Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C)."

Transkrypt

1 Moduł 3. Dział I: ELEKTROSTATYKA Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne 1. Zjawisko elektryzowania ciał. 2. Właściwości ciał naelektryzowanych. 3. Pole elektrostatyczne rodzaje pól. Uczeń wie (kategoria celu) że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju że ciała naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi odpychają się, a różnoimiennymi przyciągają że wokół ciał naelektryzowanych istnieje pole elektrostatyczne do czego służy elektroskop (A). co to jest ładunek próbny jakie naelektryzowane ciała wytwarzają pole centralne (B), kiedy powstaje pole jednorodne (B), czym są linie pola (B). jw.. oraz: jakie urządzenie nazywa się kondensatorem (B), jakie materiały elektryzują się dodatnio, a jakie ujemnie (B), jak zbudowany jest elektroskop (B). Uczeń umie (kategoria celu) zademonstrować z pomocą nauczyciela właściwości ciał naelektryzowanych (C). nakreślić linie pola centralnego i jednorodnego (C). przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie pola elektrostatycznego wokół naelektryzowanych ciał (D), nakreślić linie pola elektrycznego wokół dwóch ładunków jednoimiennych oraz wokół dwóch różnoimiennych (C). Praca eksperymentalno-badawcza, zadania problemowe i rachunkowe 1. Podręcznik moduł 3: s. 9 dośw. 1, 2, s. 10 dośw. 3, 4, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 6 zad. 1, Płytka 3 nr kodu: 01, 02, 03, Film nr 1. pt: Zjawiska elektrostatyczne i wyładowania atmosferyczne (0 46 ). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 7 zad Zbiór zadań: s zad Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 8 zad Zbiór zadań: s. 131 zad. 6, 7, 8. Ocena bardzo

2 co to jest pole elektrostatyczne (B), jaka jest zasada działania elektroskopu (B). zademonstrować pole pochodzące od dwóch ładunków jednoimiennych i różnoimiennych (D). 1. Zbiór zadań: s. 132 zad. 10, 11, s. 133 zad. 12, 13. jakie zjawiska można badać za pomocą elektroskopu (B), co to jest natężenie pola elektrostatycznego (B), jak przebiegały badania, których celem było poznanie natury elektryczności (B). zbudować prosty elektroskop (D), rozwiązywać zadania problemowe dotyczące elektryzowania ciał (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 8, Zbiór zadań: s. 54 zad. 1, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Budowa atomu. 2. Jednostka ładunku elektrycznego. 3. Przewodniki i izolatory. jak zbudowany jest atom jak nazywa się jednostka ładunku elektrycznego jakie substancje są przewodnikami elektryczności a jakie izolatorami przedstawić model budowy atomu (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 19 dośw. 7, s. 20 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 9 zad Płytka 3 nr kodu: 05, 06. jaki ładunek ma elektron, a jaki proton (A). co to jest ładunek elementarny jak powstają jony (A). wskazać wśród wielu materiałów przewodniki i izolatory elektryczności (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 9 zad. 6, s. 10 zad. 7. jakie zastosowanie w technice mają przewodniki i izolatory (B). przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że niektóre materiały są mi przewodnikami, a inne izolatorami (D). 1. Zbiór zadań: s. 133 zad. 16, 17. bardzo czym różni się budowa wewnętrzna przewodników od budowy przygotować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że 1. Zbiór zadań: s. 132 zad. 9.

3 izolatorów (B). jakie materiały są półprzewodnikami i jakie jest ich zastosowanie (B), czym są kwarki (B). przewodnik można naelektryzować (D). przygotować referat (wraz z demonstracją) na temat półprzewodników i ich zastosowania (D). 1. Prawo Coulomba. jaka jest treść prawa Coulomba (A). zobrazować z pomocą nauczyciela treść prawa Coulomba na schemacie (C). jak zapisać prawo Coulomba w postaci wzoru (A). jakie cechy mają siły wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi (B). jakie cechy ma siła działająca na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch naelektryzowanych ciał (B). kim był C. A. Coulomb jak dokonać analizy zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem prawa Coulomba (B). rozwiązywać proste zadania rachunkowe z uwzględnieniem prawa Coulomba (C). narysować wykresy sił działających między ciałami naelektryzowanymi położonymi na jednej prostej (D). narysować wektor siły działającej na ładunek umieszczony w polu pochodzącym od dwóch ciał naelektryzowanych (D). zastosować prawo Coulomba do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 15, 17, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Podręcznik moduł 3: s. 21 dośw. 9, s. 22 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 11 zad Płytki: 07, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 10 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 12 zad Zbiór zadań: s. 134 zad Zbiór zadań: s. 134 zad. 24, 25, s. 135 zad Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Zbiór zadań: s. 135 zad , s. 212 zad bardzo

4 1. Sposoby elektryzowania ciał. 2. Zasada zachowania ładunku elektrycznego. 3. Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka. że ciało można naelektryzować przez pocieranie, dotyk i indukcję jaka jest treść zasady zachowania ładunku elektrycznego (A). zademonstrować elektryzowanie przez dotyk i indukcję (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 24 dośw. 11, s. 25 dośw. 12, s. 26 dośw. 13, s. 27 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 12 zad. 11, s. 13 zad. 12, s. 19 zad. 17, Płytki: 09, 10. na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie i dotyk jakie są ujemne skutki zjawiska elektryzowania ciał (A). zabezpieczyć pomieszczenie, w którym się pracuje, przed ujemnymi skutkami elektryzowania ciał (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 32, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 13 zad. 13, s. 19 zad. 19. na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej (B). zademonstrować zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 17 zad. 15, s. 18 zad. 16, s. 21 zad Zbiór zadań: s. 136 zad bardzo na czym polega zobojętnianie ładunku, a na czym uziemianie (B). zademonstrować zasadę zachowania ładunku elektrycznego, wykorzystując zjawisko indukcji elektrostatycznej (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 14 zad Zbiór zadań: s. 137 zad , s. 138 zad , 54. kim był B. Franklin jak przygotować referat na tematy: Powstawanie wyładowań atmosferycznych, Zjawisko polaryzacji wody w polu elektrycznym, Szkodliwość działania zjawiska elektryzowania ciał na zdrowie człowieka; sposoby zapobiegania skutkom zjawiska lub Wykorzystanie elektrostatyki w wygłosić referat na temat związany z elektrostatyką (D), rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z działu: Elektrostatyka (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 28, dośw Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 25, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 20 zad Zbiór zadań: s. 137 zad. 48, s. 138 zad. 53.

5 Dział II: PRĄD ELEKTRYCZNY 1. Prąd elektryczny. 2. Napięcie i natężenie prądu elektrycznego. 3. Obwody prądu elektrycznego. różnych dziedzinach życia (B). co to jest prąd elektryczny jakie są jednostki napięcia i natężenia prądu z jakich elementów składa się najprostszy obwód elektryczny (A). zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód elektryczny według schematu (C). 5. Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Podręcznik moduł 3: s. 39 dośw. 16, s. 42 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 22 zad. 1, s. 23 zad. 2, s. 24 zad. 4, s. 26 zad Płytki: 11, 12, 13. jak definiuje się natężenie prądu elektrycznego (w formie słownej i w postaci równania) (A). sporządzić samodzielnie schemat prostego obwodu elektrycznego, a następnie zmontować według niego obwód (C), rozwiązywać proste zadania rachunkowe, wykorzystując definicję natężenia prądu elektrycznego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 40. Przykład. 2. Podręcznik moduł 3: s. 41 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 24 zad. 5, s. 25 zad. 6, s. 26 zad. 10, 12. Dostateczny jakie warunki muszą być spełnione, aby powstało napięcie elektryczne (B). jak wyprowadzić jednostkę natężenia prądu (B). kim byli: A. M. Ampere, A. Volta sporządzić rysunek odzwierciedlający układ ciał, między którymi istnieje napięcie elektryczne (D). rozwiązywać zadania rachunkowe z zastosowaniem definicji natężenia prądu elektrycznego (D). rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem wiadomości o 1. Podręcznik moduł 3: s. 41 zad. 2, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 25 zad. 7, Zbiór zadań: s. 144 zad Zeszyt ćwiczeń s. 25 zad Zbiór zadań: s zad Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 36, 37, 38, 40, Dobry bardzo

6 jakie są warunki przepływu prądu przez półprzewodniki (B), co to jest: butelka lejdejska oraz jak definiuje się pojemność kondensatora (B). napięciu i natężeniu prądu oraz obwodów elektrycznych (D) Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 23 zad Zbiór zadań: s. 215 zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy. jakie nośniki prądu zawiera elektrolit jakie warunki muszą być spełnione, aby prąd mógł przepłynąć przez gaz (A). zademonstrować z pomocą nauczyciela przepływ prądu elektrycznego przez elektrolit (np. woda z solą kuchenną) (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 44 dośw. 18, s. 45 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 27 zad Płytka 3 nr kodu: 14, 15, 16, 17. na czym polega dysocjacja elektrolityczna wymienić i opisać działanie różnych chemicznych źródeł energii (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 27 zad. 14. jakie są chemiczne źródła energii elektrycznej (A). czym jest: katoda, anoda, kation, anion (B). przeprowadzić doświadczenie wykazujące, że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze, a przez inne nie, i wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje (D). 1. Zbiór zadań: s. 144 zad. 3, 5. bardzo jak są zbudowane i jak działają chemiczne źródła energii (B). zmontować samodzielnie proste ogniwo chemiczne (D). 1. Zbiór zadań: s. 145 zad. 11. jak przygotować referat na tematy: Ogniwa elektryczne historia ich powstania lub Jak powstaje burza (B). wygłosić referat (wraz z prezentacją) na temat: Historia powstania ogniw elektrycznych lub Jak powstaje burza (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 46, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa.

7 1. Pomiar natężenia i napięcia. jakimi przyrządami mierzymy natężenie i napięcie (A). odczytać z pomocą nauczyciela wartość natężenia i napięcia na amperomierzu i woltomierzu (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 50 dośw. 20, s. 51 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 28 zad Płytka 3 nr kodu: 18, 19. jak do obwodu elektrycznego włącza się amperomierz, a jak woltomierz (A). zmontować z pomocą nauczyciela prosty obwód złożony z odbiornika, amperomierza i woltomierza (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 29 zad. 16. jakie są jednostki natężenia i napięcia w Układzie SI i ich pochodne (B). zamieniać jednostki natężenia i napięcia na jednostkach Układu SI (D). 1. Zbiór zadań: s. 145 zad. 12. bardzo jakie są symbole elementów obwodu elektrycznego i jak je połączyć na schemacie (B). zmontować obwód elektryczny według podanego schematu (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 56 zad. 62. jak dokonać analizy zadania związanego z pomiarem natężenia i napięcia (B). rozwiązywać zadania podwyższonym stopniu trudności związane z pomiarem napięcia i natężenia (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 57 zad Opór elektryczny. 2. Prawo Ohma. co to jest opór elektryczny i od czego zależy jaka jest treść prawa Ohma (A). narysować z pomocą nauczyciela wykres zależności I(U) dla podanych wartości liczbowych (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 52 dośw. 22, s. 54 dośw. 23, s. 55 dośw. 24, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 32 zad Płytka 3 nr kodu: 20, 21. jaka jest jednostka oporu wyliczyć opór elektryczny dla 1. Podręcznik moduł 3: s. 54.

8 elektrycznego że opór elektryczny jest wielkością stałą dla danego odbiornika niezależnie od przyłożonego napięcia (B). danych wartości napięcia i natężenia (C). Przykład. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 29 zad. 17, s. 32 zad. 18. co to znaczy, że natężenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia (B), od czego zależy opór elektryczny (B). narysować wykres I(U) dla dowolnego R (C), rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzoru I = U/R oraz R = r l/s (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 57 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 32 zad. 19, Zbiór zadań: s. 145 zad bardzo jaka jest matematyczno-fizyczna interpretacja prawa Ohma (B). rozwiązywać złożone zadania tekstowe z zastosowaniem prawa Ohma i wzorów na opór elektryczny (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 57 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 33 zad. 22, s. 34 zad. 23, s. 35 zad Zbiór zadań: s zad , s zad jak dokonać analizy zadania problemowego z zastosowaniem prawa Ohma i wzoru na opór elektryczny (B), kim był G. S. Ohm jakie właściwości (jaką rezystancję) mają nadprzewodniki a jakie półprzewodniki i w jakich urządzeniach są stosowane (B) rozwiązywać zadania tekstowe wykorzystując prawa Ohma i wzory na rezystancję (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 53, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 35 zad Zbiór zadań: s. 149 zad , s. 213 zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Praca, moc i energia prądu elektrycznego. od czego zależą: praca, moc i energia prądu elektrycznego (A). wyjaśnić, w jakich urządzeniach jest wykorzystywana energia elektryczna (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 58 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 35 zad. 26.

9 3. Płytka Film nr 5. pt: Przesyłanie energii elektrycznej (1 07 ). w jakich jednostkach wyraża się pracę, moc i energię elektryczną (A). przekształcać jednostki pracy, mocy i energii na jednostki układu SI (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 61. Przykład. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad. 27, 28, 32. że energia elektryczna może zmieniać się w inny rodzaj energii za pomocą jakich wzorów można obliczać pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), jaka jest definicja jednostki pracy, mocy i energii prądu elektrycznego (B). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 62 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 39 zad Zbiór zadań: s zad bardzo jaka jest treść prawa Joule a- Lenza (B). rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pracę, moc, energię i wzór Joule a-lenza (D), wyprowadzić wzory na moc prądu elektrycznego, stosując prawo Ohma (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 62 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad. 36, Zbiór zadań: s zad , 57, s. 153 zad jak dokonać analizy zadań problemowych o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (B), rozwiązywać zadania rachunkowe o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując wzory na pracę, moc i energię prądu elektrycznego (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 60, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 38 zad. 33, 34, s zad

10 1. Łączenie odbiorników energii elektrycznej. 2. I prawo Kichhoffa. kim byli J. P. Joule i H. Lenz (A). 3. Zbiór zadań: s. 152 zad. 55, 56, 58, s. 153 zad. 65, 66. jakie są sposoby łączenia odbiorników energii elektrycznej jaka jest treść I prawa Kirchhoffa (A). jak obliczyć opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle co to jest: gałąź, węzeł (A). jakie są związki między natężeniami, napięciami i rezystancjami na poszczególnych odbiornikach a wartościami całkowitymi (w gałęziach głównych w łączeniu szeregowym i równoległym) (B). jak rozwiązać zadanie z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (B). narysować z pomocą nauczyciela schemat dwóch rezystorów połączonych szeregowo i równolegle (C). obliczyć opór zastępczy, napięcie i natężenie dwóch oporników połączonych szeregowo i równolegle (C). rozwiązywać zadania z trzema, czterema opornikami połączonymi szeregowo- równolegle (D). rozwiązywać zadania z kilkoma opornikami połączonymi szeregowo - równolegle (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 63 dośw. 27, s. 64 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 43 zad. 41, s. 45 zad Płytka 3 nr kodu: 23, 24, 25, Film nr 2. pt: Połączenie szeregowe (2 30 ), nr 3. pt: Połączenie równoległe (1 52 ). 1. Podręcznik moduł 3: s. 65, 67. Przykłady. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 43 zad. 42, s. 46 zad Podręcznik moduł 3: s. 68 zad. 1, 2, Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 43 zad. 43, s. 47 zad Zbiór zadań: s zad Podręcznik moduł 3: s. 68 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s zad. 44, 45, 48, s. 47 zad Zbiór zadań: s zad. 72 bardzo

11 76, 78 82, 85, 86, 91, 93. : jak dokonać analizy zadań o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo-równoległe oporników (B), kim był G. R. Kirchhoff jaka jest treść II prawa Kirchhoffa (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności na łączenie szeregowo- równoległe rezystorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 48 zad Zbiór zadań: s zad. 77, 83, 84, 87 90, 92, s zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Domowa instalacja elektryczna. 2. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe. jak należy bezpiecznie korzystać z elektrycznych urządzeń domowych jakie są skutki porażenia prądem elektrycznym (A). wymienić żarówkę i bezpiecznik (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 75 Pytania. 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 49 zad. 52, s. 53 zad Płytka 3 nr kodu: 27, Film nr 4. pt: Oszczędna iluminacja (3 45 ). że nie należy wykonywać żadnych napraw urządzeń elektrycznych bez wyłączenia dopływu prądu (bezpiecznik) (A). bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 53 zad. 55, s. 54 zad. 57. jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym (B). zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym w różnych sytuacjach (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 59 zad. 66. bardzo co to jest zerowanie i uziemianie oraz jaka jest ich rola (B). dokonać prostych napraw urządzeń elektrycznych (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł 3:s. 49 zad. 53.

12 jak przygotować referat na temat : Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej (B), kim był i czego dokonał T. A. Edison (A). wygłosić referat (demonstracja własnoręcznie wykonanych plansz) na temat: Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. Dział III: MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne. 2. Elektromagnes. jakie są źródła pola magnetycznego jak działają na siebie nawzajem bieguny magnetyczne jednoimienne i różnoimienne jak zbudowany jest najprostszy elektromagnes (A). zademonstrować oddziaływanie biegunów magnetycznych jednoimiennych i różnoimiennych (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 78 dośw. 29, s. 81 dośw. 30, s. 83 dośw. 31, s. 84 dośw. 32, s. 86 dośw. 33, s. 87 dośw. 34, s. 89 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 61 zad. 1, 2, s. 69 zad Płytka 3 nr kodu: 29, 30, 31, 32, 33, Film nr 6. pt: Czy wszystkie metale można namagnesować? (1 34 ), nr 7. pt: Magnesujemy żelazo (3 36 ), nr 8. pt: Linie pola magnetycznego (2 52 ), nr 9. pt: Elektromagnesy (0 43 ). co to jest pole magnetyczne na czym polega doświadczenie Oersteda jak działa elektromagnes (A). wyznaczyć biegunowość pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 62 zad. 3, 4, s. 69 zad. 11. co to jest ferromagnetyk i jak jest zbudowany jaki kształt mają linie pola wokół magnesu sztabkowego (B), jakie zastosowanie ma zademonstrować doświadczenie Oersteda (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s zad Zbiór zadań: s zad

13 elektromagnes (B). bardzo na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka (B), jak oddziałują na siebie dwa przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny (B). zademonstrować doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego wokół biegunów: jednoimiennych i różnoimiennych (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 67 zad. 9, s. 69 zad Zbiór zadań: s. 167 zad. 12, s. 168 zad , s. 169 zad jakie substancje są diamagnetykami a jakie paramagnetykami (B), kim był H. CH. Oersted jaka jest definicja 1 ampera i 1 kulomba (B), jak przygotować referat na temat: Ziemskie pole magnetyczne lub Zastosowanie elektromagnesów (B). zaprojektować i przeprowadzić samodzielnie doświadczenie wykazujące istnienie pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s , 82, 85, 86, Zbiór zadań: s zad Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Siła elektrodynamiczna. 2. Silnik prądu stałego. co to jest siła elektrodynamiczna jakie zmiany energii następują w silniku elektrycznym gdzie znalazły zastosowanie silniki elektryczne (A). wymienić z pomocą nauczyciela, posługując się modelem, najważniejsze części silnika elektrycznego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 92 dośw. 36, s. 9. dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 70 zad Płytki: 35, 36, Film nr 10. pt: Jak działa silnik prądu stałego (0 45 ), nr 11. pt: Elektryczność i magnetyzm (1 21 ). od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej jaka jest treść reguły lewej dłoni ustalić kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 70 zad. 15, s. 71 zad. 16.

14 (A). od czego i w jaki sposób zależy wartość siły elektrodynamicznej (wzór) (B). wyjaśnić, w jakich urządzeniach wykorzystuje się siłę elektrodynamiczną (C), omówić działanie silnika elektrycznego. posługując się modelem, planszą (D). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 72 zad Zbiór zadań: s zad bardzo jakimi jednostkami mierzy się wielkości, od których zależy siła elektrodynamiczna (B). rozwiązywać zadania, wykorzystując wiedzę o sile elektrodynamicznej (D). 1. Zbiór zadań: s zad w jakich przyrządach wykorzystano siłę elektrodynamiczną (B), co to jest strumień magnetyczny (B). zaprojektować budowę różnych przyrządów (mierników elektrycznych) i zademonstrować ich działanie (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 93, 97, Internet, czasopisma, literatura popularnonaukowa. 1. Indukcja elektromagnetyczna. 2. Prądnica. 3. Transformator. 4. Teoria Maxwella. 5. Wpływ pola 6. magnetycznego na organizmy żywe że efektem zjawiska indukcji elektromagnetycznej jest powstanie prądu przemiennego do czego służy transformator co to jest pole elektromagnetyczne (A). przeprowadzić z pomocą nauczyciela doświadczenie obrazujące sposób wzbudzania prądu indukcyjnego (C). 1. Podręcznik moduł 3: s. 99 dośw. 38, s. 104 dośw Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 72 zad. 18, s. 81 zad. 34, s. 82 zad Płytka 3 nr kodu: 38, 39, Film nr 12. pt: Jak wytwarzamy prąd elektryczny? ( 1 07 ), nr 13. pt: Turbiny i elektrownia wodna (3 01 ), nr 14. pt: Transformatory (3 45 ). jakie warunki muszą zaistnieć, aby wystąpiło zjawisko indukcji elektromagnetycznej wskazać na modelu główne części z których składa się transformator, (C). 1. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 73 zad. 19, s. 81 zad. 34, s. 82 zad. 40.

15 jaki jest związek między liczbą zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym a natężeniem i napięciem prądu w tych uzwojeniach (A).- jakie są sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego (B), zademonstrować działanie prądnicy prądu przemiennego (D), 1. Podręcznik moduł 3: s. 106 Przykład. jakie są główne założenia teorii Maxwella (B). rozwiązywać proste zadania dotyczące transformatorów (D). 2. Podręcznik moduł 3: s. 107 zad Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 73 zad. 20, s. 76 zad. 24, Zbiór zadań: s zad , s. 176 zad bardzo jak wyznacza się kierunek prądu indukcyjnego (reguła Lenza) (B), rozwiązywać zadania dotyczące transformatorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: s. 107 zad. 2. jakie cechy ma prąd indukcyjny (B), jak przesyłana jest energia elektryczna (B), jaki jest wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe (B). 2. Zeszyt ćwiczeń moduł?: s. 77 zad. 26, 27, s zad Zbiór zadań: s. 175 zad , s. 177 zad jakie właściwości mają fale elektromagnetyczne, jaki jest ich wpływ na organizmy żywe i gdzie znalazły zastosowanie (B), kim byli: M. Faraday, J. C. Maxwell co to jest przekładnia transformatora (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące prądu indukcyjnego i transformatorów (D). 1. Podręcznik moduł 3: tekst A to ciekawe... s. 100, 103, 106, Zeszyt ćwiczeń moduł 3: s. 80 zad. 32, Zbiór zadań: s. 177 zad. 69, s. 230 zad Internet, czasopisma, literatura

16 popularnonaukowa. Moduł 4. Dział I: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA. Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Uczeń wie (kategoria celu) Uczeń umie (kategoria celu) Praca eksperymentalno-badawcza, zadania problemowe i rachunkowe Ocena 1. Widmo fal elektromagnetycznych. 2. Fale elektromagnetyczne w komunikacji. co to jest fala elektromagnetyczna jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych (A). odczytać na diagramie długość różnego rodzaju fal elektromagnetycznych (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 13 dośw. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 6 zad. 1, 2, Płytka 4 nr kodu: 01, 02, Film nr 1. pt: Widmo promieniowania elektromagnetycznego (1 03 ), nr 2. pt: Promieniowanie nadfioletowe (2 46 ), nr 3. pt: Promieniowanie podczerwone (2 48 ), nr 4. pt: Promieniowanie rentgenowskie (1 04 ), nr 5. pt: Promieniowanie gamma (1 04 ), nr 6. pt: Mikrofale i fale radiowe (2 15 ), nr 7. pt: Zastosowanie światła w komunikacji (2 41 ), nr 8. pt: Nadawanie programów telewizyjnych (4 07 ). jak powstają drgania elektryczne narysować schemat najprostszego obwodu drgającego (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 12 zad co to jest fala nośna (A). 2. Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 zad. 6.

17 jakie właściwości mają: promieniowanie widzialne, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie podczerwone (B), narysować schemat przesyłania dźwięku za pomocą fal elektromagnetycznych (D). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 zad. 1, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 7 zad. 4. co oznaczają terminy: nadajnik, odbiornik, fala modulowana, częstotliwość nośna, demodulator (B), na czym polega wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych (B). bardzo do czego służy demodulator (B), jak działają: radio, telegraf, telefon, telewizja, radar (informacyjnie) (B). szczegółowo opisać działanie wybranego urządzenia, posługując się planszą, schematem itp. (D). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 zad. 3, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 7 zad. 5. jakie właściwości mają mikrofale i fale radiowe (B), kim byli: M. Planck, J. C. Maxwell, W. C. Roentgen, H. R. Hertz, G. Marconi, A. G. Bell jak przygotować referat na temat: Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wykorzystując także wiadomości nieobjęte programem (B). przygotować i przedstawić referat na temat: Historia badań nad promieniowaniem elektromagnetycznym lub Wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, wraz z prezentacją własnoręcznie wykonanych szkiców, plansz i schematów (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 8-12, Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Światło i jego właściwości. jaka jest natura światła jaka jest wartość prędkości światła w próżni że światło w różnych ośrodkach rozróżnić rodzaje źródła światła (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 22 dośw. 3, s. 24 dośw. 4, s. 27 dośw. 6, s. 28 dośw Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 1.

18 przezroczystych rozchodzi się z różnymi prędkościami jakie są rodzaje źródła światła (A). co to jest foton co to jest światło białe że w widmie światła białego (słonecznego) występuje także promieniowanie niewidzialne (podczerwone, ultrafioletowe) (A). na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B), jaka jest zależność między długością fali świetlnej l, prędkością rozchodzenia się światła v, częstotliwością fali świetlnej f i okresem T (B). na czym polega zjawisko dyfrakcji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko interferencji fal świetlnych (B), na czym polega zjawisko fotoelektryczne (B). wykonać doświadczenie potwierdzające prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym (C). rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem zależności między długością fali l, częstotliwością f, prędkością v i okresem T, (D). zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko dyfrakcji (D), zaprojektować i wykonać doświadczenie demonstrujące zjawisko interferencji fal świetlnych (D), rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności między długością fali l, częstotliwością f prędkością v i okresem T (D). 3. Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 zad. 7, s. 10 zad. 12, Płytki: 04, Podręcznik moduł 4: s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 8 9 zad. 8 10, s. 11 zad Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 2, s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 10 zad Zbiór zadań: s. 184 zad Podręcznik moduł 4: s. 26 zad. 3, s. 32 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 11 zad. 15, Zbiór zadań: s. 185 zad. 5, 6. bardzo

19 kim byli Ch. Huygens i T. Young na czym polega działanie fotokomórek i gdzie znalazły zastosowanie (B), co to jest laser i jakie ma zastosowanie (B). przygotować referat na temat: Laser i jego zastosowanie, "Historia badań związanych z wyznaczeniem prędkości światła lub Fotokomórka i jej zastosowanie" (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 23, 25, 28, Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Podstawy optyki geometrycznej. 2. Zjawisko odbicia światła. 3. Zjawisko rozproszenia światła. co oznaczają terminy: promień świetlny i ośrodek optyczny na czym polega zjawisko odbicia światła na czym polega zjawisko załamania światła że światło odbija się od gładkich powierzchni (zwierciadeł) że światło, odbijając się od powierzchni chropowatych, ulega rozproszeniu (A). wskazać z pomocą nauczyciela na rysunku kąt padania i kąt odbicia (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 33 dośw. 8, s. 36 dośw. 9, s. 39 dośw Podręcznik moduł 4: s. 35 zad. 2, 3, s. 38 zad. 1, s. 39 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 12 zad. 17, 18, s. 13 zad Płytka 4 nr kodu: 06, 07. na czym polega prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym jaka jest treść prawa odbicia przedstawić na rysunku prawo odbicia i prawo załamania (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 35 zad. 1, s. 38 zad. 2, Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 14 zad , s. 17 zad. 33. co to jest kąt padania i kąt odbicia (A). na czym polega odwracalność biegu promieni świetlnych (B), na czym polega zjawisko rozproszenia światła (B). przedstawić na rysunku odwracalność biegu promieni świetlnych (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 39 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 15 zad , s. 18 zad Zbiór zadań: s. 186 zad bardzo w jakich warunkach występuje zjawisko odbicia światła, a w zaprojektować i zademonstrować zjawiska odbicia i rozproszenia 1. Podręcznik moduł 4: s. 39 zad. 3.

20 jakich rozproszenia światła (B). światła (D). na czym polega zasada Fermata (B), jak dokonać analizy zadania problemowego o podwyższonym stopniu trudności dotyczącego zjawisk odbicia i rozproszenia światła (B). rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności z zakresu odbicia i rozproszenia światła (D). 1. Podręcznik moduł 4: tekst A to ciekawe... s. 35, Zbiór zadań: s. 190 zad , s zad Internet, czasopisma popularnonaukowe. 1. Zwierciadła. 2. Płytka równoległościenna. 3. Pryzmat. co oznaczają terminy: ognisko i ogniskowa zwierciadła że obrazy powstające za pomocą zwierciadeł mogą być: powiększone, pomniejszone, tej samej wielkości, proste i odwrócone (A). rozróżnić rodzaj zwierciadła (C), wskazać zwierciadło, płytkę równoległościenną i pryzmat (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 40 dośw. 11, s. 43 dośw. 12, 13, s. 44 dośw. 14, s. 47 dośw. 15, s. 48 dośw. 16, s. 52 dośw. 17, s. 56 dośw. 18, s. 58 dośw. 19, s. 59 dośw Podręcznik moduł 4: s. 51 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 16 zad. 32, s. 18 zad. 35, 36, s. 19 zad. 37, Płytka 4 nr kodu: 08, 09, 10, Film nr 9. pt: Zjawisko odbicia światła (4 06 ), nr 10. pt: Pryzmat (1 22 ), nr 11. pt: Mieszanie barw (2 40 ). na czym polega zjawisko załamania światła jaka jest treść prawa załamania co to jest pryzmat przedstawić na rysunku bieg promieni w płytce równoległościennej (C). 1. Podręcznik moduł 4: s. 51 zad. 1, 3, s. 57 zad. 1 3, s. 60 zad Zeszyt ćwiczeń moduł 4: s. 20 zad. 39, 40. że światło białe może ulec rozszczepieniu które zwierciadła skupiają, a które rozpraszają światło

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) klasa II 1. Dynamika Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny z fizyki Klasa I Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: Pomiary i jednostki zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart 1. Prąd stały 1 9 Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu Pierwsze prawo Kirchhoffa Prawo Ohma dla odcinka obwodu

Bardziej szczegółowo

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY 9. Pole elektryczne 1 8 T 7 (2, 3, 4, 5, 6, 12) Natężenie pola elektrostatycznego Zasada superpozycji natężeń pól Praca w polu elektrostatycznym Praca w polu elektrostatycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia FALE ELEKTROMAGNETYCZNE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie trzeciej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Przegląd zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Światło w życiu. Przedmi ot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego.

TREŚCI PROJEKTU. Opisuje fazy oświetlenia kuli ziemskiej. Charakteryzuje budowę układu Słonecznego. 59 S t r o n a III. TREŚCI PROJEKTU Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę programową 7.2. Wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 1. Zjawiska termodynamiczne Temat lekcji Podstawowe pojęcia termodynamiki. wymienić właściwości gazów, objaśnić pojęcie gazu doskonałego, wyjaśnić, na czym polega

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA

FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA FIZYKA - KLASA II I PÓŁROCZE KINEMATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń : -wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu; -odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz właściwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi podłużnymi Pytanie 2/ Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo