Nr 10 (86) październik 2011 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN

2 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak -Branicka. tel Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Wybory za nami 9 października odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Po raz kolejny wygrała je Platforma Obywatelska. Dokonał się podobnie jak rok wcześniej, gdy wybieraliśmy radnych wojewódzkich - bezprecedensowy akt. Bo przecież w ostatniej, dwudziestoletniej, historii naszego kraju nie zdarzyło się jeszcze tak, by jedna partia czy ugrupowanie sprawowało władzę dłużej niż jedną kadencję. Wygrana Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie szczególnie wyraźna, bo poparcia udzieliło jej 44 procent głosujących to wyraz zaufania wyborców, ale jednocześnie duże zobowiązanie do solidnej pracy, potrzeby wywiązania się z danych obietnic i zobowiązań. Dla Opolszczyzny rząd utworzony przez tę samą partię, a prawdopodobnie i koalicję (gdy piszę te słowa trwają rozmowy na temat przyszłego kształtu nowego rządu), to gwarancja, że zrealizowane zostaną wszystkie ważne dla regionu zadania i inwestycje. Jesteśmy wszak tuż przed rozpoczęciem modernizacji tamy nyskiej i regulacji Nysy Kłodzkiej na wysokości Lewina Brzeskiego. Zadanie ma kosztować niebagatelne pół miliarda złotych. W kolejce są budowy obwodnic Nysy i Niemodlina. Prace projektowe przy tych inwestycjach są mocno zaawansowane, a na usprawnienie komunikacji na tych węzłach drogowych czekają nie tylko mieszkańcy obu miast. Realizowany jest duży projekt związany z gospodarką wodną w zlewni Małej Panwi. Skanalizowanie gmin leżących w jej dorzeczu znacząco wpłynie na jakość wód jezior turawskich. Część wymienionych zadań finansowana jest z europejskich programów operacyjnych, ale część z budżetu państwa. Dotąd współpraca samorządu województwa w jego składzie w wyniku wyborów parlamentarnych nie zajdą żadne zmiany z rządem premiera Donalda Tuska układała się doskonale. W kluczowych dla Opolszczyzny sprawach mogliśmy liczyć na zrozumienie i pomoc resortowych ministrów. Wierzę, że tak będzie nadal. Liczę też, że opolska reprezentacja parlamentarna, będzie niezależnie od opcji politycznych, na co dzień utrzymywać kontakty z samorządem województwa i zabiegać na szczeblu centralnym o rozwiązanie spraw ważnych dla naszego regionu. Ze swej strony deklaruję pełną pomoc i otwartość. I na koniec o frekwencji: wyniosła ona na Opolszczyźnie 38,97 procent i była najniższa w kraju. To smutny fakt. Przez dziesiątki lat walczyliśmy o demokrację, o prawo wyboru. A gdy je mamy, nie chcemy z niego korzystać. Trzeba zrobić wszystko, aby w przyszłości frekwencja była większa. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Nasza parlamentarna reprezentacja Opolscy wyborcy wybrali 9 października dwunastu posłów i trzech senatorów. Sześć mandatów do Sejmu RP uzyskała Platforma Obywatelska, na którą głosowało 44 proc. wyborców. Trzy mandaty uzyskali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Na tę partię głos oddało 20,6 proc. głosujących. Po jednym mandacie wywalczyła Mniejszość Niemiecka (8,8 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (7,7 proc.) oraz Ruch Palikota (9,7 proc.). Mandaty zdobyli: (PO) Leszek Korzeniowski ( głosy), Tadeusz Jarmuziewicz (14.022), Janina Okrągły (11.418), Brygida Kolenda-Łabuś (10.411), Andrzej Buła (9.167), Rajmund Miller (8.901). PiS: Sławomir Kłosowski (14.165), Jerzy Żyżyński (9.872), Patryk Jaki (8.911). Ruch Palikota: Adam Kępiński (11.175), SLD: Tomasz Garbowski (6.828), MN: Ryszard Galla (11.794). Trzy mandaty senatorskie wywalczyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Ryszard Knosala (44.124), Piotr Wach (35.934), Aleksander Świeykowski (29.098). Frekwencja wyborcza wyniosła w województwie opolskim 38,97 procent. 3

4 Pomoc dla Lewina i dla Lubszy 4 Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o pomocy finansowej dla dwóch gmin Lewin Brzeski oraz Lubsza, które w wyniku wrześniowego gradobicia najbardziej ucierpiały. Udzielając pomocy sejmik kierował się zasadą, iż dotacja ta wyniesie 20 proc. strat oszacowanych przez rzeczoznawców i ma pomóc w remontach domów mieszkalnych. I tak gmina Lewin Brzeski, która oszacowała swoje szkody na zł, otrzymała wparcie finansowe na poziomie złote (dla 9 najbardziej poszkodowanych gospodarstw) oraz dodatkową kwotę w wysokości złotych na remont dachu 700-letniego kościoła św. Antoniego w Strzelnikach, gdzie na ścianach zachowały się zabytkowe polichromie. W sumie pomoc dla Lewina wyniosła więc złote. Gmina Lubsza, w której straty rzeczoznawcy oszacowali na tys. złotych, otrzymała pomoc finansową w wysokości 492 tys. złotych. Radni przyjęli informację o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półrocze tego roku. Dochody wyniosły 201,4 mln złotych, co stanowiło 38,2 proc. zakładanego planu, ale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 55,4 mln złotych (tj. 137 proc.). Natomiast wydatki wyniosły 209 (36,9 proc.) zakładanego planu, ale w stosunku do ubiegłorocznych wzrosły o 123 proc. Radni opozycji skrytykowali niskie ich zdaniem wykonanie budżetu oraz wysokie tempo wydatków bieżących. Odpowiadając na te zarzuty marszałek Józef Sebesta, zwrócił uwagę, iż zaawansowanie wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku jest znacząco wyższe niż w analogicznych okresach poprzednich lat (2009, 2010) tak więc wychodząc z tego poziomu zrealizowanych wydatków majątkowych, można przewidzieć dobre wykonanie budżetu na koniec roku Lewica w dobrych humorach. Od lewej: radny Andrzej Namysło i Kryspin Nowak. Piotr Kimla odbiera list gratulacyjny i upominek od przewodniczącego. Bogusława Wierdaka i marszałka Józefa Sebesty. Odnosząc się do wydatków bieżących (płace, koszty funkcjonowania urzędu), marszałek zwrócił uwagę, iż poprzednia koalicja rządząca też realizowała precyzyjnie wydatki bieżące, bo zawierają one koszty stałe i łatwo je w budżecie z wyprzedzeniem oszacować. Pytany o wpływy z podatku CIT, skarbnik województwa, Tadeusz Troszyński, informował, iż były one niezłe w pierwszym półroczu i mniejsze od przewidywanych w lipcu i sierpniu, ale wrzesień jest już wyraźnie lepszy i przewiduje zamknięcie roku na planowanym poziomie. Kwestia związana z sytuacją ekonomicznofinansową wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia w pierwszym półroczu tego roku (większość z nich odnotowała stratę z powodu niezapłaconych nadwykonań oraz zbyt niskich kontraktów na udzielenie świadczeń zdrowotnych), stała się kanwą do kolejnej dyskusji na temat Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Radny Andrzej Józef Śliwa zwracał uwagę, iż szpitale, które odnotowują straty nie mogą jednocześnie podnosić wynagrodzeń swojego personelu. Żaden zakład działający na wolnym rynku nie pozwoliłby sobie na taką praktykę. Radny Jerzy Czerwiński pytał o koncepcję zagospodarowania pałacu po jego modernizacji i sposób zarządzania obiektem. Odpowiadając, marszałek Sebesta, mówił, iż koncepcja wykorzystania pałacu po remoncie jest opracowana, zarządzać nim będzie spółka, która zostanie wyłoniona w drodze

5 konkursu. podkreślił, że pałac będzie własnością samorządu województwa, co jest wymogiem uzyskania funduszy europejskich na jego modernizację - przez 5 lat od zakończenia inwestycji. Takie praktyki sprawdziły się w przypadku innych tego typu obiektów będących własnością samorządu województwa. Zakład Techniczno-Budowlany Polbau z Opola wygrał przetarg na wybudowanie pawilonu szpitalnego w Mosznej poinformował marszałek. Warunkiem ubiegania się o realizację inwestycji było m. in. wpłacenie wadium w wysokości pół miliona złotych. Złożono pięć ofert, których kosztorysy opiewały na kwoty od 18,7 do 26,9 mln złotych. Oferta najtańsza została odrzucona z przyczyn formalnych, ponieważ firma nie wpłaciła wymaganego wadium. Druga pod względem wysokości kwoty oferta Polbau opiewała na 20,5 mln złotych. Karina Bedrunka, po dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, złożyła informację o efektach działań naprawczych związanych z wykorzystaniem funduszy PROW. Do końca sierpnia tego roku podpisano 482 umowy na kwotę 185,3 mln złotych. Stanowi to 53,3 proc. alokacji. Wypłacono natomiast 35,6 mln złotych czyli 10,1 proc. alokacji. Do końca tego roku wypłaty wyniosą łącznie ok. 60 mln złotych. Karina Bedrunka mówiła, iż zarówno zmiany organizacyjne wewnątrz departamentu, jak i częstsze i bardziej bezpośrednie kontakty z beneficjentami, przynoszą efekty. Sejmik i Komisja Rolnictwa Sejmiku Województwa pozytywnie ocenili jakość zachodzących zmian. Radni zapoznali się z wdrażanym w województwie opolskim projektem Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości, który ma prekursorski charakter, bierze w nim udział 111 placówek oświatowych z regionu, ponad 38 tysięcy uczniów i 4,5 tysiąca nauczycieli. Projekt jak wyjaśniał Lesław Tomczak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, pozwala m. in. na dostęp do bogatych materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, ułatwia konsultacje zawodowe i kontakt z rodzicami, pozwala na szybkie przygotowanie zadań i testów. W trakcie sesji radni zapoznali się także z sytuacją na rynku pracy województwa opolskiego oraz stanem ochrony środowiska w 2010 roku. Radny, Andrzej Namysło, pytał m. in. czy działania naprawcze skutkują już poprawą stanu wód jezior turawskich. Krzysztof Gaworski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Opolu, mówił, iż stan wód w jeziorach nieznacznie się poprawił, głównie na skutek zamknięcia papierni w Kaletach i cynkowni w Krupskim Młynie, które do niedawna najbardziej zatruwały wody Małej Panwi zasilającej zbiornik. Stan wód tej rzeki poprawiła również funkcjonująca już w niektórych gminach kanalizacja sanitarna. Zmorą wód Jeziora Turawskiego były jak mówił inspektor Gaworski osady denne. Tym zaś pomogła ubiegłoroczna powódź. Przy okazji dużych zrzutów wody, jej zawirowania były na tyle znaczące, że zabrały ze sobą osady. Regeneracja wód następuje o wiele wolniej niż ich zatruwanie, dlatego bez pomocy człowieka się nie obędzie powiedział Krzysztof Gaworski. Przewodniczący sejmiku, Bogusław Wierdak oraz marszałek Józef Sebesta, wręczyli list gratulacyjny oraz upominki Radni Platformy Obywatelskiej gotowi do obrad. książkowe Piotrowi Krzysztofowi Kimli, wolontariuszowi z Nysy, finaliście ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu wspaniałych. Inauguracje roku na opolskich uczelniach Politechnika Opolska najstarsza opolska uczelnia techniczna zainaugurowała rok akademicki 2011/2012 jubileuszowo. Początki szkoły to powołana w 1966 roku - a więc przed 45 laty Wyższa Szkoła Inżynierska. Do tej pory mury uczelni opuściło 35 tys. absolwentów. Ostatnie lata, to okres największych uczelnianych inwestycji kampus przy ulicy Prószkowskiej, zaplecze dydaktyczne obok rektoratu oraz ambitne zamierzenia związane z budową krytej pływalni i budynku o nazwie Newton, który pomieści m. in. centrum informatyczne i bibliotekę. Aktualnie na PO kształci się 12 tysięcy studentów na 24 kierunkach. Osiemnasty rok działalności rozpoczął też Uniwersytet Opolski. Inauguracja roku akademickiego odbyła się w nowo wybudowanym Centrum Kultury Studenckiej. Naukę na uczelni rozpoczęło 5,5 tysiąca studentów pierwszych lat. W sumie zaś przeszło 17 tysięcy. Marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, gratulując opolskim uczelniom dokonań inwestycyjnych i życząc osiągnięć studentom oraz kadrze naukowej, zauważył m. in. iż:- Ranga uczelni nie zależy wyłącznie od kolejnych wyremontowanych budynków, nowych laboratoriów i sal wykładowych ważne jest przede wszystkim ich efektywne wykorzystanie dla nowoczesnych, innowacyjnych badań podstawowych i stosowanych, tak potrzebnych gospodarce. To powinien być dziś jeden z głównych kierunków rozwoju, oczekiwany także przez samorząd województwa i potrzeby nowoczesnej gospodarki. MS 5

6 10 lat dobrego partnerstwa 5 października 2001 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podpisano umowę o współpracy partnerskiej województwa opolskiego z Obwodem Iwano-Frankiwskim na Ukrainie. 5 października 2011 roku obchodzono 10 rocznicę tego wydarzenia w Opolu gościła delegacja władz obwodu, z przewodniczącym Rady Obwodowej Oleksandrem Syczem. Podczas uroczystego spotkania podkreślano, że u podstaw tak dobrych kontaktów międzyregionalnych leżą kontakty osobiste wiążą nas wspólne losy historyczne, wielu mieszkańców obydwu regionów ma wspólne korzenie, a dziś także ich losy wiążą się ze sobą. Dlatego też partnerstwo z obwodem Iwano-Frankiwskim to jedno z najdynamiczniej rozwijających się partnerstw naszego regionu. Rozwija się wymiana gospodarcza, która rozpoczęła się od wyjazdów studyjnych, a dziś współpracują ze sobą firmy. Zrealizowano wiele wspólnych projektów dla dzieci i młodzieży, wśród nich seminaria, szkoły letnie oraz kolonie i obozy. Współpracują lekarze przede wszystkim kardiolodzy. Porozumienie o współpracy podpisały regionalne biblioteki, rozpoczęły się kontakty uczelni, partnerów w obwodzie Iwano-Frankiwskim ma wiele opolskich gmin i powiatów, wśród nich np. miasto Opole, Strzelce Opolskie, Prudnik czy Namysłów, powiaty głubczycki, oleski, krapkowicki, brzeski i opolski. - Przed nami kolejne wspólne inicjatywy mówił marszałek Józef Sebesta. - Będziemy dzielić się z naszymi partnerami swoim doświadczeniem z okresu naszych starań o członkostwo w Unii Europejskiej, bo wiemy, jak nieoceniona może być pomoc partnerów, którzy te doświadczenia mają już za sobą. Polska i nasz region życzą Ukrainie szybkiej akcesji do Unii Europejskiej będziemy Was w tym wspierać zapewniał marszałek. Pamiątkowe zdjęcie wykonane w czasie pobytu ukraińskich gości. Delegacja ukraińska w czasie rozmów w UMWO. Przewodniczący Oleksandr Sycz z radością przyjmował te deklaracje, bo jak mówił dziś priorytetem Ukrainy jest podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE. Chcemy rozwijać ustrój samorządowy i instytucje, które nam pomogą w przygotowaniach do naszego wejścia do wspólnej Europy. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie na tej drodze mówił. Wieczorem odbył się uroczysty rocznicowy koncert, który przyciągnął do Teatru im. Jana Kochanowskiego wielu Opolan. Wśród wykonawców byli wspaniali artyści ukraińscy m.in. sopranistka, solistka Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu Lyubov Kachala, oklaskiwany już kilka lat temu w Opolu duet akordeonowy Concertino, znana w wielu krajach i koncertująca już od 25 lat orkiestra smyczkowa Harmonia Nobile z Filharmonii Iwano-Frankiwskiej oraz Huculoczky Karpat - jeden z popularniejszych ukraińskich zespołów wokalnych, który ma repertuarze wiele pieśni ludowych. Wystąpił także znany doskonale opolanom Zespół Pieśni i Tańca Opole. Koncert został przyjęty przez widzów z wielkim aplauzem. VR 6

7 Miasteczko opolskie w Brukseli podczas prezentacji regionu, a po jej zakończeniu zostały rozdane przechodniom. Stoisko Urzędu Marszałkowskiego odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki, który pogratulował organizatorom pomysłu, wyrażając nadzieję na sukces promocyjny. Gościem miasteczka był także europoseł Jacek Saryusz Wolski. Wostatniej dekadzie września województwo opolskie zaprezentowało się w Brukseli. To niecodzienne wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola i europoseł Danutę Jazłowiecką. Natomiast patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie dwudniowego pobytu odbył się m.in. wernisaż prac Bolesława Polnara pod nazwą Takie inne, degustacja smaków opolskiej kuchni, recital znanej opolanki Anny Panas, która wystąpiła wraz z Trio Andrzeja Jagodzińskiego, w sali Yehudi Menuhina w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Następnego dnia miała tam też miejsce prezentacja opolskiej gospodarki, adresowana do przedstawicieli świata biznesu. Przed głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego zostało zbudowane Miasteczko Opolskie, w którym można było zasięgnąć informacji na temat oferty turystycznej, kulturalnej i gospodarczej regionu, spróbować specjałów śląskiej kuchni oraz wyrobów cukierniczych opolskich firm, obejrzeć film promujący województwo opolskie oraz jego stolicę Goście odwiedzający miasteczko mogli zaopatrzyć się w materiały informacyjne przygotowane przez nasze gminy i powiaty. Mieszkańców Brukseli, a także licznych turystów zgromadzonych na placu przed parlamentem, do wspólnego świętowania zachęcały dźwięki zespołu Musica Vena oraz Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, a także opolskie mażoretki. Wszystkie przedsięwzięcia wpisywały się w główne założenia strategii marketingowej regionu Opolskie kwitnące. Bowiem hasłem przewodnim Dni Opolskich było: Opole and friends Opolskie kwitnące w Brukseli. W ukwiecenie miasteczka włączyły się dzieci z opolskich szkół, które wykonały sztuczne kwiaty z bibuły i papieru. Kwiaty stanowiły dekorację Producenci rolni w Saksonii WSaksonii przebywała grupa producentów rolnych z województwa opolskiego. Zapoznawała się z funkcjonowaniem niemieckich spółdzielczych gospodarstw rolnych. Wyjazd zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i był on częścią programu Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych województwa opolskiego. Delegacji, w której wzięło udział około 30 osób przewodniczył członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, a jej uczestnikami byli przedstawiciele grup producentów rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, towarowych producentów rolnych oraz instytucji i związków z obszarów rolnictwa. Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie współpracy z niemieckimi gospodarstwami rolnymi prowadzonymi w formie spółdzielni, zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Centralnego Niemieckiego Związku Spółdzielczego oraz możliwościami finansowania działalności rolniczej na terenie Saksonii. W trakcie podróży uczestnicy zwiedzili przedsiębiorstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz sadownictwie. W ramach wyjazdu zorganizowano panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano o różnicach w funkcjonowaniu spółdzielczych przedsiębiorstw rolnych w obu regionach, mówiono także o możliwościach finansowania działalności rolniczej przez Niemiecki Bank Spółdzielczy. Opolskie kwitnące miasteczko w Brukseli. 7

8 Liczą na owocną współpracę WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się druga Polsko-Niemiecka Ponadbranżowa Giełda Kooperacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z Nadrenii-Palatynatu oraz opolscy przedsiębiorcy i samorządowcy zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych. Witając niemieckich gości marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, przypomniał, iż przyjazd misji gospodarczej zapowiedział w czasie niedawnego pobytu na Opolszczyźnie prezydent Nadrenii-Palatynatu, Joachim Mertes. Marszałek wysoko ocenił naszą współpracę z niemieckim landem. Poinformował, iż w województwie opolskim na prawie 100 tys. zarejestrowanych firm, 98 proc. stanowią te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 37 proc. funduszy będących w dyspozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przeznaczonych zostało na ich wsparcie. Wśród 1500 firm z kapitałem zagranicznym przedsiębiorstwa niemieckie stanowią większość. Ich udział wynosi 47,9 proc. że w obu naszych regionach struktura firm jest podobna w Nadrenii-Palatynacie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,7 proc. ogółu funkcjonujących. Poza tym jak informował różnorodność wielu branż sprawiła, że rynek pracy stał się odporny na turbulencje w gospodarce. Kiedy niedawno wielcy niemieccy pracodawcy zlikwidowali 50 tysięcy miejsc pracy, bezrobocie nie wzrosło ani o jeden procent (wynosi w Nadrenii 5 proc.), bo w tym samym czasie powstało wiele nowych zakładów. Harald Augter pochwalił jakość naszej autostrady A-4, mówiąc, iż podróż z Wrocławia do Opola była przyjemnością, bo samochód ani razu nie wpadł do dziury, czego nie można powiedzieć o przejeździe autostradą z Moguncji do Frankfurtu. W jednym stwierdził żartobliwie nigdy nas nie przegonicie: w jakości produkowanego wina. To nasz produkt wyjątkowy. Po części oficjalnej w holu na Ostrówku odbyły się rozmowy bezpośrednie opolskich i niemieckich przedsiębiorców. Wśród nich Bogdan Tomaszek, reprezentujący Opolski Park Naukowo-Techniczny, skupiający kilkaset firm, chciał dowiedzieć się co strona niemiecka ma do zaoferowania i znaleźć opolskiego partnera do współpracy. Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic, zamierzał zaoferować dobrą lokalizację i przygotowany pod inwestycje teren. Mamy potencjał, próbujemy nawiązywać kontakty z branżą metalową. Czy będą to owocne kontakty? Jestem dobrej myśli stwierdzał. MS Są pieniądze na przebudowę mostu 8 Na Ostrówku można było prowadzić bezpośrednie rozmowy handlowe z partnerami niemieckimi. - Obecność pana marszałka na naszej giełdzie najlepiej świadczy o tym, jaką wagę przywiązuje pan do naszych kontaktów mówił Jörg Rathmann, szef Centrum Europy Środkowo- Wschodniej Nadrenii Palatynatu, zaś Ludwik Adame Haass w imieniu niemieckich przedsiębiorców przekazał marszałkowi upominek w postaci akwareli przedstawiającej spotkanie żołnierzy polskich i napoleońskich na dziedzińcu przez zamkiem w Hanbach. Marszałek zrewanżował się akwarelą przedstawiającą widok Nysy i zapraszał do zwiedzenia tego ciekawego miasta i poznania jego historii. Dr Harald Augter, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rheinhessen, zaprosił marszałka Sebestę do posadzenia winorośli w specjalnej senackiej winnicy, gdzie sadzą rośliny najbardziej utytułowane osoby. Prezes Augter zauważył, WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została preumowa na przebudowę mostu Cisek-Bierawa w ciągu drogi W imieniu samorządu województwa dokument podpisał marszałek Józef Sebesta oraz wicemarszałek Tomasz Kostuś, zaś w imieniu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego starosta Artur Widłak. Szansa na przebudowę mostu pojawiła się po ostatniej powodzi, kiedy gmina Cisek znalazła się wśród czternastu gmin w kraju, najbardziej dotkniętych skutkami powodzi. Inwestycja, której wartość określana jest na ponad 33,6 mln złotych, jest ważna zarówno dla mieszkańców powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i raciborskiego, jak i dla gospodarki regionu. Tymczasem obecnie obiekt jest tak zdewastowany, że odbywa się po nim tylko ruch aut osobowych oraz pieszy (ograniczona nośność do 2,5 tony). Rolnicy, którzy mają uprawy po obu stronach Odry korzystają z objazdów. Powiat otrzyma ponad 30 mln złotych dofinansowania, z tego 26 mln złotych będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 4,6 mln zł z budżetu państwa. Natomiast wkład starostwa wyniesie tys. złotych - zamiast przewidzianych pierwotnie tys. złotych. Powiat kędzierzyńsko-kozielski zyskał bowiem na zwyżce

9 kursu około 1,5 mln złotych. Most zgodnie z umową ma być gotowy do końca 2014 roku. Póki co starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie jego dokumentacji. Oferty złożyło pięć firm. (MS) Natomiast największą kwotę dotacji w roku ubiegłym otrzymał samorząd województwa opolskiego na budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork (2,3 mln złotych, w tym roku dofinansowanie zwiększono do 4,5 mln złotych). MS Miliardowa złotówka na zbiornik Kluczbork Noblista w Opolu We wrześniu tego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wypłacił symboliczną miliardową złotówkę. Przypadła ona samorządowi województwa opolskiego i została przeznaczona na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Fakt ten stał się pretekstem do dokonania bilansu działalności WFOSiGW, który działa na Opolszczyźnie od 1993 roku. Prezes, Zbigniew Figas, wyliczał obrazowo, iż za miliard złotych dotacji i pożyczek, które udzielono w tym czasie różnego rodzaju beneficjentom, można byłoby wybudować 1500 km kanalizacji. W ostatnich latach najwięcej zadań finansowano z zakresu ochrony wód oraz ochrony atmosfery. W ubiegłym roku Fundusz zawarł 229 umów na przeszło 140 mln złotych. Wiele z nich ma charakter długoletni jedna zakończy się dopiero w 2026 roku. Największą, bo osiemnastomilionową pożyczkę otrzymały w 2010 roku głuchołaskie Wodociągi na wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę wodociągu w Jarnołtówku i Pokrzywnej. Jeden z najlepszych na świecie ekspertów od zanikania ozonu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1995 roku, prof. Paul Crutzen był gościem władz województwa opolskiego. Noblista, który w Opolu przebywał na zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego, spotkał się w urzędzie marszałkowskim z wicemarszałkiem województwa Tomaszem Kostusiem. Podczas rozmowy interesował się, czy w regionie prowadzone są badania zanieczyszczeń powietrza, jakie są wyniki tych badań, czy bada się obecność ozonu w powietrzu nad regionem. Profesor Crutzen zainteresował się też odkryciami paleontologicznymi w Krasiejowie i wyraził chęć odwiedzenia miejsca wykopalisk marszałek Kostuś zapraszał go już teraz do złożenia w naszym regionie kolejnej wizyty. Profesor Paul Crutzen - holenderski chemik atmosfery i meteorolog, urodził się w 1933 roku w Amsterdamie, w połowie lat 60-tych rozpoczął badania nad ozonem atmosferycznym, był współautorem pracy o teorii zimy nuklearnej, czyli zmianach klimatu wywołanych wojną atomową. Jest autorem nowatorskiej metody walki z globalnym ociepleniem, polegającej na rozproszeniu w stratosferze siarki. VR Profesor Crutzen na spotkaniu z wicemarszałkiem Tomaszem Kostusiem (w środku tłumacz Grzegorz Sawicki). 9

10 Maciejów: pałac, Klasycystyczny pałac w Maciejowie (gm. Kluczbork) powstał pomiędzy 1790 a 1800 rokiem. Do zakończenia drugiej wojny światowej miał kilku właścicieli (głównie reprezentujących rody niemieckie). Po 1945 roku został upaństwowiony i oddany w zarząd miejscowemu PGR-owi. W 1982 roku obiekt nabyli państwo Grotowscy i pięknie go odremontowali. Dzięki nim można podziwiać nie tylko bryłę pałacu i przylegający doń park z dwustuletnimi grabami, ale i pałacowe wnętrze z zespołem malowideł ściennych, windą (niegdyś bardzo nowoczesną), która dostarczała posiłki z położonej w suterynie kuchni, kryształowe żyrandole w sali balowej, kominki, kolekcję szachów. Pałac zaprojektował Carl Gotthard Langhans, twórca berlińskiej Bramy Brandenburskiej. Jego powierzchnia to około 1500 metrów kwadratowych. Fot. Maria Szylska

11 który trzeba zobaczyć

12 Jaka trajektoria rozwoju WUrzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego po raz kolejny - w gronie przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządu - dyskutowano na temat diagnozy społeczno-gospodarczej województwa. - Prace nad tym dokumentem poprzedzają wypracowanie strategii rozwoju województwa, która powinna wskazać podstawowe wyzwania rozwojowe. Ale nim do tego dojdzie powinniśmy określić istniejące warunki otoczenia, nasze atuty i słabe strony mówił marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, Krzysztof Kiełbasa oraz Iwona Mąkolska- Frankowska, kierownik Referatu Badań i Analiz Strategicznych tegoż departamentu, charakteryzując województwo, uwzględnili w diagnozie uwagi zgłaszane w trakcie poprzednich spotkań zespołu. Wśród zaprezentowanej problematyki znalazły się odniesienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich i ich wpływem na rozwój regionu, a także zagadnienia dotyczące kryzysu gospodarczego i jego oddziaływania na gospodarkę województwa. Po stronie plusów autorzy odnotowali m. in. otwartość na inwestora, wysoką produktywność opolskiego rolnictwa, istotne znaczenie sektora przemysłowego w rozwoju gospodarki (zróżnicowany przemysł), wysokie warunki życia w regionie i kulturę pracy. Po stronie minusów znalazły się: depopulacja i związany z nią kryzys solidarności międzypokoleniowej, niska innowacyjność, małe oddziaływanie Opola jako ośrodka metropolitalnego, praca nieodpowiadająca aspiracjom zawodowym, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. Krzysztof Kiełbasa gros uwagi poświęcił kwestiom depopulacji, gdyż jej charakter w regionie ma o wiele poważniejszy wymiar niż w kraju. Z jednej strony mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, z drugiej region opolski traci mieszkańców, zarówno na skutek migracji (największych w Polsce) zagranicznych, jak i krajowych. Autorzy raportu zadali szereg pytań o powody małej dzietności Opolan. Wiele przyczyn ma charakter ogólnopolski, ale niektóre wynikają z opolskiej specyfiki. Jak np. to, iż część małżeństw w okresie tzw. rozrodczości jest rozdzielonych i przebywa za granicą. Problemem jest też tzw. dualizacja rynku pracy. Poszukiwani są pracownicy mający określony fach w ręku, tymczasem uczelnie produkują humanistów i specjalistów od zarządzania. Szkoły zawodowe ukończyło w ostatnim roku 2,7 tys. osób, technika 3,2 tys. osób, uczelnie 11 tysięcy osób. Co roku na Opolszczyźnie studiuje 40 tys. osób, ale tylko co 8-10 absolwent znajduje pracę odpowiadającą swoim kwalifikacjom rodzi to określone frustracje, bo zwiększa się liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem, a ci, którzy znajdują zatrudnienie, podejmują je zwykle poniżej posiadanych kwalifikacji i ambicji. Profesor Krystian Heffner z Katedry Polityki Regionalnej Politechniki Opolskiej, opiekun naukowy opracowanej diagnozy społeczno-gospodarczej, uważał, że jest ona dla regionu trajektorią rozwoju. Im dokładniej tę trajektorię określimy, tym lepiej będziemy się rozwijać mówił. Profesor określił trzy priorytety rozwoju: wiedza i innowacje, gospodarka oszczędzająca zasoby, zatrudnienie, które przynosi korzystne efekty. W trakcie dyskusji prorektor PO, Anna Król, postulowała, by w diagnozie znalazł się większy zapis mówiący o potencjale akademickim regionu opolskiego. Janusz Granat, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, pytał o przyczyny tak słabego wykorzystania przez inwestorów specjalnych stref ekonomicznych.marszałek Józef Sebesta zaproponował, by po uwzględnieniu części postulatów zgłoszonych do diagnozy społecznej, zamknąć prace nad tym dokumentem i przystąpić do prac zespołowych nad budową strategii województwa. Maria Szylska Diagnoza społeczno-gospodarcza regionu jest prawie gotowa. 12

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

22-23.01.2010 Zwardoń

22-23.01.2010 Zwardoń 22-23.01.2010 Zwardoń W dniach 16-20 listopada 2009 roku Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Województwa Śląskiego zorganizował wyjazd studyjny dla 30 osób do Portugalii, do

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta

Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Informacja Prezydenta Miasta za okres 25 sierpnia - 13 października 2011 Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta WAŻNE WYDARZENIA Otwarcie gliwickiego odcinka A1 30 września w godzinach wieczornych udostępniono

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003 Powiat Nyski podpisał umowę partnerską z niemieckim Powiatem Mainz Bingen 15 czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. Umowa zakłada współpracę m.in. w takich obszarach

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 25 kwietnia na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego będącego największym

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

FORUM subregionu tarnowskiego

FORUM subregionu tarnowskiego II KONFERENCJA SUBREGIONALNA FORUM subregionu tarnowskiego Zadania oraz tryb organizacji i funkcjonowania forum subregionalnego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Część I. Organizacja

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Nysa - nysa.eu Wygenerowano: /04:39:47

Nysa - nysa.eu Wygenerowano: /04:39:47 Około 100 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców na temat planowanej budowy obwodnicy Nysy zorganizowanym przez Burmistrz Nysy oraz Przewodniczącego Regionalnego Komitetu ds. Obwodnic

Bardziej szczegółowo

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich

Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Informacje z działalności Referatu Spraw Obywatelskich Początek roku, to zwykle okres podsumowania ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy ciekawe inicjatywy, które miały miejsce w 2013 roku w Referacie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015 Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata 2014-2018 Informacja z realizacji za rok 2015 W zakresie rozwój gospodarki i pozyskiwanie funduszy: Władze Powiatu Łobeskiego za cel nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej?

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Debata w Brzesku Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Europa się starzeje Komisja Europejska:

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 I. Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów,

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa JAK ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA MOŻE ZMIENIĆ ŻYCIE POPEGEEROWSKIEJ WSI? Seminarium Pracująca Wieś - Nowielice, 24 maja 2011 r. KARWOWO Dane o wsi: wieś popegeerowska, położona

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Branża: transport wodny, turystyka, ochrona środowiska Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry to inicjatywa przedsiębiorców, samorządów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo