Wymagany numer seryjny ABR Aktualny TAK AMPLIFON Aktualny TAK Kod Nazwa Status

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagany numer seryjny 0010001 ABR Aktualny TAK 0010002 AMPLIFON Aktualny TAK 0010003. Kod Nazwa Status"

Transkrypt

1 Kod Nazwa Status Wymagany numer seryjny ABR Aktualny TAK AMPLIFON Aktualny TAK ANALIZA FISH (HYBRYDYZACJA IN SITU Z WYKORZYSTAM FLUORESCENCJI) ANGIOGRAF Aktualny TAK CYFROWA AKWIZYCJA CYFROWA REJESTRACJA OBRAZU SUBTRAKCJA (DSA) OPCJA ROAD MAPPING I POMIAROWA - ZGOD Z PRZEZNACZEM KLINICZNYM AUTOMATYCZNY PRZESUW STOŁU/LAMPY STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO FLUORESCEINOWY Usunięty TAK INDOCYJANINOWY Usunięty TAK CYFROWY TYPU DSA ZE WZMOCM O Średnicy 38 cm, MATRYCĄ 10242, Z MOŻLIWOŚCIĄ OPCJI "roadmap" I POMIAROWĄ, PRZYNAJMJ JEDNA PŁASZCZYZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKIWANIA PROJEKCJI SKOŚNYCH (prawa/ lewa, kranial/ kaudal) STACJONARNY CYFROWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ANALIZY ILOŚCIOWEJ (QCA) ANOSKOP Aktualny TAK APARAT DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NARZĄDU WZROKU Aktualny TAK MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADAŃ: EOG, FERG, PERG, MFERG, PVEP, FVEP APARAT DO BRACHYTERAPII Aktualny TAK (ZDALNEGO STEROWANIA) (ZDALNEGO STEROWANIA) DO APLIKACJI ŻRÓDEŁ O ŚREDJ LUB WYSOKIEJ MOCY DAWKI (MDR, HDR) (ZDALNEGO STEROWANIA) MOBILNY APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI Aktualny TAK APARAT DO HEMOFILTRACJI Aktualny TAK MOBILNY STACJONARNY APARAT DO KRIOCHIRURGII Aktualny TAK Z RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM APARAT DO KRIOTERAPII Usunięty TAK APARAT DO MASAŻU MECHANICZNEGO Usunięty TAK APARAT DO POMIARU CIŚNIA TĘTNICZEGO KRWI PRZENOŚNY PRZENOŚNY, RÓŻNE ROZMIARY MANKIETÓW RÓŻNE ROZMIARY MANKIETÓW OD 10 DO 66 CM ELEKTRONICZNY (METODĄ OSCYLOMETRYCZNĄ) METODA INWAZYJNĄ DO RĘCZNEGO POMIARU DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU DOPLEROWSKIE APARAT DO POMIARU STĘŻENIA TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU (KAPNOGRAF) Aktualny TAK APARAT DO STYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ PRACY SERCA Aktualny TAK APARAT DO UZDATNIANIA WODY Aktualny TAK APARAT DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW POLEM MAGNETYCZNYM Usunięty TAK APARAT DO WZMOCNIA SŁUCHU Usunięty TAK APARAT DO ZCZULANIA Aktualny TAK Z ANALIZATOREM GAZÓW ANESTETYCZNYCH Z KARDIOMONITOREM Z PULSOKSYMETREM Z KAPNOGRAFEM Z INWAZYJNYM POMIAREM CIŚNIA KRWI Z RESPIRATOREM ANESCETYCZNYM APARAT RENTGENOWSKI Aktualny TAK

2 DO BADAŃ NA SALI OPERACYJNEJ NACZYNIOWY PRZYŁÓŻKOWY RADIOWIZJOGRAF Z TOREM WIZYJNYM I MOŻLIWOŚCIĄ DOKUMENTOWANIA OBRAZÓW, WYPOSAŻONY W URZĄDZENIA ODPOWIED DLA OKREŚLONEJ PROCEDURY MEDYCZNEJ ZABIEGOWY SPRZĘŻONY ZE STRZYKAWKĄ AUTOMATYCZNĄ, Z CYFROWĄ REJESTRACJĄ OBRAZU I OPCJĄ POMIAROWĄ STOPNIA ZWĘŻENIA NACZYNIA, A TAKŻE Z OPCJĄ SUBTRAKCJI CYFROWEJ ZABIEGOWY Z CYFROWĄ REJESTRACJĄ OBRAZU I OPCJĄ SUBTRAKCJI CYFROWEJ, WYPOSAŻONY W STRZYKAWKĘ AUTOMATYCZNĄ ZDAL STEROWANY (TELEKOMANDO) ZE STATYWEM PŁUCNYM ZE STATYWEM PŁUCNYM I STOŁEM KOSTNYM ZE STATYWEM PŁUCNYM I STOŁEM KOSTNYM ORAZ ŚCIANKĄ DO PRZEŚWIETLEŃ Z TOREM WIZYJNYM Z TOREM WIZYJNYM APARATY DO TOCZENIA PŁYNÓW APARATURA DOZYMETRYCZNA Aktualny TAK AUDIOMETR Aktualny TAK IMPEDANCYJNY KLINICZNY Z AUDIOMETRIĄ SŁOWNĄ AUTOKERATOREFRAKTOMETR Aktualny TAK AUTOREFRAKTOMETR Aktualny TAK BADA DNA W PRZYPADKACH CHORÓB MONOGENICZNYCH Usunięty TAK BALKONIK REHABILITACYJNY BIEŻNIA Aktualny TAK DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ BIEŻNIA RUCHOMA BOMBA KOBALTOWA Usunięty TAK BRONCHOFIBEROSKOP Aktualny TAK BRONCHOSKOP Aktualny TAK BRYŁY Z GĄBKI BUTLA Z TLENEM MEDYCZNYM BUTLA 10 LITRÓW (OBJĘTOŚCI WODNEJ) BUTLA 2 LITRY (OBJĘTOŚCI WODNEJ) CHODZIK COMBITUBE CYKLER Aktualny TAK CYKLOERGOMETR DO TRENINGU INTERWAŁOWEGO Aktualny TAK CYLKOERGOMETR Aktualny TAK CYLKOERGOMETR DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ Aktualny TAK CYSTOSKOP Aktualny TAK DEFIBRYLATOR Aktualny TAK PRZENOŚNY, AKUMULATOROWY, Z MOŻLIWOŚCIĄ MONITOROWANIA EKG PRZENOŚNY, AKUMULATOROWY, Z MOŻLIWOŚCIĄ MONITOROWANIA EKG ORAZ WYSŁANIA TELETRANMISJĄ ZAPISU EKG DO OŚRODKA KARDIOLOGICZNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA KARDIOWERSJI Z MOŻLIWOŚCIA REJESTRACJI DANYCH PACJENTA DENSYTOMETR Aktualny TAK DO BADANIA OBWODOWEGO NP.KOŚCI NADGARSTKA DO BADANIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ / KRĘGOSŁUPA DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH Aktualny TAK DERMATOM Aktualny TAK DERMATOSKOP Aktualny TAK DESKA STABILIZUJĄCA KRĘGOSŁUP KRÓTKA DESKI BALANSOWE DETEKTOR TĘTNA PŁODU Aktualny TAK DIALIZATOR Aktualny TAK

3 Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ ULTRAFILTRACJI DIATERMIA Aktualny TAK DRABINKI GIMNASTYCZNE DUODENOSKOP Usunięty TAK ECHOKOREKTOR EEG Aktualny TAK VIDEO EKG Aktualny TAK KANAŁOWY KANAŁOWY HOLTER EKG EKRAN HESSA Aktualny TAK EKS Usunięty TAK ELEKTRODY SAMOPRZYLEPNE ELEKTRONICZNY SPRZĘT DO ODTWARZANIA ZAPISÓW BADAŃ Aktualny TAK ELEKTRORESEKTOR Aktualny TAK EMG Usunięty TAK PRZENOŚNY ENDOMETR Aktualny TAK ENDOSKOP Aktualny TAK OTOLARYNGOLOGICZNY DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Aktualny TAK OTALARYNGOLOGICZNYDIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY EZOFAGOSKOP Usunięty TAK FAKOEMULSYFIKATOR Aktualny TAK FANTOM Aktualny TAK TKANKOPODOBNY WODNY FANTOM WODNY DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWYCH WEWNETRZNYCH TESTÓW KONTROLO PARAMETRÓW URZĄDZEŃ FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU Aktualny TAK WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE FANTOM DO WYZNACZANIA ROZDZIELCZOŚCI W KIERUNKU PROSTOPADŁYM I RÓWNOLEGŁYM DO OSI ANODA-KATODA FILTR ODDECHOWY FOLIA ALUMINIOWA FOTEL STOMATOLOGICZNY Usunięty TAK FUNDUS KAMERA Z MOZLIWOŚCIĄ CYFROWEJ OBRÓBKI DANYCH Aktualny TAK GAMMAKAMERA Aktualny TAK GLUKOMETR GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE Aktualny TAK CONVEX 3,5 MHZ GŁOWICA / PRZYSTAWKA DO BIOPSJI ASPIRACYJNYCH CIENKOIGŁOWYCH (BAC) GŁOWICA KARDIOLOGICZNA GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA WIELOPŁASZCZYZNOWA GŁOWICA TRANSREKTALNA GŁOWICA TRANSWAGINALNA LINIOWA 5-7 MHZ SEKTOROWA ELEKTRONICZNA, GŁOWICA BRZUSZNA 5 MHZ LINIOWA > 7 MHZ Z ZAKRESEM CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTOSOWANEJ DO DIAGNOSTYKI NOWORODKÓW,MOWLĄT,DZIECI I MŁODZIEŻY GONIOSKOP Aktualny TAK GRY DYDAKTYCZNE HOLTER RR Aktualny TAK INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY Z OSPRZĘTEM Z OSPRZĘTEM

4 INKUBATOR Aktualny TAK OTWARTY DO OPIEKI PODSTAWOWEJ Aktualny TAK ZAMKNIĘTY DO OPIEKI PODSTAWOWEJ Aktualny TAK ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ DO INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA PRZENOŚNY JEDNORAZOWY ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ Z ZASTAWKĄ BEZZWROTNĄ JEDNORAZOWY ZESTAW DO KONIKOTOMII KAMERA SCYNTYLACYJNA JEDNOGŁOWICOWA Usunięty TAK KAMIZELKA KENDRICKA KAPILAROSKOP Usunięty TAK KARDIOMONITOR Aktualny TAK CIŚ INWAZYJNE CIŚ INWAZYJNE OŚRODKOWE CIŚ ŻYLNE KRWI SATURACJA CIĄGŁY POMIAR SaO KASETA SZKIEŁ OKULAROWYCH KERATOMETR RĘCZNY JAVAL Aktualny TAK KLESZCZYKI MAGILLA KLESZCZYKI NACZYNIOWE PEANA KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU KOLPOSKOP Aktualny TAK KOŁRZ UNIWERSALNY DO URUCHOMIENIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA DOROSŁYCH KOŁRZ UNIWERSALNY DO URUCHOMIENIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA DZIECI KOMORA HIPERBARYCZNA Aktualny TAK TYPU "MULTIPLACE" Z MOŻLIWOSCIĄ STOSOWANIA TLENU I SZTUCZNYCH MIESZANIN ODDECHOWYCH PRZEZ WBUDOWANE UKŁADY ODDYCHANIA (MASKA, HEŁM TLENOWY, RESPIRATOR), O CIŚNIU WYŻSZYM OD 1,4 ATM Z EWAKUACJĄ GAZÓW ODDECHOWYCH NA ZEWNĄTRZ Z VIDEO DO MONITOROWNIA TERAPII HIPERBARYCZNEJ KOMORA KRIOGENICZNA Aktualny TAK WIELOOSOBOWA KOMORA KRIOGENICZNA NISKOTEMPERATUROWA, ZAKRES UZYSKIWANYCH TEMPERATUR OD -120 C DO -150 C, Z MOŻLIWOŚCIĄ OBSERWACJI PACJENTA W TRAKCIE ZABIEGU KOMPRESOR SPRĘŻONEGO POWIETRZA Usunięty TAK KOMPUTER OPROGRAMOWA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH KONCENTRATOR TLENU Aktualny TAK KONCENTRATY PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH ORAZ SUBSTRATY DO ICH PRODUKCJI "ON-LINE" - ZAREJESTROWANE JAKO WYROBY MEDYCZNE KONSOLA DO BADAŃ Aktualny TAK KONSOLA TECHNIKA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ) Aktualny TAK MONITOR OBSŁUGOWY DLA TECHNIKA LCD MIN. 17' MATRYCA OBRAZÓW [PIKSEL] X [PIKSEL] MIN. 1280X1024 PIKSELI (MIN.1,3MP) MONITOR, KOMPUTER, KLAWIATURA OBSŁUGOWA, MYSZ, CZYTNIK BAR KODU, SZYBA OCHRONNA NANOSZE ZNACZNIKÓW MAMMOGRAFICZNYCH W POSTACI GRAFICZNEJ I LITEROWEJ BEZPOŚREDNIO Z KLAWIATURY OBSŁUGOWEJ WYŚWIETLA ZDJĘCIA PODGLĄDOWEGO KAŻDORAZOWO PO WYKONANIU PROJEKCJI MAMMOGRAFICZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKCEPTACJI BĄDŹ ODRZUCENIA KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM 3.0; PROTOKOŁY KOMUNIKACJI (MOŻLIWOŚĆ MANUALNEGO WPROWADZENIA DANYCH DEMOGRAFICZNYCH PACJENTA I POBRA TYCH INFORMACJI Z SYSTEMU HIS/RIS Aktualny Aktualny

5 ARCHIWIZACJA BADAŃ NA LOKALNYM ARCHIWUM I W SYSTEMIE PACS, MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DO ZDEFINIOWANYCH WCZEŚJ MIEJSC KRIOŻEL URZĄDZE DO PRZENOSZENIA PACJENTA SIEDZĄCEGO Aktualny TAK KRZYŻ MADDOXA KTG KARDIOTOKOGRAF Aktualny TAK KULA LUB LASKA REHABILITACYJNA KULA REHABILITACYJNA LAMPA BAKTERIOBÓJCZA Usunięty TAK LAMPA POLIMERYZACYJNA LAMPA DO TERAPII ŚWIATŁEM SPOLARYZOWANYM Aktualny TAK LAMPA SZCZELINOWA Aktualny TAK LAMPA TERAPEUTYCZNA DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII Aktualny TAK KABINA EMITUJĄCA PROMIENIOWA UVA, UVB LUB UVA1 DO FOTO- LUB Aktualny FOTOCHEMIOTERAPII PŁYTA EMITUJĄCA PROMIENIOWA UVA, UVB LUB UVA1 DO FOTO- LUB FOTOCHEMIOTERAPII LAMPA TERAPEUTYCZNA Aktualny TAK EMITUJĄCA PROMIENIOWA UVA EMITUJĄCA PROMIENIOWA UVB EMITUJĄCA PROMIENIOWA UVA EMITUJĄCA PROMIENIOWA IR LARYNGOSKOP DLA DOROSŁYCH Usunięty TAK Z KOMPLETEM ŁYŻEK TYPU MCINTOSH LARYNGOSKOP DLA DZIECI Usunięty TAK Z KOMPLETEM ŁYŻEK DZIECIĘCYCH LARYNGOSTROBOSKOP Aktualny TAK LASER CO2 Aktualny TAK LASER OKULISTYCZNY Aktualny TAK ARGONOWY DIODOWY NDYAG LASER ZABIEGOWY (DERMATOLOGIA) Aktualny TAK LASKA REHABILITACYJNA LATARKA DIAGNOSTYCZNA LINIJKI I LUSTERKO DO SKIASKOPII LISTWY PRYZMATYCZNE LITOTRYPTOR Usunięty TAK Z ZESTAWE DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (ESWL) LMA LUB PODOBNY LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZE 8X) LUSTRO KRYSZTAŁOWE KONTROLNE LUSTRO LOGOPEDYCZNE ŁOPATKA DREWNIANA DO JĘZYKA ŁÓŻKO SZPITALNE O TWARDYM PODŁOŻU ZWYKŁE ŁAMANE O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI Z OPRZYRZĄDOWAM DO REHABILITACJI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI Z TWARDYM PODŁOŻEM UMOŻLIWIAJĄCYM REANIMACJĘ WYPOSAŻONE W RUCHOME BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE CHOREGO PRZED WYPADNIĘCIEM MAMMOGRAF Aktualny TAK MAMMOGRAF ANALOGOWY ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH) DWA OGNISKA LAMPY WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM Z FILTREM RODOWYM I PRZYSTAWKĄ DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ Z LAMPĄ RENTGENOWSKĄ WYPOSAŻONĄ W ANODĘ MOLIBDENOWĄ

6 GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA CO NAJMJ KV Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIAN CO 1 KV AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC) KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH FILMY MAMMOGRAFICZNE KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA MOBILNY (MAMMOBUS) STACJONARNY ANALOGOWY CYFROWY WIELKOŚĆ OGNISK LAMPY:0,1 MM I 0,3 MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM FILTRY DODATKOWE GENERATOR WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWY ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCIA: MIN KV DOKŁADNOŚĆ REGULACJI NAPIĘCIA:SKOK MAX CO 1KV MAKSYMALNA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI W mas:min 400mAs AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI AEC ALFANUMERYCZNE WYŚWIETLE PARAMETRÓW EKSPOZYCJI. TJ.KV, mas, RODZAJ FILTRA AUTOMATYCZNE ZWOL UCISKU PO EKSPOZYCJI DETEKTOR CYFROWY O WYMIARACH:MIN.23X29CM WYMAGANE FORMATY OBRAZU: MIN. 23X29CM ORAZ 18X23CM MAMMOGRAF MOBILNY (MAMMOBUS) Usunięty TAK ANODA MOLIBDENOWA Z FILTRAMI MOLIBDENOWYM (MO) I RODOWYM (RH), AUTOMATYCZNA KONTROLA EKSPOZYCJI (AEC), DWA OGNISKA LAMPY WIĘKSZE NIŻ 0,1MM I 0,3MM DLA ODLEGŁOŚCI SID=60CM, FILMY MAMMOGRAFICZNE, GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI KAMERA IDENTYFIKACYJNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISU NA FILMIE DANYCH PACJENTKI I WARUNKÓW BADANIA, KASETY DWÓCH FORMATÓW Z EKRANAMI Z ZIEM RZADKICH, KRATKI PRZECIWROZPROSZENIOWE DWÓCH FORMATÓW, WYŚWIETLACZ CYFROWY PARAMETRÓW BADANIA, ZAKRES WYSOKIEGO NAPIĘCI MASKI NA TRACHEOSTOMIĘ Usunięty TAK MASKI ZE ZWĘŻKĄ VENTURIEGO Aktualny TAK MATERAC GIMNASTYCZNY MATERAC PRÓŻNIOWY PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZENOSZENIA MEDIASTINOSKOP Aktualny TAK MIERNIK DAWEK MIKROSILNIK PROTETYCZNY Aktualny TAK MIKROSKOP Aktualny TAK FLUORESCENCYJNY OPERACYJNY OPTYCZNY Z MOŻLIWOŚCIĄ BADANIA W CIEMNYM POLU Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTRASTU FAZOWEGO DIAGNOSTYCZNY KONSULTACYJNY MONOFILAMENT MYJKA Aktualny TAK PÓŁAUTOMATYCZNA ULTRADŹWIEKOWA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ULTRADŹWIĘKOWA NARZĘDZIA KOMUNIKACJI Z PACJENTEM TABLICZKI DO PISANIA, KLAWIATURA, SYSTEM HASEŁ OBRAZKOWO- TEKSTOWYCH, TELEWIZOR, MAGNETOWID, RADIOMAGNETOFON NAWILŻACZ POWIETRZA ODDECHOWEGO

7 NEBULIZATOR Aktualny TAK NEFROSKOP Aktualny TAK Z ZESTAWEM DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (TURP, TURB, URS) NEGATOSKOP Aktualny TAK NEGATOSKOP ŻALUZJOWY - JASNOŚĆ POWIERZCHNI NEGATOSKOPU REGULOWANA W ZAKRESIE CD/M2, NOSZE GŁÓWNE PRZYSTOSOWANE DO REANIMACJI Z KOMPLETEM PASÓW/Z PODWOZIEM NOSZE PODBIERAJĄCE NOŻYCZKI DO CIĘCIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW NOŻYCZKI OPATRUNKOWE OFTALMOSKOP Aktualny TAK BEZPOŚREDNI OPRAWKI OKULAROWE PRÓBNE OPROGRAMOWA DO ARCHIWIZACJI DANYCH PACJENTA W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, NUMER PESEL,, DATA URODZENIA, DATA I RODZAJ BADANIA, OPIS WYNIKU BADANIA JT. CECHA DOTYCZACA CT, NMR, APARATURY W PRACOWNI MEDYCYNY NUKLEARNEJ, ENDOSKOPIACH ORCHIDOMETR Usunięty TAK PACHYMETR Aktualny TAK PANTOMOGRAF Aktualny TAK ZESTAW URUCHAMIAJĄCY DO ZŁAMAŃ GÓRNY SZYJNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA PERYMETR Aktualny TAK STATYCZNY GDX LUB TOPSS STATYCZNY HRT STATYCZNY OCT STATYCZNY RTA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPISYWANIA BADAN W FORMACIE JPG LUB BMP KINETYCZNY STATYCZNY PET- TK Aktualny TAK PICKFLOMETR Aktualny TAK PIPETA AUTOMATYCZNA Aktualny TAK PLATFORMY PODWIESZANE PLEOPTOFOR Aktualny TAK PLETYZMOGRAF Usunięty TAK POJEMNIK NA ZUŻYTE IGŁY POLERKA PROTETYCZNA POMPA INFUZYJNA Aktualny TAK BATERYJNO-SIECIOWA DO CIĄGŁEJ PODSKÓRNEJ INFUZJI INSULINY LUB LEKÓW KROPLOWEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW STRZYKAWKOWA DO DOŻYLNEGO PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW DWUSTRZYKAWKOWA DO DOŻYLNEGO PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW POMPA ŻYWIENIOWA Aktualny TAK PRASA HYDRAULICZNA PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU PROMIENNIK CIEPŁA Aktualny TAK PROWADNICA DO INTUBACJI RÓŻNE ROZMIARY PRÓBY GRAFOMOTORYCZNE PRZYRZĄD DO BADANIA CZUCIA BÓLU (NEUROTIPS) PRZYRZĄD DO BADANIA CZUCIA TEMPERATURY SKÓRY (THIM-THERM) PRZYSPIESZACZ LINIOWY Aktualny TAK GENERUJĄCY WIĄZKI PROMIENIOWANIA FOTONOWEGO I ELEKTRONOWEGO O SZEROKIM ZAKRESIE ENERGII MJSZYM NIŻ 6 Aktualny MEV Z CENTRATORAMI LASEROWYMI I STOŁEM TERAPEUTYCZNYM O TYCH SAMYCH PARAMETRACH JAK STÓŁ SYMULATORA WYPOSAŻONY W KOLIMATOR WIELOLISTKOWY, SYSTEM WIZUALIZACJI WIĄZKI PROMIENIOWANIA (PVI)

8 PRZYSPIESZACZ LINIOWY GENERUJĄCY PROMIENIOWA FOTONOWE LUB ELEKTRONOWE O ENERGII W ZAKRESIE 4-21 MEV GENERUJĄCY PROMIENIOWA FOTONOWE LUB ELEKTRONOWE O ENERGII W ZAKRESIE 4-21 MeV BEZ KOLIMATORA WIELOLISTKOWEGO Z WIZUALIZACJĄ WIĄZKI (PVI) PULSOKSYMETR Aktualny TAK PRZENOŚNY Z KAPNOGRAFEM RADIOMAGNETOFON RADIOWIZJOGRAF Aktualny TAK REDUKTOR BUTLOWY Z MANOMETREM W OSŁO PRZECIW URAZOWEJ PRZEPŁYWOMIERZ/MIERNIK PRZEPŁYWU O MAKSYMALNEJ PRZEPUSTOWOŚCI CO NAJMJ 15 LITRÓW /MIN I ZAWOREM REGULUJĄCYM Z SZYBKOZŁĄCZKĄ Z KRÓĆCAMI Z NAWILŻACZEM REKTOSKOP Aktualny TAK RESPIRATOR Aktualny TAK NOWORODKOWY PEDIATRYCZNY TRANSPORTOWY PRZYPISANY DO JEDNEGO PACJENTA WYPOSAŻONY W: AKUMULATOR PODTRZYMUJĄCY CZYNNOŚCI RESPIRATORA DO 4 GODZIN, NAWILŻACZ W ZESTAWIE, FILTRY POWIETRZA W UKŁADZIE, KOMPLET PARAMETRÓW NASTAWNYCH, PRZYNAJMJ W DWA ALARMY (ROZŁĄCZENIA UKŁADU I NADMIERNEGO CIŚ TRANSPORTOWY, Z ZASILAM GAZOWYM LUB BATERYJNYM, WENTYLACJA Z UŻYCIEM MIN. 2 WARTOŚCI FIO2, ZASTAWKA PEEP ANESCETYCZNY Aktualny TAK ZE SŁYSZALNYM ALARMEM ROLERY ROTORY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH I KOŃCZYN GÓRNYCH RURKI INTUBACYJNE Z MANKIETEM USZCZELNIAJĄCYM Z ZAWOREM SCYNTYGRAF Aktualny TAK Z ZESTAWEM SOND SCYNTYLACYJNYCH SENSYTOMETR Usunięty TAK POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA + 2% SKALER SKANER PET - TK Aktualny TAK SOCZEWKA VOLKA SONDA ŻOŁĄDKOWA SPIROMETR Aktualny TAK BEZ CECH DODATKOWYCH Z OCENĄ PRZEPŁYWÓW I OBJĘTOŚCI SPRZĘT DO HEMODIALIZY Aktualny TAK POZWALAJĄCY NA POZAUSTROJOWE, CIĄGŁE OCZYSZCZA KRWI, UMOZLIWIAJĄCE ELIMINACJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ALBUMINAMI SPRZĘT DO POZYCJONOWANIA PACJENTA Aktualny TAK SPRZĘT DO PRZETOKI SPRZĘT DO TRENINGU INTERWAŁOWEGO BIEŻNIA RUCHOMA LUB CYKLOERGOMETR + OSPRZĘT SPRZĘT DO ULTRADŹWIĘKÓW Usunięty TAK SPRZĘT UŁATWIAJĄCY PIELĘGNACJĘ CHOREGO Aktualny TAK ZINTEGROWANY SYSTEM DO HIGIENY CIAŁA, PODNOŚNIK, ŁAWECZKA DO Aktualny WANNY, PARAWANY, PASY ŚLIZGOWE PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE PODPÓRKI PRZECIWODLEŻYNOWE WAŁKI PRZECIWODLEŻYNOWE SPRZĘT ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU ODLEŻYN

9 MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE ZMIENNOCIŚNIOWE PODUSZKI PRZECIWODLEŻYNOWE PODPÓRKI PRZECIWODLEŻYNOWE WAŁKI PRZECIWODLEŻYNOWE SSAK Aktualny TAK MECHANICZNY PRZENOŚNY BATERYJNY PRZENOŚNY PNEUMATYCZNY ELEKTRYCZNY O MINIMALNYM CIŚNIU 65KPA I MINIMALNEJ POJEMNOŚCI 1L(EN ISO :1999 ORAZ EN ISO :1999) STANOWISKO INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO Z MONITOROWAM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH PACJENTA Aktualny TAK STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ) Aktualny TAK STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE DLA LEKARZA (DOTYCZY MAMMOGRAFII CYFROWEJ) PAMIĘĆ OPERACYJNA: MIN. 2 GB RAM; DYSK TWARDY (HD): MIN 400GB, KOMPUTER, MYSZ MONITORY OBRAZOWE MEDYCZNE MAMMOGRAFICZNE LCD WYSOKIEJ KLASY [PRZEKĄTNA MONITORA? 21",PREZENTACJA OBRAZU W PIO, ROZDZIELCZOŚĆ KAŻDEGO MONITORA? 2000 PIXELI X 2500 PIXELI,(5MP), KONTRAST KAŻDEGO MONITORA? 700 : 1] LICZBA MONITORÓW - 2 SZT Aktualny OPROGRAMOWA OBSŁUGOWE - POST PROCESSING KOMUNIKACJA POPRZEZ DICOM STANOWISKO STOMATOLOGICZNE Aktualny TAK FOTEL PRZYSTAWKA TURBINOWA MIKROSILNIK LAMPA BEZCIENIOWA STAZA STEPPER STETOSKOP LEKARSKI STÓŁ DO MASAŻU PRZENOŚNY Usunięty TAK STÓŁ DO PIONIZACJI STÓŁ DRENAŻOWY STÓŁ KOSTNY Aktualny TAK STÓŁ PROTETYCZNY Aktualny TAK ZAOPATRZONY W ODCIĄGI I OŚWIETLE BEZCIENIOWE STÓŁ REHABILITACYJNY Usunięty TAK STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA Usunięty TAK DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO SPRZĘŻONA Z APARATEM STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH Usunięty TAK STYMULATOR ZEWNĘTRZNY DO STYMULACJI PRZEZSKÓRNEJ Usunięty TAK SUCHY BASEN REHABILITACYJNY Usunięty TAK SYMULATOR Aktualny TAK PRZYSTOSOWANY DO TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII STMULATOR ZE STOŁEM TERAPEUTYCZNYM WYPOSAŻONY W CENTRATORY LASEROWE(STRZAŁKOWY I DWA BOCZNE) ORAZ SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY UTRWALE OBRAZU SYMULACJI NA BŁO,W FORMIE WYDRUKU LUB ELEKTRONICZ SYNOPTOFOR Aktualny TAK SYSTEM DOZYMETRII IN VIVO SYSTEM DWU-TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA RADIOTERAPII Z CO NAJMJ 2 STACJAMI PLANOWANIA SYSTEM ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI OBRAZÓW ORAZ PIERWOTNYCH DANYCH Z BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, ZE SKANEREM POWYŻEJ 8-RZĘDÓW, Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH PÓŹJSZEJ OBRÓBKI ORAZ PRZESYŁANIA I ODBIORU OBRAZÓW SYSTEM MARS SYSTEM MR Aktualny TAK MIN 10 MT/M

10 MIN 15 MT/M MIN 25 MT/M, 1.0 T MIN 25 MT/M, MIN. 1,5 T PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO MIN 33 MT/M, MIN.1,5 T SYSTEM PROMETHEUS Usunięty TAK SYSTEM RADIOLOGICZNEJ WERYFIKACJI POZYCJONOWANIA APLIKATORÓW Aktualny TAK SYSTEM REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI DANYCH Usunięty TAK INFORMATYCZNY PAPIEROWY SYSTEM TELEWIZYJNY DO OBSERWACJI PACJENTA PODDAWANEGO BADANIU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, GDY JEST TO MOŻLIWE Aktualny TAK BEZPOŚREDNIO PRZEZ OKIENKO KONTROLNE SYSTEM TRÓJWYMIAROWEGO PLANOWANIA BRACHYTERAPII Aktualny TAK SZKŁA BAGGOLIGO SZKŁA PRYZMATYCZNE SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE 4X TABLICE DO OCENY OSTROŚCI WZROKU TABLICE ISCHIHARY TELEFON STACJONARNY KOMÓRKOWY TERMOCYKLER Aktualny TAK TERMOMETR (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ + 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ + 0,1OC) RTĘCIOWY ELEKTRONICZNY MINIMALNY ZAKRES OD 28 ST.C DO 42 ST.C LABOLATORYJNY LEKARSKI DOUSZNY TERMOŻEL TESTY DO BADANIA OSOBOWOŚCI I SFERY EMOCJONALNO - MOTORYCZNEJ TESTY LOGOPEDYCZNE TESTY PRAKSJI TESTY GNOZJI TESTY JĘZYKOWE TESTY OKULISTYCZNE TEST MUCHY TEST TNO TEST WORTHA TOMOGRAF KOMPUTEROWY Aktualny TAK SPIRALNY O SKA DO 1,5S /360/ O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI DO DWÓCH WARSTW WŁĄCZ I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ WYSOKOKONTRASTOWEJ MIN. 12 PAR LINII/CM DLA SKANU SPIRALNY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA TECHNIKI WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (HR) SPIRALNY WIELOWARSTWOWY O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI POWYŻEJ DWÓCH WARSTW DO 10 WARSTW WŁĄCZ I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ WYSOKOKONTRASTOWEJ W OSI X,Y MIN. 15 PAR LINII/CM DLA SKANU 360, ŚREDNICĄ OKOLA MIN. 70 CM SPIRALNY WIELOWARSTWOWY O JEDNOCZESNEJ AKWIZYCJI OD 16 DO 64 WARSTW SUBMILIMETROWYCH W CZASIE 1 PEŁNEGO OBROTU WŁĄCZ I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ IZOTROPOWEJ MIN 0,8 MM DODATKOWA KONSOLA ROBOCZA, STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO SPRZĘŻONA DWUKOMOROWA STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO PODANIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO

11 PROCESOR CYFROWY DO REJESTRACJI OBRAZU DODATKOWA KONSOLA ROBOCZA (MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT ANALIZA NACZYNIOWA, WIRTUALNA ENDOSKOPIA) WYKONUJĄCY BADANIA W TECHNICE STACJONARNEJ WYKONUJĄCY BADANIA W TECHNICE MOBILNEJ O CZASIE SKANU 360 MAX 0,6S Z MODULACJĄ DAWKI PROMIENIOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD BADANEJ ANATOMII Z MOŻLIWOŚCIA UWIDOCZNIA TT.WIEŃCOWYCH TONOMETR APLANACYJNY Aktualny TAK TONOMETR IMPRESYJNY Aktualny TAK TORAKOSKOP Aktualny TAK TORBA OPATRUNKOWA TORBA PEDIATRYCZNA TORBA PODSTAWOWA TRG Usunięty TAK TRÓJLUSTRO GOLDMANNA TRÓJWYMIAROWY SYSTEM PLANOWANIA RADIOTERAPII Z CO NAJMJ 2 STACJAMI DO PLANOWANIA TUNEL Z OBRĘCZY UGUL (LUB INNY SYSTEM SPEŁNIAJĄCY JEGO ROLĘ) UGUL (LUB INNY SYSTEM SPEŁNIAJĄCY JEGO ROLĘ) UNIT STOMATOLOGICZNY Aktualny TAK URETEROSKOP Aktualny TAK Z ZESTAWE DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (URS) UROFLOMETR Aktualny TAK URZĄDZENIA DO ELEKTROTERAPII I HYDROTERAPII Aktualny TAK URZĄDZE DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH URZĄDZE DO BADANIA OTOEMISJI AKUSTYCZNYCH URZĄDZE DO KONTRAPULSACJI BALONEM WEWNĄTRZAORTALNYM URZĄDZE DO REJESTRACJI OBRAZU Aktualny TAK USG Aktualny TAK OPCJA DOPPLERA OPCJA DOPPLERA KOLOROWEGO OPCJA DOPPLERA FALI CIĄGŁEJ, PULSACYJNEJ OBRAZOWA 2 D OBRAZOWA W TRYBIE M-MODE ECHOKARDIOGRAF GŁOWICA CONVEX PRZEZBRZUSZNA 3,5 5(6) MHZ GŁOWICA PRZEZPOCHWOWA 7 9(10) MHZ GŁOWICA ENDOKAWITARNA GŁOWICA KARDIOLOGICZNA SPECJALISTYCZNA GŁOWICA KARDIOLOGICZNA GŁOWICA LINIOWA GŁOWICA/PRZYSTAWKA DO BIOPSJI ASPIRACYJNYCH CIENKOIGŁOWYCH (BAC) UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKIWA POWIĘKSZEŃ OGLĄDANEGO OBRAZU MINIMUM 75% ORAZ POMIAR ODLEGŁOŚCI W KROKACH 0,1 MM Z SONDAMI DO BADAŃ JAMY BRZUSZNEJ KIESZONKOWY DOPPLER NACZYNIOWY POCKET DOPPLER PRZYŁÓŻKOWE Z GŁOWICĄ DOREKTALNĄ PRZEZPRZEŁYKOWE VIDEO Aktualny TAK DO MONITOROWANIA WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYNY DOLNEJ Aktualny TAK WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYNY GÓRNEJ Aktualny TAK WĄSY ALBO KANIULE NOSOWE TLENOWE WIBRATORY JĘZYKOWE ZE SZPATUŁKAMI WIDEŁKI STROIKOWE HZ

12 WIDEOTORAKOSKOPIA Usunięty TAK WIRÓWKA PREPARACYJNA Aktualny TAK WIZUSKOP Aktualny TAK WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH Z KOMPLETEM MASEK TWARZOWYCH I REZERWUAREM DO PROWADZENIA SZTUCZNEJ WENTYLACJI PODCZAS ZABIEGÓW RATOWNICZYCH (AMBU) WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI I NOWORODKÓW Z KOMPLETEM MASEK TWARZOWYCH I REZERWUAREM DO PROWADZENIA SZTUCZNEJ WENTYLACJI PODCZAS ZABIEGÓW RATOWNICZYCH Usunięty WORKI NA MOCZ WÓZEK INWALIDZKI Aktualny TAK Z PODPARCIEM GŁOWY DO AKTYWNEJ REHABILITACJI WYPOSAŻE GABINETU REHABILITACYJNEGO UGUL, KOMPLET PODWIESZEK I CIĘŻARKÓW, CYKLOERGOMETR, PIŁKI LEKARSKIE, ROTOR, MATERACE, DRABINKI, PORĘCZ DO NAUKI CHODZENIA, URZĄDZENIA DO ELEKTROTERAPII WYPOSAŻE GABINETU TERAPII ZAJĘCIOWEJ STOŁY DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ, PRZYBORY DO MALOWANIA I WYKLEJANIA, SPRZĘT DO NAUKI CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO, SPRZĘT DO MUZYKOTERAPII, SPRZĘT DO GIER I ZABAW, RADIOMAGNETOFON, TELEWIZOR, MAGNETOWID, TABLICE DO PISANIA WYPOSAŻE SALI DO TERAPII METODAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WAŁKI, PIŁKI, KLINY, PIŁKO-WAŁKI, DESKI BALANSOWE WYPOSAŻE SALI KINEZYTERAPII STÓŁ REHABILITACYJNY, DRABINKI REHABILITACYJNE, MATERACE GIMNASTYCZNE WYPOSAŻE W SPRZĘT I APARATURĘ - ZAPLECZE TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE WYKONYWA BADAŃ GENETYCZNYCH HODOWLA KOMÓRKOWA, WYKONYWA PREPARATÓW DO ANALIZY CYTOGENETYCZNEJ (TECHNIKI PRĄŻKOWE), ANALIZA MIKROSKOPOWA KARIOTYPU, ANALIZA FISH (HYBRYDYZACJA IN SITU Z WYKORZYSTAM FLUORESCENCJI), BADA DNA W PRZYPADKACH CHORÓB MONOGENICZNYCH, WYPOSAŻE W SYSTEM NADZORU OBIEKTÓW MOBILNYCH W OPARCIU Aktualny O MONITORING SATELITARNY WYWOŁYWARKA Aktualny TAK WYWOŁYWARKA DLA POTRZEB BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH AUTOMATYCZNA ZESTAW BLOKÓW OSŁON STANDARDOWYCH ZESTAW CEWNIKÓW DO ODSYSANIA ZESTAW DO BADAŃ ANTROPOMETRYCZNYCH Z OCENĄ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I WODY ZESTAW DO BADAŃ BEHAWIORALNYCH SŁUCHU MOWLĄT I MAŁYCH DZIECI EMITUJACY TONY MODULOWANE, DZWIĘKI OTOCZENIA ORAZ INSTRUMENTY MUZYCZNE ZESTAW DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH I OCENY POTENCJAŁÓW Aktualny WYWOŁANYCH ZESTAW DO BIOPSJI ZESTAW DO BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ ZESTAW DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ PRZENOŚNY ZESTAW DO BLOKAD PRZECIWBÓLOWYCH (SPRZĘT JEDNORAZOWY) ZESTAW DO CENTRALNEGO WKŁUCIA Z DOSTĘPU OBWODOWEGO ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY PĘPKOWEJ ZESTAW DO ELEKTROTERAPII Z OSPRZĘTEM Aktualny TAK PRZENOŚNY STAJCONARNY ZESTAW DO FARMAKOLOGICZNEJ PRÓBY MIASTENICZNEJ ZESTAW DO IKCJI PODSPOJÓWKOWYCH I OKOŁOGAŁKOWYCH

13 ZESTAW DO IZOLACJI I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO ZESTAW DO KALIBRACJI I DOZYMETRII APARATURY TERAPEUTYCZNEJ ZESTAW DO KRIOSTYMULACJI TLENKIEM AZOTU ZESTAW DO MIKROLARYNGOSKOPII ZESTAW DO ODBARCZANIA ODMY OPŁUCNOWEJ ZESTAW DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY UKŁAD DO INFUZJI PRZEZANCZONY DO PODAWANIA PŁYNU OGRZANEGO DO 37 ST.C +/- 2 ST.C ZESTAW DO OPARZEŃ, W TYM MATERIAŁY SCHŁADZAJĄCE ZESTAW DO PCNL ZESTAW DO PŁUKANIA I ZGŁĘBNIKOWANIA DRÓG ŁZOWYCH ZESTAW DO POBIERANIA WYCINKÓW ZESTAW DO POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH SZCZOTECZKA JEDNORAZOWA UMOŻLIWIAJĄCA POBRA ROZMAZU JEDNOCZEŚ Z TARCZY CZĘŚCI POCHWOWEJ ORAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY, WZIERNIK JEDNORAZOWY, SZKIEŁKO PODSTAWOWE Z JEDNYM BRZEGIEM MATOWIONYM ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII ANALOGOWEJ Aktualny TAK DENSYTOMETR DO KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ RADIOLOGICZNYCH (DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU +/- 0,02 DLA GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ 1,0; POWTARZALNOŚĆ ODCZYTU +/- 1%) FANTOM DO OCENY JAKOŚCI OBRAZU WYKONANY Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI 4,5CM, ZAWIERAJĄCY NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: KLIN ALUMINIOWY 10-STOPNIOWY DO OCENY KONTRASTU OBRAZU, 5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIEKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE LUPA DO CENY ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU (POWIĘKSZE 8X) PŁYTA FANTOMOWA DODATKOWA Z AKRYLIKU O GRUBOŚCI SENSYTOMETR POWTARZALNOŚĆ NAŚWIETLANIA +/- 2% TERMOMETR ELEKTRONICZNY (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ 0,3OC, POWTARZALNOŚĆ +/- 0,1OC) DENSYTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ PUNKTOWEGO POMIARU GĘSTOŚCI OPTYCZNEJ W DOWOLNYM MIEJSCU NA FILMIE, Z AUTOMATYCZNYM ODCZYTEM SENSYTOGRAMU I PODŁĄCZEM DO KOMPUTERA FANTOM DO WYZNACZANIA ROZDZIELCZOŚCI W KIERUNKU PROSTOPADŁYM I RÓWNOLEGŁYM DO OSI ANODA-KATODA,KLIN ALUMINIOWY 10ST. DO OCENY KONTRALSU OBRAZU,5 ELEMENTÓW NISKOKONTRASTOWYCH DO OCENY WIDOCZNOŚCI OBIREKTÓW O PROGOWYM KONTRAŚCIE ZESTAW DO PODSTAWOWYCH TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI W MAMMOGRAFII CYFROWEJ Aktualny TAK FANTOM DO OCENY PROGOWEGO KONTRASTU W MAMMOGRAFII CYFROWEJ ZAWIERAJĄCY DYSKI WYKONANE ZE ZŁOTA O ŚREDNICY OD 0,1 MM DO 2,0 MM JEDNORODNY FANTOM O GRUBOŚCI 4,5 CM PMMA Z OBIEKTEM Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 0,2 MM I WYMIARACH 2 CM X 2 CM UMIESZCZONYM W ODLEGŁOŚCI 6 CM OD KRAWĘDZI FANTOMU OD STRONY KLATKI PIERSIOWEJ I SYMETRYCZ W STOSUNKU DO LEWEJ I PRAWEJ KRAWĘDZI FANTOMU JEDNORODNY FANTOM Z PMMA O GRUBOŚCI 2 CM I 6 CM LUB 7 CM MIERNIK SIŁY KOMPRESJI PIERSI (DOKŁADNOŚĆ WSKAZAŃ +/- 10%, POWTARZALNOŚĆ +/- 5%) OBRAZY TESTOWE TG18 QC, SMPTE LUB INNE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA ZESTAW DO PROWOKACJI POKARMOWEJ I WZIEWNEJ ZESTAW DO PRÓB SPIROERGOMETRYCZNYCH Usunięty TAK ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH Aktualny TAK CYKLOERGOMETR DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ RUCHOMA BIEŻNIA ELEKTRYCZNA DO WYKONANIA PRÓBY WYSIŁKOWEJ

14 ZESTAW DO STYMULACJI CZASOWEJ PRZEZŻYLNEJ ZESTAW DO TESTÓW PŁATKOWYCH (MIN. 10 ALERGENÓW) ZESTAW DO TESTÓW PUNKTOWYCH (MIN. 10 ALERGENÓW) ZESTAW DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY LEKARSKIEJ ZESTAW DO ULTRADŹWIĘKÓW Aktualny TAK ZESTAW DO URUCHAMIANIA PACJENTA ZESTAW KANIUL ZESTAW KOŁRZY DO URUCHOMIENIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA DOROSŁYCH ZESTAW KOŁRZY SZYJNYCH DLA DOROSŁYCH ZESTAW KOŁRZY SZYJNYCH DLA DZIECI KOŁRZ UNIWERSALNY DO URUCHAMIANIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA DOROSŁYCH KOŁRZ UNIWERSALNY DO URUCHOMIENIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO DLA DZIECI RORSZERZONE URUCHOMIE GÓRNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA ZESTAW PORODOWY JEDNORAZOWY ZESTAW PRZECIWWSTRZĄSOWY ZESTAW PRZEDŁUŻEŃ, KRANIKÓW ZESTAW RUREK INTUBACYJNYCH ZESTAW SOND SCYNTYLACYJNYCH ZESTAW STRZYKAWEK ZESTAW SZYN DO URUCHAMIANIA ZŁAMAŃ ZESTAW URZĄDZEŃ DO KALIBRACJI I DOZYMETRII APARATURY TERAPEUTYCZNEJ ZESTAW Z JEDNORAZOWYM SPRZĘTEM DO TOALETY TRACHEOTOMII, GASTROSTOMII LUB INNYCH ZABIEGÓW ZGŁĘBNIK NOSOWO - JELITOWY ZGŁĘBNIK NOSOWO- DWUNASTNICZY ZGŁĘBNIK NOSOWO- ŻOŁĄDKOWY ŹRÓDŁO TLENU INNE NIŻ KONCENTRATOR TLENU PODSTAWOWY ZESTAW REANIMACYJNY STÓŁ DO BADANIA MOWLĄT WAGA MEDYCZNA DLA MOWLĄT WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM TABLICE DO BADANIA OSTROŚCI WZROKU SPRZĘT I POMOCE DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW PRZESIEWOWYCH U UCZNIÓW LODÓWKA CHŁODNIA KOZETKA LEKARSKA ATLAS GREULICH-PYLE NMR (REZONANS) Aktualny TAK APARAT DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH Aktualny TAK SPRZĘT RESUSCYTACYJNY Aktualny TAK RĘCZNE URZĄDZE RESUSCYTACYJNE TYPU "AMBU" (ŁĄCZ Z MASKĄ, WORKIEM GUMOWYM, USTNIKAMI) URZĄDZE DO PODAWANIA TLENU ŁĄCZ Z REDUKTOREM I BUTLĄ Z TLENEM MECHANICZNY ASPIRATOR DO OCZYSZCZANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH MASKA DO PROWADZENIA RESUSCYTACJI METODĄ USTA-USTA ZAPASOWA BUTLA Z TLENEM ANESTEZJOLOGICZNE ZESTAW DO MAGNETOTERAPII MONOFILAMENT 5.07/10G ZESTAW DO LASEROTERAPII ZESTAW DO TENS EMG (ELEKTROMIOGRAF) WSTRZĄSARKA DO AMALGAMATU RZUTNIK DO SKIASKOPII Usunięty TAK TOMOGRAF LASEROWY SKANINGOWY Aktualny TAK

15 HRT TOPSS POLARYMETR LASEROWY SKANINGOWY Aktualny TAK LASEROWY POMIAR GRUBOŚCI WŁÓKIEN NERWOWYCH SIATKÓWKI - GDX VCC: ULTRASONOGRAF USG A+B+ 3D (VOLUMETRIA) Aktualny TAK ULTRASONOGRAF BIOMIKROSKOPOWY (UBM) Aktualny TAK TOMOGRAF OPTYCZNY KOHERENTNY OCT Aktualny TAK PAŁECZKI MADDOXA EUTYSKOP Aktualny TAK KABINA CISZY DO BADAŃ SŁUCHU STÓŁ DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH TESTY PSYCHOLOGICZNE DO BADANIA POZIOMU UMYSŁOWEGO DO BADANIA SPRAWNOŚCI ANALIZATORÓW ZESTAW DO BARWIENIA PREPARATÓW MASKI DO TLENOTERAPII DLA DOROSŁYCH DLA DZIECI GASTROSKOP GASTROFIBEROSKOP LAPAROSKOP Aktualny TAK HISTEROSKOP Aktualny TAK HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNO-OPERACYJNY Aktualny TAK BODYPLETYZMOGRAF Aktualny TAK POLISOMNOGRAF Aktualny TAK STANOWISKO DO RESUSCYTACJI ZESTAW REANIMACYJNY KOLONOSKOP Aktualny TAK MANOMETR DO BADAŃ PRZEWODU POKARMOWEGO Usunięty TAK PH-METR APARATURA ANESTEZJOLOGICZNA wyposażona w alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym, alarm rozłączenia w układzie oddechowym, urzadzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, urzadzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych APARAT GDX APARAT HRT APARAT DO ANGIOGRAFII FLUOERESCEINOWEJ APARAT DO ANGIOGRAFII INDOCYJANINOWEJ APARAT DO BODYPLETYZMOGRAFII APARAT DO HEMODIALIZY APARAT DO KOMPUTEROWEGO BADANIA WZROKU APARAT DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ APARAT (MODUŁ) DO OZNACZANIA ZDOLNOSCI DYFUZYJNEJ PŁUC APARAT DO POLISOMNOGRAFII ARTROSKOP diagnostyczno-ter FONEDOSKOP APARAT DO ZCZULENIA OGÓLNEGO KAMERA SCYNTYLACYJNA PLANARNA Z MOŻLIWOŚCIA WYKONANIA BADANIA CAŁEOG CIAŁA KAMERA SCYNTYLACYJNA ROTACYJNA Z MOŻLIWOŚCIA WYKONANIA BADANIA CAŁEGO CIAŁA KARDIOSTYMULATOR ZEWNĘTRZNY KOLIMATORY DO KAMERY SCYNTYLACYJNEJ ODPOWIED DO STOSOWANYCH PRODUUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH SYSTEM OSŁON INDYWIDUALNYCH I KOMPENSATORÓW ABORATORYJNE OSŁONY OSOBISTE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PROMIENIOWAM JONIZUJĄCYM MANOMETR DO BADAŃ PRZEWODU POKARMOWEGO

16 MIERNIK BEZWZGLĘDNEJ AKTYWNOŚCI PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH MIERNIK SKARZEŃ POWIERZCHNIOWYCH MIERNIK MOCY DAWKI PROMIENIOWANIA MIERNIK SKAŻEŃ OSOBISTYCH MIERNIK ZAWARTOSCI-131 W GRUCZOLE TARCZOWYM MONITOR STĘŻENIA TLENU W UKŁADZIE ANESTETYCZNYM Z ALARMEM WARTOŚCI GRANICZNYCH MONITOR ZWIOTCZENIA MIĘŚNIOWEGO MONITOR GAZÓW ANESTETYCZNYCH MONITOR GŁĘBOKOŚCI ZCZULENIA ODSTOJNIKI RADIOIZOTOPOWE OPRZYRZĄDOWA DO URUCHOMIENIAI POZYCJONOWANIA PACJENTANASTOLE TERAPEUTYCZNYM OPRZYRZĄDOWA STEREOTAKTYCZNE OSŁONY NA STRZYKAWKI POCHŁANIAJĄCE PROMIENIOWA GAMMA I BETA PH METR PLATFORMA DO NEURONAWIGACJI I PLANOWANIA ZABIEGU PŁASAKIE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA DO WYKONYWANIA TESTÓW WEWNĘTRZNYCH KAMER SCYNTYLACYJNYCH ORAZ INNE PRZYRZĄDY KOCZNE DO WYKONANIA PODSTAWOWYCH WEWNĘTRZNYCH TESTÓW KONTROLI PARAMETRÓW Aktualny POLIFIZJOGRAF UMOŻLIWIAJĄCY POMIAR CIŚNIA I REJESTRACJĘ EKG RESEKTOSKOP RURKI USTNO-GARDŁOWE SPRZĘT DO DOŻYLNEGO PODANAWIA LEKÓW STANOWISKO NADZORU POOPERACYJNEGO STANOWISKO ZCZULENIA OGÓLNEGO ZE SPRZĘTEM DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIA KRWI STATOSKOP PRZEDSERCOWY STÓŁ RADIOLOGICZNY O WYSOKIEJ PRECYZJI LOKALIZACJI PACJENTA I POZYCJONERA STRZYKAWKA Z JEDNYM TOREM INFUZYJNYM Z DWOMA TORAMI INFUZYJNYMI STYMULATOR Z ZESTAWEM ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW KAMERA MULTIFORMATOWA LUB ARCHIWIZACJA CYFROWA (DICOM) KOMPUTEROWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ,REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI DANYCH UNIT IMPLANTOLOGICZNY URETERORENOSKOP WIDEOTORAKOSKOP WIELOFUNCYJNY REJESTRATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH EKG,PULSOKSYMETR,INWAZYJNY POMIARCISNIA TĘTNICZEGO,POMIAR CISNIUENIA TETNICZEGO,POMIAR CIŚNIA TĘTNICZEGO METODĄ BEZPOSREDNIĄ Z MONITOROWAM EKG Z PULSOKSYMETREM Z INWAZYJNYM POMIAREM CIŚNIA TĘTNICZEGO Z POMIAREM CIŚNIA TĘTNICZEGO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ Z KAPNOGRAFEM WOREK SAMOROZPRĘŻALNY WYCIĄG RADIOCHEMICZNY WYCIĄG GAZÓW ANESTETYCZNYCH ZESTAW DO OGRZEWANIA PACJENTA ZESTAW DO ESWL ZESTAW DO PROWOKACJI POKARMOWEJ ZESTWA DO PROWOKACJI WZIEWNEJ ZESTAW DO TESTÓW PŁĄTKOWYCH (min. 20 alergenów)

17 ZESTAW DO WSPOMAGANIA ODDECHU ZESTAW DO ZABIEGÓW PRZEZCEWKOWYCH (TURP, TURB, URS) ZESTAW RESUSCYTACYJNY ZESTWA DO INTUBACJI DOTCHAWICZNEJ ŻRÓDŁO TLENU STACJONARNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 1000 LITRÓW PRZENOŚNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 200 LITRÓW STACJONARNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 2000 LITRÓW PRZENOŚNY ZBIORNIK TLEMU MEDYCZNEGO 400 LITRÓW KONCENTRATOR TLENU Aktualny TAK ŹRÓDŁO TLENU INNE NIŻ KONCENTRATOR TLENU STACJONARNY ZBIORNIK NA CIEKŁY TLEN ŹRÓDŁO PODTLENKU AZOTU ŹRÓDŁO POWIETRZA ŹRÓDŁO PRÓŻNI ŹRÓDŁO ŚWIATŁA AKUMULATOROWE CYKLER ZESTAW DO BARWIENIA PREPARATÓW DRUKARKA APARAT WIELOWARSTWOWY JEDNOCZESNA AKWIZYCJA OD 16 WARSTW SUBMILIMETROWYCH W CZASIE 1 PEŁNEGO OBROTU WŁĄCZ I ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ IZOTROPOWEJ MIN. 0,8 MM, O CZASIE SKANU 360 MAX 0,6 S-MODIULACJI DAWKI PROMIENIOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD BADANIA ANATOMII URZĄDZE DO HYDROTERAPII ANGIOKARDIOGRAF Aktualny TAK APARAT DO CIĄGŁEGO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO APARAT DO HEMOPERFUZJI LAMPA PUVA ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ GENERATOR PRĄDU TABLICE DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH ZESTAW MULTIMEDIALNY DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH ZESTAWW INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DO ĆWICZEŃ SŁUCHOWYCH ZESTAW DO PRÓB SPIROERGOMOTORYCZNYCH ZESTAW DO PROWADZENIA DIALIZY OTRZEWNOWEJ RETINOFOT ZESTAW DO INTUBACJI FONENDOSKOP KAPNOGRAF URZADZENIĘ DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH SPRZĘT DO SZYBKICH REGULOWANYCH PRZETOCZEŃ PŁYNÓW ELEKTROENCEFALOGRAF (EEG) APARAT DO TERMOLEZJI APARAT DO KRIOLEZJI WYPOSAŻE ZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ DLA LEKARZA W POZ PRZYSTAWKA SPIROMETRYCZNA FUNKCJA MIERZE I REJESTROWANIA ZMIENNYCH:FEV1 I FVC ORAZ WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚC,CZUŁOŚC POMIARU +/- 3% LUB 0,05L:ZAKRES:0-8L;CZAS:1,15 SEK PREZENTACJA WYYNIKÓW POMIARÓW W WARTOŚCIACH NALEŻNYCH WG. ECCS/ERS MOŻLIWOŚC OBSERWACJI WYDECHOWEJ CZĘSCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ W CZASIE WYKONYWANIA BADANIA FUNKCJA PREZENTACJI I ARCHIWIZACJI WYNIKU(WYDRUK) REJESTRACJA WYDECHOWEJ CZĘŚCI KRZYWEJ PRZEPŁYW/OBJĘTOŚĆ PREZENTACJA WYNIKÓW 3 POMIARÓW SPIROMETRYCZNYCH W WARTOŚCIACH BEZWZGLEDNYCH I PROCENTACH WIELKOŚCI NALEŻNEJ WG ECCS/ERS

18 FUNKCJA OBLICZANIA WSKAŹNIKA FEV1/FVC W WIELKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ORAZ WYRAŻONEJ JAKO PROCENT WIELKOŚCI NALEŻNEJ WYPOSAŻE GABINETU PIELĘGNIARKI POZ NESESER PIELĘGNIARSKI Z WPOSAŻEM WYPOSAŻE ZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ W WARUNKACH DOMOWYCH WYPOSAŻE GABINETU POŁOŻNEJ POZ NESESER POŁOŻNEJ Z WYPOSAŻEM WYPOSAŻE GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ WYPOSAŻE GABINETU LEKARZA POZ TORBA LEKARSKA W WYPOSAŻEM Z WYPOSAŻEM ZBĘDNYM DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W WARUNKACH DOMOWYCH W POZ OCT Aktualny TAK POJEMNIK REINPLANTACYJNY UTRZYMUJĄCY WEWNĘTRZNĄTEMPERATURĘ4(+/- 2)ST.C PRZEZ CONAJMJ 2 GODZINY Aktualny ZESTAW DO IKCJI I INFUZJI ZESTAW PRZEDŁUŻEŃ,KRANIKÓW ZESTAW IGIEŁ I KANIUL DOŻYLNYCH ZAKŁADANYCH NA STAŁE ZESTAW DO PODAWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PŁYNY INFUZYJNE SAMOPRZYLEPNE MATERIAŁY DO MOCOWANIA ZESTAW DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,INTUBACJI DOTCHAWICZNEJ,REANIMACJI I RESUSCYTACJI PRZENOŚNY ZESTAW RUREK DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,RURKI USTNO-GARDŁOWE(P.A.C.S) PRZENOŚNY ZESTAW RUREK DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH,RURKI NOSOWO-GARDŁOWE(P.A.C.S) MASKA Z USTNIKIEM DO WENTYLACJI Z WLOTEM DLA TLENU MASKA DO PROWADZENIA RESUSCYTACJI METODĄ USTA-USTA WOREK SAMOROZPRĘŻALNY Z WLOTEM TLENU,MASKAMI TWARZOWYMI I RURKAMI DO UDROŻNIA DRÓG ODDECHOWYCH ORAZ REZERWUAREM TYPU(AMBU) LARYNGOSKOP DLA DOROSŁYCH Z KOMPLETEM ŁYŻEK ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPU I ODPOWIED ŁOPATKI/ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPU LARYNGOSKOP DLA DZIECI Z KOMPLETEM ŁYŻEK DZIECIĘCYCH ZAWIERAJĄCY RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPU I ODPOWIED ŁOPATKI/ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPU RURKI INTUBACYJNE DOTCHAWICZNE Z MANKIETEM USZCZELNIAJACYM Z ZAWOREM I ŁĄCZNIKAMI RURKI KRTANIOWE Z MANKIETEM USZCZELNIAJĄCYM Z ZAWOREM I ŁĄCZNIKAMI STRZYKAWKA I ZACISK DO NAPEŁNIANIA MANKIERTU RURKI INTUBACYJNEJ MATERIAŁDO MOCOWANIA RUREK I DOTCHAWICZNYCH I KRTANIOWYCH MANDRYNY/PROWADNICE DO INTUBACJI CEWNIKI DO ODSYSANIA KLESZCZYKI MAGILLA POZOSTAŁE WYPOSAŻE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESTAWU IGIEŁ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE - RÓŻNE ROZMIARY RĘKAWICZKI CHIRIRGICZNE STERYLNE RÓŻNE ROZMIARY POSZEWKI JEDNORAZOWE NA PODUSZKĘ, KOC, MATERAC NOSZY WORKI JEDNORAZOWE NA ZUŻYTE MATERIAŁY MEDYCZNE I MEDYCZNE(ODPADY) FOLIA DO PRZYKRYCIA ZWŁOK LUB WOREK NA ZWŁOKI PŁACHTA DO PRZENOSZENIA DŁUGA DESKA STABLIZUJĄCA KRĘGOSŁUP UZUPEŁNIONA URUIUCHOMIEM GŁOWY I PASAMI MOCUJĄCYMI

19 SZYNA WYCIĄGOWA URZĄDZE DO EWAKUACJI URZĄDZE URUCHAMIAJĄCE ODCINEK SZYJNY KREGOSŁUPA PRZEPUSZCZALNE PRESCIERADŁO NA NOSZE AMBULANS Aktualny TAK ŚRODEK TRANSPORTU SPEŁNIAJĄCY CECHY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE OKREŚLONE W POLSKICH NORMACH PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE WYPOSAŻONY W SYSTEM NADZORU OBIEKTÓW MOBILNYCH W OPARCIU O MONITORING SATELITARNY WYPOSAŻONY W SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ I INFORMACJI DROGOWEJ WYPOSAŻONY W KLIMATYZACJĘ W CZĘŚCI W KTÓREJ PRZEBYWAJĄ PACJENCI AMBULANS DO TRANSPORTU PACJENTÓW (TYPU A1,WG PN-EN- 1789:2008) AMBULANS DO TRANSPORTU PACJENTÓW (TYPU A2,WG PN-EN- 1789:2008) AMBULANS RATUNKOWY (TYPU B,WG PN-EN-1789:2008) RUCHOMA JEDNOSTA INTENSYWNEJ OPIEKI (TYPU C,WG PN-EN- 1789:2008) NADAJNIK-ODBIORNIK RADIOWY ZAINSTALOWANY W POJEŹDZIE PRZENOŚNI NADAJNIK-ODBIORNIK RADIOWY PRZENOŚNY ALARMOWY UKŁAD PRZYWOŁUJĄCY CZŁONKA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DOSTĘP DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ PRZEZ PRZENOŚNY TELEFON KOMÓRKOWY WEWNĘTRZNA ŁĄCZNOŚĆMIEDZY KIEROWCĄI PRZEDZIAŁEM MEDYCZNYM (DLA PACJENTA) INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PRZEDZIAŁMEDYCZNY WYPOSAŻONY W PRZYNAJMJ 4 POŁĄCZENIA 12V DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WYPOSAŻONY W UCHWYTY DO ZESTAWÓW DO INFUZJI NÓZ DO CIECIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA REFLEKTOR PUNKTOWY

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4026, Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-134 Gdynia, woj. pomorskie,

NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4026, Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-134 Gdynia, woj. pomorskie, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ĆWICZEŃ Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4026, Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-134

Bardziej szczegółowo

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny:

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny: OFERUJEMY: Aparaturę medyczną: Kardiomonitory Pulsoksumetry Ssaki Aparaty EKG Respiratory Aparaty USG Def ibrylatory Holtery Aparaty rentgenowskie (RTG) Aparaty do znieczulania Sprzęt medyczny: Stoły operacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI L.p. Kod ICD-9 Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dziennik Ustaw Nr 111 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.05.31 19:12:43 +02'00' 6325 Poz. 653 653 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. Biuro tel. (71) 339 03 10 e-mail: rehabilitacja@apparatus.com.pl

OFERTA HANDLOWA. Biuro tel. (71) 339 03 10 e-mail: rehabilitacja@apparatus.com.pl APARATURA MEDYCZNA & REHABILITACYJNA PP 53-230 W 53-230 WROCŁAW, ul. Inżynierska 72a, tel. (+48 71) 339 03 10, fax 339 10 78 www.apparatus.com.pl, e-mail: biuro@apparatus.com.pl OFERTA HANDLOWA 2015 UWAGA!

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 ILOŚĆ OP. PRODUKT ROZMIAR RODZAJ OP. PAKIET 1 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., -86 Kraków, os. Złotej Jesieni Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (0) 64-68-0, 09, fax (0) 64-68-7, 90 ZAŁĄCZNIK NR PRODUKT

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat za usługi medyczne, nie wymagające hospitalizacji, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W naszym cenniku m. in.:

W naszym cenniku m. in.: W naszym cenniku m. in.: Najwyższa technologia, prosto z USA, w dziale: DIAGNOSTYKA I POMIARY zestaw do ćwiczeń i testów w warunkach izokinetyki Humac Norm Ò (dawniej Cybex) zaawansowana aparatura EMG

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI SP ZOZ.II.1.3./ZP-28-PN/2012 Rzeszów, dnia 28.08.2012r. PYTANIA i ODPOWIEDZI dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów, kardiomonitorów wraz z centralą, autorefraktometru W związku ze złożonymi

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo