Cyklicznie organizowane kursy przeprowadzane są w studio nagrań i sali widowiskowej i łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyklicznie organizowane kursy przeprowadzane są w studio nagrań i sali widowiskowej i łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi."

Transkrypt

1 AKADEMIA REALIZACJI DŹWIĘKU Szczegółoweinformacje: e tel , tel.: ;fax Redakcjepisma"EstradaiStudio"MagazynMuzykówiRealizatorówi LiveSound EdycjaPolskaorazPolskieStowarzyszenieRealizatorówDźwiękupatronuje organizowanymprzezfirmęnewprojectproductionkursomrealizacjidźwięku. Cyklicznieorganizowanekursyprzeprowadzanesąwstudionagrań isali widowiskowejiłącząwykładyteoretycznezzajęciamipraktycznymi. Odbywająsięwmałychgrupach(odkilkudokilkunastuosób)itrwająpięćdni,po7 godzinzajęćcodziennie,łącznailośćoferowanychzajęćszkoleniato5blokówpo35 godzin,czylirazem175godzinzegarowychlekcji.uczestniczyćmożnawwybranym blokulubkilkuspośródpięciu,któretematycznienajlepiejodpowiadają oczekiwaniomsłuchacza,bądźteżwcałymszkoleniu,naktóreskładasię5bloków. Odpowiedzinaszczegółowepytaniadotycząceszkoleniaznajdująsięwdalszejczęści tegoinformatora.

2 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Nakursskładająsięczteryuzupełniającesięetapy,aleniejestwymogiem uczestniczeniewewszystkich funkcjonująonejakoniezależneszkolenia.jednak uczestnictwowewszystkichturach,oddalonychodsiebiewczasie,tak,bymożna byłozapoznaćsięzmateriałamizetapuwcześniejszegoorazwykonaććwiczenia praktyczne,dajepełniejszypoglądnazagadnieniazzakresuszkoleniaipozwala utrwalićwiedzę. Naprogramskładająsięzajeciateoretycznepołączonezprezentacjami multimedialnymiorazzajęciapraktycznewskład,którychwchodziwykonanieoraz analizaprocesumiksuorazmasteringu,czynagłośnieniawramach,którego omawiamytematykękompresji,bramkowania,korekcji,użyciaprocesorów psychoakustycznych,korektorówiprocesorówprzestrzennych. Sylwetkaabsolwenta Bazującnainformacjachzkursuabsolwentmożeświadomiedokonaćkonfiguracji aparaturystudyjnejorazkoncertowej,kierującsięstosunkiemjakościurządzeńdo ichceny,współczesnymitrendamitechnologicznymi,możliwościąrozbudowy. Absolwentszkoleńuzyskujeświadomośćcodorolimarkiproduktów,substytutów, produktówkomplementarnych,mitówistereotypówdotyczącychwpływudanych rozwiązańtechnologicznychnaosiąganerezultaty. Ponadtoabsolwentuzyskujeinformacjedotyczącetechnikpracywstudioorazna estradzie,wtyminformacjezwiązanezużytkowaniemaparaturyorazbudową urządzeń,mikrofonów,stosowaniemtechnikmikrofonowychzastosowaniem komputerówioprogramowania. Bardzoważnymelementemwiedzyprzekazywanejabsolwentowisąpokazy praktycznejpracywstudiooraznaestradzie. Wzwiązkuzpowyższymabsolwentcykluszkoleńuzyskujeniezbędneinformacjedo podjęciasamodzielnejpraktykizawodowej,czyteżwykorzystaniazdobytejwiedzyna indywidualnepotrzeby,związane,np.zdziałalnościąartystyczną. Możepodjąćpracęwfirmachprywatnychlubplacówkachkulturalnych,jakoakustyk lubteżwrozgłośniachradiowych,jakorealizatordźwięku,bądźwmuzycznymstudio nagrań,jakoasystentrealizatoradźwięku,czyteżwstudiopost produkcyjnymprzy pracachzwiązanychzudźwiękawianiemfilmów. 2

3 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok A Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazaparaturąstosowanądo transmisjisygnałuwstudio.ponadtoomówionezostanązwiązkipomiędzybudowąstudiów orazzastosowaniemodsłuchuwodniesieniudopomieszczeńkontrolnych,atakżebudowa pomieszczeńnagraniowych.przekazaneinformacjemająpomócabsolwentomwwykonaniu niezbędnychadaptacjiwewłasnymzakresiezwykorzystaniemwłasnychmateriałówlub komercyjnychrozwiązań. Omówienietematykizwiązanejzkomputeramimadaćodpowiedźnapytaniejakiego komputerapotrzebujemydostudiadokonkretnychprac,czytobędąmiksynagrań,czy wykonywaniearanżacji,np.zzastosowanieminstrumentówwirtualnych.absolwent powinienteżwsposóbświadomypotrafićokreślićjakiinterfejsaudio,czyteżsystem operacyjny,bądźprogramdozapisuiedycjiaudioimidiodpowiadajegopotrzebom. Poukończeniutegoszkoleniaabsolwentpowinienmócwsposóbświadomyskonfigurować podstawywłasnegostudianagrań.dziękiczemubędziemógłzbudowaćstudiorozwojowe, nieprzeinwestowane,dającesięelastyczniedostosowaćdozmiantechnologicznychiinnych wymogówrynku. Słuchaczzostaniezapoznanyrównieżzpodstawowyminarzędziami realizatora:odsłuchem,mikseremisposobamiłączeniaaparaturystudyjnej. BUDOWA STUDIA ODSŁUCH KOMPUTEROWE SYSTEMY AUDIO TRANSMISJA AUDIO TEMAT Akustykawnętrz (podstawy) Głośnikowe odsłuchy studyjne Studyjne słuchawki Komputery Dźwiękowe interfejsy komputerowe Programy Przewody Krosownice Stołymikserskie SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ Reżyserkaiinnepomieszczeniaodsłuchowe,adaptacja,izolacja, rozkładfalakustycznychwpomieszczeniu(rezonans),stanustalony, sposobywalkizrezonansami,współczynnikabsorpcji,pomieszczenia nagraniowezróżnegotypuakustyką,falestojące(mody),odległość krytyczna, złoteproporcje,sposobypomiarówakustyki pomieszczeń,... Rolaodsłuchuwstudio,porównanieróżnychmodeli;sposoby ustawieniaikalibracji,czymsiękierować,przyzakupie?jaksłuchać? Studyjnesłuchawkiiwzmacniaczesłuchawkowe(omówieniei prezentacjaoraztestodsłuchowy).odsłuchbinauralny,symulacja cieniagłowy,... Omówieniezasadniczychparametrówprzydatnychpodczaspracz dźwiękiemorazporównaniesystemówopartychnamswindowsi AppleMacOS. Typyizastosowania,kartyzprocesoramiDSP,typysterowników. Dobórinterfejsuaudiodoodpowiednichzastosowań. Prezentacjaorazporównanienajnowszychwersjiprogramów:Apple LogicPro,SteinbergCubase,DigidesignProTools,EdirolSonar,Magix Samplitude. Standardypołączeńwstudio:Adat,TDIF,R BUSII,S/PDIF,połączenia cyfroweelektryczneioptyczne,połączeniaanalogowesymetryczne,... Typykrosownicisposobyichzastosowaniawkonfiguracjistudia dźwiękowego. Szczegółoweomówieniewszystkichstandardowychfunkcjimikserów analogowych,cyfrowychiwirtualnych. Zastosowaniewpraktyce. 3

4 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok B Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazedycjąbarwysygnałów audio,atakżeztechnikamimikrofonowymioraztypamimikrofonówiichnajważniejszymiz punktuwidzeniazastosowaniapraktycznegoparametrami.wcelulepszegozrozumienia zagadnieniadotyczącegoprzechwytywaniasygnałówaudiopoprzezmikrofonyorazzwyjśćo poziomachliniowychwtrakciekursuprzeprowadzonyjestprocesrejestracjiwrazz omikrofonowywaniemiprezentacjąrezultatówdziałaniaróżnychtechnik.zarejestrowane zostanąinstrumentyakystyczne(m.in.perkusja,git.akustyczna),jakielektroakustycznez użyciemwzmacniaczy(m.in.gitarabasowa,gitararytmiczna,solowa)orazgłosiinstr. elektroniczne.zarejestrowanyutwórzostaniepoddanyzaawansowanejedycji.wtrakcie tegoszkoleniazostanierównieżomówioneorazoparteopraktycznąprezentację zagadnieniekomponowanianagrańzwykorzystanieminstrumentówwirtualnych. EDYCJAAUDIO MIKROFONY TEMAT SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ ZAJĘCIAPRAKTYCZNE/ PREZENTACJE KorektoryiFiltry Procesory efektowe Typy/Budowa/ Zastosowania Techniki mikrofonowe Nagrywanie Edycjanagrania Edycjaintonacji Instrumenty wirtualne Prezentacjaiomówienietypóworazparametrów,atakże zastosowaniadlakonkretnychinstrumentów. Rodzajeigrupyefektów,sterowaniepoprzezMIDI,automatyka. Omówienieprocesorówmodulacyjnych,opóźnieniowychi pogłosowych.ustawianieparametrówpogłosów,korzystaniez impulsówwtechnicesplotowej. Typy,zastosowaniaicharakterystykiorazinneparametry,a takżedobórdokonkretnychzastosowań. Technikimikrofonowewnagraniachinstrumentów akustycznych,elektroakustycznychorazgłosów.techniki stereo,ujęciabliskie,ujęciazakustykąotoczenia,fazy sygnałów,... Nagranieutworuzzastosowaniemróżnychtechnik mikrofonowychorazzapisusygnałówliniowych,reamping,... Edycjazwykorzystaniemnowoczesnychtechnikobróbki nieliniowej,m.in.montaż,kwantyzacjaaudio,dopasowywanie tempaprojektudoplikówźródłowych,... CelemonyMelodyneorazinneaplikacjetegotypu omówienie iporównaniemożliwości.prezentacjadziałaniana zarejestrowanymnagraniu. Kompozycjazwykorzystaniemwirtualnychinstrumentóworaz samplerów programbazowysteinbergcubase 4

5 PRAWO A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok C Zawansowana Technika Studyjna CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazbardziejzaawansowanymi technikamiedycjisygnałówaudio.kurstenjestnaturalnymrozwinięciemzagadnień omawianychwpoprzednichblokachaorazb,jednakmożebyćtakżedoskonałąpropozycją dlabardziejzaawansowanejgrupyrealizatorów,którzychcąposzerzyćswojąwiedzęw zakresieomawianychtematów. Wramachtegokursupróczomówieniazaawansowanychsposobówpracywkorektorami szerokozostajeomówionezagadnienieedycjidynamikisygnału,zarównopodwzględem zawężania,jakiposzerzaniajejrozpiętości.pozapoznaniuztymiinformacjami,przykładami orazćwiczeniamipraktycznymisłuchaczpowinienbyćwstaniesamodzielniepraktykować pracęztakimiurządzeniami,jaklimitery,kompresory,bramki,ekspandery,ducker y,itp. Wprowadzeniemdotakichdziałań,jakmiks,mastering,czyanalizasygnałówwprocesie odnawianiawadliwychnagrańjestomówieniesposobówpomiarówsygnałówzapomocą miernikówwizualnych.natomiastcelemomówieniazagadnieńdotyczącychmiksu, masteringuorazrestauracjinagrańjesttakieprzekazaniesłuchaczowiinformacji,bymógł świadomieisamodzielnieprzystąpićdopracztegozakresu. LP TEMAT SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ ZAAWANSOWANA EDYCJAAUDIO PSYCHOA KUSTYKA ZAJĘCIAPRAKTYCZNE/ PREZENTACJE Prawowmuzyce Zaawansowana korekcja Procesory zawężania dynamiki Procesory poszerzania dynamiki Słuchanie Procesorypsycho akustyczne Mierniki sygnałówaudio Restauracja nagrań Miksnagrania Mastering Spotkaniezprawnikiem,specjalistąodprawaautorskiego,który odpowiadanapraktycznezagadnieniaztematupodpisywaniaumów licencyjnych,fonograficznych,wydawniczych,chronieniautworówprzez organizacjezbiorowegozarządzania,pozyskiwaniatantiemztytułu eksploatacji,etc... Korektoryklonującewidmo,korekcjaM S,korekcjalustrzana,... Kompresoryjednoiwielopasmowe.Specjalneodmianykompresorów. ZastosowaniefunkcjiSideChain.Zjawisko Intermodulacji.De esser,leveler,agc,peaklimiter,programlimiter,... EKSPANDERYupwardorazdownward;BRAMKI:omówienietypówi prezentacjadziałania;funkcjefiltrusidechain,dwaprogizadziałania hystereza,funkcjabuforowania,trybykluczowania,threshold,attack,hold Release,ekstrakcja,opcjaedycjinaregionieStripSilence,DetectSilence,... Postrzeganiezmiandźwiękowych,zasadysłuchania,specyfikasłuchu, słuchanieemisyjneipasmowe,... Omówienietypówiprezentacja.Procesorydoobróbkistereo,enhancery, excitery,... MiernikiszczytoweiVU,definicjeiprzykładowewskazania.Spectrogram, sonogram,goniometr,miernikkorelacji,miernikrozdzielczości. Korekcjawadnagrań,usuwanieszumów,trzaskówIinnychzakłóceń,przy użyciuklasycznychoraznowoczesnychnarzędziopartychnaanalizie spektralnej. Miksnagraniazawierającegoinstrumentyakustyczneielektroniczneoraz scieżkiwokalne szczegółowaprezentacjananagraniuwielośladowym orazomówieniecałegozagadnienia. Masteringnagraństereofonicznych,rożnetechniki,np. matrycams, wielopasmowość,... 5

6 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Program Blok D TECHNIKA ESTRADOWA CELESZKOLENIA:celemtegokursujestzapoznaniesłuchaczazaktualnymitechnikamipracy podczasnagłośnieniaestradowego.programobejmujeszerokizakres,poto,bysłuchacz otrzymałskondensowanądawkęinformacjiwceluuzyskaniaogólnejorientacjiwtechnikach pracy,stosowanejaparaturze,sposobachjejkonfiguracji. Słuchaczpoukończeniuszkoleniapowinienposiadaćwiedzęwskazującąmupoprawne kierunkidziałaniawpracyrealizatora,czyteżprzykonfiguracjiwłasnychsystemów nagłośnieniowych.nieodzownewtejkwestiisązajęcianasaliwidowiskowejzaparaturą nagłośnieniowąorazuczestnictwemzespołu,tak,bystworzyćwarunkizbliżonedotych,z jakimirealizatorspotykasięwpracy. ZASILANIE TECHNIKIPOŁĄCZEŃ TRANSMISJAAUDIO URZĄDZENIA ELEKTORAKUSTYCZNE TEMAT Zasilanie aparatury Zakłóceniaiich eliminacja Połączenia sygnałówaudio Technikipodziału sygnałówaudio Systemy bezprzewodowej transmisjisygnału Głośniki SystemyLiniowe oraztradycyjne Słuchawki Korektory Wzmacniacze mocy Zwrotnice SKRÓCONYOPISOMAWIANYCHZAGADNIEŃ Fazy,transformator(symetryzacjanapięcia),stabilizatory napięcia,ups,agragatyprądotwórcze,obciążeniesieci, prądywyrównawcze,... Zakłócenia;szumywłasneurządzeń;ocenawartości zakłóceń;pętlamas;dystrybucjaprzewodówzasilającychi sygnałowych;zakłócenianapołączeniachkrosowniczych; zniekształceniaprzywysterowywaniusygnału Przewody:symetryzacja;DirectBox;standardyprzesyłu cyfrowego;właściwościelektryczne,poprawnepołączenia pomiędzykomponentamisystemu. Multicor/Splitery/D Box:typyisposobyich zastosowania Transmisjazmikrofonów,zinstrumentów,mikroporty, systemuuhf,vhf,zasilanienadajników,zastosowanie wielusystemówjednocześnie,... Typyizastosowania,główne,monitorowe,sidefill,drum fill,budowa,łączeniegłośników,rozwiązania konstrukcyjne. Ideapracysystemówliniowych.Porównaniez tradycyjnymi,zaletyorazwadyobutypów. Systemyosobistegoodsłuchudousznegowrolitorów monitorowych.jakiesłuchawkidlarealizatorafohoraz monitorowegoikiedystosować?... Typykorektorów.Zastosowaniekorekcjidostrojenia systemówzotoczeniem.odniesieniekorekcjiwidmado korekcjifazy.zastosowaniekorekcjiwedycjisygnałów audiozesceny. Klasywzmacniaczy,typywzmacniaczy,wzmacniacze cyfrowe,łączeniewzmacniaczy,dobórmocyioporności,.. Typyzwrotnic,układyaktywne,pasywne,układycyfrowe typudriverack.ustawieniazwrotnic,wykorzystanieich funkcjiedycjikorekty,dynamiki,podziałupasma, opóźnień. 6

7 7 Procesory efektowe Zastosowanieefektówobróbkidynamicznejoraz pogłosówiliniiopóźniającejdopracnagłośnieniowych, wysyłkiauxwtrybiepreipost fader,insertywtorachi grupach. Mikseryaudio Zastosowaniemikserówdopracnagłośnieniowychna froncieorazmonitorach. WpływOtoczenia NaPracę Systemów Nagłośnieniowych Właściwościnagłośnieniawpomieszczeniach zamkniętych,zasadypracyorazwprzestrzeniotwartej. Skutkiieliminacjaodbić,rezonansów,... OTOCZENIA NAGŁOŚNIENIA Akustykaróżnych pomieszczeń Specyfikapracywkościołach,halachsportowych,salach widowiskowych,salachkonferencyjnych,... Programowe systemy projektowania nagłośnienia Omówieniesystemudoboruparametróworaz konfiguracjinagłośnienianaprzykładzieoprogramowania. Np.MappOnlineMeyerSoundlubinne. Eliminacja Niekorzystnych Zjawisk Sprzężenia:przyczyny,skutki,sposobyeliminacji, zastosowaniecyfrowychprocesorówautomatycznie eliminującyhcsprzężenia,przykładowemodeleidziałanie. Filtrgrzebieniowy:przyczyny,skutkiisposobyprofilaktyki. Techniki mikrofonoweoraz transmisjaliniowa Zastosowaniemikrofonówdonagłośnieniaróżnychtypów sygnałów.typymikrofonów.transmisjasygnałów liniowych. TECHNIKINAGŁOŚNIENIA Kryteria Nagłaśniania Normydopuszczalnychwartościnatężeniadźwięku, sposobypomiarów,ocenabrzmieniawodniesieniudo poziomugłośności,... NAGRANIAKONCERTOWE Sposobyrejestracjiwystępówartystycznych,zapis wielośladowy,rozdziałsygnałów,typyrejestratorów, pojemnośćmediówzapisuiodczytudanych,... ZAJĘCIAPRAKTYCZNE Przygotowanieaparaturynagłośnieniowejnasali widowiskowejorazpróbadźwiękowa.zajęciapraktyczne zawierająelementyuzupełniającepowyższezagadnienia.

8 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Informacje ogólne Materiałydydaktyczne Uczestnicykursuotrzymują: - obszernemateriaływpostaciwydrukówkonspektówdoposzczególnych tematóworazprezentacjemultimedialnedotyczącychomawianejtematyki. - podręcznik - sesjęmuzycznąwpostaciwielośladowej,przystosowanądoimportuw dowolnymprogramiekomputerowymsłużącymdoobróbkiaudiooraz zgraniepomiksieimasteringunagrania,któremasłużyć,jakopunkt odniesieniapodczasćwiczeń. Zaświadczenieoukończeniukursu Pozakończeniukażdegokursuuczestnicyotrzymujądyplompotwierdzającyzakres oraztematykęszkolenia,atakżeilośćgodzinprzeznaczonąnarealizację poszczególnychzagadnień. Podstawaprawna:RozporządzenieMENiMPiPSzdnia wsprawiezasad iwarunkówpodnoszeniakwalifikacjizawodowychiwykształceniaogólnego dorosłych(dz.u.nr103z r.poz.472) Harmonogramzajęć Zajęciatrwającodzienniewgodzinach (łączniezprzerwami). Wykładowcy KrzysztofMaszota"EstradaiStudio"/PSRDiWojciechBiałoskórskiPSRD/LiveSound orazpomocniczo:lubomirjędrasik"estradaistudio"/kayanismusicimecenas MaciejNowakAVT/PSRD Wsparciedlaabsolwentów Absolwencikursówmogąliczyćnawsparcieposzkoleniu,wpostaciporadnabieżące problemy,wynikającezwdrażaniamateriałuwpraktykę. Absolwenciszkoleńmogątakżekorzystaćzezniżeknazakupyróżnegotypuurzadzeń muzycznychioprogramowaniaorazporadyodnośniekonfiguracjiwramach działalnościwww.proaudio.sklep.pl. Zapleczesocjalne Namiejscudostępnajestnabieżącokawa,herbata,zimnenapojeorazprzekąski. Obiadjestdostarczanyprzezfirmęcateringową(kosztod10do12zł). NamiejscubezpłatniedostępnyjestinternetbezprzewodowyWi Fi. 8

9 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Informacje ogólne Kosztszkolenia ILOŚĆKURSÓW RABATY WARTOŚĆ BRUTTO BlokA 10%dlaucznióworazstudentówi 890PLN BlokB BlokC BlokDczęść1 BlokDczęść2 członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 10%dlaucznióworazstudentówi członkówpsrd 890PLN 890PLN 890PLN 890PLN Dwadowolnebloki 1700PLN Trzydowolnebloki 2500PLN Czterybloki 3200PLN Pięćbloków 3990PLN Zapisy Osobyprywatne:podaniedanychnanaszadrese mailorazwpłatazaliczki. Firmyiinstytucje:zgłoszenieirozliczenienapodstawiefaktury. Zakwaterowanie Kosztwachasięod20, ;35,,40, do60, 90PLNzadobę(nażyczeniedostarczamy listęmiejschotelowychzopisami,zdjęciamiinamiaramikontaktowymi,natomiast rezerwacjinależydokonaćsamodzielnie,jeśliniematakiejmożliwości,możemy równieżdokonaćrezerwacjiwimieniukandydatanaszkolenie). 9

10 A K A D E M I A R E A L I Z A C J I D Ź W I Ę K U Najczęściej zadawane pytania Comożnazabraćzesobąnaszkolenie? Własnenagranialubinnedobrzesobieznaneprodukcjedooceny,czyteżanalizy odsłuchuwstudio.drobnysprzętelektroakustyczny,którywymagałbysprawdzenia, czyomówieniawramachdodatkowychzajęćlubwramachporównania,np.podczas omawianiazagadnieńdotyczącychsłuchawekstudyjnych.nagranierealizowane samodzielniewpostaciwielośladowejdoewentualnejanalizynazajęciach dodatkowych. Gdzieodbywasiękurs? Adres:studionagrańNPP,ul.Waryńskiego28,05 200Wołomin.Jestto12kmod granicmiastawarszawy,a19kmodścisłegocentrumwarszawy. Jakdojechać? KomunikacjąmiejskąspodDworcaWileńskiegoautobusamiliniiprywatnych oznaczonychliteramia,w,z,s(dojazdautobusemzajmujeokoło30minut)lub kolejązdworcawileńskiego,gdziebardzoczęstoodchodząpociągidowołomina. NależywysiąśćnastacjiWołominSłoneczna. Dlaosób,któreprzyjeżdżająkolejązróżnychrejonówPolskinajkorzystniejjest wysiąśćnadworcuwschodnimwwarszawie.stamtądsporadycznieodchodzą pociągidowołomina,stamtądteżjesttylkokawałekdodworcawileńskiego,gdzie komunikacjazwołominemjestbardzodobra. Czynakursiemożnazadawaćpytania? Takchętnierozwiązujemyproblemysłuchaczyzgodneztematykądanegokursu. Natomiastprowadzącystarająsięteżwprzeznaczonymnatoczasielubchwilach przerwydyskutowaćnatematyintrygująceposzczególnychsłuchaczy,bywskazać najlepszerozwiązanialubrozwiaćnurtująceichwątpliwości. Czytojestkursdlaosób,ktorecośjużwiedzą,bojajestempoczątkującyibojęsię, żenicniezrozumiem? Szkoleniaprzeznaczonesądlaosóbpoczątkującychiśredniozaawansowanych,czyli dlatakich,któredopierozaczynają,aleteżdlatych,którejużcośrobiąwdanej tematyce,alemająwielewątpliowści,niesąpewneniektórychswychdziałań,czyteż wniektórychobszarachdziałająbardziejintuicyjnie,niżświadomie. CzywystawiaciefakturyVAT? Tak, jak również paragony i niezbędne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Czyzajęciatowykładypodobnedoakademickich? 10

11 Absolutnienie,oczywiścieszkolenieidziepewnymtokiemprogramu,któryopisany jestdlakażdegoblokuitematysąomawianedośćwnikliwie,aleteżrzeczowo,z dużymnastawieniemnazrozumieniezastosowaniadanegozagadnieniawpraktyce, alewtakisposób,byzarównoosobypoczątkujące,jakimającejużjakąśstycznośćz danątematykąwyciągnęłyzzajęćmaksimum.stawiamynajasnezrozumienie nawettychzagadnień,którepozorniesątrudne. Czytrzebazdawaćjakieśegzaminynakońcu? Nieobowiązujeegzamin,absolwenciotrzymujązaświadczeniewpostacidyplomu, informująceouczestnictwie,wrazzprogramemorazwykazemgodzinowymzajęć. Comidajetendyplom? Jestpotwierdzeniemuczestnictwawszkoleniuorganizowanymzgodniez rozporządzeniemmenimpipszdnia wsprawiezasadiwarunków podnoszeniakwalifikacjizawodowychiwykształceniaogólnegodorosłych(dz.u.nr 103z r.Poz.472).Zatemstanowipoświadczeniepodniesieniaswojego poziomuwiedzywdanejtematyce. Czymogeprzyjśćnakurs,gdyjestemzarejestrowanywurzędziepracy? Tak,naszaplacówkaszkoleniowajestzarejestrowanawbazieWojewódzkiego UrzęduPracy,nastałewspółpracujemyzUrzędamiPracy. Czypokursiemożnaliczyćnajakąśpomoc? Takoczywiście,każdyabsolwentmożepisaćnae mailprowadzącegozajęciaz bieżącymizapytaniami.żadnezapytanianiepozostająbezodpowiedzi. Mapka okolic miejsca przeprowadzania szkoleń; (ul. Waryńskiego 28; Wołomin) Na piechotę z dworca Wołomin Słoneczna: najszybciej dojdziesz cofając się do końca peronu (w kierunku Warszawy) i idąc ścieżką wzdłóż torów (jak pokazuje strzałka na rysunku). Następnie należy skręcić w prawo i dojść do ul. Armii Krajowej. Po jej przejściu należy iść wzdłuż ul. Waryńskiego, na jej końcu, po prawej stronie przedostatni dom na ulicy to MY. 11

12 A K A D E M I A REAL I Z A C J I D Ź W I Ę K U Sprzęt dostępny na szkoleniach Szkolenia w studio nagrań: Systemy odsłuchowe Na naszych szkoleniach słuchacze mogą zapoznać się z wysokiej klasy systemami odsłuchów studyjnych dalszego, średniego i bliskiego pola. Umożliwia to słuchaczowi ocenę różnej klasy sprzętu oraz porównanie brzmienia własnych produkcji na różnych systemach odsłuchowych. Wysokiej klasy aktywny, dwudrożny odsłuch średniego/bliskiego pola Yamaha MSP 10 Wysokiej klasy pasywny, dwudrożny odsłuch bliskiego pola Tannoy PBM 6.5 MkII zasilany wzmacniaczem Philips SA930 Wysokiej klasy aktywny, trójdrożny odsłuch dalekiego/średniego pola Adam Audio S4A Subwoofer Genelec 7050B Beyerdynamic DT 990 Pro SŁUCHAWKI AKG K271 Studio Fostex D5 Beyerdynamic DT

13 Sekwencyjne programy komputerowe Najnowsze programy są omawiane pod kątem różnic oraz podobieństw występujących pomiędzy nimi. Słuchacze szkoleń mogą zapoznać się na miejscu ze specyficznymi funkcjami poszczególnych aplikacji. Pakiet Apple Logic Studio 9 Digidesign Pro Tools 8 Steinberg Cubase 5 Edirol Sonar 8 Magix Samplitude 11 Interfejsy audio Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z kilkoma interfejsami audio od wysokiej klasy urządzeń, poprzez średni oraz niski budżet. Digidesign Mbox 2 RME FireFace 400 M-Audio Audiophile USB Edirol PCR-M1 klawiatura sterująca wraz z interfejsem audio USB 13

14 Komputery Do dyspozycji działań szkoleniowych dostępne są główne oraz wspomagające komputery, takie, jak Apple MacPro, Mac Mini, MacBook, PC Notebook Dell, PC Stacjonarny (Intel Core 2 Duo). Główny komputer studyjny Apple MacPro posiada następujące parametry: - ośmiordzeniowy procesor Xeon, każdy rdzeń taktowany częstotliwością 3GHz - 7GB pamięci RAM - 2 TB dysków Karty DSP Komputer jest dodatkowo zaopatrzony w kilka najpopularniejszych kart z procesorami DSP. Dzięki czemu uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z możliwościami takich kart, mogą porównać ich sposób funkcjonowania, wydajności oraz zestawy wtyczek dostepnych dla danych modeli. Universal Audio UAD 2 TC Electronic Powercore Solid State Logic Duende Focusrite Liquid Mix Wtyczki efektowe Prócz wtyczek efektowych dostępnych w pakietach wraz z kartami DSP (UAD 2, TC Powercore, Focusrite Liquid Mix, SSL Duende) oraz poszczególnymi programami sekwencyjnymi na potrzeby szkoleń dostępne są również wtyczki lub pakiety nowoczesnych wtyczek efektowych oraz instrumentów wirtualnych. Oto przykładowa lista najważniejszych typów. 14

15 PSP Total Pack zestawo wszystkich wtyczek polskiego producenta oprogramowania do edycji audio firmy PSP Audioware (Mix Pack, Stereo Pack, squad, VintageWarmer, 608 MultiDelay, PSP 84, PSP 42, Xenon, oldtimer, NeonHR, Nitro, MasterQ, MasterComp, EasyVerb). IK Multimedia Total Effects zesatw wszystkich wtyczek efektowych znanego włoskiego producenta oprogramowania (Amplitube, Ampeg SVX, Classic Studio Reverbs, Tracks Deluxe 3, Tracks). IK Multimedia Advance Room Correction system programowo sprzętowy do pomiarów i kalibracji środowiska odsłuchowego. FabFilter Total Pack zestaw wtyczek i instrumentów FabFilter (ProC, Simplon, One, Timeless 2, Twin 2, Volcano 2) RNDigital Signature Bundle (D4, D1 DETAILER, FINIS 1, FINIS 3, FIREQ LE, FIREQ, INSPECTOR XL, SPL-IZER, UNIQUEL- IZER and UNIQUEL-IZER LE) Blue Cat All Pack (Peak Meter Pro, Dynamics, FreqAnalyst Multi, FA Pro, ;iny EQ, Oscilloscope Multi, Parameter`EQ, Protector, Remote Control, Stereo Phaser, ScopeMulti, ScopePro, Triple EQ, Widening Liny EQ, Widening Parameter EQ, Widening Triple EQ, ) Camel Audio: Camel Space oraz Camel Phat Eiosis Korektor Air EQ oraz ELS Vocoder Celemony Melodyne Studio + Plug-in + Editor Najwyższa wersja współczesnego programu do polifonicznej edycji intonacji sygnałów audio. Izotope Ozone 4, Spectron oraz Alloy MHC TotalPack (AmpMod, Delay, Ensemble, Flanger, HP oraz LP Filter, Resonator, Space Effect, Spacesynth, VoxFX, Voxsynth)) Steinberg Virtual Guitarist 2 FX The Sound Guy SFX Machine Pro Drumagog Platinum 4 Voxengo (Voxformer, Beeper, Latency Delay, MSED, OvertoneGEQ, Sound Delay, Stereo Touch, Voxformer, Tube Amp) 15

16 Sterowniki DAW Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z nowoczesnymi i poręcznymi, uniwersalnymi sterownikami sprzętowymi oprogramowania. Prócz wspomnianej wcześniej karty z manualnym sterownikiem Focusrite Liquid Mix dostępne są: Novation Nocturn Presonus FaderPort Procesory peryferyjne studia nagrań, przykładowa lista najważniejszych pozycji: Wysokiej klasy przedwzmacniacz mikrofonowy Solid State Logic Alpha Channel Przedwzmacniacz mikrofonowy Presonus Eureka Przetwornik Analogowo Cyfrowy Adat z przedwzmacniaczami mikrofonowymi klasy A Presonus Digimax D8 16

17 Wysokiej klasy ogranicznik sygnału oraz przetwornik AD/DA Waves L2 Ultramaximizer Podwójny kompresor pracujący w klasie A wraz z bramką szumów Focusrite Compounder Poczwórny przedwzmacniacz mikrofonowy pracujący w klasie A RME Quadmic MIKROFONY W studio znajdują się wysokiej, średniej oraz niskobudżetowej klasy mikrofony. Są to różnego rodzaju konstrukcje, dzięki którym można zapoznać się z brzmieniem oraz funkcjami wielu różnych odmian tych urządzeń. Neuman TLM 103 Oktava MK 2500 (lampowy) 17

18 Oktava MK 012 (para) Oktava MK 219 Rode NT 2000 (płynna regulacja charakterystyk kierunkowych) Oktava ML 52 (mikrofon wstęgowy) Electro Voice Cardinal (mik. pojemnonściowy) Electro Voice Raven (mik. dynamiczny) 18

19 Mikrofony pojemnościowe do perkusji AKG C 418 Mikrofony pojemnościowe do perkusji Shure Beta 98D/S Mikrofon do źródeł niskotonowych Sennheiser Evolution 602 Mikrofon instrumentalny Shure SM57 MXL 2006 (niskobudżetowy mikrofon studyjny) Soundman OKM + Adapter PPA (zestaw mikrofonów do nagrań binauralnych wraz ze sztuczną głową) Szkolenia nagłośnieniowe: - w zależnosci od miejsca, w którym organizujemy szkolenie są to różnego rodzaju wysokiej klasy, nowoczesne urządzenia elektroakustyczne niebędne do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem, zarówno w części praktycznej, jak i teoretycznej. 19

20 AKADEMIA REALIZACJI DŹWIĘKU Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku Uczestnicyszkoleńuzyskująnarokczasuoddniazakończenia szkolenialegitymacjęczłonkapsrdbezponoszeniadodatkowych kosztówwpostaciopłatywpisowejorazskładkirocznej.statusedu członkapsrduprawniadouzyskaniazniżeknakolejneszkoleniaoraz doudziałuwpracachstowarzyszenia. Stowarzyszeniezrzeszapasjonatówrealizacjidźwięku.Jestmiejscem, którepromujerzetelnąorazuczciwąpracęiszacunekdlazawodu realizatoradźwięku.zapraszamynietylkozawodowców,aletakże osoby,którezaczynająswojąprzygodęzrealizacjądźwiękuipragnądziałaćwduchu zasadpromowanychprzezstowarzyszenie. Dziękiniejosobytakiebędąmogłykorzystaćz: wsparciazestronyczłonkówsekcjizawodowejstowarzyszenia bieżącejwymianyinformacjipomiędzyzrezszonymi publikacji seminarióworazwarsztatów wyjazdównatargiorazszkolenia poradyprawnej uczestnictwawimprezachpromującychprodukcjedźwiękowe 20

Zamień inspirację w muzyczny geniusz

Zamień inspirację w muzyczny geniusz Zamień inspirację w muzyczny geniusz Profesjonaliści na całym świecie korzystają z aby tworzyć, edytować i produkować muzykę. Teraz także ty możesz skorzystać z ich narzędzi dzięki przyjaznym w użyciu

Bardziej szczegółowo

oferujemy plus... S1 >>

oferujemy plus... S1 >> pierwszy tego typu obiekt w polsce Nowoczesny kompleks multimedialny w centrum Polski. Sale do miksów filmowych. Studia do nagrań muzycznych. Studia do postprodukcji filmowej. Hale zdjęciowe. oferujemy

Bardziej szczegółowo

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 Niniejszy dokument jest integralną częścą umowy i zawiera wymagania techniczne koncertu artystki. Jeśli przewidują Państwo zmiany w liście dostarczanego sprzętu, prosimy

Bardziej szczegółowo

Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5

Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5 Spis treści Scena... 1 Nagłośnienie... 1 System kolumn... 1 Mikser... 2 Monitory... 2 Inne... 3 Plan sceny... 4 Input lista... 5 Wymagany kontakt z osobą odpowiedzialną za nagłośnienie najpóźniej 14 dni

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: asystent operatora dźwięku Symbol cyfrowy zawodu: 313[06] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[06]-06-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: asystent operatora dźwięku Symbol cyfrowy zawodu: 313[06] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[06]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

DŹWIĘK SOUND VARIANT A SOUND LIGHTS WARIANT A DŹWIĘK ŚWIATŁO VARIANT B SOUND LIGHTS WARIANT B DŹWIĘK ŚWIATŁO

DŹWIĘK SOUND VARIANT A SOUND LIGHTS WARIANT A DŹWIĘK ŚWIATŁO VARIANT B SOUND LIGHTS WARIANT B DŹWIĘK ŚWIATŁO WARIANT A DŹWIĘK ŚWIATŁO WARIANT B DŹWIĘK ŚWIATŁO VARIANT A SOUND LIGHTS VARIANT B SOUND LIGHTS DŹWIĘK ŚWIATŁO SOUND LIGHTS DŹWIĘK SOUND DŹWIĘK - WARIANT A 01. System głośnikowy MeyerSound MICA 2x6 MeyerSound

Bardziej szczegółowo

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Soundcraft Multi Digital do cyfrowych konsolet mikserskich Soundcraft serii Si jest interfejsem wykorzystującym

Bardziej szczegółowo

System wyrównany liniowo Electro-Voice XLC. Koncertowy system wysokiej klasy doskonały plenerowe na imprezy i duże sale.

System wyrównany liniowo Electro-Voice XLC. Koncertowy system wysokiej klasy doskonały plenerowe na imprezy i duże sale. System wyrównany liniowo Electro-Voice XLC DVX Koncertowy system wysokiej klasy doskonały plenerowe na imprezy i duże sale. XLC 127+ DVX Kolumna szerokopasmowa 12", 2x6.5", 2x1.4" 3 XLC 215 DVX Kolumna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

US-2x2. Interfejs USB audio/midi

US-2x2. Interfejs USB audio/midi Interfejs USB audio/midi Jako 4-wejściowy/4-wyjściowy interfejs USB audio/midi US-4x4 jest doskonały do tworzenia muzyki szczególnie dla początkujących użytkowników. Oferuje duże możliwości rejestracji

Bardziej szczegółowo

G R U B S O N RIDER TECHNICZNY 2015

G R U B S O N RIDER TECHNICZNY 2015 RIDER TECHNICZNY 2015 Poniżej znajduje się rider zespołu G R U B S O N obowiązujący podczas koncertów. Bardzo prosimy o uważne przeczytanie, podpisanie i odesłanie wraz z umową. Nieznajomość rider a nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opisy kursów... strona 2. Terminy zajęć... strona 7. Miejsce realizacji zajęć... strona 8

Spis treści. Opisy kursów... strona 2. Terminy zajęć... strona 7. Miejsce realizacji zajęć... strona 8 Z i m a 2 0 1 2 O fe r t a z a j ę ć Spis treści Opisy kursów... strona 2 Terminy zajęć... strona 7 Miejsce realizacji zajęć... strona 8 Rejestracja, koszt zajęć i płatności... strona 9 Opisy wykładowców...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowa: 1. Konsoleta mikserska

Specyfikacja asortymentowa: 1. Konsoleta mikserska Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna i wymagania techniczno-eksploatacyjne wyposaŝenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

Oferta. Techniki. sceniczne

Oferta. Techniki. sceniczne Oferta Techniki sceniczne Przedstawiamy Państwu przykładowe układy sceny z kratownicą, na życzenie istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji: LP WIZUALIZACJA Scena: 6m x 4m Wybieg: 2m x 3m 1 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820

SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820 SHEMOANS WYMAGANIA TECHNICZNE KONTAKT AGATA BORZYM MENAGER +48 602 499 111 MAKSYMILIIAN ZIĘBA REALIZATOR DŹWIĘKU +48 606 821 820 WYMAGANIA TECHNICZNE AKTUALIZACJA MARZEC 2013 1. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY D&B

Bardziej szczegółowo

US-4x4. Interfejs USB audio/midi

US-4x4. Interfejs USB audio/midi Interfejs USB audio/midi Jako 4-wejściowy/4-wyjściowy interfejs USB audio/midi US-4x4 jest doskonały do tworzenia muzyki szczególnie dla początkujących użytkowników. Oferuje duże możliwości rejestracji

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę techniczną imprez w zakresie:

NAGŁOŚNIENIE. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę techniczną imprez w zakresie: prowavesound.eu OBSŁUGA IMPREZ NAGŁOŚNIENIE REALIZACJA DŹWIĘKU Oferujemy: Systemy nagłośnieniowe: - systemy koncertowe (małe, duże), - systemy konferencyjne, - nagłośnienia średniej wielkości, - kompaktowe,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego

Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego Załącznik nr 2 Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego lp nazwa środka trwałego rok produkcji wartość (początkowa) 1. Urząd Miejski w Łowiczu 1 Telefax Panasonic KX-FL 503 2002 2 194,00 zł 2 System

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr III DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr III DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr 2 Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr III DP/926/ Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za szt brutto

Bardziej szczegółowo

.PL kilkunastu osób jednocześnie. Daje to możliwość organizacji żywych sesji nagraniowych całych zespołów czy też prób.

.PL kilkunastu osób jednocześnie. Daje to możliwość organizacji żywych sesji nagraniowych całych zespołów czy też prób. OFERTA WSPÓŁPRACY Bezpresji świadczy usługi w zakresie produkcji oraz przetwarzania dźwięku. Obiekt dysponujący nowoczesnym sprzętem pracującym w klasie A, który poparty wiedzą i kreatywnymi pomysłami

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Technika Studyjna Wykład III

Technika Studyjna Wykład III Technika Studyjna Wykład III Studium Realizacji Dźwięku Regionalny Ośrodek Edukacji Click to edit Master subtitle style mgr inż. Jan Madej www.janmadej.pl jan.madej@gmail.com Systemy bezprzewodowe Jak

Bardziej szczegółowo

Specjalność Inżynieria Akustyczna (EiA) Katedrę Akustyki i Multimediów. prowadzona przez: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki

Specjalność Inżynieria Akustyczna (EiA) Katedrę Akustyki i Multimediów. prowadzona przez: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki Specjalność Inżynieria Akustyczna (EiA) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Inżynieria Akustyczna (EiA) Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PCM-D100. Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości

PCM-D100. Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości PCM-D100 Przenośny rejestrator dźwięku w wysokiej rozdzielczości PCM-D100 Przenośny, profesjonalny rejestrator audio do nagrywania wystąpień na żywo, koncertów muzycznych lub przedstawień teatralnych SONY

Bardziej szczegółowo

NOSOWSKA - USB. Rider dźwiękowy. lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW

NOSOWSKA - USB. Rider dźwiękowy. lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW AKTUALIZACJA 06.2015 lp INSTRUMENT MIKROFON/Di +48V INSERT UWAGI STATYW 1. STOPA AUDIX D6 ------ GATE DRAWMER/BSS MAŁY 2. STOPA SUBKICK ------ GATE DRAWMER/BSS -------- 3. WERBEL G AUDIX I5 ------ COM

Bardziej szczegółowo

AS372N 7.1 USB 24-bit/192kHz

AS372N 7.1 USB 24-bit/192kHz HIGH DEFINITION AUDIO KARTA DŹWIĘKOWA USB AS372N 7.1 USB 24-bit/192kHz AS372 jest przenośną wielokanałową kartą dźwiękową zgodną z USB Audio 2.0. Każdy z wbudowanych 7.1 kanałów może wspierać dźwięk o

Bardziej szczegółowo

Miejsce i data koncertu:

Miejsce i data koncertu: Miejsce i data koncertu: Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Technika Studyjna II Wykład I i II

Technika Studyjna II Wykład I i II Technika Studyjna II Wykład I i II Studium Realizacji Dźwięku Regionalny Ośrodek Edukacji mgr inż. Jan Madej www.janmadej.pl jan.madej@gmail.com Ver. 28.09.2010 Sprawy organizacyjne 20h (cz. I) + 20h (cz.

Bardziej szczegółowo

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne

Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia. Wymagania techniczne Gala Noworoczna Narodowe Forum Muzyki 03.01.2015r. Hala Stulecia Wymagania techniczne Niniejszy dokument zawiera minimalne wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia akceptowalnej jakości widowiska.

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia i opis stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w ramach projektu

Zdjęcia i opis stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w ramach projektu Zdjęcia i opis stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w ramach projektu Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku strona 1 Wprowadzenie Podczas zajęć koła zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku uczniowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r.

Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r. "SHOW MUSIC GROUP" ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań - tel. 61 2224918 www.showmusicgroup.pl e-mail: info@showmusicgroup.pl Cennik sugerowany detaliczny brutto Studiomaster kwiecień 2015 r. MIKSERY DŹWIĘKU

Bardziej szczegółowo

STAGE RIDER 2012. Alek Styrna tel. +48 601 558 960 alek@kararockers.pl 1 K A R A R O C K E R S WE-ROCK STAGE RIDER

STAGE RIDER 2012. Alek Styrna tel. +48 601 558 960 alek@kararockers.pl 1 K A R A R O C K E R S WE-ROCK STAGE RIDER STAGE RIDER 2012 STAGE RIDER zawiera informacje dotyczące sprzętu potrzebnego na scenie, jego rozmieszczenia, oraz sposobu nagłośnienia instrumentów. Spełnienie poniższych wymagań zapewnia najlepsze warunki

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY AUDIO netto brutto irig

INTERFEJSY AUDIO netto brutto irig Sierpień 2015 Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik realizacji nagrań i nagłośnień; symbol 352122 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu dokonaj atwego wyboru Komputery przenośne mają coraz więcej zastosowań w każdym biznesie, dlatego tp wprowadza do swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk. tel./fax (058) 309-04-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system hi-fi dla całej rodziny

Bezprzewodowy system hi-fi dla całej rodziny Bezprzewodowy system hi-fi dla całej rodziny High Res Audio 192 khz / 24 bity www.tophifi.pl Oferta dostępna wyłącznie w sieci salonów Top Hi-Fi & Video Design Bezprzewodowy system audio dla Twojego domu

Bardziej szczegółowo

VENICE posiada 6 wyjść typu "aux", którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia:

VENICE posiada 6 wyjść typu aux, którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia: MIDAS VENICE 320 Zapowiadane pojawienie się nowego produktu MIDAS'a stało się faktem. Celebrując 30 rok - bardzo aktywnej i pełnej sukcesów obecności na światowym rynku producentów sprzętu audio, firma

Bardziej szczegółowo

3. Decybel, poziom dźwięku i zagadnienia z tym związane (2 godz.)

3. Decybel, poziom dźwięku i zagadnienia z tym związane (2 godz.) 1. Dźwięk a systemy nagłośnieniowe (2 godz.) fala dźwiękowa elektryczny odpowiednik dźwięku faza dodawanie sinusoidy fali podstawowe zadanie systemu nagłośnieniowego model koncepcyjny systemu nagłośnieniowego

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Parametry dźwięku. zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; zakres dynamiki słuchu: 130 db

Dźwięk. Parametry dźwięku. zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; zakres dynamiki słuchu: 130 db Dźwięk Parametry dźwięku zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości: 20 Hz - 20 khz; zakres dynamiki słuchu: 130 db Przetwarzanie dźwięku konwersja energii akustycznej na elektryczną przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części Załącznik nr 1b do SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Zabrze, 30.10.2012r Zapytanie ofertowe na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i drukarki Gimnazjum nr 20 w Zabrzu realizujące w partnerstwie z firmą Pro Publico projekt Dziś nauka, jutro zawód w ramach

Bardziej szczegółowo

M-Audio Fast Track Interfejs audio

M-Audio Fast Track Interfejs audio M-Audio Fast Track Interfejs audio t e s t Przemysław Ślużyński Firma M-Audio wyrasta na największego producenta kart i interfejsów dźwiękowych. Taki producent w swojej ofercie ma zwykle cały asortyment

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Wymagania techniczne. Kontakt. Tomasz Budkiewicz. Tel. 502-712-151. Joanna Balczun. Tel. 602-642-601. realizator dźwięku.

CHEMIA. Wymagania techniczne. Kontakt. Tomasz Budkiewicz. Tel. 502-712-151. Joanna Balczun. Tel. 602-642-601. realizator dźwięku. Wymagania techniczne Kontakt Tomasz Budkiewicz realizator dźwięku Tel. 502-712-151 Joanna Balczun manager zespołu Tel. 602-642-601 Wymagania techniczne (Luty 2011) 1. Nagłośnienie frontowe 2. Mikser frontowy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE

Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Magdalena Tul - WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagana

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013

NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013 RIDER TECHNICZNY NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE - WYMAGANIA SPRZĘTOWE I REALIZACYJNE 2013 Dla nagłośnienia oraz oświetlenia całości powyższego spektaklu, tj.: - dostarczenie odpowiedniego, kompletnego systemu

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

HEOS TM. by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom

HEOS TM. by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom HEOS TM by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom ODTWÓRZ DOWOLNY UTWÓR W DOWOLNYM POMIESZCZENIU. Gdy przyjdzie czas na imprezę, zgrupuj głośniki HEOS, by muzyka zabrzmiała w całym domu. DŹWIĘK

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura

Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Oferta dla biznesu. sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu Oferta dla biznesu sale szkoleniowe, treningowe wysokiej klasy wyposażenie innowacyjna infrastruktura WSFH w Toruniu Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny TYLKO : 799 zł CENA RYNKOWA : 1299 zł Opis : Kolumna głośnikowa aktywna - Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki "Pielgrzymka do miejsc śmiesznych" v.2/2013

Kabaret Neo Nówka z zespołem Żarówki Pielgrzymka do miejsc śmiesznych v.2/2013 Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG GOSPEL SOUND Katowicki Chór Gospel RIDER TECHNICZNY www.gospelsound.pl ver. 03.2014LRG Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie

Bardziej szczegółowo

M-Audio Firewire Solo Interfejs audio

M-Audio Firewire Solo Interfejs audio M-Audio Firewire Solo Interfejs audio t e s t Przemysław Ślużyński Firma M-Audio produkuje coraz więcej nowych modeli interfejsów audio. Jeden z nich, Firewire Solo, właśnie otrzymaliśmy do testów. Jak

Bardziej szczegółowo

Dźwiękowa Technika Studyjna

Dźwiękowa Technika Studyjna Dźwiękowa Technika Studyjna DTS 1 1. Rejestracja Techniki mikrofonowe Ustawienie mikrofonów Studio ZEA 2. Efekty Rodzaje efektów (amplitudowe, opóźnieniowe, modulacyjne) Przykładowe schematy i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto PRZEDMIAR TECHNOLOGIE SCENICZNE DK DRZEWICA ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁ APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY ZESPÓŁ EKRANOWY SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE SALA

Bardziej szczegółowo

TWOJA MUZYKA, BEZPRZEWODOWO, W CAŁYM DOMU

TWOJA MUZYKA, BEZPRZEWODOWO, W CAŁYM DOMU TWOJA MUZYKA, BEZPRZEWODOWO, W CAŁYM DOMU MAGIA DŹWIĘKU AIRPLAY ODTWARZAJ MUZYKĘ PRZEZ SWOJĄ SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ Technologia AirPlay pozwala Ci na bezprzewodowy przesył muzyki z Twojego komputera Mac lub

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

RAZ DWA TRZY WYMAGANIA TECHNICZNE

RAZ DWA TRZY WYMAGANIA TECHNICZNE RAZ DWA TRZY Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorowi dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Przed skontaktowaniem

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Oficjalna europejska witryna VAIO http://www.vaiopro.eu/ 14,1-calowy wyświetlacz X-black LCD - ostry obraz i żywe kolory

Oficjalna europejska witryna VAIO http://www.vaiopro.eu/ 14,1-calowy wyświetlacz X-black LCD - ostry obraz i żywe kolory VGN-CS31S/W Pokaż swój styl Stylowy, multimedialny towarzysz w kolorze białym Oficjalna europejska witryna VAIO http://www.vaio.eu/ Oficjalna europejska witryna VAIO http://www.vaiopro.eu/ NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu. Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)

Bardziej szczegółowo

Arcade Audio Sp. z o.o. ul. Galicyjska 2 32-091 Michałowice

Arcade Audio Sp. z o.o. ul. Galicyjska 2 32-091 Michałowice 19 maja 2015 Cena detaliczna zawiera 23% VAT Pro Grade Classic XKE, 1 para instalacyjny 268-001-000 Czarny*, Kabel instalacyjny, jedna para w ekranie foliowym, Ø3,5mm 2,96 zł Console reduced OD, 1 para

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

RME Babyface Pro Interfejs audio

RME Babyface Pro Interfejs audio t test RME Babyface Pro Interfejs audio Przemysław Ślużyński EDITORS CHOICE No, to jest trzeba przyznać gratka, taki test! Interfejs RME Babyface Pro to bardzo ciekawe urządzenie, a renoma firmy RME i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI 1. System nagłaśniania dla średniej wielkości klubu muzycznego. [17, 29, 32, 37, 45, 78, 61, 65, 69, 75,

Bardziej szczegółowo

Dostępne kolory: Black, Silver

Dostępne kolory: Black, Silver Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Music Media Kraków 2008

Music Media Kraków 2008 RELACJE Music Media Kraków 2008 4. Targi Instrumentów, Sprzętu Muzyczne go, Scenicznego i Oświetleniowego przeszły do historii jako największe do tej pory, zarówno pod względem frekwencji jak i liczby

Bardziej szczegółowo

Pierwszy bezprzewodowy multiroom DTS Play-Fi

Pierwszy bezprzewodowy multiroom DTS Play-Fi Białystok, 17.09.2014 Pierwszy bezprzewodowy multiroom DTS Play-Fi Definitive Technology Wireless Definitive Technology, największy amerykański producent kolumn klasy premium hi-fi wprowadza do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik nr 4B do SIWZ DZP-0431-1425 Część II Komputery przenośne Zadanie nr 1 Wymagane parametry techniczne Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Multimedialny, klasa gaming 3 D Test wydajności

Bardziej szczegółowo

Zastosowania ISD9160 ISD9160

Zastosowania ISD9160 ISD9160 ISD9160 Zastosowania ISD9160 Układ ISD9160 z wysokiej rozdzielczości przetwornikiem audio A/C o szerokim zakresie ARW, jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach konsumenckich i przemysłowych Interfejs człowiek-maszyna

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

S.T.O.R.M. S.T.O.R.M.

S.T.O.R.M. S.T.O.R.M. S.T.O.R.M. Rider techniczny 2015 wymagania sprzętowe GUITAR 1 GUITAR 2 BASS DRUMS Guitar: Music Man Silhouette Head: Engl Fireball Speaker: Engl Vintage 2 x 12" Guitar: Music Man John Petrucci Head: Engl

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Audiotrak MAYA U5

Instrukcja obsługi. Audiotrak MAYA U5 Instrukcja obsługi Audiotrak MAYA U5 www.soundimport.pl Spis treści 1. Informacje ogólne...2 Dwa sterowniki...2 Obsługa Qsound i Stereo Expander...2 2. Zawartość opakowania...3 3. Opis gniazd...3 Możliwości

Bardziej szczegółowo

RAIDER TECHNICZNY 2015

RAIDER TECHNICZNY 2015 RAIDER TECHNICZNY 2015 MIETEK FOLK OLSZTYN Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.201 4 część II Załącznik nr 1E do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacja sprzętowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętowa 1. Telewizor LCD 1 szt. 42 calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 Podstawowe informacje Załączone wyposażenie Gwarancja Pilot Minimum

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA LADY PANK

WYMAGANIA TECHNICZNE SĄ ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY WYMAGANE JEST DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ RIDERA LADY PANK LADY PANK 2012 SCENA Scena powinna być stabilna, sucha, wysłonięta z trzech stron siatkami, szerokimi schodami z poręczami i w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa Artysty, a jej wymiar nie powinien

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Karta muzyczna Głośniki

Karta muzyczna Głośniki Karta muzyczna Głośniki Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski W celu zdefiniowania jakości karty muzycznej

Bardziej szczegółowo

Opera Wrocławska. instalacja elektroakustyczna

Opera Wrocławska. instalacja elektroakustyczna instalacja elektroakustyczna Szeroko pojęta branża rozrywkowo-kulturalna musi podążać z duchem czasu, aby sprostać wymaganiom współczesnej publiczności. Dotyczy to w szczególności obiektów, w których odbywają

Bardziej szczegółowo

Komputery ENTETE. OPIS Komputery ENTETE. NetBook ENTETE 10.1

Komputery ENTETE. OPIS Komputery ENTETE. NetBook ENTETE 10.1 Komputery ENTETE OPIS Komputery ENTETE Cena Netto Cena Brutto NetBook ENTETE 10.1 Procesor: Intel Atom N2600 1.6GHz Chipset: Intel NM10 Express System operacyjny: oryginalny Windows 8; Karta bezprzewodowa:

Bardziej szczegółowo