OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA"

Transkrypt

1 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 15 Krzysztof KOŁOWROCKI, Joanna SOSZYŃSKA Akademia Morska w Gdyni OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA Słowa kluczowe Niezawodność, system złożony, proces eksploatacji, optymalizacja, transport rurociągowy. Streszczenie W artykule zintegrowany ogólny model niezawodności złożonych systemów technicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, łączący wielostanowe podejście do analizy niezawodności systemów z modelem semimarkowskim ich procesu eksploatacji oraz programowanie liniowe zastosowane są w transporcie morskim do optymalizacji procesu eksploatacji skutkującej podwyższeniem niezawodności portowego rurociągowego systemu transportu paliwa. 1. Proces eksploatacji portowego systemu transportu paliwa Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu jest zakładem przeznaczonym do odbioru ze statków, magazynowania i wysyłki drogą kolejową lub transportem samochodowym produktów naftowych, takich jak benzyna, olej napędowy oraz olej opałowy. Baza ta przeznaczona jest także do odbioru tych mediów z wagonów kolejowych lub cystern samochodowych, magazynowania i załadunku ich na statki. Zadania te wykonują trzy części A, B i C Bazy, połączone rurociągowymi systemami transportowymi. Schemat systemu przedstawiony jest na rysunku 1.

2 154 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 Rys. 1. Schemat portowego systemu transportu paliwa Rozładunek lub załadunek tankowców odbywa się na pirsie znajdującym się na falochronie Portu Gdynia. Pirs jest połączony z częścią A Bazy Paliw poprzez podsystem transportowy S 1 dwóch nitek rurociągów zbudowanych z segmentów rur stalowych o średnicy 6 mm. W części A Bazy Paliw znajduje się stacja podporowa wzmacniająca pompy tankowca i umożliwiająca dalszy transport produktu. Posiada ona agregaty pompowe służące do tłoczenia produktu podsystemem transportowym S 2 do części B Bazy Paliw. Podsystem transportowy S 2 stanowią dwie nitki rurociągów zbudowanych z segmentów rur stalowych o średnicy 6 mm. Część B Bazy Paliw jest częścią magazynową, w której znajdują się zespoły zbiorników stalowych oraz systemy technologiczne, umożliwiające ich wyładunek lub załadunek. Część B połączona jest podsystemem transportowym S z częścią C Bazy Paliw. Podsystem transportowy S składa się z jednej nitki rurociągu zbudowanego z segmentów rur stalowych o średnicy 5 mm oraz dwóch nitek rurociągów zbudowanych z segmentów rur stalowych o średnicy 5 mm. Część C Bazy Paliw przeznaczona jest do wyładunku lub załadunku produktem cystern kolejowych oraz do ekspedycji pociągów do węzła kolejowego Gdynia Port i dalej w głąb kraju. System transportu paliwa jest zbudowany z trzech podsystemów S 1, S 2, S : podsystem S 1 jest zbudowany z dwóch identycznych nitek rurociągów, każda zbudowana z 178 segmentów o długości 12 m oraz dwóch zasuw, podsystem S 2 jest zbudowany z dwóch identycznych nitek rurociągów, każda zbudowana z 717 segmentów o długości 12 m oraz dwóch zasuw, podsystem S zbudowany jest z dwóch identycznych oraz jednej innej nitek rurociągów, każda zbudowana z 6 segmentów o długości 1 m lub 7,5 m oraz dwóch zasuw.

3 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 155 Podsystemy S 1, S 2, S tworzą szeregową strukturę niezawodnościową portowego systemu transportu paliwa. Struktura niezawodnościowa portowego systemu transportu paliwa oraz niezawodność jego podsystemów i elementów zależą od zmiennych w czasie stanów eksploatacyjnych systemu [7]. Biorąc pod uwagę zmienne w czasie warunki eksploatacyjne rozpatrywanego systemu zostało wyróżnionych 8 następujących stanów eksploatacyjnych: 1 transport jednego rodzaju medium z części B do części C z użyciem dwóch z trzech nitek podsystemu S, 2 transport jednego rodzaju medium z części C, z wagonów kolejowych do części B z użyciem jednej z trzech nitek podsystemu S, transport jednego rodzaju medium z części B przez część A do Pirsu z użyciem jednej z dwóch nitek podsystemu S 2 oraz jednej z dwóch nitek podsystemu S 1, z transport dwóch rodzajów medium z Pirsu przez stan eksploatacyjny 4 część A i część B do części C z użyciem jednej z dwóch nitek podsystemu S 1, jednej z dwóch nitek podsystemu S 2 oraz dwóch z trzech nitek podsystemu S, 5 transport jednego rodzaju medium z Pirsu przez część A do części B z użyciem jednej z dwóch nitek podsystemu S 1 oraz jednej z dwóch nitek podsystemu S 2, 6 transport jednego rodzaju medium z części B do części C z użyciem dwóch z trzech nitek podsystemu S i jednoczesny transport jednego rodzaju medium z Pirsu przez część A do części B z użyciem jednej z dwóch nitek podsystemu S 1 oraz jednej z dwóch nitek podsystemu S 2, 7 brak transportu medium system nie pracuje), 8 transport jednego rodzaju medium z części B do części C z użyciem jednej z trzech nitek podsystemu S, i jednoczesny transport innego rodzaju medium z części C do części B z użyciem jednej z trzech nitek podsystemu S. Na podstawie danych statystycznych zawartych w [7] oszacowane zostały prawdopodobieństwa p bl przejść systemu ze stanu eksploatacyjnego z b do stanu eksploatacyjnego z l dla b, l = 1,2,...,8. Ich przybliżone wartości zawarte są w poniższej macierzy

4 156 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 [ p bl ] =,125,4,82,67,6,6,16,6,125,86,687,,2.,6,2 Następnie na podstawie danych statystycznych pochodzących od ekspertów możliwe było oszacowanie wartości średnich M bl = E[ θ bl ], b, l = 1,2,...,8, b l, warunkowych czasów przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyjnych. Ich przybliżone wartości są następujące: M 15 = 72, M 16 = 42, M 17 = 698,95, 18 = 48, M 51 = 75, M 56 = 564, M 57 = 748,7, 58 = 54, M 61 = 6, M 65 = 6, M 71 = 975,, M 75 = 872,4, M 78 = 6, M 81 = 9, M 87 = 42. Stąd, zgodnie z 2) [], bezwarunkowe wartości średnie czasów przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyjnych wynoszą odpowiednio: M 1 = E[ θ 1 ] 679,1, M 5 = E[ θ 5 ] 712,6, M 6 = E[ θ 6 ] 6, M = E[ 7 ] 951,, M = E ] 741,6. 7 θ 8 [ θ 8 Stąd, ponieważ z układu równań 5) [], który przyjmuje następującą postać [ π1, π 2, π, π 4, π5, π 6, π 7, π8] = [ π1, π 2, π, π 4, π5, π 6, π 7, π8] [ p bl ] 8x8 π1 + π 2 + π + π 4 + π5 + π 6 + π 7 + π8 = 1, otrzymujemy π 1 =,96, π 2 =, π =, π, 4 = π 5 =,116, π 6 =,8, π 7 =,45, π 8 =, 15, więc graniczne wartości p b prawdopodobieństw chwilowych p b t) przebywania procesu eksploatacji w poszczególnych stanach eksploatacyjnych z b, wobec 1) [6], wynoszą

5 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 157 p 1 =,4, p 2 =, p =, p 4 =, p 5 =,1, p 6 =,2, p 7 =,5, p 8 =, 1 1) 2. Oszacowanie niezawodności i ryzyka portowego systemu transportu paliwa Uwzględniając rezultaty poprzedniego rozdziału, zgodnie z 4) 5) [], bezwarunkowa wielostanowa trzystanowa) funkcja niezawodności systemu określona jest wektorem o następujących składowych t,2) R R t, ) = [1, R t,1), R t,2) ] 2) R t,1) =,4 [ R + 4) =,4 [ R +,1 1) +,1 + 5) 2) +,2 8) +,1 ] dla t 1) 5) + 2) +,2 + 6) + 6) 8) +,1 ] dla t ) 7) +,5 [ R ) ) + 4) 7) +,5 4) b) b) gdzie [ R, [ R, b = 1,2,...,8, są wyznaczone w [6]. W [7] wyznaczone są również warunkowe wartości średnie czasów przebywania systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych {1, 2} oraz { 2} i wynoszą one: µ 1),64, µ 2),4, µ 1),87, µ 2),666, µ 1),7, µ 2),218, µ 1),79, µ 2),58, 4 4 µ 1),7, µ 2),218, µ 1),79, µ 2),58, µ 7 1),11, µ 2),85, µ 1),64, µ 2), ) Po uwzględnieniu 1) 5) oraz zgodnie z 11) [] wartości średnie czasów przebywania systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych {1, 2} oraz {2}, przed optymalizacją, odpowiednio wynoszą:

6 158 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 µ 1) = p 1 µ 1 1) + p 2 µ 2 1) + p µ 1) + p 4 µ 4 1) + p 5 µ 5 1) + p 6 µ 6 1) + p 7 µ 7 1) + p 8 µ 8 1) =,4, 64 +,, 87 +,, 7 +,, 79 6) +,1,7 +,2, 79 +,5, 11 +,1,64.,218 µ 2) = p 1 µ 1 2) + p 2 µ 2 2) + p µ 2) + p 4 µ 4 2) + p 5 µ 5 2) + p 6 µ 6 2) + p 7 µ 7 2) + p 8 µ 8 2) =,4, 4 +,, 666 +,, 218 7) +,,58 +,1, 218 +,2, 58 +,5, 8 +,1, 4,17 natomiast bezwarunkowe wartości średnie czasów przebywania systemu w poszczególnych stanach niezawodnościowych dla u = 1 oraz u = 2, przed optymalizacją, wynoszą: µ 1) = µ 1) µ 2) =,45, µ 2) = µ 2) =,17. Jeśli krytycznym stanem niezawodnościowym jest r =1, to zgodnie z 7) [] funkcja ryzyka systemu przyjmuje postać gdzie R,1) jest określona wzorem ). t rt) = 1 R t,1) dla t, Stąd, chwilą kiedy ryzyko przekroczy umowny poziom krytyczny, np. δ =,5, jest τ = r 1 δ),11 lat.. Optymalizacja procesu eksploatacji portowego systemu transportu paliwa Funkcja celu 5) [6], w przypadku gdy stanem krytycznym jest stan r = 1, przyjmuje postać µ 1) = p1, 64 + p2, 87 + p, 7 + p4, 79 + p 5, 7 + p6,79 + p 7, 11 + p 8,64. 8) Dolne p b i górne p ) b ograniczenia nieznanych prawdopodobieństw chwilowych p b, b = 1,2,...,8, uzyskane od ekspertów, wynoszą odpowiednio:

7 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 159 p 1 =,25, p 2 =, 1, p =, 1. p 4 =, 1, p 5 =, 8, p 6 =,1, p 7 =, 4, p 8 =, 1; p ) 1 =,5, p ) 2 =, 5, p ) =, 5, p ) 4 =, 5, p ) 5 =, 2, p ) 6 =,5, p ) 1 =, 75, p ) 8 =,5, Zatem, zgodnie z 6) 8) [6], przyjmujemy następujące ograniczenia 8 p = 1, b= 1 b,25 p 1,5,,1 p 2,5,,1 p,5,,1 p 4,5,,8 p 5,2,,1 p 6,5,,4 p 7,75,,1 p 8,5. Zanim znajdziemy optymalne wartości p& b dla granicznych prawdopodobieństw chwilowych p b, b = 1,2,...,8, przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, które maksymalizują wartość funkcji celu 8), porządkujemy warunkowe wartości średnie czasów przebywania systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych µ b 1), b = 1,2,...,8, w kolejności nierosnącej µ 2 1) µ 1 1) µ 8 1) µ 1) µ 5 1) µ 7 1) µ 4 1) µ 6 1 ). Następnie, zgodnie z 9) [6], podstawiamy x 1 = p2 =,, x 2 = p1 =,4, x = p8 =,1, x 4 = p =,, x = p,1, x = p,5, x = p,, x = p, 2 9) 5 5 = 6 7 = 7 4 = 8 6 = oraz x =,1, x ) =, 95 dla i = 1,2,..., ν i i i poszukujemy argumentów x i, i = 1,2,...,8, maksymalizujących liniową funkcję celu 6), która zgodnie z 1) [6] przyjmuje postać µ 1) = x1, 87 + x2, 64 + x, 64 + x4, 7 + x5, 7 + x 6, 11 + x7,79 + x 8, 79 1)

8 16 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 z następującymi ograniczeniami gdzie 8 x = 1, i= 1 i,1 x 1,5,,25 x 2,5,,1 x,5,,1 x 4,5,,8 x 5,2,,4 x 6,75,,1 x 7,5,,1 x 8,5, x 1 =,1, x 2 =,25, x =,1, x 4 =. 1, x 5 =,8, x 6 =, 4, x 7 =,1, x 8 =,1; x ) 1 =,5, x ) 2 =,5, x ) =,5, x ) 4 =,5, x ) 5 =,2, x ) 6 =, 75, x ) 7 =,5, x ) 8 =, 5 są odpowiednio dolnymi i górnymi ograniczeniami nieznanych prawdopodobieństw x i, i = 1,2,...,8, przebywania w poszczególnych stanach eksploatacyjnych Zgodnie z 11) [6], wyznaczamy x = 8 x i i= 1 =,78, oraz zgodnie z 12) [6] znajdujemy yˆ = 1 x = 1 -,78 =,22 11) x =, x ) ) =, x x =, x 1 =,1 x ) 1 ) 1 1 =,5, x x =,4, x 2 =,26 x ) 2 ) 2 2 =,55, x x =,29,... x 8 =,78 x ) 8 ) 8 8 = 1,7, x x =,92. Z powyższych rezultatów, zgodnie z 11) [], nierówność 1) [6] przyjmuje postać ) x I x I <,22, więc największą wartością I,{,1, 8}, która spełnia tę nierówność, jest I =1. Zatem, aby wyznaczyć rozwiązanie optymalne, dla którego funkcja liniowa określona przez 1) osiąga wartość maksymalną, postępujemy zgodnie z regułą 14) [6] i otrzymujemy ) x& 1 = x 1 =, 5, ) 1 1 x& ˆ 2 = y x + x + x2 =,22,5 +,1+,25 =,4, x& = x =,1, x& 4 = x4 =, 1, x& 5 = x5 =, 8, x& 6 = x6 =,4, x& = x,1, x& = x, = 8 8 =

9 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 161 Ostatecznie, po zastosowaniu podstawienia odwrotnego do 9), otrzymujemy optymalne prawdopodobieństwa chwilowe przebywania w poszczególnych stanach eksploatacyjnych p & 2 = x& 1 =,5, p & 1 = x& 2 =,4, p & 8 = x& =,1, p & = x& 4 =,1, p & = x&,8, p & = x&,4, p & = x&,1, p & = x&, 1 12) 5 5 = 7 6 = 4 7 = 6 8 = które maksymalizują, wartość średnią bezwarunkowego czasu przebywania systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych {1, 2} i zgodnie z 15) [6] oraz 12) jej maksymalna wartość wynosi µ& 1) = +,1, 7 +,1, 79 +,8, 7 +,1, 79 +,4,11 +,1, 64 =,274 1) Następnie, zgodnie z 19) [6], podstawiając optymalne rozwiązanie 12) do wzoru 7), otrzymujemy rozwiązanie optymalne dla wartości średniej bezwarunkowego czasu przebywania systemu w podzbiorze stanów niezawodnościowych { 2} µ& 2) =,4, 4 +,5, 666 +,1, 218 +,1, 58 +,8,218 +,1, 58 +,4, 85 +,1, 79 =,22 14) Wtedy, zgodnie z 19) [6], optymalne rozwiązania dla bezwarunkowych wartości średnich czasów przebywania systemu w poszczególnych stanach niezawodnościowych dla u =1 oraz u = 2, wynoszą: & µ 1) = & µ 1) & µ 2) =,54, & µ 2) = & µ 2) =,22. Ponadto, zgodnie z 17) 18) [6] oraz 2) 4), optymalna bezwarunkowa wielostanowa funkcja niezawodności systemu określona jest odpowiednio wektorem o następujących składowych R & t,1) =,4 [ R 1) +,8 R & t, ) = [1, R & t,1), R & t,2) ] 15) +,5 5) 2) +,1 +,1 6) ) +,4 +,1 [ R 8) +,1 ], dla t 16) 7) 4)

10 162 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 R & t,2) =,4 [ R 1) +,1 4) +,8 +,5 5) 2) +,1 +,1 6) ) +,4 8) +,1 ] dla t 17) b) b) gdzie [ R, [ R, b = 1,2,...,8, są wyznaczone w [7]. Jeśli krytycznym stanem niezawodnościowym jest r =1, to zgodnie z 7) oraz 2) [6], optymalna funkcja ryzyka systemu przyjmuje postać r& t) = 1 R & t,1) dla t, gdzie R & t,1) jest określona wzorem 16). Stąd, po uwzględnieniu 21) [6], chwilą kiedy optymalne ryzyko przekroczy umowny poziom krytyczny, np. δ =.5, jest -1 τ& = r& δ ),19 lat. 7) Podsumowanie Skonstruowany w [5] zintegrowany ogólny model niezawodności złożonych systemów technicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, łączący wielostanowe podejście do analizy niezawodności systemów z modelem semi-markowskim procesu ich eksploatacji, zastosowany został do oszacowania niezawodności portowego systemu transportu paliwa. Następnie rezultaty tego oszacowania oraz programowanie liniowe zastosowane zostały do optymalizacji procesu eksploatacji tego systemu skutkujące podwyższeniem jego niezawodności oraz zmniejszeniem ryzyka. Podziękowania Artykuł opisuje część prac wykonanych w ramach Polsko-Singapurskiego Wspólnego Projektu "Safety and Reliability of Complex Industrial Systems and Processes" finansowanego z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW decyzja nr 6/N-Singapur/27/) oraz przez Singapurską Agencję Nauki, Techniki i Badań grant nr ).+

11 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 16 Bibliografia 1. Grabski F.: Semi-Markowskie modele niezawodności i eksploatacji. Monograph. Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, Warszawa Kołowrocki K.: Reliability of Large Systems. Elsevier, ISBN: , 24.. Kołowrocki K., Soszyńska J.: Reliability, risk and availability based optimization of complex technical systems operation process. Proc. rd Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 29, 29, Vol. 1, Kołowrocki K., Soszyńska J.: A general model of technical systems operation processes related to their environment and infrastructure. WP 2 Task 2.1 English Poland-Singapore Joint Project, Gdynia Kołowrocki K., Soszyńska J.: Safety and Reliability Optimisation of Complex Industrial Systems and Processes. WP 5 Task 5.2. Reliability, risk and availability based optimization of complex technical systems operation processes English Poland-Singapore Joint Project. MSHE Decision No. 6/N-Singapore/27/. 6. Kołowrocki K., Soszyńska J.: Optymalizacja procesów eksploatacji złożonych systemów technicznych. Materiały konferencyjne XXXVIII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk Kołowrocki K., Soszyńska J., Baranowski Z., Golik P.: Preliminary modeling, statistical identification and evaluation of reliability, risk, availability and safety of port, shipyard and ship technical systems in constant and variable operation conditions. WP6 - Task 6.2. Preliminary reliability, risk and availability analysis and evaluation of a port oil transportation system in constant and variable operation conditions. WP6 - Sub-Task English Poland-Singapore Joint Project. MSHE Decision No. 6/N-Singapore/27/. 8. Limnios N., Oprisan G.: Semi-Markov Processes and Reliability. Birkhauser, Boston Ross S. M.: Introduction to Probability Models. Elsevier, San Diego Soszyńska J.:. Reliability of large series-parallel system in variable operation conditions. International Journal of Automation and Computing, 26, Vol., No 2, Soszyńska J.: Reliability evaluation of a port oil transportation system in variable operation conditions. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 26, Vol. 8, Issue 4, 4 1. Recenzent: Stanisław GUCMA

12 164 PROBLEMY EKSPLOATACJI 4-29 Optimization of port oil transportation system operation processes Key-words Reliability, complex system, operation process, optimization, piping transport. Summary The joint general model of reliability of complex technical systems in variable operation conditions linking a semi-markov modeling of the system operation processes with a multi-state approach to system reliability analysis and linear programming are applied in maritime industry to operation process optimization improving reliability of a port piping oil transportation system.

MODELOWANIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKICH SYSTEMÓW I PROCESÓW TRANSPORTOWYCH

MODELOWANIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKICH SYSTEMÓW I PROCESÓW TRANSPORTOWYCH PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 22 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2008 PRZEMYSŁAW DZIULA MIROSŁAW JURDZIŃSKI Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji KRZYSZTOF KOŁOWROCKI JOANNA SOSZYŃSKA Akademia Morska w

Bardziej szczegółowo

Current problems of technical systems reliability and safety Aktualne zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych

Current problems of technical systems reliability and safety Aktualne zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych SSARS 2011 Summer Safety and Reliaility Seminars, July 03-09, 2011, Gdańsk-Sopot, Poland Kołowrocki Krzysztof Soszyńska-Budny Joanna Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, Polska Current prolems of technical

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT Informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowobadawczej

AUTOREFERAT Informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowobadawczej Dr Joanna Soszyńska-Budny Gdynia, 11.06.2012. Katedra Matematyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia AUTOREFERAT Informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014 Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta Czerwiec 2014 Plan prezentacji 1 Podstawowe informacje o Grupie PERN Przyjaźń 2 Główne kierunki tłoczenia paliw 3 Zalety transportu rurociągowego

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i Diagnostyka

Niezawodność i Diagnostyka Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Niezawodność i Diagnostyka Ćwiczenie laboratoryjne nr 3 Struktury niezawodnościowe 1. Struktury

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Profesor Kandydat na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48

WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48 TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO Andrzej MACIEJCZYK, Zbigniew ZDZIENNICKI WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48 Streszczenie W artykule wyznaczono współczynniki gotowości systemu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII PROCESÓW SEMI-MARKOWA DO OPRACOWANIA MODELU NIEZAWODNOŚCIOWEGO SAMOCHODU

ZASTOSOWANIE TEORII PROCESÓW SEMI-MARKOWA DO OPRACOWANIA MODELU NIEZAWODNOŚCIOWEGO SAMOCHODU ZASTOSOWANIE TEORII PROCESÓW SEMI-MARKOWA DO OPRACOWANIA MODELU NIEZAWODNOŚCIOWEGO SAMOCHODU JERZY GIRTLER 1, MAREK ŚLĘZAK 2 Politechnika Gdańska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych. Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy. 1.

Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych. Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy. 1. Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSK Politechnika Wrocławska nstytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław tomasz.nowakowski@pwr.wroc.pl Problemy modelowania niezawodności systemów

Bardziej szczegółowo

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Materiały pomocnicze do ćwiczeń Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych Andrzej J. Zmysłowski Andrzej J. Zmysłowski Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA BAZY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE

USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 USPRAWNIENIA PROCESU MAGAZYNOWANIA W PRODUKCYJNYM MAGAZYNIE dostarczono: 2016 Streszczenie: koszty utrzymania, robocizny i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO Logistyka i Transport KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI... Marianna JACYNA* Jolanta ŻAK** KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu MACIEJCZYK Andrzej 1 ZDZIENNICKI Zbigniew 2 Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu Kryterium naprawy pojazdu, aktualna wartość pojazdu, kwantyle i kwantyle warunkowe, skumulowana intensywność uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty

Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych. Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych Marcin Przywarty Szczecin, 2010 1 Marcin Przywarty Probabilistyczny model oceny bezpieczeństwa na akwenach przybrzeżnych W związku

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) rozdział zajęć programowych na semestry - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I sem.ii sem. III MK2 1 Dynamika maszyn 1 45 15 30 1 E 2 4 2 Filozofia 2 30 30 2 2 3 Język obcy (nie język angielski) 3,4 60 60 2 2 2 2 4 Komunikacja społeczna 5 30

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk

Bardziej szczegółowo

BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS.

BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS. Str.1 SZCZEGÓŁOWE WYPROWADZENIA WZORÓW DO PUBLIKACJI BADANIA GRUNTU W APARACIE RC/TS. Dyka I., Srokosz P.E., InŜynieria Morska i Geotechnika 6/2012, s.700-707 III. Wymuszone, cykliczne skręcanie Rozpatrujemy

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Joanna RYMARZ, Andrzej NIEWCZAS Politechnika Lubelska OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Słowa kluczowe Niezawodność, autobus miejski. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Jachty Statki morskie i obiekty oceanotechniczne Semestr III. Semestr IV liczba godzin liczba forma

PLAN STUDIÓW. Jachty Statki morskie i obiekty oceanotechniczne Semestr III. Semestr IV liczba godzin liczba forma WYDZIAŁ: OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil : ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne PROJEKTOWANIE STATKÓW I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA

NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 19 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2006 TYMOTEUSZ BUDNY Akademia Morska w Gdyni Katedra Matematyki NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA W artykule zaproponowano

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście KASYK Lech 1 Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście Tor wodny, strumień ruchu, Zmienna losowa, Rozkłady dwunormalne Streszczenie W niniejszym artykule przeanalizowano prędkości

Bardziej szczegółowo

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W71 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH Barbara Popowska bpopowsk@math.put.poznan.pl Politechnika Poznańska http://www.put.poznan.pl/ PROGRAM REFERATU 1. WPROWADZENIE 2. GRAF JAKO MODEL

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO WYZNACZANIA OPTYMALNYCH DECYZJI STERUJĄCYCH

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO WYZNACZANIA OPTYMALNYCH DECYZJI STERUJĄCYCH ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO WYZNACZANIA OPTYMALNYCH DECYZJI STERUJĄCYCH KLAUDIUSZ MIGAWA 1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Zagadnienia przedstawione w artykule

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Optymalizacja

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Optymalizacja Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Optymalizacja Dla podanych niżej problemów decyzyjnych (zad.1 zad.5) należy sformułować zadania optymalizacji, tj.: określić postać zmiennych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja okresów międzyremontowych maszyn. energetycznych z uwzględnieniem ryzyka

Optymalizacja okresów międzyremontowych maszyn. energetycznych z uwzględnieniem ryzyka Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin Mgr inż. Adam Wojaczek Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Polska andrzej.rusin@polsl.pl adam.wojaczek@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Marian BRZEZIŃSKI Andrzej WASILEWSKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie. Artykuł

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH

WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Siergiejczyk, Daria Korczak WSPOMAGANIE INFORMATYCZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO W KOLEJOWYCH OBIEKTACH TRANSPORTOWYCH :

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH

OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH -2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Robert PILCH, Jan SZYBKA Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków OCENA NIEZAWODNOŚCI SIECI KOMUNIKACYJNYCH Słowa kluczowe Niezawodność sieci, sieci transportowe, algorytm faktoryzacji,

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Diagnostyka i niezawodność robotów Laboratorium nr 3 Generacja realizacji zmiennych losowych Prowadzący: mgr inż. Marcel Luzar Cele ćwiczenia: Generowanie

Bardziej szczegółowo

Niemcy postawili na pelety

Niemcy postawili na pelety Niemcy postawili na pelety Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat nr 10/2008) śaden rodzaj spośród odnawialnych źródeł energii nie osiągnął w ostatnich kilku latach tak pokaźnej

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

- edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych

- edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych dr inż. Jacek Mazurkiewicz Katedra Informatyki Technicznej Politechnika Wrocławska Zestawienie publikacji - edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych - 1 - Wrocław, 16 października 2015 r. [1] Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski Funkcje charakteryzujące proces eksploatacji Dr inż. Robert Jakubowski Niezawodność Niezawodność Rprawdopodobieństwo, że w przedziale czasu od do t cechy funkcjonalne statku powietrznego Ubędą się mieścić

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1442; o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Art. l. W

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze

Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Fluid

Bardziej szczegółowo

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki System bonus-malus z mechanizmem korekty składki mgr Kamil Gala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Szkoła Główna Handlowa Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki efektywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego PROJEKT 25.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo jądrowe a podejmowanie decyzji

Bezpieczeństwo jądrowe a podejmowanie decyzji Bezpieczeństwo jądrowe a podejmowanie decyzji M. Borysiewicz, K. Kowal, S. Potempski Prezenter: Anna Wawrzyńczak-Szaban Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Otwock-Świerk Departament Układów Złożonych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Zbigniew ZDZIENNICKI Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe Struktury równoległe układów niezawodnościowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Wprowadzenie do teorii ekonometrii Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Zajęcia Wykład Laboratorium komputerowe 2 Zaliczenie EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

Techniki optymalizacji

Techniki optymalizacji Techniki optymalizacji Wprowadzenie Maciej Hapke maciej.hapke at put.poznan.pl Literatura D.E. Goldberg Algorytmy genetyczne i zastosowania, WNT, 1995 Z. Michalewicz Algorytmy genetyczne + struktury danych

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012 PROBLEMY MODELOWANIA STRUKTURY NIEZAWODNOŚCIOWEJ ZŁOŻONEGO SYSTEMU TECHNICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PAROWO-WODNEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ THE PROBLEMS OF MODELING THE RELIABILITY STRUCTURE OF THE COMPLEX

Bardziej szczegółowo

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz przygotowanie prezentacji:

Bardziej szczegółowo

1 Programowanie całkowitoliczbowe PLC

1 Programowanie całkowitoliczbowe PLC Metody optymalizacji, wykład nr 9 Paweł Zieliński Programowanie całkowitoliczbowe PLC Literatura [] S.P. Bradley, A.C. Hax, T. L. Magnanti Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. (Reading,

Bardziej szczegółowo

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka 27 Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk Politechnika Warszawska. Wstęp W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ

WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ Mirosław Jurdziński Akademia Morska w Gdyni WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA REQUIREMENTS FOR THE WEAPON SYSTEMS LOGISTIC SUPPORT

POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA REQUIREMENTS FOR THE WEAPON SYSTEMS LOGISTIC SUPPORT dr inż. Eugeniusz MILEWSKI prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne.

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne. Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Karty kontrolne. Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Karty kontroli jakości: przypomnienie Załóżmy, że chcemy mierzyć pewną charakterystykę.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście)

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście) Leszek Chybowski Wydział Mechaniczny Politechnika Szczecińska ZASTOSOWANIE DRZEWA USZKODZEŃ DO WYBRANEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ 1. Wprowadzenie Stanem systemu technicznego określa się zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROBLEM RYZYKA W INWESTYCJACH SYSTEMÓW SRK

PROBLEM RYZYKA W INWESTYCJACH SYSTEMÓW SRK dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. PW Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel.: +48 22 234 54 81, email: zab@wt.pw.edu.pl Udział: 50% mgr inż. Magdalena Kycko

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KONCEPCJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PROPONOWANY TEMAT: MODEL BEZPIECZEŃSTWA I KRYTERIA DECYZYJNE DO OCENY ZAGROŻENIA SYTUACJI NAWIGACYJNEJ Mgr Sambor Guze Opiekun

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła

Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła Analiza techniczno-ekonomiczna korzystania z ciepła systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła XVI Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Zakopane 2013

Bardziej szczegółowo

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Karolina A. Krośnicka Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński

Bardziej szczegółowo

Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych

Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych SACHARKO Agnieszka 1 GERIGK Mirosław Kazimierz 2 Model do szybkiego modelowania sekwencji zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu statku w warunkach operacyjnych WSTĘP Transport morski związany jest z występowaniem

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI

WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI Dariusz Nanowski Akademia Morska w Gdyni WSPÓŁPRACA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH Z FILTRAMI SSĄCYMI W opracowaniu, na przykładzie rzeczywistej chłodniczej instalacji okrętowej analizuje się wpływ siatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 06 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Transport

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW 1-2010 PROBLEMY EKSPLOATACJI 41 Mateusz ZAJĄC Politechnika Wrocławska David VALIS Wyższa Szkoła Obrony, Brno PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW Słowa kluczowe Analiza ryzyka, terminal

Bardziej szczegółowo

Customer Attribution Models. czyli o wykorzystaniu machine learning w domu mediowym.

Customer Attribution Models. czyli o wykorzystaniu machine learning w domu mediowym. Customer Attribution Models czyli o wykorzystaniu machine learning w domu mediowym. Proces decyzyjny MAILING SEO SEM DISPLAY RETARGETING PRZEGRANI??? ZWYCIĘZCA!!! Modelowanie atrybucja > Słowo klucz: wpływ

Bardziej szczegółowo

Leonard Runkiewicz. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Leonard Runkiewicz. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych Leonard Runkiewicz Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych Warszawa 2016 PUBLIKACJE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ obejmują m.in. następujące wydawnictwa: PRACE NAUKOWE monografie, rozprawy, studia INSTRUKCJE,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI Wstęp ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI Problem podejmowania decyzji jest jednym z zagadnień sterowania nadrzędnego. Proces podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH dr inż. Kamila Kustroń dr inż. Kamila Kustroń ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH 1. Wykład wprowadzający

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany dodatek ICH E6(R2) GCP Good Clinical Practice

Zintegrowany dodatek ICH E6(R2) GCP Good Clinical Practice Zintegrowany dodatek ICH E6(R2) GCP Good Clinical Practice Tomasz Kosieradzki Doradca ds. Zapewniania Jakości w badaniach klinicznych bloggcp.pl http://www.ich.org/fileadmin/public_web_site/ich_products/guidelines/efficacy/e6/e6_r2

Bardziej szczegółowo

Programowanie matematyczne

Programowanie matematyczne dr Adam Sojda Badania Operacyjne Wykład Politechnika Śląska Programowanie matematyczne Programowanie matematyczne, to problem optymalizacyjny w postaci: f ( x) max przy warunkach g( x) 0 h( x) = 0 x X

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA NASTAW UKŁADU NAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄ

OPTYMALIZACJA NASTAW UKŁADU NAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄ Krzysztof Rudzki, Wiesław Tarełko 1 OPTYMALIZACJA NASTAW UKŁADU NAPĘDOWEGO STATKU ZE ŚRUBĄ NASTAWNĄ Wstęp Układy napędowe dużych statków żaglowych są najczęściej wyposażone w śruby nastawne. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów 1 z 5 2013-09-25 10:07 Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIOB21 Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Opracowanie metod analizy i narzędzi do komputerowo wspomaganego zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Hipotezy statystyczne

Wykład 3 Hipotezy statystyczne Wykład 3 Hipotezy statystyczne Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu obserwowanej zmiennej losowej (cechy populacji generalnej) Hipoteza zerowa (H 0 ) jest hipoteza

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji Optymalizacja konstrukcji Kształtowanie konstrukcyjne: nadanie właściwych cech konstrukcyjnych przeszłej maszynie określenie z jakiego punktu widzenia (wg jakiego kryterium oceny) będą oceniane alternatywne

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 Programowanie nieliniowe i całkowitoliczbowe Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 7 i całkowitoliczbowe Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 3 Spis treści Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 56 5004 Poz. 342 342 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności.

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności. Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności. Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie Czym jest niezawodność? (ang.

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo