Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14."

Transkrypt

1 Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/ Jakość kształcenia w SJO była przedmiotem dyskusji na Radzie Studium w dniu 8 października Omawiano wyzwania, wobec których stoi SJO w zakresie kursów języka specjalistycznego na poziomie B-2+; kwestie wynikające z wprowadzenia nowych podręczników i zmniejszenia liczby godzin na roku Zdecydowano o kolejnym przeprowadzeniu oceny pracy lektorów poprzez ankiety studenckie. 3. Przeprowadzono 23 hospitacje; hospitowani byli pracownicy młodzi stażem, starający się o etat lub awans, a także pracownicy, których poprzednie hospitacje nie w pełni zadawalały kierownictwo. Przeprowadzono kilkanaście tzw. obserwacji koleżeńskich. Zarówno hospitacje jak i obserwacje były tematem osobnych spotkań w ramach zespołów, co ma duży pozytywny efekt w doskonaleniu warsztatu pracy lektorów. 4. W tym roku zrezygnowano z dotychczasowej formuły Dni Języków Obcych. Odbyły się 8 maja i ich integralną częścią były wykłady sekcji językowej Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Równoległe do konferencji (referaty studentów na tematy językowe, kulturowe) odbyły się finały konkursu Poliglota (w eliminacjach wzięło udział ponad 500 studentów, uczących się język angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego) oraz spotkanie informacyjne ze starostami roku pierwszego 5. Podjęto następujące działania w zakresie: I. Szkolenia i dbałość i jakość przeprowadzenia egzaminów B-2 i C-1 Listopad 2013 szkolenie dla młodych pracowników (ang.), Maj 2014 szkolenie dla egzaminatorów B-2 (ang.), Maj 2014 szkolenie dla egzaminatorów C-1, Czerwiec szkolenie egzaminatorów B-2 (niem.) Powołanie zespołów egzaminacyjnych B-2 oraz C-1 II. Doskonalenie nauczania Powołanie zespołu do nauczania ESP Powołanie zespołu pilotażowego dla podręcznika na poziom C-1 (ang.) Pilotaż nowych podręczników na poziomy A-1, B-1+ oraz B-2 (niem.) Przygotowano nowe materiały dydaktyczne, stanowiące uzupełnienie materiałów zasadniczych, Opracowano materiały na kursy specjalistyczne dla wydziałów GGiOŚ, GGiIŚ oraz WiET (ang.) 6. Kolejne podręczniki i wydania autorstwa pracowników SJO Barbara Kowalczyk English for Electronics and Computer Science 2013 Barbara Kowalczyk English for Students of Geology 2014, 2 wydanie A.Ewy, A.Jarczyk M.Sieńko English for Building Materials Engineering 2014 A.Krukiewicz, A.Trzaska English for Mathematics (4 wydanie) 7. Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych w zajęciach organizowanych w nowoczesnej Sali multimedialnej wzięło udział ponad studentów 8. Konferencje i szkolenia (sprawozdania poniżej)

2 Warsztaty metodyczne: język techniczny, dla kogo, po co, jak (j.niemiecki) konferencja metodyczna połączona z warsztatami dla nauczycieli języków obcych (j.rosyjski) Nauczanie języka, dynamika w grupie i spotkania ćwiczeniowe, Instytut Cervantesa (j.hiszpański) Learning Second Language for Business Communication, Penn Lauder CIBER Summer Institute, Filadelfia, USA 9. W celu unowocześnienia technik nauczania I usprawnienia pracy, SJO dokonało zakupu następującego sprzętu: i. Komputery 3 szt. ii. Projektor multimedialny 2 szt. iii. Ekran multimedialny 1 szt. iv. Drukarki laserowe 2 szt. v. Głośniki 4 szt. vi. Nagrywarki DVD 2 szt. 10. Biblioteka SJO systematycznie wzbogaca zbiory ; zakupiono materiały dydaktyczne na łączną kwotę ok. 12 tysięcy złotych oraz prowadzi się prenumeratę szeregu czasopism obcojęzycznych: Czasopisma : 1. The Economist 2. National Geographic 3. New Scientist 4. Paris Match 5. Deutsch Perfekt 6. Time 7. Business English 8. Język niemiecki Materiały dydaktyczne : Język angielski The Business (B1+, B2, C1 ) Upstream C Essential Business Grammar Builder 5 3. Cambridge English for Engineering 4 4. Geo-English Cambridge English Proficiency 6 6. Professional English in Use Engineering 3 7. English for Telecoms and Information Technology 3 8. English for Active Communication 3 9. FCE Use of English Język angielski dla elektroników i informatyków Business Vocabulary In Use English Cambridge English for Scientists Job-hunting Business English Handbook Advanced Destination B1, B2, C1\C English for Students of Geology 4

3 Język niemiecki 1. Campus Deutsch 5 2. Menschen (A, B) Sicher! (B) Deutsch fur Profis 3 5. Technisches Deutsch fur Ausbildung und Beruf 5 6. Deutsch am Arbeitzplatz komunikative spiele 2 8. Mit Beruf aut Deutsch 8 9. Deutsch fur das Berufsleben Kipp und Klar Mit Erfolg zu Start Deutsch Prufungstraining TELC Deutsch 1 Język francuski 1. Alter ego (B1, B2 ) 4 2. Affaires.com 2 3. ABC DELF B Vocabulaire progressif du francais des affaires 2 5. Communication progressive des affaires 2 6. Expression orale 2 7. Comprehension orale 2 Język polski 1. Hurra!!! Po polsku 5 2. Start 1, Z polskim na ty 5 4. O biznesie po polsku 2 5. Kto czyta nie błądzi 1 6. Per aspera ad astra 1 7. Od słowa do słowa toczy się rozmowa 1 8. Iść czy jechać 1 9. Polski Megatest 2 Język rosyjski 1. Język rosyjski w biznesie 2 2. Wot i my Sprawozdania z konferencji: Język niemiecki: Warsztaty metodyczne: język techniczny, dla kogo, po co, jak uczestniczyła mgr Dorota Lupa Warsztaty zorganizowane zostały przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej. Warsztaty otworzyło wystąpienie dr Wojciecha Sosnowskiego ze Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego na temat Język specjalistyczny w realiach współczesnej polskiej uczelni wyższej. W swoim wystąpieniu prelegent podkreślił, że najnowsze badania wykazują, iż wśród pracowników wyższych uczelni lektorzy języków obcych są tą grupą zawodową, wśród której trend do

4 dokształcania się jest najsilniejszy. Związane jest to m.in. z nowymi wyzwaniami, jakie stoją przed nauczycielami języków obcych. Jednym z takich wyzwań jest potrzeba nauczania języka specjalistycznego. Po wystąpieniu teoretycznym odbyło się metodyczne spotkanie germanistów, rusycystów i romanistów, które także prowadził dr W. Sosnowski. Uczestnicy odegrali rolę uczniów obcokrajowców uczących się języka polskiego jako języka obcego. Pracowali z tekstem poświęconym silnikom wykonując cały szereg praktycznych ćwiczeń związanych z tekstem. Zaproponowano bardzo interesujące ćwiczenia, dzięki którym uczniowie uczą się słownictwa podczas lekcji. Punktem wyjścia jest tworzenie asocjogramu, jego uzupełnianie przez uczniów oraz wielokrotne głośne powtarzanie słów, a także usuwanie ich części na tablicy i uzupełnianie tych brakujących części przez uczniów. Ćwiczono także techniką tzw. śnieżnej kuli zbieranie nowych informacji z tekstu specjalistycznego. Po przeczytaniu fragmentu tekstu uczeń podaje informację, jaką z tekstu zapamiętał. Następna osoba podaje inną informację oraz powtarza tą podaną przez osobę poprzednią. Osoba ostatnia w grupie zbiera w jedną całość wszystkie najważniejsze informacje z tekstu. Poprzez takie ćwiczenia spełnione zostaje najważniejsze założenie procesu nauczania języka obcego, że uczeń uczy się podczas lekcji, a praca samodzielna w domu służy jedynie utrwaleniu i doskonaleniu nabytych umiejętności. Drugi dzień Warsztatów podzielony był na cztery sesje tematyczne. Każdą prowadził inny lektor języka niemieckiego przedstawiając swoje pomysły na prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego. Wśród tych pomysłów były gry i zabawy językowe, praca z filmem, ćwiczenie struktur gramatycznych. Wśród omawianych tekstów specjalistycznych były m.in. teksty z dziedziny inżynierii środowiska, a także budownictwa, które można będzie wykorzystać w pracy ze studentami AGH. Od autorów otrzymaliśmy np. zestaw tekstów i ćwiczeń wraz ze zgodą na ich wykorzystanie na zajęciach z naszymi studentami. Język rosyjski konferencja metodyczna połączona z warsztatami dla nauczycieli języków obcych. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Szkolne PWN uczestniczyła mgr Anna Stępniowska W tym roku motywem przewodnim warsztatów był stres towarzyszący uczniom i nauczycielom stającym w obliczu egzaminów. Zagadnienie to w ciekawy sposób zostało omówione przez psychologów Joannę Ostrowską i Aleksandra Pawlickiego podczas specjalnego wykładu dla wszystkich zebranych pt. "Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela: refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów." Prelegenci w pełni profesjonalnie i nietuzinkowo zaprezentowali metody pracy z uczniami, pozwalające na przezwyciężenie stresu przedegzaminacyjnego, podpowiadali też jak wyrobić w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem, jak wspierać swoich uczniów oraz co kryje się pod pojęciem sztuka dobrego wyznaczania celów. Sesję dla nauczycieli języka rosyjskiego poprowadziły autorki podręczników Monika Zdunik i Swietłana Galant oraz doświadczona edukatorkaelizawietanieznańska. Warsztaty poświęcone były pracy z nową serią do języka rosyjskiego dla początkujących Всёпросто!" oraz przygotowaniom do nowej formuły egzaminu maturalnego z j. rosyjskiego w 2015 r. w oparciu o nowe Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Po zapoznaniu się z książką stwierdzam, że może ona z powodzeniem posłużyć i naszym studentom jako pomoc dydaktyczna np. w przygotowaniach do egzaminu B2, ponieważ w ciekawej i nowoczesnej formie prezentuje omawiane na zajęciach tematy egzaminacyjne.

5 Konferencję oceniam bardzo pozytywnie, - pozwoliła ona podnieść poziom mojego warsztatu pracy, poszerzyła wiedzę z zakresu psychologii oraz sprzyjała wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami podczas rozmów kuluarowych. Język angielski 16 stycznia 2014r. IATEFL POLAND ESP SIG in LUBLIN and MONDIALE TESTING Pierwsza Międzynarodowa Konferencja IATEFL, grupy ESP, która odbyła się fizycznie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w której pracownicy mgr Magdalena Dziewit, mgr Anna Hardek i mgr Elżbieta Suszańska-Brzezicka czestniczyły za pomocą wirtualnych łączy. Po otwarciu Konferencji przez Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Lublinie, głos zabrał główny mówca, Geoff Tranter. Zaczął od pytania, czy istnieje wspólny rdzeń dla ESP, a jeśli tak, czy nie spłyca to samej idei tego podejścia. Jako przykład podał angielski w medycynie, ale przecież 'medycyna' to pojęcie bardzo szerokie; mamy lekarzy, pielęgniarka, chirurgów, anestezjologów i farmaceutów więc kogo i czego właściwie uczymy? Dalej Prelegent podkreślił fakt dobrze znany wszystkim uczącym na kursach specjalistycznych, a mianowicie to, że uczestnicy tychże kursów ogromną wagę przywiązują do trafności i praktycznego zastosowania naszych materiałów. W związku z powyższym można rozważyć dwie kwestie: po pierwsze, komunikacja czy poprawność językowa oraz, po drugie: czy można mówić o poziomie znajomości języka czy raczej o profilu. Zmierzając do wyjaśnienia pojęcia 'profil języka', Geoff Tranter zapytał, jakie umiejętności i na jakim poziomie językowym potrzebuje na przykład pilot (który musi zrozumieć komunikat wieży kontrolnej ) a jakie inżynier (który musi napisać czy odczytać raport). Za różnymi umiejętnościami językowymi powinny iść w parze różne typy zadań dla uczestników kursów, zawsze jednak muszą to być zadania praktyczne, nakierowane na realizowanie konkretnych zadań. Padł przykład grupy inżynierów z działu R&D, gdzie poleceniem z kursu ESP jest 'opisz i wyjaśnij', ale to sami studenci decydują działanie jakiego urządzania chcą opisać i wyjaśnić. Z powyższych rozważań wynika podejście oparte na uczeniu konkretnych umiejętności - czego od naszych kursantów wymagać będzie ich praca, jakich wymaga to umiejętności językowych oraz jak my możemy ich nauczyć. A zatem, według Geoffa Trantera ESP oznacza, podaję za Prelegentem: A high degree of flexibility and workplace relevance in terms of: -special content area, -proficiency levels, -language profile, -skills, -work experience, -materials or type of tasks, -language work and language awareness /AH/ Około godz rozpoczęła się sesja prezentacji zatytułowana Devising ESP teaching materials. Jako pierwsza w tym bloku wystąpiła pani Monika Badecka-Kozikowska z Politechniki Gdańskiej z prezentacją

6 Challenges of Technical Textbook Writing, przedstawiając sposób prowadzenia zajęć ukierunkowanych na pracę własną studentów, którzy przygotowują prezentacje na wybrane tematy z listy zagadnień (skonsultowanych wcześniej z naukowymi nauczycielami akademickimi). Studenci z IV i V roku opracowują również zadania do swoich prezentacji, przeprowadzają zadania z pozostałymi studentami w grupie. Nauczyciel monitoruje cały proces. Materiały przygotowane przez studentów służą do układania skryptów. Następnie głos zabrał prof. Jarosław Krajka z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W prezentacji Subtitling Authentic Videos Towards a Revised Methodologyof ESP Materials Development przedstawił potrzebę uatrakcyjniania zajęć materiałami audiowizualnymi, filmami z zastosowaniem captionbased ćwiczeń. Autor stwierdził, że napisy pod filmem nie tylko nie dekoncentrują widza, ale mogą służyć do lepszego zrozumienia materiału, zapamiętywania słownictwa i do ćwiczeń takich jak partial caption filling, gapped caption filling. Przygotowanie takich materiałów wymaga od nauczyciela wybrania odpowiednich materiałów video + obróbki: dodawania napisów, ułożenia ćwiczeń. Po półgodzinnej przerwie o godz rozpoczął się blok II Teaching Specialist Language. Adam Janiszewski wygłosił prezentację Legal English or the Art of Diplomacy koncentrując się na specyfice języka prawniczego, gramatycznych aspektów języka dyplomatycznego, wyrażeń niosących pozytywny przekaz czasem negatywnych treści lub unikania negatywnych wypowiedzi i zastępowania ich pozytywnymi. Padały liczne przykłady, dlatego sam autor nazwał swą prezentację praktyczną. Po tej prezentacji, wystąpiła pani Sandra Lindom z Włoch z wykładem na temat. samej prezentacji, sposobu przygotowania się do niej. Ponieważ studenci często stają przed tym zadaniem, warto dobrze przygotować ich do niego zwracając uwagę na organizację i przekaz. Pani zwróciła uwagę na potrzebę kilkakrotnego powtarzania wiadomości do przekazania: Tell them what you are going to tell them. - Tell them again - Tell them what you have just told them. Podkreśliła potrzebę wygłaszania prostym językiem, mówiąc: Complicated language is a cover for bad contents. Good contents can be explained in simple language. Zwróciła uwagę na właściwe akcentowanie w angielskim zdaniu. To tylko niektóre wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji, zadania z którym stykamy się na naszych zajęciach. Podsumowując dotychczasowe rozważania, przekazane wiadomości nie są dla nas nowością, potwierdzają, że jesteśmy mocnymi pionierami w zakresie nauczania języka specjalistycznego, często wychodząc dalej na przód, bo sami zadajemy sobie trud układania autorskich ćwiczeń, konsultując się z profesjonalistami i zgłębiając niezliczone naukowe teksty. /MD/ Pisząc o konferencji z dnia nie sposób pominąć myśli, iż była ona utwierdzeniem opinii, że podejście pracowników naszego Studium Języków do problemu nauki języka specjalistycznego jest bardzo poprawne nie tylko ze względu na konieczność spełnienia wymogów KRK, ale również ze względu na naszą głęboko pojętą odpowiedzialność zawodową. Uczymy studentów języka specjalistycznego, aby dać im narzędzie pracy w przyszłym życiu zawodowym (we are tool providers), nie uczymy ich jednak wiedzy merytorycznej z zakresu poszczególnych dziedzin nauki, które są przedmiotem ich studiów. Nasi studenci zostaną kiedyś ocenieni z zakresu ścisłości podanej informacji (accuracy) i dokładności wyrażenia myśli oraz precyzji przekazu

7 (precision) w języku angielskim. Wysłuchanie konferencji w Lublinie było dla nas i wszystkich uczestniczących przypomnieniem spojrzenia na język obcy z punktu widzenia osoby rozpoczynającej i kontynuującej naukę a także utrwalającej wiedzę. Określono ten proces jako budzenie się do innej świadomości, jako proces uczenia się tolerancji i szacunku dla innych osób jako że każda kultura inaczej patrzy na rzeczywistość. Nauka języka obcego i kontakt z nim otwierają umysł, są pokarmem dla myśli. 2 maja 2014 VII Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Języki obce w dobie globalizacji i przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Ustroń 2013 W ubiegłym miesiącu odbyła się w Ustroniu konferencja poświęcona nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych zorganizowana przez SPNJO Politechniki Śląskiej. Studium Języków Obcych AGH reprezentowała Anna Cisowska, która wygłosiła referat zatytułowany: Czy i jak szkolić umiejętności miękkie w szkolnictwie wyższym na podstawie obserwacji nauczyciela języka hiszpańskiego oraz niżej podpisana Marta Sieńko z sesją warsztatową: Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy, czyli o maksymalizacji potencjału podręcznika. Streszczenia wszystkich wystąpień oraz niektóre referaty można przeczytać na płycie CD z materiałami konferencyjnymi dostępnej w bibliotece SJO. W niniejszym sprawozdaniu chcę skoncentrować się na sesji plakatowej poświęconej roli krzyżówek w nauczaniu języków obcych. W bibliotece SJO można zapoznać się z materiałami autorskimi stworzonymi przez mgr Iwonę Gałązkę, w tym krzyżówkami tematycznymi z zakresu: Career, Maths, Shapes, English for Engineering, Alternative Energy, Petroleum, Robotics, Electronics, Environmental Engineering i wielu innych. Tworzenie własnych krzyżówek wydaje się być zadaniem pozornie prostym a ilość narzędzi pozornie darmowych - do tego przeznaczonych dostępnych w Internecie przyprawia o zawrót głowy. Z własnego doświadczenia wiem jednak, jak przykra niespodzianka może nas spotkać, gdy na przykład plik ze stworzoną i zapisaną na naszym komputerze krzyżówką możliwy jest do otworzenia dopiero po zakupieniu pełnej wersji programu. Autorka sesji proponuje korzystanie z całkowicie bezpłatnego programu dostępnego na Wszystkich zainteresowanych tworzeniem własnych krzyżówek zapraszam na warsztaty w środę 29 maja w godzinach do sali multimedialnej w D-11. W sprawie zapisów proszę o kontakt Zachęcam również do lektury artykułu poświęconego konferencji w Ustroniu autorstwa Anny Cisowskiej, który ukaże się niebawem w BIP. Marta Sieńko czerwca 2014 Learning a Second Language for Business Communication, Konferencja zorganizowana w ramach programu 12th-Annual Penn Lauder CIBER Summer Institute we współpracy z University of Pennsylvania w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Program konferencji został podzielony na dwie grupy tematyczne: zajęcia metodyczne związane z nauczaniem języka obcego, w tym w szczególności szeroko rozumianego Business English, oraz zajęcia przedmiotowe, poświęcone zagadnieniom ze świata marketingu, zarządzania, analizy ryzyka, negocjacji, analizy rynku, analizy finansowej, itp. Poniżej przedstawiam kilka tematów zajęć z każdej grupy tematycznej. Metodyka: - Learning and Teaching For Business Communication in a Second Language - What is Business Language?

8 - Learning Objectives - Planning for Instruction: Using Background Design to Address Managing Risk - Differentiated Instructions, Addressing Content, and Scaffolding - Using Case Studies as Instructional Materials - Experiential Learning and the Design of Learning Environments - Teaching as a Reflective Practice Biznes: - Business Fundamentals - Measuring Risk - Advertising and Marketing - Key Elements of a Marketing Plan - Management and Team Building - Organizations and Organizational Behavior - Business Negotiations - Understanding Financial Information - Accounting - Income Statements Najciekawszymi zajęciami w mojej ocenie, ale także w ocenie większości uczestników Konferencji były zajęcia z dziedziny biznesu, prawie wyłącznie prowadzone przez Carlosa Menendeza, jednego z dyrektorów światowej sieci MasterCard, odpowiedzialnego za globalne programy związane z kartami debetowymi. W ramach swoich obowiązków Carlos Menendez jest odpowiedzialny za innowację, komercjalizację i rozwój globalnych strategii rynkowych kart debetowych MasterCard, Maestro i Cirrus i jest niewątpliwie najwyższej klasy specjalistą w dziedzinie zarządzania i finansów, a wiedza przekazywana przez niego podczas warsztatów miała charakter wyłącznie praktyczny. Połączenie zajęć z zakresu metodyki nauczania - w tym w szczególności tworzeniu autorskich materiałów służących do nauki języka angielskiego w biznesie - z praktycznym aspektem poruszania się wokół zagadnień finansowych stanowiły znakomitą kombinację wiedzy i umiejętności, które obecnie znajdują odzwierciedlenie w lektoratach prowadzonych przeze mnie w ramach kursów języka specjalistycznego B2+ dla Wydziału Zarządzania. Grzegorz Kłopotowski

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego

UCZESTNICY MIEJSCE I TERMIN. VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego ENGLISH TEACHING MARKET Stare Jabłonki, 22-24 czerwca 2009 r. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji 4 Aktualności

3 Od redakcji 4 Aktualności 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego Marek Rocki 7 Milton Friedman guru monetaryzmu i orędownik wolności Maria

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo