Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2012 r."

Transkrypt

1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak 3 października 212 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 212 r. Synteza Analiza sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w II kwartale 212 r. prowadzi do następujących wniosków: w analizowanym okresie zwraca uwagę istotnie narastająca podaż mieszkań ze strony deweloperów, co w przyszłości może doprowadzić do korekty cen, szybszej od dotychczas obserwowanej; narastająca podaż kontraktów na mieszkania i niewielki spadek cen mieszkań dotychczas nie wpłynęły istotnie na wyniki finansowe sektora deweloperskiego 2, problem rosnącej podaży oraz mało elastycznych w dół cen mieszkań może jednak w przyszłości pogłębić kłopoty sektora deweloperskiego i budowlanego; udział zysków w cenie m kw. mieszkania nadal był atrakcyjny dla deweloperów, zwłaszcza mniejszych; pomimo istniejącego znacznego zapasu gotowych mieszkań oraz kontraktów na ich budowę, kosztowne przebranżowienie się oraz brak możliwości alternatywnych inwestycji skutkowały rozpoczynaniem nowych budów; zwiększoną produkcję mieszkań w omawianym kwartale należy szczególnie wiązać z ostatnią możliwą reakcją deweloperów przed wejściem w życie 29 kwietnia 212 r. ustawy deweloperskiej 3 ; nadal notowano niewielkie nominalne spadki cen mieszkań (ofertowych i transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym) w największych miastach; ceny mocniej spadały w wymiarze realnym za sprawą rosnących wynagrodzeń oraz inflacji; kwartalny przyrost należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych był na poziomie najniższym w ostatnich sześciu latach; wartość nowo podpisanych umów była natomiast najniższa od trzech lat; banki, podobnie jak w poprzednim kwartale, nadal nie udzielały kredytów mieszkaniowych w walutach obcych; na rynku nieruchomości komercyjnych odnotowano wzrost wartości transakcji inwestycyjnych, natomiast stopy kapitalizacji z inwestycji w najlepszych lokalizacjach były stabilne. a rynku nieruchomości komercyjnych odnotowano wzrost wartości transakcji inwestycyjnych, natomiast stopy kapitalizacji z inwestycji w najlepszych lokalizacjach były stabilne. 1 Informacja została przygotowana w Instytucie Ekonomicznym na potrzeby organów NBP i wyrażono w niej opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany, jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 2 Zgodnie z GUS (F1), wyniki uśrednione dla sektora wskazują niewielkie zmiany sytuacji finansowej. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), sprzedaż kontraktów nie jest księgowana w przychodach firmy deweloperskiej. 3 Ustawa z dnia 16 września 211 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego definiuje umowę deweloperską oraz obliguje przedsiębiorcę do zapewnienia nabywcy odpowiednich środków ochrony.

2 Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie miały miejsce na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce w II kwartale 212 r. oraz zawiera załącznik z wykresami, na których prezentowane są: 1/ceny mieszkań (Wykresy 1-9), 2/dostępności: mieszkania, kredytu, kredytowa mieszkania oraz limity i wypłaty kredytu Rodzina na Swoim (RNS) (Wykresy 1-15), 3/wypłaty kredytów mieszkaniowych i stopy procentowe (wykresy 16-29), 4/operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacja ekonomiczna deweloperów w Polsce (Wykresy 3-5), 5/budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkań w Polsce (Wykresy 51-61) oraz 6/nieruchomości komercyjne (Wykresy 62-77). Niniejsza informacja powstała na podstawie analizy danych z Bazy Rynku Nieruchomości BaRN 4, bazy cen ofertowych mieszkań PONT Info Nieruchomości, baz SARFIN i AMRON Związku Banków Polskich, zbiorczych danych Biura Informacji Kredytowej, danych firmy Sekocenbud, GUS, NBP. Ceny ofertowe mieszkań wystawianych na rynek oraz kwestie związane z zyskownością projektów deweloperskich opracowano na podstawie danych firmy Real Estate Advisory Service (dalej REAS) oraz informacji GUS (F1 i F2). Informacja o rynku nieruchomości komercyjnych 5 powstała dzięki dobrowolnemu przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami komercyjnymi i firmami zarządzającymi tymi nieruchomościami oraz prowadzącymi doradztwo z tym związane. Analiza została wsparta wiedzą ekspertów poszczególnych firm doradczych oraz banków. Skorzystano z danych oraz informacji następujących firm doradczych: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, Jones Lang LaSalle, Ober Haus oraz stowarzyszeń Retail Research Forum Polskiej Rady Centrów Handlowych i Warsaw Research Forum Podstawowym czynnikiem kształtującym sytuację w sektorze mieszkaniowym w II kwartale 212 r. jest narastająca nierównowaga na rynku mieszkań deweloperskich w największych miastach Polski (por. Wykres 56). Na rynku 6 największych miast zasób wystawionych na sprzedaż kontraktów na budowę mieszkań deweloperskich osiągnął wielkość prawie 6 tysięcy mieszkań, w tym ok. 13 tys. mieszkań gotowych. Oznacza to ponad dwukrotność rocznej sprzedaży mieszkań na tych rynkach. Przeciętne mieszkanie może zatem oczekiwać na sprzedaż na rynku pierwotnym około dwóch lat, czyli ponad czterokrotnie dłużej niż na rynku wtórnym (około 5 miesięcy). Tak duża oferta niesprzedanych mieszkań, przy niemal stabilnym popycie, wynika z systematycznej nadmiernej liczby wprowadzanych kontraktów na budowę mieszkań, która dodatkowo przyspieszyła w ostatnim kwartale. Pomimo utrzymującej się od 27 r. przewagi podaży na pierwotnym rynku mieszkaniowym, ceny mieszkań wykazują niską elastyczność w dół (por. Wykres 1 - Wykres 9). Wynika to z wysokiej koncentracji produkcji w dużych miastach oraz jest zjawiskiem często obserwowanym na rynku. W konsekwencji produkcja mieszkań wykazuje wysoką, chociaż częściowo papierową zyskowność, gdyż deweloper musi się liczyć z dłuższym procesem sprzedaży, koniecznością ponoszenia kosztów alternatywnych zamrożonego kapitału 4 Baza cen mieszkań BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki dobrowolnemu przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP; badanie dotyczy zarówno ofert jak i transakcji sprzedaży oraz najmu mieszkań w granicach administracyjnych szesnastu miast wojewódzkich, w których dokonywana jest znaczącą część rynkowego obrotu. W 212 r. oddziały okręgowe NBP zebrały w 16 miastach stolicach województw rekordów, w tym 688 dotyczących transakcji. 5 Materiał koncentruje się na nowoczesnych nieruchomościach komercyjnych, ponieważ to one są przedmiotem transakcji dużych agencji nieruchomości i skala tych transakcji ma silne, bezpośrednie przełożenie na gospodarkę narodową. Wprowadzenie do rynku nieruchomości komercyjnych, definicje oraz głębsza analiza głównych zmiennych ekonomicznych znajdują się w raporcie Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 21 r., dostępnym na stronie internetowej NBP. 2 / 22

3 i kosztów realnych zarówno finansowych, jak też utrzymywania zasobu niesprzedanych kontraktów, a potem mieszkań na rynku. Alternatywny wariant szybszej sprzedaży wiąże się z koniecznością większej obniżki ceny. Spadki cen na rynku pierwotnym przełożyły się też na ceny na rynku wtórnym, ze względu na silną zależność obu rynków 6. W większości miast ceny transakcyjne na rynku pierwotnym są wyższe niż na rynku wtórnym, jednak w przypadku Warszawy jest odwrotnie. Wynika to z różnic strukturalnych pomiędzy tymi rynkami (struktura własności, jakość zasobu, lokalizacja zasobu, preferencje nabywców itp.). Przyspieszenie tempa narastania nadwyżki niesprzedanych mieszkań ma kilka przyczyn, z których najważniejszą wydaje się być tzw. ustawa deweloperska, która weszła w życie 29 kwietnia 212 r. Ustawa narzuca obowiązek prowadzenia projektów inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego pod ścisłą kontrolą banku, jeżeli deweloper korzysta ze środków przyszłych nabywców mieszkań, co jest regułą na tym rynku. Można przypuszczać, że deweloperzy, by uniknąć lub opóźnić moment poddania się rygorom ustawy, rozpoczynali nowe inwestycje i tworzyli portfele nowych projektów dla zapewnienia ciągłości produkcji w najbliższych 2-3 latach. Niezależnie od powyższej ustawy, bazując na swoich doświadczeniach historycznych, producenci mieszkań mogli też liczyć na zwiększony popyt na mieszkania związany z wygasaniem pod koniec 212 r. rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim (RNS). Doświadczenie dotychczasowych programów dotacyjnych pokazuje, że zamykanie programu tego typu jest związane ze wzrostem zainteresowania klientów, którzy przyspieszają swoje decyzje o uczestnictwie. Ustawa deweloperska została uchwalona w pośpiechu, bez dogłębnych konsultacji sektorowych, ponadto brakowało doświadczeń z funkcjonowaniem rachunków deweloperskich. Niektóre jej rozwiązania budziły kontrowersje, a ostatecznie wszystkie drażliwe kwestie bez szczegółowych regulacji pozostawiono do uregulowania między bankiem a deweloperem. Deweloperzy mogli oczekiwać, że banki, oceniając w sposób krytyczny bieżące ryzyko tego rynku, nie będą skłonne do otwierania rachunków deweloperskich na większą skalę, przynajmniej w najbliższym czasie. W konsekwencji deweloperzy ocenili ryzyko związane z poddaniem się jej rygorom jako wyższe niż ryzyko związane z sytuacją na rynku i wystawiali nowe kontrakty na rynek. Jeżeli obawy deweloperów związane z funkcjonowaniem rachunków deweloperskich, były dominującą przyczyną rozpoczynania nowych projektów, to w kolejnych miesiącach tempo ich rozpoczynania i wystawiania na rynek powinno znacząco osłabnąć i zasób niesprzedanych kontraktów na rynku powinien się zmniejszać. Rynek powinien powoli zacząć wracać do stanu zbliżonego do równowagi, tj. w ofercie powinno być ok. 3 tys. kontraktów na budowę mieszkań, czyli nie więcej niż równoważność rocznej sprzedaży. W przeciwnym wypadku może to oznaczać, że dominujący wpływ na zachowania deweloperów na rynku mieszkaniowym zaczyna mieć ogólna sytuacja w branży, tj. poważne problemy przedsiębiorstw realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej w ramach zamówień publicznych. Zmiana postrzegania sektora publicznego jako oferenta kontraktów o niskiej zyskowności, ale bezpiecznych, na wysoce ryzykowne, mogła spowodować zmianę postrzegania ryzyka rynku mieszkaniowego jako ryzykownego, ale rentownego. W konsekwencji może to powodować przyspieszenie uruchamiania na tym rynku nowych projektów zamiast projektów publicznych, co skutkuje przyspieszeniem narastania podaży. Dotyczy to firm deweloperskich i budowlanych, które są obecne zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i zamówień publicznych. Większość firm jest obecna na obu rynkach. Ryzyko związane z kontynuacją procesu narastania liczby niesprzedanych mieszkań na rynkach największych miast może spowodować problemy firm deweloperskich na znacznie 6 Analiza relacji cen na rynku pierwotnym oraz wtórnym została przedstawiona w raporcie Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 r., str / 22

4 większą niż dotychczas skalę oraz doprowadzić do szybkich i głębokich spadków cen mieszkań, co może mieć wpływ na sektor bankowy i rynek obligacji deweloperskich. Analiza standardowych bussines planów firm deweloperskich 7 pokazuje, że przeciętna liczba kontraktów na budowę mieszkań wystawionych na rynek nie powinna przekraczać połowy rocznej sprzedaży. Według ekspertów rynku poziom równowagi kształtuje się jednak bliżej równowartości rocznej sprzedaży, gdyż wówczas nie występują lokalne niedobory na rynku i wzrost cen mieszkań. Warto zauważyć, że na rynku wtórnym w większości przypadków występuje ok. 15 dniowy czas sprzedaży wystawionych mieszkań. Zapas na rynku w wysokości dwuletniej produkcji oznacza zatem co najmniej dwukrotność normalnej liczby mieszkań wystawionych na sprzedaż, co powoduje, że zaangażowanie kapitału w produkcję w toku wynosi czterokrotność produkcji finalnej. Biorąc pod uwagę, że nowo wystawiane kontrakty dotyczyły inwestycji na wczesnych etapach realizacji, można szacować tę wielkość jako trzykrotność bieżącej, rocznej sprzedaży. Oznacza to, że na każdą złotówkę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania przypada około trzy złote kapitału zaangażowanego w budowę i w zapasach gotowych mieszkań. Ponieważ kredyty i dłużne papiery wartościowe emitowane przez firmy deweloperskie finansują trochę więcej niż 3% całkowitych kosztów budowy (por. Wykres 47 i Wykres 48), można przypuszczać, że tzw. koszty finansowe 8 obciążają każde sprzedane mieszkanie przeciętnie na poziomie 7-9% całkowitych kosztów mieszkania. Przy obecnym poziomie cen rynkowych i kosztów wielkość ta jest bezproblemowo pokrywana z marży zysku przy sprzedaży mieszkania liczonej bez kosztów finansowych, która w największych miastach jest na poziomie około 2% (por. Wykres 33). Dalszy wzrost liczby niesprzedanych mieszkań, wydłużający się czas sprzedaży i zwiększające się koszty jej finansowania (poprzez wzrost produkcji w toku), w połączeniu ze spadającymi cenami mieszkań może doprowadzić do zwiększenia skali problemów finansowych firm deweloperskich 9. Szczególnie wrażliwe na spadki cen są firmy o dużym udziale finansowania zewnętrznego (kredyty i obligacje korporacyjne). Konsekwencją mogłaby być jeszcze szybsza, np. wymuszona windykacjami, wyprzedaż mieszkań, co mogłoby powodować dalsze, poważne spadki cen i przeniesienie problemów do sektora bankowego, w tym kredytów hipotecznych. Wprawdzie firmy deweloperskie są silne kapitałowo, ale przyspieszona windykacja długów firm najsłabszych i sprzedaż ich majątku mogłaby doprowadzić do znacznego spadku cen tego majątku i strat wierzycieli. Wpływ spadku cen mieszkań na wartość zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych nie wydaje się zbyt silny ze względu na dodatkowe zabezpieczenia stosowane przez banki, poza zabezpieczeniem hipotecznym. Nie ulega jednak wątpliwości, że materializacja powyższego scenariusza spowodowałaby problemy w sektorze mieszkaniowym, gdyż w sytuacjach szokowych pojawia się korelacja pomiędzy pozornie nieskorelowanymi zjawiskami i występują efekty kumulacyjne. Ogólna ocena sytuacji finansowej sektora deweloperskiego, abstrahująca od opisywanego ryzyka, wypada pozytywnie. Widoczne są efekty działań na rzecz obniżki kosztów własnych firm, czego odbiciem jest spadek wskaźnika poziomu kosztów (por. Wykres 42) i ich udziału w kosztach ogółem (por. Wykres 48), a zwłaszcza stabilizacja ich poziomu na tle udziału zysku deweloperskiego (por. Wykres 43). Notowana znacząca poprawa wskaźników opartych na zysku, a zwłaszcza ROE i ROA (por. Wykres 44 i Wykres 45) tylko w pewnym stopniu jest efektem ograniczenia kosztów. Głównie jest to wynik kończenia projektów rozpoczynanych na,,górce inwestycyjnej z 21 r. (por. Wykres 53), co zgodnie z wymogami MSR pozwala zaliczyć je na 7 Por. artykuł 3 w Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 r., NBP (212). 8 Koszty finansowe obejmują odsetki od kredytów (por. Wykres 24), a odsetki od obligacji oszacowuje się na 1%. 9 Aktualnie udział liczby firm deweloperskich z problemami finansowymi wśród wszystkich firm deweloperskich wynosi wg danych sprawozdawczych banków (formularz B3) ok. 21%, a wartościowo ok. 15,5% (por. Wykres 49). 4 / 22

5 rzecz sprzedaży i poprawić przychody ogółem (por. Wykres 44). Skutkuje to poprawą wyniku finansowego i opartych na nim mierników. W strukturze aktywów przedsiębiorstw deweloperskich brak jest istotnych zmian, natomiast w strukturze pasywów widać wzrost udziału kredytów i dłużnych papierów wartościowych (por. Wykres 46-Wykres 48). W br. odnotowano kolejny wzrost udziału firm deweloperskich z problemami finansowymi, na co banki zareagowały znacznym obniżeniem nowych kredytów w porównaniu z akcją kredytową z przełomu 211 i 212 r. (por. Wykres 49 i Wykres 5). Przewidywane i już częściowo obserwowane pogorszenie koniunktury gospodarczej, w tym sektorowej, wpływa na przewidywania spadku cen czynników produkcji i kosztów produkcji budowlano-montażowej (por. Wykres 4), jakkolwiek w br. ceny te były jeszcze stabilne (por. Wykres 4-Wykres 41). Po szybszym przyroście nowych kredytów dla deweloperów w I kw. 212 r. (por. Wykres 51), w banki ograniczyły jednak akcję kredytową. W konsekwencji duzi deweloperzy zwiększyli zakres swojego finansowania na rynku kapitałowym poprzez emisję papierów dłużnych. Na zachowania banków wpływ mógł mieć pogarszający się stan portfela kredytów deweloperskich (por. Wykres 49), nieadekwatny do statystycznie zadowalającej sytuacji sektora (por. Wykres 44). Należy przypuszczać, że przy kredytach deweloperskich nastąpił proces negatywnej selekcji, a banki nie dość wnikliwie oceniały projekty 1. W konsekwencji do banków trafiały firmy z problemami, co obecnie wpływa na ocenę całej branży. Analizę danych finansowych potwierdzają obserwacje ze sfery realnej. Projekty deweloperskie w br. rosną, zmniejszają się rozmiary banków ziemi, mieszkania gotowe utrzymują się na zbliżonym poziomie do obserwowanego w analogicznym kwartale ub.r. Stabilizacji, a nawet pewnej obniżce w omawianym kwartale uległ średni czas sprzedaży mieszkań deweloperskich, co może oznaczać nieznaczne uelastycznienie firm deweloperskich w negocjacjach cenowych (por. Wykres 1 i Wykres 8). Obserwujemy także zmniejszanie się niedopasowania wielkości mieszkań mierzonej powierzchnią, pomiędzy poszukiwanymi na rynku a oferowanymi przez dewelopera (por. Wykres 6 i Wykres 61) 11. Wielkość zapotrzebowania na mieszkania przy aktualnych cenach, nadal podąża za dynamiką zmian dostępności kredytowej mieszkania (por. Wykres 59). Pozostałe wskaźniki sektorowe pokazują, że sytuacja sektora deweloperskiego rozwija się zgodnie z oczekiwaniami - obserwujemy długookresowy spadkowy trend cen transakcyjnych oraz ofertowych na największych rynkach, zwłaszcza w wymiarze realnym (por. Wykres 1 i Wykres 9), który utrzymał się też w 212 r. Jest on efektem narastającej nadwyżki niesprzedanych mieszkań, co było omawiane wcześniej. Dostępność przeciętnego kredytu począwszy od 26 r. cały czas spada (por. Wykres 12). Banki, ze względu na ryzyko braku spłaty kredytów mieszkaniowych, ograniczają ich dostępność w 212 r. 12 (por. Wykres 2 i Wykres 21). Spadek kredytowej dostępności mieszkania to w zasadniczej mierze efekt odchodzenia banków od kredytów denominowanych, trwające już od I kw. br., co należy ocenić pozytywnie w wymiarze ryzyka systemowego kraju. Obniżenie dostępności kredytu może jednak wpływać negatywnie na sektor deweloperski - zmniejszać popyt w dłuższym okresie. W tych warunkach czynnikiem kompensującym notowany wcześniej spadek dostępności kredytu może być tylko spadek realnych 1 Analiza elementów ryzyka inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne z uwzględnieniem ryzyka płynącego dla banku finansujące została zawarta w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 (NBP, 212, str.35-37). 11 Luka pomiędzy mieszkaniami poszukiwanymi a oferowanymi liczona jest jako różnica udziału mieszkań o powierzchni użytkowej np. do 5 m kw. w ofercie a udziału transakcji mieszkaniami o powierzchni do 5 m kw. (średnia z czterech ostatnich kwartałów). Różnica dodatnia świadczy o nadwyżce mieszkań o danej wielkości nad popytem na nie. 12 Potwierdzają to wnioski zawarte w opracowaniu Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (NBP, II i I 212 r.), wskazujące na nieznaczne zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, podwyższenie wkładu własnego oraz zwiększenie wymaganego zabezpieczenia. 5 / 22

6 cen mieszkań (zwłaszcza deflowanych wynagrodzeniem), co obecnie ma miejsce. W konsekwencji kredytowa dostępność mieszkania począwszy od 27 r. jest dosyć stabilna, a nawet wykazuje niewielki przyrost (por. Wykres 13). Skutkuje to obecnie stabilizacją popytu 13, który ulega wahaniom wraz ze zmianami polityki mieszkaniowej (np. zmiany w programie rządowym RNS), oddziaływaniem KNF oraz zmianami polityki kredytowej banków. Zyskowność kredytów w 212 r. praktycznie ustabilizowała się (por. Wykres 28 i Wykres 29). W sferze realnej w 212 r. odnotowano w Polsce wzrost liczby nowo oddawanych mieszkań (por. Wykres 52), wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę i niewielkie zwiększenie liczby noworozpoczynanych mieszkań (por. Wykres 53 i Wykres 54). Warto też zwrócić uwagę, że obserwowana w 212 r. pewna redukcja liczby mieszkań w toku 14, będąca głównie wynikiem wzrostu liczby zakończonych mieszkań (por. Wykres 55), nie zapewnia ścieżki powrotu do równowagi na rynku mieszkaniowym. Wprawdzie poziom produkcji w toku w ujęciu kwartalnym, na obszarze sześciu największych miast, nieco spadł, ale nadal oznacza on roczną produkcję i sprzedaż kontraktów na poziomie 6 tysięcy, podczas gdy rynek jest wstanie wchłonąć poniżej 4 tys. 15 (por. Wykres 56). W konsekwencji narastającej nierównowagi na rynku pierwotnym, czas sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym pozostaje na wysokim poziomie i wynosi średnio 15 dni dla 6 rynków (por. Wykres 57 i Wykres 58). Mimo iż luka pomiędzy podażą oraz popytem na mieszkania ulegała pomniejszeniu w 212 r. (por. Wykres 6 i Wykres 61), nadal oznacza to przyrost niesprzedanych mieszkań. Na rynku nieruchomości komercyjnych w 212 r. nie odnotowano znaczących zmian w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość transakcji zawartych w pierwszej połowie 212 r. wyniosła ok. 946 mln euro. To porównywalny poziom, jak z tego samego okresu 211 r. Uczestnicy rynku oczekują, że stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach pozostaną na poziomie z 211 r. Przy ogólnie stabilnych lub rosnących czynszach na większości rynków może to wskazywać na stabilny poziom cen nieruchomości (por. Wykres 62 - Wykres 63). Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestorów międzynarodowych, którzy dominują jak dotąd na polskim rynku, jest dobra sytuacja gospodarcza oraz transparentność rynku 16. Przejrzystość rynku ulega stałej poprawie, a w rankingu przejrzystości, tworzonym przez Jones Lang LaSalle, Polska awansowała na 19 miejsce (z 22 w 21 r.). Poziom przejrzystości polskiego rynku jest na poziomie Europy Zachodniej, co powoduje, że uznawany jest przez inwestorów jako jeden z podstawowych rynków w Europie 17. Sytuacja na rynku nieruchomości biurowych nie uległa silnym zmianom (por. Wykres 64 - Wykres 67). Przyrost powierzchni biurowej w Warszawie w 212 r. wyniósł 45 tys. m kw., a w I półroczu łącznie oddano około 9 tys. m kw. powierzchni biurowej. Zgodnie z oczekiwaniami Jones Lang LaSalle 18 w Warszawie w całym 212 r. oddane zostanie ponad 25 tys. m kw. powierzchni biurowej. Raport CBRE 19 podaje natomiast, że obecnie w Warszawie 13 Zależności pomiędzy popytem, dostępnością mieszkania oraz kredytową dostępnością mieszkania zostały poddane analizie statystycznej w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 21 (NBP, 211), natomiast modele teoretyczne zależności przedstawiono w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 (NBP, 212). 14 Wskaźnik stanowi dwunastomiesięczną kroczącą liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto, po odjęciu liczby mieszkań oddanych do użytkowania. 15 Szacujemy, że roczna produkcja mieszkań w toku w 6 miastach w Polsce wynosi ok. 12 tys. (po 3 tys. mieszkań kwartalnie). Na jedno mieszkanie gotowe przypadają dwa mieszkania w toku produkcji. Można założyć, że na jeden sprzedany kontrakt przypadają dwa mieszkania będące w toku produkcji. Zatem poziom produkcji w toku w wysokości 12 tys. oznacza 6 tys. nowych kontraktów. 16 Więcej na ten temat znaczenia przejrzystości rynku dla inwestorów znajduje się w materiale Informacja o cenach i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I 211 r. NBP (211). 17 Jones Lang LaSalle Global Real Estate Transparency Index Global Foresight Series Jones Lang LaSalle Pulse Warszawski Rynek Biurowy CBRE MarketView Warsaw Office H / 22

7 w budowie jest 7 tys. m kw., z czego około 7% to inwestycje spekulacyjne, a więc bez wstępnie podpisanych umów najmu. Stopa pustostanów pozostaje stabilna w większości miast, w Warszawie uległa lekkiemu wzrostowi, a w Łodzi obniżyła się znacznie (por. Wykres 68 Wykres 69). W I półroczu 212 r. na rynku nowoczesnych powierzchni handlowych odnotowano wzrost powierzchni rzędu 25 tys. m kw., który był zbliżony do zanotowanego w I półroczu 211 r. (por. Wykres 7 - Wykres 71). Uczestnicy rynku oczekują, że obserwowany trend powstawiania galerii handlowych w mniejszych miastach, będzie kontynuowany. W I półroczu br. czynsze za m kw. powierzchni handlowej w dużych aglomeracjach wykazywały niewielki wzrostowy trend (por. Wykres 72). Natomiast stopa kapitalizacji pozostawała stabilna lub uległa dalszemu zmniejszeniu i zbliżała się powoli do poziomu zanotowanego przed wybuchem światowego kryzysu finansowego (por. Wykres 73). Warto podkreślić, iż czynsze za najlepsze powierzchnie handlowe w wiodących centrach handlowych w Warszawie, miastach powyżej 3 tys. mieszkańców oraz małych miastach wykazują bardzo silne zróżnicowanie (por. Wykres 74). Wynika to zarówno ze zróżnicowanych kosztów wybudowania galerii handlowej, jak i ze zróżnicowanych dochodów, a więc siły nabywczej w poszczególnych aglomeracjach. Również czynsze przy głównych ulicach handlowych w 212 r. pozostawały w większości miast na poziomach obserwowanych od połowy 211 r. (por. Wykres 75). Jedynie czynsze w Łodzi i we Wrocławiu kontynuują lekki spadkowy trend, który można zaobserwować od początku 29 r. Na rynku powierzchni magazynowych w I półroczu 212 r. odnotowano przyrost powierzchni o 35 tys. m kw. Zgodnie z raportem CBRE 2 był on dwa razy wyższy niż w analogicznym okresie 211 r., a stopa pustostanów wynosiła średnio 12%. Na większości rynków czynsze za powierzchnię magazynową pozostają stabilne od początku 211 r. (por. Wykres 76 i Wykres 77). 2 CBRE Big Box Poland Industrial Market View H / 22

8 I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw Załącznik 1. Ceny mieszkań transakcyjne, hedoniczne 21, ofertowe, rynek pierwotny (dalej RP), rynek wtórny (dalej RW) Wykres 1 Transakcyjne ceny m kw. mieszkań - RP Wykres 2 Transakcyjne ceny m kw. mieszkań - RW Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres 3 Średnia ważona cena m kw. mieszkania, oferty a transakcje - RP Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Wykres 4 Średnia ważona cena m kw. mieszkania, oferty a transakcje RW miast oferta 7 miast oferta Warszawa oferta 1 miast trans. 7 miast trans. Warszawa trans. 1 miast oferta 7 miast oferta Warszawa oferta 1 miast trans. 7 miast trans. Warszawa trans. Uwaga do wykresów 3-7: Cena ważona udziałem mieszkań w zasobie rynkowym, dla Warszawy cena średnia; Ceny uzyskane od deweloperów i pośredników w ramach bazy BaRN; opis bazy w raporcie rocznym 211. Wykres 5 Indeks średniej ważonej ceny m kw. mieszkania oraz realnej wzg. CPI (I 26 r.=1) - RP, transakcje Wykres 6 Indeks średniej ważonej ceny m kw. mieszkania oraz realnej wzg. CPI (I 26 r.=1) - RW, transakcje miast RP trans. 1 miast RP trans. defl. CPI 7 miast RP trans. 7 miast RP trans. defl. CPI. Warszawa RP trans. Warszawa RP trans. defl. CPI 1 miast RW transakcja 1 miast defl. CPI 7 miast RW transakcja 7 miast BaRN defl. CPI. Warszawa RW transakcja Warszawa defl. CPI 21 Indeks hedoniczny cen mieszkań to wskaźnik odzwierciedlający zmianę cen wynikającą z innych czynników niż różnice w jakości mieszkań; indeks uwzględnia zmiany jakości mieszkań stanowiących próby badawcze w każdym okresie; 8 / 22

9 I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw m kw / przeciętne wynagrodzenie I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 24 IV kw. 24 I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw zł/m kw. Wykres 7 Średnia ważona cena m kw. mieszkania oraz cena hedoniczna - RW, transakcje Warszawa 7 miast 1 miast Warszawa hed. 7 miast hed. 1 miast hed. Uwaga: Cena ważona udziałem mieszkań w zasobie rynkowym; 7 miast: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Gdynia; 1 miast: Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Katowice, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra; Wykres 8 Średnie ofertowe ceny m kw. nowych kontraktów mieszkaniowych RP Wykres 9 Średnie ofertowe ceny m kw. mieszkań - RP Warszawa Trójmiasto Wrocław (bez Sky Tower) Kraków Poznań Łódź Uwaga: ceny dotyczą wyłącznie nowych kontraktów po raz pierwszy wprowadzanych na rynek. Źródło: REAS. Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Uwaga: ceny zbierane są z wszelkich dostępnych źródeł. Źródło: PONT Info Nieruchomości. 2. Dostępność mieszkania, dostępność kredytu, kredytowa dostępność mieszkania Wykres 1 Dostępność mieszkania w m kw. za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3 Wykres 11 Koszty kredytu mieszkaniowego PLN dla konsumenta deflowane CPI lub dyn. wynagrodzeń 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,% -6,% -7,% -8,% Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź Dostępność mieszkania miara potencjalnej możliwości zakupu powierzchni mieszkania; wyraża ilość metrów kwadratowych mieszkania o przeciętnej cenie ofertowej na danym rynku (PONT Info) możliwych do nabycia za przeciętną płacę w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście (GUS); Źródło: NBP, GUS, PONT Info Nieruchomości. Źródło: NBP, GUS, PONT Info Nieruchomości. 9 / 22 nom.st.proc.kred.mieszk.pln real.st.proc.kred.mieszk.pln def. CPI real.st.proc.kred.mieszk.pln przy kred.rns def.cpi real.st.proc.kred.mieszk.pln dla kred.rns def.dyn.wynagr.(3m śr.) real.st.proc.kred.mieszk.pln def.dyn.wynagr.(3m śr.)

10 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mld zł I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw Wykres 12 Dostępny kredyt mieszkaniowy PLN (wyrażony w krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na danym rynku) Wykres 13 Kredytowa dostępność mieszkania w m kw. (przy kredycie PLN) Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź Dostępny kredyt mieszkaniowy miara określająca krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i parametrów kredytu (stopa procentowa, okres amortyzacji, minimalna pensja, jako minimalny dochód po spłacie rat kredytowych); Kredytowa dostępność mieszkania miara określająca ile metrów kwadratowych mieszkania w średniej cenie ofertowej na danym rynku (PONT Info), można zakupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego uzyskanego w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku (GUS), z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i parametrów kredytu (stopa procentowa, okres amortyzacji, minimalna pensja, jako minimalny dochód po spłacie rat kredytowych); znaczenie informacyjne ma tempo zmian indeksu i rozpiętości pomiędzy rynkami; Źródło: NBP, GUS, PONT Info Nieruchomości. Źródło: NBP, GUS, PONT Info Nieruchomości. Wykres 14 Luka limitu RNS względem mediany ceny transakcyjnej w 6 miastach RP 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Uwaga: luka liczona jest jako różnica ceny maksymalnej (limitu) RNS oraz mediany ceny transakcyjnej na RP w relacji do mediany ceny transakcyjnej. Dodatnia różnica oznacza, że program finansuje mieszkania o cenach wyższych od mediany, a ujemnych odwrotnie. Źródło: NBP, BGK. Wykres 15 Poziomy wypłat kredytów RNS w danym okresie Źródło: BGK. Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź pozostała Polska 16 miast I / 22

11 I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mld zł mld zł I 23 II 23 III 23 IV 23 I 24 II 24 III 24 IV 24 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II 212 mld zł mld zł gru 2 cze 3 gru 3 cze 4 gru 4 cze 5 gru 5 cze 6 gru 6 cze 7 gru 7 cze 8 gru 8 cze 9 gru 9 cze 1 gru 1 cze 11 gru 11 cze 12 I kw I23 IV kw.23 I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw mld zł 3. Wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe Wykres 16 Struktura kredytów w systemie bankowym 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Pozostały kredyt dla inst.niekomercyjnych Pozostały kredyt dla przedsiębiorców Pozostały kredyt dla gospodarstw domowych Kredyt mieszk.dla inst.niekomercyjnych Kredyt mieszk.dla przedsiębiorców Kredyt mieszk. dla gospodarstw domowych Wykres 18 Przyrosty kwartalne stanu należności od gosp. domowych (GD) z tytułu kredytu mieszkaniowego po korekcie kursowej (w mld zł) Uwaga: przyrost należności oznacza rzeczywistą zmianę stanu zadłużenia GD, gdyż uwzględnia faktyczne wypłaty kredytów mieszkaniowych oraz ich spłaty. Wykres 2 Struktura przestrzenna nowego kredytu mieszkaniowego w Polsce 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, IV III II I Wykres 17 Luka finansowania sektora bankowego w Polsce (zmiany kwartalne, w mld zł) Uwaga: GDP=Gospodarstwa domowe oraz Przedsiębiorstwa Wykres 19 Struktura walutowa przyrostów kwartalnych stanu należności od gosp. domowych z tytułu kredytu mieszkaniowego po korekcie kursowej (w mld zł) Luka fin.gdp=depozyty GDP-Kredyty GDP Depozyty GDP Kredyty GDP w tym na nieruchomości kredyty złotowe kredyty walutowe po korekcie kursowej Wykres 21 Nowy kredyt mieszkaniowy w 6 miastach Polski 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław pozostała Polska Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Uwaga: dane BIK nie pokrywają całej populacji wypłaconych kredytów mieszkaniowych; Źródło: NBP na podstawie danych BIK. Źródło: NBP na podstawie danych BIK. 11 / 22

12 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.23 I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.1996 IV kw.1997 IV kw.1998 IV kw.1999 IV kw.2 IV kw.21 IV kw.22 IV kw.23 IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw.27 IV kw.28 IV kw.29 IV kw.21 IV kw.211 I kw. 22 I kw. 23 I kw. 24 I kw. 25 I kw. 26 I kw. 27 I kw. 28 I kw. 29 I kw. 21 I kw. 211 I kw 212 wartość w mld zł ilość w tys. Wykres 22 Struktura stanu należności od gosp. domowych z tytułu kredytu mieszkaniowego (w %) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % WALUTOWE ZŁOTOWE Wykres 23 Nowo podpisane umowy kredytowe wartościowo oraz liczbowo; zmiany kwartalne (skumulowane) Wykres 24 Stopy procentowe kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (GD) w Polsce 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% wartość PLN wartość walutowe ilość PLN ilość walutowe Uwaga: dane informują o podpisanych umowach kredytowych a nie faktycznych wypłatach kredytu. Źródło: ZBP. Wykres 25 Marże bankowe (do WIBOR, LIBOR, EURIBOR 3M) dla nowych kredytów mieszkaniowych 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,% PLN nowe CHF nowe EUR nowe PLN stany CHF stany %PLN-WIBOR3M %EUR-EURIBOR3M %PLN-st.dep.GD stany %CHF-LIBORCHF3M %PLN-st.dep.GD nowe Uwaga: marżę bankową stanowi różnica między stopą kredytu mieszkaniowego (wg danych NBP) a LIBORCHF3M lub EURIBOR3M lub WIBOR3M; Źródło: NBP 12 / 22

13 IV kw 28 I kw 29 II kw 29 III kw 29 IV kw 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw IV kw 28 I kw 29 II kw 29 III kw 29 IV kw 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 24 IV kw. 24 I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mld PLN Wykres 26 Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w sześciu miastach w Polsce (notowane w br.) 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Wykres 27 Szacunkowa zyskowność dla banków w Polsce z tytułu udziel. i spłaty kredytów w walutach ,35%,3%,25%,2%,15%,1%,5%,% Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław śr. ważona Uwaga: Jakość określana jako udział procentowy kredytów mieszkaniowych zaległych dni w całości kredytów mieszkaniowych w danym okresie dla danego miasta oraz poziom średni dla sześciu miast; średnia ważona udziałem miasta w przyroście kredytu; Źródło: NBP na podstawie danych BIK. Wykres 28 Szacunkowa zyskowność kredytów mieszkaniowych dla banków w Polsce na kredytach złotowych 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% -1% % 1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% zysk z operacji FX na spłacie kredytów walutowych (P oś) zysk z operacji FX na udzielanych kredytach walutowych (P oś) przyrost kredytów walutowych po kor. kursowej (L oś) spłata kredytów walutowych (L oś) Uwaga: / przychody z operacji FX obliczane są w następujący sposób. Nowo udzielane kredyty walutowe wypłacane są w złotych. Założono, że przeciętny spread na walucie wynosi 6%, co oznacza, że bank przy każdej operacji zmiany waluty pobiera 3%. Również, gdy klient spłaca raty kredytu walutowego dochodzi do wymiany walut, bank pobiera kolejne 3% od tej sumy. Zyskowność obliczana jest jako stosunek przychodów z operacji FX do całego portfela kredytowego, tzn. złotowego i w walutach. Spłata rat kredytu została obliczona za pomocą metody stałych rat, przy założeniu, że kredyt udzielony został na 2 lat; Źródło: NBP, AMRON. Wykres 29 Szacunkowa zyskowność kredytów mieszkaniowych dla banków w Polsce na kredytach walutowych 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Obciążenie kredytów odpisami Efektywny koszt finansowania kredytów Efektywne oprocentowanie kredytów Skorygowana marża odsetkowa na kredytach ROE (P oś) Wynik operacji FX udzielania i spłaty Obciążenie kredytów odpisami Efektywny koszt finansowania kredytów Efektywne oprocentowanie kredytów Efekt zamknięcia pozycji walutowej Skorygowana marża odsetkowa na kredytach ROE (P oś) Uwaga: Przychody i koszty związane z portfelem kredytów mieszkaniowych. Szacunkowe ROE liczone jest jako skorygowana marża odsetkowa na kredytach mieszkaniowych w stosunku do minimalnego wymaganego kapitału własnego. Minimalny wymagany kapitał własny oszacowany jest na podstawie szacunków LTV z danych AMRON oraz wymogów kapitałowych dla kredytów mieszkaniowych ustalonych przez KNF. Skorygowana marża odsetkowa to wynik dodawania wszelkich dochodów oraz odjęcia wszelkich kosztów. Efekt zamknięcia pozycji walutowej oraz efektywne oprocentowanie kredytów z Raportu o stabilności systemu finansowego NBP. Efektywny koszt finansowania został obliczony na podstawie stopy WIBOR oraz LIBOR przez dodanie szacunkowych kosztów związanych z tą operacją; Źródło: NBP, AMRON. 13 / 22

14 IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw = 1 4. Operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacja ekonomiczna deweloperów w Polsce Wykres 3 Dynamika indeksów giełdowych: WIG2 oraz dla deweloperów i firm budowlanych 12 1 Wykres 31 Stopa zwrotu na kapitale własnym z projektów inwestycyjnych w 6 miastach a rzeczywista stopa zwrotu firm deweloperskich (DFD) 25% 2% % 1% 5% % WIG2 WIG-DEW. WIG-BUD. Uwaga: dane zostały znormalizowane, 27 r.=1. WIG deweloperów notowany jest od 27 r.; Źródło: Giełda Papierów Wartościowych. Wykres 32 Udziału kosztów bezpośrednich budowy m kw. pow. użytk. bud. mieszk. (typ ) w cenie transakcyjnej RP 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź DFD Uwaga: stopa zwrotu na kapitale własnym z typowych projektów inwestycyjnych noworozpoczynanych przy założeniu bieżących stóp procentowych, wymogów bankowych i kosztów produkcji; obliczone wg schematu z aneksu 3 w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 r.. Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, GUS. Wykres 33 Udział zysku deweloperskiego w cenie m kw. pow. użytk. bud. mieszk. (typ / ) w cenie transakcyjnej RP 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud. Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław Poznań Łódź Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud. 22 Budynek (typ 1121) monitorowany przez NBP od drugiej połowy 24 r., jako przeciętny mieszkalny, wielorodzinny, pięciokondygnacyjny, z podziemnym garażem oraz pomieszczeniami usługowymi na parterze; konstrukcja tradycyjna (nadziemna część murowana z cegieł ceramicznych); przyjęto dla uproszczenia, że koszt budowy m kw. garażu oraz pomieszczeń usługowych jest zbliżony do kosztu budowy mieszkania w standardzie deweloperskim; rzeczywista, oparta na kosztach budowy cena m kw. mieszkania, zależy od udziału zewnętrznych powierzchni, odmiennych dla różnych budynków; przy obliczaniu ceny m kw. pow. użytkowej mieszkania dla konsumenta przyjęto 2% udział powierzchni zewnętrznych w stosunku do powierzchni mieszkania i o wielkość tą skorygowano w górę cenę m kw. mieszkania; Dane dostosowane do nowego modelu deweloperskiego procesu budowlanego szerzej opisanego w artykule 3 w Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 211 r.. 14 / 22

15 IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw IV kw.24 IV kw.25 IV kw.26 IV kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw Wykres 34 Warszawa - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta Wykres 35 Kraków - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Uwaga: dane w wykresach od 28 r. w układzie kwartalnym, wcześniej dane roczne; Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. Wykres 36 Gdańsk - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Wykres 37 Poznań - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. Wykres 38 Wrocław - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. Wykres 39 Łódź - struktura ceny m kw. pow. użytk. mieszk. (typ / ) dla konsumenta robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. robocizna materiały sprzęt koszty pośrednie zysk budowlany koszty ogólne projekt ziemia VAT skum.zysk dew.brut Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud, REAS. 15 / 22

16 mln zł % mln zł lata I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw % mln zł IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw I24 IV kw.24 I kw I25 IV kw.25 I kw I26 IV kw.26 I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw Wykres 4 Przewidywane zmiany cen robót budowlanomontażowych (+3 M) oraz dynamika kosztów budowy pow. użytkowej budynku mieszk. (typ / ) 55% 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% Wykres 41 Koszt budowy m kw. pow. użytkowej budynku mieszk. (typ / ) Przewidywane zmiany cen robót bud.-montaż. (+3M) wg ankiety GUS Dynamika faktycznych kosztów budowy wg Sekocenbud Źródło: NBP na podstawie danych GUS (ankieta dot. koniunktury), Sekocenbud. Wykres 42 Koszty przeciętnej dużej firmy deweloperskiej (DF) 25 12% Warszawa Kraków Poznań Wrocław Trójmiasto Łódź Źródło: NBP na podstawie Sekocenbud. Wykres 43 Udział kosztów własnych w kosztach DF oraz udział zysku deweloperskiego w cenie trans. m kw. mieszkania RP 6 2 1% % 6% 4% % 2 % 1 zużycie_mat wynagrodzenia wsk_poz_kosztów (P oś) usł_obce inne udział kosztów własnych udział zysku deweloperskiego 212 Uwaga: przeciętna DF, wg definicji GUS, zatrudnia powyżej 5 osób; dotyczy wykresów 43-49; Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). Wykres 44 Wskaźniki ekonomiczne DF w drugich kwartałach Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). 211 przychody ogółem koszty ogółem wynik netto ROA ROE Uwaga: udział zysku deweloperskiego do 27 r. wyłącznie dla czwartych kwartałów; Źródło: NBP na podstawie GUS i Sekocenbud. Wykres 45 Sytuacja DF w drugich kwartałach projekty deweloperskie w toku bank ziemi Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). 211 mieszkania gotowe 212 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, bank ziemi w latach produkcji 16 / 22

17 I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw Stan w mld zł kwartala zmaina w mld zł I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw Wykres 46 Struktura aktywów DF w drugich kwartałach 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 62, 2,4 1,9 2,6 6,5 5, ,8 3,1 1,9 27,3 6,5 38,9 35,5 5,9 1,8 14, ,6 6,6 3,8 1,6 3, 27 46,7 3,5 5,1 5,4 3, ,5 27,8 29,7 32,2 6,3 5,1 6,8 13,7 51,3 38,5 39,9 37,5 29 4,7 4,9 6,5 1,1 8,1 9,3 21 Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). 6,8 4,7 1,4 9, Wykres 48 Struktura finansowania DF w drugich kwartałach 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 9,2 6,6 5,9 7,7 9, 1,7 1,5 8,9 5,4 7,2 4,3 5,7 6,8 5,7 6,4 6, 1, 11, 18,6 16, 13,6 1,9 1,6 14, 5,2 1,6 12,1 16,6 14,4 11, 15,9 19,9 12,1 18,1 58,2 52,5 9,7 12,9 2,4 15,8 44,9 43,3 1,2 13,8 39,2 41, 4,8 4,8 aktywa trwałe bank ziemi mieszkania projekty zapasy materiałów należności odbiorcy gotowka inne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania wobec dostawców przedpłaty klientów dłużne papiery wartosciowe kredyty Wykres 47 Struktura kosztów DF w drugich kwartałach 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 14,3 11,5 22,6 51,6 25 9,4 12,3 8,8 9,1 1,2 7,4 7,7 8,5 7,2 26,2 24, 55,9 56, ,1 7,9 17,2 65, ,4 7, ,3 17,4 6, ,2 12,8 14,8 15, 65,6 64, Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). inne Wykres 49 Firmy deweloperskie z problemami finansowymi */ 3% 25% 2% 15% 1% 5% % wynagrodzenia zużycie materiałów i energii usługi obce 1% % Źródło: NBP na podstawie GUS (F1). Wykres 5 Kredyty dla deweloperów (w mld zł) 6 kapitał własny 1,5 udział liczby firm deweloperskich z problemami finansowymi udział zadłużenia firm deweloperskich z problemami finansowymi Uwaga: */ firmy, których należności zostały zakwalifikowane przez banki do grupy zagrożonych (dotyczy tylko dużych zaangażowań, tj. pow. 5 tys. zł); ,5 1 -,5-1 stan zadłużenia (P oś) zmiana stanu zadłużenia (L oś) nowe kredyty (L oś) Źródło: ZBP. 17 / 22

18 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mieszkania mieszkania I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mieszkania w kwartałach mieszkania w kwartałach I kw I 25 IV kw. 25 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw mieszkania w kwartałach 5. Budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkań w Polsce w wybranych miastach Wykres 51 Polska struktura inwestorów w budownictwie mieszkaniowym w drugich kwartałach 211 i 212 r pozostałe indywidualne Źródło: GUS mieszkania oddane mieszkania rozpoczęte pozwolenia na budowę przezn.na sprzed. i wynajem spółdzielcze Wykres 53 Polska mieszkania, których budowę rozpoczęto, w kwartałach Wykres 52 Polska - mieszkania oddane do użytkowania, w kwartałach Łódź Warszawa Kraków Poznań Wrocław Gdańsk pozost. Polska Źródło: GUS. Wykres 54 Polska pozwolenia wydane na budowę mieszkań, w kwartałach Łódź Warszawa Kraków Poznań Wrocław Gdańsk pozostała Polska Źródło: GUS. Wykres 55 Wskaźnik koniunktury produkcji mieszkań w Polsce i 6 największych miastach Polski */ (mieszkania rozpoczęte minus oddane) Polska 6 miast Łódź Warszawa Kraków Poznań Wrocław Gdańsk pozostała Polska Źródło: GUS. Wykres 56 Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek, sprzedanych i znajdujących się w ofercie w 6 największych rynkach Polski */ wprowadzone w kwartale oferta na koniec kwartału sprzedane w kwartale Uwaga: wskaźnik stanowi dwunastomiesięczną wartość kroczącą; */Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław; Źródło: NBP na podstawie PABB i GUS. */Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź; Źródło: REAS. 18 / 22

19 27 I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I kw I27 IV kw.27 I kw I28 IV kw.28 I kw I29 IV kw.29 I kw I21 IV kw.21 I kw I211 IV kw.211 I kw mieszkania m kw. 27 I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw I 26 IV kw. 26 I kw I 27 IV kw. 27 I kw I 28 IV kw. 28 I kw I 29 IV kw. 29 I kw I 21 IV kw. 21 I kw I 211 IV kw. 211 I kw liczba dni miasta liczba dni średnia 6 miast Wykres 57 Dynamika przeciętnej ceny m kw. mieszkań wprowadzanych do sprzedaży na RP w 6 największych rynkach Polski */ (I kw.27=1) Wykres 58 Przeciętny czas (w dniach) sprzedaży mieszkań na RW w 6 największych miastach Polski */ Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź; Źródło: REAS. Wykres 59 Dostępność kredytowa mieszkania a mieszkania sprzedane w 6 miastach Polski */ (szacunek popytu i podaży) Gdańsk Łódź Warszawa średnia 6 miast (P oś) Kraków Poznań Wrocław mieszkania sprzedane 6M kredytowa dostępność mieszkania 6M ważona*/ (P oś) 3 okr. śr. ruch. (mieszkania sprzedane 6M) */Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź; Źródło: NBP na podstawie REAS. Wykres 6 Miernik dopasowania oferowanych mieszkań do popytu */ względem powierzchni 5 m kw., RP w wybranych miastach Polski 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Wykres 61 Miernik dopasowania oferowanych mieszkań do popytu */ względem powierzchni >5 m kw., RP w wybranych miastach Polski 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Gdańsk Kraków Łódź Poznań Warszawa Wrocław Uwaga: wykres 6 przedstawia procentowe niedopasowanie podaży (oferty deweloperskie mieszkań) i szacunkowego popytu (transakcje mieszkaniami) względem wielkości mieszkania, wg danych z bazy BaRN; niedopasowanie liczone jest jako relacja udziału mieszkań o powierzchni użytkowej do 5 m kw. będących w ofercie do udziału transakcji mieszkaniami o powierzchni do 5 m kw. (średnia z czterech ostatnich kwartałów). Wynik dodatni (powyżej kreski) świadczy o nadmiarze mieszkań o danej wielkości, ujemny natomiast o niedoborze. Wykres 61 jest analogiczny. 19 / 22

20 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II 212 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II (f) 213 (f) H2 26 H1 27 H2 27 H1 28 H2 28 H1 29 H2 29 H1 21 H2 21 H1 211 H2 211 H P Nieruchomości komercyjne Wykres 62 Wartość transakcji inwestycyjnych (mln EUR) 6 Wykres 63 Stopa kapitalizacji dla inwestycji w nieruchomości w najlepszych lokalizacjach Biura Handel Magazyny Inne Uwaga: dane dla 212 r. dotyczą I półrocza. Źródło: Cushman & Wakefield. Wykres 64 Skumulowana podaż nowoczesnych powierzchni biurowych (m kw.) Uwaga: dane za 212 r. są szacunkowe. Źródło: DTZ. Wykres 65 Wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej w półroczach 25% 2% 15% 1% 5% % Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź Katowice Uwaga: dane za 212 i 213 r. są szacunkowe. Źródło: DTZ. Wykres 66 Czynsze (EUR/m kw./mies.) za powierzchnie biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź Katowice Źródło: DTZ. Wykres 67 Stopa kapitalizacji dla inwestycji w nowoczesne powierzchnie biurowe w najlepszych lokalizacjach 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% Warszawa - COB Kraków Gdańsk Łódź Warszawa - poza COB Wrocław Poznań Katowice Warszawa - COB Kraków Gdańsk Łódź Warszawa - poza COB Wrocław Poznań Katowice Źródło: Cushman & Wakefield. Źródło: Cushman & Wakefield. 2 / 22

21 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II 212 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II P P * II 212 Wykres 68 Roczna podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie (m kw.) Wykres 69 Wskaźnik pustostanów powierzchni biurowej w poszczególnych częściach Warszawy 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % COB centrum reszta Uwaga: szacunek na 212 r. pochodzi od Jones Lang LaSalle Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF. Wykres 7 Skumulowana podaż nowoczesnych powierzchni handlowych (mln m kw.) w dużych aglomeracjach i pozostałej części Polski COB centrum reszta średnia Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF. Wykres 71 Skumulowana podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w dużych aglomeracjach (m kw. na 1 mieszkańców) Warszawska Krakowska Wrocławska Trójmiejska Poznańska Łódzka Katowicka Szczecińska Pozostała Polska Źródło: Polska Rada Centrów Handlowych. Wykres 72 Czynsze (EUR/m kw./mies.) w centrach handlowych w najlepszej lokalizacji Warszawska Krakowska Wrocławska Trójmiejska Poznańska Łódzka Katowicka Szczecińska Źródło: Polska Rada Centrów Handlowych. Wykres 73 Stopa kapitalizacji dla inwestycji w centra handlowe w najlepszej lokalizacji 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% Warszawa - miasto Kraków Trójmiasto Łódź Szczecin Warszawa - obrzeża Wrocław Poznań Kon. Katowicka Warszawa - miasto Kraków Trójmiasto Łódź Warszawa - obrzeża Wrocław Poznań Śląsk Źródło: Cushman & Wakefield. Uwaga: stopy kapitalizacji dla wszystkich rynków poza Warszawą były jednakowe od końca 28 r. Źródło: Cushman & Wakefield. 21 / 22

22 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II 212 I 25 II 25 III 25 IV 25 I 26 II 26 III 26 IV 26 I 27 II 27 III 27 IV 27 I 28 II 28 III 28 IV 28 I 29 II 29 III 29 IV 29 I 21 II 21 III 21 IV 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 I 212 II 212 Wykres 74 Przedziały czynszów za najlepsze powierzchnie handlowe w wiodących centrach handlowych (EUR/m kw./mies.) w 212 r. Miasta 75-1 tys. Miasta 1-3 tys. Miasta > 3 tys. Warszawa Wykres 75 Najwyższe czynsze (EUR/m kw./mies.) przy głównych ulicach handlowych Uwaga: czynsze za lokal ok. 1 m kw., z branży moda i dodatki, zlokalizowany w wiodącym centrum handlowym. Źródło: Jones Lang LaSalle. Wykres 76 Skumulowana podaż powierzchni magazynowej w regionach Polski (mln m kw.) Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Katowice Szczecin Źródło: Cushman & Wakefield. Wykres 77 Czynsze (EUR/m kw./mies.) powierzchni magazynowej w najlepszej lokalizacji 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Katowice Źródło: Cushman & Wakefield. Źródło: Cushman & Wakefield. 22 / 22

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 3 marca 211 r. Marta Widłak, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2014 r. Wrzesień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w pierwszym półroczu 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek 27 września 21 r. Hanna Augustyniak Marta Widłak Zespół ds. Rynków Nieruchomości Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r. luty 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w IV kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, 18 marca 213 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski, Marta Widłak Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r. luty 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2014 r. Marzec 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2015 r. Grudzień 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w I kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych 1 w Polsce 2 w I kwartale 2013 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, 29 maja 213 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski, Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w I kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w I kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 31 maja 211 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja o cenach

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w II kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 22 września 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2015 r. Czerwiec 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 28 października 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za III kwartał 26 r. W III kw. 26

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2015 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2015 r. Wrzesień 215 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 215 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 17 grudnia 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r. Listopad 213 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r. Listopad 213 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013 Ceny ofertowe mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w największych polskich miastach w listopadzie były średnio o 2,5% niższe niż przed rokiem i o 0,1%

Bardziej szczegółowo

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH 118 mld PLN 502 tys. łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF wg stanu na 09.2017 liczba czynnych umów kredytowych wg stanu na 09.2017 ok. 58 tys. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków

Wyniki finansowe banków Wyniki finansowe banków R A P O R T M I E S I Ę C Z N Y PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE TRENDY...2 W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo