ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN"

Transkrypt

1 Wrocław, r. ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN. 48 PORTÓW ORAZ SERWERA DO SYSTEMÓW IT I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający: Grupa Ergo Sp. z o.o.; Wrocław; ul. Strzegomska3b/3c pok. 91 Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup zarządzalnego switch a sieciowego min. 48 portów oraz serwera do systemów IT. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF nr projektu POKL /12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych: zarządzalnego switch a sieciowego min. 48 portów oraz serwera do systemów IT. 2. Wytyczne dot. minimalnych parametrów zarządzalnego switch a sieciowego min. 48 portów oraz serwera do systemów IT są określone w załączniku nr 1. III. Termin i miejsce wykonania zadania: 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od podpisania umowy. 2. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Partnera w gminie Bobrowo: Urząd Gminy Bobrowo Bobrowo 27; Bobrowo; woj. kujawsko-pomorskie IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty via ). 3. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Joanna Ciszewska-Gajda -kierownik projektu BIURO PROJEKTU Grupa Ergo Sp. z o.o.; ul. Kruszwicka 26/28; Wrocław V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Joanna Ciszewska Gajda tel , VI. Sposób obliczania ceny 1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich. VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena

2 Sposób wyliczenia ceny: Cena porównywanej oferty/ Cena oferty, która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje. VIII. Sposób rozliczenia z Zamawiającym Forma rozliczenia przelew na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. IX. Termin składania ofert: Odpowiedź na w / w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie od dnia r. do dnia r. na adres lub pocztą tradycyjną, na adres: BIURO PROJEKTU Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Kruszwicka 26/ Wrocław X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA Kierownik Projektu poinformuje drogą elektroniczną wszystkich oferentów o wyłonionym wykonawcy. Załączniki: 1. Specyfikacja sprzętu 2. Formularz ofertowy 3. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

3 Zał. Nr 1 - Specyfikacja sprzętu wymagania bazowe Serwer (1 szt.) Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Obudowa Rack 1U, Teleskopowe szyny montażowe do szaf rack 19" Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi Płyta główna być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Procesor sześciordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1.9 GHz, pamięć cache min 15MB lub procesor równoważny wydajnościowo według testów przeprowadzonych przez Oferenta W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, Procesor iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 2 x 8GB DDR minimum 1333MHz RAM Rodzaj pamięci: REGISTERED Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi co najmniej 96 GB pamięci Minimum: Gniazda PCI PCI-Express x16-1 szt PCI-Express x8 1 szt Interfejsy Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa sieciowe Napęd DVD+/-RW Optyczny Porty Minimum 6 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA 2 x 1TB SATA 7,2krpm skonfigurowane w RAID 1 HOT PLUG Dyski twarde Obsługa dysków Hot-SWAP Maksymalna liczba dysków twardych - 4 Kontroler SAS/SATA Kontroler RAID RAID sprzętowy 0,1,10,5,50, Karta do zarządzania zdalnego Zasilacz 2 zasilacze HOT-PLUG o mocy każdy minimum 350W Video Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną. Sy Zainstalowany system musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego serwera sprzętowego i umożliwiać obsługę do 32 GB pamięci RAM. 2. System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3. System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie System Operacyjny procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. 4. System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość. 5. System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 6. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 7. System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać minimum języki

4 Warunki gwarancji dla serwera Dokumentacja użytkownika Certyfikaty angielski i polski. 8. System musi być objęty polskojęzycznym cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 9. System musi posiadać polskojęzyczne wsparcie producenta systemu. 10. System musi mieć możliwość obsługi minimum 25 użytkowników bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 11. System musi mieć implementację usługi backupu również dla stacji roboczych użytkowników. 12. System musi mieć możliwość uruchomienia serwerów usług sieciowych takich jak WWW, DNS i DHCP. 13. System musi posiadać możliwość uruchomienia kontrolera usług katalogowych. 3 lata w miejscu użytkowania; Dyski twarde SATA 1 rok Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO ISO Deklaracja CE Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera do oferty należy dołączyć link strony.

5 Switch (1 szt.) Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Porty Min. 48 portów 10/100/1000Mbps z obsługą auto MDI/MDI-X 4 Gigabitowe porty SFP obsługujące moduły MiniGBIC Funkcjonalność Nieblokująca się magistrala switcha, mechanizm Store And Forward QoS z obsługą 802.1p, DiffServ oraz ToS Konfiguracja oraz mionitorowanie przez standardowa przeglądarkę internetową Bezpieczne logowanie zdalne SSH i SSL Obsługa VLAN 802.1Q dla większego bezpieczeństwa oraz wydajności sieci Obsługa prywatnych VLAN PVE Automatyczne VLAN GVRP Automatyczna konfiguracja portów 802.1ab (LLDP) Zabezpieczenia na portach 802.1x oraz filtrowanie adresów MAC Zwiększanie przepustowości pomiędzy switchami x8 za pomocą LACP Przydzielanie pasma dla każdego użytkownika Kontrola rozgłoszeń oraz ruchu multicast Możliwość monitorowani ruchu z innych portów Zarządzanie przez SNMP v1, 2c i 3 Liczba slotów 2 Standardy 802.3i 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASEsieciowe T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x flow control Przepustowość Magistrala 96Gbps Trunk True Spanning Tree IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover Zarządzalność HTTP/HTTPS, SNMP versions 1, 2c, i 3, SSL, Telnet, SSH QoS 4 kolejki w buforze, WRR, CoS: Port based, 802.1p VLAN priority based, IP ToS/DSCP based, IPv6 traffic-class-based CoS VLAN W oparciu o porty oraz 802.1Q-based VLANs, PVE, Management VLAN, Do 256 VLAN Montaż Montaż w szafach RACK: 19" Rack 1U Posiada zestaw montażowy do szafy RACK 19" Możliwość mocowania do podłoża: False Rozmiar tablicy adresów MAC: 8K Algorytm przełączania: Store And Forward Zasilanie: Zasilacz wewnętrzny V AC Wymiary Wysokość: max. 44 Szerokość: max. 440 Głębokość: max. 350

6 Zał. Nr 2 Formularz ofertowy ZAPYTANIE OFERTOWE: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE BOBROWO ZAKUP ZARZĄDZALNEGO SWITCH A SIECIOWEGO MIN. 48 PORTÓW ORAZ SERWERA DO SYSTEMÓW IT Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto, za każdy sprzęt stosownie do opisanych parametrów. Nazwa oferenta NIP REGON TELEFON FAX ADRES SIEDZIBY Serwer- 1 sztuka cena brutto: cena słownie: Switch 1 sztuka cena brutto: cena słownie: Suma cena brutto: cena słownie:

7 Załącznik nr 3.. Pieczątka Oferenta... Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania...

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwera i sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz skanera

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne-

Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne- 1. Wymagania ogólne:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I 1. Serwer sieciowy (zasilacz awaryjny UPS, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie 1 do Zapytania Ofertowego nr 001/2013 1. ZAMAWIAJĄCY: HALCASH Central Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pojezierska 90a, Łódź 91-341 2. ORGANIZATOR / KOORDYNATOR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla Ministerstwa Zdrowia w terminie trzech tygodni od dnia podpisania umowy ale nie później

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo