SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje Austria, Włochy Rzymskie wakacje włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże Włochy, Francja Słynne wybrzeża Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja, Hiszpania, Szwajcaria Dzisiaj Londyn, jutro Paryż Anglia, Francja Trzy stolice Europy Benelux, Francja Od Madrytu po Lizbonę Hiszpania, Portugalia Bułgarskie kurorty bułgaria Chorwackie delicje chorwacja Chorwacki raj chorwacja Antyczna przygoda grecja, Węgry Antyczne stolice grecja Wakacje na lodowcu czechy, Austria Słowackie krajobrazy słowacja, Austria, Węgry Na afrykańskim lądzie afryka Północna Z wypadem do Heide Parku Świnoujście Pierwsze kolonie nad morzem pobierowo Moje pierwsze kolonie tleń Odbij od brzegu kołobrzeg Wakacyjne smerfowanie jastrzębia Góra Śpiewaj i tańcz ostrowo Wakacje z magią krynica Morska Szwajcaria Kaszubska Wdzydze Kiszewskie Śladami polskich olimpijczyków ostróda W krainie wilka polańczyk Mali taternicy ząb Zdobywcy dwutysięczników ząb Beskidzka przygoda Szczyrk Przygoda w Górach Stołowych Lewin Kłodzki Śladami Ducha Karkonosza Karpacz Łowcy przygód...34, 35...Jagniątków Górskie wędrówki szklarska Poręba Wakacje pod żaglami węgorzewo Rejs żeglarski mazurskie Jeziora Obóz windsurfingowy ryn Trasy antenowe - zagranica...40 Trasy antenowe - kraj...41 Warunki uczestnictwa...42 Dariusz Nowicki - sędzia Taekwondo na Olimpiadzie w Pekinie Nasza kadra Wspólpracujący z naszym biurem trener i wychowawca młodzieży doceniony przez organizatorów Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 O nas Prezentujemy ka ta log LA TO W tym sezonie przygotowaliśmy kilka nowych, ciekawych propozycji: wakacyjne smerfowanie w Jastrzębiej Górze, sportową olimpiadę w Ostródzie, obóz windsurfingowy w Rynie, a dla poszukiwaczy przygód wspaniałą zabawę w Jagniątkowie. To w kraju, a za granicą możecie być dzisiaj w Londynie, jutro w Paryżu, a nawet w Madrycie i Lizbonie lub postawić stopę na afrykańskim lądzie. Już dzisiaj dokonaj wyboru i przeżyj z nami wielką wakacyjną przygodę. TWÓJ WA KA CYJ NY PRZY JA CIEL Win ter ne cie Za pra sza my do od wie dza nia na szych stron Odnajdą Państwo tam ak tu al ną ofer tę z ter mi na mi i ce na mi, po roz ma wiają z kon sul tan tem (do rad cą). Wy ślą Państwo za py ta nie e-m ail lub zło żą za mó - wie nie. Po łą cze nia an te no we Dla wszyst kich na szych wy jaz dów utwo rzy li śmy bo ga tą sieć po łą czeń an te no wych z kil ku na stu miast w ca łej Pol sce. Szcze gó ły na stro nie Odwołanie im prezy Smut ne, ale praw dzi we. Nie ste ty, zda rza się, że im pre za nie do cho dzi do skut ku. W ta kim przy pad ku od lat sto su je my za sa dę, iż pro po nu je my Pań stwu in ną ofer tę. DO JAZD ZOR GA NI ZO WA NY POD OPIEKĄ PILOTÓW TRANZYTOWYCH Augustów Białystok Bydgoszcz Elbląg Gdańsk Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódz Olsztyn Poznań Rzeszów Radom Słupsk Szczecin Toruń Warszawa Wrocław miej sca zbió rek i ta be la do płat na stronie LEGENDA zakwaterowanie wyżywienie transport wyjazdy świadczenia w cenie wydatki programowe uwagi in for ma cja o miej scu i go dzi nie od jaz du, te - le fon ko mór ko wy do pi lo ta tran zy to we go zo sta nie po da ny na 5 dni przed roz po czę - ciem im pre zy, zbiór ka uczest ni ków na 30 mi nut przed od - jaz dem w bu dyn ku dwor ca PKP obok in for - ma cji ko le jo wej (pi lot tran zy to wy bę dzie po sia dał ta blicz kę z na zwą miej sco wo ści wy po czyn ku), ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nia do jaz du dzie ci z in nych miejsc w Pol sce pod opie ką pi lo tów tran zy to wych przy gru pie min. 6-oso bo wej. Wy so kość do płat zo sta nie po - da na z chwi lą zgło sze nia uczest ni ka na ko lo - nie lub obóz. KONTAKT Z NAMI

3 obóz mło dzie żo wy lat AUSTRIA WŁOCHY Adriatyckie atrakcje WIE DEŃ, RZYM, ASYŻ, WE NE CJA To 4 dni wypoczynku i wspaniałej zabawy nad Morzem Adriatyckim, w parkach rozrywki, na plażach i w basenach Riwiery. Kolejne atrakcje to zwiedzanie Rzymu i Watykanu, Asyżu i Wenecji. Całość rozpoczniemy wizytą w Wiedniu i zabawą na Praterze. Na Riwierze Adriatyckiej będziemy w okolicach Rimini stolicy Emilii Romanii, miasta u podnóża góry Tytano, słynącego z atrakcji turystycznych i będącego doskonałą bazą wypadową do organizacji wycieczek po bogatym w historię regionie. Hotele** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położone około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu nad Adriatykiem. Pierwsze świadczenie we Włoszech obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Rozrywki Mirabilandia + Mirabilandia Beach) + przewodnicy + metro w Rzymie + transfery Wenecja + wjazdy do miast około 55 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). 3 Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie zabytków Ringu m. in. Parlament, Hofburg (z zewnątrz), Katedra, Park Miejski, wzgórza Lasku Wiedeńskiego Kościół św. Józefa, Grinzing. Nocny przejazd do Włoch, Dzień 3: przyjazd na Riwierę Adriatycką w godzinach rannych. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, Dzień 4 7: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, gry, zabawy sportowe, czas na spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Adriatyckiej, wycieczka autokarowa do Republiki San Marino Antyczna Ziemia Wolności. Spacer na Górę Monte Tytano. Zwiedzanie Starego Miasta, Bazyliki św. Marino, przełęczy Czarownic, fortyfikacji i średniowiecznych zamków San Marino, wycieczka do Mirabilandii największego parku rozrywki Riwiery Adriatyckiej. Fantastyczny świat przygody i fantazji z super atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (wstęp płatny indywidualnie). Tonąca w zieleni powierzchnia parku podzielona jest na 7 obszarów tematycznych: Bimboboli atrakcje dla dzieci, Adventureland atrakcje przygodowe, La citta di Sian Ka an atrakcje w Krainie Majów, La vecchia Europa tradycyjne atrakcje z wesołych miasteczek, Motorworld pojazdy wodne, drogowe i szynowe, Dolcevita Studios miasteczko filmowe, wycieczka do Mirabilandii Beach, Dzień 8: śniadanie, wyjazd do Rzymu. Po drodze zwiedzanie Asyżu, w programie: Bazylika św. Franciszka, spacer uliczkami średniowiecznego miasteczka. Przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Rzym starożytny: Forum Romanum i Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, przejazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin). Transfer Giudeccą do Placu św. Marka. Zwiedzanie Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów (z zewnątrz) wraz ze słynnym Mostem Westchnień, Wieży Zegarowej, Dzwonnicy. Spacer do Mostu Rialto. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 11: zakończenie obozu. CE NA: 1595 zł OITA1/ OITA2/ OITA3/ OITA4/ OITA5/ OITA6/ OITA7/ OITA8/

4 WŁOCHY obóz mło dzie żo wy lat Rzymskie wakacje RZYM, WATYKAN, POMPEJE, RIMINI, GARDALAND To fantastyczna propozycja dla tych z Was, którzy chcą poznać wspaniałości architektury i historii Wiecznego Miasta, zakątki Kampanii z ruinami starożytnych Pompei, być na Monte Cassino i w stolicy włoskiej Riwiery. Będą też kąpiele w Morzu Tyrreńskim, gry, zabawy, a na końcu szaleństwa nie z tej ziemi w Parku Rozrywki Gardaland. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd autostradą przez Alpy Austriackie. Nocny przejazd przez Włochy, Dzień 3: przyjazd do Lacjum (okolice Rzymu) w godzinach rannych, wypoczynek nad morzem. Zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 5: śniadanie, przejazd do Rzymu, audiencja generalna u Ojca Świętego Benedykta XVI (jeżeli przebywa w Rzymie), zwiedzanie Watykanu: Bazylika św. Piotra, Groty Watykańskie z grobem Ojca Świętego Jana Pawła II, spacer: Plac Navona, Panteon, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, gry i zabawy sportowe, kolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, przejazd do Kampanii, zwiedzanie Pompei starożytnego miasta zasypanego popiołami Wezuwiusza w I wieku n.e. i Monte Cassino: Klasztor Benedyktyński, Cmentarz Polski, Muzeum Historii Bitwy o Monte Cassino. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie, przejazd i zwiedzanie Rzymu starożytnego: Forum Romanum, Koloseum, Łuk Konstantyna, Plac Wenecki, Kapitol, Lateran, Bazylika św. Jana. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, przejazd do Rimini, spacer po stolicy Riwiery, kolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Gardaland jednym z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki. Wspaniałe miejsce zabawy dla dzieci i młodzieży, z mnóstwem zjeżdżalni, kolejek naziemnych, nadziemnych i podziemnych, szybkich i emocjonujących atrakcji na wodzie, lądzie i w powietrzu. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: zakończenie obozu. Hotele ** pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki dziennie we Włoszech. Dodatkowy obiad w dniach 3, 4, 6, 9. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Rozrywki Gardaland) + przewodnicy + metro w Rzymie + wjazdy do miast około 65 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OITR1/ OITR2/ OITR3/ OITR4/ CE NA: 1695 zł 4

5 obóz mło dzie żo wy lat WŁOCHY FRANCJA Liguria i lazurowe wybrzeże WIE DEŃ, CAN NES, MO NA CO, MON TE CAR LO, ME DIO LAN, WE RO NA, GAR DA LAND Kto z Was nie sły szał o Ge nui, San Re mo, Can nes, Ni cei, Mo na - co czy Mon te Car lo? To wszyst ko umie ści li śmy w jed nym pro - gra mie pro po nu jąc Wam kil ka nie za po mnia nych dni na wło skim Wy brze żu Li gu ryj skim i słynnym fran cu skim La zu ro wym Wy - brze żu. Ale to nie wszyst ko. Bę dą też wy jąt ko we gro ty To ira no i pysz na za ba wa w Par ku Wod nym Ca ra vel le, a po za tym Me - dio lan, gdzie ry wa li zu ją In ter i Mi lan, We ro na Ro mea i Ju lii, Wie - deń gdzie ro ze gra ny był fi nał Eu ro 2008 i na koń cu ko lej na fan ta stycz na za ba wa w Par ku Roz ryw ki Gar da land zna nym w ca łej Ita lii. Nie mo że tam Cie bie za brak nąć. Ho tel ** po ko je 3, 4-oso bo we z ła zien ka mi. Na te re nie obiek - tu: re stau ra cja, bar, sa la TV, sa lon wy po czyn ko wy. 3 po sił ki dzien nie pod czas po by tu na Li gu rii. Pierw sze świad - cze nie we Wło szech obiad, ostat nie śnia da nie. Wy ży wie - nie w po zo sta łe dni patrz pro gram. Au to kar tu ry stycz ny ob słu gi wa ny przez 2 kie row ców (kli ma - ty za cja, WC, ba rek i vi deo). Na tra sach an te no wych po ciąg lub mi kro bus. Wg tra sy ZA GRA NI CA. Szcze gó ły str. 40 ka ta lo gu. 8 noc le gów, wy ży wie nie, ubez pie cze nie, re ali za cja pro gra - mu, trans port, opie ka wy cho waw ców. Wstę py (m. in. Park Wodny Ca ra vel le, Mu zeum Oce ano gra - ficz ne), Park Roz ryw ki Gar da land + prze wod ni cy oko ło 65 eu ro. Wy dat ki pro gra mo we są opła ca ne in dy wi du al nie przez uczest ni ków obo zu. Uczest ni cy obo zu po win ni po sia dać: pasz port, le gi ty ma cję szkol ną, strój ką pie lo wy, krem do opa la nia z fil trem, obu wie i strój spor to wy, na kry cie gło wy. Nie obo wiąz ko we kie szon - ko we każ dy uczest nik za bie ra wg wła sne go uzna nia (na sza su ge stia to eu ro). Dzień 1: wy jazd z Pol ski. Przejazd do Czech, obia do ko la cja, nocleg, Dzień 2: śnia da nie, prze jazd do Wied nia, zwie dza nie za byt ków Rin - gu m. in. Par la ment, Ho fburg, Ka te dra, Park Miej ski, za ba wa w par ku roz ryw ki Pra ter. Noc ny prze jazd do Włoch, Dzień 3: przy jazd na Li gu rię. Za kwa te ro wa nie (ok. godz. 14), obiad, za po zna nie się z ba zą noc le go wą, ko la cja, noc leg, Dzień 4: śnia da nie, wy po czy nek nad mo rzem: pla żo wa nie, ką pie le, obiad, spa cer po oko li cy, ko la cja, noc leg, Dzień 5: śnia da nie, spa cer po San Re mo sto li cy wło skiej pio sen ki, prze jazd do Fran cji na La zu ro we Wy brze że, zwie dza nie Mo na co i Mon te Car lo. W pro gra mie Ka te dra św. Mi ko ła ja, Pa łac Gri mal dich (z ze wnątrz), Sta re Mia sto, Mon te Car lo ze słyn ny mi ka sy na mi, ko la - cja, noc leg, Dzień 6: śnia da nie, wy ciecz ka do Ge nui: dom Krzysz to fa Ko lum ba, port, bra ma miej ska, Mu zeum Oce ano gra ficz ne z wy jąt ko wy mi oka - za mi mor skiej fau ny i flo ry. Obiad, zajęcia rekreacyjne, ko la cja, noc leg, Dzień 7: śnia da nie, prze jazd do Grot To ira no uni kal ne go ze spo łu ja - skiń ze śla da mi ży cia lu dzi pier wot nych oraz licz ny mi wspa nia ły mi na - cie ka mi skal ny mi, a póź niej wspa nia ła za ba wa w Par ku Wod nym Ca ra vel le w Ce ria le (bi let wstę pu płat ny in dy wi du al nie), ko la cja, noc leg, Dzień 8: śnia da nie, prze jazd do Fran cji. Po byt w Can nes: Pa łac Fe sti - wa li Fil mo wych i słyn na Ale ja Gwiazd, a w Ni cei spa cer słyn ną Pro me - na dą An gli ków, po wrót do Włoch, obiad, pla żo wa nie, ko la cja, noc leg, Dzień 9: śnia da nie, prze jazd do Me dio la nu, zwie dza nie: Ka te dra, Ope ra La Sca la (z ze - wnątrz), Pa saż Vik to ra Ema nu el la. Prze - jazd do We ro ny, zwie dza nie mia sta m. in. rzym ski am fi te atr Are na (z zewnątrz), Piaz za dei Si gno ri, Ca sa Ca pu let ti ze słyn - nym bal ko nem szek spi row skiej Ju lii. Prze jazd w oko li ce Je zio ra Gar da. Obia do ko la cja, noc leg, Dzień 10: śnia da nie, całodzienny po byt w Gar da land jed nym z naj słyn niej - szych wło skich par ków roz ryw ki (bi let wstę pu płat ny in dy wi du al nie). Wspa nia łe miej sce za ba wy dla dzie ci i mło dzie ży, z mnó stwem zjeż dżal ni, ko - le jek na ziem nych, nad ziem nych i pod - ziem nych, szyb kich i emo cjo nu ją cych atrak cji na wo dzie, lą dzie i w po wie - trzu. Po si łek w for mie su che go pro wian - tu, noc ny prze jazd do Pol ski, Dzień 11: za koń cze nie obo zu. CE NA: 1795 zł OITL1/ OITL2/

6 HISZPANIA WŁOCHY obóz mło dzie żo wy lat Słynne wybrzeża WERONA, BARCELONA, COSTA BRAVA, MONACO, CANNES, WENECJA Przez 13 dni odwiedzimy wiele znanych i fascynujących miejsc Lazurowe Wybrzeże, Cannes, Monaco oraz ulice Monte Carlo, na których odbywają się wyścigi Formuły 1. Poszalejemy w Parku Wodnym Caravelle, aktywnie spędzimy 6 dni na hiszpańskim Wybrzeżu Costa Brava, skąd zrobimy wypad do Barcelony i do Montserrat. Przy okazji Costa Brava to nazwa wybrzeża, które ciągnie się od granicy z Francją do Blanes. Zatoki z piaszczystymi plażami, przezroczysta woda, bezchmurne pogodne niebo i złociste słońce od rana do wieczora, a także liczne atrakcje historyczno-kulturalne były od lat dla artystów miejscem ucieczki od cywilizacji. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie miasta m. in. zabytki Ringu, Stare Miasto, Graben, Hofburg, Opera, Teatr Dworski, Ratusz. Przejazd do Włoch, obiadokolacja, nocleg, Dzień 3: śniadanie, przejazd do Werony. Zwiedzanie miasta m. in. rzymski amfiteatr Arena (z zewnątrz), Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie: Katedra, Opera La Scala (z zewnątrz), Pasaż Viktora Emanuela. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie. Całodzienna zabawa w Parku Wodnym Caravelle w Ceriale (bilet wstępu płatny indywidualnie). Kolacja w formie suchego prowiantu. Wieczorem przejazd na Lazurowe Wybrzeże. Zwiedzanie Monaco m. in. Katedra św. Mikołaja, Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Nocny przejazd do Hiszpanii, Dzień 5: przyjazd na Costa Brava. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 6-10: wypoczynek, realizacja programu: wycieczka do Barcelony, zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, port, Plac Królewski, Rambla, wycieczka do Montserrat zwiedzanie słynnego klasztoru, wypoczynek nad morzem, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki, gry i zabawy sportowe, Dzień 11: śniadanie, przejazd i zwiedzanie Cannes: Pałac Festiwali Filmowych, Aleja Gwiazd. Obiadokolacja, nocleg w hotelu we Włoszech, Dzień 12: śniadanie. Przyjazd do Wenecji na parking Tronchetto (postój 9 godzin). Zwiedzanie: Most Westchnień, Bazylika i Plac św. Marka. Spacer trasą turystyczną przez Most Rialto do Placu Rzymskiego. Posiłek w formie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd z Wenecji. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotele ** pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami. W Hiszpanii hostel, pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami. Położony około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. Pierwsze świadczenie w Hiszpanii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Park Wodny Caravelle) + wjazdy do miast około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OESS1/ OESS2/ OESS3/ CE NA: 1955 zł 6

7 obóz mło dzie żo wy lat FRANCJA, HISZPANIA SZWAJCARIA OD PARYŻA PO BARCELONĘ EURODISNEYLAND, PARYŻ, CARCASSONNE, BARCELONA, AVIGNON, GENEWA Czy znacie Paryż, a Eurodisneyland? Jeżeli nie, to proponujemy Wam 2 dni w tym niezwykłym, pełnym zabytków i atrakcji mieście. Potem cały dzień na szaleństwa w Eurodisneylandzie. Spotkacie bohaterów Disney a, polecicie rakietą, przeżyjecie Armagedon gwarantujemy, będzie fantastycznie. I na tym nie koniec. Pojedziemy do Hiszpanii. Tam plaża, kąpiel w morzu, mnóstwo atrakcji w kurortach wybrzeża Costa Brava. Zobaczymy Barcelonę. Może na Camp Nou uda nam się spotkać Ronaldinho? Wracając do Polski, zahaczymy o Avignon i Genewę. Hotele ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położone około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Costa Brava. Pierwsze świadczenie w Hiszpanii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. Eurodisneyland) + przewodnicy + metro w Paryżu + rejs po Sekwanie około 55 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski. Nocny przejazd przez Niemcy i Belgię do Francji, Dzień 2: przyjazd do Paryża. Od rana Eurodisneyland słynne miasteczko bohaterów filmów Disneya, z mnóstwem dodatkowych atrakcji. Wieczorem obiadokolacja i przejazd do hotelu, 2 noclegi w okolicach Paryża, Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie Paryża: słynne bulwary i place paryskie: Plac de Greve, Bastylii, Republiki, Opery, Vendome, Concorde, Alma. Wieża Eiffel a (wejście na I-szy poziom), Pola Marsowe, Trocadero. Pobyt na Montmartre, kabaret Moulin Rouge (z zewnątrz), Plac du Tertre, Bazylika Sacre Coeur oraz wspaniała panorama Paryża. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża: Katedra Notre Dame, Plac Chatelet z Wieżą Jakuba, Pont Neuf najstarszy most Paryża, zabudowania Luwru ze słynną szklaną piramidą, Pałac Królewski, Comedie Francais (z zewnątrz), na deskach której występuje Andrzej Seweryn, hotel Regina, w którym przebywał Władysław Sikorski, królewskie ogrody Tuilerie, Plac Concorde, spacer po Polach Elizejskich z perspektywą Łuku Triumfalnego, rejs statkiem po Sekwanie. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Hiszpanii, Dzień 5: w drodze na Costa Brava krótkie zwiedzanie Carcassonne najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy. Przyjazd na Costa Brava. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg, Dzień 6 10: wypoczynek, realizacja programu: wycieczka do Barcelony i Montserrat zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, port, Plac Królewski, Rambla, stadion Camp Nou, gdzie gra FC Barcelona, słynny klasztor, wypoczynek nad morzem, wycieczki piesze po okolicy, dyskoteki, gry i zabawy sportowe, Dzień 11: śniadanie, wyjazd, po drodze zwiedzanie Avignonu: słynny, znany z piosenki most St. Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg przy granicy szwajcarsko francuskiej, Dzień 12: śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta centrum polityki międzynarodowej, zegar kwietny, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Jeziorem Genewskim. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 13: zakończenie obozu. CE NA: 1955 zł OESO1/ OESO2/ OESO3/

8 ANGLIA FRANCJA obóz mło dzie żo wy lat DZISIAJ LONDYN, JUTRO PARYŻ LONDYN, PARYŻ Zapraszamy na przygodę, podczas której odwiedzimy najbardziej ekscytujące metropolie Europy Londyn i Paryż. Łączy się w nich wiele kultur i języków. Znajdziemy tu królewskie pałace, modne sklepy, dzieła sztuki, teatry oraz niezwykłe zabytki. Poznamy nie tylko Westminster, National Gallery, Kościół Temple, Luwr, Pola Elizejskie, Kościół Saint Sulpice, ale i niezliczone zaułki, pasaże, portale i wieżyczki każde z nich ma swoją historię oraz jedyny i niepowtarzalny charakter. Dzień 1: wyjazd, obiadokolacja na trasie, nocleg na terenie Niemiec, Dzień 2: śniadanie. Przejazd do Anglii, obiadokolacja na trasie, nocleg w centrum Londynu, Dzień 3-5: wypoczynek i realizacja programu: - zmiana warty przed Pałacem Buckingham, - White Hall wokół niej skupione są budynki rządowe, - Trafalgar Square plac, miejsce wieców i spotkań, - Opactwo Westminsterskie miejsce spoczynku angielskich władców, koronacji oraz innych ważnych uroczystości, - Parlament, wieża z zegarem Big Ben, - Picadilly Circus figura Erosa, znak firmowy Londynu, - Zamek Tower największa średniowieczna twierdza Europy, - Hyde Park park królewski, - British Museum jedno z największych muzeów historii starożytnej, - Oxford Street główna ulica z ponad 300 sklepami, - London Eye, Dzień 6: śniadanie. Przejazd do Greenwich, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego. Przejazd w okolice Paryża, obiadokolacja, nocleg, Dzień 7-9: wypoczynek i realizacja programu: - Wieża Eiffel a zbudowana z okazji Wystawy Światowej EXPO w 1889 roku, - Łuk Triumfalny - pomnik ku czci armii francuskiej, - Pola Elizejskie - najsłynniejsza ulica Paryża, - Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajduje się między innymi Mona Lisa oraz Wenus z Milo, - Katedra Notre Dame, - Cmentarz Pere Lachaise - miejsce pochówku wielu słynnych ludzi, między innymi Fryderyka Chopina, - Plac Pigalle, Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge (z zewnątrz), - Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacre Coeur, Plac du Tertre, - La Defense - najnowocześniejsza dzielnica Paryża, - rejs statkiem po Sekwanie, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Parku Asterix a - zabawa i duża dawka historii za sprawą dwóch sympatycznych Gallów - Asterixa i Obeliksa. Ponadto szaleństwo na jednej z największych w świecie kolejek górskich Le Tonnerre de Zeus i zapierającej dech w piersiach Wielkiej Ósemce. Czeka również mnóstwo atrakcji wodnych: slalomy, zjazdy, wodospady. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hostele młodzieżowe. Łazienki na korytarzach. 1 nocleg na terenie Niemiec, 4 w centrum Londynu, 4 pod Paryżem. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m.in. wjazd na wieżę Eiffel a + statek po Sekwanie + Park Asterix a + Westminster Abbey, Tower, London Eye) + opieka pilota + dojazdy + metro + parkingi - 55 GBP i 50 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, mały plecak. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to 50 euro i 50 GBP). OLPA1/ OLPA2/ OLPA3/ OLPA4/ CE NA: 2250 zł 8

9 obóz mło dzie żo wy lat BENELUX FRANCJA TRZY STOLICE EUROPY LUKSEMBURG, BRUKSELA, PARYŻ, ASTERIX PARK Każde miasto ma swoich znakomitych mieszkańców, swoją wierną rzekę, swoje zabytki i swój szczególny klimat. Każdą stolicę spośród wielu stolic wyróżnia coś szczególnego. Coś, co warto zobaczyć, dotknąć, posmakować - po prostu poznać. Zapraszamy do Eisenach, Luksemburga, Leuven, Brukseli, Brugii, Gandawy, Antwerpii i Paryża. To prawdziwe dotknięcie historii, architektury i sztuki. Przekonajmy się, jak piękny jest Stary Kontynent. Hostele lub pensjonaty. Łazienki na korytarzach. 1 nocleg w Zgorzelcu, 1 w Niemczech, 4 pod Brukselą, 3 pod Paryżem. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - obiadokolacja. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy (m. in. wjazd na wieżę Eiffel a + statek po Sekwanie + Park Asterixa) + opieka pilota + dojazdy + parkingi - 80 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, mały plecak. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to 50 euro). Dzień 1: wyjazd, obiadokolacja na trasie, nocleg w Zgorzelcu, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Eisenach, zwiedzanie miasta: rynek z XVI-wiecznym ratuszem, dom Jana Sebastiana Bacha, Kościół św. Mikołaja i Twierdza Eisenach - Wartburg, obiadokolacja, nocleg na terenie Niemiec, Dzień 3: śniadanie, przejazd do Luksemburga, zwiedzanie miasta: Starówka, Pałac Książęcy, Pałac Sprawiedliwości, kazamaty, przejazd do Leuven - największy i najstarszy uniwersytet w krajach Beneluksu, Ratusz, Kościół św. Piotra, obiadokolacja, nocleg w okolicach Brukseli, Dzień 4-6: wypoczynek i realizacja programu w Belgii: - zwiedzanie centrum Brukseli - Grand Place - brukowany plac, główny punkt miasta z najpiękniejszymi przykładami XVII -wiecznej architektury belgijskiej; Manneken -Pis - symbol miasta; Notre Dame de la Chapelle - świątynia w stylu gotyckim; centra Unii Europejkiej i NATO (z zewnątrz), Muzeum Armii, Atomium (z zewnątrz), - zwiedzanie Gandawy - Katedra św. Bawona - w jej wnętrzu cenne dzieła sztuki; Ratusz, przejście malowniczą ulicą Graslei do zamku Gravensteen, - zwiedzanie Brugii - beginaż, Kościół Notre Dame, Markt i Burg, Kościół św. Krwi Chrystusa, - zwiedzanie Antwerpii - drugiego co do wielkości miasta w Belgii: gotycka Katedra NMP zdobiona dziełami Rubensa, który żył i tworzył w Antwerpii, Grote Markt - renesansowy Ratusz i XVI -wieczne kamieniczki; forteca Steen, fontanna Brabo, Dzień 7-9: śniadanie, wyjazd z Belgii. Przejazd do Paryża. Wypoczynek i realizacja programu: - Wieża Eiffel a zbudowana z okazji Wystawy Światowej EXPO w 1889 r, - Łuk Triumfalny - pomnik ku czci armii francuskiej, - Pola Elizejskie - najsłynniejsza ulica Paryża, - Luwr - jedno z największych muzeów sztuki na świecie, w jego zbiorach znajduje się między innymi Mona Lisa oraz Wenus z Milo, - Centrum Kultury im. G. Pompidou - muzeum sztuki współczesnej, - Katedra Notre Dame, - Cmentarz Pere Lachaise - miejsce pochówku wielu słynnych ludzi, między innymi Fryderyka Chopina, - Plac Pigalle, Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, - Plac Vendome, hotel Ritz oraz dom, w którym mieszkał Fryderyk Chopin, - Montmartre - dzielnica artystycznej bohemy, Bazylika Sacré Coeur, Plac du Tertre, - rejs statkiem po Sekwanie, Dzień 10: śniadanie, całodzienny pobyt w Parku Asterix a - zabawa i duża dawka historii za sprawą dwóch sympatycznych Gallów - Asterixa i Obeliksa. Oprócz tego szaleństwo na jednej z największych w świecie kolejek górskich Le Tonnerre de Zeus i zapierającej dech w piersiach Wielkiej Ósemce. Czeka również mnóstwo atrakcji wodnych: slalomy, zjazdy, wodospady. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski, Dzień 11: przyjazd do Polski, posiłek w formie suchego prowiantu. Zakończenie obozu. CE NA: 2050 zł OTSE1/ OTSE2/ OTSE3/ OTSE4/

10 PORTUGALIA HISZPANIA obóz mło dzie żo wy lat Od Madrytu po lizbonę MONACO, WALENCJA, LIZBONA, MADRYT, BARCELONA, AVIGNON, GENEVA To będzie niezwykła wyprawa na drugi koniec Europy. Znajdziemy się na Półwyspie Iberyjskim. Zobaczymy Barcelonę i Walencję a potem przeniesiemy się do Portugalii na Costa Caparica około 20 km od Lizbony. Zwiedzimy stolicę Portugalii a także pobliskie miejscowości - Fatimę, Batalhę i Nazare. W drodze powrotnej Stolicę Hiszpanii Madryt. Wyprawa jest intensywna ale będzie też wypoczynek na Wybrzeżu Portugalii i Costa Brava. Obiecujemy moc słońca, atrakcji i możliwość zobaczenia niesamowitych rzeczy. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd do Włoch na wybrzeże liguryjskie. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie Monaco m. in. Katedra św. Mikołaja, Pałac Grimaldich (z zewnątrz), Stare Miasto, Monte Carlo. Przejazd do Hiszpanii na Costa Brava. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 4: śniadanie, wyjazd do Walencji (9 godzinny postój). Zwiedzanie: Katedra, Bazylika Królowej Opuszczonych, Dzielnica Przyszłości, będąca przykładem nowoczesnej architektury Walencji oraz Giełda Jedwabiu (z zewnątrz). Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Portugalii na Costa Caparica, Dzień 5: przyjazd na Wybrzeże Portugalii, zakwaterowanie, obiad, wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim, kolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, wycieczka autokarowa do Lizbony stolicy Portugalii, której symbolem jest wieża w Belem a także tramwaj nieodzownie wpisany w jej krajobraz. Przejazd mostem Vasco da Gamy najdłuższym mostem w Europie. Zwiedzanie: zamek św. Jerzego, wieża Belem (z zewnątrz), Klasztor Hieronimitów upamiętniający Złoty Wiek portugalskich odkryć, wpisany na listę UNESCO; Basilica do Estrela, Plac Dos Restauradoras z pomnikiem Ducha Niepodległości. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, wycieczka autokarowa do Nazare - miasteczka nad którym góruje wybrzeże klifowe miejscami dochodzące do 110 m wysokości. Rozpościerają się stąd piękne widoki na Dolne Miasto i Atlantyk, odpoczynek na plaży; Bathalii znajduje się tu niedokończony zespół klasztorny upamiętniający bitwę z 1385 roku; Fatimy - jedno z najważniejszych Sanktuariów Maryjnych świata. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie, przejazd do Madrytu (postój 9 godzin). Zwiedzanie: Brama Słońca, Pałac Królewski, Teatr Królewski i Opera Madrycka (z zewnątrz), Plac Hiszpański z pomnikiem Don Kichota i Sancho Pansy, zielona promenada z przepięknymi fontannami. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd na Costa Brava, Dzień 9: przyjazd na Costa Brava, zakwaterowanie, odpoczynek i plażowanie, obiad, spacer po mieście, kolacja, nocleg, Dzień 10 : śniadanie, wycieczka do Barcelony zwiedzanie m. in. Katedra Sagrada Familia, Bario Gotico, wzgórze Montjuich, pomnik K. Kolumba, Port, Plac Królewski, Ramblas. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, wyjazd do Francji. Zwiedzanie Avignonu: słynny, znany z piosenki most St. Benezet oraz Pałac Papieski z okresu niewoli awiniońskiej (z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg przy granicy szwajcarsko-francuskiej, Dzień 12: śniadanie, wyjazd do Genewy. Krótkie zwiedzanie miasta - centrum polityki międzynarodowej, zegar kwietny, największa fontanna Europy oraz pobyt nad Jeziorem Genewskim. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Polski, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hostele młodzieżowe. Pokoje 4-osobowe z łazienkami. W Portugalii obiekt położony około 300 metrów od morza Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki dziennie. Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie. Dodatkowy obiad w dniach 5, 9. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 w katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + wjazdy do miast - około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OPOR1/ CE NA: 2395 zł 10

11 obóz mło dzie żo wy lat BUŁGARIA WĘGRY Bułgarskie kurorty ZŁOTE PIASKI, WARNA, BUDAPESZT Wybrzeże Morza Czarnego to słońce, piękne plaże, baseny, dyskoteki, mnóstwo sklepów, a Złote Piaski to jeden z najbardziej znanych kurortów w Europie. Położony ok. 20 km od Warny miasta będącego ważnym ośrodkiem kulturalno- naukowym i turystycznym. Pamiętajmy, że tam poległ Władysław Warneńczyk obejrzymy jego mauzoleum. Obóz w Bułgarii to fantastycznie spędzony czas, pełen atrakcji, który na zawsze pozostanie w pamięci. Hotel, pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: świetlica, stołówka, sala TV. Na terenie kurortu, w sąsiedztwie hotelu znajdują się: plaża (ok. 500 m), baseny, zjeżdżalnie wodne, kręgielnia, minigolf, korty do tenisa płatne dodatkowo. 3 posiłki dziennie w Bułgarii (kuchnia śródziemnomorska z elementami kuchni polskiej). Posiłki serwowane w restauracji. Pierwsze świadczenie w Bułgarii obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, (pilota* - OBLB9/09 - STUDENT). Wstępy + przewodnicy około 20 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd na Węgry, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd tranzytowy, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Bułgarii, Dzień 3: przyjazd do Bułgarii, posiłek w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, Dzień 4 9: wypoczynek i realizacja programu: korzystanie z miejskiego kompleksu basenów i zjeżdżalni wodnych (atrakcje są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu), zajęcia sportowe (m. in. piłka plażowa, gry, konkursy), dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne, wycieczki po okolicach Złotych Piasków, turnieje i konkursy, propozycje fakultatywne, Dzień 10: śniadanie, wyjazd do Warny, zwiedzanie miasta (m. in. Stare Miasto, Mauzoleum Warneńczyka), wieczorem wyjazd z Bułgarii, kolacja (w formie suchego prowiantu), nocny przejazd, Dzień 11: śniadanie (w formie suchego prowiantu), przyjazd na Węgry, kolacja, nocleg, Dzień 12: śniadanie, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytadela. Wieczorem przejazd na Słowację. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKI FAKULTATYWNE całodzienna wycieczka autokarowa do Bałczika i na Przylądek Kaliakra. Koszt 25 euro od osoby ze wstępami. rejs piracki około 20 euro. park wodny około 14 euro. 11 CE NA: 1495 zł OBLB1/ OBLB2/ OBLB3/ OBLB4/ OBLB5/ OBLB6/ OBLB7/ OBLB8/ OBLB9/ * 1295 zł -STUDENT

12 CHORWACJA BOŚNIA obóz mło dzie żo wy lat CHORWACKIE DELICJE ZAGRZEB, JEZIORA PLITWICKIE, DUBROWNIK, SPLIT, TROGIR 9 dni zabawy i wypoczynku w Chorwacji słynącej z pięknych plaż nad Morzem Adriatyckim. Trochę zwiedzania najciekawszych miejsc Dalmacji. Niedużo, ale za to jakie delicje : Dubrownik, ogłoszony przez UNESCO dziedzictwem kultury światowej, sławne Plitwickie Jeziora niepowtarzalny rezerwat przyrody z licznymi jeziorami, wodospadami i przepiękną roślinnością. A na deser Split z niesamowitym starożytnym obozem Dioklecjana i urokliwy Trogir. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Austrię, przyjazd do Zagrzebia, krótkie zwiedzanie miasta m. in. Katedra, pomnik Jelacica, Stare Miasto. Nocny przejazd do Dalmacji, Dzień 3: przyjazd do Neum w godzinach rannych, obiad, zakwaterowanie (ok. godz. 14), zapoznanie się z bazą noclegową. Kolacja, nocleg, Dzień 4 9: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem, plażowanie, kąpiele, gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach wybrzeża czarnogórskiego, wyjazd do Dubrownika, zwiedzanie miasta: Mala Braca, studnia Onorfio z XV w., Klasztor Franciszkanów z przełomu XIV i XV w., spacer po murach miejskich, Dzień 10: śniadanie, przejazd wybrzeżem Riwiery Makarskiej do Splitu, zwiedzanie miasta: obóz Dioklecjana, Katedra, Ratusz, Stare Miasto, spacer po mieście. Krótkie zwiedzanie malowniczo położonego na wyspie Trogiru, przejazd w kierunku Plitwic. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich najpopularniejszy park narodowy w Chorwacji. Zalicza się go do najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych w Europie. Ta perła kontynentalnej Chorwacji została, ze względu na swoją różnorodność, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 12: śniadanie, zabawy i kąpiele w basenach termalnych. Posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 13: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotel **/*** pokoje 3,4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, sklep, boiska sportowe, plaża, salon wypoczynkowy. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Neum. Pierwsze świadczenie obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy + opłaty klimatyczne około 40 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OCHC1/ OCHC2/ OCHC3/ CE NA: 1795 zł 12

13 obóz mło dzie żo wy lat CHORWACJA CHORWACKI RAJ TROGIR, SPLIT, WODOSPADY KRKA, JEZIORA PLITWICKIE Cesarstwo Rzymskie i jego potęga fascynują nie tylko znawców historii. Właśnie w Chorwacji odnajdziemy wiele doskonale zachowanych zabytków z okresu cesarstwa i poczujemy zapomnianą potęgę jego doskonałości. Zauroczy nas Starówka Trogiru, a także Pałac Dioklecjana w Splicie. Wyjątkowe chwile przeżyjemy przebywając nad Jeziorami Plitwickimi i wodospadami rzeki KRKA. Chorwacja urzeka swoimi krajobrazami, krystalicznie czystym morzem w malachitowym odcieniu, przyciąga też łagodnym, śródziemnomorskim klimatem. Jej plaże należą do najpiękniejszych w Europie. Wakacje w Dalmacji to rajskie przeżycia. Hostel młodzieżowy. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami na korytarzach. Położony 100 metrów od plaży. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica, sala TV, boiska sportowe. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Chorwacji. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 8 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna. Wstępy + przewodnicy + opłaty klimatyczne - 45 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe, każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia euro). Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech lub Słowacji. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, całodzienny pobyt na basenach termalnych. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd do Chorwacji, Dzień 3: przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie (około godz. 12) w hostelu położonym 6 km od Trogiru. Obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, wypoczynek, kolacja, Dzień 4-9: wypoczynek i realizacja programu: - wypoczynek nad morzem - plażowanie, kąpiele, - gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach chorwackiego wybrzeża, - zwiedzanie Splitu - deptak Riva, Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, Pałac Dioklecjana - ruiny antycznej budowli Rzymskiego Cesarza Dioklecjana wpisane na listę UNESCO; Ratusz, bałkański bazar, port, - wycieczka do Parku Narodowego KRKA - 16 spiętrzeń na rzece tworzy malownicze wodospady. Kąpiel pod najbardziej widowiskowym wodospadem Skradinskim Bukiem, - wycieczka do Trogiru - miasta wpisanego na listę UNESCO jako jedno z najpiękniejszych miast Dalmacji. Najciekawsze zabytki to wenecka Katedra św. Lovro, renesansowa kaplica św. Iwana, Ratusz oraz imponująca wieża obronna Kula Kumerlenga, - TROGIR BY NIGHT - nocny spacer po zaułkach miasta, Dzień 10: śniadanie. Przejazd do Plitwic. Zwiedzanie Parku Narodowego Jezior Plitwickich wpisanego do rejestru światowej spuścizny przyrody UNESCO. Kompleks składa się z 16 jezior położonych na różnych poziomach, połączonych wodospadami i kaskadami. Posiłek w formie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy, Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKI FAKULTATYWNE - rafting - szaleńczy spływ pontonami lub kajakami pod okiem instruktorów rwącą rzeką Cetiną. Moc wrażeń, adrenaliny oraz niezapomniane widoki przez całe 6 godzin!!! - 35 euro. CE NA: 1495 zł CHOR1/ CHOR2/ CHOR3/ CHOR4/ CHOR5/ CHOR6/ CHOR7/ CHOR8/ CHOR9/

14 GRECJA WĘGRY obóz mło dzie żo wy lat antyczna przygoda SALONIKI, RIWIERA OLIMPIJSKA, METEORY, BUDAPESZT Przypomnij sobie Mitologię Parandowskiego. Pamiętasz Olimp, gdzie greccy bogowie delektowali się pyszną ambrozją? Teraz możesz spędzić tam kilkanaście wspaniałych dni. Riwiera Olimpijska zachwyca plażami, ciepłym morzem i wspaniałą słoneczną aurą. Gaje oliwne, rytmy Zorby, przyjaźni ludzie i wspaniałe zabytki pomogą Ci zrozumieć, dlaczego to Grecja jest kolebką naszej cywilizacji. Może odtąd lekcje historii starożytnej nie będą już tak nudne? Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd na Węgry, nocleg, Dzień 2: śniadanie, przejazd przez Węgry, Serbię, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd do Grecji, Dzień 3: przyjazd na Riwierę Olimpijską, posiłek w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie (ok. godz. 14), obiad, zapoznanie się z bazą noclegową, kolacja, nocleg, Dzień 4 10: wypoczynek i realizacja programu: wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, wędrówki po urokliwych, pełnych atrakcji miasteczkach Riwiery Olimpijskiej, gry, zabawy sportowe, wycieczka autokarowa do Kalambaki, zwiedzanie źródeł Wenus i słynnych klasztorów Meteora malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego skalistego krajobrazu, spacer po miasteczku, Igrzyska Olimpijskie: rzut oszczepem, rzut dyskiem, skok w dal, bieg maratoński na plaży, rozgrywki grupowe (gra w dwa ognie, przeciąganie liny, tory przeszkód) oraz indywidualne, wycieczka autokarowa do Litochoro położonej u stóp Olimpu znanej miejscowości wypoczynkowej, wycieczka do Paralii jednego z najbardziej popularnych kurortów Riwiery i Katerini stolicy regionu, jednodniowa fakultatywna wycieczka do Aten, Dzień 11: śniadanie, przejazd do Salonik. Zwiedzanie miasta: Biała Wieża, Rotunda św. Jerzego, Bazylika św. Demetriusza, Kościół Mądrości Bożej. Wieczorem wyjazd na Węgry, posiłek (w formie suchego prowiantu), nocny przejazd przez Serbię, Dzień 12: przyjazd na Węgry, śniadanie (w formie suchego prowiantu), przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Plac św. Trójcy, Baszta Rybacka, Kościół pw. NMP, Wzgórze Gellérta, Cytadela. Przejazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu. WYCIECZKA FAKULTATYWNA Całodzienna wycieczka do Aten ze zwiedzaniem Akropolu, Plaki, Stadionu Olimpijskiego, objazdem miasta. Koszt 50 euro od osoby (z biletami wstępu). Hotel ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Położony około 300 metrów od morza. Na terenie obiektu: restauracja, kawiarnia, bar, sala TV, salon wypoczynkowy, boisko do siatkówki. 3 posiłki dziennie podczas pobytu na Riwierze Olimpijskiej. Pierwsze świadczenie w Grecji obiad, ostatnie śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy + opłaty graniczne około 30 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OGRA1/ OGRA2/ OGRA3/ CE NA: 1795 zł 14

15 obóz mło dzie żo wy lat GRECJA Antyczne Stolice: Ateny, Mykeny PELOPONEZ, ATENY, METEORY, RIWIERA OLIMPIJSKA To fantastyczna propozycja dla tych z Was, którzy chcą poznać wspaniałości architektury i historii, antycznej Grecji. Ateny z ruinami Akropolu i tajemniczą Plaką. Peloponez z miastami króla Agamemnona. Słynący z akustyki teatr grecki w Epidauros. Sfotografować Kanał Koryncki. Nie zabraknie też czasu na kąpiele w Morzu Jońskim i Egejskim, gry, zabawy, plażowanie. To będą fascynujące wakacje! Hotele ** pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: restauracja, bar, sala TV, salon wypoczynkowy. 2 posiłki we Grecji. Dodatkowy obiad w dniach 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wyżywienie w pozostałe dni patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, przeprawa promowa, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy około 35 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). Dzień 1: wyjazd z Polski, przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg Dzień 2: śniadanie, przejazd autostradą przez Alpy Austriackie do Włoch. Nocny przejazd do Emilii Romanii, Dzień 3: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd do Ancony. Zaokrętowanie na prom do Grecji (siedzenia lotnicze). Kolacja w formie suchego prowiantu, Dzień 4: śniadanie (w formie suchego prowiantu), przybycie do Patras, przejazd do hotelu na Peloponezie, obiad, zakwaterowanie, wypoczynek nad morzem, kolacja, nocleg, Dzień 5: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 6: śniadanie, zwiedzanie ruin starożytnych Myken z Bramą Lwów i grobowcem króla Agamemnona oraz Epidauros ze słynnym teatrem greckim o wspaniałej naturalnej akustyce. Obiad, zajęcia rekreacyjne, kolacja, nocleg, Dzień 7: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad. Wycieczka do pierwszej stolicy niepodległej Grecji. Zwiedzanie jednej z najpotężniejszych wenecko-tureckich twierdz w całej Helladzie - twierdzy Palamidii, kolacja, nocleg, Dzień 8: śniadanie. Wycieczka do Aten ze zwiedzaniem kompleksu Akropolu, dzielnicy Plaka i stadionu olimpijskiego, na którym odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska w 1896 roku. Przejazd do Kalambaki, obiadokolacja, nocleg, Dzień 9: śniadanie, wypoczynek nad morzem: plażowanie, kąpiele, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, zwiedzanie Kalambaki i słynnych klasztorów w Meteorach malowniczo usytuowanych pośród fantastycznego, skalistego krajobrazu, obiad. Wizyta w fabryce ikon, historia i sztuka bizantyjska. Kolacja, nocleg, Dzień 11: śniadanie, przejazd na Riwierę Olimpijską do Paralii jednego z najbardziej znanych kurortów. Wypoczynek nad morzem, w programie: bieg maratoński na plaży, rozgrywki grupowe (np. gra w dwa ognie) oraz indywidualne, wieczorem wyjazd z Grecji, posiłek w formie suchego prowiantu, nocny przejazd przez Serbię, Węgry, Dzień 12: śniadanie w formie suchego prowiantu, przyjazd na Słowację, obiadokolacja, nocleg, Dzień 13: śniadanie, przejazd do Polski. Zakończenie obozu. CE NA: 1945 zł OIGR1/ OIGR2/ OIGR3/ OIGR4/

16 CZECHY AUSTRIA obóz mło dzie żo wy lat WAKACJE NA LODOWCU PRAGA, SALZBURG, WYSOKIE TAURY, LODOWIEC GROSSGLOCKNER Wielkie lodowce są piękne, fascynujące, niebezpieczne. I leżą tak blisko nas w Austrii. Zapraszamy na spotkanie z najwyższym lodowcem w tym kraju Grossglocknerem. Lecz zanim staniecie z nim oko w oko poznacie piękną Pragę, Czeskie Budziejowice i Salzburg. Niemałe emocje wzbudzi również przejazd wijącą się jak serpentyna górską trasą widokową Hochalpenstrasse. Zapraszamy na słoneczne wakacje pośród śniegu i lodu. Dzień 1: wyjazd z Polski. Przejazd do Czech. Obiadokolacja, nocleg, Dzień 2: śniadanie, wycieczka autokarowa do Pragi - kompleks pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita i Zamkiem Królewskim, Most Karola, Plac Wacława, Rynek Staromiejski i Ratusz, Zegar Orloy. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg, Dzień 3-7: wypoczynek i realizacja programu: - wycieczka autokarowa do Czeskich Budziejowic - Starówka, Muzeum Kolei Konnej, Hluboka nad Vltavou - XIII-wieczny zamek Przemyślidów, Klasztor Vyssi Brod - klasztor Cystersów założony w 1259 r. ze słynnym wyszebrodzkim ołtarzem, Muzeum Poczty z zabytkowymi uniformami, modelami pojazdów oraz kolekcją znaczków, które ukazały się w Czechosłowacji w latach , - śladem UNESCO - Czeski Krumlov - ponad 300 zabytkowych budynków; Holasovice - perła wiejskiego baroku, 22 majątki wiejskie z malowanymi fasadami i ogrodami, - ognisko z pieczeniem kiełbasek, - gry, zabawy sportowe, - dyskoteki, Dzień 8: śniadanie, wyjazd do Austrii. Zwiedzanie Salzburga - Pałac Biskupi (z zewnątrz), Katedra, Dom Mozarta (z zewnątrz), cmentarz. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Zell am See, Dzień 9: śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Wysokie Taury. W jego granicach znajduje się 246 lodowców i aż 304 szczyty o wysokości przekraczającej 3000 m n.p.m. Przejazd najsłynniejszą i najpiękniejszą górską trasą widokową w austriackich Alpach - Hochalpenstrasse. Droga pnie się serpentynami do krainy wiecznego śniegu, przecinając kolejne strefy geograficzne i klimatyczne. Na odcinku 50 kilometrów pokonuje się różnicę poziomów wynoszącą 1766 metrów! Po drodze można podziwiać zmieniającą się szatę roślinną oraz poczuć malejące ciśnienie atmosferyczne. Trasa kończy się u stóp najwyższej góry i największego lodowca Austrii - Grossglockner (3798 m n.p.m.). Obiadokolacja, nocleg, Dzień 10: śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd do Parku Wodnego Caprima (wstęp płatny indywidualnie) w Dingolfing. Wodny świat basenów krytych, odkrytych, zjeżdżalni, prądów rzecznych i wielu innych atrakcji. Posiłek w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez Czechy, Dzień 11: przyjazd do Polski. Zakończenie obozu. Hotele lub pensjonaty. Pokoje 3, 4-osobowe z łazienkami. Na terenie obiektów: stołówka, sala TV, miejsce na ognisko. W pobliżu boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę. 3 posiłki dziennie podczas podybu w Czechach. Pierwsze świadczenie - obiadokolacja, ostatnie - śniadanie. Wyżywienie w pozostałe dni - patrz program. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy ZAGRANICA. Szczegóły str. 40 katalogu. 9 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców. Wstępy + przewodnicy - około 35 euro i 200 CZK. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). OCZE1/ OCZE2/ OCZE3/ CE NA: 1595 zł 16

17 kolonie, obóz mło dzie żo wy 10 14, lat SŁOWACJA AUSTRIA, WĘGRY SŁOWACKIE KRAJOBRAZY BRATYSŁAWA, WIEDEŃ, BUDAPESZT Wielka Fatra, malownicze, bogato urozmaicone pasmo górskie leżące na pograniczu środkowej i północno-zachodniej Słowacji, wyjątkowy teren wypoczynkowy z zabytkami kulturalno - historycznymi. Pensjonat BREST położony w Jasenskiej Dolinie u podnóża góry Lysec (1381 m n.p.m.) w okolicach Martina. Pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami. Na terenie obiektu: stołówka, świetlica z TV, miejsce do organizacji zajęć programowych i dyskotek, stół do tenisa, duży teren rekreacyjny, kosze do mini koszykówki, miejsce na ognisko i grill. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie kolacja, ostatnie śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Autokar turystyczny obsługiwany przez 2 kierowców (klimatyzacja, WC, barek i video). Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy SŁOWACJA. Szczegóły str. 41 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna. Wstępy m. in. Budapeszt około 1500 HUF, Tatralandia około 13 euro Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. - wycieczka autokarowa do Wiednia - przejazd autokarem po Ringu, spacer po Starówce: Rezydencja Cesarska - Hofburg, Plac Marii Teresy, Katedra św. Stefana, Opera, pomnik Mozarta, wizyta w parku rozrywki Prater (atrakcje płatne indywidualnie) i Bratysławy - spacer po Starym Mieście, Wzgórze Zamkowe z Parlamentem oraz Katedrą św. Marcina, - wycieczka autokarowa do Budapesztu - zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe, Katedra św. Stefana, Baszta Rybacka, Wzgórze Gellerta, mosty na Dunaju, Parlament, Wyspa św. Małgorzaty, spacer po Parku Miejskim oraz relaks w kompleksie basenów (wstęp płatny indywidualnie), - wyjazd do Aquaparku Tatralandia położonego w sercu Liptowa, gdzie na amatorów wodnej zabawy czeka 9 basenów, 20 niepowtarzalnych wodnych rur i zjeżdżalni, tryskacze i prądy wodne (wstęp płatny indywidualnie), - wycieczka autokarowa do Bojnic - Bojnicki Zamek w stylu neogotyckim, największy na Słowacji ogród zoologiczny, Prievidzy - zabytkowy rynek Námestie Slobody, Turczańskie Teplice - piesza wędrówką po Parku Zdrojowym, 2 godzinny pobyt na odkrytym basenie termalnym, - wycieczka do Martina - miasta położonego pomiędzy Wielką i Małą Fatrą a górami Kremnickimi nad rzeką Wag. Spacer po Starówce - deptak, interesująca XIX /XX wieczna zabudowa z licznymi zabytkami, pobyt na basenie, - wycieczka piesza do Jasenskiej Doliny zakończona pobytem w miejscowości Bela Dulice, - wycieczka górska w rejon Małej Fatry, wjazd wyciągiem krzesełkowym, - ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i tańcami, - bogaty program sportowy (mecze, gry i zawody), - dyskoteki, zabawy muzyczne, konkursy. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalanie z filtrem, obuwie i strój sportowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to euro). 17 CE NA: 1297 zł OSŁO1/ OSŁO2/ OSŁO3/ OSŁO4/ OSŁO5/

18 AFRYKA PÓŁNOCNA obóz mło dzie żo wy lat NA AFRYKAŃSKIM LĄDZIE SOUSSE, TUNIS, KARTAGINA, SIDI BOU SAID Błękit morza, złoty piasek, palmy i wielbłądy - to pierwsze skojarzenia związane z Tunezją. Kraj ten przyciąga również ciekawą kulturą, burzliwą historią i różnorodnością przyrody. Tutejsze miasta i miasteczka kryją fantastyczną, zabytkową architekturę. Odnaleźć w niej można ślady wielu kultur m.in. cesarstwa rzymskiego, bizantyjskiego, tureckiego i francuskiego. Dzisiejsza Tunezja tętni życiem, podąża z czasem, tracąc niewiele ze swojej oryginalności i niepowtarzalnego klimatu. Zapraszamy do błogiego leniuchowania na plaży oraz do podziwiania zabytków dokumentujących 2500 lat historii. Dzień 1: zbiórka dwie godziny przed wylotem w wyznaczonym miejscu na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszportowa, przelot do Monastiru. Transfer autokarowy do Sousse, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg, Dzień 2 7: wypoczynek i realizacja programu: - wypoczynek nad morzem plażowanie, kąpiele, - gry, zabawy sportowe, spacery po urokliwych uliczkach Sousse, - wycieczka do Starego Miasta Sousse - Medyny, wpisanej na listę UNESCO. Otoczona potężnymi murami jest plątaniną wąskich, krętych uliczek, schodów i nieregularnie położonych domów. Zwiedzanie - Wielki Meczet zbudowany w 851 r. typowy przykład surowej architektury z czasów dynastii Aghlabidów. Wieżyczki armatnie i mury z blankami nadają meczetowi wygląd fortecy. Wyjątkowość świątyni polega na braku minaretu - aby zwołać wiernych na modły korzystano z wieży pobliskiego ribatu; Zawija Zakkak kompleks składający się z meczetu oraz mauzoleum; ribat - najstarszy budynek w mieście, wzniesiony pod koniec VIII wieku. Zaprojektowany jako forteca mająca bronić granicę muzułmańskiego świata przed najeźdźcami. Z dachu wieży obserwacyjnej roztacza się wspaniały widok na medynę oraz dziedziniec Wielkiego Meczetu; spacer wzdłuż murów obronnych powstałych w 859 r. których długość wynosi 2 km a wysokość dochodzi do 8 m. Wzdłuż murów usytuowano dziesiątki sklepików i straganów oferujących produkty z całej Afryki, - wycieczka autokarowa do Tunisu Muzeum Bardo, gromadzi większość ważniejszych znalezisk z licznych tunezyjskich wykopalisk. Słynie przede wszystkim ze wspaniałej kolekcji mozaik rzymskich. Do najcenniejszych okazów zalicza się posąg Minerwy z II w. sarkofag rzymski z III w. statuetka Erosa, a także mozaika Julius; Kartaginy rodzinnego miasta Hannibala, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie Muzeum Kartaginy, zawierające kolekcje mozaik, lamp z okresu wczesnego chrześcijaństwa, sprzęty domowe, a także zbiór militariów unickich; rzymski amfiteatr jeden z największych, mieszczący 40 tysięcy widzów z zachowanym przejściem dla gladiatorów; groby punickie, termy Antoniusza; Sidi Bou Said - położone nad brzegiem morza, z pięknym widokiem na zatokę oraz port jachtowy. Słynie z bajkowej, białobłękitnej architektury domy mają bielone wapnem ściany oraz pomalowane na kolor błękitny drzwi i framugi okien. Ulubione miasto artystów i najbogatszych Tunezyjczyków, - Noc Beduińska wieczór folklorystyczny, - piesza wycieczka na tradycyjny bazar możliwość zakupu pamiątek, Dzień 8: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer autokarowy na lotnisko w Monastirze, odprawa paszportowa. Przylot do Polski na lotnisko Warszawa Okęcie. Zakończenie obozu. Hotel PANORAMA***. Położony w centrum Sousse, ok. 500 metrów od morza. Pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją. Na terenie obiektu znajdują się: bar, niewielki basen kryty. Parasole, leżaki i materace przy basenie bezpłatnie, na plaży za dodatkową opłatą. 3 posiłki dziennie podczas pobytu w Tunezji. Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie. W barze hotelowym i na plaży podawane są napoje: gazowane, woda mineralna, herbata. Samolot czarterowy Warszawa Monastir Warszawa. Transfer autokarowy lotnisko hotel lotnisko. Godzina zbiórki zostanie podana 7 dni przed wyjazdem. 7 noclegów, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opłaty lotniskowe i paliwowe, opieka wychowawców, opieka polskojęzycznego rezydenta. wycieczka autokarowa Tunis Kartagina Sidi Bou Said około 60 USD. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy. Nieobowiązkowe kieszonkowe każdy uczestnik zabiera wg własnego uznania (nasza sugestia to USD). OTUN1/ OTUN2/ CE NA: 1795 zł 18

19 kolonie 8-13, lat POMORZE ZACHODNIE NIEMCY ŚWINOUJŚCIE Z WYPADEM DO HEIDE PARKU HERINGSDORF, ALBECK ŚWINOUJŚCIE Uzdrowisko oraz ważny port morski. Niezwykłe właściwości klimatyczne i krajobrazowe zadecydowały już na początku XIX w. o powstaniu uzdrowiska i modnej miejscowości wypoczynkowej. Piaszczysta, szeroka plaża, dzikie wydmy i pasmo balsamicznego lasu, dają poczucie prawdziwego wypoczynku. Dom wypoczynkowy KALISZANKA położony ok. 300 m od morza. Pokoje 2, 3, 4, 5, 6-osobowe z łazienkami, na każdym piętrze hol z TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka, świetlica. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Podczas całodziennych wycieczek suchy prowiant. Pierwsze świadczenie - kolacja, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Pociąg - rezerwacja miejsc w przedziałach. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 41 katalogu. 12/13* noclegów, ubezpieczenie, realizacja programu, suchy prowiant na drogę powrotną i podczas całodziennych wycieczek, transport, transfer bagaży z dworca PKP do ośrodka, opieka wychowawców, opieka medyczna, ratownik. Wstęp do Heide Parku około 18 euro. Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu. Uczestnicy kolonii powinni posiadać: paszport, legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe. - całodzienna wycieczka do HEIDE PARKU k/ Hamburga największego parku rozrywki w północnej części Niemiec z 40 atrakcjami o powierzchni 85 ha. Piękny park z doskonałą infrastrukturą gwarantuje niezapomnianą wycieczkę! Wspaniałą atrakcją parku jest COLOS- SOS. Jest to największa drewniana kolejka górska na świecie o wysokości 60 m. Konstrukcja ta zapisana jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Zjazdy z prędkością 120 km/h podnoszą wszystkim poziom adrenaliny. Przygotuj się również na niespodzianki! - wycieczka po Świnoujściu - historia i dzień dzisiejszy miasta, zwiedzanie Muzeum Morskiego w Świnoujściu i zbytków miasta, - wycieczka piesza do Heringsdorfu i Albecku z przewodnikiem. Przekroczenie granicy, spacer do Heringsdorfu: zwiedzanie najdłuższego molo w Europie, przejście do Albeck, - wycieczka do Międzyzdrojów: molo, Promenada Gwiazd, Muzeum Figur Woskowych, - szkolenie wojskowe w Forcie Gerharda. Fort wybudowany w XIX wieku u ujścia Świny jest ciekawym miejscem dla poszukiwaczy przygód i skarbów. Zabawa kończy się pasowaniem na kadeta i wręczeniem specjalnego certyfikatu, - zwiedzanie Fortu Anioła i Fortu Zachodniego, wybudowanych w I połowie XIX, za czasów panowania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Stanowiły punkty obronne i obserwacyjne. Wycieczka zakończy się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, - paintball - na świecie traktowany jest głównie jako ciekawa forma aktywnego spędzania czasu wolnego, przez niektórych uważany jest za rozwijającą się dyscyplinę sportu. Gra w paintball polega na współzawodnictwie dwóch lub więcej drużyn, które w zależności od scenariusza mogą zdobywać flagę, punkty lub inne trofea, - zajęcia kształtujące i rozwijające wyobraźnię, kreatywność i twórcze działania: konkursy plastyczne, wieczory zagadek, układanie tekstów piosenek, przygotowanie konkursu piosenki, wybory Miss i Misstera, - konkurs budowli piaskowych z nagrodami, - dyskoteki, wieczorki taneczne, wieczór z piosenką, wieczory legend, - gray i zabaway sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, gry i zawody, - plażowanie i kąpiele w morzu pod opieką ratownika, - dyskoteki. WYCIECZKI FAKULTATYWNE: DANIA - całodzienna wycieczka do Kopenhagi z rejsem po kanałach. Koszt wycieczki 160 zł + 5 euro od osoby (z biletami wstępu). NIEMCY - całodzienna wycieczka do Berlina z pobytem w Tropical Islands. Koszt wycieczki od osoby 110 zł + 9,5 euro. ( z biletami wstępu). CE NA: 1495 zł CE NA: 1565 * zł KŚWK 1/ KŚWK 2/ * KSWK 3/ miejsc w turnusie 19

20 POMORZE ZACHODNIE kolonie 6-10 lat PIERWSZE KOLONIE NAD MORZEM KOLONIE DLA NAJMŁODSZYCH POBIEROWO Najbardziej na zachód wysunięta miejscowość Wybrzeża Rewalskiego. Rozległa, piaszczysta plaża oraz specyficzny mikroklimat stanowią największą atrakcję miejscowości. Piękna aleja ciągnąca się wzdłuż całego miasteczka oraz mnogość leśnych uliczek stwarzają doskonałe warunki do spacerów i rowerowych wycieczek. Program skierowany do najmłodszych dzieci, zaczynających swoją przygodę z samodzielnymi wyjazdami. Opracowany został na podstawie najpopularniejszych wśród dzieci filmów animowanych. Uczestnicy wcielą się w bajkowe postaci i będą przeżywały ich przygody. Nad zabawą czuwać będą osoby godne zaufania, pracujące na co dzień z najmłodszymi. Kolonie będą liczyły 20 uczestników i 3 opiekunów, co pozwoli stworzyć rodzinny klimat. UCZESTNICY WCIELĄ SIĘ W BAJKOWE POSTACI - SPIDER MAN - człowiek pająk. Prowadzi nieustanną walkę ze złem i przestępczością na świecie. Oprócz super-kryminalistów często natyka się na zwykłych bandytów, których łapie w swoją sieć i zostawia dla policji, - SCOOBY DOO - uwielbiany przez wszystkich, zwykle kulący się ze strachu tchórzliwy wielki dog. Można go skusić do wypadu w niebezpieczne miejsca za pomocą Scooby-ciastka, - WITCH - wspaniała opowieść o pięciu przyjaciółkach, które zostały obdarzone niezwykłą mocą, aby uratować mieszkańców Meridianu i zamknąć Wielką Sieć. Niestety, nie jest to takie proste, zwłaszcza że okrutny Fobos nie zamierza wcale pomóc dziewczynkom w ich działaniu, - wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów - plaża i promenada, Muzeum Figur Woskowych, molo, Rezerwat Żubrów, - wycieczka autokarowa do Zieleniewa - wizyta w Fabryce Rozrywki - przejażdżki kucykiem, przejażdżki wozem, zabawa w miasteczku na Dzikim Zachodzie, mini zoo, - zabawa w Spider Mana - przygotowanie strojów, masek, sieci, nauka chodzenia po ścianach i sufitach, rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, przy których pomocny będzie pajęczy zmysł, - zabawa w Scooby Doo - wypiekanie z ciastoliny Scooby-ciastek, rozwiązywanie tajemniczych zagadek związanych z duchami, wchodzenie do strasznych miejsc, zdobywanie Scooby chrupek, - zabawa w Witch - poszukiwanie Magicznego Kryształu Serca Kondrakaru, podział na drużyny ziemskich żywiołów, nauka magii i zaklęć, tajemnicza ekspedycja Witch : mapa znaleziona w antykwariacie, odkrycie zapisków zaginionego podróżnika, tajemnicza kamienna figurka - to tylko część zagadek. Jaką tajemnicę kryją czarne posągi? Co znajduje się w wulkanie? Czy Czarodziejkom i Czarodziejom uda się uratować Ziemię? - wykonywanie bajkowych tatuaży, - dyskoteki czarodziejek i ludzi pająków, - gry planszowe z bohaterami bajek, - zajęcia twórcze rozwijające wyobraźnię - malowanie rękami i stopami, lepienie z masy solnej ulubionych bajkowych bohaterów - wystawa prac, - konkurs budowy rzeźb z piasku - zwierzaki, zamki, bajkowe postacie, - zabawy w podchody - przygotowanie trasy, zadań i zagadek dla uczestników, - ogniska z pieczeniem KPOB1/ KPOB2/ KPOB3/ KPOB4/ KPOB5/ miejsc w turnusie kiełbasek, - plażowanie i kąpiele w morzu, - rozgrywki w kometkę, piłkę nożną, dwa ognie. CE NA: 1250 zł 20 Dom Gościnny ANNA położony ok. 250 m od morza. Pokoje 4, 5-osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu znajdują się: stołówka i świetlica. W pobliżu boiska sportowe, place zabaw oraz kort tenisowy. Ośrodek dysponuje 80 miejscami. 3 posiłki dziennie + podwieczorek. Pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną. Pociąg - rezerwacja miejsc w przedziałach. Na trasach antenowych pociąg lub mikrobus. Wg trasy MORZE. Szczegóły str. 41 katalogu. 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, transport, opieka wychowawców, opieka medyczna, ratownik. Uczestnicy powinni posiadać: legitymację szkolną, strój kąpielowy, krem do opalania z filtrem, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy, kieszonkowe.

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT W programie: zwiedzanie Paryża, pobyt w Lloret de Mar, zwiedzanie Barcelony, La Siesta, Water World, dyskoteki, Marineland, rejs statkiem

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, w okolicach Belgradu obiadokolacja, nocleg.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, w okolicach Belgradu obiadokolacja, nocleg. RIWIERA OLIMPIJSKA, OLIMPIC BEACH, DELFI, KORYNT, KANAŁ KORYNCKI, EPIDAVROS, NAFPLIO, ARGOS, MYKENY, PIREUS, ATENY, THERMOPILE. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy,

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki.

VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki. VIVA ITALIA!!! Zobaczyć Wenecję i umrzeć... Już podczas rejsu statkiem mogliśmy podziwiać panoramę tego uroczego miasta od strony rzeki. Gdy wysiedliśmy z tramwaju wodnego, spacerowaliśmy po ulicach Wenecji,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

Kolonie Letnie. Ośrodek Wypoczynkowy Rancho Wołkowyja, ul. Słoneczna 37 tel.:

Kolonie Letnie. Ośrodek Wypoczynkowy Rancho Wołkowyja, ul. Słoneczna 37 tel.: Kolonie Letnie Ośrodek Wypoczynkowy Rancho 38-613 Wołkowyja, ul. Słoneczna 37 tel.: 13 469 25 23 Przejazd Autokarem 02.08.2015 7.00 -Zbiórka uczestników (parking Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1)

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski PADWA WENECJA LORETO MANOPELLO RZYM WATYKAN - MONTE CASSINO Lanciano CASCIA - ASYŻ- San Giowanni Rotondo Termin: do ustalenia DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski O ustalonej godzinie wcześnie rano (ok. 04:00) spotykamy

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.400m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

PIELGRZYMKA DO WŁOCH I DZIEŃ Zbiórka o godzinie 22:10 na Placu Kościelnym Kościoła WNMP w Szczecinie Dąbiu Czynności organizacyjne Błogosławieństwo Ks. Proboszcza Wyjazd nocna jazda przez Niemcy, Austrię do Włoch WNĘTRZE KOŚCIOŁĄ

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA

GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA Związek Młodzież Wiejskiej wspólnie z Biurem Podróży,,Lech serdecznie zaprasza na kolonię letnią w Grecji. GRECJA LEPTOKARIA RIWIERA OLIMPIJSKA TERMIN: 13.08.2013 24.08.2013 Turnus 12 dniowy 10 dni pobytu

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Piłkarski Obóz Rodzinny (Dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność klubową )

Piłkarski Obóz Rodzinny (Dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność klubową ) ,, Piłkarski Obóz Rodzinny 2017 27.01.2017 05.02.2017 (Dla wszystkich chętnych, bez względu na przynależność klubową ) Zapewniamy: 7 noclegów w hotelu Royal Star 4 * w Lloret de Mar Wyżywienie 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. Dzień 2 1 / 7 kontynuowanie jazdy przez Serbię do Grecji, przyjazd do w godzinach

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano Włochy Lido Adriano Wiek: od 12 do 18 lat Obozy i Kolonie Letnie 2014 Obozy Rekreacyjne Kod oferty:

Bardziej szczegółowo

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Włochy Półwysep Apeniński zwany potocznie z racji swego wyglądu włoskim butem, to jedna z kolebek naszej cywilizacji oraz obszar o nieprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!!

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! Związek Młodzież Wiejskiej wspólnie z Biurem Podróży,,Lech serdecznie zaprasza na kolonię letnią w Grecji.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników, wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg tranzytowy na terenie Niemiec. Sylwester Luksemburg Belgia Holandia 5 dni Kraj: Kraje Beneluxu Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-12-29 Nr katalogowy: Syl/2016 Termin i cena 29.12-02.01.2016 1101 zł DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE Wycieczka dla młodzieży szkolnej W Polsce jesteśmy w domu, w Grecji u siebie. Tutaj właśnie na tym niezwykłym krańcu Europy, dysponującym ponad 16.000

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788 Warszawa, dnia 26-08-2011r. KOLEŻANKI I KOLEDZY Polska Izba Rzeczników Patentowych przy udziale Okręgu Wielkopolskiego organizuje autokarowy wyjazd dla rzeczników patentowych do Hiszpanii do Urzędu Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

KONTAKT Z NAMI AUSTRIA, WŁOCHY O NAS ZAPRASZAMY SZANOWNI RODZICE. olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda.

KONTAKT Z NAMI AUSTRIA, WŁOCHY O NAS ZAPRASZAMY SZANOWNI RODZICE. olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda. ZAPRASZAMY KONTAKT Z NAMI olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda.pl CALL CENTER AUSTRIA, WŁOCHY SZANOWNI RODZICE ZA NAMI KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

KONTAKT Z NAMI ZAPRASZAMY O NAS ZAPRASZAMY SZANOWNI PAŃSTWO. olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda.

KONTAKT Z NAMI ZAPRASZAMY O NAS ZAPRASZAMY SZANOWNI PAŃSTWO. olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda. ZAPRASZAMY KONTAKT Z NAMI olsztyn@wakacjezprzygoda.pl bydgoszcz@wakacjezprzygoda.pl poznan@wakacjezprzygoda.pl CALL CENTER ZAPRASZAMY SZANOWNI PAŃSTWO ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM KATALOGIEM LATO

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek możemy zaproponować w atrakcyjnych miejscowościach: Sveti Vlas, Elenite, Słonecznym Brzegu i Sozopolu.

Wypoczynek możemy zaproponować w atrakcyjnych miejscowościach: Sveti Vlas, Elenite, Słonecznym Brzegu i Sozopolu. Wczasy w Bułgarii 2014-02-02 22:40:13 Polski Klub Biznesu informuje, że w okresie wakacyjnym 2014 roku w porozumieniu ze stroną bułgarską może organizować pobyty wczasowe nad Morzem Czarnym w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Północne Włochy Południowa Francja

Północne Włochy Południowa Francja Północne Włochy Południowa Francja 8 dni z noclegiem tranzytowym Kraj: Włochy Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-02 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

KONKURS 2011 WSPOMNIENIA Z WAKACJI

KONKURS 2011 WSPOMNIENIA Z WAKACJI KONKURS KONKURS FOTOGRAFICZNY UWAGA KONKURS!!! Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie z wakacji. I nagroda: bezpłatny udział w kolonii lub obozie w roku 2013 II nagroda: cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF

SŁOWO WSTĘPNE. JOYEVENT.PL travel & event agency ul. Fieldorfa 11/ Gdańsk tel fax Phoca PDF RZYM (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

Londyn. Biuro Podróży WIGRA s.c. ul. Człuchowska Warszawa Tel , ,

Londyn. Biuro Podróży WIGRA s.c. ul. Człuchowska Warszawa Tel , , Londyn 6 dni Kraj: Wielka Brytania Miejscowość: Londyn Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-14 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju według rozkładu.

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

lato 2016 Kolonie i obozy

lato 2016 Kolonie i obozy lato 2016 Kolonie i obozy SZANOWNI RODZICE JESTEŚMY PO TO BY SPEŁNIAĆ MARZENIA Jak co roku przygotowaliśmy interesujące oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Amatorów górskich wędrówek zabierzemy w

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi Wieczór Albański Specjalnie dla Państwa w każdą niedzielę odbywa się wieczór albański przy dźwiękach tradycyjnej polifonicznej muzyki. Cały wieczór to degustacja wspaniałych albańskich potraw oraz niezwykle

Bardziej szczegółowo

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Po dwóch stronach Kanału La Manche

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Po dwóch stronach Kanału La Manche Wejdź w świat podróży z Bison Tours Po dwóch stronach Kanału La Manche Program ramowy Dzień 1. Bruksela Wyjazd do Belgi w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Niemcy. Dzień 2. Bruksela W godzinach

Bardziej szczegółowo

Zamki Bawarii. Terminy i cena. 6 dni zł

Zamki Bawarii. Terminy i cena. 6 dni zł Zamki Bawarii 6 dni Kraj: Niemcy Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-05 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na nocleg w okolicy

Bardziej szczegółowo

Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej. Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość. Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011

Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej. Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość. Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011 Program turystyczno edukacyjny Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej oraz program Młodzi Odpowiedzialni za Przyszłość zaprasza Młodzież do Grecji na Riwierę Olimpijską w maju 2011 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program. Program fakultatywny. Uwagi

Program. Program fakultatywny. Uwagi Trójmiasto - obóz podróżnika-turysty Fot. Własność - Gdańska Agencja Turystyczna 3miasto to MORZE atrakcji, MORZE przygody, MORZE cooltury Jakie atrakcje nas czekają? Zapraszamy do Trójmiasta, jedynej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych.

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Grecja objazdowo-pobytowa

Grecja objazdowo-pobytowa Riwiera Olimpijska, Litochoro, Olimp, Panteleimon, Dion, Pydna, Veria, Vergina, Saloniki, Tempi, Meteory, Larisa, Termopyle, Delfi, Ateny, Pireus, Kanał Koryncki, Epidavros, Nafplio, Argos, Mykeny. PROGRAM:

Bardziej szczegółowo

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL LIBURNA HOTEL BORIK HOTEL CROATIA ITAKA&GALA HOTEL ALBATROS HOTEL EPIDAURUS 10 powodów, żeby spędzić tu wakacje 1. Błękitne morze

Bardziej szczegółowo

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni W cenie zapewniamy: - zakwaterowanie w hotelu Dubravka*** w pokojach 2, 3 osobowych, - 9 śniadań, -, - zwiedzanie wg programu, - transport autokarem klasy LUX (barek,

Bardziej szczegółowo

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł W krainie Liczyrzepy Dolny Śląsk Kraj: Polska Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-06-30 Nr katalogowy: Wyc/2016 Wielkość grupy i cena 20-24 osoby 737 zł 25-29 osób 699 zł 30-34

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Londyn, Londyn, Londyn

Londyn, Londyn, Londyn Londyn, Londyn, Londyn W dniach 8.10-12.10.2010r. członkowie Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno turystycznej do Londynu. Patronat

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA -autokar. Obóz młodzieżowy od 13-18 lat ( gimnazjum + szkoła średnia) w terminie: 09.07-20.07.2012

BUŁGARIA -autokar. Obóz młodzieżowy od 13-18 lat ( gimnazjum + szkoła średnia) w terminie: 09.07-20.07.2012 BUŁGARIA -autokar Obóz młodzieżowy od 13-18 lat ( gimnazjum + szkoła średnia) w terminie: 09.07-20.07.2012 Kompleks TEODORA*** 400m od plaży, 4km od centrum Słonecznego Brzegu. Pokoje 3-4 osobowe z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI PRAGA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu i zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto Brama Prochowa, Kościół Mariacki przed

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Sezon 2014 będzie dla nas początkiem działalności pod nową nazwą Agencja Turystyczna KOLEJARZ. Działając w ramach Przedsiębiorstwa Turystyczno Usługowego Kolejarz Sp.

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy Biała Podlaska 23.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Organizacja wyjazdu studyjnego studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża

Bardziej szczegółowo

CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel

CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel CITY BREAK - MAGIA LONDYNU 5 dni samolot Rzeszów Katowice Kraków Gdańsk Bydgoszcz Szczecin Wrocław Warszawa Hotel Anglia Londyn Wielka Brytania Wycieczki Objazdowe, Weekendy Wycieczki Objazdowe, Weekend

Bardziej szczegółowo

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni WILNO RYGA- KOWNO 5 dni Dla naszych młodych uczestników Litwa jest szczególnie ważna ze względów edukacyjnych. To kraj Adama Mickiewicza, który opisuje w swoich dziełach będących lekturą szkolną. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe

Promocja - Volvo Ocean Race 2011. Volvo Construction Equipment Spotkanie Handlowe Promocja - Volvo Ocean Race 2011 Kilka faktów o Volvo Ocean Race Regaty Volvo Ocean Race dawniej Whitbread Round The World Race są załogowymi etapowymi regatami Ŝeglarskimi dookoła Ziemi. Regaty Volvo

Bardziej szczegółowo

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień MAZURY - TYSIĄC MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH!! 4 dni Zapraszamy Was do krainy tysiąca jezior, gdzie na tle dziewiczej przyrody znajdziemy mnóstwo zabytków i atrakcji. Mazury to przede wszystkim piękne krajobrazy,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Andorra La Vella Andorra La Vella (po katalońsku dosłownie: "Stara Andora") - jest stolicą Księstwa Andory, położona w śródgórskiej kotlinie we wschodnich

Bardziej szczegółowo

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, Łęczna

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, Łęczna ZP.272.4.16.2011 Załącznik Nr 1 do siwz FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

Wycieczka zagraniczna

Wycieczka zagraniczna Wycieczka zagraniczna dla uczniów Gimnazjum w Kleszczowie 05/11/12 1 Regulamin wycieczki Uczestnictwo w wycieczce trwa w dniach 17-20.05.2012r. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego stawienia się do odjazdu

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. Rumunię wybierają osoby, które

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.

Cena zawiera: transport autokarem (kalkulacja z Kielc), noclegi, wyżywienie, opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż. WYCIECZKI SZKOLNE ZAGRANICZNE 1. BUDAPESZT cena od: 490 zł/os 1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych, wieczorny wyjazd na Wzgórze Gellerta (panorama miasta),

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY Szanowna Pani / Szanowny Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY 06-11 września 2013 Szkolenie odbędzie

Bardziej szczegółowo

Windsurfingowy wyjazd rodzinny Chorwacja Lipiec 2016

Windsurfingowy wyjazd rodzinny Chorwacja Lipiec 2016 Termin: 09.07-16.07 Rodzinny wyjazd z daje Państwu możliwość spędzenia niezapomnianych chwil wraz ze swoją rodziną. Dla dzieci przygotowaliśmy codzienne zajęcia nauki pływania na windsurfingu oraz wiele

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO Język angielski jest językiem międzynarodowym. Posługują się nim ludzie na całym świecie. Ty jesteś jedną z tych osób. Warto więc dowiedzieć się w jakich państwach mówi się po

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże MEDJUGORJE 30-06-2016-07-07-2016 Cena: 450.00 PLN + 130.00 EUR PROGRAM PIELGRZYMKI DZIEŃ 1: Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z Sanoka. Przejazd przez Słowację, Węgry (ulicami Budapesztu), Chorwację

Bardziej szczegółowo

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015 KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE 15 lipiec 28 lipiec 2015 DZIEŃ 1 15.07.2015 PRZYJAZD DO ŻERKOWA I ORGANIZOWANIE SIĘ 1. Przejazd z miejsca zbiórki do Żerkowa 2. W Żerkowie: podział dzieci na grupy; zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK Doskonałe zaplecze i ciekawy program, który dostarczy uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Oferta zielonych szkół przygotowana została z myślą

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Organizacja wycieczek 2012/S 55-089973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Łódź: Organizacja wycieczek 2012/S 55-089973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:89973-2012:text:pl:html PL-Łódź: Organizacja wycieczek 2012/S 55-089973 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Chorwacja piękno Adriatyku wycieczka szkolna

Wejdź w świat podróży z Bison Tours. Chorwacja piękno Adriatyku wycieczka szkolna Wejdź w świat podróży z Bison Tours Chorwacja piękno Adriatyku wycieczka szkolna Program ramowy Dzień 1. Polska Chorwacja Wyjazd do Chorwacji w godzinach wieczornych. Przejazd przez Słowację, Węgry (ok.

Bardziej szczegółowo

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program:

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: Pielgrzymka lotnicza do Grecji 21-28 września 2015 DZIEŃ 1: PRZELOT DO ATEN - Transfer na lotnisko.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r.

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. Grupowy i/lub indywidualny transport: - na lotnisko w Palma de Mallorca dla osób podróżujących samolotem razem z grupą jest gwarantowany odbiór

Bardziej szczegółowo

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Terminy: od 06.11.2015 - do 28.11.2015 21538 PLN/os Ramowy program: 1 dzień WARSZAWA Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Chile. 2 dzień

Bardziej szczegółowo

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Symbol oferty: 81/6591 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Costa Brava

Bardziej szczegółowo