»KULTURA« JAN KOWALIK DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści"

Transkrypt

1 JAN KOWALIK»KULTURA« Bibliografia zawartości treści DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Redakcji, współpracownikom i czytelnikom Kultury pracę tę poświęcają Jan i Emmy Kowalik INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1959

2 PRZEDMOWA DO WYDANIA CYFROWEGO Pod koniec roku 2011 Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad cyfryzacją bibliografii zawartości roczników Kultury, Zeszytów Historycznych oraz Biblioteki Kultury z uwzględnieniem poddziałów: Dokumenty, Archiwum Rewolucji, Bez cenzury, Wznowienia i Antologie. Prace te mają na celu upowszechnienie źródeł informacji o piśmiennictwie wybitnych twórców literatury, historyków, komentatorów politycznych oraz innych ważnych postaci związanych na stałe lub okazjonalnie ze środowiskiem paryskiej Kultury. Bibliografia była dotychczas dostępna jedynie w wersji drukowanej. Do 1997 roku ukazało się pięć tomów bibliografii. Ich autorami byli kolejno: Jan Kowalik (tom I, lata , wydany przez IL w 1959 roku), Maria Danilewicz Zielińska (tom II, lata , wydany przez IL w 1975 roku; tom III, lata , wydany przez IL w 1981 roku; tom IV, lata , wydany przez IL w 1989 roku) oraz Anna i Mirosław Supruniukowie (tom V, lata tom uwzględniający wydania Kultury w Polsce, który ukazał się nakładem IL w 1997 roku; tom VI, lata , wydany przez Więź w 2013 roku). Wspomniane materiały uzupełniło opracowanie Mirosława Adama Supruniuka pt.»kultura«. Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej (uzupełnienia), opublikowane w 1994 roku nakładem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2013 został wydany ostatni, szósty tom bibliografii, obejmujący lata , którego autorem jest również Mirosław Adam Supruniuk. Obecna wersja cyfrowa nie jest jedynie zeskanowaną kopią wspomnianych wyżej bibliografii. Cały materiał, po zeskanowaniu, należało technicznie zredagować, bowiem poszczególne tomy różniły się choćby sposobem prezentacji informacji bibliograficznych: ujednolicono krój i wielkość czcionek, odstępy, sposób numeracji wszystkich pozycji; poprawiono również błędy składu, np. ucięte lub zdublowane części opisów. Z kolei korekta merytoryczna została ograniczona do minimum. Skupiono się przede wszystkim na ewidentnych błędach, tzn.: pomyłkach w nazwiskach autorów, tytułach, uwagach, które wyjaśniano sięgając do materiałów źródłowych. Zastąpiono hasła składające się z inicjału, pseudonimu itp., wyłącznie nazwą przyjętą, a formy odrzucone przeniesiono do strefy uwag opisu. Ujednolicono pod tym kątem również indeks, gdzie zastosowano standardowy schemat odwołań ( zob. lub zob. też ). W tekście uwzględniono również treść wszystkich errat. Nie zmieniono układu bibliografii, ani też nie dodano do nich nowych opisów. Opracowanie jest udostępnione w formie sześciu plików pdf, które umożliwiają przeszukiwanie treści. Każdy z plików jest odpowiednikiem jednego tomu wersji drukowanej. Przy redagowaniu wydania cyfrowego nieocenioną pomocą służyła mi pani Agnieszka Brachfogel z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jestem jej wdzięczna za wnikliwe analizowanie wszelkich moich wątpliwości, merytoryczny nadzór na całością prac oraz pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Nina Czajkowska 2

3 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA WSTĘP Celem niniejszej bibliografii jest uchwycenie bibliografii Kultury za okres od pojawienia się tego pisma w czerwcu 1947 do grudnia Klasyfikację artykułów przeprowadzono według systemu dziesiętnego, z zastosowaniem niezbędnych odsyłaczy rzeczowo-osobowych. W hasłach osobowych opisu bibliograficznego podano w nawiasach prostokątnych (za zgodą zainteresowanych) nazwiska autorów, których pseudonimy udało się rozszyfrować. Tytuły cząstkowe lub takie, które z biegiem czasu straciły na informatywności, uzupełniono (tekstem lub datami). Tytuły usamodzielnionych fragmentów tekstu, jak również tytuły listów do Redakcji pochodzą głównie od autora bibliografii i podane są w nawiasach prostokątnych. W zapisie numerów na pierwszym miejscu podany jest rok, następnie po dwukropku numer roczny łamany przez numer ciągły wydawnictwa, z kolei po przecinku cyfry stron od-do. Cyfry rzymskie w liczbowaniu opisu bibliograficznego odnoszą się do tzw. krajowych zeszytów Kultury. Adnotacje nie zawierają ocen krytycznych, lecz mają charakter informacyjny i dotyczą treści artykułów lub okoliczności wśród jakich prace te powstały i zostały ogłoszone. Przy recenzjach adnotacja ogranicza się do podania autora i tytułu omawianej książki; w kronikach i niektórych artykułach rolę adnotacji spełniają podtytuły przepisane z artykułu. W opisie bibliograficznym uwzględniono także dane o korespondencji czytelników z Redakcją i autorami podając je jako oddzielne pozycje oraz w adnotacji pozycji, do której się odnoszą. Bibliografii, opracowanej w czasie długiej choroby, nie byłbym w stanie wykończyć bez ofiarnej współpracy mej żony, wyjątkowej życzliwości bibliotekarza Hoover Library, a mego byłego przełożonego, Mr. Philipa T. McLeana, za co im publicznie dziękuję. Słowa podzięki należą się także profesorowi Witoldowi Sworakowskiemu, zastępcy dyrektora Instytutu Hoovera oraz Mrs. E. Fudel i Mrs. A.B. Paul za niezmiennie życzliwą pomoc okazywaną mi w czasie pracy. Jan KOWALIK OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW Art. Artykuł LdR. List do Redakcji Odp. Odpowiedź OdpA. Odpowiedź autora OdR. Odpowiedź Redakcji Poz. Pozycja Rec. Recenzja SpA Sprostowanie autora SpR. Sprostowanie Redakcji UwR Uwagi Redakcji Uzpł. Uzupełnienia Zob. Zobacz 3

4 WYKAZ PSEUDONIMÓW I KRYPTONIMÓW A.j. Janta-Połczyński, Aleksander A.M. Michna Andrzej a.n. Jeleński, Konstanty Aleksander A.N. Jeleński, Konstanty Aleksander A.S. An. Vincenz, Andrzej Andes, Abraham Vincenz, Andrzej av Vincenz, Andrzej A.V. Vincenz, Andrzej AV Vincenz, Andrzej b.h. Heydenkorn, Benedykt B.H. Heydenkorn, Benedykt B.N. Szyszman, Szymon beh Heydenkorn, Benedykt Beo Osadczuk, Bohdan BEO Osadczuk, Bohdan Berlińczyk Prądzyński, Jerzy [do nr.: 1/68] Berlińczyk Osadczuk, Bohdan [od nr.: 11/109] Brzeziński M. Zaleski, Wojciech CC. Ch.L. Czytelnik Diplomaticus Mühlstein, Anatol Dominik, H.S. Schoenfeld, Henryk E.S. Ulatowski, Jan Emte Erka Królikowski, Roman F.K. Gamm A. Gamma Wolski, Władysław Hostowiec, Paweł Stempowski, Jerzy I.S. j Jeleński, Konstanty Aleksander J Jeleński, Konstanty Aleksander Jasieńczyk, Janusz Poray-Biernacki, Janusz J.B. j.b. Brzękowski, Jan J.B. Zaleski, Wojciech J.Cz. Czapski, Józef J.H. Horzelski, Jerzy j.j. Poray-Biernacki, Janusz J.J. Poray-Biernacki, Janusz J.M. J.M. Lerski, Jerzy J.M. Mieroszewski, Juliusz J.M.R. Ulatowski, Jan J. Mier. Mieroszewski, Juliusz J.P. Pietrkiewicz, Jerzy J.P. Prądzyński, Jerzy J.Pr. Prądzyński, Jerzy J.PR. Prądzyński, Jerzy J.R. j.u. Ulatowski, Jan J.U. J.U. Ulatowski, Jan Jul. Mier. Mieroszewski, Juliusz K Miłosz, Czesław KAJ Jeleński, Konstanty Aleksander Kol. Felek Kamiński, J. Zaleski, Wojciech Klonowicz, Jan Krępski, K.M. Krytyk Poray-Biernacki, Janusz L. Miłosz, Czesław L. Mieroszewski, Juliusz Laertes Lebiedziewski, J. Leszcza, Jan Londzin, Wiktor Lon. Mieroszewski, Juliusz Londyńczyk Mieroszewski, Juliusz Łysina, Jerzy m. Miłosz, Czesław M. M.B. Zaleski, Wojciech M.K. Miłosz, Czesław M.P. Pankowski, Marian M.S. Czapska, Maria Małecki, Ł. Rose, Adam Meleń, Aleksander C. Korczyński, Aleksander Mike Mordęga, Cyryl Doroteusz Mr Zdziechowski, Paweł (n) Jeleński, Konstanty Aleksander N Miłosz, Czesław N.N. Negryński, Janusz Niemira, Piotr Wnorowski, Mieczysław Orme, Aleksandra Barcza, Alicja p Pankowski, Marian P.H. Stempowski, Jerzy P.S. Rel. S.C. S.N. S.V. Vincenz, Stanisław Sienny, Marek Czapski, Józef Słobożanin, M. Sprzedawca Stefanek, E. t Topornicki, Karol Gajcy, Tadeusz T.S. T.S. Sołowij, Tadeusz tor Vincenz, Andrzej Ursyn, Józef Zdziechowski, Paweł Ursyn, J. Zdziechowski, Paweł v Vincenz, Andrzej V Vincenz, Andrzej W.A.Z. Zbyszewski, Wacław Alfred W.K. W.S. Soroka, Wacław W.Z. Zaleski, Wojciech W.-Z. Wraga, Ryszard i Zadrożny, Stanisław W. Zal. Zaleski, Wojciech Wacław Trzeci Wersyn, E. Eustachiewicz, S. Wiedeńczyk Z. Zbyszewski, Wacław Alfred Z.B.M. Małecki, Zbigniew Z.K. Z.R. Romanowiczowa, Zofia Z.-W. Zadrożny, Stanisław i Wraga, Ryszard Zast. Zaleski, Wojciech Zastępca Zaleski, Wojciech Zb. Zbyszewski, Wacław Alfred Żagiell E. Jakubowski, Edmund Żyliński Wiesław Piotrowicz, Witold 4

5 KLASYFIKACJA ZAWARTOŚCI TREŚCI KULTURY PRACE TREŚCI OGÓLNEJ BIBLIOLOGIA BIBLIOGRAFIA Bibliografie ogólne Bibliografie personalne Bibliografie specjalne Bibliografie zagadnień dotyczących Kraju BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO WYDAWNICTWA PERIODYCZNE. CZASOPISMA OGÓLNE. KSIĘGI ADRESOWE I INFORMATORY Miesięcznik Kultura TOWARZYSTWA NAUKOWE. AKADEMIE. INSTYTUTY NAUKOWE. KONGRESY. ZJAZDY O CHARAKTERZE OGÓLNYM. OBRADY PRASA. DZIENNIKARSTWO PRACE RÓŻNEJ TREŚCI OGŁOSZONE JAKO CAŁOŚĆ Kronika angielska FILOZOFIA RELIGIA NAUKI POLITYCZNO-SPOŁECZNE I EKONOMICZNE PRACE Z ZAKRESU NAUK POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH W OGÓLNYM UJĘCIU SOCJOLOGIA STATYSTYKA. DEMOGRAFIA POLITYKA Socjalizm. Komunizm Polityka zewnętrzna. Polityka międzynarodowa. Imperializm. Kolonializm Dyplomacja Polityka zagraniczna polskiej emigracji Stosunki polsko-litewsko-ukraińskie Stosunki polsko-niemieckie Immigracja. Emigracja. Przesiedlenie Stosunki wzajemne emigracji i kraju macierzystego Polacy w Wielkiej Brytanii Polacy w Niemczech Polacy we Francji i w Legii Cudzoziemskiej Polacy w Afryce Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Polacy w Kanadzie Polacy w Argentynie Polacy w Brazylii Polacy w Australii Emigracja ukraińska EKONOMIA POLITYCZNA Praca i pracownicy. Warunki, ochrona, prawo i organizacja pracy. Związki zawodowe Rolnictwo. Kwestia agrarna. Teoria własności gruntowej. Reforma rolna. Kolektywizacja gospodarstw. Spółdzielczość Finanse państwowe Stan ekonomiczny różnych krajów. Koncentracja, organizacja i rodzaje przemysłu. Kryzys ekonomiczny PRAWO. SĄDOWNICTWO SIŁY ZBROJNE. STRATEGIA. ORGANIZACJA WOJSKA OPIEKA SPOŁECZNA. UBEZPIECZENIA. STOWARZYSZENIA. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE WYCHOWANIE. NAUCZANIE HANDEL. KOMUNIKACJA. TRANSPORT

6 ETNOGRAFIA. LUDOZNAWSTWO FILOLOGIA MATEMATYKA I PRZYRODA NAUKI STOSOWANE SZTUKI PIĘKNE. ZABAWY. SPORT ESTETYKA. PROBLEMATYKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA SZTUK PIĘKNYCH STYLE W SZTUCE. MUZEA ARTYSTYCZNE. GALERIE DZIEŁ SZTUKI. HISTORIA SZTUKI URBANISTYKA. ARCHITEKTURA, RZEŹBA. CERAMIKA ARTYSTYCZNA RYSUNEK. SZTUKA ZDOBNICZA. SZTUKA LUDOWA. MALARSTWO. GRAFIKA. REPRODUKCJE ARTYSTYCZNE FOTOGRAFIA. FILM. TELEWIZJA MUZYKA. ŚPIEW. OPERA. NUTY TEATR. INSCENIZACJA. RADIO KULTURA FIZYCZNA. SPORT LITERATURA TEORIA LITERATURY. KOMPOZYCJA LITERACKA. HISTORIA LITERATURY LITERATURA ANGIELSKA LITERATURA NIEMIECKA LITERATURA FRANCUSKA LITERATURA WŁOSKA LITERATURA HISZPAŃSKA LITERATURA GRECKO-ŁACIŃSKA LITERATURA ROSYJSKA LITERATURA POLSKA Historia literatury. Krytyka literacka. Stylistyka Poezja Dramaty Powieść, nowela, reportaż, esej, korespondencje, satyra Wypisy, antologie, złote myśli LITERATURA CZESKA LITERATURA UKRAIŃSKA LITERATURA LITEWSKA I ESTOŃSKA LITERATURA ŻYDOWSKA I ARABSKA LITERATURA BIAŁORUSKA INNE LITERATURY GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTORIA OPISY KRAJÓW I MIEJSCOWOŚCI W WIELOSTRONNYM UJĘCIU. PODRÓŻE ŻYCIORYSY. PAMIĘTNIKI Noty biograficzne HISTORIA Archeologia Historia cywilizacji i kultury Historia powszechna Historia Polski

7 PRACE TREŚCI OGÓLNEJ BIBLIOLOGIA 1. DANILEWICZOWA, Maria: Ruch wydawniczy [w Polsce po roku 1945]. 1952: I, FURATYK, Leon: Technika drukarska przeciw sklerozie przemysłu książkowego. 1950: 9/35, Vari-typer. Perspektywy przemysłu książkowego Emigracji. 3. HEYDENKORN, Benedykt: Dom wydawniczy im. Czechowa. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: (B.H.). 4. Instytut Literacki [Przegląd wydawnictw]. 1947: 2-3, [Komunikat dotyczący subskrypcji Księgi Pamiątkowej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich SBSK]. 1950: 1/27, MAŁECKI, Zbigniew: Książka na Kongresie Wiedeńskim. 1951: 10/48, Petycja J.F. Cotta i C. J. Bertucha do Kongresu Wiedeńskiego dotycząca uregulowania prawnego spraw przedruku i wolności słowa. 7. Nakładem czytelników [Janusza Jasieńczyka Słowo o bitwie ]. 1954: 7/81-8/82, 184; 9/83, Oficyna Poetów i Malarzy [w Londynie]. 1950: 1/27, ; Subskrypcja na fundusz wydawniczy OPM 7/33-8/34, Oficyna Warszawska na Obczyźnie. Pisma Przygodne Aleksandra Janty-Połczyńskiego. 1950: 12/38, OLECHOWSKI, Jan: Wydawnictwo im. Czechowa. 1953: 4/66, PORAY-BIERNACKI, Janusz: Janusz Jasieńczyk do swych czytelników. 1954: 3/77, 20. W dok. pseud. aut.: Janusz Jasieńczyk. Oferta pod adresem czytelników wydania własnym nakładem dzieła autora Słowo o bitwie. 12. ROMANOWICZ, Kazimierz: Księgarnia na emigracji. 1948: 14, Rysy twarzy (Wacława Solskiego. Nakładem czytelników) : 9/107, 150. Zawiadomienie o mającej wyjść książce. 14. SAMBOR, Michał: Oficyna poetów i malarzy. 1953: 4/66, Oficyna Poetów i Malarzy w Londynie: wydawnictwa, nakłady, szata graficzna. 15. SOBONIEWSKI, S., DRWĘSKI, T.: Oświadczenie [w sprawie przyjęcia do rozsprzedaży przez Centralę Handlową SPK broszury ppłk. M. Romeyki]. 1953: 7/69-8/70, STUDZIŃSKI, Franciszek: [Sprostowanie do Wspomnień antykwarskich Antoniego Uniechowskiego drukowanych w Stolicy ]. LdR. 1957: 10/120, TOROSIEWICZ, Jan: Mowa katalogów. 1955: 5/91, Katalogi księgarskie Biura Eksportowego Prasa i Książka i księgami Dom Książki w Warszawie. 18. VOGLER, Henryk: [Zamierzenia wydawnicze Wydawnictwa Literackiego w Krakowie]. LdR. 1957: 3/113, 153. Zob. poz ZADEYKAŃSKI, Jan: Don Kiszot z Świętokrzyskiej. 1950: 1/27, Antykwarnie warszawskie (Kleinsinger, Wilder, Soubise-Bisier, Babski, Fiszler), krakowskie (Czernecki, Kamiński) i poznańskie (Sępiński, Leitgeber). 20. ZADROŻNY, Stanisław: Bukiniści. 1949: 15, Bouquiniści paryscy, Bibliofil Kazimierz Woźnicki. 21. ZDZIECHOWSKI, Paweł: Spacer po domach wydawniczych francuskich. 1950: 4/30, W dok. pseud. aut.: Józef Ursyn. I. Calmann-Lévy. Plon. René Julliard. Gallimard. Historia i wydawnictwa. Francuskie bestsellery na przełomie lat : 6/32, II. Bernard Grasset. Albin Michel. Stock. Presses Universitaires de France (PUF). Payot. 1950: 7/33-8/34, (Zakończenie) Flammarion. Hachette. Powojenny francuski rynek książkowy. Bibliografie ogólne Bibliography of Books in Polish, zob. poz JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: W dwóch słowach. 1954: 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 1955: 1/87- -2/88, 218. W dok. pseud. aut.: (j). Bibliografia zalecająca europejskie i amerykańskie nowości wydawnicze. 23. KORCZYŃSKI, Aleksander: [Bibliografia Pologne jako encyklopedyczny podręcznik spraw polskich dla dziennikarzy europejskich]. LdR. 1951: 2/40-3/41, KORCZYŃSKI, Aleksander: Polonica szwajcarskie : 6, ; 7, Uzupełnienia za lata , W dok. pseud. aut.: Aleksander C. Mełeń. Odbitka: dr Aleksander C. Mełeń, pseud.: Bibliografia poloniców szwajcarskich za lata wojny ( ). Instytut Literacki, Paryż Str nlb. 25. KOWALIK, Jan: Polonica niemieckie od 1 IX 1939 do 31 XII 1948 roku. 1949: 9/26, ; 1950: 1/27, ; 4/30, ; 5/31, ; 6/32, ; 7/33-8/34, ; 10/36, ; 11/37, 2. 7

8 Słowo wstępne bibliografa. Fragment bibliografii, hasła autorskie, A-K. Odbitka: Jan Kowalik: Polonica niemieckie za czas od 1-go września 1939 do 31 grudnia 1948 roku. Instytut Literacki, Paryż Str nlb. 26. KOWALIK, Jan: Polska w bibliografii powojennych Niemiec ( ). 1954: 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, ; 4/90, ; 6/92, 110. Opublikowane w całości: Polska w bibliografii powojennych Niemiec ( ) / Jan Kowalik. Paryż: Instytut Literacki, KOWALIK, Jan: Szwedzkie polonica bibliograficzne. 1956: 3/101, Józef Trypućko: Bibliografi over svenska polonica Bibliografia szwedzkich poloniców za lata Uppsala, Notatki wydawnicze o bieżących publikacjach książkowych, zob. poz , Polonica Palestyńskie Czesława Horeina do roku 1949, zob. poz Polonica szwedzkie dr. Józefa Trypućki z zakresu bibliografii i bibliotekarstwa : 3/101, T.S.: Teki Beyruckie. 1950: 2/28-3/29, 238. Stanisław Kościałkowski, red.: Teki Beyruckie. Zeszyt A. Rozprawy i miscellanea. Zeszyt B. Materiały bibliograficzne. Bibliografie personalne Zobacz także dział Biografia. Noty biograficzne. Amerykańscy poeci, zob. poz Autobibliografia prof. Władysława Konopczyńskiego, zob. poz Bibliografia utworów Józefa Czechowicza, zob. poz KORCZYŃSKI, Aleksander: Bibliografia [prac prof. Edwarda Crosa na podstawie materiałów znajdujących się w seminarium slawistycznym Uniw. Fryburskiego]. 1950: 11/37, 65. Loepfego Alfreda przekłady z literatury polskiej na język niemiecki; materiał bibliograficzny, zob. poz Mazurka Ewalda Filipa, Niemieckie przekłady dzieł z literatury polskiej, zob. poz PAWLIKOWSKI, Michał K.: [Fl. Czarnyszewicza Nadberezyńcy ; materiał bio-bibliograficzny]. LdR. 1953: 9/71, RADZYMIŃSKA, Józefa: [Tadeusz Gajcy (pseud. Karol Topornicki); materiał bibliograficzny]. LdR. 1954: 7/81-8/82, 235. Uzupełnienia do bibliografii norwidowskiej Wacława Borowego, zob. poz WAŃKOWICZ, Melchior: [Materiał autobibliograficzny]. LdR. 1948: 11, Ważniejsze druki Samuela Tyszkiewicza, zob. poz Bibliografie specjalne Bibliografia naukowych wydawnictw jubileuszowych krajów europejskich Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, zob. poz BORWICZ, Michał: [Notatka bibliograficzna: Tysiąc lat życia Żydów w Polsce ]. LdR. 1955: 12/98, 158. Chronologiczne zestawienie najważniejszych wydawnictw polskiej awangardy poetyckiej w latach zob. poz Chronologiczny wykaz najważniejszych pozycji poetyckich awangardy w latach , zob. poz DITTMAR, Jerzy: [Uzupełnienie do wykazu prasy polskiej w Argentynie Wiktora Ostrowskiego]. LdR. 1951: 10/48, DZIEWANOWSKI, M.K.: Bibliografia i chronologia ruchu robotniczego w Rosji. 1957: 5/115, Mouvements ouvriers et socialistes (Chronologie et bibliographie). La Russie.T. I: ; t. II: Eugène Zaleski. 37. LERSKA, Hanna: Druki Polski Podziemnej i wydawnictwa powstańcze. 1949: 8/25, LdR. Uzupełnienia do bibliografii: Sławomir Dunin-Borkowski, 1950: 1/27, 152; Klaudiusz Hrabyk, 1959: 1/18, 53-59; Kol. Felek, pseud., 1950: 5/31, ; Zygmunt Ossowski, 1950: 2/28-3/29, 239; Alicja Rolleder, 1950: 11/37, 160; Tadeusz Sołowij, 1949: 9/26, III. Odbitka: Hanna Lerska [Hryniewiecka]: Druki Polski Podziemnej i wydawnictwa powstańcze, Instytut Literacki, Paryż 1949, str LERSKA, Hanna: Zaczątek bibliografii druków Polski Podziemnej pod okupacją : 15, Słowo wstępne bibliografa. I. Periodyki (179 poz.). Materiały bibliograficzne do prasy podziemnej Obozu Polski Walczącej, zob. poz Materiały do bibliografii czasopism ukraińskich po roku 1945, zob. poz Najważniejsze pozycje książkowe futurystów w zakresie poezji, zob. poz OSSOWSKI, Zygmunt: [Uzupełnienia do bibliografii prasy Polskiego Podziemia]. LdR. 1950: 2/28-3/29, Zob. poz. 37. Polska literatura średniowieczna a Czesi, zob. poz Polska prasa emigracyjna w Kanadzie; materiał bibliograficzny, zob. poz Polskie Księgi Pamiątkowe i Wydawnictwa Jubileuszowe w latach oraz Fragmenty bibliografii, zob. poz PORAY-BIERNACKI, Janusz: Wystawa rękopisów i druków [w Polskim Ośrodku Badań w Londynie, grudzień Katalog]. 1954: 1/75-2/76, W dok. pseud. aut.: J.J. 8

9 41. WASIUTYŃSKI, Wojciech: Muza w cieniu oręża [Wydawnictwa Pierwszej Dywizji Pancernej]. 1948: 7, Wydawnictwa monograficzne i periodyczne Wielkiej Emigracji we Francji, zob. poz Wykaz prac ogłoszonych w Rocznikach Wołyńskich 1930/I-1939/VIII, zob. poz. 53. Bibliografie zagadnień dotyczących Kraju Analiza programów szkolnictwa wyższego i wytycznych prac naukowych w zakresie historii. Bibliografia. Wykaz cytowanych tekstów prawnych, zob. poz Armia. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Energetyka i surowce. Bibliografia, zob. poz Film. Bibliografia, zob. poz Finanse państwa. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Handel państwowy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Handel zagraniczny. Bibliografia, zob. poz Hutnictwo i przemysł metalowo-przetwórczy. Bibliografia, zob. poz Kadry pracowników. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Krajowe nowości wydawnicze. [Bibliografia bieżącej literatury krajowej]. 1956: 1/99, 122; 2/100, Literatura piękna. Bibliografia, zob. poz Najwyższe organy władzy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Nauki biologiczne. Bibliografia, zob. poz Nauki społeczno-ekonomiczne. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Nowe wytyczne filozofii. Bibliografia, zob. poz Organizacje młodzieży. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Partia i stronnictwa. Bibliografia. Dokumenty i uchwały, zob. poz Pieniądz i bankowość. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Podręczniki szkolne dla dzieci i młodzieży. Bibliografia, zob. poz Położenie Kościoła w Polsce. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Książki polskie drukowane w Lipsku. 1952: 2/52-3/53, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Projekt nowej Konstytucji. Bibliografia, zob. poz Prywatny przemysł, handel i rzemiosło. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł chemiczny. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł elektrotechniczny. Bibliografia, zob. poz Przemysł państwowy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Przemysł rolniczo-przetwórczy. Bibliografia, zob. poz Przemysł włókienniczy. Bibliografia, zob. poz Reglamentacja i kształtowanie twórczości artystycznej. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Rodzina. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Rolnictwo. Bibliografia. Teksty prawne, zob. poz. 1134, Ruch wydawniczy. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz. 1. Spółdzielczość. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata pozaszkolna. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Szkolnictwo wyższe i nauka. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Sztuki plastyczne. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Teatr. Bibliografia, zob. poz Teoria i historia literatury, i jej nauczanie. Bibliografia, zob. poz Transport. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Ustawodawstwo pracy. Wykaz powojennych tekstów prawnych, zob. poz Wprowadzenie do analizy instytucji politycznych w Polsce. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Wydawnictwa krajowe z dziedziny filozofii do roku 1948, zob. poz Wymiar sprawiedliwości. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Zdrowotność i dynamika populacyjna. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz Związki zawodowe. Bibliografia. Wykaz tekstów prawnych, zob. poz

10 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO 44. CZYTELNIK, pseud.: [Instytucja prywatnego wypożyczania numerów Kultury wśród Polaków w Wielkiej Brytanii]. LdR. 1952: 10/60, W tekście dane statystyczne. 45. DANILEWICZOWA, Maria: Czytelnik polski w Wielkiej Brytanii. 1953: 9/71, ŚWIĘCICKA, Janina A.: Książka polska w Wielkiej Brytanii. 1948: 13, ŚWIĘCICKA, Janina A.: Stulecie ustawy bibliotecznej w Anglii. 1951: 2/40-3/41, Z.K.: [Czytelnictwo wśród polskich robotników przymusowych w Niemczech, ]. LdR. 1951: 2/40-3/41, 238. Periodyki. Czasopisma ogólne. Księgi adresowe i informatory Biełoruski Zbornik, zob. poz CAHOON, Herbert: Periodyki amerykańskie. 1953: 7/69-8/70, W dok. pseud. tł. J.U. Tł. z ang. 50. CZAPSKI, Józef: Dwa czasopisma. 1947: 2-3, ,,Verve i Głos Plastyków. 51. DIAMAND, Władysław: [Przerwanie współpracy z miesięcznikiem Zaczyn Londyn]. LdR. 1952: 12/62, DUNIN-BORKOWSKI, Sławomir: [List do Redakcji w sprawie konspiracyjnego kwartalnika Taternik wydawanego w Warszawie w latach ]. 1950: 1/27, HOFFMAN, Jakub: Dzieje Rocznika Wołyńskiego. 1951: 11/49, LdR. Jakub Hoffman. 1952: 4/54, HOFFMAN, Jakub: [ Rocznik Wołyński organem ZNP, okręgu szkolnego wołyńskiego]. LdR. 1952: 4/54, 159. Zob. poz JANTA-POŁCZYŃSKI, Aleksander: Przewodnik dla piszących Polaków. 1949: 3/20, , [II] Przypisy do przewodnika dla piszących Polaków. 1949: 9/26, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Botteghe Oscure. 1951: 7/45-8/46, W dok. pseud. aut.: KAJ.,,Botteghe Oscure, a cura di Marguerite Gaetani, Redattore: Giorgio Bassani, Arnaldo Mondadori Editore, Roma. Międzynarodowy periodyk literacki. 57. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Dwie przyjaciółki. 1953: 10/72, Elle i Przyjaciółka, francuski i polski tygodnik kobiety. 58. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Horyzonty na niby. 1954: 7/81-8/82, Horizons, dwumiesięcznik studentów Uniwersytetu Wolnej Europy w Strasburgu. 59. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Przegląd czasopism. Kolumbowie i inkwizycja. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: a.n. 60. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Przegląd miesięczników (czasopism), 1953: 1/63, ; 2/64-3/65, ; 4/66, ; 5/67, ; 6/68, ; 9/71, ; 11/73, ; 12/74, 152; 1954: 1/75-2/76, ; 3/77, ; 4/78, ; 6/80, ; 7/81-8/82, ; 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, , [LdR. Józef CZAPSKI, 4/90, 158]; 4/90, ; 5/79, ; 6/68, ; 9/95, ; 11/97, W dok. pseud. aut.: (j). 61. MAŁECKI, Zbigniew: Przegląd czasopism. Wśród czasopism amerykańskich. 1956: 7/105-8/106, W dok. pseud. aut.: ZBM. 62. MAŁECKI, Zbigniew: Wśród czasopism amerykańskich. 1956: 9/107, W dok. pseud. aut.: ZBM. 63. MIŁOSZ, Czesław: Przegląd miesięczników. 1954: 5/79, W dok. pseud. aut.: K. [PERIODYKI POLSKIE EMIGRACYJNE]: Biuletyn Psychologiczny, 1955: 9/95, 156; Cedry, 1949: 9/26, 149; Diariusz Rady Narodowej, 1950: 12/38, 135; Eastern Quarterly, 1949: 7/24, 12; 1949: 8/25, 58; 1950: 5/31, 84; Głos Polski, 1950: 12/38, 138; Miesięcznik Franciszkański, 1951: 11/49, ; Polonia, 1955: 11/97, 159; Światło, 1952: 5/55, 16; Salamandra, 1948: 7, ; Stimmen zu osteuropäischen Fragen, 1952: 9/59, 83; Universum, 1949: 14, 121; 1949: 7/24, 160; 1953: 9/71, 160; Tygodnik Katolicki, 1950: 12/38, 138; Wiadomości Polskie, 1950: 12/38, 138; Wiadomości Psychologiczne, 1955: 7/93-8/94, 180; Zaczyn, 1952: 12/62, [PERIODYKI OBCOJĘZYCZNE]: Der europäische Osten München, 1955: 4/90, 121; Horizons Strasburg, 1954: 7/81- -8/82, ; Opyty New York, 1954, 3/77, ; Veda New York, 1954: 3/77, ; Verve Paris, 1947: 2-3, Periodyki poetyckie w USA w latach zob. poz

11 64. PORAY-B1ERNACKI, Janusz: Agenda polskiej diaspory [Rocznik Polonii, wydanie światowe, 1954/5]. 1954: 7/81-8/82, W dok. pseud. aut.: Janusz Jasieńczyk.,,Płomyk, zob. poz Rocznik Wołyński, zob. poz RODITI, Edouard: Czasopisma kulturalne Niemiec [powojennych]. 1950: 9/35, Sacrum Poloniae Millenium. 1955: 7/93-8/94, 237. Teki Historyczne, zob. poz VINCENZ, Andrzej: Białoruska Veda. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: (AV). Veda miesięcznik, organ Naukowego Towarzystwa im. Franciszka Skoryny, pod redakcją J. Stankiewicza. 68. VINCENZ, Andrzej: Dwa nowe periodyki ukraińskie. 1957: 10/120, W dok. pseud. aut.: AV. Ukrajinska Literaturna Hazeta, Zbirnik 1956; East European Problems. 69. VINCENZ, Andrzej: Przegląd czasopism ukraińskich. 1957: 1/111-2/112, W dok. pseud. aut.: V. 70. VINCENZ, Andrzej: Przegląd miesięczników. 1953: 6/ W dok. pseud. aut.: (v). 71. ZALESKI, Wojciech: Skróty w dzisiejszej Polsce. 1953: 12/74, Skróty nazw urzędów, organizacji, nowo utworzonych zakładów i przedsiębiorstw. Pełne skróty. Skróty niedokończone. Zakończenia skrótów. Miesięcznik Kultura Artykuły Kultury na łamach obcej prasy, zob. poz BNIŃSKI, Wacław: [Zgłoszenie abonamentu Kultury ]. LdR. 1956: 3/101, CHOMĘCKI, Jan: Czym jest Kultura. List do zespołu Kultury. 1951: 12/50, CZAPSKI, Józef: [Cegiełka Domu Kultury ]. 1954: 10/84, CZAPSKI, Józef: Łańcuszek. 1952: 4/54, 3-4. Pomoc rodaków dla pisma. 76. CZAPSKI, Józef: [Pierwsi Trzej na dom Kultury ]. 1954: 9/83, 3-6. Edward Berenbau. Stefan Zamoyski. Hr. Gilles de Boisgelin. 77. Dalsze wpłaty na dom Kultury. 1954: 11/85, 2; 12/86, 4; 1955: 1/87-2/88, 3-5; 3/89, 2-4; 4/90, 3-4; 5/91, 3; 6/92, 2; 7/93- -8/94, 2: 9/95, 5-6; 10/96, 2; 11/97. 2; 12/98, 2; 1956: 1/99, 2; 2/100, 2; 3/101, 2; 4/102, 2; 5/103, 2; 6/104, 2; 7/105-8/106, 2; 9/107, 2; 10/108, 2; 11/109, 2; 12/110, 2; 1957: 1/111-2/112, 2; 3/113, 2; 4/114, 2; 5/115, 2; 6/116, 2; 7/117-8/118, 2; 9/119, 2; 11/121, 2; 12/122, DUTKOWSKI, Jan S.: [Brak informacji o twórczości naukowej Polaków za granicą, postulat stałej rubryki]. LdR. 1954: 1/75-2/76, GIEDROYC, Jerzy: [Odp. na list Kajetana Dzierżykraja-Morawskiego]. 1954: 12/86, 157. Kultura a Skarb Narodowy. 80. GRABOWSKI, Zbigniew: [Uwagi krytyczne o numerze Kultury poświęconym kulturze amerykańskiej]. LdR. 1953: 10/72, Zob. poz Indeks autorów i tematów rocznika Kultury za rok : 15, ; za rok : 1/27, ; za rok : 1/39, ; za rok : 1/ ; za rok : 1/63, ; za rok : 1/75-2/ ; za rok : 1/87-2/88, ; za rok : 1/ : za rok : 1/ /112, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Dwie koncepcje szczerości. 1956: 4/102, W dok. pseud. aut.: a.n. Kontakty Kultury z pisarzami z kraju. Spotkanie z Augustem Grodzickim i jego relacje w Życiu Warszawy. 83. KORWIN-ŁOPUSZAŃSKI, J.: [Słowa uznania dla Redakcji]. LdR. 1956: 4/102, [Kultura. Angielskie streszczenia zawartości treści]. English Synopsis. 1953: 7/69-8/70, ; 1954: 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, ; 4/90, ; 5/91, 159; 6/92, 159; 7/93-8/94, [Kultura. Francuskie streszczenia zawartości treści]. Résumé en langue française: 1951: 4/42, ; 5/43, :6/44, ; 7/45-8/46, ; 9/47, ; 10/48, ; 11/49, ; 12/50, ; 1952: 1/51, 160; 2/52-3/53, ; 1953: 1/63, ; 2/64-3/ ; 4/66, ; 5/67, ; 6/68, ; 7/69-8/70, 239; 11/73, ; 12/74, ; 1954: 1/75-2/ ; 3/77, ; 4/78, ; 5/79, ; 6/80, ; 7/81-8/82, ; 9/83, ; 10/84, ; 11/85, ; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, ; 3/89, 159; 4/90, 159; 5/91, 159; 6/92, 158; 7/93-8/94,

12 SpA: St. Zarzewski, 1954: 4/78, 105 (Sprost. dotyczy artykułu autora Czy Stanom grozi kryzys w numerze 78, w Engl. Synopsis). 86. Kultura na manifestacjach w Berlinie, zorganizowanych przez Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit, w 1951 r. 1951: 9/47, Kultura. Wydanie monograficzne Współczesna kultura amerykańska. 1953: 7/69-8/70, str LdR. Zbigniew Grabowski. 1953: 10/72, ; A. Bartosz, 10/72, 155; Jan Leszcza, 11/73, ; Wacław Lednicki, ; W. Sandelewski, 12/74, LEDNICKI Wacław: [Sprostowanie i uwagi dotyczące numeru amerykańskiego ]. LdR. 1953: 11/73, Zob. poz LONDZIN, W.: [Życie kulturalne Stanów Zjednoczonych w związku z numerem amerykańskim ]. LdR. 1953: 11/73, W dok. pseud. aut.: Jan Leszcza. Zob poz MALRAUX, André: Do Redakcji Kultury [List]. 1955: 9/95, MASZCZYK, J.: [Wymówienie prenumeraty z powodu stosunku Kultury do kraju]. LdR. 1956: 2/100, MICHAŁOWSKI, Z.: [Rezolucja potępiająca Kulturę z powodu rozmów z krajem]. LdR. 1956: 2/100, M1ECZYSŁAWSKA, Aniela: [O nowych prenumeratorów dla Kultury ]. LdR. 1950: 7/33-8/34, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Budujemy dom [ Kultury ]. 1954: 10/84, LdR. Konstanty A. Jeleński. 1954: 11/85, 156. Włodzimierz V. Popławski. 1955: 7/93-8/94, MIŁOSZ, Czesław: [Stosunek Cz. Miłosza do Kultury ]. LdR. 1955: 6/92, Na nagrobek dla Jana Olechowskiego. 1956: 10/108, 2; 11/109, 2; 12/110, 2; 1957: 1/111-2/112. 2; 3/113, Nadesłane nowości wydawnicze. 1950: 4/30, 153; 5/31, 153; 7/33-8/34, ; 9/35, 153; 12/38, ; 1951: 1/39, 144; 2/40-3/41, 231; 4/42, 155; 5/43, 154: 7/45-8/46, ; 9/47, 149; 10/48, 151; 1952: 1/51, 148; 2/52-3/53, ; 6/56, ; 7/57-8/58, 112; 10/60, ; 11/61, 154; 12/62, ; 1953: 1/63, 144; 2/64-3/65, 231; 4/66, 143; 5/67, 147; 6/68, 140; 9/71, ; 11/73, ; 12/74, 153; 1954: 1/75-2/76, ; 3/77, 154; 4/78, ; 5/79, 156; 6/80, ; 7/81-8/82, 209; 9/83, ; 11/85, 148; 12/86, ; 1955: 1/87-2/88, 219; 3/89, 149; 4/90, ; 4/90, ; 5/91, 155; 7/93-8/94, ; 10/96, : 12/98, 148; 1956: 1/99, 145; 3/101, ; 7/105-8/ ; 10/108, ; 11/109, ; 12/ ; 1957: 1/111-2/112, ; 3/113, ; 4/114, ; 5/115, ; 6/116, ; 9/119, ; 10/120, 150; 12/122, Nasza stała lektura [Pastiche Kultury ]. 1955: 3/89, PIOTROWSKI, S.: [Krytyka krajowych numerów Kultury ]. LdR. 1952: 6/56, Pomóżmy Bibliotece Narodowej. 1957: 3/113, REDAKCJA: (Apel zespołu Kultury o trzy tysiące rocznych prenumerat). 1947: 2/3, REDAKCJA: [O poświęcenie numeru problemom współczesnej kultury amerykańskiej]. 1953: 7/69-8/70, REDAKCJA: [Cel i uzasadnienie wprowadzenia nowego działu: Przegląd niemiecki]. 1954: 6/80, REDAKCJA: Do naszych Czytelników w Szwajcarii. 1950: 11/37, 2. Zakaz rozpowszechniania Kultury w Szwajcarii z dnia 21 września REDAKCJA: Do prenumeratorów Kultury. 1957: 12/122, 2. Sprawa prenumeraty REDAKCJA: Do prenumeratorów i czytelników Kultury [o podwójnych numerach pisma]. 1954: 1/75-2/76, REDAKCJA: (Dom Kultury zakupiony). 1955: 1/87-2/88, REDAKCJA: Fotografie z Domu Kultury. 1955: 5/91, między str. 72 i REDAKCJA: Komunikaty. 1955: 1/87-2/88, 2. Nagroda literacka Kultury. Ankieta Kultury REDAKCJA: Komunikaty. 1955: 5/91, 2. Ankieta. Nagrody. Poszukiwania książek REDAKCJA: Komunikaty administracji. 1956: 7/105-8/106, 2. Podniesienie prenumeraty REDAKCJA: Krajowe zeszyty Kultury. 1952: 7/57-8/58, REDAKCJA: Kultura. [Cel i zadania pisma]. 1947: 1, REDAKCJA: [ Kultura a Polski Zjazd Naukowy w Monachium]. 1949: 1/18, REDAKCJA: Kultura dla plastyków. 1956: 1/111-2/112, REDAKCJA: Nagroda Kultury za rok 1954 ufundowana przez prezesa E. Berenbaua. 1954: 10/84, REDAKCJA: Nagroda Kultury [1954 r.]. 1955: 4/90, Marian Pankowski: Smagła Swoboda REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na rok : 1/75-2/76, REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury [Oznajmienie]. 1954: 3/77, 128. Edward Berenbau fundatorem stałej Nagrody Literackiej Kultury. 12

13 120. REDAKCJA: Nagroda Literacka Kultury : 3/89, 2. Przyznanie nagrody Marianowi Pankowskiemu za Smagłą Swobodę REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na rok : 10/96, 2. Przypomnienie terminu REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury na : 3/101, 2. Przyznanie nagrody Andrzejowi Chciukowi za Smutny uśmiech oraz Leo Lipskiemu za Dzień i Noc REDAKCJA: Nagroda literacka Kultury. 1956: 9/107, REDAKCJA: Nagroda muzyczna Kultury. 1955: 10/96, REDAKCJA: Nagrody Kultury. 1956: 4/102, Literacka. Muzyczna. Plastyczna REDAKCJA: [Nekrolog Jerzego Prądzyńskiego 26 XI 1954]. 1955: 1/87-2/88, REDAKCJA: [Nota do art.: Juliusz Mieroszewski: List z Wyspy]. 1951: 2/40-3/41, REDAKCJA: [Nota o wydaniu numeru poświęconego zagadnieniom kultury amerykańskiej przy współpracy Intercultural Publications Inc. i pomocy Fundacji Forda]. 1953: 7/69-8/70, REDAKCJA: [Notatka określająca, co będzie tematem nowego działu: Przegląd gospodarczy]. 1954: 3/77, REDAKCJA: Nowa Ankieta Kultury : Wyprawa Kijowska. 1955: 5/91, REDAKCJA: O nagrobek dla poety [Jana Olechowskiego]. 1956: 9/107, REDAKCJA: Od przyjaciela Amerykanina. 1957: 9/119, REDAKCJA: Oświadczenie. 1956: 12/110, 2. Sprawa REDAKCJA: [Oświadczenie w sprawie Zb. Florczaka w związku z jego powrotem do Polski]. 1950: 6/32, REDAKCJA: [Podziękowanie Siostrze Elżbiecie Rabowskiej za ofiarowanie zbioru poloniców prasowych szwajcarskich]. 1955: 6/92, REDAKCJA: [Postulaty ideologiczne Kultury ]. 1948: 13, Z powodu reakcji odłamu Emigracji polskiej na reportaż Aleksandra Janty Wracam z Polski REDAKCJA: [Półtora roku Kultury ]. 1949: 4/21-5/22, REDAKCJA: Przedmowa [do numeru krajowego] I, 5-7, III, REDAKCJA: Przekształcamy Nagrodę Literacką Kultury. 1957: 3/113, REDAKCJA: W ostatniej chwili. 1956: 11/109, 2. Wydarzenia w kraju REDAKTOR: [Notatka Londyńczyka dotycząca H. Malewskiej, reprezentuje stanowisko pisma]. 1957: 4/114, REDAKTOR: Wyjaśnienie [w sprawie zgody na przedruk opowiadania Andrzeja Bobkowskiego w Przemianach ]. 1957: 5/115, Skorowidz nazwisk [numeru krajowego]. 1952: III, Skorowidz rzeczowy [w numerach krajowych]. 1952: I, ; 1952: II, ; III, ; 1953: IV, Spis rzeczy numerów krajowych, w językach: polskim, francuskim i angielskim. 1952: I, ; 1952: II, ; III, ; 1953: IV, ; V, SPRZEDAWCA, pseud.: List do Redakcji [nt. rozsprzedaży Kultury w Wielkiej Brytanii w latach ]. 1950: 9/35, WELLISZ, Leopold T.: [Krytyka Kultury za artykuły o J. Lechoniu i L. Staffie]. LdR. 1957: 9/119, Zob. poz. 1829, Wykaz praw autorskich [firm i wydawców, którzy wyrazili Redakcji Kultury zgodę na przedruk materiałów stanowiących ich własność]. 1953: 7/69-8/70, Wydawnictwa krajowe [nadesłane]. 1956: 3/101, 74; 4/102, 110; 5/103, 105; 6/104, Zakończenie zbiórki na nagrobek dla J. Olechowskiego. 1957: 4/114, ZARZEWSKI, Stanisław: [Sprostowanie do francuskiego streszczenia artykułu o recesji amerykańskiej]. 1954: 5/79, Zbiórka na Bibliotekę Narodową. 1957: 4/114, 2; 5/115, 2; 6/116, 2; 7/117-8/118. 2; 9/119, 2; 10/120, 2; 11/121, ZESPÓŁ KULTURY : Nasza odp. [na list Jana Chomęckiego]. 1951: 12/50, Zob. poz ZESPÓŁ KULTURY : [Notka po art. Stanisława Zarzewskiego:,,Fetysze i fikcje emigracji ]. 1953: 9/71, 22. TOWARZYSTWA NAUKOWE. AKADEMIE. INSTYTUTY NAUKOWE. KONGRESY. ZJAZDY O CHARAKTERZE OGÓLNYM. OBRADY Zobacz także dział Wychowanie i Nauczanie. 13

14 155. ALMA MATER VILNENSIS. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie. 1950: 5/31, 126. Prospekt wydawniczy BRONCEL, Zdzisław: Kongres dobrych europejczyków. Jubileuszowy zjazd PEN Clubów w Dublinie [1955 r.]. 1953: 10/72, BRONCEL, Zdzisław: Kongres PEN Clubu i jego polskie echa. 1956: 9/107, CZAPSKI, Józef: Notatki z Kongresu Brukselskiego. 1951: 1/39, W dok. pseud. aut.: J. Cz. Kongres Międzynarodowy Ruchu Wolności Kultury (3 XI 1950) EUSTACHIEWICZ, S.: 40-ty [Francuski] Tydzień Społeczny [w dniach sierpnia 1953 w Pau]. 1953: 10/72, W dok. pseud. aut.: E. Wersyn Festiwal sztuki Dzieło XX Wieku (zorganizowany przez Kongres Wolności Kultury w Paryżu maj 1952). 1952: 7/57-8/58, FURATYK, Leon: [Sprostowanie do art. Pawła Hostowca:,,Forum europejskie w Alpbach]. LdR. 1954: 11/85, 155. Zob. poz (GRABOWSKI, Zbigniew): [27] Kongres PEN Clubu w Wiedniu [w dniach od 12 do 19 czerwca 1955]. 1955: 9/95, HEITZMAN, Marian: 75-letnia rocznica Polskiej Akademii Umiejętności. 1948: 12, HERSCH, Jeanne: Czy radio, film i prasa zagrażają kulturze? (X-te Rencontres Genewskie). 1955: 11/97, Tł. z fr. Zofia Hertz Zob. poz. 184a. Instytut badania historii i kultury ZSRR w Monachium, zob. poz Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie, zob. poz. 1245, JAKOBSON, Roman: [O słowiański charakter Uniwersytetu Karola w Pradze]. LdR. 1953: 12/74, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Z działalności Kongresu [Wolności] Kultury. Komitet dla spraw Europy Środkowo- -Wschodniej przy Kongresie Wolności Kultury. Audycje radiowe. 1953: 12/74, W dok. pseud. aut.: (n). Kolegium Wolnej Europy w Robertsau koło Strasburga, zob. poz. 58, 1302, 1309, KONASZEW1CZ, Bohdan: Niemcy obserwują Europę Wschodnią. 1953: 12/74, Przegląd instytucyj i towarzystw naukowych niemieckich poświęconych zagadnieniom głównie Europy Środkowo-Wschodniej oraz problemom niemieckiego Wschodu Kongres Wolności Kultury [26-30 VI 1950 w Berlinie]. 1950: 9/35, Apel-Rezolucja-Kronika KOŚCIAŁKOWSKI, Stanisław: Alma Mater Vilnensis [ ]. 1950: 9/35, Wiktor Sukiennicki, red.: Alma Mater Vilnensis LANGROD, Jerzy Stefan: Wspomnienie o Polskiej Akademii Umiejętności. 1951: 10/48, Skład i działalność PAU. W tekście materiał bibliograficzny dorobku wydawniczego Manifest Kongresu Wolności Kulturalnej. 1950: 9/35, MIŁOSZ, Czesław: Atom. 1956: 10/108, Uchwała PEN Clubów w sprawie ostrzeżeń przed bronią atomową MIŁOSZ, Czesław: Kongres poetów [ Biennale Internationale de Poésie we wrześniu 1952 r. w Knokke-Le-Zoute]. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: K MIŁOSZ, Czesław: Międzynarodowe spotkania. 1954: 10/ Rencontres Internationales w Genewie w roku MIŁOSZ, Czesław: Zoologiczne uwagi o festiwalu [ Dzieło XX Wieku ]. 1952: 7/57-8/58, Muzeum Dokumentów Twórczości i Pracy Polaków w Italii przy Fundacji Rzymskiej im. margrabiny J. Umiastowskiej. [Komunikat]. 1950: 12/38, 27. Naukowe Towarzystwo im. Franciszka Skoryny, zob. poz. 67. Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki, zob. poz Pamiętnik Zjazdu Naukowego w Monachium 28-[29] VIII 1948 r. 1949: 1/18, Zawiera : Słowo wstępne Koła Polskich Profesorów i Asystentów Uniwersyteckich w Monachium, uwagę Redaktora Kultury oraz referaty lub streszczenia referatów następujących autorów: H. Fedukowiczowej, M. Feuerringa, S. Kolupaily, L. Krzemuskiego, J. Nekaszydze, K. Szczapowickiego, W. Zaleskiego i T. Zgaińskiego PANKOWSKI, Marian: Biennale poetyckie [w 1954 w Knokke]. 1954: 11/85, PANKOWSKI, Marian: 26 Kongres PEN Clubów [w Amsterdamie, 1954], 1954: 9/83, W dok. pseud. aut.: (p) PANKOWSKI, Marian: Festiwal poetycki (III-e Biennale poezji w Knokke). 1956: 10/108, SpA. 1956: 11/109,

15 182. PIOTROWICZ, Witold: Dorobek Kursu Spraw Wschodnich [zorganizowanego przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu Reduta w Londynie]. 1950: 2/28-3/ W dok. pseud. aut.: Wiesław Żyliński. Polska Akademia Umiejętności, zob. poz. 163, 171, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, zob. poz ROMANOWICZOWA, Zofia: Kongres w Awinionie [7-11 września 1955]. 1955: 10/96, W dok. pseud. aut.: Z.R. Sprawozdanie z Pierwszego Międzynarodowego Zjazdu poświęcone językowi i piśmiennictwu południowej Francji RUDNYĆKYJ, Jarosław B.: [Wolna Wszechnica Ukraińska, Wiedeń-Monachium]. LdR. 1954: 4/78, Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie, zob. poz. 155, 1184, a. STEMPOWSKI, Jerzy: Forum europejskie w Alpbach. 1954: 10/84, W dok. pseud. aut.: Paweł Hostowiec. Towarzystwo naukowe Collegium austriacum. X-ty zjazd Europäisches Forum w Alpbach, LdR. Leon Furatyk. 11/85, 155. Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie, zob. poz. 1305, SZNARBACHOWSKI, Włodzimierz: Polskie Muzeum w Rzymie. 1951: 2/40-3/41, Z dziejów kolekcyj poloniców włoskich. Fundacja Rzymska im. margrabiny J. Umiastowskiej TESLAR, Józef Andrzej: [O słowiański charakter Uniwersytetu Karola w Pradze]. LdR. 1954: 12/74, VINCENZ, Andrzej: Jubileusz [Naukowego] Towarzystwa im. Szewczenki. 1954: 6/80, VINCENZ, Andrzej: Kronika białoruska. 1955: 12/98, W dok. pseud. aut.: (av). Instytut badania historii i kultury ZSSR w Monachium: Bielaruski Zbornik VINCENZ, Andrzej: Kronika ukraińska. 1955: 11/97, W dok. pseud. aut.: (AV). Moskwa jako trzeci Rzym. Praci czleniv Cerkovno-Archeohraficznoji Komisiji Apostolskoho Vizytatora dlja Ukrajinciv u Zachidnij Europi, I-VIII ZALESKI, Wojciech: [Polski] Zjazd naukowy w Monachium [w sierpniu 1948]. 1948: 12, PRASA. DZIENNIKARSTWO. AUBAC, Stephane, zob. poz BREGMAN, Aleksander: [Skład redakcji Dziennika Polskiego i o nowym pokoleniu dziennikarzy]. LdR. 1952: 11/61, Dobre obyczaje i prawdomówność Dziennika Polskiego. 1954: 11/85, 157. Polemika między Redaktorem Kultury a naczelnym redaktorem Dziennika Polskiego Dookoła Świata : [List do M. Jóźwiaka w sprawie cytowania fragmentów jego wywiadu]. LdR. 1957: 9/119, Zob. poz GINWITT, S.: [O międzynarodową akcję polityczną polskiej prasy emigracyjnej]. LdR. 1955: 9/95, GRABOWSKI, Zbigniew: [Lista współpracowników Dziennika Polskiego, Londyn]. 1952: 12/62, GRABOWSKI, Zbigniew: [W obronie przedwojennego Ilustrowanego Kuriera Codziennego odp. Michałowi Samborowi w artykule O polski»trzeci program«]. LdR. 1952: 9/59, GREENE, Graham: [Sprawa przedrukowywania utworów w Dziś i Jutro ]. LdR. 1956: 6/104, Zob. poz. 210a HRABYK, Klaudiusz: Przemilczane podziemia. 1949: 1/18, Historia prasy podziemnej Obozu Polski Walczącej HRABYK, Klaudiusz: [Udział Kroniki w dyskusji polsko-ukraińskiej po r. 1945]. LdR. 1952: 9/59, JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Z prasy krajowej. 1956: l/99, W dok. pseud. aut.: A.N. Prasa krajowa o książkach polskich wydanych na Zachodzie JENNE, Józef: [List do Tygodnika londyńskiego z wyjaśnieniami nieścisłych wiadomości]. LdR. 1957: 12/122, JORDAN, Zbigniew: Nad warszawskim Przeglądem Kulturalnym. 1957: 4/114, JÓZWIAK, M.: [List do redakcji Dookoła Świata w sprawie przedruku artykułu]. LdR. 1957: 7/117-8/118, Zob. poz KOL. FELEK, pseud.: LdR. [zawierający dane o piśmie polskiego podziemia pt. Wiadomości Tygodniowe ]. 1950: 5/31, LECZYCKI, Kazimierz, zob. poz MAŁECKI, Zbigniew: Odbrązowiona Szwajcaria. 1950: 12/38, Z dziejów cenzury politycznej w Szwajcarii ( ); w związku z konfiskatą Kultury przez prokuraturę w Bernie MIŁOSZ, Czesław: [Odpowiedź na kampanię prasy krajowej przeciwko Cz. Miłoszowi]. LdR. 1956: 2/100, OSADCZUK, Bohdan: Polonica w prasie ukraińskiej. 1952: 6/56,

16 W dok. pseud. aut.: Beo. W tekście noty biograficzne. PAŃCZAK, Władysław, zob. poz SAMBOR, Michał: [O charakter Ilustrowanego Kuriera Codziennego (krakowskiego)]. LdR. 1952: 11/61, SITO, Jerzy S.: [Zarzuty redakcji Orła Białego ]. LdR. 1957: 3/113, a. STEMPOWSKI, Jerzy: List w sprawach niemieckich. 1951: 2/40-3/41, W dok. pseud. aut.: Paweł Hostowiec. Propozycje Schlesische Rundschau odnośnie polsko-niemieckiej dyskusji TABORSKI, Bolesław. [Powody zaprzestania współpracy w londyńskim Życiu ]. LdR. 1957: 3/113, ULATOWSKI, Jan: Powojenna prasa francuska. 1951: 2/40-3/41, La Nef numer poświęcony prasie VINCENZ, Andrzej: [O poprawność w używaniu imion własnych w polskiej publicystyce emigracyjnej]. LdR. 1954: 7/81- -8/82, WIERCZYŃSKI, L., dr: [ Komitety bezpieczeństwa publicznego w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza z dn. 15 IX 1955]. LdR. 1955: 10/96, ZBYSZEWSKI, Wacław Alfred: Lwów i Wilno [z powodu zamknięcia tego pisma]. 1950: 12/38, 106. W dok. pseud. aut. W.A.Z. PRACE RÓŻNEJ TREŚCI OGŁOSZONE JAKO CAŁOŚĆ 216. CZAPSKA, Maria: Listy z Polski. 1952: 4/54, W dok. pseud. aut.: M.S HEYDENKORN, Benedykt: Zagadnienia azjatyckie. 1955: 12/98, W dok. pseud. aut.: B.H. W.W. Kulski: The Soviet Regime-Communism in Practice.,,Tibor Mende:,,L Asie du sud-est entre deux mondes. Virginia Thompson (i) Richard Adloff: Minority Problems in South East Asia JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 1/63, W dok. pseud. aut.: (j). Jacques Audiberti: Marie Dubois i,,l Ouvre-Boîte. Roger Peyrefitte: Amitiés Particulières. Dr Roger Godel: Essais sur l Expérience Libératrice. Benjamin Constant:,,Journaux Intimes JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 2/64-3/65, W dok. pseud. aut.: (j). Thierry Maulnier:,,La Face de la Méduse du Communisme. Georges Dumezil: Les Dieux des Indo-Européens. Marcel Griaule:,Dieu d Eau, Entretiens avec Ogotemméli. Sherban Sidery Eric Grendel:,,Voici le Soir Charmant JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 4/66, W dok. pseud. aut.: (j). Karl Jaspers: La Foi Philosophique. Jean Cocteau: Journal d un Inconnu. Samuel Beckett: En attendant Godot. Wladimir Weidlé: La Russie absente et présente. Bernard Kangro: Earthbound. André Pieyre de Mandiargues: Marbre. Aleksander Weissberg-Cybulski: Conspiracy of Silence. C.A. Smith: Echappés du Paradis. Soviet Science. Dr Solomon M. Schwartz: Labor in the Soviet Union. Emil M. Cioran: Syllogismes de l Amertume JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 5/67, W dok. pseud. aut.: (j). Romano Guardini: La Fin des Temps Modernes. Ignazio Silone: Une poignée de mûres. Guy Dupré: Les Fiancées sont froides JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 6/68, W dok. pseud. aut.: (j). Daniel Rops: Jésus en son Temps. Maurice Colinon: Faux Prophètes et Sectes d Aujourd hui. Simone Weil: Cahiers. Bernard Frank: Géographie Universelle. Jirina Sztachowa: Mid Europe, a selective bibliography JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 9/71, W dok. pseud. aut.: (j). Charles Henry Ford: New Directions (1953) JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 10/72, W dok. pseud. aut.: (j). Mario Tobino: Le Libere Donne di Magliano. Tommaso Landolfi: La Bière du Pêcheur. Franc Borkenau: European Communism. William Reswick: I dreamt Revolution. Peter Viereck: Shame and Glory of the Intellectuals. Dominique Arban: Dostoievski le coupable. Jean Paulhan: La Preuve par 1 Ethymologie. Pierre Gascar: Les Bêtes JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 11/73, W dok. pseud. aut.: (j). René de Solier: Les Gardes. Peter Demetz: Rene Rilkes Prager Jahre. Korespondencja Rilkego z Gidem. Anna Maria Ortese: Il Mare non Bagna Napoli. Pierre Bouchardon: Souvenirs JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1953: 12/74, W dok. pseud. aut.: (j). Roger Priouret: La Franc-Maçonnerie sous les Lys. Rodolphe Loewenstein: Psychanalyse de 1 Antisémitisme. Gerard Reitlingen: The Final Solution. Marcel Guersant Jean-Paul. Samuel Beckett:,,L Innommable. Danielle Hunebelle: Philippine. Jean Lagrolet: Le Pire. 16

17 227. JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 1/75-2/76, W dok. pseud. aut.: (j). Pierre Gascar: Le Temps des Morts. François Fejtő: Un Habsbourg Révolutionnaire, Joseph II. Michel Ragon: Histoire de la Littérature Ouvrière. Jean-Paul Clebert: La Vie Sauvage. Pierre Souvtchinsky: Musique Russe. Jacques Maritain: L Homme et 1 Etat. Robert Brasiliach: Six Heures à Perdre. Robert Boudet: Bourgeoisies en Appel. Jacques Perry: Le Mouton Noir JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 3/77, W dok. pseud. aut.: (j). Maria Kuncewiczowa: The Forester. Michel de Ghelderode: Théâtre. André Breton: Entretiens. Gilbert Cesbron: Chasseur Maudit. Alain Robbe-Grillet: Les Gommes. Sophie Kramstyk: On vit comme on peut. Frédéric Hoffet: Psychoanalyse de Paris JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze, 1954: 4/78, W dok. pseud. aut.: (j). Raymond Abellio: Assomption de 1 Europe. René Alleau: Aspects de 1 Alchimie Traditionnelle. Gabriel Veraldi: A la Mémoire d un Ange. Marcel Jouhandeau: Apprentis et Garçons. Alain Girard et Jean Stoetzel: Français et Immigrés. L Attitude Française. L Adaptation des Italiens et des Polonais. Aleksander Szombati: La Soif Eternelle JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 5/79, W dok. pseud. aut.: (j). Pierre Emmanuel: L Ouvrier de la onzième heure. Albert Camus: L Eté. Ernst Jünger: Journal, [II]. Giovanni Papini: Le Livre Noir. Claude Farrère: Souvenirs. Henry Bordeaux: Reconstructeurs et Maniteneurs. Pierantonio Quarantotti Gambini: Printemps à Trieste. Jan Holcman: The Legacy of Chopin JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 6/80, W dok. pseud. aut.: (j). Tibor Mende: Regards sur 1 Histoire de Demain. Henry Miller: Le Cauchemar Climatisé i Le Sourire au Pied de 1 Echelle. Bernard Minoret: La Camarilla JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 7/81-8/82, W dok. pseud. aut.: (j). Aldous Huxley: The Doors of Perception. Philippe Aries: Le Temps de l Histoire. Armand Robin: La Fausse Parole. Julian Gorkin: Destin du XX e Siècle de Lenine à Malenkov Coexistance ou Guerre Permanente. Maurice Sachs: Tableau des Mœurs de ce Temps. Paul Morand: Hecate et ses Chiens. De Montherlant: La Rose de Sable. Abdallah Chaamba: Le Vieillard et 1 Enfant JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 9/83, W dok. pseud. aut.: (j). J.P. Sartre: Réflexions sur la Question Juive. Philip Friedman Martyrs and Fighters, The Epic of the Warsaw Ghetto. Giovanni Papini: Le Diable. Pierre Klossowski: Sade mon prochain i Roberte ce Soir JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 10/84, W dok. pseud. aut.: (j). Denis Saurat: L Atlantide et le Règne des Géants. Henri De Man: L Ere des Masses et le Declin de la Civilisation. Gabriel Marcel: Le Declin de la Sagesse. Jacques Lanzmann: La Glace est Rompue JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 11/85, W dok. pseud. aut.: (j). Italo Svevo: La Conscience de Zeno. Jacques Chardonne: Lettres à Roger Nimier. Armand Lanoux: Physiologie de Paris. Pierre Boutang: Commentaire sur quarante-neuf dixains de la Délie JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1954: 12/86, W dok. pseud. aut.: (j). Simone de Beauvoir: Les Mandarins. Roger Stéphane: Fin d une Jeunesse. Emmanuel d Astier: L été n en finit pas. Paul Léautaud: Journal Littéraire. Nikos Kazantzaki: Alexis Zorba. Paul Barton: Prague à 1 Heure de Moscou JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 1/87-2/88, W dok. pseud. aut.: (j).,,prix Goncourt Simone de Beauvoir: Les Mandarins. Jean Giono: Le Hussard sur le Toit. Prix Renaudot Jean Reverzy:,,Le Passage.,,Prix Femina Gabriel Veraldi: La Machine Humaine. Jacques Audiberti: Molière. The Pen in Exile by Paul Tabori. Arpad Szelpal: Les Sans-Patrie JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 3/89, W dok. pseud. aut.: (j). H.I. Marrou: De la Connaissance de 1 Histoire. O. Rahner: Mythes Grecs et Mystère Chrétien JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 4/90, W dok. pseud. aut.: KAJ. Giulio Einaudi Editore: Lettere di Condannati a Morte della Resistenza Europea. Michał Borwicz: Ecrits des Condamnés à Mort sous l Occupation Allemande, Ernst-Robert Curtius: Essais sur la Littérature Européenne JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 6/92, W dok. pseud. aut.: (j). T.E. Lawrence: La Matrice. Raymond Aron: Polémiques. Philippe Jullian i Bernard Minoret: Les Morot-Chandonneur. Maurice Pons: Virginales. Roger Peyrefitte: Les Clés de Saint-Pierre JELEŃSKI, Konstanty Aleksander: Notatki wydawnicze. 1955: 7/93-8/94, W dok. pseud. aut.: (j). Les Prêtres-Ouvriers KONASZEWICZ, Bogdan: 20 lipiec dr John Rapallo. 1954: 9/83, Konkursy, nagrody, subskrypcje. 1955: 12/98,

18 Nagroda muzyczna Kultury. Konkursy Komitetu Obchodów Roku Mickiewiczowskiego na Obczyźnie. Trylogia Melchiora Wańkowicza. Konkurs na wiersz dla dzieci polskich (Tazab). Fraszka w Australii KORCZYŃSKI, Aleksander: Książki o Niemczech. 1948: 12, Folke Bernadotte: Koniec Trzeciej Rzeszy. Edmund Osmańczyk: Sprawy Polaków. Prof. dr Feliks Młynarski: Niemcy i przyszłość Europy KOZŁOWSKI, Stefan W.: Umowy paryskie [ratyfikowane przez Bundestag w marcu 1955]. Rady Roberta Ingrima dla Niemców. Der europäische Osten. 1955: 4/90, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Listy z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 5/31, MIEROSZEWSKI, Juliusz: Listy z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 6/32, Gospodarka brytyjska. Geneza strajku w dokach londyńskich. Europejska wspólnota. Skarb Narodowy MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Państwo na Emigracji. II. Polityka Skarbu Narodowego. 1950: 7/53-8/54, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 9/35, Korea. Bezkarność propagandy angielskiej partii komunistycznej. Apolityczność demokracyj zachodnich a wojna koreańska. Brytyjska i sowiecka polityka MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 10/36, Ustrojowo-prawna walka z komunizmem w USA a brytyjski handel eksportowy z Rosją MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 11/37, Rozłam wśród polskich emigracyjnych władz politycznych w Londynie. LdR. Jerzy Z. Kędzierski. 2/40-3/41, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1950: 12/38, Literatura piękna i naukowa na Zachodzie. Adaptacje filmowo-telewizyjne. Przyszłość poezji! 253. MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 1/39, Pakt Atlantycki. Unia Zachodnia MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 2/40-3/41, 3-9. Polityka emigracji polskiej wobec przyszłego konfliktu światowego MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 4/42, UwR. 1951: 5/43, 124. Więź ideologiczna a poczucie przynależności narodowej i państwowej. Odbudowa armii polskiej na Zachodzie oraz jedności politycznej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 5/43, Powojenna polityka Anglii, USA i Rosji MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 6/44, Polscy pisarze emigracyjni (Stanisław Mackiewicz, Zygmunt Nowakowski, Jan Winczakiewicz) o przyszłości Polski. LdR. Jan Winczakiewicz. 1951: 9/47, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z Wyspy. Sprawa Miłosza (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 7/45-8/46, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 10/48, Liberalizm polityczny. Przyczyny nieistnienia polskiej partii liberalnej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1951: 12/50, Amerykański pogląd na przyszłość Rosji. Wnioski dla Polaków MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). 1952: 2/52-3/53, Problematyka federacji europejskiej MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Problem drugiego pokolenia [emigracyjnego]. 1952: 6/56, LdR. Henryk Schoenfeld. 1952: 9/59, Dr Tadeusz Felsztyn, Ignacy Wieniewski, Maria Krogh. 1952: 10/60, Stanisław L. Lewicki. 1952: 12/62, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Problem habsburskiego przedmurza. 1952: 7/57-8/58, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Prywatne inicjatywy polityczne. 1952: 10/60, Problem polsko-ukraińskiego porozumienia MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Blednica partii politycznych [na przykładzie brytyjskiej Labour Party]. 1952: 11/61, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Deadlock. 1953: 1/63, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Kryzys filozofii małych ludzi. 1953: 2/64-3/65, LdR. Tadeusz Gierymski. 1953: 5/67, MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. (Od londyńskiego korespondenta Kultury ). Neutraliści i neurotycy. 1953: 6/ Kategorie polskich neutralistów politycznych wśród emigracji. 18

19 269. MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. Marksiści, którzy nie wiedzą o tym, że są marksistami. 1953: 9/71, Isaac Deutscher: Russia after Stalin MIEROSZEWSKI, Juliusz: List z wyspy. Polonizacja sytuacji europejskiej. 1954: 1/75-2/76, Samuel L. Sharp: Poland: White Eagle on a red Field. Jules Monnerot: La guerre en question. LdR. Michał Sambor. 1954: 4/78, PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika krajowa. 1952: 9/59, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Nastawienie robotników wobec reżymu: Kołchoz w Dalewie. Akcja Z: dostarczenia żywności placówkom sowieckim. Akcja Krakowska: przygotowania gospodarstw w Szczecinie chłopom z krakowskiego. Kadry robotnicze a normy PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika krajowa. 1952: 12/62, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Obrazki z życia. Pogorszenie sytuacji żywnościowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. Z dziejów reżimowej propagandy kulturalnej we wschodnich Niemczech. 1952: 4/54, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. Miesiąc przyjaźni polsko-niemieckiej. Kongres wolnych dziennikarzy. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 7/57-8/58, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Granica Odra-Nysa w polityce sowieckiej. Likwidacja placówek Książki i Wiedzy i szkoły poligraficznej RSW Prasa w Lipsku PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 9/59, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Mapa ziem środkowo-wschodnich Niemiec. Stimmen zu Osteuropäischen Fragen. Kongresy organizowane przez niemieckie organizacje. Międzynarodowy kongres wolnych prawników w Berlinie, lipiec PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1952: 12/62, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk. Artykuł Jessupa, amb. USA do szczególnych zleceń. Artykuły historyka Hofera nt. wybuchu ostatniej wojny. Polonica na Uniwersytecie w Getyndze. Armia Wschodnich Niemiec PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka: Czy grozi odrodzenie nazizmu? 1953: 1/63, W dok. pseud. aut.: Berlińczyk PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika niemiecka. 1953: 4/66, Odp. na komunikat Goettinger Arbeitskreisu ogłoszony z powodu artykułu autora pt. Między Francją i Polską, zob. poz PRĄDZYŃSKI, Jerzy: Kronika polska. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: J. PR. Różnice w cenach książek w Polsce. Rozwydrzenie młodzieży w Polsce PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 2/52-3/53, Stosunek Niemieckiej Republiki Związkowej do Zachodu. Berlin u progu 1952 r PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec (czyli duch Rapallo we wschodnim Berlinie). 1952: 6/56, Dr Joseph Wirth: Reden waehrend der Kanzlerschaft. Wipert von Bluecher: Deutschlands Weg nach Rapallo PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1952: 7/57-8/58, Reakcja opinii niemieckiej na podpisanie w Bonn i Paryżu układu generalnego i układu w sprawie armii europejskiej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 9/59, Problem reedukacji narodu niemieckiego PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 10/60, Brak realizmu politycznego w dyskusjach Niemców o polityce. Polityka sowiecka uniemożliwia zjednoczenie Niemiec. Przystąpienie Niemiec do europejskiej wspólnoty obronnej a stronnictwa polityczne. Zjazd katolików niemieckich w Berlinie PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). 1952: 12/62, Antyamerykaliskie wystąpienia w Niemczech. Partie i kongresy partyjne w Niemczech. Status polityczny Niemieckiej Republiki Związkowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. (Od berlińskiego korespondenta Kultury ). Między Francją a Polską. 1953: 1/63, O konieczności rewizji opinii niemieckiej w stosunku do Polaków PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1953: 2/64-3/65, Konflikt między rządem Adenauera a Trybunałem Konstytucyjnym Niemieckiej Republiki Związkowej PRĄDZYŃSKI, Jerzy: List z Niemiec. 1953: 4/66, W dok. pseud. aut.: J. Pr. Wizyta Foster Dullesa w Bonn SCHOENFELD, Henryk: Opinie amerykańskie. 1950: 5/31, W dok. pseud. aut.: H.S. Dominik. Joseph R. McCarthy. Albert Einstein. Hans A. Bethe SOŁOWIJ, Tadeusz: Z notatnika. 1952: 10/60, W dok. pseud. aut.: T.S. 19

20 292. VINCENZ, Andrzej: Kronika żydowska. 1955: 11/97, W dok. pseud. aut.: An. Światowy Kongres Żydowski przeciw zbrojeniom Niemiec. Akademia Książki Żydowskiej. Znaczenie języka jidisz. Prace Vincenza i Miłosza w publikacjach żydowskich. Libman Hersch. Żydowskie nowości wydawnicze. LdR. Michał Borwicz. 12/98, ZBYSZEWSKI, Wacław Alfred: Bieżąca kronika. 1948: 4, KRONIKA ANGIELSKA (EMIGRACYJNA, LONDYŃSKA) JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO 294. MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika emigracyjna. Londyn : 12/38, 134. W dok. pseud. aut.: Londyńczyk : 1951: 1/39, Polish University College, Emigranci o dwóch nazwiskach. Wybory i Skarb Narodowy MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika emigracyjna. Kronika angielska. 1951: 2/40-3/41, UwR. 1951: 5/43, 124. W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Organizacje polskie w Londynie. Zdania co do roli polskiej emigracji. Posiedzenie Rady Politycznej. Polemika i anegdoty. LdR. Juliusz Mieroszewski. 1951: 4/42, : 1951: 4/42, Stanowisko Stronnictwa Rady Politycznej w sprawie następcy prezydenta Zaleskiego. Polemiki prasowe : 1951: 5/43, ,.Wiadomości Skarbu Narodowego. Artykuł Kultury w The Manchester Guardian. Polemika nt. Międzymorza. Powiedzenia i opinie : 1951: 6/ Angielskie gwarancje dla Polski z r Proponowany (gen. Sikorski) zamach stanu w 1939 r. PKPR a interpelacja posła Winterbottoma. Powiedzenia MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. 1951: 7/45-8/46, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Uchwały Rady Narodowej. Prasa londyńska o K. Wierzyńskim i Z. Stypułkowskim. Artykuły Kultury na łamach obcej prasy : 1951: 10/48, Emigracja Polaków z Anglii do USA. Sprawa przyjmowania obywatelstwa brytyjskiego. Wystawa Polskiej Szkoły Architektury w Londynie, dotycząca projektów przebudowy tego miasta. O celową propagandę Polski i wpływie politycznym pisarzy : 1951: 11/49, Rozłam w Stronnictwie Pracy. III tom Serii Brytyjskich Dokumentów Brytyjskiej Polityki Zagranicznej. Polemiki : 1951: 12/50, 73-75,,Wiadomości a Czesław Miłosz. Studenci polscy w Anglii w r Niepowodzenie misji pośredniczącej gen. Kukiela : 1952: 2/52-3/53, Przyczyny niepowodzenia misji pośredniczącej gen. Kukiela. Polemika prasowa. Broszura Tadeusza Dzieduszyckiego:,,Roma III : 1952: 4/54, Konferencja Europejska w Londynie. Federacja Kombatantów zza żelaznej kurtyny. Polemiki : 1952: 5/55, Min. Sokołowski a polityka gen. Franco. Budżet i Skarb Narodowy, Mackiewicz St. o korespondencji Sikorski-Benesz a konieczność wydania polskiej Białej Księgi za czas Polemika z St. Wielopolskim MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. Sprawy polsko-amerykańskie widziane z Londynu. 1952: 6/56, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Dwie sprawy Tadeusza Wyrwy. Histeria w polityce. Głos Wolnej Polski. Współpraca polityczna z obcymi MIEROSZEWSKI, Juliusz: Kronika angielska. 1952: 7/57-8/58, W dok. pseud. aut.: Londyńczyk. Sprawozdanie z działalności Skarbu Narodowego w roku LdR. Janusz Jasieńczyk. 1952: 9/59, 146. St. Dołęga-Modrzewski, : 1952: 9/59, Sprawa wojska polskiego. Kultura a Skarb Narodowy : 1952: 10/60, Przemówienie Eisenhowera na Zjeździe Legionu Amerykańskiego w Nowym Jorku. Przemówienie b. ministra Berezowskiego w czasie Święta Żołnierza brak programu wschodniego. Polacy w zwierciadle prasy brytyjskiej. Komentarze Mękarskiego do przedmowy do Krajowych Zeszytów Kultury. Polemika. LdR. Stefan Mękarski. 1952: 12/62, : 1952: 11/61, Projekty federacyj europejskich. Polskie żądania pod adresem Anglii i USA w ujęciu gen. Andersa. Spadek liczebności studentów polskich w Europie a jej wzrost w Ameryce. Wpływy Skarbu Narodowego do 30 VI Polityka odznaczania orderami polskimi : 1952: 12/62, Wizyta gen. Sikorskiego. Oświadczenie gen. Eisenhowera złożone gen. Sosnkowskiemu. Problem wynaradawiania się polskiej emigracji. Los zbiegów z Polski w Anglii. LdR. Jerzy Dittmar. 1953: 4/55, : 1953: 1/63,

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Stefan Korboński przemawiający podczas manifestacji przed siedzibą ACEN

Stefan Korboński przemawiający podczas manifestacji przed siedzibą ACEN Po przylocie z Londynu na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku 26.09.47 r., od lewej: Arthur Bliss Lane, Stanisław Mikołajczyk, Zofia Korbońska, Kazimierz Bagiński, Paulina Bagińska; z tyłu za żoną Stefan

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Dział Zbiorów Specjalnych

Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych www.bpgoldap.pl Dział Zbiorów Specjalnych Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.11.2013) Powód usunięcia: użycie określnika rzeczowego niezgodne z notą stosowania 1 010 a p 2004509729 150 a Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 I. Założenia metodologiczne i porządkujące pracę.... 15 1. Uwagi wstępne... 15 2. Problemy, hipotezy, źródła wiedzy... 17 2.1. Problem podstawowy... 17 2.2. Problemy szczegółowe...

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014

Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 Obchody 11 listopada Biłgoraj 2014 fot. Zenon Łój od redakcji Spis treści Wstęp 3 Stefan Szmidt Mój Biłgoraj 4 Henryk Wujec Bez uproszczeń Dominikańskie listy z Lublina 6 o. Tomasz Dostatni Wypisy z lektury

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism.

CZASOPISMA CZASOPISMA BIEŻĄCE. 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6 Czytelnia Czasopism. TYTUŁ CZASOPISMA FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Charaktery Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Do Rzeczy Dobre Rady Filia

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu.

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu. zawartość KOL.271 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Historia Konwentu Polonia [1828-1939]: a) Bohdan Wydźga (lata 1828-1872), Jan Niedziałkowski (lata 1872-1924), Nowicki (lata 1924-1939), b) Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9. Czas przemiany 1861 1876

Spis treści. Przedmowa... 9. Czas przemiany 1861 1876 Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz prof. dr hab. Elżbieta Oleksy prof. dr hab. Izabella Rusinowa Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZE EDYTORSKIE PERIODYK DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO.

WYTYCZE EDYTORSKIE PERIODYK DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO. WYTYCZE EDYTORSKIE PERIODYK DYPLOMACJA I BEZPIECZEŃSTWO. ARTYKUŁY Artykuł powinien być złożony wraz ze streszczeniem oraz wypisanymi kluczowymi słowami, określającymi przedmiot rozważań podjętych w artykule.

Bardziej szczegółowo

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje;

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje; W prototypie Zbiorów NAC on-line audiovis, użytkownik znajdzie blisko 110 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014

WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 WARSZTATY LITERACKIE POD ŚNIEŻKĄ KARPACZ 2014 Program WARSZTATÓW: 3.10.2014 r. 18.30 Uroczyste otwarcie Warsztatów Literackich pod Śnieżką 18.30-22.00 Rozmowy o poezji i nie tylko, cz. I Sala Konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna Wiadomości ogólne XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna XIII.1 Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna wiadomości ogólne W dziale 80 klasyfikuje się

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość?

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Marta Wojciechowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Propozycja

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.08.2011) 1 010 a p 2004313128 150 a Ciepło x stosowanie x medycyna 2 010 a p 2004512269 150 a Boże Narodzenie x muzyka 3

Bardziej szczegółowo

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N.

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N. A. 5 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Marta Wojciechowska Jakub Kalinowski Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Pole 380 Forma dzieła w ujęciu szerszym

Bardziej szczegółowo