RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2009 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009

2 I Wprowadzenie Infrastruktura turystyczna w Warszawie i plany rozwoju Warszawa wśród wielkich polskich miast dysponuje najbogatszą bazą turystyczną w niemal wszystkich miarodajnych wskaźnikach, jakie mogą być wzięte do porównań Ponadto baza ta ulega w ostatnich latach bardzo szybkiemu poszerzeniu Jeśli poczynić porównania z początkiem dekady (rok 2001), to okaże się, że liczba hoteli skategoryzowanych (oznaczonych gwiazdkami) wzrosła od tego czasu z 49 do 67 (stan w końcu 2008), liczba miejsc noclegowych uległa zwiększeniu w tym samym czasie z do Dane te prezentują dynamikę wzrostu w latach w liczbie hoteli o 36,, a w liczbie miejsc noclegowych o 45,9% Jeszcze wyższa dynamika jest notowana we wzroście liczby turystów korzystających z noclegów, która wyniosła 1 003,6 tys w 2001 i 1 882,3 w 2008, co stanowi wzrost o 87, Nie ma powodu sięgać głębiej w przeszłość, gdyż, jak wiadomo, baza turystyczna Warszawy na początku przemian rynkowych była wyjątkowo zacofana Jednakże warto odnotować, że jeszcze w roku 1990 było tylko 17 hoteli z miejscami noclegowymi, a korzystających z noclegów było tylko 624,1 tys Innymi słowy, w latach liczba hoteli wzrosła 4-krotnie, liczba miejsc noclegowych ponad 3-krotnie, a liczba korzystających z noclegów 3-krotnie Porównywalna dynamika we wszystkich tych wielkościach upoważnia do wniosku, że miasto i inwestorzy hotelowi reagują we właściwy sposób na popyt zgłaszany ze strony ruchu turystycznego Stan obecny bazy hotelowej zostaje poniżej zobrazowany na podstawie danych Warsaw Tour Oficjalny Portal Turystyczny m st Warszawy 1 w porównaniu ze stanem w końcu roku 2008 według danych GUS 2 Zestawienie obu szeregów danych jest użyteczne, ponieważ ukazują one dynamikę w krótkim okresie czasu, bo niespełna roku Tabela 1 Baza noclegowa w Warszawie Wyszczególnienie XII 2008 XI 2009 Zmiana w % Liczba hoteli ,0 ***** ,0 **** ,0 *** ,6 ** ,5 * ,0 w trakcie kategoryzacji ,3 Źródło: GUS i wwwwarsawtourpl Z powyższego zestawienia wynika nieznaczny raczej przyrost ogólnej liczby hoteli z kategorią, natomiast następuje szybki proces podwyższania kategorii już istniejących obiektów GUS, Turystyka w 2008, Warszawa

3 Dostępne dane GUS obejmują tylko tę liczbę 67 hoteli według stanu na koniec roku 2008 Będą one w dalszym ciągu poszerzane o zestawienia miejsc noclegowych, liczby korzystających itp Należy jednak pamiętać, że poza siecią obiektów skategoryzowanych do dyspozycji turystów w Warszawie pozostaje znacznie obszerniejsza liczba obiektów noclegowych nie oznaczonych gwiazdkami GUS prezentuje takie dane w odniesieniu do województw, a nie do miast Według tych danych w Warszawie jest skoncentrowana połowa wszystkich hoteli z kategorią województwa mazowieckiego (135), w tym wszystkie hotele pięciogwiazdkowe województwa Poza tymi obiektami GUS wyszczególnia na obszarze województwa mazowieckiego 9 moteli, 49 innych obiektów hotelowych i 129 pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 16 hosteli i schronisk młodzieżowych, 12 ośrodków wczasowych, 26 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 7 kempingów i pól biwakowych Jaka część tej infrastruktury zlokalizowana jest w Warszawie i bezpośrednich okolicach, można się zorientować z dokładnych zestawień Warsaw Tour Warsaw Tour zestawia wszystkie obiekty turystyczne znajdujące się w Warszawie i tuż przy granicach miasta Według tych danych odzwierciedlających aktualny stan rzeczy (listopad 2009), w Warszawie funkcjonuje 8 moteli (czyli prawie wszystkie z województwa), 41 obiektów hotelowych bez kategorii (na 49 w województwie, ale przed rokiem), 19 obiektów klasy turystycznej (ośrodki wczasowe i szkoleniowo-wypoczynkowe łącznie), 20 schronisk młodzieżowych i hosteli, 5 campingów i pól biwakowych, 5 pensjonatów i 18 zespołów pokoi gościnnych Z zestawienia wynika, że zdecydowana większość bazy turystycznej województwa mazowieckiego skoncentrowana jest w Warszawie Jest to baza urozmaicona, jeśli zwłaszcza dodać do niej akademiki stojące do dyspozycji turystów w sezonie letnim Znaczenie wszystkich tych nieskategoryzowanych obiektów jest jednak umiarkowane w porównaniu z bazą hoteli skategoryzowanych Według danych GUS dla roku 2008 wszystkie obiekty hotelowe województwa mazowieckiego, włączając motele i pensjonaty dysponowały pokojami, z czego w samych hotelach skategoryzowanych mieściło się pokoi (92, wszystkich pokoi) Jeśli wziąć pod uwagę statystykę miejsc noclegowych, to we wszystkich obiektach zbiorowego zakwaterowania województwa mazowieckiego znajdowało się ogółem 40,5 tys miejsc noclegowych w 2008, z czego 30 tys w obiektach hotelowych i 27 tys w hotelach z kategorią (66, wszystkich miejsc noclegowych i 90% miejsc noclegowych w obiektach hotelowych) Z tych zestawień wynika, że hotele z kategorią dominują zdecydowanie nad resztą bazy noclegowej Poniżej zestawia się całość bazy noclegowej (w większości obiekty hotelowe) wraz ze stopniem wykorzystania w Warszawie i, dla porównań w Krakowie w 2008 na tle bazy turystycznej całego kraju 3

4 Tabela 2 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie w 2008 Wyszczególnienie Polska Warszawa Kraków Obiekty ogółem Miejsca noclegowe Korzystający w tys , , ,2 - obcokrajowcy w tys 4 046,3 764,5 684,1 Udzielone noclegi w tys , , ,0 - obcokrajowcom / tys , , ,2 Wynajęte pokoje w tys , , ,5 - obcokrajowcom / tys 5 198, ,5 832,3 Stopień wykorzystania miejsc 37,6 49,0 43,6 noclegowych w % Stopień wykorzystania pokoi w 43,4 60,6 54,8 % Źródło: GUS Dwa miasta dominujące na terenie kraju w nasyceniu infrastrukturą turystyczną (o czym niżej) skupiają łącznie tylko 3,9% krajowej sieci obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym Warszawa 1,, Kraków 2,5% Ich udział w pozostałych wskaźnikach jest już znacznie wyższy 7,9% miejsc noclegowych zlokalizowanych w tych obiektach, w tym Warszawa 4,, Kraków 3,8% 16,9% wszystkich korzystających z tych obiektów, w tym Warszawa 10,, Kraków 6, oba ośrodki obsługują 35,8% korzystających obcokrajowców, w tym Warszawa 18,9%, Kraków 16,9% w obu miastach udzielono 11, wszystkich noclegów zrealizowanych na terenie kraju, w tym udział Warszawy wyniósł 6,5%, a Krakowa 4,8% udział obu miast w noclegach udzielonych obcokrajowcom wyniósł 29,9%, w tym udział Warszawy 13,9%, a Krakowa 16,0% w obiektach obu miast wynajęto 23,8% wszystkich pokoi będących w dyspozycji krajowej, z tego w Warszawie 15,, a w Krakowie 8, wyższy był udział obu ośrodków w pokojach wynajętych obcokrajowcom i wyniósł 36,9%, z czego 20,9% przypadło na Warszawę, a 16,0% na Kraków stopień wykorzystania zarówno miejsc noclegowych, jak pokoi w Warszawie i Krakowie był znacznie wyższy niż średniokrajowy stopień wykorzystania Kraków góruje nad Warszawą tylko w liczbie obiektów i liczbie noclegów udzielonych obcokrajowcom We wszystkich pozostałych wskaźnikach Kraków ustępuje Warszawie, w niektórych znacznie Ogólna regularność polega na wyraźnie większym liczbowo ruchu turystycznym w Warszawie w porównaniu z Krakowem Ilościowe aspekty dotyczące wyłącznie hoteli skategoryzowanych w Warszawie według stanu na koniec roku 2008 są przedstawione w tabeli 3 i, jak się można zorientować, nie 4

5 odbiegają one wyraźnie od danych z tabeli 2, co jest oznaką bardzo wysokiej dominacji usług noclegowych przez hotele z kategorią Przy okazji warto zwrócić uwagę na ilość miejsc noclegowych w hotelach skategoryzowanych w Warszawie i na Mazowszu Z podanych liczebności wynika, że ok 80% wszystkich miejsc noclegowych Mazowsza znajduje się w Warszawie, i to w hotelach z kategorią Dane te zamieszczone są poniżej (tabela 3) i znowu, dla porównania zaprezentowano Kraków oraz wszystkie 16 miast wojewódzkich łącznie, dla których GUS sporządza takie zestawienia celem pokazania pozycji Warszawy na tle miast wojewódzkich i Krakowa w szczególności Tabela 3 Warszawskie hotele i ich wykorzystanie w 2008 na tle bazy w Krakowie i miastach wojewódzkich łącznie W Wyszczególnienie Razem ***** **** *** ** * trakcie kateg Obiekty - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Miejsca noclegowe - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Pokoje - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Korzystający w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Obcokrajowcy korzystający w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Udzielone noclegi w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Noclegi udzielone zagr w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Wynajęte pokoje w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Pokoje wynajęte zagr w tys - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie , , ,0 751,0 600, , , , , , , , , , , ,5 806, , ,3 140,6 777,3 329,8 96,4 487,4 965,6 301, ,7 632,1 228,2 985,8 739,5 190, ,1 505,6 139,2 750, ,7 164, ,4 201,6 109,4 572,7 620,7 342, ,6 361,5 245, ,7 475,3 205, ,2 273,6 143,5 817, ,7 457, ,1 123,3 276,3 745,1 657, , ,6 226,6 691, ,9 445,1 579, ,8 167,3 387, , ,0 234, ,5 70,2 94,9 290,2 443,8 474, ,3 111,1 217,7 561,0 325,5 261, ,3 92,2 111,8 368, ,2 34,4 460,4 24,1 18,0 460,4 485,9 74,0 916,8 49,1 40,5 122,3 276,6 33,3 504,6 39,5 17,8 78, ,4 14,5 102,2 2,0 5,2 13,4 102,8 31,4 233,2 4,9 13,4 32,0 52,4 17,4 121,6 3,4 6,6 18,1 Stopień wykorz miejsc nocleg w % 49,5 53,2 49,6 43,0 49,1 53,2 48,7 5

6 - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie Stopień wykorzystania pokoi w % - Warszawa - Kraków - 16 miast woj łącznie 47,4 43,8 61,2 55,5 54,5 51,9 50,6 64,3 60,6 62,5 48,2 44,0 66,1 56,8 57,9 49,1 41,2 54,2 57,1 50,8 42,9 43,4 59,3 51,0 54,2 41,1 46,7 39,2 38,7 62,0 52,3 42,5 43,9 54,0 41,6 Źródło: GUS Z tabeli 3 wynika, że Warszawa jest wiodącym ośrodkiem turystycznym wśród miast wojewódzkich pod każdym względem Z zestawień GUS wynika, że pozostałe miasta dzieli od Warszawy spory dystans Właściwie tylko liczba hoteli z kategorią jest wyższa w Krakowie (108) niż w Warszawie (67) i to o 60% Ale w tych obiektach liczba miejsc noclegowych jest w Warszawie wyższa o prawie 45% niż w Krakowie (14 832) Te dane obrazują zupełnie odmienną strukturę bazy noclegowej w obu miastach ze względu na wielkość obiektów hotelowych W obu miastach łącznie zlokalizowana jest zdecydowanie ponad połowa wszystkich miejsc noclegowych wszystkich miast wojewódzkich, z tego w Warszawie ponad 1/3 Pozostałe proporcje obrazujące pozycję Warszawy w bazie noclegowej miast wojewódzkich to: 1/3 wszystkich pokoi hotelowych i wyższy jeszcze udział w pokojach wyposażonych w łazienkę i WC ponad 1/3 wszystkich turystów korzystających z noclegu hotelowego także ponad 1/3 korzystających z noclegu turystów zagranicznych koncentruje się w hotelach warszawskich 1/3 wszystkich udzielonych noclegów i niewiele niższy odsetek noclegów udzielonych turystom zagranicznym; tu z kolei Kraków nieznacznie góruje nad Warszawą (1 437 tys noclegów udzielonych turystom zagranicznym przy ogólnej liczbie udzielonych noclegów o prawie milion niższej niż w Warszawie) udział warszawskich hoteli w liczbie wynajętych pokojów ogółem i turystom zagranicznym także przekracza wyraźnie 1/3 stopień wykorzystania miejsc noclegowych i pokoi jest w Warszawie najwyższy wśród miast wojewódzkich i to prawie w każdej kategorii hotelu Pozycja Warszawy jako ośrodka turystycznego w kraju wydaje się niezagrożona ze względu na już osiągnięty dystans Następnym po Warszawie miastem z rozbudowaną infrastrukturą noclegową jest Kraków, jednak dystans jest znaczny w przypadku prawie każdego wskaźnika Wszystkie pozostałe ośrodki wojewódzkie są z kolei wyraźnie mniej rozwinięte niż Kraków Łącznie udział obu miast w infrastrukturze noclegowej i jej wykorzystaniu waha się od ½ do 2/3 w różnych wskaźnikach na 16 sklasyfikowanych miast wojewódzkich, wyłączając tylko ogólną liczbę hoteli i ilość udzielonych noclegów turystom zagranicznym W Warszawie i Krakowie koncentruje się krajowy i zagraniczny ruch turystyczny Inne wnioski, jakie wynikają z tabeli 3 dotyczą sposobu korzystania z miejsc noclegowych przez turystów krajowych i zagranicznych Druga grupa jest skłonna korzystać z obiektów wyższych kategorii (pięcio- i czterogwiazdkowe) Ponad 70% wszystkich korzystających z 6

7 noclegów turystów zagranicznych skorzystało z tych właśnie kategorii Istnieje zatem pozytywna korelacja między populacją turystów zagranicznych a wyborem hotelu najwyższej klasy W wypadku turystów polskich jest to nadal korelacja negatywna, jakkolwiek pewnie dominującą tendencją jest wybór coraz wyższej klasy hotelu przez Polaków Ta sama regularność notowana w Warszawie, tzn skłonność obcokrajowców do korzystania z obiektów najwyższej klasy, nie przejawia się żadną miarą w Krakowie, gdzie z hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych korzysta zaledwie 1/3 przebywających tam turystów zagranicznych wobec ponad 70% w Warszawie W Krakowie turyści zagraniczni zatrzymywali się głównie w hotelach niższych kategorii Należy założyć, że strumienie zagranicznych turystów zatrzymujących się w Warszawie i w Krakowie składają się z zupełnie odmiennych typów ludzkich W Warszawie, jak można sądzić, spory udział mają obcokrajowcybiznesmeni oraz osoby zamożne, które wybierają komfort hotelowy Dla części z nich atrakcje turystyczne Warszawy mogą nie być głównym celem podróży W Krakowie udział biznesmenów jest mniejszy, natomiast stosunkowo częściej można spotkać osoby ciekawe świata i przybywające w celu obejrzenia wybranych obiektów Jeśli wyrażona tu hipoteza jest trafna, to wnioski z niej płynące powinny zostać uwzględnione w opracowywanej strategii rozwoju turystyki Warszawa jest ośrodkiem turystycznym bezwzględnie dominującym w kraju Jednakże na tle Europy i stolic krajów europejskich, zarówno Polska, jak Warszawa nie prezentują się wysoko, jeśli chodzi rozmiary usług turystycznych, zwłaszcza bazy hotelowej Według danych Eurostatu w całej Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 200 tys obiektów hotelowych i podobnych, przy czym notuje się w latach po 2000 tendencję raczej spadkową W Polsce mamy do czynienia z tendencją silnie wzrostową, ale obiektów hotelowych jest tylko (2007) Dla porównania w porównywalnej populacyjnie Hiszpanii funkcjonuje ok 18 tys takich obiektów, w Wlk Brytanii ok 40 tys, we Włoszech i w Niemczech po ok 35 tys, w małych Czechach 4,6 tys Baza noclegowa UE liczy łącznie 11,7 mln miejsc noclegowych, z czego 190 tys w Polsce, 154 tys na Węgrzech, 207 tys w Szwecji, 248 tys w Czechach, 1,6 mln w Hiszpanii, 1,6 mln w Niemczech, 2,1 mln we Włoszech Wszystkie polskie obiekty zbiorowego zakwaterowania udzielają rocznie ok 55 mln noclegów wobec 382 mln w Hiszpanii, 376 mln we Włoszech, 317 mln w Niemczech, ale już 41 mln w Czechach i 48 mln w Szwecji Nie istnieją podobne wyliczenia dotyczące miast, jednak pozycja Warszawy wśród stolic europejskich jest z pewnością odzwierciedleniem pozycji kraju w porównaniach wewnątrzeuropejskich Jako wyłączny wskaźnik musi posłużyć nam liczba obiektów hotelowych funkcjonujących w wybranych stolicach europejskich Korzystając z systemu Sindbad- Hotele 3 należy uwzględnić, że w systemie tym pod pojęciem obiektu hotelowego rozumie się poza hotelami z kategorią także apartamenty, pensjonaty i hostele Zgodnie z taką definicją przyjęto, że w Warszawie mieści się łącznie 123 obiektów hotelowych Ze stolic naszego regionu wyższą, i to znacznie, liczbą hoteli dysponuje Budapeszt (226), Praga (297), lecz niższą Bukareszt (89), Sofia (51), Bratysława (40), Ryga (94), Tallin (62), Wilno (18) Stolice krajów skandynawskich dysponują skromną bazą hotelową I tak w Sztokholmie wyszczególnia się 98 obiektów, w Kopenhadze 79 i w Oslo 51 Dla kontrastu liczba obiektów w starych metropoliach europejskich przekracza pół tysiąca: 3 7

8 Paryż 907 Rzym 680 Londyn 626 Berlin Następne w kolejności to: Madryt 353 Stambuł 334 Amsterdam 283 Wiedeń 261 Ateny 175 Lizbona 166 Bruksela 161 Oczywiście sama liczba obiektów hotelowych jest tylko jednym ze wskaźników bazy noclegowej Obiekty bywają różnej wielkości, a i wskaźniki położenia geograficznego czy atrakcji turystycznych nie są bez znaczenia W niedużej Florencji (366 tys mieszkańców) funkcjonuje 348 hoteli, w Wenecji (266 tys) 258, a w Barcelonie (aglomeracja 3,8 mln mieszkańców) 338 hoteli Przy wszystkich porównaniach i zastrzeżeniach nie ulega wątpliwości, że Warszawa ma wciąż ogromny potencjał rozwojowy w sektorze turystyki i ten potencjał będzie z pewnością rozwijany Przyszły rozwój sektora turystycznego w Warszawie będzie następstwem aktywności zarówno przedstawicieli tego sektora, organizacji i biznesu turystycznego, jak również decyzji władz miasta Te ostatnie są zdecydowane zachować wiodącą rolę stolicy na rynku usług turystycznych Warszawa postanowiła przyciągnąć turystów, inwestorów, stworzyć markę miasta oraz skuteczniej miasto reklamować Wydawnictwa i informatory Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej są dostępne w czterech punktach miasta oraz w 11 punktach informacji w Polsce W ostatnim czasie (2008/2009) stolica była prezentowana przez Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej na targach w Berlinie, Moskwie, Goeteborgu, Barcelonie, Frankfurcie i Londynie Warszawskie hotele przygotowały film dla sieci CNN, promujący turystykę biznesową do Warszawy W ubiegłych latach budżet Warszawy przeznaczany na turystykę obejmował przede wszystkim wydatki na ośrodki informacji turystycznej (pod-dział działu 630 Turystyka) Władze miasta czynią starania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Dodatkową reklamę stwarzają Warszawie postanowienia międzynarodowych instytucji turystycznych, jak decyzja o umieszczeniu miasta na liście Lonely Planet's Best in Travel wśród TOP 10 Cities, czyli miast świata, które powinno się odwiedzić Według rankingu International Congress & Convention Association za lata , Warszawa, wspólnie z Melbourne (Australia) i Toronto (Kanada), zajmuje 40 pozycję na świecie pod względem liczby spotkań i wydarzeń biznesowych, organizowanych przez międzynarodowe stowa- 8

9 rzyszenia Wśród organizowanych imprez dominują targi, kongresy, konferencje i spotkania korporacyjne Warszawa jest już liczącym się centrum międzynarodowych, zwłaszcza biznesowych, wydarzeń Spotkania tego rodzaju odbywają się głównie w czterech pierwszych miesiącach roku, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia hotelarzy Organizatorzy takich imprez zarezerwowali w hotelach 426 tys noclegów w 2008, co stanowiło 1 wszystkich noclegów dla krajowców i obcokrajowców w roku ubiegłym Branża spotkań biznesowych utrzymywała w 2008 r ok 1740 miejsc pracy w warszawskich hotelach 9

10 II Badania ruchu turystycznego w Warszawie Ta część opracowania stanowi omówienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez IPSOS w latach 2008 i 2009 na próbach przekraczających 4 tys respondentów w obu kolejno następujących latach Realizacja tego typu badań w okresach rocznych pozwala na wykrycie zachodzących tendencji oraz kontrolę uprzednio uzyskanych wyników W ten sposób można wykryć i opisać krótkookresowe zmiany dokonujące się na rynku Akurat w roku 2009 zmiany takie wystąpiły i miały niewątpliwy wpływ na rozmiary ruchu turystycznego w Warszawie, szczególnie w odniesieniu do odwiedzających stolicę turystów zagranicznych 1 Cele i zakres badań Celem badawczym było oszacowanie rozmiarów rocznego ruchu turystycznego w Warszawie i opisanie go poprzez analizę różnych segmentów tego ruchu: przyjezdni jednodniowi krajowi i zagraniczni turyści przebywający w mieście co najmniej dwa kolejne dni z noclegiem (nocleg nie musiał mieć miejsca w Warszawie) krajowi z podziałem wg województw zagraniczni z podziałem wg krajów pochodzenia W zakres badań wchodziło dostarczenie charakterystyk i profili różnych kategorii turystów w podziale na województwa/państwa (turysta krajowy/zagraniczny) W charakterystyce poszczególnych kategorii turystów brano pod uwagę m in motywy przyjazdu organizatora przyjazdu (indywidualny, zbiorowy) środek transportu forma zakwaterowania długość pobytu częstotliwość przyjazdów średnie kwoty wydatkowane przez turystów podczas pobytu w Warszawie najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, wykształcenie, status materialny Badania miały również prowadzić do ustalenia listy najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Warszawie przez różne kategorie turystów Ustalenie takie może się okazać pomocne przy opracowywaniu strategii dla rozwoju ruchu turystycznego w mieście W badaniach, których wyniki są zaprezentowane poniżej, opisane również zostały różnice w postrzeganiu miasta i jego walorów przez turystów w zależności od kraju pochodzenia 10

11 2 Próba oszacowania wielkości ruchu turystycznego w Warszawie Są sygnały dokumentowane przez liczne publikacje, zwłaszcza opracowania Instytutu Turystyki zapowiadające zmniejszenie się rozmiarów rynku turystycznego w przekroju roku 2009 w naszym kraju i, co oczywiste, także w Warszawie Badania realizowane w roku obecnym przez IPSOS potwierdzają tę niekorzystną tendencję, zwłaszcza w odniesieniu do turystów przyjeżdżających z zagranicy Przy identycznej metodzie doboru losowego próby zastosowanej w badaniach, w próbie tej znalazło się o wiele mniej turystów zagranicznych w proporcji do turystów krajowych niż przed rokiem W 2008 roku turyści zagraniczni stanowili około połowy całej próby, w tym roku już zaledwie 1/3 próby W toku realizacji badań dostrzeżono wyraźnie zmniejszoną liczebność turystów pochodzących z zagranicy Te obserwacje należy poprzeć danymi oficjalnymi Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) odnotował spadek liczby obsłużonych pasażerów w pierwszej połowie 2009 na wszystkich lotniskach w Polsce Spadek na lotnisku Okęcie, które ze zrozumiałych powodów najbardziej nas interesuje, należał do najgłębszych spośród wszystkich portów ULC podaje, że w pierwszym półroczu 2009 port na Okęciu odprawił 3,79 mln pasażerów wobec 4,54 mln w tym samym okresie przed rokiem Stanowiło to spadek o 16,5% Najnowsza statystyka ULC za trzy kwartały 2009 jest nieco mniej przygnębiająca Okęcie obsłużyło w tym okresie 6,41 mln pasażerów wobec 7,5 mln przed rokiem Dynamika spadku zmniejszyła się do 14,5% Wygląda na to, że sytuacja w ruchu lotniczym się poprawia, jeśli wziąć pod uwagę, że spadek po pierwszym kwartale tego roku sięgał 20% w relacji do I kwartału 2008 Rynek hotelarski nie jest na bieżąco monitorowany, choć z branży docierają sygnały o zmniejszonym popycie na jej usługi M in sieć Starwood Hotels & Resorts zarządzająca w Polsce hotelami Sheraton, Westin i Le Meridien Bristol uskarża się na znaczny spadek podróży służbowych z zagranicy Spadek jest też widoczny w miesięcznych danych GUS o liczbie cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego według krajów Dane te dotyczą jednak Polski jako całości, a nie wyszczególnionych miast Można żywić obawy, że Warszawa została dotknięta kryzysem ruchu turystycznego w większym stopniu niż kraj jako całość Bazując na informacjach i danych dostępnych do początku grudnia 2009 roku oraz wynikach badań ruchu turystycznego w Warszawie w latach szacujemy, że w 2009 roku nastąpił 1 spadek liczby turystów i odwiedzających przyjeżdżających do Warszawy Szacujemy ponadto, że spadek turystyki krajowej do Warszawy nie był tak drastyczny, jak w wypadku turystyki zagranicznej Szczegółowe szacunki przedstawia tabela 4 11

12 Tabela 4 Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie Rodzaj pobytu w Warszawie w tys w tys udział w % zmiana w % Odwiedzający zagraniczni ,9-4,8 Turyści zagraniczni ,1-22,8 Łącznie turyści i odwiedzający zagraniczni ,0-21,7 Odwiedzający krajowi ,1-8,6 Turyści krajowi ,8-10,0 Łącznie turyści i odwiedzający krajowi ,0-9,5 Łącznie odwiedzający ,0-8,4 Łącznie turyści ,0-14,8 Łącznie turyści i odwiedzający ,0-13,1 Na podstawie dostępnych informacji możemy zdefiniować podstawowe krótkoterminowe tendencje w ruchu turystycznym na terenie stolicy: całkowite rozmiary ruchu turystycznego ulegają skurczeniu, co wydaje się jednak trendem przejściowym związanym z objawami kryzysu światowego i, tym samym, redukcją w wydatkach na konsumpcję znaczniejszy spadek zagranicznego ruchu turystycznego w porównaniu z krajowym, co wydaje się również tendencją przejściową udział turystów zagranicznych w warszawskim ruchu turystycznym ogółem spadł o ok 3 punkty procentowe udział turystów krajowych zwiększył się o ok 2 punkty procentowe zwiększył się udział odwiedzających jednodniowych, co nie może zaskakiwać, choć ten akurat segment ruchu turystycznego najtrudniej poddaje się oszacowaniom Wszystkie wymienione powyżej tendencje mają charakter krótkookresowy związany z nadzwyczajnymi zdarzeniami dokonującymi się w sferze finansowej i gospodarczej w ogólności Zdarzenia te z natury rzeczy są krótkotrwałe, po czym równowaga gospodarcza jest przywracana przy wzrastającym tempie aktywności Znowu jednak w zgodzie z naturą zjawisk ekonomicznych proces ten dokonuje się w powolniejszym tempie niż to, które towarzyszy wystąpieniu kryzysu Jakkolwiek mają już miejsce pewne sygnały ożywienia gospodarczego, to nie są one jednak wyraźne i pewne Proces dochodzenia do stanu gospodarek sprzed kryzysu z pewnością wydłuży się na kilka lat W tym samym tempie będzie też następować odbudowa ruchu turystycznego w Warszawie 3 Realizacja badania ilościowego Badania zostały zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez przeszkolonych ankieterów z dobranymi losowo respondentami Podstawą wywiadu był formularz ankiety opracowanej, ze względu na udział obcokrajowców, w ośmiu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej, japońskiej) Polacy byli ankietowani bezpośrednio przez ankietera, a cudzoziemcy dostali ankietę, ze zrozumiałych powodów, do samodzielnego wypełnienia 12

13 Wywiady były realizowane w wybranych punktach Warszawy, tzn w takich miejscach, gdzie skupia się ruch turystyczny, a więc (dotyczy roku 2008): 1 Plac Zamkowy i Rynek Starego Miasta 2 Pałac Kultury i Nauki (wejście od ul Marszałkowskiej oraz taras widokowy) 3 Muzeum Powstania Warszawskiego (brama/wejście) 4 Pałac w Wilanowie (brama wjazdowa) 5 Pałac w Łazienkach Królewskich (taras przed pałacem) 6 Muzeum Narodowe (brama/wejście) 7 Pomnik Bohaterów Getta (plac przed pomnikiem) W roku 2009 zmodyfikowano nieznacznie lokalizację prowadzonych wywiadów, tzn zrezygnowano z punktów przy muzeach Narodowym i w Wilanowie i wprowadzono dwa miejsca komercyjne, centrum handlowe Złote Tarasy i warszawskie lokale Celem tych zmian było ujęcie jak najpełniej specyfiki warszawskiego rynku turystycznego W podziale na lokalizację (punkty, w których prowadzone były wywiady), realizacja badań przebiegała, zatem, następująco: Tabela 5 Miejsca realizacji badań liczba przeprowadzonych wywiadów Punkt Plac Zamkowy Pałac Kultury i Nauki Muzeum Powstania Warszawskiego Łazienki - Pałac Pomnik Boh Getta Muzeum Narodowe 504 Wilanów - Pałac 387 Złote Tarasy 711 Lokale 340 Razem W roku 2008 badania były realizowane w miesiącach marzec grudzień we środy i soboty W oparciu o doświadczenia zeszłoroczne okres prowadzenia wywiadów w roku 2009 został skrócony do miesięcy maj listopad z wyższą jednak częstotliwością W roku 2009 przeprowadzono łącznie wywiadów, przy czym liczebność uczestników badań wahała się w poszczególnych miesiącach w zgodzie z rytmem natężenia ruch turystycznego Tabela 6 Terminy realizacji badań Miesiąc Marzec 247 Kwiecień 570 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 50 Razem

14 Respondenci-uczestnicy badań odpowiadali na ogółem 23 pytania kwestionariusza ankiety, a ich odpowiedzi zostały potraktowane jako wskaźniki opinii i postaw obrazujących Warszawę jako miejsce odwiedzin turystycznych Odbiór ten warto potraktować jako podstawę w określaniu przyszłej polityki rozwoju turystycznego miasta zorientowanej na różne grupy odbiorców produktów turystyki Dodatkowo respondenci wskazywali w odpowiedziach na pytania do nich skierowane swoje dane w rodzaju płci, wieku, pozycji zawodowej itp Te deklaracje badanych posłużyły do opisu populacji turystów odwiedzających Warszawę oraz rozdzielonych grup składających się na tę populację 4 Charakterystyka próby jako całości Profil warszawskiego turysty W roku 2008 poddano badaniu respondentów, a w 2009 roku respondentów Te wielkości są zbliżone, dlatego też łatwiej o porównania na próbie całościowej w zakresie różnych cech socjodemograficznych, jak płeć, wiek, wykształcenie, zawód, status materialny Na podstawie wyników zaprezentowanych poniżej w tabeli 7 można scharakteryzować ogół turystów odwiedzających Warszawę jako osoby w przeważającej części bardzo młode (prawie połowa w wieku poniżej 30 lat), płci obojga w proporcji odzwierciedlającej proporcje w całej populacji (choć, o czym niżej, relacje płci są odmienne wśród turystów krajowych i zagranicznych) W ogromnej większości są to osoby w stanie wolnym bądź żyjące z partnerem i nie mające dzieci na utrzymaniu W przypadku większości respondentów ich gospodarstwa domowe liczą najwyżej trzy osoby, a tylko 1 żyje na co dzień w gospodarstwie składającym się z pięciu lub więcej osób Innymi słowy są to jednostki samodzielne, niezależne i bez zobowiązań Turyści odwiedzający Warszawę są dobrze wykształceni, przynajmniej na poziomie średnim z wyraźną przewagą wykształcenia wyższego Niższe szczeble wykształcenia należą do rzadkości Ok ¼ wszystkich warszawskich turystów reprezentują studenci i uczniowie, co czyni zrozumiałą uwagę poczynioną wyżej o przewadze wśród turystów ludzi młodych i stanu wolnego Poza tą grupą wysoką reprezentację wśród turystów uzyskują przedstawiciele takich profesji, jak kadra kierownicza różnych szczebli (15-1), specjaliści (ponad 20%) i, w pewnej części (ok 10%) pracownicy administracyjno-biurowi Udział pozostałych grup zawodowych jest znacznie niższy Stałym miejscem zamieszkania turystów są na ogół wielkie miasta Im większe miasto, tym większa jego reprezentacja wśród turystów w Warszawie Dominujący jest udział wielkich miast liczących ponad 500 tys mieszkańców (ok 1/3 wszystkich turystów) Oczywiście odmiennie kształtują się pod tym względem proporcje wśród turystów krajowych i zagranicznych, o czym niżej W Polsce niewiele jest ośrodków miejskich takiej skali Poniżej wielkości obrazujące portret turysty przebywającego w Warszawie: 14

15 Tabela 7 Zróżnicowanie badanych według cech socjodemograficznych Cecha N % N % Ogółem , ,0 Płeć Wiek Stan cywilny M K >59 lat kawaler/panna żonaty/zamężna; z partnerem rozwiedziony/w separacji wdowiec/wdowa Miejsce zamieszkania Wykształcenie Zawód wieś miasto pon 20 tys tys tys tys tys pow 500 tys podstawowe zawodowe średnie wyższe wyższa kadra kierownicza pozostała kadra kierownicza specjaliści pracownicy admin-biurowi pracownicy sektora usług robotnicy wykwalifikowani rolnicy emeryci, renciści gospodynie domowe uczniowie, studenci bezrobotni inni i Liczba osób w gosp dom 1 osoba i więcej Dzieci do 18 lat w gosp dom ,4 53,6 9,9 19,8 16,0 18,9 14,6 11,3 6,8 2,6 49,1 41,6 4,8 1,6 2,9 9,0 10,0 12,9 10,5 9,7 14,3 31,4 2,2 8,9 14,1 35,0 32,2 9,8 6,3 8,4 22,9 8,6 4,7 2,8 0,6 5,2 1,8 25,6 2,4 10,5 14,0 24,3 19,0 21,4 14,1 7, ,1 51,9 7,2 20,8 20,4 23,1 12,2 8,5 4,8 3,0 54,4 36,7 4,6 2,0 2,3 8,6 9,1 13,6 12,9 9,7 16,0 28,7 1,5 5,3 4,6 38,7 49,7 1,7 7,8 8,8 20,3 11,0 7,7 3,2 1,5 3,1 1,5 23,3 2,6 9,1 16,0 22,4 19,7 22,2 14,0 5,7 tak , ,6 15

16 nie , ,4 Wszyscy badani turyści zostali podzieleni na trzy grupy: turystów z Polski (krajowcy), turystów zagranicznych (obcokrajowcy) i turyści z polskimi korzeniami (polonia) Ci pierwsi są oczywiście najliczniejsi, a ich udział w badaniach tegorocznych zbliżył się do 2/3 próby, co jest niewątpliwie związane ze znaczącym spadkiem zagranicznego ruchu turystycznego W ubiegłorocznych badaniach (2008) udział turystów zagranicznych był znacznie wyższy Trzecia grupa badanych jest w porównaniu z poprzednimi bardzo nieliczna W jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele tradycyjnej polonii, jak też Polacy mieszkający i pracujący za granicą W badaniach lat 2008 i 2009 liczebności wszystkich trzech grup przedstawiały się, jak następuje: Krajowcy Obcokrajowcy Polonusi W układzie graficznym: Wykres 1 Proporcje grup turystów w Warszawie w Krajowcy 50% Obcokrajowcy Polonusi Wykres 2 Proporcje grup turystów w Warszawie w Krajowcy 6 Obcokrajowcy Polonusi 41 Profil turysty krajowego Cechą charakterystyczną turysty krajowego bawiącego w Warszawie i odróżniającego go od turysty zagranicznego jest płeć Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni uczestniczą w wyjazdach turystycznych do Warszawy, a różnicę wynoszącą 15 punktów procentowych (2009) i ponad 20% (2008) należy uznać za znaczącą Ponadto krajowcy są jeszcze młodsi niż próba ogółem; ponad połowa całej populacji nie przekroczyła 30 roku życia, a ponad 70% jest przed czterdziestką Ponad połowa legitymuje się wolnym stanem cywilnym Jednakże są to osoby żyjące na ogół razem z rodzicami, jak na to wskazuje wskaźnik liczebności osób w gospodarstwie domowym Jest on wyraźnie wyższy niż w próbie ogółem, tzn wyższy odsetek młodych turystów krajowych żyje w wieloosobowych gospodarstwach domowych Wskazuje też na taki fakt liczna w porównaniu z grupą zagraniczną obecność dzieci w gospodarstwach domowych Odpowiednie wskaźniki wynoszą 35-39% w grupie polskiej i 20-2 w grupie zagranicznej, choć w obu przypadkach przeważają gospodarstwa bez dzieci na utrzymaniu Turyści krajowi są dobrze wykształceni, około połowy legitymuje się wykształceniem wyższym, a łącznie ze średnim respondenci ci mają udział 85-90% W strukturze zawodowej dominują studenci i uczniowie (udział ok 1/3), a więc ludzie jeszcze przed karierą zawodową Znaczny udział w krajowym ruchu turystycznym mają specjaliści (18-20%), pracownicy administracyjno-biurowi (10-1) i menadżerowie różnych szczebli (powyżej 10%) Przeważa wysoki status materialny 16

17 Stałe miejsce zamieszkania według kryterium wieś/miasto różnej skali jest zróżnicowane wśród turystów krajowych Nie ma w tej grupie dominacji wielkich ośrodków miejskich Turyści krajowi wywodzą się zarówno ze wsi, małych miasteczek, jak dużych miast Tabela 8 Turyści polscy w Warszawie według cech socjodemograficznych Cecha N % N % Ogółem , ,0 Płeć Wiek Stan cywilny M K >59 lat kawaler/panna żonaty/zamężna; z partnerem rozwiedziony/w separacji wdowiec/wdowa Miejsce zamieszkania Wykształcenie Zawód wieś miasto poniżej 20 tys tys tys tys tys pow 500 tys podstawowe zawodowe średnie wyższe wyższa kadra kierownicza pozostała kadra kierownicza specjaliści pracownicy admin-biurowi pracownicy sektora usług robotnicy wykwalifikowani rolnicy emeryci, renciści gospodynie domowe uczniowie, studenci bezrobotni Liczba osób w gosp dom 1 osoba ,3 60,7 15,5 23,4 15,8 19,0 13,0 7,9 3,4 2,0 53,9 37,8 3,8 2,1 2,4 10,4 12,1 16,8 13,4 11,8 17,0 16,6 1,9 6,9 3,4 40,1 45,8 3,8 4,1 6,6 19,7 9,5 5,5 2,7 0,8 4,5 1,4 34,3 1,7 9,3 11,0 17,7 22,9 26, ,5 57,5 9,5 23,7 20,3 21,7 11,5 7,4 3,1 2,7 55,0 35,2 4,9 2,5 2,4 9,2 10,6 17,3 16,1 10,7 18,1 16,6 1,4 5,3 4,7 39,1 49,2 1,6 6,6 8,0 18,0 12,5 8,9 3,2 1,8 2,8 1,6 27,1 2,0 7,6 13,8 18,5 21,9 25,0 17

18 5 i więcej Dzieci do 18 lat w gosp dom tak nie Dochód gosp dom do zł zł zł zł zł pow zł ,9 5,5 38,9 61, ,7 4,1 35,0 65,0 3,4 6,0 12,2 20,9 28,0 23,1 6,4 42 Profil turysty zagranicznego W podziale na płeć można zaobserwować krańcowo odmienną tendencję w porównaniach między turystami polskimi i zagranicznymi Wśród obcokrajowców dominują mężczyźni w stopniu porównywalnym do dominacji polskich kobiet-turystek wśród krajowców Struktura wieku turystów zagranicznych przybywających do Warszawy jest o wiele bardziej zróżnicowana niż w przypadku turystów polskich Nie ma tu tak wyraźnej dominacji młodych roczników Udział najmłodszych, w wieku lat jest kilkakrotnie niższy niż w wypadku turystów polskich Podobnie udział studentów i uczniów w strukturze zawodowej jest w grupie obcokrajowców prawie dwukrotnie niższy niż wśród krajowców Najliczniejszą grupę stanowią turyści w przedziale wieku lat, a udział jeszcze starszych jest znacznie wyższy niż w przypadku turystów krajowych Oznacza to, że do Warszawy przyjeżdżają turyści zagraniczni o zróżnicowanej strukturze wieku i generalnie starsi niż turyści z Polski Turyści zagraniczni to albo ludzie w stanie wolnym albo związani z partnerem Udział pozostałych kategorii stanu cywilnego jest bez znaczenia Interesujący jest zwłaszcza wysoki odsetek turystów żyjących w stanie wolnym Biorąc pod uwagę strukturę wiekową (odmienną niż w wypadku turystów polskich), należy domniemywać, że stan ten jest wynikiem świadomej i realizowanej decyzji życiowej Gospodarstwo domowe turysty zagranicznego składa się z 1-2 osób Udział tego typu gospodarstw jest bliski połowy Tylko w 1/5 gospodarstw domowych znajdują się dzieci na utrzymaniu Blisko połowa przybywających do Warszawy turystów zagranicznych reprezentuje zawody specjalistów i menadżerów różnego szczebla Kolejne grupy według liczebności stanowią studenci (uczniowie) i pracownicy administracyjno-biurowi Udziały pozostałych profesji w strukturze zawodowej są mało znaczące Turyści zagraniczni reprezentują na ogół wyższy od przeciętnego status materialny w swoich krajach Generalnie turyści zagraniczni są słabiej wykształceni niż turyści polscy Udział jednostek z wyższym wykształceniem jest dwukrotnie niższy niż w grupie polskiej Zwraca uwagę relatywnie wysoki udział turystów z wykształceniem zawodowym Wykształcenie wyższe i średnie łącznie reprezentuje niższy odsetek turystów zagranicznych niż polskich Turyści zagraniczni zamieszkują na stałe w wielkich metropoliach Ten wskaźnik wyróżnia ich zdecydowanie od turystów krajowych Ok połowy mieszka w miastach o populacji 18

19 przekraczającej pół miliona mieszkańców Pozostała połowa wywodzi się z miejscowości zróżnicowanej skali Turystom zagranicznym, i tylko im, zadawano pytanie o ewentualność polskich korzeni w rodzinie Poniżej 1/5 wszystkich respondentów deklarowało polskie pochodzenie w jakiejś mierze Tabela 9 Turyści zagranicznie według cech socjodemograficznych Cecha N % N % Ogółem , ,0 Płeć Wiek Stan cywilny M K >59 lat kawaler/panna żonaty/zamężna; z partnerem rozwiedziony/w separacji wdowiec/wdowa Miejsce zamieszkania Wykształcenie Zawód wieś miasto pon 20 tys tys tys tys tys pow 500 tys podstawowe zawodowe średnie wyższe wyższa kadra kierownicza pozostała kadra kierownicza specjaliści pracownicy admin-biurowi pracownicy sektora usług robotnicy wykwalifikowani rolnicy emeryci, renciści gospodynie domowe uczniowie, studenci bezrobotni inni, Liczba osób w gosp dom ,1 45,9 4,4 16,6 16,3 19,0 16,4 14,3 9,8 3,1 45,1 45,3 5,2 1,0 3,4 7,7 8,0 9,1 7,5 7,8 11,8 45,6 2,5 11,5 26,1 30,2 15,7 16,4 8,2 10,3 26,5 7,5 3,7 3,1 0,4 5,6 2,4 17,0 3,4 11, ,2 41,8 3,3 15,4 20,8 26,3 13,3 10,4 7,1 3,4 53,9 39,0 4,0 0,9 2,1 8,0 6,3 7,0 7,5 7,9 12,7 49,1 1,5 7,8 27,5 32,2 20,9 11,6 9,9 10,5 24,7 8,6 5,7 3,3 0,9 3,4 1,4 16,4 3,8 11,4 1 osoba , ,8 19

20 Dzieci do 18 lat w gosp dom i więcej tak nie Dochód gosp dom znacznie niższy od przeciętnych trochę niższy od przeciętnych na podobnym poziomie trochę wyższe od przeciętnych znacznie wyższe od przeciętnych Polskie pochodzenie w rodzinie tak nie ,9 15,4 16,8 11,5 9,0 22,0 78,0 19,5 80, ,0 15,7 17,1 9,7 8,7 20,0 80,0 6,4 9,7 30,3 33,4 13,0 7,2 17,1 82,9 43 Grupa polonijna Zdecydowano się wyodrębnić z całości badanych turystów polskiego pochodzenia z racji nieprzystawalności tej grupy do dwóch poprzednio omówionych Jest to jednak grupa w porównaniu z poprzednimi niewielka Ze względu na niską liczebność możliwe jest w jej wypadku oddziaływaniu czynników przypadkowych Widoczne jest to w strukturze płci w tabeli poniżej ze znacznymi wahnięciami w jedną bądź drugą stronę Struktura wiekowa turystów polonijnych jest analogiczna do struktury wieku turystów zagranicznych Ale i tu dostrzec można wahnięcia w liczebności wybranej kategorii wiekowej Np prawie trzykrotnie się zmniejszył w roku 2009 w porównaniu z 2008 udział turystów w przedziale wieku lat, a dwukrotnie zwiększył udział turystów w wieku lat Zapewne bardzo mieszany skład tej grupy ( stary tradycjonalista i patriota obok młodego pracownika od paru lat w Londynie) jest obok jej niskiej liczebności przyczyną rozbieżnych wyników Polonusi, podobnie jak obcokrajowcy, zamieszkują na stałe w wielkich metropoliach, a jedynie mniej niż połowa mieszka w ośrodkach mniejszych niż 0,5 mln mieszkańców Ale już w strukturze wykształcenia są podobni do turystów polskich z ogromną przewagą wykształcenia na poziomie średnim i wyższym, a zwłaszcza tym drugim Ok 2/3 respondentów legitymuje się wykształceniem wyższym Zwraca uwagę wysoki status materialny tego segmentu ruchu turystycznego Ponad połowa badanych lokuje się w najwyższym ze wskazanych pułapów dochodowych Tabela 10 Turyści polonijni w Warszawie według cech socjodemograficznych Cecha N % N % Ogółem , ,0 Płeć Wiek M K ,5 56,5 4,3 10,4 14, ,2 47,8 4,3 21,9 18,6 20

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, 10.12.

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, 10.12. RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010 Przygotowany dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 10.12.2010 Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2011

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2011 RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011 Przygotowany dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, Grudzień 2011 Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 Spis treści 1. Zastosowana metoda... 2 2. Światowe tendencje w ruchu turystycznym... 2 3. Przyjazdy cudzoziemców do Polski... 3 4. Turystyka krajowa

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 Przygotowany dla Urzędu m.st. Warszawy Data: 11.05.2015 Ekspert: Zespół badawczy: Jacenty Siewierski Krzysztof Chmielewski, Paweł Jazukiewicz Ipsos

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa binacjonalne

Małżeństwa binacjonalne Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 213, Nr 3 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Małżeństwa binacjonalne Termin a binacjonalne oznacza zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez

W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez W 2009 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowane były przez osoby posiadające status uchodźcy 102 indywidualne programy integracji, z których część rozpoczęła się jeszcze w roku 2008. W 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ W jednym z naszych ostatnich badań 1 zajęliśmy się po rocznej przerwie problemem migracji zarobkowych i wyjazdów stałych lub czasowych do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2008 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2008 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELANE CUDZOZIEMCOM W ROKU 2013 NA WSPARCIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW INTEGRACJI W 2013 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie realizowanych było przez osoby posiadające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo