas jazdy: Operator powinien przez cały czas patrzeć w kierunku jazdy i zapewnić sobie dobrą widoczność trasy przejazdu. Podczas transportu ładunków ograniczających widoczność wózek należy poruszać w kierunku napędu. Jeśli nie jest to możliwe, przed wózkiem powinna iść druga osoba, która będzie ostrzegać o niebezpieczeństwach. Jazda po wzniesieniach lub stokach: Pokonywanie wzniesień i stoków dozwolone jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy stanowią one część trasy przejazdu wózka, ich nawierzchnia jest czysta i ma odpowiednią przyczepność, a wielkość nachylenia jest zgodna ze specyfikacją techniczną wózka. Jazda po wzniesieniach powinna odbywać się zawsze ładunkiem ku górze. Na wzniesieniach i stokach zabronione jest zawracanie, jazda po przekątnej i parkowanie wózka. Pochyłości terenu należy pokonywać z ograniczoną prędkością i przy stałej gotowości do hamowania. Wjeżdżanie na windy i pomosty: Wjeżdżanie do wind i na rampy dozwolone jest pod warunkiem, że posiadają one odpowiedni udźwig, są przystosowane konstrukcyjnie i dopuszczone do przejazdu wózkiem. Warunki te należy sprawdzić przed wjechaniem do windy. Wózek musi wjeżdżać do windy widłami do przodu i zająć tam pozycję uniemożliwiającą dotykanie do ścian szybu. Jeśli wraz z wózkiem jadą windą osoby, mogą one wejść do środka dopiero po sprawdzeniu, czy wózek i ładunek zostały odpowiednio zabezpieczone. Właściwości transportowanych ładunków: Operator musi upewnić się, że ładunek jest w prawidłowym stanie. Dozwolone jest jedynie przenoszenie ładunków chwytanych bezpiecznie i dokładnie. Jeżeli istnieje ryzyko, że części ładunku mogłyby przewrócić się lub spaść, to należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, np. zastosować kratę zabezpieczającą ładunek. E 8

46 4.2 Jazda, kierowanie i hamowanie F F M M Jazda na wózku nie jest dozwolona w żadnym wypadku. Wyłączenie awaryjne Wyjąć wtyk akumulatora (1). Wszystkie funkcje elektryczne zostają wyłączone. Hamowanie wymuszone W przypadku zwolnienia dyszla następuje hamowanie wymuszone dyszel przemieszcza się samoczynnie do hamującego górnego położenia (B). Jeżeli dyszel porusza się do pozycji hamowania powoli, to należy usunąć tego przyczynę. Może być konieczna wymiana amortyzatora pneumatycznego! Jazda Jazda z widłami/ładunkiem podniesionym powyżej 500 mm nad podłożem jest zabroniona. Jazda możliwa jest tylko z zamkniętymi i prawidłowo zablokowanymi pokrywami. Uruchomić wózek (patrz część 3). Prędkość jazdy reguluje się za pomocą nastawnika jazdy (8). Dyszel (6) ustawić w pozycji jazdy (F) i nastawnikiem jazdy (8) wybrać żądany kierunek jazdy (V lub R). R 0 V B 1 R F B V E 9

47 F Bieg pełzający Stosowanie przycisku biegu pełzającego (7) wymaga od operatora szczególnej ostrożności. Pojazd można przemieszczać z dyszlem (6) w pozycji pionowej (np. w ciasnych pomieszczeniach, czy windach): M F Nacisnąć przycisk (7) biegu pełzającego. Nastawnik jazdy (8) ustawić w żądanej pozycji (V lub R). Następuje zwolnienie hamulca. Pojazd porusza się na biegu pełzającym. Hamulec włączany jest ponownie dopiero po zwolnieniu przycisku biegu pełzającego. Hamowanie na biegu pełzającym możliwe jest tylko za pomocą hamulca przeciwprądowego (nastawnik jazdy (8)). W razie zagrożenia wyhamować pojazd przez natychmiastowe zwolnienie przycisku biegu pełzającego (7). Przy wciśniętym przycisku biegu pełzającego w położeniu jazdy (F) pojazd porusza się ze zmniejszoną prędkością i przyspieszeniem. Kierowanie (t) Dyszel (6) przesunąć w lewo lub w prawo. Elektryczny układ kierowniczy (o) Elektryczny układ kierowniczy jest samokontrolującym się systemem. F F Sterownik skrętu sprawdza przy tym stale cały układ kierowniczy. W przypadku stwierdzeniu błędu sterownik jazdy przerywa jazdę, hamuje generatorowo i włącza się hamulec elektromagnetyczny. Ponieważ układ kierowniczy składa się z elementów istotnych dla bezpieczeństwa, występujące błędy powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta. Podczas nieprawidłowej konserwacji lub naprawy przez nie wyszkolony personel może dojść do nieumyślnych ruchów układu kierowniczego. Hamowanie Zachowanie wózka podczas hamowania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża. Operator powinien zawsze mieć to na uwadze podczas jazdy. Hamowanie hamulcem roboczym: M Dyszel (6) przestawić w dół lub w górę w jedną z pozycji hamowania (B). Hamulec roboczy jest hamulcem przeciwprądowym. Hamulec mechaniczny aktywowany jest dopiero wtedy, gdy hamulec roboczy nie osiąga wymaganej skuteczności. 8 8 E 10

48 Hamowanie hamulcem przeciwprądowym: Podczas jazdy nastawnik (8) można przełączyć na przeciwny kierunek jazdy. Wózek wyhamowywany jest przeciwprądowo do momentu rozpoczęcia jazdy w przeciwnym kierunku. Hamowanie hamulcem wybiegowym: F Z Jeżeli nastawnik jazdy znajduje się w pozycji 0, to pojazd hamowany jest przeciwprądowo. W razie niebezpieczeństwa dyszel należy ustawić w pozycji hamowania. Hamulec wybiegowy można ustawić (parametryzacja sterownika patrz rozdział E). Hamulec postojowy: Po zatrzymaniu pojazdu włącza się hamulec mechaniczny (hamulec postojowy). M Jazda po wzniesieniu Należy zawsze jechać ładunkiem do góry! Zabezpieczenie wózka przeciw stoczeniu się: Hamulec włącza się w pozycji neutralnej nastawnika jazdy automatycznie po krótkim cofnięciu się wózka (sterownik rozpoznaje cofnięcie się wózka na wzniesieniu). Nastawnikiem jazdy zwalnia się hamulec roboczy i wybiera kierunek i prędkość jazdy. E 11

49 4.3 Podejmowanie i odkładanie ładunku Z Przed podjęciem ładunku operator powinien upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany na palecie i nie przekracza maksymalnego udźwigu wózka. Z Widły pojazdu wprowadzić pod ładunek tak głęboko, jak to możliwe. W przypadku podwójnego masztu dwupodnoszeniowego (ZZ) pierwsze podniesienie karetki wideł (podnoszenie swobodne) bez zmiany wysokości masztu odbywa się za pomocą krótkiego siłownika podnoszenia swobodnego umieszczonego centralnie. Podnoszenie Z Nacisnąć przycisk podnoszenia wideł (10) aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Prędkość podnoszenia można regulować płynnie, wykorzystując całkowitą drogę przycisku (8 mm). krótka droga przycisku= powolne podnoszenie długa droga przycisku= szybkie podnoszenie Opuszczanie Z M Nacisnąć przycisk opuszczania wideł (11) aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Prędkość opuszczania można regulować płynnie, wykorzystując całkowitą drogę przycisku (8 mm). krótka droga przycisku= powolne opuszczanie długa droga przycisku= szybkie opuszczanie Unikać uderzania ładunkiem o podłoże. Wysokość przełączania automatycznego Przy podnoszeniu powyżej ok. 1,8 m (zależnie od typu masztu): Powyżej wysokości przełączania automatycznego prędkość jazdy jest redukowana (do ok. 4 km/h). Blokada rolki nośnej (o). Instalacja hydrauliczna podnoszenia działa na siłownik rolki nośnej, przy czym zaobserwować można regulację pojazdu. E 12

50 5 Opuszczanie awaryjne F Podczas opuszczania awaryjnego w strefie zagrożenia nie mogą znajdować się osoby. Jeżeli maszt nie daje się opuścić na skutek usterki sterowania, należy uruchomić zawór opuszczania ręcznego (14) w agregacie hydraulicznym. F Kluczyk w stacyjce (3) ustawić w pozycji 0. Wyjąć wtyk akumulatora (patrz rozdział D). Otworzyć pokrywę przednią (patrz rozdział F, punkt 6.2). Wcisnąć zawieradło (14) odpowiednim przedmiotem (długopisem, narzędziem itp.: Ř ca. 3 mm) z odpowiednio dozowaną siłą i przytrzymać. Następuje opuszczenie masztu. Ponowne uruchomienie wózka dozwolone jest dopiero po usunięciu usterki. 14 E 13

51 5.1 Bezpieczne parkowanie wózka F Przed opuszczeniem wózka, nawet na krótki czas, należy zaparkować go w bezpieczny sposób. Nie parkować wózka na wzniesieniach! Widły muszą być zawsze całkowicie opuszczone. Opuścić widły. Ustawić stacyjkę (3) w pozycji 0 i wyjąć kluczyk, lub nacisnąć o w przypadku CANCODE. 6 Klawiatura CANCODE (o) Klawiatura składa się z 10 przycisków z cyframi, jednego przycisku SET i jednego przycisku o. Aktywacja programów jazdy przyciskami 1, 2, i 3 wskazywana jest świeceniem zielonych diod. Przycisk o wskazuje stan pracy za pomocą czerwonej/zielonej diody świetlnej. Ma ona następujące funkcje: Funkcja zamka szyfrowego (uruchomienie wózka). Ustawienie programu jazdy. Ustawianie parametrów jazdy i akumulatora, tylko w połączeniu ze wskaźnikiem (CANDIS (o)). Przycisk o ma najwyższy priorytet i przywraca stan podstawowy pojazdu w każdej sytuacji bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian ustawień. 6.1 Zamek szyfrowy M Z Po wpisaniu poprawnego kodu wózek jest gotowy do pracy. Każdemu wózkowi, każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników można przyporządkować własny kod. W stanie fabrycznym kod operatora (ustawienie fabryczne ) oznaczony jest na naklejonej folii. Po pierwszym uruchomieniu należy zmienić kod administratora i użytkownika! (patrz rozdział 6.4) E 14

52 Uruchomienie Po włączeniu wtyku akumulatora i, w razie potrzeby, stacyjki dioda (15) świeci na czerwono. Po wpisaniu poprawnego kodu użytkownika (ustawienie fabryczne ) dioda (15) świeci na zielono. Z W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu dioda (15) pulsuje na czerwono przez 2 sekundy. Po tym czasie możliwe jest ponowne wpisanie kodu. W trybie użytkownika przycisk SET (16) nie ma żadnej funkcji. Z Wyłączanie Aby wyłączyć wózek, należy nacisnąć przycisk o-(20). Wyłączenie może też nastąpić automatycznie po upływie ustawionego czasu. W tym celu należy wpisać odpowiedni parametr zamka szyfrowego (patrz rozdział 6.4) E 15

53 6.2 Programy jazdy Z Naciśnięcie klawiszy cyfrowych 1, 2 i 3 włącza jeden z trzech programów jazdy. Wybranie określonego programu sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody (17), (18), (19) w odpowiednim przycisku. Programy jazdy różnią się maksymalną prędkością i intensywnością przyspieszania i hamowania. Ustawienie fabryczne: Z program 1: tryb łagodny program 2: tryb zwykły (aktywny po uruchomieniu) program 3: tryb intensywny Możliwe jest indywidualne dostosowywanie programów jazdy (patrz rozdział 6.5). 6.3 Parametry Z W trybie programowania za pomocą klawiatury można ustawiać funkcje zamka szyfrowego i dostosowywać programy jazdy. Można ponadto ustawiać parametry akumulatora. W pojazdach bez wskaźnika (CANDIS (o)) możliwe jest tylko ustawienie parametrów zamka szyfrowego. Grupy parametrów Numer parametru składa się z trzech cyfr. Pierwsza cyfra określa grupę parametrów zgodnie z tabelą 1. Druga i trzecia cyfra to numer kolejny od 00 do 99. Nr Grupa parametrów 0xx ustawienia zamka szyfrowego (kody, udostępnianie programów jazdy, automatyczne wyłączanie itp.) 1xx parametry jazdy programu 1 (przyspieszenie, hamulec wybiegowy, prędkość itp.) 2xx parametry jazdy programu 2 (przyspieszenie, hamulec wybiegowy, prędkość itp.) 3xx parametry jazdy programu 3 (przyspieszenie, hamulec wybiegowy, prędkość itp.) 4xx parametry niezależne od programów jazdy E 16

EJC 110/112. Instrukcja obsługi

EJC 110/112. Instrukcja obsługi EJC 110/112 01.05 - Instrukcja obsługi p 50444158 03.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ERE 120. Instrukcja obsługi

ERE 120. Instrukcja obsługi ERE 120 09.05- Instrukcja obsługi p 50466117 04.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09

EJC M10. Instrukcja obsługi 05.09 - 51145335 05.09 EJC M10 05.09 - Instrukcja obsługi p 51145335 05.09 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Instrukcji obsługi 51122095 11.14 p ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcja eksploatacji

HC 110. Instrukcja eksploatacji HC 110 12.05 - Instrukcja eksploatacji p 51109753 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

ERD 220. Instrukcji obsługi

ERD 220. Instrukcji obsługi ERD 220 11.03 - Instrukcji obsługi p 50428263 09.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ERD 220

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Instrukcji obsługi 51040422 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce INSTRUKCJA OBSŁUGI Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1. WAŻNE INFORMACJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN. NIGDY NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII. Zaleca

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07 EKS 110 07.04 - Instrukcja obsługi p 50430022 11.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Instrukcji obsługi p 51054878 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Instrukcji obsługi 51212460 11.14 p ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu 000841967 Strona 1 z 6 Wstęp W niniejszej instrukcji używane są poniższe piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18 EJD K18 06.08 - Instrukcji obsługi 51126543 11.14 EJD K18 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

H U M A N C A R E S I N G E L. Instrukcja OBSŁUGI

H U M A N C A R E S I N G E L. Instrukcja OBSŁUGI Instrukcja H U M A N C A R E S I N G E L OBSŁUGI P R O R E H A S p. z o. o. u l. G r u n w a l d z k a 1 0 4 6 0-3 0 7 P o z n a ń t e l. ( 0 6 1 ) 6 6 3 0 3 1 5 f a x. ( 0 6 1 ) 6 6 1 6 7 0 5 p r o r

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT

Instrukcja montażu i użytkowania. wg EN 131; BGI 637 i BGV D36. Pomost VARIO. typu KOMPAKT Instrukcja montażu i użytkowania wg EN 131; BGI 637 i BGV D36 Pomost VARIO typu KOMPAKT Świdnica listopad 2008 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 1.1 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA...3 1.2 KONSTRUKTOR:...4

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

EZS 330/350 / XL. Instrukcja obsługi

EZS 330/350 / XL. Instrukcja obsługi EZS 330/350 / XL 04.06 - Instrukcja obsługi p 51066627 04.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Instrukcji obsługi 51135784 12.14 HC 110 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EZS 010. Instrukcji obsługi

EZS 010. Instrukcji obsługi EZS 010 08.08 - Instrukcji obsługi p 51128924 06.15 p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy

CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy CORCEL O-04 Prostownik akumulatorowy Nr Funkcja Opis 1 Uchwyt Do noszenia lub umieszczania w wybranym miejscu 2 Kabel sieciowy i wtyczka Do przyłączenia CORCEL do normalnego gniazda wtykowego 3 TPR dla

Bardziej szczegółowo

EasyStart R Instrukcja obsługi. Pilot radiowy zdalnego sterowania z komunikatem zwrotnym funkcji ogrzewania do ogrzewań postojowych.

EasyStart R Instrukcja obsługi. Pilot radiowy zdalnego sterowania z komunikatem zwrotnym funkcji ogrzewania do ogrzewań postojowych. EasyStart R Instrukcja obsługi. Pilot radiowy zdalnego sterowania z komunikatem zwrotnym funkcji ogrzewania do ogrzewań postojowych. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

EZS 130. Instrukcja obsługi 04.06 - 51044523 05.06

EZS 130. Instrukcja obsługi 04.06 - 51044523 05.06 ES 130 04.06 - Instrukcja obsługi p 51044523 05.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Instrukcji obsługi 51126167 12.14 p EME 114 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130 EZS 130 08.09 - Instrukcji obsługi 51132951 10.15 EZS 130 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo