Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C)."

Transkrypt

1 Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu) że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają że wokół ciał naelektryzowanych istnieje pole elektrostatyczne do czego służy elektroskop (A). co to jest ładunek próbny jakie naelektryzowane ciała wytwarzają pole centralne (B), kiedy powstaje pole jednorodne (B), czym są linie pola (B). jw.. oraz: jakie urządzenie nazywa się kondensatorem (B), jakie materiały elektryzują się dodatnio, a jakie ujemnie (B), jak zbudowany jest elektroskop (B). Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). nakreślić linie pola centralnego i jednorodnego (C). przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie pola elektrostatycznego wokół naelektryzowanych ciał (D), nakreślić linie pola elektrycznego wokół dwóch ładunków jednoimiennych oraz wokół dwóch różnoimiennych (C). Praca eksperymentalno-badawcza, zadania problemowe i rachunkowe 1. Podręcznik moduł 3: s. 9 dośw. 1, 2, s. 10 dośw. 3, 4, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 6 zad. 1, Płytka 3 nr kodu: 01, 02, 03, Film nr 1. pt: Zjawiska elektrostatyczne i wyładowania atmosferyczne (0 46 ). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 7 zad Zbiór zadań: s zad Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 8 zad Zbiór zadań: s. 131 zad. 6, 7, 8. Ocena bardzo

2 co to jest pole elektrostatyczne (B), jaka jest zasada działania elektroskopu (B). zademonstrować pole pochodzące od dwóch ładunków jednoimiennych i różnoimiennych (D). 1. Zbiór zadań: s. 132 zad. 10, 11, s. 133 zad. 12, 13. jakie zjawiska można badać za pomocą elektroskopu (B), co to jest natężenie pola elektrostatycznego (B), jak przebiegały badania, których celem było poznanie natury elektryczności (B). zbudować prosty elektroskop (D), rozwiązywać zadania problemowe dotyczące elektryzowania ciał (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 8, Zbiór zadań: s. 54 zad. 1, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Budowa atomu. 2. Jednostka ładunku elektrycznego. 3. Przewodniki i izolatory. jak zbudowany jest atom jak nazywa się jednostka ładunku elektrycznego jakie substancje są przewodnikami elektryczności a jakie izolatorami przedstawić model budowy atomu (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 19 dośw. 7, s. 20 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 9 zad Płytka 3 nr kodu: 05, 06. jaki ładunek ma elektron, a jaki proton (A). co to jest ładunek elementarny jak powstają jony (A). wskazać wśród wielu materiałów przewodniki i izolatory elektryczności (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 9 zad. 6, s. 10 zad. 7. jakie zastosowanie w technice mają przewodniki i izolatory (B). przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że niektóre materiały są mi przewodnikami, a inne izolatorami (D). 1. Zbiór zadań: s. 133 zad. 16, 17. bardzo czym różni się budowa wewnętrzna przewodników od budowy przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że 1. Zbiór zadań: s. 132 zad. 9.

3 izolatorów (B). jakie materiały są półprzewodnikami i jakie jest ich zastosowanie (B), czym są kwarki (B). przewodnik można naelektryzować (D). przygotować referat (wraz z demonstracją) na temat półprzewodników i ich zastosowania (D). 1. Prawo Coulomba. jaka jest treść prawa Coulomba (A). zobrazować z pomocą nauczyciela treść prawa Coulomba na schemacie (C). jak zapisać prawo Coulomba w postaci wzoru (A). jakie cechy mają siły wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi (B). jakie cechy ma siła działająca na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch naelektryzowanych ciał (B). kim był C. A. Coulomb jak dokonać analizy zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem prawa Coulomba (B). rozwiązywać proste zadania rachunkowe z uwzględnieniem prawa Coulomba (C). narysować wykresy sił działających między ciałami naelektryzowanymi położonymi na jednej prostej (D). narysować wektor siły działającej na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch ciał naelektryzowanych (D). zastosować prawo Coulomba do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 15, 17, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Podręcznik moduł 3: s. 21 dośw. 9, s. 22 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 11 zad Płytki: 07, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 10 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 12 zad Zbiór zadań: s. 134 zad Zbiór zadań: s. 134 zad. 24, 25, s. 135 zad Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Zbiór zadań: s. 135 zad , s. 212 zad bardzo

4 1. Sposoby elektryzowania ciał. 2. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. 3. Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka. że ciało można naelektryzować przez pocieranie, dotyk i indukcję jaka jest treść zasady zachowania ładunku elektrycznego (A). zademonstrować elektryzowanie przez dotyk i indukcję (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 24 dośw. 11, s. 25 dośw. 12, s. 26 dośw. 13, s. 27 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 12 zad. 11, s. 13 zad. 12, s. 19 zad. 17, Płytki: 09, 10. na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie i dotyk jakie są ujemne skutki zjawiska elektryzowania ciał (A). zabezpieczyć pomieszczenie, w którym się pracuje, przed ujemnymi skutkami elektryzowania ciał (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 32, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 13 zad. 13, s. 19 zad. 19. na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej (B). zademonstrować zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 17 zad. 15, s. 18 zad. 16, s. 21 zad Zbiór zadań: s. 136 zad bardzo na czym polega zobojętnianie ładunku, a na czym uziemianie (B). zademonstrować zasadę zachowania ładunku elektrycznego, wykorzystując zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 14 zad Zbiór zadań: s. 137 zad , s. 138 zad , 54. kim był B. Franklin jak przygotować referat na tematy: Powstawanie wyładowań atmosferycznych, Zjawisko polaryzacji wody w polu elektrycznym, Szkodliwość działania zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka; sposoby zapobiegania skutkom zjawiska lub Wykorzystanie elektrostatyki w wygłosić referat na temat związany z elektrostatyką (D), rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z działu: Elektrostatyka (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 28, dośw Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 25, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 20 zad Zbiór zadań: s. 137 zad. 48, s. 138 zad. 53.

5 Dział II: PRĄD ELEKTRYCZNY 1. Prąd elektryczny. 2. Napięcie i natężenie prądu elektrycznego. 3. Obwody prądu elektrycznego. różnych dziedzinach życia (B). co to jest prąd elektryczny jakie są jednostki napięcia i natężenia prądu z jakich elementów składa się najprostszy obwód elektryczny (A). zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód elektryczny według schematu (C). 5. Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Podręcznik moduł 3: s. 39 dośw. 16, s. 42 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 22 zad. 1, s. 23 zad. 2, s. 24 zad. 4, s. 26 zad Płytki: 11, 12, 13. jak definiuje się natężenie prądu elektrycznego (w formie słownej i w postaci równania) (A). sporządzić samodzielnie schemat prostego obwodu elektrycznego, a następnie zmontować według niego obwód (C), rozwiązywać proste zadania rachunkowe, wykorzystując definicję natężenia prądu elektrycznego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 40. Przykład. 2. Podręcznik moduł 3: s. 41 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 24 zad. 5, s. 25 zad. 6, s. 26 zad. 10, 12. Dostateczny jakie warunki muszą być spełnione, aby powstało napięcie elektryczne (B). jak wyprowadzić jednostkę natężenia prądu (B). kim byli: A. M. Ampere, A. Volta sporządzić rysunek odzwierciedlający układ ciał, między którymi istnieje napięcie elektryczne (D). rozwiązywać zadania rachunkowe z zastosowaniem definicji natężenia prądu elektrycznego (D). rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem wiadomości o 1. Podręcznik moduł 3: s. 41 zad. 2, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 25 zad. 7, Zbiór zadań: s. 144 zad Zeszyt ćwiczeń s. 25 zad Zbiór zadań: s zad Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 36, 37, 38, 40, Dobry bardzo

6 jakie są warunki przepływu prądu przez półprzewodniki (B), co to jest: butelka lejdejska oraz jak definiuje się pojemność kondensatora (B). napięciu i natężeniu prądu oraz obwodów elektrycznych (D) Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 23 zad Zbiór zadań: s. 215 zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy. jakie nośniki prądu zawiera elektrolit jakie warunki muszą być spełnione, aby prąd mógł przepłynąć przez gaz (A). zademonstrować z pomocą nauczyciela przepływ prądu elektrycznego przez elektrolit (np. woda z solą kuchenną) (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 44 dośw. 18, s. 45 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 27 zad Płytka 3 nr kodu: 14, 15, 16, 17. na czym polega dysocjacja elektrolityczna wymienić i opisać działanie różnych chemicznych źródeł energii (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 27 zad. 14. jakie są chemiczne źródła energii elektrycznej (A). czym jest: katoda, anoda, kation, anion (B). przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze, a przez inne nie, i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje (D). 1. Zbiór zadań: s. 144 zad. 3, 5. bardzo jak są zbudowane i jak działają chemiczne źródła energii (B). zmontować samodzielnie proste ogniwo chemiczne (D). 1. Zbiór zadań: s. 145 zad. 11. jak przygotować referat na tematy: Ogniwa elektryczne historia ich powstania lub Jak powstaje burza (B). wygłosić referat (wraz z prezentacją) na temat: Historia powstania ogniw elektrycznych lub Jak powstaje burza (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 46, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa.

7 1. Pomiar natężenia i napięcia. jakimi przyrządami mierzymy natężenie i napięcie (A). odczytać z pomocą nauczyciela wartość natężenia i napięcia na amperomierzu i woltomierzu (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 50 dośw. 20, s. 51 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 28 zad Płytka 3 nr kodu: 18, 19. jak do obwodu elektrycznego włącza się amperomierz, a jak woltomierz (A). zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód złożony z odbiornika, amperomierza i woltomierza (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 29 zad. 16. jakie są jednostki natężenia i napięcia w Układzie SI i ich pochodne (B). zamieniać jednostki natężenia i napięcia na jednostkach Układu SI (D). 1. Zbiór zadań: s. 145 zad. 12. bardzo jakie są symbole elementów obwodu elektrycznego i jak je połączyć na schemacie (B). zmontować obwód elektryczny według podanego schematu (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 56 zad. 62. jak dokonać analizy zadania związanego z pomiarem natężenia i napięcia (B). rozwiązywać zadania podwyższonym stopniu trudności związane z pomiarem napięcia i natężenia (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 57 zad Opór elektryczny. 2. Prawo Ohma. co to jest opór elektryczny i od czego zależy jaka jest treść prawa Ohma (A). narysować z pomocą nauczyciela wykres zależności I(U) dla podanych wartości liczbowych (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 52 dośw. 22, s. 54 dośw. 23, s. 55 dośw. 24, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 32 zad Płytka 3 nr kodu: 20, 21. jaka jest jednostka oporu wyliczyć opór elektryczny dla 1. Podręcznik moduł 3: s. 54.

8 elektrycznego że opór elektryczny jest wielkością stałą dla danego odbiornika niezależnie od przyłożonego napięcia (B). danych wartości napięcia i natężenia (C). Przykład. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 29 zad. 17, s. 32 zad. 18. co to znaczy, że natężenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia (B), od czego zależy opór elektryczny (B). narysować wykres I(U) dla dowolnego R (C), rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru I = U/R oraz R = r l/s (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 57 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 32 zad. 19, Zbiór zadań: s. 145 zad bardzo jaka jest matematyczno-fizyczna interpretacja prawa Ohma (B). rozwiązywać złożone zadania tekstowe z zastosowaniem prawa Ohma i wzorów na opór elektryczny (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 57 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 33 zad. 22, s. 34 zad. 23, s. 35 zad Zbiór zadań: s zad , s zad jak dokonać analizy zadania problemowego z zastosowaniem prawa Ohma i wzoru na opór elektryczny (B), kim był G. S. Ohm jakie właściwości (jaką rezystancję) mają nadprzewodniki a jakie półprzewodniki i w jakich urządzeniach są stosowane (B) rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując prawa Ohma i wzory na rezystancję (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 53, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 35 zad Zbiór zadań: s. 149 zad , s. 213 zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Praca, moc i energia prądu elektrycznego. od czego zależą: praca, moc i energia prądu elektrycznego (A). wyjaśnić, w jakich urządzeniach jest wykorzystywana energia elektryczna (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 58 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 35 zad. 26.

9 3. Płytka Film nr 5. pt: Przesyłanie energii elektrycznej (1 07 ). w jakich jednostkach wyraża się pracę, moc i energię elektryczną (A). przekształcać jednostki pracy, mocy i energii na jednostki układu SI (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 61. Przykład. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad. 27, 28, 32. że energia elektryczna może zmieniać się w inny rodzaj energii za pomocą jakich wzorów można obliczać pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), jaka jest definicja jednostki pracy, mocy i energii prądu elektrycznego (B). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 62 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 39 zad Zbiór zadań: s zad bardzo jaka jest treść prawa Joule a- Lenza (B). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc, energię i wzór Joule a-lenza (D), wyprowadzić wzory na moc prądu elektrycznego, stosując prawo Ohma (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 62 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad. 36, Zbiór zadań: s zad , 57, s. 153 zad jak dokonać analizy zadań problemowych o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 60, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 38 zad. 33, 34, s zad

10 1. Łączenie odbiorników energii elektrycznej. 2. I prawo Kichhoffa. kim byli J. P. Joule i H. Lenz (A). 3. Zbiór zadań: s. 152 zad. 55, 56, 58, s. 153 zad. 65, 66. jakie są sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej jaka jest treść I prawa Kirchhoffa (A). jak obliczyć opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle co to jest: gałąź, węzeł (A). jakie są związki między natężeniami, napięciami i rezystancjami na poszczególnych odbiornikach a wartościami całkowitymi (w gałęziach głównych w łączeniu szeregowym i równoległym) (B). jak rozwiązać zadanie z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (B). narysować z pomocą nauczyciela schemat dwóch rezystorów połączonych szeregowo i równolegle (C). obliczyć opór zastępczy, napięcie i natężenie dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle (C). rozwiązywać zadania z trzema, czterema opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (D). rozwiązywać zadania z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo - równolegle (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 63 dośw. 27, s. 64 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 43 zad. 41, s. 45 zad Płytka 3 nr kodu: 23, 24, 25, Film nr 2. pt: Połączenie szeregowe (2 30 ), nr 3. pt: Połączenie równoległe (1 52 ). 1. Podręcznik moduł 3: s. 65, 67. Przykłady. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 43 zad. 42, s. 46 zad Podręcznik moduł 3: s. 68 zad. 1, 2, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 43 zad. 43, s. 47 zad Zbiór zadań: s zad Podręcznik moduł 3: s. 68 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s zad. 44, 45, 48, s. 47 zad Zbiór zadań: s zad. 72 bardzo

11 76, 78 82, 85, 86, 91, 93. : jak dokonać analizy zadań o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo-równoległe oporników (B), kim był G. R. Kirchhoff jaka jest treść II prawa Kirchhoffa (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo- równoległe rezystorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 48 zad Zbiór zadań: s zad. 77, 83, 84, 87 90, 92, s zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Domowa instalacja elektryczna. 2. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe. jak należy bezpiecznie korzystać z elektrycznych urządzeń domowych jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym (A). wymienić żarówkę i bezpiecznik (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 75 Pytania. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 49 zad. 52, s. 53 zad Płytka 3 nr kodu: 27, Film nr 4. pt: Oszczędna iluminacja (3 45 ). że nie należy wykonywać żadnych napraw urządzeń elektrycznych bez wyłączenia dopływu prądu (bezpiecznik) (A). bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 53 zad. 55, s. 54 zad. 57. jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym (B). zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym w różnych sytuacjach (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 59 zad. 66. bardzo co to jest zerowanie i uziemianie oraz jaka jest ich rola (B). dokonać prostych napraw urządzeń elektrycznych (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3:s. 49 zad. 53.

12 jak przygotować referat na temat : Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej (B), kim był i czego dokonał T. A. Edison (A). wygłosić referat (demonstracja własnoręcznie wykonanych plansz) na temat: Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. Dział III: MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne. 2. Elektromagnes. jakie są źródła pola magnetycznego jak działają na siebie nawzajem bieguny magnetyczne jednoimienne i różnoimienne jak zbudowany jest najprostszy elektromagnes (A). zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych jednoimiennych i różnoimiennych (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 78 dośw. 29, s. 81 dośw. 30, s. 83 dośw. 31, s. 84 dośw. 32, s. 86 dośw. 33, s. 87 dośw. 34, s. 89 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 61 zad. 1, 2, s. 69 zad Płytka 3 nr kodu: 29, 30, 31, 32, 33, Film nr 6. pt: Czy wszystkie metale można namagnesować? (1 34 ), nr 7. pt: Magnesujemy żelazo (3 36 ), nr 8. pt: Linie pola magnetycznego (2 52 ), nr 9. pt: Elektromagnesy (0 43 ). co to jest pole magnetyczne na czym polega doświadczenie Oersteda jak działa elektromagnes (A). wyznaczyć biegunowość pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 62 zad. 3, 4, s. 69 zad. 11. co to jest ferromagnetyk i jak jest zbudowany jaki kształt mają linie pola wokół magnesu sztabkowego (B), jakie zastosowanie ma zademonstrować doświadczenie Oersteda (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad Zbiór zadań: s zad

13 elektromagnes (B). bardzo na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka (B), jak oddziałują na siebie dwa przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny (B). zademonstrować doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego wokół biegunów: jednoimiennych i różnoimiennych (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 67 zad. 9, s. 69 zad Zbiór zadań: s. 167 zad. 12, s. 168 zad , s. 169 zad jakie substancje są diamagnetykami a jakie paramagnetykami (B), kim był H. CH. Oersted jaka jest definicja 1 ampera i 1 kulomba (B), jak przygotować referat na temat: Ziemskie pole magnetyczne lub Zastosowanie elektromagnesów (B). zaprojektować i przeprowadzić samodzielnie doświadczenie wykazujące istnienie pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s , 82, 85, 86, Zbiór zadań: s zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Siła elektrodynamiczna. 2. Silnik prądu stałego. co to jest siła elektrodynamiczna jakie zmiany energii następują w silniku elektrycznym gdzie znalazły zastosowanie silniki elektryczne (A). wymienić z pomocą nauczyciela, posługując się modelem, najważniejsze części silnika elektrycznego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 92 dośw. 36, s. 9. dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 70 zad Płytki: 35, 36, Film nr 10. pt: Jak działa silnik prądu stałego (0 45 ), nr 11. pt: Elektryczność i magnetyzm (1 21 ). od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej jaka jest treść reguły lewej dłoni ustalić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 70 zad. 15, s. 71 zad. 16.

14 (A). od czego i w jaki sposób zależy wartość siły elektrodynamicznej (wzór) (B). wyjaśnić, w jakich urządzeniach wykorzystuje się siłę elektrodynamiczną (C), omówić działanie silnika elektrycznego. posługując się modelem, planszą (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 72 zad Zbiór zadań: s zad bardzo jakimi jednostkami mierzy się wielkości, od których zależy siła elektrodynamiczna (B). rozwiązywać zadania, wykorzystując wiedzę o sile elektrodynamicznej (D). 1. Zbiór zadań: s zad w jakich przyrządach wykorzystano siłę elektrodynamiczną (B), co to jest strumień magnetyczny (B). zaprojektować budowę różnych przyrządów (mierników elektrycznych) i zademonstrować ich działanie (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 93, 97, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Indukcja elektromagnetyczna. 2. Prądnica. 3. Transformator. 4. Teoria Maxwella. 5. Wpływ pola 6. magnetycznego na organizmy żywe że efektem zjawiska indukcji elektromagnetycznej jest powstanie prądu przemiennego do czego służy transformator co to jest pole elektromagnetyczne (A). przeprowadzić z pomocą nauczyciela doświadczenie obrazujące sposób wzbudzania prądu indukcyjnego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 99 dośw. 38, s. 104 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 72 zad. 18, s. 81 zad. 34, s. 82 zad Płytka 3 nr kodu: 38, 39, Film nr 12. pt: Jak wytwarzamy prąd elektryczny? ( 1 07 ), nr 13. pt: Turbiny i elektrownia wodna (3 01 ), nr 14. pt: Transformatory (3 45 ). jakie warunki muszą zaistnieć, aby wystąpiło zjawisko indukcji elektromagnetycznej wskazać na modelu główne części z których składa się transformator, (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 73 zad. 19, s. 81 zad. 34, s. 82 zad. 40.

15 jaki jest związek między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach (A).- jakie są sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego (B), zademonstrować działanie prądnicy prądu przemiennego (D), 1. Podręcznik moduł 3: s. 106 Przykład. jakie są główne założenia teorii Maxwella (B). rozwiązywać proste zadania dotyczące transformatorów (D). 2. Podręcznik moduł 3: s. 107 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 73 zad. 20, s. 76 zad. 24, Zbiór zadań: s zad , s. 176 zad bardzo jak wyznacza się kierunek prądu indukcyjnego (reguła Lenza) (B), rozwiązywać zadania dotyczące transformatorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 107 zad. 2. jakie cechy ma prąd indukcyjny (B), jak przesyłana jest energia elektryczna (B), jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe (B). 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 77 zad. 26, 27, s zad Zbiór zadań: s. 175 zad , s. 177 zad jakie właściwości mają fale elektromagnetyczne, jaki jest ich wpływ na organizmy żywe i gdzie znalazły zastosowanie (B), kim byli: M. Faraday, J. C. Maxwell co to jest przekładnia transformatora (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące prądu indukcyjnego i transformatorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 100, 103, 106, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 80 zad. 32, Zbiór zadań: s. 177 zad. 69, s. 230 zad Internet, czasopisma, literatura

16 popularnonaukowa. Moduł 4. Dział I: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA. Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Uczeń wie (kategoria celu) Uczeń umie (kategoria celu) Praca eksperymentalno-badawcza, zadania problemowe i rachunkowe Ocena 1. Widmo fal elektromagnetycznych. 2. Fale elektromagnetyczne w komunikacji. co to jest fala elektromagnetyczna jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych (A). odczytać na diagramie długość różnego rodzaju fal elektromagnetycznych (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 13 dośw. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 6 zad. 1, 2, Płytka 4 nr kodu: 01, 02, Film nr 1. pt: Widmo promieniowania elektromagnetycznego (1 03 ), nr 2. pt: Promieniowanie nadfioletowe (2 46 ), nr 3. pt: Promieniowanie podczerwone (2 48 ), nr 4. pt: Promieniowanie rentgenowskie (1 04 ), nr 5. pt: Promieniowanie gamma (1 04 ), nr 6. pt: Mikrofale i fale radiowe (2 15 ), nr 7. pt: Zastosowanie światła w komunikacji (2 41 ), nr 8. pt: Nadawanie programów telewizyjnych (4 07 ). jak powstają drgania elektryczne narysować schemat najprostszego obwodu drgającego (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 12 zad co to jest fala nośna (A). 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 zad. 6.

17 jakie właściwości mają: promieniowanie widzialne, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie podczerwone (B), narysować schemat przesyłania dźwięku za pomocą fal elektromagnetycznych (D). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 7 zad. 4. co oznaczają terminy: nadajnik, odbiornik, fala modulowana, częstotliwość nośna, demodulator (B), na czym polega wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych (B). bardzo do czego służy demodulator (B), jak działają: radio, telegraf, telefon, telewizja, radar (informacyjnie) (B). szczegółowo opisać działanie wybranego urządzenia, posługując się planszą, schematem itp. (D). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 zad. 3, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 7 zad. 5. jakie właściwości mają mikrofale i fale radiowe (B), kim byli: M. Planck, J. C. Maxwell, W. C. Roentgen, H. R. Hertz, G. Marconi, A. G. Bell jak przygotować referat na temat: Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wykorzystując także wiadomości nieobjęte programem (B). przygotować i przedstawić referat na temat: Historia badań nad promieniowaniem elektromagnetycznym lub Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wraz z prezentacją własnoręcznie wykonanych szkiców, plansz i schematów (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 8-12, Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Światło i jego właściwości. jaka jest natura światła jaka jest wartość prędkości światła w próżni że światło w różnych ośrodkach rozróżnić rodzaje źródła światła (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 dośw. 3, s. 24 dośw. 4, s. 27 dośw. 6, s. 28 dośw Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 1.

18 przezroczystych rozchodzi się z różnymi prędkościami jakie są rodzaje źródła światła (A). co to jest foton co to jest światło białe że w widmie światła białego (słonecznego) występuje także promieniowanie niewidzialne (podczerwone, ultrafioletowe) (A). na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B), jaka jest zależność między długością fali świetlnej l, prędkością rozchodzenia się światła v, częstotliwością fali świetlnej f i okresem T (B). na czym polega zjawisko dyfrakcji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko interferencji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B). wykonać doświadczenie potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym (C). rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem zależności między długością fali l, częstotliwością f, prędkością v i okresem T, (D). zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko dyfrakcji (D), zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko interferencji fal świetlnych (D), rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności między długością fali l, częstotliwością f prędkością v i okresem T (D). 3. Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 zad. 7, s. 10 zad. 12, Płytki: 04, Podręcznik moduł 4: s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 9 zad. 8 10, s. 11 zad Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 2, s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 10 zad Zbiór zadań: s. 184 zad Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 3, s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 11 zad. 15, Zbiór zadań: s. 185 zad. 5, 6. bardzo

19 kim byli Ch. Huygens i T. Young na czym polega działanie fotokomórek i gdzie znalazły zastosowanie (B), co to jest laser i jakie ma zastosowanie (B). przygotować referat na temat: Laser i jego zastosowanie, "Historia badań związanych z wyznaczeniem prędkości światła lub Fotokomórka i jej zastosowanie" (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 23, 25, 28, Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Podstawy optyki geometrycznej. 2. Zjawisko odbicia światła. 3. Zjawisko rozproszenia światła. co oznaczają terminy: promień świetlny i ośrodek optyczny na czym polega zjawisko odbicia światła na czym polega zjawisko załamania światła że światło odbija się od gładkich powierzchni (zwierciadeł) że światło, odbijając się od powierzchni chropowatych, ulega rozproszeniu (A). wskazać z pomocą nauczyciela na rysunku kąt padania i kąt odbicia (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 33 dośw. 8, s. 36 dośw. 9, s. 39 dośw Podręcznik moduł 4: s. 35 zad. 2, 3, s. 38 zad. 1, s. 39 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 12 zad. 17, 18, s. 13 zad Płytka 4 nr kodu: 06, 07. na czym polega prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym jaka jest treść prawa odbicia przedstawić na rysunku prawo odbicia i prawo załamania (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 35 zad. 1, s. 38 zad. 2, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 14 zad , s. 17 zad. 33. co to jest kąt padania i kąt odbicia (A). na czym polega odwracalność biegu promieni świetlnych (B), na czym polega zjawisko rozproszenia światła (B). przedstawić na rysunku odwracalność biegu promieni świetlnych (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 39 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 15 zad , s. 18 zad Zbiór zadań: s. 186 zad bardzo w jakich warunkach występuje zjawisko odbicia światła, a w zaprojektować i zademonstrować zjawiska odbicia i rozproszenia 1. Podręcznik moduł 4: s. 39 zad. 3.

20 jakich rozproszenia światła (B). światła (D). na czym polega zasada Fermata (B), jak dokonać analizy zadania problemowego o podwyższonym stopniu trudności dotyczącego zjawisk odbicia i rozproszenia światła (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu odbicia i rozproszenia światła (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 35, Zbiór zadań: s. 190 zad , s zad Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Zwierciadła. 2. Płytka równoległościenna. 3. Pryzmat. co oznaczają terminy: ognisko i ogniskowa zwierciadła że obrazy powstające za pomocą zwierciadeł mogą być: powiększone, pomniejszone, tej samej wielkości, proste i odwrócone (A). rozróżnić rodzaj zwierciadła (C), wskazać zwierciadło, płytkę równoległościenną i pryzmat (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 40 dośw. 11, s. 43 dośw. 12, 13, s. 44 dośw. 14, s. 47 dośw. 15, s. 48 dośw. 16, s. 52 dośw. 17, s. 56 dośw. 18, s. 58 dośw. 19, s. 59 dośw Podręcznik moduł 4: s. 51 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 16 zad. 32, s. 18 zad. 35, 36, s. 19 zad. 37, Płytka 4 nr kodu: 08, 09, 10, Film nr 9. pt: Zjawisko odbicia światła (4 06 ), nr 10. pt: Pryzmat (1 22 ), nr 11. pt: Mieszanie barw (2 40 ). na czym polega zjawisko załamania światła jaka jest treść prawa załamania co to jest pryzmat przedstawić na rysunku bieg promieni w płytce równoległościennej (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 51 zad. 1, 3, s. 57 zad. 1 3, s. 60 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 20 zad. 39, 40. że światło białe może ulec rozszczepieniu które zwierciadła skupiają, a które rozpraszają światło

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Galeria - Światłoprzestrzeń

Galeria - Światłoprzestrzeń Galeria - Światłoprzestrzeń Światło najlepiej obserwować w ciemności. Dlatego sercem Pikniku jest w tym roku mroczna Światłoprzestrzeń mająca 2,5 tys. metrów kwadratowych galeria, pełna niezwykłych pokazów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min]

B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat. Ilość scenariuszy. (*) Czas [min] B. Nauka i technologia. 9. Wynalazki, które zmieniły świat L.P. Wątek Tematy zajęć Treści nauczania Cele kształcenia wymagania szczegółowe. Uczeń potrafi Czas [min] (*) Czas [min] Liczba godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo