CZYTELNIA EKK INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYTELNIA EKK INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Beata Czarkowska absolwentka filologii polskiej i filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się filmem i relacjami słowa i obrazu w kulturze wizualnej. BEATA CZARKOWSKA CZYTELNIA EKK INSTRUKCJA OBSŁUGI Czy i jak możemy mówić o idei zmiany społecznej w kontekście Czytelni eksperymentalnej przestrzeni zaaranżowanej w jednym z Pawilonów Czterech Kopuł? Czy uczestnictwo w podejmowanych tam działaniach stało się ważnym doświadczeniem w polu badawczym idei czytania, integralności tekstu, wartości słowa, w końcu samego znaku oraz kodu? Kuratorzy tego projektu uznali, że aby mówić o zmianie społecznej wywołanej przez słowo pisane, niezbędna jest zmiana formy podawczej literatury zamiast samotnego obcowania z tekstem zamkniętym w książce zaproponowali formę dialogu wyrastającego z działań dadaistów, później Fluxusu, zakładających aktywny udział odbiorców, zabawę formą i treścią, poszerzanie dziedziny, eksperyment. Dopiero dzięki temu literatura ma szansę ponownie stać się głównym nośnikiem idei i odzyskać utraconą popularność. 62 Warszawa 2011

2 CZYTELNIA EKK Zadanie to zostało dość przewrotnie zrealizowane punkt ciężkości położony został bowiem nie na książkę jako taką, książkę, którą się czyta, lecz na książkę będącą obiektem w przestrzeni, na słowo oraz możliwe warianty jego realizacji. Czytelnia miała być według słów kuratorki, Agnieszki Słodownik, miejscem, w którym się czyta, czyta się jednak w sposób odmienny od dotychczasowego: w perspektywie zmian, jakie zaszły wraz z rozwojem nowych mediów. Nie chodziło tylko o formę wydawniczą o audiobooki czy o książki na papierze elektronicznym, lecz przede wszystkim o strukturę narracji (nielinearną), jej formy (digitalizacja, konwergencja, czyli połączenie tekstu z dźwiękami, wideo itp.) oraz język i formę publikacji (blogi, media społecznościowe, fora internetowe). Dostęp do narzędzi wolne oprogramowanie czy podzespoły umożliwiające przedstawienie tekstu w sposób inny niż dotychczas miały za zadanie pobudzać kreatywność użytkowników. Z drugiej strony, podkreślała kuratorka, świat analogowy otwiera się na pojęcia eksplorowane przez technologie zasada interaktywności sprawdza się także w utworach obdarzonych przez twórców formą tradycyjną. Kultura zaprasza dziś do współuczestnictwa, rozmywając autorytet autora i zmieniając dotychczasową rolę czytelnika. Każdy może tworzyć, zmieniać język i sposoby komunikowania się z tekstem. To wiemy już od postmodernistów i dekonstrukcjonistów. Ciekawszy jest fakt, że pawilon Czytelni zorganizowany został pod szyldem idei wielorakości, o której pisał już choćby Italo Calvino. Zresztą cała formuła tego miejsca przypominała kombinatoryczne eksperymenty rodem z Ouvroir de Littérature Potentielle. Gry literackie widoczne tu były na kilku poziomach koncepcji prowadzącej nas po kolejnych piętrach budynku. Parter Zaczynamy zwiedzanie zgodnie z przewrotną koncepcją Czytelni od komiksu, gatunku stojącego na skrzyżowaniu kultury wizualnej i sztuki słowa. Komikser post-it w służbie komiksu to przywołanie starej tradycji interdyscyplinarności w czystej postaci. Niezmiennie obecna we wszystkich epokach, znalazła swój szczególny wyraz w formie, jaką jest komiks jedyne w swoim rodzaju połączenie obrazu z tekstem. Autorzy projektu wychodzą od formy analogowej, by z linearnej formuły słowoobrazu komiksowego przejść do konstrukcji nielinearnej, przestrzennej, hipertekstowej, bo posiadającej w swych założeniach nieskończone możliwości mutacji i nawiązań. Opiekunowie pomysłu, Robert Sienicki i Agata Wawryniuk, chcieli na Kongresie rozpocząć projekt kończący się kształtem bardziej nowomedialnym. W ich założeniu podczas kilku dni odbywać się miało zbiorowe tworzenie komiksu na karteczkach typu post-it. W duchu eksperymentów Fluxusu do wspólnego rysowania, pisania, wymyślania historii zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, zdarzenie miało więc charakter otwarty. Historie zaczynały się od jednego obrazka, rozwijały się równolegle na różne sposoby, przenikały w niektórych punktach, a wszystkie umieszczone były w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni Czytelni. Po zakończeniu pierwszego etapu projektu prace miały być zeskanowane 63

