NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE"

Transkrypt

1 INSTALACJE NOWOCZESNE URZĄDZENIA I SYSTEMY KLIMATYZACYJNE Bartłomiej Adamski CZ. 1. AGREGATY WODY ZIĘBNICZEJ JAKO POŚREDNIE ŹRÓDŁO CHŁODU W SYSTEMIE KLIMATYZACYJNYM Biblioteka Rynku Instalacyjnego Wydanie specjalne nr 1/201 ISSN X nakład: tys.

2

3

4

5 Bartłomiej Adamski Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne Część 1. Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym GRUPA Warszawa 201

6 Poradnik wydany pod patronatem miesięcznika Rynek Instalacyjny Redakcja i korekta Waldemar Joniec redaktor naczelny Katarzyna Rybka, Agnieszka Orysiak Copyright by Bartłomiej Adamski Copyright by Grupa MEDIUM Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób elektroniczny bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy W książce wykorzystano materiały firmy i pochodzące z archiwum autora, a także fragmenty artykułów opublikowanych przez autora na łamach czasopism: Chłodnictwo i Klimatyzacja, Cyrkulacje, Energia i Budynek, Rynek Instalacyjny. ISSN X Wydawca i rozpowszechnianie Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A Warszawa, ul. Karczewska 18, tel , Spis treści 1. Zasada działania agregatów wody ziębniczej Klasyfikacja agregatów wody ziębniczej z uwagi na konstrukcję Budowa przykładowych sprężarkowych agregatów chłodniczych Opis techniczny standardowych agregatów chłodniczych Wyposażenie opcjonalne Opis wybranego wyposażenia opcjonalnego dla sprężarkowych agregatów chłodniczych Podstawowe dane techniczne charakteryzujące agregaty chłodnicze Zastosowanie glikoli i zabrudzenie powierzchni wymienników Nastawy urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz zakres pracy wymiennika Wymiary i lokalizacja urządzeń Konfiguracja urządzenia Odbiorniki energii elektrycznej w agregacie chłodniczym Dobór agregatów chłodniczych Free cooling Agregaty chłodnicze efektywna współpraca z systemem klimatyzacyjnym Agregaty chłodnicze małej wydajności dopasowanie do systemów klimatyzacji komfortu Agregaty chłodnicze średniej i dużej wydajności dopasowanie do systemów klimatyzacji komfortu Wartość wskaźnika ESEER a realne koszty eksploatacji studium przypadku Wiarygodność ESEER jako wskaźnika kosztów eksploatacji agregatów chłodniczych Źródła chłodu w systemach klimatyzacyjnych pracujących ze zmiennym przepływem powietrza VAV Porównanie agregatów wody ziębniczej chłodzonych powietrzem i cieczą pod kątem energetycznym Aktualne trendy i rozwój agregatów chłodniczych w dobie certyfikacji energetycznej budynków

7 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym 1. Zasada działania agregatów wody ziębniczej Sprężarkowe agregaty chłodnicze stanowią źródło chłodu dla systemów klimatyzacyjnych. Są to najbardziej rozpowszechnione urządzenia służące do wytworzenia wody ziębniczej. Woda ziębnicza w systemach klimatyzacji komfortu krąży w zamkniętej instalacji hydraulicznej i po schłodzeniu w sprężarkowym agregacie chłodniczym (z wykorzystaniem lewobieżnego obiegu parowego) transportowana jest poprzez pompę cyrkulacyjną (umieszczoną w agregacie, kompaktowym module hydraulicznym lub w instalacji on-line) do odbiorników chłodu. Woda ta na skutek asymilacji zysków ciepła na odbiornikach chłodu ogrzewa się i powraca do agregatu, w którym następuje jej ponowne schłodzenie. zmienna prędkość obrotowa wentylatorów naczynie wzbiorcze łatwe połączenia elektryczne integracja elementów sterowania ICE PROTECTION SYSTEM zmienna wartość nastawy 1,0 C ON ON 13, C 13,0 C 12, C 12,0 C 11, C ON ON VARY FLOW zmienna prędkość obrotowa pomp czujnik zaniku przepływu zawór bezpieczeństwa 11,0 C, C OFF OFF 30 s 30 s Cykl pracy sprężarki bez kompensacji Cykl pracy sprężarki z kompensacją Czas Rys. 1. Przykładowy przekrój agregatu chłodniczego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem o małej mocy chłodniczej. Zastosowanie na potrzeby budynków mieszkalnych i innych obiektów o małej kubaturze i zyskach ciepła Sprężarkowe układy chłodnicze projektowane są dla pewnych określonych w projekcie warunków: temperatury wody ziębniczej na wlocie i wylocie, strumienia masowego (objętościowego) wody ziębniczej, temperatury powietrza lub wody na wlocie i wylocie ze skraplacza, strumienia masowego (objętościowego) wody lub powietrza w skraplaczu, ciśnienia skraplania i odparowania czynnika chłodniczego itp. Dla określonych warunków równowagi można przeprowadzić bilans cieplny obu wymienników, skraplacza i parowacza w sprężarkowym agregacie chłodniczym. Koncepcja sprężarkowych urządzeń chłodniczych oparta jest na niezmiennej od kilkudziesięciu lat zasadzie lewobieżnego obiegu parowego. W skład takiego systemu wchodzą: parowacz, skraplacz, sprężarka oraz element rozprężny, najczęściej termostatyczny zawór rozprężny. Schłodzenie wody następuje w parowaczu, w którym ciepło wody jest przekazywane do czynnika chłodniczego odparowującego w stałej temperaturze, zwanej temperaturą odparowania czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy posiada taką właściwość, że odparowuje w określonej temperaturze, pobierając ciepło od wody. Gaz zasysany jest przez sprężarkę i w postaci przegrzanej, sprężonej pary trafia do skraplacza, gdzie następuje jego skroplenie (również w stałej temperaturze, zwanej temperaturą skraplania). Ciepło kondensacji jest przekazywane w skraplaczu do wody (agregaty ze skraplaczem chłodzonym cieczą) lub powietrza (agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem), a skroplony czynnik chłodniczy 3

8 Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne wpływa do zaworu rozprężnego, gdzie ulega rozprężeniu i ochłodzeniu. Ciekły czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu wpływa do parowacza, po czym zaczyna obieg od początku. Bilans cieplny po stronie parowacza: 1) Q = k A ΔT o sr ln ΔT srln = [(T w in T o ) (T w out T o )]/ln (T w in T o /T w out T o ) dla czynników chłodniczych jednorodnych i mieszanin azeotropowych, np. R13a, ΔT srln = [(T w in T o ') (T w out T o ')]/ln (T w in T o "/T w out T o ') dla czynników chłodniczych zeotropowych, np. R07C 2) Q = m c t o w w w 3) Q = m h o z Δ 1 Bilans cieplny po stronie skraplacza: 1) Q = k A T k srln ΔT srln = [(T k T p in ) (T k T p out )]/ln (T k T p in /T k T p out ) dla czynników chłodniczych jednorodnych i mieszanin azeotropowych, np. R13a, ΔT srln = [(T k ' T p in ) (T k " T p out )]/ln (T k ' T p in /T k " T p out ) dla czynników chłodniczych zeotropowych, np. R07C 2) Q = m c Δt k p p p 3) Q = m h k z Δ 2 3 Powyższy wzór dotyczy skraplaczy chłodzonych powietrzem. Jeśli ciepło skraplania przekazywane jest do cieczy, zamiast symboli określających parametry powietrza t p in, t p out, m p, c p, Δt p należy przyjąć indeksy i parametry jak dla wody chłodzącej skraplacz, tj. t w in, t w out, m w, c w, Δt w. ) Moc sprężarki: P = m Δh spr z 1 2 ) Ilość ciepła przekazywanego medium w skraplaczu: Q = Q + P k o spr dla celów czysto orientacyjnych można przyjąć, że wydajność cieplna skraplacza w przypadku systemów klimatyzacji komfortu jest równa Q k = 1,3 Q o. ) Współczynnik efektywności energetycznej EER: EER = Q / P o spr gdzie: T k ', T o ' temperatura ziębnika zeotropowego dla cieczy nasyconej [K], T k ", T o " temperatura ziębnika zeotropowego dla pary nasyconej [K], m z strumień masowy ziębnika [kg/s], Q k wydajność cieplna skraplacza [kw], Q o wydajność cieplna parowacza [kw], P spr moc sprężarki [kw], Δh 1-2 przyrost entalpii czynnika chłodniczego spowodowany pracą sprężania [kj/kg], Δh 2-3 spadek entalpii czynnika chłodniczego na skraplaczu [kj/kg], Δh -1 przyrost entalpii czynnika chłodniczego na parowaczu [kj/kg],

9 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym m w strumień masowy wody [kg/s], c w ciepło właściwe wody [kj/kg K], Δt w zmiana temperatury wody (przyrost na skraplaczu, spadek na parowaczu) [K], m p strumień masowy powietrza [kg/s], c p ciepło właściwe powietrza [kj/kg K], Δt p przyrost temperatury powietrza na skraplaczu [K]. Zmiana któregokolwiek parametru ma wpływ na pozostałe, powoduje wytrącenie układu z równowagi i osiągnięcie innych jej warunków. 2. Klasyfikacja agregatów wody ziębniczej z uwagi na konstrukcję Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań i konfiguracji urządzeń do chłodzenia wody obiegowej. Wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony od kilku parametrów, są nimi: efektywność energetyczna, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, akustyka oraz wymiary gabarytowe. Ogólnie rzecz ujmując, w zależności od konstrukcji można dokonać podziału urządzeń na: t agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem typu monoblok przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynku. Wymagają zastosowania wodnych roztworów glikoli lub opróżnienia instalacji w okresie zimowym. W celu wyeliminowania wodnego roztworu glikolu w instalacji wewnątrz budynku wykorzystywane są wymienniki pośrednie. Ich zastosowanie powoduje jednak spadek efektywności energetycznej układu z uwagi na wymagane niższe temperatury wody na wymienniku; t agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem typu monoblok przeznaczone do instalacji wewnątrz budynku. Wyposażone w wentylatory promieniowe, umożliwiają doprowadzenie powietrza do chłodzenia skraplaczy bez potrzeby lokalizacji urządzenia na dachu budynku. Z uwagi na montaż w budynku nie wymagają zastosowania wodnego roztworu glikolu (pod warunkiem, że instalacja hydrauliczna prowadzona jest również w budynku, w którym nie występują okresy, kiedy temperatura wewnętrzna jest niższa niż 2 C); t agregaty ze skraplaczem chłodzonym wodą typu monoblok przeznaczone do montażu wewnątrz budynku. Skraplacz chłodzony jest najczęściej przy użyciu wody krążącej w obiegu zamkniętym z wykorzystaniem schładzaczy cieczy dry coolerów lub wyparnych wież chłodniczych. Odebrane ciepło ze skraplacza może być również przekazywane do otoczenia poprzez wieże chłodnicze typu otwartego. Systemy z chłodzeniem skraplaczy przy użyciu wody wodociągowej spotykane są niezmiernie rzadko z uwagi na duże koszty eksploatacyjne. Bardziej korzystne rozwiązanie z punktu widzenia tych kosztów stanowią systemy z wieżami chłodniczymi. Z uwagi na graniczne wartości schładzania, wynikające z temperatury termometru mokrego powietrza atmosferycznego, umożliwiają one schłodzenie wody przy niższych parametrach wody chłodzącej skraplacz w stosunku do rozwiązań ze schładzaczami cieczy (dry coolerami), na których następuje wymiana jedynie ciepła jawnego. Konsekwencją jest wyższy współczynnik efektywności energetycznej EER agregatu chłodniczego lub mniejsze wymiary gabarytowe, przy założeniu identycznych jak dla schładzaczy cieczy parametrów wody; t agregaty bezskraplaczowe przeznaczone do współpracy ze zdalnym skraplaczem, w których agregat chłodniczy jest usytuowany wewnątrz budynku (maszynownia), a na zewnątrz umieszczony jest skraplacz. Rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie, ale jednocześnie stawiające duże ograniczenia co do maksymalnej długości przewodów freonowych tłocznego oraz cieczowego.

10 Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne 3. Budowa przykładowych sprężarkowych agregatów chłodniczych Standardowe sprężarkowe agregaty chłodnicze zbudowane są z wielu części należą do nich: konstrukcja, obudowa, moduł hydrauliczny z wbudowanym układem pompowym, automatyka, elektryczny panel zasilający, wentylatory (dla wersji ze skraplaczem chłodzonym powietrzem), automatyka kontrolno-pomiarowa. Niezależnie od zastosowanego typu agregatu chłodniczego nieodzowny jest sprężarkowy układ chłodniczy. W nowszych konstrukcjach agregatów chłodniczych wykorzystywane są elektroniczne zawory rozprężne, a w starszych termostatyczne zawory rozprężne OD (11) (12) (13) 10 2 W W2 37, O P G (1) 10 W3 M N W 37, (13) 10 Rys. 1. Przykładowy agregat ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przeznaczony do instalacji na zewnątrz budynku (wentylatory osiowe): 1 wymiennik wewnętrzny (parownik), 2 wymiennik zewnętrzny (skraplacz), 3 otwory do podnoszenia urządzenia, uchwyty do podnoszenia (mogą być zdemontowane po ustawieniu urządzenia), panel elektryczny, zasilanie elektryczne, 7 obudowa dźwiękochłonna (tylko w odpowiednich wersjach), 8 wlot wody do parownika, wylot wody z parownika, uchwyty do podnoszenia, 11 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia, 12 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia przy otwartych drzwiach szafy elektrycznej, 13 minimalna odległość zapewniająca poprawny przepływ powietrza przez skraplacz, 1 minimalna odległość od strony szafy elektrycznej, 1 minimalny dostęp inspekcyjny, G środek ciężkości

11 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym Choć wszystkie agregaty chłodnicze mają praktycznie te same niezbędne elementy, to dla osiągnięcia żądanego efektu, jakim jest określona wydajność chłodnicza, każde urządzenie będzie się cechowało odmiennymi parametrami technicznymi. Do podstawowych parametrów cechujących dany agregat należą: wydajność chłodnicza, pobór mocy elektrycznej, współczynnik efektywności energetycznej dla warunków pełnego obciążenia cieplnego EER, współczynnik efektywności energetycznej liczony dla warunków częściowego obciążenia cieplnego ESEER, wymiary i ciężar, poziom mocy i ciśnienia akustycznego. Ogromne znaczenie oprócz optymalnego doboru poszczególnych elementów, ma koncepcja układu sterowania poszczególnymi podzespołami. Poniżej przedstawiono podstawowe konstrukcje stosowanych wytwornic wody ziębniczej. Agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem (do zabudowy zewnętrznej) W tego typu wytwornicach wody lodowej ciepło odebrane od wody jest przekazywane w skraplaczu do powietrza atmosferycznego. Sprężarkowe urządzenia chłodnicze tego typu mogą być wyposażone w jeden lub kilka niezależnych obiegów chłodniczych oraz jedną do nawet kilkunastu sprężarek w jednym agregacie. Uzyskiwane są wydajności ziębienia z użyciem pojedynczego urządzenia aż do ok. 100 kw (dla warunków Eurovent). Agregaty ze skraplaczem chłodzonym powietrzem (do zabudowy wewnętrznej) Zastosowanie większych wydajności chłodniczych powoduje duże problemy z odprowadzeniem ciepła w obrębie budynku. Ponieważ wydajności cieplne skraplaczy są większe od wydajności chłodniczych parowaczy, wymagają one dużych ilości powietrza chłodzącego skraplacz. W celu zachowania odpowiednich parametrów akustycznych przyjmowane są stosunkowo małe prędkości powietrza w kanale doprowadzającym i odprowadzającym powietrze chłodzące skraplacz, co powoduje konieczność zastosowania dużych przekrojów poprzecznych kanałów. Implikuje to duże koszty inwestycyjne oraz trudności z trasowaniem przewodów kanałowych doprowadzających i odprowadzających powietrze chłodzące skraplacz z agregatu. Regulacja ciśnienia skraplania w tego typu agregatach może odbywać się poprzez zmianę ilości powietrza chłodzącego skraplacz (z wykorzystaniem przepustnic, silników wielobiegowych, przemienników częstotliwości). Agregaty te projektowane są zazwyczaj na większą Δt powietrza niż agregaty chłodzone powietrzem do instalacji zewnętrznej (z wentylatorami osiowymi). Przykładowo gdy agregaty do montażu zewnętrznego są dobierane na Δt powietrza chłodzącego skraplacz ok. K, to ich wersje przeznaczone do okanałowania na Δt ok. 20 K. Powoduje to, że agregaty te cechują się gorszymi wskaźnikami efektywności niż ich wersje z wentylatorami osiowymi (wyższa temperatura skraplania czynnika chłodniczego towarzysząca wyższej temperaturze powietrza przed i za wymiennikiem skraplacza). 7

12 Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne OD (13) (11) 00 (*) W1 W2 0 W3 M G N 8 W P O (11) 00 (12) 700 (1) 1300 Rys. 2. Przykładowy agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku (wentylatory promieniowe): 1 sprężarka, 2 wymiennik wewnętrzny (parownik), 3 wymiennik zewnętrzny (skraplacz), otwory do powieszenia urządzeń, uchwyty do podnoszenia (mogą być zdemontowane po ustawieniu urządzenia), uchwyty do podnoszenia, 7 panel elektryczny, 8 zasilanie elektryczne, wlot wody do parownika, wylot wody z parownika, 11 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia, 12 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia przy otwartych drzwiach szafy elektrycznej, 13 minimalny dostęp inspekcyjny, 1 minimalna odległość od strony szafy elektrycznej, G środek ciężkości 8

13 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym P (1) W1 W2 (1) 700 G 2 "G" (17) 00 W3 W (1) 100 (1) Rys. 3. Przykładowy agregat ze skraplaczem chłodzonym cieczą przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku: 1 sprężarka, 2 parownik, 3 skraplacz, wlot wody do parownika, wylot wody z parownika, wlot wody do skraplacza, 7 wylot wody ze skraplacza, 8 otwory do podnoszenia urządzenia, uchwyty do podnoszenia, panel elektryczny, 11 zasilanie elektryczne, 12 obudowa dźwiękochłonna (tylko w spodziewanych wersjach), 13 zalecany odstęp inspekcyjny, 1 minimalna odległość od strony szafy elektrycznej, 1 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia, 1 minimalna odległość dla obsługi, 17 minimalna odległość dla połączeń wodnych, G środek ciężkości Agregaty ze skraplaczem chłodzonym cieczą (do zabudowy wewnętrznej) Konstrukcje z wykorzystaniem sprężarek typu scroll osiągają wydajności ziębienia ok. 00 kw. Wyższe wydajności osiągane są przy zastosowaniu sprężarek śrubowych nawet 100 kw.

14 Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne 8 7 3B 3A B 3A 2 OD P W1 W2 700 (12) 700 (12) Q "G" 1 1 W3 W 00 (1) 100 (11) 00 (13) Rys.. Agregat bezskraplaczowy przeznaczony do współpracy ze zdalnym skraplaczem: 1 sprężarka, 2 wymiennik wewnętrzny (parownik), 3A wlot wody (urządzenie standardowe), 3B wlot wody (urządzenie bez zespołu hydraulicznego), wylot wody z parownika, otwory do podnoszenia urządzenia, uchwyty do podnoszenia (mogą być zdemontowane po ustawieniu urządzenia), 7 panel elektryczny, 8 zasilanie elektryczne, obudowa dźwiękochłonna, zalecany odstęp inspekcyjny, 11 minimalna odległość od strony szafy elektrycznej, 12 minimalna odległość dla bezpiecznego przejścia, 13 minimalna odległość dla obsługi, 1 minimalna odległość dla połączeń wodnych, 1 wyjście gazu, 1 powrót cieczy Bezskraplaczowe agregaty przeznaczone do współpracy ze zdalnym skraplaczem Osiągane w tym wypadku wydajności ziębienia to ok. 00 kw dla układów wielosprężarkowych typu spiralnego z jednym lub dwoma obiegami chłodniczymi i 100 kw dla sprężarek dwuśrubowych (z 2 3 niezależnymi obiegami chłodniczymi).. Opis techniczny standardowych agregatów chłodniczych Wykorzystywane czynniki robocze W przypadku agregatów wody ziębniczej wykorzystywanych na potrzeby klimatyzacji komfortu stosuje się w zasadzie tylko trzy typy czynników chłodniczych. Są to: czynniki jednorodne R13a, mieszaniny zeotropowe R07C oraz blisko azeotropowe RA. W katalogach światowych producentów są również dostępne agregaty pracujące na czynniku chłodniczym R22. Zakaz obrotu na terenie Europy

15 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym powoduje, że nie można wprowadzać do sprzedaży nowych urządzeń napełnionych tym czynnikiem, a także należy go wycofywać z pracujących obecnie starszych urządzeń chłodniczych. Niestety na innych kontynentach zakaz taki nie obowiązuje i np. w Chinach sprzedawane są również nowe urządzenia zawierające ten czynnik. Pomimo wielu zalet (np. wysoka jednostkowa wydajność chłodnicza) czynnik chłodniczy R22 ma wpływ na tworzenie się dziury ozonowej i z tego powodu nie powinien być już stosowany. Obecnie z uwagi na stosunkowo duży poślizg temperaturowy mieszaniny zeotropowej R07C częściej stosowany jest czynnik RA o korzystniejszych cechach. W przypadku rozszczelnienia instalacji freonowej wypełnionej nim mały poślizg temperaturowy powoduje, że jego ubytek może być łatwo uzupełniony. W przypadku mieszaniny R07C różne udziały objętościowe poszczególnych składników mieszaniny w określonej temperaturze pracy powodują konieczność całkowitego opróżnienia i ponownego napełnienia instalacji. Jest bowiem wielce kłopotliwe ustalenie ilości ubytków poszczególnych składników mieszaniny R07C. Z uwagi na bardzo korzystne parametry termodynamiczne czynnika chłodniczego R13a niektóre urządzenia większej mocy chłodniczej osiągają bardzo wysokie wartości współczynników efektywności energetycznej EER. W przypadku zastosowania tego rodzaju czynnika w agregacie chłodniczym stosowane są z reguły sprężarki typu śrubowego. Typy sprężarek W konstrukcjach agregatów chłodniczych wykorzystywane są sprężarki rotacyjne, spiralne (scroll) oraz śrubowe. Zastosowanie sprężarek tłokowych jest obecnie rozwiązaniem nieco przestarzałym i są one stosunkowo rzadko stosowane. Z kolei zalety sprężarek typu scroll sprawiają, że jest to rozwiązanie najczęściej wykorzystywane w konstrukcjach najnowocześniejszych agregatów. Do zasadniczych wad sprężarek tłokowych, które przyczyniły się do rozpowszechnienia sprężarek spiralnych, należą: duża liczba elementów ruchomych, wysokie tarcie, wahania ciśnienia czynnika chłodniczego w instalacji, duży hałas i wibracje, niska wydajność. Z kolei do wad sprężarek typu śrubowego można zaliczyć: zaawansowany technicznie cykl produkcyjny, konieczność zaangażowania wykwalifikowanego serwisu, delikatna mechanika oraz wysokie koszty. Do zalet sprężarek scroll, które przyczyniły się do ich masowej produkcji i szerokiego zastosowania, należą: zredukowane wibracje i hałas, bezobsługowa praca, masowa produkcja (co wiąże się z najwyższą jakością) oraz niska cena. Urządzenia o bardzo małej wydajności chłodniczej (do kw) mogą być wyposażone w pojedyncze sprężarki rotacyjne lub scroll pracujące w jednym obiegu chłodniczym. Dla małych wydajności chłodniczych (od do 0 kw) wykorzystywane są w wytwornicach wody lodowej pojedyncze bądź dwie sprężarki typu scroll pracujące w jednym lub dwóch obiegach chłodniczych. W urządzeniach średniej mocy (od 0 do 00 kw) stosowane są układy wielosprężarkowe (dwu-, cztero- i sześciosprężarkowe), jedno- i dwuobiegowe oparte na sprężarkach typu scroll (spiralnych). Urządzenia dużej (od 00 do 00 kw) i bardzo dużej wydajności (od 00 do 100 kw) wyposażone są w cztery niezależne obiegi chłodnicze i układy sprężarek typu scroll o liczbie 8 12 w jednym agregacie chłodniczym. Agregaty chłodnicze ze sprężarkami śrubowymi (jedno- i dwuśrubowymi) są wykorzystywane w zakresie wydajności ziębienia od ok. 300 do 100 kw. Przy czym już od najmniejszych wydajności stosowane są pojedyncze lub dwie sprężarki śrubowe, a przy większych mocach chłodniczych (powyżej 00 kw) dwie lub trzy. Każda sprężarka śrubowa pracuje w jednym obiegu chłodniczym, zatem w agregatach chłodniczych z takimi sprężarkami występują dwa lub trzy obiegi chłodnicze. Zastosowanie układów wielosprężarkowych typu scroll przynosi wiele korzyści: wysoką efektywność energetyczną przy częściowych obciążeniach cieplnych, niezawodność pracy (w momencie awarii pojedynczej sprężarki układ chłodniczy dalej pracuje, dostarczając częściową wydajność chłodniczą do systemu), a także ułatwienie prace serwisowych podczas awarii sprężarki (łatwiej wymienić sprężar- 11

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F ZASTOSOWANIE Małe wymiary i kompaktowa obudowa agregatów wody lodowej serii CFM daje możliwość pracy tych urządzeń zarówno na potrzeby systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy 10/11 Agregaty wody lodowej i pompy ciepła Aregat y wody lodowe j i pompy ciepła ze sprężarką spiralną Agregat y śrubowe: Chłodzone powie trzem i Chłodzone wodą Agregat y odśrodkowe chłodzone wodą Agregat

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja

Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Wytwornice wody lodowej Chillery - rodzaje i klasyfikacja Stan dzisiejszy i tendencje rozwoju Wytwornice wody lodowej są obecnie podstawowym elementem systemu klimatyzacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A I CO DALEJ.? inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A Liderzy chłodnictwa i klimatyzacji Czynniki wpływające na wielkość dobieranych urządzeń chłodniczych Położenie komory chłodniczej:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 28/10/2013 Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 1 Typoszereg pomp ciepła PANASONIC: Seria pomp ciepła HT (High Temperature) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone wodą agregaty wody lodowej i jednostki parownikowe z hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi wymiennikami ciepła, czynnikiem chłodniczym R410A. Praca w trybie pompy ciepła poprzez odwrócenie

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

reverso 19,1 261,0 kw CHŁODZENIE 23,7 333,0 kw GRZANIE R410A PLATE E C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła

reverso 19,1 261,0 kw CHŁODZENIE 23,7 333,0 kw GRZANIE R410A PLATE E C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła reverso 199 wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła 19,1 261,0 kw CHŁODZENIE 23,7 333,0 kw GRZANIE R410A PLATE RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 200

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1)

Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) Jaka płaca, taka... temperatura - klimatyzatory grzewczo-chłodzące (1) W celach ogrzewania pomieszczeń coraz powszechniej stosuje się tak zwane klimatyzatory grzewczo-chłodzące. Są to urządzenia zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zasobników chłodu metodą poprawy efektywności energetycznej autobusów elektrycznych

Zastosowanie zasobników chłodu metodą poprawy efektywności energetycznej autobusów elektrycznych Zastosowanie zasobników chłodu metodą poprawy efektywności energetycznej autobusów elektrycznych Opracował: mgr inż. Michał Aftyka Opiekun: dr hab. Inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL Plan prezentacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... Agregat chłodniczy EH-FORCE

Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... Agregat chłodniczy EH-FORCE Karta produktu PRZEZNACZENIE Agregat chłodniczy EH-FORCE typu EH-n00-A/./1,0/, przeznaczony jest do schładzania wody, która transportowana jest do wymienników ciepła (np. chodnikowych lub ścianowych chłodnic

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej

Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej Wysokiej jakości komponenty systemu klimatyzacji precyzyjnej Spełniają wszystkie wymogi związane z CE oraz IEC. Przystosowane do zasilania elektrycznego o wartości 380V±20%. Dodatkowo wyposażone w moduł

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SKRAPLACZEM CHŁODZONYM WODĄ - SERIA RAK.W (5,6 47 kw) R 407C Wersje B - wersja podstawowa I - Wykonanie ST - wersja standard LN - WERSJA WYCISZONA Wyposażenie AS - wyposażenie

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

smart hp 4,9 46,2 kw CHŁODZENIE 5,9 56,0 kw GRZANIE R410A PLATE A C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła

smart hp 4,9 46,2 kw CHŁODZENIE 5,9 56,0 kw GRZANIE R410A PLATE A C E C wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła 185 h wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła 4,9 46,2 kw HŁODZENIE 5,9 56,0 kw GRZNIE R410 PLTE E RGROUP Sp 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 186 DNE GENERLNE

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic

Pompa ciepła powietrze woda WPL classic Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie

Bardziej szczegółowo

GEA rozwiązania dla sektora rybnego

GEA rozwiązania dla sektora rybnego GEA rozwiązania dla sektora rybnego Czy wytwarzanie chłodu może być efektywne i ekologiczne? PIOTR KASZUBOWSKI, USTKA, 14/9/2017 F-gazy bieżąca sytuacja 2 Skutki rozporządzenia 517/2014 z 16.04.2014 Główne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 2 2006 Krzysztof Filek*, Bernard Nowak* EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** 1. Wstęp Urządzenia

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI Agregaty wody lodowej z serii GR1A to zespoły jednoblokowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears 147 sc frigo screw 186 1604 kw A CLASS R134a PLATE SHELL RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 148 FRIGO SCREW WSTĘP FRIGO SCREW klasy energetycznej A i B, jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA 116. Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości a) do 6 kondygnacji naziemnych włącznie b) do 9 kondygnacji naziemnych włącznie c) do 11 kondygnacji

Bardziej szczegółowo

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE POMPA CIEPŁA WODA-WODA/SOLANKA-WODA Opis / model Wymiary Źródło ciepła / zakres pracy Ai1QE All in One Źródło ciepła: grunt Źródło ciepła: grunt lub woda gruntowa Moc do 17,0 kw COP do 6,6 do 480m 2 (36W/m

Bardziej szczegółowo

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym panelem

Bardziej szczegółowo

Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych

Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych Możliwości odbioru ciepła ze współczesnych sprężarkowych urządzeń chłodniczych We współczesnych systemach klimatyzacji najczęściej wykorzystywanym źródłem chłodu, obok absorpcyjnych agregatów chłodniczych,

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy:

2015-12-29. I. Podział ze względu na zasadę pracy: Sprężarka jest najważniejszym i często najdroższym (30 do 40% całkowitych kosztów) z pośród wszystkich elementów parowego obiegu chłodniczego. Funkcją sprężarki jest ciągłe odprowadzanie pary czynnika

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.

Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie. 1 Spis treści: 1. TZR budowa i zasada działania....3 2. Zjawisko poślizgu temperaturowego.5 3. Wentylatorowe chłodnice powietrza 6 4. Podsumowanie.7 2 1. Termostatyczne zawory rozprężne Termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. Ex EH-d00-A/ /1,0/ 01. Agregat chłodniczy EH-FORCE

Karta produktu. Ex EH-d00-A/ /1,0/ 01. Agregat chłodniczy EH-FORCE Agregat chłodniczy EFORCE Ex Ed00A/ /,0/ 0 Karta produktu ul. Opolska 9, 400 Chorzów tel. +4 3 49 94 0, tel./fax +4 3 4 34 7 CECY CARAKTERYSTYCZNE Agregat chłodniczy EFORCE Ex typu Ed00A/.../,0/ 0, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33

Pompa ciepła powietrze woda WPL 33 European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 2015 26 27 A Do pracy pojedynczej. Wykonanie kompaktowe dostępne w dwóch wersjach, do ustawienia wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obudowa metalowa jest

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregat wody lodowej chłodzony wodą serii VWSA firmy Vicot został zaprojektowany do zastosowań

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI ENERGOOSZCZĘDNY ZINTEGROWANY SYSTEM CHŁODZENIA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI SIRE to zaawansowany, w pełni automatyczny system chłodzenia wody technologicznej. System SIRE w wersji ze

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne

Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne Urządzenia serii SPINCHILLER to zaprojektowane zgodnie z nową koncepcją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Agregaty wody lodowej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem Serie VM oraz VFS stanowią linie agregatów opracowanych przez firmę Vicot, które przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

Producent: ARKTON Sp. z o.o.

Producent: ARKTON Sp. z o.o. ACK-KPS... poniżej 100 kw ACK-KPS/E/C... powyżej 100 kw AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE SPRĘŻAREK SPIRALNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCP-5/17-PL Spis treści Najważniejsze cechy urządzenia...3 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Agregaty wody lodowej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem Serie VM oraz VFS stanowią linie agregatów opracowanych przez firmę Vicot, które przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... 01. Agregat chłodniczy

Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... 01. Agregat chłodniczy E-n00-A/.../1,0/... 01 Karta produktu ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57 PRZEZNACZENIE Agregat chłodniczy typu E-n00-A/ /1,0/... 01 jest urządzeniem dostosowanym

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowanie tematu z przedmiotu: Techniki Niskotemperaturowe Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowała: Katarzyna Kaczorowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna, sem. 1, studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

Wymiary i opis techniczny modułu pompy VIII Wymiennik glikolowy WG-01 Wymiennik WG-01 służy do dogrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania podczas występowania letnich upałów. W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych.

Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Działanie i ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego do wytwarzania wody lodowej w systemach klimatyzacyjnych. Wykonał Kolasa Adam SiUChiK Sem VIII Co kryje się pod pojęciem FREE - COOLING? Free

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła

Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Przedmiot: Substancje kontrolowane w chłodnictwie Wykład: Automatyczna praca urządzeń chłodniczych i pomp ciepła 13.05.2014 Wykład 9 Urządzenie chłodnicze pracuje poprawnie tylko wtedy, gdy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła, wentylatorami osiowymi i sprężarkami scroll

Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła, wentylatorami osiowymi i sprężarkami scroll 5. Agregaty wody lodowej Airwell Wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem z pompą ciepła, wentylatorami osiowymi i sprężarkami scroll AQL R410A Model 20 25 30 35 40 45 50 60 65 75 Nominalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła

Sprawność pompy ciepła w funkcji temperatury górnego źródła ciepła POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 Laboratorium z przedmiotu Odnawialne źródła energii Kod: OM1302 Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Klimatyzacja & Chłodnictwo (3) Systemy klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Systemy klimatyzacyjne Systemy tylko

Bardziej szczegółowo

(54) (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F24D 15/04 F25B 30/02. Sprężarkowa pompa ciepła. (73) Uprawniony z patentu:

(54) (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F24D 15/04 F25B 30/02. Sprężarkowa pompa ciepła. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) N um er zgłoszenia. 316102 ( 22 ) Data zgłoszen ia: 13.09.1996 (19) PL (11) 181466 (13) B1 (51) Intel7 F24D

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sprawność energetyczna pomp ciepła z wymiennikami typu Ćwiczenie nr 2 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT

Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT Klimatyzatory typu split i multi-split certyfikacja i dobór wg EUROVENT W artykule poruszono podstawowe zagadnienia związane z pracą najprostszych urządzeń klimatyzacyjnych. Często inwestorzy w projektach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY. Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Seminarium z przedmiotu AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Ocena możliwości wykorzystania rurki kapilarnej jako elementu dławiącego w tzw. klimatyzatorach

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON WODĄ / POMP IEPŁ INFORMJE OGÓLNE O SERII E / ER 9 75 kw W ziębiarkach cieczy Ecolean zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki typu scroll, sterowanie mikroprocesorowe,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych Andrzej Domian SUCHiKL GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II Program szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Supraeco A SAO-2 ACM-solar Supraeco SO2 CMsolar powietrzewoda Supraeco SO2 jest dostępna od 6 do kw mocy grzewczej. Wyróżnia się wysokim COP sięgającym nawet 5,1. Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo