Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty Użycie Present Simple w skrócie Struktura zdao...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao..."

Transkrypt

1 Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty Użycie Present Simple w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Present Continuous czas teraźniejszy ciągły Użycie Present Continuous w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Porównanie Present Simple z Present Continuous Present Perfect Simple Użycie Present Perfect Simple w skrócie Struktura zdao Lista czasowników nieregularnych Zadania sprawdzające Present Perfect Continuous Użycie Present Perfect Continuous w skrócie...49

2 5.3. Struktura zdao Zadania sprawdzające Porównanie Present Perfect Simple z Present Perfect Continuous Past Simple Użycie Past Simple w skrócie Stuktura zdao Zadania sprawdzające Past Continuous Użycie Past Continuous w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Porównanie Past Simple z Past Continuous Porównanie Past Simple z Present Perfect Simple Past Perfect Simple Użycie Past Perfect Simple w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające...85

3 12. Past Perfect Continuous Użycie Past Perfect Continuous w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Porównanie czasów: Past Perfect Simple oraz Past Perfect Continuous Porównanie czasów: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Future Simple Użycie Future Simple w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Forma "be going to" Użycie Be going to w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Future Continuous Użycie

4 17.2. Future Continuous w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające Future Perfect Simple Użycie: Future Perfect Simple w skrócie Struktura zdao Future Perfect Continuous Użycie Future Perfect Continuous w skrócie Struktura zdao Zadania sprawdzające dla Future Perfect Simple oraz Future Perfect Continuous Porównanie czasów przyszłych Inne formy wyrażania przyszłości Test sprawdzający

5 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty 1.1. Użycie Czas Present Simple, jest czasem teraźniejszym prostym. Użycie tego czasu można sprowadzić do stwierdzenia, iż używamy go w odniesieniu do czynności/sytuacji stałych, niezmiennych. Poniższe punkty zawierające zasady użycia potwierdzą to uogólnienie. Present Simple używamy: a. gdy opisujemy czynności/sytuacje stałe/niezmienne dla nas samych, tj. sytuacje rutynowe, powtarzające się z jakąś określoną częstotliwością (codziennie, raz w miesiącu, co sobotę, itp.) przykłady: She works as a secretary. (Ona pracuje, jako sekretarka na chwilę obecną jest to sytuacja stała dla niej) I brush my teeth every morning. (Szczotkuję zęby każdego ranka sytuacja rutynowa) The Smiths take their children for holiday twice a year. (Państwo Smith zabierają dzieci na wakacje dwa razy w roku sytuacja powtarzająca się z określoną częstotliwością dwa razy w roku) b. do mówienia o prawdach ogólnych, prawach natury, itp. przykłady: When you heat ice, it melts. (Gdy podgrzejesz lód, roztopi się prawda ogólna) The sun sets in the west. (Słońce zachodzi na zachodzie prawo natury) c. podając wszelakie rozkłady: pociągów, tramwajów, samolotów, autobusów, programy kin, teatrów, muzeów, oper, itp. przykłady: The plane from Glasgow arrives at (Samolot z Glasgow przylatuje o 9.00 rozkład lotów) Helios screens Harry Potter at 8.00 and (Helios wyświetla Harry Potter a o 8.00 oraz program kina)

6 d. do komentarzy sportowych, wszelakich recenzji oraz narracji przykłady: Kowalsky overtakes Stachursky and wins the race. (Kowalski prześciga Stachurskiego i wygrywa wyścig komentarz sportowy) Monica Bellucci plays the leading role in Malena. (Monika Bellucci gra główną rolę w Malenie recenzja filmu) The knight gets on his horse and quickly rides away. (Rycerz wsiada na konia i szybko odjeżdża narracja) e. do dawania instrukcji, wskazówek przykłady: You sprinkle some grated cheese on the top and bake it for next 10 minutes. ( Posyp tartym serem i piecz przez kolejne 10 minut przepis) You go straight ahead for 100 metres and then take a turn left. (Idź prosto przed siebie przez 100 metrów a następnie skręć w lewo wskazówka)

7 1.2. Present Simple w skrócie 1. Czynności stałe na chwilę obecną 2. Rutyna, czynności powtarzające się 3. Prawdy ogólne. 4. Rozkłady jazdy, programy kin, teatrów, itp. 5. Instrukcje, wskazówki 6. Komentarze sportowe 7. Recenzje 8. Narracje Wyrazy często używane w czasie Present Simple: always, usually, often, rarely, hardly ever, every day/week/month/year, in the morning/afternoon/evening, at night, at the weekend, in the week, on Mondays, itd.

8 1.3. Struktura zdań Zdania twierdzące Czasowniki w zdaniach twierdzących są w formie podstawowej dla osób: I, you, we, they np.: I/you/we/they prefer fish to meat. I/You have a cat called Pip. W przypadku 3 osoby liczy pojedyńczej tj. he, she, it do czasownika należy dodać końcówkę s/es lub w sytuacji czasownika have dla 3 os. l. pojedycznej zmieniamy go na has, np.: He/She/It prefers tea to coffee. He/She/It has two eyes. Wyjątkiem są czasowniki modalne, które są zawsze w formie podstawowej, np.: She can dance and must work hard to be good at it. Zasady dodawania końcówki s/es: w większości przypadków czasowniki przyjmują s, np.: work works, czasowniki zakończone na s, -ss, -sh, -ch, -x przyjmują es, np.: pass passes, czasowniki zakończone na spółgłoskę + y przyjmują es przy czym y zmienia się na i, np.: cry cres, czasowniki zakończone na samogłoskę + y przyjmują es, np.: play playes, czasowniki zakończone na f/fe przyjmują es a f zmieniamy na v, np. half halves, czasowniki zakończone na o przyjmują s, np.: do does, czasownik have zmienia się na has.

9 Pytania W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) w pytaniach o dopełnienie należy użyć operatora do/does. Wyjątek stanowią czasowniki: to be oraz modalne. Osoby: I/you/we/they używają operatora do natomiast he/she/it does. Należy pamiętać, że czasownik jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówek). Układy wyrazów w pytaniu: WYRAZ PYTAJĄCY OPERATOR PODMIOT BEZOKOLOCZNIK? Np.: What do you read in bed? (pytania tzw. Yes/No questions) OPERATOR PODMIOT BEZOKOLICZNIK? Np.: Does she work for IBM? Zdania przeczące W zdaniu przeczącym wyrazem, który zaprzecza jest operator + not; odpowiednio do osób: I/You/We/They jest to do not lub w formie skróconej don t, dla 3 os. l.poj. He/She/It jest to does not w formie skróconej doesn t. Czasownik, tak jak w pytaniu, w zdaniu przeczącym jest w formie podstawowej (bez końcówek). Układ wyrazów w zdaniu przeczącym: PODMIOT OPERATOR + NOT BEZOKOLICZNIK. Np.: I don t like winter. He doesn t have kids.

10 Użycie przysłówków oraz wyrażeń częstotliwości w zdaniu Przysłówki częstotliwości (always, usually, often, sometimes, rarely/seldom, hardly ever, never, frequently, normally, itd) stawiamy przed głównym czasownikiem w zdaniu, np.: Martha always wakes up before her husband. Wyjątek stanowią tutaj czasownik to be, czasowniki modalne oraz operatory. Należy wtedy postawić przysłówek częstotliwości za nimi, np.: We can usually rely on her. Natomiast w krótkich odpowiedziach przysłówek częstotliwości stawiamy przed operatorem, np.: Do you do your homework? Yes, I always do. Wyrażenia częstotliwości tj. every day, once/twice a month, most mornings, itp. stawiamy na początku lub na końcu zdania, np.: Tom has a smoke once a day/once a day, Tom has a smoke. Przysłówki: usually, often, sometimes, normally oraz occasionally mogą być postawione na początku lub na końcu zdania, gdy chcemy coś zaakcentować, np.: Usually, I finish work at 3. I feel excited sometimes. Przysłówki: never, seldom, rarely, hardly ever są wyrazami przeczącymi, zatem nie możemy używać ich w zdaniach przeczących tylko w twierdzących. I rarely go to bed before midnight.

11 1.4. Zadania sprawdzające I. Z podanych opcji wybierz prawidłową odpowiedź. Tylko jedna, jest poprawna. 1. They.. from Russia, they said clearly: Poland. a. isn t b. are c. aren t d. is 2.. Jammie at home? a. do b. does c. is d. are 3. My friends in the same street as I do. a. lives b. don t live c. live d. doesn t live 4. Whereabouts.. she.? a. do lives b. do live c. does lives d. does live 5. Pat and Mat go to church. Almost never. a. often b. from time to time c. hardly ever d. sometimes

12 6. When problems occur always say: I a. no understand b. not no c. doesn t know d. don t understand 7. A small baby sometimes. a. cries b. crys c. cry d. cryies 8. Do you listen to the radio? Yes,. a. do I often b. I often do c. often I do d. I do often 9. Thunders seldom people at home. a. kils b. kills kil d. kill 10.? I m a nurse. a. What do you do b. You do? c. What yo do d. What does you do II. Czasowniki w nawiasach wstaw w poprawnej formie czasu Present Simple 1. Wendy (wear) glasses. 2. The Gordons.. (not/move) here. 3. What time. the concert.? (start) 4. My parents.. (own) a car.

13 5. Mary (manage) a team of 3 people. 6. Mac and Jon. (be) at the same local community. 7. it (have) 8 legs? Yes, it. 8. A mouse.. (eat) cheese and.. (drink) water. 9. Mice. (chase) cats in their dreams. 10. Daniel Radcliffe. (perform) on Broadway. III. Zaznacz te zdania, które są prawidłowe literą P a te nieprawidłowe literą N. 1. My schoolmate sometimes play poker with me after school. 2. Do you fancy listening to Jazz? 3. What do politicians do about the environment in your area? 4. Susan can mends her clothes. 5. Can he manage? I hope so. 6. First, heats the oven and slice the bread. 7. We meet in the supermarket sometimes. 8. Sandra often reads aloud on the bus. 9. Does Tomek be at a garage? The coach leave at 7 in the morning.

14 Odpowiedzi I. 1. c 2. c 3. c 4. d 5. c 6. d 7. a 8. b 9. d 10. a II. 1. wears 2. don t move 3. does start 4. own 5. manages 6. are 7. does 8. does have; does 9. chase 10. performs

15 III. 1. n 2. p 3. p 4. n 5. p 6. n 7. p 8. p 9. n 10. n

16 2. Present Continuous czas teraźniejszy ciągły 2.1. Użycie Czas teraźniejszy ciągły, jest czasem teraźniejszym niedokonanym. Oznacza to, iż czynności/sytuacje się nie zakończyły i podmiot jest w trakcie ich wykonywania. Czasu teraźniejszego ciągłego używamy: a. do czynności/sytuacji, które dzieją się w chwili mówienia o nich przykład: I m listening to my favourite music and writing to you. (Słucham swej ulubionej muzyki i piszę do Ciebie dzieje się to w chwili mówienia) Be quiet! I m trying to focus! (Cicho! Próbuję się skupić! komunikat do sytuacji obecnej) b. do czynności/sytuacji tymczasowych, czyli takich, które niekoniecznie dzieją się w chwili mówienia ale są ogólnie czynnościami/sytuacjami dla danego podmiotu niestałymi przykład: I m reading a very interesting book these days. (Czytam bardzo interesującą książkę ostatnio w chwili gdy podmiot wypowiada to zdanie nie czyta a jedynie mówi w trakcie jakiej czynności ostatnio się znajduje) c. z przysłówkami takimi jak: always, constantly, continually, itp. do określenia sytuacji/czynności, które dzieją się ciągle lub gdy chcemy poprzez tę formę wyrazić nasze poirytowanie lub złość przykład:

17 We re always meeting them at our bank. (Zawsze spotykamy ich w naszym banku sytuacja dzieje się bardzo często) You re constantly interrupting when I m talking. (Ciągle przerywasz gdy mówię wyrażamy tym naszą irytację/złość) d. do sytuacji, które zostały zaplanowane i zaaranżowane na przyszłość, w szczególności gdy jest to niedaleka przyszłość a czas i miejsce są podmiotowi znane przykład: They re moving into their new flat next Monday. (Przeprowadzają się do swego nowego mieszkania w przyszły poniedziałek zaplanowane i zaaranżowane) e. do sytuacji/trendów, które podlegają ciągłej zmianie, nie są one stałe a podlegają pod wpływem czasu ciągłym modyfikacjom przykład: How s my English? Is it improving? (Jak mój angielski? Poprawia się? poprawa to proces, odbywa się w jakimś czasie i jest procesem zmiennym) More and more species are becoming extinct. (Coraz więcej gatunków wymiera jest to proces zmienny) 2.2. Present Continuous w skrócie 1. Czynności wykonywane w momencie mówienia.

18 2. Sytuacje tymczasowe, nie wykonywane w momencie mówienia o nich. 3. Sytuacje/czynności zaplanowane i zaaranżowane na zdefiniowaną przyszłość. 4. Sytuacje/czynności powtarzane ciągle, sytuacje irytujące/denerwujące. 5. Komentowanie zmian, trendów. Wyrazy często używane z czasem Present Continuous: now, at the moment, at present, these days, still, nowadays, today, tonight, itd Struktura zdań Zdania twierdzące

19 W zdaniach twierdzących należy pamiętać o dwóch bardzo istotnych rzeczach: operatorze odmianie czasownika to be (am/is/are) stojącym bezpośrednio po podmiocie oraz o dodaniu końcówki ing do czasownika głównego w zdaniu, np.: I am waiting for you. My son is playing in the garden. The dogs are barking. Odmiana czasownika to be przez osoby: I am = I m You are = You re He is = He s She is = She s It is = It s We are = We re They are = They re Zasady dodawania końcówki ing: w większości przypadków dodajemy ing bez zmian, np.: wait waiting gdy czasownik zakończony jest literą e, odrzucamy e, np.: use using gdy czasownik zakończony jest pojedynczą spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, dodając ing podwajamy ostatnią spółgłoskę, np.: sit sitting podwajamy ostatnią samogłoskę w wyrazie dwusylabowym, gdy druga sylaba jest sylabą akcentowaną, np.: begin beginning - ic zmienia się na ick, np.: picnic picnicking - ie zmienia się na y, np.: lie lying Pytania Pytania w czasie Present Continuous są tworzone przez inwersje przestawienie operatora czasownika to be przed osobę. Należy pamiętać o końcówce ing przy czasowniku, np.: Are you having fun? What is she doing? Where are they going?

20 Zdania przeczące Zdania przeczące są tworzone przez dodanie not odpowiednio do operatora czasownika to be. Operator w formie przeczącej am not (I m not), is not (isn t), are not (aren t) umieszczamy po podmiocie. Do czasownika głównego dodajemy końcówkę ing, np.: I m not listening to what you re saying! Camila isn t going with us. Students aren t reading.

21 2.4. Zadania sprawdzające I. Z podanych opcji wybierz prawidłową odpowiedź. Tylko jedna jest poprawna. 1. Samuel and Toby trying to call their mum. a. do b. is c. does d. are 2. I can t talk right now. We re. a. picnicing b. picnicking c. pikniking d. picning 3. Why your teeth hurting you? a. are b. are c. am d. does 4. The builders the bridge this week. a. isn t build b. don t building c. aren t building d. aren t build 5. Why aren t you watering the plants? They! a. are dying b. are dieing c. are dyeing d. is die 6. I changing places. Leave me alone.

22 a. amn t b. isn t c. aren t d. m not 7. Steve my computer so I can t check the e mail. a. is useing b. isn t using c. is using d. isn t using 8. Are you serious? What they about? a. do talk b. are talking c. are talk d. do talking 9. Kids. I can hear them laughing in beds. a. don t sleeping b. aren t sleeping c. are sleeping d. doesn t sleep 10. Look through the window! Mr Thomson. a. s coming b. s comeing c. s come d. comes II. Wyrazy w nawiasach wstaw w poprawnej formie czasu Present Continuous. 1. (Teenagers/become) more and more aggressive these days. 2. (Tom/constantly/panic), isn t he? Tell him to calm down. 3. What (they/eat)? It looks disgusting.

23 4. I (not/have) a surgery this week. 5. I don t believe you... (you/always/lie). 6. What time. (she/come) tomorrow? 7.. (My parents/enjoy) their stay very much. Cheers. 8. So, what.. (your sisters/plan) to do about this matter? 9. Cinemas in this city (not/screen) this film. It s forbidden. 10. Patty. (not/feel) very well. I think it s flu. III. Dopasuj zdania do odpowiedniego kontekstu użycia. Use 1. Action in progress at the moment of speaking 2. Temporary situations/actions, not necessarily in progress at the moment of speaking Sentence a. He s always leaving such an unbearable mess! b. Sandra s staying in Paris next week. She s visiting her friends. 3. Planned actions (future) c. I m trying to understand. Don t disturb me! 4. Repeated actions d. Tracy s studying Law in Warsaw. 5. Irritating situations e. The Blacks are always helping people

24 Odpowiedzi I. 1. d 2. b 3. a 4. c 5. a 6. d 7. c 8. b 9. b 10. a II. 1. Teenagers re/are becoming 2. Tom s/is constantly panicking 3. are they eating? 4. m/am not having 5. You re/are always lying 6. is she coming? 7. My parents re/are enjoying 8. are your sisters planning 9. are not/aren t screening 10. is not/isn t feeling

25 III. 1. c 2. d 3. b 4. e 5. a

26 3. Porównanie Present Simple z Present Continuous Present Simple Present Continuous 1. Czynności stałe na chwilę obecną 1. Sytuacje tymczasowe, nie wykonywane w momencie mówienia o nich 2. Rutyna, czynności powtarzające się 2. Czynności wykonywane w momencie mówienia 3. Prawdy ogólne 3. Sytuacje/czynności zaplanowane I zaaranżowane na zdefiniowaną przyszłość 4. Rozkłady jazdy, programy kin, teatrów, itp. 4. Sytuacje/czynności powtarzane ciągle, sytuacje irytujące/denerwujące 5. Instrukcje, wskazówki 5. Komentowanie zmian, trendów 6. Recenzje 7. Narracje 8. Komentarze sportowe

27 Jednakże istnieje w gramatyce języka angielskiego grupa czasowników, które nie tworzą form continuous z końcówką ing (we wszystkich czasach). Są to stative/state verbs. W skład tej grupy wchodzą: a. czasowniki wyrażające upodobania tj.: like, love, dislike, detest, hate, enjoy, mind, prefer, adore, np. I detest stupid people. b. czasowniki zmysłów tj.: see, hear, smell, taste, feel, look, sound. Często używanym z tymi czasownikami jest czasownik can/could w odniesieniu do tego co widzimy, słyszymy, itp., np.: My folks are at home, I can see their cars outside. c. czasowniki percepcji tj.: appear, know, believe, understand, realise, remember, forget, notice, recognise, think, seem, see (w znaczeniu rozumieć ), expect (w znaczeniu myśleć ), guess, imagine, perceive, recall, regard, presuppose, suppose, np.: I expect them to be late. d. pozostałe czasowniki tj.: agree, appear, apply, astonish, be, belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, desire, doubt, equal, feel, fit, forgive, have, hope, impress, include, intend, involve, lack, measure, need, owe, own, please, possess, remain, require, resemble, satisfy, suffice, suit, surprise, take after, tend, want, weigh, wish. Niektóre z powyższych czasowników mogą występować w formie ciągłej wtedy gdy odnoszą się do czynności a nie stanów. Są to: 1. I think you re nice. (myślę, uważam) I m thinking of selling my car. (rozmyślam, rozważam) 2. The soup tastes delicious. (ma smak) Mum is tasting the cake. (próbuje, sprawdza smak) 3. I can see him across the road. (widzę)

28 I see your point. (rozumiem) I m seeing my boss in two hours. (mam spotkanie) 4. It looks as if they ve finished. (zdaje się, że ; wygląda na to, że ) Tommy is looking out of the window. (wygląda przez) 5. This powder smells nice. (ma ładny zapach) She s smelling the roses. (wącha) 6. Your hair feels like hay. (mają teksturę) He s feeling his forehead. (dotyka) 7. Shane has a villa. (ma; posiada) I m having a smoke right now. (palę) 8. The baby weighs 4 kilos. (ma wagę; waży) Karen is weighing the apples. (waży; sprawdza ile ważą) 9. The jacket fits you well. (jest odpowiedniego rozmiaru) Dad s fitting the wallpapers. (dopasowuje) 10. They appear to feel relaxed. (zdają się) Sean Bean is appearing in Game of Thrones. (występuje) 11. You are selfish. (jesteś) You re being selfish. (zachowujesz się jak samolubna osoba w rzeczywistości nią nie jesteś) 12. I enjoy watching good films. (lubię wyrażanie ogólnej preferencji) I m enjoying this film very much. (podoba mi się) Czasowniki tj.: look (gdy odnosimy się do czyjegoś wyglądu), feel (gdy odnosimy się do emocji), hurt oraz ache mogą być używane zarówno w formie ciągłej jak i prostej bez różnicy w znaczeniu, np. You look great/you re looking great.

29 4. Present Perfect Simple 4.1. Użycie Czas Present Perfect Simple jest czasem należącym do grupy czasów teraźniejszych lecz nie można go zdefiniować jako typowo teraźniejszego jak Present Simple czy Present Continuous. Czas ten oscyluje na pograniczu przeszłości z teraźniejszością. Używamy go: a. do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, w szczególności ze stative verbs tj.: be, have, like, know, itp. często używane są w tych sytuacjach: for (przez) oraz since (od) przykład: Thomas has worked for IBM for two years now. (Thomas pracuje dla IBM przez dwa lata zaczął pracę dwa lata temu i czynność ta trwa do chwili obecnej) We have had our dog Tofik since (Mamy naszego psa Tofika od 2010 nabyliśmy go w 2010 w chwili obecnej jest rok 2011) Wyraz for oznacza przez używamy go gdy podajemy jak długo coś się dzieje, np.: for two months/years/a minute/ages/last three decades, itp. Wyraz since oznacza od i używamy go gdy mówimy od jakiego momentu coś ma miejsce, np.: since I was born/i was a child/i left school/2010/may/monday, itp. b. gdy mówimy o czynnościach dopiero co zakończonych a których skutek/rezultat jest widoczny w teraźniejszości. przykład: She has just washed her hair. (Właśnie umyła włosy są one mokre taki jest rezultat czynności przeszłej na teraźniejszość) The Greens have already seen this film. (Państwo Green już widzieli ten film rezultatem czynności przeszłej widzieli jest to że znają ten film)

30 c. gdy mówimy o czynności, która miała miejsce w przeszłości ale nie określamy kiedy się ona wydarzyła. Akcent kładziony jest na sam fakt tejże czynności. przykład: My parents have bought a new car. (Moi rodzice kupili samochód nie ważne jest kiedy się to stało, ważnym jest sam fakt zakupu samochodu) A new bridge has been built. (Nowy most został wybudowany nieistotne kiedy, istotne jest, że został zbudowany) d. do mówienia o czynności/ach, które zaczęły się dziać w przeszłości ale nie są dokonane w momencie mówienia, często używanymi wyrażeniami czasowymi w tym kontekście są: today, this morning/evening/week/month, itp. przykład: Sarah has written two reports today. (Sara napisała dzisiaj dwa raporty istotnym słowem jest dzisiaj, zatem dzień nie jest zakończony i Sara może napisać kolejne) Students have written two exams this week. (Studenci napisali dwa egzaminy w tym tygodniu) e. do mówienia o przeżyciach, doświadczeniach, dokonaniach. W tym przypadku tyczy się wyłącznie osób żyjących. przykład: Katarzyna Grochola has written ten novels. (Katarzyna Grochola napisała dziesięć powieści jest żyjącą pisarką i wciąż może napisać więcej) I have eaten snails. (Jadłam ślimaki zaliczamy to jako doświadczenie/przeżycie). Pamiętamy, iż w tym kontekście nie podajemy kiedy dana czynność miała miejsce.

31 4.2. Present Perfect Simple w skrócie Czynności, które zaczęły się dziać w przeszłości i trwają do chwili obecnej (ze stative verbs) Czynności, które zaczęły się dziać w przeszłości a ich rezultat jest widoczny w teraźniejszości Czynności, które się wydarzyły lecz nie podajemy kiedy Przeżycia, doświadczenia, dokonania (osoby żyjące) Wyrażenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect Simple to: for, since, already, yet (używany w pytaniach oraz zdaniach przeczących, zawsze na końcu Have you finished yet? They haven t finished yet), always, just, ever (Have you ever?), never, so far, today, this week/month, how long, lately, recently, still (w przeczeniach), itd

32 4.3. Struktura zdań. Zdania twierdzące Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Simple po podmiocie mają operator odmiana czasownika have (I/You/We/They have/ ve; He/She/It has/ s) po którym następuje czasownik w formie imiesłowu biernego past participle (nieregularne lista poniżej) bądź z końcówką - ed/d (regularne omówione szerzej przy omówieniu czas Past Simple), np. They ve done it. It s been him. Pytania Pytania w czasie Present Perfect Simple są tworzone poprzez inwersję, tzn. przez postawienie operatora przed podmiotem. Czasownik główny w zdaniu jest w formie imiesłowu biernego bądź ma dodaną końcówkę ed/d, np.: Where have you been? Has she called? Zdania przeczące Formę przeczącą tworzymy przez dodanie do operatora not have not/haven t; has not/hasn t po którym umieszczony jest czasownik w formie imiesłowu biernego lub z końcówką ed/d, np.: We haven t written the essays. It hasn t snowed.

33 4.4. Lista czasowników nieregularnych. Infinitive Simple Past Past Participle alight alit alit arise arose arisen awake awoke, awaked awoken, awaked be was, were been bear bore borne, born beat beat beaten, beat become became become beget begot begotten begin began begun bend bent bent bereave bereaved, bereft bereaved, bereft beseech besought, beseeched besought bet bet bet bid bade bidden bide bade bided bind bound bound bite bit bitten bleed bled bled bless blessed, blest blessed, blest blow blew blown break broke broken breed bred bred bring brought brought

34 broadcast broadcast broadcast build built built burn burnt, burned burnt, burned burst burst burst bust bust, busted bust, busted buy bought bought can could been able to cast cast cast catch caught caught choose chose chosen cleave cleft, clove cleft, cloven cling clung clung clothe clothed, clad clothed, clad come came come cost cost cost creep crept crept crow crowed crew, crowed cut cut cut deal dealt dealt dig dug dug do did done draw drew drawn dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed drink drank drunk drive drove driven dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled eat ate eaten

35 fall fell fallen feed fed fed feel felt felt fight fought fought find found found flee fled fled fling flung flung fly flew flown forbid forbade forbidden forecast forecast forecast forget forgot forgotten forsake forsook forsaken freeze froze frozen geld gelded, gelt gelded, gelt get got got gild gilded, gilt gilded, gilt give gave given gnaw gnawed gnawed, gnawn go went gone grind ground ground grip gripped, gript gripped, gript grow grew grown hang hung hung have had had hear heard heard heave heaved, hove heaved, hove

36 hew hewed hewed, hewn hide hid hidden hit hit hit hold held held hurt hurt hurt keep kept kept kneel knelt, kneeled knelt, kneeled knit knitted, knit knitted, knit know knew known lay laid laid lead led led lean leant, leaned leant, leaned leap leapt, leaped leapt, leaped learn learnt, learned learnt, learned leave left left lend lent lent let let let lie lay lain light lit, lighted lit, lighted lose lost lost make made made mean meant meant meet met met melt melted molten, melted mow mowed mown, mowed pay paid paid pen pent, penned pent, penned

37 plead pled, pleaded pled, pleaded prove proved proven, proved put put put quit quit, quitted quit, quitted read read read rid rid, ridded rid, ridded ride rode ridden ring rang rung rise rose risen run ran run saw sawed sawn, sawed say said said see saw seen seek sought sought sell sold sold send sent sent set set set sew sewed sewn, sewed shake shook shaken shear sheared shorn, sheared shed shed shed shine shone shone shit shit, shitted, shat shit, shitted, shat shoe shod, shoed shod, shoed shoot shot shot

38 show showed shown, showed shred shred, shredded shred, shredded shrink shrank shrunk shut shut shut sing sang sung sink sank sunk sit sat sat slay slew slain sleep slept slept slide slid slid sling slung slung slink slunk slunk slit slit slit smell smelt, smelled smelt, smelled smite smote smitten sow sowed sown, sowed speak spoke spoken speed sped, speeded sped, speeded spell spelt, spelled spelt, spelled spend spent spent spill spilt, spilled spilt, spilled spin spun spun spit spat spat split split split spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled spread spread spread spring sprang sprung stand stood stood

39 steal stole stolen stick stuck stuck sting stung stung stink stank stunk stride strode stridden strike struck struck string strung strung strive strove striven swear swore sworn sweat sweat, sweated sweat, sweated sweep swept swept swell swelled swollen, swelled swim swam swum swing swung swung take took taken teach taught taught tear tore torn telecast telecast telecast tell told told think thought thought throw threw thrown thrust thrust thrust tread trod trodden understand understood understood wake woke, waked woken, waked wear wore worn weave wove woven

40 wed wed, wedded wed, wedded weep wept wept wet wet, wetted wet, wetted win won won wind wound wound wring wrung wrung write wrote written

41 4.5. Zadania sprawdzające I. Wybierz poprawną formę. 1. Samuel sent me a text message. a. is b. has c. have d. do 2. Have you ever to Norway? a. been b. gone c. was d. were 3. I never seen a ghost in my life. a. has b. haven t c. hasn t d. have 4. Why have you to him? I know the truth. a. lie b. lay c. lied d. lain 5. Mary s out. She s to visit her cousin. a. been b. gone c. goed d. goes 6. Scientists done the discovery yet.

42 a. haven t b. have c. hasn t d. has 7. They ve finished and left. Hurry up! You can catch them. a. already b. yet c. just d. recently 8. What s up? I ve the table. Aren t you coming? a. lie b. lain c. laid d. lay 9. The police arrested a friend of mine. I m totally crushed. a. have b. has c. are d. is 10. Two million pounds been stolen from a local bank. a. have b. has c. are d. is

43 II. Wyrazy w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie czasu Present Perfect Simple. 1. They.. (never/quarrel) like that before. 2. She (still/not/answer) my letter. 3. I.. (know) them for many years. 4. (you/forget) your promise? 5. (he/ever/eat) couscous? 6. Up to now we.. (visit) many countries. 7. Tony.. (recently/become) an actor. 8. Why. (they/lie) about their martial status? 9. Felix.. (not/bring) our cocktails yet. 10. How many countries.. (you/be) to? III. Przekształć poniższe zdania, używając słów kluczowych. Możesz użyć 2 5 słów. 1. It s over a year since I last saw Janet. NOT I over a year. 2. It s my first visit to England. NEVER I England before. 3. Tom can t use the computer because it s broken down. ABLE Tom to use the computer because it s broken down. 4. We are all aware of the consequences. INFORMED We of the consequences. 5. There are no changes in the timetable for next month. BEEN

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

...::: Czasowniki nieregularne:::...

...::: Czasowniki nieregularne:::... ...::: Czasowniki nieregularne:::... abide abode / abided abode / abided zostać wierny czemuś, trwać na arise arose arisen powstać awake awoke / awaked awoken obudzić się be was, were been być bear bore

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Formy nieregularne czasowników angielskich 1

Formy nieregularne czasowników angielskich 1 Formy nieregularne czasowników angielskich 1 arise arose arisen powstawać, pojawiać się awake awoke awoken budzić się be was (were) been być bear bore borne nosić become became become zostawać befall befell

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA: CZASOWNIK

GRAMATYKA: CZASOWNIK GRAMATYKA: CZASOWNIK 1. Formy czasowników angielskich Czasownik jest częścią mowy, która opisuje stan (like, hate itd.), czynność lub wrażenie (dance, sing, see). Formy czasowników angielskich Czasownik

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2)

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2). Maria Anna Koloda Wydanie pierwsze, Jędrzejów 2008 ISBN: 978-83-60320-48-8 Wszelkie prawa zastrzeżone! Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje

Bardziej szczegółowo

PRESENT SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA PRZECZENIA. I don t like coffee. Ja nie lubię kawy. ROZKAZY. Go there! Idź tam!

PRESENT SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA PRZECZENIA. I don t like coffee. Ja nie lubię kawy. ROZKAZY. Go there! Idź tam! PRESENT SIMPLE Forma TWIERDZENIA Podmiot + czasownik. {He, she, it} + czasownik + s lub es. I always go to bed at 11 o clock. Ja zawsze chodzę do łóżka o 11:00. He never drinks coffee. On nigdy nie pije

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego SYLLABUS treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego Przedstawiony poniżej materiał nauczania dotyczy tylko i wyłącznie sprawdzianu z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo

1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time

1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time 1.9 Czas Present Perfect Simple: just, already, yet, since, for, it s the first time Czasu Present Perfect Simple często używamy z następującymi wyrażeniami: a) just dopiero co I ve just cleaned the floor.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKIE CZASY W PIGUŁCE

ANGIELSKIE CZASY W PIGUŁCE Angielskiego czasu Present Simple używa się do wyrażenia: 1. Sytuacji stałych lub długotrwałych Where do you work? (Gdzie pracujesz? - pracujesz tam stale - to jest jakiś stan dopóki go nie zmienisz).

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH

I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH I SPOSOBY WYRAŻANIA CZYNNOŚCI TERAŹNIEJSZYCH 1. Present Simple Czas teraźniejszy prosty, który wyraża: czynności stałe, powtarzające się, I usually get up at seven. She often goes swimming in the evening.

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po angielskich czasach

Mały przewodnik po angielskich czasach Mały przewodnik po angielskich czasach pomoc dla uczniów szkoły postawowej wraz z ćwiczeniami Urszula Turczyn PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Stosowanie: dla czynności odbywającej się w chwili mówienia o niej

Bardziej szczegółowo

PAST SIMPLE TENSE- czas przeszły- prosty

PAST SIMPLE TENSE- czas przeszły- prosty PAST SIMPLE TENSE- czas przeszły- prosty 1. Budowa czasu Past Simple a. Zdania twierdzące Twierdzenia tworzymy przez dodanie do bezokolicznika końcówki ed w przypadku czasowników regularnych. Np. Play-

Bardziej szczegółowo

III. Strona bierna (the passive voice)

III. Strona bierna (the passive voice) III. Strona bierna (the passive voice) Mo emy dodaæ by me (przeze mnie), by you (przez ciebie) /him (niego) /her (ni¹) /us (nas) /you (was) /them (nich); by Tom (przez Tomka), jeœli chcemy podkreœliæ,

Bardziej szczegółowo

FUTURE SIMPLE. Forma. Zastosowanie i przykłady. Dalsze przykłady

FUTURE SIMPLE. Forma. Zastosowanie i przykłady. Dalsze przykłady FUTURE SIMPLE Podmiot+ will+ czasownik I will go. Ja pójdę. (Wyraz pytający)+ will + podmiot + czasownik? Will you help me? Pomożesz mi? Podmiot+ won t + czasownik. I won t go. Nie pójde. i przykłady 1.

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

56 Konstrukcja would like to - pytanie

56 Konstrukcja would like to - pytanie 56 Konstrukcja would like to - pytanie Konstrukcja would like to oznacza chciałbym. Stosujemy ją, aby opisać czynność, którą chcielibyśmy wykonać. Aby utworzyć pytanie słowo would naleŝy przenieść na początek

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne Learning English Online Czasowniki nieregularne z podziałem na grupy 18/06/11 www.focus.olsztyn.pl 1 Wszystkie trzy formy takie same Verb Past simple Past participle beset beset beset otaczać, otoczyć

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

T EST NR 1. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. Egzamin z języka angielskiego.

T EST NR 1. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. Egzamin z języka angielskiego. T EST NR 1 1. Mój brat jest marynarzem od 5 lat. 2. Jane idzie plażą i patrzy na morze. 3. Popłyniemy albo do Anglii, albo do Norwegii. 4. S/s TiTanic zatonął na Północnym Atlantyku w 1912 roku. 5. W przypadku

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ETAP SZKOLNY - KLASY SZÓSTE I. SŁOWNICTWO. Wybierz właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. (20 puntków) 1. 99 is. a. ninetynine b. nineteennine c.

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

PAST SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA

PAST SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA PAST SIMPLE Who/ What + czasownik+ ed? lub Who/What + 2 forma czasownika? Podmiot + czasownik+ ed I washed my car yesterday. Umyłem wczoraj swój samochód. lub I bought a very expensive dress two days ago.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA]

[LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] 20150208 [LEKCJA 7. PODRÓŻOWANIE- WYCIECZKA] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Słowniczek... 5 Gramatyka... 6 Ćwiczenie... 7 Tłumacznie... 8 Kontakt... 9 2 WSTĘP Jednym z częstym tematem konwersacji są

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 Kraków 02.02.2009r. II I ETAP V WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW : /100 1. WSTAW CZASOWNIKI Z NAWIASÓW WE WŁAŚCIWEJ FORMIE CZASU PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS,

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

forever, constantly.

forever, constantly. PRESENT CONTINUOUS UŻYCIE CZASU Czasu Present Continuous używamy dla czynności: 1. odbywających się w chwili mówienia o nich, np.: My father is watching TV at the moment. I am playing computer games now.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo