Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski"

Transkrypt

1 Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski 1a.Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z dolegliwości skóry, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-F) zamieszczono jej odpowiednią nazwę ( lub nazwy). Dolegliwością skóry, która występuje najczęściej w okresie dojrzewania, powodowaną przez nadczynnośd gruczołów łojowych prowadzącą do ograniczonego stanu zapalnego w postaci krost w obrębie twarzy jest: A. łuszczyca B. trądzik młodzieoczy C. trądzik pospolity D. poprawne odpowiedzi to A i C E. poprawne odpowiedzi to B i C F. poprawne odpowiedzi to A i B 1b. Zaniedbanie powyższej dolegliwości może prowadzid do : A. grzybicy B. zapalenia gruczołów potowych C. obrzęku limfatycznego D. powstania wielu blizn E. alergii F. łupieżu 2. Dokoocz zdanie : łupieżem nazywa się : A. nadmierne złuszczanie się naskórka B. nadmierne wypadanie włosów C. nadczynnośd gruczołów potowych D. poprawne odpowiedzi to A i B E. poprawne odpowiedzi to A i C F. poprawne odpowiedzi to B i C 3. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Nadwrażliwośd skóry na niektóre substancje to (3.1), która wywołana jest przez.. (3.2). Metodą diagnostyczną w tego typu dolegliwościach jest test skórny, a specjalistą, do którego należy się udad jest.(3.3) 3.1 A. nadwrażliwośd skórna B. alergia C. angina D. poprawne odpowiedzi to A i B 3.2 A. alergenty B. alerganty C. alergeny D. alergozy

2 3.3 A. neurolog B. kardiolog C. onkolog D. dermatolog 4. Dokoocz zdanie: wszawica jest chorobą : A. nowotworową B. pasożytniczą C. zakaźną D. autoimmunologiczną E. reumatyczną F. poprawne odpowiedzi to A i B 5. Zaznacz punkt (A-F), w którym zamieszczono pasożytniczą chorobę skóry: A. świerzb B. czyrak C. czerniak D. wesz głowowa E. poprawne odpowiedzi to A i B F. poprawne odpowiedzi to A i D 6. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Czyrak to : A. ropne zapalenie włosów B. ropne zapalenie mieszków włosowych C. objaw boreliozy D. ropne zapalenie skóry właściwej E. ropne zapalenie naskórka 7. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Chorobą wywoływaną przez grzyby jest : A. czerniak B. czyrak C. grzybica D. łupież E. poprawne odpowiedzi to C i D 8. Wybierz odpowiedź spośród podanych (A-F), która zawiera nazwę schorzenia skóry powodowanego przez działanie na nią zbyt niskiej temperatury. A. zamrożenie B. oparzenie C. odmrożenie D. zmrożenie E. odparzenie F. poprawne odpowiedzi to A i E

3 9. Do każdego stopnia oparzenia dopasuj jego opis wpisując oznaczenie każdego opisu (A-C) do opowiadającego mu stopnia w tabeli. (0-3 pkt.) Oparzenie pierwszego stopnia Oparzenie drugiego stopnia Oparzenie trzeciego stopnia A. Zaczerwienienie lub zniszczenie skóry, pojawiające się pęcherze wypełnione płynem, obrzęk, ból B. Zniszczenie skóry i tkanek leżących głębiej, na przykład mięśni, zwęglenie skóry C. Zaczerwienienie, ból 10. Zaznacz punkt, w którym podano właściwy sposób udzielenia pierwszej pomocy. A. schładzad oparzone miejsce strumieniem zimnej wody przez co najmniej 10 minut B. schładzad oparzone miejsce strumieniem ciepłej wody przez co najmniej 10 minut C. schładzad oparzone miejsce strumieniem zimnej wody przez 2 minuty D. schładzad oparzone miejsce strumieniem ciepłej wody przez 2 minuty 11. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-4 pkt.) Opatrunek założony na ranę wynikłą z oparzenia musi do niej ściśle przylegad. Woda, którą polewa się oparzenie musi byd chłodna. Woda, którą polewa się oparzenie musi byd ciepła. W przypadku oparzeo należy zawsze używad maści i żelów. 11a. Podkreśl nazwy części ciała, które są szczególnie narażone na odmrożenia. (0-4 pkt.) Palce stóp, plecy, palce dłoni, okolice ud i podudzi, okolice klatki piersiowej, nos, okolice podbrzusza, okolice nadbrzusza, małżowiny uszne, okolice ramion i przedramion 12. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Gwałtowne ochłodzenie lub rozgrzanie mogą prowadzid do : A. oparzenia B. szoku termicznego C. odmrożenia D. krwotoku E. poprawne odpowiedzi to A i D 13. Zaznacz, które z poniżej podanych (A-F) schorzeo i chorób są wadami postawy ciała : A. skolioza B. lordoza lędźwiowa C. kifoza piersiowa D. lordoza szyjna E. kifoza patologiczna F. poprawne odpowiedzi to A i E

4 14. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-5 pkt.) Skolioza może powstawad wtedy, gdy kręgosłup jest nierównomiernie obciążony. Patologiczna lordoza to zbyt duże wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną. Patologiczna kifoza to nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. Skoliozą bardzo często dotknięty jest odcinek krzyżowy kręgosłupa. Kifoza patologiczna prowadzi do powstawania garbów. 15. Dokoocz zdanie : schorzenie kośdca stóp, które prowadzi do przylegania całej powierzchni stopy do podłoża nazywa się : A. kifoza patologiczna B. skolioza C. lordoza patologiczna D. płaskostopie E. osteoporoza F. szpiczak złośliwy 16. Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z chorób kości, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-F) zamieszczono jej odpowiednią nazwę. Chorobą układu szkieletowego, pojawiającą się u dzieci do 1 roku życia, wynikającą z niedoboru witaminy D 3 i objawiającą się nieregularnymi wygięciami kości jest : A. choroba Leśniowskiego Crohna B. nadczynnośd gruczołu tarczowego C. krzywizna D. skrzywienie kości E. krzywica F. osteoporoza 17. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Chorobą, występującą najczęściej u ludzi w starszym wieku i polegającą na stopniowym zanikaniu substancji mineralnych w kościach jest.. (18.1). Jej przyczyną jest zbyt mała podaż lub przyswajalnośd soli. (18.2) budującego substancję międzykomórkową kości. W konsekwencji tej choroby kościec staje się.. (18.3) i maleje jego wytrzymałośd.wskutek tego dochodzi do częstych..(18.4) kości i proces regeneracji trwa bardzo długo A. krzywica A. potasu B. osteoporoza B. magnezu C. gruźlica C. wapnia D. niedobór witaminy B 1 D. sodu

5 A. lżejszy A. złamao B. cięższy B. zwichnięd C. elastyczniejszy C. skręceo D. odporniejszy D. wygięd 18. Zaznacz, które z poniżej podanych (A-F) schorzeo są urazami mechanicznymi kości: A. złamania B. krzywica C. skręcenia D. osteoporoza E. poprawne odpowiedzi to A i D F. poprawne odpowiedzi to A i C 19. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-F). Skręcenie to : (0-1pkt.) A. przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu mechanicznego. B. naciągnięcie lub rozerwanie torebki stawowej wskutek urazu mechanicznego. C. nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych kości względem siebie. D. poprawne odpowiedzi to A i B E. poprawne odpowiedzi to A i C F. poprawne odpowiedzi to B i C 20. Wykreśl części zdao tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0-4 pkt.) Zwichnięcie to przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu mechanicznego/ nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych względem siebie. Leczy się je za pomocą szyn ortopedycznych/nastawienia kości, a zabiegi te może wykonad tylko lekarz/ osoba fizyczna będąca np. świadkiem zdarzenia. 21. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-D). Złamanie, wskutek którego następuje przerwanie skóry przez kośd nazywa się : (0-1pkt.) A. złamaniem wewnętrznym B. złamaniem zewnętrznym C. złamaniem otwartym D. złamaniem zamkniętym 22. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-5 pkt.) Nie każde złamanie, zwichnięcie lub skręcenie wymaga unieruchomienia W przypadku zwichnięcia należy unieruchomid dwa sąsiadujące z nim stawy. W przypadku złamania należy unieruchomid dwa sąsiadujące z nim stawy. Dwiczenia, dzięki którym mięśnie odzyskują siłę, a kości sprawnośd do rehabilitacja.

6 23.Określ, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F jeśli jest fałszywa. (0-2 pkt.) W wypadku złamania, udzielając pomocy unieruchamiamy dwa sąsiednie stawy. Przyczyną skoliozy może byd noszenie torby na jednym ramieniu przez dłuższy czas. 24. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A- D). Przyczyną zakwasów może byd wydzielanie się komórkach mięśniowych kwasu : ( 0-1 pkt.) A. mlekowego B. masłowego C. azotowego D. mrówkowego E. octowego F. siarkowego (IV) 25. Do metod zapobiegania chorobom układu wydalniczego nie należy : A. mycie ciała B. regularne opróżnianie pęcherza moczowego C. spożywanie ograniczonej ilości soli D. spożywanie dużej ilości soli E. zmiana bielizny F. picie odpowiedniej ilości płynów 26. Bakteryjną chorobą układu moczowego jest : A. kamica nerkowa B. kłębuszkowe zapalenie nerek C. zapalenie pęcherza moczowego D. poprawne odpowiedzi to B i C 27. Dializę nazywa się też : A. dużą nerką B. małą nerką C. dobrą nerką D. sztuczną nerką 28. Metodą diagnostyczną chorób nerek jest najczęściej : A. EEG B. RTG C. ultrasonografia D. EKG

7 29. Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z chorób nerek, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-D) zamieszczono jej odpowiednią nazwę Chorobą wywoływaną przez spożywanie zbyt małych ilości płynów lub przez przetrzymywanie moczu polegającą na gromadzeniu się w nerkach osadów z soli mineralnych jest : A. kamica nerkowa B. moczówka prosta C. zapalenie pęcherza moczowego D. kłębuszkowe zapalenie nerek 30. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-2 pkt.) Zapalenie pęcherza moczowego wywoływane jest przez bakterie. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest schorzeniem wirusowym. 31. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedzi (A D). Nadmiar krwinek białych określa się mianem : A. hemofilii B. leukopenii C. leukocytozy D. pleocytozy 32. Dokoocz zdania (a - h) wybierając odpowiedzi (A D). 32.a Choroby krwi zawiera zestaw: A. hemofilia, hemoglobina, anemia B. hemofilia, miażdżyca, alergia C. hemofilia, anemia, białaczka D. miażdżyca, zawał, nadciśnienie tętnicze 32.b Dziedziczna choroba braku krzepliwości krwi to: A. Hemofilia B. Anemia C. Białaczka D. Miażdżyca 32c.Anemia jest spowodowana: A. brakiem krzepliwości krwi B. zatykaniem tętnic przez cholesterol C. małą ilością hemoglobiny w krwi D. dużą ilością białych ciałek w krwi

8 32d.W czasie krwotoku z nosa należy: A. położyć się na plecach i lekko unieść nogi B. odchylić głowę do tyłu i ścisnąć nos C. położyć się na plecach i przyłożyć zimny kompres na nos, czoło i kark D. usiąść, pochylić głowę lekko do przodu i przyłożyć zimny okład na nos, czoło i kark 32e. Przyczyną miażdżycy jest: A. nadciśnienie tętnicze B. powstawanie złogów cholesterolu w tętnicach C. zakażenie bakteriami D. niski poziom hemoglobiny we krwi 32 f.bezpośrednią przyczyną zawału jest: A. zatkanie się aorty B. nieprawidłowe działanie zastawek przedsionkowo - komorowych C. zatkanie się naczyń wieńcowych D. niski poziom hemoglobiny we krwi 32 g.przyczyną chorób układu krążenia nie jest: A. stres B. cukrzyca C. palenie papierosów D. sprawność fizyczna 32 h.aby zapobiegać chorobom układu krążenia należy A. spożywać duże ilości tłuszczów zwierzęcych B. zwiększyć aktywność fizyczna C. zmniejszyć aktywność fizyczną D. zwiększyć ilość soli w spożywanych pokarmach 33. Dokoocz zdania (a- l) wybierając odpowiedzi (A D). 33a.Urządzenie do pomiaru pojemności płuc to: A. opłucna B. płucometr C. manometr D. spirometr 33b Choroby infekcyjne układu oddechowego zawiera zestaw: A. lordoza, kifoza, skolioza B. grypa, gruźlica, dżuma płucna C. rozedma płuc, azbestoza, czerwonka D. astma, krzywica, angina

9 33c Przenoszenie chorób drogą kropelkową polega na: A. wstrzykiwaniu zarazków choroby do krwi B. przenoszeniu zarazków choroby przez krople do nosa C. przenoszenie zarazków choroby z kropelkami śliny D. przenoszenie zarazków choroby wraz z wodą 33d.Zakaźną chorobą społeczną jest: A. angina B. zapalenie oskrzeli C. rozedma płuc D. gruźlica 33e "Ból gardła, głowy, gorączka, dreszcze, ropne nacieki w gardle" to objawy: A. nieżytu nosa B. anginy C. gruźlicy D. pylicy 33f Spośród licznych związków chemicznych występujących w tytoniu środkiem uzależniającym jest: A. nikotyna B. tlenek węgla C. substancje smoliste D. alkohol metylowy 33g. Szkodliwe działanie tlenku węgla występującego w dymie papierosowym polega na: A. działaniu rakotwórczym B. uniemożliwianiu przyłączania przez hemoglobinę tlenu C. zwężaniu naczyń krwionośnych D. zatykaniu pęcherzyków płucnych 33h.Długotrwałe palenie tytoniu nie wpływa na: A. skrzywienia kości B. uszkodzenie płodu C. kłopoty z pamięcią D. powstawanie wrzodów żołądka 33i.Palacz bierny to osoba, która: A. wdycha dym z papierosów palonych przez inne osoby B. podczas palenia nie wprowadza dymu papierosowego do dolnych dróg oddechowych C. pali mniej niż 10 papierosów dziennie D. nie pali papierosów na czczo

10 33j.Czynność pokazana na rysunku to: A. ułożenie rannego w bezpiecznej pozycji B. sztuczne oddychanie C. masaż serca D. nastawianie kości żuchwy 33k.W trakcie masażu serca należy wykonać: A. 30 ucisków i 2 oddechy B. 15 ucisków i 3 oddechy C. 20 ucisków i 5 oddechów D. 30 ucisków i 1 oddech 33 l.osobę, która w wyniku wypadku straciła przytomność należy ułożyć: A. w pozycji bocznej B. na plecach z uniesionymi nogami C. na brzuchu D. na plecach z wyprostowanymi nogami 34. Dokończ zdania (a- l) wybierając odpowiedzi (A D). 34a. Które z zachowań jest niezgodne z zasadami higieny przygotowywania posiłków: A. nie jedzenie przeterminowanych produktów B. kilkakrotne smażenie frytek na tym samym oleju C. mycie rąk przed jedzeniem D. mycie owoców przed jedzeniem 34b. Stan uzębienia poprawia dieta bogata w: A. witaminę A i K B. żelazo i witaminę D C. fluor i jod D. wapń i witaminę C 34c. Wymioty, biegunka i bóle brzucha to najczęstsze objawy: A. choroby wrzodowej B. żółtaczki C. zatruć pokarmowych D. zakażenia robakami pasożytniczymi

11 34d. Robakami pasożytującymi w układzie pokarmowym człowieka są: A. pijawka i kleszcz B. owsik i pełzak czerwonki C. glista ludzka i tasiemiec D. glista ludzka i lamblia 34e. Aby uniknąć glistnicy należy: A. jeść mięso badane przez weterynarza B. myć owoce i warzywa C. pić tylko przegotowana wodę D. regularnie badać się u lekarza 34f. Jadłowstręt to inna nazwa: A. włośnicy B. choroby wrzodowej C. bulimii D. anoreksji 34g. Metalami ciężkimi, które możemy spotkać w produktach spożywczych są: A. żelazo i magnez B. sód i potas C. ołów i kadm D. ołów i magnez 34h. Najzdrowszą żywnością jest: A. żywność nieprzetworzona B. żywność typu fast food C. żywność dietetyczna D. żywność gotowana na parze 34i. Alkoholizm jest chorobą: A. cywilizacyjną B. zakaźną C. psychiczną D. prawidłowa odpowiedź A i C 34j. Alkohol nie powoduje: A. owrzodzenia dwunastnicy B. zaparć C. obniżenia sprawności umysłowej D. nadciśnienia tętniczego

12 35.Nadmierne wydzielanie hormonów przez tarczycę wywołuje chorobę: A. Gravesa Basedowa B. akromegalię C. tężyczkę D. cukrzycę 36.Objawami cukrzycy są: A. pragnienie i częstomocz B. senność i przytępienie umysłowe C. przerost i zniekształcenie kości długich D. nadpobudliwość i wytrzeszcz gałek ocznych 37.Urządzenie służące do badania poziomu cukru we krwi to: A. glukagon B. glukometr C. glicerol D.insulina 38.Aby układ nerwowy sprawnie funkcjonował 14- latek potrzebuje: A. 6 godzin snu B. 9 godzin snu C. 10 godzin snu D. 12 godzin snu 39.Wykres obrazujący pracę mózgu to: A. EKG B. KGB C. EMG D. EEG 40.Nieuzasadniony paniczny lęk przed jakąś sytuacją lub przedmiotem to: A. fobia B. depresja C. nerwica D. Schizofrenia 41.Choroba neurologiczna objawiająca się napadami drgawek to: A. choroba Parkinsona B. choroba Alzheimera C. padaczka D. schizofrenia 42. Chorobą odkleszczową ośrodkowego układu nerwowego wywoływaną przez wirusy na

13 którą istnieje szczepionka jest : A. borelioza B. epilepsja C. miażdżyca D. KZM 43. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdań są prawdziwe, a które fałszywe Wylew do mózgowia może nastąpić w przebiegu miażdżycy. Choroba Alzheimera prowadzi do powstania autyzmu. 44.Zaznacz zachowania, które są szkodliwe dla słuchu i wzroku. A. Kacper przez cały dzień pracuje przy komputerze B. Wiktor lubi słuchać bardzo głośnej muzyki. C. Adam pracując w hałasie używa specjalnych słuchawek. D. Michał nie siada zbyt blisko telewizora. E. Pomimo wady wzroku Dawid nie nosi okularów ani soczewek kontaktowych. 45. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 0-8pkt. Astygmatyzm jest dolegliwością oczu polegającą na nieodpowiednim rozpraszaniu światła poprzez niewłaściwy kształt soczewki. Zez jest schorzeniem polegającym na nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych względem siebie powodowanym przez zbyt silne napięcie mięśni gałki ocznej. Dalekowzroczność schorzeniem polegającym na zbyt małej odległości siatkówki od soczewki, wskutek czego słabo widzi się przedmioty usytuowane w bliskiej odległości. Tę wadę leczy się za pomocą soczewek dwuwklęsłych. Przyczyną schorzenia o nazwie jęczmień są bakterie atakujące gruczoł w brzegu jednej z powiek. Jaskra jest chorobą oczu powodowaną przez zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe. Prowadzić może do uszkodzenia nerwu wzrokowego i osłabienia widzenia. Zaćma jest chorobą oka definiowaną jako zmętnienie źrenicy, przez co widzenie jest utrudnione lub uniemożliwione. Hałas jest główną przyczyną głuchoty.

14 46. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Jedna z chorób układu rozrodczego szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, wywoływana przez pierwotniak to ( 46.1). Pierwotniak ów przenoszą..(47.2). Przyczynia się do uszkodzenia. (46.3) u (46.4) A. kiła B. rzeżączka C. wirusowe zapalenie wątroby typu C D. toksoplazmoza 46.2 A. koty B. psy C. krowy D. świnie 46.3 A. mózgu B. wątroby C. skóry D. serca 46.4 A. matki B. dziecka C. ojca D. dziadka 47. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-9 pkt.) Rzęsistkowica jest chorobą zakaźną. Kiła jest chorobą wywoływaną przez prątki kiły. Rzeżączka jest chorobą bakteryjną. W przebiegu rzeżączki może dojśd do uszkodzenia narządów płciowych. W przebiegu kiły na narządach płciowych powstaje bezbolesny guzek. Wirusowym zakażeniem wątroby typu B można się zarazid drogą pokarmową. Wirusowym zakażeniem wątroby typu C można się zarazid poprzez kontakt z zakażoną krwią. Wirusowe zapalenie wątroby typu A rozprzestrzenia się głównie drogą pokarmową, lecz wyjątkowych sytuacjach może rozwinąd się przez kontakt z krwią, tkankami i płynami ustrojowymi chorego na WZW typu A. Dostępna jest jednoważna lub skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

15 48. Zaznacz zestaw, w którym prawidłowo przyporządkowano czynniki do wywoływanych przez nie chorób. ( 0-1 pkt.) zestaw WIRUSY BAKTERIE PROTISTY A grypa AIDS Angina B Malaria Rzeżączka Kiła C AIDS Grypa Malaria D grypa kiła malaria

16 KLUCZ ODPOWIEDZI DO POPRAWIONEJ WRESJI TESTU Z CHORÓB Numer zadania Odpowiedź Punktacja 1a E 0-1 1b D A B, 3.2-C, 3.3- D B A B E C C- A -B A F, P, F, F a Palce stóp, palce dłoni, nos, 0-4 małżowiny uszne 12 B F P, P, P,F, P D E B, 17.2-C, 17.3-A, 17.4 A F B Nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych względem siebie / nastawienia 0-3 kości / tylko lekarz 21 C F, F, P, P P, P A D D D C A P, F C a C b A c C d D 0-1

17 32e B f C g D h B a D b B c C d D e B f A g B h A i A j B k A l A a B b C c C d C e B f D g C h A i D j B A A B B D A C D P, F A, B, E P, F, F, P, P, F, P, D, 46.2-A, 46.3-A, 46.4-B P, F, P, P, P, P, P, P, P D 0-1

18

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? ABECADŁO PROFILAKTYKI Jak zapobiegać chorobom układu krążenia? Spis treści: Alarm dla serca! Co to jest miażdżyca, zawał serca i udar mózgu? 3 Jakie są objawy zawału serca i udaru mózgu? 4 Co robić jeśli

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart. (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z BIOLOGII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania Puls życia Anny Zdziennickiej) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie:

Klasa 1. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Klasa 1 ział programu Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Kat. Wymagania ponadpodstawowe uczeń poprawnie: Kat.. iologia nauka o życiu iologia jako nauka biologia jako nauka wybrane

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia

Przedmiotowy system oceniania. Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. z przedmiotu biologia Przedmiotowy system oceniania Niepublicznego Gimnazjum nr 1 w Poznaniu z przedmiotu biologia opracowanie: Aneta Jankowska - Łukomska CELE KSZTAŁCENIA: 1. Korzystanie z różnych źródeł informacji biologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. I Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym z działów programu: I-IV, nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn

zdrovie24.pl Nagrody czekają! magazyn 1/2012 Nagrody czekają! 14 luty - Walentynki! Zadbaj o serce! Suplementy diety potrzebne czy nie? Stłuczenie, skręcenie, złamanie pierwsza pomoc w urazach Nowe czasopismo Programu Ochrony Zdrowia Żyj zdrowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania konieczne- stopień dopuszczający Wymagania podstawowe- stopień dostateczny Wymagania rozszerzające- stopień dobry

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo