NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ"

Transkrypt

1 Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure..., Zmiany w policji, Wpływ odżywiania..., Sarna - koziołek, Kalejdoskop rocka. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

2 Str. 2 N ASZ BI UL ETYN Maj 2007 r. Najserdeczniejsze życzenia dla Majowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. Życzymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o /oprócz czwartku/ Okazja do spowiedzi: 20 min przed każdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski 25 lat od odbudowy kaplicy szpitalnej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 18 czerwca minie dokładnie 25 lat od uroczystości Poświęcenia odbudowanego kościoła na terenie naszego szpitala, którego dokonał bp Herbert Bednorz. W zachowanych szkicach historycznych spisanych przez pana Teodora Augustyna niewiele możn a się do wiedzieć o działaln ości duszpasterskiej w szpitalu psychiatrycznym oraz o historii kaplicy szpitalnej pomimo, że skrupulatny kronikarz obszernie poruszył ten temat w swoich opracowaniach. Przyczyna tej sytuacji jest prosta - jakaś barbarzyńska, prymitywna ręka wyrwała z kroniki karty, na których przekazane były dla potomnych ważniejsze wydarzenia z życia religijnego i duchowego pensjonariuszy i personelu Szpitala Psychiatrycznego. Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szpitalu Psychiatrycznym powstała już w pierwszym etapie budowy szpitala w latach Od początku funkcjonowania tej placówki leczniczej zawsze starano się, aby każdy pacjent przebywający w szpitalu niezależnie od wyznania mógł zwrócić się o pomoc duchową do swego duszpasterza i uczestniczyć w nabożeństwach zgodnie z zasadami swojej wiary. Z tych względów do posługi religijnej pacjentów i personelu szpitala powołany został ksiądz katolicki, pastor oraz rabin. Nabożeństwa dla katolików i ewangelików odprawiane były kolejno w kaplicy szpitalnej. Po zmianie państwowości w 1922 r. Kaplica oddana została do wyłącznej dyspozycji katolików. Przystąpiono wówczas do jej niewielkiego remontu. Odnowiony został ołtarz główny, a wystrój wnętrza wzbogacił się o kilka nowych obrazów. Podczas wizytacji parafii rybnickiej przez biskupa katowickiego ks. Arkadiusza Lisieckiego w pierwszej połowie maja 1927 r., dostojny gość dokonał konsekracji kaplicy. Po konsekracji kaplicy, dzieki obecności w szpitalu stałego duszpasterza Msze św. odbywały się każdego dnia rano. Uczestniczyli w nich pacjenci, jak też pracownicy szpitala z rodzinami. Pod koniec drugiej wojny światowej, jeszcze przed nadejściem armii czerwonej, samolot bombowy należący do alianckich sił powietrznych, który brał udział w nalocie na zakłady chemiczne w Kędzierzynie, został uszkodzony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą i rozbił się w okolicach dworca kolejowego w Rybniku. Jeszcze przed katastrofą piloci zdążyli zrzucić posiadany ładunek bomb i wyskoczyć ze spadochronami. Jedna z bomb całkiem przypadkowo trafiła w kaplicę szpitalną niszcząc znaczną część dachu i wyposażenie świątyni. Późniejsze prace budowlane zaprzeczają pożarowi, co sugerowały pewne opracowania, albowiem nie natrafiono na jego ślady. Wspomnieć należy o tablicach pamiątkowych, które znajdowały się w kaplicy. Po zakończeniu I wojny światowej we wnętrzu kaplicy wmurowana została pamiątkowa drewniana tablica upamiętniająca poległych w tej wojnie pracowników szpitala. Brak bliższych informacji o tej tablicy oraz kiedy została zdjęta. Po zmianie państwowości i objęciu szpitala przez zarząd polski w ścianę zewnętrzna kaplicy po lewej stronie drzwi wejścio wych wmurowana została marmurowa tablica poświęcona pamięci kpt. Waltera Larysza, który poległ w III powstaniu śląskim w trakcie walk o szpital psychiatryczny. Tablica przetrwała do 1939 r., kiedy zniszczyli ja hitlerowscy agresorzy. W maju 1962 r. Nową spiżową replikę tej tablicy odsłonięto w przedsionku holu dyrekcji szpitala.

3 N ASZ BIUL ETYN Maj 2007 r. Str. 3 W 1947 r. kapelan szpitalny ks. Józef Tchórz razem z chorymi oczyścił wnętrze zniszczonego kościoła. Kiedy władze partyjne dowiedziały się o tym, pozbawiono go funkcji kapelana. Do 1970 r. Posługę na terenie szpitala sprawowali księża z parafii Matki Boskiej Bolesnej. Nabożeństwa dla chorych odbywały się w pomieszczeniu, które było częścią pralni. Przed ołtarzem mieściło się około 150 krzeseł, a za ołtarzem była mała zakrystia. W 1956 r. władze szpitala zwróciły się do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej o zgodę na odbudowę kościoła. Na początku 1957 r. zgodę otrzymano, a wraz z nią 400 tyś zł. Zrobiono plan oraz zamówiono żelazną konstrukcję dachową, zakupiono też materiały drewniane. Rozebrano także pozostała część dachu. Niestety władze zmieniły decyzję i zakazano odbudowy kaplicy. Nakazano wyksięgować i oddać na złom konstrukcję dachową. Przezorni pracownicy nie zniszczyli konstrukcji, lecz dobrze zakonserwowali i ukryli. Na złom oddano stare żelastwo w wadze odpowiadającej konstrukcji dachowej. W roku 1970 w związku z reformą soborową w kaplicy na terenie pralni przygotowano nowy ołtarz, ambonkę i tabernakulum. Msza św. Odprawiana była w niedziele i święta. W 1978 r. Pojawiły się plany przeniesienia kaplicy z pralni do pomieszczenia w okolicy wieży ciśnień. W tym też roku księża z dekanatu postanowili zwrócić się do dyrekcji szpitala i prosić o zgodę na odbudowę kościoła szpitalnego. Zobowiązali się także do sfinansowania jego odbudowy. Pismo podpisało 26 kapłanów z księdzem Alojzym Klonem na czele. Szpital nie mógł odpowiedzieć na te prośbę i zasugerował kontakt z wydziałem wyznań w Katowicach. Ostatecznie nie wydano zgody i nakazano ogrodzić kaplicę. Były także podejmowane próby ograniczenia ilości odprawianych Mszy św. W 1980 r. ponad 210 pracowników szpitala pod patronatem powstałej Solidarności opowiedziało się za odbudową kościoła i w tej sprawie wysłano stosowny postulat do Katowic. 3 listopada 1980 r. Wojewoda podpisał zgodę, którą przesłano do ordynariusza bp Herberta Bednorza. Natomiast biskup przekazał ją ówczesnemu kapelanowi ks. Longinowi Blacha z dyspozycją: Ksiądz się tym zajmie. Zaczęło się! Wnętrze kościoła oraz część murów porastały drzewa i krzewy. Zatem przed pracami budowlanymi należało najpierw poradzić sobie z tym zagajnikiem. W prace pod przewodnictwem księdza Longina zaangażowali się pracownicy szpitala, a także pacjenci. Kierownikiem robót był pan Paweł Wojaczek. W kwietniu 1981 r. oczyszczone mury umocniono żelbetową belką, wybudowano także zakrystię od strony zachodniej. Jad znalazł przydała się ukryta konstrukcja dachowa, którą starannie oczyszczono z rdzy i zakonserwowano. Miedzianą blachę na dach podarował dziekan ks. Alojzy Klon. Wielu ludzi dobrej woli wspierało finansowo odbudowę kościoła, wśród nich był Ksiądz Biskup Herbert Bednorz. Jako ciekawostkę należy podać, iż oszkleniem świątyni zajął się obecny prezydent Rybnika pan Adam Fudali. Tabernakulum przywędrowało z Katedry katowickiej, gdzie akurat wymieniano je na nowe. Obrazy stacji drogi krzyżowej oraz obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa i Zwiastowania namalował pan dr Kazimierz Strzała. Obraz Ojca Św. Jana Pawła II namalował pan dr Witold Berdziakiewicz. Pan dr Jan Szczeniawski podarował płaskorzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zewnątrz wykonano grotę z figurą Niepokalanej. Do groty prowadzą dawne schody sprzed ołtarza. Teren świątyni zabezpieczono ogrodzeniem. Odbudowie towarzyszyła stała modlitwa ułożona i odmawiana przez ks. Longina: Duchu Święty, Boże, Ty natchnąłeś fundatorów Szpitala Psychiatrycznego do zbudowania kościoła na jego terenie. Ty wiesz, dlaczego przez tak długi czas nie poddano go remontowi. Zmiłuj się nad nami., oświeć umysły tych, którzy sprawują władzę i są odpowiedzialni za los tego kościoła, aby traktowali chorych jak swoich braci, pomogli w jego odrestaurowaniu i mieli przyczynek w resocjalizacji chorych. Przez Jezusa Chrystusa i naszego Pana. Amen.. 18 czerwca 1982 r. odbudowany kościół poświęcił Ks. Bp Herbert Bednorz, Ordynariusz Diecezji Katowickiej. PS. Dzwon świątyni jest tym, który pamięta jej wszystkie lata, albowiem został przechowany przez wszystkie niespokojne lata, by nadal wzywać do modlitwy. Na podstawie opracowania Józefa i Beaty Kolarczyk oraz ksiązki ks. Longina Blachy pt. Rybnik i kościół Najświętszego Pana Jezusa. Redakcja

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Maj C zerwiec 2007 r. - Lipiec 2003 N r 6-7(20-21)2003 PRAWO I MEDYCYNA LECZENIE BEZ ZGODY CHOREGO I PRZYMUS LECZENIA Nierzadko lekarz staje przed koniecznością podjęcia leczenia, nie mając zgody chorego ani możliwości uzyskania jej od pełnomocnika czy faktycznego opiekuna. Zwykle są to ofiary katastrof lub wypadków, przywożone do szpitala karetką pogotowia ratunkowego, czasem przygodnym transportem. Wtedy nie ma możliwości porozumienia się z nieprzytomnym chorym ani z jego opiekunem i lekarz musi sam zdecydować o leczeniu. Jeżeli jest to możliwe to dobrze podjąć taką decyzję po przeprowadzeniu konsultacji z innymi specjalistami. Wszystkie podjęte kroki należy wpisać do karty historii choroby i wtórnie poinformować o nich chorego lub opiekuna. Chorzy, którym uratowano życie, nie skarżą się na lekarzy, że działali bez przyzwolenia. W razie jednak nieskuteczności leczenia lub śmierci chorego nie raz nie dwa lekarz musi się tłumaczyć przed chorym lub opiekunem, czy nie postępował pochopnie i nie odesłał chorego do specjalistycznej kliniki, a wreszcie, że aktualny stan zdrowia pacjenta nie wymagał takiej nagłej interwencji, aby było konieczne leczenie na miejscu bez uzyskania na to zgody. Trudne bywają rozmowy z opiekunami chorych dzieci w razie konieczności skłonienia ich do wyrażenia zgody na leczenie inwazyjne - operacyjne np. w wadach wrodzonych serca. Rodzice są w rozterce między pragnieniem udzielenia pomocy choremu dziecku, a obawami przed niepowodzeniem i ryzykiem utraty dziecka. Lekarz ma wtedy obowiązek rzetelnego przedstawienia, nie tylko wysokości ryzyka, ale jednocześnie dać nadzieję. Dobrze, że może pokazać opiekunom innych pacjentów, którzy pomyślnie przeszli operację i podobne leczenie. Nie jest dobrym rozwiązaniem odwoływanie się w takich przypadkach do pomocy prawa i staranie się o zgodę na leczenie przez właściwy Sąd Opiekuńczy. Leczenie z nakazu sądowego zawsze stwarza złą atmosferę, a jeżeli zakończy się niepomyślnie, to skargom przeciwko lekarzowi nie ma końca. Odmienne problemy musi rozwiązywać lekarz, lecząc członków sekty religijnej zwanej Świadkami Jehowy. Wyznawcy tej sekty bezwzględnie przestrzegają zakazu przetaczania krwi oraz przyjmowania obcych narządów czy tkanek. Zgoda na przetoczenie krwi powoduje wykluczenie ze społeczności wyznawców i jest równoważna z pogwałceniem prawa Biblii oraz utratą szansy życia wiecznego. Rozważni lekarze postulują, aby u tych chorych, tak długo jak jest to możliwe podawać preparaty krwiozastępcze. Jeśli jednak staje się to bezwzględnie konieczne, to w imię nadrzędności nakazu etyczno-moralnego, jakim jest obowiązek ratowania życia, można podać krew ale koniecznie bez informowania o tym chorego i jego opiekunów. Należy wtedy zobligować wszystkich biorących udział w leczeniu do zachowania ścisłej tajemnicy. Wolno przymusowo leczyć gruźlicę, choroby weneryczne, chorych na AIDS oraz chorych zakaźnie. W chorobach zakaźnych można tylko umieścić pacjenta w szpitalu, lecz na leczenie musi on wyrazić zgodę. Przepisy ustawowe zezwalają na umieszczenie psychicznie chorego w szpitalu jeżeli jego stan zdrowia zagraża samemu choremu lub / i otoczeniu. Natomiast każde inne, zwłaszcza dłuższe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, wymaga zgody chorego lub opiekuna lub decyzji Sądu. Szczegółowo instruują o tym: ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U>Nr.111,poz.535) i stosowne rozporządzenie Ministra Zdro wia i Opieki Społecznej. Sądownictwo w Polsce Piastów - Sądownictwo monarsze CZ.Ż. Sąd był prerogatywą władcy, który zapewniał przestrzeganie prawa, karał za jego naruszenie. Stąd funkcja sądowa była ważnym elementem władzy monarszej, co znajdowało wyraz w bezpośrednim jej sprawowaniu. Sądom królewskim podlegali w XVI i XVII wieku zarówno świeccy, jak i duchowni. Odrębne sądownictwo duchowne ukształtowało się dopiero w XVIII wieku. Z sądów państwowych wyłączeni byli całkowicie niewolni, którzy podlegali sądownictwu swoich panów. Rodzaje kar: Kary dzielono na publiczne i prywatne. Te ostatnie szły na rzecz poszkodowanego. Innym podziałem, był podział na kary zwykłe (w wypadku kary śmierci ścięcie lub powieszenie) i kwalifikowane połączone ze szczególnym okrucieństwem. W zależności od tego kogo dotyczyły, można wyróżnić kary indywidualne i zbiorowe. W zależności od rangi przestępstwa, wyróżniano kary mniejsze i większe. Do większych zaliczano kary krwi (kara śmierci i kary okaleczające), do mniejszych, kary pieniężne. Obok tego istniały jeszcze kary niewoli, niełaski, konfiskaty majątku oraz czci. c.d.n. Z. P.

5 N ASZ BIUL ETYN OBRAZY 120 LECIA NASZEGO SZPITALA Str. 5

6 Str. 6 N ASZ BIUL ETYN BIBLIOTEKA POLECA W miesiącu kwitnących bzów polecam Państwu książki Johna Irwinga - prozaika amerykańskiego, któremu sławę przyniosły nie tylko książki, ale i nakręcone na ich podstawie filmy. Jedną z nich, chyba najbardziej popularną w dorobku pisarza jest Świat według Garpa. Jej fabułę stanowią, mówiąc najkrócej, pogmatwane i często dość dziwaczne losy Jenny Field i jej syna Garpa - bohatera tytułowego. Opisując z pozoru nieprawdopodobne perypetie swoich bohaterów, autor piętrzy i ujmuje w karykaturalnym skrócie problemy, leki i zagrożenia obecne we współczesnym świecie. Z wyrozumiałością, choć w krzywym zwierciadle, ukazuje nasze własne przeważnie żałosne próby zapanowania nad żywiołem. Kolejną powieścią tego autora, którą chciałabym polecić jest Regulamin tłoczni win - historia dramatycznej inicjacji Homera Wellesa, która pozwoli chłopcu ukształtować w pełni swoją osobowość i pogląd na świat. Homer jest jednym z mieszkańców sierocińca prowadzonego przez Wilbura Larcha. Sierociniec, w którym główny bohater - po kilku nieudanych próbach zamieszkania z rodziną zastępczą, postanawia zostać na stałe i kształcić się pod okiem ukochanego doktora, to placówka nietypowa. Przyjeżdżają tu kobiety, by urodzić i zostawić niechciane dzieci lub poddać się zabiegowi aborcji.... Któregoś dnia pojawia się tu także dwójka młodych ludzi - ich przyjazd na zawsze odmieni życie Homera.... Gorąco polecam! I jak zwykle zapraszam do Biblioteki. Iza Nosiadek Euro 2012 Wkrótce rozpoczną się przygotowania do Euro 2012 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. A jest to ogromne przedsięwzięcie. Tym razem obowiązki gospodarza mistrzostw pełnią wspólnie Polska i Ukraina. Organizacja mistrzostw wymaga zwłaszcza budowy nowych stadionów i nowych hoteli. Są to poważne przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą stać się istotnym czynnikiem ożywienia gospodarczego. Istotne znaczenie ma również budowa dróg dojazdowych, a także zamiar polskich kolei, by importować na polski grunt szybką kolej francuską. Dr Mariusz Kępa

7 N ASZ BIUL ETYN Historia - Chiny Str. 7 Po upadku cesarstwa rzymskiego Chiny stały się największym państwem na świecie, do czasów zaś europejskiego Renesansu były krajem o najwyżej rozwiniętej technice. Chińczycy nazywają Chiny Państwem Środka. Przez długi czas uważali je za centrum świata. Poza nim była już tylko ciemność i barbarzyństwo. Historyczną kolebką Chin jest obszar w środkowym biegu Żółtej Rzeki (Huang Ho). Udomowienie się prosa spowodowało rozrost rolnictwa, co z kolei zaowocowało rozszerzeniem się terytorium ówczesnych Chin w dorzecze innej wielkiej rzeki Jangcy (Czang Ciang). Na cieplejszym południu zapoczątkowano miejscową uprawę o jeszcze większym znaczeniu- ryż. Rozwijała się również technika. Do 2000 r. p.n.e. upowszechniła się również technika obróbki brązu. Ok r. p.n.e. pojawili się pierwsi historyczni władcy, królowie dynastii Szang. Pozostałości ich miast i grobów ujawniają macierzystą cywilizację kultury chińskiej. Pismo miało charakter ideograficzny, właściwy współczesnemu państwu chińskiemu. Miasta stołeczne zakładane były na planie kraty, zorientowanej według wskazań kompasu, podobnie jak wszystkie późniejsze stolice Chin. W tamtym okresie rozwinęło się również rzemiosło użytkowe i artystyczne. Wyroby z brązu, ceramiki, jadeitu (twarda skała, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych) i jedwabiu wykonane są w stylu, który od tamtej pory charakteryzuje sztukę chińską. źródło: Guinness Encyklopedia Historii Świata. c.d.n. D. W. Zaiste widziałem uciśnienie mojego ludu, który jest w Egipcie i słyszałem ich krzyk Ks. Wyjścia 3,7 Jehowa nie tylko zna każdego ze swych sług, ale też doskonale wie z jakimi stykają się przeciwnościami. Jakże krzepi nas świadomość, że gdy znosimy jakąś próbę, Bóg to widzi i słyszy nasze błagania. Z całą pewnością nie pozostaje obojętny na nasze cierpienia. Troska Jehowy o tych, z którymi łączy Go bliska więź, przejawia się także w Jego uczuciach do Izraelitów, chociaż często cierpieli wskutek własnej krnąbrności. Izajasz tak napisał o reakcji Jehowy: Podczas całej ich udręki, odczuwał udrękę. Jako wierny sługa Boży możesz być pewien, że gdy z jakiegoś powodu cierpisz, Jehowa także odczuwa ból. Czyż nie jest to bodziec do nieustraszonego znoszenia przeciwności i dalszego służenia Mu ze wszystkich sił? Na podstawie: Strażnica. T. Ż. Pan Jan Złote Kolce czerwonej róży Natura ciągnie wilka do lasu. Kto nie ma w głowie ma w nogach. Wszyscy jesteśmy możliwościami. Swarliwy z komara słonia czyni. Mów co chcesz, a płać coś winien. Piękno jest formą dobroci. Jan z Czeladzie ADVENTURE, JA I GÓRY Chciałbym podzielić się wrażeniami z licznych pobytów w górach. Jeździłem często z rodzicami i bratem na wczasy i wycieczki w góry między innymi były to Pieniny. Pieniny to pasmo gór zaliczane do Karpat Zachodnich leżące na terenie Poslki i Słowacji. Najwyższym szczytem Pienin są Trzy Korony (982 m). Pieniny mają wiele atrakcji, oprócz unikalnych okazów fauny i flory, które można obserwo wać na trenie Pieninsk iego Parku Narodowego (1954 rok założenia ), są to przełom Dunajca,uzdrowiska, wąwóz Homole i zamki w Czorsztynie i Nidzicy. Przełom Dunajca to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Po Dunajcu odbywa się słynny spływ tratwami, trwa on około trzy i pół godziny, a tratwy obsługiwane są przez flisaków. Możmy wtedy podziwiać piękne widoki: Trzy korony, Sokolicę i inne góry. Spływ kończy się w Szczawnicy. Znajdują się tam liczne sanatoria, domy wczasowe oraz pijalnie wód mineralnych. Inne atrakcje to wyciąg krzesełkow, trasy narciarskie i letni tor saneczkowy na Palenicę. Jest też przejscie graniczne i scieżka rowerowa na Słowację, gdzie można zwiedzić między innymi czerwony klasztor. Nieopodal Szczawnicy znajduje się wieś Jaworki, gdzie możemy zwiedzić wąwóz Homole. Jest to malowniczy szlak turystyczny widoczny wzdłóż potoku Homole. I tu ciekawostka: W tych pięknych okolicah obozu został nakręcony film Janosik. Nieco dalej od Szczawnicy znajduje się Czorsztyn i Nidzica. W Czorsztynie możemy zwiedzić ruiny słynnego zamku z powstania Kostki Napierstkiego. Natomiast w Nidzicy znakomicie zachowany zamek z trzynastego wieku. U stóp zamku kilka lat temu została wybudowana zapora wodna. We wszystkich tych miejscach byłem osobiście. Razem z rodzicami i bratem chodziliśmy po górach, pływaliśmy spływem Dunajca i podziwialiśmy piękno pienińskich gór.

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Z PAMIĘTNIKA PACJENTA... ''Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek Jest ta chwila na Dramat co nie mieści się w Sło wie... Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem Jest ta chwila na Dramat który bywa Milczeniem... Między Krzykiem a Ciszą Między Tłumem a Pustką Jest ta chwila na Dramat Jak Modlitwa Jak Lustro...'' I czegokolwiek by o tym nie Sądzić - cytat powyższy Barbarze Blida poświęcam Niepojętą Śmiercią Zatrzymany Pacjent Z PAMIĘTNIKA TERAPEUTKI... Ojcze, który Jesteś w niebie - Ty, który mieszkasz w otchłani nieziemskiego wyciszenia... Proszę, abyś mnie chronił i obdarzył swoim ukojeniem Bądź wola Twoja - bo przecież Ci ufam Bo już się nie boję, choć wszystko na co dzień takie trudne... Zbyt wiele dróg do wyboru i zbyt wiele szans do zaprzepaszczenia Zbyt wiele pytań i za mało odpowiedzi... Dlatego właśnie Ojcze - Niech będzie wola Twoja... Ty - Który tak chętnie mi wybaczasz - nie pytając czy ja także... Który Odpuszczasz moje grzechy - rzucając je w otchłań niepamięci Nie wódź mnie na pokuszenie, bycia inną niż jestem. I na zatracenie swoich uczuć. Bo przecież Ci ufam Ojcze - wierząc w Twoją obecność we wszystkim co robię... Terapeutka ZMIANY BARWY W PO LICJI W Polskiej Policji po raz pierwszy od kilkunastu lat szykują się zmiany. Zmiany te mają dotyczyć głównie kolorystyki umundurowania jak i radiowozów, oraz mają przybliżyć standardy Uni Europejskiej. Wszystkie nowe radiowozy i ubiór policjantów przekształci się z kolou niebieskiego na odcień o srebrnym kolorze. W artykóle zamieszczonym w AUTO-ŚWIAT czytamy, że radiowozy które trafią w najbliższym czasie do polskiej policji będą miały kolor srebrny i zostaną oznakowane pasem niebieskiej folii odblaskowej z białymi elementami prostokątnymi umieszczonymi na dolnej i górnej krawędzi każdego pasa. Odblaskowy napis POLICJA umieszczony będzie po bokach pojazdów na masce oraz z tyłu. Zmiana barw jest zgodna z zaleceniami unijnymi. W krajach wspólnoty takie oznaczenia radiowozów będą stopniowo ujednolicane. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeńsywa zarówno policjantów jak i zwykłych obywateli. Srebrny lakier jak i mundór zapewnić mają lepszą widoczność nocą oraz w większym stopniu odbijać światło nadjeżdżających samochodów. Sylwo

9 N ASZ BIUL ETYN PAN JÓZEF PREZENTUJE Str. 9 Pan Józef Zubrzycki, wieloletni redaktor Naszego Biuletynu, nie jest już pacjentem naszego szpitala. Nie mniej jednak w dalszym ciągu pragnie współtworzyć biuletyn. Nie dość na tym, ideę pisma przedstawia innym osobom, których prace będziemy prezentować w tym dziele. Uwaga palacze Gdy Cię melancholia ogarnie, I co niektóre myśli zasmucą, Wyrywasz się na palarnię I pełnym oddechem strzelasz sobie w płuco. Gdzieś masz medialne ostrzeżenia, Uważasz, że żadne z nich Cię nie dotyczy. Ty tylko odczuwasz potrzebę zapalenia. O skutkach nie myślisz, to się nie liczy. Ty w kłębach dymu przywykłeś przebywać, Nasączać nimi oddech, ubranie i ciało. W jego oparach życie rozpatrywać, A nałóg wciąż woła: mało, mało, mało. Nie myślisz, że może rak już roztoczył swe macki, Może już zaczął do płuc Ci się dobierać. A jutro na rynek rzucą nowe paczki, Więc ktoś to kupić musi i będzie je otwierać. Aż w płucach odczujesz dziwne kłucie I pójdziesz zbadać ten fakt. Rozpocznie się uporczywe krwioplucie, A lekarz powie Ci tak: Ach nowotwór, jaki cudny, Jaki piękny duży rak. Z nami przeżyjesz chwile trudne, Nim Cię w końcu trafi szlag. Rak się rozwija i rośnie, Lewego płuca już brak. Przerzutki skaczą radośnie I mówią do Ciebie tak: Ach nowotwór jaki cudny, Jaki piękny duży rak. Z nim przeżyjesz chwile trudne Nim Cię w końcu trafi szlag. W przełyku wywiercą Ci dziurkę. Będziesz krzyczał: Pomóż Boże! Do niej wetkną sprytną rurkę, A morfinka Ci już nie pomoże. I tak zakończy się Twoja niewola i dymu łaknienie, Nad którą trudno jest Ci zapanować. Aż w któryś dzień nastąpi wielkie zdziwienie, Bo śmierć nie zechce z Tobą pertraktować. PALENIE SZKODZI - napisy głoszą. Ale skoro tym się nie wzruszasz, Uwzględnij Tych, co go nie znoszą, Skoro zapalić już musisz. Raz Piratem, raz Malborem, Czy też delektując się Fajrantem, Trzymasz bliźnich pod terrorem, No i zdrowie puszczasz kantem. Józef Zubrzycki Modlitwa I W pragnieniach jesteś na wyciągniecie dłoni I ocierasz moja łzę. Wiesz, ze ta łza tak bardzo boli, A starcie jej nie przynosi ulgi. Ulgę można sprawić łagodnością I cichym wieczorem. Na powrót zanurzymy się gdzieś, W otchłań zapachu, Rytmem serca i tanga. Zatańczmy raz jeszcze I zapomnijmy się w tańcu. Pulsuje rytm, Każda cząstka w nas tańczy. Może ten taniec nie skończy się nigdy? A jeśli kiedyś spotkamy się znów, W jakimś czasie nieokreślonym, Gdzieś na granicy wszechświata, Jeśli poprosisz mnie do tańca, Który będzie zarazem modlitwą. Raz jeszcze zatańczę I modlić się będę żarliwie. Wolność i udręka Alina Fediuk Stoję u zbiegu ulic dwunastu, Z których każda prowadzi do jednego Apostoła. Nie jestem Mesjaszem, On wiedział kim był Judasz. Chcę zrobić krok, w którąś z nich. Mówią - pierwszy krok jest najtrudniejszy - to takie banalne stwierdzenie. Czas mija ustawicznie, Monotonnie mija. Decyzja, idę. Mam nadzieję, że ktoś idący po moich śladach Nie dojdzie do zdrajcy. Za szybą! Alina Fediuk Za szybą z cienkiego szkła - jesteś mój. Za szybą pragnień - byłeś, jesteś, będziesz. Zastanów się. Co będzie z naszą przyszłością? Alina Fediuk

10 Str. 10 N ASZ BIUL ETYN S P O R T Wiadomości: Komitet wykonawczy Europejskiej Federacji Piłki Nożnej przyznał Polsce i Ukrainie organizację Mistrzostw Europy w 2012 r. Mam nadzieję, że czasu nam wystarczy. Puchar Polski w siatkówce męskiej zdobyła Skra Bełchatów. W Strasburgu na Mistrzostwach w Podnoszeniu Ciężarów w wadze do 94 kg złoty medal zdobył Szymon Kołecki podnosząc w sumie 395 kg. W wadze 105+ nasz rodak P. Najdek zajął trzecie miejsce. W polskiej lidze żużlowej prowadzi Wrocław przed Lesznem i Bydgoszczą. Duńczyk Nicki Pedersen zwyciężył w GP Europy rozgrywanych we Wrocławiu. Najlepszy z Polaków J. Hampel zajął dopiero dziewiąte miejsce. Jaguś był jedenasty, a Gollob piętnasty. * * * * Na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie pierwsze miejsce zdobyła drużyna Kanady. * Kibic Formuła 1 W czwartym wyścigu Formuły 1 rozgrywanym w Hiszpanii, Robert Kubica zajął dobre czwarte miejsce. Wygrał Felipe Massa z Ferrari. Liderem wyścigów został Lewis Hamilton. Kolega Kubicy, Heidfeld po błędzie obsługi i problemach ze skrzynią biegów nie ukończył wyścigu. Oby szczęście nie opuściło Roberta. Unkel ze Szwarcwaldu ENTER TH E GAME -TA ZABAWA NAPRAWDĘ WCIĄGA Witam! W tym numerze mam do przedstawienia może nie spektakularną i widowiskową pod kątem jak i w aspekcie szaty wizualnej grę, która z całkowitą pewnośćią pomimo powyższego jak i zarazem interpretacji poprzez pryzmat zaawansowania graficznego przez krytyków od siedmiu boleści i obieraniu przez takich osobników stanowczego stanowiska iż najistotniejszym detalem i elementem składowym tworzącym siłę gry jest jej wygląd, dlatego też owa do kiepskich należy -(takie komentarze do kosza wrzuć), zasługuje na miano co najmniej dobrej jak i za razem niezwykle spójnej z realiami które odtwarza.a mowa tutaj o klimacie lat niosących nad głowami naszych dziadków więcej materiałów wybuchowych niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić,wkomponowanych w powszechnie znany, lubiany wręcz kóltowy tytół MEDAL OF HONOR (z psx-a ma się rozumieć). Z krótsza z Jimmym(głównym bohaterem ) po raz pierwszy spotkaliśmy się w chwili premiery świetnej szczelaniny fpp jaką niewtpliwie jest Medal, osadzonej oczyweiście w realiach 2 wojny światowej. Jak przystało na twardego trepa Jimmy chyba ani razu sie nie odzywa ani nie pokazuje umęczonej działaniami wojennymi facjaty. Po prostu bez szemrania wykonuje powieżone mu zadania z których większość można określić mianem samobójczych. Jego zaufanymi współtowarzyszai niedoli były karabiny, pistolety, snajperki, wyrzutnie rakiet oraz kostki trotylu. Dzielnemu wojakowi pomagaliśmy wysadzać wielkie łodzie podwodne, pociągi, radary oraz fabryki ciężkiej wody w mroźnej i zaśnieżonej Norwegii. Jednak Jimmy nie był jedynie człowiekiem demolką - gdy zaszła potrzeba potrafił rozminować most albo wcisnąć się w wrogi mundur, by legitymując się porzyczonymi dokumentami przedzierać się przez budynki obsadzone strażą w celu wykradania tajnych planów oraz wykonywania zdjęć pilnie strzeżonych obiektów. W niektorych misjach przyszło mu nawet odbijać kompanów z rąk wroga, a i porywanie odrzutowców nie było mu obce. Porucznik Patterson nie był jednak do końca bezinteresowny. Za bezlitosne dziesiątkowanie wroga nagradzano go wieloma orderami z których najważniejszym był Medal Of Honor. Bez wątpienia jest to bohater inny niż reszta. Ale czyż przez to nie jest wspanialszy? ZACHAR

11 NASZ BIULETYN Maj 2007 r. Str. 11 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej /rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania/. JEŻELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel POTRZEBUJESZ POMOCY W OPIECE NAD OSOBĄ CHORĄ PSYCHICZNIE, Z NIEDOROZWOJEM UMYSŁOWYM LUB CHOROBĄ ALZHEIMERA Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel lub Zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Zapewniamy dwa darmowe posiłki (śniadanie i obiad). Skierowanie możesz uzyskać od lekarza psychiatry, rodzinnego lub neurologa. BIBLIOTEKA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbio ru. Ofe rujemy powieści hi sto ryczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieżową. Na miejscu działa czytelnia, w której można przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka mieści się naprzeciw kuchni. Wypożyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypożyczających wyłożone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Zapraszamy! GABINET PSYCHOLOGICZNY TERAPIA DZIECI I RODZINY mgr Janusz Kuraś psycholog - psychoterapeuta Rybnik Niewiadom tel ul. Ks. P. Skargi 10 kom REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UŻYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU NASZEGO BIULETYNU Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini ul. Gliwicka Rybnik tel Klub Pacjenta Czynny codziennie od W soboty od CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 4 Rybnik, ul. B. W. Politycznych 3 Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Tel , Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: /oprócz sobót i niedziel/ w godz PRAKTYKA LEKARSKA Lek. med. Eugeniusz Karchut PSYCHIATRA wizyty w miejscu zamieszkania pod tel Recepty Refundowane NFZ

12 Str. 12 N ASZ BIUL ETYN Wpływ odżywiania i używek na zdrowie człowieka cz. I Zasiadanie do stołu jest jednym z najprzyjemniejszych momentów całego dnia. Często jednak zadajemy sobie pytanie, czy to, co się na nim znajduje, sprzyja zdrowiu i wpłynie korzystnie na nasz organizm?, czy może jednak zaszkodzi mu? Właściwe odżywianie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu, a także do odbudowy tkanek, mięśni i kości. Organizm nie jest w stanie sam wytworzyć wszystkich składników odżywczych. Dlatego też bardzo istotne jest prawidłowe żywienie człowieka, czyli według Ziemlańskiego S. (1998, s. 26) dostarczenie organizmowi takich ilości i takiego doboru produktów spożywczych, które odpowiadają w optymalnym stopniu zapotrzebowaniu człowieka na energię i niezbędne składniki pokarmowe. Aby ten warunek mógł być spełniony sposób żywienia powinien być dostosowany do wieku, płci, okresu rozwojowego, ciężaru (masy) ciała, a także wielu warunków środowiskowych. Wiadomo, że na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka duży wpływ ma to, czym i jak się odżywiamy. Jednak jak można zauważyć rozwój współczesnej cywilizacji oraz przyzwyczajenia żywieniowe współczesnego człowieka przyczyniają się w znacznym stopniu do tego, że nie zawsze zwracamy uwagę na wartości odżywcze, jakie są nam potrzebne do prawidłowego rozwoju naszego organizmu jak i utrzymania go w dobrym zdrowiu. Niedobór jak i nadmiar poszczególnych składników odżywczych oraz zbyt częste i pochopne korzystnie z rozmaitych używek może doprowadzić w konsekwencji do rozmaitych chorób jak i niedomagań naszego organizmu. Niedożywienie organizmu może prowadzić do wyniszczenia i zbyt dużego wychudzenia, czyli spadku masy ciała, a w konsekwencji być przyczyną anoreksji lub nawet śmierci, natomiast spożywanie jedzenia w nadmiarze i bez ograniczeń może przyczynić się do wzrostu masy ciała, co przejawia się nadwagą lub otyłością wraz z towarzyszącymi im zaburzeniami. Jak można zaobserwować i usłyszeć w środkach masowego przekazu jedną z najczęstszych chorób współczesnej cywilizacji i poważnym problemem społecznym jest otyłość czyli stan, którego główną cechą jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest nieprawidłowy i zły styl życia (człowiek przybiera na wadze, gdy je za dużo, a zbyt mało czasu poświęca aktywności ruchowej). Jak pisze Ziemlański S. (1998, s. 16) rozwój otyłości stanowi ryzyko wcześniejszej śmierci, a także wielu chorób np. cukrzycy typu II dorosłych, zaburzeń rozrodczych, miesiączkowania, chorób układu sercowo naczyniowego, szczególnie niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, wylewu krwi do mózgu oraz choroby stawów. Otyłość często wiąże się z wcześniejszym występowaniem miażdżycy, a także chorób pęcherzyka żółciowego. Kolejnymi skutkami złego odżywiania może również być próchnica zębów spowodowana nadmiernym spożywaniem cukrów i słodyczy oraz łamliwość kości, będąca wynikiem osteoporozy, w której zmniejsza się gęstość kości. Istnieje wiele czynników determinujących zmniejszenie gęstości kości (niedobór estrogenów, siedzący tryb życia, palenie papierosów, alkohol, leki oraz małe spożycie wapnia) Ziemlański S. (1998, s. 14). W celu zapobiegania wystąpieniu tego typu chorobom bardzo ważny jest zdrowy sposób odżywiania, zerwanie z nałogami, rzucenie palenia tytoniu, ograniczenie picia napojów alkoholowych oraz regularne ćwiczenia fizyczne. Aby upewnić się, że nasz sposób odżywiania jest prawidłowy i spożywamy wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki odżywcze należałoby się zapoznać z piramidą zdrowia, którą przedstawia poniższy rysunek. Piramida powinna stanowić podstawę wiedzy o prawidłowym sposobie odżywiania. Piramida zdrowia W przyszłym miesiącu dalsza część artykułu, oraz interpretacja Piramidy. Bartosz Świerczek - wolontariusz

13 N ASZ BIUL ETYN Sarna-koziołek Str. 13 W pewne wiosenne popołudnie w 2002 r. Przyjechał do mnie pewien znajomy emerytowany leśniczy. Wysiadł z samochodu koło bramy wjazdowej do garażu. Na tylnym siedzeniu przyjechały z nim jeszcze 2 osoby, które trzymały na kolanach jakieś zawiniontko. Leśniczy wysiadł z samochodu i podszedł do furtki prosząc mnie abym się zbliżył. Gdy podszedłem bliżej zapytał mnie czy nie wziąłbym na wychowanie młodą sarenkę - koziołka, gdyż on nie ma warunków aby zatrzymać go u siebie z powodu małego ogrodu. Potem opowiedział mi jakim sposobem to młodziutkie stworzenie znalazło sie w jego posiadaniu. Otóż podczas jednego ze spacerów w okolicznych lasach zauważył małego oseska sarny w zaroślach w wysokiej trawie. Stwierdził, iż sarenka była skrajnie wyczerpana, prawdopodobnie porzucona przez swoją matkę. Postanowił więc zabrć małą sarnę do domu i tam spróbować ją dokarmiać. Jak postanowił tak zrobił. W domu oseska dokarmiał z butelki i tym sposobem mały rósł, następnie przeszedł na stały pokarm. Jak koziołek dorastał został wypuszczony do ogrodu. W ogrodzie jednak zaczął ogryzać młode pędy wszystkich roślin, tym samym spustoszył cały ogród. Tego jednak było już za wiele i jego właściciel postanowił oddać go do ogrodu zoologicznego. Tam niestety nie chciano go przyjąć, w tych okolicznościach ze względu na rozmiar mojego ogrodu postanowił przyjechać do mnie z propozycją oddania mi sarenki na własność. Mimo, iż pracowałem, przyjąłem małego z całym bagażem odpowiedzialności za niego. W przydomowej drewutni uprzątnąłem jeden kącik i wymościłem mu legowisko. Z domu przyniosłem 2 miski, jedna na wodę drugą na pokarm. Ode mnie otrzymywał wszystkie odpadki roślinne z kuchni, suche pieczywo oraz marchewkę i ziemniaki. Syty opuszczał swoje legowisko i szedł do ogrodu, gdzie znajdywał wysoką trawę nadającą się do jedzenia. Gdy koziołek osiągnął wiek 1 roku zaczęły wyrzynać mu się rogi, które pokryte były cienką warstwą skóry. Ta widocznie mu przeszkadzała gdyż chodził po ogrodzie i ocierał rogi o co grubszy konar drzewa. Tak ścierana skórka zwisała mu na głowie w postaci pokrwawionych strzempów aż do momentu wyschnięcia, nastepnie sucha odpadała. Filip, bo takie otrzymał imię, z każdym miesiącem mężniał, przybierał na wadze, rósł również na wysokość, sięgał mi już do bioder. Gdy wracałem z pracy będąc blisko domu wołałem go po imieniu, reagował na swoje imię przybiegając do furtki. Na powitanie dostawał wafelki andrutów, które stały się jego przysmakiem z lubością chrupane. Zauważyłem, zmiany w jego zachowaniu, gdy wyrosły mu krótkie odgałęzienia od pnia rogów poprostu dorastał i stawał się agresywny. Objawiało się to tym, że zaczął się ocierać rogami o moje nogi spuszczając nisko głowę jakby do ataku. Pewnego razu przyjechał do mnie poprzedni właściciel Filipa, który beztrosko wszedł na posesję. Zauważył to Filip i zaczął przygotowywać się do ataku tzn. strzygł uszami, fukał i opuścił głowę. Człowiek ten widząc to zaczął wołać Filipa po imieniu, lecz wołanie nie skutkowałoi Filip zaatakował gościa rogami. Ten broniąc się wycofał się tyłem za furtkę. Wydarzenie to uświadomiło mi, że sprawa jest poważna i Filip w obronie własnego terytorium będzie również mnie traktował jako konkurenta, co też się póżniej stało. Zaatakował mnie pewnego razu delikatnie popychając mnie rogami, gdy go odepchnąłem on z rozbiegu chciał mnie uderzyć z byka. Mnie nie pozostało nic innego jak złapąć go za rogi, wziąć kij i odpędzić go od siebie. Lecz problem pozostał Filip poprostu dojrzał. Przekonałem się, iż nie można dzikie zwierze udomowić gdyż jego silne instynkty na to nie pozwalają. Kilka miesięcy póżniej problem z Filipem rozwiązał się sam, kiedyś pewnego dnia wracając z pracy nie zastałem Filipa w ogrodzie, do dzisiaj nie wiem co się z nim stało. Czy przeskoczył ogrodzenie czy też został uprowadzony przez kłusowników? Cyklista Kalejdoskop rocka i hard rocka Dzisiejszym 50 latkom i starszym, oraz młodej generacji, interesującym się muzyką, chcę przybliżyć moim zdaniem najlepszy zespół grający ciężkiego rocka, a mianowicie Black Sabbath (czarny sabat czarownic). Zespół powstał w 1967 r. i nosił wówczas nazwę Earth (ziemia). Od 1969 r. przyjęto nazwę Black Sabbath (od filmu grozy). Zespół początkowo grał w klubach RFN, gdzie zdobył dużą popularność, wzorując się na grze takich zespołów jak Cream czy Led Zeppelin. Grupę stanowili: Ozzy Osbourne, Tanny Jomi, Geezer Butter i Bill Wand. Członkowie zespołu urodzili się w biednych rodzinach robotniczych. Początkowo ich kompozycje i technika gry niczym ich nie wyróżniała i nie była zbyt ambitna. Mimo to ich pierwsza płyta zrobiła wrażenie na fanach rocka. Dopiero płyta Paranoid przyniosła grupie uznanie. Utwory tej płyty wyrażały zagubienie człowieka w świecie zabieganym i zagrożonym wojną. Późniejsze przeboje charakteryzowały się czarnym, demonicznym charakterem. Pierwszych 9 płyt, gdy wokalistą był Osbourne, na trwałe zapisało się w kanonach muzyki. W 1979 Ozzy rozstał się z zespołem, Kolejni wokaliści to Ronnie James Dio z Rainbow i Jon Giliam z Deep Parple. Z kolejnym nowym wokalista grupa wkrótce zawita do Polski. c.d.n. Diabły w opałach Interesuję się przyrodą i chętnie czytam National Geographic. W jednym z numerów trafiłem na ciekawy artykuł o Diabłach Tasmańskich. Pod koniec XX wieku na wybrzeżach i w lasach Tasmanii żyło ok tyś tych niezwykle interesujących zwierząt. Niestety obecnie jest ich coraz mniej i to wcale nie za przyczyną człowieka, który zazwyczaj stoi za tego typu sytuacjami. Diabły chorują na tajemniczą chorobę nowotworową deformującą pyski i szyje. Na początku XX wieku człowiek prawie wybił wszystkie Diabły Tasmanskie, ale dzięki swej niezwykłej żywotności ich populacja się odrodziła. Miejmy nadzieję, że i tym razem obronią się, przy pomocy człowieka. J. K.

14 Str Dusza N ASZ BIUL ETYN Paźdz Maj 2007 ierni r. k 2004 r. Z POEZJĄ NA TY Wspomnienie Gdy jedna dusza odchodzi, Drugi człowiek się rodzi. Wiem, że kiedyś przychodzi, By posłuchać śpiewu ptaków. Samotność Bernadeta Każdy dzień, ta sama monotonia, Puste dnie. Godzina za godziną mknie, Nic nie warte minuty. Okropna samotność - pożeracz duszy. Pragnienie miłości - nigdy niezaspokojona tęsknota. Wieczny strach skradający się po kątach, Tak cicho, cichuteńko otacza mnie, Zamyka w ciasnej klatce lęku. Tak trudno żyć bojąc się własnego cienia, Bojąc się życia. Malutka Ja pogrążona w morzu rozpaczy i cierpienia. Nieme krzyki... Bezgłośny płacz... Lęk, lęk, i lęk... Stary tapczan Promyczek Stary tapczan stoi u mnie w domu, Jest szary i zniszczony, Sprężyna mu wystaje z boku. Tyle wspomnień on przechowuje, Tyle dobrych chwil. Szkoda go wyrzucać, On jest świadkiem wielu cudownych dni. Żal tylko, że te czasy nie powrócą. Zostają tylko miłe wspomnienia I stary tapczan, który je przechowuje. Wioletta Białdyga Był maj, kwitły bzy i kasztany, Jak się poznaliśmy, mój ukochany. Poszliśmy razem przez życie. Były radości, smutki i łzy. Łatwiej było to znosić, bo byłeś Ty. Dziś już Cię niema, Odszedłeś do wieczności. Tam gdzie są nasi synowie, Gdzie spokój, radość I wiele miłości. W mym sercu na zawsze zagościł smutek i żal. Smutno mi samej i źle. Chciałabym bardzo byś zabrał mnie. Uśmiech Siostry Regina Polonka Czy to bajka, czy nie bajka, Myślcie sobie, tak jak chcecie, A ja właśnie wam powiadam Dobroć jeszcze jest na świecie. Tak się bałam tego miejsca, Myśli miałam bardzo złe. Trafiłam na szóstkę, Tak nazywa się oddział ten. Spotkałam tu w bieli miłe panie. Nie znam ich wszystkich, Bo niby skąd? Opowiem Ci dzisiaj o jednej z nich. Ma na imię Marysia. Brunetka, Uśmiechem koi największe rany, W oczach iskierki dobroci ma. Czasem przytuli, Czasem da burę, Jak ojciec dzieciom, co niesforne są. Więc jeśli problem ze zdrowiem masz, To do Marysi śmiało wal! Ona ma w sobie dobroci furę, Ona na pewno pomoże Ci. Więc jeszcze chciałabym szepnąć Ci do uszka, Jak to jest? Moja Czarna Królewno, Czy dla mnie jeszcze szansa jest? Odpowiedź daj, Proszę chociaż o gest. Regina Polonka

15 N ASZ BIUL ETYN Str NASZA GALERIA Z Galerii Pod Wieżą Zdarza się w twórczości pacjentów leczonych psychiatrycznie stosowanie czegoś takiego jak ażurowość przeźroczystość rzeczy i osób na obrazie. Mówiąc prościej, bywają rysunki i kompozycje malarskie, na których, nie wchodząc do wnętrza narysowanego domu, namalowanego budynku, można zobaczyć, np. stół, a na nim talerz, a na talerzu rodzaj potrawy, albo postać ujęta jest tak, że mimo ubioru, np. marynarki, widać serce i inne narządy, które człowiek w środku ma. Tak rysują osoby bez talentu plastycznego, a tych jest 99/100, tak też zdarza się ujmować postaci, osobom po studiach artystycznych... W takich sytuacjach terapeutycznych, na ogół, nie jest sprawą, czy ktoś nie umie rysować i nie zna zasad, np. perspektywy kulisowej (tą perspektywą w swoich przedszkolnych rysunkach intuicyjnie posługują się dzieci), czy ktoś jest artystą? Sprawą bywa to, że taki sposób plastycznego wyrażania się, jak ażurowość formy, to silna projekcja chorobowych (czy chorobliwych to zostawiam psychologom?) wizji i doznań. Kto wie, czy taki właśnie środek wyrazu plastycznego, nie jest jednym z powodów, dla którego ludzie, nawet wybitnego artystę, posłaliby do psychiatry tak płynna i niebezpieczna, zdaje się być, granica między psychotyczną wizją a artystyczną metaforą? Andrzej O buchowicz P.S. - Autorem rysunku (jakby zdjęcia rentgenowskiego przeżycia i doznania) jest multimedialny, profesjonalny artysta z Krakowa, leczony dwa lata temu w naszym szpitalu, - byliśmy umówieni na zorganizowanie mu multimedialnej wystawy w Rybniku, niestety, niedługo po

16 Str. 16 KRZYŻÓWKA Owoc palmy 2. Pisane lub mówione 3. Pora dnia 4. Karma dla zwierząt 5. Jeden ze zmysłów 6. Pismo więzienne 7. Nawóz sztuczny 8. Pewna ilość ludzi 9. Dokuczliwy owad 10. Tka sieci 11. Inaczej motyka 12. Wisi u sufitu 13. Kompletny niewypał 14. Stopień wojskowy 15. Na karku 16. Pojazd jednośladowy 17. Panie na lewo, panowie na... Kibic 23 N ASZ BIUL ETYN Witam wszystkich uczących się języka angielskiego. Na tej lekcji podobnie jak na ostatniej zajmę się często spotykanymi napisami w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Smoking Dla palących bryt. [smoukin] am. [smoukin] Staff only Wejście służbowe bryt. [staf ounli] am. [stef ounli] Tickets sold out Bilety wyprzedane bryt. [tikits seuld aut] am. [tikits sould aut] To let Do wynajęcia [tu let] Toilet <am. Rest room> Toaleta bryt. [toilit] am. [restrum] P.J. Uśmiechnij się! Czyli co Marian ma w kapeluszu? Jasiu pyta się ojca: -Tato, ile kilometrów ma Nil? - Nie wiem. - A kto to był Jan Henryk Dąbrowski? - Nie wiem. - A stolicą jakiego państwa jest Madryt? - Jasiu nie męcz tatusia - prosi matka. - Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się nie będzie pytał, to niczego się nie dowie. Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się stało, a Jasiu na to: - Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze świadectwo! Marian Plus NASZ BIU LET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C horych w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzy sztof Kutryb Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Janusz Konieczny, T. C., Wojciech Konieczny, Józef Zubrzy cki, Piotr My rcik, T. Ź., Kibic, Unkel ze Szwarcwaldu, D. W., Łukasz M., P. J., Jurek, Michał Bry ła, Dariusz Hagno, dr Mariusz Kępa, Cyklista, ZACHAR, Z. P., Marian, Sy lwo. Druk: Kry sty na Przy bylska, Maciej Frydecki. Kolportaż: oddział IX, tel w. 176, nakład: 250 egzemplarzy.

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA

DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA DZIECKO Z ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA Odżywianie jest ważną sferą w życiu każdego człowieka. Różnorodne przeżywane przez nas stresy są częstym powodem utraty apetytu, podjadania lub nadmiernego apetytu. Różne

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety

Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Mały przewodnik po zdrowiu kobiety Poradnie dla kobiet w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Skåne DOKĄD MAM SIĘ UDAĆ? CZY BĘDĘ MIAŁA BLIŹNIAKI? CZY TO DLA MNIE DOBRE? CZY TO NORMALNE? CZY TO JEST PŁATNE?

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części.

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. ANKIETA Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. Bardzo proszę, abyś czytał/a uważne i udzielił/a odpowiedzi na wszystkie

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail. 1 ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.com Zapisuję do Przedszkola Niepublicznego UNIVERSUS w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. Dzieci z natury są spontaniczne i mało krytyczne. Trudno im również ocenić jak powinny zachować się w danej sytuacji, aby były bezpieczne. Nasze

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. Program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Motto. Wszystko ma swoje przyczyny i sens. Wojciech Zinka

Motto. Wszystko ma swoje przyczyny i sens. Wojciech Zinka Dzień dobry! O mnie Nazywam się Wojciech Zinka i jestem wariatem Na schizofrenię zachorowałem w roku 2004, w wieku 22 lat Opowiem jak szaleństwo zmieniło moje życie Motto Wszystko ma swoje przyczyny i

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Główna myśl: Pan Jezus chce być blisko każdego z nas. Tekst: Mt 3,13-17: Chrzest Jezusa Wiersz:

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12)

Grzech psuje. Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Spotkanie 2 Grzech psuje moją przyjaźń z Bogiem Wszyscy odstąpili od Boga, wszyscy popełnili zło. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (List do Rzymian 3, 12) Dobra Nowina głosi, że Bóg

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI.

Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich II. Zamek Lubomirskich III IV. Rynek w Rozwadowie, kościół farny VI. Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich Park Charzewicki I. Wzdłuż obrzeża parku biegnie długa aleja. Drzewa jakiego gatunku rosną w większości po obu jej stronach? Zasugeruj jakim celom owa aleja mogła służyć?

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Za paleniem i papierosami. Nr. Co przemawia za Jest to dla mnie ważne. Racjonalnie patrząc:

Za paleniem i papierosami. Nr. Co przemawia za Jest to dla mnie ważne. Racjonalnie patrząc: Poniżej przedstawiamy Ci za i przeciw paleniu papierosów. Są to argumenty wysuwane przez samych palaczy i ekspalaczy. Zostawiamy Ci miejsce na Twoje propozycje. Prosimy, byś ustosunkował się do tych opinii-

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania -

Zaburzenia odżywiania - Zaburzenia odżywiania - - rozpoznanie, objawy, leczenie Dorota Zatorska - Stempin 2012 1 Zaburzenia odżywiania - objawy, rozpoznanie, leczenie " Ciało ma znaczenie, ale kiedy dochodzimy do tego, co u

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

ANKIETA ADOPCYJNA. Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. ANKIETA ADOPCYJNA Prosimy o szczere, wyczerpujące odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Celem tej ankiety jest: 1. określenie Państwa możliwości, jako przyszłych Opiekunów, 2. określenie warunków,

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf Ankieta I Drogi Uczestniku! Witamy i cieszymy, że przyszedłeś na zajęcia w ramach Programu Kumulacja Aktywności. Chcemy aby program był powtarzany co roku dlatego ważne jest abyśmy dokładnie przeanalizowali

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE CELE: 1. Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. 2. Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

MISJA PRZEDSZKOLA W NASZYM PRZEDSZKOLU

MISJA PRZEDSZKOLA W NASZYM PRZEDSZKOLU MISJA PRZEDSZKOLA Nasze Przedszkole Mały Piekarczyk istnieje po to, by towarzyszyć dziecku w jego indywidualnym rozwoju ku przyszłości poprzez stwarzanie bezpiecznego, życzliwego i akceptującego otoczenia,

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych

Życzenia na Chrzciny od Rodziców Chrzestnych od Rodziców Chrzestnych Na pamiątkę wielu łask Bożych życzą Rodzice Chrzestni. Bądź pełny wiary i nadziei, a miłość Boża niech wypełni Twoje serce. Wielu łask Bożych i nieustającej opieki aniołów życzy

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA POSTU Laetare Główna myśl: Pan Jezus jest jak codzienny chleb Tekst: Jan 6,47-51 Jezus chlebem żywota Daniel 6, 8-12 Zazdrość satrapów Dzieje Apostolskie 2,22-41;2,42-47

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej Płock 2012 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo