»KULTURA« JAN KOWALIK DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści"

Transkrypt

1 JAN KOWALIK»KULTURA« Bibliografia zawartości treści DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Redakcji, współpracownikom i czytelnikom Kultury pracę tę poświęcają Jan i Emmy Kowalik INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1959

2 PRZEDMOWA DO WYDANIA CYFROWEGO Pod koniec roku 2011 Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad cyfryzacją bibliografii zawartości roczników Kultury, Zeszytów Historycznych oraz Biblioteki Kultury z uwzględnieniem poddziałów: Dokumenty, Archiwum Rewolucji, Bez cenzury, Wznowienia i Antologie. Prace te mają na celu upowszechnienie źródeł informacji o piśmiennictwie wybitnych twórców literatury, historyków, komentatorów politycznych oraz innych ważnych postaci związanych na stałe lub okazjonalnie ze środowiskiem paryskiej Kultury. Bibliografia była dotychczas dostępna jedynie w wersji drukowanej. Do 1997 roku ukazało się pięć tomów bibliografii. Ich autorami byli kolejno: Jan Kowalik (tom I, lata , wydany przez IL w 1959 roku), Maria Danilewicz Zielińska (tom II, lata , wydany przez IL w 1975 roku; tom III, lata , wydany przez IL w 1981 roku; tom IV, lata , wydany przez IL w 1989 roku) oraz Anna i Mirosław Supruniukowie (tom V, lata tom uwzględniający wydania Kultury w Polsce, który ukazał się nakładem IL w 1997 roku; tom VI, lata , wydany przez Więź w 2013 roku). Wspomniane materiały uzupełniło opracowanie Mirosława Adama Supruniuka pt.»kultura«. Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej (uzupełnienia), opublikowane w 1994 roku nakładem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2013 został wydany ostatni, szósty tom bibliografii, obejmujący lata , którego autorem jest również Mirosław Adam Supruniuk. Obecna wersja cyfrowa nie jest jedynie zeskanowaną kopią wspomnianych wyżej bibliografii. Cały materiał, po zeskanowaniu, należało technicznie zredagować, bowiem poszczególne tomy różniły się choćby sposobem prezentacji informacji bibliograficznych: ujednolicono krój i wielkość czcionek, odstępy, sposób numeracji wszystkich pozycji; poprawiono również błędy składu, np. ucięte lub zdublowane części opisów. Z kolei korekta merytoryczna została ograniczona do minimum. Skupiono się przede wszystkim na ewidentnych błędach, tzn.: pomyłkach w nazwiskach autorów, tytułach, uwagach, które wyjaśniano sięgając do materiałów źródłowych. Zastąpiono hasła składające się z inicjału, pseudonimu itp., wyłącznie nazwą przyjętą, a formy odrzucone przeniesiono do strefy uwag opisu. Ujednolicono pod tym kątem również indeks, gdzie zastosowano standardowy schemat odwołań ( zob. lub zob. też ). W tekście uwzględniono również treść wszystkich errat. Nie zmieniono układu bibliografii, ani też nie dodano do nich nowych opisów. Opracowanie jest udostępnione w formie sześciu plików pdf, które umożliwiają przeszukiwanie treści. Każdy z plików jest odpowiednikiem jednego tomu wersji drukowanej. Przy redagowaniu wydania cyfrowego nieocenioną pomocą służyła mi pani Agnieszka Brachfogel z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jestem jej wdzięczna za wnikliwe analizowanie wszelkich moich wątpliwości, merytoryczny nadzór na całością prac oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Nina Czajkowska 2

3 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA WSTĘP Celem niniejszej bibliografii jest uchwycenie bibliografii Kultury za okres od pojawienia się tego pisma w czerwcu 1947 do grudnia Klasyfikację artykułów przeprowadzono według systemu dziesiętnego, z zastosowaniem niezbędnych odsyłaczy rzeczowo-osobowych. W hasłach osobowych opisu bibliograficznego podano w nawiasach prostokątnych (za zgodą zainteresowanych) nazwiska autorów, których pseudonimy udało się rozszyfrować. Tytuły cząstkowe lub takie, które z biegiem czasu straciły na informatywności, uzupełniono (tekstem lub datami). Tytuły usamodzielnionych fragmentów tekstu, jak również tytuły listów do Redakcji pochodzą głównie od autora bibliografii i podane są w nawiasach prostokątnych. W zapisie numerów na pierwszym miejscu podany jest rok, następnie po dwukropku numer roczny łamany przez numer ciągły wydawnictwa, z kolei po przecinku cyfry stron od-do. Cyfry rzymskie w liczbowaniu opisu bibliograficznego odnoszą się do tzw. krajowych zeszytów Kultury. Adnotacje nie zawierają ocen krytycznych, lecz mają charakter informacyjny i dotyczą treści artykułów lub okoliczności wśród jakich prace te powstały i zostały ogłoszone. Przy recenzjach adnotacja ogranicza się do podania autora i tytułu omawianej książki; w kronikach i niektórych artykułach rolę adnotacji spełniają podtytuły przepisane z artykułu. W opisie bibliograficznym uwzględniono także dane o korespondencji czytelników z Redakcją i autorami podając je jako oddzielne pozycje oraz w adnotacji pozycji, do której się odnoszą. Bibliografii, opracowanej w czasie długiej choroby, nie byłbym w stanie wykończyć bez ofiarnej współpracy mej żony, wyjątkowej życzliwości bibliotekarza Hoover Library, a mego byłego przełożonego, Mr. Philipa T. McLeana, za co im publicznie dziękuję. Słowa podzięki należą się także profesorowi Witoldowi Sworakowskiemu, zastępcy dyrektora Instytutu Hoovera oraz Mrs. E. Fudel i Mrs. A.B. Paul za niezmiennie życzliwą pomoc okazywaną mi w czasie pracy. Jan KOWALIK OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW Art. Artykuł LdR. List do Redakcji Odp. Odpowiedź OdpA. Odpowiedź autora OdR. Odpowiedź Redakcji Poz. Pozycja Rec. Recenzja SpA Sprostowanie autora SpR. Sprostowanie Redakcji UwR Uwagi Redakcji Uzpł. Uzupełnienia Zob. Zobacz 3

4 WYKAZ PSEUDONIMÓW I KRYPTONIMÓW A.j. Janta-Połczyński, Aleksander A.M. Michna Andrzej a.n. Jeleński, Konstanty Aleksander A.N. Jeleński, Konstanty Aleksander A.S. An. Vincenz, Andrzej Andes, Abraham Vincenz, Andrzej av Vincenz, Andrzej A.V. Vincenz, Andrzej AV Vincenz, Andrzej b.h. Heydenkorn, Benedykt B.H. Heydenkorn, Benedykt B.N. Szyszman, Szymon beh Heydenkorn, Benedykt Beo Osadczuk, Bohdan BEO Osadczuk, Bohdan Berlińczyk Prądzyński, Jerzy [do nr.: 1/68] Berlińczyk Osadczuk, Bohdan [od nr.: 11/109] Brzeziński M. Zaleski, Wojciech CC. Ch.L. Czytelnik Diplomaticus Mühlstein, Anatol Dominik, H.S. Schoenfeld, Henryk E.S. Ulatowski, Jan Emte Erka Królikowski, Roman F.K. Gamm A. Gamma Wolski, Władysław Hostowiec, Paweł Stempowski, Jerzy I.S. j Jeleński, Konstanty Aleksander J Jeleński, Konstanty Aleksander Jasieńczyk, Janusz Poray-Biernacki, Janusz J.B. j.b. Brzękowski, Jan J.B. Zaleski, Wojciech J.Cz. Czapski, Józef J.H. Horzelski, Jerzy j.j. Poray-Biernacki, Janusz J.J. Poray-Biernacki, Janusz J.M. J.M. Lerski, Jerzy J.M. Mieroszewski, Juliusz J.M.R. Ulatowski, Jan J. Mier. Mieroszewski, Juliusz J.P. Pietrkiewicz, Jerzy J.P. Prądzyński, Jerzy J.Pr. Prądzyński, Jerzy J.PR. Prądzyński, Jerzy J.R. j.u. Ulatowski, Jan J.U. J.U. Ulatowski, Jan Jul. Mier. Mieroszewski, Juliusz K Miłosz, Czesław KAJ Jeleński, Konstanty Aleksander Kol. Felek Kamiński, J. Zaleski, Wojciech Klonowicz, Jan Krępski, K.M. Krytyk Poray-Biernacki, Janusz L. Miłosz, Czesław L. Mieroszewski, Juliusz Laertes Lebiedziewski, J. Leszcza, Jan Londzin, Wiktor Lon. Mieroszewski, Juliusz Londyńczyk Mieroszewski, Juliusz Łysina, Jerzy m. Miłosz, Czesław M. M.B. Zaleski, Wojciech M.K. Miłosz, Czesław M.P. Pankowski, Marian M.S. Czapska, Maria Małecki, Ł. Rose, Adam Meleń, Aleksander C. Korczyński, Aleksander Mike Mordęga, Cyryl Doroteusz Mr Zdziechowski, Paweł (n) Jeleński, Konstanty Aleksander N Miłosz, Czesław N.N. Negryński, Janusz Niemira, Piotr Wnorowski, Mieczysław Orme, Aleksandra Barcza, Alicja p Pankowski, Marian P.H. Stempowski, Jerzy P.S. Rel. S.C. S.N. S.V. Vincenz, Stanisław Sienny, Marek Czapski, Józef Słobożanin, M. Sprzedawca Stefanek, E. t Topornicki, Karol Gajcy, Tadeusz T.S. T.S. Sołowij, Tadeusz tor Vincenz, Andrzej Ursyn, Józef Zdziechowski, Paweł Ursyn, J. Zdziechowski, Paweł v Vincenz, Andrzej V Vincenz, Andrzej W.A.Z. Zbyszewski, Wacław Alfred W.K. W.S. Soroka, Wacław W.Z. Zaleski, Wojciech W.-Z. Wraga, Ryszard i Zadrożny, Stanisław W. Zal. Zaleski, Wojciech Wacław Trzeci Wersyn, E. Eustachiewicz, S. Wiedeńczyk Z. Zbyszewski, Wacław Alfred Z.B.M. Małecki, Zbigniew Z.K. Z.R. Romanowiczowa, Zofia Z.-W. Zadrożny, Stanisław i Wraga, Ryszard Zast. Zaleski, Wojciech Zastępca Zaleski, Wojciech Zb. Zbyszewski, Wacław Alfred Żagiell E. Jakubowski, Edmund Żyliński Wiesław Piotrowicz, Witold 4

5 KLASYFIKACJA ZAWARTOŚCI TREŚCI KULTURY PRACE TREŚCI OGÓLNEJ BIBLIOLOGIA BIBLIOGRAFIA Bibliografie ogólne Bibliografie personalne Bibliografie specjalne Bibliografie zagadnień dotyczących Kraju BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO WYDAWNICTWA PERIODYCZNE. CZASOPISMA OGÓLNE. KSIĘGI ADRESOWE I INFORMATORY Miesięcznik Kultura TOWARZYSTWA NAUKOWE. AKADEMIE. INSTYTUTY NAUKOWE. KONGRESY. ZJAZDY O CHARAKTERZE OGÓLNYM. OBRADY PRASA. DZIENNIKARSTWO PRACE RÓŻNEJ TREŚCI OGŁOSZONE JAKO CAŁOŚĆ Kronika angielska FILOZOFIA RELIGIA NAUKI POLITYCZNO-SPOŁECZNE I EKONOMICZNE PRACE Z ZAKRESU NAUK POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH W OGÓLNYM UJĘCIU SOCJOLOGIA STATYSTYKA. DEMOGRAFIA POLITYKA Socjalizm. Komunizm Polityka zewnętrzna. Polityka międzynarodowa. Imperializm. Kolonializm Dyplomacja Polityka zagraniczna polskiej emigracji Stosunki polsko-litewsko-ukraińskie Stosunki polsko-niemieckie Immigracja. Emigracja. Przesiedlenie Stosunki wzajemne emigracji i kraju macierzystego Polacy w Wielkiej Brytanii Polacy w Niemczech Polacy we Francji i w Legii Cudzoziemskiej Polacy w Afryce Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Polacy w Kanadzie Polacy w Argentynie Polacy w Brazylii Polacy w Australii Emigracja ukraińska EKONOMIA POLITYCZNA Praca i pracownicy. Warunki, ochrona, prawo i organizacja pracy. Związki zawodowe Rolnictwo. Kwestia agrarna. Teoria własności gruntowej. Reforma rolna. Kolektywizacja gospodarstw. Spółdzielczość Finanse państwowe Stan ekonomiczny różnych krajów. Koncentracja, organizacja i rodzaje przemysłu. Kryzys ekonomiczny PRAWO. SĄDOWNICTWO SIŁY ZBROJNE. STRATEGIA. ORGANIZACJA WOJSKA OPIEKA SPOŁECZNA. UBEZPIECZENIA. STOWARZYSZENIA. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE WYCHOWANIE. NAUCZANIE HANDEL. KOMUNIKACJA. TRANSPORT

6 ETNOGRAFIA. LUDOZNAWSTWO FILOLOGIA MATEMATYKA I PRZYRODA NAUKI STOSOWANE SZTUKI PIĘKNE. ZABAWY. SPORT ESTETYKA. PROBLEMATYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA SZTUK PIĘKNYCH STYLE W SZTUCE. MUZEA ARTYSTYCZNE. GALERIE DZIEŁ SZTUKI. HISTORIA SZTUKI URBANISTYKA. ARCHITEKTURA, RZEŹBA. CERAMIKA ARTYSTYCZNA RYSUNEK. SZTUKA ZDOBNICZA. SZTUKA LUDOWA. MALARSTWO. GRAFIKA. REPRODUKCJE ARTYSTYCZNE FOTOGRAFIA. FILM. TELEWIZJA MUZYKA. ŚPIEW. OPERA. NUTY TEATR. INSCENIZACJA. RADIO KULTURA FIZYCZNA. SPORT LITERATURA TEORIA LITERATURY. KOMPOZYCJA LITERACKA. HISTORIA LITERATURY LITERATURA ANGIELSKA LITERATURA NIEMIECKA LITERATURA FRANCUSKA LITERATURA WŁOSKA LITERATURA HISZPAŃSKA LITERATURA GRECKO-ŁACIŃSKA LITERATURA ROSYJSKA LITERATURA POLSKA Historia literatury. Krytyka literacka. Stylistyka Poezja Dramaty Powieść, nowela, reportaż, esej, korespondencje, satyra Wypisy, antologie, złote myśli LITERATURA CZESKA LITERATURA UKRAIŃSKA LITERATURA LITEWSKA I ESTOŃSKA LITERATURA ŻYDOWSKA I ARABSKA LITERATURA BIAŁORUSKA INNE LITERATURY GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTORIA OPISY KRAJÓW I MIEJSCOWOŚCI W WIELOSTRONNYM UJĘCIU. PODRÓŻE ŻYCIORYSY. PAMIĘTNIKI Noty biograficzne HISTORIA Archeologia Historia cywilizacji i kultury Historia powszechna Historia Polski

7 PRACE TREŚCI OGÓLNEJ BIBLIOLOGIA 1. DANILEWICZOWA, Maria: Ruch wydawniczy [w Polsce po roku 1945]. 1952: I, FURATYK, Leon: Technika drukarska przeciw sklerozie przemysłu książkowego. 1950: 9/35, Vari-typer. Perspektywy przemysłu książkowego Emigracji. 3. HEYDENKORN, Benedykt: Dom wydawniczy im. Czechowa. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: (B.H.). 4. Instytut Literacki [Przegląd wydawnictw]. 1947: 2-3, [Komunikat dotyczący subskrypcji Księgi Pamiątkowej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich SBSK]. 1950: 1/27, MAŁECKI, Zbigniew: Książka na Kongresie Wiedeńskim. 1951: 10/48, Petycja J.F. Cotta i C. J. Bertucha do Kongresu Wiedeńskiego dotycząca uregulowania prawnego spraw przedruku i wolności słowa. 7. Nakładem czytelników [Janusza Jasieńczyka Słowo o bitwie ]. 1954: 7/81-8/82, 184; 9/83, Oficyna Poetów i Malarzy [w Londynie]. 1950: 1/27, ; Subskrypcja na fundusz wydawniczy OPM 7/33-8/34, Oficyna Warszawska na Obczyźnie. Pisma Przygodne Aleksandra Janty-Połczyńskiego. 1950: 12/38, OLECHOWSKI, Jan: Wydawnictwo im. Czechowa. 1953: 4/66, PORAY-BIERNACKI, Janusz: Janusz Jasieńczyk do swych czytelników. 1954: 3/77, 20. W dok. pseud. aut.: Janusz Jasieńczyk. Oferta pod adresem czytelników wydania własnym nakładem dzieła autora Słowo o bitwie. 12. ROMANOWICZ, Kazimierz: Księgarnia na emigracji. 1948: 14, Rysy twarzy (Wacława Solskiego. Nakładem czytelników) : 9/107, 150. Zawiadomienie o mającej wyjść książce. 14. SAMBOR, Michał: Oficyna poetów i malarzy. 1953: 4/66, Oficyna Poetów i Malarzy w Londynie: wydawnictwa, nakłady, szata graficzna. 15. SOBONIEWSKI, S., DRWĘSKI, T.: Oświadczenie [w sprawie przyjęcia do rozsprzedaży przez Centralę Handlową SPK broszury ppłk. M. Romeyki]. 1953: 7/69-8/70, STUDZIŃSKI, Franciszek: [Sprostowanie do Wspomnień antykwarskich Antoniego Uniechowskiego drukowanych w Stolicy ]. LdR. 1957: 10/120, TOROSIEWICZ, Jan: Mowa katalogów. 1955: 5/91, Katalogi księgarskie Biura Eksportowego Prasa i Książka i księgami Dom Książki w Warszawie. 18. VOGLER, Henryk: [Zamierzenia wydawnicze Wydawnictwa Literackiego w Krakowie]. LdR. 1957: 3/113, 153. Zob. poz ZADEYKAŃSKI, Jan: Don Kiszot z Świętokrzyskiej. 1950: 1/27, Antykwarnie warszawskie (Kleinsinger, Wilder, Soubise-Bisier, Babski, Fiszler), krakowskie (Czernecki, Kamiński) i poznańskie (Sępiński, Leitgeber). 20. ZADROŻNY, Stanisław: Bukiniści. 1949: 15, Bouquiniści paryscy, Bibliofil Kazimierz Woźnicki. 21. ZDZIECHOWSKI, Paweł: Spacer po domach wydawniczych francuskich. 1950: 4/30, W dok. pseud. aut.: Józef Ursyn. I. Calmann-Lévy. Plon. René Julliard. Gallimard. Historia i wydawnictwa. Francuskie bestsellery na przełomie lat : 6/32, II. Bernard Grasset. Albin Michel. Stock. Presses Universitaires de France (PUF). Payot. 1950: 7/33-8/34, (Zakończenie) Flammarion. Hachette. Powojenny francuski rynek książkowy. Bibliografie ogólne Bibliography of Books in Polish, zob. poz JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: W dwóch słowach. 1954: 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 1955: 1/87- -2/88, 218. W dok. pseud. aut.: (j). Bibliografia zalecająca europejskie i amerykańskie nowości wydawnicze. 23. KORCZYŃSKI, Aleksander: [Bibliografia Pologne jako encyklopedyczny podręcznik spraw polskich dla dziennikarzy europejskich]. LdR. 1951: 2/40-3/41, KORCZYŃSKI, Aleksander: Polonica szwajcarskie : 6, ; 7, Uzupełnienia za lata , W dok. pseud. aut.: Aleksander C. Mełeń. Odbitka: dr Aleksander C. Mełeń, pseud.: Bibliografia poloniców szwajcarskich za lata wojny ( ). Instytut Literacki, Paryż Str nlb. 25. KOWALIK, Jan: Polonica niemieckie od 1 IX 1939 do 31 XII 1948 roku. 1949: 9/26, ; 1950: 1/27, ; 4/30, ; 5/31, ; 6/32, ; 7/33-8/34, ; 10/36, ; 11/37, 2. 7

8 Słowo wstępne bibliografa. Fragment bibliografii, hasła autorskie, A-K. Odbitka: Jan Kowalik: Polonica niemieckie za czas od 1-go września 1939 do 31 grudnia 1948 roku. Instytut Literacki, Paryż Str nlb. 26. KOWALIK, Jan: Polska w bibliografii powojennych Niemiec ( ). 1954: 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, ; 4/90, ; 6/92, 110. Opublikowane w całości: Polska w bibliografii powojennych Niemiec ( ) / Jan Kowalik. Paryż: Instytut Literacki, KOWALIK, Jan: Szwedzkie polonica bibliograficzne. 1956: 3/101, Józef Trypućko: Bibliografi over svenska polonica Bibliografia szwedzkich poloniców za lata Uppsala, Notatki wydawnicze o bieżących publikacjach książkowych, zob. poz , Polonica Palestyńskie Czesława Horeina do roku 1949, zob. poz Polonica szwedzkie dr. Józefa Trypućki z zakresu bibliografii i bibliotekarstwa : 3/101, T.S.: Teki Beyruckie. 1950: 2/28-3/29, 238. Stanisław Kościałkowski, red.: Teki Beyruckie. Zeszyt A. Rozprawy i miscellanea. Zeszyt B. Materiały bibliograficzne. Bibliografie personalne Zobacz także dział Biografia. Noty biograficzne. Amerykańscy poeci, zob. poz Autobibliografia prof. Władysława Konopczyńskiego, zob. poz Bibliografia utworów Józefa Czechowicza, zob. poz KORCZYŃSKI, Aleksander: Bibliografia [prac prof. Edwarda Crosa na podstawie materiałów znajdujących się w seminarium slawistycznym Uniw. Fryburskiego]. 1950: 11/37, 65. Loepfego Alfreda przekłady z literatury polskiej na język niemiecki; materiał bibliograficzny, zob. poz Mazurka Ewalda Filipa, Niemieckie przekłady dzieł z literatury polskiej, zob. poz PAWLIKOWSKI, Michał K.: [Fl. Czarnyszewicza Nadberezyńcy ; materiał bio-bibliograficzny]. LdR. 1953: 9/71, RADZYMIŃSKA, Józefa: [Tadeusz Gajcy (pseud. Karol Topornicki); materiał bibliograficzny]. LdR. 1954: 7/81-8/82, 235. Uzupełnienia do bibliografii norwidowskiej Wacława Borowego, zob. poz WAŃKOWICZ, Melchior: [Materiał autobibliograficzny]. LdR. 1948: 11, Ważniejsze druki Samuela Tyszkiewicza, zob. poz Bibliografie specjalne Bibliografia naukowych wydawnictw jubileuszowych krajów europejskich Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, zob. poz BORWICZ, Michał: [Notatka bibliograficzna: Tysiąc lat życia Żydów w Polsce ]. LdR. 1955: 12/98, 158. Chronologiczne zestawienie najważniejszych wydawnictw polskiej awangardy poetyckiej w latach zob. poz Chronologiczny wykaz najważniejszych pozycji poetyckich awangardy w latach , zob. poz DITTMAR, Jerzy: [Uzupełnienie do wykazu prasy polskiej w Argentynie Wiktora Ostrowskiego]. LdR. 1951: 10/48, DZIEWANOWSKI, M.K.: Bibliografia i chronologia ruchu robotniczego w Rosji. 1957: 5/115, Mouvements ouvriers et socialistes (Chronologie et bibliographie). La Russie.T. I: ; t. II: Eugène Zaleski. 37. LERSKA, Hanna: Druki Polski Podziemnej i wydawnictwa powstańcze. 1949: 8/25, LdR. Uzupełnienia do bibliografii: Sławomir Dunin-Borkowski, 1950: 1/27, 152; Klaudiusz Hrabyk, 1959: 1/18, 53-59; Kol. Felek, pseud., 1950: 5/31, ; Zygmunt Ossowski, 1950: 2/28-3/29, 239; Alicja Rolleder, 1950: 11/37, 160; Tadeusz Sołowij, 1949: 9/26, III. Odbitka: Hanna Lerska [Hryniewiecka]: Druki Polski Podziemnej i wydawnictwa powstańcze, Instytut Literacki, Paryż 1949, str LERSKA, Hanna: Zaczątek bibliografii druków Polski Podziemnej pod okupacją : 15, Słowo wstępne bibliografa. I. Periodyki (179 poz.). Materiały bibliograficzne do prasy podziemnej Obozu Polski Walczącej, zob. poz Materiały do bibliografii czasopism ukraińskich po roku 1945, zob. poz Najważniejsze pozycje książkowe futurystów w zakresie poezji, zob. poz OSSOWSKI, Zygmunt: [Uzupełnienia do bibliografii prasy Polskiego Podziemia]. LdR. 1950: 2/28-3/29, Zob. poz. 37. Polska literatura średniowieczna a Czesi, zob. poz Polska prasa emigracyjna w Kanadzie; materiał bibliograficzny, zob. poz Polskie Księgi Pamiątkowe i Wydawnictwa Jubileuszowe w latach oraz Fragmenty bibliografii, zob. poz PORAY-BIERNACKI, Janusz: Wystawa rękopisów i druków [w Polskim Ośrodku Badań w Londynie, grudzień Katalog]. 1954: 1/75-2/76, W dok. pseud. aut.: J.J. 8

9 41. WASIUTYŃSKI, Wojciech: Muza w cieniu oręża [Wydawnictwa Pierwszej Dywizji Pancernej]. 1948: 7, Wydawnictwa monograficzne i periodyczne Wielkiej Emigracji we Francji, zob. poz Wykaz prac ogłoszonych w Rocznikach Wołyńskich 1930/I-1939/VIII, zob. poz. 53. Bibliografie zagadnień dotyczących Kraju Analiza programów szkolnictwa wyższego i wytycznych prac naukowych w zakresie historii. Bibliografia. Wykaz cytowanych tekstów prawnych, zob. poz Armia. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Energetyka i surowce. Bibliografia, zob. poz Film. Bibliografia, zob. poz Finanse państwa. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Handel państwowy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Handel zagraniczny. Bibliografia, zob. poz Hutnictwo i przemysł metalowo-przetwórczy. Bibliografia, zob. poz Kadry pracowników. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Krajowe nowości wydawnicze. [Bibliografia bieżącej literatury krajowej]. 1956: 1/99, 122; 2/100, Literatura piękna. Bibliografia, zob. poz Najwyższe organy władzy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Nauki biologiczne. Bibliografia, zob. poz Nauki społeczno-ekonomiczne. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Nowe wytyczne filozofii. Bibliografia, zob. poz Organizacje młodzieży. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Partia i stronnictwa. Bibliografia. Dokumenty i uchwały, zob. poz Pieniądz i bankowość. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży. Bibliografia, zob. poz Położenie Kościoła w Polsce. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Książki polskie drukowane w Lipsku. 1952: 2/52-3/53, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Projekt nowej Konstytucji. Bibliografia, zob. poz Prywatny przemysł, handel i rzemiosło. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł chemiczny. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł elektrotechniczny. Bibliografia, zob. poz Przemysł państwowy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł rolniczo-przetwórczy. Bibliografia, zob. poz Przemysł włókienniczy. Bibliografia, zob. poz Reglamentacja i kształtowanie twórczości artystycznej. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Rodzina. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Rolnictwo. Bibliografia. Teksty prawne, zob. poz. 1134, Ruch wydawniczy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz. 1. Spółdzielczość. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata pozaszkolna. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Szkolnictwo wyższe i nauka. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Sztuki plastyczne. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Teatr. Bibliografia, zob. poz Teoria i historia literatury, i jej nauczanie. Bibliografia, zob. poz Transport. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Ustawodawstwo pracy. Wykaz powojennych tekstów prawnych, zob. poz Wprowadzenie do analizy instytucji politycznych w Polsce. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Wydawnictwa krajowe z dziedziny filozofii do roku 1948, zob. poz Wymiar sprawiedliwości. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Zdrowotność i dynamika populacyjna. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Związki zawodowe. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz

10 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO 44. CZYTELNIK, pseud.: [Instytucja prywatnego wypożyczania numerów Kultury wśród Polaków w Wielkiej Brytanii]. LdR. 1952: 10/60, W tekście dane statystyczne. 45. DANILEWICZOWA, Maria: Czytelnik polski w Wielkiej Brytanii. 1953: 9/71, ŚWIĘCICKA, Janina A.: Książka polska w Wielkiej Brytanii. 1948: 13, ŚWIĘCICKA, Janina A.: Stulecie ustawy bibliotecznej w Anglii. 1951: 2/40-3/41, Z.K.: [Czytelnictwo wśród polskich robotników przymusowych w Niemczech, ]. LdR. 1951: 2/40-3/41, 238. Periodyki. Czasopisma ogólne. Księgi adresowe i informatory Biełoruski Zbornik, zob. poz CAHOON, Herbert: Periodyki amerykańskie. 1953: 7/69-8/70, W dok. pseud. tł. J.U. Tł. z ang. 50. CZAPSKI, Józef: Dwa czasopisma. 1947: 2-3, ,,Verve i Głos Plastyków. 51. DIAMAND, Władysław: [Przerwanie współpracy z miesięcznikiem Zaczyn Londyn]. LdR. 1952: 12/62, DUNIN-BORKOWSKI, Sławomir: [List do Redakcji w sprawie konspiracyjnego kwartalnika Taternik wydawanego w Warszawie w latach ]. 1950: 1/27, HOFFMAN, Jakub: Dzieje Rocznika Wołyńskiego. 1951: 11/49, LdR. Jakub Hoffman. 1952: 4/54, HOFFMAN, Jakub: [ Rocznik Wołyński organem ZNP, okręgu szkolnego wołyńskiego]. LdR. 1952: 4/54, 159. Zob. poz JANTA-POŁCZYŃSKI, Aleksander: Przewodnik dla piszących Polaków. 1949: 3/20, , [II] Przypisy do przewodnika dla piszących Polaków. 1949: 9/26, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Botteghe Oscure. 1951: 7/45-8/46, W dok. pseud. aut.: KAJ.,,Botteghe Oscure, a cura di Marguerite Gaetani, Redattore: Giorgio Bassani, Arnaldo Mondadori Editore, Roma. Międzynarodowy periodyk literacki. 57. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Dwie przyjaciółki. 1953: 10/72, Elle i Przyjaciółka, francuski i polski tygodnik kobiety. 58. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Horyzonty na niby. 1954: 7/81-8/82, Horizons, dwumiesięcznik studentów Uniwersytetu Wolnej Europy w Strasburgu. 59. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Przegląd czasopism. Kolumbowie i inkwizycja. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: a.n. 60. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Przegląd miesięczników (czasopism), 1953: 1/63, ; 2/64-3/65, ; 4/66, ; 5/67, ; 6/68, ; 9/71, ; 11/73, ; 12/74, 152; 1954: 1/75-2/76, ; 3/77, ; 4/78, ; 6/80, ; 7/81-8/82, ; 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, , [LdR. Józef CZAPSKI, 4/90, 158]; 4/90, ; 5/79, ; 6/68, ; 9/95, ; 11/97, W dok. pseud. aut.: (j). 61. MAŁECKI, Zbigniew: Przegląd czasopism. Wśród czasopism amerykańskich. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: ZBM. 62. MAŁECKI, Zbigniew: Wśród czasopism amerykańskich. 1956: 9/107, W dok. pseud. aut.: ZBM. 63. MIŁOSZ, Czesław: Przegląd miesięczników. 1954: 5/79, W dok. pseud. aut.: K. [PERIODYKI POLSKIE EMIGRACYJNE]: Biuletyn Psychologiczny, 1955: 9/95, 156; Cedry, 1949: 9/26, 149; Diariusz Rady Narodowej, 1950: 12/38, 135; Eastern Quarterly, 1949: 7/24, 12; 1949: 8/25, 58; 1950: 5/31, 84; Głos Polski, 1950: 12/38, 138; Miesięcznik Franciszkański, 1951: 11/49, ; Polonia, 1955: 11/97, 159; Światło, 1952: 5/55, 16; Salamandra, 1948: 7, ; Stimmen zu osteuropäischen Fragen, 1952: 9/59, 83; Universum, 1949: 14, 121; 1949: 7/24, 160; 1953: 9/71, 160; Tygodnik Katolicki, 1950: 12/38, 138; Wiadomości Polskie, 1950: 12/38, 138; Wiadomości Psychologiczne, 1955: 7/93-8/94, 180; Zaczyn, 1952: 12/62, [PERIODYKI OBCOJĘZYCZNE]: Der europäische Osten München, 1955: 4/90, 121; Horizons Strasburg, 1954: 7/81- -8/82, ; Opyty New York, 1954, 3/77, ; Veda New York, 1954: 3/77, ; Verve Paris, 1947: 2-3, Periodyki poetyckie w USA w latach zob. poz

11 64. PORAY-B1ERNACKI, Janusz: Agenda polskiej diaspory [Rocznik Polonii, wydanie światowe, 1954/5]. 1954: 7/81-8/82, W dok. pseud. aut.: Janusz Jasieńczyk.,,Płomyk, zob. poz Rocznik Wołyński, zob. poz RODITI, Edouard: Czasopisma kulturalne Niemiec [powojennych]. 1950: 9/35, Sacrum Poloniae Millenium. 1955: 7/93-8/94, 237. Teki Historyczne, zob. poz VINCENZ, Andrzej: Białoruska Veda. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: (AV). Veda miesięcznik, organ Naukowego Towarzystwa im. Franciszka Skoryny, pod redakcją J. Stankiewicza. 68. VINCENZ, Andrzej: Dwa nowe periodyki ukraińskie. 1957: 10/120, W dok. pseud. aut.: AV. Ukrajinska Literaturna Hazeta, Zbirnik 1956; East European Problems. 69. VINCENZ, Andrzej: Przegląd czasopism ukraińskich. 1957: 1/111-2/112, W dok. pseud. aut.: V. 70. VINCENZ, Andrzej: Przegląd miesięczników. 1953: 6/ W dok. pseud. aut.: (v). 71. ZALESKI, Wojciech: Skróty w dzisiejszej Polsce. 1953: 12/74, Skróty nazw urzędów, organizacji, nowo utworzonych zakładów i przedsiębiorstw. Pełne skróty. Skróty niedokończone. Zakończenia skrótów. Miesięcznik Kultura Artykuły Kultury na łamach obcej prasy, zob. poz BNIŃSKI, Wacław: [Zgłoszenie abonamentu Kultury ]. LdR. 1956: 3/101, CHOMĘCKI, Jan: Czym jest Kultura. List do zespołu Kultury. 1951: 12/50, CZAPSKI, Józef: [Cegiełka Domu Kultury ]. 1954: 10/84, CZAPSKI, Józef: Łańcuszek. 1952: 4/54, 3-4. Pomoc rodaków dla pisma. 76. CZAPSKI, Józef: [Pierwsi Trzej na dom Kultury ]. 1954: 9/83, 3-6. Edward Berenbau. Stefan Zamoyski. Hr. Gilles de Boisgelin. 77. Dalsze wpłaty na dom Kultury. 1954: 11/85, 2; 12/86, 4; 1955: 1/87-2/88, 3-5; 3/89, 2-4; 4/90, 3-4; 5/91, 3; 6/92, 2; 7/93- -8/94, 2: 9/95, 5-6; 10/96, 2; 11/97. 2; 12/98, 2; 1956: 1/99, 2; 2/100, 2; 3/101, 2; 4/102, 2; 5/103, 2; 6/104, 2; 7/105-8/106, 2; 9/107, 2; 10/108, 2; 11/109, 2; 12/110, 2; 1957: 1/111-2/112, 2; 3/113, 2; 4/114, 2; 5/115, 2; 6/116, 2; 7/117-8/118, 2; 9/119, 2; 11/121, 2; 12/122, DUTKOWSKI, Jan S.: [Brak informacji o twórczości naukowej Polaków za granicą, postulat stałej rubryki]. LdR. 1954: 1/75-2/76, GIEDROYC, Jerzy: [Odp. na list Kajetana Dzierżykraja-Morawskiego]. 1954: 12/86, 157. Kultura a Skarb Narodowy. 80. GRABOWSKI, Zbigniew: [Uwagi krytyczne o numerze Kultury poświęconym kulturze amerykańskiej]. LdR. 1953: 10/72, Zob. poz Indeks autorów i tematów rocznika Kultury za rok : 15, ; za rok : 1/27, ; za rok : 1/39, ; za rok : 1/ ; za rok : 1/63, ; za rok : 1/75-2/ ; za rok : 1/87-2/88, ; za rok : 1/ : za rok : 1/ /112, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Dwie koncepcje szczerości. 1956: 4/102, W dok. pseud. aut.: a.n. Kontakty Kultury z pisarzami z kraju. Spotkanie z Augustem Grodzickim i jego relacje w Życiu Warszawy. 83. KORWIN-ŁOPUSZAŃSKI, J.: [Słowa uznania dla Redakcji]. LdR. 1956: 4/102, [Kultura. Angielskie streszczenia zawartości treści]. English Synopsis. 1953: 7/69-8/70, ; 1954: 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, ; 4/90, ; 5/91, 159; 6/92, 159; 7/93-8/94, [Kultura. Francuskie streszczenia zawartości treści]. Résumé en langue française: 1951: 4/42, ; 5/43, :6/44, ; 7/45-8/46, ; 9/47, ; 10/48, ; 11/49, ; 12/50, ; 1952: 1/51, 160; 2/52-3/53, ; 1953: 1/63, ; 2/64-3/ ; 4/66, ; 5/67, ; 6/68, ; 7/69-8/70, 239; 11/73, ; 12/74, ; 1954: 1/75-2/ ; 3/77, ; 4/78, ; 5/79, ; 6/80, ; 7/81-8/82, ; 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, 159; 4/90, 159; 5/91, 159; 6/92, 158; 7/93-8/94,

12 SpA: St. Zarzewski, 1954: 4/78, 105 (Sprost. dotyczy artykułu autora Czy Stanom grozi kryzys w numerze 78, w Engl. Synopsis). 86. Kultura na manifestacjach w Berlinie, zorganizowanych przez Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit, w 1951 r. 1951: 9/47, Kultura. Wydanie monograficzne Współczesna kultura amerykańska. 1953: 7/69-8/70, str LdR. Zbigniew Grabowski. 1953: 10/72, ; A. Bartosz, 10/72, 155; Jan Leszcza, 11/73, ; Wacław Lednicki, ; W. Sandelewski, 12/74, LEDNICKI Wacław: [Sprostowanie i uwagi dotyczące numeru amerykańskiego ]. LdR. 1953: 11/73, Zob. poz LONDZIN, W.: [Życie kulturalne Stanów Zjednoczonych w związku z numerem amerykańskim ]. LdR. 1953: 11/73, W dok. pseud. aut.: Jan Leszcza. Zob poz MALRAUX, André: Do Redakcji Kultury [List]. 1955: 9/95, MASZCZYK, J.: [Wymówienie prenumeraty z powodu stosunku Kultury do kraju]. LdR. 1956: 2/100, MICHAŁOWSKI, Z.: [Rezolucja potępiająca Kulturę z powodu rozmów z krajem]. LdR. 1956: 2/100, M1ECZYSŁAWSKA, Aniela: [O nowych prenumeratorów dla Kultury ]. LdR. 1950: 7/33-8/34, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Budujemy dom [ Kultury ]. 1954: 10/84, LdR. Konstanty A. Jeleński. 1954: 11/85, 156. Włodzimierz V. Popławski. 1955: 7/93-8/94, MIŁOSZ, Czesław: [Stosunek Cz. Miłosza do Kultury ]. LdR. 1955: 6/92, Na nagrobek dla Jana Olechowskiego. 1956: 10/108, 2; 11/109, 2; 12/110, 2; 1957: 1/111-2/112. 2; 3/113, Nadesłane nowości wydawnicze. 1950: 4/30, 153; 5/31, 153; 7/33-8/34, ; 9/35, 153; 12/38, ; 1951: 1/39, 144; 2/40-3/41, 231; 4/42, 155; 5/43, 154: 7/45-8/46, ; 9/47, 149; 10/48, 151; 1952: 1/51, 148; 2/52-3/53, ; 6/56, ; 7/57-8/58, 112; 10/60, ; 11/61, 154; 12/62, ; 1953: 1/63, 144; 2/64-3/65, 231; 4/66, 143; 5/67, 147; 6/68, 140; 9/71, ; 11/73, ; 12/74, 153; 1954: 1/75-2/76, ; 3/77, 154; 4/78, ; 5/79, 156; 6/80, ; 7/81-8/82, 209; 9/83, ; 11/85, 148; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, 219; 3/89, 149; 4/90, ; 4/90, ; 5/91, 155; 7/93-8/94, ; 10/96, : 12/98, 148; 1956: 1/99, 145; 3/101, ; 7/105-8/ ; 10/108, ; 11/109, ; 12/ ; 1957: 1/111-2/112, ; 3/113, ; 4/114, ; 5/115, ; 6/116, ; 9/119, ; 10/120, 150; 12/122, Nasza stała lektura [Pastiche Kultury ]. 1955: 3/89, PIOTROWSKI, S.: [Krytyka krajowych numerów Kultury ]. LdR. 1952: 6/56, Pomóżmy Bibliotece Narodowej. 1957: 3/113, REDAKCJA: (Apel zespołu Kultury o trzy tysiące rocznych prenumerat). 1947: 2/3, REDAKCJA: [O poświęcenie numeru problemom współczesnej kultury amerykańskiej]. 1953: 7/69-8/70, REDAKCJA: [Cel i uzasadnienie wprowadzenia nowego działu: Przegląd niemiecki]. 1954: 6/80, REDAKCJA: Do naszych Czytelników w Szwajcarii. 1950: 11/37, 2. Zakaz rozpowszechniania Kultury w Szwajcarii z dnia 21 września REDAKCJA: Do prenumeratorów Kultury. 1957: 12/122, 2. Sprawa prenumeraty REDAKCJA: Do prenumeratorów i czytelników Kultury [o podwójnych numerach pisma]. 1954: 1/75-2/76, REDAKCJA: (Dom Kultury zakupiony). 1955: 1/87-2/88, REDAKCJA: Fotografie z Domu Kultury. 1955: 5/91, między str. 72 i REDAKCJA: Komunikaty. 1955: 1/87-2/88, 2. Nagroda literacka Kultury. Ankieta Kultury REDAKCJA: Komunikaty. 1955: 5/91, 2. Ankieta. Nagrody. Poszukiwania książek REDAKCJA: Komunikaty administracji. 1956: 7/105-8/106, 2. Podniesienie prenumeraty REDAKCJA: Krajowe zeszyty Kultury. 1952: 7/57-8/58, REDAKCJA: Kultura. [Cel i zadania pisma]. 1947: 1, REDAKCJA: [ Kultura a Polski Zjazd Naukowy w Monachium]. 1949: 1/18, REDAKCJA: Kultura dla plastyków. 1956: 1/111-2/112, REDAKCJA: Nagroda Kultury za rok 1954 ufundowana przez prezesa E. Berenbaua. 1954: 10/84, REDAKCJA: Nagroda Kultury [1954 r.]. 1955: 4/90, Marian Pankowski: Smagła Swoboda REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na rok : 1/75-2/76, REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury [Oznajmienie]. 1954: 3/77, 128. Edward Berenbau fundatorem stałej Nagrody Literackiej Kultury. 12

13 120. REDAKCJA: Nagroda Literacka Kultury : 3/89, 2. Przyznanie nagrody Marianowi Pankowskiemu za Smagłą Swobodę REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na rok : 10/96, 2. Przypomnienie terminu REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na : 3/101, 2. Przyznanie nagrody Andrzejowi Chciukowi za Smutny uśmiech oraz Leo Lipskiemu za Dzień i Noc REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury. 1956: 9/107, REDAKCJA: Nagroda muzyczna Kultury. 1955: 10/96, REDAKCJA: Nagrody Kultury. 1956: 4/102, Literacka. Muzyczna. Plastyczna REDAKCJA: [Nekrolog Jerzego Prądzyńskiego 26 XI 1954]. 1955: 1/87-2/88, REDAKCJA: [Nota do art.: Juliusz Mieroszewski: List z Wyspy]. 1951: 2/40-3/41, REDAKCJA: [Nota o wydaniu numeru poświęconego zagadnieniom kultury amerykańskiej przy współpracy Intercultural Publications Inc. i pomocy Fundacji Forda]. 1953: 7/69-8/70, REDAKCJA: [Notatka określająca, co będzie tematem nowego działu: Przegląd gospodarczy]. 1954: 3/77, REDAKCJA: Nowa Ankieta Kultury : Wyprawa Kijowska. 1955: 5/91, REDAKCJA: O nagrobek dla poety [Jana Olechowskiego]. 1956: 9/107, REDAKCJA: Od przyjaciela Amerykanina. 1957: 9/119, REDAKCJA: Oświadczenie. 1956: 12/110, 2. Sprawa REDAKCJA: [Oświadczenie w sprawie Zb. Florczaka w związku z jego powrotem do Polski]. 1950: 6/32, REDAKCJA: [Podziękowanie Siostrze Elżbiecie Rabowskiej za ofiarowanie zbioru poloniców prasowych szwajcarskich]. 1955: 6/92, REDAKCJA: [Postulaty ideologiczne Kultury ]. 1948: 13, Z powodu reakcji odłamu Emigracji polskiej na reportaż Aleksandra Janty Wracam z Polski REDAKCJA: [Półtora roku Kultury ]. 1949: 4/21-5/22, REDAKCJA: Przedmowa [do numeru krajowego] I, 5-7, III, REDAKCJA: Przekształcamy Nagrodę Literacką Kultury. 1957: 3/113, REDAKCJA: W ostatniej chwili. 1956: 11/109, 2. Wydarzenia w kraju REDAKTOR: [Notatka Londyńczyka dotycząca H. Malewskiej, reprezentuje stanowisko pisma]. 1957: 4/114, REDAKTOR: Wyjaśnienie [w sprawie zgody na przedruk opowiadania Andrzeja Bobkowskiego w Przemianach ]. 1957: 5/115, Skorowidz nazwisk [numeru krajowego]. 1952: III, Skorowidz rzeczowy [w numerach krajowych]. 1952: I, ; 1952: II, ; III, ; 1953: IV, Spis rzeczy numerów krajowych, w językach: polskim, francuskim i angielskim. 1952: I, ; 1952: II, ; III, ; 1953: IV, ; V, SPRZEDAWCA, pseud.: List do Redakcji [nt. rozsprzedaży Kultury w Wielkiej Brytanii w latach ]. 1950: 9/35, WELLISZ, Leopold T.: [Krytyka Kultury za artykuły o J. Lechoniu i L. Staffie]. LdR. 1957: 9/119, Zob. poz. 1829, Wykaz praw autorskich [firm i wydawców, którzy wyrazili Redakcji Kultury zgodę na przedruk materiałów stanowiących ich własność]. 1953: 7/69-8/70, Wydawnictwa krajowe [nadesłane]. 1956: 3/101, 74; 4/102, 110; 5/103, 105; 6/104, Zakończenie zbiórki na nagrobek dla J. Olechowskiego. 1957: 4/114, ZARZEWSKI, Stanisław: [Sprostowanie do francuskiego streszczenia artykułu o recesji amerykańskiej]. 1954: 5/79, Zbiórka na Bibliotekę Narodową. 1957: 4/114, 2; 5/115, 2; 6/116, 2; 7/117-8/118. 2; 9/119, 2; 10/120, 2; 11/121, ZESPÓŁ KULTURY : Nasza odp. [na list Jana Chomęckiego]. 1951: 12/50, Zob. poz ZESPÓŁ KULTURY : [Notka po art. Stanisława Zarzewskiego:,,Fetysze i fikcje emigracji ]. 1953: 9/71, 22. TOWARZYSTWA NAUKOWE. AKADEMIE. INSTYTUTY NAUKOWE. KONGRESY. ZJAZDY O CHARAKTERZE OGÓLNYM. OBRADY Zobacz także dział Wychowanie i Nauczanie. 13

14 155. ALMA MATER VILNENSIS. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie. 1950: 5/31, 126. Prospekt wydawniczy BRONCEL, Zdzisław: Kongres dobrych europejczyków. Jubileuszowy zjazd PEN Clubów w Dublinie [1955 r.]. 1953: 10/72, BRONCEL, Zdzisław: Kongres PEN Clubu i jego polskie echa. 1956: 9/107, CZAPSKI, Józef: Notatki z Kongresu Brukselskiego. 1951: 1/39, W dok. pseud. aut.: J. Cz. Kongres Międzynarodowy Ruchu Wolności Kultury (3 XI 1950) EUSTACHIEWICZ, S.: 40-ty [Francuski] Tydzień Społeczny [w dniach sierpnia 1953 w Pau]. 1953: 10/72, W dok. pseud. aut.: E. Wersyn Festiwal sztuki Dzieło XX Wieku (zorganizowany przez Kongres Wolności Kultury w Paryżu maj 1952). 1952: 7/57-8/58, FURATYK, Leon: [Sprostowanie do art. Pawła Hostowca:,,Forum europejskie w Alpbach]. LdR. 1954: 11/85, 155. Zob. poz (GRABOWSKI, Zbigniew): [27] Kongres PEN Clubu w Wiedniu [w dniach od 12 do 19 czerwca 1955]. 1955: 9/95, HEITZMAN, Marian: 75-letnia rocznica Polskiej Akademii Umiejętności. 1948: 12, HERSCH, Jeanne: Czy radio, film i prasa zagrażają kulturze? (X-te Rencontres Genewskie). 1955: 11/97, Tł. z fr. Zofia Hertz Zob. poz. 184a. Instytut badania historii i kultury ZSRR w Monachium, zob. poz Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie, zob. poz. 1245, JAKOBSON, Roman: [O słowiański charakter Uniwersytetu Karola w Pradze]. LdR. 1953: 12/74, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Z działalności Kongresu [Wolności] Kultury. Komitet dla spraw Europy Środkowo- -Wschodniej przy Kongresie Wolności Kultury. Audycje radiowe. 1953: 12/74, W dok. pseud. aut.: (n). Kolegium Wolnej Europy w Robertsau koło Strasburga, zob. poz. 58, 1302, 1309, KONASZEW1CZ, Bohdan: Niemcy obserwują Europę Wschodnią. 1953: 12/74, Przegląd instytucyj i towarzystw naukowych niemieckich poświęconych zagadnieniom głównie Europy Środkowo-Wschodniej oraz problemom niemieckiego Wschodu Kongres Wolności Kultury [26-30 VI 1950 w Berlinie]. 1950: 9/35, Apel-Rezolucja-Kronika KOŚCIAŁKOWSKI, Stanisław: Alma Mater Vilnensis [ ]. 1950: 9/35, Wiktor Sukiennicki, red.: Alma Mater Vilnensis LANGROD, Jerzy Stefan: Wspomnienie o Polskiej Akademii Umiejętności. 1951: 10/48, Skład i działalność PAU. W tekście materiał bibliograficzny dorobku wydawniczego Manifest Kongresu Wolności Kulturalnej. 1950: 9/35, MIŁOSZ, Czesław: Atom. 1956: 10/108, Uchwała PEN Clubów w sprawie ostrzeżeń przed bronią atomową MIŁOSZ, Czesław: Kongres poetów [ Biennale Internationale de Poésie we wrześniu 1952 r. w Knokke-Le-Zoute]. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: K MIŁOSZ, Czesław: Międzynarodowe spotkania. 1954: 10/ Rencontres Internationales w Genewie w roku MIŁOSZ, Czesław: Zoologiczne uwagi o festiwalu [ Dzieło XX Wieku ]. 1952: 7/57-8/58, Muzeum Dokumentów Twórczości i Pracy Polaków w Italii przy Fundacji Rzymskiej im. margrabiny J. Umiastowskiej. [Komunikat]. 1950: 12/38, 27. Naukowe Towarzystwo im. Franciszka Skoryny, zob. poz. 67. Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki, zob. poz Pamiętnik Zjazdu Naukowego w Monachium 28-[29] VIII 1948 r. 1949: 1/18, Zawiera : Słowo wstępne Koła Polskich Profesorów i Asystentów Uniwersyteckich w Monachium, uwagę Redaktora Kultury oraz referaty lub streszczenia referatów następujących autorów: H. Fedukowiczowej, M. Feuerringa, S. Kolupaily, L. Krzemuskiego, J. Nekaszydze, K. Szczapowickiego, W. Zaleskiego i T. Zgaińskiego PANKOWSKI, Marian: Biennale poetyckie [w 1954 w Knokke]. 1954: 11/85, PANKOWSKI, Marian: 26 Kongres PEN Clubów [w Amsterdamie, 1954], 1954: 9/83, W dok. pseud. aut.: (p) PANKOWSKI, Marian: Festiwal poetycki (III-e Biennale poezji w Knokke). 1956: 10/108, SpA. 1956: 11/109,

15 182. PIOTROWICZ, Witold: Dorobek Kursu Spraw Wschodnich [zorganizowanego przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu Reduta w Londynie]. 1950: 2/28-3/ W dok. pseud. aut.: Wiesław Żyliński. Polska Akademia Umiejętności, zob. poz. 163, 171, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, zob. poz ROMANOWICZOWA, Zofia: Kongres w Awinionie [7-11 września 1955]. 1955: 10/96, W dok. pseud. aut.: Z.R. Sprawozdanie z Pierwszego Międzynarodowego Zjazdu poświęcone językowi i piśmiennictwu południowej Francji RUDNYĆKYJ, Jarosław B.: [Wolna Wszechnica Ukraińska, Wiedeń-Monachium]. LdR. 1954: 4/78, Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie, zob. poz. 155, 1184, a. STEMPOWSKI, Jerzy: Forum europejskie w Alpbach. 1954: 10/84, W dok. pseud. aut.: Paweł Hostowiec. Towarzystwo naukowe Collegium austriacum. X-ty zjazd Europäisches Forum w Alpbach, LdR. Leon Furatyk. 11/85, 155. Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie, zob. poz. 1305, SZNARBACHOWSKI, Włodzimierz: Polskie Muzeum w Rzymie. 1951: 2/40-3/41, Z dziejów kolekcyj poloniców włoskich. Fundacja Rzymska im. margrabiny J. Umiastowskiej TESLAR, Józef Andrzej: [O słowiański charakter Uniwersytetu Karola w Pradze]. LdR. 1954: 12/74, VINCENZ, Andrzej: Jubileusz [Naukowego] Towarzystwa im. Szewczenki. 1954: 6/80, VINCENZ, Andrzej: Kronika białoruska. 1955: 12/98, W dok. pseud. aut.: (av). Instytut badania historii i kultury ZSSR w Monachium: Bielaruski Zbornik VINCENZ, Andrzej: Kronika ukraińska. 1955: 11/97, W dok. pseud. aut.: (AV). Moskwa jako trzeci Rzym. Praci czleniv Cerkovno-Archeohraficznoji Komisiji Apostolskoho Vizytatora dlja Ukrajinciv u Zachidnij Europi, I-VIII ZALESKI, Wojciech: [Polski] Zjazd naukowy w Monachium [w sierpniu 1948]. 1948: 12, PRASA. DZIENNIKARSTWO. AUBAC, Stephane, zob. poz BREGMAN, Aleksander: [Skład redakcji Dziennika Polskiego i o nowym pokoleniu dziennikarzy]. LdR. 1952: 11/61, Dobre obyczaje i prawdomówność Dziennika Polskiego. 1954: 11/85, 157. Polemika między Redaktorem Kultury a naczelnym redaktorem Dziennika Polskiego Dookoła Świata : [List do M. Jóźwiaka w sprawie cytowania fragmentów jego wywiadu]. LdR. 1957: 9/119, Zob. poz GINWITT, S.: [O międzynarodową akcję polityczną polskiej prasy emigracyjnej]. LdR. 1955: 9/95, GRABOWSKI, Zbigniew: [Lista współpracowników Dziennika Polskiego, Londyn]. 1952: 12/62, GRABOWSKI, Zbigniew: [W obronie przedwojennego Ilustrowanego Kuriera Codziennego odp. Michałowi Samborowi w artykule O polski»trzeci program«]. LdR. 1952: 9/59, GREENE, Graham: [Sprawa przedrukowywania utworów w Dziś i Jutro ]. LdR. 1956: 6/104, Zob. poz. 210a HRABYK, Klaudiusz: Przemilczane podziemia. 1949: 1/18, Historia prasy podziemnej Obozu Polski Walczącej HRABYK, Klaudiusz: [Udział Kroniki w dyskusji polsko-ukraińskiej po r. 1945]. LdR. 1952: 9/59, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Z prasy krajowej. 1956: l/99, W dok. pseud. aut.: A.N. Prasa krajowa o książkach polskich wydanych na Zachodzie JENNE, Józef: [List do Tygodnika londyńskiego z wyjaśnieniami nieścisłych wiadomości]. LdR. 1957: 12/122, JORDAN, Zbigniew: Nad warszawskim Przeglądem Kulturalnym. 1957: 4/114, JÓZWIAK, M.: [List do redakcji Dookoła Świata w sprawie przedruku artykułu]. LdR. 1957: 7/117-8/118, Zob. poz KOL. FELEK, pseud.: LdR. [zawierający dane o piśmie polskiego podziemia pt. Wiadomości Tygodniowe ]. 1950: 5/31, LECZYCKI, Kazimierz, zob. poz MAŁECKI, Zbigniew: Odbrązowiona Szwajcaria. 1950: 12/38, Z dziejów cenzury politycznej w Szwajcarii ( ); w związku z konfiskatą Kultury przez prokuraturę w Bernie MIŁOSZ, Czesław: [Odpowiedź na kampanię prasy krajowej przeciwko Cz. Miłoszowi]. LdR. 1956: 2/100, OSADCZUK, Bohdan: Polonica w prasie ukraińskiej. 1952: 6/56,

16 W dok. pseud. aut.: Beo. W tekście noty biograficzne. PAŃCZAK, Władysław, zob. poz SAMBOR, Michał: [O charakter Ilustrowanego Kuriera Codziennego (krakowskiego)]. LdR. 1952: 11/61, SITO, Jerzy S.: [Zarzuty redakcji Orła Białego ]. LdR. 1957: 3/113, a. STEMPOWSKI, Jerzy: List w sprawach niemieckich. 1951: 2/40-3/41, W dok. pseud. aut.: Paweł Hostowiec. Propozycje Schlesische Rundschau odnośnie polsko-niemieckiej dyskusji TABORSKI, Bolesław. [Powody zaprzestania współpracy w londyńskim Życiu ]. LdR. 1957: 3/113, ULATOWSKI, Jan: Powojenna prasa francuska. 1951: 2/40-3/41, La Nef numer poświęcony prasie VINCENZ, Andrzej: [O poprawność w używaniu imion własnych w polskiej publicystyce emigracyjnej]. LdR. 1954: 7/81- -8/82, WIERCZYŃSKI, L., dr: [ Komitety bezpieczeństwa publicznego w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza z dn. 15 IX 1955]. LdR. 1955: 10/96, ZBYSZEWSKI, Wacław Alfred: Lwów i Wilno [z powodu zamknięcia tego pisma]. 1950: 12/38, 106. W dok. pseud. aut. W.A.Z. PRACE RÓŻNEJ TREŚCI OGŁOSZONE JAKO CAŁOŚĆ 216. CZAPSKA, Maria: Listy z Polski. 1952: 4/54, W dok. pseud. aut.: M.S HEYDENKORN, Benedykt: Zagadnienia azjatyckie. 1955: 12/98, W dok. pseud. aut.: B.H. W.W. Kulski: The Soviet Regime-Communism in Practice.,,Tibor Mende:,,L Asie du sud-est entre deux mondes. Virginia Thompson (i) Richard Adloff: Minority Problems in South East Asia JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 1/63, W dok. pseud. aut.: (j). Jacques Audiberti: Marie Dubois i,,l Ouvre-Boîte. Roger Peyrefitte: Amitiés Particulières. Dr Roger Godel: Essais sur l Expérience Libératrice. Benjamin Constant:,,Journaux Intimes JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 2/64-3/65, W dok. pseud. aut.: (j). Thierry Maulnier:,,La Face de la Méduse du Communisme. Georges Dumezil: Les Dieux des Indo-Européens. Marcel Griaule:,Dieu d Eau, Entretiens avec Ogotemméli. Sherban Sidery Eric Grendel:,,Voici le Soir Charmant JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 4/66, W dok. pseud. aut.: (j). Karl Jaspers: La Foi Philosophique. Jean Cocteau: Journal d un Inconnu. Samuel Beckett: En attendant Godot. Wladimir Weidlé: La Russie absente et présente. Bernard Kangro: Earthbound. André Pieyre de Mandiargues: Marbre. Aleksander Weissberg-Cybulski: Conspiracy of Silence. C.A. Smith: Echappés du Paradis. Soviet Science. Dr Solomon M. Schwartz: Labor in the Soviet Union. Emil M. Cioran: Syllogismes de l Amertume JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 5/67, W dok. pseud. aut.: (j). Romano Guardini: La Fin des Temps Modernes. Ignazio Silone: Une poignée de mûres. Guy Dupré: Les Fiancées sont froides JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 6/68, W dok. pseud. aut.: (j). Daniel Rops: Jésus en son Temps. Maurice Colinon: Faux Prophètes et Sectes d Aujourd hui. Simone Weil: Cahiers. Bernard Frank: Géographie Universelle. Jirina Sztachowa: Mid Europe, a selective bibliography JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 9/71, W dok. pseud. aut.: (j). Charles Henry Ford: New Directions (1953) JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 10/72, W dok. pseud. aut.: (j). Mario Tobino: Le Libere Donne di Magliano. Tommaso Landolfi: La Bière du Pêcheur. Franc Borkenau: European Communism. William Reswick: I dreamt Revolution. Peter Viereck: Shame and Glory of the Intellectuals. Dominique Arban: Dostoievski le coupable. Jean Paulhan: La Preuve par 1 Ethymologie. Pierre Gascar: Les Bêtes JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 11/73, W dok. pseud. aut.: (j). René de Solier: Les Gardes. Peter Demetz: Rene Rilkes Prager Jahre. Korespondencja Rilkego z Gidem. Anna Maria Ortese: Il Mare non Bagna Napoli. Pierre Bouchardon: Souvenirs JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 12/74, W dok. pseud. aut.: (j). Roger Priouret: La Franc-Maçonnerie sous les Lys. Rodolphe Loewenstein: Psychanalyse de 1 Antisémitisme. Gerard Reitlingen: The Final Solution. Marcel Guersant Jean-Paul. Samuel Beckett:,,L Innommable. Danielle Hunebelle: Philippine. Jean Lagrolet: Le Pire. 16

17 227. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 1/75-2/76, W dok. pseud. aut.: (j). Pierre Gascar: Le Temps des Morts. François Fejtő: Un Habsbourg Révolutionnaire, Joseph II. Michel Ragon: Histoire de la Littérature Ouvrière. Jean-Paul Clebert: La Vie Sauvage. Pierre Souvtchinsky: Musique Russe. Jacques Maritain: L Homme et 1 Etat. Robert Brasiliach: Six Heures à Perdre. Robert Boudet: Bourgeoisies en Appel. Jacques Perry: Le Mouton Noir JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: (j). Maria Kuncewiczowa: The Forester. Michel de Ghelderode: Théâtre. André Breton: Entretiens. Gilbert Cesbron: Chasseur Maudit. Alain Robbe-Grillet: Les Gommes. Sophie Kramstyk: On vit comme on peut. Frédéric Hoffet: Psychoanalyse de Paris JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze, 1954: 4/78, W dok. pseud. aut.: (j). Raymond Abellio: Assomption de 1 Europe. René Alleau: Aspects de 1 Alchimie Traditionnelle. Gabriel Veraldi: A la Mémoire d un Ange. Marcel Jouhandeau: Apprentis et Garçons. Alain Girard et Jean Stoetzel: Français et Immigrés. L Attitude Française. L Adaptation des Italiens et des Polonais. Aleksander Szombati: La Soif Eternelle JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 5/79, W dok. pseud. aut.: (j). Pierre Emmanuel: L Ouvrier de la onzième heure. Albert Camus: L Eté. Ernst Jünger: Journal, [II]. Giovanni Papini: Le Livre Noir. Claude Farrère: Souvenirs. Henry Bordeaux: Reconstructeurs et Maniteneurs. Pierantonio Quarantotti Gambini: Printemps à Trieste. Jan Holcman: The Legacy of Chopin JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 6/80, W dok. pseud. aut.: (j). Tibor Mende: Regards sur 1 Histoire de Demain. Henry Miller: Le Cauchemar Climatisé i Le Sourire au Pied de 1 Echelle. Bernard Minoret: La Camarilla JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 7/81-8/82, W dok. pseud. aut.: (j). Aldous Huxley: The Doors of Perception. Philippe Aries: Le Temps de l Histoire. Armand Robin: La Fausse Parole. Julian Gorkin: Destin du XX e Siècle de Lenine à Malenkov Coexistance ou Guerre Permanente. Maurice Sachs: Tableau des Mœurs de ce Temps. Paul Morand: Hecate et ses Chiens. De Montherlant: La Rose de Sable. Abdallah Chaamba: Le Vieillard et 1 Enfant JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 9/83, W dok. pseud. aut.: (j). J.P. Sartre: Réflexions sur la Question Juive. Philip Friedman Martyrs and Fighters, The Epic of the Warsaw Ghetto. Giovanni Papini: Le Diable. Pierre Klossowski: Sade mon prochain i Roberte ce Soir JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 10/84, W dok. pseud. aut.: (j). Denis Saurat: L Atlantide et le Règne des Géants. Henri De Man: L Ere des Masses et le Declin de la Civilisation. Gabriel Marcel: Le Declin de la Sagesse. Jacques Lanzmann: La Glace est Rompue JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 11/85, W dok. pseud. aut.: (j). Italo Svevo: La Conscience de Zeno. Jacques Chardonne: Lettres à Roger Nimier. Armand Lanoux: Physiologie de Paris. Pierre Boutang: Commentaire sur quarante-neuf dixains de la Délie JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 12/86, W dok. pseud. aut.: (j). Simone de Beauvoir: Les Mandarins. Roger Stéphane: Fin d une Jeunesse. Emmanuel d Astier: L été n en finit pas. Paul Léautaud: Journal Littéraire. Nikos Kazantzaki: Alexis Zorba. Paul Barton: Prague à 1 Heure de Moscou JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 1/87-2/88, W dok. pseud. aut.: (j).,,prix Goncourt Simone de Beauvoir: Les Mandarins. Jean Giono: Le Hussard sur le Toit. Prix Renaudot Jean Reverzy:,,Le Passage.,,Prix Femina Gabriel Veraldi: La Machine Humaine. Jacques Audiberti: Molière. The Pen in Exile by Paul Tabori. Arpad Szelpal: Les Sans-Patrie JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 3/89, W dok. pseud. aut.: (j). H.I. Marrou: De la Connaissance de 1 Histoire. O. Rahner: Mythes Grecs et Mystère Chrétien JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 4/90, W dok. pseud. aut.: KAJ. Giulio Einaudi Editore: Lettere di Condannati a Morte della Resistenza Europea. Michał Borwicz: Ecrits des Condamnés à Mort sous l Occupation Allemande, Ernst-Robert Curtius: Essais sur la Littérature Européenne JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 6/92, W dok. pseud. aut.: (j). T.E. Lawrence: La Matrice. Raymond Aron: Polémiques. Philippe Jullian i Bernard Minoret: Les Morot-Chandonneur. Maurice Pons: Virginales. Roger Peyrefitte: Les Clés de Saint-Pierre JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 7/93-8/94, W dok. pseud. aut.: (j). Les Prêtres-Ouvriers KONASZEWICZ, Bogdan: 20 lipiec dr John Rapallo. 1954: 9/83, Konkursy, nagrody, subskrypcje. 1955: 12/98,

18 Nagroda muzyczna Kultury. Konkursy Komitetu Obchodów Roku Mickiewiczowskiego na Obczyźnie. Trylogia Melchiora Wańkowicza. Konkurs na wiersz dla dzieci polskich (Tazab). Fraszka w Australii KORCZYŃSKI, Aleksander: Książki o Niemczech. 1948: 12, Folke Bernadotte: Koniec Trzeciej Rzeszy. Edmund Osmańczyk: Sprawy Polaków. Prof. dr Feliks Młynarski: Niemcy i przyszłość Europy KOZŁOWSKI, Stefan W.: Umowy paryskie [ratyfikowane przez Bundestag w marcu 1955]. Rady Roberta Ingrima dla Niemców. Der europäische Osten. 1955: 4/90, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Listy z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 5/31, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Listy z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 6/32, Gospodarka brytyjska. Geneza strajku w dokach londyńskich. Europejska wspólnota. Skarb Narodowy MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Państwo na Emigracji. II. Polityka Skarbu Narodowego. 1950: 7/53-8/54, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 9/35, Korea. Bezkarność propagandy angielskiej partii komunistycznej. Apolityczność demokracyj zachodnich a wojna koreańska. Brytyjska i sowiecka polityka MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 10/36, Ustrojowo-prawna walka z komunizmem w USA a brytyjski handel eksportowy z Rosją MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 11/37, Rozłam wśród polskich emigracyjnych władz politycznych w Londynie. LdR. Jerzy Z. Kędzierski. 2/40-3/41, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 12/38, Literatura piękna i naukowa na Zachodzie. Adaptacje filmowo-telewizyjne. Przyszłość poezji! 253. MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 1/39, Pakt Atlantycki. Unia Zachodnia MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 2/40-3/41, 3-9. Polityka emigracji polskiej wobec przyszłego konfliktu światowego MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 4/42, UwR. 1951: 5/43, 124. Więź ideologiczna a poczucie przynależności narodowej i państwowej. Odbudowa armii polskiej na Zachodzie oraz jedności politycznej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 5/43, Powojenna polityka Anglii, USA i Rosji MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 6/44, Polscy pisarze emigracyjni (Stanisław Mackiewicz, Zygmunt Nowakowski, Jan Winczakiewicz) o przyszłości Polski. LdR. Jan Winczakiewicz. 1951: 9/47, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z Wyspy. Sprawa Miłosza (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 7/45-8/46, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 10/48, Liberalizm polityczny. Przyczyny nieistnienia polskiej partii liberalnej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 12/50, Amerykański pogląd na przyszłość Rosji. Wnioski dla Polaków MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1952: 2/52-3/53, Problematyka federacji europejskiej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Problem drugiego pokolenia [emigracyjnego]. 1952: 6/56, LdR. Henryk Schoenfeld. 1952: 9/59, Dr Tadeusz Felsztyn, Ignacy Wieniewski, Maria Krogh. 1952: 10/60, Stanisław L. Lewicki. 1952: 12/62, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Problem habsburskiego przedmurza. 1952: 7/57-8/58, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Prywatne inicjatywy polityczne. 1952: 10/60, Problem polsko-ukraińskiego porozumienia MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Blednica partii politycznych [na przykładzie brytyjskiej Labour Party]. 1952: 11/61, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Deadlock. 1953: 1/63, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Kryzys filozofii małych ludzi. 1953: 2/64-3/65, LdR. Tadeusz Gierymski. 1953: 5/67, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Neutraliści i neurotycy. 1953: 6/ Kategorie polskich neutralistów politycznych wśród emigracji. 18

19 269. MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. Marksiści, którzy nie wiedzą o tym, że są marksistami. 1953: 9/71, Isaac Deutscher: Russia after Stalin MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. Polonizacja sytuacji europejskiej. 1954: 1/75-2/76, Samuel L. Sharp: Poland: White Eagle on a red Field. Jules Monnerot: La guerre en question. LdR. Michał Sambor. 1954: 4/78, PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika krajowa. 1952: 9/59, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Nastawienie robotników wobec reżymu: Kołchoz w Dalewie. Akcja Z: dostarczenia żywności placówkom sowieckim. Akcja Krakowska: przygotowania gospodarstw w Szczecinie chłopom z krakowskiego. Kadry robotnicze a normy PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika krajowa. 1952: 12/62, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Obrazki z życia. Pogorszenie sytuacji żywnościowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. Z dziejów reżimowej propagandy kulturalnej we wschodnich Niemczech. 1952: 4/54, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. Miesiąc przyjaźni polsko-niemieckiej. Kongres wolnych dziennikarzy. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 7/57-8/58, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Granica Odra-Nysa w polityce sowieckiej. Likwidacja placówek Książki i Wiedzy i szkoły poligraficznej RSW Prasa w Lipsku PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 9/59, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Mapa ziem środkowo-wschodnich Niemiec. Stimmen zu Osteuropäischen Fragen. Kongresy organizowane przez niemieckie organizacje. Międzynarodowy kongres wolnych prawników w Berlinie, lipiec PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 12/62, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Artykuł Jessupa, amb. USA do szczególnych zleceń. Artykuły historyka Hofera nt. wybuchu ostatniej wojny. Polonica na Uniwersytecie w Getyndze. Armia Wschodnich Niemiec PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka: Czy grozi odrodzenie nazizmu? 1953: 1/63, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1953: 4/66, Odp. na komunikat Goettinger Arbeitskreisu ogłoszony z powodu artykułu autora pt. Między Francją i Polską, zob. poz PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika polska. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: J. PR. Różnice w cenach książek w Polsce. Rozwydrzenie młodzieży w Polsce PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 2/52-3/53, Stosunek Niemieckiej Republiki Związkowej do Zachodu. Berlin u progu 1952 r PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec (czyli duch Rapallo we wschodnim Berlinie). 1952: 6/56, Dr Joseph Wirth: Reden waehrend der Kanzlerschaft. Wipert von Bluecher: Deutschlands Weg nach Rapallo PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1952: 7/57-8/58, Reakcja opinii niemieckiej na podpisanie w Bonn i Paryżu układu generalnego i układu w sprawie armii europejskiej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 9/59, Problem reedukacji narodu niemieckiego PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 10/60, Brak realizmu politycznego w dyskusjach Niemców o polityce. Polityka sowiecka uniemożliwia zjednoczenie Niemiec. Przystąpienie Niemiec do europejskiej wspólnoty obronnej a stronnictwa polityczne. Zjazd katolików niemieckich w Berlinie PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 12/62, Antyamerykaliskie wystąpienia w Niemczech. Partie i kongresy partyjne w Niemczech. Status polityczny Niemieckiej Republiki Związkowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). Między Francją a Polską. 1953: 1/63, O konieczności rewizji opinii niemieckiej w stosunku do Polaków PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1953: 2/64-3/65, Konflikt między rządem Adenauera a Trybunałem Konstytucyjnym Niemieckiej Republiki Związkowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1953: 4/66, W dok. pseud. aut.: J. Pr. Wizyta Foster Dullesa w Bonn SCHOENFELD, Henryk: Opinie amerykańskie. 1950: 5/31, W dok. pseud. aut.: H.S. Dominik. Joseph R. McCarthy. Albert Einstein. Hans A. Bethe SOŁOWIJ, Tadeusz: Z notatnika. 1952: 10/60, W dok. pseud. aut.: T.S. 19

20 292. VINCENZ, Andrzej: Kronika żydowska. 1955: 11/97, W dok. pseud. aut.: An. Światowy Kongres Żydowski przeciw zbrojeniom Niemiec. Akademia Książki Żydowskiej. Znaczenie języka jidisz. Prace Vincenza i Miłosza w publikacjach żydowskich. Libman Hersch. Żydowskie nowości wydawnicze. LdR. Michał Borwicz. 12/98, ZBYSZEWSKI, Wacław Alfred: Bieżąca kronika. 1948: 4, KRONIKA ANGIELSKA (EMIGRACYJNA, LONDYŃSKA) JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO 294. MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika emigracyjna. Londyn : 12/38, 134. W dok. pseud. aut.: Londyńczyk : 1951: 1/39, Polish University College, Emigranci o dwóch nazwiskach. Wybory i Skarb Narodowy MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika emigracyjna. Kronika angielska. 1951: 2/40-3/41, UwR. 1951: 5/43, 124. W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Organizacje polskie w Londynie. Zdania co do roli polskiej emigracji. Posiedzenie Rady Politycznej. Polemika i anegdoty. LdR. Juliusz Mieroszewski. 1951: 4/42, : 1951: 4/42, Stanowisko Stronnictwa Rady Politycznej w sprawie następcy prezydenta Zaleskiego. Polemiki prasowe : 1951: 5/43, ,.Wiadomości Skarbu Narodowego. Artykuł Kultury w The Manchester Guardian. Polemika nt. Międzymorza. Powiedzenia i opinie : 1951: 6/ Angielskie gwarancje dla Polski z r Proponowany (gen. Sikorski) zamach stanu w 1939 r. PKPR a interpelacja posła Winterbottoma. Powiedzenia MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. 1951: 7/45-8/46, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Uchwały Rady Narodowej. Prasa londyńska o K. Wierzyńskim i Z. Stypułkowskim. Artykuły Kultury na łamach obcej prasy : 1951: 10/48, Emigracja Polaków z Anglii do USA. Sprawa przyjmowania obywatelstwa brytyjskiego. Wystawa Polskiej Szkoły Architektury w Londynie, dotycząca projektów przebudowy tego miasta. O celową propagandę Polski i wpływie politycznym pisarzy : 1951: 11/49, Rozłam w Stronnictwie Pracy. III tom Serii Brytyjskich Dokumentów Brytyjskiej Polityki Zagranicznej. Polemiki : 1951: 12/50, 73-75,,Wiadomości a Czesław Miłosz. Studenci polscy w Anglii w r Niepowodzenie misji pośredniczącej gen. Kukiela : 1952: 2/52-3/53, Przyczyny niepowodzenia misji pośredniczącej gen. Kukiela. Polemika prasowa. Broszura Tadeusza Dzieduszyckiego:,,Roma III : 1952: 4/54, Konferencja Europejska w Londynie. Federacja Kombatantów zza żelaznej kurtyny. Polemiki : 1952: 5/55, Min. Sokołowski a polityka gen. Franco. Budżet i Skarb Narodowy, Mackiewicz St. o korespondencji Sikorski-Benesz a konieczność wydania polskiej Białej Księgi za czas Polemika z St. Wielopolskim MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. Sprawy polsko-amerykańskie widziane z Londynu. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Dwie sprawy Tadeusza Wyrwy. Histeria w polityce. Głos Wolnej Polski. Współpraca polityczna z obcymi MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. 1952: 7/57-8/58, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Sprawozdanie z działalności Skarbu Narodowego w roku LdR. Janusz Jasieńczyk. 1952: 9/59, 146. St. Dołęga-Modrzewski, : 1952: 9/59, Sprawa wojska polskiego. Kultura a Skarb Narodowy : 1952: 10/60, Przemówienie Eisenhowera na Zjeździe Legionu Amerykańskiego w Nowym Jorku. Przemówienie b. ministra Berezowskiego w czasie Święta Żołnierza brak programu wschodniego. Polacy w zwierciadle prasy brytyjskiej. Komentarze Mękarskiego do przedmowy do Krajowych Zeszytów Kultury. Polemika. LdR. Stefan Mękarski. 1952: 12/62, : 1952: 11/61, Projekty federacyj europejskich. Polskie żądania pod adresem Anglii i USA w ujęciu gen. Andersa. Spadek liczebności studentów polskich w Europie a jej wzrost w Ameryce. Wpływy Skarbu Narodowego do 30 VI Polityka odznaczania orderami polskimi : 1952: 12/62, Wizyta gen. Sikorskiego. Oświadczenie gen. Eisenhowera złożone gen. Sosnkowskiemu. Problem wynaradawiania się polskiej emigracji. Los zbiegów z Polski w Anglii. LdR. Jerzy Dittmar. 1953: 4/55, : 1953: 1/63,

Zeszyty PRASOZNAWCZE

Zeszyty PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PR ASOZN A WCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Zeszyty PRASOZNAWCZE (ROCZNIK XXXV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓŁCZESNEJ ł DAWNEJ Z LAT 1958 1959) NR 3-4 (131-132) R. XXXV NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Ze wszystkich dziedzin życia kulturalnego obecnych na łamach londyńskiego

Ze wszystkich dziedzin życia kulturalnego obecnych na łamach londyńskiego 2009, nr 1 (2) Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach e-mail: chwastyk@pu.kielce.pl Recenzje polskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH W ROKU 2007 1 W roku 2007 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W

Bardziej szczegółowo

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Nr 5/2002 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Materiały z seminarium Anna Sitarska, Wprowadzenie do tekstów z seminariów czerwcowych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku 3 Edyta Bezzubik,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT

Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Numer 118 Warszawa, grudzień 2003 r. KOMUNIKAT Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tel. 617-85-83 PKO BP XII O/M Warszawa 36 10201127 122960042

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo