Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

2 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym system do zarządzania oraz korzystania z usług poczty elektronicznej. Program przeznaczony jest wyłącznie dla uŝytkowników serwerów z naszym oprogramowaniem. Ogromne moŝliwości, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo korzystania z programu to cechy, które czynią go unikalnym wśród produktów tego typu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z moŝliwościami programu. ***Uruchomienie programu logowanie Program instalowany jest na kaŝdym serwerze pod adresem https://poczta.domenaklienta.pl. Logowanie do niego odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą usługi SSL (kodowanie 128 bit). W związku z zabezpieczeniami jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej naleŝy zwrócić uwagę czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z tym portem. W tym przypadku naleŝy równieŝ koniecznie zwrócić uwagę czy połączenie z którego korzystamy nie odbywa się przez serwer Proxy. Korzystanie z serwera Proxy moŝe uniemoŝliwić korzystanie z programu. PowyŜsza konfiguracja jest konieczna w celu zapewnienia jak najwyŝszego standardu bezpieczeństwa oraz stabilnej pracy oprogramowania. Jeśli posiadamy prawidłowo skonfigurowaną sieć po wpisaniu w przeglądarce adresu programu ukaŝe się nam strona logowania. Aby wejść do programu naleŝy podać: "Nazwa uŝytkownika" - pełny adres na który chcemy się zalogować np. "Hasło" - hasło do danego konta . "Otwórz w nowym oknie" - zaznaczenie opcji otwiera program w dodatkowym oknie przeglądarki. Logowanie moŝe odbywać się na dwa sposoby: a) logowanie administratora - logowanie do poczty dla konta postmaster oraz do systemu zarządzania pocztą w domenie firma.pl (dodawanie kont pocztowych, aliasów, list pocztowych itp). b) logowanie uŝytkownika np. logowanie do poczty dla konta jan z moŝliwością administracji własnym kontem pocztowym (zmiana hasła, dodawanie aliasów, zmiana wybranych parametrów). Po podaniu prawidłowych danych (konta oraz hasła dla niego) moŝemy rozpocząć pracę z programem wciskając przycisk "Zaloguj". ***Zakończenie programu wylogowanie Aby wylogować się z programu naleŝy kliknąć ikonkę 'wyloguj' znajdującą się na końcu paska narzędziowego (prawy górny róg ekranu).

3 2 Informacje podstawowe okno główne programu Po prawidłowym zalogowaniu się do programu ukaŝe się nam strona główna. Strona ta podzielona jest na 8 sekcji. Program posiada równieŝ określoną kolorystykę i specyficzne ustawienia. Część z tych elementów moŝna spersonalizować zgodnie z własnymi upodobaniami. Wskazówka: linie pomiędzy poszczególnymi sekcjami moŝna przesuwać w pionie lub poziomie tak aby zwiększyć widoczne pole danej sekcji. 1.Opis elementów okna głównego. a) górny banner - grafika z nazwą programu, reklamą w zaleŝności od dostawcy b) menu rozwijalne - lista wszystkich funkcji do wykorzystania w programie c) menu ikon - lista najczęściej uŝywanych funkcji w programie w postaci ikon

4 d) pasek zajętości - pasek z informacją o aktualnej zajętości danego konta e) lista katalogów - lista z katalogami załoŝonymi dla danego konta f) lista kontaktów - lista z zapisanymi w programie adresami g) lista wiadomości - lista wszystkich wiadomości w danym katalogu wraz z przydatnymi funkcjami (przenoszenie wiadomości, sortowanie, wyświetlanie wybranych, usuwanie) h) okno wiadomości - okno z treścią wiadomości wraz z przydatnymi funkcjami (informacje o nadawcy, odbiorcy, temacie, moŝliwość dodania nadawcy do ksiąŝki adresowej, wyświetlanie pełnych nagłówków, wyświetlanie załączników). ***Podstawowe ustawienia programu KaŜde konto posiada moŝliwość personalizacji własnych ustawień wyglądu programu. W zaleŝności od potrzeb moŝemy skonfigurować między innymi: a) wyświetlanie lub nie bannera reklamowego (ikona opcje/podstawowe/pokazuj banner) b) wyświetlanie po zalogowaniu okna startowego lub od razu listy wiadomości z folderu "Skrzynka odbiorcza" (ikona opcje/podstawowe/strona startowa) c) szerokość i wysokość okien z listą folderów (ikona opcje/podstawowe/lista wiadomości) d) umiejscowienie menu ikon (ikona opcje/podstawowe/menu ikon: u góry - menu u góry, z lewej - menu z lewej, z prawej - menu z prawej). 3 Menu szczegółowy opis funkcji Program posiada wiele zaawansowanych funkcji, które wymagają konfiguracji lub teŝ właściwego uŝycia. Wszystkie dostępne w programie funkcje zawarte są Menu. Aby w pełni wykorzystać moŝliwości programu prosimy zapoznać się z listą dostępnych funkcji. ***Wiadomości

5 a) Odbierz - funkcja umoŝliwiająca wyświetlenie otrzymanych nowych wiadomości b) Nowa wiadomość - funkcja otwierająca nowe okno wiadomości, którą chcemy redagować c) Odpowiedz nadawcy - funkcja umoŝliwiająca odpowiedź nadawcy zaznaczonego a d) Odpowiedz grupie - funkcja umoŝliwiająca odpowiedź nadawcy oraz wszystkim odbiorcom zaznaczonego a e) Prześlij dalej - funkcja umoŝliwiająca przesłanie w treści zaznaczonego a f) Prześlij dalej jako załącznik - funkcja umoŝliwiająca przesłanie jako załącznika zaznaczonego a g) Zapisz jako - funkcja umoŝliwiająca zapisanie wiadomości na dysku lokalnym h) Zapisz załącznik - funkcja umoŝliwiająca zapisanie załącznika zaznaczonej wiadomości na dysku lokalnym i) Przenieś do folderu - funkcja umoŝliwiająca przeniesienie wiadomości do wybranego folderu j) Kopiuj do folderu - funkcja umoŝliwiająca skopiowanie wiadomości do wybranego folderu k) Właściwości bieŝącej - funkcja umoŝliwiająca wyświetlanie nagłówków zaznaczonej wiadomości l) Drukuj bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca wydrukowanie zaznaczonej wiadomości ł) Oflaguj bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca oflagowanie zaznaczonej wiadomości m) Usuń bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca usunięcie zaznaczonej wiadomości n) Wyloguj - funkcja umoŝliwiająca zakończenie pracy programu

6 ***Foldery Dodaj - dodawanie nowego podkatalogu na wiadomości w bieŝącym katalogu Zmień nazwę - zmiana nazwy bieŝącego katalogu z wiadomościami Przenieś - przeniesienie bieŝącego podkatalogu pomiędzy katalogami wyŝszego rzędu Usuń - usunięcie bieŝącego katalogu OpróŜnij folder - usunięcie wszystkich wiadomości z bieŝącego katalogu Zarządzanie folderami - przejście do listy katalogów z moŝliwością rozszerzonego zarządzania ***Edycja Oznacz jako przeczytane - funkcja umoŝliwiająca zmianę statusu zaznaczonej wiadomości na przeczytaną Oznacz jako nieprzeczytane - funkcja umoŝliwiająca zmianę statusu zaznaczonej wiadomości na nieprzeczytaną

7 ***Widok Wszystkie wiadomości - wyświetlenie listy wszystkich wiadomości z wybranego katalogu Nieodpowiedziane wiadomości - wyświetlenie listy tylko niedopowiedzianych wiadomości z wybranego katalogu Nieprzeczytane wiadomości - wyświetlenie listy tylko nieprzeczytanych wiadomości z wybranego katalogu Oflagowane wiadomości - wyświetlenie listy tylko z przypisaną flagą Z ostatnich 5 dni- wyświetlenie listy wiadomości z ostatnich 5 dni Większe niŝ 500KB - wyświetlenie listy wiadomości, których rozmiar przekracza 500KB ***Sortuj wg. Data - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po dacie otrzymania Nadawca - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po nadawcy Temat - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po temacie Malejąco - funkcja umoŝliwiająca posortowanie wiadomości malejąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość) Rosnąco - funkcja umoŝliwiająca posortowanie wiadomości rosnąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość) ***Narzędzia

8 Szukaj - wyszukanie wiadomości o wskazanych parametrach Reguły wiadomości - Zarządzanie zdefiniowanymi przez uŝytkownika reguła dotyczącymi nowych wiadomości (przenoszenie do katalogów, usuwanie itp w zaleŝności od wskazanych parametrów) Nowa reguła - utworzenie nowej reguły dotyczącej nowych wiadomości Klucze PGP - zarządzenie przechowanymi kluczami PGP, gwarantującymi bezpieczeństwo i nienaruszalność poczty KsiąŜka adresowa - przejście do zarządzania zapisanymi kontaktami ***Opcje

9 Ogólne - funkcje umoŝliwiające ustawienie podstawowych parametrów dotyczących wyświetlania okna głównego Wygląd - funkcje umoŝliwiająca dostosowanie wyglądu panelu do swoich potrzeb Wyświetlanie - funkcje umoŝliwiająca ustawienie parametrów dotyczących wyświetlania okna z listą wiadomości Czytanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie parametrów domyślnych czytanych wiadomości Redagowanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie parametrów domyślnych redagowanych wiadomości Wysyłanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie sposobu i formatu wysyłanych wiadomości Potwierdzenia - funkcje umoŝliwiające konfigurację sposobu wysyłania i odbierania potwierdzeń otrzymania wiadomości Klucze PGP - funkcje umoŝliwiające skonfigurowanie sposobu wykorzystania kluczy PGP ToŜsamości - funkcje umoŝliwiające zarządzanie danymi osobowymi uŝytkownika, jego podpisami (sygnaturki) oraz utworzenie reguł dla poczty wychodzącej Konta - funkcje umoŝliwiające odbieranie wiadomości z dodatkowych kont pocztowych 4 Ikony szczegółowy opis funkcji Nowa - tworzenie nowej wiadomości do wysłania Odpowiedz - odpowiedź na zaznaczoną wiadomość do nadawcy Odp. grupie - odpowiedź na zaznaczoną wiadomość do nadawcy oraz wszystkich jej odbiorców Prześlij dalej - przesyłanie zaznaczonej wiadomości w treści

10 Drukuj - drukowanie zaznaczonej wiadomości Usuń - usuwanie wybranych wiadomości Odbierz - wyświetlenie nowych wiadomości na ekranie Szukaj - funkcja szukania wiadomości w zaleŝności od wskazanych parametrów Adresy - przejście do ksiąŝki adresowej

11 Dodaj alias - dodawanie do konta dodatkowego aliasu jeśli administrator udostępnił taką moŝliwość Opcje - modyfikacja opcji ustawień domyślnych programu Administracja - modyfikacja ustawień konta 5 Opcje ustawienia programu Wiele dodatkowych opcji programu jak np. odbieranie poczty z innych kont, korzystanie z kluczy PGP itp. wymaga wprowadzenia dodatkowych danych. RównieŜ korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga ich konfiguracji. Szeroka gama opcji umoŝliwia skonfigurowanie programu dokładnie tak, jak tego oczekujemy i zgodnie z naszymi potrzebami. 1. Podstawowe a) banner - zaznaczając lub odznaczają opcję wyświetlania bannera moŝna zmienić wygląd strony głównej, jeśli górna część ekranu z logiem zawęŝa sekcje z wiadomościami i tekstem moŝne je wydłuŝyć usuwając górna grafikę b) strona startowa - automatycznie ustawiona strona startowa to strona z podstawowymi informacjami oraz linkiem do skrzynki odbiorczej, wybierając jednak opcję "Pokazuj wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza" zmienimy to ustawienie tak, aby po zalogowaniu od razu była widoczna zawartość skrzynki odbiorczej. c) lista wiadomości - dzięki tym funkcjom moŝemy spersonalizować widok sekcji z listą wiadomości zgodnie z naszymi potrzebami. MoŜemy skonfigurować następujące elementy: - formatowanie drzewa folderów (moŝna zdefiniować jakie informacje maja się pojawiać w kaŝdej gałęzi): --- nazwa folderu : tag [n] --- liczba wszystkich wiadomości : tag [a] --- liczba nieprzeczytanych wiadomości : tag [un] PowyŜsze informacje moŝna ze sobą łączyć. Przykład: [n] ([un]/[a]) Oznacza : 'Skrzynka odbiorcza (2/134)' - czas odświeŝania: czas w jakim program automatycznie sprawdzi czy są nowe wiadomości na koncie, czas naleŝy podać w minutach, 0 oznacza brak automatycznego odświeŝania d) pozycja menu - funkcja to pomoŝe nam wybrać odpowiadające nam miejsce dla menu (ikon), moŝemy je ustawić w orientacji poziomej u góry ekranu (ustawienie domyślne) bądź w orientacji pionowej z prawej strony ekranu

12 ***Wyświetlanie Ta sekcja pozwala uŝytkownikowi wybrać, jakie informacje (kolumny) maja być widoczne na liście wiadomości. UŜytkownik moŝe wybrać, które pozycje mają się wyświetlać i w jakiej kolejności. ***Czytanie a/ ilość znaków - przy czytaniu wiadomości linie tekstu będą automatycznie zwijane po określonej ilości znaków dzięki czemu moŝemy określić jak szeroko ma być rozmieszczony tekst b) wiadomości tekstowe - moŝemy tu skonfigurować opcje ułatwiające czytanie wiadomości do którego jesteśmy przyzwyczajenie z innych form kontaktów elektronicznych jak ustalenie stałej lub zmiennej szerokości czcionki. c) Kodowanie znaków - funkcja ta umoŝliwia ustawienie nam odpowiedniego kodowania czcionki zarówno wiadomości przychodzących jak i wysyłanych przez nas. W zaleŝności o sposobu kodowania wiadomości mogą wyświetlać się róŝne czcionki przede wszystkim narodowych znaków diakrytycznych (np. ą, ś, ź). Ogólnie przyjętym kodowaniem w polskim internecie jest ISO , jednak ten standard nie pozwala na prawidłowe na wyświetlanie treści w wielu językach. Z tego powodu podstawowym kodowaniem wykorzystywanym przez niniejsze narzędzie jest UTF-8 (UNICODE), które nie jest ograniczone w ten sposób. Dzięki temu webmail będzie poprawnie wyświetlał zarówno wiadomości pisane w polskim języku, jak i pisane przy wykorzystaniu innych języków (np przy uŝyciu cyrylicy). Po wybraniu sposobu kodowania dla poczty przychodzącej i wychodzącej mamy moŝliwość ustawienia dodatkowo dwóch opcji: - Zastosuj wybrany tryb dla wszystkich wiadomości (ignoruj kodowanie znaków określone w nagłówku MIME) - jeśli otrzymujemy wiadomość od osoby która koduje wiadomości w innym trybie, treść zostanie automatycznie przekształcona na wybrany przez nas - UŜywaj domyślnego kodowania znaków w odpowiedziach - jeśli odpowiadamy na wiadomość kodowaną w innym trybie, treść wiadomości zostaje automatycznie przekształcona na ten wybrany przez nas. d) Lista wiadomości - zestaw opcji konfigurujący format listy wiadomości e) Kosz - funkcja pozwalająca włączyć/wyłączyć kosz na usuwane wiadomości ***Redagowanie a/ przesyłanie wiadomości - w zaleŝności od naszych ustawień po kliknięciu ikony "prześlij dalej" wiadomość zostanie wklejona do treści przesyłanego maila lub teŝ dołączona do niego jako załącznik. Ustawienie dotyczy tylko samej ikony. W menu nadal będzie moŝe będzie skorzystać z obu opcji i jeśli to będzie konieczne przesłać w inny sposób niŝ jest ustawiony jako domyślny. b) szablony - to cytaty które są automatycznie dołączona do wiadomości, moŝemy tu skonfigurować: - znak cytowania: znak, który umieszczany jest na początku kaŝdej lini wiadomości, którą przesyłamy lub na którą odpowiadamy, domyślnie ustawiony znak to ">" - Odpowiedz: test który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz" czyli tylko do nadawcy - Odpowiedz grupie: tekst który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz grupie" czyli zarówno do nadawcy jak i wszystkich adresatów jego wiadomości - Prześlij dalej: tekst który pojawi się u góry wiadomości którą przesyłamy W szablonach moŝna wykorzystywać meta-tagi, które pozwalają na podstawianie do nich dodatkowych informacji: - [s] - temat wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [n] - opis nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [e] - adres nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [d] - data odebrania wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) ***Wysyłanie a/ zatrzymanie wysłanych - opcja dająca moŝliwość zachowania wiadomości w folderze "Wiadomości wysłane" lub teŝ automatycznego ich usunięcia (domyślnie wszystkie wiadomości wysłane umieszczane są w folderze "Wiadomości wysłane") b) kopiowanie wysłanych - opcja która pozwala na dodatkowe skopiowanie wiadomości wysłanej do dowolnego innego katalogu

13 ***Potwierdzenia a/ potwierdzenia - moŝemy ustawić, aby automatycznie dla kaŝdej wiadomości wysyłanej przez nas dołączane było Ŝądanie potwierdzenia otrzymania b) przechowywanie - otrzymane potwierdzenia otrzymania wiadomości moŝemy pozostawić w skrzynce odbiorczej lub teŝ przenieść ją automatycznie do elementów wysłanych gdzie utworzy wątek z wiadomością wysłaną c) reakcje - to opcja ułatwiająca nam odbieranie wiadomości z Ŝądaniem potwierdzenia otrzymania, jeśli chcemy aby nadawca otrzymał je automatycznie moŝemy wybrać odpowiednią opcje, moŝemy równieŝ ustawić aby potwierdzenie nie było nigdy wysyłane lub teŝ wysyłane za kaŝdym razem ręcznie. ***ToŜsamości a/ toŝsamość - dla kaŝdego konta moŝemy ustawić kilka toŝsamości czyli opisów naszego adresu , toŝsamość moŝe posiadać własny opis w nagłówku "Od", adres na który odbiorca ma odpowiedzieć (tzw. return path) itp., dla kaŝdej toŝsamości moŝemy wybrać równieŝ oryginalną sygnaturę (dołączaną stopkę poczty) b) szczegóły - w tym miejscu dodajemy do naszego konta nowe toŝsamości, przypisujemy im opis, adres zwrotny, polecenie wysłania ukrytej kopi wiadomości wysyłanej równieŝ na inny adres, treść sygnatury - po wpisaniu wszystkich ustawień toŝsamości naleŝy kliknąć przycisk "Zapisz nowy" w bieŝącej sekcji, przycisk dodaj słuŝy do dodania kolejnej toŝsamości do danej konta c) podpisy - do kaŝdej wiadomości wysłanej przez nas moŝe być dołączany automatycznie podpis, aby go utworzyć naleŝy w górnym polu wpisać jego nazwę, następnie w duŝym polu wpisać tekst jaki będzie dołączany do wiadomości w sygnaturce. ***Klucze PGP Ta sekcja, pozwala uŝytkownikowi skonfigurować wykorzystywanie kluczy PGP w korespondencji . Podstawowe funkcje kluczy PGP to: 1) zapewnienie poufności korespondencji. Dzięki mechanizmowi szyfrowania poczty mamy pewność, iŝ nikt 'po drodze' nie odczyta treści napisanej przez nas wiadomości. Będzie to mógł zrobić jedynie adresat wiadomości, posiadający odpowiedni klucz, dzięki któremu będzie mógł odszyfrować wiadomość. 2) identyfikacja nadawcy. Wykorzystując podpisy elektroniczne kluczami PGP, będziemy mogli zweryfikować, czy nadawca jest osobą, za którą się podaje, czy moŝe ktoś próbuje się pod nią podszyć. 2) zapewnienie nienaruszalności korespondencji. Mechanizm podpisów PGP, daje uŝytkownikowi gwarancję, iŝ poczta którą otrzymał, jest w postaci takiej, w jakiej została wysłana (nie została zmodyfikowana 'po drodze'). Opcje PGP: a) ustawienia podstawowe: - zapamiętywanie hasła: system będzie pamiętał hasło do klucza, do momentu wylogowania uŝytkownika. Wyłączenie tej opcji powoduje, iŝ system będzie pytał o hasło za kaŝdym razem, gdy będzie chciał uŝyć zabezpieczonego klucza b) wysyłanie wiadomości: Sekcja dotycząca sposobu szyfrowania/podpisywania wiadomości z załącznikami - cała wiadomość - wiadomość zostanie potraktowana jako 'całość' i tak zaszyfrowana/podpisana - kaŝda cześć osobno - kaŝdy załącznik zostanie podpisany/szyfrowany z osobna - tylko treść - jedynie treść wiadomości zostanie podpisana/zaszyfrowana (załączniki nie będą podpisane/zaszyfrowane) W momencie wystąpienia błędu podczas szyfrownia/podpisu wiadomość nie zostaje wysłana. śeby zmienić to działanie naleŝy zaznaczyć opcję: -Wysyłaj mimo nieudanej próby szyfrowania c) PGP/MIME Istnieją 2 standardy wysyłania podpisanej/szyfrowanej treści: -PGP/MIME

14 -PGP/INLINE Niniejszy panel potrafi korzystać z obu tych metod - wybór zaleŝy od uŝytkownika i wyboru opcji 'PGP/MIME'. Uwaga: standard PGP/MIME jest obsługiwany przez mniejszą liczbę oprogramowania dlatego zalecane jest zaznaczenie opcji: -Nigdy nie uŝywaj PGP/MIME d) pozostałe opcje -Zawsze szyfruj odpowiedź na wiadomość szyfrowaną - kaŝda odpowiedź na zaszyfrowana wiadomość będzie w postaci szyfrowanej -Podpisuj kaŝdą wysyłaną wiadomość - kaŝda wiadomość wysyłana z webmail będzie podpisywana kluczem PGP ***Konta a/ zdefiniowane konta - program umoŝliwia odbiór poczty równieŝ z innych kont niŝ to, do którego się logujemy, funkcja ta jest bardzo przydatna kiedy posiadamy kilka kont pocztowych - nie musimy juŝ logować sie do kaŝdego osobno, wystarczy tylko odpowiednio skonfigurować dodatkowe konta w jednym programie. Jeśli będziemy mieć skonfigurowane juŝ dodatkowe konta będzie mogli je modyfikować wybierają w tym miejscu jedno z listy - jego wcześniej wpisane dane wyświetlą się w polach poniŝej. Uwaga: Warunkiem wykorzystywania dodatkowego konta jest moŝliwość połączenia z serwerem poczty przy wykorzystaniu protokołu IMAP (w przypadku naszych serwerów jest on dostępny). b) serwer poczty przychodzącej - aby odbierać pocztę z dodatkowego konta naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer poczty przychodzącej wpisując: - uŝytkownik - pełny adres np. - hasło - hasło do dodatkowego konta - serwer - serwer poczty przychodzącej, najczęściej nazwa domeny naszego serwera np. firma.pl lub teŝ adres ustalany przez dostawcę np. pop3.portal.pl (informacja taka podana jest zawsze przy zakładaniu konta pocztowego) - port - port na jakim działa serwer poczty (w przypadku naszych serwerów jest to 143) W celu bezpiecznego pobierania danych z dodatkowego konta moŝemy włączyć komunikację szyfrowaną SSL. c) serwer poczty wychodzącej - aby wysyłać pocztę z dodatkowego konta naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisując: - uŝytkownik - pełny adres np. - hasło - hasło do dodatkowego konta - serwer - serwer poczty wychodzącej, najczęściej nazwa domeny naszego serwera np. firma.pl lub teŝ adres ustalany przez dostawcę np. pop3.portal.pl (informacja taka podana jest zawsze przy zakładaniu konta pocztowego) - port - port na jakim działa serwer poczty wychodzącej (w przypadku naszych serwerów jest to 25) W celu bezpiecznego pobierania danych z dodatkowego konta moŝemy włączyć komunikację szyfrowaną SSL. Po podaniu wszystkich informacji i kliknięciu przycisku "Zapisz" dodatkowe konto będzie skonfigurowane, jednak aby było widoczne naleŝy ponownie zalogować się do programu. W ten sam sposób moŝemy dodać do obsługi w programie kolejne konta klikając przycisk "Dodaj" w sekcji "Zdefiniowane konta". 6 Administracja Ustawienia konta Program umoŝliwia administrację samym kontem . Samodzielnie moŝesz dokonać zmiany hasła, ustawień filtra antyspamowego czy teŝ powiadomień na komórkę. Zapoznaj się z moŝliwościami jakie oferuje program i dopasuj działanie konta do własnych potrzeb. Wskazówka: program umoŝliwia skonfigurowanie wszystkich dostępnych opcji, przechodząc pomiędzy zakładkami - przycisk "zapisz" moŝna kliknąć dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian. ***Identyfikacja a/ login i hasło - funkcja umoŝliwia zmianę hasła dla wskazanego adresu (login). Aby dokonać zmiany naleŝy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło oraz kliknąć przycisk "zapisz" ***Parametry

15 a/ opis - funkcja umoŝliwia zmianę opisu konta (informacja słuŝy łatwiejszej identyfikacji kont przez administratora). Aby dokonać zmiany naleŝy wpisać wybrany opis i kliknąć przycisk "zapisz". b) pojemność - funkcja informuje nas o przyznanej nam zajętości konta oraz umoŝliwia ustawienia automatycznego powiadomienia em na skrzynkę jeśli pojemność osiągnie określoną procentowo wartość. Administrator domeny pocztowej (uŝytkownik postmaster) ma moŝliwość zmiany limitu na inny. c) daty - informacja na temat daty utworzenia oraz waŝności konta, zmiana moŝliwa wyłącznie przez administratora ***Forward a/ reguły przesyłania poczty - funkcja umoŝliwia ustawienie czy wiadomość ma pozostawać na koncie (ustawienie standardowe) czy teŝ ma być z niego usuwana np. po przesłaniu jej na inne konto. MoŜliwe są 3 przypadki ustawień: - poczta ma pozostawać na koncie - ustawienie standardowe jeśli korzystamy tylko z jednego konta i z niego chcemy odbierać wiadomości - poczta ma pozostawać na koncie, ale równieŝ ma być przesyłana na jedno lub kilka innych kont (do 3) - wykorzystanie np. jeśli chcemy odbierać w pracy pocztę z konta za pomocą pragramu instalowanego lokalnie, ale później chcemy mieć do niej dostęp równieŝ w domu lub gdy chcemy aby poczta do nas była automatycznie przysyłana do innej osoby np. w czasie naszej nieobecności - poczta ma być usuwana z konta, ale przesyłana na jedno lub kilka innych kont - wykorzystanie np. jeśli posiadamy łatwy do zapamiętania adres, ale niewielką pojemność skrzynki ***Aliasy a/ ilość - ilość przyznanych do konta aliasów, zmiana zastrzeŝona dla administratora b) ustawienia - funkcja umoŝliwia dodanie nowego aliasu do konta lub teŝ usunięcie aliasów załoŝonych wcześniej, ilość aliasów jest zdefiniowana przez administratora i tylko tyle moŝemy załoŝyć. Administrator przyznaje równieŝ prawa na jakich zakładane są dodatkowe aliasy: - alias dodaje się automatycznie po kliknięciu przycisku "zapisz" - nie mamy prawa zakładać samodzielnie aliasów Dodawanie lub usunięcie aliasu odbywa się zgodnie z jednym powyŝszych warunków. Aby zgłosić lub dodać alias naleŝy wpisać jego nazwę w przeznaczone do tego pole, a następnie kliknąć przycisk "+". W ten sposób moŝna dodać więcej aliasów, po zdefiniowaniu wszystkich naleŝy kliknąć przycisk "zapisz". Aby usunąć aliasy naleŝy w pierwszej kolejności kliknąć przycisk "-" obok właściwych aliasów, a następnie wybrać przycisk "zapisz". ***Spam a/ włączenie filtru - zaznaczenie lub odznaczenie opcji powoduje włączenie lub wyłącznie filtru antyspamowego, po dokonaniu wyboru naleŝy wybrać przycisk "Zapisz" b) parametry filtru - funkcja umoŝliwia skonfigurowanie: - reguł spamu: oznakowanie a przedrostkiem [SPAM] lub automatyczne przeniesienie do katalogu SPAM na serwerze - czułości skanera: określenie ilości punktów po ilu wiadomość traktowana jest jako spam (czułość: bardzo mała - 10 pkt., mała - 7,5 pkt., normalna 5 pkt., bardzo duŝa 2,5 pkt.) - działanie skanera polega na przyznawaniu pkt. za określone cechy charakterystyczne dla spamu np. wiadomość w html, adres nadawcy znajduje się na czarnych listach itp. c) adresy specjalne - wprowadzenie adresów specjalnych: - biała lista : lista adresów kont (np. oraz całych serwerów (np. firma.pl), z których bez względu na przyznaną ilość punktów zawsze chcemy otrzymywać wiadomości - czarna lista: lista adresów kont (np. oraz całych serwerów (np. firma.pl), z których bez względy na przyznaną ilość punktów nigdy nie chcemy otrzymywać wiadomości Po skonfigurowaniu wszystkich opcji w celu uruchomienia filtrów naleŝy kliknąć przycisk "zapisz". ***SMS a/ powiadomienie poprzez SMS - funkcja umoŝliwia przesłanie na telefon komórkowy informacji o otrzymanej poczcie w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Aby skonfigurować powiadomienie naleŝy podać: - numer telefonu - login (prywatny login do skonfigurowanego u operatora dostępu, jeśli operator tego wymaga) - hasła (hasła przypisanego do podane powyŝej loginu). Aby dowiedzieć się więcej na temat otrzymywania informacji tekstowych z internetu na telefon komórkowy odwiedź stronę www swojego operatora:

16 b) drugi telefon - moŝliwość skonfigurowania drugiego numeru telefonu na zasadach jak wyŝej c) parametry - funkcja umoŝliwia skonfigurowanie czy: - powiadomienie ma zostać dostarczone na bramkę operatora (ustawienie standardowe wykorzystujące do wysłania informacji ogólnie dostępną bramkę operatora z konkretnym loginem i hasłem) - u operatora - przesłana na adres w domenie operatora, a następnie za jego pośrednictwem dostarczona na telefon komórkowy. ***Autoodpowiedź a/ ustawienia - umoŝliwia ustawienie automatycznej odpowiedzi oraz tekstu dla niej, wykorzystawane między innymi gdy jesteśmy na urlopie a chcemy aby uŝytkownik otrzymał od nas od razu po wysłaniu informację, Ŝe odpowiemy tak szybko jak to moŝliwe itp. Aby uruchomić autoodpowiedź naleŝy zaznaczyć opcję oraz wpisać treść wiadomości jaką ma otrzymać uŝytkownik, który wysłał do nas wiadomość. Jeśli autoodpowiedź ma mieć charakter okresowy (np. wysyłana jedynie w okresie wakacyjnym) naleŝy wpisać daty kiedy taka odpowiedź ma być generowana. MoŜna podać datę rozpoczynającą okres, kończącą lub obie. Po skonfigurowaniu, w celu uruchomienie autoodpowiedzi naleŝy kliknąć przycisk "zapisz".

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl

USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki USOSweb U-MAIL https://usosweb.ajd.czest.pl Instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MOZILLA THUNDERBIRD... 12 4 WYSYŁANIE FAXÓW...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAWSKIE CENTRUM SIECIOWO-SUPERKOMPUTEROWE Dorota Sadowska Maria Kupczyk KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO NA SERWERZE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW LISTOPAD 2004 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu.

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. 1. Wykładowca Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. Rysunek 1: Zalogowany wykładowca Po uruchomieniu strony głównej ekran złoŝony jest z

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 23. marzec 2016 Version 2.4.0 Copyright 2016-2016 OX Software GmbH, Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE śądania WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE śądania DO CERTUM... 4 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej. Konfiguracja programów klienckich poczty elektronicznej

Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej. Konfiguracja programów klienckich poczty elektronicznej Adresy dostępowe serwerów poczty elektronicznej Konfiguracja klientów poczty elektronicznej (od 18.12.2012 r.): Webmail - dostęp przez przeglądarkę: webmail.man.poznan.pl serwer poczty wychodzącej SMTP:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia

Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć kampanie w Twoim koncie GetResponse oraz skutecznie nimi zarządzać. Tworzenie nowej kampanii i jej ustawienia 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze spamem

Jak radzić sobie ze spamem str. 1 W tym dokumencie znajdziesz: Jak działa system antyspamowy HostedExchange.pl... 1 Konfiguracja w panelu zarządzania... 3 Ustawianie poziomu agresywności filtrów wbudowanych w Outlooka... 5 Włączanie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo