C o m p a n y p r o f i l e /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8"

Transkrypt

1 C o m p a n y p r o f i l e /

2

3 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Warszawa tel , , faks NIP:

4 Kim jesteśmy?... str. 6 Rada Programowa... str. 8 Oferta szkoleń... str. 11 Cel szkoleń zamkniętych... str. 14 Tematy szkoleń zamkniętych... str. 16 Accountancy & Taxes Master Club... str. 20 Szkolenia zagraniczne... str. 22 Publikacje książkowe... str. 22 Dofinansowanie szkoleń z EFS... str. 23 Nasi wykładowcy... str. 25 Nasi Klienci... str. 36 Dlaczego z nami?... str. 37 Wybrane listy referencyjne... str. 38 Konkurs The Best Annual Report... str. 39 Spis treści INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

5 Szanowni Państwo, z największą przyjemnością przedstawiam Wam company profile Instytutu Rachunkowości i Podatków. Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, a tym samym lepsze przygotowanie polskich firm i instytucji do działania w warunkach wysokiej konkurencji krajów Unii Europejskiej. Dzięki nam w ciągu ostatniego roku ponad 10 tys. przedstawicieli różnych firm i jednostek budżetowych zdobyło niezbędną wiedzę z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa bilansowego i podatkowego. Naszym celem jest również integracja środowiska doradców oraz ekspertów rachunkowości i podatków. W związku z tym powołaliśmy do życia Accountancy & Taxes Master Club. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu standardów sprawozdawczości finansowej. W bieżącym roku uruchomiliśmy kolejną edycję konkursu The Best Annual Report Swoją misję Instytut Rachunkowości i Podatków realizuje głównie przez działalność szkoleniową, wydawniczą i doradczą. W naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycję tematów szkoleń otwartych, zamkniętych (in-company), konferencji oraz kursów zawodowych. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w obsłudze projektów unijnych. Pragniemy przekonać w ten sposób Państwa o wysokiej jakości, profesjonalizmie, różnorodności i wszechstronności naszych usług. Zatrudniamy tylko sprawdzonych, wysoko kwalifikowanych ekspertów. Są wśród nich niekwestionowane autorytety w zakresie prawa bilansowego, podatkowego, prawa pracy, spółek handlowych i innych dziedzin, często biorący udział w procesach tworzenia nowych aktów prawnych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. W zależności od tematu i specyfiki omawianych zagadnień przygotowujemy szkolenia w formie wykładów, case studies, seminariów dyskusyjnych, konsultacji czy warsztatów komputerowych z wykorzystaniem programów symulacyjnych. Naszą troską jest zawsze wysoki poziom satysfakcji klienta. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby i oczekiwania klientów, co pozwala nam być zawsze krok przed konkurencją. Nasz profesjonalizm i troska w obsłudze klienta została potwierdzona certyfikatem ISO 9001, który otrzymaliśmy w listopadzie 2006 r. Serdecznie zapraszam do podjęcia współpracy z Instytutem Rachunkowości i Podatków. Z poważaniem, Małgorzata Gula, Prezes Zarządu Wstęp INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

6 Instytut Rachunkowości i Podatków jest niepubliczną placówką edukacyjną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 813 K. Jednocześnie posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Od listopada 2006 r. Instytut Rachunkowości posiada Certyfikat Rejestracji uzyskany na zgodność z BS EN ISO 9001:2000. Ten cieszący się uznaniem na całym świecie certyfikat, jest świadectwem naszego zobowiązania do jakości i daje szansę na wytyczanie nowych dróg do przyszłych sukcesów ekonomicznych i dalszego rozwoju firmy. Działalność szkoleniową, doradczą, wydawniczą i informacyjną prowadzimy w obszarach: rachunkowości, podatków, finansów, prawa, zarządzania. Za misję Instytut Rachunkowości i Podatków przyjął sobie systematyczne podnoszenie konkurencyjności naszych klientów, do których należą duże korporacje, przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje publiczne prowadzące działalność na terenie kraju, a także w ramach struktur międzynarodowych. Misję tę realizujemy przez kształcenie kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, publikacje książkowe, portale informacyjne i doradztwo. Kim jesteśmy W ramach naszej działalności oferujemy następujące typy produktów: konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia zawodowe, szkolenia zamknięte (in-company), publikacje książkowe, doradztwo finansowe, serwis informacyjny online, Accountancy & Taxes Master Club (Klub zrzesza intelektualistów z dziedziny rachunkowości i podatków), kolejna edycja konkursu The Best Annual Report 2006 wg MSSF/MSR, projekty unijne (otwarte i dedykowane). INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

7 Z Instytutem Rachunkowości i Podatków współpracuje grono wybitnych specjalistów o szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Należą do nich eksperci m.in. z : Ministerstwa Finansów, Skarbu Państwa, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, firm audytorskich: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, firm konsultingowych, wykładowcy najlepszych polskich uczelni, w tym Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów: Warszawskiego, Łódzkiego i Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wrocławiu i innych. Nasze szkolenia adresujemy głównie do przedsiębiorstw, banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, jednostek sektora finansów publicznych, a także wszystkich pozostałych organizacji pragnących podnieść poziom wiedzy merytorycznej swoich pracowników. Wśród naszych klientów są również przedstawiciele ministerstw, sądów, urzędów skarbowych, firm audytorskich, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego, biur rachunkowych, a więc instytucji wyznaczających kierunki rozwoju prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego i jego interpretację. Kim jesteśmy INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

8 W celu zapewnienia szkoleniom wysokiego poziomu merytorycznego nasze programy szkoleniowe są opiniowane i poddawane surowej ocenie przez Radę Programową Instytutu Rachunkowości i Podatków. W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści, autorytety z zakresu rachunkowości, podatków, ekonomii. Przewodnicząca Rady Programowej: Barbara Misterska-Dragan Rada programowa Prezes Misters Audytor sp. z o.o. Biegły rewident, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Doświadczenie zawodowe zdobywała, między innymi uczestnicząc w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (SIAR) powołanej w ramach UNCTAD. Ma bogatą wiedzę w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Posiada znajomość przepisów dotyczących rynku kapitałowego były Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

9 Członkowie Rady: prof. dr hab. Stanisława Surdykowska Specjalizuje się w zakresie: modeli rachunkowości finansowej stosowanych w świecie, systemów rachunkowości w różnych krajach, rachunkowości korporacji międzynarodowych, harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości, wpływu dyrektyw i regulacji Unii Europejskiej na rachunkowość finansową krajów członkowskich oraz w międzynarodowej analizie finansowej. Posiada dorobek naukowy obejmujący: publikacje książkowe, artykuły, referaty, opracowania dydaktyczne razem około 90 pozycji. Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nowej kadencji ( ), a także członek International Association for Accounting Research and Education, Rady Naukowej International Business Institute Seton Hall University (USA) oraz Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Krzysztof Pietraszkiewicz Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej kierunek Finanse i Bankowość. Reprezentant banków w Komisji Nadzoru Bankowego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Współtwórca Standardów Kwalifikacyjnych polskiej bankowości. Przez 5 lat był doradcą i dyrektorem w Urzędzie Rady Ministrów. Obecnie Prezes Związku Banków Polskich. Krzysztof Grabowski Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Makler papierów wartościowych. Radca Generalny w Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceprezes Sądu Polubownego przy KDPW S.A., członek Rady Giełdy GPW w Warszawie S.A. w latach 1999, 2000 i Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Centrum Rozwiązywania Sporów Finansowych EuroArbitration w Paryżu, członek Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Kulturalnego Go (EGCC) w Amsterdamie. Członek Market Structure Group w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych (EFFAS). Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców w latach Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, etyki biznesu oraz ładu korporacyjnego. Rada programowa INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 9

10 dr hab. Krzysztof G. Szymański Doradca adwokackiej spółki komandytowej Wardyński i Wspólnicy; biegły rewident i doradca podatkowy, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego i Komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, autor ponad 130 pozycji książkowych, monografii i artykułów z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, m.in. popularnych książek Opodatkowanie spółek kapitałowych i ich wspólników w zakresie dochodów z kapitałów (2005), Rachunkowość i podatki (1998, 1999, 2000) oraz (współautor) Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych (2005). Specjalizuje się w zagadnieniach leżących na przecięciu prawa handlowego, podatkowego i bilansowego, w szczególności w problematyce podatkowej dotyczącej restrukturyzacji spółek. Reprezentuje podatników przed organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zdobył m.in. w KPMG oraz PricewaterhouseCoopers. Rada programowa Tomasz Wróblewski Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, Kierunek Organizacja i Zarządzanie. W latach kontynuował naukę na studiach doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu firmy audytorskiej HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Wiesław Oleś Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Partner w Kancelarii Prawniczej Oleś & Rodzynkiewicz. Ekspert Komisji Sejmowej przygotowującej projekt nowelizacji ustawy o obligacjach. Współautor książek: Fuzje spółek akcyjnych podstawowe aspekty prawne, Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 10 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

11 Podstawową formą szkoleń, jaką proponuje Instytut Rachunkowości i Podatków są jedno i dwudniowe seminaria organizowane na terenie całego kraju. Prowadzimy również szkolenia kilkudniowe, a także cykliczne (zawodowe), trwające od kilku tygodni do dwóch lat. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, wtedy mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani klienci, oraz w formie zamkniętej (in-company) przygotowywanej specjalnie na potrzeby i zlecenie jednej firmy bądź instytucji ( szkolenia szyte na miarę ). Formy prowadzonych przez Instytut Rachunkowości i Podatków szkoleń: 1) Konferencje i seminaria jest to grupa produktów szczególnych, poświęconych prezentacji problemów wyjątkowo istotnych i ważnych dla różnych grup biznesu i środowisk gospodarczych. Często problematyka konferencji i seminariów dotyczy nowych aktów prawnych. Do udziału w takich przedsięwzięciach zapraszamy znane autorytety z dziedziny rachunkowości, podatków, finansów czy prawa, wybitnych specjalistów współtworzących nowe regulacje prawne oraz praktyków, którzy w oparciu o te regulacje prowadzą działalność. Konferencje odbywają się pod honorowymi patronatami najważniejszych polskich instytucji, takich jak: Ministerstwa, Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz we współpracy z firmami audytorskimi (Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG oraz Deloitte). W przypadku pytań dotyczących konferencji i seminariów, prosimy o kontakt: tel faks Oferta szkoleń INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 11

12 2) Szkolenia otwarte (w tym regionalne) to szkolenia krótkie (najczęściej jedno lub dwudniowe), poświęcone szczegółowej i dogłębnej analizie wybranych problemów z zakresu rachunkowości, podatków, prawa i finansów. Często szkolenia te prowadzimy w formie warsztatów. Przygotowujemy kilkanaście takich projektów miesięcznie w Warszawie oraz innych miastach polski (Katowice, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Rzeszów). W przypadku pytań dotyczących szkoleń otwartych, prosimy o kontakt: (szkolenia dla firm) tel faks Oferta szkoleń (szkolenia dla jednostek budżetowych) tel faks ) Szkolenia zawodowe mają na celu przygotować do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych lub podnieść poziom wiedzy merytorycznej określonej grupy zawodowej. Są to kursy dłuższe, trwające w zależności od tematyki kursu od miesiąca do kilku miesięcy, a nawet lat. Organizujemy je cyklicznie (najczęściej w weekendy). Kończą się one wewnętrznym egzaminem w Instytucie Rachunkowości i Podatków. Po zdaniu takiego egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat na druku MEN i zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty i Wychowania. Ukończenie kursu zawodowego przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Finansów w przypadku doradcy podatkowego, usługowego prowadzenia ksiąg lub uprawnia do wykonywania zawodu, bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak w przypadku samodzielnego czy głównego księgowego. 12 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

13 Wśród kursów zawodowych można wymienić: kurs na samodzielnego księgowego bilansistę, kurs na głównego księgowego, kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kurs dla kandydatów na doradców podatkowych, kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, kurs Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, kurs Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla prawników, kurs amerykańskich standardów rachunkowości (GAAP), kurs kadry i płace, kurs rachunkowości budżetowej od podstaw i dla zaawansowanych, kurs rachunkowości budżetowej dla audytorów wewnętrznych, kurs na kontrolera finansowego. W przypadku pytań dotyczących organizacji szkoleń zawodowych, prosimy o kontakt: tel faks ) Szkolenia zamknięte (in-company) to szkolenia organizowane na zamówienie i potrzeby jednej firmy, z określonego przez nią tematu, w wybranym miejscu i czasie, na indywidualnie ustalonych warunkach. W przypadku pytań dotyczących organizacji szkoleń zamkniętych, prosimy o kontakt: tel faks Oferta szkoleń INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 13

14 W niniejszym katalogu chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakres działalności Instytutu Rachunkowości i Podatków oraz zachęcić do współpracy szczególnie w ramach szkoleń zamkniętych (in-company) oraz doradztwa. Cel szkoleń zamkniętych Instytut Rachunkowości i Podatków traktuje współpracę z klientem w sposób bardzo indywidualny. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Szkolenia in-company są procesem kształcenia i rozwoju merytorycznego pracowników firmy, połączonym z kontrolą osiągniętych wyników i wdrożenia wniosków po odbytym szkoleniu. Nie ograniczamy się tylko do przeprowadzania szkolenia, interesują nas również długofalowe efekty naszych działań zarówno w skali firmy, jak i bezpośrednio dla uczestników szkolenia. Główne zalety szkoleń zamkniętych: przygotowywane są specjalnie na zamówienie firmy bądź instytucji, uwzględniając specyfikę jej działalności i problemów, poprzedzają je rozmowy, analizy i konsultacje, dzięki którym poznajemy potrzeby i oczekiwania klienta, dopiero wtedy powstaje program szkolenia, określający zakres merytoryczny i metodologię, następuje wybór eksperta (trenera), przygotowane w ten sposób szkolenie in-company może zostać zrealizowane w wybranym przez Państwa miejscu i czasie, jeżeli kiedy klient nie jest w stanie zapewnić własnego miejsca szkolenia, Instytut Rachunkowości i Podatków proponuje sprawdzone ośrodki i sale konferencyjne, termin szkolenia i długość jego trwania ustalamy również wspólnie z Państwem, tak by przygotowane zajęcia nie kolidowały z codzienną pracą, 14 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

15 uczestnikami szkolenia są pracownicy tylko jednej firmy lub grupy firm, dzięki czemu mają możliwość rozwiązania problemów, specyficznych dla tej firmy, co często wymaga podania ekspertowi (trenerowi) informacji poufnych, szkolenia zamknięte (in-company) są bardzo często formą konsultingu, znacznie jednak tańszego od standardowych usług firm konsultingowych, zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów i specjalistów współpracujących z Instytutem Rachunkowości i Podatków, posiadających szeroką wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne, warunki finansowe, dotyczące organizacji szkolenia zamkniętego są przedmiotem negocjacji z klientem, staramy się wykazywać dużą elastyczność w tej kwestii, pokazując różne warianty jego przeprowadzenia, koszt realizowania takiego szkolenia jest znacznie niższy od przeszkolenia takiej samej grupy w formie szkoleń otwartych. Cel szkoleń zamkniętych INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 15

16 Tematy szkoleń zamkniętych Proponowane tematy szkoleń zamkniętych (in-company) na lata 2007/2008: Rachunkowość Międzynarodowe Standardy Rachunkowości od podstaw (zajęcia warsztatowe), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR (dla zaawansowanych), Kierunki rozwoju polskiej rachunkowości po wejściu Polski do UE (Ustawa o Rachunkowości a Dyrektywy Unijne oraz MSR ), Sprawozdania finansowe wg US GAAP, Zmiana polityki rachunkowości w firmie (wg ZUoR i MSR), Sprawozdania finansowe za rok 2007 (wg ZUoR i MSR), Cash flow przygotowanie do sprawozdania finansowego za rok 2007, Dokumentacja systemu rachunkowości (wg ZUoR i MSR), Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wg ZUoR i MSR), Utrata wartości aktywów (testy na utratę wartości aktywów wg ZUoR i MSR), Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe, Rezerwy na świadczenia pracownicze wg Zmor a MSR 19 (warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL), Instrumenty finansowe, wycena i rachunkowość w świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Leasing w ustawie o rachunkowości, przepisach międzynarodowych i podatku dochodowym, Podatek dochodowy bieżący i odroczony z uwzględnieniem Polskiego Standardu Rachunkowości Podatek dochodowy oraz MSR 12, Kontrakty długoterminowe (wg ZUoR i MSR), Wycena i ewidencja zapasów, Zasady inwentaryzacji rocznej, Amortyzacja bilansowa i podatkowa, VAT w księgach rachunkowych, Analiza sprawozdania finansowego wskaźniki finansowe i ocena sytuacji finansowej i przedsiębiorstwa, 16 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

17 Rachunek kosztów w firmie ujęcie księgowe, podatkowe i zarządcze, Rachunkowość zarządcza (budżetowanie, rachunek kosztów, ABC, monitoring, controlling) podstawą zarządzania firmą, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (wg ZUoR i MSR). Podatki Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 r., Rozliczenie podatku CIT za 2007 r., Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2007 r., Podatek od towarów i usług 2007 r. najnowsze zmiany, akty wykonawcze zagadnienia związane z bieżącą praktyką, Akademia Podatku VAT warsztaty praktyczne modelowane przez uczestników, Najważniejsze zagadnienia związane z podatkiem VAT oraz orzecznictwem NSA i ETS, Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja i reklama, Podatek akcyzowy w aspekcie aktualnego stanu prawnego, Podatek od nieruchomości i podatki lokalne, Świadczenia na rzecz pracowników zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług, Delegacje służbowe problemy ewidencyjno-podatkowe, Ewidencja i rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i innych podatków ich wpływ na wynik finansowy firmy, Ordynacja podatkowa, Opodatkowanie instrumentów pochodnych, Opodatkowanie transakcji leasingowych, Opodatkowanie restrukturyzacji wierzytelności, Opodatkowanie opcji menedżerskich, Import i export towarów w Unii Europejskiej taryfy celne, system preferencji, ustalanie wartości celnej towarów, VAT i akcyza. Tematy szkoleń zamkniętych INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 17

18 Tematy szkoleń zamkniętych Szkolenia związane z Funduszami Strukturalnymi Fundusze Unijne w latach zasady, procedury, obowiązki projektodawcy, najczęściej popełniane błędy formalne, Jak skutecznie przygotować się i przejść audyt systemu zarządzania i kontroli instytucji w ramach oceny sposobu zarządzania środkami pochodzącymi z Funduszy Strukturalnych, Jak skutecznie zarządzać i prowadzić projekt unijny, aby sprostać wymaganiom audytu zewnętrznego projektu? Jak zarządzać projektem, by nie zwracać środków rozliczanie projektów unijnych, Kontrola i audyt Funduszy Strukturalnych, Kwalifikowalność wydatków w projektów unijnych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne zasady działania oraz sposoby rozliczeń środków pieniężnych, Procedury zamówień publicznych przy realizacji projektów z Funduszy Strukturalnych, Realne problemy jednostek samorządowych w obsłudze Funduszy Strukturalnych teoria a praktyka, Zasady organizacji komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dla grup kapitałowych Kodeks Spółek Handlowych obowiązki Zarządów i Rad Nadzorczych, Konsolidowanie sprawozdań finansowych w regulacjach Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Metody restrukturyzacji grup kapitałowych, Opodatkowanie grup kapitałowych, Połączenia, przejęcia, podział spółek prawa handlowego, Standardy nadzoru właścicielskiego (Corporate Governance), Transfer pricing oraz nowe obowiązki szczególnej dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem. 18 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

19 Pozostałe Biznesplan, Finanse i rachunkowość dla niefinansistów, Import i export towarów w Unii Europejskiej taryfy celne, system preferencji, ustalanie wartości celnej towarów, VAT i akcyza, Kodeks Pracy, Metody przewidywania upadłości firmy (test Altmana), Rozliczenia pracodawcy z ZUS, Typowanie i wykrywanie transakcji podejrzanych, Wspólnotowy Kodeks Celny, Zamówienia publiczne, Zarządzanie wierzytelnościami, windykacja należności. Szanowni Państwo to tylko niektóre z proponowanych przez Instytut Rachunkowości i Podatków szkoleń. Nasi specjaliści są do dyspozycji i z chęcią przygotują szkolenie według Państwa wskazań. W przypadku pytań dotyczących organizacji szkoleń zamkniętych, prosimy o kontakt: tel faks Tematy szkoleń zamkniętych INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 19

20 Accountancy & Taxes Master Club Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska związanego z rachunkowością i podatkami, Instytut Rachunkowości i Podatków powołał Accountancy & Taxes Master Club. Ideą Klubu jest integracja wybitnych ekspertów, przedstawicieli świata nauki i praktyków kadry menedżerskiej zainteresowanej doskonaleniem swoich umiejętności na wysokim, międzynarodowym poziomie. Celem Klubu jest także współpraca z europejskimi i światowymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności. Liczymy, że ta inicjatywa przyczyni się do integracji i konsolidacji środowiska oraz popularyzacji najlepszych polskich i międzynarodowych doświadczeń finansowo-księgowych. Jesteśmy przekonani, że możemy stworzyć silną organizację mającą realny wpływ na procesy legislacyjne i regulacyjne. Członkami Klubu są przedstawiciele firm audytorskich, kancelarii prawnych i podatkowych, kadra naukowa polskich uczelni oraz menedżerowie polskich firm i instytucji. Klub organizuje seminaria i spotkania integracyjne, umożliwiając kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Jest to miejsce, gdzie eksperci i praktycy przedstawiają swoje doświadczenia, problemy, wymieniają poglądy oraz dyskutują na temat rozwiązań. Jest to także okazja do poznania się i integracji. Relacje ze spotkań oraz szczegółowe informacje o Klubie dostępne są na kilka wybranych fotorelacji zamieszczamy poniżej. Licząc na Państwa zainteresowanie, serdecznie zapraszamy do Klubu. Informacje: tel faks INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

21 Accountancy & Taxes Master Club INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 21

22 Szkolenia zagraniczne Publikacje książkowe Jeśli zapragniecie Państwo połączyć naukę z wypoczynkiem i relaksem, polecamy zorganizowanie szkolenia wyjazdowego w dowolnym miejscu na świecie. Instytut Rachunkowości i Podatków przygotuje dla Waszego zespołu niezapomniane szkolenie, które, jesteśmy przekonani, pozostanie na długo w Waszej pamięci. i Praktyczne aspekty audytu wewn trznego pod redakcjà Henrika Grocholskiego TOM 1 Instytut RachunkowoÊci i Podatków Dobór próby w audycie Autor: Wiesław Karliński Warszawa 2005 wydanie I ISBN Cena: 75,00 zł + 9,50 zł (koszt wysyłki) Książkę wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, płatność w momencie odbioru. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Tom I pod redakcją Henrika Grocholskiego Autorzy: Izabela Kuś, Daria Zadunajska, Wojciech Werra Warszawa 2004 wydanie I ISBN Cena: 80,00 zł + 9,50 zł (koszt wysyłki) Książkę wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, płatność w momencie odbioru. 22 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

23 Instytut Rachunkowości i Podatków stara się korzystać z instrumentów pomocowych, dostępnych w ramach funduszy strukturalnych UE, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego, organizując szkolenia dofinansowane z Funduszy i przyczyniając się jednocześnie do poprawy sytuacji na rynku pracy. Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że Instytut Rachunkowości i Podatków otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II edycji Konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Celem projektu pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych kadr finansowo-księgowych jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadry finansowo-księgowej, która ze względu na często zmieniające się przepisy prawne, aby sprostać wymaganiom rynku, musi stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i aktualizować wiedzę. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl kursów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków, m.in.: kurs na samodzielnego księgowego, kurs na głównego księgowego, kurs na doradcę podatkowego, kurs usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kurs Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, kurs Amerykańskich Standardów Rachunkowości US GAAP. Dofinansowanie szkoleń z EFS INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 23

24 Dofinansowanie szkoleń z EFS Ponadto uprzejmie informujemy, że ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie w ramach realizacji projektu priorytetu 2-wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego W ramach przedłużenia projektu zorganizowanych zostanie 7 kursów w systemie weekendowym: kurs na samodzielnego księgowego (165 godz.), kurs na doradcę podatkowego (135 godz.), kurs na głównego księgowego (140 godz.), kurs kontroler finansowy, czyli wszystko o controllingu w praktyce (32 godz.), kurs międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce (64 godz.), kurs vademecum podatkowe (16 godz.), kurs kadry i płace (115 godz.). 24 INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW

25 Z Instytutem Rachunkowości i Podatków współpracuje liczne, ponad 80-osobowe grono wybitnych ekspertów i specjalistów o szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wśród naszych ekspertów znajdują się m.in.: Ewa Dudkowska Ukończyła studia w zakresie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki specjalność ekonometria i statystyka, na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Od 1991 r. związana zawodowo z rynkiem kapitałowym. Początkowo główny specjalista w Biurze Finansów i Analiz Komisji Papierów Wartościowych, a następnie doradca Przewodniczącego KPW. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych w Komisji Nadzoru Finansowego. Wiedzę specjalistyczną zdobywała w polskich i zagranicznych instytucjach rynku kapitałowego oraz instytucjach odpowiedzialnych za kreowanie standardów rachunkowości finansowej. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej oraz obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym, a także ubiegających się o ten status. Współtworzy standardy informacyjne obowiązujące na rynku kapitałowym, biorąc aktywny udział w przygotowywaniu regulacji prawnych oraz uczestnicząc w pracach komitetu CESR-Fin, Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych. Ewa Dudkowska jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, powołanego na mocy przepisów ustawy o rachunkowości oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Doradców Inwestycyjnych. Iwona Georgijew-Ciastoń Partner, kieruje Zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte&Touche w Polsce, oraz regionalną grupą cen transferowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 1997 roku. W doradztwie w zakresie cen transferowych specjalizuje się od 10 lat. Zdobyła doświadczenie jako wiodący w kraju ekspert w dziedzinie cen transferowych w trakcie realizacji ponad 150 projektów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, m.in. w zakresie: opracowania kompleksowych procedur dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, restrukturyzacji przepływów transakcyjnych pod kątem Wykładowcy INST YTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 25

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo