konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market"

Transkrypt

1 konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market Instytut Wzornictwa Przemysłowego

2 Organizator / Organizer Instytut Wzornictwa Przemysłowego IWP jest członkiem ICSID stosujemy rekomendowane międzynarodowe standardy / IWP is the member of ICSID we apply recommended international standards Patronat honorowy / Honourable patronage Minister Gospodarki / Minister of Economy Partner konkursu / Partner of the competition Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Spis treści / Contents Elżbieta Opiła Nagroda w konkursie wartością dodaną / Competition award as an added value 4 Jolanta Marcinkowska-Bierzońska Trendy globalne trendy lokalne / Global trends local trends 6 Beata Bochińska Czas na projektowanie usług! / Time for service design! 8 Marcin Chłodnicki Sfera usług w konkursie Dobry Wzór 2010 / Services in the 2010 Good Design competition 10 Iwona Palczewska Przyszłość należy do e-usług / Future belongs to E-services 12 Jury konkursu / Competition jury 16 Sfera domu prezentacje finalistów / Home finalists presentations 18 Sfera pracy prezentacje finalistów / Working environment finalists presentations 60 Sfera publiczna prezentacje finalistów / Public space finalists presentations 76 Sfera usług prezentacje finalistów / Services finalists presentations 88 Indeks producentów, dystrybutorów i usługodawców / Index of manufacturers, distributors & service providers 100

4 Nagroda w konkursie wartością dodaną Competition award as an added value In this year's edition of the Good Design competition the IWP experts monitoring the Polish market selected over 850 products and services standing out in terms of remarkable design value. There were 68 services. We evaluated them for the first time, according to an author's methodology (which we write about on p ). We hope that by introducing the criteria of service design evaluation on the market we will help the companies which offer such services to systematically enhance the quality of their products. Eventually 138 recommended and submitted products and services took part in the competition. This is above 60 percent more than in a previous year. There were 71 qualified for the final which means that in comparison with the previous edition the number of finalists has increased by about 30 percent. As usual, the furniture, electronics, home appliances and transport branches have got off to a flying start. There is an extensive insight into multimedia which follow the example of the world's leaders and provide aesthetic, ergonomic products with new functions and applications and according to trends are highly individualized. Nine final services are both all-polish system solutions addressed to large groups of recipients and (again!) very individualized propositions. Among the contestants there are global international branches which have design imprinted in their strategies, large and medium size Polish companies which more and more frequently collaborate with the designers basing their cooperation on design management process but also on a much bigger scale small companies, even microcompanies. Is this a coincidence? Last year's presentation of the most prestigious world competitions awarding good design, which took place on the World Best Design Exchange 2009 exhibition in South Korea (Good Design also took part in it) revealed, that the competitions become institutions whose opinions about the market products are significant for improving the value of a brand and as a result of that for increasing the sales. It is a pity there are no such researches, yet. On the Internet there is loads of information about different awards and prizes. Companies place them on home pages and in special tabs they give them new local and global contexts. On the shelves in different stores more and more products are commended for the titles of the year, prizes and awards in expert competitions. That is the thing expert competitions because the independent evaluation is supposed to persuade a customer to buy a particular product. Therefore it is enough for a company to have its product take part in an expert competition to get business reliability which will guarantee a customer a new value. An award becomes an added value of a product, performs other similar functions and shows other similar characteristics whose main objective is to convince a customer that a particular product is really good. Being awarded in a prestigious, international design competition is a significant indicator that a product has a potential to stay on the global market claims Professor Dr Peter Zec who is the initiator of the Red Dot Design Awards. 4 W tegorocznej edycji konkursu Dobry Wzór eksperci IWP monitorujący polski rynek wyłowili ponad 850 wyróżniających się wzorniczo produktów i usług. Tych ostatnich było 68. Ocenialiśmy je po raz pierwszy, według autorskiej metodologii (piszemy o niej na str ). Mamy nadzieję, że wprowadzając na rynek kryteria oceny projektowania usług, pomożemy oferującym je firmom w systematycznym ulepszaniu ich produktów. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 138 rekomendowanych i zgłoszonych produktów i usług. To ponad 60 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Do finału zakwalifikowało się 71 z nich, co oznacza, że w porównaniu z poprzednią edycją, liczba finalistów wzrosła o około 30 proc. Jak zawsze mocno wystartowały meble, branże RTV i AGD oraz transport. Dużo szerzej reprezentowane są multimedia, które wzorem światowych liderów, poza świetnym hardwarem, softwarem i nowoczesnymi technologiami, dostarczają produkty estetyczne, ergonomiczne, z nowymi funkcjami i zastosowaniami, i zgodnie z trendami zindywidualizowane. Dziewięć finałowych usług to zarówno ogólnopolskie rozwiązania systemowe adresowane do dużych grup odbiorców, jak i (znowu!) bardzo zindywidualizowane propozycje. Wśród uczestników są globalne międzynarodowe marki, które w swojej strategii mają zapisany design, duże i średnie polskie firmy, które w coraz większym stopniu współpracują z projektantami w oparciu o proces zarządzania wzornictwem, ale także w dużo większej skali firmy małe, a nawet mikroprzedsiębiorstwa. Czy to przypadek? Ubiegłoroczna prezentacja najbardziej prestiżowych światowych konkursów nagradzających dobry design, która odbyła się na wystawie World Best Design Exchange 2009 w Korei Płd. (wziął w niej udział także Dobry Wzór) pokazała, że konkursy stają się instytucjami, których opinie na temat rynkowych produktów mają znaczenie dla podniesienia wartości marki, a w efekcie sprzedaży. Aż szkoda, że nie ma jeszcze takich badań. W Internecie roi się od informacji o nagrodach i wyróżnieniach w konkursach. Firmy umieszczają je na homepage ach, w specjalnych zakładkach rozszerzają je o lokalne i globalne konteksty rynkowe. Na półkach w sklepach coraz więcej produktów chwali się tytułami roku, wyróżnieniami, nagrodami w konkursach eksperckich. Właśnie eksperckich, bo niezależna ocena ma przekonać klienta do zakupu. Już sam udział w konkursie eksperckim używany jest jako narzędzie wiarygodności biznesowej firmy i jej dobrej oferty, mające gwarantować nową jakość. A wyróżnienie staje się wartością dodaną produktu i spełnia podobne funkcje jak inne cechy, które mają przekonać klienta, że ten produkt jest naprawdę świetny. Zdobycie nagrody w prestiżowym, międzynarodowym konkursie wzornictwa jest znaczącym wskaźnikiem, że produkt ma potencjał, by przetrwać na globalnym rynku twierdzi prof. dr Peter Zec, inicjator Red Dot Design Awards. IWP postanowił ułatwić biznesowe wykorzystanie wartości dodanej jaką jest pozytywna ekspercka ocena wszystkim produktom i usługom biorącym udział w konkursie. Niezależnie od tego, czy zostały one finalistami lub laureatami nagrody głównej. Dlatego każdy otrzymu-

5 je tytuł Produkt rekomendowany do konkursu Dobry Wzór. I każdy może posługiwać się nim jako niezależną opinią ekspercką. Już bowiem pierwsza, nienagrodzona jeszcze, pozytywna ocena, która była warunkiem przystąpienia do konkursu, stanowi rekomendację ekspercką. Produkt został wskazany jako spełniający kryteria wzornicze i tym samym wyróżniony. Czy rekomendacje wzornicze i nagrody konkursowe będą miały wpływ na wyniki promocji i w efekcie sprzedaż produktów, które je otrzymały? Cóż, o skuteczności biznesowej decyduje wiele czynników. Ale jesteśmy przekonani, że umiejętne wykorzystanie eksperckiej oceny produktu może stworzyć lub wzmocnić jego pozytywny kontekst rynkowy, pozycję marki, a w końcu wzbudzić zainteresowanie konsumenta. W dzisiejszym zalewie podaży to właśnie ono sprawia, że produkt ma większe szanse na rynkowy sukces. Czego serdecznie życzę wszystkim Uczestnikom, Finalistom i Laureatom konkursu Dobry Wzór. Elżbieta Opiła, dyrektor konkursu Dobry Wzór IWP has decided to make it easier for all the products and services taking part in the competition to get advantage of the added value (i.e. an expert opinion) and use it in their business environment. Regardless of the fact whether they have become the finalists or the laureates of the main prize or not. Therefore each of them receives a product recommendation for the Good Design competition. And each of them can use it as an independent expert opinion. Since it is the first, not yet awarded, positive opinion which was the condition required to enter the competition, which is an expert recommendation. A particular product was distinguished as fulfilling the design criteria which means that it has been given an award. Will design recommendations and competition awards have an influence over the results of a promotion and thus over the sales of the products which received them? Well, there are many factors which determine business efficacy. But we are convinced that when a product's expert opinion is used in a clever and skillfull way then it can create or strenghten its positive market context, the position of a brand and finally raise a customer's interest. Since in today's market flooded by various goods it is this interest that gives a product a greater chance. And this is what I truly wish for all the Participants, Finalists and Laureates of the Good Design competition. Elżbieta Opiła, Director of the Good Design competition 5

6 Trendy globalne trendy lokalne Global trends local trends Each good world design competition is a barometer of a market. Organized since 1993 Good Design records the history of changes happening in the Polish design by monitoring the Polish market, recommending good and awarding the best designs. And though we differ from the world competitions in terms of scale, wealth and recipients, the criteria of evaluation stay the same and equally strict. A well designed product takes into account both market conditions, business goals of a company as well as the character of a brand. It is functional, easy to use, visually attractive, innovative, ergonomic, safe, easy to transport, is of high quality and follows the current trends in design. In the last mentioned domain the IWP experts observe very positive changes with great satisfaction. On our market (thus also in the competition) there are more and more world products and Polish products at the global level edition only confirms this trend. According to the famous trendsetter David Carlson the luxury of the future will not be based on the consumption for show but on the experience, knowledge and responsibility. Among the eight guidelines of the new conception of a luxury there is regionalism a strong global tendency to coming back to nature and natural materials, handicraft and locally made products with soul. In Poland it has been present for many years and though it is temporarily smothered by the process of globalization, it is gathering speed once again. Among the finalists of the competition it is represented for instance by the carpet with folk stripes on it or the collection of textiles with another folk motive pattern. Sustainability the capacity to endure is not another trend, but the demand and symbol of time. In our perception it is rather an eco trend, but it has the chance to play the role of a lever positioning the brands, which the word design added to everything and on every occasion used to have. Among the important aspects of sustainability there are for instance: influence over the environment, innovativeness+, the emotionality of a product, timeless aesthetics, authenticity and honesty (going back to roots, tradition and culture) and the holistic approach to design. It is them that set the design trends which then pervade the main spheres of our lives. There are a couple of products in the competition which follow the 3R conception reduce, reuse, recycle e.g. W + W fixture which is the combination of a wash basin and a water closet and is based on the water reuse technology; air curtain heater heating up the room and at the same time preventing it from the heat loss or a washing machine automatically dosing the detergent. The most innovative technologies introducing a new quality of life are represented among others by an ultra-fast hand dryer and the glass fabric intended for modern interior design and arrangement. The answer to the strong need for the personalization of products and services can be found for instance in the new generation television, the bank of ideas for the modernization of bank services or the bulb cover which gives off a nice fragrant when switched on. The fountain pen from a limited edition or the wash basin adorned at the request of individual clients represent the ongoing process of the aesthetization of products which, apart from the basic utilitarian function, should serve as elements of decoration and show a user s status. 6 Każdy dobry światowy konkurs wzorniczy to barometr rynku. Organizowany od siedemnastu lat Dobry Wzór monitoruje polski rynek, rekomenduje dobre i nagradza najlepsze projekty, zapisując w ten sposób historię zmian zachodzących w polskim wzornictwie. I choć od światowych konkursów różni nas skala, zamożność i odbiorca, kryteria oceny są te same i równie surowe. Produkt dobrze zaprojektowany uwzględnia zarówno uwarunkowania rynku, cele biznesowe firmy, jak i charakter marki. Cechuje go funkcjonalność, wygoda użytkowania, atrakcyjność wizualna, innowacyjność, ergonomia, dobra jakość, bezpieczeństwo, łatwość transportu, a także zgodność z aktualnymi trendami we wzornictwie. W tej ostatniej dziedzinie eksperci IWP z dużą satysfakcją obserwują z roku na rok pozytywne zmiany. Coraz więcej na naszym rynku, a więc również w konkursie, produktów światowych i polskich na światowym poziomie. Edycja 2010 potwierdza ten kierunek. Według znanego trendsettera, Davida Carlsona, luksus przyszłości nie będzie się opierać na konsumpcji na pokaz, ale na doświadczeniu, wiedzy i odpowiedzialności. Jedną z ośmiu wytycznych nowej koncepcji luksusu jest regionalizm silna globalna tendencja powrotu do natury i naturalnych materiałów, rzemiosła i rękodzieła, przedmiotów z duszą produkowanych lokalnie. W Polsce obecna od lat, chwilowo uśpiona efektem globalizacji, znów nabiera rozpędu. Wśród finalistów konkursu reprezentują ją m.in. dywan w łowickie pasy czy kolekcja tekstyliów z motywem ludowym. Idea sustainable zrównoważonego rozwoju nie jest kolejnym trendem, ale wymogiem i znakiem czasu. U nas, odbierana raczej jako trend eko, ma szansę odegrania roli dźwigni w pozycjonowaniu marek, jaką kiedyś pełniło dodawane do wszystkiego i przy każdej okazji słowo: design. Wśród ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju są m.in.: wpływ na środowisko naturalne, innowacyjność+, emocjonalność produktu, ponadczasowa estetyka, autentyzm i szczerość (sięganie do korzeni, tradycji i kultury) oraz holistyczne podejście do projektowania. To one wyznaczają trendy wzornicze, które przenikają do głównych sfer naszego życia. Z koncepcją 3R: reduce ogranicz, reuse używaj wielokrotnie, recycle odzyskaj, zgodne są obecne w konkursie m.in.: urządzenie będące połączeniem umywalki i wc, oparte na technologii ponownego zużycia wody; kurtyno-nagrzewnica ogrzewająca pomieszczenie i jednocześnie chroniąca je przed utratą ciepła czy pralka automatycznie dozująca detergent. Najbardziej innowacyjne technologie niosące nową jakość życia reprezentują m.in. ultraszybka suszarka do rąk oraz szklana tkanina do nowoczesnej aranżacji przestrzeni. Odpowiedzią na silne zapotrzebowanie na personalizację produktów i usług są przykładowo telewizja nowej generacji, bank pomysłów na modernizację usług bankowych czy osłona na żarówkę, która pachnie, gdy zapalimy światło. Wieczne pióro z limitowanej edycji albo umywalka zdobiona na indywidualne życzenie obrazują postępujący proces estetyzacji produktów, które poza podstawowymi funkcjami użytkowymi mają pełnić rolę dekoracji i świadczyć o statusie posiadacza.

7 W obszarze designu dla dzieci nareszcie nowości. Ten najbardziej wymagający, liczebny i kreatywny odbiorca wciąż czeka na polskie produkty o najwyższych standardach bezpieczeństwa i ergonomii oraz na poziomie estetycznym światowych marek, takich jak KidsProducts, studio Tjep czy Balouga. Wśród tegorocznych finalistów znajdziemy dobry polski wzór kolekcję innowacyjnych multisensorycznych mebli pobudzających wyobraźnię i stymulujących rozwój dziecka. Profesjonalny sprzęt techniczny ulega silnemu trendowi feminizacji. Poręczny wkrętak akumulatorowy czy netbook wyglądający jak damska torebka to dzisiaj obiekty pożądania wielu kobiet. W Polsce, podobnie jak na świecie, rośnie populacja wielbicieli turystyki miejskiej (podróży do innych, ale i odkrywania na nowo własnych miast) i kosmopolitów przedmieść (samowystarczalnych podmiejskich enklaw). Tęsknimy za nową jakością życia nie tylko w czystym środowisku, ale i w nowoczesnej, bezpiecznej infrastrukturze. Usługa ogólnodostępnej informacji publicznej i możliwości wzywania pomocy oraz lekki, szybki i bezpieczny rower wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Projektowanie to dzisiaj twórczy proces kreowania nie tylko cech obiektów. Także usług, procesów, systemów we wszystkich sferach i cyklach naszego życia. Jolanta Marcinkowska-Bierzońska, ekspert designu, IWP In design for kids we can finally notice some novelty. This most demanding, numerous and creative recipient is still waiting for Polish products of the highest safety and ergonomics standards and at the aesthetic level of global brands, such as KidsProducts, Tjep studio or Balouga. Among this year's finalists we will find good Polish design the collection of innovative multisensory furniture boosting imagination and stimulating a child's development. Professional technical equipment technologies are heading towards a feminist trend. Handy battery screwdriver or a netbook looking like a clutch bag are objects of desire for many women nowadays. In Poland, as in many other places in the world, the population of urban tourism enthusiasts (including those who want to travel to other places and those wanting to rediscover their own cities) and cosmopolitans of suburbs (self-efficient suburban enclaves) is growing bigger and bigger. We long for a new quality of life not only in clean environment but also in a modern and safe infrastructure. The service of open for general use public information and the system of calling for help as well as a light, fast and safe bike live up to these expectations. Nowadays design means the creative process of making not only the features of objects. It also means creating services, processes and systems in all the spheres and cycles of our lives. Jolanta Marcinkowska-Bierzońska, design expert, Institute of Industrial Design 7

8 Czas na projektowanie usług! Time for service design! It was the beginning of A couple of people gathered in a small room on the 3rd floor of the IWP. They were talking over the cups of good tea. Then suddenly somebody came up with the idea of creating the Good Design competition which could allow just after the political and economic transformation to observe the developing companies and analyse the collaboration between designers and enterprises. It was dead silent. At that time the idea seemed to be premature not to say abstract. People were trading on camp beds, production companies were taking over agricultural POMs on the Post-PGR areas, copyright were not amended. So there was no place left for the promotion and analysis of design. History proved that only looking ahead and observing the trends of development make sense. Nowadays, the same as in the past, there is a new concept emerging in the IWP concerning examining, analysing, evaluating and promoting good practices. This time within the frames of service designing. Our conviction that indicating the concrete good examples is desirable is much stronger than the common belief among the malcontents trying to prove that it is definitely too early. Because there is no good law, there are no regulations, because the market is immature and the infrastructure is far from perfect. Well, in our opinion it is never too early for development! The same as 17 years ago, when we were introducing the Good Design competition, everything is changing before our very eyes. Who knows whether this silent revolution based on the digital technology development is not more significant than the previous one? Technological changes have triggered social changes, they have given the chance. At the beginning the chance of a better communication and the access to information, both for companies and customers. This can mean offering services fully adjusted to a new lifestyle, more and more differentiated and individualized. Nowadays such designing is one of the most desired competences on a market, though we are not yet fully aware of this need. In the context of the potential hidden on the service market of our global world there is no doubt that such designing is highly desirable. Once again we must pose the questions: What should the design team makeup look like? Who is responsible for a business model (so that a service is profitable) and who for applying particular tools (so that a service works)? And finally, who will be responsible for the overall satisfaction of a customer (his positive experience)? Who will design a service in a way that it will attract the biggest and the most loyal group of recipients? It is not enough to get only an IT specialist or an originator to do it. Once again we need a designer who will translate the idea into a friendly reality of a convenient service. A new epoche has arrived and such answers cannot be postponed until a later time. That is why in the IWP we are introducing a new category of products which must be designed in a wise way services. We are the lucky ones because in this competition we are not going to have neither a generation gap, nor economic gap caused by the lack of a market or any other dramatic obstacles which accompanied the generations of material goods designers. The chances are equal now. 8 Był początek 1993 roku. W małym pokoju na III piętrze IWP spotkało się kilka osób. Rozmawiały, popijając dobrą herbatę z kolorowych kubków. Kiedy niespodziewanie ktoś rzucił myśl, aby stworzyć konkurs Dobry Wzór, który pozwoli tuż po transformacji ustrojowej i gospodarczej na obserwowanie rozwijających się firm i analizę współpracy projektantów z przedsiębiorstwami, zapadła cisza. Wówczas pomysł wydawał się przedwczesny, wręcz abstrakcyjny. Handel odbywał się na łóżkach polowych, firmy produkcyjne przejmowały rolnicze POM-y na popegeerowskich rubieżach, prawo autorskie było nieznowelizowane. Gdzie tu miejsce na promowanie i analizę wzornictwa? Historia pokazała, że tylko dalekie widzenie trendów rozwojowych ma sens. Jak wówczas, tak i dzisiaj w IWP po raz pierwszy powstaje kolejna idea badania, analizowania, oceniania i promowania dobrych praktyk. Tym razem w zakresie projektowania usług. Przekonanie o konieczności wskazywania konkretnych dobrych przykładów jest w nas silniejsze niż potoczne opinie malkontentów przekonujące, że to za wcześnie. Bo nie ma dobrego prawa, bo brakuje regulacji, bo rynek niedojrzały, a infrastruktura daleka od doskonałości. Naszym zdaniem nigdy nie jest za wcześnie na rozwój! Jak 17 lat temu, gdy startowaliśmy z konkursem Dobry Wzór, wszystko na naszych oczach się zmienia. Kto wie, czy ta cicha rewolucja, której podłoże dał rozwój cyfrowej technologii, nie jest dla nas bardziej znacząca niż poprzednia? Zmiany technologiczne uruchomiły zmiany społeczne, dały szansę. Na początku, na lepszą komunikację i dostęp do informacji, zarówno firmom, jak i klientom. Od tego już tylko krok do proponowania usług dopasowanych do nowego stylu życia, coraz bardziej zróżnicowanych i zindywidualizowanych. Ich projektowanie jest dzisiaj jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku, choć nie zawsze ta potrzeba jest w pełni uświadomiona. W kontekście potencjału rynku usług w globalnym świecie nie ma wątpliwości, że warto ich projektowaniu poświęcić uwagę. Znowu trzeba postawić pytania: Jaki powinien być skład zespołu projektowego? Kto odpowiada za model biznesowy (by usługa przyniosła oczekiwany zysk), a kto za zastosowanie narzędzi (by usługa działała)? W końcu, kto będzie odpowiadał za całościowe zadowolenie klienta (jego pozytywne doświadczenie)? Kto zaprojektuje usługę tak, by zysskała jak największą, lojalną grupę odbiorców? Nie zrobi tego sam informatyk, ani nawet pomysłodawca nowego biznesu. Znowu potrzebny jest projektant, który przetłumaczy pomysł na przyjazną rzeczywistość wygodnego serwisu. Nowa epoka nadeszła i tych odpowiedzi nie należy odkładać na później. Dlatego w IWP wprowadzamy nową kategorię produktów, które trzeba mądrze projektować usługi. Mamy szczęście, bo w tej konkurencji nie będziemy mieli ani luki pokoleniowej, ani luki gospodarczej spowodowanej brakiem rynku, ani innych dramatycznych przeszkód, które towarzyszyły pokoleniom projektantów materialnych produktów. Szanse się wyrównały.

9 W momencie, gdy piszę ten tekst, nasza polska gospodarka generuje 52% PKB z tytułu usług, pozostałe 48% przynosi produkcja przemysłowa. Magiczna połowa przychodów została przekroczona. Boję się, że gdy we wrześniu 2010 roku tekst się ukaże, te dane będą już nieaktualne. Design thinking metoda projektowania całościowego doświadczenia klienta, czyli innymi słowy dobrze zastosowane wzornictwo w tworzeniu usług jest umiejętnością i kapitałem, którego potrzebujemy natychmiast. Byłoby żal tych wszystkich świetnych konceptów na ułatwianie życia (bo tym w gruncie rzeczy jest usługa), których nie zaakceptowali klienci tylko dlatego, że były na przykład niewygodne albo nieczytelne w komunikacji. Naszedł czas na projektowanie usług i czas na ich ocenę. Beata Bochińska, prezes IWP Just when I am writing this text our Polish economy is generating 52% GDP in the field of services and the remaining 48% is being generated by the industrial production. The magic half of the incomes has been exceeded. I am afraid that when this text comes out in Sep 2010 this data will already be outdated. Design thinking the method of designing the overall experience of a customer, in other words well applied design, in creating services is a skill and a capital which we need immediately. It would be really sad to waste all those great concepts facilitating our lives (because this is what in fact a service is) and not accepted by the customers because they were for instance inconvenient or not coherent enough. It is high time we designed services and the time for their evaluation. Beata Bochińska, President of the Institute of Industrial Design 9

10 Sfera usług w konkursie Dobry Wzór 2010 Services in the 2010 Good Design competition In the new category added to the 2010 Good Design Competition Services we monitor and evaluate consumer services 1, i.e. the activities possibly directly related to the needs of people/population. Such assumption allows to establish common interpretative ground for all the qualified services. Now it is obvious that 1) they are supposed to solve a problem or fulfill a need of a customer (customers), 2) a customer s perspective and his experiences with a particular service were crucial in the evaluation process. Therefore 3) the imperative of the superiority of the purchaser s benefits was in force. What is service design Service design is not a new, specialized discipline of design. This is a new set of skills connected with many fields and helping in the creation of new or the improvement of already existing services 2 in order to enhance their usefulness. Owing to that they become more desirable for the customers. Service design uses the skills deriving from the service 3 marketing. Therefore its aims are not the very service designs themselves (eg. drawing a plan or an outline) but branded customer experiences (i.e. devising how to please a customer) 4. Service design means the understanding of desires, needs and motivations of customers, of business aims, brand demands and technical conditions. This knowledge might be transformed into the strategies defining the framework or the type of work (ways of making the services, eg. some business model) as well as into service artefacts or the plans for their creation (i.e. things needed to make them, eg. the plan of the underground in Warsaw, original furniture at a restaurant... or the description of these things). Service design, the same as products or space design, provides the usefulness of the complete customer s experience with products and the fact that it will be effective and both economically and technically possible 5. To sum it up, service design means designing the whole customer s service experience and devising the strategy and the process of delivering this service. It is about understanding the customer, organization and the market, creating the idea, transforming this idea into attainable solutions and helping with their realization. It is needed at all the stages of a service s life cycle because services might change 6 within the course of time. Service design monitoring Service design monitoring is supposed to be a continuous process owing to which the evaluation of the service companies progress with design implementation is possible and which contributes to the popularization of design and promotes good practices within this field in our country. The activities connected with the service design monitoring don t differ much from those concerning the evaluation of other spheres. The very process itself can be divided into three stages. The first one means winning over the project (product). On the design impulse by which we understand the distinguishing, worth favouring design project the product becomes noticed, identified and defined. The second stage 10 W nowej kategorii dołączonej do konkursu Dobry Wzór 2010 Sferze usług monitoringowi i ocenie poddane zostały usługi konsumpcyjne1, czyli działania możliwie bezpośrednio powiązane z potrzebami ludzi/ ludności. Takie założenie pozwoliło na ustalenie wspólnej płaszczyzny interpretacyjnej dla wszystkich zakwalifikowanych usług. Oczywistym stał się fakt, iż 1) mają one służyć rozwiązaniu problemu bądź zaspokojeniu jakiejś potrzeby klienta (klientów), 2) w ocenie kluczowa była perspektywa klienta i jego doświadczenia z daną usługą. Obowiązywał zatem 3) imperatyw nadrzędności korzyści nabywcy. Czym jest wzornictwo usług Wzornictwo usług nie jest nową, specjalistyczną dyscypliną projektowania. To nowy, wielodziedzinowy zbiór umiejętności, który pomaga w innowacyjnym tworzeniu nowych lub ulepszaniu już istniejących usług2, w celu osiągnięcia ich większej przydatności i używalności. Dzięki temu stają się one bardziej pożądane przez klientów. Wzornictwo usług korzysta z umiejętności wywodzących się z marketingu usług3. Jego celem nie są więc projekty usług jako takie (np. narysowanie jakiegoś planu lub szkicu), ale markowe doświadczenia klienta (czyli opracowanie jak zrobić klientowi dobrze )4. Wzornictwo usług niesie w sobie rozumienie chęci, potrzeb i motywacji klientów, celów biznesowych, wymagań branżowych i warunków technicznych. Wiedza ta może być przekształcona w strategie określające warunki ramowe lub kierunek pracy (sposoby robienia usług, np. jakiś model biznesowy), jak również w usługowe artefakty lub plany ich wytworzenia (czyli rzeczy potrzebne do ich zrobienia, np. plan metra w Warszawie, oryginalne meble w restauracji albo opis tych rzeczy). Projektowanie usług, tak samo jak projektowanie przedmiotów czy przestrzeni, zapewnia użyteczność i przydatność całkowitego doświadczenia klienta z produktami oraz to, że będzie ono skuteczne, efektywne, realne gospodarczo oraz technicznie wykonalne5. Podsumowując, wzornictwo usług jest projektowaniem całościowego doznania (doświadczenia) usługowego klienta oraz opracowaniem strategii i procesu dostarczenia tej usługi. Polega na zrozumieniu klienta, organizacji i rynku, tworzeniu idei, przetłumaczeniu jej na realne rozwiązania, i na pomocy w ich realizacji. Jest potrzebne we wszystkich fazach cyklu życia usługi, bowiem może ona zmieniać się w czasie6. Monitoring wzornictwa usług W założeniu jest to proces ciągły, który umożliwia ocenę postępów przedsiębiorstw usługowych we wdrażaniu wzornictwa oraz przyczynia się do popularyzacji wykorzystania wzornictwa, promując dobre praktyki w tym zakresie w naszym kraju. Działania z nim związane nie odbiegają zasadniczo od tych, które dotyczą oceny pozostałych sfer. Sam proces można podzielić na trzy fazy. Pierwsza to pozyskiwanie projektu (obiektu). Pod wpływem impulsu wzorniczego tu rozumianego jako wyróżniający się, wart odnotowania projekt wzorniczy obiekt

11 zostaje dostrzeżony, zidentyfikowany i opisany. Druga faza to kodyfikacja obiektu, polegająca na wprowadzeniu do bazy danych, oczywiście po uwzględnieniu wszystkich procedur (wymogów) formalnych i standaryzacyjnych. W ostatniej fazie jury dokonuje przeglądu i oceny wszystkich obiektów z bazy danych, a najlepiej ocenione zostają nominowane do nagrody Dobry Wzór. Trzeba też dodać, że przedmiotami oceny są zarówno materialne, jak i niematerialne elementy procesu i wyniku usługowego świadczenia. Ponadto dla większego obiektywizmu oceny, w ramach Strefy usług wydzielono siedem podsfer branżowych. Były to: usługi finansowe, marketingowe (+multimedialne), informatyczne, ogólnospołeczne, informacyjne, kulturalne oraz organizacji niedochodowych. dr Marcin Chłodnicki, ekspert w dziedzinie usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przypisy Są jeszcze usługi dla biznesu (np. outsourcing), usługi infrastrukturalne (np. wodociągi albo wywóz śmieci) i in. 2 Usługi są obarczone problemem konstrukcyjnym posiadają szczególne cechy. Otóż, usługi są nienamacalne, nie można ich magazynować lub posiąść na własność, konsumpcja i produkcja usług ma miejsce w tym samym czasie oraz każda usługa jest złożonym doświadczeniem mającym miejsce w określonym czasie. 3 Marketing usług polega na takim przygotowaniu organizacji (jej ludzi i infrastruktury), żeby możliwe było określenie i wytworzenie wspólnie z klientem wartościowej usługi tak, by na trwałe związać go z firmą. 4 Markowe doświadczenia klienta (ang.: branded customer experiences) oznaczają charakterystyczny dla danej firmy usługowej sposób obsługi klienta, a przez to dla klienta wiedzę ( gwarancję ), czego się spodziewać w trakcie i w efekcie usługowego świadczenia. Klasycznym przykładem markowych doświadczeń klienta będzie wizyta w McDonald s. 5 Design Council, pobrane z Internetu 12 maja 2005, 6 Od momentu, gdy trzeba zachęcić czy poinformować potencjalnego klienta o usłudze (reklama, www, wizerunek graficzny), przez pierwszy kontakt (np. wygląd zewnętrzny, wejście itd.), przez negocjacje i świadczenie (np. informacje kierunkowe, placówka usługowa itd.), po zamknięcie cyklu (wyjście, podtrzymanie kontaktu) i przejście do kolejnego. 1 Źródła is the codification of the product by which we understand entering it to the database which can obviously take place only after having taken into account all the formal and standardizing procedures (requirements). At the last stage the jury preview and evaluate all the products from the database and those with the highest scores are nominated to the Good Design award. What is also worth mentioning is the fact that we evaluate both material and immaterial elements of both the process and the result of the service. What is more, in order to make the evaluation process more objective, the whole category has been divided into seven subcategories. They are: financial services, marketing (+multimedia), IT, social, informative, cultural and non-profit organizations. Dr Marcin Chłodnicki, expert in the field of services, Poznań University of Economics Addenda 1 There are also services for business (eg. outsourcing), infrastructural services (eg. water supply system Or waste management) etc. 2 The services are burdened with construction problem they possess particular features. That means that services are intangible, you cannot store or possess them, the service consumption and production take place at the same time and each service is a complex experience taking place in particular time. 3 Service marketing consists in preparing the organization (its people and infrastructure) in such a way that it is possible to define and create the valuable service together with a customer and bind him permanently with a company. 4 Branded customer experiences mean the way of customer service characteristic of a particular service company and owing to that for a customer knowledge ( a guarantee ) concerning what they can expect within the course and as the result of a service provision. The classic example of branded customer experiences is a visit at McDonald s. 5 Design Council, taken from the Internet on 12th May 2005, org.uk 6 From the moment, when it is necessary to encourage or inform a potential customer about a service (advertisement, www, graphic design), through the first contact (eg. appearance, entering etc.), through the negotiations and services (eg. specific information, service institution etc.) to the end of the cycle (leaving, maintaining the contact) and... the transition to the next one. Sources Stefan Moritz: Service Design. Practical access to an evolving field (PDF). B. Hollins, S. Shinkins: Service management. Design and implementation. Stefan Moritz: Service Design. Practical access to an evolving field (PDF). B. Hollins, S. Shinkins: Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie. 11

12 Przyszłość należy do e-usług Future belongs to E-services Economist Intelligence Unit together with the IBM Institute for Business Value each year prepare the E-readiness report estimating the capacity of different countries to the absorption of advanced information and communication technologies as well as the degree to which they are used in economic and social life. This is a completely new type of indicator for economists. It proves how much alongside the development of network the economic analytics has also changed. It is the readiness of the countries to the challenges of the forthcoming era of E-economy that to a much greater extend determines their economic power. In 2009 Poland came unfortunately only 39th out of 70 examined countries. The degree of the use of teleinformatics and communication technologies in everyday economic life came with the lowest rate. There is still only a small group of Polish consuments who take a chance to do the shopping in online shops and our entrepreneurs still have limited possibilities to use online public services. E-services are the main product of a business activity in the Internet. They are an immaterial product. A service does not exist beyond time, it cannot be stored, it is the moment of the interaction between a service provider and a client in a precisely defined environment and serves precisely defined purposes. It fulfils the precisely defined needs of both parties but at the same time is a compound system, the sequence and net of possible interactions which on a market often behave as a material product. Similarly, it comes under the laws regulating the field of design i.e. the well-ordered unit of activities aiming for the creation of a project. There is no doubt that the development of E-services requires a systemic support. A wise, comprehensive programme, a good medium and long-term strategy of development. But it also requires the knowledge about mechanisms and processes which are currently at the bottom of the development of new electronic products. We lack such knowledge the most. Researches carried out so far together with the published reports concern mostly the state and perspectives of the development, whereas in order to devise the methodology of the development process we do not need to know what, but how. This seems to be quite obvious for the Ministry of Economy which in the current year commissioned the Institute of Industrial Design to conduct the researches and the E-services design. Analysis of the state of the design of services rendered online and the perspective of their development in Poland report. The intensive development of teleinformatics technologies, the virtualization of a business process taking place all over the world and the increase of the importance of immaterial products, including E-services, attracted the attention of the Institute from the point of view of increasing the effectiveness of the service development process as a design product. In this area we can observe the far-reaching synergy between the factors increasing the effectiveness of the managing the development, design, E-services and material products implementation processes. Simultaneously, the area of virtual products is not known from the perspective of their design, the processes of development and implementation in a company, their management, the factors of success and risk. Providing such knowledge will be the main objective of the report whose publication is planned for the beginning of Economist Intelligence Unit wraz z IBM Institute for Business Value co roku przygotowują raport E-readiness, oceniający zdolność krajów do absorpcji zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stopień, w jakim są one wykorzystywane w codziennym życiu gospodarczym i społecznym. To zupełnie nowy wskaźnik dla ekonomistów. Świadczy, jak bardzo wraz z rozwojem sieci zmieniła się także analityka gospodarcza. To gotowość krajów do wyzwań nadchodzącej ery e-gospodarki w coraz większym stopniu wyznacza ich siłę ekonomiczną. W 2009 roku Polska zajęła, niestety, dopiero 39. miejsce na 70 analizowanych krajów. Najsłabsze oceny uzyskał stopień wykorzystania technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych w codziennym życiu gospodarczym. Nadal niewielka grupa polskich konsumentów robi zakupy w sklepach internetowych, a nasi przedsiębiorcy nadal mają ograniczone możliwości korzystania z internetowych usług publicznych. E-usługi są głównym produktem działalności gospodarczej w Internecie. Produktem niematerialnym. Usługa nie istnieje poza czasem, nie może być magazynowana, jest chwilą interakcji usługodawcy i usługobiorcy w ściśle określonym środowisku i służy ściśle określonym celom. Zaspokaja ściśle zdefiniowane potrzeby obu stron, ale jednocześnie jest systemem złożonym, sekwencją i siecią możliwych interakcji, zachowującą się na rynku bardzo często jak produkt materialny. Podlega, jak on, prawom rządzącym projektowaniem wzorniczym, czyli uporządkowanemu zespołowi czynności zmierzających do stworzenia projektu. Nie ma wątpliwości, że rozwój e-usług wymaga systemowego wsparcia. Mądrego, kompleksowego programu, dobrej średnio- i długoterminowej strategii rozwoju. Ale wymaga też wiedzy o mechanizmach i procesach, które w chwili obecnej leżą u podstaw rozwoju nowych, elektronicznych produktów. Tej wiedzy brakuje najbardziej. Dotychczas prowadzone badania i publikowane raporty dotyczą przede wszystkim stanu i perspektyw rozwoju, natomiast do opracowania metodyki procesu rozwoju nie jest konieczna wiedza o tym co, ale jak. Tę świadomość ma Ministerstwo Gospodarki, które w bieżącym roku zleciło Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego realizację badań i przygotowanie raportu pt. Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce. Intensywny rozwój technologii teleinformatycznych, wirtualizacja procesu biznesowego zachodząca na całym świecie i wzrost znaczenia produktów niematerialnych, w tym e-usług, zwróciły uwagę Instytutu z punktu widzenia podniesienia efektywności procesu rozwoju usługi jako produktu wzorniczego. W tym obszarze zachodzi daleko idąca synergia między czynnikami zwiększającymi efektywność zarządzania procesem rozwoju, projektowania i wdrażania e-usług i produktów materialnych. Jednocześnie obszar produktów wirtualnych nie jest poznany z punktu widzenia ich wzornictwa, procesów rozwoju i wdrażania w firmie, ich zarządzania, czynników sukcesu i ryzyka. Dostarczenie tej wiedzy będzie głównym celem raportu, którego wydanie planowane jest na początek 2011 roku.

13 Z chwilą podjęcia decyzji, by do obecnej edycji konkursu Dobry Wzór włączyć (obok trzech tradycyjnych kategorii, w których konkurują najlepiej zaprojektowane produkty materialne) czwartą sferę usług Instytut musiał rozwiązać problem, jak oceniać usługi z punktu widzenia wzorniczego. Jest to pierwsza w Polsce taka kategoria konkursowa i musiały dla niej powstać pierwsze w Polsce narzędzia oceny. Praca nad metodyką oceny wzornictwa usług była wielkim wyzwaniem, ale przyniosła też niespodziewanie wiele nowej wiedzy i usystematyzowała istniejącą. Potwierdziła tezę postawioną na początku, że istnieje wspólna płaszczyzna definiująca proces biznesowy, leżący u podstaw kreowania, wdrażania i funkcjonowania na rynku obydwu kategorii produktów: materialnych i niematerialnych. Płaszczyzną tą jest wzornictwo. dr Iwona Palczewska, dyrektor Pionu Badań i Rozwoju IWP At the instant of making a decision to include in this year s Good Design edition (apart from the three traditional categories in which the best designed material products compete) the fourth sphere services the Institute had to resolve the problem of how to evaluate the services from the design point of view. This is the first competition category in Poland of this kind and there had to be invented the first in Poland evaluation tools for this occasion. The work on the methodology of the service design evaluation was a big challenge but unexpectedly it has also brought a lot of new knowledge and systematized the existing one. It has confirmed the thesis put forth at the beginning, that there exists the common ground which defines a business process lying at the bottom of creating, implementing and functioning on a market of both product categories: material and immaterial. This ground is design. Dr Iwona Palczewska, Director of the Research and Development Department, Institute of Industrial Design 13

14 The Good Design is an all-polish design competition held annually by the Institute of Industrial Design (Instytut Wzornictwa Przemysłowego, IWP). The competition awards well-designed products from widely understood equipment for home, working environment and public space, and for the first time this year well-designed services. After preliminary selection products are subjected to two-stage design evaluation: by the IWP expert team and afterwards by the international jury. Products nominated for the final stage are shown on the Good Design exhibition held at the IWP premises. 14 Dobry Wzór jest organizowanym corocznie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogólnopolskim konkursem, w którym nagradza się dobrze zaprojektowane produkty będące szeroko rozumianym wyposażeniem domu, środowiska pracy i przestrzeni publicznej, a w tym roku po raz pierwszy również usługi komercyjne. Produkty i usługi po wstępnej kwalifikacji poddawane są dwuetapowej ocenie wzorniczej: przez ekspertów IWP i międzynarodowe jury. Produkty nominowane do finału konkursu pokazywane są na wystawie w IWP.

15 The Good Design award, which is the main prize of the competition, is given in four categories: Home, Working environment, Public space and Services. Nagrody główne Dobry Wzór przyznawane są w czterech kategoriach: Sfera domu, Sfera pracy, Sfera publiczna i Sfera usług sfera domu sfera pracy sfera publiczna sfera usług The Design of the Year special award is given by the Minister of Economy to a product designed by a Polish designer and implemented into the production by a Polish entrepreneur or to a service of the authorship of a Polish designer and rendered by a Polish service provider. Nagrodę specjalną Wzór Roku przyznaje minister gospodarki produktowi zaprojektowanemu przez polskiego projektanta i wdrożonemu do produkcji przez polskiego przedsiębiorcę lub usłudze autorstwa polskiego projektanta i świadczonej przez polskiego usługodawcę The title of the Designer of the Year is awarded by the President of the Institute of Industrial Design to the best Polish designer. Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przyznaje tytuł Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta

16 WR 1 D Aneta Wilmańska (9) zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 11 DW 5 Jury konkursu / Competition jury Przewodnicząca / Chairwoman Beata Bochińska (1) prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego President of the Institute of Industrial Design Leszek Grabarczyk (2) dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Director of the Implementation and Innovation Department at the Ministry of Science and Higher Education Paweł Balcerzak (3) zastępca prezesa Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych Vice President of Association of Industrial Designers prof. Jan Dul (4) profesor technologii i czynników ludzkich, przewodniczący Wydziału Zarządzania Technologii i Innowacji Erasmus Univeristy Rotterdam, Rotterdam School of Management Professor of Technology and Human Factors, Chairman in the Department Management of Technology and Innovation Erasmus Univeristy Rotterdam, Rotterdam School of Management 16 dr Marcin Chłodnicki (5) ekspert w dziedzinie usług, pracuje w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu expert in the field of services, works in the Department of Services Management of the Poznan University of Economics dr Bill Hollins (6) ekspert w dziedzinie usług, główny wykładowca University of Westminster w Londynie expert in the field of services, Principal Lecturer at the University of Westminster, London Beata Jaczewska (7) dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki Director of the Economy Development Department at the Ministry of Economy Steinar Valade-Amland (8) dyrektor zarządzający multidyscyplinarnego stowarzyszenia duńskich projektantów Danish Designers Managing Director of multi-disciplinary designers associations Danish Designers Vice President of the Polish Agency for Enterprise Development Krzysztof Gulda (10) dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Director of the Strategy Department at the Ministry of Science and Higher Education Marek Żelazko (11) doradca prezesa Krajowej Izby Gospodarczej adviser to the President of the National Chamber of Commerce

17 DR DW 2 Zespół ekspertów IWP / IWP experts team Dyrektor konkursu / Director of the competition dr Iwona Palczewska (12) dyrektor Pionu Badań i Rozwoju IWP Elżbieta Opiła (17) dyrektor Pionu Marketingu IWP Director of the Research and Development Department, Institute of Industrial Design Director of the Marketing Department, Institute of Industrial Design Jolanta Marcinkowska-Bierzońska (13) ekspert designu, kierownik Pionu Upowszechniania Wzornictwa IWP design expert, Head of the Design Center, Institute of Industrial Design Itta Karpowicz-Starek (14) architekt wnętrz interior architekt Ewa Dudek-Socha (15) specjalista włókiennik textile specialist Obserwator / Observer Piotr Pawłowski (16) prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja President of the Integration Association of Friends 17

18 Kategoria Sfera domu Category Home Do kategorii Sfera domu zaliczane są: stałe i ruchome wyposażenie domu i ogrodu; przedmioty użytku osobistego, odzież; artykuły sportowe, służące rekreacji lub zabawie; nowe technologie; środki transportu. Nabywcy/użytkownicy: indywidualni (osoby prywatne, rodziny). Są to odbiorcy bardzo zróżnicowani społecznie i ekonomicznie. Mają różne potrzeby, oczekiwania i preferencje. Produkty powinny być adresowane do wybranej, dokładnie określonej grupy użytkowników. Pożądane jest zapewnienie nabywcy możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb wybór rozmiaru, wykończenia, koloru, wyposażenia dodatkowego itp. O zakupie produktów z tej sfery w dużym stopniu decydują emocje, które te wywołują u klienta, dlatego równie ważne jak cechy użytkowe, estetyczne i ekonomiczne, są ich wartości dodatkowe. Fixed and movable equipment for home and garden; objects of personal use, clothing; sports, recreation, entertainment; new technologies; means of transport. Purchaser/user: individual (a private person, a family). Customers are greatly differentiated in respect of their social and economic status. They have quite various needs, expectations and preferences. Every product should be intended for a specific, precisely defined, group of users. A customer ought to be provided with an opportunity to individualize a product choose the size, finishing option, colour, additional equipment, etc. Buying a product of the Home category is greatly determined by the emotions it evokes in a customer. This is why the additional values of the product of this category are as important as its functional, aesthetic and economic features.

19 Sfera domu Home 19

20 Sfera domu Home KI3011 Noblis czajnik elektryczny / electric kettle Projekt / Design: Zespół Amica / Amica team: Katarzyna Adamska (szef / leader), Marek Kubiak, Tomasz Dyjak Producent / Manufacturer: Amica Wronki S.A. Czajnik o pojemności 1,7 litra, z płaską grzałką płytową, filtrem antyosadowym, obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody oraz automatycznym wyłącznikiem i zabezpieczeniem przed włączeniem bez wody. Wykonany ze stali nierdzewnej. 1,7 l capacity kettle with a flat, tabular heater, sediment filter, swivel base, water level indicator, the automatic switch off and the protection against switching it on with no water inside. Made of stainless steel. 20 Interesująca, minimalistyczna forma. Jednolite ukształtowanie bryły za pomocą delikatnych krzywizn, bez wyraźnego wyodrębnienia tzw. dzióbka, nadaje produktowi spójną i elegancką linię. Całość bardzo estetyczna. Interesting, minimalist form. Uniform shapes with delicate curves and vaguely distinguished spout which give the product fine and elegant look. Very aesthetic.

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo