Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?"

Transkrypt

1 ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc

2 Ulc hndl Plsc Sps Trśc ulc hndl C frują ulc hndl? Gdz znlźć lusus? Gdz g szuć przyszłśc? Il t sztuj? Sps Trśc Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Węcj przstrzn dl nbcnych r Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc 2 3

3 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE ULICE HANDLOWE C frują ulc hndl? Gdz znlźć lusus? Gdz g szuć przyszłśc? Il t sztuj? Zsby nczsnj przchn hndlj Plsc t pnd 11,5 ln 2 z dnujący udzł cntró hndlych. Z tg nl usytun jst ścsły cntru śu njęszych st, ty przy njbrdzj uczęszcznych ulcch. N dbrz rznętych urpjsch rynch hndlych uzupłnn ltrntyą dl tj frty są ulc hndl, stnąc cntrlny bszr st duży ntężnu ruchu pszg, rzuny j njbrdzj prstż njcsz z prsptyy turystó, j szńcó llzcj. W Plsc ryn ulc hndlych cąż jst fz rzju ysztłcł sę dtychczs tyl lu śrdch. Pdsty grnczn dl rzju ulc hndlych njęszych plsch stch (przd szyst Wrsz) jst zróżncn strutur łsnśc nruchśc, ynjąc z urunń hstrycznych. W sttnch ltch bsruj sę jdn zrst znczn ulc hndlych rsnąc zntrsn śród ptncjlnych njcó n tyl z str usług czy gstrn, l crz częścj dy. Rśn lczb r funcjnujących dbrz prsprujących cntrch hndlych, tór rzżją trc butó lub rzszrzn sc slpó przy ulcch hndlych (.n. z str drgryjng: Dyl, Hb, Rssnn, Sphr, Suprphr rz z str dltsg: Crrfur Exprss, Dltsy Cntru, Dltsy Frc, Pccl Itl). Wjśc n pls ryn plnują ljn r.n. Dry Qun, Grll&Chll, Jhnny Rcts, Suprg, Kus T, jdn sj dcyzj uzlżnją d prspty rzju n dny rynu. 4 5

4 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE Ulc hndl t llzcj psując sę strtgę bznsą tż lu r z yższj pół lub z frtą lususą. Wrt pdrślć, ż rzój tg str Plsc nbr tp. Spśród glblnych r lususych, 2014 ru Plsc bcnych był już 64% prtró z brnży dzż, bu ddt rz 69% r z brnży zgr bżutr 1. Knczny jst jdn djśc d schtyzcj przypsyn udzłu strz dóbr lususych tyl r pchdznu zchdnurpjs, czy zz cnu. PROJEKTY HANDLOWE * 11,5 ln 2 stnjącj pdży bud /1.000 szńcó nsycn ULICE HANDLOWE ** 15 długśc ll hndlych / 62 dstępn Gstrn dnującą funcją * Źródł: Knght Frn, IV ** Źródł: Knght Frn, stn n dzń , bjuj Wrszę, Kró, Wrcł, Pznń Pznń Wrcł Kró Prónn strutury njcó przy ulcch hndlych W sttn czs ży bsrć brdz ntnsyny rzój rdzych r lususych lub sprujących d tg n. T n njchętnj trją sj slpy czy shry przy ulcch hndlych (np. Rbrt Kupsz, E Mng, Mcj Zń). Mst njęszj lczb tch njcó przy ulcch hndlych, l njęszy ptncjl jst Wrsz, dltg t żn czć njbrdzj dyncznych zn. Stłczn ulc hndl przycągnęły lczn r rdzych łdych prjtntó (np. Rs d n Wrs, Mbll, Llu, M61), tórzy rzpczynją sją spnsję n nn ulc hndl plsch lub urpjsch st. Wrsz 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gstrn Usług Md + csr Zdr urd Ll d ynjęc Rzry sztu Htl Pzstł Ulc hndl cztrch dących stch urunn są przd szyst n njcó z brnży gstrncznj ( ty tż z str dltsg) rz z brnży usługj, przy rsnący udzl dy csró. Mr lusus n pls rynu zllzn są głón Wrsz, przy plcu Trzch Krzyży, zdłuż ulcy Mtsj du hndly Vtc. W pzstłych stch frt r lususych dstępn jst ultbrndych butch usytunych ncch bądź glrch hndlych. W stch rgnlnych njcy z brnży d csr t głón r sc bądź lln z śrdnj pół. Njnj ll z dą csr usytunych przy ulcch hndlych znjduj sę Wrcłu (13%), ntst njęcj Kr (30%). Ulc hndl Plsc ją tż znczny stpnu chrtr usługy, głón fnns-bny. Njęszy udzł lczby ll tj brnży psd Pznń (30%), ntst njnższy Kró (18%). Kró t tż st yróżnjąc sę ys udzł btó htlych zllznych bręb ulc hndlych. Źródł: Knght Frn, stn n dzń Rprt KPMG Ryn dóbr lususych Plsc. Edycj 2014 W sttn czs ryn ulc hndlych Plsc zysuj n zncznu, chć cąż pzstj fz rzju. Dtychczs ysztłcł sę tyl lu śrdch Wrsz, Kr, Wrcłu Pznnu. T tu pjją sę zrón r funcjnując już trdycyjnych cntrch hndlych, j t chdząc n ryn pls. W tych stch tż sj shry lują rdz prjtnc. - Bżn Kzłs, Strszy Knsultnt Dzl Bdń Rynu Knght Frn Rprt Knght Frn bjujący nlzę bcnj sytucj n rynu ulc hndlych Wrsz trzch stch rgnlnych (Kró, Wrcł Pznń) n clu rśln prspty dl tg str Plsc Czynsz z ynj ll typu pr przy ulcch hndlych urpjsch stch (EUR/ 2 /sąc) Pryż Lndyn Zurych Wdń Dubln Mdln Brln Mdryt Astrd Kpnhg Prg Brusl Osl Szthl Wrsz Lzbn W zlżnśc d st frt st czynszu przy głónych ulcch hndlych Plsc sztłtują sę przdzl EUR/ 2 /sąc. W Wrsz, njdrższj llzcj hndlj rju, st z njlpsz ll njbrdzj prstżych llzcjch, tj. plc Trzch Krzyży rz ulc Mts sągją nt 100 EUR/ 2 /sąc. Jdnż, zstnu z urpjs stlc, jst t jdn z nższych pzó, zncząc nższy nż n przyłd sąsdnj Prdz. Wyn t głón z njszj trcyjnśc turystycznj Wrszy z ftu, ż stłczny ryn ulc hndlych rzt zróżncn pd zględ chlrz njcó dpr przd sbą. Dl prónn dących dstyncjch zupych Eurpy j Lndyn czy Pryż njcy uszą lczyć sę z st czynszu ysśc nt EUR/ 2 /sąc. Źródł: Knght Frn, IV

5 Ulc hndl Plsc ULICE HANDLOWE WARSZAWA rcł 1,73 ln szńcó % 4,3% stp bzrbc zł yngrdzn 630 tys. szńcó % 4,3% stp bzrbc zł yngrdzn 1,5 ln 2 zsbó hndlych 114 tys. 2 bud s. 460 nsycn 1 ln 2 zsbó hndlych 55 tys. 2 bud s. 650 nsycn 5,6 ulc hndlych * 660/26 lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** 2,5 ulc hndlych * 314/17 lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** ró pznń 760 tys. szńcó % 5,2% stp bzrbc zł yngrdzn 550 tys. szńcó % 3,2% stp bzrbc zł yngrdzn 1,2 ln 2 zsbó hndlych 42 tys. 2 bud s. 580 nsycn 900 tys. 2 zsbó hndlych 107 tys. 2 bud s. 800 nsycn 2,2 ulc hndlych * 360/6 lczb ll/ln * 4,7 463/ czynsz/ 2 /sąc ** ulc hndlych * lczb ll/ln * czynsz/ 2 /sąc ** Źródł: GUS, Knght Frn, nc 2014 * Stn n dzń ** Czynsz z ynj njlpszych dstępnych ll 8 9

6 s rz yb cz Sz p 4 4 r Ksążęc ll 1 dstępny Pl c Tr 3 z ch K r z yż y Hż js W ll 3 dstępn Alj Uj z zd s K ruc szł s t s Mtj M z Wlc ll 4 dstępn j ry Chpn Fryd ytuc c DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY d Śn Gstrn Md N j s Funcj szn OBIEKTY HANDLOWE 1. Vtc 2. Dy Tr Wrs S Junr I STNIEJĄCE BUDYNKI BIUROWE Z POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ 3. Mys 3 4. Chln Plc Trzch Krzyży 3/4 6. D Dchdy Trzch Frntch 7. Mts Squr K sz y l. Róż 600 Ntlńs Plc Plc Un Un Cty Cty Shppng Shppng 1,1 1,1 K nst tr ńs l Pl Pę n P ę n h c lgnd d py t z Wlc c Pl N s j s 2 7 P ę n Ksz y ln óln Wsp Pzn E g z W l c 3 Żur ln Wspó Hż Mr ńs c Ś s My r y łub Ddt n ptncjł ulc hndlych Wrsz pły ją tż n prjty bur z frtą hndlą n nższych pętrch, tór rlzn są przy głónych cągch pszych. Przchn ys stndrdz frn nstycjch tch j Eths, Astr, Ny Śt 2.0, Cdt czy Cntru Mrszłs, przycąg ugę nych r. s 1 z Ch H ż ddtó dnują r ppulrn z yższj pół. Są t ulc njbrdzj trcyjn z puntu dzn turystó. Pndt, nlży zrócć ugę n ulcę Śętrzysą, tór zysuj n zncznu j n dstyncj hndl. Płżn n przcęcu dóch ln tr, grnczn ruchu schdg, ndn ulcy funcj dpt z ścżą rrą n clu żyn ulcy rz yrn nj przstrzn jsj. l Żur ng Pr Żu r óln Wsp Ulc Mrszłs rz część Alj Jrzlsch (d ulcy Mrszłsj d Ng Śtu), t rtr njlpszj dstępnśc uncyjnj uzupłnn frty prstżych ulc hndlych. Wyróżnją sę ys udzł plcó bnych rz nnych usług (35-40%). Przy ulcy Mrszłsj znjdują sę Dy Tr Wrs S Junr z szrą frtą sc hndlych. rz j J d z gr N ńs Br b 1 Br P z n Ś. S y Al s dz gr N K ruc Al l 117 ll 3 dstępn N Złt Trsy Trsy Złt rz j J ln l Krucz l t W d s F NOWY ŚWIAT ln d ln ch Ch Ch t Zg 900 UDYNKI BIUROWE B Z POWIERZCHNIĄ HANDLOWĄ W BUDOWIE 1. CEDETl. Wyzln 2. Ny Śt Eths 4. Astr 5. Cntru Mrszłs HOTELE MOTELE, APARTAMENTY DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO 64 ll 6 dstępnych Md Gstrn ALEJE JEROZOLIMSKIE ż W s P s Złt s g t Gór szł l P Z CHMIELNA n 2 łt MOKOTOWSKA rn sz y Ś Mr S Kp nu PLAC TRZECH KRZYŻY M N Ś ę z ys t r E 10 rsz cg Pl 5 stlcą rtró dy Ny Śt rz ulc Chln t bszr, gdz gstrn bjuj nl płę szystch ll. W strz dy n rd Ocz Njbrdzj prstżą ty sy njdrższą llzcją jst plc Trzch Krzyży rz ulc Mts, gdz zllzn jst njęcj ll lususych r (Burbrry, Crln Hrrr, Erngld Zgn, Escd) rz butó z frtą r z yższj pół (.n. Chr, PlcTrzchKrzyży 3/4, S M Butqu). Jdnczśn nlży pdrślć, ż Wrsz yróżn sę n tl pzstłych st pd zględ lczby plsch r zllznych przy ulcch hndlych. W ty njbrdzj prstży rjn st znjdują sę slny plsch prjtntó (.n. Łusz Jł, Rbrt Kupsz, Tsz Osslńs, Mcj Zń) rz crz szrsz frt strt-up ó dych łdych rdzych prjtntó, bcnych dtychczs yłączn ntrnc (.n. Rs d n Wrs, Mbll, Mcj Srdzy). W struturz njcó tych ulc d stn njęszy udzł (ł 30%). Ddt, trcyjnść frty prdutó lususych ty rjn pdns usytuny bls sąsdzt sluzyny d hndly Vtc (.n. Lus Vuttn, Gucc). z ys Js T t r ln rsz... Jsn Sz Ulc hndl Plsc Ś ę dr Z urd sług U fnns Multd Usług Htl Acsr l d L ynjęc Rzry Źródł: Knght Frn, stn n dzń

7 c lrr GGrlss KKr j n P jrs r Ju M r n y rc M z yż ł 124 ll 2 dstępn js M ł j s FLORIAŃSKA ln Psż 13 St l r s Grdz Brc s M łj K prn D n ńs ll Md W Gstrn Str s z s P s l s zy Znh nn W ś ń M n r t Głó z cs S Ry n Fl r Z 56 ll 650 lt ny s g c n t g Głó łęb rp G Ry n p l. yn G n Fr ę Grdz ny n ny s ch lńs S Ś t łó sz ł ó ny G R ś.a P ł s u d uch Zdr urd l p Multd l Rzry Usług l d L ynjęc Htl St g sług U fnns r Acsr P s l s śln s lgnd d py turystyą st G r d z DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO Glr Glr Kzrz Kzrz 1,8 1,8 St rd s 12 APARTAMENTY tl cz dz Źródł: Knght Frn, stn n dzń D z I OBIEKTY HANDLOWE śętghotele Sbst n MOTELE, f P d cz śętj G n c P d z śl Gstrn Md Funcj szn J óz P rtrudy zn h bl c G r N p l. W Kr, pdbn j pzstłych stch rgnlnych, bruj yrźn zrysnych sups butó z frtą z yższj pół usytunych przy głónych ulcch. Ryn Głóny, j llzcj turystyczn, yróżn sę njyższy udzł gstrn rz rzry (65%). Znjduj sę tu tż sluzyny but z dą Psż Hndly Ryn 13. Ntst ulc Grdz Flrńs njęszy ntężnu ruchu pszg, gdz znjduj sę l ll z bżutrą pąt, usług, dą rz gstrną, płną funcję uzupłnjącą d frty hndlj Rynu Głóng. g Kró t jdn z njbrdzj trcyjnych st Pls, ddzn rczn przz ł 7 ln turystó. W rzultc, strutur ulc hndlych śc dstsn jst d ptrzb turysty gstrn stn nl 40% szystch ll usytunych przy głónych ulcch hndlych, ntst d csr ( ty pąt) t 30%. Stlc Młpls yróżn sę n tl pzstłych st znczącą lczbą htl, hstl prtntó n ynj, zllznych przy ulcch hndlych. DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY K n ł Bnr Bnr Bnr Bnr Cty Cntr Cty Cntr Cty Cntr Cty Cntr 3,6 3,6 T r f Cur -S łd n y K pucyńs J bł n n T tl l ń Ry l nn 700 cd ś. Kr Szp s Jg ś.a Pl Sł s Sz Studnc Zc s Szp ńs s r c ń Fl l p sz r cz T Jn K Sz Lubcz W s Kró l n ś Du.M Wstrpltt K rupncz tln Ryn Głóny rs rb s G szt ró g Ulc hndl Plsc sz Pl B 13 s

8 Jd ld Wtld M rcł Jdł Śdnc s rs ll 5 dstępn 350 y g Glr Glr Dnńs Kzn Dnńs 100 dzjs 100 Bsu p Oł s Szs Śdn c Kr up n cz Gp prt Of r Oś ęc sch Z 51 ll 2 dstępn r Oś ęc s ch Rzry Usług l d L ynjęc Acsr Htl Gstrn Funcj szn OBIEKTY HANDLOWE HOTELE ONDLEGŁOŚĆ DO CENTRUM HANDLOWEGO Ptr Srg DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY cz Wrzb Mnn Wd Śd nc Mnncz Ś dnc Pd l Rn Czyst Ardy Bnr Ardy Bnr Wrcłs Cty Cntr Wrcłs Cty Cntr 3, ,6 500 SSy ytt 331,1,6,6,3 rr 3 sług U fnns lgnd d py Ttrln l Zdr urd Glr Gstrn Dnńs Multd g Kzrz Wl plc T trl ny P d Md Pdl ud l r z W Łc rs Wt St sz Lus Cncpt Str Muz ln Psż Psż Grunldz Grunldz 2,2 2,2 Kurz y T rg R yn Of Ulc Śdnc Wrcłu t ntucyjn dstyncj zup. Tu usytunych jst njęcj ll z njc dy. Przy tj ulcy znjdują sę n tyl r sc czy lln, l tż r z yższj pół ( Du Hndly Rn) rz frt plsch prjtntó ( Butu Luv Lus Cncpt Str). Td usz Kśc usz 850 Ktl R y n Ryn Bł Kłb śnc z lny B Ps K z plc S Sz s Łc r Rzź Kuźn cz Igln R tus Prz z jśc Prz G jśc r Ż ncrs lź Su n c z n nc Ryn t trcyjn część st przycągjąc njęcj turystó. W zązu z ty pnd pł ll ty rjn zjn jst przz str gstrnczny, csr usług płnąc funcję uzupłnjącą. nó g L pl ll 2 dstępn Nż n cz Ryn Psż pd Błętny Słńc z Sz s Wę z cz sórn y O dr z ńs j d cntru hndly Ulc hndl Wrcłu, t pdbn j pzstłych stch rgnlnych Ryn sąsdując ulc,.n. Śdnc rz Ołs. Wrcł yróżn sę n tl pzstłych st ns udzł dy struturz njcó (zld 13%) z zględu n blsą dlgłść d trzch cntró hndlych: Rny, Ard Wrcłsch rz Glr Dnńsj. Prjty t znjdują sę zsęgu 10 nut psz d Rynu. W rzultc, rzbudn zróżncn frt d dstępn jst nl yłączn glrch hndlych, frujących łączn pnd 500 ll hndlych. Ktl rs Ryn Ru s g ł lżb t ncz M Ant n ytc Nż nc n Ml rs Jt Węz n n nn Łz n Csz yńs g E Un r s y z t y Ś Kłb śncz Ant ng N Gr b r tc rsy n Ryn U Plc ch dz Zuł O ss lńs Gr Kuźn c Wrcł rs st P Ulc hndl Plsc OŁAWSKA Ksęc Wt Ksęc Źródł: Knght Frn, stn n dzń Pd l 15

9 Stry Ryn Kz ll 2 dstępn Wźn Półjs + Szln Ślusrs Stry R yn rn G Głęb łę b ll 2 dstępn Z Br P dg ó ą Wrcł s Kz S z ln rcn s g l. K rl M M rcn Żyd s Stry Ry n Stry R Src Rtjcz Kz rz Kn t rs Mrcn Szyńsg Wys Apll ry P ry s cz Psż z us śc Kupc Pznńs St rz lc P d gó rn 250 Zln Zln 59 ll 3 dstępn Wl pls ch jcz Pst ńcó Ogrd rd Og Dług Dług t Łą Ryb 110 ll 5 dstępn G r b ry Pół js K DOMINUJĄCE FUNKCJE ULICY d py g Stry Brr lgnd Ulc Szln rz z Półjsą t rgn njyższy udzl dy (30%). Przy ulcy Półjsj zllzn są tż prjty z frtą hndlą,.n. Kupc Pznńs, Stry Brr rz rlzny bcn prjt bur-hndly Półjs 2, tór zcnją chrtr ulcy frują łączn nl 300 ll j J hndlych. d l Tp 16 ś uzupłnn tg ll t dzłlnść gstrnczn (60%), c u sz pdbną struturę jst rzry (20%). Ulc Wrcłs psd d funcjnującj n Stry Rynu, ntst z ęszy udzł csró. K t 1,1 Stry Ryn t przd szyst cl turystycznych yccz, dtrnujący struturę njcó ty bszrz. Węszść Td u sz K ól Kr Pznńs ulc hndl bjują Stry Ryn rz ulc d ng prdząc,.n. Szlną Półjsą, Wrcłsą rz Ś. Mrcn. Stsun nl udzł dy struturz njcó przy ulcch hndlych (24%) yn z blsj dlgłśc d Strg Rynu lu btó hndlych (.n. Stry Brr, Pznń Cty Cntr) z ys udzł brdz zróżncnj frty dj. Wynn prjty przycągją zntą ęszść njcó dych z cntru Pznn, zrón scych, j lusus r. z ł N h yc n lc Strz d uchn b Ry Ś. Mrcn Str z ł Rt ch ls lp W ó ńc t s P Wszystch Śętych nńń Prrzznnnttrr np n B C B ttyy C CC, 6 113,3,5,56 Wrcłs z Pół js Stn sł Tc B ls ł K r ry P Edrd T yl Igncg Pdr sg Bzr Pznńs pznń ńs Wl yn Frncszń s 27 Grudn c rn G Stry Ryn Klsztr n sł y z Pr r Dn Śętsł s z K us Td Pznń j 3 n r G 23 lu tg Gó Fls N jsg pl Ulc hndl Plsc Mr Ryn Z g 23 lutg Msz tlrs Wrnc ł l. Krl Mrcnsg lt yr.c M js Rt yl Gstrn Md Funcj szn Krs OBIEKTY HANDLOWE HOTELE MOTELE, APARTAMENTY DLEGŁOŚĆ DO O CENTRUM HANDLOWEGO Krs Md Zdr urd Gstrn Multd sług U fnns Rzry Usług l d L ynjęc Acsr Htl Źródł: Knght Frn, stn n dzń

10 Ulc hndl Plsc Ulc hndl Plsc PERSPEKTYWY PERSPEKTYWY Rsnąc lczb njcó zntrsnych llzcją przy ulcch hndlych Crz ęcj sc hndlych, złszcz z yższj pół, plntrn d frty cntrch hndlych ybr llzcję przy głónych ulcch hndlych dtn d ch strtg n rynch Eurpy Zchdnj. Rsnąc lść przchn brdz dbry stndrdz W Wrsz n tp rlzcj lub plnn jst l nych nstycj typu xd-us rz burcó z funcją hndlą, usytunych przy ulcch hndlych. Rsnący lun nczsnj przchn hndlj tch llzcjch zchęc ljn r d rzszrzn sch sc hndlych llzcj przy ulcch hndlych. W stch rgnlnych rónż ppr sę jść ll znjdujących sę przy ulcch hndlych, dzę prdzny rtlzcj nc usytunych njtrcyjnjszych llzcjch. Jdn bls sąsdzt cntró hndlych dcąg bcn n r d ulc hndlych. Ptrzb drżn usty rprytyzcyjnj długrsg plnn Z zględu n zróżncną struturę łsnścą nruchśc usytunych przy ulcch hndlych, sznsą dl dynczng rzju tg str byłby przyjęc usty rprytyzcyjnj rz prcn przz lln łdz długrsych plnó rzju dl cntru st. Znjąc sę nfrstrutur uncyjn Obcn t zny zużln są głón Wrsz. Przyłd jst drnzcj ulcy Śętrzysj bzpśrdn płączn jj z drugą lną tr, c strz sznsę n yrn nj ulcy hndlj. W stch rgnlnych z zględu n hstryczny chrtr cntru st, żlśc zny nfrstrutury są grnczn. Ulc hndl gns dl strt-up ó dych gstrncznych Obsruj sę rsnąc zntrsn ulc hndly z strny njcó chcących rzpcząć sją stcjnrną dzłlnść, np. Llu, Fu Str, Mnuftur Curó. Pls fundusz nstycyjn dzłjąc n rynu nruchśc rcyjnych, rują sją ugę n ulc hndl. Ll usług usytun przy ulcch hndlych z prstży njc crz częścj ujn są struturz prtfl dclg funduszy nruchścych. Przyłd stn pstły 2014 ru AGIO Nruchśc Krcyjnych FIZ AN, tóry będz nbył d prtfl stnjąc ynjęt przz rnnych njcó ll hndl zllzn njęszych plsch stch rz cntrch st śrdnj lśc. Ll hndl stną rónż pdst ty funduszu REAL ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN, utrzng przz Grupę Cptl Pr, Opn Fnnc TFI rz Nbl Scurts. Nruchśc prtfl t głón ll usytun trcyjnych llzcjch przy głónych ulcch st. N pdst nfrcj dtyczących nych prdutó nstycyjnych n tp przygtn żn czć, ż trnd tn będz sę nslł

11 Knght Frn t ędzynrd grup drdcz z sdzbą Lndyn, śdcząc usług zrs nruchśc już d nl 120 lt. Obcn ztrudn pnd spcjlstó 370 burch 55 rjch. Jj pls ddzł psd 24-ltn dśdczn jst jdny z njdłużj dzłjących lln ędzynrdych zspłó ds. nruchśc. W Wrsz 6 burch rgnlnych (Gdńs, Ktc, Kró, Łódź, Pznń, Wrcł) Knght Frn ztrudn pnd 120 spcjlstó. Kntty Plsc: Rsrch Elżbt Czrp W zrs nruchśc hndlych frujy pls usług, bjując szyst tpy ch funcjnn, ty: drdzt dlprs nstycyjn, prcn drżn strtg budn rtśc nruchśc, ty pprzz ch rpzycjnn czy rtlzcję, prcn drżn strtg rcjlzcj, bżąc zrządzn nruchśc, ycny pjdynczych nruchśc cłych prtfl, nlzy rynu. Zprszy d nttu: Asst Mngnt Mn A. Dębs - Pst Rtl Asst Mngnt Agnsz Mlcrz RETAIL AGENCY Pł Mtrny 2015, Knght Frn Sp. z.. Knght Frn n pns dpdzlnśc z ntuln szdy pnsn n sut dzłń pdjętych n pdst zrtśc nnjszg rprtu. P przprdzn szczgółych bdń zchn nlżytj strnnśc Knght Frn n grntuj n n zpn, ż nfrcj zrt rprc są prdz lub ż n ulgły dztulzcj. Pln częśc lub cłśc prcn tyl z zgdą Knght Frn.

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/6

WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/6 WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/6 0. Tło wszystkich znaków białe, rower i napisy czarne, znaki nie posiadają obwódek, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. 1. Wzór roweru ze

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ź Ą ń ń Ą ń Ą ń Ć ń Ń Ą ń ń ńń ń ń ń ń Ś ń Ó ń ń ń Ć ń ń Ś ń ń Ś ń ń ń ń Ą ń Ą ń Ć ń ń Ó ń Ń Ł Ą Ą ń ń ń Ż ń Ą ń Ą Ą ń ńń Ł Ś ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ś Ż ń Ś ń ń ń Ż ń Ń Ś Ś Ś ń ń ń Ó Ą ń ń ń ń Ś Ó Ó Ó ń

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl Oływ śy S Kyw w łz www.. 2 S Oływ śy S T Gó węź ły Wyść zuwy łz Oyy zy wyywu ów Oływ śy S zu uwą zuwą. Dzę w wyś zuwy (y 80 ó węz ły) ę ż w ąy. 115-165 H2 H1 15 362 H3 Py wyów Pły uw óż żw zwą wą zuwę

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ń Ł Ń Ł Ń ż ć Ń źż Ń Ń ź Ś ć ć ż ż Ł Ł Ń Ń Ń Ą ć ż ż Ł Ń Ł Ł Ń ż ż Ń Ą ż ź ż Ń ź ż ż ć Ń ć ż Ń ż ć Ó Ń Ś ż Ń Ą Ś ć Ń ż ż ż ź ż Ł ż ż ż Ń ż ż ż ż ż ż ź ÓŁ Ł ź ć ż ź ć ż ż ż ź ź ć ź ź Ś ż ć ź ż ź ż Ń

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel.

Plan wydawniczy P OW POW. www.powderandbulk.com.pl 06-0. s. 15 . 38. s. 19 VII. i po . 45. s 52 (40) TEC. l A SZY E E E E. s. 20. Tel. l dc Ł dr d Ł lk.c. l /0 T 5 (9 Ł dr d lk.c.. l / 05 899 8 K: DT l D Kr r 4.. kr (40 l c c l k d x d d 5 kr 8 d. 4 r d + k k (8 H c Dkł r. śc r ó ł. d D Ł ą d dść ęk d r d kł łlś 4d/0 rc ż c r rc ść r

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

a.\ * j.j :r*"j'** *'J : - : j'..s )",J r.]t--j"{ a '*:']{}'! *! c, r*!.l/! / 9 r.e\j 'r, 'w w.!r_. a j""...r. /-..j*){.: 'r {-' fr'-1 :.s {j*...j "'''**'s ^.'''*!' 1" ;"-u.-{)'*: ]j'l-. L,\ r,^?- {-5

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo