UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009

2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych uczelni i przez nich akceptowane OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIE LO NO GÓR SKIE GO Zielona Góra; ul. Podgórna 50 tel./fax (068) /64; Druk: Zak³ad Poligraficzny UZ

3 Spis treści Spis treści Wydziały Wydział Artystyczny... 6 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Piony Organizaczyjne Rektora i Prorektorów Pion Rektora Biuro Prawne Biuro Promocji Akademickie Radio Index Dział Osobowy Stanowisko ds. Audytoru Wewnętrznego Stanowisko ds. Obronnych Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej Pion Prorektora ds. Rozwoju Biuro Prorektora ds. Rozwoju Dział Analiz i Planowania Dział Programów Unijnych Dział Aparatury Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Dział Dystrybucji, Marketingu i Promocji Zakład Poligrafii Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Biblioteka Uniwersytecka Centrum Komputerowe Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

4 4 Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Park Naukowo-Technologiczny Pion prorektora ds. studenckich Dział Spraw Studenckich Pełnomocnik Rektora Ds. Domów, Stołówek i Klubów Studenckich Biuro Karier Sekcja Rekrutacji Poradnia Młodzieżowa Pion Prorektora ds. jakości Kształcenia Dział ds. Organizacji Kształcenia Zespół Roboczy ds. Jakości Kształcenia Dział ds. Jakości Kształcenia Studium Nauki Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pion Organizacyjny kanclerza Jednostki bezpośrednio podległe kanclerzowi Dział Inwestycji Dział Socjalny Sekcja BHP Sekcja PPoż Kancelaria Ogólna i Archiwum Ośrodek Jeździecki Zastępca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowcy Kwestor Kwestura Zastępca kanclerza ds. technicznych Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dział Gospodarczy Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Sekcja Eksploatacji Sekcja Obsługi Podmiotów Gospodarczych Dział Techniczny Sekcja Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi Sekcja Przygotowania Zamówień i Rozliczeń Sekcja ds. Administrowania Obiektami Budowlanymi Sekcja Głównego Energetyka Sekcja Obsługi Technicznej Dział Zaopatrzenia Sekcja Dostaw Sekcja Transportu Sekcja Obsługi Informatycznej

5 WYDZIAŁY

6 6 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. Piotr Szurek PRODZIEKAN ds. studenckich dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ PRODZIEKAN ds. nauki dr Barbara Literska Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Zakład Dydaktyki Muzyki Zakład Dyrygowania Zakład Teorii Muzyki przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ przew. kwal. I Bartłomiej Stankowiak kierownik: przew. kwal. II Ryszard Zimnicki, prof. UZ kierownik: prof. dr hab. Janina Fyk kierownik: przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ kierownik: przew. kwal. II Juliusz Karcz, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA Zakład Architektury Wnętrz Zakład Grafiki Zakład Malarstwa i Rysunku dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ przew. kwal. I Norman Smużniak kierownik: prof. Włodzimierz Dreszer kierownik: prof. Piotr Szurek kierownik: prof. Stanisław Kortyka Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej KIEROWNIK dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Pracownia Malarstwa i Edukacji Twórczej kierownik: przew. kwal. II Ryszard Woźniak, prof. UZ Pracownia Rysunku i Multimediów kierownik: prof. Wojciech Müller 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne architektura wnętrz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika jazz i muzyka estradowa malarstwo studia niestacjonarne architektura wnętrz

7 7 grafika malarstwo studia drugiego stopnia studia stacjonarne edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych malarstwo studia niestacjonarne malarstwo malarstwo (2,5-letnie, magisterskie uzupełniające) specjalność: fotografia studia jednolite magisterskie studia stacjonarne edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej malarstwo 2.2. Studia podyplomowe wydział nie prowadzi 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 235 studia niestacjonarne 167 studia doktoranckie Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na ) studia stacjonarne 51 studia niestacjonarne 37 studia doktoranckie Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2008/09 (od do ) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek architektura wnętrz 3 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 7 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 4 grafika 1 jazz i muzyka estradowa 5 malarstwo 4 studia niestacjonarne kierunek architektura wnętrz 1

8 8 studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5 malarstwo 4 studia niestacjonarne malarstwo 12 malarstwo (2,5-letnie, magisterskie uzupełniające) specjalność: fotografia 24 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1 malarstwo 9 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2008/2009 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: architektura wnętrz 14 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 13 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 12 grafika 9 jazz i muzyka estradowa 8 malarstwo 8 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 10 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 19 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: architektura wnętrz 30 grafika 19 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunki: malarstwo Na rok akademicki 2009/2010 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym:

9 9 architektura wnętrz limit 20 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 17 grafika limit 9 jazz i muzyka estradowa limit 9 malarstwo limit 8 drugiego stopnia w tym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 12 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 malarstwo limit 8 studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: architektura wnętrz limit 24 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 grafika limit 24 malarstwo limit 24 drugiego stopnia w tym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej limit 15 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych limit 24 malarstwo limit Ocena trendów rekrutacyjnych W tegorocznym lipcowym naborze (2009/10) ranking kierunków przedstawia się następująco: grafika (3,7 osoby na 1 miejsce), jazz i muzyka estradowa (2,9 osoby na 1 miejsce), architektura wnętrz (2 osoby na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (1 osoba na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (0,9 osoby na 1 miejsce), malarstwo (0,6 osoby na 1 miejsce). W pierwszym naborze limity zostały wypełnione na pięciu kierunkach (w zakresie od %), jedynie na malarstwie uzyskano wynik niższy (62,5%). Ów ranking potwierdza tendencję utrzymującą się w poprzednich latach i wskazuje na szczególną popularność trzech pierwszych kierunków artystycznych. Na uwagę zasługuje niewielki wzrost zainteresowania dwoma kierunkami o profilu nauczycielskim edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych i edukacją artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Natomiast słabszy wynik na malarstwie nie daje jeszcze powodów do niepokoju (ze względu na elitarność kierunku tendencja ta może się odwrócić w przyszłym roku). Wyniki obecnej rekrutacji uzasadniają bogatą ofertę edukacyjną wydziału, która wychodzi naprzeciw zainteresowaniom artystycznie uzdolnionej młodzieży.

10 10 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2008/2009 stypendium socjalne 67 na kwotę zł stypendium na wyżywienie 67 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe 29 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce 116 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie --- na kwotę --- zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 19 na kwotę zł zapomogi 29 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą liczba studentów wyjeżdżających: 4 liczba studentów przyjeżdżających: 4 Współpraca z uczelniami prowadzącymi kształcenie artystyczne: Falmouth University College (Wielka Brytania), Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja) oraz z Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) Działalność studentów Studenci wydziału realizują swe pasje artystyczne i naukowe w dwóch kołach naukowych. Pracownia Wolnego Wyboru jest kołem studentów z kierunków plastycznych, a głównym nurtem ich działalności jest prezentacja lokalnej i ogólnopolskiej twórczości studenckiej w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych. W Kole Naukowym Vox Humana zrzeszona jest grupa studentów kierunków muzycznych, którzy w swojej pracy skupiają się na interpretacji i wykonawstwie muzyki dawnej. Szczególnymi formacjami muzycznymi są: Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Big-Band Uniwersytetu Zielonogórskiego. Trzon tych zespołów stanowią studenci kierunków muzycznych Wydziału Artystycznego. Znaczna część artystycznej aktywności studenckiej jest realizowana poza kołami naukowymi, w ramach indywidualnych projektów artystycznych (muzycznych i plastycznych) realizowanych na terenie całego kraju: Hryniewicz Grzegorz, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (rok V/5) 14 grudnia 2008 r., Teatr Lubuski, organizacja czwartej edycji Akcji Charytatywnej Warto jest pomagać. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński; Styczeń 2009 r., Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu; organizacja koncertu dla pacjentów szpitala; Marzec 2009 r., wydanie płyty audio Zielonogórski Musical Studenty, nagranej w RecPublica Studios w Lubrzy; 8 kwietnia 2009 r., premiera Zielonogórskiego Musicalu Studenty (libretto, muzyka, reżyseria, przygotowanie wokalne Grzegorz Hryniewicz, scenariusz Krystian Saja, choreografia Renata Terlikowska, teksty Agnieszka Hryniewicz, Krystian Saja, Grzegorz Hryniewicz, kierownik muzyczny Wojciech Zandecki, video Marzena Więcek); Katarzyna Mirowska (wokalistka) kierunek: jazz i muzyka estradowa (rok III/3) czerwiec 2008, udział w koncercie Debiuty podczas 45 KFPP w Opolu;

11 11 czerwiec 2008, udział w koncercie Trendy podczas festiwalu Top Trendy Sopot Festival. Występ z zespołem Mikromusic; 11 wrzesień 2008, Jazz Klub Rura, Wrocław, premiera autorskiego projektu The true story of Jacob Gershowitz w 110 rocznicę urodzin George a Gershwina. Wykonawcy: Kasia Mirowska Quartet z gościnnym udziałem Piotra Barona. Kolejne koncerty we Wrocławiu, Oławie, Lubinie, Trzebnicy, Legnicy, Radomsku. wrzesień 2008, Antonin, występ z zespołem The Sound Office na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni; listopad 2008, występ zespołu Kasia Mirowska Quartet podczas Międzynarodowego Festiwalu Scenarzystów Interscenario, organizowanego przez Roberta Gonerę; listopad 2008, Teatr Nowy w Poznaniu, współpraca w zakresie wokalnego przygotowania aktorów, spektakl Sen Nocy Letniej w reż. Wojciecha Kościelniaka; grudzień 2008, Białystok, udział w koncercie telewizyjnym Solidarni z Białorusią. marzec/kwiecień 2009, koncerty z amerykańskim perkusistą Frankiem Parkerem (m.in. na festiwalu Świdnickie Noce Jazzowe). Pełna informacja nt. działalności artystycznej studentki jest dostępna na stronie: Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Hryniewicz Grzegorz, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (rok V/5) Maj 2009 r., laureat nagrody Lubuski Laur Oświaty. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 5 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent adiunkt z habilitacją 3 adiunkt 22 starszy wykładowca z doktoratem 2 starszy wykładowca bez doktoratu 4 wykładowca 3 asystent z doktoratem 2 asystent 3 Razem: 59 pracownicy inżynieryjno-techniczni 3 administracja 6 Razem: 9 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2008 edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny 1

12 12 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8 edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, II stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 2 architektura wnętrz (studia I stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 malarstwo (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 1 grafika (studia I stopnia) profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 jazz i muzyka estradowa (studia I stopnia) profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2008/2009 roku stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe uzyskała Anna Owsian-Matyja stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka uzyskał Jakub Stankiewicz stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne uzyskała Magdalena Gryska 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2008 za rok 2007 Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. zw. Irena Marciniak Prof. zw. Jan Gawron Prof. przew. kwal. II Piotr Szurek Za całokształt dorobku naukowego Za całokształt dorobku naukowego Za uzyskanie tytułu naukowego profesora dr Lidia Głuchowska Nagroda za osiągnięcia naukowe II

13 Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin niedociążenia Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej Instytut sztuk Pięknych Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Razem Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba wykładowe 9 ćwiczeniowe 52 seminaryjne 2 laboratoryjne 14 Razem Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ Polska współczesna muzyka jazzowa Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr Jarosław Łukasik Instytut Sztuk Pięknych 3. przew. kwal. I Norman Smużniak Instytut Sztuk Pięknych 4. przew. kwal. I Radosław Czarkowski Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Wpływ kultury popularnej na malarską narrację współczesnej sztuki Analiza form ekspresji w malarstwie współczesnym BEGRAB MEIN HERZ poszukiwanie Absolutu 5.2. Działalność statutowa Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej 2. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ Instytut Sztuk Pięknych 3. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji Wzajemne przenikanie się form ekspresji pomiędzy dziedzinami artystycznymi sztuk wizualnych w sztuce współczesnej Tożsamość a kultura nowych mediów 5.3. Projekty badawcze BRAK Międzynarodowe oraz finansowane przez UE - brak Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego brak

14 Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne, , konferencja krajowa. Współorganizator: Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 5.5. Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 45 w tym nabytych w roku akademickim 2008/2009: 7 Liczba stacji roboczych: 45 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 28 w tym serwerów: 5.6. Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Współpraca naukowa i artystyczna: współpraca instytucjonalna: Falmouth University College (Wielka Brytania), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), mgr Patrycja Wilczek Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) nauki o sztuce, dr Lidia Głuchowska; Cantenbury Christ Church University, Music Departament (Kent, Wielka Brytania); nauki o sztuce, dr Barbara Literska, dr Tomasz Kienik Hochschule Lausitz, Cottbus (Niemcy), sztuki muzyczne, mgr Katarzyna Kwiecień-Długosz, przew. kwal. II Maciej Ogarek, prof. UZ udział w komitecie reakcyjno-doradczym kwartalnika 20th Century Music (Cambridge University Press), badania nad muzyką XX wieku w kontekście teoretycznym, historycznym i społeczno-politycznym, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i związkach twórczych: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies; Nordic Avant-Garde Research Network; Polska Rada Naukowa w Niemczech (przy PAN w Belinie); Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków i Konserwatorów Sztuki; Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie Wir ; Roger Loewig Gesellschaft e.v., dr Lidia Głuchowska współpraca indywidualna: wystawy w centrach sztuki i galeriach (sztuki piękne, sztuki projektowe): Chiny, przew. kwal. II Leszek Knaflewski, prof. UZ Francja, prof. Piotr Szurek Kanada, dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ; Prof. Wojciech Müller Niemcy, Prof. W. Müller, przew. kwal. II L. Knaflewski, prof. UZ; przew. kwal. I Norman Smużniak; prof. P. Szurek Rumunia: prof. P. Szurek koncerty solowe i zespołowe: Francja, Abbaye de Nieul,9. Festival Abbayes, realizacja partii klawesynu wraz z Orkiestrą Kameralną PR Amadeus (w repertuarze: J.S. Bach- Koncert brandenburski nr 3); prof. zw. Dorota Frąckowiak-Kapała. Hiszpania, Saragossa EXPO 2008, koncert Big Bandu UZ z Urszulą Dudziak; przew. kwal. I Jerzy Szymaniuk.

15 15 Wegry, Sala koncertowa Vikar Sandor Zeneiskola, recital fortepianowy (w repertuarze: D. Scarlatti, F. Chopin, L. van Beethoven, C. Debussy); prof. zw. Dorota Frąckowiak- Kapała. Niemcy, (Oberhausen, Wupertal, Duseldorf), koncerty z KWARTETEM JANA PTASZYNA WRÓBLEWSKIEGO; przew. kwal. II Jacek Niedziela, prof. UZ Ocena działalności naukowej Wydziału Działalność naukowa Wydziału Artystycznego jest skoncentrowana w trzech jednostkach, dwie z nich Instytut Sztuk Pięknych, Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej działają w dyscyplinach sztuki piękne i sztuki projektowe (wg Uchwały CK ds. SiT z dnia z dnia 24 października 2005 r.). W dyscyplinie nauki o sztuce aktywne są dwie jednostki Instytut Sztuk Pięknych oraz Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej. Wieloaspektowość prac naukowych wydziału wynika z jego złożonej struktury z obecności artystów-plastyków, realizujących się zasadniczo w indywidualnych działaniach twórczych oraz z obecności niewielkiej grupy pracowników naukowych (8 osób) o rozległych zainteresowaniach muzycznych i plastycznych. Taka struktura sprzyja działalności naukowej, której efekty zostały ogłoszone w formie: 5 referatów na konferencjach ogólnopolskich, 5 referatów na konferencjach międzynarodowych oraz 33 publikacji (w tym jednej monografii) Informacja o głównych kierunkach prac jednostki W dyscyplinach sztuki piękne i sztuki projektowe realizowane badania dotyczą przemian ekspresji artystycznej w kontekście interdyscyplinarnego przenikania się plastycznej wypowiedzi twórczej. Punkt ciężkości położony jest przede wszystkim na rozpoznanie i zdefiniowanie nowych mediów artystycznych, mających wpływ na rozwój sztuki współczesnej. Prace badawcze w zakresie dyscypliny nauki o sztuce dotyczą paradoksów awangardowego internacjonalizmu w perspektywie polsko-niemieckich związków artystycznych oraz generalnie zakresu dziejów polsko-niemieckiego sąsiedztwa kulturalnego. Ważnym problemem jest również określenie miejsca sztuk plastycznych w kontekście interdyscyplinarnym: szczególnie w relacji do teatru i literatury (Instytut Sztuk Pięknych). Problemy badawcze w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej koncentrują się na polskiej twórczości muzycznej XIX i XX wieku w odniesieniu do jej cech stricte artystycznych (twórczość F. Chopina, T. Bairda, K. Serockiego) oraz w kontekście jej totalitarnych uwarunkowań. Uzupełnieniem tego głównego nurtu badań jest problematyka dotycząca rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym (pięcio- i sześciolatków). 6. Działalność wydawnicza (za 2008 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): Rozdziały w monografiach (rozdziały w wydawnictwach zwartych): Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane): 6 w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej: Publikacje recenzowane (Artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Patenty, wzory użytkowe: brak 6.5. Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) brak

16 16 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Kadra wydziału działa w dwóch sferach naukowej i artystycznej. Artyści plastycy, działający w dyscyplinach: sztuki piękne oraz sztuki projektowe, zaprezentowali swoją twórczość (łącznie 216 dzieł) w ramach 67 wystaw (w tym 25 indywidualnych i 42 zbiorowych). Wszystkie wystawy indywidualne odbyły się w Polsce, natomiast 9 spośród wystaw zbiorowych miało miejsce poza granicami kraju (Niemcy 4; Francja 2; Kanada 1; Chiny 1; Rumunia 1). Kunszt twórczy, wykonawczy oraz interpretacyjny artystów muzyków (kompozytorów, dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów) został zaprezentowany w ramach 228 koncertów publicznych (w tym 18 koncertów zagranicznych), w sześciu nagraniach CD, sześciu rejestracjach radiowych i jednej rejestracji telewizyjnej. Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników wydziału wymienić należy: Wystawy indywidualne BERLINER LISTE, FAIR FOR CONTEMPORARY ART, BERLIN; ; Prof. UZ Leszek Knaflewski Autoportret grafika, rysunek, malarstwo, Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki UZ, Zielona Góra, czerwiec 2008; Prof. Piotr Szurek Grand Reserva, Galeria Studio, Warszawa; ; Prof. UZ Ryszard Woźniak Wystawy zbiorowe SHIFTING INDENTITY VISUAL PRODUCTION LI SPACE, BEIJING, CHINY; ; Prof. UZ L. Knaflewski ASIAN GATES, KUNSTHALLE FAUST, HANNOVER; ; prof. UZ L. Knaflewski Wizje media pięciu artystów z Poznania; Triangle Gallery of Visual Arts; Calgary (Kanada), ; prof. W. Müller, prof. UZ A. Bobrowski Tożsamość grafiki", Galeria Profil, Galeria CK Zamek, Poznań; ; Prof. Wojciech Müller, Prof. P. Szurek Le visage qui s efface, de Giacometti a Baselitz ; Hotel Des Arts, Toulon, Francja; , Prof. Piotr Szurek Die Gegenwartige Polnische Zeichnung und Druckgraphik Wettbewerb um Daniel- Chodowiecki-Preis ; Akademie Der Kunste, Berlin; maj 2008; prof. Piotr Szurek wystawa zbiorowa pracowników KSiKP WA UZ pt. Miejsce do mieszkania miejsce do kochania... ; wystawa prezentowana była w trzech miejscach w Polsce: Galeria BWA, Zielona Góra ( ), Galeria Miejska Wrocław ( ), Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk ( ). Nagrania płyta CD: Sarmatia Triumphans Musica Restituta V; wyd.: Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki 2008, ACC 1/2008; wyk.: Maciej Straburzyński, Krzysztof Kozarek, Accademia dell Arcadia, Bartłomiej Stankowiak dyrygent płyta DVD: Renaissance & Baroque; wyd. IMC Music Publisher Ltd. 2008, Japonia; pięciopłytowy album DVD wyk.: Accademia dell Arcadia, Bartłomiej Stankowiak dyrygent płyta CD: Modest Musorgski Z izby dziecięcej/bez słońca/pieśni i tańce śmierci; wyd. DUX 2008; wyk.: Bogumiła Tarasiewicz mezzosopran; Karol Schmidt fortepian płyta CD: Forever Green Zawsze Zielona; wyd. ZSJ CD 02/2008; wyk.: Urszula Dudziak, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego; Jerzy Szymaniuk dyrygent, aranżer

17 17 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2009/20010 Do najważniejszych zadań wydziału należą: przygotowanie wniosku do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych rozwój młodej kadry naukowej przygotowanie programów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez wydział objęcie patronatem i prowadzenie Galerii Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w gmachu Rektoratu UZ poszerzenie współpracy z władzami miasta Zielona Góra i województwa Lubuskiego działania artystyczne na rzecz społeczności lokalnej Rola Wydziału Artystycznego UZ na terenie województwa lubuskiego jest szczególnie ważna, gdyż na obszarze tym nie istnieje inna szkoła wyższa, kształcąca kadry do prowadzenia działalności artystycznej (muzycznej i plastycznej) na rzecz społeczności lokalnej. Ten zakres działań opiera się na pielęgnowaniu rodzimej twórczości, artystycznej aktywizacji ludzi starszych (np. wykłady oraz koncerty pracowników wydziału dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Zielonej Górze) oraz dzieci i młodzieży (np. przez warsztaty jazzowe, Małą Akademię Jazzu), merytorycznej pomocy w działalności świetlic terapeutycznych ( Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Tęcza ) oraz w realizacji amatorskich-szkolnych konkursów plastycznych oraz muzycznych, propagowaniu najnowszej profesjonalnej twórczości własnej-lokalnej oraz tej o zasięgu ogólnopolskim (np. Galeria Sztuki przy Bibliotece UZ, Stowarzyszenie Zachęta, Międzynarodowe Triennale Grafiki, coroczny festiwal Green Town of Jazz ). Obok kontynuacji wymienionych działań planowane są nowe akcje np. Letnia szkoła sztuki Lato 2010, adresowana do społeczności lokalnej, z bogatą ofertą zajęć artystycznych.

18 18 wydział Ekonomii i ZARZĄDZANIA 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Prodziekani Ds. Nauki dr hab. inż. Daniel Fic prof. UZ Ds. Jakości Kształcenia dr hab. Ilona Politowicz prof. UZ Ds. Studenckich dr inż. Krzysztof Witkowski Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Kierownik Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Kierownik Zakład Komunikacji Wizualnej dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ Kierownik Zakład Makroekonomii i Finansów dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ Kierownik Zakład Marketingu dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ Kierownik Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Psychologii Zarządzania dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Administracją Publiczną dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Strategicznego dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Kierownik Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ Kierownik 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE kierunek EKONOMIA kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne kierunek ZARZĄDZANIE

19 Studia podyplomowe yarządzanie w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych (33 słuchaczy) komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (16 słuchaczy) 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 779 studia niestacjonarne 680 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 sierpnia 2009 r.) kierunek zarządzanie studia stacjonarne 2710 studia niestacjonarne 4378 kierunek ekonomia studia stacjonarne 41 studia niestacjonarne 18 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2008/2009 (od do ): kierunek zarządzanie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 123 studia niestacjonarne 71 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 63 studia niestacjonarne 63 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne 34 kierunek ekonomia studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 41 studia niestacjonarne 18 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2008/2009 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: zarządzanie 109 ekonomia 98 bezpieczeństwo narodowe 92 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek: zarządzanie 140

20 20 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: zarządzanie 140 ekonomia 101 bezpieczeństwo narodowe 103 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek: zarządzanie Na rok akademicki 2009/2010 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek zarządzanie limit 150 kierunek ekonomia limit 180 kierunek bezpieczeństwo narodowe limit 180 drugiego stopnia kierunek zarządzanie limit 120 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek zarządzanie limit 120 kierunek ekonomia limit 90 kierunek bezpieczeństwo narodowe limit 60 drugiego stopnia kierunek zarządzanie limit Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2008/2009 stypendium socjalne 270 na kwotę zł stypendium na wyżywienie 270 na kwotę zł stypendium mieszkaniowe 101 na kwotę zł stypendium za wyniki w nauce 431 na kwotę zł stypendium za wyniki w sporcie 3 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 38 na kwotę zł zapomogi 61 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania mogą uczestniczyć w programie Socrates Erasmus, który jest częścią programu Uczenie się przez całe życie (LLP The Lifelong Learning Programme). Studenci mają możliwość studiowania w Uniwersytecie Technicznym w Cottbus oraz na Uniwersytecie w Kaiserslautern. W roku akademickim 2008/2009 podpisano umowę z Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie. W roku akad. 2008/2009 nikt nie brał udziału w wymianie Działalność studentów Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje 10 kół naukowych. Są to następujące koła zainteresowań: Koło Naukowe Logistyki opiekun dr inż. Krzysztof Witkowski (9 człon-

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010

Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2009/2010 Wydział Nauk Społecznych PREWODNIK 00/010 Piotrków Trybunalski 00 PREWODNIK 00/010 espół redakcyjny: Agata Bury Jacek Jarczyński Stanisław Leszto Ewa Opala Władysław Skarbek Andrzej Witusik Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo