BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH"

Transkrypt

1 Katowice 1 Maja 88 Tel.: (0 32) do 48 Fax: (0 32) BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC OCENA STANU MIASTA, WARUNKÓW ŻYCIA ORAZ OCZEKIWANIA WOBEC WŁADZ MIEJSKICH STRESZCZENIE RAPORTU DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH Katowice, październik 2008 r. EN ISO 9001:2000

2 Spis treści Wstęp - opis badania Mieszkańcy miasta Charakterystyka demograficzna próby badawczej... 3 Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach... 3 Poziom wykształcenia... 4 Liczba osób w gospodarstwie domowym... 5 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie )... 6 Zatrudnienie... 7 Grupa społeczno-zawodowa Identyfikacja mieszkańców z Miastem Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Przyszłość miasta Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic - porównanie w latach Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) Bezpieczeństwo w mieście Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Dzielnice - zalety i wady zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych Poziom zadowolenia ze sposobu działania Urzędu Miejskiego Porównanie sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim do obsługi w innych instytucjach i firmach prywatnych Oczekiwania wobec Urzędu Miejskiego Ocena funkcjonowania służb miejskich Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta strona internetowa i Miejski Serwis Informacyjny MSI Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta Najważniejsze problemy do rozwiązania w Gliwicach Ocena planów zwiększenia liczby dróg w Gliwicach, m.in. przez budowę DTŚ Najbardziej charakterystyczny symbol Gliwic Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta

3 Wstęp - opis badania raportu stanowi prezentację i omówienie najważniejszych zagadnień badania opinii mieszkańców Gliwic przeprowadzonego we wrześniu i w październiku 2008 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przez firmę Business Consulting sp. z o.o. w Katowicach. Celem badania było uzyskanie opinii mieszkańców o stanie miasta, warunkach życia w mieście oraz zebranie informacji na temat oczekiwań gliwiczan wobec władz samorządowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, kwotowo-losowej próbie dorosłych mieszkańców Gliwic we wszystkich dzielnicach miasta. 2

4 1 Mieszkańcy miasta 1.1 Charakterystyka demograficzna próby badawczej Wiek i okres zamieszkiwania w Gliwicach Odsetek mieszkańców w przedziale wiekowym od 20 do 30 roku życia wynosi 24%, natomiast odsetek osób należących do kolejnych przedziałów wieku - od 16% do 23%. Prawie 20% respondentów mieszka w Gliwicach od ponad 30 lat, zaś największą grupę stanowią mieszkańcy, którzy zamieszkują w Gliwicach od 21 do 30 lat. 48,6% mieszkańców to rodowici gliwiczanie. Wiek Okres zamieszkiwania (bez rodowitych gliwiczan) lat 16,23% lat 10,82% lata 12,96% lat 18,37% 60 i więcej lat 22,87% lat 17,91% 8,84% 9,17% 13,74% 8,35% 6,23% 5,06% Brak odpowiedzi 0,84% Od 10 lub mniej lat Od 11 do 20 lat Od 21 do 30 lat Od 31 do 40 lat Od 41 do 50 lat Od 51 i więcej lat 3

5 Poziom wykształcenia Struktura populacji Gliwic wg poziomu wykształcenia potwierdza akademicki charakter miasta. Odsetek badanych mieszkańców Gliwic z wykształceniem wyższym (licencjat, magisterium, doktorat lub MBA) wynosi 34% i jest wyższy niż w 2006 roku o 8%. 33,08% Poziom wykształcenia 26,52% 14,18% 0,53% 6,48% 9,15% 4,88% 3,05% 2,13% Niepełne podstawowe Podstawowe Zawodowe Średnie Pomaturalne Licencjat Wyższe Podyplomowe, doktoranckie, MBA Brak odpowiedzi 4

6 Liczba osób w gospodarstwie domowym W Gliwicach jedno gospodarstwo domowe stanowią przeciętnie 3 osoby. Średnia liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie waha się od 2,6 w dzielnicach Wilcze Gardło i os. Kopernik do 3,6 w dzielnicach Brzezinka i Ostropa. Gospodarstwa domowe liczące między 2, a 4 osoby stanowią łącznie 79% badanej próby. Gospodarstwa jednoosobowe stanowią prawie 10% ogółu. Udział dużych gospodarstw domowych o liczbie 5 osób i więcej wynosi 9%. Liczba osób w gospodarstwie domowym 3 osoby 26,45% 2 osoby 29,27% 4 osoby 23,25% 1 osoba 9,76% 5 osób 6,48% Brak odpowiedzi 2,21% 6 i więcej osób 2,59% 5

7 Dochody gospodarstwa domowego (porównanie ) Średnie miesięczne dochody netto gospodarstw domowych w Gliwicach wynoszą zł. Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi zł i jest wyższy niż w 2006 roku o 322 zł. Dochody 51% gospodarstw domowych przekraczają poziom zł netto miesięcznie per capita i jest to wynik prawie dwukrotnie wyższy niż w poprzednim badaniu. W porównaniu z 2004 i 2006 rokiem nastąpiły korzystne zmiany struktury wg poziomu dochodów na głowę członka rodziny, polegające na zwiększeniu udziału grup o najwyższych dochodach (przedziały powyżej zł na osobę miesięcznie). Zmiany w dochodach na głowę członka rodziny 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5,4% 12,2% 6,2% 7,4% 2,9% 44,7% 19,5% 19,1% 14,5% 4,9% 28,8% 24,5% 21,8% 20,3% 12,8% 27,7% 29,3% 29,7% 28,7% 10,2% 24,7% 12,7% 13,7% 9,7% 5,3% 25,9% 13,0% 10,2% 9,4% 4,8% % Poniżej 280 zł 281 zł zł 486 zł zł 696 zł zł zł zł Ponad zł Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 6

8 Zatrudnienie 54% badanej reprezentacji dorosłych mieszkańców Gliwic posiada pracę, niecałe 5% respondentów jest bezrobotnych, a 37% nie pracuje zawodowo (np. z powodu emerytury, renty, urlopów macierzyńskich, nauki). Wśród osób pracujących, najwięcej zatrudnionych jest w firmach prywatnych (49%) oraz zakładach państwowych (24%). 11% badanych osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Rodzaj zatrudnienia 4,19% 100% 4,65% 10,73% 90% 15,40% 80% 37,20% Brak odpowiedzi 70% 60% 50% 40% 30% 5,79% 8,31% 13,19% 24,44% 49,44% Bezrobotny/a Nie pracuje zawodowo Własna działalność gospodarcza W instytucji państwowej lub samorządowej W zakładzie państwowym W firmie prywatnej 20% 26,68% 10% 0% Udział ogółem Udział wśród pracujących * Stopa bezrobocia w Gliwicach wg obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P. z dnia 14 października 2008 r.) wynosiła 4,7% w czerwcu W niniejszym opracowaniu odsetek bezrobotnych jest liczony w stosunku do całej badanej populacji. Urząd statystyczny liczy stopę bezrobocia jako stosunek bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy do liczby aktywnych zawodowo. 7

9 Grupa społeczno-zawodowa Najwyższy udział wśród wyróżnionych grup społeczno-zawodowych mają emeryci i renciści (27%) oraz pracownicy umysłowi (25%). Udział uczniów i studentów wynosi 9%. Grupy społeczno-zawodowe 26,98% 25,30% 9,60% 9,15% 8,84% 7,39% 1,52% 5,03% 3,58% 2,13% 0,46% Brak odpowiedzi Emeryci i renciści Pracownicy umysłowi, urzędnicy, nauczyciele, pielęgniarki, kierownicy niższego szczebla Pracownicy handlu i usług, listonosze, konduktorzy itp. Uczniowie i studenci Dyrektorzy, kadra kierownicza i wolne zawody (np. lekarze, prawnicy) Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści z wykształceniem zawodowym lub średnim Gospodynie domowe Właściciele prywatnych zakładów, rzemieślnicy, ajenci, taksówkarze Robotnicy niewykwalifikowani Rolnicy 8

10 1.2 Identyfikacja mieszkańców z Miastem Zdecydowana większość mieszkańców Gliwic (74%) czuje się mocno związana z Gliwicami. 19% mieszkańców deklaruje słaby związek z miastem, natomiast 5% nie czuje się z nim w ogóle związana. Jak silnie czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami? Czuję się mocno związany(a) z Gliwicami 73,81% Czuję się słabo związany(a) z Gliwicami 19,13% Brak odpowiedzi 1,75% W ogóle nie czuję się związany(a) z Gliwicami 5,31% 9

11 1.3 Deklaracja dalszego zamieszkiwania w Gliwicach Ponad połowa mieszkańców Gliwic (60%) nie zamierza wyprowadzić się do innego miasta, nawet gdyby (hipotetycznie) istniała taka możliwość. Około 29% ogółu mieszkańców deklaruje chęć skorzystania z możliwości przeniesienia się do innej miejscowości. Deklaracja skorzystania z możliwości emigracji z Gliwic wykazuje wyraźną korelację z wiekiem. W grupach osób najmłodszych odsetek deklarujący gotowość zmiany miejsca zamieszkania wynosi 36%, w grupie najstarszych respondentów - jedynie 14%. Atrakcyjne dla gliwiczan kierunki przeprowadzki to podgliwickie miejscowości, inne polskie miasta: Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa, Gdańsk, a także Zabrze oraz wieś, bez wskazania jakiejś konkretnej miejscowości. Gdyby Pan(i) miał(a) możliwość przeprowadzenia się z rodziną do innego miasta, czy skorzystał(a)by Pan(i) z tej okazji? Nie mam zdania 11,47% Nie 59,81% Tak 28,72% 10

12 24,06% 18,78% 17,19% 14,92% 14,49% 14,34% 2 Przyszłość miasta 2.1 Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic W opinii aż 67% mieszkańców najważniejszą sprawą dla rozwoju Gliwic jest budowa nowych oraz poprawa stanu już istniejących dróg i chodników. Co czwarty respondent wskazuje, że istotną sprawą jest wygląd i czystość miasta. Rozwój przemysłu i związana z tym większa ilość nowych miejsc pracy to istotna kwestia dla 19% badanych gliwiczan. 67,30% Jakie trzy sprawy uważa Pan(i) za priorytetowe dla przyszłości Gliwic? 8,95% 8,12% 7,52% 6,64% 5,00% 4,65% 3,46% 2,02% 1,68% 2,75% DROGI I CHODNIKI WYGLĄD / CZYSTOŚĆ PRACA / PRZEMYSŁ SPORT I REKREACJA RUCH SAMOCHODOWY KOMUNIKACJA MIEJSKA BEZPIECZEŃSTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE CENTRUM / UL. ZWYCIĘSTWA EDUKACJA KULTURA I ROZRYWKA INFRASTRUKTURA HANDEL I USŁUGI WŁADZE / URZĄD MIASTA EKOLOGIA LUDZIE INNE 11

13 2.2 Podstawy rozwoju miasta trzy sprawy priorytetowe dla rozwoju Gliwic - porównanie w latach W poprzednich badaniach najważniejszym priorytetem dla mieszkańców była walka z bezrobociem i powstawanie nowych miejsc pracy. W tym roku na pierwszy plan wysunęła się konieczność poprawy stanu dróg i dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Nadal ważnym priorytetem jest budowa obwodnicy, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Jakie trzy sprawy uważa Pan(i) za priorytetowe dla przyszłości Gliwic? 10 najważniejszych wskazań 1 nowe miejsca pracy walka z bezrobociem nowe miejsca pracy - walka z bezrobociem nowe miejsca pracy drogi (poprawa stanu i rozwój) 2 obwodnica obwodnica drogi obwodnica 3 bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo 4 drogi drogi obwodnica komunikacja miejska 5 więcej mieszkań nowi inwestorzy czystość, porządek nowe miejsca pracy 6 więcej miejsc rekreacji edukacja więcej mieszkań czystość, porządek 7 dostępność mieszkań komunikacja miejska komunikacja miejska DTŚ 8 komunikacja miejska lepsza opieka zdrowotna zmniejszenie ruchu samochodowego więcej mieszkań 9 czystość / porządek autostrada edukacja edukacja 10 nowi inwestorzy więcej mieszkań budowa parkingów budowa parkingów 12

14 2.3 Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Wymieniane przez mieszkańców odpowiedzi zostały pogrupowane w kategorie ogólne. W piętnastu dzielnicach głównym zadaniem do wykonania dla władz jest poprawa stanu dróg i chodników, a w trzech kolejnych jest to drugi najczęściej podawany priorytet. Wśród innych najczęściej wymienianych zadań, w zależności od dzielnicy, pojawiały takie odpowiedzi jak poprawa infrastruktury/warunków socjalno-bytowych oraz wyglądu /czystości. Główne priorytety w poszczególnych dzielnicach Bojków Brzezinka Czechowice Kopernik Ligota Zabrska Łabędy Obrońców Pokoju Ostropa Politechnika Sikornik Sośnica infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 31,11% drogi i chodniki 27,94% handel i usługi 15,56% Stare Gliwice ruch samochodowy 11,76% drogi i chodniki 27,91% handel i usługi 11,76% wygląd / czystość 9,30% drogi i chodniki 43,24% Szobiszowice drogi i chodniki 35,00% ruch samochodowy 10,81% infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 35,00% wygląd / czystość 29,59% wygląd / czystość 25,00% Śródmieście drogi i chodniki 22,45% ruch samochodowy 25,00% ruch samochodowy 22,45% drogi i chodniki 36,00% Trynek drogi i chodniki 35,21% infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 30,67% sport i rekreacja 26,76% drogi i chodniki 34,33% Wilcze Gardło drogi i chodniki 21,33% ruch samochodowy 11,94% infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 12,00% drogi i chodniki 26,87% Wojska Polskiego ruch samochodowy 18,69% infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 19,40% wygląd / czystość 12,15% infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 26,19% Wójtowa Wieś infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 20,29% drogi i chodniki 23,81% drogi i chodniki 18,84% wygląd / czystość 25,00% Zatorze drogi i chodniki 24,51% drogi i chodniki 13,33% sport i rekreacja 16,67% bezpieczeństwo 13,33% drogi i chodniki 70,15% drogi i chodniki 21,95% Żerniki infrastruktura / warunki socjalno-bytowe 8,96% wygląd / czystość 17,07% sport i rekreacja 8,96% drogi i chodniki 24,29% sport i rekreacja 21,43% bezpieczeństwo 21,43% 13

15 Dzielnice - zestawienie głównych zadań do wykonania przez władze miasta Poniższa tablica przedstawia szczegółowe wskazania mieszkańców poszczególnych dzielnic (bez grupowania ich w kategorie ogólne). Główne priorytety w poszczególnych dzielnicach Bojków Brzezinka Czechowice Kopernik Ligota Zabrska Łabędy Obrońców Pokoju Ostropa Politechnika kanalizacja 20,00% chodniki 12,20% drogi 6,67% Sikornik place zabaw dla dzieci 9,76% rozwój infrastruktury 6,67% bezpieczeństwo 9,76% budowa miejsc rozrywki 6,67% bezpieczeństwo 21,43% więcej punktów usługowych 6,67% Sośnica zmniejszenie natężenia ruchu sam. 14,29% więcej punktów handlowych 6,67% uregulowanie spraw własności gruntów 13,24% drogi 23,26% Stare Gliwice poprawa komunikacji miejskiej 7,35% porządek / czystość 9,30% drogi 27,03% chodniki 30,00% Szobiszowice chodniki 8,11% kanalizacja 20,00% porządek / czystość 18,37% budowa parkingów 22,06% Śródmieście budowa parkingów 13,27% bezpieczeństwo 13,24% bezpieczeństwo 13,27% drogi 30,67% place zabaw dla dzieci 16,90% kanalizacja 24,00% Trynek budowa parkingów 15,49% drogi 29,85% chodniki 15,49% budowa parkingów 11,94% drogi 10,67% kanalizacja 17,91% Wilcze Gardło chodniki 6,67% place zabaw dla dzieci 11,94% budowa kościoła 6,67% drogi 11,94% budowa parkingów 15,89% place zabaw dla dzieci 16,67% Wojska Polskiego porządek / czystość 7,48% czyszczenie rowów 11,90% kanalizacja 11,59% drogi 11,90% Wójtowa Wieś drogi 7,25% porządek / czystość 16,67% drogi 9,80% bezpieczeństwo 13,33% Zatorze place zabaw dla dzieci 9,80% Żerniki chodniki 29,85% drogi 20,90% 14

16 3 Warunki zamieszkania w mieście i dzielnicach 3.1 Miasto - ocena zmiany warunków zamieszkania (porównanie ) Porównując zmianę oceny warunków życia w Gliwicach na przestrzeni lat , widać zmniejszający się odsetek osób uważających, że warunki się pogarszają odsetek ten spadł z 25% w 2002 roku do 11% w latach 2006 i Odsetek osób mówiących o polepszeniu się warunków życia w roku 2006 był porównywalny z tym z 2000 roku i wynosił 43%, a w 2008 roku wzrósł do 49%. Liczba takich opinii była najniższa w roku 2004 i wynosiła 23%. Jak Pan(i) zdaniem zmieniły się w ostatnich 2 latach warunki życia i zamieszkania w Gliwicach? Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportów z badań zrealizowanych przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 15

17 3.2 Bezpieczeństwo w mieście Liczba osób, które uważają, że Gliwice to bezpieczne miasto wzrasta od 2002 roku. W 2008 roku niemal 3/4 mieszkańców uznało, że Gliwice to co najmniej raczej bezpieczne miasto. Proszę ocenić, czy Gliwice to miasto bezpieczne? Raczej tak 54,19% Raczej nie 11,97% Trudno powiedzieć 9,49% Nie 4,42% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 49,8% 36,4% 42,2% 67,5% 74,1% Tak 19,92% 20% 10% 0% Odsetek odpowiedzi Gliwice to miasto bezpieczne + raczej bezpieczne 16

18 3.3 Dzielnice - warunki zamieszkania (porównanie ocen ) Porównanie 5 kryteriów oceny dzielnicy powtarzających się w badaniach w okresie wskazuje, że generalnie ocena dzielnic nie uległa w analizowanych okresach radykalnym zmianom, przy czym w roku 2008 ocena zagospodarowania placów zabaw jest wyższa od tej z lat poprzednich. Oceny te potwierdzają subiektywne odczucia o poprawie warunków zamieszkania. Najwyższą średnią ocenę uzyskuje kryterium możliwości robienia codziennych zakupów oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Najniższe oceny średnie otrzymuje zagospodarowanie placów zabaw, choć jego ocena z roku na rok wzrasta. 4,50 Proszę ocenić swoją dzielnicę (rejon miasta) pod względem: Oceny średnie 4,00 3,50 3,00 2,50 2, Możliwość robienia codziennych zakupów 4,10 4,03 3,92 4,15 4,09 Funkcjonowanie komunikacji miejskiej 3,73 3,66 3,56 3,83 3,80 Stan nawierzchni dróg i oznakowania ulic* 2,65 2,86 3,03 3,47 3,56 Dostęp do usług służby zdrowia 3,30 3,50 3,30 3,55 3,50 Zagospodarowanie placów zabaw 2,39 2,13 2,53 2,82 3,06 * - w 2006 i 2008 roku oceniano tylko oznakowanie ulic Źródło: dane za 2000 rok na podstawie raportu z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań Społecznych w Katowicach dane za lata na podstawie badań zrealizowanych przez Business Consulting w Katowicach 17

19 3.4 Dzielnice - zalety i wady zamieszkania - zasięg w skali całego miasta Najczęściej wymienianą korzyścią z zamieszkiwania w danej dzielnicy jest spokój i cisza oraz dużo zieleni, czyli czynniki, które są podstawą do wypoczywania w miejscu zamieszkania. Największą wadę dla mieszkańców stanowi duże natężenie ruchu samochodowego - 17% wskazań, brak czystości (12%) oraz zły stan dróg (11%) uciążliwości, które utrudniają codzienne życie. Co Pana(i) zdaniem stanowi największą zaletę / wadę dzielnicy? 35% ZALETY DZIELNICY WADY DZIELNICY 34,45% 30% 30% 25% 22,71% 25% 20% 16,84% 20% 15% 10% 5% 0% spokój, cisza dużo zieleni, roślinność 8,92% bliskość centrum 7,32% dobra lokalizacja - wszędzie blisko 2,67% komunikacja miejska 15% 10% 5% 0% ruch wygląd / brak samochodowy czystości 11,81% 10,82% drogi i chodniki 8,46% 7,93% ludzie warunki socjalnobytowe 18

20 4 Działalność Urzędu Miejskiego i służb publicznych 4.1 Poziom zadowolenia ze sposobu działania Urzędu Miejskiego Wśród osób, które w okresie od wiosny 2006 roku były klientami Urzędu Miejskiego, odsetek osób zadowolonych z jego sposobu działania jest wysoki (65%). Odsetek osób niezadowolonych wynosi 13%. Wyniki te są porównywalne do wyników uzyskanych w badaniu z 2006 roku. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze sposobu działania Urzędu Miejskiego w Gliwicach? [Klienci UM w okresie od wiosny 2006] Nie 12,70% Tak 65,34% Nie mam zdania 21,96% 19

21 4.2 Porównanie sposobu obsługi w Urzędzie Miejskim do obsługi w innych instytucjach i firmach prywatnych Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach na tle innych urzędów lub instytucji o podobnym charakterze wypada dobrze 24% mieszkańców uważa, że Urząd Miejski pracuje lepiej. Jak na tle usług innej instytucji o podobnym charakterze / firm prywatnych ocenia Pan(i) pracę Urzędu Miejskiego w Gliwicach? 100% 80% 17,78% 6,60% 33,65% Nie mam zdania 60% 51,51% 12,96% Gorzej Porów nyw alnie Lepiej 40% 41,78% 20% 24,11% 11,61% 0% instytucje o podobnym charakterze firmy prywatne 20

22 4.3 Oczekiwania wobec Urzędu Miejskiego Wśród oczekiwań wobec sposobu obsługi mieszkańców u Urzędzie Miejskim w Gliwicach respondenci wymieniali głównie: szybką obsługę, miłą obsługę oraz mniejsze kolejki. Jakie ma Pan(i) oczekiwania wobec sposobu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim? 16,06% 13,65% 5,24% 5,18% 3,28% 3,05% 2,23% szybka obsługa miła obsługa mniejsze kolejki kompetentna obsługa możliwość załatwiania jak najwięcej spraw przez internet szybkie załatwianie spraw godziny urzędowania dla osób pracujących, dłuższe godziny purzędowania 21

23 4.4 Ocena funkcjonowania służb miejskich Mieszkańcy Gliwic oceniali funkcjonowanie służb o charakterze publicznym w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. Wśród służb najwyższą ocenę mieszkańców Gliwic otrzymała Straż Pożarna - średnia ocena na poziomie 4,3. Zdecydowanie niżej oceniono funkcjonowanie Policji - średnia ocena na poziomie ok. 3,2 i Straży Miejskiej - średnia ocena na poziomie ok. 3,1. W zakresie oceny zmiany funkcjonowania Straży Miejskiej i Policji 36-39% respondentów twierdzi, że nastąpiła poprawa. W przypadku oceny Straży Miejskiej 24% mieszkańców zauważa pogorszenie jej funkcjonowania. Tegoroczna ocena funkcjonowania służb miejskich jest porównywalna do tej z poprzedniego badania. ŚREDNIE CENY FUNKCJONOWANIA SŁUŻB O CHARAKTERZE PUBLICZNYM OCENA ZMIANY FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ I POLICJI 3,8 4,3 100% 9,69% 11,90% 3,2 3,1 80% 17,21% 24,34% Brak odpowiedzi 60% 40% 34,37% 28,02% Funkcjonuje gorzej Funkcjonuje bez zmian Funkcjonuje lepiej 20% 38,74% 35,74% Policji Straży Miejskiej Pogotowia Ratunkowego St raży Pożarnej 0% Policja Straż Miejska Skala 5 bardzo dobrze 2 źle 4 dobrze 1 bardzo źle 3 dostatecznie 0 trudno powiedzieć 22

24 4.5 Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta strona internetowa i Miejski Serwis Informacyjny Gliwice (MSI) Około 57% gliwiczan jest zainteresowanych internetowym dostępem do usług Urzędu Miejskiego, a 46% mieszkańców widziało internetową stronę Urzędu Miejskiego i ocenia ją dobrze (średnia ocena 3,6-3,8). Czy widział(a) Pan(i) internetową stronę Urzędu Miasta? Jak Pan(i) ocenia internetową stronę Urzędu Miejskiego? 3,6 3,8 3,8 3,7 Tak 46,12% Nie 53,88% Atrakcyjność Funkcjonalność / przydatność Aktual ność Przej rzystość Skala 5 bardzo dobrze 2 źle 4 dobrze 1 bardzo źle 3 dostatecznie 0 trudno powiedzieć 23

25 4.6 Źródła informacji o działalności Urzędu Miasta Miejski Serwis Informacyjny MSI Prawie 40% mieszkańców czyta Miejski Serwis Informacyjny i większość z nich chciałaby się zaopatrywać w MSI w kiosku ruchu lub sklepie. 57% osób czytających MSI uważa, że jest on obiektywny, a 52% uważa, że informacje podawane w nim są sprawdzone. Gliwiczanie są podzieleni w kwestii oceny formy graficznej MSI co czwarty mieszkaniec nie jest zadowolony z formy graficznej, ale ponad połowa uważa ją za atrakcyjną. Czy Pana(i) zdaniem MSI jest: Tak Nie Nie wiem 100% 80% 37,13% 45,56% 23,84% 16,12% 16,07% 60% 5,96% 2,90% 24,51% 40% 56,90% 51,54% 51,65% 67,82% 20% 0% Obiektywny Informacje w nim są sprawdzone Ma atrakcyjną formę graficzną Jest dostępny (dobra dystrybucja) 24

26 Zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej Miasta 4.7 Najważniejsze problemy do rozwiązania w Gliwicach Powszechne jest przekonanie, że władze miasta powinny się zająć przede wszystkim poprawą stanu dróg uważa tak 75% mieszkańców. Wynik ten potwierdza wcześniejsze opinie gliwiczan. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy jest również istotnym zagadnieniem, ale w porównaniu do wyników badania z 2006 roku wskazało go o 34% mniej ankietowanych. Na rozwiązaniu jakich problemów władze miasta powinny się skupić w pierwszej kolejności? 80,1% 74,8% 77,4% ,7% 47,1% 40,3% 36,8% 31,6% 24,0% 22,0% 23,5% 13,5% poprawa stanu dróg wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy bezpieczeństwo rozwój budownictwa mieszkaniowego rozwój komunikacji miejskiej inwestycje w edukację 25

27 4.8 Ocena planów zwiększenia liczby dróg w Gliwicach, m.in. przez budowę DTŚ Zdecydowana większość osób (73%) uważa, że zwiększenie liczby dróg w Gliwicach, np. poprzez budowę Drogowej Trasy Średnicowej jest rozwiązaniem absolutnie koniecznym. Nie odbiega to od opinii mieszkańców, którzy już wcześniej wypowiedzieli się, że główne zadania dla władz to przede wszystkim rozbudowa dróg i chodników. Proszę ocenić czy zwiększenie liczby dróg w Gliwicach, np. poprzez budowę Drogowej Trasy Średnicowej jest rozwiązaniem: Bez w pływ u na problemy komunikacyjne w mieście 6,30% Absolutnie koniecznym 72,57% Nie rozw iązującym problemów komunikacyjnych w mieście 6,31% Trudno powiedzieć 13,90% Które pogorszy komunikację w mieście 0,92% 26

28 4.9 Najbardziej charakterystyczny symbol Gliwic Zdaniem większości zapytanych gliwiczan (58%) najbardziej charakterystycznym symbolem Gliwic jest Radiostacja. 30% osób twierdzi, że takim symbolem jest Ratusz i Rynek. Odpowiedzi Diabełki, Neptun i Herb Gliwic to odpowiedzi, które zostały wymienione przez respondentów dodatkowo, nie były wcześniej umieszczone na liście odpowiedzi. Jaki według Pana(i) jest najbardziej charakterystyczny symbol Gliwic? 58,28% 30,43% 9,04% 5,73% 0,51% 0,35% 0,09% Radiostacja Ratusz i Rynek Lew Czuwający Strefa Ekonomiczna Diabełki Neptun Herb Gliwic 27

29 4.10 Oferta kulturalna i rekreacyjna miasta 52% mieszkańców jest zadowolonych z kulturalnej oferty Gliwic (wynik porównywalny do tego z badania z 2006 roku), przy odsetku niezadowolonych na poziomie 11%. Oferta kulturalna Gliwic została oceniona dobrze - średnia ocena to 3,7 w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. Poziom zadowolenia z oferty rekreacyjnej wynosi 40% i jest o 15% wyższy niż w poprzednim badaniu. Oferta rekreacyjna Gliwic została oceniona dostatecznie, ze średnią 3,3. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z kulturalnej oferty Gliwic? Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z oferty rekreacyjnej Gliwic? Nie jestem zadowolony 10,81% Nie jestem zadowolony 22,40% Tak, jestem zadowolony 51,90% Nie mam zdania 37,28% Tak, jestem zadowolony 39,76% Nie mam zdania 37,84% 28

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2 40-040 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) 251 25 21, 251 25 27, 251 85 61 Fax: (0 32) 251 70 16 e-mail: consul@buscon.com.pl, consul@pro.onet.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza

Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań wobec władz samorządowych - synteza Sopot, czerwiec 2010 Metodologia badania 2 Respondenci: Mieszkaocy Gliwic Metoda badania:

Bardziej szczegółowo

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2

Business Consulting sp. z o.o. 40-040 Katowice Konckiego 2 40-040 Katowice Konckiego 2 Tel: (0 32) 251 25 21, 251 25 27, 251 85 61 Fax: (0 32) 251 70 16 e-mail: consul@buscon.com.pl, consul@pro.onet.pl BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GLIWIC O STANIE MIASTA, WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu JAKOŚĆŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2002-2013 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki)

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Nie dotyczy 14,1 Poza wymienionym obszarem 3,0 Powiat poznański 8,2 Poznań 74,7 24 Wykres 14. Migranci według rodzaju zabudowy budynku w poprzednim i obecnym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 DZIAŁANIA WŁADZ I WYSPECJALIZOWANYCH SŁUŻB W CZASIE POWODZI. OCENA PONIESIONYCH STRAT

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 DZIAŁANIA WŁADZ I WYSPECJALIZOWANYCH SŁUŻB W CZASIE POWODZI. OCENA PONIESIONYCH STRAT CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015

Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Badanie społeczności Miasta Ząbki na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 Urząd Miasta w Ząbkach wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz powołanym

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Bemowo Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2013 BS/43/2013 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja materialna Polaków NR 64/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja materialna Polaków NR 64/2016 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 64/2016 SSN 2353-5822 Sytuacja materialna Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ

Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Warszawa, luty 2010 BS/24/2010 OPINIE O OPIECE ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Mobilnośd a rynek pracy w województwie lubelskim

Mobilnośd a rynek pracy w województwie lubelskim Mobilnośd a rynek pracy w województwie lubelskim Luty 2011 Michał Feliksiak Metodologia Badani to dorośli w wieku produkcyjnym: kobiety do 59 roku życia i mężczyźni do 64 lat. Respondenci byli losowani

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 129/2014 OSTATNIE NOTOWANIA GABINETU DONALDA TUSKA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników

Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Statystyki serwisu oraz profil użytkowników Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław 1. Statystyki oglądalności serwisu Skąpiec.pl 1.1. Odsłony. Poniżej przedstawiamy statystyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31%

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31% Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 0 Aktualny wiek absolwenta pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat - 8- lat 8 - -9 lat 8-0- lat -> lat końcowa 9% % % % % pyt_ Forma studiów -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2015 SSN 2353-5822 NR 52/2015 MATERALNY WYMAR ŻYCA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 SSN 2353-5822 NR 8/2015 NASTROJE SPOŁECZNE W STYCZNU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo