SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje Austria, Włochy Rzymskie wakacje włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże Włochy, Francja Słynne wybrzeża Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja, Hiszpania, Szwajcaria Dzisiaj Londyn, jutro Paryż Anglia, Francja Trzy stolice Europy Benelux, Francja Od Madrytu po Lizbonę Hiszpania, Portugalia Bułgarskie kurorty bułgaria Chorwackie delicje chorwacja Chorwacki raj chorwacja Antyczna przygoda grecja, Węgry Antyczne stolice grecja Wakacje na lodowcu czechy, Austria Słowackie krajobrazy słowacja, Austria, Węgry Na afrykańskim lądzie afryka Północna Z wypadem do Heide Parku Świnoujście Pierwsze kolonie nad morzem pobierowo Moje pierwsze kolonie tleń Odbij od brzegu kołobrzeg Wakacyjne smerfowanie jastrzębia Góra Śpiewaj i tańcz ostrowo Wakacje z magią krynica Morska Szwajcaria Kaszubska Wdzydze Kiszewskie Śladami polskich olimpijczyków ostróda W krainie wilka polańczyk Mali taternicy ząb Zdobywcy dwutysięczników ząb Beskidzka przygoda Szczyrk Przygoda w Górach Stołowych Lewin Kłodzki Śladami Ducha Karkonosza Karpacz Łowcy przygód...34, 35...Jagniątków Górskie wędrówki szklarska Poręba Wakacje pod żaglami węgorzewo Rejs żeglarski mazurskie Jeziora Obóz windsurfingowy ryn Trasy antenowe - zagranica...40 Trasy antenowe - kraj...41 Warunki uczestnictwa...42 Dariusz Nowicki - sędzia Taekwondo na Olimpiadzie w Pekinie Nasza kadra Wspólpracujący z naszym biurem trener i wychowawca młodzieży doceniony przez organizatorów Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 O nas Prezentujemy ka ta log LA TO W tym sezonie przygotowaliśmy kilka nowych, ciekawych propozycji: wakacyjne smerfowanie w Jastrzębiej Górze, sportową olimpiadę w Ostródzie, obóz windsurfingowy w Rynie, a dla poszukiwaczy przygód wspaniałą zabawę w Jagniątkowie. To w kraju, a za granicą możecie być dzisiaj w Londynie, jutro w Paryżu, a nawet w Madrycie i Lizbonie lub postawić stopę na afrykańskim lądzie. Już dzisiaj dokonaj wyboru i przeżyj z nami wielką wakacyjną przygodę. TWÓJ WA KA CYJ NY PRZY JA CIEL Win ter ne cie Za pra sza my do od wie dza nia na szych stron Odnajdą Państwo tam ak tu al ną ofer tę z ter mi na mi i ce na mi, po roz ma wiają z kon sul tan tem (do rad cą). Wy ślą Państwo za py ta nie e-m ail lub zło żą za mó - wie nie. Po łą cze nia an te no we Dla wszyst kich na szych wy jaz dów utwo rzy li śmy bo ga tą sieć po łą czeń an te no wych z kil ku na stu miast w ca łej Pol sce. Szcze gó ły na stro nie Odwołanie im prezy Smut ne, ale praw dzi we. Nie ste ty, zda rza się, że im pre za nie do cho dzi do skut ku. W ta kim przy pad ku od lat sto su je my za sa dę, iż pro po nu je my Pań stwu in ną ofer tę. DO JAZD ZOR GA NI ZO WA NY POD OPIEKĄ PILOTÓW TRANZYTOWYCH Augustów Białystok Bydgoszcz Elbląg Gdańsk Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódz Olsztyn Poznań Rzeszów Radom Słupsk Szczecin Toruń Warszawa Wrocław miej sca zbió rek i ta be la do płat na stronie LEGENDA zakwaterowanie wyżywienie transport wyjazdy świadczenia w cenie wydatki programowe uwagi in for ma cja o miej scu i go dzi nie od jaz du, te - le fon ko mór ko wy do pi lo ta tran zy to we go zo sta nie po da ny na 5 dni przed roz po czę - ciem im pre zy, zbiór ka uczest ni ków na 30 mi nut przed od - jaz dem w bu dyn ku dwor ca PKP obok in for - ma cji ko le jo wej (pi lot tran zy to wy bę dzie po sia dał ta blicz kę z na zwą miej sco wo ści wy po czyn ku), ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nia do jaz du dzie ci z in nych miejsc w Pol sce pod opie ką pi lo tów tran zy to wych przy gru pie min. 6-oso bo wej. Wy so kość do płat zo sta nie po - da na z chwi lą zgło sze nia uczest ni ka na ko lo - nie lub obóz. KONTAKT Z NAMI

3 obóz mło dzie żo wy lat AUSTRIA WŁOCHY Adriatyckie atrakcje WIE DEŃ, RZYM, ASYŻ, WE NE CJA To 4 dni wypoczynku i wspaniałej zabawy nad Morzem Adriatyckim, w parkach rozrywki, na plażach i w basenach Riwiery. Kolejne atrakcje to zwiedzanie Rzymu i Watykanu, Asyżu i Wenecji. Całość rozpoczniemy wizytą w Wiedniu i zabawą na Praterze. Na Riwierze Adriatyckiej będziemy w okolicach Rimini stolicy Emilii Romanii, miasta u podnóża góry Tytano, słynącego z atrakcji turystycznych i będącego doskonałą bazą wypadową do organizacji wycieczek po bogatym w historię regionie. Hotele** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położone około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriatykiem. Pierwsze świadczenie we Włoszech obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Rozrywki Mirabilandia + Mirabilandia Beach) + przewodnicy + metro w Rzymie + transfery Wenecja + wjazdy do miast około 55 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). 3 Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie zabytków Ringu m. in. Parlament, Hofburg (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski, wzgórza Lasku Wiedeńskiego Kościół św. Józefa, Grinzing. Nocny przejazd do Włoch, Dzień 3: przyjazd na Riwierę Adriatycką w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, Dzień 4 7: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, gry, zabawy sportowe, czas na spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej, wycieczka autokarowa do Republiki San Marino Antyczna Ziemia Wolności. Spacer na Górę Monte Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji i średniowiecznych zamków San Marino, wycieczka do Mirabilandii największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. Fantastyczny świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (wstęp płatny indywidualnie). Tonąca w zieleni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów tematycznych: Bimboboli atrakcje dla dzieci, Adventureland atrakcje przygodowe, La citta di Sian Ka an atrakcje w Krainie Majów, La vecchia Europa tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek, Motorworld pojazdy wodne, drogowe i szynowe, Dolcevita Studios miasteczko filmowe, wycieczka do Mirabilandii Beach, Dzień 8: śniadanie, wyjazd do Rzymu. Po drodze zwiedzanie Asyżu, w programie: Bazylika św. Franciszka, spacer uliczkami średniowiecznego miasteczka. Przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Rzym starożytny: Forum Romanum i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, przejazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin). Transfer Giudeccą do Placu św. Marka. Zwiedzanie Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów (z zewnątrz) wraz ze słynnym Mostem Westchnień, Wieży Zegarowej, Dzwonnicy. Spacer do Mostu Rialto. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 11: zakończenie obozu. CE NA: 1595 zł OITA1/ OITA2/ OITA3/ OITA4/ OITA5/ OITA6/ OITA7/ OITA8/

4 WŁOCHY obóz mło dzie żo wy lat Rzymskie wakacje RZYM, WATYKAN, POMPEJE, RIMINI, GARDALAND To fantastyczna propozycja dla tych z Was, którzy chcą poznać wspaniałości architektury i historii Wiecznego Miasta, zakątki Kampanii z ruinami starożytnych Pompei, być na Monte Cassino i w stolicy włoskiej Riwiery. Będą też kąpiele w Morzu Tyrreńskim, gry, zabawy, a na końcu szaleństwa nie z tej ziemi w Parku Rozrywki Gardaland. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd autostradą przez Alpy Austriackie. Nocny przejazd przez Włochy, Dzień 3: przyjazd do Lacjum (okolice Rzymu) w godzinach rannych, wypoczynek nad morzem. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 5: śniadanie, przejazd do Rzymu, audiencja generalna u Ojca Świętego Benedykta XVI (jeżeli przebywa w Rzymie), zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra, Groty Watykańskie z grobem Ojca Świętego Jana Pawła II, spacer: Plac Navona, Panteon, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, gry i zabawy sportowe, kolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, przejazd do Kampanii, zwiedzanie Pompei starożytnego miasta zasypanego popiołami Wezuwiusza w I wieku n.e. i Monte Cassino: Klasztor Benedyktyński, Cmentarz Polski, Muzeum Historii Bitwy o Monte Cassino. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie, przejazd i zwiedzanie Rzymu starożytnego: Forum Romanum, Koloseum, Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Kapitol, Lateran, Bazylika św. Jana. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, przejazd do Rimini, spacer po stolicy Riwiery, kolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nadziemnych i podziemnych, szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: zakończenie obozu. Hotele ** pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki dziennie we Włoszech. Dodatkowy obiad w dniach 3, 4, 6, 9. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Rozrywki Gardaland) + przewodnicy + metro w Rzymie + wjazdy do miast około 65 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OITR1/ OITR2/ OITR3/ OITR4/ CE NA: 1695 zł 4

5 obóz mło dzie żo wy lat WŁOCHY FRANCJA Liguria i lazurowe wybrzeże WIE DEŃ, CAN NES, MO NA CO, MON TE CAR LO, ME DIO LAN, WE RO NA, GAR DA LAND Kto z Was nie sły szał o Ge nui, San Re mo, Can nes, Ni cei, Mo na - co czy Mon te Car lo? To wszyst ko umie ści li śmy w jed nym pro - gra mie pro po nu jąc Wam kil ka nie za po mnia nych dni na wło skim Wy brze żu Li gu ryj skim i słynnym fran cu skim La zu ro wym Wy - brze żu. Ale to nie wszyst ko. Bę dą też wy jąt ko we gro ty To ira no i pysz na za ba wa w Par ku Wod nym Ca ra vel le, a po za tym Me - dio lan, gdzie ry wa li zu ją In ter i Mi lan, We ro na Ro mea i Ju lii, Wie - deń gdzie ro ze gra ny był fi nał Eu ro 2008 i na koń cu ko lej na fan ta stycz na za ba wa w Par ku Roz ryw ki Gar da land zna nym w ca łej Ita lii. Nie mo że tam Cie bie za brak nąć. Ho tel ** po ko je 3, 4-oso bo we z ła zien ka mi. Na te re nie obiek - tu: re stau ra cja, bar, sa la TV, sa lon wy po czyn ko wy. 3 po sił ki dzien nie pod czas po by tu na Li gu rii. Pierw sze świad - cze nie we Wło szech obiad, ostat nie śnia da nie. Wy ży wie - nie w po zo sta łe dni patrz pro gram. Au to kar tu ry stycz ny ob słu gi wa ny przez 2 kie row ców (kli ma - ty za cja, WC, ba rek i vi deo). Na tra sach an te no wych po ciąg lub mi kro bus. Wg tra sy ZA GRA NI CA. Szcze gó ły str. 40 ka ta lo gu. 8 noc le gów, wy ży wie nie, ubez pie cze nie, re ali za cja pro gra - mu, trans port, opie ka wy cho waw ców. Wstę py (m. in. Park Wodny Ca ra vel le, Mu zeum Oce ano gra - ficz ne), Park Roz ryw ki Gar da land + prze wod ni cy oko ło 65 eu ro. Wy dat ki pro gra mo we są opła ca ne in dy wi du al nie przez uczest ni ków obo zu. Uczest ni cy obo zu po win ni po sia dać: pasz port, le gi ty ma cję szkol ną, strój ką pie lo wy, krem do opa la nia z fil trem, obu wie i strój spor to wy, na kry cie gło wy. Nie obo wiąz ko we kie szon - ko we każ dy uczest nik za bie ra wg wła sne go uzna nia (na sza su ge stia to eu ro). Dzień 1: wy jazd z Pol ski. Przejazd do Czech, obia do ko la cja, nocleg, Dzień 2: śnia da nie, prze jazd do Wied nia, zwie dza nie za byt ków Rin - gu m. in. Par la ment, Ho fburg, Ka te dra, Park Miej ski, za ba wa w par ku roz ryw ki Pra ter. Noc ny prze jazd do Włoch, Dzień 3: przy jazd na Li gu rię. Za kwa te ro wa nie (ok. godz. 14), obiad, za po zna nie się z ba zą noc le go wą, ko la cja, noc leg, Dzień 4: śnia da nie, wy po czy nek nad mo rzem: pla żo wa nie, ką pie le, obiad, spa cer po oko li cy, ko la cja, noc leg, Dzień 5: śnia da nie, spa cer po San Re mo sto li cy wło skiej pio sen ki, prze jazd do Fran cji na La zu ro we Wy brze że, zwie dza nie Mo na co i Mon te Car lo. W pro gra mie Ka te dra św. Mi ko ła ja, Pa łac Gri mal dich (z ze wnątrz), Sta re Mia sto, Mon te Car lo ze słyn ny mi ka sy na mi, ko la - cja, noc leg, Dzień 6: śnia da nie, wy ciecz ka do Ge nui: dom Krzysz to fa Ko lum ba, port, bra ma miej ska, Mu zeum Oce ano gra ficz ne z wy jąt ko wy mi oka - za mi mor skiej fau ny i flo ry. Obiad, zajęcia rekreacyjne, ko la cja, noc leg, Dzień 7: śnia da nie, prze jazd do Grot To ira no uni kal ne go ze spo łu ja - skiń ze śla da mi ży cia lu dzi pier wot nych oraz licz ny mi wspa nia ły mi na - cie ka mi skal ny mi, a póź niej wspa nia ła za ba wa w Par ku Wod nym Ca ra vel le w Ce ria le (bi let wstę pu płat ny in dy wi du al nie), ko la cja, noc leg, Dzień 8: śnia da nie, prze jazd do Fran cji. Po byt w Can nes: Pa łac Fe sti - wa li Fil mo wych i słyn na Ale ja Gwiazd, a w Ni cei spa cer słyn ną Pro me - na dą An gli ków, po wrót do Włoch, obiad, pla żo wa nie, ko la cja, noc leg, Dzień 9: śnia da nie, prze jazd do Me dio la nu, zwie dza nie: Ka te dra, Ope ra La Sca la (z ze - wnątrz), Pa saż Vik to ra Ema nu el la. Prze - jazd do We ro ny, zwie dza nie mia sta m. in. rzym ski am fi te atr Are na (z zewnątrz), Piaz za dei Si gno ri, Ca sa Ca pu let ti ze słyn - nym bal ko nem szek spi row skiej Ju lii. Prze jazd w oko li ce Je zio ra Gar da. Obia do ko la cja, noc leg, Dzień 10: śnia da nie, całodzienny po byt w Gar da land jed nym z naj słyn niej - szych wło skich par ków roz ryw ki (bi let wstę pu płat ny in dy wi du al nie). Wspa nia łe miej sce za ba wy dla dzie ci i mło dzie ży, z mnó stwem zjeż dżal ni, ko - le jek na ziem nych, nad ziem nych i pod - ziem nych, szyb kich i emo cjo nu ją cych atrak cji na wo dzie, lą dzie i w po wie - trzu. Po si łek w for mie su che go pro wian - tu, noc ny prze jazd do Pol ski, Dzień 11: za koń cze nie obo zu. CE NA: 1795 zł OITL1/ OITL2/

6 HISZPANIA WŁOCHY obóz mło dzie żo wy lat Słynne wybrzeża WERONA, BARCELONA, COSTA BRAVA, MONACO, CANNES, WENECJA Przez 13 dni odwiedzimy wiele znanych i fascynujących miejsc Lazurowe Wybrzeże, Cannes, Monaco oraz ulice Monte Carlo, na których odbywają się wyścigi Formuły 1. Poszalejemy w Parku Wodnym Caravelle, aktywnie spędzimy 6 dni na hiszpańskim Wybrzeżu Costa Brava, skąd zrobimy wypad do Barcelony i do Montserrat. Przy okazji Costa Brava to nazwa wybrzeża, które ciągnie się od granicy z Francją do Blanes. Zatoki z piaszczystymi plażami, przezroczysta woda, bezchmurne pogodne niebo i złociste słońce od rana do wieczora, a także liczne atrakcje historyczno-kulturalne były od lat dla artystów miejscem ucieczki od cywilizacji. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie miasta m. in. zabytki Ringu, Stare Miasto, Graben, Hofburg, Opera, Teatr Dworski, Ratusz. Przejazd do Włoch, obiadokolacja, nocleg, Dzień 3: śniadanie, przejazd do Werony. Zwiedzanie miasta m. in. rzymski amfiteatr Arena (z zewnątrz), Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie: Katedra, Opera La Scala (z zewnątrz), Pasaż Viktora Emanuela. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie. Całodzienna zabawa w Parku Wodnym Caravelle w Ceriale (bilet wstępu płatny indywidualnie). Kolacja w formie suchego prowiantu. Wieczorem przejazd na Lazurowe Wybrzeże. Zwiedzanie Monaco m. in. Katedra św. Mikołaja, Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Nocny przejazd do Hiszpanii, Dzień 5: przyjazd na Costa Brava. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 6-10: wypoczynek, realizacja programu: wycieczka do Barcelony, zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, port, Plac Królewski, Rambla, wycieczka do Montserrat zwiedzanie słynnego klasztoru, wypoczynek nad morzem, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki, gry i zabawy sportowe, Dzień 11: śniadanie, przejazd i zwiedzanie Cannes: Pałac Festiwali Filmowych, Aleja Gwiazd. Obiadokolacja, nocleg w hotelu we Włoszech, Dzień 12: śniadanie. Przyjazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin). Zwiedzanie: Most Westchnień, Bazylika i Plac św. Marka. Spacer trasą turystyczną przez Most Rialto do Placu Rzymskiego. Posiłek w formie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd z Wenecji. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotele ** pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami. W Hiszpanii hostel, pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami. Położony około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. Pierwsze świadczenie w Hiszpanii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Wodny Caravelle) + wjazdy do miast około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OESS1/ OESS2/ OESS3/ CE NA: 1955 zł 6

7 obóz mło dzie żo wy lat FRANCJA, HISZPANIA SZWAJCARIA OD PARYŻA PO BARCELONĘ EURODISNEYLAND, PARYŻ, CARCASSONNE, BARCELONA, AVIGNON, GENEWA Czy znacie Paryż, a Eurodisneyland? Jeżeli nie, to proponujemy Wam 2 dni w tym niezwykłym, pełnym zabytków i atrakcji mieście. Potem cały dzień na szaleństwa w Eurodisneylandzie. Spotkacie bohaterów Disney a, polecicie rakietą, przeżyjecie Armagedon gwarantujemy, będzie fantastycznie. I na tym nie koniec. Pojedziemy do Hiszpanii. Tam plaża, kąpiel w morzu, mnóstwo atrakcji w kurortach wybrzeża Costa Brava. Zobaczymy Barcelonę. Może na Camp Nou uda nam się spotkać Ronaldinho? Wracając do Polski, zahaczymy o Avignon i Genewę. Hotele ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położone około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. Pierwsze świadczenie w Hiszpanii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Eurodisneyland) + przewodnicy + metro w Paryżu + rejs po Sekwanie około 55 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski. Nocny przejazd przez Niemcy i Belgię do Francji, Dzień 2: przyjazd do Paryża. Od rana Eurodisneyland słynne miasteczko bohaterów filmów Disneya, z mnóstwem dodatkowych atrakcji. Wieczorem obiadokolacja i przejazd do hotelu, 2 noclegi w okolicach Paryża, Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie Paryża: słynne bulwary i place paryskie: Plac de Greve, Bastylii, Republiki, Opery, Vendome, Concorde, Alma. Wieża Eiffel a (wejście na I-szy poziom), Pola Marsowe, Trocadero. Pobyt na Montmartre, kabaret Moulin Rouge (z zewnątrz), Plac du Tertre, Bazylika Sacre Coeur oraz wspaniała panorama Paryża. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża: Katedra Notre Dame, Plac Chatelet z Wieżą Jakuba, Pont Neuf najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru ze słynną szklaną piramidą, Pałac Królewski, Comedie Francais (z zewnątrz), na deskach której występuje Andrzej Seweryn, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilerie, Plac Concorde, spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfalnego, rejs statkiem po Sekwanie. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Hiszpanii, Dzień 5: w drodze na Costa Brava krótkie zwiedzanie Carcassonne najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy. Przyjazd na Costa Brava. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg, Dzień 6 10: wypoczynek, realizacja programu: wycieczka do Barcelony i Montserrat zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, port, Plac Królewski, Rambla, stadion Camp Nou, gdzie gra FC Barcelona, słynny klasztor, wypoczynek nad morzem, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki, gry i zabawy sportowe, Dzień 11: śniadanie, wyjazd, po drodze zwiedzanie Avignonu: słynny, znany z piosenki most St. Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg przy granicy szwajcarsko francuskiej, Dzień 12: śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta centrum polityki międzynarodowej, zegar kwietny, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Jeziorem Genewskim. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 13: zakończenie obozu. CE NA: 1955 zł OESO1/ OESO2/ OESO3/

8 ANGLIA FRANCJA obóz mło dzie żo wy lat DZISIAJ LONDYN, JUTRO PARYŻ LONDYN, PARYŻ Zapraszamy na przygodę, podczas której odwiedzimy najbardziej ekscytujące metropolie Europy Londyn i Paryż. Łączy się w nich wiele kultur i języków. Znajdziemy tu królewskie pałace, modne sklepy, dzieła sztuki, teatry oraz niezwykłe zabytki. Poznamy nie tylko Westminster, National Gallery, Kościół Temple, Luwr, Pola Elizejskie, Kościół Saint Sulpice, ale i niezliczone zaułki, pasaże, portale i wieżyczki każde z nich ma swoją historię oraz jedyny i niepowtarzalny charakter. Dzień 1: wyjazd, obiadokolacja na trasie, nocleg na terenie Niemiec, Dzień 2: śniadanie. Przejazd do Anglii, obiadokolacja na trasie, nocleg w centrum Londynu, Dzień 3-5: wypoczynek i realizacja programu: - zmiana warty przed Pałacem Buckingham, - White Hall wokół niej skupione są budynki rządowe, - Trafalgar Square plac, miejsce wieców i spotkań, - Opactwo Westminsterskie miejsce spoczynku angielskich władców, koronacji oraz innych ważnych uroczystości, - Parlament, wieża z zegarem Big Ben, - Picadilly Circus figura Erosa, znak firmowy Londynu, - Zamek Tower największa średniowieczna twierdza Europy, - Hyde Park park królewski, - British Museum jedno z największych muzeów historii starożytnej, - Oxford Street główna ulica z ponad 300 sklepami, - London Eye, Dzień 6: śniadanie. Przejazd do Greenwich, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego. Przejazd w okolice Paryża, obiadokolacja, nocleg, Dzień 7-9: wypoczynek i realizacja programu: - Wieża Eiffel a zbudowana z okazji Wystawy Światowej EXPO w 1889 roku, - Łuk Triumfalny - pomnik ku czci armii francuskiej, - Pola Elizejskie - najsłynniejsza ulica Paryża, - Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajduje się między innymi Mona Lisa oraz Wenus z Milo, - Katedra Notre Dame, - Cmentarz Pere Lachaise - miejsce pochówku wielu słynnych ludzi, między innymi Fryderyka Chopina, - Plac Pigalle, Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge (z zewnątrz), - Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacre Coeur, Plac du Tertre, - La Defense - najnowocześniejsza dzielnica Paryża, - rejs statkiem po Sekwanie, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Parku Asterix a - zabawa i duża dawka historii za sprawą dwóch sympatycznych Gallów - Asterixa i Obeliksa. Ponadto szaleństwo na jednej z największych w świecie kolejek górskich Le Tonnerre de Zeus i zapierającej dech w piersiach Wielkiej Ósemce. Czeka również mnóstwo atrakcji wodnych: slalomy, zjazdy, wodospady. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hostele młodzieżowe. Łazienki na korytarzach. 1 nocleg na terenie Niemiec, 4 w centrum Londynu, 4 pod Paryżem. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m.in. wjazd na wieżę Eiffel a + statek po Sekwanie + Park Asterix a + Westminster Abbey, Tower, London Eye) + opieka pilota + dojazdy + metro + parkingi - 55 GBP i 50 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, mały plecak. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to 50 euro i 50 GBP). OLPA1/ OLPA2/ OLPA3/ OLPA4/ CE NA: 2250 zł 8

9 obóz mło dzie żo wy lat BENELUX FRANCJA TRZY STOLICE EUROPY LUKSEMBURG, BRUKSELA, PARYŻ, ASTERIX PARK Każde miasto ma swoich znakomitych mieszkańców, swoją wierną rzekę, swoje zabytki i swój szczególny klimat. Każdą stolicę spośród wielu stolic wyróżnia coś szczególnego. Coś, co warto zobaczyć, dotknąć, posmakować - po prostu poznać. Zapraszamy do Eisenach, Luksemburga, Leuven, Brukseli, Brugii, Gandawy, Antwerpii i Paryża. To prawdziwe dotknięcie historii, architektury i sztuki. Przekonajmy się, jak piękny jest Stary Kontynent. Hostele lub pensjonaty. Łazienki na korytarzach. 1 nocleg w Zgorzelcu, 1 w Niemczech, 4 pod Brukselą, 3 pod Paryżem. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. wjazd na wieżę Eiffel a + statek po Sekwanie + Park Asterixa) + opieka pilota + dojazdy + parkingi - 80 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, mały plecak. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to 50 euro). Dzień 1: wyjazd, obiadokolacja na trasie, nocleg w Zgorzelcu, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Eisenach, zwiedzanie miasta: rynek z XVI-wiecznym ratuszem, dom Jana Sebastiana Bacha, Kościół św. Mikołaja i Twierdza Eisenach - Wartburg, obiadokolacja, nocleg na terenie Niemiec, Dzień 3: śniadanie, przejazd do Luksemburga, zwiedzanie miasta: Starówka, Pałac Książęcy, Pałac Sprawiedliwości, kazamaty, przejazd do Leuven - największy i najstarszy uniwersytet w krajach Beneluksu, Ratusz, Kościół św. Piotra, obiadokolacja, nocleg w okolicach Brukseli, Dzień 4-6: wypoczynek i realizacja programu w Belgii: - zwiedzanie centrum Brukseli - Grand Place - brukowany plac, główny punkt miasta z najpiękniejszymi przykładami XVII -wiecznej architektury belgijskiej; Manneken -Pis - symbol miasta; Notre Dame de la Chapelle - świątynia w stylu gotyckim; centra Unii Europejkiej i NATO (z zewnątrz), Muzeum Armii, Atomium (z zewnątrz), - zwiedzanie Gandawy - Katedra św. Bawona - w jej wnętrzu cenne dzieła sztuki; Ratusz, przejście malowniczą ulicą Graslei do zamku Gravensteen, - zwiedzanie Brugii - beginaż, Kościół Notre Dame, Markt i Burg, Kościół św. Krwi Chrystusa, - zwiedzanie Antwerpii - drugiego co do wielkości miasta w Belgii: gotycka Katedra NMP zdobiona dziełami Rubensa, który żył i tworzył w Antwerpii, Grote Markt - renesansowy Ratusz i XVI -wieczne kamieniczki; forteca Steen, fontanna Brabo, Dzień 7-9: śniadanie, wyjazd z Belgii. Przejazd do Paryża. Wypoczynek i realizacja programu: - Wieża Eiffel a zbudowana z okazji Wystawy Światowej EXPO w 1889 r, - Łuk Triumfalny - pomnik ku czci armii francuskiej, - Pola Elizejskie - najsłynniejsza ulica Paryża, - Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajduje się między innymi Mona Lisa oraz Wenus z Milo, - Centrum Kultury im. G. Pompidou - muzeum sztuki współczesnej, - Katedra Notre Dame, - Cmentarz Pere Lachaise - miejsce pochówku wielu słynnych ludzi, między innymi Fryderyka Chopina, - Plac Pigalle, Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, - Plac Vendome, hotel Ritz oraz dom, w którym mieszkał Fryderyk Chopin, - Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacré Coeur, Plac du Tertre, - rejs statkiem po Sekwanie, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Parku Asterix a - zabawa i duża dawka historii za sprawą dwóch sympatycznych Gallów - Asterixa i Obeliksa. Oprócz tego szaleństwo na jednej z największych w świecie kolejek górskich Le Tonnerre de Zeus i zapierającej dech w piersiach Wielkiej Ósemce. Czeka również mnóstwo atrakcji wodnych: slalomy, zjazdy, wodospady. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: przyjazd do Polski, posiłek w formie suchego prowiantu. Zakończenie obozu. CE NA: 2050 zł OTSE1/ OTSE2/ OTSE3/ OTSE4/

10 PORTUGALIA HISZPANIA obóz mło dzie żo wy lat Od Madrytu po lizbonę MONACO, WALENCJA, LIZBONA, MADRYT, BARCELONA, AVIGNON, GENEVA To będzie niezwykła wyprawa na drugi koniec Europy. Znajdziemy się na Półwyspie Iberyjskim. Zobaczymy Barcelonę i Walencję a potem przeniesiemy się do Portugalii na Costa Caparica około 20 km od Lizbony. Zwiedzimy stolicę Portugalii a także pobliskie miejscowości - Fatimę, Batalhę i Nazare. W drodze powrotnej Stolicę Hiszpanii Madryt. Wyprawa jest intensywna ale będzie też wypoczynek na Wybrzeżu Portugalii i Costa Brava. Obiecujemy moc słońca, atrakcji i możliwość zobaczenia niesamowitych rzeczy. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Włoch na wybrzeże liguryjskie. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie Monaco m. in. Katedra św. Mikołaja, Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Przejazd do Hiszpanii na Costa Brava. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, wyjazd do Walencji (9 godzinny postój). Zwiedzanie: Katedra, Bazylika Królowej Opuszczonych, Dzielnica Przyszłości, będąca przykładem nowoczesnej architektury Walencji oraz Giełda Jedwabiu (z zewnątrz). Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Portugalii na Costa Caparica, Dzień 5: przyjazd na Wybrzeże Portugalii, zakwaterowanie, obiad, wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim, kolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, wycieczka autokarowa do Lizbony stolicy Portugalii, której symbolem jest wieża w Belem a także tramwaj nieodzownie wpisany w jej krajobraz. Przejazd mostem Vasco da Gamy najdłuższym mostem w Europie. Zwiedzanie: zamek św. Jerzego, wieża Belem (z zewnątrz), Klasztor Hieronimitów upamiętniający Złoty Wiek portugalskich odkryć, wpisany na listę UNESCO; Basilica do Estrela, Plac Dos Restauradoras z pomnikiem Ducha Niepodległości. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, wycieczka autokarowa do Nazare - miasteczka nad którym góruje wybrzeże klifowe miejscami dochodzące do 110 m wysokości. Rozpościerają się stąd piękne widoki na Dolne Miasto i Atlantyk, odpoczynek na plaży; Bathalii znajduje się tu niedokończony zespół klasztorny upamiętniający bitwę z 1385 roku; Fatimy - jedno z najważniejszych Sanktuariów Maryjnych świata. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie, przejazd do Madrytu (postój 9 godzin). Zwiedzanie: Brama Słońca, Pałac Królewski, Teatr Królewski i Opera Madrycka (z zewnątrz), Plac Hiszpański z pomnikiem Don Kichota i Sancho Pansy, zielona promenada z przepięknymi fontannami. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd na Costa Brava, Dzień 9: przyjazd na Costa Brava, zakwaterowanie, odpoczynek i plażowanie, obiad, spacer po mieście, kolacja, nocleg, Dzień 10 : śniadanie, wycieczka do Barcelony zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, Port, Plac Królewski, Ramblas. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, wyjazd do Francji. Zwiedzanie Avignonu: słynny, znany z piosenki most St. Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg przy granicy szwajcarsko-francuskiej, Dzień 12: śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta - centrum polityki międzynarodowej, zegar kwietny, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Jeziorem Genewskim. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hostele młodzieżowe. Pokoje 4-osobowe z łazienkami. W Portugalii obiekt położony około 300 metrów od morza Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie. Dodatkowy obiad w dniach 5, 9. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 w katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + wjazdy do miast - około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OPOR1/ CE NA: 2395 zł 10

11 obóz mło dzie żo wy lat BUŁGARIA WĘGRY Bułgarskie kurorty ZŁOTE PIASKI, WARNA, BUDAPESZT Wybrzeże Morza Czarnego to słońce, piękne plaże, baseny, dyskoteki, mnóstwo sklepów, a Złote Piaski to jeden z najbardziej znanych kurortów w Europie. Położony ok. 20 km od Warny miasta będącego ważnym ośrodkiem kulturalno- naukowym i turystycznym. Pamiętajmy, że tam poległ Władysław Warneńczyk obejrzymy jego mauzoleum. Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony czas, pełen atrakcji, który na zawsze pozostanie w pamięci. Hotel, pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: świetlica, stołówka, sala TV. Na terenie kurortu, w sąsiedztwie hotelu znajdują się: plaża (ok. 500 m), baseny, zjeżdżalnie wodne, kręgielnia, minigolf, korty do tenisa płatne dodatkowo. 3 posiłki dziennie w Bułgarii (kuchnia śródziemnomorska z elementami kuchni polskiej). Posiłki serwowane w restauracji. Pierwsze świadczenie w Bułgarii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, (pilota* - OBLB9/09 - STUDENT). Wstępy + przewodnicy około 20 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd na Węgry, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd tranzytowy, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Bułgarii, Dzień 3: przyjazd do Bułgarii, posiłek w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, Dzień 4 9: wypoczynek i realizacja programu: korzystanie z miejskiego kompleksu basenów i zjeżdżalni wodnych (atrakcje są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu), zajęcia sportowe (m. in. piłka plażowa, gry, konkursy), dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne, wycieczki po okolicach Złotych Piasków, turnieje i konkursy, propozycje fakultatywne, Dzień 10: śniadanie, wyjazd do Warny, zwiedzanie miasta (m. in. Stare Miasto, Mauzoleum Warneńczyka), wieczorem wyjazd z Bułgarii, kolacja (w formie suchego prowiantu), nocny przejazd, Dzień 11: śniadanie (w formie suchego prowiantu), przyjazd na Węgry, kolacja, nocleg, Dzień 12: śniadanie, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytadela. Wieczorem przejazd na Słowację. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKI FAKULTATYWNE całodzienna wycieczka autokarowa do Bałczika i na Przylądek Kaliakra. Koszt 25 euro od osoby ze wstępami. rejs piracki około 20 euro. park wodny około 14 euro. 11 CE NA: 1495 zł OBLB1/ OBLB2/ OBLB3/ OBLB4/ OBLB5/ OBLB6/ OBLB7/ OBLB8/ OBLB9/ * 1295 zł -STUDENT

12 CHORWACJA BOŚNIA obóz mło dzie żo wy lat CHORWACKIE DELICJE ZAGRZEB, JEZIORA PLITWICKIE, DUBROWNIK, SPLIT, TROGIR 9 dni zabawy i wypoczynku w Chorwacji słynącej z pięknych plaż nad Morzem Adriatyckim. Trochę zwiedzania najciekawszych miejsc Dalmacji. Niedużo, ale za to jakie delicje : Dubrownik, ogłoszony przez UNESCO dziedzictwem kultury światowej, sławne Plitwickie Jeziora niepowtarzalny rezerwat przyrody z licznymi jeziorami, wodospadami i przepiękną roślinnością. A na deser Split z niesamowitym starożytnym obozem Dioklecjana i urokliwy Trogir. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Austrię, przyjazd do Zagrzebia, krótkie zwiedzanie miasta m. in. Katedra, pomnik Jelacica, Stare Miasto. Nocny przejazd do Dalmacji, Dzień 3: przyjazd do Neum w godzinach rannych, obiad, zakwaterowanie (ok. godz. 14), zapoznanie się z bazą noclegową. Kolacja, nocleg, Dzień 4 9: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem, plażowanie, kąpiele, gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach wybrzeża czarnogórskiego, wyjazd do Dubrownika, zwiedzanie miasta: Mala Braca, studnia Onorfio z XV w., Klasztor Franciszkanów z przełomu XIV i XV w., spacer po murach miejskich, Dzień 10: śniadanie, przejazd wybrzeżem Riwiery Makarskiej do Splitu, zwiedzanie miasta: obóz Dioklecjana, Katedra, Ratusz, Stare Miasto, spacer po mieście. Krótkie zwiedzanie malowniczo położonego na wyspie Trogiru, przejazd w kierunku Plitwic. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich najpopularniejszy park narodowy w Chorwacji. Zalicza się go do najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych w Europie. Ta perła kontynentalnej Chorwacji została, ze względu na swoją różnorodność, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 12: śniadanie, zabawy i kąpiele w basenach termalnych. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotel **/*** pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, sklep, boiska sportowe, plaża, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Neum. Pierwsze świadczenie obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy + opłaty klimatyczne około 40 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OCHC1/ OCHC2/ OCHC3/ CE NA: 1795 zł 12

13 obóz mło dzie żo wy lat CHORWACJA CHORWACKI RAJ TROGIR, SPLIT, WODOSPADY KRKA, JEZIORA PLITWICKIE Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Chorwacji odnajdziemy wiele doskonale zachowanych zabytków z okresu cesarstwa i poczujemy zapomnianą potęgę jego doskonałości. Zauroczy nas Starówka Trogiru, a także Pałac Dioklecjana w Splicie. Wyjątkowe chwile przeżyjemy przebywając nad Jeziorami Plitwickimi i wodospadami rzeki KRKA. Chorwacja urzeka swoimi krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga też łagodnym, śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie. Wakacje w Dalmacji to rajskie przeżycia. Hostel młodzieżowy. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami na korytarzach. Położony 100 metrów od plaży. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, sala TV, boiska sportowe. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna. Wstępy + przewodnicy + opłaty klimatyczne - 45 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe, każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia euro). Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub Słowacji. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na basenach termalnych. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Chorwacji, Dzień 3: przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie (około godz. 12) w hostelu położonym 6 km od Trogiru. Obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, wypoczynek, kolacja, Dzień 4-9: wypoczynek i realizacja programu: - wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele, - gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach chorwackiego wybrzeża, - zwiedzanie Splitu - deptak Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę UNESCO; Ratusz, bałkański bazar, port, - wycieczka do Parku Narodowego KRKA - 16 spiętrzeń na rzece tworzy malownicze wodospady. Kąpiel pod najbardziej widowiskowym wodospadem Skradinskim Bukiem, - wycieczka do Trogiru - miasta wpisanego na listę UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji. Najciekawsze zabytki to wenecka Katedra św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca wieża obronna Kula Kumerlenga, - TROGIR BY NIGHT - nocny spacer po zaułkach miasta, Dzień 10: śniadanie. Przejazd do Plitwic. Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich wpisanego do rejestru światowej spuścizny przyrody UNESCO. Kompleks składa się z 16 jezior położonych na różnych poziomach, połączonych wodospadami i kaskadami. Posiłek w formie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKI FAKULTATYWNE - rafting - szaleńczy spływ pontonami lub kajakami pod okiem instruktorów rwącą rzeką Cetiną. Moc wrażeń, adrenaliny oraz niezapomniane widoki przez całe 6 godzin!!! - 35 euro. CE NA: 1495 zł CHOR1/ CHOR2/ CHOR3/ CHOR4/ CHOR5/ CHOR6/ CHOR7/ CHOR8/ CHOR9/

14 GRECJA WĘGRY obóz mło dzie żo wy lat antyczna przygoda SALONIKI, RIWIERA OLIMPIJSKA, METEORY, BUDAPESZT Przypomnij sobie Mitologię Parandowskiego. Pamiętasz Olimp, gdzie greccy bogowie delektowali się pyszną ambrozją? Teraz możesz spędzić tam kilkanaście wspaniałych dni. Riwiera Olimpijska zachwyca plażami, ciepłym morzem i wspaniałą słoneczną aurą. Gaje oliwne, rytmy Zorby, przyjaźni ludzie i wspaniałe zabytki pomogą Ci zrozumieć, dlaczego to Grecja jest kolebką naszej cywilizacji. Może odtąd lekcje historii starożytnej nie będą już tak nudne? Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na Węgry, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Węgry, Serbię, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Grecji, Dzień 3: przyjazd na Riwierę Olimpijską, posiłek w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg, Dzień 4 10: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, wędrówki po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Olimpijskiej, gry, zabawy sportowe, wycieczka autokarowa do Kalambaki, zwiedzanie źródeł Wenus i słynnych klasztorów Meteora malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, spacer po miasteczku, Igrzyska Olimpijskie: rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, bieg maratoński na plaży, rozgrywki grupowe (gra w dwa ognie, przeciąganie liny, tory przeszkód) oraz indywidualne, wycieczka autokarowa do Litochoro położonej u stóp Olimpu znanej miejscowości wypoczynkowej, wycieczka do Paralii jednego z najbardziej popularnych kurortów Riwiery i Katerini stolicy regionu, jednodniowa fakultatywna wycieczka do Aten, Dzień 11: śniadanie, przejazd do Salonik. Zwiedzanie miasta: Biała Wieża, Rotunda św. Jerzego, Bazylika św. Demetriusza, Kościół Mądrości Bożej. Wieczorem wyjazd na Węgry, posiłek (w formie suchego prowiantu), nocny przejazd przez Serbię, Dzień 12: przyjazd na Węgry, śniadanie (w formie suchego prowiantu), przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytadela. Przejazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKA FAKULTATYWNA Całodzienna wycieczka do Aten ze zwiedzaniem Akropolu, Plaki, Stadionu Olimpijskiego, objazdem miasta. Koszt 50 euro od osoby (z biletami wstępu). Hotel ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położony około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: restauracja, kawiarnia, bar, sala TV, salon wypoczynkowy, boisko do siatkówki. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Riwierze Olimpijskiej. Pierwsze świadczenie w Grecji obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy + opłaty graniczne około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OGRA1/ OGRA2/ OGRA3/ CE NA: 1795 zł 14

15 obóz mło dzie żo wy lat GRECJA Antyczne Stolice: Ateny, Mykeny PELOPONEZ, ATENY, METEORY, RIWIERA OLIMPIJSKA To fantastyczna propozycja dla tych z Was, którzy chcą poznać wspaniałości architektury i historii, antycznej Grecji. Ateny z ruinami Akropolu i tajemniczą Plaką. Peloponez z miastami króla Agamemnona. Słynący z akustyki teatr grecki w Epidauros. Sfotografować Kanał Koryncki. Nie zabraknie też czasu na kąpiele w Morzu Jońskim i Egejskim, gry, zabawy, plażowanie. To będą fascynujące wakacje! Hotele ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki we Grecji. Dodatkowy obiad w dniach 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, przeprawa promowa, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy około 35 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg Dzień 2: śniadanie, przejazd autostradą przez Alpy Austriackie do Włoch. Nocny przejazd do Emilii Romanii, Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Ancony. Zaokrętowanie na prom do Grecji (siedzenia lotnicze). Kolacja w formie suchego prowiantu, Dzień 4: śniadanie (w formie suchego prowiantu), przybycie do Patras, przejazd do hotelu na Peloponezie, obiad, zakwaterowanie, wypoczynek nad morzem, kolacja, nocleg, Dzień 5: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, zwiedzanie ruin starożytnych Myken z Bramą Lwów i grobowcem króla Agamemnona oraz Epidauros ze słynnym teatrem greckim o wspaniałej naturalnej akustyce. Obiad, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad. Wycieczka do pierwszej stolicy niepodległej Grecji. Zwiedzanie jednej z najpotężniejszych wenecko-tureckich twierdz w całej Helladzie - twierdzy Palamidii, kolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie. Wycieczka do Aten ze zwiedzaniem kompleksu Akropolu, dzielnicy Plaka i stadionu olimpijskiego, na którym odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska w 1896 roku. Przejazd do Kalambaki, obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, zwiedzanie Kalambaki i słynnych klasztorów w Meteorach malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego, skalistego krajobrazu, obiad. Wizyta w fabryce ikon, historia i sztuka bizantyjska. Kolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, przejazd na Riwierę Olimpijską do Paralii jednego z najbardziej znanych kurortów. Wypoczynek nad morzem, w programie: bieg maratoński na plaży, rozgrywki grupowe (np. gra w dwa ognie) oraz indywidualne, wieczorem wyjazd z Grecji, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez Serbię, Węgry, Dzień 12: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu. CE NA: 1945 zł OIGR1/ OIGR2/ OIGR3/ OIGR4/

16 CZECHY AUSTRIA obóz mło dzie żo wy lat WAKACJE NA LODOWCU PRAGA, SALZBURG, WYSOKIE TAURY, LODOWIEC GROSSGLOCKNER Wielkie lodowce są piękne, fascynujące, niebezpieczne. I leżą tak blisko nas w Austrii. Zapraszamy na spotkanie z najwyższym lodowcem w tym kraju Grossglocknerem. Lecz zanim staniecie z nim oko w oko poznacie piękną Pragę, Czeskie Budziejowice i Salzburg. Niemałe emocje wzbudzi również przejazd wijącą się jak serpentyna górską trasą widokową Hochalpenstrasse. Zapraszamy na słoneczne wakacje pośród śniegu i lodu. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, wycieczka autokarowa do Pragi - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita i Zamkiem Królewskim, Most Karola, Plac Wacława, Rynek Staromiejski i Ratusz, Zegar Orloy. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg, Dzień 3-7: wypoczynek i realizacja programu: - wycieczka autokarowa do Czeskich Budziejowic - Starówka, Muzeum Kolei Konnej, Hluboka nad Vltavou - XIII-wieczny zamek Przemyślidów, Klasztor Vyssi Brod - klasztor Cystersów założony w 1259 r. ze słynnym wyszebrodzkim ołtarzem, Muzeum Poczty z zabytkowymi uniformami, modelami pojazdów oraz kolekcją znaczków, które ukazały się w Czechosłowacji w latach , - śladem UNESCO - Czeski Krumlov - ponad 300 zabytkowych budynków; Holasovice - perła wiejskiego baroku, 22 majątki wiejskie z malowanymi fasadami i ogrodami, - ognisko z pieczeniem kiełbasek, - gry, zabawy sportowe, - dyskoteki, Dzień 8: śniadanie, wyjazd do Austrii. Zwiedzanie Salzburga - Pałac Biskupi (z zewnątrz), Katedra, Dom Mozarta (z zewnątrz), cmentarz. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Zell am See, Dzień 9: śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Wysokie Taury. W jego granicach znajduje się 246 lodowców i aż 304 szczyty o wysokości przekraczającej 3000 m n.p.m. Przejazd najsłynniejszą i najpiękniejszą górską trasą widokową w austriackich Alpach - Hochalpenstrasse. Droga pnie się serpentynami do krainy wiecznego śniegu, przecinając kolejne strefy geograficzne i klimatyczne. Na odcinku 50 kilometrów pokonuje się różnicę poziomów wynoszącą 1766 metrów! Po drodze można podziwiać zmieniającą się szatę roślinną oraz poczuć malejące ciśnienie atmosferyczne. Trasa kończy się u stóp najwyższej góry i największego lodowca Austrii - Grossglockner (3798 m n.p.m.). Obiadokolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd do Parku Wodnego Caprima (wstęp płatny indywidualnie) w Dingolfing. Wodny świat basenów krytych, odkrytych, zjeżdżalni, prądów rzecznych i wielu innych atrakcji. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Czechy, Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotele lub pensjonaty. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektów: stołówka, sala TV, miejsce na ognisko. W pobliżu boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę. 3 posiłki dziennie podczas podybu w Czechach. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy - około 35 euro i 200 CZK. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OCZE1/ OCZE2/ OCZE3/ CE NA: 1595 zł 16

17 kolonie, obóz mło dzie żo wy 10 14, lat SŁOWACJA AUSTRIA, WĘGRY SŁOWACKIE KRAJOBRAZY BRATYSŁAWA, WIEDEŃ, BUDAPESZT Wielka Fatra, malownicze, bogato urozmaicone pasmo górskie leżące na pograniczu środkowej i północno-zachodniej Słowacji, wyjątkowy teren wypoczynkowy z zabytkami kulturalno - historycznymi. Pensjonat BREST położony w Jasenskiej Dolinie u podnóża góry Lysec (1381 m n.p.m.) w okolicach Martina. Pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: stołówka, świetlica z TV, miejsce do organizacji zajęć programowych i dyskotek, stół do tenisa, duży teren rekreacyjny, kosze do mini koszykówki, miejsce na ognisko i grill. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie kolacja, ostatnie śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy SŁOWACJA. Szczegóły str. 41 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna. Wstępy m. in. Budapeszt około 1500 HUF, Tatralandia około 13 euro Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. - wycieczka autokarowa do Wiednia - przejazd autokarem po Ringu, spacer po Starówce: Rezydencja Cesarska - Hofburg, Plac Marii Teresy, Katedra św. Stefana, Opera, pomnik Mozarta, wizyta w parku rozrywki Prater (atrakcje płatne indywidualnie) i Bratysławy - spacer po Starym Mieście, Wzgórze Zamkowe z Parlamentem oraz Katedrą św. Marcina, - wycieczka autokarowa do Budapesztu - zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe, Katedra św. Stefana, Baszta Rybacka, Wzgórze Gellerta, mosty na Dunaju, Parlament, Wyspa św. Małgorzaty, spacer po Parku Miejskim oraz relaks w kompleksie basenów (wstęp płatny indywidualnie), - wyjazd do Aquaparku Tatralandia położonego w sercu Liptowa, gdzie na amatorów wodnej zabawy czeka 9 basenów, 20 niepowtarzalnych wodnych rur i zjeżdżalni, tryskacze i prądy wodne (wstęp płatny indywidualnie), - wycieczka autokarowa do Bojnic - Bojnicki Zamek w stylu neogotyckim, największy na Słowacji ogród zoologiczny, Prievidzy - zabytkowy rynek Námestie Slobody, Turczańskie Teplice - piesza wędrówką po Parku Zdrojowym, 2 godzinny pobyt na odkrytym basenie termalnym, - wycieczka do Martina - miasta położonego pomiędzy Wielką i Małą Fatrą a górami Kremnickimi nad rzeką Wag. Spacer po Starówce - deptak, interesująca XIX /XX wieczna zabudowa z licznymi zabytkami, pobyt na basenie, - wycieczka piesza do Jasenskiej Doliny zakończona pobytem w miejscowości Bela Dulice, - wycieczka górska w rejon Małej Fatry, wjazd wyciągiem krzesełkowym, - ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i tańcami, - bogaty program sportowy (mecze, gry i zawody), - dyskoteki, zabawy muzyczne, konkursy. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalanie z filtrem, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). 17 CE NA: 1297 zł OSŁO1/ OSŁO2/ OSŁO3/ OSŁO4/ OSŁO5/

18 AFRYKA PÓŁNOCNA obóz mło dzie żo wy lat NA AFRYKAŃSKIM LĄDZIE SOUSSE, TUNIS, KARTAGINA, SIDI BOU SAID Błękit morza, złoty piasek, palmy i wielbłądy - to pierwsze skojarzenia związane z Tunezją. Kraj ten przyciąga również ciekawą kulturą, burzliwą historią i różnorodnością przyrody. Tutejsze miasta i miasteczka kryją fantastyczną, zabytkową architekturę. Odnaleźć w niej można ślady wielu kultur m.in. cesarstwa rzymskiego, bizantyjskiego, tureckiego i francuskiego. Dzisiejsza Tunezja tętni życiem, podąża z czasem, tracąc niewiele ze swojej oryginalności i niepowtarzalnego klimatu. Zapraszamy do błogiego leniuchowania na plaży oraz do podziwiania zabytków dokumentujących 2500 lat historii. Dzień 1: zbiórka dwie godziny przed wylotem w wyznaczonym miejscu na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszportowa, przelot do Monastiru. Transfer autokarowy do Sousse, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2 7: wypoczynek i realizacja programu: - wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, - gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych uliczkach Sousse, - wycieczka do Starego Miasta Sousse - Medyny, wpisanej na listę UNESCO. Otoczona potężnymi murami jest plątaniną wąskich, krętych uliczek, schodów i nieregularnie położonych domów. Zwiedzanie - Wielki Meczet zbudowany w 851 r. typowy przykład surowej architektury z czasów dynastii Aghlabidów. Wieżyczki armatnie i mury z blankami nadają meczetowi wygląd fortecy. Wyjątkowość świątyni polega na braku minaretu - aby zwołać wiernych na modły korzystano z wieży pobliskiego ribatu; Zawija Zakkak kompleks składający się z meczetu oraz mauzoleum; ribat - najstarszy budynek w mieście, wzniesiony pod koniec VIII wieku. Zaprojektowany jako forteca mająca bronić granicę muzułmańskiego świata przed najeźdźcami. Z dachu wieży obserwacyjnej roztacza się wspaniały widok na medynę oraz dziedziniec Wielkiego Meczetu; spacer wzdłuż murów obronnych powstałych w 859 r. których długość wynosi 2 km a wysokość dochodzi do 8 m. Wzdłuż murów usytuowano dziesiątki sklepików i straganów oferujących produkty z całej Afryki, - wycieczka autokarowa do Tunisu Muzeum Bardo, gromadzi większość ważniejszych znalezisk z licznych tunezyjskich wykopalisk. Słynie przede wszystkim ze wspaniałej kolekcji mozaik rzymskich. Do najcenniejszych okazów zalicza się posąg Minerwy z II w. sarkofag rzymski z III w. statuetka Erosa, a także mozaika Julius; Kartaginy rodzinnego miasta Hannibala, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie Muzeum Kartaginy, zawierające kolekcje mozaik, lamp z okresu wczesnego chrześcijaństwa, sprzęty domowe, a także zbiór militariów unickich; rzymski amfiteatr jeden z największych, mieszczący 40 tysięcy widzów z zachowanym przejściem dla gladiatorów; groby punickie, termy Antoniusza; Sidi Bou Said - położone nad brzegiem morza, z pięknym widokiem na zatokę oraz port jachtowy. Słynie z bajkowej, białobłękitnej architektury domy mają bielone wapnem ściany oraz pomalowane na kolor błękitny drzwi i framugi okien. Ulubione miasto artystów i najbogatszych Tunezyjczyków, - Noc Beduińska wieczór folklorystyczny, - piesza wycieczka na tradycyjny bazar możliwość zakupu pamiątek, Dzień 8: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer autokarowy na lotnisko w Monastirze, odprawa paszportowa. Przylot do Polski na lotnisko Warszawa Okęcie. Zakończenie obozu. Hotel PANORAMA***. Położony w centrum Sousse, ok. 500 metrów od morza. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją. Na terenie obiektu znajdują się: bar, niewielki basen kryty. Parasole, leżaki i materace przy basenie bezpłatnie, na plaży za dodatkową opłatą. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Tunezji. Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie. W barze hotelowym i na plaży podawane są napoje: gazowane, woda mineralna, herbata. Samolot czarterowy Warszawa Monastir Warszawa. Transfer autokarowy lotnisko hotel lotnisko. Godzina zbiórki zostanie podana 7 dni przed wyjazdem. 7 noclegów, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opłaty lotniskowe i paliwowe, opieka wychowawców, opieka polskojęzycznego rezydenta. wycieczka autokarowa Tunis Kartagina Sidi Bou Said około 60 USD. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to USD). OTUN1/ OTUN2/ CE NA: 1795 zł 18

19 kolonie 8-13, lat POMORZE ZACHODNIE NIEMCY ŚWINOUJŚCIE Z WYPADEM DO HEIDE PARKU HERINGSDORF, ALBECK ŚWINOUJŚCIE Uzdrowisko oraz ważny port morski. Niezwykłe właściwości klimatyczne i krajobrazowe zadecydowały już na początku XIX w. o powstaniu uzdrowiska i modnej miejscowości wypoczynkowej. Piaszczysta, szeroka plaża, dzikie wydmy i pasmo balsamicznego lasu, dają poczucie prawdziwego wypoczynku. Dom wypoczynkowy KALISZANKA położony ok. 300 m od morza. Pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami, na każdym piętrze hol z TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Pociąg - rezerwacja miejsc w przedziałach. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 41 katalogu. 12/13* noclegów, ubezpieczenie, realizacja programu, suchy prowiant na drogę powrotną i podczas całodziennych wycieczek, transport, transfer bagaży z dworca PKP do ośrodka, opieka wychowawców, opieka medyczna, ratownik. Wstęp do Heide Parku około 18 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy kolonii powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. - całodzienna wycieczka do HEIDE PARKU k/ Hamburga największego parku rozrywki w północnej części Niemiec z 40 atrakcjami o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwarantuje niezapomnianą wycieczkę! Wspaniałą atrakcją parku jest COLOS- SOS. Jest to największa drewniana kolejka górska na świecie o wysokości 60 m. Konstrukcja ta zapisana jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Zjazdy z prędkością 120 km/h podnoszą wszystkim poziom adrenaliny. Przygotuj się również na niespodzianki! - wycieczka po Świnoujściu - historia i dzień dzisiejszy miasta, zwiedzanie Muzeum Morskiego w Świnoujściu i zbytków miasta, - wycieczka piesza do Heringsdorfu i Albecku z przewodnikiem. Przekroczenie granicy, spacer do Heringsdorfu: zwiedzanie najdłuższego molo w Europie, przejście do Albeck, - wycieczka do Międzyzdrojów: molo, Promenada Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych, - szkolenie wojskowe w Forcie Gerharda. Fort wybudowany w XIX wieku u ujścia Świny jest ciekawym miejscem dla poszukiwaczy przygód i skarbów. Zabawa kończy się pasowaniem na kadeta i wręczeniem specjalnego certyfikatu, - zwiedzanie Fortu Anioła i Fortu Zachodniego, wybudowanych w I połowie XIX, za czasów panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Stanowiły punkty obronne i obserwacyjne. Wycieczka zakończy się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, - paintball - na świecie traktowany jest głównie jako ciekawa forma aktywnego spędzania czasu wolnego, przez niektórych uważany jest za rozwijającą się dyscyplinę sportu. Gra w paintball polega na współzawodnictwie dwóch lub więcej drużyn, które w zależności od scenariusza mogą zdobywać flagę, punkty lub inne trofea, - zajęcia kształtujące i rozwijające wyobraźnię, kreatywność i twórcze działania: konkursy plastyczne, wieczory zagadek, układanie tekstów piosenek, przygotowanie konkursu piosenki, wybory Miss i Misstera, - konkurs budowli piaskowych z nagrodami, - dyskoteki, wieczorki taneczne, wieczór z piosenką, wieczory legend, - gray i zabaway sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, gry i zawody, - plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, - dyskoteki. WYCIECZKI FAKULTATYWNE: DANIA - całodzienna wycieczka do Kopenhagi z rejsem po kanałach. Koszt wycieczki 160 zł + 5 euro od osoby (z biletami wstępu). NIEMCY - całodzienna wycieczka do Berlina z pobytem w Tropical Islands. Koszt wycieczki od osoby 110 zł + 9,5 euro. ( z biletami wstępu). CE NA: 1495 zł CE NA: 1565 * zł KŚWK 1/ KŚWK 2/ * KSWK 3/ miejsc w turnusie 19

20 POMORZE ZACHODNIE kolonie 6-10 lat PIERWSZE KOLONIE NAD MORZEM KOLONIE DLA NAJMŁODSZYCH POBIEROWO Najbardziej na zachód wysunięta miejscowość Wybrzeża Rewalskiego. Rozległa, piaszczysta plaża oraz specyficzny mikroklimat stanowią największą atrakcję miejscowości. Piękna aleja ciągnąca się wzdłuż całego miasteczka oraz mnogość leśnych uliczek stwarzają doskonałe warunki do spacerów i rowerowych wycieczek. Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę z samodzielnymi wyjazdami. Opracowany został na podstawie najpopularniejszych wśród dzieci filmów animowanych. Uczestnicy wcielą się w bajkowe postaci i będą przeżywały ich przygody. Nad zabawą czuwać będą osoby godne zaufania, pracujące na co dzień z najmłodszymi. Kolonie będą liczyły 20 uczestników i 3 opiekunów, co pozwoli stworzyć rodzinny klimat. UCZESTNICY WCIELĄ SIĘ W BAJKOWE POSTACI - SPIDER MAN - człowiek pająk. Prowadzi nieustanną walkę ze złem i przestępczością na świecie. Oprócz super-kryminalistów często natyka się na zwykłych bandytów, których łapie w swoją sieć i zostawia dla policji, - SCOOBY DOO - uwielbiany przez wszystkich, zwykle kulący się ze strachu tchórzliwy wielki dog. Można go skusić do wypadu w niebezpieczne miejsca za pomocą Scooby-ciastka, - WITCH - wspaniała opowieść o pięciu przyjaciółkach, które zostały obdarzone niezwykłą mocą, aby uratować mieszkańców Meridianu i zamknąć Wielką Sieć. Niestety, nie jest to takie proste, zwłaszcza że okrutny Fobos nie zamierza wcale pomóc dziewczynkom w ich działaniu, - wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów - plaża i promenada, Muzeum Figur Woskowych, molo, Rezerwat Żubrów, - wycieczka autokarowa do Zieleniewa - wizyta w Fabryce Rozrywki - przejażdżki kucykiem, przejażdżki wozem, zabawa w miasteczku na Dzikim Zachodzie, mini zoo, - zabawa w Spider Mana - przygotowanie strojów, masek, sieci, nauka chodzenia po ścianach i sufitach, rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, przy których pomocny będzie pajęczy zmysł, - zabawa w Scooby Doo - wypiekanie z ciastoliny Scooby-ciastek, rozwiązywanie tajemniczych zagadek związanych z duchami, wchodzenie do strasznych miejsc, zdobywanie Scooby chrupek, - zabawa w Witch - poszukiwanie Magicznego Kryształu Serca Kondrakaru, podział na drużyny ziemskich żywiołów, nauka magii i zaklęć, tajemnicza ekspedycja Witch : mapa znaleziona w antykwariacie, odkrycie zapisków zaginionego podróżnika, tajemnicza kamienna figurka - to tylko część zagadek. Jaką tajemnicę kryją czarne posągi? Co znajduje się w wulkanie? Czy Czarodziejkom i Czarodziejom uda się uratować Ziemię? - wykonywanie bajkowych tatuaży, - dyskoteki czarodziejek i ludzi pająków, - gry planszowe z bohaterami bajek, - zajęcia twórcze rozwijające wyobraźnię - malowanie rękami i stopami, lepienie z masy solnej ulubionych bajkowych bohaterów - wystawa prac, - konkurs budowy rzeźb z piasku - zwierzaki, zamki, bajkowe postacie, - zabawy w podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników, - ogniska z pieczeniem KPOB1/ KPOB2/ KPOB3/ KPOB4/ KPOB5/ miejsc w turnusie kiełbasek, - plażowanie i kąpiele w morzu, - rozgrywki w kometkę, piłkę nożną, dwa ognie. CE NA: 1250 zł 20 Dom Gościnny ANNA położony ok. 250 m od morza. Pokoje 4, 5-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka i świetlica. W pobliżu boiska sportowe, place zabaw oraz kort tenisowy. Ośrodek dysponuje 80 miejscami. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Pociąg - rezerwacja miejsc w przedziałach. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 41 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna, ratownik. Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl LATO 2013 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne wielodniowe

Wycieczki zagraniczne wielodniowe 1. Złota Praga. Wycieczka 2-dniowa Wyjazd ze szkoły 1-go dnia o godz. 4.00, przejazd do Cieszy na, przekroczenie granicy polsko-czeskiej. Przejazd autokarem do Pragi przez Ołomuniec i Brno. Przyjazd do

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo!!! e-mail: biuro@junior.bialystok.pl www.bialowieza.net.pl www.junior.bialystok.pl

Szanowni Państwo!!! e-mail: biuro@junior.bialystok.pl www.bialowieza.net.pl www.junior.bialystok.pl Szanowni Państwo!!! Przedstawiamy ofertę krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych oraz biwaków dla dzieci i młodzieży na 2011 rok. Cena poszczególnych imprez została skalkulowana średnio na 42 uczestników

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014 CZECHY Praga Hotel *** CZECHY ZŁOTA PRAGA PRAGA stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego práh oznaczające próg domu (związane jest z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej.

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej. Spis treści: Kraków Kraków 1 dzień Muzeum Armii Krajowej, Rynek i inne. Kraków 1 dzień Zamek Królewski, Rynek i inne. Kraków 1 dzień - czasów wojny 1939-1945. Kraków 1 dzień Śladami Jana Matejki. Kraków

Bardziej szczegółowo

WWW.PIENIO-TRAVEL.PL info@pienio-travel.pl Tel. 693 425 610 1

WWW.PIENIO-TRAVEL.PL info@pienio-travel.pl Tel. 693 425 610 1 Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1359: DG Monika Pieńkowska ul. Świętokrzyska 75 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP 822-142-01-24 WWW.PIENIO-TRAVEL.PL

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja. Informacje ogólne

Krótka informacja. Informacje ogólne CHORWACJA Istria Stolica: Zagrzeb Powierzchnia: 56 610 km² Ludność: 4 437,4 tys. Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 kuna = 100 lipa Napięcie: 230 V Język: chorwacki Wiza: wiza nie jest wymagana Krótka informacja

Bardziej szczegółowo