Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?"

Transkrypt

1 ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc

2 Ulc hndl Plsc Sps Trśc ulc hndl C frują ulc hndl? Gdz znlźć lusus? Gdz g szuć przyszłśc? Il t sztuj? Sps Trśc Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Węcj przstrzn dl nbcnych r Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc 2 3

3 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE ULICE HANDLOWE C frują ulc hndl? Gdz znlźć lusus? Gdz g szuć przyszłśc? Il t sztuj? Zsby nczsnj przchn hndlj Plsc t pnd 11,5 ln 2 z dnujący udzł cntró hndlych. Z tg nl usytun jst ścsły cntru śu njęszych st, ty przy njbrdzj uczęszcznych ulcch. N dbrz rznętych urpjsch rynch hndlych uzupłnn ltrntyą dl tj frty są ulc hndl, stnąc cntrlny bszr st duży ntężnu ruchu pszg, rzuny j njbrdzj prstż njcsz z prsptyy turystó, j szńcó llzcj. W Plsc ryn ulc hndlych cąż jst fz rzju ysztłcł sę dtychczs tyl lu śrdch. Pdsty grnczn dl rzju ulc hndlych njęszych plsch stch (przd szyst Wrsz) jst zróżncn strutur łsnśc nruchśc, ynjąc z urunń hstrycznych. W sttnch ltch bsruj sę jdn zrst znczn ulc hndlych rsnąc zntrsn śród ptncjlnych njcó n tyl z str usług czy gstrn, l crz częścj dy. Rśn lczb r funcjnujących dbrz prsprujących cntrch hndlych, tór rzżją trc butó lub rzszrzn sc slpó przy ulcch hndlych (.n. z str drgryjng: Dyl, Hb, Rssnn, Sphr, Suprphr rz z str dltsg: Crrfur Exprss, Dltsy Cntru, Dltsy Frc, Pccl Itl). Wjśc n pls ryn plnują ljn r.n. Dry Qun, Grll&Chll, Jhnny Rcts, Suprg, Kus T, jdn sj dcyzj uzlżnją d prspty rzju n dny rynu. 4 5

4 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE Ulc hndl t llzcj psując sę strtgę bznsą tż lu r z yższj pół lub z frtą lususą. Wrt pdrślć, ż rzój tg str Plsc nbr tp. Spśród glblnych r lususych, 2014 ru Plsc bcnych był już 64% prtró z brnży dzż, bu ddt rz 69% r z brnży zgr bżutr 1. Knczny jst jdn djśc d schtyzcj przypsyn udzłu strz dóbr lususych tyl r pchdznu zchdnurpjs, czy zz cnu. PROJEKTY HANDLOWE * 11,5 ln 2 stnjącj pdży bud /1.000 szńcó nsycn ULICE HANDLOWE ** 15 długśc ll hndlych / 62 dstępn Gstrn dnującą funcją * Źródł: Knght Frn, IV ** Źródł: Knght Frn, stn n dzń , bjuj Wrszę, Kró, Wrcł, Pznń Pznń Wrcł Kró Prónn strutury njcó przy ulcch hndlych W sttn czs ży bsrć brdz ntnsyny rzój rdzych r lususych lub sprujących d tg n. T n njchętnj trją sj slpy czy shry przy ulcch hndlych (np. Rbrt Kupsz, E Mng, Mcj Zń). Mst njęszj lczb tch njcó przy ulcch hndlych, l njęszy ptncjl jst Wrsz, dltg t żn czć njbrdzj dyncznych zn. Stłczn ulc hndl przycągnęły lczn r rdzych łdych prjtntó (np. Rs d n Wrs, Mbll, Llu, M61), tórzy rzpczynją sją spnsję n nn ulc hndl plsch lub urpjsch st. Wrsz 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gstrn Usług Md + csr Zdr urd Ll d ynjęc Rzry sztu Htl Pzstł Ulc hndl cztrch dących stch urunn są przd szyst n njcó z brnży gstrncznj ( ty tż z str dltsg) rz z brnży usługj, przy rsnący udzl dy csró. Mr lusus n pls rynu zllzn są głón Wrsz, przy plcu Trzch Krzyży, zdłuż ulcy Mtsj du hndly Vtc. W pzstłych stch frt r lususych dstępn jst ultbrndych butch usytunych ncch bądź glrch hndlych. W stch rgnlnych njcy z brnży d csr t głón r sc bądź lln z śrdnj pół. Njnj ll z dą csr usytunych przy ulcch hndlych znjduj sę Wrcłu (13%), ntst njęcj Kr (30%). Ulc hndl Plsc ją tż znczny stpnu chrtr usługy, głón fnns-bny. Njęszy udzł lczby ll tj brnży psd Pznń (30%), ntst njnższy Kró (18%). Kró t tż st yróżnjąc sę ys udzł btó htlych zllznych bręb ulc hndlych. Źródł: Knght Frn, stn n dzń Rprt KPMG Ryn dóbr lususych Plsc. Edycj 2014 W sttn czs ryn ulc hndlych Plsc zysuj n zncznu, chć cąż pzstj fz rzju. Dtychczs ysztłcł sę tyl lu śrdch Wrsz, Kr, Wrcłu Pznnu. T tu pjją sę zrón r funcjnując już trdycyjnych cntrch hndlych, j t chdząc n ryn pls. W tych stch tż sj shry lują rdz prjtnc. - Bżn Kzłs, Strszy Knsultnt Dzl Bdń Rynu Knght Frn Rprt Knght Frn bjujący nlzę bcnj sytucj n rynu ulc hndlych Wrsz trzch stch rgnlnych (Kró, Wrcł Pznń) n clu rśln prspty dl tg str Plsc Czynsz z ynj ll typu pr przy ulcch hndlych urpjsch stch (EUR/ 2 /sąc) Pryż Lndyn Zurych Wdń Dubln Mdln Brln Mdryt Astrd Kpnhg Prg Brusl Osl Szthl Wrsz Lzbn W zlżnśc d st frt st czynszu przy głónych ulcch hndlych Plsc sztłtują sę przdzl EUR/ 2 /sąc. W Wrsz, njdrższj llzcj hndlj rju, st z njlpsz ll njbrdzj prstżych llzcjch, tj. plc Trzch Krzyży rz ulc Mts sągją nt 100 EUR/ 2 /sąc. Jdnż, zstnu z urpjs stlc, jst t jdn z nższych pzó, zncząc nższy nż n przyłd sąsdnj Prdz. Wyn t głón z njszj trcyjnśc turystycznj Wrszy z ftu, ż stłczny ryn ulc hndlych rzt zróżncn pd zględ chlrz njcó dpr przd sbą. Dl prónn dących dstyncjch zupych Eurpy j Lndyn czy Pryż njcy uszą lczyć sę z st czynszu ysśc nt EUR/ 2 /sąc. Źródł: Knght Frn, IV

5 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE WARSZAWA rcł 1,73 ln szńcó % 4,3% stp bzrbc zł yngrdzn 630 tys. szńcó % 4,3% stp bzrbc zł yngrdzn 1,5 ln 2 zsbó hndlych 114 tys. 2 bud s. 460 nsycn 1 ln 2 zsbó hndlych 55 tys. 2 bud s. 650 nsycn 5,6 ulc hndlych * 660/26 lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** 2,5 ulc hndlych * 314/17 lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** ró pznń 760 tys. szńcó % 5,2% stp bzrbc zł yngrdzn 550 tys. szńcó % 3,2% stp bzrbc zł yngrdzn 1,2 ln 2 zsbó hndlych 42 tys. 2 bud s. 580 nsycn 900 tys. 2 zsbó hndlych 107 tys. 2 bud s. 800 nsycn 2,2 ulc hndlych * 360/6 lczb ll/ln * 4,7 463/ czynsz/ 2 /sąc ** ulc hndlych * lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** Źródł: GUS, Knght Frn, nc 2014 * Stn n dzń ** Czynsz z ynj njlpszych dstępnych ll 8 9

6 s rz yb cz Sz p 4 4 r Ksążęc ll 1 dstępny Pl c Tr 3 z ch K r z yż y Hż js W ll 3 dstępn Alj Uj z zd s K ruc szł s t s Mtj M z Wlc ll 4 dstępn j ry Chpn Fryd ytuc c DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY d Śn Gstrn Md N j s Funcj szn OBIEKTY HANDLOWE 1. Vtc 2. Dy Tr Wrs S Junr I STNIEJĄCE BUDYNKI BIUROWE Z POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ 3. Mys 3 4. Chln Plc Trzch Krzyży 3/4 6. D Dchdy Trzch Frntch 7. Mts Squr K sz y l. Róż 600 Ntlńs Plc Plc Un Un Cty Cty Shppng Shppng 1,1 1,1 K nst tr ńs l Pl Pę n P ę n h c lgnd d py t z Wlc c Pl N s j s 2 7 P ę n Ksz y ln óln Wsp Pzn E g z W l c 3 Żur ln Wspó Hż Mr ńs c Ś s My r y łub Ddt n ptncjł ulc hndlych Wrsz pły ją tż n prjty bur z frtą hndlą n nższych pętrch, tór rlzn są przy głónych cągch pszych. Przchn ys stndrdz frn nstycjch tch j Eths, Astr, Ny Śt 2.0, Cdt czy Cntru Mrszłs, przycąg ugę nych r. s 1 z Ch H ż ddtó dnują r ppulrn z yższj pół. Są t ulc njbrdzj trcyjn z puntu dzn turystó. Pndt, nlży zrócć ugę n ulcę Śętrzysą, tór zysuj n zncznu j n dstyncj hndl. Płżn n przcęcu dóch ln tr, grnczn ruchu schdg, ndn ulcy funcj dpt z ścżą rrą n clu żyn ulcy rz yrn nj przstrzn jsj. l Żur ng Pr Żu r óln Wsp Ulc Mrszłs rz część Alj Jrzlsch (d ulcy Mrszłsj d Ng Śtu), t rtr njlpszj dstępnśc uncyjnj uzupłnn frty prstżych ulc hndlych. Wyróżnją sę ys udzł plcó bnych rz nnych usług (35-40%). Przy ulcy Mrszłsj znjdują sę Dy Tr Wrs S Junr z szrą frtą sc hndlych. rz j J d z gr N ńs Br b 1 Br P z n Ś. S y Al s dz gr N K ruc Al l 117 ll 3 dstępn N Złt Trsy Trsy Złt rz j J ln l Krucz l t W d s F NOWY ŚWIAT ln d ln ch Ch Ch t Zg 900 UDYNKI BIUROWE B Z POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ W BUDOWIE 1. CEDETl. Wyzln 2. Ny Śt Eths 4. Astr 5. Cntru Mrszłs HOTELE MOTELE, APARTAMENTY DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO 64 ll 6 dstępnych Md Gstrn ALEJE JEROZOLIMSKIE ż W s P s Złt s g t Gór szł l P Z CHMIELNA n 2 łt MOKOTOWSKA rn sz y Ś Mr S Kp nu PLAC TRZECH KRZYŻY M N Ś ę z ys t r E 10 rsz cg Pl 5 stlcą rtró dy Ny Śt rz ulc Chln t bszr, gdz gstrn bjuj nl płę szystch ll. W strz dy n rd Ocz Njbrdzj prstżą ty sy njdrższą llzcją jst plc Trzch Krzyży rz ulc Mts, gdz zllzn jst njęcj ll lususych r (Burbrry, Crln Hrrr, Erngld Zgn, Escd) rz butó z frtą r z yższj pół (.n. Chr, PlcTrzchKrzyży 3/4, S M Butqu). Jdnczśn nlży pdrślć, ż Wrsz yróżn sę n tl pzstłych st pd zględ lczby plsch r zllznych przy ulcch hndlych. W ty njbrdzj prstży rjn st znjdują sę slny plsch prjtntó (.n. Łusz Jł, Rbrt Kupsz, Tsz Osslńs, Mcj Zń) rz crz szrsz frt strt-up ó dych łdych rdzych prjtntó, bcnych dtychczs yłączn ntrnc (.n. Rs d n Wrs, Mbll, Mcj Srdzy). W struturz njcó tych ulc d stn njęszy udzł (ł 30%). Ddt, trcyjnść frty prdutó lususych ty rjn pdns usytuny bls sąsdzt sluzyny d hndly Vtc (.n. Lus Vuttn, Gucc). z ys Js T t r ln rsz... Jsn Sz Ulc hndl Plsc Ś ę dr Z urd sług U fnns Multd Usług Htl Acsr l d L ynjęc Rzry Źródł: Knght Frn, stn n dzń

7 c lrr GGrlss KKr j n P jrs r Ju M r n y rc M z yż ł 124 ll 2 dstępn js M ł j s FLORIAŃSKA ln Psż 13 St l r s Grdz Brc s M łj K prn D n ńs ll Md W Gstrn Str s z s P s l s zy Znh nn W ś ń M n r t Głó z cs S Ry n Fl r Z 56 ll 650 lt ny s g c n t g Głó łęb rp G Ry n p l. yn G n Fr ę Grdz ny n ny s ch lńs S Ś t łó sz ł ó ny G R ś.a P ł s u d uch Zdr urd l p Multd l Rzry Usług l d L ynjęc Htl St g sług U fnns r Acsr P s l s śln s lgnd d py turystyą st G r d z DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO Glr Glr Kzrz Kzrz 1,8 1,8 St rd s 12 APARTAMENTY tl cz dz Źródł: Knght Frn, stn n dzń D z I OBIEKTY HANDLOWE śętghotele Sbst n MOTELE, f P d cz śętj G n c P d z śl Gstrn Md Funcj szn J óz P rtrudy zn h bl c G r N p l. W Kr, pdbn j pzstłych stch rgnlnych, bruj yrźn zrysnych sups butó z frtą z yższj pół usytunych przy głónych ulcch. Ryn Głóny, j llzcj turystyczn, yróżn sę njyższy udzł gstrn rz rzry (65%). Znjduj sę tu tż sluzyny but z dą Psż Hndly Ryn 13. Ntst ulc Grdz Flrńs njęszy ntężnu ruchu pszg, gdz znjduj sę l ll z bżutrą pąt, usług, dą rz gstrną, płną funcję uzupłnjącą d frty hndlj Rynu Głóng. g Kró t jdn z njbrdzj trcyjnych st Pls, ddzn rczn przz ł 7 ln turystó. W rzultc, strutur ulc hndlych śc dstsn jst d ptrzb turysty gstrn stn nl 40% szystch ll usytunych przy głónych ulcch hndlych, ntst d csr ( ty pąt) t 30%. Stlc Młpls yróżn sę n tl pzstłych st znczącą lczbą htl, hstl prtntó n ynj, zllznych przy ulcch hndlych. DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY K n ł Bnr Bnr Bnr Bnr Cty Cntr Cty Cntr Cty Cntr Cty Cntr 3,6 3,6 T r f Cur -S łd n y K pucyńs J bł n n T tl l ń Ry l nn 700 cd ś. Kr Szp s Jg ś.a Pl Sł s Sz Studnc Zc s Szp ńs s r c ń Fl l p sz r cz T Jn K Sz Lubcz W s Kró l n ś Du.M Wstrpltt K rupncz tln Ryn Głóny rs rb s G szt ró g Ulc hndl Plsc sz Pl B 13 s

8 Jd ld Wtld M rcł Jdł Śdnc s rs ll 5 dstępn 350 y g Glr Glr Dnńs Kzn Dnńs 100 dzjs 100 Bsu p Oł s Szs Śdn c Kr up n cz Gp prt Of r Oś ęc sch Z 51 ll 2 dstępn r Oś ęc s ch Rzry Usług l d L ynjęc Acsr Htl Gstrn Funcj szn OBIEKTY HANDLOWE HOTELE ONDLEGŁOŚĆ DO CENTRUM HANDLOWEGO Ptr Srg DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY cz Wrzb Mnn Wd Śd nc Mnncz Ś dnc Pd l Rn Czyst Ardy Bnr Ardy Bnr Wrcłs Cty Cntr Wrcłs Cty Cntr 3, ,6 500 SSy ytt 331,1,6,6,3 rr 3 sług U fnns lgnd d py Ttrln l Zdr urd Glr Gstrn Dnńs Multd g Kzrz Wl plc T trl ny P d Md Pdl ud l r z W Łc rs Wt St sz Lus Cncpt Str Muz ln Psż Psż Grunldz Grunldz 2,2 2,2 Kurz y T rg R yn Of Ulc Śdnc Wrcłu t ntucyjn dstyncj zup. Tu usytunych jst njęcj ll z njc dy. Przy tj ulcy znjdują sę n tyl r sc czy lln, l tż r z yższj pół ( Du Hndly Rn) rz frt plsch prjtntó ( Butu Luv Lus Cncpt Str). Td usz Kśc usz 850 Ktl R y n Ryn Bł Kłb śnc z lny B Ps K z plc S Sz s Łc r Rzź Kuźn cz Igln R tus Prz z jśc Prz G jśc r Ż ncrs lź Su n c z n nc Ryn t trcyjn część st przycągjąc njęcj turystó. W zązu z ty pnd pł ll ty rjn zjn jst przz str gstrnczny, csr usług płnąc funcję uzupłnjącą. nó g L pl ll 2 dstępn Nż n cz Ryn Psż pd Błętny Słńc z Sz s Wę z cz sórn y O dr z ńs j d cntru hndly Ulc hndl Wrcłu, t pdbn j pzstłych stch rgnlnych Ryn sąsdując ulc,.n. Śdnc rz Ołs. Wrcł yróżn sę n tl pzstłych st ns udzł dy struturz njcó (zld 13%) z zględu n blsą dlgłść d trzch cntró hndlych: Rny, Ard Wrcłsch rz Glr Dnńsj. Prjty t znjdują sę zsęgu 10 nut psz d Rynu. W rzultc, rzbudn zróżncn frt d dstępn jst nl yłączn glrch hndlych, frujących łączn pnd 500 ll hndlych. Ktl rs Ryn Ru s g ł lżb t ncz M Ant n ytc Nż nc n Ml rs Jt Węz n n nn Łz n Csz yńs g E Un r s y z t y Ś Kłb śncz Ant ng N Gr b r tc rsy n Ryn U Plc ch dz Zuł O ss lńs Gr Kuźn c Wrcł rs st P Ulc hndl Plsc OŁAWSKA Ksęc Wt Ksęc Źródł: Knght Frn, stn n dzń Pd l 15

9 Stry Ryn Kz ll 2 dstępn Wźn Półjs + Szln Ślusrs Stry R yn rn G Głęb łę b ll 2 dstępn Z Br P dg ó ą Wrcł s Kz S z ln rcn s g l. K rl M M rcn Żyd s Stry Ry n Stry R Src Rtjcz Kz rz Kn t rs Mrcn Szyńsg Wys Apll ry P ry s cz Psż z us śc Kupc Pznńs St rz lc P d gó rn 250 Zln Zln 59 ll 3 dstępn Wl pls ch jcz Pst ńcó Ogrd rd Og Dług Dług t Łą Ryb 110 ll 5 dstępn G r b ry Pół js K DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY d py g Stry Brr lgnd Ulc Szln rz z Półjsą t rgn njyższy udzl dy (30%). Przy ulcy Półjsj zllzn są tż prjty z frtą hndlą,.n. Kupc Pznńs, Stry Brr rz rlzny bcn prjt bur-hndly Półjs 2, tór zcnją chrtr ulcy frują łączn nl 300 ll j J hndlych. d l Tp 16 ś uzupłnn tg ll t dzłlnść gstrnczn (60%), c u sz pdbną struturę jst rzry (20%). Ulc Wrcłs psd d funcjnującj n Stry Rynu, ntst z ęszy udzł csró. K t 1,1 Stry Ryn t przd szyst cl turystycznych yccz, dtrnujący struturę njcó ty bszrz. Węszść Td u sz K ól Kr Pznńs ulc hndl bjują Stry Ryn rz ulc d ng prdząc,.n. Szlną Półjsą, Wrcłsą rz Ś. Mrcn. Stsun nl udzł dy struturz njcó przy ulcch hndlych (24%) yn z blsj dlgłśc d Strg Rynu lu btó hndlych (.n. Stry Brr, Pznń Cty Cntr) z ys udzł brdz zróżncnj frty dj. Wynn prjty przycągją zntą ęszść njcó dych z cntru Pznn, zrón scych, j lusus r. z ł N h yc n lc Strz d uchn b Ry Ś. Mrcn Str z ł Rt ch ls lp W ó ńc t s P Wszystch Śętych nńń Prrzznnnttrr np n B C B ttyy C CC, 6 113,3,5,56 Wrcłs z Pół js Stn sł Tc B ls ł K r ry P Edrd T yl Igncg Pdr sg Bzr Pznńs pznń ńs Wl yn Frncszń s 27 Grudn c rn G Stry Ryn Klsztr n sł y z Pr r Dn Śętsł s z K us Td Pznń j 3 n r G 23 lu tg Gó Fls N jsg pl Ulc hndl Plsc Mr Ryn Z g 23 lutg Msz tlrs Wrnc ł l. Krl Mrcnsg lt yr.c M js Rt yl Gstrn Md Funcj szn Krs OBIEKTY HANDLOWE HOTELE MOTELE, APARTAMENTY DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO Krs Md Zdr urd Gstrn Multd sług U fnns Rzry Usług l d L ynjęc Acsr Htl Źródł: Knght Frn, stn n dzń

10 Ulc hndl Plsc Ulc hndl Plsc PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY Rsnąc lczb njcó zntrsnych llzcją przy ulcch hndlych Crz ęcj sc hndlych, złszcz z yższj pół, plntrn d frty cntrch hndlych ybr llzcję przy głónych ulcch hndlych dtn d ch strtg n rynch Eurpy Zchdnj. Rsnąc lść przchn brdz dbry stndrdz W Wrsz n tp rlzcj lub plnn jst l nych nstycj typu xd-us rz burcó z funcją hndlą, usytunych przy ulcch hndlych. Rsnący lun nczsnj przchn hndlj tch llzcjch zchęc ljn r d rzszrzn sch sc hndlych llzcj przy ulcch hndlych. W stch rgnlnych rónż ppr sę jść ll znjdujących sę przy ulcch hndlych, dzę prdzny rtlzcj nc usytunych njtrcyjnjszych llzcjch. Jdn bls sąsdzt cntró hndlych dcąg bcn n r d ulc hndlych. Ptrzb drżn usty rprytyzcyjnj długrsg plnn Z zględu n zróżncną struturę łsnścą nruchśc usytunych przy ulcch hndlych, sznsą dl dynczng rzju tg str byłby przyjęc usty rprytyzcyjnj rz prcn przz lln łdz długrsych plnó rzju dl cntru st. Znjąc sę nfrstrutur uncyjn Obcn t zny zużln są głón Wrsz. Przyłd jst drnzcj ulcy Śętrzysj bzpśrdn płączn jj z drugą lną tr, c strz sznsę n yrn nj ulcy hndlj. W stch rgnlnych z zględu n hstryczny chrtr cntru st, żlśc zny nfrstrutury są grnczn. Ulc hndl gns dl strt-up ó dych gstrncznych Obsruj sę rsnąc zntrsn ulc hndly z strny njcó chcących rzpcząć sją stcjnrną dzłlnść, np. Llu, Fu Str, Mnuftur Curó. Pls fundusz nstycyjn dzłjąc n rynu nruchśc rcyjnych, rują sją ugę n ulc hndl. Ll usług usytun przy ulcch hndlych z prstży njc crz częścj ujn są struturz prtfl dclg funduszy nruchścych. Przyłd stn pstły 2014 ru AGIO Nruchśc Krcyjnych FIZ AN, tóry będz nbył d prtfl stnjąc ynjęt przz rnnych njcó ll hndl zllzn njęszych plsch stch rz cntrch st śrdnj lśc. Ll hndl stną rónż pdst ty funduszu REAL ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN, utrzng przz Grupę Cptl Pr, Opn Fnnc TFI rz Nbl Scurts. Nruchśc prtfl t głón ll usytun trcyjnych llzcjch przy głónych ulcch st. N pdst nfrcj dtyczących nych prdutó nstycyjnych n tp przygtn żn czć, ż trnd tn będz sę nslł

11 Knght Frn t ędzynrd grup drdcz z sdzbą Lndyn, śdcząc usług zrs nruchśc już d nl 120 lt. Obcn ztrudn pnd spcjlstó 370 burch 55 rjch. Jj pls ddzł psd 24-ltn dśdczn jst jdny z njdłużj dzłjących lln ędzynrdych zspłó ds. nruchśc. W Wrsz 6 burch rgnlnych (Gdńs, Ktc, Kró, Łódź, Pznń, Wrcł) Knght Frn ztrudn pnd 120 spcjlstó. Kntty Plsc: Rsrch Elżbt Czrp W zrs nruchśc hndlych frujy pls usług, bjując szyst tpy ch funcjnn, ty: drdzt dlprs nstycyjn, prcn drżn strtg budn rtśc nruchśc, ty pprzz ch rpzycjnn czy rtlzcję, prcn drżn strtg rcjlzcj, bżąc zrządzn nruchśc, ycny pjdynczych nruchśc cłych prtfl, nlzy rynu. Zprszy d nttu: Asst Mngnt Mn A. Dębs - Pst Rtl Asst Mngnt Agnsz Mlcrz RETAIL AGENCY Pł Mtrny 2015, Knght Frn Sp. z.. Knght Frn n pns dpdzlnśc z ntuln szdy pnsn n sut dzłń pdjętych n pdst zrtśc nnjszg rprtu. P przprdzn szczgółych bdń zchn nlżytj strnnśc Knght Frn n grntuj n n zpn, ż nfrcj zrt rprc są prdz lub ż n ulgły dztulzcj. Pln częśc lub cłśc prcn tyl z zgdą Knght Frn.

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia Prmysłw OSIOŁEK Poltchn Łó, Instytut Automty Strown ptcyjn slnm PS owolnym rołm strumn Strscn. W rtyul prstwono lgorytm strown ptcyjngo slnm mgnsm trwłym owolnym rołm strumn. Do synty lgorytmu stosowno

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży blyn nforacyjny PolskoNckj Współpracy Młodzży 1 2 0 1 2 zdj. Swryn Chlbńsk Ta nr: Trójsronna współpraca z Ukraną rlacj prakyków z Polsk Nc TrM harck dla Eropy płkarsk projk PNWM z okazj EURO 2012 dkacja

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego nk Krd 5 5 www.nkkrd.np.p www.nkndcrd.np.p Prpłw cń kur wuow dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo Krn ń Ndłn: 7 kwn r. Zkcpown: pc r. rcn W rku prdwono wnk mprcngo dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over pst ontinuous prft - Znjomość środów języowyh ozumini tstów pisnyh tp ozumini z słuhu pilot poli offir nurs journlist thr stwys prdis isnds isni łownitwo łuhni gowni ustn som food zytni Znjomość funji języowyh

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo