Lipiec Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014"

Transkrypt

1 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

2

3 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2% z nich planuje zwiększenie wydatków w ciągu najbliższego roku dwóch lat (wzrost z 36,6%), 61,1% respondentów w perspektywie trzech do pięciu lat (wzrost z 51,2%). Tendencja ta jest szczególnie widoczna w sektorze produkcyjnym, gdzie zwiększenie wydatków na B+R w perspektywie krótkoterminowej planuje 70%, a w perspektywie trzech do pięciu lat 80% przedsiębiorstw. W odróżnieniu od pozostałych krajów środkowoeuropejskich, drugim czynnikiem w największym stopniu wpływającym na poziom wydatków na B+R jest większa dostępność dotacji niż ulg podatkowych. Może to wynikać z faktu, że z takich zachęt nie można obecnie w Polsce praktycznie korzystać, a z uwagi na trwające właśnie negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wsparcia w ramach funduszy europejskich na lata , respondenci dość optymistyczne wypowiadają się na temat możliwości uzyskania dotacji w ciągu najbliższych kilku lat. Zaobserwować można oznaki spowolnienia dynamiki wzrostu wydatków na B+R. Według ankiety przeprowadzonej w 2013 r., w 2012 r. 22,2% przedsiębiorstw przeznaczyło ponad 10% swoich obrotów na działalność badawczo-rozwojową. W 2013 r. odsetek tych firm zmniejszył się do 12,5%. W ubiegłym roku wszyscy respondenci deklarowali, że poziom ich wydatków na B+R pozostanie na co najmniej takim samym poziomie jak w 2012 r. Jak pokazuje tegoroczne badanie, 9,7% przedsiębiorstw planuje ograniczyć wydatki na ten cel w ciągu najbliższego roku - dwóch lat. Czynniki takie, jak niepewność dotycząca programów wsparcia dostępnych w ramach budżetu UE na lata oraz planowanego wprowadzenia ulgi podatkowej na B+R od 2016 r. mogą prowadzić do odłożenia w czasie niektórych inwestycji badawczo rozwojowych. 4

4 Od ostatniego badania, którego wyniki zostały opublikowane w 2013 r., nastąpiły znaczące zmiany m.in. w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa definiują prowadzone przez siebie działania badawczo-rozwojowe. W 2014 r. największa liczba respondentów (55,6%) wskazała, iż działalność ta obejmuje zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług. 48,6% ankietowanych prowadzi działalność B+R mającą na celu rozwój nowych produktów / procesów / usług, co oznacza spadek z 78% w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba respondentów, którzy uznali, że B+R to wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej (spadek z 70,7% do 29,2%). 27,8% ankietowanych przyznaje, że w ich firmach nie wprowadzono polityki działalności B+R. Coraz większa liczba przedsiębiorstw realizuje projekty wspólnie z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi (wzrost z 66% do 82%), co może wskazywać, że inicjatywy podejmowane w tym zakresie zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej, zaczynają już przynosić zamierzone efekty. Firmy w Polsce podkreślają potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych zapewniających bieżące wsparcie działalności B+R, dzięki którym będą bardziej skłonne do formalnego rozpoznawania realizowanych obecnie projektów jako działalności badawczo-rozwojowej. Jednym z problemów napotykanych przez przedsiębiorców jest jednak niepewność, czy organy podatkowe uznają określoną działalność i wydatki za uprawniające do korzystania z zachęt. Aby umożliwić dokładniejsze i bardziej precyzyjne definiowanie działalności badawczej i rozwojowej, warto rozważyć możliwość powołania niezależnej instytucji, która certyfikowałaby kwalifikowalność wydatków i działań B+R. Badania i rozwój w Polsce Raport

5 Wnioski Definicja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw Uczestnicy ubiegłorocznego badania zostali poproszeni o podanie swojej definicji działalności badawczo- -rozwojowej. Tegoroczna ankieta zawierała pytanie dotyczące formy działalności prowadzonej w badanych przedsiębiorstwach. Uzyskane w badaniach odpowiedzi znacząco się różnią. Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce są podobne do średnich wyników w całym regionie. Firmy biorące udział w badaniu przeprowadzonym w 2014 r., jako formę prowadzonej działalności B+R najczęściej wskazywali zmiany / ulepszenia istniejących Specyfika branży determinuje potrzeby rozwojowe w branży chemicznej ok. 30% produktów wymaga ciągłego rozwoju i wysokich inwestycji w podnoszenie ich innowacyjności i konkurencyjności, podczas gdy pozostałe produkty, raz opracowane po wielu latach dopiero wymagają opracowania i wdrożenia znaczącej/przełomowej zmiany technologicznej, która będzie później służyła przez długi czas. Szymon Gross, Prezes, MCAA Sp. z o.o. (Grupa PCC) produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług (55,6%). Najpopularniejsza definicja wskazywana w zeszłorocznym badaniu rozwój nowych produktów / procesów / usług obecnie wybrana została przez 48,6% ankietowanych (spadek z 78%). Z kolei liczba respondentów, którzy uznali, że prowadzą działalność B+R w formie wspólnej realizacji projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej zmniejszyła się zdecydowanie z 70,7% do 29,2%. Niespełna jeden na pięciu przedsiębiorców (19,4%) deklaruje, że działalność B+R prowadzi w formie współpracy z podmiotami zewnętrznymi poprzez zakup usług B+R / własności intelektualnej / know-how odsetek ten zmniejszył się jednak od ostatniego roku. Ponadto, mimo że w 2013 r. 75,6% spółek definiowało działalność B+R jako rozwój istotnych innowacji / przełomowych rozwiązań dla różnych rynków (druga najczęściej wybierana przez ankietowanych odpowiedź), w 2014 r. odpowiedzi takiej udzieliło zaledwie 23,6% respondentów. Nadal jest to jednak trzecia najczęściej udzielana odpowiedź wśród spółek z branży produkcyjnej (35%). Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazuje Państwa działalność B+R? Zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług 55,6% 68,3% Rozwój nowych produktów / procesów / usług 48,6% 78,0% Wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej 29,2% 63,4% Rozwój istotnych innowacji / przełomowych rozwiazań dla róznych rynków 23,6% 75,6% Współpraca z podmiotami zewnętrznymi poprzez zakup usług B+R / własności intelektualnej / know-how 19,4% 56,1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

6 Wydatki na B+R Wyniki badania wskazują na spadek poziomu wydatków na B+R. Według ankiety przeprowadzonej w 2013 r., 22,2% przedsiębiorstw przeznaczyło ponad 10% swoich obrotów na działalność badawczo-rozwojową. Rok później odsetek tych firm zmniejszył się do 12,5%. W 2013 r. liczba przedsiębiorstw, które przeznaczyły ponad 10% obrotów na B+R była najwyższa w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) (30,8%). Ponad połowa ankietowanych (51,4%) przeznaczyła na ten cel mniej niż 3% swoich obrotów (wzrost z poziomu 44,4% w 2012 r.). Ponadto, podczas gdy w ubiegłym roku wszyscy respondenci deklarowali, że poziom ich wydatków na B+R pozostanie co najmniej na takim samym poziomie, co w 2012 r., w tegorocznym badaniu 9,7% przedsiębiorstw planuje ograniczenie wydatków na ten cel. Jednocześnie spadła liczba przedsiębiorstw, które w ogóle nie planują wydatków na B+R w kolejnych latach (z 9,8% do 4,2%), a większa liczba firm niż w ankiecie z 2013 r. zamierza przeznaczyć więcej środków na działalność B+R. 47,2% z nich planuje zwiększyć wydatki w ciągu najbliższego roku dwóch lat (wzrost z 36,6%), a 61,1% respondentów deklaruje taki zamiar w perspektywie trzech do pięciu lat (wzrost z 51,2%). Tendencja wzrostowa jest szczególnie widoczna w sektorze produkcyjnym, gdzie zwiększenie wydatków na B+R w perspektywie krótkoterminowej Ogromnie ważny dla wszystkich podmiotów na rynku jest równy dostęp do zachęt na działalność B+R, ale co ważniejsze, przedsiębiorcy muszą mieć pewność tego, co jest rozumiane pod pojęciem badań i rozwoju. Opracowanie jednolitych definicji prac B+R, stosowanych zarówno w projektach dofinansowanych w formie dotacji, jak i korzystających z ulg podatkowych, jest dużym wyzwaniem dla polskich ustawodawców. planuje 70%, a w dłuższej perspektywie 80% przedsiębiorstw. Te pozytywne prognozy mogą być skutkiem wprowadzenia nowych programów operacyjnych wspierających działalność badawczo- -rozwojową, które mają zostać uruchomione w niedalekiej przyszłości (najprawdopodobniej z początkiem 2015 r.), a także szerszego zakresu wsparcia w ramach funduszy krajowych. Możliwe również, że przedsiębiorstwa planują projekty B+R z większym rozmachem w związku z perspektywą przezwyciężenia panującego do tej pory kryzysu. Adam Krzanowski, Prezes Zarządu, Grupa Nowy Styl Jaki procent Państwa obrotów był przeznaczony na działalność B+R w 2013 r.? 11,1% 12,5% Powyżej 10% 9,7% 6,9% Pomiędzy 5% a 10% 6,9% Pomiędzy 3% a 5% Pomiędzy 1% a 3% 22,2% 29,2% Mniej niż 1% Nie ponieśliśmy żadnych wydatków na działalność B+R Nie wiem Badania i rozwój w Polsce Raport

7 W odróżnieniu od pozostałych krajów z Europy Środkowej, drugim czynnikiem wywierającym największy wpływ na poziom wydatków na B+R w Polsce jest większa dostępność dotacji niż ulg podatkowych (ich znaczenie wzrosło z 1,56 w ubiegłym roku). Może to wynikać z braku efektywnego systemu ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo- -rozwojową w Polsce. Zwiększyło się również znaczenie kosztów pracowników działów B+R, co sprawia, że stworzenie stabilnego systemu, który obejmowałby zarówno dotacje na B+R, jak i zachęty podatkowe, ograniczając jednocześnie zależność od funduszy europejskich, może mieć obecnie kluczowe znaczenie. W jakim stopniu wskazane czynniki zewnętrzne wpłyną na zwiększenie wydatków na działalność B+R w ciągu następnych 1-2 lat? Dostępność większej liczby rodzajów wsparcia nakładów na B+R (dotacje, ulgi podatkowe itp.) 2,35 2,41 Więcej dotacji niż ulg podatkowych 1,56 2,10 Dostępność wykwalifikowanej kadry badawczej Dostępność doświadczonej w realizacji badań kadry badawczej 1,56 1,89 1,81 Dostęp do i współpraca z uniwersytetami / jednostkami badawczymi Koszty kadry badawczej 1,3 1,69 1,53 1,69 Ochrona praw własności intelektualnej Możliwość współfinansowania kosztów procedur związanych z ochroną własności intelektualnej, włączając w to koszty związane z utrzymaniem ochrony Stabilność otoczenia prawnego Więcej ulg podatkowych niż dotacji 1,57 1,36 1,43 1,40 1,32 1,28 Dostępność do benchmarków sektorowych w odniesieniu do sposobów prowadzenia działalności B+R 1,22 Inne czynniki 0,44 1,05 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 (0 czynnik bez żadnego wpływu, 3 czynnik najważniejszy)

8 Polityka B+R oraz ochrona własności intelektualnej / know-how 27,8% respondentów przyznało, że ich firma nie posiada polityki B+R. Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej, przedstawiciele firm, które posiadają taką politykę, twierdzą, że zasoby finansowe i ludzkie to najistotniejsze czynniki mające wpływ na jej kształtowanie (w szczególności w branży produkcyjnej). Podobnie jak w innych krajach regionu, w Polsce najbardziej powszechnym sposobem ochrony praw własności jest tajemnica przedsiębiorstwa (76,4%). Jednocześnie niemal 10% respondentów deklaruje, że ich firmy nie korzystają z ochrony własności intelektualnej, podczas gdy prawie 52% przedsiębiorstw ubiega się o patenty. Odpowiedzi te wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości korzyści płynących z ochrony praw własności i know-how. (0 - czynnik bez żadnego wpływu, 3 - czynnik najważniejszy) Proszę o ocenę istotności poniższych czynników w polityce B+R Państwa firmy Finansowanie działalności B+R 1,96 Zarządzanie kapitałem ludzkim koncentrujące się na przyciąganiu i zatrzymywaniu najbardziej wartościowych pracowników Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 1,69 1,61 Polityka ochrony własności intelektualnej 1,58 Zarządzanie portfelem B+R 1,5 Istnienie procedur B+R 1,39 Struktura organizacyjna B+R 1,04 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 (0 czynnik bez żadnego wpływu, 3 czynnik najważniejszy) W jaki sposób chronią Państwo własność intelektualną / know-how swojej firmy? Tajemnica przedsiębiorstwa 76,4% Patenty / wzory użytkowe 51,4% Znaki towarowe 41,7% Prawa autorskie 40,3% Wzory przemysłowe 29,2% Nie korzystamy z ochrony 9,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Badania i rozwój w Polsce Raport

9 Wykorzystanie dotacji i ulg podatkowych na działalność B+R Dotacje na działalność badawczo-rozwojową z funduszy unijnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych nadal stanowią najbardziej popularną formę finansowania, wybieraną odpowiednio przez 91,7% oraz 80,6% respondentów (wzrost z 73%). Jednocześnie zwiększyła się wiedza na temat dotacji przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (wzrost z 39% do 63,9%), a co za tym idzie, liczba przedsiębiorstw będących ich beneficjentami (wzrost z 15% do ponad 26%). Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości pozyskania innego finansowania dla projektów B+R po wykorzystaniu środków przyznanych Polsce w ramach budżetu Unii Europejskiej na lata i trwające jeszcze prace związane z programami wsparcia na lata Mimo że ponad 40% respondentów wie o istnieniu grantów rządowych przyznawanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (wzrost o 20%), z instrumentów tych skorzystało zaledwie 4,2% ankietowanych (w formie dotacji na utworzenie centrów usług wspólnych lub centrów B+R), a jedynie 1,5% przedsiębiorstw przeznaczyło je na realizację innowacyjnych inwestycji produkcyjnych. Do tej pory zaledwie 2,8% firm skorzystało z programu Horizon 2020, głównie dlatego, że został on uruchomiony stosunkowo niedawno (na początku 2014 r.). Dotacje i zachęty podatkowe znane respondentom i wykorzystywane przez nich Wsparcie projektów B+R z funduszy strukturalnych w ramach krajowych Programów Operacyjnych 62,5% 91,7% Wsparcie projektów B+R z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych 54,2% 80,6% Dotacje skierowane na szkolenia pracowników 40,3% 66,7% Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej 27,8% 63,9% Wsparcie projektów B+R udzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Granty rządowe na tworzenie centrów usług wspólnych lub centrów B+R zarządzane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) 4,2% 26,4% 41,7% 63,9% Wsparcie tworzenia centrów usług wspólnych lub centrów B+R z funduszy strukturalnych 12,5% 41,7% Wsparcie innowacyjnych inwestycji produkcyjnych z funduszy strukturalnych 13,9% 37,5% Horizon 2020 (następca FP7) 2,8% 30,6% Zwolnienie z podatku od nieruchomości 7. Program Ramowy dla badań (FP7) współfinansujący projekty B+R wdrożone przy współpracy z placówkami naukowymi z UE Programy pomocowe współfinansujące inwestycje w energię odnawialną 0% 8,3% 30,6% 18,1% 27,8% 23,6% Ulga w podatku dochodowym na nabycie nowych technologii 6,9% 23,6% Granty rządowe na realizację innowacyjnych inwestycji produkcyjnych zarządzane przez PAIiIZ Ulga w podatku dochodowym dla przedsiębiorców ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego 1,4% 0% 12,5% 18,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Znane Wykorzystane 10

10 Zaledwie 6,9% respondentów deklaruje, że ich firmy skorzystały z jednej z dwóch dostępnych w Polsce zachęt podatkowych związanej z działalnością B+R ulgi związanej z nabyciem nowych technologii. Taki poziom jej wykorzystania wynika przede wszystkim z aktywności sektora usług finansowych, który ze względu na charakter prowadzonej przez siebie działalności stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania informatyczne, spełniające kryteria kwalifikowalności do ulgi. Jedna trzecia ankietowanych (33,3% w porównaniu z 29,3% w ubiegłorocznym badaniu) jest zdania, że korzystanie z zachęt podatkowych na działalność B+R jest ryzykowne ze względu na niepewność, czy organy podatkowe uznają określoną działalność za kwalifikowaną. Analogiczny odsetek przedsiębiorstw nie wie o istnieniu zachęt podatkowych związanych z działalnością B+R taki stan rzeczy wynika z faktu, że w Polsce nie wprowadzono dotychczas skutecznego systemu w tym zakresie. W porównaniu z poprzednim rokiem nie zmienił się odsetek respondentów, którzy deklarują, że regulacje podatkowe dotyczące ulg na działalność B+R są niejasne i stanowią zbyt duże ryzyko dla firmy. Opinie respondentów dotyczące zachęt podatkowych związanych z działalnością B+R Moja firma nie ma pewności, co do podejścia organów podatkowych do kosztów B+R, wobec tego uważamy korzystanie z ulg podatkowych w tym zakresie za ryzykowne 29,3% 33,3% Moja firma nie posiada wiedzy na temat ulg podatkowych związanych z działalnością B+R 26,8% 33,3% Moja firma nie zna dobrze metod zarządzania ryzykiem związanym z zakwalifikowaniem danych działań do działalności B+R 27,8% 31,7% Regulacje podatkowe dotyczące ulg na działalność B+R są niejasne i stanowią zbyt duże ryzyko dla firmy Moja firma posiada wiedzę na temat zachęt podatkowych związanych z działalnością B+R, ale nie mamy pewności, które działania kwalifikują się jako B+R i jak udowodnić ich kwalifikowalność do działalności B+R (klasyfikacja działań jako działania B+R) Uważam, że moja firma nie prowadzi prac B+R, które kwalifikowałyby się do uzyskania ulg podatkowych 25,0% 26,8% 23,6% 22,0% 23,6% 19,5% Moja firma wie, jak udowodnić, że dana działalność kwalifikuje się jako działalność B+R, ale systemy sprawozdawcze / kosztowe / rozliczania godzin pracy itp. w firmie nie są w stanie odpowiednio rejestrować / dokumentować związanych z tym kosztów 9,8% 13,9% Inne 2,4% 11,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Badania i rozwój w Polsce Raport

11 Ponad połowa ankietowanych (51,4%) jest zdania, że powstanie instytucji certyfikującej kwalifikowalność wydatków na B+R do otrzymania ulgi podatkowej pomogłoby im w podjęciu decyzji o skorzystaniu z dostępnych zachęt. Dla 27,8% z nich pewność, jaką dawałoby takie rozwiązanie, byłaby również motywacją do zwiększenia wydatków na B+R. Opinie respondentów dotyczące powstania instytucji certyfikującej kwalifikowalność wydatków na B+R do otrzymania ulgi podatkowej Pomogłoby nam w podjęciu decyzji o skorzystaniu z ulg podatkowych 51,4% Nie miałoby wpływu na wydatki na B+R 30,6% Byłoby zachętą do zwiększenia wydatków na B+R ze względu na większą pewność definicji działań B+R 27,8% Ułatwiłoby nam zarządzanie raportowaniem finansowym w zakresie wzrostu wydatków na B+R Skłoniłoby nas do zwiększenia wydatków na B+R 18,1% 20,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12

12 Zdaniem blisko 77% ankietowanych, wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność B+R przełożyłoby się na zwiększenie wydatków na ten cel. Ponad 40% przedsiębiorstw przeznaczyłoby więcej środków na badania i rozwój w perspektywie krótkoterminowej (rok dwa lata). Dodatkowo ponad 33% przedsiębiorstw zaczęłoby rozpoznawać obecnie ponoszone wydatki jako działalność B+R w sprawozdaniach finansowych lub do celów statystycznych. Opinie respondentów dotyczące wprowadzenia w Polsce nowej ulgi podatkowej pozwalającej na obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego w związku z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych Wzrost wydatków na działalność B+R w najbliższych 1-2 latach Wzrost wydatków na działalność B+R w następnych 3-5 latach Zmiana ta byłaby dla naszej firmy zachętą do rozpoznawania obecnych działań jako działalność B+R w sprawozdaniach finansowych / na cele statystyczne Pozostałoby bez wpływu na nasze wydatki na działalność B+R 22,2% 33,3% 36,1% 40,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pozytywny wpływ na poziom pewności i zaufania związanego z korzystaniem z zachęt dotyczących działalności badawczo-rozwojowej mógłby mieć szereg czynników, w tym opracowanie spójnej listy wydatków kwalifikowanych, zarówno w odniesieniu do dotacji, jak i ulg podatkowych. Ponadto przedsiębiorstwa popierają pomysł powołania instytucji certyfikującej kwalifikowalność ich działań i wydatków na B+R do skorzystania z zachęt podatkowych. Jakkolwiek atrakcyjność grantów jest niepodważalna, to wprowadzenie w Polsce ulg podatkowych na działalność B+R niewątpliwie podniosłaby atrakcyjność tej lokalizacji pod kątem przyciągania projektów innowacyjnych. Paweł Wideł, Dyrektor ds. relacji z rządem, General Motors Poland Sp. z o.o. Aby zachęcić firmy do ciągłego inwestowania w projekty B+R należałoby wprowadzić mieszany system zachęt (obejmujący również ulgi podatkowe). W celu sprawowania odpowiedniej kontroli nad tym systemem, rząd mógłby tymczasowo ograniczać kwotę odliczenia od podatku lub kwotę ulgi. Badania i rozwój w Polsce Raport

13 Liczba firm posiadających wiedzę na temat dotacji oraz korzystających z tej formy wsparcia w odniesieniu do prowadzonej działalności B+R zmniejszyła się (z 36,6% w 2013 r. do 30,6% w 2014 r.). Jednocześnie spadła liczba tych przedsiębiorstw, które z dotacji w ogól nie korzystają (z ponad 24% do 16,7%). Ponadto 36,1% respondentów przyznaje, że ma wprawdzie wiedzę na temat dostępnych dotacji, ale nie posiada odpowiednich zasobów, aby monitorować pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowania. Przedsiębiorstwa nie korzystają z dotacji przede wszystkim z uwagi na zbyt biurokratyczny i skomplikowany proces ubiegania się o wsparcie oraz realizacji projektów (38%). Oznacza to zdecydowany wzrost z poziomu 25% w roku poprzednim i może świadczyć o braku zasobów niezbędnych w celu realizacji współfinansowanych projektów. Zmniejszyło się również znaczenie kryteriów ubiegania się o wsparcie, które nie są zgodne ze specyfiką prowadzonych przez firmę projektów (z 41,7% do 33,3%). Ryzyko braku zgodności z celami projektu przedstawionymi w umowie o dofinansowanie podkreśla 22,2% ankietowanych (wzrost z 8,3%), a na ryzyko zmiany priorytetów badawczych, które zniechęca firmy do ubiegania się o finansowanie, zwraca uwagę 25% respondentów (wzrost z 8,3%). Jest to wynik zastosowania bardzo surowych zasad dotyczących wprowadzania zmian do realizowanych projektów, które nie uwzględniają ich specyfiki, tj. ogromnej zmienności oraz nieprzewidywalności wyników końcowych na etapie planowania. Opinie respondentów dotyczące dotacji na działalność B+R Nie posiadamy odpowiednich zasobów, aby monitorować pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowania i z powodzeniem o nie aplikować Orientujemy się w systemie dotacji na działalność B+R i korzystamy z nich 29,3% 30,6% 36,1% 36,6% Nie korzystamy z nich Uzyskanie dofinansowania dostosowanego do potrzeb naszej firmy wymagałyby zaangażowania partnerów (utworzenia konsorcjum), ale charakter projektu / interesy firmy nie pozwalają na nawiązanie współpracy ze stronami trzecimi Nie mamy wiedzy w zakresie dotacji na działalność B+R 9,8% 12,5% 11,1% 16,7% 17,1% 24,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Firmy z sektora MSP, takie jak CERRAD, aktywnie korzystają z ulg podatkowych, szczególnie w SSE z uwagi na ich przewidywalność i łatwość rozliczania. Ulgi na działalność B+R świetnie wpisywałyby się w ten nurt i niewątpliwie pomogłyby w bieżącej działalności, która wymaga przede wszystkim skupienia się na osiąganiu stałych dochodów, również przez podnoszenie poziomu innowacyjności produktów. Aleksander Sznyrowski, Właściciel, CERRAD sp. z o.o. 14

14 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów B+R Niemal 82% przedsiębiorstw twierdzi, że przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (wzrost z 66%). Głównym powodem nawiązania takiej współpracy jest jej niezbędność w realizacji projektu. Równie istotny jest również fakt, że współpraca jest często jednym z wymogów w procesie ubiegania się o dofinansowanie lub uzyskania wyższego wsparcia na realizację projektu. Z kolei brak współpracy wynika przede wszystkim z faktu posiadania własnego centrum B+R (w strukturze danego przedsiębiorstwa lub w ramach innej spółki grupy). Firmy prowadzące działalność w Polsce współpracują w niemal równym stopniu z uniwersytetami, jak i państwowymi lub prywatnymi instytutami badawczo-rozwojowymi / naukowymi. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych projektów B+R 9% 46% 39% 18% 44% 53% Nie, ponieważ 39% Posiadamy własne centrum B+R Posiadamy centrum B+R w ramach innej spółki grupy Inne powody Tak Nie 82% Tak, ponieważ 34% Wymaga tego realizacja projektu Jest to wymogiem uzyskania wyższego dofinansowania na realizację projektu B+R Jest to wymogiem w procesie ubiegania się o dofinansowanie Inne powody Badania i rozwój w Polsce Raport

15 Perspektywa regionalna

16 Kluczowe wnioski Dostępność bardziej zróżnicowanych zachęt nadal pozostaje najistotniejszym czynnikiem decydującym o poziomie wydatków na B+R. Jak pokazują wyniki badania, dotacje cieszą się nieco większym zainteresowaniem niż ulgi podatkowe, a system mieszany, łączący obydwa rodzaje instrumentów, uznawany jest za najbardziej skuteczny sposób wspierania działalności B+R przedsiębiorstw. Aby utrzymać obecny trend rosnącego udziału firm w wydatkach na B+R, konieczne jest dostosowanie dostępnych w Europie Środkowej systemów wsparcia do oczekiwań przedsiębiorstw 1. Prognozowany poziom wydatków na B+R obniża się coraz więcej firm przeznacza na nie mniej niż 1% oraz poniżej 3% swoich obrotów, a liczba przedsiębiorstw, które przeznaczają na ten cel ponad 10% swoich obrotów spadła z 24% do 22,1%. Jak już wspomniano, dostępność zachęt ma decydujący wpływ na poziom wydatków na B+R. Raczej pesymistyczne prognozy dotyczące poziomu nakładów na badania i rozwój w perspektywie krótkoterminowej mogą wynikać z faktu, iż nadal trwają prace nad programami wsparcia unijnego na lata , co sprawia, że dostępność dotacji obecnie jest znacząco ograniczona. Coraz większa liczba przedsiębiorstw realizuje projekty wspólnie z ośrodkami badawczymi, co może świadczyć o zacieśnianiu współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Rośnie również odsetek firm posiadających własne centra B+R, co sprawia, że dostępność wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o poziomie nakładów na działania w tym zakresie. Niemniej jednak, wiele przedsiębiorstw realizujących projekty B+R nadal wskazuje, że możliwość współpracy z uczelniami wyższymi / instytutami badawczymi jest bardzo ceniona i pożądana przy prowadzeniu prac B+R. 1 W 2011 r. wskaźnik BERD (ang. Business Expenditure on R&D wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój) w Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 54,9%, a jego wartość przekroczyła tę średnią jedynie w Estonii (55%). Wskaźnik jest najniższy w Bułgarii (16,9%), Łotwie (24,8%), Polsce (28,1%) i Litwie (28,2%) (dane opublikowane przez Eurostat) 18

17 Można dostrzec istotne zmiany w sposobie definiowania działalności badawczo- -rozwojowej przez firmy. Mimo że odsetek respondentów, którzy w 2014 r. za działalność B+R uznali zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług zmniejszył się z 67% do 65,2%, jest to najczęściej wybierana definicja tego rodzaju aktywności (miejsce trzecie w ubiegłorocznym badaniu). Liczba wskazań na najbardziej popularną w badaniu przeprowadzonym w 2013 r. odpowiedź (rozwój nowych produktów / procesów / usług) spadła z 88% do 60%, a trzecią najchętniej wybieraną definicją okazała się wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej (awans z miejsca czwartego na trzecie, mimo że liczba respondentów wybierających tę odpowiedź spadła z 49% do 29,4%). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionie podkreślają, że jasne i przejrzyste zdefiniowanie działalności badawczo-rozwojowej ma bardzo duże znaczenie w odniesieniu do wszystkich systemów wsparcia. Najbardziej powszechnym sposobem ochrony własności intelektualnej / know-how jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz znaki towarowe. Respondenci są jednak zdania, że najskuteczniejsze i najefektywniejsze jest łączenie różnych dostępnych form ochrony i dostosowanie ich do specyfiki branży. Badania i rozwój w Polsce Raport

18 Wnioski Definicja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw Uczestnicy ubiegłorocznego badania zostali poproszeni o podanie swojej definicji pojęcia działalność badawczo- -rozwojowa. W tegorocznej ankiecie respondenci udzielali odpowiedzi na pytanie dotyczące formy działalności B+R prowadzonej w ich firmach. W uzyskanych odpowiedziach można było zauważyć znaczące zmiany. W tegorocznym raporcie 65,2% respondentów z całego regionu za działalność B+R uznało zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług. Pomimo niewielkiego spadku liczby wskazań w porównaniu z 2013 r. (67%) definicja ta awansowała z pozycji trzeciej na pierwszą. Jej popularność może być skutkiem liczby wskazań zdecydowanie przekraczającą średnią dla regionu w Estonii (87,5%) oraz Rumunii (78,6%). Trzecią najczęściej wybieraną w 2014 r. odpowiedzią (29,4%) okazała się wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej w 2013 r. znalazła się ona na czwartym miejscu (49%), a najbardziej popularna była w Rumunii (ponad 46%) i Estonii (ponad 37%). Najprawdopodobniej najważniejsza zmiana dotyczy postrzegania działalności badawczo-rozwojowej jako współpracy z podmiotami zewnętrznymi poprzez zakup usług B+R / własności intelektualnej / know-how i dotyczy w szczególności firm w Polsce (spadek z 68% w ubiegłym roku do 19,4% obecnie). Według raportu opublikowanego w 2013 r. większość ankietowanych (88%) była zdania, że działalność B+R to rozwój nowych produktów / procesów / usług. W 2014 r. odsetek respondentów wybierających tę odpowiedź spadł do 60%, mimo 75% wskazań na Litwie. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazuje Państwa działalność B+R? Zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług Rozwój nowych produktów / procesów / usług Wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej Rozwój istotnych innowacji / przełomowych rozwiązań dla różnych rynków 24,5% 29,4% 49,0% 60,0% 65,2% 67,0% 81,0% 88,0% Współpraca z podmiotami zewnętrznymi poprzez zakup usług B+R / własności intelektualnej / know-how 13,9% 25,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

19 Wydatki na B+R Tegoroczny raport pokazuje, że w 2013 r. 20,6% przedsiębiorstw przeznaczyło mniej niż 1% swoich obrotów na działalność badawczo-rozwojową (wzrost z 15% w 2012 r.). Ponadto zwiększyła się liczba podmiotów, które przeznaczyły na ten cel mniej niż 3% swoich obrotów (z 36% w 2012 r. do 41,8% obecnie). Jednocześnie zaledwie 22,1% przedsiębiorstw przeznaczyło na badania i rozwój więcej niż 10% obrotów, co oznacza spadek z poziomu 24%. Odsetek tych firm jest jednak zdecydowanie powyżej średniej na Słowacji (podobnie jak w roku poprzednim) oraz w Bułgarii odpowiednio 54,5% i 40%. Jedynie 5,5% przedsiębiorstw nie poniosło w 2013 r. żadnych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (spadek z 10% w 2012 r.). Sytuacja ta odnosi się do wyższej od średniej liczby przedsiębiorstw na Węgrzech (17,8%) oraz w Polsce (9,7%). 20,5% przedsiębiorstw z Chorwacji, 12,1% ze Słowacji oraz 11,1% z Polski nie jest w stanie określić poziomu swoich wydatków na działalność B+R. W Polsce może to wynikać z braku skutecznego systemu zachęt, który skłoniłby firmy do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji nakładów poniesionych na B+R. 88,5% respondentów z całego regionu deklaruje, że poziom ich wydatków na B+R w perspektywie krótkoterminowej (rok dwa lata) pozostanie na takim samym poziomie, jak dotychczas lub wzrośnie. Jednocześnie, 89,7% ankietowanych nie planuje zmniejszenia tych wydatków w perspektywie trzech do pięciu lat, a dla Litwy i Estonii dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w badaniu. 4,8% ankietowanych z Europy Środkowej przewiduje, że nie poniesie nakładów na działalność B+R w ciągu najbliższych pięciu lat. Takiej deklaracji nie złożyło jednak żadne przedsiębiorstwo z Bułgarii, Estonii oraz Litwy. Warto również podkreślić, że w Rumunii 67,9% przedsiębiorstw planuje zwiększyć swoje wydatki na B+R w ciągu najbliższych dwóch lat, a 78,6% w perspektywie trzech do pięciu lat (przy średniej dla regionu wynoszącej odpowiednio 42% i 58%). Udzielone odpowiedzi wskazują, że prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej firm są optymistyczne. Może to być skutkiem planowanego na najbliższe lata znaczącego wsparcia na działalność B+R z funduszy unijnych. Jaki procent Państwa obrotów był przeznaczony na działalność B+R w 2013 r.? 5,5% 7,3% 22,1% Powyżej 10% Pomiędzy 5% a10% 20,6% Pomiędzy 3% a 5% Pomiędzy 1% a 3% 21,2% 10,6% 12,4% Mniej niż 1% Nie ponieśliśmy żadnych wydatków na działalność B+R Nie wiem Badania i rozwój w Polsce Raport

20 W jakim stopniu wskazane czynniki zewnętrzne wpłyną na zwiększenie wydatków na działalność B+R w ciągu następnych 1-2 lat? Dostępność większej liczby rodzajów wsparcia nakładów na B+R (dotacje, ulgi podatkowe itp.) Dostępność wykwalifikowanej kadry badawczej Dostępność doświadczonej w realizacji badań kadry badawczej Więcej dotacji niż ulg podatkowych Koszty kadry badawczej 1,44 1,94 1,92 1,87 1,82 1,67 1,78 2,11 2,22 Dostęp do i współpraca z uniwersytetami / jednostkami badawczymi Stabilność otoczenia prawnego Więcej ulg podatkowych niż dotacji 1,54 1,42 1,36 1,5 1,61 Ochrona praw własności intelektualnej Dostępność do benchmarków sektorowych w odniesieniu do sposobów prowadzenia działalności B+R Możliwość współfinansowania kosztów procedur związanych z ochroną własności intelektualnej, włączając w to koszty związane z utrzymaniem ochrony Inne czynniki 0,32 1,14 1,32 1,29 1,21 1,28 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 (0 czynnik bez żadnego wpływu, 3 czynnik najważniejszy)

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje?

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje? Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje? Magdalena Burnat Mikosz Partner R&D and Government Incentives Innovation Consulting Michał Turczyk Dyrektor R&D

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta Szanowni Państwo, Od pięciu lat Deloitte co roku monitoruje strategie badań, rozwoju i wspierania innowacyjności firm z Polski i 10 krajów Europy Środkowej.

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych

Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych Publikacja rozporządzenia o elementach dokumentacji cen transferowych Alert Podatkowy 11/2017 Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 1. Jak w porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy oceniają Państwo perspektywy finansowe Państwa spółki? Bardzo

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne. Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r.

Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne. Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r. Formy wsparcia innowacyjności rozwiązania podatkowe i dotacyjne Śniadanie prasowe, 8 listopada 2016 r. Prowadzący Eksperci z Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY: Paweł Tynel Partner Lider Zespołu Honorata

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość Polskie nakłady na badania i rozwój istotnie wzrosły na przestrzeni ostatnich

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność B+R. Informacje podstawowe Propozycja współpracy

Ulga na działalność B+R. Informacje podstawowe Propozycja współpracy Ulga na działalność Informacje podstawowe Propozycja współpracy Warszawa, marzec-kwiecień 2017 1 2 Ulga Informacje podstawowe Działalność badawczo rozwojowa co to jest? Działalność twórcza obejmująca badania

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania?

Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania? Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania? Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Impact Economics Relations Transformation

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Klastry energii Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Bartosz Sankiewicz Doradca podatkowy, Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Czy zmienia się strategia wspierania napływu inwestycji do Polski? Warszawa, 10 czerwca 2010 r.

Czy zmienia się strategia wspierania napływu inwestycji do Polski? Warszawa, 10 czerwca 2010 r. Czy zmienia się strategia wspierania napływu inwestycji do Polski? Warszawa, 10 czerwca 2010 r. Agenda Zasady i efekty funkcjonowania programów rządowych Czynniki decydujące o wyborze lokalizacji Zasady

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW WENDEKER Człowiek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO 23.11.2016 Monika Szymańska Kim jesteśmy? 2 INNpuls Sp. z o.o. firma doradczo-szkoleniowa Rozpoczęcie działalności - 2008 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy Polski system podatkowy według uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Luty 2017 KPMG.pl 1 Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 16

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. AUTOR: AGNIESZKA PIETRZAK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Michael Kern, Dyrektor Generalny AHK Polska Warszawa, 1 czerwca 2016 Struktura respondentów kraj i liczba firm-respondentów EŚW 1508 Polska 351 Węgry

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przemysł 4.0 i edukacja

Przemysł 4.0 i edukacja Opinie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, wyzwania, rozwiązania Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems S.A. Warszawa, 28 czerwca 2017 O badaniu Zatrudnienie w motoryzacji problemy i wyzwania Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Członek międzynarodowej grupy Systemowe zarządzanie innowacją w kontekście nowej perspektywy UE

Członek międzynarodowej grupy Systemowe zarządzanie innowacją w kontekście nowej perspektywy UE Członek międzynarodowej grupy Systemowe zarządzanie innowacją w kontekście nowej perspektywy UE 2014-2020 Katowice, 10 marca 2016 r. Strategia innowacji - co to jest, jakie przynosi wartości, jak ją określić

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w SSE. Piła, 12 marca 2015 r.

Nowe możliwości inwestowania w SSE. Piła, 12 marca 2015 r. Nowe możliwości inwestowania w SSE Piła, 12 marca 2015 r. Agenda spotkania I. Ogólne zasady funkcjonowania SSE II. Zasady pomocy publicznej dla inwestycji w SSE III. Zasady kumulacji pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo