Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008-01-20. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako forma jakości opieki The International Classification for Nursing Practice ICNP Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Problem nazewnictwa Jeżeli nie możemy czegoś nazwać, nie możemy też tego: - kontrolować, - badać, - uczyć lub - uwzględniać w polityce sektorowej Norma Lang Rys historyczny rozwoju ICNP 1989 Rezolucja ICN dotycząca wypracowania terminologii i klasyfikacji diagnoz, interwencji i wyników działań pielęgniarskich (Korea- Seul) 1991 badania literaturowe i ankieta 1993 pierwszy projekt listy terminów 1996 powstaje wersja α 1999 wersja β i następnie β Konferencja Tłumaczy i Recenzentów ICNP, sponsorowana przez Telenurse i ICN w Combrze, Portugalia 2005 wersja 1.0 Przykłady już istniejących taksonomii diagnoz pielęgniarskich Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich (NANDA) Klasyfikacja Opieki Klinicznej (CCC) Klasyfikacja Domowej Opieki Zdrowotnej klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich w Danii, Holandii czy Wielkiej Brytanii (Tezaurus kliniczny) Europejska Klasyfikacja Opieki Pielęgniarskiej (ENP) Założenia klasyfikacji ICNP Wypracowanie wspólnego języka pielęgniarskie esperanto Opracowanie narzędzia opisywania i dokumentowania praktyki pielęgniarskiej Stworzenie system zdefiniowanych i sklasyfikowanych danych Dostarczenie danych mających znaczenie dla edukacji pielęgniarskiej i polityki zdrowotnej Dostarczenie danych na temat: - potrzeb pacjentów, - jakości opieki pielęgniarskiej, - wykorzystania zasobów pielęgniarskich i wyników działań pielęgniarskich. Założenia klasyfikacji ICNP STWORZENIE SYSTEMU UJEDNOLICONEGO JĘZYKA PIELĘGNIARSKIEGO (unifield nursing language system, UNLS) 1

2 STANDARYZACJA JĘZYKA PIELĘGNIARSKIEGO 1) Komitet Techniczny Informatyki Medycznej (CEN 251) 1990r. Utworzony przez grupę roboczą ds.terminologii zdrowotnej (Health Terminology Working Group Commitee of European Normalisation, CEN); 2) Komitet Techniczny ISO nr 215 grupa robocza 3 (pojęcia zdrowotne) współpracujący z Grupą Pielęgniarską Międzynarodowego Stowarzyszenia Informatyki Medycznej oraz ICN 2004r. opracowanie standard Integration of a Reference Terminology Model for Nursing (ISO FIDS 18104) Dlaczego warto wprowadzić ICNP? Rosnące znaczenie klasyfikacji medycznych (ICD, DRG) Bez danych pielęgniarskich decyzje i działania zostaną ograniczone wyłącznie do definicji medycznych Pielęgniarstwo aby było można uznać za dyscyplinę naukową, wymaga: 1) nazwania zjawisk, 2) opisania praktyki 3) artykułowania wiedzy, stanowiącej jej podstawę rozwoju. Dlaczego warto wprowadzić ICNP? Praktyka Badania Edukacja Strategia Zarządzanie Zapewnienie jakości lub wprowadzanie usprawnień w praktyce Powstawanie nowej wiedzy ICNP Diagnozy Interwencje NARZĘDZIE INFORMACYJNE do opisu praktyki pielęgniarskiej SYSTEMY INFORMATYCZNE OPIEKI ZDROWOTNEJ Identyfikacja udziału pielęgniarstwa w wynikach opieki medycznej Opis praktyki pielęgniarskiej Czym jest ICNP? ICNP to nazywanie, uporządkowanie i połączenie zjawisk opisujących: - problemy pielęgnacyjne, - praktykę pielęgniarską i - wyniki działań pielęgniarskich Inaczej mówiąc co pielęgniarka robi odpowiednio do pewnych ludzkich potrzeb, aby doprowadzić do pożądanych wyników Propozycje pojęć ICNP Diagnozy pielęgniarskie określenie nadane przez pielęgniarki dla zjawisk (problemów), których dotyczą interwencje pielęgniarskie Interwencje pielęgniarskie działania podejmowane w stosunku do zjawisk diagnozowanych przez pielęgniarki Działania pielęgniarskie Wyniki pielęgniarskie mierzalny wynik lub skutek interwencji pielęgniarskich które pielęgniarka wcześniej rozpoznała Definiowane i klasyfikowane pojęcia powinny być: szerokie, aby mogły służyć różnym celom, realizowanym w różnych krajach proste, aby pielęgniarka uznała je za dobre narzędzie do opisu swojej pracy zwarte z jasnymi ramami pojęciowymi ale niezależne od jakiegokolwiek modelu czy teorii pielęgniarstwa 2

3 Definiowane i klasyfikowane pojęcia powinny być: oparte na rdzeniu który można w razie potrzeby rozszerzyć i uzupełnić wrażliwe na odmienności kulturowe oparte na wspólnym systemie wartości pielęgniarstwa na całym świecie możliwe do zaadoptowania, jako uzupełniające lub wspólne z klasyfikacją ICD Porządkowanie terminów w oparciu o definicję stymulacyjną (techniczną) Np. definicja słowa pielęgniarka 1) osoba która zajmuje się opiekowaniem i troszczeniem się o osobę chorą (Oksfordzki Słownik Języka Angielskiego) - def. leksykalna (ogólne znaczenie danego słowa) 2) osoba która ukończyła program podstawowej edukacji pielęgniarskiej i jest uprawniona przez odpowiednie władze do wykonywania zawodu w swoim kraju (ICN) - def. stymulacyjna (określenie uszczegóławiające dane słowo) Zasady tworzenia definicji: definicja musi być sensowna nie może być zamknięta tzn. nie wolno używać terminu definiowanego musi zawierać podstawowe cechy pojęcia, które nazywamy powinna unikać języka wieloznacznego i metaforycznego powinna być zdaniem twierdzącym a nie przeczącym Założenia ICNP Zasadą klasyfikacyjną ICNP jest podział hierarchiczny generyczny. Pojęcie definiowane jest przez wskazanie szerszej klasy (rodzaju) i cech wyróżniających dany obiekt spośród innych podobnych. Przyjęte kategorie i zasady podziału dopasowano do ram pojęciowych z zakresu pielęgniarstwa oraz metodologii klasyfikacji Terminy i definicje zawarte w słowniku ICNPsą zgodne z międzynarodową normą ISO 1087 Terminologia (zasady i koordynacja) Relacje hierarchiczne i generyczne przy porządkowaniu terminów Relacje hierarchiczne - porządkowanie terminów według zasady podrzędności Relacje generyczne - istnieją jeśli pojęcie podrzędne ma wszystkie cechy pojęcia nadrzędnego plus co najmniej jedną cechę wyróżniającą Przykład relacji hierarchicznych i generycznych Relacja hierarchiczna Człowiek (rodzaj- pojęcie nadrzędne) kobieta mężczyzna (obiekt 1) (obiekt 2) Relacja generyczna kobieta i mężczyzna (pojęcia podrzędne) to istoty ludzkie (pojęcie nadrzędne) ale posiadające odmienną płeć (cecha wyróżniająca) 3

4 Zasady budowy struktury klasyfikacji pojęcia są uporządkowane hierarchicznie pojęcia określają i odróżniają od innych pojęć ich cechy szczególne zasada podziału musi być jasna i jednoznaczna klasy lub kategorie powinny być wyczerpujące tzn. powinny pokrywać wszystkie obiekty należące do danego rodzaju klasy i kategorie powinny być rozłączne tzn. nie powinno być obiektów przynależnych do różnych klas Rewizja definicji ICNP Propozycja dodania, usunięcia lub modyfikacji Propozycja rewizji ze strony zespołu ICN Komitet Ewaluacji już odniósł się do Nowe zagadnienie lub otrzymanie nowych zagadnienia istotnych informacji List do zgłaszającego propozycję Rewizja specjalistyczna przez: informujący o podjętym działaniu - specjalistę z zakresu praktyki pielęgniarskiej - specjalistę z zakresu techniki lub informatyki Rekomendacje recenzentów List do zgłaszającego informujący przekazane do Komitetu Ewaluacji o statusie propozycji Komitet Ewaluacji zaleca odesłanie w Komitet Ewaluacji zaleca Komitet Ewaluacji zaleca włączenie celu uzupełnienia rewizji odrzucenie propozycji nowego określenia lub przyjęcie innej proponowanej zmiany Zalecenie Komitetu Ewaluacji jest rozważane przez zespół ICN Odesłanie w celu uzupełnienia Odrzucenie propozycji Włączenie nowego określenia lub rewizji (z podaniem przyczyn) przyjęcie innej proponowanej zmiany ICNP Zjawiska pielęgniarskie diagnoza pielęgniarska ICNP wersje Alfa, Beta, 1.0 wyrażenie diagnoza pielęgniarska ma dla różnych ludzi odmienne znaczenie, w niektórych krajach termin diagnoza stosuje się wyłącznie do praktyki lekarskiej, dlatego też obecnie przyjęto termin zjawiska pielęgniarskie które definiuje się jako zjawiska, które podlegają diagnozom pielęgniarskim Diagnozy pielęgniarskie według ICNP punkt wyjścia koncepcja 14 Podstawowych Potrzeb na jakie pielęgniarka ma odpowiedzieć niezależnie od diagnozy medycznej (V.Henderson 1960 opublikowanych przez w 26 językach) oraz terminologii stosowanej w Austrii, Belgii, Danii Szwecji i USA Początkowa koncepcja klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich wersja Alfa + 3 społeczeństwo + 2 społeczność lokalna + 1 rodzina 0 osoba - 1 odczucia pojedynczej osoby - 2 całe ciało pacjenta - 3 główne części ciała - 4 systemy fizjologiczne - 5 część systemu, organ/narząd - 6 część organu/narządu, tkanki - 7 komórki - 8 części komórek - 9 struktura makromolekularna -10 struktura makromolekularna -11 atomy lub jony 4

5 Interwencje pielęgniarskie ICNP przejęło że klasyfikacja interwencji pielęgniarskich ma obejmować wszystkie aspekty działalności pielęgniarskich, zgodnie z definicją pielęgniarstwa wg. ICN; 6 osiowa zasada podziału interwencji pielęgniarskich według wersji Alfa typ działań podmiot opieki postawy środki elementy ciała czas i miejsce Przykład klasyfikacji interwencji pielęgniarskich Typ działań Podmiot Postawy Środki Elementy ciała Miejsce kąpiel pacjent procedury, protokoły przybory toaletowe cała powierzchnia w łóżku Wersja Beta Diagnoza pielęgniarską (nursing phenomen) Interwencje pielęgniarskie (nursing actions) 8 osiowy model diagnoz pielęgniarskich wersja Beta Przedmiot opieki Ocena Częstotliwość Czas trwania Anatomia topograficzna Położenie Prawdopodobieństwo wystąpienia Podmiot opieki (problem) Interwencje pielęgniarskie wersja Beta Grupa docelowa Środki, przedmioty Czas Lokalizacja anatomiczna lub przestrzenna Drogi, szlaki, układy 5

6 Wersja 1.0 diagnoza problemów pacjenta, interwencje pielęgniarskie wyniki działań pielęgniarskich. 7 osiowy model wersji 1.0 odnoszący się do diagnoz, interwencji i wyników F - ukierunkowanie na problem np. ból, krwawienie J- ocena zawodowa M - sposób lub metoda działań pielęgniarskich np. trening pęcherza A - typ działań np. edukacja T - czas L - miejsce C - podmiot opieki OSOBA społeczność lokalna noworodek niemowlę dziecko nastolatek pacjent PŁÓD GRUPA KLIENT rodzina dorosły osoba w starszym wieku członek rodziny opiekun medyczny Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 asystowanie kontakty z innymi TOWARZYSZENIE zapobieganie leczenie DZIAŁANIE zmiana mycie WYKONYWANIE zaciskanie pokrywanie BADANIE obcinanie pokazywanie ocenianie wywiad obracanie karmienie monitoring obserwacja higiena usypianie INFORMOWANIE wentylowanie wkładanie opisywanie tłumaczenie instalowanie manipulowanie pokazywanie uczenie mobilizowanie pozycjonowanie ZARZĄDZANIE upoważnienie kończenie przygotowanie uciskanie rozprowadzanie wdrażanie usuwanie stymulowanie przewodzenie uzyskiwanie szycie transportowanie organizowanie wydawanie szczepienie wentylowanie monitorowanie poleceń bólu Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Przykład diagnozy, interwencji i wyników działań pielęgniarskich w oparciu o model siedmio osiowy ICNP Przykłady tworzenia Diagnozy, Interwencji i Wyniku Pielęgniarskiego z wykorzystaniem ICNP Oś definicji Typ działań Podmiot opieki Problem Ocena Lokalizacja Metody działań Czas 7 osi Proces pielęgnowania DZIAŁANIE KLIENT PRZEDMIOT OCENA LOKALIZACJA ŚRODKI CZAS Diagnoza Interwencje pielęgniarska pielęgniarskie Wyniki działań pielęgniarsk ich Ocena Pacjent Zaparcia Ból Zaparcia Ryzyko nasilenia i wystąpienia powikłań Zmniejszenie dolegliwości Dolna część brzucha Ciepły kompres Aktualnie Diagnoza Pielęgniarska Interwencje pielęgniarskie ocena Nieprzestrzeganie leczenia Ryzyko Dom Wytłumaczenie Osoba Dom Nauczenie Kontrola Efekty uboczne Przestrzeganie leczenia Przestrzeganie leczenia Obecnie Dom Dom Reżim leczenia Pudełko na lekarstwa Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; A.Gaworska-Ktrzemińska MRP 2005 ICNP 1.0 6

7 Przykłady tworzenia Diagnozy, Interwencji i Wyniku Pielęgniarskiego ICNP 7 osi proces pielęgnowania Diagnoza Pielęgniarska Interwencje pielęgniarskie ocena DZIAŁANIE KLIENT PRZEDMIOT OCENA LOKALIZACJA ŚRODKI CZAS Osoba Zatwardzenie Obecnie Identyfikacja Osoba Wzorzec wypróżniania Ocena Ból Brzuch Nauczenie Wytłumaczenie Zastosowanie Potrzeby dietetyczne Efektów ubocznych środka (przeczyszczającego) Zatwardzenie Zmniejszon e Międzynarodowa Klasyfikacja Polskie Towarzystwo Praktyki Pielęgniarskie: Pielęgniarskiej D. Kilańska; MRP 2005 A.Gaworska-Ktrzemińska ICNP 1.0 Reżim dietetyczn y Enema KOD NAZWA DEFINICJA Klient Podmiot, do którego odnosi się diagnoza i który jest adresatem działania (np. noworodek, opiekun, rodzina, wspólnota) Płód Klient: stadium rozwojowe zarodka rozpoczynające się po ukończeniu 8 tygodnia od zaistnienia ciąży. Klient o swoistych właściwościach: Zespół jednostek rozpatrywany jako całość Grupa społeczna lub zbiorowa. Całość tworzona przez grupę uznawana jest za wykraczającą poza sumę jednostek i ich jednostkowy relacji fundujących poszczególne części grupy. Grupa o swoistych właściwościach: Grupa istot ludzkich rozpatrywana jako jednostka społeczna lub zbiorowość osób połączonych więzami krwi, Rodzina pokrewieństwa, relacjami emocjonalnymi lub prawnymi, z uwzględnieniem osób bliskich. Rodzina jako jednostka społeczna wykracza poza zbiór jednostek i sieć ich powiązań opartych na zależnościach pokrewieństwa i powinowactwa, relacjach emocjonalnych bądź prawnych i dotyczących osób bliskich Para Rodzina: dwie osoby Rodzina Rodzina o swoistych właściwościach: Rodzina tworzona przez męża, żonę i ich nuklearna potomstwo: jedno dziecko lub więcej dzieci. Rodzina Rodzina o swoistych właściwościach: Rodzina tworzona przez dwoje lub więcej wielopokolenio osób: dziadków, rodziców, dzieci, wnucząt i pozostałych krewnych. wa Rodzina z Rodzina o swoistych właściwościach: W jej składzie znajduje się ojciec, matka lub jednym inny opiekun oraz jedno dziecko, więcej dzieci lub inne osoby zależne. rodzicem Rodzina z jednym Rodzina z jednym rodzicem o swoistych właściwościach: Rodzina składająca się, z rodzicem, na matki, babci lub innych kobiet oraz z jednego dziecka lub większej liczby dzieci czy której czele stoi osób zależnych. kobieta Grupa o swoistych właściwościach: Zespół jednostek rozpatrywany jako jednostka Poznań Polskie społeczna Towarzystwo lub całość Pielęgniarskie: zbiorowa, D. tworzona Kilańska; przez A.Gaworska-Ktrzemińska osoby żyjące na tym samym obszarze geograficznym, w podobnych warunkach lub żywiących podobne Badanie Akt badania o swoistych właściwościach: Wykrycie osób, które cierpią na określoną przesiewowe chorobę lub przypadłość i osób wolnych od tej choroby lub przypadłości Informowanie Interwencja pielęgniarska o swoistych właściwościach: Mówienie komuś o czymś. Akt informowania o swoistych właściwościach: Określanie cech, wyglądu itp. kogoś lub Charakterystyka czegoś w formie ustnej bądź pisemnej. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Gromadzenie, klasyfikacja i Dokumentacja rozpowszechnianie informacji, jak również zebranych materiałów. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Utrwalanie świadectwa lub informacji na Zapis temat czegoś, co się wydarzyło lub zostało wypowiedziane. Akt charakterystyki o swoistych właściwościach: Sporządzenie opisu lub podsumowanie Sprawozdanie zdarzeń bądź poczynionych obserwacji. Akt informowania o swoistych właściwościach: Uczynienie czegoś przejrzystym i prostym Wyjaśnienie dla kogoś. Akt informowania o swoistych właściwościach: Nadanie określonego kierunku czyjemu Ukierunkowanie procesowi podejmowania decyzji w kwestiach zdrowotnych. Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Sugerowanie postępowania zaleconego Udzielanie porady jakie powinno być obrane Profilaktyka Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Nadawanie z wyprzedzeniem kierunku doradcza postępowaniom osób w kwestiach zdrowotnych Doradztwo/Poradnict Akt ukierunkowania o swoistych właściwościach: Ułatwianie komuś podjęcia samodzielnej wo decyzji poprzez dialog. Akt informowania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś wiedzy na temat Nauczanie zagadnień zdrowotnych w uporządkowany, systematyczny sposób. Akt nauczania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś informacji na określony Edukacja temat. Akt nauczania o swoistych właściwościach: Przekazywanie komuś informacji o sposobie Instruktaż wykonywania czegoś w uporządkowany, systematyczny sposób. Akt instruowania o swoistych właściwościach: Rozwijanie czyichś umiejętności lub Ćwiczenie udoskonalanie funkcji czegoś. Interwencja pielęgniarska o swoistych właściwościach: Ponoszenie odpowiedzialności i Zarządzanie dbałość o uporządkowanie Upoważnianie Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Nadawanie uprawnień, udzielanie pozwolenia. Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Doprowadzanie do końca, zakończenia lub Ukończenie etapu końcowego Dystrybucja Akt zarządzania o swoistych właściwościach: Dostarczać, wydzielać lub wydawać. Poznań Akt dawania Polskie Akt Towarzystwo dystrybucji o Pielęgniarskie: swoistych właściwościach: D. Kilańska; A.Gaworska-Ktrzemińska Przekazywanie czegoś. Akt dystrybucji o swoistych właściwościach: Dostarczanie lub stosowanie środka Terapia z udziałem zwierząt Terapia Aromatoterapia Terapia Terapia sztuką (kulturoterapia) Terapia Terapia z zastosowaniem Terapia urządzeń pomocniczych Biblioterapia Terapia Terapia krwi Terapia Chemoterapia (chemioterpia) Terapia Terapia klatki piersiowej Terapia Terapia kryzysowa Terapia Terapia rodzinna Terapia Pierwsza pomoc Terapia Terapia płynami lub elektrolitami Terapia Terapia grupowa Terapia Terapia śmiechem Terapia Terapia infuzyjna Terapia Terapia inhalacjami Terapia Terapia dożylna Terapia Terapia środowiskowa Terapia Terapia muzyką Terapia Terapia żywieniowa Terapia Terapia tlenem Terapia Terapia zabawą Terapia Terapia promieniowaniem Terapia Terapia wprowadzająca w Terapia rzeczywistość Terapia wspomnieniami Terapia Prosta terapia relaksacyjna Terapia Terapia z udziałem grup wsparcia Terapia Terapia o swoistych właściwościach: Właściwe danej kulturze praktyki oparte na tradycji, wyznaniu lub przewodnictwu duchów lub przodków; różne przekonania dotyczące przyczyn choroby; wykorzystywanie pierwotnych metod diagnostyki i leczenia, Terapia tradycyjna uzasadniane bliskim kontaktem z naturą, poglądami duchowymi lub dotyczącymi umysłowości ludzkiej, a także przekonaniami metafizycznymi; praktyki mogą mieć charakter leczniczy, zapobiegawczy, ochronny lub rehabilitacyjny. Sposób lub metoda realizacji interwencji pielęgniarskiej (np. bandaż, technika ćwiczenia 0 Środek działania Poznań Polskie Towarzystwo pęcherza Pielęgniarskie: moczowego, D. usługi Kilańska; doradcy/specjalisty A.Gaworska-Ktrzemińska ds. żywienia). RegioH. Jesus, PhD, MS, RN, Regional Health Service of Madera, Portugalia Pielęgniarki na Maderze zawsze uważały, że codzienne używanie ICNP w ich pracy daje możliwość poprawy jej jakości oraz jest sposobem na zapewnienie bezpiecznej opieki dla pacjentów, tak samo jak środki sprzyjania rozwoju zawodowego. Julita Sansoni Prof. Dr,MNS, RN and Marco Giustini, MNS, RN University of Rome La Sapienza, Rome, Italy Doszliśmy do wniosku, iż: - możemy używać ICNP, aby zastanowić się jak model pielęgniarstwa różni się od modelu biomedycznego. - ICNP jest doskonałym narzędziem do zastosowania ze studentami. - Używając ICNP menadżerowie pielęgniarek będą mogli zachować lepszą praktykę budżetową właściwą dla prawdziwych kosztów pracy pielęgniarki. 7

8 Margaret Kennedy, PhD, RN St. Francis Xavier University Nova Scotia, Canada Moje badania wskazują, iż: - ICNP oferuje najbardziej wszechstronny mechanizm dostępny aktualnie dla reprezentantów profesjonalnej praktyki pielęgniarskiej, lokalnie, narodowo, globalnie. - Decyzja Kanadyjskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, aby podpisać i zaaprobować ICNP jako krajowy standard jest wyraźną korzyścią dla pielęgniarstwa w Kanadzie i oferuje nieprzecenioną możliwość, aby reprezentować wkład pielęgniarstwa dla wyników zdrowotnych w kanadyjskim systemie opieki zdrowotnej. S AM w Lublinie eksperyment w 2006 doc. J Górajek Jóźwik 1) Porównując zakres i charakter treści diagnoz pielęgniarskich sformułowanych w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem ICNP wersji α, studenci przeprowadzający eksperyment wskazywali na krótszy i prostszy sposób dochodzenia do diagnozy przy posługiwaniu się indeksem. 2) Na podstawie wyników procedury weryfikacyjnowdrożeniowej można stwierdzić, iż diagnozy zawarte w wersji α kompleksowo odzwierciedlają sytuację zdrowotną człowieka, nie wymagając od osób formułujących diagnozę każdorazowego używania własnego, dowolnego słownictwa w celu rozpoznania pielęgniarskiego S AM w Lublinie eksperyment w 2006 doc. J Górajek Jóźwik 3) Umiarkowanie wysokie wskaźniki jednorodności i częstości sformułowań poszczególnych diagnoz wskazują na użyteczność prowadzenia podobnych procedur w odniesieniu do odrębnej i szerszej grupy badanych i przy zapewnieniu możliwości korzystania z wersji elektronicznej ICNP Górajek-Jóźwik J. (red. naukowy): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów. PZWL 2007 PODSUMOWANIE Pokazanie odmienności pojęć a następnie wypracowanie wspólnej i jednoznacznej terminologii i klasyfikacji. ICPN uczy zarówno adeptów zawodu jak i praktyków pewnego naukowego sposobu myślenia (wykorzystanie terminów przy definiowaniu zmiennych badawczych) Również umożliwia pielęgniarkom badanie skuteczności ich opieki. Pozwoli po opracowaniu jednolitej terminologii i klasyfikacji na kodowanie i komputeryzację diagnoz i działań pielęgniarskich. 1% CO DALEJ???? Element katalogu Element Element katalogu katalogu Element Element katalogu katalogu Katalogi Środki Klient Ocena Lokalizacja Działanie Przedmiot Czas Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Przygotowano na podstawie materiałów tłumaczonych dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 2006 i 2007r. przez: Małgorzatę Krzemińską (część ogólna), Katarzynę Kobos (procedury) Tłumaczenie sfinansowane ze środków OIPiP w Łodzi Dziękuję P. A. Tasak przewodniczącej ORPiP w Łodzi za wsparcie finansowe tłumaczenia ICNP Version 1.0 Dorota Kilańska 8

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej

Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej Jakość i ocena opieki pielęgniarskiej The quality and estimate of nursery care Danuta Garczyk z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik: prof.

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim: Elżbieta Gołębiowska, Mariusz Górnicz, Agnieszka Hein, Danuta Kierzkowska, Elżbieta Łyszkowska, Joanna Miler-Cassino, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo