Nr 10 (86) październik 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN

2 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak -Branicka. tel Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Wybory za nami 9 października odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Po raz kolejny wygrała je Platforma Obywatelska. Dokonał się podobnie jak rok wcześniej, gdy wybieraliśmy radnych wojewódzkich - bezprecedensowy akt. Bo przecież w ostatniej, dwudziestoletniej, historii naszego kraju nie zdarzyło się jeszcze tak, by jedna partia czy ugrupowanie sprawowało władzę dłużej niż jedną kadencję. Wygrana Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie szczególnie wyraźna, bo poparcia udzieliło jej 44 procent głosujących to wyraz zaufania wyborców, ale jednocześnie duże zobowiązanie do solidnej pracy, potrzeby wywiązania się z danych obietnic i zobowiązań. Dla Opolszczyzny rząd utworzony przez tę samą partię, a prawdopodobnie i koalicję (gdy piszę te słowa trwają rozmowy na temat przyszłego kształtu nowego rządu), to gwarancja, że zrealizowane zostaną wszystkie ważne dla regionu zadania i inwestycje. Jesteśmy wszak tuż przed rozpoczęciem modernizacji tamy nyskiej i regulacji Nysy Kłodzkiej na wysokości Lewina Brzeskiego. Zadanie ma kosztować niebagatelne pół miliarda złotych. W kolejce są budowy obwodnic Nysy i Niemodlina. Prace projektowe przy tych inwestycjach są mocno zaawansowane, a na usprawnienie komunikacji na tych węzłach drogowych czekają nie tylko mieszkańcy obu miast. Realizowany jest duży projekt związany z gospodarką wodną w zlewni Małej Panwi. Skanalizowanie gmin leżących w jej dorzeczu znacząco wpłynie na jakość wód jezior turawskich. Część wymienionych zadań finansowana jest z europejskich programów operacyjnych, ale część z budżetu państwa. Dotąd współpraca samorządu województwa w jego składzie w wyniku wyborów parlamentarnych nie zajdą żadne zmiany z rządem premiera Donalda Tuska układała się doskonale. W kluczowych dla Opolszczyzny sprawach mogliśmy liczyć na zrozumienie i pomoc resortowych ministrów. Wierzę, że tak będzie nadal. Liczę też, że opolska reprezentacja parlamentarna, będzie niezależnie od opcji politycznych, na co dzień utrzymywać kontakty z samorządem województwa i zabiegać na szczeblu centralnym o rozwiązanie spraw ważnych dla naszego regionu. Ze swej strony deklaruję pełną pomoc i otwartość. I na koniec o frekwencji: wyniosła ona na Opolszczyźnie 38,97 procent i była najniższa w kraju. To smutny fakt. Przez dziesiątki lat walczyliśmy o demokrację, o prawo wyboru. A gdy je mamy, nie chcemy z niego korzystać. Trzeba zrobić wszystko, aby w przyszłości frekwencja była większa. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Nasza parlamentarna reprezentacja Opolscy wyborcy wybrali 9 października dwunastu posłów i trzech senatorów. Sześć mandatów do Sejmu RP uzyskała Platforma Obywatelska, na którą głosowało 44 proc. wyborców. Trzy mandaty uzyskali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Na tę partię głos oddało 20,6 proc. głosujących. Po jednym mandacie wywalczyła Mniejszość Niemiecka (8,8 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (7,7 proc.) oraz Ruch Palikota (9,7 proc.). Mandaty zdobyli: (PO) Leszek Korzeniowski ( głosy), Tadeusz Jarmuziewicz (14.022), Janina Okrągły (11.418), Brygida Kolenda-Łabuś (10.411), Andrzej Buła (9.167), Rajmund Miller (8.901). PiS: Sławomir Kłosowski (14.165), Jerzy Żyżyński (9.872), Patryk Jaki (8.911). Ruch Palikota: Adam Kępiński (11.175), SLD: Tomasz Garbowski (6.828), MN: Ryszard Galla (11.794). Trzy mandaty senatorskie wywalczyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Ryszard Knosala (44.124), Piotr Wach (35.934), Aleksander Świeykowski (29.098). Frekwencja wyborcza wyniosła w województwie opolskim 38,97 procent. 3

4 Pomoc dla Lewina i dla Lubszy 4 Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o pomocy finansowej dla dwóch gmin Lewin Brzeski oraz Lubsza, które w wyniku wrześniowego gradobicia najbardziej ucierpiały. Udzielając pomocy sejmik kierował się zasadą, iż dotacja ta wyniesie 20 proc. strat oszacowanych przez rzeczoznawców i ma pomóc w remontach domów mieszkalnych. I tak gmina Lewin Brzeski, która oszacowała swoje szkody na zł, otrzymała wparcie finansowe na poziomie złote (dla 9 najbardziej poszkodowanych gospodarstw) oraz dodatkową kwotę w wysokości złotych na remont dachu 700-letniego kościoła św. Antoniego w Strzelnikach, gdzie na ścianach zachowały się zabytkowe polichromie. W sumie pomoc dla Lewina wyniosła więc złote. Gmina Lubsza, w której straty rzeczoznawcy oszacowali na tys. złotych, otrzymała pomoc finansową w wysokości 492 tys. złotych. Radni przyjęli informację o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półrocze tego roku. Dochody wyniosły 201,4 mln złotych, co stanowiło 38,2 proc. zakładanego planu, ale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 55,4 mln złotych (tj. 137 proc.). Natomiast wydatki wyniosły 209 (36,9 proc.) zakładanego planu, ale w stosunku do ubiegłorocznych wzrosły o 123 proc. Radni opozycji skrytykowali niskie ich zdaniem wykonanie budżetu oraz wysokie tempo wydatków bieżących. Odpowiadając na te zarzuty marszałek Józef Sebesta, zwrócił uwagę, iż zaawansowanie wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku jest znacząco wyższe niż w analogicznych okresach poprzednich lat (2009, 2010) tak więc wychodząc z tego poziomu zrealizowanych wydatków majątkowych, można przewidzieć dobre wykonanie budżetu na koniec roku Lewica w dobrych humorach. Od lewej: radny Andrzej Namysło i Kryspin Nowak. Piotr Kimla odbiera list gratulacyjny i upominek od przewodniczącego. Bogusława Wierdaka i marszałka Józefa Sebesty. Odnosząc się do wydatków bieżących (płace, koszty funkcjonowania urzędu), marszałek zwrócił uwagę, iż poprzednia koalicja rządząca też realizowała precyzyjnie wydatki bieżące, bo zawierają one koszty stałe i łatwo je w budżecie z wyprzedzeniem oszacować. Pytany o wpływy z podatku CIT, skarbnik województwa, Tadeusz Troszyński, informował, iż były one niezłe w pierwszym półroczu i mniejsze od przewidywanych w lipcu i sierpniu, ale wrzesień jest już wyraźnie lepszy i przewiduje zamknięcie roku na planowanym poziomie. Kwestia związana z sytuacją ekonomicznofinansową wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia w pierwszym półroczu tego roku (większość z nich odnotowała stratę z powodu niezapłaconych nadwykonań oraz zbyt niskich kontraktów na udzielenie świadczeń zdrowotnych), stała się kanwą do kolejnej dyskusji na temat Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Radny Andrzej Józef Śliwa zwracał uwagę, iż szpitale, które odnotowują straty nie mogą jednocześnie podnosić wynagrodzeń swojego personelu. Żaden zakład działający na wolnym rynku nie pozwoliłby sobie na taką praktykę. Radny Jerzy Czerwiński pytał o koncepcję zagospodarowania pałacu po jego modernizacji i sposób zarządzania obiektem. Odpowiadając, marszałek Sebesta, mówił, iż koncepcja wykorzystania pałacu po remoncie jest opracowana, zarządzać nim będzie spółka, która zostanie wyłoniona w drodze

5 konkursu. podkreślił, że pałac będzie własnością samorządu województwa, co jest wymogiem uzyskania funduszy europejskich na jego modernizację - przez 5 lat od zakończenia inwestycji. Takie praktyki sprawdziły się w przypadku innych tego typu obiektów będących własnością samorządu województwa. Zakład Techniczno-Budowlany Polbau z Opola wygrał przetarg na wybudowanie pawilonu szpitalnego w Mosznej poinformował marszałek. Warunkiem ubiegania się o realizację inwestycji było m. in. wpłacenie wadium w wysokości pół miliona złotych. Złożono pięć ofert, których kosztorysy opiewały na kwoty od 18,7 do 26,9 mln złotych. Oferta najtańsza została odrzucona z przyczyn formalnych, ponieważ firma nie wpłaciła wymaganego wadium. Druga pod względem wysokości kwoty oferta Polbau opiewała na 20,5 mln złotych. Karina Bedrunka, po dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, złożyła informację o efektach działań naprawczych związanych z wykorzystaniem funduszy PROW. Do końca sierpnia tego roku podpisano 482 umowy na kwotę 185,3 mln złotych. Stanowi to 53,3 proc. alokacji. Wypłacono natomiast 35,6 mln złotych czyli 10,1 proc. alokacji. Do końca tego roku wypłaty wyniosą łącznie ok. 60 mln złotych. Karina Bedrunka mówiła, iż zarówno zmiany organizacyjne wewnątrz departamentu, jak i częstsze i bardziej bezpośrednie kontakty z beneficjentami, przynoszą efekty. Sejmik i Komisja Rolnictwa Sejmiku Województwa pozytywnie ocenili jakość zachodzących zmian. Radni zapoznali się z wdrażanym w województwie opolskim projektem Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości, który ma prekursorski charakter, bierze w nim udział 111 placówek oświatowych z regionu, ponad 38 tysięcy uczniów i 4,5 tysiąca nauczycieli. Projekt jak wyjaśniał Lesław Tomczak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, pozwala m. in. na dostęp do bogatych materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, ułatwia konsultacje zawodowe i kontakt z rodzicami, pozwala na szybkie przygotowanie zadań i testów. W trakcie sesji radni zapoznali się także z sytuacją na rynku pracy województwa opolskiego oraz stanem ochrony środowiska w 2010 roku. Radny, Andrzej Namysło, pytał m. in. czy działania naprawcze skutkują już poprawą stanu wód jezior turawskich. Krzysztof Gaworski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Opolu, mówił, iż stan wód w jeziorach nieznacznie się poprawił, głównie na skutek zamknięcia papierni w Kaletach i cynkowni w Krupskim Młynie, które do niedawna najbardziej zatruwały wody Małej Panwi zasilającej zbiornik. Stan wód tej rzeki poprawiła również funkcjonująca już w niektórych gminach kanalizacja sanitarna. Zmorą wód Jeziora Turawskiego były jak mówił inspektor Gaworski osady denne. Tym zaś pomogła ubiegłoroczna powódź. Przy okazji dużych zrzutów wody, jej zawirowania były na tyle znaczące, że zabrały ze sobą osady. Regeneracja wód następuje o wiele wolniej niż ich zatruwanie, dlatego bez pomocy człowieka się nie obędzie powiedział Krzysztof Gaworski. Przewodniczący sejmiku, Bogusław Wierdak oraz marszałek Józef Sebesta, wręczyli list gratulacyjny oraz upominki Radni Platformy Obywatelskiej gotowi do obrad. książkowe Piotrowi Krzysztofowi Kimli, wolontariuszowi z Nysy, finaliście ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu wspaniałych. Inauguracje roku na opolskich uczelniach Politechnika Opolska najstarsza opolska uczelnia techniczna zainaugurowała rok akademicki 2011/2012 jubileuszowo. Początki szkoły to powołana w 1966 roku - a więc przed 45 laty Wyższa Szkoła Inżynierska. Do tej pory mury uczelni opuściło 35 tys. absolwentów. Ostatnie lata, to okres największych uczelnianych inwestycji kampus przy ulicy Prószkowskiej, zaplecze dydaktyczne obok rektoratu oraz ambitne zamierzenia związane z budową krytej pływalni i budynku o nazwie Newton, który pomieści m. in. centrum informatyczne i bibliotekę. Aktualnie na PO kształci się 12 tysięcy studentów na 24 kierunkach. Osiemnasty rok działalności rozpoczął też Uniwersytet Opolski. Inauguracja roku akademickiego odbyła się w nowo wybudowanym Centrum Kultury Studenckiej. Naukę na uczelni rozpoczęło 5,5 tysiąca studentów pierwszych lat. W sumie zaś przeszło 17 tysięcy. Marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, gratulując opolskim uczelniom dokonań inwestycyjnych i życząc osiągnięć studentom oraz kadrze naukowej, zauważył m. in. iż:- Ranga uczelni nie zależy wyłącznie od kolejnych wyremontowanych budynków, nowych laboratoriów i sal wykładowych ważne jest przede wszystkim ich efektywne wykorzystanie dla nowoczesnych, innowacyjnych badań podstawowych i stosowanych, tak potrzebnych gospodarce. To powinien być dziś jeden z głównych kierunków rozwoju, oczekiwany także przez samorząd województwa i potrzeby nowoczesnej gospodarki. MS 5

6 10 lat dobrego partnerstwa 5 października 2001 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podpisano umowę o współpracy partnerskiej województwa opolskiego z Obwodem Iwano-Frankiwskim na Ukrainie. 5 października 2011 roku obchodzono 10 rocznicę tego wydarzenia w Opolu gościła delegacja władz obwodu, z przewodniczącym Rady Obwodowej Oleksandrem Syczem. Podczas uroczystego spotkania podkreślano, że u podstaw tak dobrych kontaktów międzyregionalnych leżą kontakty osobiste wiążą nas wspólne losy historyczne, wielu mieszkańców obydwu regionów ma wspólne korzenie, a dziś także ich losy wiążą się ze sobą. Dlatego też partnerstwo z obwodem Iwano-Frankiwskim to jedno z najdynamiczniej rozwijających się partnerstw naszego regionu. Rozwija się wymiana gospodarcza, która rozpoczęła się od wyjazdów studyjnych, a dziś współpracują ze sobą firmy. Zrealizowano wiele wspólnych projektów dla dzieci i młodzieży, wśród nich seminaria, szkoły letnie oraz kolonie i obozy. Współpracują lekarze przede wszystkim kardiolodzy. Porozumienie o współpracy podpisały regionalne biblioteki, rozpoczęły się kontakty uczelni, partnerów w obwodzie Iwano-Frankiwskim ma wiele opolskich gmin i powiatów, wśród nich np. miasto Opole, Strzelce Opolskie, Prudnik czy Namysłów, powiaty głubczycki, oleski, krapkowicki, brzeski i opolski. - Przed nami kolejne wspólne inicjatywy mówił marszałek Józef Sebesta. - Będziemy dzielić się z naszymi partnerami swoim doświadczeniem z okresu naszych starań o członkostwo w Unii Europejskiej, bo wiemy, jak nieoceniona może być pomoc partnerów, którzy te doświadczenia mają już za sobą. Polska i nasz region życzą Ukrainie szybkiej akcesji do Unii Europejskiej będziemy Was w tym wspierać zapewniał marszałek. Pamiątkowe zdjęcie wykonane w czasie pobytu ukraińskich gości. Delegacja ukraińska w czasie rozmów w UMWO. Przewodniczący Oleksandr Sycz z radością przyjmował te deklaracje, bo jak mówił dziś priorytetem Ukrainy jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE. Chcemy rozwijać ustrój samorządowy i instytucje, które nam pomogą w przygotowaniach do naszego wejścia do wspólnej Europy. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie na tej drodze mówił. Wieczorem odbył się uroczysty rocznicowy koncert, który przyciągnął do Teatru im. Jana Kochanowskiego wielu Opolan. Wśród wykonawców byli wspaniali artyści ukraińscy m.in. sopranistka, solistka Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu Lyubov Kachala, oklaskiwany już kilka lat temu w Opolu duet akordeonowy Concertino, znana w wielu krajach i koncertująca już od 25 lat orkiestra smyczkowa Harmonia Nobile z Filharmonii Iwano-Frankiwskiej oraz Huculoczky Karpat - jeden z popularniejszych ukraińskich zespołów wokalnych, który ma repertuarze wiele pieśni ludowych. Wystąpił także znany doskonale opolanom Zespół Pieśni i Tańca Opole. Koncert został przyjęty przez widzów z wielkim aplauzem. VR 6

7 Miasteczko opolskie w Brukseli podczas prezentacji regionu, a po jej zakończeniu zostały rozdane przechodniom. Stoisko Urzędu Marszałkowskiego odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki, który pogratulował organizatorom pomysłu, wyrażając nadzieję na sukces promocyjny. Gościem miasteczka był także europoseł Jacek Saryusz Wolski. Wostatniej dekadzie września województwo opolskie zaprezentowało się w Brukseli. To niecodzienne wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola i europoseł Danutę Jazłowiecką. Natomiast patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie dwudniowego pobytu odbył się m.in. wernisaż prac Bolesława Polnara pod nazwą Takie inne, degustacja smaków opolskiej kuchni, recital znanej opolanki Anny Panas, która wystąpiła wraz z Trio Andrzeja Jagodzińskiego, w sali Yehudi Menuhina w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Następnego dnia miała tam też miejsce prezentacja opolskiej gospodarki, adresowana do przedstawicieli świata biznesu. Przed głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego zostało zbudowane Miasteczko Opolskie, w którym można było zasięgnąć informacji na temat oferty turystycznej, kulturalnej i gospodarczej regionu, spróbować specjałów śląskiej kuchni oraz wyrobów cukierniczych opolskich firm, obejrzeć film promujący województwo opolskie oraz jego stolicę Goście odwiedzający miasteczko mogli zaopatrzyć się w materiały informacyjne przygotowane przez nasze gminy i powiaty. Mieszkańców Brukseli, a także licznych turystów zgromadzonych na placu przed parlamentem, do wspólnego świętowania zachęcały dźwięki zespołu Musica Vena oraz Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, a także opolskie mażoretki. Wszystkie przedsięwzięcia wpisywały się w główne założenia strategii marketingowej regionu Opolskie kwitnące. Bowiem hasłem przewodnim Dni Opolskich było: Opole and friends Opolskie kwitnące w Brukseli. W ukwiecenie miasteczka włączyły się dzieci z opolskich szkół, które wykonały sztuczne kwiaty z bibuły i papieru. Kwiaty stanowiły dekorację Producenci rolni w Saksonii WSaksonii przebywała grupa producentów rolnych z województwa opolskiego. Zapoznawała się z funkcjonowaniem niemieckich spółdzielczych gospodarstw rolnych. Wyjazd zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i był on częścią programu Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego. Delegacji, w której wzięło udział około 30 osób przewodniczył członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, a jej uczestnikami byli przedstawiciele grup producentów rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, towarowych producentów rolnych oraz instytucji i związków z obszarów rolnictwa. Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie współpracy z niemieckimi gospodarstwami rolnymi prowadzonymi w formie spółdzielni, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Centralnego Niemieckiego Związku Spółdzielczego oraz możliwościami finansowania działalności rolniczej na terenie Saksonii. W trakcie podróży uczestnicy zwiedzili przedsiębiorstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz sadownictwie. W ramach wyjazdu zorganizowano panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano o różnicach w funkcjonowaniu spółdzielczych przedsiębiorstw rolnych w obu regionach, mówiono także o możliwościach finansowania działalności rolniczej przez Niemiecki Bank Spółdzielczy. Opolskie kwitnące miasteczko w Brukseli. 7

8 Liczą na owocną współpracę WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się druga Polsko-Niemiecka Ponadbranżowa Giełda Kooperacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z Nadrenii-Palatynatu oraz opolscy przedsiębiorcy i samorządowcy zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych. Witając niemieckich gości marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, przypomniał, iż przyjazd misji gospodarczej zapowiedział w czasie niedawnego pobytu na Opolszczyźnie prezydent Nadrenii-Palatynatu, Joachim Mertes. Marszałek wysoko ocenił naszą współpracę z niemieckim landem. Poinformował, iż w województwie opolskim na prawie 100 tys. zarejestrowanych firm, 98 proc. stanowią te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 37 proc. funduszy będących w dyspozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przeznaczonych zostało na ich wsparcie. Wśród 1500 firm z kapitałem zagranicznym przedsiębiorstwa niemieckie stanowią większość. Ich udział wynosi 47,9 proc. że w obu naszych regionach struktura firm jest podobna w Nadrenii-Palatynacie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,7 proc. ogółu funkcjonujących. Poza tym jak informował różnorodność wielu branż sprawiła, że rynek pracy stał się odporny na turbulencje w gospodarce. Kiedy niedawno wielcy niemieccy pracodawcy zlikwidowali 50 tysięcy miejsc pracy, bezrobocie nie wzrosło ani o jeden procent (wynosi w Nadrenii 5 proc.), bo w tym samym czasie powstało wiele nowych zakładów. Harald Augter pochwalił jakość naszej autostrady A-4, mówiąc, iż podróż z Wrocławia do Opola była przyjemnością, bo samochód ani razu nie wpadł do dziury, czego nie można powiedzieć o przejeździe autostradą z Moguncji do Frankfurtu. W jednym stwierdził żartobliwie nigdy nas nie przegonicie: w jakości produkowanego wina. To nasz produkt wyjątkowy. Po części oficjalnej w holu na Ostrówku odbyły się rozmowy bezpośrednie opolskich i niemieckich przedsiębiorców. Wśród nich Bogdan Tomaszek, reprezentujący Opolski Park Naukowo-Techniczny, skupiający kilkaset firm, chciał dowiedzieć się co strona niemiecka ma do zaoferowania i znaleźć opolskiego partnera do współpracy. Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic, zamierzał zaoferować dobrą lokalizację i przygotowany pod inwestycje teren. Mamy potencjał, próbujemy nawiązywać kontakty z branżą metalową. Czy będą to owocne kontakty? Jestem dobrej myśli stwierdzał. MS Są pieniądze na przebudowę mostu 8 Na Ostrówku można było prowadzić bezpośrednie rozmowy handlowe z partnerami niemieckimi. - Obecność pana marszałka na naszej giełdzie najlepiej świadczy o tym, jaką wagę przywiązuje pan do naszych kontaktów mówił Jörg Rathmann, szef Centrum Europy Środkowo- Wschodniej Nadrenii Palatynatu, zaś Ludwik Adame Haass w imieniu niemieckich przedsiębiorców przekazał marszałkowi upominek w postaci akwareli przedstawiającej spotkanie żołnierzy polskich i napoleońskich na dziedzińcu przez zamkiem w Hanbach. Marszałek zrewanżował się akwarelą przedstawiającą widok Nysy i zapraszał do zwiedzenia tego ciekawego miasta i poznania jego historii. Dr Harald Augter, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rheinhessen, zaprosił marszałka Sebestę do posadzenia winorośli w specjalnej senackiej winnicy, gdzie sadzą rośliny najbardziej utytułowane osoby. Prezes Augter zauważył, WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została preumowa na przebudowę mostu Cisek-Bierawa w ciągu drogi W imieniu samorządu województwa dokument podpisał marszałek Józef Sebesta oraz wicemarszałek Tomasz Kostuś, zaś w imieniu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego starosta Artur Widłak. Szansa na przebudowę mostu pojawiła się po ostatniej powodzi, kiedy gmina Cisek znalazła się wśród czternastu gmin w kraju, najbardziej dotkniętych skutkami powodzi. Inwestycja, której wartość określana jest na ponad 33,6 mln złotych, jest ważna zarówno dla mieszkańców powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i raciborskiego, jak i dla gospodarki regionu. Tymczasem obecnie obiekt jest tak zdewastowany, że odbywa się po nim tylko ruch aut osobowych oraz pieszy (ograniczona nośność do 2,5 tony). Rolnicy, którzy mają uprawy po obu stronach Odry korzystają z objazdów. Powiat otrzyma ponad 30 mln złotych dofinansowania, z tego 26 mln złotych będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 4,6 mln zł z budżetu państwa. Natomiast wkład starostwa wyniesie tys. złotych - zamiast przewidzianych pierwotnie tys. złotych. Powiat kędzierzyńsko-kozielski zyskał bowiem na zwyżce

9 kursu około 1,5 mln złotych. Most zgodnie z umową ma być gotowy do końca 2014 roku. Póki co starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie jego dokumentacji. Oferty złożyło pięć firm. (MS) Natomiast największą kwotę dotacji w roku ubiegłym otrzymał samorząd województwa opolskiego na budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork (2,3 mln złotych, w tym roku dofinansowanie zwiększono do 4,5 mln złotych). MS Miliardowa złotówka na zbiornik Kluczbork Noblista w Opolu We wrześniu tego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wypłacił symboliczną miliardową złotówkę. Przypadła ona samorządowi województwa opolskiego i została przeznaczona na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Fakt ten stał się pretekstem do dokonania bilansu działalności WFOSiGW, który działa na Opolszczyźnie od 1993 roku. Prezes, Zbigniew Figas, wyliczał obrazowo, iż za miliard złotych dotacji i pożyczek, które udzielono w tym czasie różnego rodzaju beneficjentom, można byłoby wybudować 1500 km kanalizacji. W ostatnich latach najwięcej zadań finansowano z zakresu ochrony wód oraz ochrony atmosfery. W ubiegłym roku Fundusz zawarł 229 umów na przeszło 140 mln złotych. Wiele z nich ma charakter długoletni jedna zakończy się dopiero w 2026 roku. Największą, bo osiemnastomilionową pożyczkę otrzymały w 2010 roku głuchołaskie Wodociągi na wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę wodociągu w Jarnołtówku i Pokrzywnej. Jeden z najlepszych na świecie ekspertów od zanikania ozonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1995 roku, prof. Paul Crutzen był gościem władz województwa opolskiego. Noblista, który w Opolu przebywał na zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego, spotkał się w urzędzie marszałkowskim z wicemarszałkiem województwa Tomaszem Kostusiem. Podczas rozmowy interesował się, czy w regionie prowadzone są badania zanieczyszczeń powietrza, jakie są wyniki tych badań, czy bada się obecność ozonu w powietrzu nad regionem. Profesor Crutzen zainteresował się też odkryciami paleontologicznymi w Krasiejowie i wyraził chęć odwiedzenia miejsca wykopalisk marszałek Kostuś zapraszał go już teraz do złożenia w naszym regionie kolejnej wizyty. Profesor Paul Crutzen - holenderski chemik atmosfery i meteorolog, urodził się w 1933 roku w Amsterdamie, w połowie lat 60-tych rozpoczął badania nad ozonem atmosferycznym, był współautorem pracy o teorii zimy nuklearnej, czyli zmianach klimatu wywołanych wojną atomową. Jest autorem nowatorskiej metody walki z globalnym ociepleniem, polegającej na rozproszeniu w stratosferze siarki. VR Profesor Crutzen na spotkaniu z wicemarszałkiem Tomaszem Kostusiem (w środku tłumacz Grzegorz Sawicki). 9

10 Maciejów: pałac, Klasycystyczny pałac w Maciejowie (gm. Kluczbork) powstał pomiędzy 1790 a 1800 rokiem. Do zakończenia drugiej wojny światowej miał kilku właścicieli (głównie reprezentujących rody niemieckie). Po 1945 roku został upaństwowiony i oddany w zarząd miejscowemu PGR-owi. W 1982 roku obiekt nabyli państwo Grotowscy i pięknie go odremontowali. Dzięki nim można podziwiać nie tylko bryłę pałacu i przylegający doń park z dwustuletnimi grabami, ale i pałacowe wnętrze z zespołem malowideł ściennych, windą (niegdyś bardzo nowoczesną), która dostarczała posiłki z położonej w suterynie kuchni, kryształowe żyrandole w sali balowej, kominki, kolekcję szachów. Pałac zaprojektował Carl Gotthard Langhans, twórca berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Jego powierzchnia to około 1500 metrów kwadratowych. Fot. Maria Szylska

11 który trzeba zobaczyć

12 Jaka trajektoria rozwoju WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego po raz kolejny - w gronie przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządu - dyskutowano na temat diagnozy społeczno-gospodarczej województwa. - Prace nad tym dokumentem poprzedzają wypracowanie strategii rozwoju województwa, która powinna wskazać podstawowe wyzwania rozwojowe. Ale nim do tego dojdzie powinniśmy określić istniejące warunki otoczenia, nasze atuty i słabe strony mówił marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, Krzysztof Kiełbasa oraz Iwona Mąkolska- Frankowska, kierownik Referatu Badań i Analiz Strategicznych tegoż departamentu, charakteryzując województwo, uwzględnili w diagnozie uwagi zgłaszane w trakcie poprzednich spotkań zespołu. Wśród zaprezentowanej problematyki znalazły się odniesienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich i ich wpływem na rozwój regionu, a także zagadnienia dotyczące kryzysu gospodarczego i jego oddziaływania na gospodarkę województwa. Po stronie plusów autorzy odnotowali m. in. otwartość na inwestora, wysoką produktywność opolskiego rolnictwa, istotne znaczenie sektora przemysłowego w rozwoju gospodarki (zróżnicowany przemysł), wysokie warunki życia w regionie i kulturę pracy. Po stronie minusów znalazły się: depopulacja i związany z nią kryzys solidarności międzypokoleniowej, niska innowacyjność, małe oddziaływanie Opola jako ośrodka metropolitalnego, praca nieodpowiadająca aspiracjom zawodowym, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. Krzysztof Kiełbasa gros uwagi poświęcił kwestiom depopulacji, gdyż jej charakter w regionie ma o wiele poważniejszy wymiar niż w kraju. Z jednej strony mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, z drugiej region opolski traci mieszkańców, zarówno na skutek migracji (największych w Polsce) zagranicznych, jak i krajowych. Autorzy raportu zadali szereg pytań o powody małej dzietności Opolan. Wiele przyczyn ma charakter ogólnopolski, ale niektóre wynikają z opolskiej specyfiki. Jak np. to, iż część małżeństw w okresie tzw. rozrodczości jest rozdzielonych i przebywa za granicą. Problemem jest też tzw. dualizacja rynku pracy. Poszukiwani są pracownicy mający określony fach w ręku, tymczasem uczelnie produkują humanistów i specjalistów od zarządzania. Szkoły zawodowe ukończyło w ostatnim roku 2,7 tys. osób, technika 3,2 tys. osób, uczelnie 11 tysięcy osób. Co roku na Opolszczyźnie studiuje 40 tys. osób, ale tylko co 8-10 absolwent znajduje pracę odpowiadającą swoim kwalifikacjom rodzi to określone frustracje, bo zwiększa się liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem, a ci, którzy znajdują zatrudnienie, podejmują je zwykle poniżej posiadanych kwalifikacji i ambicji. Profesor Krystian Heffner z Katedry Polityki Regionalnej Politechniki Opolskiej, opiekun naukowy opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej, uważał, że jest ona dla regionu trajektorią rozwoju. Im dokładniej tę trajektorię określimy, tym lepiej będziemy się rozwijać mówił. Profesor określił trzy priorytety rozwoju: wiedza i innowacje, gospodarka oszczędzająca zasoby, zatrudnienie, które przynosi korzystne efekty. W trakcie dyskusji prorektor PO, Anna Król, postulowała, by w diagnozie znalazł się większy zapis mówiący o potencjale akademickim regionu opolskiego. Janusz Granat, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, pytał o przyczyny tak słabego wykorzystania przez inwestorów specjalnych stref ekonomicznych.marszałek Józef Sebesta zaproponował, by po uwzględnieniu części postulatów zgłoszonych do diagnozy społecznej, zamknąć prace nad tym dokumentem i przystąpić do prac zespołowych nad budową strategii województwa. Maria Szylska Diagnoza społeczno-gospodarcza regionu jest prawie gotowa. 12

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Finał tegorocznych ŚDI zorganizowano na poznańskim hipodromie, inaugurując jednocześnie przedsięwzięcie Wola. Innowacje i Kreacje.

Finał tegorocznych ŚDI zorganizowano na poznańskim hipodromie, inaugurując jednocześnie przedsięwzięcie Wola. Innowacje i Kreacje. czerwiec 2011 nr 6 (121) rok XI ISSN 1642-0918 Przełamywać bariery Piąta edycja Światowych Dni Innowacji skupiła się wokół dyskusji o społecznych uwarunkowaniach stymulujących lub hamujących regionalny

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland

Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113] Perły Biznesu 2010: Jolanta Drąszkowska Cargotec Poland 1 2 W numerze s. 4 s. 6 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 28 s. 29 Marzec - Kwiecień 2011 nr 3-4 [112-113]

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo