Aplikacje WWW. dr inż. Stanisław Wszelak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje WWW. dr inż. Stanisław Wszelak e-mail:stanislaw@wszelak.com"

Transkrypt

1 Aplikacje WWW dr inż. Stanisław Wszelak 1

2 Planowane zajęcia: Luty: 14, (6 godzin) Marzec: 7, 14, 21, 28 (8 godzin) Kwiecień: 8, 11, 18 (6 godzin) Maj 9, 16, 23, 30 (8 godzin) Czerwiec 13 zaliczenie przedmiotu Forma zaliczenia przedmiotu: Przed dniem 30 maja, na stronie internetowej (www.wszelak.com) zamieszczone zostaną zagadnienia, które będą przedmiotem zaliczenia. Opublikowane zostanie około 60 zagadnień, z tego wybranych będzie 10 zagadnień, z punktacją od 5 pt. do 15 pt pt ocena pt ocena pt ocena pt ocena pt ocena pt ocena 5.0 2

3 W przypadku nie zaliczenia w I terminie jest możliwość zaliczenia w następnym: 27 czerwca poniedziałek, godzina do ustalenia Trzecie podejście w sesji poprawkowej 1. Kluczowe zagadnienia 2. Serwery WWW 3. Serwery FTP 4. Serwery Baz danych 5. Składnia kodów XHTML i CSS 6. Grafika wektorowa i przetwarzanie obrazów 7. Internetowe bazy danych 8. Praca z bazami danych 9. PHP i XHTML 10. Wprowadzenie do ASP Produktem finalnym jest zaprojektowanie i wykonanie strony WWW z osadzeniem jej na serwerze 3

4 Literatura 1. Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Mikołaj Szczepaniak Windows Server 2008 PL. Księga eksperta 03/ Steven M. Schafer HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V 12/ Phillip Crowder, David A. Crowder Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie III 10/ Laura Thomson, Luke Welling PHPi MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesionalisty Wydanie IV 10/ Julie C. Meloni PHP MySQL i Apache. Intensywny trening 08/2009 4

5 Serwery dla World-Wide Web (w3c) 5

6 Definicja serwera Serwerem jest komputer z zespołem oprogramowania biorący udział w udostępnianiu zasobów w sieci. Ze względu na charakter pracyiświadczonych usług, wyróżniamy: 1. Serwery www (obsługa stron) 2. Serwery baz danych 3. Serwery FTP inne 4. Serwery plików 5. Serwery aplikacji 6. Serwery strumieni audio, video 7. Serwery wydruku. 6

7 Serwery WWW Serwer WWW to program, obsługujący żądania protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) HTML i XHTML nie są to protokoły (nie mylić), to języki skryptowe HTTPS to zaszyfrowana wersja protokołu HTTP, protokołem SSL Z serwerem WWW łączy się przeglądarka internetowa, ładując wskazaną przez użytkownika stronę WWW poprzez: domenę - adres IP- dyrektywę ServerName katalog strony- plik startowy (index.html, index.php, index.aspx). Serwer WWW niekiedy pośredniczy w realizacji innych usług, np. zleca przetworzenie pliku źródłowego serwerowi PHP i wysyła przeglądarce stronę wynikową. 7

8 Wymagania co do komunikacji serwer www klient 1. Niepowtarzalna domena bądź subdomena z przydziałem do strefy, lokalnej, globalnej (pl, com, eu). 2. Publiczny adres IP 3. Port komunikacyjny 4. Przeglądarka z System operacyjnym 8

9 1.1. Domena musi być krótka, kojarzyć się z tematyką serwisu, łatwa w zapamiętaniu. Nie powinna zawierać więcej niż jednego myślnika, większa ilość myślników sprawi problem, wyszukiwarki mogą zignorować domenę, uznać ją za SPAM. Domena to również narzędzie promocyjne w Internecie. Pozwala identyfikować instytucję, firmę, przedsiębiorstwo, osobę, miasto. Rozszerzenie pl, ru, de, jest domeną narodową. Domeną narodową ( pl ) zarządza NASK 1.2. Rejestracja domen W NASK najdroższa opcja, u pośrednika (120 pośredników, w tym 60 zarejestrowanych w Polsce taniej). 9

10 W aktualnym stanie prawnym domena internetowa nie stanowi odrębnej kategorii dóbr, nie jest chroniona odrębną ustawą. Powszechnie przyjętą zasadą jest kto pierwszy ten lepszy. Zasada ta jednak nie oznacza, że nie może dojść do naruszenia praw innych osób lub bezprawności rejestracji. Domeny w języku polskim mogą zawierać polskie znaki, przykład kraków.pl. Jest to możliwe od 2003 roku kiedy została wprowadzona przez NASK technologia IDN (Internationalized Domain Name). Dzięki temu można w nazwach domen korzystać ze znaków łacińskich, greckich, hebrajskich i cyrylicy, no i oczywiście polskich. mercedes-benz.pl kraków.pl wszelak.com wmp.uksw.edu.pl - uwaga polski znak w domenie nie jest błędem 10

11 Przykład próby rezerwowania domeny za pośrednictwem portalu: 11

12 2. Publiczny adres IP Do rozróżniania komputerów w sieci używa 32 bitowego adresu IP (V4) lub 128 bitowego IP (V6) Adres IP zawiera dwie podstawowe informację: -adres komputera w sieci, -adres sieci do jakiej jest włączony dany komputer. Ogólnie przyjętym sposobem zapisu adresu IP jest zapis w notacji dziesiętnej z kropkami (ang. dotted quad notation). Format dziesiętny odpowiada wartości bitowej: to samo co: Adresowi IP towarzyszy zawsze maska sieci: /28 czyli

13 2.1. Klasy adresów IP V4 Istnieje kilka klas adresów IP (V4), różniące się podziałem poszczególnych bitów pomiędzy identyfikację samej sieci i identyfikację urządzeń w tej sieci sieci 2 adresów komputerów w jednej z 127 sieci 7 bitów na adresy sieci 24 bity na adresy komputerów w sieci A B C sieci (16 384) 14 bitów na adresy sieci 2 miliony sieci 21 bitów na adresy sieci komputerów w jednej z sieci 16 bitów na adresy komputerów w sieci 256 komputerów w jednej z 2 milionowej sieci 8 bitów na adresy komputerów w sieci D Multicast address 13

14 Klasa A - identyfikuje jeden najstarszy bit sieci 2 adresów komputerów w jednej z 127 sieci 7 bitów na adresy sieci 24 bity na adresy komputerów w sieci A 0 W tej klasie znajdują się adresy od: (zapełnione zerami) do (zapełnione jedynkami) z czego adresy od do są zarezerwowane jako adresy specjalne >prywatne. Numery hostów w obrębie danej sieci nie mogą mieć numerów zaczynających się od 127. Adresy zaczynające się od 127 są zarezerwowane i służą do adresowania pętli zwrotnej. Pętla zwrotna jest wykorzystywana przy testowaniu systemów. Pakiety wysyłane na adres pętli zwrotnej nie opuszczają komputera. Najczęściej stosowanym adresem pętli zwrotnej jest adres Niemożna stosować adresów, w których wszystkie bity mają wartość 0. Adres składający się z samych zer jest zarezerwowany do oznaczania bieżącego komputera jest on wykorzystywany w sytuacjach, gdy nie można podać prawidłowego numeru komputera. 14

15 Klasa B - identyfikują dwa najstarsze bity B sieci (16 384) 14 bitów na adresy sieci komputerów w jednej z sieci 16 bitów na adresy komputerów w sieci W tej klasie znajdują się adresy od: do z czego adresy od do są zarezerwowane jako adresy specjalne >prywatne. 15

16 Klasa C identyfikują trzy najstarsze bity C miliony sieci 21 bitów na adresy sieci 256 komputerów w jednej z 2 milionowej sieci 8 bitów na adresy komputerów w sieci W tej klasie znajdują się adresy od: do z czego adresy od do są zarezerwowane jako adresy specjalne >prywatne. 16

17 2.2. Maska sieci Maska służy do wyodrębnienia adresu IP sieci z adresu IP komputera Maska występuje w parze z adresem IP, budowa i notacja maski jest taka sama jak dla adresu IP (v4 32 bity). Np Maska ma charakterystyczną strukturę (zawartość), tworzą ją dwa bloki: blok jedynek i blok zer: Jedynki odpowiadają za adres sieci, zera za adresy komputerów w sieci : bitów (jedynki) odpowiada za numer sieci 5 bitów (zera) za adresy komputerów Można stosować skróconą postać zapisu maski: IP/n gdzie n jest liczbą jedynek w masce. np /27 17

18 Wyznaczanie adresu sieci Wyznacza się z maski i IP komputera Przykładowy IP komputera: Maska: : : Adres sieci AND /27 adres sieci z pulą 32 numerów IP adresy IP komputerów w sieci adres broadcast Przykład: 18

19 2.3. Adresy IPv6 Adres IPv6 posiada 128 bitów - w ośmiu blokach dwubajtowych w postaci hex. Adres IPv6 obejmuje 3 części, nie ma klas: - typ (ang.prefix), - identyfikator sieci (ang. Subnetwork ID), - identyfikator interfejsu (ang. Interface ID), będący jego numerem wewnątrz sieci Format: x:x:x:x:x:x:x:x gdzie x to 2 bajty w układzie szesnastkowy IPv6 1235:467A:8BBC:D1FF:0000:0000:8AAB:A336 Skrócony zapis: 1235:467A:8BBC:D1FF::8AAB:A336 Inny adres pełny: 733C:B229:0000:0000:0000:0000:0000:0000 adres skrócony: 733C:B229:: lub 733C:B229:0:0:0:0:0:0 19

20 2.4. Typy indywidualnych adresów IPv6 - adresy globalne (global routable), odpowiedniki adresów publicznych 48 bitów (3 bloki) dla routingu globalnego, 16 bitów (1 blok) dla routingu prywatnego, identyfikujące podsieć, 64 bity (4 bloki) identyfikator hosta. Pierwszy blok dla tego typu ma wartość od 2000 do 3fff, czyli: zaczyna się od 0010 :0000:0000:0000 do 0011:1111:1111: adresy lokalne dla łącza w obrębie sieci LAN (Link Local Address), adresy nie podlegają routingowi, konfigurowane są automatycznie Pierwszy blok (16 bitów) dla tego typu ma wartość FE80/10, trzy następne (48 bitów) zera cztery kolejne (64 bity) stanowią identyfikator hosta i strefy ID 2001:41B0::/32 PL-NETIA Netia Telekom SA 2a01:1000::/21 PL-TPSA Telekomunikacja Polska S.A 2a00:1488::/32 PL-NASK NASK 20

21 ::/96 - pula zarezerwowana dla zachowania kompatybilności z protokołem IPv4 pierwsze 96 bitów stanowią 0, pozostają 32 bity na adresy w formacie IPv4 ::C0A8:0A01 ( ) - unikalne adresy lokalne (Unigue Local Address), można porównać do prywatnych adresów IPv4, są routerowane w obrębie sieci LAN, nie wychodzą do sieci globalnej. Przykład: (V4), : : 1 (V6) Zapisywanie adresów IPV6 w URL [FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210]/ index.html [1080::8:800:200C:417A]:8080/ ipv6/ 21

22 3. Port protokołu (komunikacyjnego) Każda informacja w sieci przesyłana jest w postaci pakietów (datagramów). Pakiety jak też i inne aplikacje obsługiwane są przez systemy operacyjne, które jednocześnie wykonują wiele procesów naraz. Przygotowana informacja do transmisji kierowana jest z procesu do punktu zwanego portem. Każda aplikacja negocjuje z systemem operacyjnym punkt czyli port, którego użyje do przesyłania komunikatów. W celu skomunikowania się z aplikacją na odległym komputerem, aplikacja musi znać numer portu docelowego. Każdy komunikat w sieci musi być oznaczony numerem portu źródłowego i docelowego: (source & destination port). Sposoby przypisywania numerów portów: -centralny, przyznawanie centralnie przez serwery usług tzw. well-known ports, -dynamiczny, numery portów przyznawane lokalnie aplikacjom na danym komputerze. 22

23 Numeracja portów oparta jest na dwóch bajtach tj na (2 16-1) numerach Czyli od 0 do z tym, że od 0 do 1023 są z góry przypisane usługom: DNS 53 FTP 20, przesyłanie danych FTP 21, przesyłanie poleceń HTTP 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080 HTTPS MySQL 3306 POP3 110 SMTP 25 SSH 22 Telnet (HTTP na SSL) Różne usługi mogą używać tego samego numeru portów, pod warunkiem że korzystają z innego protokołu 23

24 4. System operacyjnego Serwery zawsze pracują w środowisku systemów operacyjnych takich jak: - Microsoft Windows Server 2003 lub 2008, - Mac OS X Server - Linux. Zadanie: Pozyskać i zainstalować aplikację wirtualnego hosta. Osobiście testowałem na VirtualBox sie 24

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP

Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Ćwiczenia z arytmetyki komputera Budowa adresu IP Rozmiar adresu IP: 4 bajty (32 bity) Adres IP jest hierarchiczny - pierwsza część określa numer sieci, a pozostałe bity - numer komputera wewnątrz tej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL

Przewodnik Sieciowy. Wersja 0 POL Przewodnik Sieciowy W niniejszym dokumencie Przewodnik sieciowy zawarto podstawowe informacje na temat zaawansowanych funkcji urządzeń Brother, jak również terminologię sieciową i ogólną. Obsługiwane protokoły

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet oraz Bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g), wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI DCP-9010CN

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci(1) W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Domena internetowa charakterystyka ogólna

Rozdział I. Domena internetowa charakterystyka ogólna Rozdział I. Domena internetowa charakterystyka ogólna 1. Pojęcie domeny internetowej Internet jest globalną siecią połączonych ze sobą komputerów, w ramach której możliwa jest komunikacja między tymi urządzeniami.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r.

SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. SŁOWNIK TERMINÓW Wersja z dnia 30 grudnia 2013 r. Adres IP: Liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, lub grupie interfejsów, służąca identyfikacji urządzeń w obrębie sieci lokalnej lub publicznej. Adres

Bardziej szczegółowo