Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008-01-20. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki The International Classification for Nursing Practice ICNP Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Problem nazewnictwa Jeżeli nie możemy czegoś nazwać, nie możemy też tego: - kontrolować, - badać, - uczyć lub - uwzględniać w polityce sektorowej Norma Lang Rys historyczny rozwoju ICNP 1989 Rezolucja ICN dotycząca wypracowania terminologii i klasyfikacji diagnoz, interwencji i wyników działań pielęgniarskich (Korea- Seul) 1991 badania literaturowe i ankieta 1993 pierwszy projekt listy terminów 1996 powstaje wersja α 1999 wersja β i następnie β Konferencja Tłumaczy i Recenzentów ICNP, sponsorowana przez Telenurse i ICN w Combrze, Portugalia 2005 wersja 1.0 Przykłady już istniejących taksonomii diagnoz pielęgniarskich Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich (NANDA) Klasyfikacja Opieki Klinicznej (CCC) Klasyfikacja Domowej Opieki Zdrowotnej klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich w Danii, Holandii czy Wielkiej Brytanii (Tezaurus kliniczny) Europejska Klasyfikacja Opieki Pielęgniarskiej (ENP) Założenia klasyfikacji ICNP Wypracowanie wspólnego języka pielęgniarskie esperanto Opracowanie narzędzia opisywania i dokumentowania praktyki pielęgniarskiej Stworzenie system zdefiniowanych i sklasyfikowanych danych Dostarczenie danych mających znaczenie dla edukacji pielęgniarskiej i polityki zdrowotnej Dostarczenie danych na temat: - potrzeb pacjentów, - jakości opieki pielęgniarskiej, - wykorzystania zasobów pielęgniarskich i wyników działań pielęgniarskich. Założenia klasyfikacji ICNP STWORZENIE SYSTEMU UJEDNOLICONEGO JĘZYKA PIELĘGNIARSKIEGO (unifield nursing language system, UNLS) 1

2 STANDARYZACJA JĘZYKA PIELĘGNIARSKIEGO 1) Komitet Techniczny Informatyki Medycznej (CEN 251) 1990r. Utworzony przez grupę roboczą ds.terminologii zdrowotnej (Health Terminology Working Group Commitee of European Normalisation, CEN); 2) Komitet Techniczny ISO nr 215 grupa robocza 3 (pojęcia zdrowotne) współpracujący z Grupą Pielęgniarską Międzynarodowego Stowarzyszenia Informatyki Medycznej oraz ICN 2004r. opracowanie standard Integration of a Reference Terminology Model for Nursing (ISO FIDS 18104) Dlaczego warto wprowadzić ICNP? Rosnące znaczenie klasyfikacji medycznych (ICD, DRG) Bez danych pielęgniarskich decyzje i działania zostaną ograniczone wyłącznie do definicji medycznych Pielęgniarstwo aby było można uznać za dyscyplinę naukową, wymaga: 1) nazwania zjawisk, 2) opisania praktyki 3) artykułowania wiedzy, stanowiącej jej podstawę rozwoju. Dlaczego warto wprowadzić ICNP? Praktyka Badania Edukacja Strategia Zarządzanie Zapewnienie jakości lub wprowadzanie usprawnień w praktyce Powstawanie nowej wiedzy ICNP Diagnozy Interwencje NARZĘDZIE INFORMACYJNE do opisu praktyki pielęgniarskiej SYSTEMY INFORMATYCZNE OPIEKI ZDROWOTNEJ Identyfikacja udziału pielęgniarstwa w wynikach opieki medycznej Opis praktyki pielęgniarskiej Czym jest ICNP? ICNP to nazywanie, uporządkowanie i połączenie zjawisk opisujących: - problemy pielęgnacyjne, - praktykę pielęgniarską i - wyniki działań pielęgniarskich Inaczej mówiąc co pielęgniarka robi odpowiednio do pewnych ludzkich potrzeb, aby doprowadzić do pożądanych wyników Propozycje pojęć ICNP Diagnozy pielęgniarskie określenie nadane przez pielęgniarki dla zjawisk (problemów), których dotyczą interwencje pielęgniarskie Interwencje pielęgniarskie działania podejmowane w stosunku do zjawisk diagnozowanych przez pielęgniarki Działania pielęgniarskie Wyniki pielęgniarskie mierzalny wynik lub skutek interwencji pielęgniarskich które pielęgniarka wcześniej rozpoznała Definiowane i klasyfikowane pojęcia powinny być: szerokie, aby mogły służyć różnym celom, realizowanym w różnych krajach proste, aby pielęgniarka uznała je za dobre narzędzie do opisu swojej pracy zwarte z jasnymi ramami pojęciowymi ale niezależne od jakiegokolwiek modelu czy teorii pielęgniarstwa 2

3 Definiowane i klasyfikowane pojęcia powinny być: oparte na rdzeniu który można w razie potrzeby rozszerzyć i uzupełnić wrażliwe na odmienności kulturowe oparte na wspólnym systemie wartości pielęgniarstwa na całym świecie możliwe do zaadoptowania, jako uzupełniające lub wspólne z klasyfikacją ICD Porządkowanie terminów w oparciu o definicję stymulacyjną (techniczną) Np. definicja słowa pielęgniarka 1) osoba która zajmuje się opiekowaniem i troszczeniem się o osobę chorą (Oksfordzki Słownik Języka Angielskiego) - def. leksykalna (ogólne znaczenie danego słowa) 2) osoba która ukończyła program podstawowej edukacji pielęgniarskiej i jest uprawniona przez odpowiednie władze do wykonywania zawodu w swoim kraju (ICN) - def. stymulacyjna (określenie uszczegóławiające dane słowo) Zasady tworzenia definicji: definicja musi być sensowna nie może być zamknięta tzn. nie wolno używać terminu definiowanego musi zawierać podstawowe cechy pojęcia, które nazywamy powinna unikać języka wieloznacznego i metaforycznego powinna być zdaniem twierdzącym a nie przeczącym Założenia ICNP Zasadą klasyfikacyjną ICNP jest podział hierarchiczny generyczny. Pojęcie definiowane jest przez wskazanie szerszej klasy (rodzaju) i cech wyróżniających dany obiekt spośród innych podobnych. Przyjęte kategorie i zasady podziału dopasowano do ram pojęciowych z zakresu pielęgniarstwa oraz metodologii klasyfikacji Terminy i definicje zawarte w słowniku ICNPsą zgodne z międzynarodową normą ISO 1087 Terminologia (zasady i koordynacja) Relacje hierarchiczne i generyczne przy porządkowaniu terminów Relacje hierarchiczne - porządkowanie terminów według zasady podrzędności Relacje generyczne - istnieją jeśli pojęcie podrzędne ma wszystkie cechy pojęcia nadrzędnego plus co najmniej jedną cechę wyróżniającą Przykład relacji hierarchicznych i generycznych Relacja hierarchiczna Człowiek (rodzaj- pojęcie nadrzędne) kobieta mężczyzna (obiekt 1) (obiekt 2) Relacja generyczna kobieta i mężczyzna (pojęcia podrzędne) to istoty ludzkie (pojęcie nadrzędne) ale posiadające odmienną płeć (cecha wyróżniająca) 3

4 Zasady budowy struktury klasyfikacji pojęcia są uporządkowane hierarchicznie pojęcia określają i odróżniają od innych pojęć ich cechy szczególne zasada podziału musi być jasna i jednoznaczna klasy lub kategorie powinny być wyczerpujące tzn. powinny pokrywać wszystkie obiekty należące do danego rodzaju klasy i kategorie powinny być rozłączne tzn. nie powinno być obiektów przynależnych do różnych klas Rewizja definicji ICNP Propozycja dodania, usunięcia lub modyfikacji Propozycja rewizji ze strony zespołu ICN Komitet Ewaluacji już odniósł się do Nowe zagadnienie lub otrzymanie nowych zagadnienia istotnych informacji List do zgłaszającego propozycję Rewizja specjalistyczna przez: informujący o podjętym działaniu - specjalistę z zakresu praktyki pielęgniarskiej - specjalistę z zakresu techniki lub informatyki Rekomendacje recenzentów List do zgłaszającego informujący przekazane do Komitetu Ewaluacji o statusie propozycji Komitet Ewaluacji zaleca odesłanie w Komitet Ewaluacji zaleca Komitet Ewaluacji zaleca włączenie celu uzupełnienia rewizji odrzucenie propozycji nowego określenia lub przyjęcie innej proponowanej zmiany Zalecenie Komitetu Ewaluacji jest rozważane przez zespół ICN Odesłanie w celu uzupełnienia Odrzucenie propozycji Włączenie nowego określenia lub rewizji (z podaniem przyczyn) przyjęcie innej proponowanej zmiany ICNP Zjawiska pielęgniarskie diagnoza pielęgniarska ICNP wersje Alfa, Beta, 1.0 wyrażenie diagnoza pielęgniarska ma dla różnych ludzi odmienne znaczenie, w niektórych krajach termin diagnoza stosuje się wyłącznie do praktyki lekarskiej, dlatego też obecnie przyjęto termin zjawiska pielęgniarskie które definiuje się jako zjawiska, które podlegają diagnozom pielęgniarskim Diagnozy pielęgniarskie według ICNP punkt wyjścia koncepcja 14 Podstawowych Potrzeb na jakie pielęgniarka ma odpowiedzieć niezależnie od diagnozy medycznej (V.Henderson 1960 opublikowanych przez w 26 językach) oraz terminologii stosowanej w Austrii, Belgii, Danii Szwecji i USA Początkowa koncepcja klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich wersja Alfa + 3 społeczeństwo + 2 społeczność lokalna + 1 rodzina 0 osoba - 1 odczucia pojedynczej osoby - 2 całe ciało pacjenta - 3 główne części ciała - 4 systemy fizjologiczne - 5 część systemu, organ/narząd - 6 część organu/narządu, tkanki - 7 komórki - 8 części komórek - 9 struktura makromolekularna -10 struktura makromolekularna -11 atomy lub jony 4

5 Interwencje pielęgniarskie ICNP przejęło że klasyfikacja interwencji pielęgniarskich ma obejmować wszystkie aspekty działalności pielęgniarskich, zgodnie z definicją pielęgniarstwa wg. ICN; 6 osiowa zasada podziału interwencji pielęgniarskich według wersji Alfa typ działań podmiot opieki postawy środki elementy ciała czas i miejsce Przykład klasyfikacji interwencji pielęgniarskich Typ działań Podmiot Postawy Środki Elementy ciała Miejsce kąpiel pacjent procedury, protokoły przybory toaletowe cała powierzchnia w łóżku Wersja Beta Diagnoza pielęgniarską (nursing phenomen) Interwencje pielęgniarskie (nursing actions) 8 osiowy model diagnoz pielęgniarskich wersja Beta Przedmiot opieki Ocena Częstotliwość Czas trwania Anatomia topograficzna Położenie Prawdopodobieństwo wystąpienia Podmiot opieki (problem) Interwencje pielęgniarskie wersja Beta Grupa docelowa Środki, przedmioty Czas Lokalizacja anatomiczna lub przestrzenna Drogi, szlaki, układy 5

6 Wersja 1.0 diagnoza problemów pacjenta, interwencje pielęgniarskie wyniki działań pielęgniarskich. 7 osiowy model wersji 1.0 odnoszący się do diagnoz, interwencji i wyników F - ukierunkowanie na problem np. ból, krwawienie J- ocena zawodowa M - sposób lub metoda działań pielęgniarskich np. trening pęcherza A - typ działań np. edukacja T - czas L - miejsce C - podmiot opieki OSOBA społeczność lokalna noworodek niemowlę dziecko nastolatek pacjent PŁÓD GRUPA KLIENT rodzina dorosły osoba w starszym wieku członek rodziny opiekun medyczny Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 asystowanie kontakty z innymi TOWARZYSZENIE zapobieganie leczenie DZIAŁANIE zmiana mycie WYKONYWANIE zaciskanie pokrywanie BADANIE obcinanie pokazywanie ocenianie wywiad obracanie karmienie monitoring obserwacja higiena usypianie INFORMOWANIE wentylowanie wkładanie opisywanie tłumaczenie instalowanie manipulowanie pokazywanie uczenie mobilizowanie pozycjonowanie ZARZĄDZANIE upoważnienie kończenie przygotowanie uciskanie rozprowadzanie wdrażanie usuwanie stymulowanie przewodzenie uzyskiwanie szycie transportowanie organizowanie wydawanie szczepienie wentylowanie monitorowanie poleceń bólu Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Przykład diagnozy, interwencji i wyników działań pielęgniarskich w oparciu o model siedmio osiowy ICNP Przykłady tworzenia Diagnozy, Interwencji i Wyniku Pielęgniarskiego z wykorzystaniem ICNP Oś definicji Typ działań Podmiot opieki Problem Ocena Lokalizacja Metody działań Czas 7 osi Proces pielęgnowania DZIAŁANIE KLIENT PRZEDMIOT OCENA LOKALIZACJA ŚRODKI CZAS Diagnoza Interwencje pielęgniarska pielęgniarskie Wyniki działań pielęgniarsk ich Ocena Pacjent Zaparcia Ból Zaparcia Ryzyko nasilenia i wystąpienia powikłań Zmniejszenie dolegliwości Dolna część brzucha Ciepły kompres Aktualnie Diagnoza Pielęgniarska Interwencje pielęgniarskie ocena Nieprzestrzeganie leczenia Ryzyko Dom Wytłumaczenie Osoba Dom Nauczenie Kontrola Efekty uboczne Przestrzeganie leczenia Przestrzeganie leczenia Obecnie Dom Dom Reżim leczenia Pudełko na lekarstwa Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; A.Gaworska-Ktrzemińska MRP 2005 ICNP 1.0 6

7 Przykłady tworzenia Diagnozy, Interwencji i Wyniku Pielęgniarskiego ICNP 7 osi proces pielęgnowania Diagnoza Pielęgniarska Interwencje pielęgniarskie ocena DZIAŁANIE KLIENT PRZEDMIOT OCENA LOKALIZACJA ŚRODKI CZAS Osoba Zatwardzenie Obecnie Identyfikacja Osoba Wzorzec wypróżniania Ocena Ból Brzuch Nauczenie Wytłumaczenie Zastosowanie Potrzeby dietetyczne Efektów ubocznych środka (przeczyszczającego) Zatwardzenie Zmniejszon e Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Reżim dietetyczn y Enema KOD NAZWA DEFINICJA Klient Podmiot, do którego odnosi się diagnoza i który jest adresatem działania (np. noworodek, opiekun, rodzina, wspólnota) Płód Klient: stadium rozwojowe zarodka rozpoczynające się po ukończeniu 8 tygodnia od zaistnienia ciąży. Klient o swoistych właściwościach: Zespół jednostek rozpatrywany jako całość Grupa społeczna lub zbiorowa. Całość tworzona przez grupę uznawana jest za wykraczającą poza sumę jednostek i ich jednostkowy relacji fundujących poszczególne części grupy. Grupa o swoistych właściwościach: Grupa istot ludzkich rozpatrywana jako jednostka społeczna lub zbiorowość osób połączonych więzami krwi, Rodzina pokrewieństwa, relacjami emocjonalnymi lub prawnymi, z uwzględnieniem osób bliskich. Rodzina jako jednostka społeczna wykracza poza zbiór jednostek i sieć ich powiązań opartych na zależnościach pokrewieństwa i powinowactwa, relacjach emocjonalnych bądź prawnych i dotyczących osób bliskich Para Rodzina: dwie osoby Rodzina Rodzina o swoistych właściwościach: Rodzina tworzona przez męża, żonę i ich nuklearna potomstwo: jedno dziecko lub więcej dzieci. Rodzina Rodzina o swoistych właściwościach: Rodzina tworzona przez dwoje lub więcej wielopokolenio osób: dziadków, rodziców, dzieci, wnucząt i pozostałych krewnych. wa Rodzina z Rodzina o swoistych właściwościach: W jej składzie znajduje się ojciec, matka lub jednym inny opiekun oraz jedno dziecko, więcej dzieci lub inne osoby zależne. rodzicem Rodzina z jednym Rodzina z jednym rodzicem o swoistych właściwościach: Rodzina składająca się, z rodzicem, na matki, babci lub innych kobiet oraz z jednego dziecka lub większej liczby dzieci czy której czele stoi osób zależnych. kobieta Grupa o swoistych właściwościach: Zespół jednostek rozpatrywany jako jednostka Poznań Polskie społeczna Towarzystwo lub całość Pielęgniarskie: zbiorowa, D. tworzona Kilańska; przez A.Gaworska-Ktrzemińska osoby żyjące na tym samym obszarze geograficznym, w podobnych warunkach lub żywiących podobne Badanie Akt badania o swoistych właściwościach: Wykrycie osób, które cierpią na określoną przesiewowe chorobę lub przypadłość i osób wolnych od tej choroby lub przypadłości Informowanie Interwencja pielęgniarska o swoistych właściwościach: Mówienie komuś o czymś. Akt informowania o swoistych właściwościach: Określanie cech, wyglądu itp. kogoś lub Charakterystyka czegoś w formie ustnej bądź pisemnej. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Gromadzenie, klasyfikacja i Dokumentacja rozpowszechnianie informacji, jak również zebranych materiałów. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Utrwalanie świadectwa lub informacji na Zapis temat czegoś, co się wydarzyło lub zostało wypowiedziane. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Sporządzenie opisu lub podsumowanie Sprawozdanie zdarzeń bądź poczynionych obserwacji. Akt informowania o swoistych właściwościach: Uczynienie czegoś przejrzystym i prostym Wyjaśnienie dla kogoś. Akt informowania o swoistych właściwościach: Nadanie określonego kierunku czyjemu Ukierunkowanie procesowi podejmowania decyzji w kwestiach zdrowotnych. Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Sugerowanie postępowania zaleconego Udzielanie porady jakie powinno być obrane Profilaktyka Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Nadawanie z wyprzedzeniem kierunku doradcza postępowaniom osób w kwestiach zdrowotnych Doradztwo/Poradnict Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Ułatwianie komuś podjęcia samodzielnej wo decyzji poprzez dialog. Akt informowania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś wiedzy na temat Nauczanie zagadnień zdrowotnych w uporządkowany, systematyczny sposób. Akt nauczania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś informacji na określony Edukacja temat. Akt nauczania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś informacji o sposobie Instruktaż wykonywania czegoś w uporządkowany, systematyczny sposób. Akt instruowania o swoistych właściwościach: Rozwijanie czyichś umiejętności lub Ćwiczenie udoskonalanie funkcji czegoś. Interwencja pielęgniarska o swoistych właściwościach: Ponoszenie odpowiedzialności i Zarządzanie dbałość o uporządkowanie Upoważnianie Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Nadawanie uprawnień, udzielanie pozwolenia. Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Doprowadzanie do końca, zakończenia lub Ukończenie etapu końcowego Dystrybucja Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Dostarczać, wydzielać lub wydawać. Poznań Akt dawania Polskie Akt Towarzystwo dystrybucji o Pielęgniarskie: swoistych właściwościach: D. Kilańska; A.Gaworska-Ktrzemińska Przekazywanie czegoś. Akt dystrybucji o swoistych właściwościach: Dostarczanie lub stosowanie środka Terapia z udziałem zwierząt Terapia Aromatoterapia Terapia Terapia sztuką (kulturoterapia) Terapia Terapia z zastosowaniem Terapia urządzeń pomocniczych Biblioterapia Terapia Terapia krwi Terapia Chemoterapia (chemioterpia) Terapia Terapia klatki piersiowej Terapia Terapia kryzysowa Terapia Terapia rodzinna Terapia Pierwsza pomoc Terapia Terapia płynami lub elektrolitami Terapia Terapia grupowa Terapia Terapia śmiechem Terapia Terapia infuzyjna Terapia Terapia inhalacjami Terapia Terapia dożylna Terapia Terapia środowiskowa Terapia Terapia muzyką Terapia Terapia żywieniowa Terapia Terapia tlenem Terapia Terapia zabawą Terapia Terapia promieniowaniem Terapia Terapia wprowadzająca w Terapia rzeczywistość Terapia wspomnieniami Terapia Prosta terapia relaksacyjna Terapia Terapia z udziałem grup wsparcia Terapia Terapia o swoistych właściwościach: Właściwe danej kulturze praktyki oparte na tradycji, wyznaniu lub przewodnictwu duchów lub przodków; różne przekonania dotyczące przyczyn choroby; wykorzystywanie pierwotnych metod diagnostyki i leczenia, Terapia tradycyjna uzasadniane bliskim kontaktem z naturą, poglądami duchowymi lub dotyczącymi umysłowości ludzkiej, a także przekonaniami metafizycznymi; praktyki mogą mieć charakter leczniczy, zapobiegawczy, ochronny lub rehabilitacyjny. Sposób lub metoda realizacji interwencji pielęgniarskiej (np. bandaż, technika ćwiczenia 0 Środek działania Poznań Polskie Towarzystwo pęcherza Pielęgniarskie: moczowego, D. usługi Kilańska; doradcy/specjalisty A.Gaworska-Ktrzemińska ds. żywienia). RegioH. Jesus, PhD, MS, RN, Regional Health Service of Madera, Portugalia Pielęgniarki na Maderze zawsze uważały, że codzienne używanie ICNP w ich pracy daje możliwość poprawy jej jakości oraz jest sposobem na zapewnienie bezpiecznej opieki dla pacjentów, tak samo jak środki sprzyjania rozwoju zawodowego. Julita Sansoni Prof. Dr,MNS, RN and Marco Giustini, MNS, RN University of Rome La Sapienza, Rome, Italy Doszliśmy do wniosku, iż: - możemy używać ICNP, aby zastanowić się jak model pielęgniarstwa różni się od modelu biomedycznego. - ICNP jest doskonałym narzędziem do zastosowania ze studentami. - Używając ICNP menadżerowie pielęgniarek będą mogli zachować lepszą praktykę budżetową właściwą dla prawdziwych kosztów pracy pielęgniarki. 7

8 Margaret Kennedy, PhD, RN St. Francis Xavier University Nova Scotia, Canada Moje badania wskazują, iż: - ICNP oferuje najbardziej wszechstronny mechanizm dostępny aktualnie dla reprezentantów profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej, lokalnie, narodowo, globalnie. - Decyzja Kanadyjskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, aby podpisać i zaaprobować ICNP jako krajowy standard jest wyraźną korzyścią dla pielęgniarstwa w Kanadzie i oferuje nieprzecenioną możliwość, aby reprezentować wkład pielęgniarstwa dla wyników zdrowotnych w kanadyjskim systemie opieki zdrowotnej. S AM w Lublinie eksperyment w 2006 doc. J Górajek Jóźwik 1) Porównując zakres i charakter treści diagnoz pielęgniarskich sformułowanych w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem ICNP wersji α, studenci przeprowadzający eksperyment wskazywali na krótszy i prostszy sposób dochodzenia do diagnozy przy posługiwaniu się indeksem. 2) Na podstawie wyników procedury weryfikacyjnowdrożeniowej można stwierdzić, iż diagnozy zawarte w wersji α kompleksowo odzwierciedlają sytuację zdrowotną człowieka, nie wymagając od osób formułujących diagnozę każdorazowego używania własnego, dowolnego słownictwa w celu rozpoznania pielęgniarskiego S AM w Lublinie eksperyment w 2006 doc. J Górajek Jóźwik 3) Umiarkowanie wysokie wskaźniki jednorodności i częstości sformułowań poszczególnych diagnoz wskazują na użyteczność prowadzenia podobnych procedur w odniesieniu do odrębnej i szerszej grupy badanych i przy zapewnieniu możliwości korzystania z wersji elektronicznej ICNP Górajek-Jóźwik J. (red. naukowy): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów. PZWL 2007 PODSUMOWANIE Pokazanie odmienności pojęć a następnie wypracowanie wspólnej i jednoznacznej terminologii i klasyfikacji. ICPN uczy zarówno adeptów zawodu jak i praktyków pewnego naukowego sposobu myślenia (wykorzystanie terminów przy definiowaniu zmiennych badawczych) Również umożliwia pielęgniarkom badanie skuteczności ich opieki. Pozwoli po opracowaniu jednolitej terminologii i klasyfikacji na kodowanie i komputeryzację diagnoz i działań pielęgniarskich. 1% CO DALEJ???? Element katalogu Element Element katalogu katalogu Element Element katalogu katalogu Katalogi Środki Klient Ocena Lokalizacja Działanie Przedmiot Czas Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Przygotowano na podstawie materiałów tłumaczonych dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 2006 i 2007r. przez: Małgorzatę Krzemińską (część ogólna), Katarzynę Kobos (procedury) Tłumaczenie sfinansowane ze środków OIPiP w Łodzi Dziękuję P. A. Tasak przewodniczącej ORPiP w Łodzi za wsparcie finansowe tłumaczenia ICNP Version 1.0 Dorota Kilańska 8

Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) w publikacjach w Polsce

Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) w publikacjach w Polsce 1. Akredytowane Centra Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) ICN Accredited Centres for ICNP ; Research and Development, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie

Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania, dotyczące. obciążenie pracą pielęgniarek i zapotrzebowanie Informacja nr 8/2014 z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rezultaty: udział w szkoleniu wzięło 9 pielęgniarek liderów zespołów przygotowujących plany opieki dla poszczególnych obszarów pielęgniarstwa

Rezultaty: udział w szkoleniu wzięło 9 pielęgniarek liderów zespołów przygotowujących plany opieki dla poszczególnych obszarów pielęgniarstwa Informacje z działalności Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 5 kwietnia 2012 r., CSIOZ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku:

Bardziej szczegółowo

Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. "Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki"

Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. "Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki" W dniach 29 i 30.09. odbyła się międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - wykłady Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Poziom i

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK

PLAN ZAJĘĆ DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO OPIEKA PALIATYWNA DLA PIELĘGNIAREK dzień miesiąc dzień tygodnia ilość godzin od-do moduł wykładowca 14 luty sobota 13 9.00-19.30 MODUŁ I- SPECJALISTYCZNY Założenia i podstawy opieki paliatywnej Prekursorzy opieki paliatywnej. Główne ośrodki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE WOJEWÓDZKI SZPITAL SZPECJALISTYCZNY W LEGNICY PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY AUTOR Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH

Poziom i forma studiów. studia I stopnia stacjonarne. Pielęgniarstwo. Ścieżka dyplomowania: Pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu: OS-CHiPCH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Rodzaj Pielęgniarstwo.. Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemu. jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole. Public Focus. Proven Results.

Diagnoza problemu. jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole. Public Focus. Proven Results. Diagnoza problemu jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole Public Focus. Proven Results. www.pcgeducation.com Public Consulting Group (PCG) Wiedza, doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Nazwa programu kształcenia (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Poziom i forma

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 2006 /Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2007 1

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 2006 /Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2007 1 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 2006 /Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2007 1 Tytuł oryginału The ICN Code of Ethics for Nurses Copyright by International Council of Nurses (ICN) 2006 Copyright for

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII i PRAWA im. prof. Edwarda Lipińskiego 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A, tel. (41) 345 13 13, 345 69 19 fax (41) 345-78-88, www.wseip.edu.pl e-mail: wseip@wseip.edu.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD II DR N. MED. EDYTA KĘDRA kraj okres historyczny Przejawy zarządzania Sumerowie Ok. 3000 2660 p.n.e. Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu Egipcjanie Ok. 3000 1000 p.n.e. Używali praktyk

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Polsk ie T ie owarz yst owarz yst Piel Pie ęgnia ęgni rsk Warszawa 28 Warsza wa 28 04. 0 20 2 0 0 8 0 r 8. D Kilań a sk ń a PRO GRA GRA

Polsk ie T ie owarz yst owarz yst Piel Pie ęgnia ęgni rsk Warszawa 28 Warsza wa 28 04. 0 20 2 0 0 8 0 r 8. D Kilań a sk ń a PRO GRA GRA Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Warszawa 28.04.2008r. D. Kilańska PROGRAM: 1. Omówienie zasad tworzenia klasyfikacji pielęgniarskich i udział PTP w Programie ICNP (dr.m.kisilowska) 2. ICNP od teorii

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Zp Anatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Pielęgniarstwo Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Poziom i forma studiów Ścieżka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać o chorobie i śmierci z pacjentami terminalnie chorymi i ich rodzinami szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy i personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu. Lublin, 2 kwietnia 2014r

Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu. Lublin, 2 kwietnia 2014r Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r - prof. dr hab. Zbigniew Gaś WSEI w Lublinie Uczniowie z autyzmem są w wiodącej grupie uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Zawód: opiekun medyczny symbol cyfrowy: 513[02] Etap pisemny egzaminu obejmuje: STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH, TECHNIKACH, TECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

... W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych:

... W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych: Załącznik Nr 1.1... Pieczęć Oferenta Miejscowość, data Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk W N I O S E K K O N K U R S O W Y o sfinansowanie z Budżetu Miasta Gdańska zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) koncepcja rozwoju i stan aktualny

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) koncepcja rozwoju i stan aktualny Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) koncepcja rozwoju i stan aktualny Dorota Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi Warszawa, CSIOZ, 29 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji.

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. VOCALMED VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. Ankieta kierowana jest do osób, które miały pod opieką pacjentów mówiących innymi językami niż język

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ICNP w dydaktyce, nauce, praktyce

Zastosowanie ICNP w dydaktyce, nauce, praktyce Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo