NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ"

Transkrypt

1 Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure..., Zmiany w policji, Wpływ odżywiania..., Sarna - koziołek, Kalejdoskop rocka. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

2 Str. 2 N ASZ BI UL ETYN Maj 2007 r. Najserdeczniejsze życzenia dla Majowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. Życzymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o /oprócz czwartku/ Okazja do spowiedzi: 20 min przed każdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski 25 lat od odbudowy kaplicy szpitalnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 18 czerwca minie dokładnie 25 lat od uroczystości Poświęcenia odbudowanego kościoła na terenie naszego szpitala, którego dokonał bp Herbert Bednorz. W zachowanych szkicach historycznych spisanych przez pana Teodora Augustyna niewiele możn a się do wiedzieć o działaln ości duszpasterskiej w szpitalu psychiatrycznym oraz o historii kaplicy szpitalnej pomimo, że skrupulatny kronikarz obszernie poruszył ten temat w swoich opracowaniach. Przyczyna tej sytuacji jest prosta - jakaś barbarzyńska, prymitywna ręka wyrwała z kroniki karty, na których przekazane były dla potomnych ważniejsze wydarzenia z życia religijnego i duchowego pensjonariuszy i personelu Szpitala Psychiatrycznego. Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szpitalu Psychiatrycznym powstała już w pierwszym etapie budowy szpitala w latach Od początku funkcjonowania tej placówki leczniczej zawsze starano się, aby każdy pacjent przebywający w szpitalu niezależnie od wyznania mógł zwrócić się o pomoc duchową do swego duszpasterza i uczestniczyć w nabożeństwach zgodnie z zasadami swojej wiary. Z tych względów do posługi religijnej pacjentów i personelu szpitala powołany został ksiądz katolicki, pastor oraz rabin. Nabożeństwa dla katolików i ewangelików odprawiane były kolejno w kaplicy szpitalnej. Po zmianie państwowości w 1922 r. Kaplica oddana została do wyłącznej dyspozycji katolików. Przystąpiono wówczas do jej niewielkiego remontu. Odnowiony został ołtarz główny, a wystrój wnętrza wzbogacił się o kilka nowych obrazów. Podczas wizytacji parafii rybnickiej przez biskupa katowickiego ks. Arkadiusza Lisieckiego w pierwszej połowie maja 1927 r., dostojny gość dokonał konsekracji kaplicy. Po konsekracji kaplicy, dzieki obecności w szpitalu stałego duszpasterza Msze św. odbywały się każdego dnia rano. Uczestniczyli w nich pacjenci, jak też pracownicy szpitala z rodzinami. Pod koniec drugiej wojny światowej, jeszcze przed nadejściem armii czerwonej, samolot bombowy należący do alianckich sił powietrznych, który brał udział w nalocie na zakłady chemiczne w Kędzierzynie, został uszkodzony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą i rozbił się w okolicach dworca kolejowego w Rybniku. Jeszcze przed katastrofą piloci zdążyli zrzucić posiadany ładunek bomb i wyskoczyć ze spadochronami. Jedna z bomb całkiem przypadkowo trafiła w kaplicę szpitalną niszcząc znaczną część dachu i wyposażenie świątyni. Późniejsze prace budowlane zaprzeczają pożarowi, co sugerowały pewne opracowania, albowiem nie natrafiono na jego ślady. Wspomnieć należy o tablicach pamiątkowych, które znajdowały się w kaplicy. Po zakończeniu I wojny światowej we wnętrzu kaplicy wmurowana została pamiątkowa drewniana tablica upamiętniająca poległych w tej wojnie pracowników szpitala. Brak bliższych informacji o tej tablicy oraz kiedy została zdjęta. Po zmianie państwowości i objęciu szpitala przez zarząd polski w ścianę zewnętrzna kaplicy po lewej stronie drzwi wejścio wych wmurowana została marmurowa tablica poświęcona pamięci kpt. Waltera Larysza, który poległ w III powstaniu śląskim w trakcie walk o szpital psychiatryczny. Tablica przetrwała do 1939 r., kiedy zniszczyli ja hitlerowscy agresorzy. W maju 1962 r. Nową spiżową replikę tej tablicy odsłonięto w przedsionku holu dyrekcji szpitala.

3 N ASZ BIUL ETYN Maj 2007 r. Str. 3 W 1947 r. kapelan szpitalny ks. Józef Tchórz razem z chorymi oczyścił wnętrze zniszczonego kościoła. Kiedy władze partyjne dowiedziały się o tym, pozbawiono go funkcji kapelana. Do 1970 r. Posługę na terenie szpitala sprawowali księża z parafii Matki Boskiej Bolesnej. Nabożeństwa dla chorych odbywały się w pomieszczeniu, które było częścią pralni. Przed ołtarzem mieściło się około 150 krzeseł, a za ołtarzem była mała zakrystia. W 1956 r. władze szpitala zwróciły się do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej o zgodę na odbudowę kościoła. Na początku 1957 r. zgodę otrzymano, a wraz z nią 400 tyś zł. Zrobiono plan oraz zamówiono żelazną konstrukcję dachową, zakupiono też materiały drewniane. Rozebrano także pozostała część dachu. Niestety władze zmieniły decyzję i zakazano odbudowy kaplicy. Nakazano wyksięgować i oddać na złom konstrukcję dachową. Przezorni pracownicy nie zniszczyli konstrukcji, lecz dobrze zakonserwowali i ukryli. Na złom oddano stare żelastwo w wadze odpowiadającej konstrukcji dachowej. W roku 1970 w związku z reformą soborową w kaplicy na terenie pralni przygotowano nowy ołtarz, ambonkę i tabernakulum. Msza św. Odprawiana była w niedziele i święta. W 1978 r. Pojawiły się plany przeniesienia kaplicy z pralni do pomieszczenia w okolicy wieży ciśnień. W tym też roku księża z dekanatu postanowili zwrócić się do dyrekcji szpitala i prosić o zgodę na odbudowę kościoła szpitalnego. Zobowiązali się także do sfinansowania jego odbudowy. Pismo podpisało 26 kapłanów z księdzem Alojzym Klonem na czele. Szpital nie mógł odpowiedzieć na te prośbę i zasugerował kontakt z wydziałem wyznań w Katowicach. Ostatecznie nie wydano zgody i nakazano ogrodzić kaplicę. Były także podejmowane próby ograniczenia ilości odprawianych Mszy św. W 1980 r. ponad 210 pracowników szpitala pod patronatem powstałej Solidarności opowiedziało się za odbudową kościoła i w tej sprawie wysłano stosowny postulat do Katowic. 3 listopada 1980 r. Wojewoda podpisał zgodę, którą przesłano do ordynariusza bp Herberta Bednorza. Natomiast biskup przekazał ją ówczesnemu kapelanowi ks. Longinowi Blacha z dyspozycją: Ksiądz się tym zajmie. Zaczęło się! Wnętrze kościoła oraz część murów porastały drzewa i krzewy. Zatem przed pracami budowlanymi należało najpierw poradzić sobie z tym zagajnikiem. W prace pod przewodnictwem księdza Longina zaangażowali się pracownicy szpitala, a także pacjenci. Kierownikiem robót był pan Paweł Wojaczek. W kwietniu 1981 r. oczyszczone mury umocniono żelbetową belką, wybudowano także zakrystię od strony zachodniej. Jad znalazł przydała się ukryta konstrukcja dachowa, którą starannie oczyszczono z rdzy i zakonserwowano. Miedzianą blachę na dach podarował dziekan ks. Alojzy Klon. Wielu ludzi dobrej woli wspierało finansowo odbudowę kościoła, wśród nich był Ksiądz Biskup Herbert Bednorz. Jako ciekawostkę należy podać, iż oszkleniem świątyni zajął się obecny prezydent Rybnika pan Adam Fudali. Tabernakulum przywędrowało z Katedry katowickiej, gdzie akurat wymieniano je na nowe. Obrazy stacji drogi krzyżowej oraz obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa i Zwiastowania namalował pan dr Kazimierz Strzała. Obraz Ojca Św. Jana Pawła II namalował pan dr Witold Berdziakiewicz. Pan dr Jan Szczeniawski podarował płaskorzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zewnątrz wykonano grotę z figurą Niepokalanej. Do groty prowadzą dawne schody sprzed ołtarza. Teren świątyni zabezpieczono ogrodzeniem. Odbudowie towarzyszyła stała modlitwa ułożona i odmawiana przez ks. Longina: Duchu Święty, Boże, Ty natchnąłeś fundatorów Szpitala Psychiatrycznego do zbudowania kościoła na jego terenie. Ty wiesz, dlaczego przez tak długi czas nie poddano go remontowi. Zmiłuj się nad nami., oświeć umysły tych, którzy sprawują władzę i są odpowiedzialni za los tego kościoła, aby traktowali chorych jak swoich braci, pomogli w jego odrestaurowaniu i mieli przyczynek w resocjalizacji chorych. Przez Jezusa Chrystusa i naszego Pana. Amen.. 18 czerwca 1982 r. odbudowany kościół poświęcił Ks. Bp Herbert Bednorz, Ordynariusz Diecezji Katowickiej. PS. Dzwon świątyni jest tym, który pamięta jej wszystkie lata, albowiem został przechowany przez wszystkie niespokojne lata, by nadal wzywać do modlitwy. Na podstawie opracowania Józefa i Beaty Kolarczyk oraz ksiązki ks. Longina Blachy pt. Rybnik i kościół Najświętszego Pana Jezusa. Redakcja

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Maj C zerwiec 2007 r. - Lipiec 2003 N r 6-7(20-21)2003 PRAWO I MEDYCYNA LECZENIE BEZ ZGODY CHOREGO I PRZYMUS LECZENIA Nierzadko lekarz staje przed koniecznością podjęcia leczenia, nie mając zgody chorego ani możliwości uzyskania jej od pełnomocnika czy faktycznego opiekuna. Zwykle są to ofiary katastrof lub wypadków, przywożone do szpitala karetką pogotowia ratunkowego, czasem przygodnym transportem. Wtedy nie ma możliwości porozumienia się z nieprzytomnym chorym ani z jego opiekunem i lekarz musi sam zdecydować o leczeniu. Jeżeli jest to możliwe to dobrze podjąć taką decyzję po przeprowadzeniu konsultacji z innymi specjalistami. Wszystkie podjęte kroki należy wpisać do karty historii choroby i wtórnie poinformować o nich chorego lub opiekuna. Chorzy, którym uratowano życie, nie skarżą się na lekarzy, że działali bez przyzwolenia. W razie jednak nieskuteczności leczenia lub śmierci chorego nie raz nie dwa lekarz musi się tłumaczyć przed chorym lub opiekunem, czy nie postępował pochopnie i nie odesłał chorego do specjalistycznej kliniki, a wreszcie, że aktualny stan zdrowia pacjenta nie wymagał takiej nagłej interwencji, aby było konieczne leczenie na miejscu bez uzyskania na to zgody. Trudne bywają rozmowy z opiekunami chorych dzieci w razie konieczności skłonienia ich do wyrażenia zgody na leczenie inwazyjne - operacyjne np. w wadach wrodzonych serca. Rodzice są w rozterce między pragnieniem udzielenia pomocy choremu dziecku, a obawami przed niepowodzeniem i ryzykiem utraty dziecka. Lekarz ma wtedy obowiązek rzetelnego przedstawienia, nie tylko wysokości ryzyka, ale jednocześnie dać nadzieję. Dobrze, że może pokazać opiekunom innych pacjentów, którzy pomyślnie przeszli operację i podobne leczenie. Nie jest dobrym rozwiązaniem odwoływanie się w takich przypadkach do pomocy prawa i staranie się o zgodę na leczenie przez właściwy Sąd Opiekuńczy. Leczenie z nakazu sądowego zawsze stwarza złą atmosferę, a jeżeli zakończy się niepomyślnie, to skargom przeciwko lekarzowi nie ma końca. Odmienne problemy musi rozwiązywać lekarz, lecząc członków sekty religijnej zwanej Świadkami Jehowy. Wyznawcy tej sekty bezwzględnie przestrzegają zakazu przetaczania krwi oraz przyjmowania obcych narządów czy tkanek. Zgoda na przetoczenie krwi powoduje wykluczenie ze społeczności wyznawców i jest równoważna z pogwałceniem prawa Biblii oraz utratą szansy życia wiecznego. Rozważni lekarze postulują, aby u tych chorych, tak długo jak jest to możliwe podawać preparaty krwiozastępcze. Jeśli jednak staje się to bezwzględnie konieczne, to w imię nadrzędności nakazu etyczno-moralnego, jakim jest obowiązek ratowania życia, można podać krew ale koniecznie bez informowania o tym chorego i jego opiekunów. Należy wtedy zobligować wszystkich biorących udział w leczeniu do zachowania ścisłej tajemnicy. Wolno przymusowo leczyć gruźlicę, choroby weneryczne, chorych na AIDS oraz chorych zakaźnie. W chorobach zakaźnych można tylko umieścić pacjenta w szpitalu, lecz na leczenie musi on wyrazić zgodę. Przepisy ustawowe zezwalają na umieszczenie psychicznie chorego w szpitalu jeżeli jego stan zdrowia zagraża samemu choremu lub / i otoczeniu. Natomiast każde inne, zwłaszcza dłuższe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wymaga zgody chorego lub opiekuna lub decyzji Sądu. Szczegółowo instruują o tym: ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U>Nr.111,poz.535) i stosowne rozporządzenie Ministra Zdro wia i Opieki Społecznej. Sądownictwo w Polsce Piastów - Sądownictwo monarsze CZ.Ż. Sąd był prerogatywą władcy, który zapewniał przestrzeganie prawa, karał za jego naruszenie. Stąd funkcja sądowa była ważnym elementem władzy monarszej, co znajdowało wyraz w bezpośrednim jej sprawowaniu. Sądom królewskim podlegali w XVI i XVII wieku zarówno świeccy, jak i duchowni. Odrębne sądownictwo duchowne ukształtowało się dopiero w XVIII wieku. Z sądów państwowych wyłączeni byli całkowicie niewolni, którzy podlegali sądownictwu swoich panów. Rodzaje kar: Kary dzielono na publiczne i prywatne. Te ostatnie szły na rzecz poszkodowanego. Innym podziałem, był podział na kary zwykłe (w wypadku kary śmierci ścięcie lub powieszenie) i kwalifikowane połączone ze szczególnym okrucieństwem. W zależności od tego kogo dotyczyły, można wyróżnić kary indywidualne i zbiorowe. W zależności od rangi przestępstwa, wyróżniano kary mniejsze i większe. Do większych zaliczano kary krwi (kara śmierci i kary okaleczające), do mniejszych, kary pieniężne. Obok tego istniały jeszcze kary niewoli, niełaski, konfiskaty majątku oraz czci. c.d.n. Z. P.

5 N ASZ BIUL ETYN OBRAZY 120 LECIA NASZEGO SZPITALA Str. 5

6 Str. 6 N ASZ BIUL ETYN BIBLIOTEKA POLECA W miesiącu kwitnących bzów polecam Państwu książki Johna Irwinga - prozaika amerykańskiego, któremu sławę przyniosły nie tylko książki, ale i nakręcone na ich podstawie filmy. Jedną z nich, chyba najbardziej popularną w dorobku pisarza jest Świat według Garpa. Jej fabułę stanowią, mówiąc najkrócej, pogmatwane i często dość dziwaczne losy Jenny Field i jej syna Garpa - bohatera tytułowego. Opisując z pozoru nieprawdopodobne perypetie swoich bohaterów, autor piętrzy i ujmuje w karykaturalnym skrócie problemy, leki i zagrożenia obecne we współczesnym świecie. Z wyrozumiałością, choć w krzywym zwierciadle, ukazuje nasze własne przeważnie żałosne próby zapanowania nad żywiołem. Kolejną powieścią tego autora, którą chciałabym polecić jest Regulamin tłoczni win - historia dramatycznej inicjacji Homera Wellesa, która pozwoli chłopcu ukształtować w pełni swoją osobowość i pogląd na świat. Homer jest jednym z mieszkańców sierocińca prowadzonego przez Wilbura Larcha. Sierociniec, w którym główny bohater - po kilku nieudanych próbach zamieszkania z rodziną zastępczą, postanawia zostać na stałe i kształcić się pod okiem ukochanego doktora, to placówka nietypowa. Przyjeżdżają tu kobiety, by urodzić i zostawić niechciane dzieci lub poddać się zabiegowi aborcji.... Któregoś dnia pojawia się tu także dwójka młodych ludzi - ich przyjazd na zawsze odmieni życie Homera.... Gorąco polecam! I jak zwykle zapraszam do Biblioteki. Iza Nosiadek Euro 2012 Wkrótce rozpoczną się przygotowania do Euro 2012 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. A jest to ogromne przedsięwzięcie. Tym razem obowiązki gospodarza mistrzostw pełnią wspólnie Polska i Ukraina. Organizacja mistrzostw wymaga zwłaszcza budowy nowych stadionów i nowych hoteli. Są to poważne przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą stać się istotnym czynnikiem ożywienia gospodarczego. Istotne znaczenie ma również budowa dróg dojazdowych, a także zamiar polskich kolei, by importować na polski grunt szybką kolej francuską. Dr Mariusz Kępa

7 N ASZ BIUL ETYN Historia - Chiny Str. 7 Po upadku cesarstwa rzymskiego Chiny stały się największym państwem na świecie, do czasów zaś europejskiego Renesansu były krajem o najwyżej rozwiniętej technice. Chińczycy nazywają Chiny Państwem Środka. Przez długi czas uważali je za centrum świata. Poza nim była już tylko ciemność i barbarzyństwo. Historyczną kolebką Chin jest obszar w środkowym biegu Żółtej Rzeki (Huang Ho). Udomowienie się prosa spowodowało rozrost rolnictwa, co z kolei zaowocowało rozszerzeniem się terytorium ówczesnych Chin w dorzecze innej wielkiej rzeki Jangcy (Czang Ciang). Na cieplejszym południu zapoczątkowano miejscową uprawę o jeszcze większym znaczeniu- ryż. Rozwijała się również technika. Do 2000 r. p.n.e. upowszechniła się również technika obróbki brązu. Ok r. p.n.e. pojawili się pierwsi historyczni władcy, królowie dynastii Szang. Pozostałości ich miast i grobów ujawniają macierzystą cywilizację kultury chińskiej. Pismo miało charakter ideograficzny, właściwy współczesnemu państwu chińskiemu. Miasta stołeczne zakładane były na planie kraty, zorientowanej według wskazań kompasu, podobnie jak wszystkie późniejsze stolice Chin. W tamtym okresie rozwinęło się również rzemiosło użytkowe i artystyczne. Wyroby z brązu, ceramiki, jadeitu (twarda skała, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych) i jedwabiu wykonane są w stylu, który od tamtej pory charakteryzuje sztukę chińską. źródło: Guinness Encyklopedia Historii Świata. c.d.n. D. W. Zaiste widziałem uciśnienie mojego ludu, który jest w Egipcie i słyszałem ich krzyk Ks. Wyjścia 3,7 Jehowa nie tylko zna każdego ze swych sług, ale też doskonale wie z jakimi stykają się przeciwnościami. Jakże krzepi nas świadomość, że gdy znosimy jakąś próbę, Bóg to widzi i słyszy nasze błagania. Z całą pewnością nie pozostaje obojętny na nasze cierpienia. Troska Jehowy o tych, z którymi łączy Go bliska więź, przejawia się także w Jego uczuciach do Izraelitów, chociaż często cierpieli wskutek własnej krnąbrności. Izajasz tak napisał o reakcji Jehowy: Podczas całej ich udręki, odczuwał udrękę. Jako wierny sługa Boży możesz być pewien, że gdy z jakiegoś powodu cierpisz, Jehowa także odczuwa ból. Czyż nie jest to bodziec do nieustraszonego znoszenia przeciwności i dalszego służenia Mu ze wszystkich sił? Na podstawie: Strażnica. T. Ż. Pan Jan Złote Kolce czerwonej róży Natura ciągnie wilka do lasu. Kto nie ma w głowie ma w nogach. Wszyscy jesteśmy możliwościami. Swarliwy z komara słonia czyni. Mów co chcesz, a płać coś winien. Piękno jest formą dobroci. Jan z Czeladzie ADVENTURE, JA I GÓRY Chciałbym podzielić się wrażeniami z licznych pobytów w górach. Jeździłem często z rodzicami i bratem na wczasy i wycieczki w góry między innymi były to Pieniny. Pieniny to pasmo gór zaliczane do Karpat Zachodnich leżące na terenie Poslki i Słowacji. Najwyższym szczytem Pienin są Trzy Korony (982 m). Pieniny mają wiele atrakcji, oprócz unikalnych okazów fauny i flory, które można obserwo wać na trenie Pieninsk iego Parku Narodowego (1954 rok założenia ), są to przełom Dunajca,uzdrowiska, wąwóz Homole i zamki w Czorsztynie i Nidzicy. Przełom Dunajca to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Po Dunajcu odbywa się słynny spływ tratwami, trwa on około trzy i pół godziny, a tratwy obsługiwane są przez flisaków. Możmy wtedy podziwiać piękne widoki: Trzy korony, Sokolicę i inne góry. Spływ kończy się w Szczawnicy. Znajdują się tam liczne sanatoria, domy wczasowe oraz pijalnie wód mineralnych. Inne atrakcje to wyciąg krzesełkow, trasy narciarskie i letni tor saneczkowy na Palenicę. Jest też przejscie graniczne i scieżka rowerowa na Słowację, gdzie można zwiedzić między innymi czerwony klasztor. Nieopodal Szczawnicy znajduje się wieś Jaworki, gdzie możemy zwiedzić wąwóz Homole. Jest to malowniczy szlak turystyczny widoczny wzdłóż potoku Homole. I tu ciekawostka: W tych pięknych okolicah obozu został nakręcony film Janosik. Nieco dalej od Szczawnicy znajduje się Czorsztyn i Nidzica. W Czorsztynie możemy zwiedzić ruiny słynnego zamku z powstania Kostki Napierstkiego. Natomiast w Nidzicy znakomicie zachowany zamek z trzynastego wieku. U stóp zamku kilka lat temu została wybudowana zapora wodna. We wszystkich tych miejscach byłem osobiście. Razem z rodzicami i bratem chodziliśmy po górach, pływaliśmy spływem Dunajca i podziwialiśmy piękno pienińskich gór.

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Z PAMIĘTNIKA PACJENTA... ''Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek Jest ta chwila na Dramat co nie mieści się w Sło wie... Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem Jest ta chwila na Dramat który bywa Milczeniem... Między Krzykiem a Ciszą Między Tłumem a Pustką Jest ta chwila na Dramat Jak Modlitwa Jak Lustro...'' I czegokolwiek by o tym nie Sądzić - cytat powyższy Barbarze Blida poświęcam Niepojętą Śmiercią Zatrzymany Pacjent Z PAMIĘTNIKA TERAPEUTKI... Ojcze, który Jesteś w niebie - Ty, który mieszkasz w otchłani nieziemskiego wyciszenia... Proszę, abyś mnie chronił i obdarzył swoim ukojeniem Bądź wola Twoja - bo przecież Ci ufam Bo już się nie boję, choć wszystko na co dzień takie trudne... Zbyt wiele dróg do wyboru i zbyt wiele szans do zaprzepaszczenia Zbyt wiele pytań i za mało odpowiedzi... Dlatego właśnie Ojcze - Niech będzie wola Twoja... Ty - Który tak chętnie mi wybaczasz - nie pytając czy ja także... Który Odpuszczasz moje grzechy - rzucając je w otchłań niepamięci Nie wódź mnie na pokuszenie, bycia inną niż jestem. I na zatracenie swoich uczuć. Bo przecież Ci ufam Ojcze - wierząc w Twoją obecność we wszystkim co robię... Terapeutka ZMIANY BARWY W PO LICJI W Polskiej Policji po raz pierwszy od kilkunastu lat szykują się zmiany. Zmiany te mają dotyczyć głównie kolorystyki umundurowania jak i radiowozów, oraz mają przybliżyć standardy Uni Europejskiej. Wszystkie nowe radiowozy i ubiór policjantów przekształci się z kolou niebieskiego na odcień o srebrnym kolorze. W artykóle zamieszczonym w AUTO-ŚWIAT czytamy, że radiowozy które trafią w najbliższym czasie do polskiej policji będą miały kolor srebrny i zostaną oznakowane pasem niebieskiej folii odblaskowej z białymi elementami prostokątnymi umieszczonymi na dolnej i górnej krawędzi każdego pasa. Odblaskowy napis POLICJA umieszczony będzie po bokach pojazdów na masce oraz z tyłu. Zmiana barw jest zgodna z zaleceniami unijnymi. W krajach wspólnoty takie oznaczenia radiowozów będą stopniowo ujednolicane. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeńsywa zarówno policjantów jak i zwykłych obywateli. Srebrny lakier jak i mundór zapewnić mają lepszą widoczność nocą oraz w większym stopniu odbijać światło nadjeżdżających samochodów. Sylwo

9 N ASZ BIUL ETYN PAN JÓZEF PREZENTUJE Str. 9 Pan Józef Zubrzycki, wieloletni redaktor Naszego Biuletynu, nie jest już pacjentem naszego szpitala. Nie mniej jednak w dalszym ciągu pragnie współtworzyć biuletyn. Nie dość na tym, ideę pisma przedstawia innym osobom, których prace będziemy prezentować w tym dziele. Uwaga palacze Gdy Cię melancholia ogarnie, I co niektóre myśli zasmucą, Wyrywasz się na palarnię I pełnym oddechem strzelasz sobie w płuco. Gdzieś masz medialne ostrzeżenia, Uważasz, że żadne z nich Cię nie dotyczy. Ty tylko odczuwasz potrzebę zapalenia. O skutkach nie myślisz, to się nie liczy. Ty w kłębach dymu przywykłeś przebywać, Nasączać nimi oddech, ubranie i ciało. W jego oparach życie rozpatrywać, A nałóg wciąż woła: mało, mało, mało. Nie myślisz, że może rak już roztoczył swe macki, Może już zaczął do płuc Ci się dobierać. A jutro na rynek rzucą nowe paczki, Więc ktoś to kupić musi i będzie je otwierać. Aż w płucach odczujesz dziwne kłucie I pójdziesz zbadać ten fakt. Rozpocznie się uporczywe krwioplucie, A lekarz powie Ci tak: Ach nowotwór, jaki cudny, Jaki piękny duży rak. Z nami przeżyjesz chwile trudne, Nim Cię w końcu trafi szlag. Rak się rozwija i rośnie, Lewego płuca już brak. Przerzutki skaczą radośnie I mówią do Ciebie tak: Ach nowotwór jaki cudny, Jaki piękny duży rak. Z nim przeżyjesz chwile trudne Nim Cię w końcu trafi szlag. W przełyku wywiercą Ci dziurkę. Będziesz krzyczał: Pomóż Boże! Do niej wetkną sprytną rurkę, A morfinka Ci już nie pomoże. I tak zakończy się Twoja niewola i dymu łaknienie, Nad którą trudno jest Ci zapanować. Aż w któryś dzień nastąpi wielkie zdziwienie, Bo śmierć nie zechce z Tobą pertraktować. PALENIE SZKODZI - napisy głoszą. Ale skoro tym się nie wzruszasz, Uwzględnij Tych, co go nie znoszą, Skoro zapalić już musisz. Raz Piratem, raz Malborem, Czy też delektując się Fajrantem, Trzymasz bliźnich pod terrorem, No i zdrowie puszczasz kantem. Józef Zubrzycki Modlitwa I W pragnieniach jesteś na wyciągniecie dłoni I ocierasz moja łzę. Wiesz, ze ta łza tak bardzo boli, A starcie jej nie przynosi ulgi. Ulgę można sprawić łagodnością I cichym wieczorem. Na powrót zanurzymy się gdzieś, W otchłań zapachu, Rytmem serca i tanga. Zatańczmy raz jeszcze I zapomnijmy się w tańcu. Pulsuje rytm, Każda cząstka w nas tańczy. Może ten taniec nie skończy się nigdy? A jeśli kiedyś spotkamy się znów, W jakimś czasie nieokreślonym, Gdzieś na granicy wszechświata, Jeśli poprosisz mnie do tańca, Który będzie zarazem modlitwą. Raz jeszcze zatańczę I modlić się będę żarliwie. Wolność i udręka Alina Fediuk Stoję u zbiegu ulic dwunastu, Z których każda prowadzi do jednego Apostoła. Nie jestem Mesjaszem, On wiedział kim był Judasz. Chcę zrobić krok, w którąś z nich. Mówią - pierwszy krok jest najtrudniejszy - to takie banalne stwierdzenie. Czas mija ustawicznie, Monotonnie mija. Decyzja, idę. Mam nadzieję, że ktoś idący po moich śladach Nie dojdzie do zdrajcy. Za szybą! Alina Fediuk Za szybą z cienkiego szkła - jesteś mój. Za szybą pragnień - byłeś, jesteś, będziesz. Zastanów się. Co będzie z naszą przyszłością? Alina Fediuk

10 Str. 10 N ASZ BIUL ETYN S P O R T Wiadomości: Komitet wykonawczy Europejskiej Federacji Piłki Nożnej przyznał Polsce i Ukrainie organizację Mistrzostw Europy w 2012 r. Mam nadzieję, że czasu nam wystarczy. Puchar Polski w siatkówce męskiej zdobyła Skra Bełchatów. W Strasburgu na Mistrzostwach w Podnoszeniu Ciężarów w wadze do 94 kg złoty medal zdobył Szymon Kołecki podnosząc w sumie 395 kg. W wadze 105+ nasz rodak P. Najdek zajął trzecie miejsce. W polskiej lidze żużlowej prowadzi Wrocław przed Lesznem i Bydgoszczą. Duńczyk Nicki Pedersen zwyciężył w GP Europy rozgrywanych we Wrocławiu. Najlepszy z Polaków J. Hampel zajął dopiero dziewiąte miejsce. Jaguś był jedenasty, a Gollob piętnasty. * * * * Na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie pierwsze miejsce zdobyła drużyna Kanady. * Kibic Formuła 1 W czwartym wyścigu Formuły 1 rozgrywanym w Hiszpanii, Robert Kubica zajął dobre czwarte miejsce. Wygrał Felipe Massa z Ferrari. Liderem wyścigów został Lewis Hamilton. Kolega Kubicy, Heidfeld po błędzie obsługi i problemach ze skrzynią biegów nie ukończył wyścigu. Oby szczęście nie opuściło Roberta. Unkel ze Szwarcwaldu ENTER TH E GAME -TA ZABAWA NAPRAWDĘ WCIĄGA Witam! W tym numerze mam do przedstawienia może nie spektakularną i widowiskową pod kątem jak i w aspekcie szaty wizualnej grę, która z całkowitą pewnośćią pomimo powyższego jak i zarazem interpretacji poprzez pryzmat zaawansowania graficznego przez krytyków od siedmiu boleści i obieraniu przez takich osobników stanowczego stanowiska iż najistotniejszym detalem i elementem składowym tworzącym siłę gry jest jej wygląd, dlatego też owa do kiepskich należy -(takie komentarze do kosza wrzuć), zasługuje na miano co najmniej dobrej jak i za razem niezwykle spójnej z realiami które odtwarza.a mowa tutaj o klimacie lat niosących nad głowami naszych dziadków więcej materiałów wybuchowych niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić,wkomponowanych w powszechnie znany, lubiany wręcz kóltowy tytół MEDAL OF HONOR (z psx-a ma się rozumieć). Z krótsza z Jimmym(głównym bohaterem ) po raz pierwszy spotkaliśmy się w chwili premiery świetnej szczelaniny fpp jaką niewtpliwie jest Medal, osadzonej oczyweiście w realiach 2 wojny światowej. Jak przystało na twardego trepa Jimmy chyba ani razu sie nie odzywa ani nie pokazuje umęczonej działaniami wojennymi facjaty. Po prostu bez szemrania wykonuje powieżone mu zadania z których większość można określić mianem samobójczych. Jego zaufanymi współtowarzyszai niedoli były karabiny, pistolety, snajperki, wyrzutnie rakiet oraz kostki trotylu. Dzielnemu wojakowi pomagaliśmy wysadzać wielkie łodzie podwodne, pociągi, radary oraz fabryki ciężkiej wody w mroźnej i zaśnieżonej Norwegii. Jednak Jimmy nie był jedynie człowiekiem demolką - gdy zaszła potrzeba potrafił rozminować most albo wcisnąć się w wrogi mundur, by legitymując się porzyczonymi dokumentami przedzierać się przez budynki obsadzone strażą w celu wykradania tajnych planów oraz wykonywania zdjęć pilnie strzeżonych obiektów. W niektorych misjach przyszło mu nawet odbijać kompanów z rąk wroga, a i porywanie odrzutowców nie było mu obce. Porucznik Patterson nie był jednak do końca bezinteresowny. Za bezlitosne dziesiątkowanie wroga nagradzano go wieloma orderami z których najważniejszym był Medal Of Honor. Bez wątpienia jest to bohater inny niż reszta. Ale czyż przez to nie jest wspanialszy? ZACHAR

11 NASZ BIULETYN Maj 2007 r. Str. 11 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej /rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania/. JEŻELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel POTRZEBUJESZ POMOCY W OPIECE NAD OSOBĄ CHORĄ PSYCHICZNIE, Z NIEDOROZWOJEM UMYSŁOWYM LUB CHOROBĄ ALZHEIMERA Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel lub Zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Zapewniamy dwa darmowe posiłki (śniadanie i obiad). Skierowanie możesz uzyskać od lekarza psychiatry, rodzinnego lub neurologa. BIBLIOTEKA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbio ru. Ofe rujemy powieści hi sto ryczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieżową. Na miejscu działa czytelnia, w której można przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka mieści się naprzeciw kuchni. Wypożyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypożyczających wyłożone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Zapraszamy! GABINET PSYCHOLOGICZNY TERAPIA DZIECI I RODZINY mgr Janusz Kuraś psycholog - psychoterapeuta Rybnik Niewiadom tel ul. Ks. P. Skargi 10 kom REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UŻYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU NASZEGO BIULETYNU Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini ul. Gliwicka Rybnik tel Klub Pacjenta Czynny codziennie od W soboty od CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 4 Rybnik, ul. B. W. Politycznych 3 Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Tel , Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: /oprócz sobót i niedziel/ w godz PRAKTYKA LEKARSKA Lek. med. Eugeniusz Karchut PSYCHIATRA wizyty w miejscu zamieszkania pod tel Recepty Refundowane NFZ

12 Str. 12 N ASZ BIUL ETYN Wpływ odżywiania i używek na zdrowie człowieka cz. I Zasiadanie do stołu jest jednym z najprzyjemniejszych momentów całego dnia. Często jednak zadajemy sobie pytanie, czy to, co się na nim znajduje, sprzyja zdrowiu i wpłynie korzystnie na nasz organizm?, czy może jednak zaszkodzi mu? Właściwe odżywianie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu, a także do odbudowy tkanek, mięśni i kości. Organizm nie jest w stanie sam wytworzyć wszystkich składników odżywczych. Dlatego też bardzo istotne jest prawidłowe żywienie człowieka, czyli według Ziemlańskiego S. (1998, s. 26) dostarczenie organizmowi takich ilości i takiego doboru produktów spożywczych, które odpowiadają w optymalnym stopniu zapotrzebowaniu człowieka na energię i niezbędne składniki pokarmowe. Aby ten warunek mógł być spełniony sposób żywienia powinien być dostosowany do wieku, płci, okresu rozwojowego, ciężaru (masy) ciała, a także wielu warunków środowiskowych. Wiadomo, że na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka duży wpływ ma to, czym i jak się odżywiamy. Jednak jak można zauważyć rozwój współczesnej cywilizacji oraz przyzwyczajenia żywieniowe współczesnego człowieka przyczyniają się w znacznym stopniu do tego, że nie zawsze zwracamy uwagę na wartości odżywcze, jakie są nam potrzebne do prawidłowego rozwoju naszego organizmu jak i utrzymania go w dobrym zdrowiu. Niedobór jak i nadmiar poszczególnych składników odżywczych oraz zbyt częste i pochopne korzystnie z rozmaitych używek może doprowadzić w konsekwencji do rozmaitych chorób jak i niedomagań naszego organizmu. Niedożywienie organizmu może prowadzić do wyniszczenia i zbyt dużego wychudzenia, czyli spadku masy ciała, a w konsekwencji być przyczyną anoreksji lub nawet śmierci, natomiast spożywanie jedzenia w nadmiarze i bez ograniczeń może przyczynić się do wzrostu masy ciała, co przejawia się nadwagą lub otyłością wraz z towarzyszącymi im zaburzeniami. Jak można zaobserwować i usłyszeć w środkach masowego przekazu jedną z najczęstszych chorób współczesnej cywilizacji i poważnym problemem społecznym jest otyłość czyli stan, którego główną cechą jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest nieprawidłowy i zły styl życia (człowiek przybiera na wadze, gdy je za dużo, a zbyt mało czasu poświęca aktywności ruchowej). Jak pisze Ziemlański S. (1998, s. 16) rozwój otyłości stanowi ryzyko wcześniejszej śmierci, a także wielu chorób np. cukrzycy typu II dorosłych, zaburzeń rozrodczych, miesiączkowania, chorób układu sercowo naczyniowego, szczególnie niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, wylewu krwi do mózgu oraz choroby stawów. Otyłość często wiąże się z wcześniejszym występowaniem miażdżycy, a także chorób pęcherzyka żółciowego. Kolejnymi skutkami złego odżywiania może również być próchnica zębów spowodowana nadmiernym spożywaniem cukrów i słodyczy oraz łamliwość kości, będąca wynikiem osteoporozy, w której zmniejsza się gęstość kości. Istnieje wiele czynników determinujących zmniejszenie gęstości kości (niedobór estrogenów, siedzący tryb życia, palenie papierosów, alkohol, leki oraz małe spożycie wapnia) Ziemlański S. (1998, s. 14). W celu zapobiegania wystąpieniu tego typu chorobom bardzo ważny jest zdrowy sposób odżywiania, zerwanie z nałogami, rzucenie palenia tytoniu, ograniczenie picia napojów alkoholowych oraz regularne ćwiczenia fizyczne. Aby upewnić się, że nasz sposób odżywiania jest prawidłowy i spożywamy wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki odżywcze należałoby się zapoznać z piramidą zdrowia, którą przedstawia poniższy rysunek. Piramida powinna stanowić podstawę wiedzy o prawidłowym sposobie odżywiania. Piramida zdrowia W przyszłym miesiącu dalsza część artykułu, oraz interpretacja Piramidy. Bartosz Świerczek - wolontariusz

13 N ASZ BIUL ETYN Sarna-koziołek Str. 13 W pewne wiosenne popołudnie w 2002 r. Przyjechał do mnie pewien znajomy emerytowany leśniczy. Wysiadł z samochodu koło bramy wjazdowej do garażu. Na tylnym siedzeniu przyjechały z nim jeszcze 2 osoby, które trzymały na kolanach jakieś zawiniontko. Leśniczy wysiadł z samochodu i podszedł do furtki prosząc mnie abym się zbliżył. Gdy podszedłem bliżej zapytał mnie czy nie wziąłbym na wychowanie młodą sarenkę - koziołka, gdyż on nie ma warunków aby zatrzymać go u siebie z powodu małego ogrodu. Potem opowiedział mi jakim sposobem to młodziutkie stworzenie znalazło sie w jego posiadaniu. Otóż podczas jednego ze spacerów w okolicznych lasach zauważył małego oseska sarny w zaroślach w wysokiej trawie. Stwierdził, iż sarenka była skrajnie wyczerpana, prawdopodobnie porzucona przez swoją matkę. Postanowił więc zabrć małą sarnę do domu i tam spróbować ją dokarmiać. Jak postanowił tak zrobił. W domu oseska dokarmiał z butelki i tym sposobem mały rósł, następnie przeszedł na stały pokarm. Jak koziołek dorastał został wypuszczony do ogrodu. W ogrodzie jednak zaczął ogryzać młode pędy wszystkich roślin, tym samym spustoszył cały ogród. Tego jednak było już za wiele i jego właściciel postanowił oddać go do ogrodu zoologicznego. Tam niestety nie chciano go przyjąć, w tych okolicznościach ze względu na rozmiar mojego ogrodu postanowił przyjechać do mnie z propozycją oddania mi sarenki na własność. Mimo, iż pracowałem, przyjąłem małego z całym bagażem odpowiedzialności za niego. W przydomowej drewutni uprzątnąłem jeden kącik i wymościłem mu legowisko. Z domu przyniosłem 2 miski, jedna na wodę drugą na pokarm. Ode mnie otrzymywał wszystkie odpadki roślinne z kuchni, suche pieczywo oraz marchewkę i ziemniaki. Syty opuszczał swoje legowisko i szedł do ogrodu, gdzie znajdywał wysoką trawę nadającą się do jedzenia. Gdy koziołek osiągnął wiek 1 roku zaczęły wyrzynać mu się rogi, które pokryte były cienką warstwą skóry. Ta widocznie mu przeszkadzała gdyż chodził po ogrodzie i ocierał rogi o co grubszy konar drzewa. Tak ścierana skórka zwisała mu na głowie w postaci pokrwawionych strzempów aż do momentu wyschnięcia, nastepnie sucha odpadała. Filip, bo takie otrzymał imię, z każdym miesiącem mężniał, przybierał na wadze, rósł również na wysokość, sięgał mi już do bioder. Gdy wracałem z pracy będąc blisko domu wołałem go po imieniu, reagował na swoje imię przybiegając do furtki. Na powitanie dostawał wafelki andrutów, które stały się jego przysmakiem z lubością chrupane. Zauważyłem, zmiany w jego zachowaniu, gdy wyrosły mu krótkie odgałęzienia od pnia rogów poprostu dorastał i stawał się agresywny. Objawiało się to tym, że zaczął się ocierać rogami o moje nogi spuszczając nisko głowę jakby do ataku. Pewnego razu przyjechał do mnie poprzedni właściciel Filipa, który beztrosko wszedł na posesję. Zauważył to Filip i zaczął przygotowywać się do ataku tzn. strzygł uszami, fukał i opuścił głowę. Człowiek ten widząc to zaczął wołać Filipa po imieniu, lecz wołanie nie skutkowałoi Filip zaatakował gościa rogami. Ten broniąc się wycofał się tyłem za furtkę. Wydarzenie to uświadomiło mi, że sprawa jest poważna i Filip w obronie własnego terytorium będzie również mnie traktował jako konkurenta, co też się póżniej stało. Zaatakował mnie pewnego razu delikatnie popychając mnie rogami, gdy go odepchnąłem on z rozbiegu chciał mnie uderzyć z byka. Mnie nie pozostało nic innego jak złapąć go za rogi, wziąć kij i odpędzić go od siebie. Lecz problem pozostał Filip poprostu dojrzał. Przekonałem się, iż nie można dzikie zwierze udomowić gdyż jego silne instynkty na to nie pozwalają. Kilka miesięcy póżniej problem z Filipem rozwiązał się sam, kiedyś pewnego dnia wracając z pracy nie zastałem Filipa w ogrodzie, do dzisiaj nie wiem co się z nim stało. Czy przeskoczył ogrodzenie czy też został uprowadzony przez kłusowników? Cyklista Kalejdoskop rocka i hard rocka Dzisiejszym 50 latkom i starszym, oraz młodej generacji, interesującym się muzyką, chcę przybliżyć moim zdaniem najlepszy zespół grający ciężkiego rocka, a mianowicie Black Sabbath (czarny sabat czarownic). Zespół powstał w 1967 r. i nosił wówczas nazwę Earth (ziemia). Od 1969 r. przyjęto nazwę Black Sabbath (od filmu grozy). Zespół początkowo grał w klubach RFN, gdzie zdobył dużą popularność, wzorując się na grze takich zespołów jak Cream czy Led Zeppelin. Grupę stanowili: Ozzy Osbourne, Tanny Jomi, Geezer Butter i Bill Wand. Członkowie zespołu urodzili się w biednych rodzinach robotniczych. Początkowo ich kompozycje i technika gry niczym ich nie wyróżniała i nie była zbyt ambitna. Mimo to ich pierwsza płyta zrobiła wrażenie na fanach rocka. Dopiero płyta Paranoid przyniosła grupie uznanie. Utwory tej płyty wyrażały zagubienie człowieka w świecie zabieganym i zagrożonym wojną. Późniejsze przeboje charakteryzowały się czarnym, demonicznym charakterem. Pierwszych 9 płyt, gdy wokalistą był Osbourne, na trwałe zapisało się w kanonach muzyki. W 1979 Ozzy rozstał się z zespołem, Kolejni wokaliści to Ronnie James Dio z Rainbow i Jon Giliam z Deep Parple. Z kolejnym nowym wokalista grupa wkrótce zawita do Polski. c.d.n. Diabły w opałach Interesuję się przyrodą i chętnie czytam National Geographic. W jednym z numerów trafiłem na ciekawy artykuł o Diabłach Tasmańskich. Pod koniec XX wieku na wybrzeżach i w lasach Tasmanii żyło ok tyś tych niezwykle interesujących zwierząt. Niestety obecnie jest ich coraz mniej i to wcale nie za przyczyną człowieka, który zazwyczaj stoi za tego typu sytuacjami. Diabły chorują na tajemniczą chorobę nowotworową deformującą pyski i szyje. Na początku XX wieku człowiek prawie wybił wszystkie Diabły Tasmanskie, ale dzięki swej niezwykłej żywotności ich populacja się odrodziła. Miejmy nadzieję, że i tym razem obronią się, przy pomocy człowieka. J. K.

14 Str Dusza N ASZ BIUL ETYN Paźdz Maj 2007 ierni r. k 2004 r. Z POEZJĄ NA TY Wspomnienie Gdy jedna dusza odchodzi, Drugi człowiek się rodzi. Wiem, że kiedyś przychodzi, By posłuchać śpiewu ptaków. Samotność Bernadeta Każdy dzień, ta sama monotonia, Puste dnie. Godzina za godziną mknie, Nic nie warte minuty. Okropna samotność - pożeracz duszy. Pragnienie miłości - nigdy niezaspokojona tęsknota. Wieczny strach skradający się po kątach, Tak cicho, cichuteńko otacza mnie, Zamyka w ciasnej klatce lęku. Tak trudno żyć bojąc się własnego cienia, Bojąc się życia. Malutka Ja pogrążona w morzu rozpaczy i cierpienia. Nieme krzyki... Bezgłośny płacz... Lęk, lęk, i lęk... Stary tapczan Promyczek Stary tapczan stoi u mnie w domu, Jest szary i zniszczony, Sprężyna mu wystaje z boku. Tyle wspomnień on przechowuje, Tyle dobrych chwil. Szkoda go wyrzucać, On jest świadkiem wielu cudownych dni. Żal tylko, że te czasy nie powrócą. Zostają tylko miłe wspomnienia I stary tapczan, który je przechowuje. Wioletta Białdyga Był maj, kwitły bzy i kasztany, Jak się poznaliśmy, mój ukochany. Poszliśmy razem przez życie. Były radości, smutki i łzy. Łatwiej było to znosić, bo byłeś Ty. Dziś już Cię niema, Odszedłeś do wieczności. Tam gdzie są nasi synowie, Gdzie spokój, radość I wiele miłości. W mym sercu na zawsze zagościł smutek i żal. Smutno mi samej i źle. Chciałabym bardzo byś zabrał mnie. Uśmiech Siostry Regina Polonka Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, tak jak chcecie, A ja właśnie wam powiadam Dobroć jeszcze jest na świecie. Tak się bałam tego miejsca, Myśli miałam bardzo złe. Trafiłam na szóstkę, Tak nazywa się oddział ten. Spotkałam tu w bieli miłe panie. Nie znam ich wszystkich, Bo niby skąd? Opowiem Ci dzisiaj o jednej z nich. Ma na imię Marysia. Brunetka, Uśmiechem koi największe rany, W oczach iskierki dobroci ma. Czasem przytuli, Czasem da burę, Jak ojciec dzieciom, co niesforne są. Więc jeśli problem ze zdrowiem masz, To do Marysi śmiało wal! Ona ma w sobie dobroci furę, Ona na pewno pomoże Ci. Więc jeszcze chciałabym szepnąć Ci do uszka, Jak to jest? Moja Czarna Królewno, Czy dla mnie jeszcze szansa jest? Odpowiedź daj, Proszę chociaż o gest. Regina Polonka

15 N ASZ BIUL ETYN Str NASZA GALERIA Z Galerii Pod Wieżą Zdarza się w twórczości pacjentów leczonych psychiatrycznie stosowanie czegoś takiego jak ażurowość przeźroczystość rzeczy i osób na obrazie. Mówiąc prościej, bywają rysunki i kompozycje malarskie, na których, nie wchodząc do wnętrza narysowanego domu, namalowanego budynku, można zobaczyć, np. stół, a na nim talerz, a na talerzu rodzaj potrawy, albo postać ujęta jest tak, że mimo ubioru, np. marynarki, widać serce i inne narządy, które człowiek w środku ma. Tak rysują osoby bez talentu plastycznego, a tych jest 99/100, tak też zdarza się ujmować postaci, osobom po studiach artystycznych... W takich sytuacjach terapeutycznych, na ogół, nie jest sprawą, czy ktoś nie umie rysować i nie zna zasad, np. perspektywy kulisowej (tą perspektywą w swoich przedszkolnych rysunkach intuicyjnie posługują się dzieci), czy ktoś jest artystą? Sprawą bywa to, że taki sposób plastycznego wyrażania się, jak ażurowość formy, to silna projekcja chorobowych (czy chorobliwych to zostawiam psychologom?) wizji i doznań. Kto wie, czy taki właśnie środek wyrazu plastycznego, nie jest jednym z powodów, dla którego ludzie, nawet wybitnego artystę, posłaliby do psychiatry tak płynna i niebezpieczna, zdaje się być, granica między psychotyczną wizją a artystyczną metaforą? Andrzej O buchowicz P.S. - Autorem rysunku (jakby zdjęcia rentgenowskiego przeżycia i doznania) jest multimedialny, profesjonalny artysta z Krakowa, leczony dwa lata temu w naszym szpitalu, - byliśmy umówieni na zorganizowanie mu multimedialnej wystawy w Rybniku, niestety, niedługo po

16 Str. 16 KRZYŻÓWKA Owoc palmy 2. Pisane lub mówione 3. Pora dnia 4. Karma dla zwierząt 5. Jeden ze zmysłów 6. Pismo więzienne 7. Nawóz sztuczny 8. Pewna ilość ludzi 9. Dokuczliwy owad 10. Tka sieci 11. Inaczej motyka 12. Wisi u sufitu 13. Kompletny niewypał 14. Stopień wojskowy 15. Na karku 16. Pojazd jednośladowy 17. Panie na lewo, panowie na... Kibic 23 N ASZ BIUL ETYN Witam wszystkich uczących się języka angielskiego. Na tej lekcji podobnie jak na ostatniej zajmę się często spotykanymi napisami w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Smoking Dla palących bryt. [smoukin] am. [smoukin] Staff only Wejście służbowe bryt. [staf ounli] am. [stef ounli] Tickets sold out Bilety wyprzedane bryt. [tikits seuld aut] am. [tikits sould aut] To let Do wynajęcia [tu let] Toilet <am. Rest room> Toaleta bryt. [toilit] am. [restrum] P.J. Uśmiechnij się! Czyli co Marian ma w kapeluszu? Jasiu pyta się ojca: -Tato, ile kilometrów ma Nil? - Nie wiem. - A kto to był Jan Henryk Dąbrowski? - Nie wiem. - A stolicą jakiego państwa jest Madryt? - Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka. - Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się nie będzie pytał, to niczego się nie dowie. Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się stało, a Jasiu na to: - Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze świadectwo! Marian Plus NASZ BIU LET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C horych w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzy sztof Kutryb Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Janusz Konieczny, T. C., Wojciech Konieczny, Józef Zubrzy cki, Piotr My rcik, T. Ź., Kibic, Unkel ze Szwarcwaldu, D. W., Łukasz M., P. J., Jurek, Michał Bry ła, Dariusz Hagno, dr Mariusz Kępa, Cyklista, ZACHAR, Z. P., Marian, Sy lwo. Druk: Kry sty na Przy bylska, Maciej Frydecki. Kolportaż: oddział IX, tel w. 176, nakład: 250 egzemplarzy.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE BIULETYN SPCh Światło w mroku jak pokonać depresję CO W NUMERZE Wstęp / 2 Zdążyć z pomocą wywiad z osobą, która przeszła depresję / 3 10 wskazówek terapeutycznych w leczeniu depresji / 6 Jeden z dwunastu,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ Z ZAPISKÓW KAPELANA Życie to największy cud natury. Największy dar Boga. A dla istoty rozumnej - najcenniejszy skarb. I nic nad życie. Kocham cię, życie!. Można nie tylko wołać, ale i śpiewać. Do ludzi

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4

s. 22 Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ NA UKRAINIE JUBILEUSZ sm JOACHIMY ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY WYSTAWA, KTÓRA ZAWSZE ZASKAKUJE s. 4 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu Wyd. 171 LIPIEC-SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2013 Rok XVI s. 22 ŚWIAT ZNANY I NIEZNANY Z PRZYJACIELSKĄ

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007

Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007 Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007 W numerze: Jubileusz X-lecia LHD Wywiad z marzycielem Hubertem Wolontariusze w Hospicjum Wspomnienia o Ani 10 dni

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7

Spis treści: I. CO NOWEGO... CZYLI O STARYM INACZEJ Właściwe podejście do leczenioa SM... 7 Drodzy Czytelnicy! Okazuje się, że każdy może być artystą. Być może jest to zaskakujące stwierdzenie, ale jednak... Oczywiście, nie każdy może być autorem książek, które wejdą do historii literatury. Nie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka

Drodzy Czytelnicy! Katarzyna Czarnecka Drodzy Czytelnicy! Na jubileusz 25-lecia naszego kwartalnika przygotowaliśmy numer specjalny, taki jubileuszowy. Zamieściliśmy tu trochę kronikarskich faktów o tym, jak Nadzieja powstała, jak się zmieniała,

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 1 (59) marzec 2012 r. 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl hospicjum 1 Aktualności Mikołajkowy Dar Serca po raz szósty

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wiosną chce się żyć!

Wiosną chce się żyć! ISSN 1642-2457 kwartalnik nr 2, kwiecień 2008 (29) FOT. A. KULIKOWSKA Wiosną chce się żyć! Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 2 3 (39 40) LATO 2011 Ponieważ zebrało się dużo istotnych materiałów, ten Biuletyn ma podwójną objętość. Stowarzyszenie poniosło bolesną

Bardziej szczegółowo

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04 reklama 01 reklama 02 reklama 04 reklama 03 reklama 03 M a s z p r a w o w i e d z i e ć W S Z Y S T KO! K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i w w w. p i e k a r y. b l o o g. p l Zdrowie Uroda Relaks Profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję Palium Jak ja się czuję Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, Grzecznie mu odpowiadam, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,

Bardziej szczegółowo

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 01/2007 (23) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903 temat numeru: Stwórz bajkę terapeutyczną dla dziecka! str. 8 str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki

Bardziej szczegółowo

opanowanie jest nie lada wyzwaniem...

opanowanie jest nie lada wyzwaniem... Nr 5 (1154) 31 stycznia 2014 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki 138 www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk NNrr 19 2 Czerwiec 2011 Grudzień 2012 Kampania Ochoczo Razem Wrzesień 2012 rok, Warszawa

Bardziej szczegółowo