UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009

2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych uczelni i przez nich akceptowane OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIE LO NO GÓR SKIE GO Zielona Góra; ul. Podgórna 50 tel./fax (068) /64; Druk: Zak³ad Poligraficzny UZ

3 Spis treści Spis treści Wydziały Wydział Artystyczny... 6 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Piony Organizaczyjne Rektora i Prorektorów Pion Rektora Biuro Prawne Biuro Promocji Akademickie Radio Index Dział Osobowy Stanowisko ds. Audytoru Wewnętrznego Stanowisko ds. Obronnych Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Pion Prorektora ds. Rozwoju Biuro Prorektora ds. Rozwoju Dział Analiz i Planowania Dział Programów Unijnych Dział Aparatury Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Dział Dystrybucji, Marketingu i Promocji Zakład Poligrafii Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biblioteka Uniwersytecka Centrum Komputerowe Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

4 4 Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Park Naukowo-Technologiczny Pion prorektora ds. studenckich Dział Spraw Studenckich Pełnomocnik Rektora Ds. Domów, Stołówek i Klubów Studenckich Biuro Karier Sekcja Rekrutacji Poradnia Młodzieżowa Pion Prorektora ds. jakości Kształcenia Dział ds. Organizacji Kształcenia Zespół Roboczy ds. Jakości Kształcenia Dział ds. Jakości Kształcenia Studium Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pion Organizacyjny kanclerza Jednostki bezpośrednio podległe kanclerzowi Dział Inwestycji Dział Socjalny Sekcja BHP Sekcja PPoż Kancelaria Ogólna i Archiwum Ośrodek Jeździecki Zastępca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowcy Kwestor Kwestura Zastępca kanclerza ds. technicznych Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dział Gospodarczy Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Sekcja Eksploatacji Sekcja Obsługi Podmiotów Gospodarczych Dział Techniczny Sekcja Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń Sekcja ds. Administrowania Obiektami Budowlanymi Sekcja Głównego Energetyka Sekcja Obsługi Technicznej Dział Zaopatrzenia Sekcja Dostaw Sekcja Transportu Sekcja Obsługi Informatycznej

5 WYDZIAŁY

6 6 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. Piotr Szurek PRODZIEKAN ds. studenckich dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ PRODZIEKAN ds. nauki dr Barbara Literska Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Zakład Dydaktyki Muzyki Zakład Dyrygowania Zakład Teorii Muzyki przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak kierownik: przew. kwal. II Ryszard Zimnicki, prof. UZ kierownik: prof. dr hab. Janina Fyk kierownik: przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ kierownik: przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Architektury Wnętrz Zakład Grafiki Zakład Malarstwa i Rysunku dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ przew. kwal. I Norman Smużniak kierownik: prof. Włodzimierz Dreszer kierownik: prof. Piotr Szurek kierownik: prof. Stanisław Kortyka Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej KIEROWNIK dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Pracownia Malarstwa i Edukacji Twórczej kierownik: przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Pracownia Rysunku i Multimediów kierownik: prof. Wojciech Müller 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne architektura wnętrz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika jazz i muzyka estradowa malarstwo studia niestacjonarne architektura wnętrz

7 7 grafika malarstwo studia drugiego stopnia studia stacjonarne edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych malarstwo studia niestacjonarne malarstwo malarstwo (2,5-letnie, magisterskie uzupełniające) specjalność: fotografia studia jednolite magisterskie studia stacjonarne edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej malarstwo 2.2. Studia podyplomowe wydział nie prowadzi 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 235 studia niestacjonarne 167 studia doktoranckie Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na ) studia stacjonarne 51 studia niestacjonarne 37 studia doktoranckie Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2008/09 (od do ) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek architektura wnętrz 3 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 7 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 4 grafika 1 jazz i muzyka estradowa 5 malarstwo 4 studia niestacjonarne kierunek architektura wnętrz 1

8 8 studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5 malarstwo 4 studia niestacjonarne malarstwo 12 malarstwo (2,5-letnie, magisterskie uzupełniające) specjalność: fotografia 24 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 malarstwo 9 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2008/2009 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: architektura wnętrz 14 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 13 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 12 grafika 9 jazz i muzyka estradowa 8 malarstwo 8 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 10 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 19 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: architektura wnętrz 30 grafika 19 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunki: malarstwo Na rok akademicki 2009/2010 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym:

9 9 architektura wnętrz limit 20 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 17 grafika limit 9 jazz i muzyka estradowa limit 9 malarstwo limit 8 drugiego stopnia w tym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 12 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 malarstwo limit 8 studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: architektura wnętrz limit 24 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 grafika limit 24 malarstwo limit 24 drugiego stopnia w tym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 malarstwo limit Ocena trendów rekrutacyjnych W tegorocznym lipcowym naborze (2009/10) ranking kierunków przedstawia się następująco: grafika (3,7 osoby na 1 miejsce), jazz i muzyka estradowa (2,9 osoby na 1 miejsce), architektura wnętrz (2 osoby na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (1 osoba na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (0,9 osoby na 1 miejsce), malarstwo (0,6 osoby na 1 miejsce). W pierwszym naborze limity zostały wypełnione na pięciu kierunkach (w zakresie od %), jedynie na malarstwie uzyskano wynik niższy (62,5%). Ów ranking potwierdza tendencję utrzymującą się w poprzednich latach i wskazuje na szczególną popularność trzech pierwszych kierunków artystycznych. Na uwagę zasługuje niewielki wzrost zainteresowania dwoma kierunkami o profilu nauczycielskim edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych i edukacją artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Natomiast słabszy wynik na malarstwie nie daje jeszcze powodów do niepokoju (ze względu na elitarność kierunku tendencja ta może się odwrócić w przyszłym roku). Wyniki obecnej rekrutacji uzasadniają bogatą ofertę edukacyjną wydziału, która wychodzi naprzeciw zainteresowaniom artystycznie uzdolnionej młodzieży.

10 10 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2008/2009 stypendium socjalne 67 na kwotę zł stypendium na wyżywienie 67 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe 29 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce 116 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie --- na kwotę --- zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 19 na kwotę zł zapomogi 29 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą liczba studentów wyjeżdżających: 4 liczba studentów przyjeżdżających: 4 Współpraca z uczelniami prowadzącymi kształcenie artystyczne: Falmouth University College (Wielka Brytania), Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja) oraz z Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) Działalność studentów Studenci wydziału realizują swe pasje artystyczne i naukowe w dwóch kołach naukowych. Pracownia Wolnego Wyboru jest kołem studentów z kierunków plastycznych, a głównym nurtem ich działalności jest prezentacja lokalnej i ogólnopolskiej twórczości studenckiej w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych. W Kole Naukowym Vox Humana zrzeszona jest grupa studentów kierunków muzycznych, którzy w swojej pracy skupiają się na interpretacji i wykonawstwie muzyki dawnej. Szczególnymi formacjami muzycznymi są: Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Big-Band Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trzon tych zespołów stanowią studenci kierunków muzycznych Wydziału Artystycznego. Znaczna część artystycznej aktywności studenckiej jest realizowana poza kołami naukowymi, w ramach indywidualnych projektów artystycznych (muzycznych i plastycznych) realizowanych na terenie całego kraju: Hryniewicz Grzegorz, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (rok V/5) 14 grudnia 2008 r., Teatr Lubuski, organizacja czwartej edycji Akcji Charytatywnej Warto jest pomagać. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński; Styczeń 2009 r., Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu; organizacja koncertu dla pacjentów szpitala; Marzec 2009 r., wydanie płyty audio Zielonogórski Musical Studenty, nagranej w RecPublica Studios w Lubrzy; 8 kwietnia 2009 r., premiera Zielonogórskiego Musicalu Studenty (libretto, muzyka, reżyseria, przygotowanie wokalne Grzegorz Hryniewicz, scenariusz Krystian Saja, choreografia Renata Terlikowska, teksty Agnieszka Hryniewicz, Krystian Saja, Grzegorz Hryniewicz, kierownik muzyczny Wojciech Zandecki, video Marzena Więcek); Katarzyna Mirowska (wokalistka) kierunek: jazz i muzyka estradowa (rok III/3) czerwiec 2008, udział w koncercie Debiuty podczas 45 KFPP w Opolu;

11 11 czerwiec 2008, udział w koncercie Trendy podczas festiwalu Top Trendy Sopot Festival. Występ z zespołem Mikromusic; 11 wrzesień 2008, Jazz Klub Rura, Wrocław, premiera autorskiego projektu The true story of Jacob Gershowitz w 110 rocznicę urodzin George a Gershwina. Wykonawcy: Kasia Mirowska Quartet z gościnnym udziałem Piotra Barona. Kolejne koncerty we Wrocławiu, Oławie, Lubinie, Trzebnicy, Legnicy, Radomsku. wrzesień 2008, Antonin, występ z zespołem The Sound Office na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni; listopad 2008, występ zespołu Kasia Mirowska Quartet podczas Międzynarodowego Festiwalu Scenarzystów Interscenario, organizowanego przez Roberta Gonerę; listopad 2008, Teatr Nowy w Poznaniu, współpraca w zakresie wokalnego przygotowania aktorów, spektakl Sen Nocy Letniej w reż. Wojciecha Kościelniaka; grudzień 2008, Białystok, udział w koncercie telewizyjnym Solidarni z Białorusią. marzec/kwiecień 2009, koncerty z amerykańskim perkusistą Frankiem Parkerem (m.in. na festiwalu Świdnickie Noce Jazzowe). Pełna informacja nt. działalności artystycznej studentki jest dostępna na stronie: Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Hryniewicz Grzegorz, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (rok V/5) Maj 2009 r., laureat nagrody Lubuski Laur Oświaty. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 5 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent adiunkt z habilitacją 3 adiunkt 22 starszy wykładowca z doktoratem 2 starszy wykładowca bez doktoratu 4 wykładowca 3 asystent z doktoratem 2 asystent 3 Razem: 59 pracownicy inżynieryjno-techniczni 3 administracja 6 Razem: 9 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2008 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 1

12 12 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, II stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 2 architektura wnętrz (studia I stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 malarstwo (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 1 grafika (studia I stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2008/2009 roku stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskała Anna Owsian-Matyja stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka uzyskał Jakub Stankiewicz stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne uzyskała Magdalena Gryska 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2008 za rok 2007 Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. zw. Irena Marciniak Prof. zw. Jan Gawron Prof. przew. kwal. II Piotr Szurek Za całokształt dorobku naukowego Za całokształt dorobku naukowego Za uzyskanie tytułu naukowego profesora dr Lidia Głuchowska Nagroda za osiągnięcia naukowe II

13 Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin niedociążenia Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej Instytut sztuk Pięknych Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Razem Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba wykładowe 9 ćwiczeniowe 52 seminaryjne 2 laboratoryjne 14 Razem Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ Polska współczesna muzyka jazzowa Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr Jarosław Łukasik Instytut Sztuk Pięknych 3. przew. kwal. I Norman Smużniak Instytut Sztuk Pięknych 4. przew. kwal. I Radosław Czarkowski Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Wpływ kultury popularnej na malarską narrację współczesnej sztuki Analiza form ekspresji w malarstwie współczesnym BEGRAB MEIN HERZ poszukiwanie Absolutu 5.2. Działalność statutowa Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji Wzajemne przenikanie się form ekspresji pomiędzy dziedzinami artystycznymi sztuk wizualnych w sztuce współczesnej Tożsamość a kultura nowych mediów 5.3. Projekty badawcze BRAK Międzynarodowe oraz finansowane przez UE - brak Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego brak

14 Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne, , konferencja krajowa. Współorganizator: Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 5.5. Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 45 w tym nabytych w roku akademickim 2008/2009: 7 Liczba stacji roboczych: 45 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 28 w tym serwerów: 5.6. Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Współpraca naukowa i artystyczna: współpraca instytucjonalna: Falmouth University College (Wielka Brytania), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), mgr Patrycja Wilczek Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) nauki o sztuce, dr Lidia Głuchowska; Cantenbury Christ Church University, Music Departament (Kent, Wielka Brytania); nauki o sztuce, dr Barbara Literska, dr Tomasz Kienik Hochschule Lausitz, Cottbus (Niemcy), sztuki muzyczne, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz, przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ udział w komitecie reakcyjno-doradczym kwartalnika 20th Century Music (Cambridge University Press), badania nad muzyką XX wieku w kontekście teoretycznym, historycznym i społeczno-politycznym, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i związkach twórczych: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies; Nordic Avant-Garde Research Network; Polska Rada Naukowa w Niemczech (przy PAN w Belinie); Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków i Konserwatorów Sztuki; Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie Wir ; Roger Loewig Gesellschaft e.v., dr Lidia Głuchowska współpraca indywidualna: wystawy w centrach sztuki i galeriach (sztuki piękne, sztuki projektowe): Chiny, przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ Francja, prof. Piotr Szurek Kanada, dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ; Prof. Wojciech Müller Niemcy, Prof. W. Müller, przew. kwal. II L. Knaflewski, prof. UZ; przew. kwal. I Norman Smużniak; prof. P. Szurek Rumunia: prof. P. Szurek koncerty solowe i zespołowe: Francja, Abbaye de Nieul,9. Festival Abbayes, realizacja partii klawesynu wraz z Orkiestrą Kameralną PR Amadeus (w repertuarze: J.S. Bach- Koncert brandenburski nr 3); prof. zw. Dorota Frąckowiak-Kapała. Hiszpania, Saragossa EXPO 2008, koncert Big Bandu UZ z Urszulą Dudziak; przew. kwal. I Jerzy Szymaniuk.

15 15 Wegry, Sala koncertowa Vikar Sandor Zeneiskola, recital fortepianowy (w repertuarze: D. Scarlatti, F. Chopin, L. van Beethoven, C. Debussy); prof. zw. Dorota Frąckowiak- Kapała. Niemcy, (Oberhausen, Wupertal, Duseldorf), koncerty z KWARTETEM JANA PTASZYNA WRÓBLEWSKIEGO; przew. kwal. II Jacek Niedziela, prof. UZ Ocena działalności naukowej Wydziału Działalność naukowa Wydziału Artystycznego jest skoncentrowana w trzech jednostkach, dwie z nich Instytut Sztuk Pięknych, Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej działają w dyscyplinach sztuki piękne i sztuki projektowe (wg Uchwały CK ds. SiT z dnia z dnia 24 października 2005 r.). W dyscyplinie nauki o sztuce aktywne są dwie jednostki Instytut Sztuk Pięknych oraz Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej. Wieloaspektowość prac naukowych wydziału wynika z jego złożonej struktury z obecności artystów-plastyków, realizujących się zasadniczo w indywidualnych działaniach twórczych oraz z obecności niewielkiej grupy pracowników naukowych (8 osób) o rozległych zainteresowaniach muzycznych i plastycznych. Taka struktura sprzyja działalności naukowej, której efekty zostały ogłoszone w formie: 5 referatów na konferencjach ogólnopolskich, 5 referatów na konferencjach międzynarodowych oraz 33 publikacji (w tym jednej monografii) Informacja o głównych kierunkach prac jednostki W dyscyplinach sztuki piękne i sztuki projektowe realizowane badania dotyczą przemian ekspresji artystycznej w kontekście interdyscyplinarnego przenikania się plastycznej wypowiedzi twórczej. Punkt ciężkości położony jest przede wszystkim na rozpoznanie i zdefiniowanie nowych mediów artystycznych, mających wpływ na rozwój sztuki współczesnej. Prace badawcze w zakresie dyscypliny nauki o sztuce dotyczą paradoksów awangardowego internacjonalizmu w perspektywie polsko-niemieckich związków artystycznych oraz generalnie zakresu dziejów polsko-niemieckiego sąsiedztwa kulturalnego. Ważnym problemem jest również określenie miejsca sztuk plastycznych w kontekście interdyscyplinarnym: szczególnie w relacji do teatru i literatury (Instytut Sztuk Pięknych). Problemy badawcze w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej koncentrują się na polskiej twórczości muzycznej XIX i XX wieku w odniesieniu do jej cech stricte artystycznych (twórczość F. Chopina, T. Bairda, K. Serockiego) oraz w kontekście jej totalitarnych uwarunkowań. Uzupełnieniem tego głównego nurtu badań jest problematyka dotycząca rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześciolatków). 6. Działalność wydawnicza (za 2008 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych): Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane): 6 w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej: Publikacje recenzowane (Artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Patenty, wzory użytkowe: brak 6.5. Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) brak

16 16 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Kadra wydziału działa w dwóch sferach naukowej i artystycznej. Artyści plastycy, działający w dyscyplinach: sztuki piękne oraz sztuki projektowe, zaprezentowali swoją twórczość (łącznie 216 dzieł) w ramach 67 wystaw (w tym 25 indywidualnych i 42 zbiorowych). Wszystkie wystawy indywidualne odbyły się w Polsce, natomiast 9 spośród wystaw zbiorowych miało miejsce poza granicami kraju (Niemcy 4; Francja 2; Kanada 1; Chiny 1; Rumunia 1). Kunszt twórczy, wykonawczy oraz interpretacyjny artystów muzyków (kompozytorów, dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów) został zaprezentowany w ramach 228 koncertów publicznych (w tym 18 koncertów zagranicznych), w sześciu nagraniach CD, sześciu rejestracjach radiowych i jednej rejestracji telewizyjnej. Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników wydziału wymienić należy: Wystawy indywidualne BERLINER LISTE, FAIR FOR CONTEMPORARY ART, BERLIN; ; Prof. UZ Leszek Knaflewski Autoportret grafika, rysunek, malarstwo, Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki UZ, Zielona Góra, czerwiec 2008; Prof. Piotr Szurek Grand Reserva, Galeria Studio, Warszawa; ; Prof. UZ Ryszard Woźniak Wystawy zbiorowe SHIFTING INDENTITY VISUAL PRODUCTION LI SPACE, BEIJING, CHINY; ; Prof. UZ L. Knaflewski ASIAN GATES, KUNSTHALLE FAUST, HANNOVER; ; prof. UZ L. Knaflewski Wizje media pięciu artystów z Poznania; Triangle Gallery of Visual Arts; Calgary (Kanada), ; prof. W. Müller, prof. UZ A. Bobrowski Tożsamość grafiki", Galeria Profil, Galeria CK Zamek, Poznań; ; Prof. Wojciech Müller, Prof. P. Szurek Le visage qui s efface, de Giacometti a Baselitz ; Hotel Des Arts, Toulon, Francja; , Prof. Piotr Szurek Die Gegenwartige Polnische Zeichnung und Druckgraphik Wettbewerb um Daniel- Chodowiecki-Preis ; Akademie Der Kunste, Berlin; maj 2008; prof. Piotr Szurek wystawa zbiorowa pracowników KSiKP WA UZ pt. Miejsce do mieszkania miejsce do kochania... ; wystawa prezentowana była w trzech miejscach w Polsce: Galeria BWA, Zielona Góra ( ), Galeria Miejska Wrocław ( ), Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk ( ). Nagrania płyta CD: Sarmatia Triumphans Musica Restituta V; wyd.: Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki 2008, ACC 1/2008; wyk.: Maciej Straburzyński, Krzysztof Kozarek, Accademia dell Arcadia, Bartłomiej Stankowiak dyrygent płyta DVD: Renaissance & Baroque; wyd. IMC Music Publisher Ltd. 2008, Japonia; pięciopłytowy album DVD wyk.: Accademia dell Arcadia, Bartłomiej Stankowiak dyrygent płyta CD: Modest Musorgski Z izby dziecięcej/bez słońca/pieśni i tańce śmierci; wyd. DUX 2008; wyk.: Bogumiła Tarasiewicz mezzosopran; Karol Schmidt fortepian płyta CD: Forever Green Zawsze Zielona; wyd. ZSJ CD 02/2008; wyk.: Urszula Dudziak, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego; Jerzy Szymaniuk dyrygent, aranżer

17 17 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2009/20010 Do najważniejszych zadań wydziału należą: przygotowanie wniosku do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych rozwój młodej kadry naukowej przygotowanie programów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez wydział objęcie patronatem i prowadzenie Galerii Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w gmachu Rektoratu UZ poszerzenie współpracy z władzami miasta Zielona Góra i województwa Lubuskiego działania artystyczne na rzecz społeczności lokalnej Rola Wydziału Artystycznego UZ na terenie województwa lubuskiego jest szczególnie ważna, gdyż na obszarze tym nie istnieje inna szkoła wyższa, kształcąca kadry do prowadzenia działalności artystycznej (muzycznej i plastycznej) na rzecz społeczności lokalnej. Ten zakres działań opiera się na pielęgnowaniu rodzimej twórczości, artystycznej aktywizacji ludzi starszych (np. wykłady oraz koncerty pracowników wydziału dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Zielonej Górze) oraz dzieci i młodzieży (np. przez warsztaty jazzowe, Małą Akademię Jazzu), merytorycznej pomocy w działalności świetlic terapeutycznych ( Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Tęcza ) oraz w realizacji amatorskich-szkolnych konkursów plastycznych oraz muzycznych, propagowaniu najnowszej profesjonalnej twórczości własnej-lokalnej oraz tej o zasięgu ogólnopolskim (np. Galeria Sztuki przy Bibliotece UZ, Stowarzyszenie Zachęta, Międzynarodowe Triennale Grafiki, coroczny festiwal Green Town of Jazz ). Obok kontynuacji wymienionych działań planowane są nowe akcje np. Letnia szkoła sztuki Lato 2010, adresowana do społeczności lokalnej, z bogatą ofertą zajęć artystycznych.

18 18 wydział Ekonomii i ZARZĄDZANIA 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Prodziekani Ds. Nauki dr hab. inż. Daniel Fic prof. UZ Ds. Jakości Kształcenia dr hab. Ilona Politowicz prof. UZ Ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Witkowski Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Kierownik Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Kierownik Zakład Komunikacji Wizualnej dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Kierownik Zakład Makroekonomii i Finansów dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Kierownik Zakład Marketingu dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ Kierownik Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Psychologii Zarządzania dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Administracją Publiczną dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Strategicznego dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Kierownik 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE

19 Studia podyplomowe yarządzanie w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych (33 słuchaczy) komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (16 słuchaczy) 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 779 studia niestacjonarne 680 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 sierpnia 2009 r.) kierunek zarządzanie studia stacjonarne 2710 studia niestacjonarne 4378 kierunek ekonomia studia stacjonarne 41 studia niestacjonarne 18 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2008/2009 (od do ): kierunek zarządzanie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 123 studia niestacjonarne 71 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 63 studia niestacjonarne 63 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne 34 kierunek ekonomia studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 41 studia niestacjonarne 18 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2008/2009 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: zarządzanie 109 ekonomia 98 bezpieczeństwo narodowe 92 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek: zarządzanie 140

20 20 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: zarządzanie 140 ekonomia 101 bezpieczeństwo narodowe 103 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek: zarządzanie Na rok akademicki 2009/2010 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek zarządzanie limit 150 kierunek ekonomia limit 180 kierunek bezpieczeństwo narodowe limit 180 drugiego stopnia kierunek zarządzanie limit 120 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek zarządzanie limit 120 kierunek ekonomia limit 90 kierunek bezpieczeństwo narodowe limit 60 drugiego stopnia kierunek zarządzanie limit Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2008/2009 stypendium socjalne 270 na kwotę zł stypendium na wyżywienie 270 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe 101 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce 431 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie 3 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 38 na kwotę zł zapomogi 61 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania mogą uczestniczyć w programie Socrates Erasmus, który jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (LLP The Lifelong Learning Programme). Studenci mają możliwość studiowania w Uniwersytecie Technicznym w Cottbus oraz na Uniwersytecie w Kaiserslautern. W roku akademickim 2008/2009 podpisano umowę z Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie. W roku akad. 2008/2009 nikt nie brał udziału w wymianie Działalność studentów Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje 10 kół naukowych. Są to następujące koła zainteresowań: Koło Naukowe Logistyki opiekun dr inż. Krzysztof Witkowski (9 człon-

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy z

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku

UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku UCHWAŁA Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku P R O J E K T w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN Kierunek MECHANIKA i BUDOWA MASZYN realizowany na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Zapraszamy ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, tel./fax (023) 672 30

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

prof. Andrzej Materka

prof. Andrzej Materka prof. Andrzej Materka Prezentacja kandydata na stanowisko rektora PŁ Spotkanie przedwyborcze, 27 marca 2008 Plan prezentacji Wykształcenie i droga zawodowa Osiągnięcia w Politechnice Łódzkiej Politechnika

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu Punktów ECTS Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 209/2014/XXIII z 9 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo