Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski"

Transkrypt

1 Choroby opracował A Pikora i D. Kornatowski 1a.Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z dolegliwości skóry, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-F) zamieszczono jej odpowiednią nazwę ( lub nazwy). Dolegliwością skóry, która występuje najczęściej w okresie dojrzewania, powodowaną przez nadczynnośd gruczołów łojowych prowadzącą do ograniczonego stanu zapalnego w postaci krost w obrębie twarzy jest: A. łuszczyca B. trądzik młodzieoczy C. trądzik pospolity D. poprawne odpowiedzi to A i C E. poprawne odpowiedzi to B i C F. poprawne odpowiedzi to A i B 1b. Zaniedbanie powyższej dolegliwości może prowadzid do : A. grzybicy B. zapalenia gruczołów potowych C. obrzęku limfatycznego D. powstania wielu blizn E. alergii F. łupieżu 2. Dokoocz zdanie : łupieżem nazywa się : A. nadmierne złuszczanie się naskórka B. nadmierne wypadanie włosów C. nadczynnośd gruczołów potowych D. poprawne odpowiedzi to A i B E. poprawne odpowiedzi to A i C F. poprawne odpowiedzi to B i C 3. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Nadwrażliwośd skóry na niektóre substancje to (3.1), która wywołana jest przez.. (3.2). Metodą diagnostyczną w tego typu dolegliwościach jest test skórny, a specjalistą, do którego należy się udad jest.(3.3) 3.1 A. nadwrażliwośd skórna B. alergia C. angina D. poprawne odpowiedzi to A i B 3.2 A. alergenty B. alerganty C. alergeny D. alergozy

2 3.3 A. neurolog B. kardiolog C. onkolog D. dermatolog 4. Dokoocz zdanie: wszawica jest chorobą : A. nowotworową B. pasożytniczą C. zakaźną D. autoimmunologiczną E. reumatyczną F. poprawne odpowiedzi to A i B 5. Zaznacz punkt (A-F), w którym zamieszczono pasożytniczą chorobę skóry: A. świerzb B. czyrak C. czerniak D. wesz głowowa E. poprawne odpowiedzi to A i B F. poprawne odpowiedzi to A i D 6. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Czyrak to : A. ropne zapalenie włosów B. ropne zapalenie mieszków włosowych C. objaw boreliozy D. ropne zapalenie skóry właściwej E. ropne zapalenie naskórka 7. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Chorobą wywoływaną przez grzyby jest : A. czerniak B. czyrak C. grzybica D. łupież E. poprawne odpowiedzi to C i D 8. Wybierz odpowiedź spośród podanych (A-F), która zawiera nazwę schorzenia skóry powodowanego przez działanie na nią zbyt niskiej temperatury. A. zamrożenie B. oparzenie C. odmrożenie D. zmrożenie E. odparzenie F. poprawne odpowiedzi to A i E

3 9. Do każdego stopnia oparzenia dopasuj jego opis wpisując oznaczenie każdego opisu (A-C) do opowiadającego mu stopnia w tabeli. (0-3 pkt.) Oparzenie pierwszego stopnia Oparzenie drugiego stopnia Oparzenie trzeciego stopnia A. Zaczerwienienie lub zniszczenie skóry, pojawiające się pęcherze wypełnione płynem, obrzęk, ból B. Zniszczenie skóry i tkanek leżących głębiej, na przykład mięśni, zwęglenie skóry C. Zaczerwienienie, ból 10. Zaznacz punkt, w którym podano właściwy sposób udzielenia pierwszej pomocy. A. schładzad oparzone miejsce strumieniem zimnej wody przez co najmniej 10 minut B. schładzad oparzone miejsce strumieniem ciepłej wody przez co najmniej 10 minut C. schładzad oparzone miejsce strumieniem zimnej wody przez 2 minuty D. schładzad oparzone miejsce strumieniem ciepłej wody przez 2 minuty 11. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-4 pkt.) Opatrunek założony na ranę wynikłą z oparzenia musi do niej ściśle przylegad. Woda, którą polewa się oparzenie musi byd chłodna. Woda, którą polewa się oparzenie musi byd ciepła. W przypadku oparzeo należy zawsze używad maści i żelów. 11a. Podkreśl nazwy części ciała, które są szczególnie narażone na odmrożenia. (0-4 pkt.) Palce stóp, plecy, palce dłoni, okolice ud i podudzi, okolice klatki piersiowej, nos, okolice podbrzusza, okolice nadbrzusza, małżowiny uszne, okolice ramion i przedramion 12. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-E ). Gwałtowne ochłodzenie lub rozgrzanie mogą prowadzid do : A. oparzenia B. szoku termicznego C. odmrożenia D. krwotoku E. poprawne odpowiedzi to A i D 13. Zaznacz, które z poniżej podanych (A-F) schorzeo i chorób są wadami postawy ciała : A. skolioza B. lordoza lędźwiowa C. kifoza piersiowa D. lordoza szyjna E. kifoza patologiczna F. poprawne odpowiedzi to A i E

4 14. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-5 pkt.) Skolioza może powstawad wtedy, gdy kręgosłup jest nierównomiernie obciążony. Patologiczna lordoza to zbyt duże wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną. Patologiczna kifoza to nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. Skoliozą bardzo często dotknięty jest odcinek krzyżowy kręgosłupa. Kifoza patologiczna prowadzi do powstawania garbów. 15. Dokoocz zdanie : schorzenie kośdca stóp, które prowadzi do przylegania całej powierzchni stopy do podłoża nazywa się : A. kifoza patologiczna B. skolioza C. lordoza patologiczna D. płaskostopie E. osteoporoza F. szpiczak złośliwy 16. Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z chorób kości, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-F) zamieszczono jej odpowiednią nazwę. Chorobą układu szkieletowego, pojawiającą się u dzieci do 1 roku życia, wynikającą z niedoboru witaminy D 3 i objawiającą się nieregularnymi wygięciami kości jest : A. choroba Leśniowskiego Crohna B. nadczynnośd gruczołu tarczowego C. krzywizna D. skrzywienie kości E. krzywica F. osteoporoza 17. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Chorobą, występującą najczęściej u ludzi w starszym wieku i polegającą na stopniowym zanikaniu substancji mineralnych w kościach jest.. (18.1). Jej przyczyną jest zbyt mała podaż lub przyswajalnośd soli. (18.2) budującego substancję międzykomórkową kości. W konsekwencji tej choroby kościec staje się.. (18.3) i maleje jego wytrzymałośd.wskutek tego dochodzi do częstych..(18.4) kości i proces regeneracji trwa bardzo długo A. krzywica A. potasu B. osteoporoza B. magnezu C. gruźlica C. wapnia D. niedobór witaminy B 1 D. sodu

5 A. lżejszy A. złamao B. cięższy B. zwichnięd C. elastyczniejszy C. skręceo D. odporniejszy D. wygięd 18. Zaznacz, które z poniżej podanych (A-F) schorzeo są urazami mechanicznymi kości: A. złamania B. krzywica C. skręcenia D. osteoporoza E. poprawne odpowiedzi to A i D F. poprawne odpowiedzi to A i C 19. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-F). Skręcenie to : (0-1pkt.) A. przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu mechanicznego. B. naciągnięcie lub rozerwanie torebki stawowej wskutek urazu mechanicznego. C. nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych kości względem siebie. D. poprawne odpowiedzi to A i B E. poprawne odpowiedzi to A i C F. poprawne odpowiedzi to B i C 20. Wykreśl części zdao tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0-4 pkt.) Zwichnięcie to przerwanie ciągłości tkanki kostnej wskutek urazu mechanicznego/ nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych względem siebie. Leczy się je za pomocą szyn ortopedycznych/nastawienia kości, a zabiegi te może wykonad tylko lekarz/ osoba fizyczna będąca np. świadkiem zdarzenia. 21. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A-D). Złamanie, wskutek którego następuje przerwanie skóry przez kośd nazywa się : (0-1pkt.) A. złamaniem wewnętrznym B. złamaniem zewnętrznym C. złamaniem otwartym D. złamaniem zamkniętym 22. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-5 pkt.) Nie każde złamanie, zwichnięcie lub skręcenie wymaga unieruchomienia W przypadku zwichnięcia należy unieruchomid dwa sąsiadujące z nim stawy. W przypadku złamania należy unieruchomid dwa sąsiadujące z nim stawy. Dwiczenia, dzięki którym mięśnie odzyskują siłę, a kości sprawnośd do rehabilitacja.

6 23.Określ, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F jeśli jest fałszywa. (0-2 pkt.) W wypadku złamania, udzielając pomocy unieruchamiamy dwa sąsiednie stawy. Przyczyną skoliozy może byd noszenie torby na jednym ramieniu przez dłuższy czas. 24. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedź spośród podanych (A- D). Przyczyną zakwasów może byd wydzielanie się komórkach mięśniowych kwasu : ( 0-1 pkt.) A. mlekowego B. masłowego C. azotowego D. mrówkowego E. octowego F. siarkowego (IV) 25. Do metod zapobiegania chorobom układu wydalniczego nie należy : A. mycie ciała B. regularne opróżnianie pęcherza moczowego C. spożywanie ograniczonej ilości soli D. spożywanie dużej ilości soli E. zmiana bielizny F. picie odpowiedniej ilości płynów 26. Bakteryjną chorobą układu moczowego jest : A. kamica nerkowa B. kłębuszkowe zapalenie nerek C. zapalenie pęcherza moczowego D. poprawne odpowiedzi to B i C 27. Dializę nazywa się też : A. dużą nerką B. małą nerką C. dobrą nerką D. sztuczną nerką 28. Metodą diagnostyczną chorób nerek jest najczęściej : A. EEG B. RTG C. ultrasonografia D. EKG

7 29. Przeczytaj zamieszczony poniżej opis jednej z chorób nerek, a następnie zaznacz, w którym punkcie (A-D) zamieszczono jej odpowiednią nazwę Chorobą wywoływaną przez spożywanie zbyt małych ilości płynów lub przez przetrzymywanie moczu polegającą na gromadzeniu się w nerkach osadów z soli mineralnych jest : A. kamica nerkowa B. moczówka prosta C. zapalenie pęcherza moczowego D. kłębuszkowe zapalenie nerek 30. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-2 pkt.) Zapalenie pęcherza moczowego wywoływane jest przez bakterie. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest schorzeniem wirusowym. 31. Dokoocz zdanie wybierając odpowiedzi (A D). Nadmiar krwinek białych określa się mianem : A. hemofilii B. leukopenii C. leukocytozy D. pleocytozy 32. Dokoocz zdania (a - h) wybierając odpowiedzi (A D). 32.a Choroby krwi zawiera zestaw: A. hemofilia, hemoglobina, anemia B. hemofilia, miażdżyca, alergia C. hemofilia, anemia, białaczka D. miażdżyca, zawał, nadciśnienie tętnicze 32.b Dziedziczna choroba braku krzepliwości krwi to: A. Hemofilia B. Anemia C. Białaczka D. Miażdżyca 32c.Anemia jest spowodowana: A. brakiem krzepliwości krwi B. zatykaniem tętnic przez cholesterol C. małą ilością hemoglobiny w krwi D. dużą ilością białych ciałek w krwi

8 32d.W czasie krwotoku z nosa należy: A. położyć się na plecach i lekko unieść nogi B. odchylić głowę do tyłu i ścisnąć nos C. położyć się na plecach i przyłożyć zimny kompres na nos, czoło i kark D. usiąść, pochylić głowę lekko do przodu i przyłożyć zimny okład na nos, czoło i kark 32e. Przyczyną miażdżycy jest: A. nadciśnienie tętnicze B. powstawanie złogów cholesterolu w tętnicach C. zakażenie bakteriami D. niski poziom hemoglobiny we krwi 32 f.bezpośrednią przyczyną zawału jest: A. zatkanie się aorty B. nieprawidłowe działanie zastawek przedsionkowo - komorowych C. zatkanie się naczyń wieńcowych D. niski poziom hemoglobiny we krwi 32 g.przyczyną chorób układu krążenia nie jest: A. stres B. cukrzyca C. palenie papierosów D. sprawność fizyczna 32 h.aby zapobiegać chorobom układu krążenia należy A. spożywać duże ilości tłuszczów zwierzęcych B. zwiększyć aktywność fizyczna C. zmniejszyć aktywność fizyczną D. zwiększyć ilość soli w spożywanych pokarmach 33. Dokoocz zdania (a- l) wybierając odpowiedzi (A D). 33a.Urządzenie do pomiaru pojemności płuc to: A. opłucna B. płucometr C. manometr D. spirometr 33b Choroby infekcyjne układu oddechowego zawiera zestaw: A. lordoza, kifoza, skolioza B. grypa, gruźlica, dżuma płucna C. rozedma płuc, azbestoza, czerwonka D. astma, krzywica, angina

9 33c Przenoszenie chorób drogą kropelkową polega na: A. wstrzykiwaniu zarazków choroby do krwi B. przenoszeniu zarazków choroby przez krople do nosa C. przenoszenie zarazków choroby z kropelkami śliny D. przenoszenie zarazków choroby wraz z wodą 33d.Zakaźną chorobą społeczną jest: A. angina B. zapalenie oskrzeli C. rozedma płuc D. gruźlica 33e "Ból gardła, głowy, gorączka, dreszcze, ropne nacieki w gardle" to objawy: A. nieżytu nosa B. anginy C. gruźlicy D. pylicy 33f Spośród licznych związków chemicznych występujących w tytoniu środkiem uzależniającym jest: A. nikotyna B. tlenek węgla C. substancje smoliste D. alkohol metylowy 33g. Szkodliwe działanie tlenku węgla występującego w dymie papierosowym polega na: A. działaniu rakotwórczym B. uniemożliwianiu przyłączania przez hemoglobinę tlenu C. zwężaniu naczyń krwionośnych D. zatykaniu pęcherzyków płucnych 33h.Długotrwałe palenie tytoniu nie wpływa na: A. skrzywienia kości B. uszkodzenie płodu C. kłopoty z pamięcią D. powstawanie wrzodów żołądka 33i.Palacz bierny to osoba, która: A. wdycha dym z papierosów palonych przez inne osoby B. podczas palenia nie wprowadza dymu papierosowego do dolnych dróg oddechowych C. pali mniej niż 10 papierosów dziennie D. nie pali papierosów na czczo

10 33j.Czynność pokazana na rysunku to: A. ułożenie rannego w bezpiecznej pozycji B. sztuczne oddychanie C. masaż serca D. nastawianie kości żuchwy 33k.W trakcie masażu serca należy wykonać: A. 30 ucisków i 2 oddechy B. 15 ucisków i 3 oddechy C. 20 ucisków i 5 oddechów D. 30 ucisków i 1 oddech 33 l.osobę, która w wyniku wypadku straciła przytomność należy ułożyć: A. w pozycji bocznej B. na plecach z uniesionymi nogami C. na brzuchu D. na plecach z wyprostowanymi nogami 34. Dokończ zdania (a- l) wybierając odpowiedzi (A D). 34a. Które z zachowań jest niezgodne z zasadami higieny przygotowywania posiłków: A. nie jedzenie przeterminowanych produktów B. kilkakrotne smażenie frytek na tym samym oleju C. mycie rąk przed jedzeniem D. mycie owoców przed jedzeniem 34b. Stan uzębienia poprawia dieta bogata w: A. witaminę A i K B. żelazo i witaminę D C. fluor i jod D. wapń i witaminę C 34c. Wymioty, biegunka i bóle brzucha to najczęstsze objawy: A. choroby wrzodowej B. żółtaczki C. zatruć pokarmowych D. zakażenia robakami pasożytniczymi

11 34d. Robakami pasożytującymi w układzie pokarmowym człowieka są: A. pijawka i kleszcz B. owsik i pełzak czerwonki C. glista ludzka i tasiemiec D. glista ludzka i lamblia 34e. Aby uniknąć glistnicy należy: A. jeść mięso badane przez weterynarza B. myć owoce i warzywa C. pić tylko przegotowana wodę D. regularnie badać się u lekarza 34f. Jadłowstręt to inna nazwa: A. włośnicy B. choroby wrzodowej C. bulimii D. anoreksji 34g. Metalami ciężkimi, które możemy spotkać w produktach spożywczych są: A. żelazo i magnez B. sód i potas C. ołów i kadm D. ołów i magnez 34h. Najzdrowszą żywnością jest: A. żywność nieprzetworzona B. żywność typu fast food C. żywność dietetyczna D. żywność gotowana na parze 34i. Alkoholizm jest chorobą: A. cywilizacyjną B. zakaźną C. psychiczną D. prawidłowa odpowiedź A i C 34j. Alkohol nie powoduje: A. owrzodzenia dwunastnicy B. zaparć C. obniżenia sprawności umysłowej D. nadciśnienia tętniczego

12 35.Nadmierne wydzielanie hormonów przez tarczycę wywołuje chorobę: A. Gravesa Basedowa B. akromegalię C. tężyczkę D. cukrzycę 36.Objawami cukrzycy są: A. pragnienie i częstomocz B. senność i przytępienie umysłowe C. przerost i zniekształcenie kości długich D. nadpobudliwość i wytrzeszcz gałek ocznych 37.Urządzenie służące do badania poziomu cukru we krwi to: A. glukagon B. glukometr C. glicerol D.insulina 38.Aby układ nerwowy sprawnie funkcjonował 14- latek potrzebuje: A. 6 godzin snu B. 9 godzin snu C. 10 godzin snu D. 12 godzin snu 39.Wykres obrazujący pracę mózgu to: A. EKG B. KGB C. EMG D. EEG 40.Nieuzasadniony paniczny lęk przed jakąś sytuacją lub przedmiotem to: A. fobia B. depresja C. nerwica D. Schizofrenia 41.Choroba neurologiczna objawiająca się napadami drgawek to: A. choroba Parkinsona B. choroba Alzheimera C. padaczka D. schizofrenia 42. Chorobą odkleszczową ośrodkowego układu nerwowego wywoływaną przez wirusy na

13 którą istnieje szczepionka jest : A. borelioza B. epilepsja C. miażdżyca D. KZM 43. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdań są prawdziwe, a które fałszywe Wylew do mózgowia może nastąpić w przebiegu miażdżycy. Choroba Alzheimera prowadzi do powstania autyzmu. 44.Zaznacz zachowania, które są szkodliwe dla słuchu i wzroku. A. Kacper przez cały dzień pracuje przy komputerze B. Wiktor lubi słuchać bardzo głośnej muzyki. C. Adam pracując w hałasie używa specjalnych słuchawek. D. Michał nie siada zbyt blisko telewizora. E. Pomimo wady wzroku Dawid nie nosi okularów ani soczewek kontaktowych. 45. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 0-8pkt. Astygmatyzm jest dolegliwością oczu polegającą na nieodpowiednim rozpraszaniu światła poprzez niewłaściwy kształt soczewki. Zez jest schorzeniem polegającym na nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych względem siebie powodowanym przez zbyt silne napięcie mięśni gałki ocznej. Dalekowzroczność schorzeniem polegającym na zbyt małej odległości siatkówki od soczewki, wskutek czego słabo widzi się przedmioty usytuowane w bliskiej odległości. Tę wadę leczy się za pomocą soczewek dwuwklęsłych. Przyczyną schorzenia o nazwie jęczmień są bakterie atakujące gruczoł w brzegu jednej z powiek. Jaskra jest chorobą oczu powodowaną przez zbyt wysokie ciśnienie śródgałkowe. Prowadzić może do uszkodzenia nerwu wzrokowego i osłabienia widzenia. Zaćma jest chorobą oka definiowaną jako zmętnienie źrenicy, przez co widzenie jest utrudnione lub uniemożliwione. Hałas jest główną przyczyną głuchoty.

14 46. Uzupełnij poniższy tekst pojęciami (1-4) zaznaczając w każdym podpunkcie literę A, B, C lub D. (0-4 pkt.) Jedna z chorób układu rozrodczego szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, wywoływana przez pierwotniak to ( 46.1). Pierwotniak ów przenoszą..(47.2). Przyczynia się do uszkodzenia. (46.3) u (46.4) A. kiła B. rzeżączka C. wirusowe zapalenie wątroby typu C D. toksoplazmoza 46.2 A. koty B. psy C. krowy D. świnie 46.3 A. mózgu B. wątroby C. skóry D. serca 46.4 A. matki B. dziecka C. ojca D. dziadka 47. Zaznacz, które z podanych w tabeli zdao są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. (0-9 pkt.) Rzęsistkowica jest chorobą zakaźną. Kiła jest chorobą wywoływaną przez prątki kiły. Rzeżączka jest chorobą bakteryjną. W przebiegu rzeżączki może dojśd do uszkodzenia narządów płciowych. W przebiegu kiły na narządach płciowych powstaje bezbolesny guzek. Wirusowym zakażeniem wątroby typu B można się zarazid drogą pokarmową. Wirusowym zakażeniem wątroby typu C można się zarazid poprzez kontakt z zakażoną krwią. Wirusowe zapalenie wątroby typu A rozprzestrzenia się głównie drogą pokarmową, lecz wyjątkowych sytuacjach może rozwinąd się przez kontakt z krwią, tkankami i płynami ustrojowymi chorego na WZW typu A. Dostępna jest jednoważna lub skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

15 48. Zaznacz zestaw, w którym prawidłowo przyporządkowano czynniki do wywoływanych przez nie chorób. ( 0-1 pkt.) zestaw WIRUSY BAKTERIE PROTISTY A grypa AIDS Angina B Malaria Rzeżączka Kiła C AIDS Grypa Malaria D grypa kiła malaria

16 KLUCZ ODPOWIEDZI DO POPRAWIONEJ WRESJI TESTU Z CHORÓB Numer zadania Odpowiedź Punktacja 1a E 0-1 1b D A B, 3.2-C, 3.3- D B A B E C C- A -B A F, P, F, F a Palce stóp, palce dłoni, nos, 0-4 małżowiny uszne 12 B F P, P, P,F, P D E B, 17.2-C, 17.3-A, 17.4 A F B Nieprawidłowe ułożenie powierzchni stawowych względem siebie / nastawienia 0-3 kości / tylko lekarz 21 C F, F, P, P P, P A D D D C A P, F C a C b A c C d D 0-1

17 32e B f C g D h B a D b B c C d D e B f A g B h A i A j B k A l A a B b C c C d C e B f D g C h A i D j B A A B B D A C D P, F A, B, E P, F, F, P, P, F, P, D, 46.2-A, 46.3-A, 46.4-B P, F, P, P, P, P, P, P, P D 0-1

18

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA

ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ (UVEITIS) ANKIETA DIAGNOSTYCZNA Ten kwestionariusz ma na celu pomoc w ustaleniu przyczyny zapalenia błony naczyniowej oka. Jest poufny. Dotyczy wywiadu rodzinnego oraz Pana/Pani

Bardziej szczegółowo

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. 1. Sprawność układu oddechowego - ważnym czynnikiem zdrowotnym. a) zanieczyszczenia powietrza Pyły miedzi, aluminium, żelaza, ołowiu, piaskowe, węglowe, azbestowe,

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Ból w klatce piersiowej. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Ból w klatce piersiowej Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PUM Patomechanizm i przyczyny Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury klatki piersiowej, z wyjątkiem miąższu płucnego: 1) serce

Bardziej szczegółowo

Co leczy akupunktura?

Co leczy akupunktura? Co leczy akupunktura? Akupunktura posiada bardzo szeroki zakres wskazań ukierunkowanych na przyniesienie ulgi choremu - często też okazuje się nie tylko tańsza, ale również bardziej skuteczna od stosowania

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1)

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1) Sprawdzian a Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów Ocena Test podsumowujący dział X Ruch Masz przed sobą test składający się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych!

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych! CHOROBY NOWOTWOROWE Palenie tytoniu kojarzy się przede wszystkim z rakiem płuc. W rzeczywistości, papierosy powodować mogą znacznie więcej nowotworów złośliwych. Zalicza się do nich na przykład: raka krtani,

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN

PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN moduł V foliogram 14 PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN Rana jest to przerwanie ciągłości skóry lub błon śluzowych. Rozległość i głębokość ran zależy od rodzaju urazu, jego siły i miejsca, na które działał. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum

Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum Informacje do zadań 1. i 2. A C D B Schemat przedstawia szkielet kończyny górnej. Zadanie 1. (0 2) Podaj nazwy kości oznaczonych literami

Bardziej szczegółowo

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Upały Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

Test 1. 5. Obrzęk, zaczerwienienie, pojawiające się pęcherze wypełnione płynem surowiczym to objawy: c) odmrożenia i oparzenia III stopnia,

Test 1. 5. Obrzęk, zaczerwienienie, pojawiające się pęcherze wypełnione płynem surowiczym to objawy: c) odmrożenia i oparzenia III stopnia, Test 1 1. Wpisz najważniejsze różnice i podobieństwa pomiędzy ssakami naczelnymi, a człowiekiem: Różnice Podobieństwa 2. Przyporządkuj pewnym cechom rasowym funkcje w środowisku: a) powieka z podściółką

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ Zadanie 1. Dokończ zdania. A. Serce i wątroba to przykłady.... B. Najmniejszym elementem budującym organizm człowieka jest....... C. Zespół komórek podobnych do siebie

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego DIETETYKA Dariusz Włodarek SPIS TREŚCI Rozdział I. Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego 1.1. Zagadnienia sanitarno-higieniczne w żywieniu dietetycznym 1.2. Dobór surowców i technik przyrządzania

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska

UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska 1.Trombocyty (płytki kwi)biorą udział w procesie: A.fagocytozy B.transportu tlenu C.oddychania D.krzepnięcia krwi 2. Której z wymienionych funkcji nie pełni

Bardziej szczegółowo

Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Jadwiga Zapała

Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Jadwiga Zapała Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Jadwiga Zapała CHOROBY CYWILIZACYJNE Nowotwory Choroby układu krążenia Choroby metaboliczne Schorzenia układu nerwowego EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Zdrowie stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności.

Zdrowie stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Zdrowy tryb życia Zdrowie stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Wyróżnia się: Zdrowie fizyczne prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH Co mam zrobić gdy podopieczny skarży się na boleści? Co zrobić gdy zachoruje? Jak opiekować się osobą z Alzheimerem, Demencją czy inna chorobą? Jakie problemy mogą

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała

KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: GraŜyna Gugała KURS STRAśKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: GraŜyna Gugała NiedroŜne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezdechu i chrapania

Leczenie bezdechu i chrapania Leczenie bezdechu i chrapania Bezdech senny, to poważna i dokuczliwa choroba, dotykająca ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet. Warto więc wykonać u siebie tzw. BADANIE POLISOMNOGRAFICZNE, które polega na obserwacji

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Oral Chelate Chelatacja doustna

Oral Chelate Chelatacja doustna Oral Chelate Chelatacja doustna Oral Chelate -Chelatacja doustna Terapia chelatonowa jest stosowana do bardzo skutecznego usuwania z tętnic złogów miażdżycowych, i przywracania krążenia krwi. Czynniki

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma CHOROBY PRZEWLEKLE: A Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma B Bezpłdnść Bezgłs Bezsennść Biegunka Brak czucia palców Brak miesiączki Brak pkarmu w piersi Brzuch wzmcnienie mięśni C Chlesterl

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU

ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ZMIANY W ORGANIZMIE SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU ( na podstawie artykułu zamieszczonego na portalu internetowym www.wp.pl zebrał i opracował administrator strony www.atol.org.pl ) Przewlekłe nadużywanie

Bardziej szczegółowo

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, ZASŁABNIĘCIE, OMDLENIA, PADACZKA. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAMIĘTAJ!!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIĘTANIA. Opracował: mgr Mirosław Chorąży Zasłabnięcie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007 Zadanie 1 (2 pkt.) Schemat przedstawia budowę tętnicy. Układ krążenia zadania Podaj z uzasadnieniem, dwie cechy budowy tętnicy świadczące

Bardziej szczegółowo

deesis.com.pl D3 Witamina słońca Dr. Jacobs D3 Witamina słońca suplement diety dla odporności, zębów i kości produkt odpowiedni dla wegetarian

deesis.com.pl D3 Witamina słońca Dr. Jacobs D3 Witamina słońca suplement diety dla odporności, zębów i kości produkt odpowiedni dla wegetarian Informacje o produkcie D3 Witamina słońca Dr. Jacobs Cena : 39.00 zł Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 18-09-2016 D3 Witamina słońca suplement diety dla odporności,

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli

Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle Pomagają zachować sprawność Poprawiają odporność Wspomagają pracę żołądka

Bardziej szczegółowo

PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM

PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM PALENIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 100.000 tysięcy ludzi każdego roku w Polsce przedwcześnie umiera na choroby spowodowane paleniem tytoniu. 10.000.000 Polaków pali regularnie 15-20

Bardziej szczegółowo

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia Wybór zawodu a warunki zdrowotne Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk (spondylolisteza) - jest to zsunięcie się kręgu do przodu (w kierunku brzucha) w stosunku do kręgu położonego poniżej. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wewnętrznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie procedur medycznych

Zaliczenie procedur medycznych Załącznik nr 2 do Indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych Zaliczenie procedur medycznych wykonanych przez lekarza w czasie staży specjalizacyjnych i kierunkowych realizowanych w ramach specjalizacji

Bardziej szczegółowo

1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń

1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń 1 1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń każdą podaną w tabeli informację, wybierając Prawdę, jeśli jest ona prawdziwa, lub, jeśli jest fałszywa. 1) Ilość

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI

Sole Mineralne. Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Sole Mineralne Ciećwierski Szczepan Popławki Bartłomiej 1 TI Spis Treści 1. Co to są Sole Mineralne? 2. Rola Soli Mineralnych w Organizmie? 3. Co to są Mikro i Makroelementy? 4. Przyczyny niedoboru Soli

Bardziej szczegółowo

1. Zaznacz punkt, w którym prawidłowo opisano rozmnażanie. (0 1) A) Zmiany zachodzące w organizmie od momentu jego powstania aż do jego śmierci.

1. Zaznacz punkt, w którym prawidłowo opisano rozmnażanie. (0 1) A) Zmiany zachodzące w organizmie od momentu jego powstania aż do jego śmierci. Sprawdzian b Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów Ocena Test podsumowujący dział XI Rozmnażanie Masz przed sobą test składający się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do

Bardziej szczegółowo

Opracował: A. Podgórski

Opracował: A. Podgórski Stan zdrowia i choroby Opracował: A. Podgórski Definicja zdrowia i choroby Zdrowie (WHO) określiła zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE

OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Opracował: mgr Mirosław Chorąży Co to jest oparzenie? Oparzenie - uszkodzenie powierzchni skóry, głębiej położonych tkanek lub nawet narządów

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Bóle w klatce piersiowej. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Bóle w klatce piersiowej Najczęstsza przyczyna konsultacji szpitalnych Największy niepokój chorego Najczęstsza po

Bardziej szczegółowo

Marian Bartkowiak Nastawienia 1

Marian Bartkowiak Nastawienia 1 l.p. Nastawienie do: 1. + aminokwasów, aminokwasów jako życia, bycia zawsze gotowym na aminokwasy, bycia zawsze otwartym na aminokwasy, bycia zawsze gotowym na aminokwasy jako na, bycia zawsze otwartym

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Palenie tytoniu a zdrowie dziecka. mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10.

Palenie tytoniu a zdrowie dziecka. mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10. Palenie tytoniu a zdrowie dziecka mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10.2011 roku Bierne palenie Bierne palenie to wdychanie dymu tytoniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 grudnia 1995 r. M.P.96.7.84 1997-09-02 zm.wyn.z Dz.U.96.61.283 art.140 ust.1, art.140 ust.2 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG RTG kręgosłupa lędźwiowego

INFORMACJE O WYKONYWANYCH BADANIACH RTG RTG kręgosłupa lędźwiowego ...... RTG kręgosłupa lędźwiowego Badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego jest krótkie i bezbolesne. Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i dokumentem tożsamości. Przygotowanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Przez pojecie pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku.

Bardziej szczegółowo

Uzależnieniom mówimy STOP

Uzależnieniom mówimy STOP Uzależnieniom mówimy STOP Uzależnienia Nałóg to uzależnienie, przymusowe przyjmowanie substancji uzależniającej, psychiczne i fizyczne przyzwyczajenie się do tej substancji. Powoduje negatywne skutki zdrowotne

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY CYWILIZACYJNE EMILIA MUSIAŁ

CHOROBY CYWILIZACYJNE EMILIA MUSIAŁ CHOROBY CYWILIZACYJNE EMILIA MUSIAŁ CO TO SĄ CHOROBY CYWILIZACYJNE? PRZYKŁADY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH PRZYCZYNY CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POŚREDNIE BEZPOŚREDNIE CUKRZYCA OTYŁOŚĆ UDAR MÓZGU SPIS TREŚCI ASTMA

Bardziej szczegółowo

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza.

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. Regulacja nerwowo-hormonalna 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. 2. Zaznacz nazwę struktury, która koordynuje działalność wszystkich

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa przedmiotu: Kierunek studiów: Jednostka prowadząca: Kierownik jednostki: Osoba prowadząca: Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany: Przyporządkowanie do

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z rakiem

Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem Dlaczego walczymy z rakiem? Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce zaraz po zawałach i wylewach. Liczba zachorowao na nowotwory złośliwe w Polsce to ponad 140,5 tys.

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Układ szkieletowy Iza Falęcka

Układ szkieletowy Iza Falęcka Układ szkieletowy Iza alęcka Zaznacz podpunkt, w którym nie wymieniono kości krótkich. a) kość łokciowa, kość miednicza, rzepka b) kość krzyżowa, paliczki, łopatka c) kość nadgarstka, kręgosłup, kość śródręcza

Bardziej szczegółowo

Tabela - metody leczenia światłem medolight

Tabela - metody leczenia światłem medolight Tabela - metody światłem medolight Możliwości terapeutyczne aparatu medolight można rozszerzyć oraz dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez działanie w miejscach odległych od dotkniętego schorzeniem

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 19 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Katedra Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii w chorobach wewnętrznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii UR, Wydział Medyczny, Katedra Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PACJENTKI. Imię:. Nazwisko:... Data urodzenia:

ANKIETA DLA PACJENTKI. Imię:. Nazwisko:... Data urodzenia: Data:... ANKIETA DLA PACJENTKI Imię:. Nazwisko:.... Data urodzenia: Szanowna Pani, serdecznie prosimy o poświęcenie 15 minut na wypełnienie poniższego dokumentu. Zawiera on pytania, które bardzo pomogą

Bardziej szczegółowo