Cyklicznie organizowane kursy przeprowadzane są w studio nagrań i sali widowiskowej i łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyklicznie organizowane kursy przeprowadzane są w studio nagrań i sali widowiskowej i łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi."

Transkrypt

1 AKADEMIA REALIZACJI DŹWIĘKU Szczegółoweinformacje: e tel , tel.: ;fax Redakcjepisma"EstradaiStudio"MagazynMuzykówiRealizatorówi LiveSound EdycjaPolskaorazPolskieStowarzyszenieRealizatorówDźwiękupatronuje organizowanymprzezfirmęnewprojectproductionkursomrealizacjidźwięku. Cyklicznieorganizowanekursyprzeprowadzanesąwstudionagrań isali widowiskowejiłącząwykładyteoretycznezzajęciamipraktycznymi. Odbywająsięwmałychgrupach(odkilkudokilkunastuosób)itrwająpięćdni,po7 godzinzajęćcodziennie,łącznailośćoferowanychzajęćszkoleniato5blokówpo35 godzin,czylirazem175godzinzegarowychlekcji.uczestniczyćmożnawwybranym blokulubkilkuspośródpięciu,któretematycznienajlepiejodpowiadają oczekiwaniomsłuchacza,bądźteżwcałymszkoleniu,naktóreskładasię5bloków. Odpowiedzinaszczegółowepytaniadotycząceszkoleniaznajdująsięwdalszejczęści tegoinformatora.

2 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Nakursskładająsięczteryuzupełniającesięetapy,aleniejestwymogiem uczestniczeniewewszystkich funkcjonująonejakoniezależneszkolenia.jednak uczestnictwowewszystkichturach,oddalonychodsiebiewczasie,tak,bymożna byłozapoznaćsięzmateriałamizetapuwcześniejszegoorazwykonaććwiczenia praktyczne,dajepełniejszypoglądnazagadnieniazzakresuszkoleniaipozwala utrwalićwiedzę. Naprogramskładająsięzajeciateoretycznepołączonezprezentacjami multimedialnymiorazzajęciapraktycznewskład,którychwchodziwykonanieoraz analizaprocesumiksuorazmasteringu,czynagłośnieniawramach,którego omawiamytematykękompresji,bramkowania,korekcji,użyciaprocesorów psychoakustycznych,korektorówiprocesorówprzestrzennych. Sylwetkaabsolwenta Bazującnainformacjachzkursuabsolwentmożeświadomiedokonaćkonfiguracji aparaturystudyjnejorazkoncertowej,kierującsięstosunkiemjakościurządzeńdo ichceny,współczesnymitrendamitechnologicznymi,możliwościąrozbudowy. Absolwentszkoleńuzyskujeświadomośćcodorolimarkiproduktów,substytutów, produktówkomplementarnych,mitówistereotypówdotyczącychwpływudanych rozwiązańtechnologicznychnaosiąganerezultaty. Ponadtoabsolwentuzyskujeinformacjedotyczącetechnikpracywstudioorazna estradzie,wtyminformacjezwiązanezużytkowaniemaparaturyorazbudową urządzeń,mikrofonów,stosowaniemtechnikmikrofonowychzastosowaniem komputerówioprogramowania. Bardzoważnymelementemwiedzyprzekazywanejabsolwentowisąpokazy praktycznejpracywstudiooraznaestradzie. Wzwiązkuzpowyższymabsolwentcykluszkoleńuzyskujeniezbędneinformacjedo podjęciasamodzielnejpraktykizawodowej,czyteżwykorzystaniazdobytejwiedzyna indywidualnepotrzeby,związane,np.zdziałalnościąartystyczną. Możepodjąćpracęwfirmachprywatnychlubplacówkachkulturalnych,jakoakustyk lubteżwrozgłośniachradiowych,jakorealizatordźwięku,bądźwmuzycznymstudio nagrań,jakoasystentrealizatoradźwięku,czyteżwstudiopost produkcyjnymprzy pracachzwiązanychzudźwiękawianiemfilmów. 2

3 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok A Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazaparaturąstosowanądo transmisjisygnałuwstudio.ponadtoomówionezostanązwiązkipomiędzybudowąstudiów orazzastosowaniemodsłuchuwodniesieniudopomieszczeńkontrolnych,atakżebudowa pomieszczeńnagraniowych.przekazaneinformacjemająpomócabsolwentomwwykonaniu niezbędnychadaptacjiwewłasnymzakresiezwykorzystaniemwłasnychmateriałówlub komercyjnychrozwiązań. Omówienietematykizwiązanejzkomputeramimadaćodpowiedźnapytaniejakiego komputerapotrzebujemydostudiadokonkretnychprac,czytobędąmiksynagrań,czy wykonywaniearanżacji,np.zzastosowanieminstrumentówwirtualnych.absolwent powinienteżwsposóbświadomypotrafićokreślićjakiinterfejsaudio,czyteżsystem operacyjny,bądźprogramdozapisuiedycjiaudioimidiodpowiadajegopotrzebom. Poukończeniutegoszkoleniaabsolwentpowinienmócwsposóbświadomyskonfigurować podstawywłasnegostudianagrań.dziękiczemubędziemógłzbudowaćstudiorozwojowe, nieprzeinwestowane,dającesięelastyczniedostosowaćdozmiantechnologicznychiinnych wymogówrynku. Słuchaczzostaniezapoznanyrównieżzpodstawowyminarzędziami realizatora:odsłuchem,mikseremisposobamiłączeniaaparaturystudyjnej. BUDOWA STUDIA ODSŁUCH KOMPUTEROWE SYSTEMY AUDIO TRANSMISJA AUDIO TEMAT Akustykawnętrz (podstawy) Głośnikowe odsłuchy studyjne Studyjne słuchawki Komputery Dźwiękowe interfejsy komputerowe Programy Przewody Krosownice Stołymikserskie SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ Reżyserkaiinnepomieszczeniaodsłuchowe,adaptacja,izolacja, rozkładfalakustycznychwpomieszczeniu(rezonans),stanustalony, sposobywalkizrezonansami,współczynnikabsorpcji,pomieszczenia nagraniowezróżnegotypuakustyką,falestojące(mody),odległość krytyczna, złoteproporcje,sposobypomiarówakustyki pomieszczeń,... Rolaodsłuchuwstudio,porównanieróżnychmodeli;sposoby ustawieniaikalibracji,czymsiękierować,przyzakupie?jaksłuchać? Studyjnesłuchawkiiwzmacniaczesłuchawkowe(omówieniei prezentacjaoraztestodsłuchowy).odsłuchbinauralny,symulacja cieniagłowy,... Omówieniezasadniczychparametrówprzydatnychpodczaspracz dźwiękiemorazporównaniesystemówopartychnamswindowsi AppleMacOS. Typyizastosowania,kartyzprocesoramiDSP,typysterowników. Dobórinterfejsuaudiodoodpowiednichzastosowań. Prezentacjaorazporównanienajnowszychwersjiprogramów:Apple LogicPro,SteinbergCubase,DigidesignProTools,EdirolSonar,Magix Samplitude. Standardypołączeńwstudio:Adat,TDIF,R BUSII,S/PDIF,połączenia cyfroweelektryczneioptyczne,połączeniaanalogowesymetryczne,... Typykrosownicisposobyichzastosowaniawkonfiguracjistudia dźwiękowego. Szczegółoweomówieniewszystkichstandardowychfunkcjimikserów analogowych,cyfrowychiwirtualnych. Zastosowaniewpraktyce. 3

4 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok B Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazedycjąbarwysygnałów audio,atakżeztechnikamimikrofonowymioraztypamimikrofonówiichnajważniejszymiz punktuwidzeniazastosowaniapraktycznegoparametrami.wcelulepszegozrozumienia zagadnieniadotyczącegoprzechwytywaniasygnałówaudiopoprzezmikrofonyorazzwyjśćo poziomachliniowychwtrakciekursuprzeprowadzonyjestprocesrejestracjiwrazz omikrofonowywaniemiprezentacjąrezultatówdziałaniaróżnychtechnik.zarejestrowane zostanąinstrumentyakystyczne(m.in.perkusja,git.akustyczna),jakielektroakustycznez użyciemwzmacniaczy(m.in.gitarabasowa,gitararytmiczna,solowa)orazgłosiinstr. elektroniczne.zarejestrowanyutwórzostaniepoddanyzaawansowanejedycji.wtrakcie tegoszkoleniazostanierównieżomówioneorazoparteopraktycznąprezentację zagadnieniekomponowanianagrańzwykorzystanieminstrumentówwirtualnych. EDYCJAAUDIO MIKROFONY TEMAT SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ ZAJĘCIAPRAKTYCZNE/ PREZENTACJE KorektoryiFiltry Procesory efektowe Typy/Budowa/ Zastosowania Techniki mikrofonowe Nagrywanie Edycjanagrania Edycjaintonacji Instrumenty wirtualne Prezentacjaiomówienietypóworazparametrów,atakże zastosowaniadlakonkretnychinstrumentów. Rodzajeigrupyefektów,sterowaniepoprzezMIDI,automatyka. Omówienieprocesorówmodulacyjnych,opóźnieniowychi pogłosowych.ustawianieparametrówpogłosów,korzystaniez impulsówwtechnicesplotowej. Typy,zastosowaniaicharakterystykiorazinneparametry,a takżedobórdokonkretnychzastosowań. Technikimikrofonowewnagraniachinstrumentów akustycznych,elektroakustycznychorazgłosów.techniki stereo,ujęciabliskie,ujęciazakustykąotoczenia,fazy sygnałów,... Nagranieutworuzzastosowaniemróżnychtechnik mikrofonowychorazzapisusygnałówliniowych,reamping,... Edycjazwykorzystaniemnowoczesnychtechnikobróbki nieliniowej,m.in.montaż,kwantyzacjaaudio,dopasowywanie tempaprojektudoplikówźródłowych,... CelemonyMelodyneorazinneaplikacjetegotypu omówienie iporównaniemożliwości.prezentacjadziałaniana zarejestrowanymnagraniu. Kompozycjazwykorzystaniemwirtualnychinstrumentóworaz samplerów programbazowysteinbergcubase 4

5 PRAWO A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok C Zawansowana Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazbardziejzaawansowanymi technikamiedycjisygnałówaudio.kurstenjestnaturalnymrozwinięciemzagadnień omawianychwpoprzednichblokachaorazb,jednakmożebyćtakżedoskonałąpropozycją dlabardziejzaawansowanejgrupyrealizatorów,którzychcąposzerzyćswojąwiedzęw zakresieomawianychtematów. Wramachtegokursupróczomówieniazaawansowanychsposobówpracywkorektorami szerokozostajeomówionezagadnienieedycjidynamikisygnału,zarównopodwzględem zawężania,jakiposzerzaniajejrozpiętości.pozapoznaniuztymiinformacjami,przykładami orazćwiczeniamipraktycznymisłuchaczpowinienbyćwstaniesamodzielniepraktykować pracęztakimiurządzeniami,jaklimitery,kompresory,bramki,ekspandery,ducker y,itp. Wprowadzeniemdotakichdziałań,jakmiks,mastering,czyanalizasygnałówwprocesie odnawianiawadliwychnagrańjestomówieniesposobówpomiarówsygnałówzapomocą miernikówwizualnych.natomiastcelemomówieniazagadnieńdotyczącychmiksu, masteringuorazrestauracjinagrańjesttakieprzekazaniesłuchaczowiinformacji,bymógł świadomieisamodzielnieprzystąpićdopracztegozakresu. LP TEMAT SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ ZAAWANSOWANA EDYCJAAUDIO PSYCHOA KUSTYKA ZAJĘCIAPRAKTYCZNE/ PREZENTACJE Prawowmuzyce Zaawansowana korekcja Procesory zawężania dynamiki Procesory poszerzania dynamiki Słuchanie Procesorypsycho akustyczne Mierniki sygnałówaudio Restauracja nagrań Miksnagrania Mastering Spotkaniezprawnikiem,specjalistąodprawaautorskiego,który odpowiadanapraktycznezagadnieniaztematupodpisywaniaumów licencyjnych,fonograficznych,wydawniczych,chronieniautworówprzez organizacjezbiorowegozarządzania,pozyskiwaniatantiemztytułu eksploatacji,etc... Korektoryklonującewidmo,korekcjaM S,korekcjalustrzana,... Kompresoryjednoiwielopasmowe.Specjalneodmianykompresorów. ZastosowaniefunkcjiSideChain.Zjawisko Intermodulacji.De esser,leveler,agc,peaklimiter,programlimiter,... EKSPANDERYupwardorazdownward;BRAMKI:omówienietypówi prezentacjadziałania;funkcjefiltrusidechain,dwaprogizadziałania hystereza,funkcjabuforowania,trybykluczowania,threshold,attack,hold Release,ekstrakcja,opcjaedycjinaregionieStripSilence,DetectSilence,... Postrzeganiezmiandźwiękowych,zasadysłuchania,specyfikasłuchu, słuchanieemisyjneipasmowe,... Omówienietypówiprezentacja.Procesorydoobróbkistereo,enhancery, excitery,... MiernikiszczytoweiVU,definicjeiprzykładowewskazania.Spectrogram, sonogram,goniometr,miernikkorelacji,miernikrozdzielczości. Korekcjawadnagrań,usuwanieszumów,trzaskówIinnychzakłóceń,przy użyciuklasycznychoraznowoczesnychnarzędziopartychnaanalizie spektralnej. Miksnagraniazawierającegoinstrumentyakustyczneielektroniczneoraz scieżkiwokalne szczegółowaprezentacjananagraniuwielośladowym orazomówieniecałegozagadnienia. Masteringnagraństereofonicznych,rożnetechniki,np. matrycams, wielopasmowość,... 5

6 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok D TECHNIKA ESTRADOWA CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazaktualnymitechnikamipracy podczasnagłośnieniaestradowego.programobejmujeszerokizakres,poto,bysłuchacz otrzymałskondensowanądawkęinformacjiwceluuzyskaniaogólnejorientacjiwtechnikach pracy,stosowanejaparaturze,sposobachjejkonfiguracji. Słuchaczpoukończeniuszkoleniapowinienposiadaćwiedzęwskazującąmupoprawne kierunkidziałaniawpracyrealizatora,czyteżprzykonfiguracjiwłasnychsystemów nagłośnieniowych.nieodzownewtejkwestiisązajęcianasaliwidowiskowejzaparaturą nagłośnieniowąorazuczestnictwemzespołu,tak,bystworzyćwarunkizbliżonedotych,z jakimirealizatorspotykasięwpracy. ZASILANIE TECHNIKIPOŁĄCZEŃ TRANSMISJAAUDIO URZĄDZENIA ELEKTORAKUSTYCZNE TEMAT Zasilanie aparatury Zakłóceniaiich eliminacja Połączenia sygnałówaudio Technikipodziału sygnałówaudio Systemy bezprzewodowej transmisjisygnału Głośniki SystemyLiniowe oraztradycyjne Słuchawki Korektory Wzmacniacze mocy Zwrotnice SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ Fazy,transformator(symetryzacjanapięcia),stabilizatory napięcia,ups,agragatyprądotwórcze,obciążeniesieci, prądywyrównawcze,... Zakłócenia;szumywłasneurządzeń;ocenawartości zakłóceń;pętlamas;dystrybucjaprzewodówzasilającychi sygnałowych;zakłócenianapołączeniachkrosowniczych; zniekształceniaprzywysterowywaniusygnału Przewody:symetryzacja;DirectBox;standardyprzesyłu cyfrowego;właściwościelektryczne,poprawnepołączenia pomiędzykomponentamisystemu. Multicor/Splitery/D Box:typyisposobyich zastosowania Transmisjazmikrofonów,zinstrumentów,mikroporty, systemuuhf,vhf,zasilanienadajników,zastosowanie wielusystemówjednocześnie,... Typyizastosowania,główne,monitorowe,sidefill,drum fill,budowa,łączeniegłośników,rozwiązania konstrukcyjne. Ideapracysystemówliniowych.Porównaniez tradycyjnymi,zaletyorazwadyobutypów. Systemyosobistegoodsłuchudousznegowrolitorów monitorowych.jakiesłuchawkidlarealizatorafohoraz monitorowegoikiedystosować?... Typykorektorów.Zastosowaniekorekcjidostrojenia systemówzotoczeniem.odniesieniekorekcjiwidmado korekcjifazy.zastosowaniekorekcjiwedycjisygnałów audiozesceny. Klasywzmacniaczy,typywzmacniaczy,wzmacniacze cyfrowe,łączeniewzmacniaczy,dobórmocyioporności,.. Typyzwrotnic,układyaktywne,pasywne,układycyfrowe typudriverack.ustawieniazwrotnic,wykorzystanieich funkcjiedycjikorekty,dynamiki,podziałupasma, opóźnień. 6

7 7 Procesory efektowe Zastosowanieefektówobróbkidynamicznejoraz pogłosówiliniiopóźniającejdopracnagłośnieniowych, wysyłkiauxwtrybiepreipost fader,insertywtorachi grupach. Mikseryaudio Zastosowaniemikserówdopracnagłośnieniowychna froncieorazmonitorach. WpływOtoczenia NaPracę Systemów Nagłośnieniowych Właściwościnagłośnieniawpomieszczeniach zamkniętych,zasadypracyorazwprzestrzeniotwartej. Skutkiieliminacjaodbić,rezonansów,... OTOCZENIA NAGŁOŚNIENIA Akustykaróżnych pomieszczeń Specyfikapracywkościołach,halachsportowych,salach widowiskowych,salachkonferencyjnych,... Programowe systemy projektowania nagłośnienia Omówieniesystemudoboruparametróworaz konfiguracjinagłośnienianaprzykładzieoprogramowania. Np.MappOnlineMeyerSoundlubinne. Eliminacja Niekorzystnych Zjawisk Sprzężenia:przyczyny,skutki,sposobyeliminacji, zastosowaniecyfrowychprocesorówautomatycznie eliminującyhcsprzężenia,przykładowemodeleidziałanie. Filtrgrzebieniowy:przyczyny,skutkiisposobyprofilaktyki. Techniki mikrofonoweoraz transmisjaliniowa Zastosowaniemikrofonówdonagłośnieniaróżnychtypów sygnałów.typymikrofonów.transmisjasygnałów liniowych. TECHNIKINAGŁOŚNIENIA Kryteria Nagłaśniania Normydopuszczalnychwartościnatężeniadźwięku, sposobypomiarów,ocenabrzmieniawodniesieniudo poziomugłośności,... NAGRANIAKONCERTOWE Sposobyrejestracjiwystępówartystycznych,zapis wielośladowy,rozdziałsygnałów,typyrejestratorów, pojemnośćmediówzapisuiodczytudanych,... ZAJĘCIAPRAKTYCZNE Przygotowanieaparaturynagłośnieniowejnasali widowiskowejorazpróbadźwiękowa.zajęciapraktyczne zawierająelementyuzupełniającepowyższezagadnienia.

8 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Informacje ogólne Materiałydydaktyczne Uczestnicykursuotrzymują: - obszernemateriaływpostaciwydrukówkonspektówdoposzczególnych tematóworazprezentacjemultimedialnedotyczącychomawianejtematyki. - podręcznik - sesjęmuzycznąwpostaciwielośladowej,przystosowanądoimportuw dowolnymprogramiekomputerowymsłużącymdoobróbkiaudiooraz zgraniepomiksieimasteringunagrania,któremasłużyć,jakopunkt odniesieniapodczasćwiczeń. Zaświadczenieoukończeniukursu Pozakończeniukażdegokursuuczestnicyotrzymujądyplompotwierdzającyzakres oraztematykęszkolenia,atakżeilośćgodzinprzeznaczonąnarealizację poszczególnychzagadnień. Podstawaprawna:RozporządzenieMENiMPiPSzdnia wsprawiezasad iwarunkówpodnoszeniakwalifikacjizawodowychiwykształceniaogólnego dorosłych(dz.u.nr103z r.poz.472) Harmonogramzajęć Zajęciatrwającodzienniewgodzinach (łączniezprzerwami). Wykładowcy KrzysztofMaszota"EstradaiStudio"/PSRDiWojciechBiałoskórskiPSRD/LiveSound orazpomocniczo:lubomirjędrasik"estradaistudio"/kayanismusicimecenas MaciejNowakAVT/PSRD Wsparciedlaabsolwentów Absolwencikursówmogąliczyćnawsparcieposzkoleniu,wpostaciporadnabieżące problemy,wynikającezwdrażaniamateriałuwpraktykę. Absolwenciszkoleńmogątakżekorzystaćzezniżeknazakupyróżnegotypuurzadzeń muzycznychioprogramowaniaorazporadyodnośniekonfiguracjiwramach działalnościwww.proaudio.sklep.pl. Zapleczesocjalne Namiejscudostępnajestnabieżącokawa,herbata,zimnenapojeorazprzekąski. Obiadjestdostarczanyprzezfirmęcateringową(kosztod10do12zł). NamiejscubezpłatniedostępnyjestinternetbezprzewodowyWi Fi. 8

9 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Informacje ogólne Kosztszkolenia ILOŚĆKURSÓW RABATY WARTOŚĆ BRUTTO BlokA 10%dlaucznióworazstudentówi 890PLN BlokB BlokC BlokDczęść1 BlokDczęść2 członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 890PLN 890PLN 890PLN 890PLN Dwadowolnebloki 1700PLN Trzydowolnebloki 2500PLN Czterybloki 3200PLN Pięćbloków 3990PLN Zapisy Osobyprywatne:podaniedanychnanaszadrese mailorazwpłatazaliczki. Firmyiinstytucje:zgłoszenieirozliczenienapodstawiefaktury. Zakwaterowanie Kosztwachasięod20, ;35,,40, do60, 90PLNzadobę(nażyczeniedostarczamy listęmiejschotelowychzopisami,zdjęciamiinamiaramikontaktowymi,natomiast rezerwacjinależydokonaćsamodzielnie,jeśliniematakiejmożliwości,możemy równieżdokonaćrezerwacjiwimieniukandydatanaszkolenie). 9

10 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Najczęściej zadawane pytania Comożnazabraćzesobąnaszkolenie? Własnenagranialubinnedobrzesobieznaneprodukcjedooceny,czyteżanalizy odsłuchuwstudio.drobnysprzętelektroakustyczny,którywymagałbysprawdzenia, czyomówieniawramachdodatkowychzajęćlubwramachporównania,np.podczas omawianiazagadnieńdotyczącychsłuchawekstudyjnych.nagranierealizowane samodzielniewpostaciwielośladowejdoewentualnejanalizynazajęciach dodatkowych. Gdzieodbywasiękurs? Adres:studionagrańNPP,ul.Waryńskiego28,05 200Wołomin.Jestto12kmod granicmiastawarszawy,a19kmodścisłegocentrumwarszawy. Jakdojechać? KomunikacjąmiejskąspodDworcaWileńskiegoautobusamiliniiprywatnych oznaczonychliteramia,w,z,s(dojazdautobusemzajmujeokoło30minut)lub kolejązdworcawileńskiego,gdziebardzoczęstoodchodząpociągidowołomina. NależywysiąśćnastacjiWołominSłoneczna. Dlaosób,któreprzyjeżdżająkolejązróżnychrejonówPolskinajkorzystniejjest wysiąśćnadworcuwschodnimwwarszawie.stamtądsporadycznieodchodzą pociągidowołomina,stamtądteżjesttylkokawałekdodworcawileńskiego,gdzie komunikacjazwołominemjestbardzodobra. Czynakursiemożnazadawaćpytania? Takchętnierozwiązujemyproblemysłuchaczyzgodneztematykądanegokursu. Natomiastprowadzącystarająsięteżwprzeznaczonymnatoczasielubchwilach przerwydyskutowaćnatematyintrygująceposzczególnychsłuchaczy,bywskazać najlepszerozwiązanialubrozwiaćnurtująceichwątpliwości. Czytojestkursdlaosób,ktorecośjużwiedzą,bojajestempoczątkującyibojęsię, żenicniezrozumiem? Szkoleniaprzeznaczonesądlaosóbpoczątkującychiśredniozaawansowanych,czyli dlatakich,któredopierozaczynają,aleteżdlatych,którejużcośrobiąwdanej tematyce,alemająwielewątpliowści,niesąpewneniektórychswychdziałań,czyteż wniektórychobszarachdziałająbardziejintuicyjnie,niżświadomie. CzywystawiaciefakturyVAT? Tak, jak również paragony i niezbędne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Czyzajęciatowykładypodobnedoakademickich? 10

11 Absolutnienie,oczywiścieszkolenieidziepewnymtokiemprogramu,któryopisany jestdlakażdegoblokuitematysąomawianedośćwnikliwie,aleteżrzeczowo,z dużymnastawieniemnazrozumieniezastosowaniadanegozagadnieniawpraktyce, alewtakisposób,byzarównoosobypoczątkujące,jakimającejużjakąśstycznośćz danątematykąwyciągnęłyzzajęćmaksimum.stawiamynajasnezrozumienie nawettychzagadnień,którepozorniesątrudne. Czytrzebazdawaćjakieśegzaminynakońcu? Nieobowiązujeegzamin,absolwenciotrzymujązaświadczeniewpostacidyplomu, informująceouczestnictwie,wrazzprogramemorazwykazemgodzinowymzajęć. Comidajetendyplom? Jestpotwierdzeniemuczestnictwawszkoleniuorganizowanymzgodniez rozporządzeniemmenimpipszdnia wsprawiezasadiwarunków podnoszeniakwalifikacjizawodowychiwykształceniaogólnegodorosłych(dz.u.nr 103z r.Poz.472).Zatemstanowipoświadczeniepodniesieniaswojego poziomuwiedzywdanejtematyce. Czymogeprzyjśćnakurs,gdyjestemzarejestrowanywurzędziepracy? Tak,naszaplacówkaszkoleniowajestzarejestrowanawbazieWojewódzkiego UrzęduPracy,nastałewspółpracujemyzUrzędamiPracy. Czypokursiemożnaliczyćnajakąśpomoc? Takoczywiście,każdyabsolwentmożepisaćnae mailprowadzącegozajęciaz bieżącymizapytaniami.żadnezapytanianiepozostająbezodpowiedzi. Mapka okolic miejsca przeprowadzania szkoleń; (ul. Waryńskiego 28; Wołomin) Na piechotę z dworca Wołomin Słoneczna: najszybciej dojdziesz cofając się do końca peronu (w kierunku Warszawy) i idąc ścieżką wzdłóż torów (jak pokazuje strzałka na rysunku). Następnie należy skręcić w prawo i dojść do ul. Armii Krajowej. Po jej przejściu należy iść wzdłuż ul. Waryńskiego, na jej końcu, po prawej stronie przedostatni dom na ulicy to MY. 11

12 A K A D E M I A REAL I Z A C J I D Ź W I Ę K U Sprzęt dostępny na szkoleniach Szkolenia w studio nagrań: Systemy odsłuchowe Na naszych szkoleniach słuchacze mogą zapoznać się z wysokiej klasy systemami odsłuchów studyjnych dalszego, średniego i bliskiego pola. Umożliwia to słuchaczowi ocenę różnej klasy sprzętu oraz porównanie brzmienia własnych produkcji na różnych systemach odsłuchowych. Wysokiej klasy aktywny, dwudrożny odsłuch średniego/bliskiego pola Yamaha MSP 10 Wysokiej klasy pasywny, dwudrożny odsłuch bliskiego pola Tannoy PBM 6.5 MkII zasilany wzmacniaczem Philips SA930 Wysokiej klasy aktywny, trójdrożny odsłuch dalekiego/średniego pola Adam Audio S4A Subwoofer Genelec 7050B Beyerdynamic DT 990 Pro SŁUCHAWKI AKG K271 Studio Fostex D5 Beyerdynamic DT

13 Sekwencyjne programy komputerowe Najnowsze programy są omawiane pod kątem różnic oraz podobieństw występujących pomiędzy nimi. Słuchacze szkoleń mogą zapoznać się na miejscu ze specyficznymi funkcjami poszczególnych aplikacji. Pakiet Apple Logic Studio 9 Digidesign Pro Tools 8 Steinberg Cubase 5 Edirol Sonar 8 Magix Samplitude 11 Interfejsy audio Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z kilkoma interfejsami audio od wysokiej klasy urządzeń, poprzez średni oraz niski budżet. Digidesign Mbox 2 RME FireFace 400 M-Audio Audiophile USB Edirol PCR-M1 klawiatura sterująca wraz z interfejsem audio USB 13

14 Komputery Do dyspozycji działań szkoleniowych dostępne są główne oraz wspomagające komputery, takie, jak Apple MacPro, Mac Mini, MacBook, PC Notebook Dell, PC Stacjonarny (Intel Core 2 Duo). Główny komputer studyjny Apple MacPro posiada następujące parametry: - ośmiordzeniowy procesor Xeon, każdy rdzeń taktowany częstotliwością 3GHz - 7GB pamięci RAM - 2 TB dysków Karty DSP Komputer jest dodatkowo zaopatrzony w kilka najpopularniejszych kart z procesorami DSP. Dzięki czemu uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z możliwościami takich kart, mogą porównać ich sposób funkcjonowania, wydajności oraz zestawy wtyczek dostepnych dla danych modeli. Universal Audio UAD 2 TC Electronic Powercore Solid State Logic Duende Focusrite Liquid Mix Wtyczki efektowe Prócz wtyczek efektowych dostępnych w pakietach wraz z kartami DSP (UAD 2, TC Powercore, Focusrite Liquid Mix, SSL Duende) oraz poszczególnymi programami sekwencyjnymi na potrzeby szkoleń dostępne są również wtyczki lub pakiety nowoczesnych wtyczek efektowych oraz instrumentów wirtualnych. Oto przykładowa lista najważniejszych typów. 14

15 PSP Total Pack zestawo wszystkich wtyczek polskiego producenta oprogramowania do edycji audio firmy PSP Audioware (Mix Pack, Stereo Pack, squad, VintageWarmer, 608 MultiDelay, PSP 84, PSP 42, Xenon, oldtimer, NeonHR, Nitro, MasterQ, MasterComp, EasyVerb). IK Multimedia Total Effects zesatw wszystkich wtyczek efektowych znanego włoskiego producenta oprogramowania (Amplitube, Ampeg SVX, Classic Studio Reverbs, Tracks Deluxe 3, Tracks). IK Multimedia Advance Room Correction system programowo sprzętowy do pomiarów i kalibracji środowiska odsłuchowego. FabFilter Total Pack zestaw wtyczek i instrumentów FabFilter (ProC, Simplon, One, Timeless 2, Twin 2, Volcano 2) RNDigital Signature Bundle (D4, D1 DETAILER, FINIS 1, FINIS 3, FIREQ LE, FIREQ, INSPECTOR XL, SPL-IZER, UNIQUEL- IZER and UNIQUEL-IZER LE) Blue Cat All Pack (Peak Meter Pro, Dynamics, FreqAnalyst Multi, FA Pro, ;iny EQ, Oscilloscope Multi, Parameter`EQ, Protector, Remote Control, Stereo Phaser, ScopeMulti, ScopePro, Triple EQ, Widening Liny EQ, Widening Parameter EQ, Widening Triple EQ, ) Camel Audio: Camel Space oraz Camel Phat Eiosis Korektor Air EQ oraz ELS Vocoder Celemony Melodyne Studio + Plug-in + Editor Najwyższa wersja współczesnego programu do polifonicznej edycji intonacji sygnałów audio. Izotope Ozone 4, Spectron oraz Alloy MHC TotalPack (AmpMod, Delay, Ensemble, Flanger, HP oraz LP Filter, Resonator, Space Effect, Spacesynth, VoxFX, Voxsynth)) Steinberg Virtual Guitarist 2 FX The Sound Guy SFX Machine Pro Drumagog Platinum 4 Voxengo (Voxformer, Beeper, Latency Delay, MSED, OvertoneGEQ, Sound Delay, Stereo Touch, Voxformer, Tube Amp) 15

16 Sterowniki DAW Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z nowoczesnymi i poręcznymi, uniwersalnymi sterownikami sprzętowymi oprogramowania. Prócz wspomnianej wcześniej karty z manualnym sterownikiem Focusrite Liquid Mix dostępne są: Novation Nocturn Presonus FaderPort Procesory peryferyjne studia nagrań, przykładowa lista najważniejszych pozycji: Wysokiej klasy przedwzmacniacz mikrofonowy Solid State Logic Alpha Channel Przedwzmacniacz mikrofonowy Presonus Eureka Przetwornik Analogowo Cyfrowy Adat z przedwzmacniaczami mikrofonowymi klasy A Presonus Digimax D8 16

17 Wysokiej klasy ogranicznik sygnału oraz przetwornik AD/DA Waves L2 Ultramaximizer Podwójny kompresor pracujący w klasie A wraz z bramką szumów Focusrite Compounder Poczwórny przedwzmacniacz mikrofonowy pracujący w klasie A RME Quadmic MIKROFONY W studio znajdują się wysokiej, średniej oraz niskobudżetowej klasy mikrofony. Są to różnego rodzaju konstrukcje, dzięki którym można zapoznać się z brzmieniem oraz funkcjami wielu różnych odmian tych urządzeń. Neuman TLM 103 Oktava MK 2500 (lampowy) 17

18 Oktava MK 012 (para) Oktava MK 219 Rode NT 2000 (płynna regulacja charakterystyk kierunkowych) Oktava ML 52 (mikrofon wstęgowy) Electro Voice Cardinal (mik. pojemnonściowy) Electro Voice Raven (mik. dynamiczny) 18

19 Mikrofony pojemnościowe do perkusji AKG C 418 Mikrofony pojemnościowe do perkusji Shure Beta 98D/S Mikrofon do źródeł niskotonowych Sennheiser Evolution 602 Mikrofon instrumentalny Shure SM57 MXL 2006 (niskobudżetowy mikrofon studyjny) Soundman OKM + Adapter PPA (zestaw mikrofonów do nagrań binauralnych wraz ze sztuczną głową) Szkolenia nagłośnieniowe: - w zależnosci od miejsca, w którym organizujemy szkolenie są to różnego rodzaju wysokiej klasy, nowoczesne urządzenia elektroakustyczne niebędne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem, zarówno w części praktycznej, jak i teoretycznej. 19

20 AKADEMIA REALIZACJI DŹWIĘKU Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku Uczestnicyszkoleńuzyskująnarokczasuoddniazakończenia szkolenialegitymacjęczłonkapsrdbezponoszeniadodatkowych kosztówwpostaciopłatywpisowejorazskładkirocznej.statusedu członkapsrduprawniadouzyskaniazniżeknakolejneszkoleniaoraz doudziałuwpracachstowarzyszenia. Stowarzyszeniezrzeszapasjonatówrealizacjidźwięku.Jestmiejscem, którepromujerzetelnąorazuczciwąpracęiszacunekdlazawodu realizatoradźwięku.zapraszamynietylkozawodowców,aletakże osoby,którezaczynająswojąprzygodęzrealizacjądźwiękuipragnądziałaćwduchu zasadpromowanychprzezstowarzyszenie. Dziękiniejosobytakiebędąmogłykorzystaćz: wsparciazestronyczłonkówsekcjizawodowejstowarzyszenia bieżącejwymianyinformacjipomiędzyzrezszonymi publikacji seminarióworazwarsztatów wyjazdównatargiorazszkolenia poradyprawnej uczestnictwawimprezachpromującychprodukcjedźwiękowe 20

Music Media Kraków 2008

Music Media Kraków 2008 RELACJE Music Media Kraków 2008 4. Targi Instrumentów, Sprzętu Muzyczne go, Scenicznego i Oświetleniowego przeszły do historii jako największe do tej pory, zarówno pod względem frekwencji jak i liczby

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Nagrywanie domowe podkasting

Podstawy. Nagrywanie domowe podkasting Podstawy Nagrywanie domowe podkasting WPROWADZENIE Co dla FIRMY Shure znaczy hasło legendarne osiągnięcia? Mamy świadomość, że zwrot legendarne osiągnięcia nie powinien być używany bez zastanowienia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd.

Instrukcja obsługi. Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Instrukcja obsługi Program Creative Sound Blaster Live! Oprogramowanie dźwiękowe firmy Creative Technology Ltd. Zastrzega się prawo do zmiany informacji zawartych w tym dokumencie bez uprzedzenia. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

Polska instrukcja obsługi

Polska instrukcja obsługi Polska instrukcja obsługi E-MU 1616m 1616 Podręcznik użytkownika 2003 E-MU Systems All Rights Reserved Software Version: 1.8 Instrukcja obsługi do Dźwiękowego Systemu Cyfrowego 1- Wprowadzenie... 4 Witamy!...4

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 BAZA TERMINÓW I TEMATYCZNE KARTY PRACY DLA INNOWACJI NAUKI PRZEKŁADU I TŁUMACZEŃ (MUZYKA)

Bardziej szczegółowo

3. Decybel, poziom dźwięku i zagadnienia z tym związane (2 godz.)

3. Decybel, poziom dźwięku i zagadnienia z tym związane (2 godz.) 1. Dźwięk a systemy nagłośnieniowe (2 godz.) fala dźwiękowa elektryczny odpowiednik dźwięku faza dodawanie sinusoidy fali podstawowe zadanie systemu nagłośnieniowego model koncepcyjny systemu nagłośnieniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

oferujemy plus... S1 >>

oferujemy plus... S1 >> pierwszy tego typu obiekt w polsce Nowoczesny kompleks multimedialny w centrum Polski. Sale do miksów filmowych. Studia do nagrań muzycznych. Studia do postprodukcji filmowej. Hale zdjęciowe. oferujemy

Bardziej szczegółowo

Nowy LED Cinema Display Jeszcze szybsze Maki

Nowy LED Cinema Display Jeszcze szybsze Maki MAC GRAFIKA DTP PREPRESS CAD - sprzęt oprogramowanie serwis szkolenia TERABAJTY Z LACIE URZĄDZENIA MAGAZYNUJĄCE EIZO Z KALIBRATOREM MONITOR COLOREDGE CG245W 20 LAT M-AUDIO WSZYSTKO DLA MUZYKA ADOBE DLA

Bardziej szczegółowo

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AVR-X5200W Amplituner sieciowy 9.2 HD Przedstawiamy prawdziwego mocarza wśród urządzeń serii X: AVR-X5200W oferuje te same funkcjonalności co AVR-X4100W, ale z dużą dawką dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PREMIERA W POLSCE! ZAMÓW PRZEZ INTERNET- ODBIERZ OSOBIŚCIE. facebook.com/alsenpl. Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet.

PREMIERA W POLSCE! ZAMÓW PRZEZ INTERNET- ODBIERZ OSOBIŚCIE. facebook.com/alsenpl. Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet. KOMPUTERY MULTIMEDIA TELEFONY INTERNET MARZEC 2014 PREMIERA W POLSCE! Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet. Ten ekonomiczny komputer przenośny HP oferuje funkcje, których potrzebujesz, i niezawodność,

Bardziej szczegółowo

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione.

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI ZOOM Corporation Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Cechy szczególne H4n Cechy szczególne H4n Dziękujemy bardzo za zakup przenośnego rejestratora

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

Nowy ipad. Wizualna rewolucja. Notebook idealny: MacBook Air. EPSON Nowy projektor dla iphone i ipad. Adobe Photoshop LIGHTROOM 4

Nowy ipad. Wizualna rewolucja. Notebook idealny: MacBook Air. EPSON Nowy projektor dla iphone i ipad. Adobe Photoshop LIGHTROOM 4 MAC GRAFIKA DTP PREPRESS CAD - sprzęt oprogramowanie serwis szkolenia Nowy ipad Wizualna rewolucja LACIE Z THUNDERBOLT NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIA DLA MACA EIZO DLA WYMAGAJĄCYCH JAKOŚĆ W KAŻDEJ KLASIE NOWY

Bardziej szczegółowo

ipad 2 Smuklejszy Lżejszy Szybszy FaceTime Smart Cover Bateria na 10 godzin

ipad 2 Smuklejszy Lżejszy Szybszy FaceTime Smart Cover Bateria na 10 godzin MAC GRAFIKA DTP PREPRESS CAD - sprzęt oprogramowanie serwis szkolenia ipad 2 Smuklejszy Lżejszy Szybszy FaceTime Smart Cover Bateria na 10 godzin ŁATWE PUBLIKOWANIE NA IPADA QUARKXPRESS 9 NADCHODZI Wyjątkowy

Bardziej szczegółowo

Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory

Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory 2010 Drogi Kliencie Yamahy, Dzieląc jakość dźwięku i muzyki ze światem Wszystko zaczęło się w 1887 roku, kiedy nasz założyciel, Torakusu Yamaha, naprawił

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY FIRMA FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON

ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY FIRMA FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON ZAŁĄCZNIK NR 1 RIDER TECHNICZNY STACHURSKY TECHNIKA ŚWIATŁO FIRMA DŹWIĘK WIZUAL FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA OSOBA TELEFON FIRMA WYMIAR OSOBA TELEFON SCENA SCENA Scena musi być: zadaszona (najlepiej materiałem

Bardziej szczegółowo

muzyczna stacja robocza

muzyczna stacja robocza TEST 4.199 zł Krome 61 4.999 zł Krome 73 6.549 zł Krome 88 PRODUCENT Korg www.korg.com DYSTRYBUCJA Mega Music Sopot tel. 58-551-18-82 www.megamusic.pl Klawiatura: 61 klawiszy syntezatorowych, 73 klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aplikacje karty Creative Sound Blaster Audigy Oprogramowanie Audio firmy Creative

Instrukcja obsługi. Aplikacje karty Creative Sound Blaster Audigy Oprogramowanie Audio firmy Creative Instrukcja obsługi Aplikacje karty Creative Sound Blaster Audigy Oprogramowanie Audio firmy Creative Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie reprezentują zobowiązań

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT Załącznik nr 5 do SIWZ WYPOSAŻENIE AV: Sala 100-osobowa (1.1 - I Piętro) - 1 szt., Sala 80-osobowa (2.21 - II Piętro) -

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej Wydział Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne Specjalizacja: Informatyczne Systemy Projektowania PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne Fakt: Od 90 lat. Made in Germany. Dowiedz się więcej Doświadcz najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

Poznaj tajemnice syntetycznego basu

Poznaj tajemnice syntetycznego basu Numer 2 Maj/Czerwiec 2008 Edycia Polska NUM DYM W KAŻ TOGU AUDIO LINE NA DVD PEŁNE WERSJE COMPRESSIVECM FUZZPILZ POLYLBLIT SQ8L PLUGINY ERZ E PŁ YTA D VD Muzyka Estrada Studio Nr 2/08 (2) Maj/Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Inkubator. Zestawienie sprzętu technologicznego - Inkubator Medialno-Artystyczny ACK UMCS "Chatka Żaka" Lublin

Zestawienie sprzętu Inkubator. Zestawienie sprzętu technologicznego - Inkubator Medialno-Artystyczny ACK UMCS Chatka Żaka Lublin Strona Zestawienie sprzętu technologicznego - Inkubator Medialno-Artystyczny ACK UMCS "Chatka Żaka" Lublin ) Zespół Radiowego Studia Emisyjnego Cyfrowa konsoleta emisyjna Qphonics AEON Odsłuch reżyserka

Bardziej szczegółowo

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Inkubatura Kultury 1 Spis treści Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. 4 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej 5 Okablowanie strukturalne

Bardziej szczegółowo