Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/14."

Transkrypt

1 Raport z realizacji zadań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia w roku akademickim 2013/ Jakość kształcenia w SJO była przedmiotem dyskusji na Radzie Studium w dniu 8 października Omawiano wyzwania, wobec których stoi SJO w zakresie kursów języka specjalistycznego na poziomie B-2+; kwestie wynikające z wprowadzenia nowych podręczników i zmniejszenia liczby godzin na roku Zdecydowano o kolejnym przeprowadzeniu oceny pracy lektorów poprzez ankiety studenckie. 3. Przeprowadzono 23 hospitacje; hospitowani byli pracownicy młodzi stażem, starający się o etat lub awans, a także pracownicy, których poprzednie hospitacje nie w pełni zadawalały kierownictwo. Przeprowadzono kilkanaście tzw. obserwacji koleżeńskich. Zarówno hospitacje jak i obserwacje były tematem osobnych spotkań w ramach zespołów, co ma duży pozytywny efekt w doskonaleniu warsztatu pracy lektorów. 4. W tym roku zrezygnowano z dotychczasowej formuły Dni Języków Obcych. Odbyły się 8 maja i ich integralną częścią były wykłady sekcji językowej Konferencji Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Równoległe do konferencji (referaty studentów na tematy językowe, kulturowe) odbyły się finały konkursu Poliglota (w eliminacjach wzięło udział ponad 500 studentów, uczących się język angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego) oraz spotkanie informacyjne ze starostami roku pierwszego 5. Podjęto następujące działania w zakresie: I. Szkolenia i dbałość i jakość przeprowadzenia egzaminów B-2 i C-1 Listopad 2013 szkolenie dla młodych pracowników (ang.), Maj 2014 szkolenie dla egzaminatorów B-2 (ang.), Maj 2014 szkolenie dla egzaminatorów C-1, Czerwiec szkolenie egzaminatorów B-2 (niem.) Powołanie zespołów egzaminacyjnych B-2 oraz C-1 II. Doskonalenie nauczania Powołanie zespołu do nauczania ESP Powołanie zespołu pilotażowego dla podręcznika na poziom C-1 (ang.) Pilotaż nowych podręczników na poziomy A-1, B-1+ oraz B-2 (niem.) Przygotowano nowe materiały dydaktyczne, stanowiące uzupełnienie materiałów zasadniczych, Opracowano materiały na kursy specjalistyczne dla wydziałów GGiOŚ, GGiIŚ oraz WiET (ang.) 6. Kolejne podręczniki i wydania autorstwa pracowników SJO Barbara Kowalczyk English for Electronics and Computer Science 2013 Barbara Kowalczyk English for Students of Geology 2014, 2 wydanie A.Ewy, A.Jarczyk M.Sieńko English for Building Materials Engineering 2014 A.Krukiewicz, A.Trzaska English for Mathematics (4 wydanie) 7. Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych w zajęciach organizowanych w nowoczesnej Sali multimedialnej wzięło udział ponad studentów 8. Konferencje i szkolenia (sprawozdania poniżej)

2 Warsztaty metodyczne: język techniczny, dla kogo, po co, jak (j.niemiecki) konferencja metodyczna połączona z warsztatami dla nauczycieli języków obcych (j.rosyjski) Nauczanie języka, dynamika w grupie i spotkania ćwiczeniowe, Instytut Cervantesa (j.hiszpański) Learning Second Language for Business Communication, Penn Lauder CIBER Summer Institute, Filadelfia, USA 9. W celu unowocześnienia technik nauczania I usprawnienia pracy, SJO dokonało zakupu następującego sprzętu: i. Komputery 3 szt. ii. Projektor multimedialny 2 szt. iii. Ekran multimedialny 1 szt. iv. Drukarki laserowe 2 szt. v. Głośniki 4 szt. vi. Nagrywarki DVD 2 szt. 10. Biblioteka SJO systematycznie wzbogaca zbiory ; zakupiono materiały dydaktyczne na łączną kwotę ok. 12 tysięcy złotych oraz prowadzi się prenumeratę szeregu czasopism obcojęzycznych: Czasopisma : 1. The Economist 2. National Geographic 3. New Scientist 4. Paris Match 5. Deutsch Perfekt 6. Time 7. Business English 8. Język niemiecki Materiały dydaktyczne : Język angielski The Business (B1+, B2, C1 ) Upstream C Essential Business Grammar Builder 5 3. Cambridge English for Engineering 4 4. Geo-English Cambridge English Proficiency 6 6. Professional English in Use Engineering 3 7. English for Telecoms and Information Technology 3 8. English for Active Communication 3 9. FCE Use of English Język angielski dla elektroników i informatyków Business Vocabulary In Use English Cambridge English for Scientists Job-hunting Business English Handbook Advanced Destination B1, B2, C1\C English for Students of Geology 4

3 Język niemiecki 1. Campus Deutsch 5 2. Menschen (A, B) Sicher! (B) Deutsch fur Profis 3 5. Technisches Deutsch fur Ausbildung und Beruf 5 6. Deutsch am Arbeitzplatz komunikative spiele 2 8. Mit Beruf aut Deutsch 8 9. Deutsch fur das Berufsleben Kipp und Klar Mit Erfolg zu Start Deutsch Prufungstraining TELC Deutsch 1 Język francuski 1. Alter ego (B1, B2 ) 4 2. Affaires.com 2 3. ABC DELF B Vocabulaire progressif du francais des affaires 2 5. Communication progressive des affaires 2 6. Expression orale 2 7. Comprehension orale 2 Język polski 1. Hurra!!! Po polsku 5 2. Start 1, Z polskim na ty 5 4. O biznesie po polsku 2 5. Kto czyta nie błądzi 1 6. Per aspera ad astra 1 7. Od słowa do słowa toczy się rozmowa 1 8. Iść czy jechać 1 9. Polski Megatest 2 Język rosyjski 1. Język rosyjski w biznesie 2 2. Wot i my Sprawozdania z konferencji: Język niemiecki: Warsztaty metodyczne: język techniczny, dla kogo, po co, jak uczestniczyła mgr Dorota Lupa Warsztaty zorganizowane zostały przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej. Warsztaty otworzyło wystąpienie dr Wojciecha Sosnowskiego ze Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego na temat Język specjalistyczny w realiach współczesnej polskiej uczelni wyższej. W swoim wystąpieniu prelegent podkreślił, że najnowsze badania wykazują, iż wśród pracowników wyższych uczelni lektorzy języków obcych są tą grupą zawodową, wśród której trend do

4 dokształcania się jest najsilniejszy. Związane jest to m.in. z nowymi wyzwaniami, jakie stoją przed nauczycielami języków obcych. Jednym z takich wyzwań jest potrzeba nauczania języka specjalistycznego. Po wystąpieniu teoretycznym odbyło się metodyczne spotkanie germanistów, rusycystów i romanistów, które także prowadził dr W. Sosnowski. Uczestnicy odegrali rolę uczniów obcokrajowców uczących się języka polskiego jako języka obcego. Pracowali z tekstem poświęconym silnikom wykonując cały szereg praktycznych ćwiczeń związanych z tekstem. Zaproponowano bardzo interesujące ćwiczenia, dzięki którym uczniowie uczą się słownictwa podczas lekcji. Punktem wyjścia jest tworzenie asocjogramu, jego uzupełnianie przez uczniów oraz wielokrotne głośne powtarzanie słów, a także usuwanie ich części na tablicy i uzupełnianie tych brakujących części przez uczniów. Ćwiczono także techniką tzw. śnieżnej kuli zbieranie nowych informacji z tekstu specjalistycznego. Po przeczytaniu fragmentu tekstu uczeń podaje informację, jaką z tekstu zapamiętał. Następna osoba podaje inną informację oraz powtarza tą podaną przez osobę poprzednią. Osoba ostatnia w grupie zbiera w jedną całość wszystkie najważniejsze informacje z tekstu. Poprzez takie ćwiczenia spełnione zostaje najważniejsze założenie procesu nauczania języka obcego, że uczeń uczy się podczas lekcji, a praca samodzielna w domu służy jedynie utrwaleniu i doskonaleniu nabytych umiejętności. Drugi dzień Warsztatów podzielony był na cztery sesje tematyczne. Każdą prowadził inny lektor języka niemieckiego przedstawiając swoje pomysły na prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego. Wśród tych pomysłów były gry i zabawy językowe, praca z filmem, ćwiczenie struktur gramatycznych. Wśród omawianych tekstów specjalistycznych były m.in. teksty z dziedziny inżynierii środowiska, a także budownictwa, które można będzie wykorzystać w pracy ze studentami AGH. Od autorów otrzymaliśmy np. zestaw tekstów i ćwiczeń wraz ze zgodą na ich wykorzystanie na zajęciach z naszymi studentami. Język rosyjski konferencja metodyczna połączona z warsztatami dla nauczycieli języków obcych. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Szkolne PWN uczestniczyła mgr Anna Stępniowska W tym roku motywem przewodnim warsztatów był stres towarzyszący uczniom i nauczycielom stającym w obliczu egzaminów. Zagadnienie to w ciekawy sposób zostało omówione przez psychologów Joannę Ostrowską i Aleksandra Pawlickiego podczas specjalnego wykładu dla wszystkich zebranych pt. "Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela: refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów." Prelegenci w pełni profesjonalnie i nietuzinkowo zaprezentowali metody pracy z uczniami, pozwalające na przezwyciężenie stresu przedegzaminacyjnego, podpowiadali też jak wyrobić w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem, jak wspierać swoich uczniów oraz co kryje się pod pojęciem sztuka dobrego wyznaczania celów. Sesję dla nauczycieli języka rosyjskiego poprowadziły autorki podręczników Monika Zdunik i Swietłana Galant oraz doświadczona edukatorkaelizawietanieznańska. Warsztaty poświęcone były pracy z nową serią do języka rosyjskiego dla początkujących Всёпросто!" oraz przygotowaniom do nowej formuły egzaminu maturalnego z j. rosyjskiego w 2015 r. w oparciu o nowe Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego. Po zapoznaniu się z książką stwierdzam, że może ona z powodzeniem posłużyć i naszym studentom jako pomoc dydaktyczna np. w przygotowaniach do egzaminu B2, ponieważ w ciekawej i nowoczesnej formie prezentuje omawiane na zajęciach tematy egzaminacyjne.

5 Konferencję oceniam bardzo pozytywnie, - pozwoliła ona podnieść poziom mojego warsztatu pracy, poszerzyła wiedzę z zakresu psychologii oraz sprzyjała wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami podczas rozmów kuluarowych. Język angielski 16 stycznia 2014r. IATEFL POLAND ESP SIG in LUBLIN and MONDIALE TESTING Pierwsza Międzynarodowa Konferencja IATEFL, grupy ESP, która odbyła się fizycznie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w której pracownicy mgr Magdalena Dziewit, mgr Anna Hardek i mgr Elżbieta Suszańska-Brzezicka czestniczyły za pomocą wirtualnych łączy. Po otwarciu Konferencji przez Kierownictwo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Lublinie, głos zabrał główny mówca, Geoff Tranter. Zaczął od pytania, czy istnieje wspólny rdzeń dla ESP, a jeśli tak, czy nie spłyca to samej idei tego podejścia. Jako przykład podał angielski w medycynie, ale przecież 'medycyna' to pojęcie bardzo szerokie; mamy lekarzy, pielęgniarka, chirurgów, anestezjologów i farmaceutów więc kogo i czego właściwie uczymy? Dalej Prelegent podkreślił fakt dobrze znany wszystkim uczącym na kursach specjalistycznych, a mianowicie to, że uczestnicy tychże kursów ogromną wagę przywiązują do trafności i praktycznego zastosowania naszych materiałów. W związku z powyższym można rozważyć dwie kwestie: po pierwsze, komunikacja czy poprawność językowa oraz, po drugie: czy można mówić o poziomie znajomości języka czy raczej o profilu. Zmierzając do wyjaśnienia pojęcia 'profil języka', Geoff Tranter zapytał, jakie umiejętności i na jakim poziomie językowym potrzebuje na przykład pilot (który musi zrozumieć komunikat wieży kontrolnej ) a jakie inżynier (który musi napisać czy odczytać raport). Za różnymi umiejętnościami językowymi powinny iść w parze różne typy zadań dla uczestników kursów, zawsze jednak muszą to być zadania praktyczne, nakierowane na realizowanie konkretnych zadań. Padł przykład grupy inżynierów z działu R&D, gdzie poleceniem z kursu ESP jest 'opisz i wyjaśnij', ale to sami studenci decydują działanie jakiego urządzania chcą opisać i wyjaśnić. Z powyższych rozważań wynika podejście oparte na uczeniu konkretnych umiejętności - czego od naszych kursantów wymagać będzie ich praca, jakich wymaga to umiejętności językowych oraz jak my możemy ich nauczyć. A zatem, według Geoffa Trantera ESP oznacza, podaję za Prelegentem: A high degree of flexibility and workplace relevance in terms of: -special content area, -proficiency levels, -language profile, -skills, -work experience, -materials or type of tasks, -language work and language awareness /AH/ Około godz rozpoczęła się sesja prezentacji zatytułowana Devising ESP teaching materials. Jako pierwsza w tym bloku wystąpiła pani Monika Badecka-Kozikowska z Politechniki Gdańskiej z prezentacją

6 Challenges of Technical Textbook Writing, przedstawiając sposób prowadzenia zajęć ukierunkowanych na pracę własną studentów, którzy przygotowują prezentacje na wybrane tematy z listy zagadnień (skonsultowanych wcześniej z naukowymi nauczycielami akademickimi). Studenci z IV i V roku opracowują również zadania do swoich prezentacji, przeprowadzają zadania z pozostałymi studentami w grupie. Nauczyciel monitoruje cały proces. Materiały przygotowane przez studentów służą do układania skryptów. Następnie głos zabrał prof. Jarosław Krajka z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W prezentacji Subtitling Authentic Videos Towards a Revised Methodologyof ESP Materials Development przedstawił potrzebę uatrakcyjniania zajęć materiałami audiowizualnymi, filmami z zastosowaniem captionbased ćwiczeń. Autor stwierdził, że napisy pod filmem nie tylko nie dekoncentrują widza, ale mogą służyć do lepszego zrozumienia materiału, zapamiętywania słownictwa i do ćwiczeń takich jak partial caption filling, gapped caption filling. Przygotowanie takich materiałów wymaga od nauczyciela wybrania odpowiednich materiałów video + obróbki: dodawania napisów, ułożenia ćwiczeń. Po półgodzinnej przerwie o godz rozpoczął się blok II Teaching Specialist Language. Adam Janiszewski wygłosił prezentację Legal English or the Art of Diplomacy koncentrując się na specyfice języka prawniczego, gramatycznych aspektów języka dyplomatycznego, wyrażeń niosących pozytywny przekaz czasem negatywnych treści lub unikania negatywnych wypowiedzi i zastępowania ich pozytywnymi. Padały liczne przykłady, dlatego sam autor nazwał swą prezentację praktyczną. Po tej prezentacji, wystąpiła pani Sandra Lindom z Włoch z wykładem na temat. samej prezentacji, sposobu przygotowania się do niej. Ponieważ studenci często stają przed tym zadaniem, warto dobrze przygotować ich do niego zwracając uwagę na organizację i przekaz. Pani zwróciła uwagę na potrzebę kilkakrotnego powtarzania wiadomości do przekazania: Tell them what you are going to tell them. - Tell them again - Tell them what you have just told them. Podkreśliła potrzebę wygłaszania prostym językiem, mówiąc: Complicated language is a cover for bad contents. Good contents can be explained in simple language. Zwróciła uwagę na właściwe akcentowanie w angielskim zdaniu. To tylko niektóre wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji, zadania z którym stykamy się na naszych zajęciach. Podsumowując dotychczasowe rozważania, przekazane wiadomości nie są dla nas nowością, potwierdzają, że jesteśmy mocnymi pionierami w zakresie nauczania języka specjalistycznego, często wychodząc dalej na przód, bo sami zadajemy sobie trud układania autorskich ćwiczeń, konsultując się z profesjonalistami i zgłębiając niezliczone naukowe teksty. /MD/ Pisząc o konferencji z dnia nie sposób pominąć myśli, iż była ona utwierdzeniem opinii, że podejście pracowników naszego Studium Języków do problemu nauki języka specjalistycznego jest bardzo poprawne nie tylko ze względu na konieczność spełnienia wymogów KRK, ale również ze względu na naszą głęboko pojętą odpowiedzialność zawodową. Uczymy studentów języka specjalistycznego, aby dać im narzędzie pracy w przyszłym życiu zawodowym (we are tool providers), nie uczymy ich jednak wiedzy merytorycznej z zakresu poszczególnych dziedzin nauki, które są przedmiotem ich studiów. Nasi studenci zostaną kiedyś ocenieni z zakresu ścisłości podanej informacji (accuracy) i dokładności wyrażenia myśli oraz precyzji przekazu

7 (precision) w języku angielskim. Wysłuchanie konferencji w Lublinie było dla nas i wszystkich uczestniczących przypomnieniem spojrzenia na język obcy z punktu widzenia osoby rozpoczynającej i kontynuującej naukę a także utrwalającej wiedzę. Określono ten proces jako budzenie się do innej świadomości, jako proces uczenia się tolerancji i szacunku dla innych osób jako że każda kultura inaczej patrzy na rzeczywistość. Nauka języka obcego i kontakt z nim otwierają umysł, są pokarmem dla myśli. 2 maja 2014 VII Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Języki obce w dobie globalizacji i przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. Ustroń 2013 W ubiegłym miesiącu odbyła się w Ustroniu konferencja poświęcona nauczaniu języków obcych w uczelniach wyższych zorganizowana przez SPNJO Politechniki Śląskiej. Studium Języków Obcych AGH reprezentowała Anna Cisowska, która wygłosiła referat zatytułowany: Czy i jak szkolić umiejętności miękkie w szkolnictwie wyższym na podstawie obserwacji nauczyciela języka hiszpańskiego oraz niżej podpisana Marta Sieńko z sesją warsztatową: Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy, czyli o maksymalizacji potencjału podręcznika. Streszczenia wszystkich wystąpień oraz niektóre referaty można przeczytać na płycie CD z materiałami konferencyjnymi dostępnej w bibliotece SJO. W niniejszym sprawozdaniu chcę skoncentrować się na sesji plakatowej poświęconej roli krzyżówek w nauczaniu języków obcych. W bibliotece SJO można zapoznać się z materiałami autorskimi stworzonymi przez mgr Iwonę Gałązkę, w tym krzyżówkami tematycznymi z zakresu: Career, Maths, Shapes, English for Engineering, Alternative Energy, Petroleum, Robotics, Electronics, Environmental Engineering i wielu innych. Tworzenie własnych krzyżówek wydaje się być zadaniem pozornie prostym a ilość narzędzi pozornie darmowych - do tego przeznaczonych dostępnych w Internecie przyprawia o zawrót głowy. Z własnego doświadczenia wiem jednak, jak przykra niespodzianka może nas spotkać, gdy na przykład plik ze stworzoną i zapisaną na naszym komputerze krzyżówką możliwy jest do otworzenia dopiero po zakupieniu pełnej wersji programu. Autorka sesji proponuje korzystanie z całkowicie bezpłatnego programu dostępnego na Wszystkich zainteresowanych tworzeniem własnych krzyżówek zapraszam na warsztaty w środę 29 maja w godzinach do sali multimedialnej w D-11. W sprawie zapisów proszę o kontakt Zachęcam również do lektury artykułu poświęconego konferencji w Ustroniu autorstwa Anny Cisowskiej, który ukaże się niebawem w BIP. Marta Sieńko czerwca 2014 Learning a Second Language for Business Communication, Konferencja zorganizowana w ramach programu 12th-Annual Penn Lauder CIBER Summer Institute we współpracy z University of Pennsylvania w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Program konferencji został podzielony na dwie grupy tematyczne: zajęcia metodyczne związane z nauczaniem języka obcego, w tym w szczególności szeroko rozumianego Business English, oraz zajęcia przedmiotowe, poświęcone zagadnieniom ze świata marketingu, zarządzania, analizy ryzyka, negocjacji, analizy rynku, analizy finansowej, itp. Poniżej przedstawiam kilka tematów zajęć z każdej grupy tematycznej. Metodyka: - Learning and Teaching For Business Communication in a Second Language - What is Business Language?

8 - Learning Objectives - Planning for Instruction: Using Background Design to Address Managing Risk - Differentiated Instructions, Addressing Content, and Scaffolding - Using Case Studies as Instructional Materials - Experiential Learning and the Design of Learning Environments - Teaching as a Reflective Practice Biznes: - Business Fundamentals - Measuring Risk - Advertising and Marketing - Key Elements of a Marketing Plan - Management and Team Building - Organizations and Organizational Behavior - Business Negotiations - Understanding Financial Information - Accounting - Income Statements Najciekawszymi zajęciami w mojej ocenie, ale także w ocenie większości uczestników Konferencji były zajęcia z dziedziny biznesu, prawie wyłącznie prowadzone przez Carlosa Menendeza, jednego z dyrektorów światowej sieci MasterCard, odpowiedzialnego za globalne programy związane z kartami debetowymi. W ramach swoich obowiązków Carlos Menendez jest odpowiedzialny za innowację, komercjalizację i rozwój globalnych strategii rynkowych kart debetowych MasterCard, Maestro i Cirrus i jest niewątpliwie najwyższej klasy specjalistą w dziedzinie zarządzania i finansów, a wiedza przekazywana przez niego podczas warsztatów miała charakter wyłącznie praktyczny. Połączenie zajęć z zakresu metodyki nauczania - w tym w szczególności tworzeniu autorskich materiałów służących do nauki języka angielskiego w biznesie - z praktycznym aspektem poruszania się wokół zagadnień finansowych stanowiły znakomitą kombinację wiedzy i umiejętności, które obecnie znajdują odzwierciedlenie w lektoratach prowadzonych przeze mnie w ramach kursów języka specjalistycznego B2+ dla Wydziału Zarządzania. Grzegorz Kłopotowski

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz.

Status przedmiotu: a) przedmiot ogólnouczelniany b) stopień II, rok II c) stacjonarne Cykl dydaktyczny: semestr letni jęz. Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: INŻ3.4_IIS BIO3.4_IIS TECHN3.4_IIS Nazwa przedmiotu: język angielski ECTS 4 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej 1. Wstęp przygotowano w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa "Uczyć czy nauczyć?" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Barbara Megersa, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Język... - opis przedmiotu

Język... - opis przedmiotu Język... - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język... Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-J-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI OBCE JAKOŚĆ NAUCZANIA A JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ. mgr Jolanta Wielgus mgr Ewa Jurkiewicz - Sękiewicz Centrum Języków Obcych Sopot, 11.06.

JĘZYKI OBCE JAKOŚĆ NAUCZANIA A JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ. mgr Jolanta Wielgus mgr Ewa Jurkiewicz - Sękiewicz Centrum Języków Obcych Sopot, 11.06. JĘZYKI OBCE JAKOŚĆ NAUCZANIA A JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ mgr Jolanta Wielgus mgr Ewa Jurkiewicz - Sękiewicz Centrum Języków Obcych Sopot, 11.06.2015 Plan 1. Wstęp 2. KZJK 3. Współpraca 4. Metodyka 5. Opinie studentów

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk

Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk Regulamin Studium Języków Obcych PJATK Gdańsk Głównym celem działalności dydaktycznej Studium Języków Obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów do poziomu,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego A2 Foreign language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tell Me More v.10: nowe oblicze nauczania języków obcych. Kwiecień 2012 r.

Tell Me More v.10: nowe oblicze nauczania języków obcych. Kwiecień 2012 r. Tell Me More v.10: nowe oblicze nauczania języków obcych Kwiecień 2012 r. TELL ME MORE ogólnie Języ ki o bce d Na świecie w Europie, Azji, Północnej i Środkowej Ameryce Dystrybucja w 70 krajach. la K o

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Wpisać Rok: II Semestr: III Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B1 Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Angloville Immersja Programy otwarte

Angloville Immersja Programy otwarte Angloville Immersja Programy otwarte Marka Angloville Angloville rocznie szkoli około 300 osób reprezentujących środowiska biznesowe. Dzięki naszym programom specjaliści i managerowie wielu wiodących firm

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA

Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA Opracowanie wyników ankiety pt. Zmiany w programie kształcenia na WPiA przeprowadzonej przez Wydziałową Radę Studencką wśród Studentów WPiA Ankieta została stworzona na podstawie przeprowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI. rok szkolny 2016/2017 PO JĘZYK ANGIELSKI rok szkolny 2016/2017 Nauczyciele: Konrad Zieliński, Milena Przewodek, Dorota Kwiatkowska Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014 UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE NR 10/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie systemu nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZSO W BIELAWIE Od roku szkolnego: 2015/2016 Przedmiot/ty: język angielski, język niemiecki dla liceum Nauczyciel/le: Swietłana Błażejczyk, Jakub Maćkowski, Sandra Sawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ Z MCDN 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ Z MCDN 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ Z MCDN 2016/2017 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEGINI Obszar: MOTYWACJA Zmiana metod i form pracy z uczniami na bardziej motywujące Docenianie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Nr formy: 60 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Planowanie pacy nauczyciela matematyki - Planowanie pracy. - Różne koncepcje nauczania matematyki. - Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. WSTĘP 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-j.obcy- 16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Architektura

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ

JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. mgr Agnieszka Tynecka dyżur: wtorek budynek Centrum Języków PŁ JĘZYK ANGIELSKI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA WYDZIAŁ Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów KOORDYNATOR mgr Agnieszka Tynecka agnieszka.tynecka@p.lodz.pl dyżur: wtorek 12.15-13.45 budynek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0

Nawigacja w SkillSoft Leadership Advantage 2.0 jest wyjątkową platformą edukacyjną koncentrującą się na rozwoju kompetencji przywódczych. Jej niewątpliwym atutem, stanowiącym o jej unikatowości, jest dostępność różnorodnych w swojej formie materiałów

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo