OGŁOSZENIA. o do. i, D ro dzy Stud en D ro gie Stud en tk o. łu w akcji B ra te rs tw ić. i r. wię co z. d e. y wa s za pr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIA. o do. i, D ro dzy Stud en D ro gie Stud en tk o. łu w akcji B ra te rs tw ić. i r. wię co z. d e. y wa s za pr"

Transkrypt

1

2 OGŁOSZENIA ci! i, D ro dzy Stud en D ro gie Stud en tk o łu w akcji B ra te rs tw zia ud cia ię wz do ić os y wa s za pr ja ho no ro we go Ju ż po ra z XI, prag niem ię wzię cia jes t prom ocjej nied ob oru w ds ze pr m le ce m zy ejs wa niu kwes tii Krwi. N ajważni ty wn oś ci w ro zwią zy. od da wa nia krwi i ak Wciąż zastanawiasz się, co będziesz robić po studiach? na szym kraju prze de ro wy ch krwiod awcó wsy te tu no ho ów Czy i gdzie znajdzie sz zatrudnienie? ik stn ze uc ró d iwer Po dcza s te j ed ycji wśów oraz pracownikó w Warszawskie go Unawstwa i Przyjdź, przekona j się, co pracoda wcy mogą zaoferować Tobie ws zy stkim stu de nt ownicy Re gion alne go Ce ntru m Krwiod istyczn ym lub nie czekaj i weź sprawy w swoje ręce sam się zaprezen tuj. M ed yczn eg o, prac szawie bę dą po bierać krew w sp ecjal czne go. I wybierz najodpowiedniejszą dla siebie drogę drogę do ar ty Krwioleczn ictwa w W an ym prze d bu dy nkie m Ce ntru m D yd ak ad em z kariery. am bu la ns ie za pa rkowze dzon e jes t ba da niem le ka rs kim i wy wi pr po wi awcą. O dd an ie kr po te ncjalny m krwiod ch na WUM prze ka za no po na d Studenckie Koło Naukowe Manage rów Zdrowia, działają ce przy cja Zakładzie Profilaktyki Zagroże ń Środowiskowych i Alergolo gii ć, iż łą cznie w X Ak wi!! Prag niem y po dkre śli Warszawskiego Uniwers ytetu Medyczn ego wraz z Samorzą dem 22 0 litró w kr Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM organizu je dzin ach 9: : 00! go w, ku ro ia ogólnop olską konferen cję naukową : się 23 kwie tn Ca ła akcja od bę dzie! ść no ec i liczy my na Was zą ob Zdrowie Publiczne i co dalej? Se rd eczn ie za pras za myna od ch od ne otrzym a CZEKO LAD Ę! Perspek tywy zawodowe studentów, ew kr PS. Ka żd y kto od da ci I ro ku Zd ro wia Pu bliczne go Stud en Studen ckie Koło Naukowe Fizjoterapii Warsza wskiego Uniwersytetu Medycznego już po raz szósty organizuje Ogólno polskie Sympozjum Studen ckich Kół Naukowych "Wios na z Fizjoterapią " która odbędzie się 1 czerwca roku w Auli A gmachu Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersy tetu Medyczn ego przy ul. Trojdena 2A pod honorowy m patronate m JM Rektora prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka. Zapisy i wszelkie informacj e: zp.warsza wa.1 czerwca2 01 które odbędzie się 20 kwietnia roku. Sympozjum odbywa się pod auspicja mi Dekady Kości i Stawów WHO oraz objęte jest patrona tami Polskie go Towarzystwa Fizjoterapii, Polskie go Towarzystwa Rehabilitacji i Polskie go Towarzystwa Geronto logiczne go. Podcza s sympozjum spodzie wamy się prac związan ych z tematem przewo dnim "Aktualn e kierunki rozwoju Fizjoterapii i Rehabilitacji". Przewid ujemy również sesję tematów wolnych. wa, a rs z a W A S e a EL P ra w M e d icin M w ó t t e stronie: na cji U n informa s d e o wia W Serdecznie zapraszamy do rejestra cji! Więcej S A, go Iu e S tu rapii.wu m.edu.p l/ wa rzy s ze n i a g e ró w Zd r a ce u ty czn ee d y cy n y E M M a rm S to N M a n j s ki e g o i F S tu d e n tó w, K e e S p n z o r c y n e d Eu e i e l Ga p t. s ze n am Pra w S to wa rzy za s o p is m o o n fe re n cj ę e ce u w o c k e k i fa rm a Le kż e s z a j ą n a N a u u ro p e j s k u a k t o n ł a y y o r K z a p ra s ty ce ze rw z firm w n ie j o ra z E y e i r n u e t z k k c C le jc h a ra s tą p i s e rd e dam o do ó ln e j ip e r i d r A wn ika. Wy ls kich. N a w w g o a r y n P LA P y wa t e i e - p ra n ta n tó wię co y p o ś a n c e l a r i i D o c z a m i n k P ra w O b ko r e p r e z e z s w r l e kó w e czn i ki z k z e ciw h. P ie y j n y c r z e j B a l i c o s t ę p u d o o w i c z Rz t ó r e j n a p r t y c z n e g o. a l a ) s u k s (s ce u An d wk Lip i dy ie d p a n e l m.in. M e c. za g a d n ie n fe s o r E wa n d a cy j n e j, ra wa fa rm a b lio te ki U W 3 z i a u p o ć f ł r n ej B w n im s p e rt u ka z a kł a d a czy p wy re o n a s. Wy s tą p i a za d a n ie Le ka rza, o we j u s ta tcza k e k m a ch u D a w ę i s n e e a w z B ę d zi o w Po ls c s e s j a m a e czn ik Pra p a n e l d o t. M a rcin M -1 7 : 0 0 w g a.e d u.p l g. z a e 3 b 0 g R n : a u z ę h i a.wp i 10 0 ty c a m a. D r o rd e l p o wia d a s s ta n ie d r. o d zin a ch : ls K r f h o P t e a g z o z ia s t ro n i Kr z y s rca w u j ą co Z d ro w n p. d r e j e m o cj o n is t e rs t wa j u ż 2 2 m a cz e g ó ły n a my! i Sz M in ę d z ie s ię ra s z a b a rd z p a Z b od re n cj a Ko n fe 2 gal en

3 WSTĘP Nowyrok, nowe logo, a problemystare. G też zrobił. ALEKSANDER ZARZEKA REDAKTOR NACZELNY alen też jest człowiekiem i jak większość z nas robi sobie postanowienia noworoczne. Będę bardziej nowoczesny, bardziej odważny, dotrę do szerszego grona czytelników Tak marzył sobie nasz bohater w sylwestrową noc. Jak pomyślał, tak Realizacją pierwszego wyzwania jest minimalistyczne logo autorstwa Michała Wasiaka i Macieja Kupidury, drugiego temat numeru, a trzeciego zwiększony (ba!) niemal podwojony nakład. Zimą na ulicy nie trudno o wywrotkę. Galen także stara się nie wywinąć orła na śliskim temacie aborcji. Pytanie, czy można być w tej sprawie obiektywnym? Czy można znaleźć kompromis pomiędzy autonomią woli, a prawem do życia? Jak pogodzić ministra Gowina, który słyszy rozpaczliwy krzyk zarodków z prof. Środą która płacze nad urodzonymi, a niechcianymi? Gdzie leży płaszczyzna porozumienia pomiędzy Marią Czubaszek, która nie żałuje swoich dwóch aborcji, a Wojciechem Cejrowskim, określającym ją jako zgniłą śliwkę, którą należy usunąć z kosza. Wszystko zależy od punktu wyjścia, punktu widzenia, punktu rodzenia. From theeditor A quarter of a year already passed and we re back with this new issue. The English part is as usual a mix of case studies and travel tips. We also have an EDSG update, as well as a continuation of last issue s What Can I Do Career Thiking, this time focused on the options we have once we graduate. In addition, there s another Medicine in History article, touching on the controversial topic of abortion, which is the theme for this issue. For those of you who read in Polish, there are three additional articles about abortion that I recommend you to read. So get cozy and enjoy reading! Uniwersytetu Medycznego ul. Oczki 1 a Warszawa Redaktor Naczelny: Aleksander Zarzeka Redaktor Wydania Angielskiego: Anna Flink Skład i grafika: Michał Wasiak Korekta: Marta Pieńkowska Redaktorzy: Beata Tyszko Magdalena Stusińska Marta Patyk Agata Olearczyk Michał Wasiak Anna Marchewka Paulina Poświata Agata Struzik CONTENTS AKTUALNOŚCI Bustryk Prawo a medycyna - nowy cykl wykładów Erasmus Students Network WUM Narty we Francji Polski przełom w walce z czerniakiem Zostawieni na lodzie - fotoreportarz z ICEWUM TEMAT NUMERU - ABORCJA Lekarz skazany, matka niewinna aborcja w świetle prawa Przyszłość embrionu Nikogo nie można zmusić do przeprowadzenia aborcji - wywiad z prof. Mirosławem Wielgosiem Aborcja w pigułce PUBLICYSTYKA Ciało, wygląd, choroba Ryba wpływa na wszystko Czosnek - siła natury na różne dolegliwości Co nam zostało po stażu? Nowa religia - Tolerancja Przypadek kliniczny ENGLISH PART ANNA FLINK EDITOR OF THE ENGLISH PART OF GALEN Wydawca: Samorząd Studentów Warszawskiego Spistreści Dominika Łysek Zuzanna Dukaczewska Kamil Chorążka Weronika Jaremek Maria Piekarska Piotr Sobieraj Paulina Pyzik Paweł Koczkodaj Milena Gosk Lukasz Strulak Anna Flink Paula Grabowski Nana Fjellså Kasia Dźwiarek Agnieszka Dębkowska Dagny Krankowska Olga Rostkowska Joanna Bogusz Aleksander Zarzeka Martyna Giedrojć kontakt: na okładce wykorzystano zdjęcie z: New Year, New Semester, New Spirits Case studies Roe v. Wade the change in the US Abortion Law Winter Outing to Hel Traveling with a smile What can I go? Career thinking KULTURALNIA Kulturalnia Code Blue Mapa i terytorium Moralność Pani Dulskiej Ciało zdeformowane Lomografia ROZMAITOŚCI Artykuł dla tych, co chcą od życia więcej! Chwila refleksji Choroba nie wybiera, dotyka także gwiazd ąę Czytaj Galena także w wersji elektronicznej na stronie gal en

4 AKTUALNOŚCI Bustryk2012 BEATA TYSZKO P o niezwykle ciężkim wysiłku psychicznym związanym z zimową sesją egzaminacyjną, nasi studenci mieli okazję na chwilę zapomnienia o otaczającym ich świecie i spędzenie ferii na corocznie organizowanym obozie narciarsko-snowboardowo-imprezowym. Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tym razem zabrał nas do Bustryka - małej miejscowości k. Zakopanego, gdzie w dwóch przytulnych ośrodkach codziennie czekała na nas masa atrakcji. W nocy z niedzieli na poniedziałek prawie 200 studentów zapakowanych w 4 autokary ruszyło na starcie z polskimi Tatrami. Pierwszy dzień obozu wspominamy raczej spokojnie- ci najbardziej zdeterminowani pojechali na stok, pozostali brali udział w bitwie na śnieżki, a jeszcze inni, po prostu zbierali siły przed naprawdę ciężko zapowiadającym się tygodniem. Żeby z wielką pompą powitać rozpoczynający się obóz, Samorząd zorganizował im- prezę karnawałową. Cały parkiet wypełniony po brzegi studentami w maskach, pełno brokatu i piór, a mimo siarczystych mrozów, u nas atmosfera była naprawdę gorąca. Drugi dzień był już dużo bardziej intensywny. Po szybkim śniadaniu wszyscy wybraliśmy się na szusowanie po stokach. Po powrocie czekała na nas duża dawka adrenaliny, czyli jazda na skuterach śnieżnych. Co prawda była to wycieczka, która niespodziewanie wymknęła się organizatorom spod kontroli, ale sami uczestnicy tej przygody z uśmiechem na ustach wspominają dłuuugi spacer na Gubałówkę, spontaniczny zjazd wyciągiem do Zakopanego i rozgrzewające prezenty od Samorządu. Jednak jak przystało na obóz, a nie wczasy, mimo tych wszystkich wrażeń, w ośrodku czekała już na nas impreza w stylu retro, gdzie szyk i elegancja lat trzydziestych przeplatała się z szaleństwem dzieci kwiatów i gorączką epoki disco. Wyjazd organizowany przez Samorząd Studentów WUM to niesamowite wspomnienia oraz nowo powszystkie kolejne dni rozpoczynały się zjazdami znani ludzie, którzy nie pozwolą nam zapomnieć ze stoków wraz z instruktorami, jednak tym, co od- o klimacie obozu na długi czas. Nowycykl wykładów Prawo a Medycyna E MAGDALENA STUSIŃSKA uropejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Warszawa zapraszają na rozpoczynający się cykl wykładów dotyczących aspektów prawnych medycyny otwartych dla wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W miłej atmosferze międzyuczelnianej współpracy postaramy się przybliżyć niełatwy temat błędu w sztuce lekarza, odpowiedzialności prawnej i karnej, odkryjemy wszystkie sekrety tajemnicy lekarskiej, a także poznamy prawa i obowiązki lekarzy i personelu medycznego. Nie zabraknie też wykładu dotyczącego trudnego tematu systemu organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. Tak więc- jeśli interesujesz się prawem, i ciekawią Cię te tematy, albo po prostu chcesz się dowiedzieć co jest prawem i obowiązkiem lekarza- cykl wykładów EMSA i ELSA to świetna okazja aby dowiedzieć się wiele i wyjaśnić wszystkie wątpliwości i niejasności! Pierwszy wykład odbył się w środę 22 lutego w Sali 1 39 Centrum Dydaktycznego. Był to wstęp do całego cyklu zatytułowany "Propedeutyka prawa medycznego", a prelegentem był specjalista prawa medycznego - dr Leszek Bosek z Katedry Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. O bieżących wykładach można też dowiedzieć się korzystając z newslettera, do którego można się zapisać na stronie EMSA, a także z informacji na stronie i facebooka EMSA Warszawa. 4 gal en różniało doby od siebie, były kolejne imprezy tematyczne i inne, ciekawe atrakcje. Środa była dniem, w którym mogliśmy zrelaksować się w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, a następnie pobawić na.. weselu! Bansy w rytmie disco-polo i innych weselnych hitów oraz zabawy oczepinowe z nagrodami, na długo pozostaną w naszej pamięci. Czwartek, to niezapomniany kulig, grzane wino i Paulla śpiewana na stołówce, a zaraz po tym Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, czyli erodisco i świecenie jak miliony monet. W pierwszy dzień weekendu Samorząd przygotował dla nas prawdziwy wieczór góralski. Zaproszono zespół grający góralską muzykę, a na suto zastawionych stołach nie mogło zabraknąć pieczonej świni i prawdziwej zakopiańskiej cytrynówki, która wielu z nas zakręciła w głowie, jeszcze zanim udaliśmy się na wieczorną imprezę. Wieczór góralski tak bardzo dał się we znaki naszym studentom, że wiele osób zrezygnowało z wyprawy na stoki do Białki Tatrzańskiej na rzecz regeneracji sił. A było przed czym odpoczywać, bo czekał nas już ostatni dzień wyjazdu, czyli wieczorny spacer po Krupówkach i Gangsta s Paradise!

5 Erasmus Students Z MARTA PATYK apewne wiele osób studiujących na naszej uczelni, myślało/myśli o wyjeździe za granicę. Niektórzy na praktyki, inni na specjalizację, pozostali do pracy Można jednak to wszystko połączyć w jedno i wyjechać w czasie studiów na okres od 3 do 1 2 miesięcy. Nasza uczelnia dba także o studentów pragnących studiować za granicami naszego kraju, których z roku na rok przybywa. Może o tym świadczyć, chociażby fakt, iż na zorganizowanym w grudniu spotkaniu informacyjnym z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą, sala wypełniona była po brzegi. Zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o samym wyjeździe, a także o działalności sekcji Erasmus Student Network. Dla tych, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie, przygotowałam krótki poradnik. AKTUALNOŚCI Network WUM sień) przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych do opieki nad Erasmusem przyjeżdżającym studiować na naszej uczelni. Mentorzy odbierają zagranicznych studentów z lotniska, wskazują drogę do akademika bądź pomagają znaleźć mieszkanie, wyjaśniając, jak postawić pierwsze kroki w nowym środowisku. A oprócz tego Jest to doskonała okazja do poćwiczenia konwersacji w języku obcym (można wybrać narodowość Erasmusa, którym chcemy się zająć), spotkania z odmienną kulturą, nawiązania międzynarodowych kontaktów. I pozwiedzania miasta, kafejek, klubów w towarzystwie znajomych zza granicy. ganizowany w marcu przez wszystkie sekcje całej Europy. Ma na celu przybliżenie piękna europejskich krajów dla mieszkańców z zagranicy, szerzenie świadomości obywatelstwa europejskiego i otwarcia się na obce kultury oraz zwyczaje. Może w nim wziąć udział każdy student naszej uczelni, zainteresowany fotografią, przesyłając swoje zdjęcia poprzez stronę internetową. CO POZA TYM? Jest to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie studentów biorących udział w programie Erasmus w Polsce w działania na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia im również poznanie nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integrację z innymi grupami społecznymi, a tym samym poznanie Polski, jako całości. W ramach tego projektu studenci naszej uczelni wraz z Erasmusami wzięli w tym roku udział m. in. w obchodach Międzynarodowego Dnia Świętego Mikołaja, odwiedzając dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Maratonie Pisania Listów we współpracy z Amnesty International. W ramach działalności sekcji ESN WUM udało nam się zorganizować dla Erasmusów, a także wraz z nimi, szereg mniejszych inicjatyw. Wyjście na kręgle, Wigilia, czy Eurodinner stwarzały świetną okazję do integracji oraz spróbowania tradycyjnych hiszpańskich, rumuńskich, włoskich, tureckich lub portugalskich potraw przygotowanych przez Erasmusów. Oprócz tego można było porozmawiać o tym, jak podoba im się studiowanie w Polsce i na WUM-ie, jak wygląda nauka na ich Alma Mater, na którą, kto wie, może i my kiedyś zawitamy? A poza tym nie ma nic lepszego jak wspólna zabawa na imprezach, bo przecież szerzenie i poznawanie polskiej kultury powinno odbywać się na wszelkich możliwych płaszczyznach. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: i na facebooku na fanpage u pod nazwą ESN WUM. Program Mentor jest właściwie filarem całej dzia- DISCOVER EUROPE łalności ESN. Pod koniec wakacji (sierpień, wrze- Jest to międzynarodowy konkurs fotograficzny or- Autorka artykułu jest członkiem zarządu ESN WUM ds. Public Relations, a także Koordynatorem sekcyjnym ESN DE. O ESN WUM Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych oraz wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Mottem organizacji jest hasło "Students helping Students. Jesteśmy jedyną uczelnią medyczną w Polsce, przy której utworzona jest sekcja lokalna, natomiast ESN działa prężnie na większości uczelni wyższych w największych miastach naszego kraju. Działalność sekcji opiera się na ułatwieniu przyjeżdżającym Erasmusom aklimatyzacji w nowym dla nich mieście, na uczelni zarówno poprzez zwykłe kontakty towarzyskie, jak i organizowane na szerszą skalę projekty. PROGRAM ESN MENTOR SOCIAL ERASMUS gal en 5

6 AKTUALNOŚCI Nartywe Francji N MICHAŁ WASIAK a przełomie stycznia i lutego tego roku do malutkich miejscowości Les Coches i Montchavin we francuskich Alpach przybyła z tygodniową wizytą ponad stuosobowa grupa robocza studentów WUM-u pod wodzą uczelnianego AZS-u, w celu oceny jakości bazy turystycznej w regionie. Naszej uwadze nie umknął brak witającej delegacji lokalnych władz, jednak nie zraziliśmy się i przystąpiliśmy do żmudnej pracy kontrolerskiej bez żadnych uprzedzeń. S ZALETY pomimo wymownych skojarzeń okazały się po prostu mniejszymi lub większymi górskimi chatami - to właśnie w nich zamieszkaliśmy. Większość z nas zakwaterowano w rezydencji Wengen, zbudowanej kaskadowo na stromym zboczu i złożonej z wielopoziomowego überszaletu i paru mniejszych domków. Mieszkania były naprawdę ładne, przytulne i wygodne, jednak prosty górski styl, jak się okazało, nie był wcale tak banalny, jak się tego spodziewaliśmy - na początku dostaliśmy listy elementów wyposażenia, które trzeba było sprawdzić i z których mieliśmy być rozliczeni na końcu wyjazdu. Spisane i przeliczone było wszystko - kubki, kubeczki, kieliszki, korki, druciane ustroj- 6 gal en stwa do mikrofali, dziwne naczynia o tajemnym przeznaczeniu i wiele, wiele innych, wliczając w to około 20% pozycji, których nie zrozumieliśmy. Zaskakująca była jednak wycena większych elementów gdybyśmy porzucili nasze wysokie normy etyczne, moglibyśmy zgubić mikrofalę i sprzedać ją z niezłym zyskiem nawet po potrąceniu odpowiedniej sumy z kaucji. Same miejscowości odsłoniły swój urok następnego dnia rano. Montchavin położone jest na wysokości m n.p.m., zaś Les Coches m n.p.m., tak więc sporo wyżej niż Zakopane. W pobliżu niskich, stylowych kamieniczek mieszkało się na pewno znacznie przyjemniej niż by to miało miejsce w otoczeniu wielkich, zwalistych hoteli, psujących krajobraz innych pobliskich stacji narciarskich. Ogromnym atutem była bliskość wyciągów, nie musieliśmy więc gnieść się w skibusach i tracić czasu na dojazd. M AŁE PAŃSTWO Oddalone o parę kroków wyciągi w Les Coches i Montchavin stanowiły naszą bramę do narciarskiego raju tak przynajmniej reklamuje się federacja paru ośrodków narciarskich, złączonych pod nazwą Paradiski. Rzeczony region to dwa lodowce, 425 km tras, dziesiątki wyciągów i barów oraz tysiące leżaków do opalania. Rozpoczynając jazdę na przykład w Montchavin na wysokości 1 250m. n.p.m. można dostać się aż na 3250m. n.p.m. Każdy mógł znaleźć trasę dla siebie od szerokich, łagodnych łąk przez urozmaicone leśne nartostrady po biegnące nad przepaściami strome ścianki. Niestety, czarne trasy okazały się w większości słabo przygotowane i pełne zmrożonych, wysokich muld. Czasem miałem wrażenie, że to właśnie kiepskie utrzymanie zdecydowało o nadaniu im najtrudniejszej kategorii. Połapanie się w plątaninie tras nie należało do najłatwiejszych Francuzi w całej swej przebiegłości ponazywali je, zamiast ponumerować. Zobaczenie nazw na lizakach było w trakcie jazdy tak trudne, że częste stopy przy rozjazdach i studiowanie mapki okazały się niezbędne. A nawigacja była ważna, biorąc pod uwagę skomplikowaną i szczerze powiedziawszy, słabo zaplanowaną siatkę wyciągów oraz różne godziny zamykania poszczególnych obiektów. Kluczowa była dwupoziomowa kolejka, nazwana przez nas Młotem, którą wyprawialiśmy się z ośrodka La Plagne, w obrębie którego mieszkaliśmy, do Les Arc, gdzie były lepsze trasy. Jedynym warunkiem tej przyjemności był punktualny powrót do Młota najpóźniej o Naszym kolegom raz to się nie udało - byli na stacji o ; pocałowawszy klamkę, rozpoczęli swoje trzygodzinne przedzieranie się do domu, obfitujące w walkę z wilkami, spanie pod gołym niebem, podróż kilkoma skibusami i ruinę finansową z powodu wysokich stawek taxi. Ja zaś, popijając w tym samym czasie gorącą białą czekoladę (me gusta!) w lokalnej knajpce i nie wiedząc o trudnej wędrówce znajomych, rozmyślałem o tym, jak doskonałym plenerem do nakręcenia "Drużyny Pierścienia"

7 AKTUALNOŚCI Polski przełom w walce z czerniakiem PAWEŁ KOCZKODAJ Jak donosi portal internetowy Rynek Zdrowia, zespół polskich naukowców pod kierownictwem profesora Andrzeja Mackiewicza, kierownika Zakładu Immunologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Zakładu Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, STWORZYŁ SZCZEPIONKĘ przeciwko czerniakowi. P reparat zawiera w swoim składzie unieszkodliwione komórki nowotworowe, poddane modyfikacji genetycznej, które w dalszych etapach tworzenia szczepionki, przechodzą specjalistyczną obróbkę oraz są zamrażane w ciekłym azocie. Po zaaplikowaniu choremu preparatu obserwuje się zwiększoną byłyby otaczające nas tereny. Pomimo wspomnia- stymulację układu immunologicznego. nych niedogodności w Paradiski jeździło się bar- Pomimo obiecujących wyników wśród chorych ledzo przyjemnie, w co miały swój ogromny wkład czonych polską szczepionką, droga do jej wprowadzenia na rynek wydaje się być jeszcze długa WSPANIAŁE WIDOKI Paradiski położone jest w pobliżu Val d Isere oraz Chamonix, co oznacza tylko jedno - Mont Blanc! Najwyższa góra Europy towarzyszyła nam w słoneczne dni, a jej monumentalny masyw robił ogrom ne wrażenie. Z najwyższych punktów ośrodka rozciągał się widok na poszarpane skały, alpejskie łąki i szerokie doliny. Ostatniego dnia pogoda uraczyła nas tzw. zjawiskiem inwersji temperatury gdy w zachmurzonych dolinach trzęśliśmy się z zim na, na lodowcu było ciepło i słonecznie, a z dywanu zalegających poniżej chmur wystawały szczyty epic! Wynalazek naukowców znajduje się obecnie w końcu II fazy badań klinicznych. Wyżej wspomniany portal przytacza wypowiedź profesora Andrzeja Mackiewicza, który podkreśla, że preparat nie działa u wszystkich chorych, których poddano terapii, jednak u ponad 60% osób przyjmujących szcze- pionkę, wydłużył on znacznie czas ich życia. Niestety, do prowadzenia dalszych badań, a także rozpoczęcia terapii u pacjentów chorych na czerniaka, potrzebne są konkretne fundusze. Koszt wytworzenia jednej dawki szczepionki to ok. 600 zł. Prywatni sponsorzy wycofali się z finansowania projektu, zaś Ministerstwo Zdrowia nie może refundować terapii szczepionką, ponieważ nie znajduje się ona w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na rynku. W tych okolicznościach przyszłość polskiej szczepionki przeciwko czerniakowi, nad którą naukowcy pracują już przeszło 20 lat, wydaje się rysować w dość ciemnych barwach. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że badaczom uda pozyskać się prywatne środki, które pozwolą na kontynuowanie dalszych prac nad pionierskim preparatem. Chyba żadna robocza wizyta nie może odbyć się bez okolicznościowych spotkań. Tutaj zapunktowały nasze mieszkanka, które na raz mieściły zaskakująco dużo osób. Rytm naszych bankietów wybijaliśmy w równym tempie 7/7, nie opuszczając żadnego uderzenia. Nie będę tu opisywał nielicznych przypadków złamania zasad BHP i paru kontuzji, bo najlepsze świadectwo naszej zabawie wystawiły kaucje, które jakimś cudem powróciły do nas niezbyt mocno uszczuplone. Kontrola wypadła nadzwyczaj dobrze, a po sformułowaniu kliku zaleceń pokontrolnych i skutecznym z perspektywy czasu toaście za bezpieczny powrót! zakończyliśmy naszą pracę. Łatwo nie było, ale z czegoś trzeba żyć! I NTEGRACJA gal en 7

8 AKTUALNOŚCI fo to re p o rta ż Zostawieni na Lodzie ZDJĘCIA: AGATA OLEARCZYK I MAŁGORZATA MORDZIŃSKA (STUDIO FOCUS) N a szczęście tym razem dotyczy to niezwykle pozytywnego wydarzenia, jakim był tegoroczny IceWUM. W wybrane niedziele począwszy od r. aż do r. w godzinach 23:59-01 :00 na warszawskim Torwarze, studenci WUMu mieli okazję skorzystać z darmowej jazdy na łyżwach. Wszystko to za sprawą naszego Samorządu. weekendu szalejąc na ślizgawce. Tegoroczny IceWum jest pierwszą edycją na naszej uczelni, ale już zyskał sobie wielu wiernych fanów. Od samego początku cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem i przyjęty został ze sporym entuzjazmem. Warto również wspomnieć, iż o godną oprawę muzyczną podczas naszych piruetów na Torwarze zadbał kolektyw Tynetzki&Novatzki Inicjatywa została zaczerpnięta od kolegów z Entertainment oraz Dj J-ki. Politechniki Warszawskiej, którzy już od kilku lat organizują nocne ślizgawki na Torwarze, cieszące W ostatnią niedzielę ślizgawka została urozmaicona się niesłabnącą popularnością. Uznano więc, że przez studentów, jak na karnawał przystało - zabawą warto byłoby zorganizować podobną atrakcję i u w przebraniach. Co więcej, dobry kostium wystarczał, nas. W ten oto sposób powstała idea IceWUMu, z by wejść bez biletów, które rozchodziły się, co darmowym wejściem dla wszystkich studentów z tydzień w mgnieniu oka. Jako, że była to pierwsza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. tego typu zabawa organizowana przez Samorząd, Udostępniono również symboliczną pulę biletów wyciągnięte zostały również liczne wnioski, dzięki dla studentów z innych uniwersytetów, tak, aby którym kolejne wydarzenia będą jeszcze lepsze. każdy mógł skorzystać z tej niebywałej atrakcji. Ci, Już nie możemy się doczekać następnego IceWUMu! którzy nie posiadali w swej szafie łyżew, mogli je Tymczasem zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć wypożyczyć na miejscu i spędzić ostatnią godzinę z I edycji. 8 gal en

9 AKTUALNOŚCI gal en 9

10 TEMAT NUMERU Lekarzskazany,matka niewinna aborcja w świetle AGATA STRUZIK prawa W terminologii prawniczej aborcja to przestępstwo polegające na niezgodnym z prawem przerwaniu ciąży. Nielegalnym, czyli dokonanym przez osoby nieuprawnione. Przepisy ustawowe określają warunki dopuszczające przerwanie ciąży, są one jednak regulacją o charakterze wyjątkowym. O bowiązująca od r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży dopuszcza aborcję, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Zgodnie z tzw. klauzulą sumienia, lekarz może jednak powstrzymać się od wykonania świadczenia zdrowotnego, które jest niezgodne z jego przekonaniami. Jest on jednak obowiązany do wskazania innego lekarza, który takiego zabiegu dokona. Dodać należy, iż przypadku ciąży spowodowanej czynem zabronionym, aborcja dozwolona jest jedynie do jej 1 2 tygodnia. przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Taki sam zakres kary stosuje się w przypadku usunięcia ciąży, kiedy płód osiąga zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Restrykcyjne prawo sprzyja rozwojowi podziemia aborcyjnego. Według danych organizacji pozarządowych w Polsce przeprowadza się od 80 do 200 tysięcy zabiegów rocznie. Doświadczenie dowodzi, że nawet ryzyko trwałego okaleczenia, czy utraty życia nie powstrzymuje kobiet, które nie chcą urodzić dziecka. Na świecie, co 7 minut umiera kobieta z powodu niefachowych prób przerwania ciąży. Polki, które decydują się na zabieg za granicą (tzw. turystyka aborcyjna) najczęściej wybierają Czechy, Niemcy lub Wielką Brytanię. Nowelizacja tej ustawy w r. dodała do powyższych warunków "złą sytuację społeczną". Jednak Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja uznał ten przepis za niekonstytucyjny i zabronił w tym przypadku przerywania ciąży. Jest to ewenement na skalę światową. W żadnym innym państwie sąd nie uznał, że płodowi przysługują takie prawa jak wszystkim obywatelom. Według raportu Human Rights Watch z r. Polska jest jednym z dwóch krajów na świecie, w których w ostatnich latach, wbrew światowym trendom, zaostrzono prawo dotyczące aborcji. Jak wynika z danych resortu zdrowia, w 2008 r. zarejestrowano 499 aborcji. Przyczyną 32 zabiegów było zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, a 467 przeprowadzono w wyniku badania prenatalnego wskazującego na duże prawdopodobieństwo nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano żadnego przypadku przerwania ciąży, która byłaby wynikiem czynu zabronionego. Z szacunków Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wynika, że rzeczywista liczba aborcji wynosi ok tys. rocznie, z czego % mogą stanowić zabiegi przeprowadzane za granicą. W Polsce wg nowego Kodeksu karnego (26 VI 1 997, art. 1 52) za aborcję grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sprawcą tego występku może być w zasadzie każda pomagająca osoba, w tym najbliższa rodzina, osoby nakłaniające do zabiegu i lekarz. Kobiecie, która dopuściła się aborcji nie grozi nic. Lekarze coraz częściej są karani, zazwyczaj grzywną i tymczasową utratą prawa do wykonywania zawodu. Na mocy artykułu 1 53k.k. ten, kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo 1 0 gal en Ogromna dyspropocja pomiędzy legalnymi, a nielegalnymi przypadkami aborcji świadczy o słabości polskiego prawa, które tak bardzo jest omijane. Spektakularne ukaranie kilku lekarzy nie rozwiązuje problemu, jakim jest rozwinięte podziemie aborcyjne. Nie chciałabym cytować członków Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ale nie wolno udawać, że nie ma problemu. Należy go rozwiązać, a coraz surowsze prawo, które nie jest respektowane, nic w tej sytuacji nie zmienia. N ietrudno jest usłyszeć dzisiaj głosy skrajnie liberalne na temat początku ludzkiego życia. Tymczasem wg najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ośrodek IQS w grupie Polaków we wrześniu 201 0r., 88% ankietowanych uznało za pewnik, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, zaś 90% zgodziło się ze stwierdzeniem, że dziecko ma bezwarunkowe prawo do życia. Kwestia stanowiska wobec problemu aborcji jest dużo mniej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy embrion jest człowiekiem?. Jeśli uznamy, że nie, to aborcja nie jest problemem, ale sprawą osobistą każdej kobiety, która ma prawo do swojego brzucha. Natomiast odpowiedź twierdząca, zmienia spojrzenie na tę kwestię - nie wolno go zabijać, tak jak każdego innego bezbronnego i niewinnego obywatela. Jak każdy z nas wie, od momentu zapłodnienia, czyli połączenia komórki jajowej z plemnikiem, powstaje zygota, która posiada swój unikatowy i niepowtarzalny materiał genetyczny. Nie jest to komórka należąca do matki, ani do ojca, ale nowa osoba. Już od tego momentu następuje rozwój, który nie jest wymuszony z zewnątrz, a środowisko wewnątrzmaciczne jest na tym etapie konieczne, tak samo jak każdemu z nas potrzebny jest tlen. Zygota, morula, blastula, blastocysta, noworodek, niemowlę, nastolatek, osoba dorosła, staruszek to nazwy różnych etapów życia tego samego człowieka. Co więcej Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z dnia 1 8 XI zakazał w krajach Unii patentowania komórek macierzystych, których pozyskanie wiąże się z uśmierceniem embrionu. Luksemburski trybunał uznał, że poczęcie - bez

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI

PRAWA KOBIET W SFERZE PROKREACJI BIBLIOGRAFIA 1. Aktualne dane statystyczne o kobietach, oprac. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1999 r. 2. Dane Centrum Organizacji i Ekonomii Służby

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 3 (20) ZIMA 2004/05 Numer otwiera relacja dr. Zdzisława Grzelaka, wiceprezesa naszego Stowarzyszenia, z kongresu Światowej Federacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 2 3 (39 40) LATO 2011 Ponieważ zebrało się dużo istotnych materiałów, ten Biuletyn ma podwójną objętość. Stowarzyszenie poniosło bolesną

Bardziej szczegółowo

Farmacja. dwa miesiące z nową ustawą. praktyczna. ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie

Farmacja. dwa miesiące z nową ustawą. praktyczna. ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 3 (52) Marzec 2012 Cena: 6,70 zł psychologia ryzyko w pracy naucz się kalkulować zagrożenie zdrowie

Bardziej szczegółowo

Wirus. Skutki uboczne terapii. Wyniki badań. Uczymy jak je odczytywać. historia komórkowego pasożyta

Wirus. Skutki uboczne terapii. Wyniki badań. Uczymy jak je odczytywać. historia komórkowego pasożyta 2/07 Grudzień Wyniki badań Uczymy jak je odczytywać Wirus historia komórkowego pasożyta Skutki uboczne terapii Jakich objawów możemy się spodziewać podczas leczenia? spis treści 04-05 listy do redakcji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas!

Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas! Świat jest niesamowity! Numer 1/2012 [6] Dodatek do Gazety AMG 2012, nr 1 [253] Twoje: studia, uczelnia, życie, przyszłość. Zawsze odważnie, konkretnie i na czas! 1 RemediuM 1/2012 Świat A.D. 2012 Polub

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6 E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146 ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak 05 2011 PISMO IZB LEKARSKICH Palenie sprawa życia i śmierci s. 6 R E K L A M A PISMO IZB LEKARSKICH Obniżanie kosztów Część nowych

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

Czeka nas wiele zmian, ale najpierw wakacje. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 6 7 (195) czerwiec lipiec 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Czeka nas wiele zmian, ale najpierw wakacje. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 6 7 (195) czerwiec lipiec 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 6 7 (195) czerwiec lipiec 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

Raport: FILTRY ŻYCIA. 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy

Raport: FILTRY ŻYCIA. 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy 109 LISTOPAD 2012 9 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy Raport: FILTRY ŻYCIA DOBRA STRATEGIA TO PODSTAWA 12 NIEBEZPIECZNE ODPADY 18 DROGOCENNE TŁUSZCZE 26 GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI FARMACEUTY 30 ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (20) październik grudzień 2012 Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprezentowania

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję Palium Jak ja się czuję Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, Grzecznie mu odpowiadam, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,

Bardziej szczegółowo

wykład nik Szczęścia nigdy za wiele ...nie czytać na wykładach! styczeń 08 WWW.KNM.HOME.PL/WYKLADNIK WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU

wykład nik Szczęścia nigdy za wiele ...nie czytać na wykładach! styczeń 08 WWW.KNM.HOME.PL/WYKLADNIK WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WYDAWCA: KOŁO NAUKOWE MARKETINGU WWW.KNM.HOME.PL/WYKLADNIK wykład...nie czytać na wykładach! nik styczeń 08 MIESIĘCZNIK WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA Szczęścia nigdy za wiele Strona 2 Zagraliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport: GDY BOLI I PĘKA

Raport: GDY BOLI I PĘKA 122 MARZEC 2014 2 ISSN 1895-3557 Nakład 12 000 egzemplarzy Raport: GDY BOLI I PĘKA FARMACEUCI TRACĄ MILIONY 12 POMAGAJĄ I SZKODZĄ 22 LEK W KAPSUŁCE 26 CZY WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? 34 RAK NA CELOWNIKU 62

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Zdrowie zaczyna się wraz z wiedzą dr Matthias Rath Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Umysł człowieka jest jak spadochron. Zamknięty, nie spełnia swojej funkcji. Frank Zappa Spis treści Jak

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem

Farmacja. Opieka. przyszłości. praktyczna. Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta do kontaktu z lekarzem PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 1-2 (72) Styczeń-Luty 2014 Cena: 6,70 zł psychologia Straszyć czy zachęcać Jak mobilizować pacjenta

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEPKOWSKA Zmiany dają siłę. Joanna NOWY ROK, CZAS NA ZMIANY

SZCZEPKOWSKA Zmiany dają siłę. Joanna NOWY ROK, CZAS NA ZMIANY ISSN 1733-5256 MIESIĘCZNIK DLA FARMACEUTÓW STYCZEŃ 2009 NOWY ROK, CZAS NA ZMIANY Jak wykreować swój nowy wizerunek Co warto zmodernizować w aptece Czy noworoczne postanowienia to tylko marzenia? Joanna

Bardziej szczegółowo

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009 8/III/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał III 2009 TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSOR PFED:

Bardziej szczegółowo

Seniorze, trzymaj formę! Aktywność fizyczna osób starszych ANDRZEJ SUPRON JERZY SZCZAKIEL HELENA PILEJCZYK BOGDAN KOWALCZYK RYSZARD SZURKOWSKI

Seniorze, trzymaj formę! Aktywność fizyczna osób starszych ANDRZEJ SUPRON JERZY SZCZAKIEL HELENA PILEJCZYK BOGDAN KOWALCZYK RYSZARD SZURKOWSKI BOGDAN KOWALCZYK ANDRZEJ SUPRON JERZY SZCZAKIEL HELENA PILEJCZYK Maciej Zdziarski Seniorze, trzymaj formę! Aktywność fizyczna osób starszych RYSZARD SZURKOWSKI PROF. EWA KOZDROŃ PROF. TOMASZ ZDROJEWSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7 Drodzy Czytelnicy! Okazuje się, że każdy może być artystą. Być może jest to zaskakujące stwierdzenie, ale jednak... Oczywiście, nie każdy może być autorem książek, które wejdą do historii literatury. Nie

Bardziej szczegółowo