3 BEATA CZARKOWSKA i wykorzystane jako materiał do interaktywnej aplikacji online. Drugi etap projektu ma być kontynuowany już w przestrzeni internetu. Kontekst internetowy przywołuje opinie formułowane nie tylko przez teoretyków literatury, lecz także przez jej twórców. Jacek Dukaj w opublikowanym niegdyś w Tygodniku Powszechnym tekście, wykorzystanym ponownie na potrzeby Kongresu, rozliczył się z kulturą internetu. Pisał między innymi o płynnym charakterze języka przeniesionego do świata wirtualnego. Jego zdaniem, pisząc w edytorach tekstu, doświadczamy języka jako czegoś nieskończenie płynnego. Znakiem takiej literatury jest woda, podczas gdy znakiem literatury papierowej było drewno. E-tekst rozlewa się więc niejako w czasie i przestrzeni. W czasie bo nie zamarza nigdy do postaci konkretnej, niezmienialnej, co oznacza koniec myślenia interpretacyjnego rozwiniętego w tradycyjnej kulturze pisma. E-tekst rozlewa się również w przestrzeni prosta operacja edytorem wycina, mnoży, przekleja całe bloki tekstu. Pojawia się zjawisko kopii, powtórzenia, dublowania się długich fragmentów tekstu autor tyle razy stosuje copy & paste, że zapomina o tym, co i gdzie przekleił. Nawet w jego umyśle tekst roztapia się i rozpływa. Co ważne dla zjawiska cyfrowej narracji hipertekstowej, rozgałęziającej się i kombinatorycznie generującej nowe treści (nieważne już, czy w komiksowej czy powieściowej formie), okno uwagi fabularnej jest znacznie mniejsze niż w narracjach tradycyjnych, tworzonych na papierze. Ta cecha wiąże się bezpośrednio z zanikiem rozległych rozumowań implikacyjnych na rzecz lokalnych rozumowań asocjacyjnych. Wykształcił się oto nawyk lektury szczelinowej, punktowej, co Dukaj porównuje do oświetlania przez lampę umysłu pogrążonego w mroku fresku językowego. Innym zjawiskiem współgrającym z zaprezentowanym tu hipertekstem analogowym jest jego przestrzenna forma. Karteczki, na których uczestnicy mieli przedstawiać swoje rozwijające się w wielką fabułę historie, rozmieszczono w holu jednego z budynków Pawilonu Czterech Kopuł. Sam proces zapisywania myśli na kartkach odbywał się w tradycyjnej, wittgensteinowskiej formie i związany był z myśleniem w kategoriach bardzo praktycznych czynności fizycznych. Myślenie to operowanie znakami za pomocą ręki (gdy piszemy) oraz ust i krtani (gdy mówimy). Mają zatem sens wyrażenia: myślimy naszymi ustami, myślimy ołówkiem i kartką papieru. Proces udostępniania treści miał już za to w pierwszej odsłonie charakter przestrzenny, w następnych (jak zapowiadają to twórcy projektu) zdigitalizowany, a więc oderwany od swojego pierwotnego nośnika, pozbawiony źródłowej łączności z myślą i gestem ich autorów, zamieniony w wirtualną kopię. Dominację słowa w sieci Dukaj traktował jako etap przejściowy, bo stanowiący bezpośredni skutek ograniczeń technologicznych w metodzie inputu i outputu danych. A skoro należy się spodziewać, że formaty audio i wideo stopniowo przejmą większość użytkowo-komunikacyjnych funkcji tekstu, to możemy oczekiwać transformacji tak książki, jak i naszych umysłów. W swej głębokiej strukturze literatura pozostanie literacka linearna w swej powierzchniowo pofragmentowanej, przestrzennej formie. 64

4 CZYTELNIA EKK Podczas pobytu w Czytelni usłyszałam deklarację wypowiedzianą przez jednego z realizatorów projektu liberatury: Słowo jest prymarne książka musi być do czytania, nie tylko do oglądania. Zdanie to zabrzmiało dość przewrotnie w okolicznościach, w jakich zostało wypowiedziane. Czy jednak rzeczywiście słowo jest prymarne? Czy we Wrocławiu nie uczestniczyliśmy de facto w kongresie kultury audiowizualnej? Piętro pierwsze Łatwo zauważyć, że w programie EKK wielokrotnie pojawiał się temat interdyscyplinarności oraz nowej jakości kultury, opisywany hasłami: nowa kultura, nowe media, nowa estetyka. Było to, oczywiście, zgodne z kongresową deklaracją Michała Merczyńskiego, który wskazywał kluczowe punkty orientacyjne współczesnej kultury. Wszystkie kongresowe wydarzenia zarówno te, które kreowali artyści i teoretycy, jak i te, które współtworzyła publiczność miały przecinać bezpieczne, ale coraz bardziej wygasające podziały na kulturę młodą i starą, wysoką i niską, na to, co teoretyczne, i na to, co praktyczne. W rezultacie otrzymaliśmy mieszaninę przenikających się, nakładających na siebie i uzupełniających wzajemnie form aktywności artystycznej zorganizowanych wokół centralnego zagadnienia, jakim moim zdaniem była szeroko pojęta kultura wizualna. Oczywiście, pojawia się pytanie, na ile program ów mówi o stanie faktycznym kultury, a na ile jest wykreowaną w określonej formule próbą ukonstytuowania samego wydarzenia podporządkowania przedsięwzięć artystycznych tożsamości Kongresu. Wszystkie te wątpliwości można prześledzić, przyglądając się przestrzeni Czytelni. Brak podziałów, mieszanie konwencji, form i treści wszystko to znalazło swój wyraz w jej części poświęconej liberaturze. Kongresowa realizacja czytelniczego pawilonu dotknęła kilku ważnych i już wielokrotnie dyskutowanych problemów. Po pierwsze, spotykamy tu komparatystyczny evergreen, czyli ut pictura poesis. Jeśli decydujemy się odkurzyć ten klasyczny termin, musimy pamiętać nie tylko o jego pierwotnym znaczeniu, lecz także o wszystkich kontekstach, które uruchamia jego użycie. Podkreślić trzeba, że nie zawsze osią dyskusji prowadzonej od setek lat jest sama poezja. W wypadku ekspozycji oraz instalacji zrealizowanych w jednym z budynków kompleksu przy wrocławskiej Hali Stulecia chodzi raczej o ogólnie pojętą korespondencję sztuk, a w szczególności o przekładalność kodów. Liberaturę opisuje się jako nowy gatunek literacki stworzony przez Zenona Fajfera i Katarzynę Bazarnik, w którym nie tylko tekst, ale i forma książki stanowią nośnik treści. Ma to być wykraczająca poza edytorskie konwencje kompozycja słów, typografii, grafiki, designu. Dziełem liberackim jest np. poemat wydany na rolce kliszy włożonej do butelki, której etykieta i kształt również mają znaczenie (Zenon Fajfer, Spoglądając przez ozonową dziurę). Istotą dzieła liberackiego jest więc inne podejście do pisania pisanie formą. Wymaga ono również innego czytania. Czytelnik liberatury staje się interaktywnym odbiorcą analogowej instalacji, czujnym i wrażliwym także na przekaz pozasłowny. Czyta wszystkimi 65

5 BEATA CZARKOWSKA zmysłami. Przejmuje część obowiązków zarezerwowanych dotąd dla autora. Literatura rozpięta zostaje poprzez działania twórców między materią a ideą, ingardenowskim nieskonkretyzowaniem treści słowa, a jego namacalną realizacją projektującą poprzez własną strukturę pewne odczytania. Jak bardzo różne spojrzenia na literaturę i samą materię słowa oferowały przygotowane projekty, pokazuje inna kongresowa realizacja Krótkopis, podkreślająca ulotny charakter współczesnego języka (stojącego w opozycji do wypracowanej przez warsztat autora liberatury materialnego konkretu). Warsztaty twittowania zorganizowane przez Dwutygodnik.com. Sms-y, statusy na facebooku i twitterze, maile, które dawno przestały mieć już formę listów, a nawet mininotatki na karteczkach typu post-it wszystko to wiąże się z lakonicznością przekazu i jego nieformalnym charakterem. Stanowią one często materiał dla wypowiedzi literackich. Ciekawe pytanie zadane na forum warsztatów dotyczyło możliwości zaszczepienia wśród jak największej grupy ludzi dbałości o jakość słowa pisanego i nawyku czytania dzięki tego typu zajęciom. I znów przywoływany został kontekst zmiany społecznej na poziomie kręgu odbiorców literatury. Prowadzone podczas Kongresu warsztaty oprócz swojego społecznego wymiaru, prowokowały również inne ważne pytania: Jak sam język zmienia się pod wpływem nowych narzędzi i kształtowanych przez nie nowych form wypowiedzi? Jak zmienia się tekst, kiedy nie używamy polskich znaków, dla oszczędności miejsca między kropką a początkiem następnego zdania nie dajemy spacji, a wraz z liczbą znaków rośnie cena (w przypadku wysyłania SMS-ów) albo maleje szansa wysyłki (Twitter)? Piętro drugie Moduły, czyli instalacje okołoliterackie przygotowane przez studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, poruszały różne tematy, starały się też odpowiedzieć na pytania, jak się dzisiaj pisze, czyta i snuje narracje. Omawiano również czytelnicze ADHD i zjawisko Too long; didn t read. Jakie są nowe propozycje podejścia do literatury i czytelnictwa, jaki wpływ mają one na naszą wyobraźnię zubażają nas, a może raczej wzbogacają o nowe obszary, zapraszają do partycypacji i kreowania nowej audiowizualno-werbalnej rzeczywistości? Odpowiedzi na te pytania szukali artyści w swoich instalacjach konstruowanych wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem, narracją, uczestnictwem, uwagą, pamięcią, rozproszeniem. Najważniejsze obszary poszukiwań to interdyscyplinarność, konwergencja mediów, interaktywność oraz zacieranie granic. Struktury obiektów zaprezentowanych podczas Kongresu prowokowały do różnorakich zachowań począwszy od potraktowania dzieła literackiego jako multimedialnego obiektu realizującego ludyczne postulaty literatury (Gra Niewideo), aż po zabawy samą formą, które przesuwały środek ciężkości na czystą estetykę, dla której wypełnieniem stały się konstrukcje słowne czerpiące z generatywnych kontekstów językoznawstwa, oraz typografię. 66

6 CZYTELNIA EKK W ramach Modułów zobaczyliśmy prace Krzysztofa Trzewiczka, Macieja Byliniaka, grupy pangenerator, oraz studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych: Bogny Kowalskiej, Michała Buczyńskiego-Pałki z Pracowni Multimediów (prowadza cy: Anna Klimczak, Marcin Wichrowski) i zbiorowej pracy studentów dr Ewy Sataleckiej. R22 autorstwa Michała Buczyńskiego to interaktywny obiekt zawierający własny tekst autora, wykorzystujący rozdziały z książki Łukasza Orbitowskiego Tylko Maks, napisanej specjalnie na Kongres. Zadaniem czytelnika było odnalezienie nowej treści poprzez dotykową eliminację niektórych partii tekstu na ekranie LCD. Szerszy kontekst tej pracy ujawnia głęboko zakorzenione w strukturze książki Calvinowskie pojęcie wielorakości, potencjału tkwiącego w książce- -narracji posiadającej nieskończone możliwości intertekstualne (Bachtin). Meta, praca przygotowana przez Bognę Kowalska, to interaktywna instalacja w formie trójwymiarowej wariacji ze składnią języka, której istotą było wydobycie heurystyk obecnych w myśleniu o płciach. Druga jej instalacja (Od Czapy) to interaktywna książka składa się ona z ręcznie wykaligrafowanych początków zdań zapisanych na kartach oraz ich dokończeń wyświetlanych na tych samych stronach za pomocą mikroprojektora, który uruchamia się tylko po wejściu w reakcję z odbiorcą. I ponownie eksploatowany tu jest, podobnie jak w sąsiedniej pracy, duch potencjalności literackiej, chociaż w tym przypadku ważniejsza staje się potencjalność słowa wyjętego często z kontekstu składniowego, zawieszonego w próżni tuż przed użyciem, dającego możliwość przyjrzenia się jego wieloznaczności. Teksty rozkładane na części pierwsze, dekonstruowane po to, by umieścić je w nowym kontekście, znalazły jeszcze wyraźniejszą, bo w pełni zwizualizowaną reprezentację w pracy typograficznej, prezentującej wizualny aspekt kultury werbocentrycznej. Praca zbiorowa studentów dr Ewy Sataleckiej z Polsko- -Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych to film typograficzny, ilustrujący Lekcję Eugeniusza Rudnika, artysty, który stosuje analogowe techniki dźwiękowego kolażu w ramach działań w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia. Powiększająca się na monitorze litera I, ujawnia swoją cyfrową strukturę znaku graficznego, przypominającą w pewnym momencie genotyp. Słowo jest więc elementem konstruującym człowieczeństwo niegdyś biblijne pierwsze słowo konstytuuje swoją pozycję za pomocą autorytetu medium wizualnego. Ciekawą realizacją koncepcji gry literackiej, w dosłownym znaczeniu tego pojęcia, okazała się Gra Niewideo grupy Pan Generator, do której należą Piotr Barszczewski, Krzysztof Cybulski, Krzysztof Goliński oraz Jakub Koźniewski. Jest to gra niewideo na pada od 8-bitowego nintendo oraz drukarkę termiczną. Świat gry, opisany tekstowo, czerpie z powieści Łukasza Orbitowskiego Tylko Maks. Do celu prowadzi więcej niż jedna ścieżka. Długość wydruku (notabene przypominającego paragon nie zabrakło jak się wydaje twórcom odrobiny ironii, skojarzenie ze sztuką czy kulturą, a konkretniej książką, jako produktem machiny marketingowej nasuwa się tu samoistnie) staje się namacalnym świa- 67

7 BEATA CZARKOWSKA dectwem jego działania na granicy rzeczywistości werbalnej nadal jeszcze linearnej, choć już hipertekstowej i wykorzystującej narzędzia z pogranicza matematycznej kombinatoryki oraz ludycznego podejścia do kultury. Na końcu korytarza ukryta została ostatnia instalacja, która przez swą formę przywołuje nie tylko wartość słowa, jaka wyłania się z twórczości Mirona Białoszewskiego, lecz nadaje mu charakter niemalże namacalny, uprzedmiotowiony. Szumy, zlepy, dźwięki to instalacja zrealizowana przez Krzysztofa Trzewiczka i Macieja Byliniaka. Proces czytania realizuje się tutaj w strumieniu fragmentów nagrań magnetofonowych Mirona Białoszewskiego, pochodzących ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie oraz z Archiwum Polskiego Radia. Podłogę wyłożono wykładziną z wydrukowanym fragmentem Chamowa. Na strukturę i, co za tym idzie, czytelność tego tekstowego strumienia wpływa ruch w obrębie instalacji. To, czy uda się odbiorcy przeniknąć szum i wydobyć pojedyncze wątki z magmy głosowo-tekstowego zgiełku, uzależnione jest wyłącznie od aktywności osoby wchodzącej w interakcję z instalacją. Szumy i zlepy to nie tylko powtórzenie postmodernistycznych postulatów fragmentaryczności i nielinearności fabuły, lecz także dotknięcie ważnego problemu powrotu (?) do kultury oralnej. Możemy więc zastanawiać się, jaki wpływ ma na naszą percepcję rzeczywistości sposób posługiwania się językiem? W historii ludzkości doświadczyliśmy tu co najmniej jednej rewolucji: przejścia z kultury słowa mówionego do kultury słowa pisanego. Grzegorz Jankowicz przywołuje słynne protesty Sokratesa z Platońskiego Fajdrosa jako przykład bezpodstawnych lęków wobec przemian cywilizacyjnych. Ludzie wychowani w kulturze słowa pisanego (zwłaszcza w kulturze druku) inaczej mówią i myślą, inaczej zapamiętują i inaczej postrzegają świat. Już nie uczymy się słuchowo, w rozmowie, kształtowani przez osobowe relacje z nauczycielem (mistrzem). Uczymy się wzrokowo, z martwego, niezmiennego tekstu, od nikogo. Dla Sokratesa myślenie to dialog z kimś albo z sobą samym. W kulturze starożytnej Grecji nie da się właściwie opisać procesów myślowych, jak czynimy to dzisiaj: czytając swój umysł. W kulturze oralnej pamięć jednostkowa pełniła rolę biblioteki publicznej, kiedy uczymy się ze słuchu i polegamy wyłącznie na pamięci. Nastawienie interpretacyjne i całe instrumentarium nowożytnego myślenia krytycznego powstały dzięki upowszechnieniu pisma. Innym ważnym zarzutem Sokratesa był brak możliwości zweryfikowania przyswojonego w trakcie lektury rozumienia tekstu. Dopiero w żywej interakcji z rozmówcą można w pełni pojąć znaczenie słów. Zaprezentowana przez Trzewiczka i Byliniaka instalacja dźwiękowa być może nie miała ambicji tak głęboko wchodzić w dyskurs kultury werbalnej, ale z pewnością wyraźnie zaakcentowała ważne motywy pojawiające się w całej przestrzeni ekspozycyjnej Czytelni. Płynna werbalność Podsumowanie rozległego pola doświadczeń pojawiających się w kongresowej Czytelni nie przychodzi łatwo. Pojęciem określającym całą ekspozycję mogłaby 68

8 CZYTELNIA EKK być płynność. Nie chcąc odwoływać się głębiej do eksploatowanej często formuły płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, zachowam tylko pierwszy jej człon, charakteryzujący, moim zdaniem, charakter i naturę opisywanego tu zjawiska. Okazuje się bowiem, że zacieranie się granic mediów jest nie tylko jedną z podstawowych ogólnych tendencji współczesnej kultury, lecz posiada również swój odpowiednik w rzeczywistości zarezerwowanej dotąd dla kultury druku. Zdarzenia świata wirtualnego stają się jednostkowymi czynnościami i zyskują dziś status realności, rzeczywistości istniejącej w sposób namacalny. Książki- -eksponaty eksperymentujące z nowoczesnymi technologiami kaligrafowane na papierze za pomocą światłowodów i urządzeń laserowych, komiksy pisane bezpośrednio na kartach, powstają dzięki ludziom, których działania przypominają wzorce zachowań zarezerwowane dotąd dla przestrzeni internetu (nieznające się osoby współtworzą na podobnej zasadzie treść Wikipedii, dokładając do niej kolejne człony-cegiełki tekstu). Można się zastanawiać, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z próbami powrotu do rzeczywistości sprzed fazy symulakrum... THE ECC S READING ROOM A MANUAL The Reading Room an experimental space of the European Culture Congress proved that the blurring of the media boundaries is one of the basic tendencies of contemporary culture including the culture of print. The events of the virtual world become singular activities and today gain the status of the real. Books-objects experimenting with modern technologies caligraphed on paper with the use of the optic fibre and laser devices, comic books written directly on the cards, are brought to life owing to the people whose activities are reminiscent of the behavioural patterns hitherto typical for electronic media. 69

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech:

A. Prace indywidualne - dwie do wyboru z trzech: B. Prace indywidualne lub zespołowe - dwie do wyboru z trzech: Nazwa przedmiotu KREACJA DŹWIĘKU W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH * Forma zajęć wykład grupy Zajęcia indywidualne godz. 120 liczba semestrów 4 rok I; II forma zaliczenia egzamin Cel nauczania Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym jest estetyka?

Temat: Czym jest estetyka? Temat: Czym jest? 1. Autor: Łukasz Nysler (IF UWr., ZSO nr 3 we Wrocławiu) 2. Czas realizacji: 90 minut. 3. Poziom edukacyjny: uczniowie gimnazjum i liceum 4. Liczba uczestników: do 20 osób. 5. Metody

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Literatura w dobie mediatyzacji. mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl

Literatura w dobie mediatyzacji. mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl Literatura w dobie mediatyzacji mgr Karolina Mytkowska Uniwersytet Jagielloński k_myt@vp.pl Na podstawie rekonstrukcji obecnej sytuacji literatury i mediów formułuję pytania o zmianę miejsca literatury

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy Two zen e przestrzen biur socjologiczny projekt badawczy Wywiady pogłębione Storytelling OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA Motto projektu Zadaniem etnografii, a w każdym razie jednym z zadań, jest dostarczanie,

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego [PRZEDSPRZEDAŻ] Ireneusz Matusiak Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Gry komputerowe stanowią fenomen technicznego, kulturowego i artystycznego

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA A. Poziom podstawowy Rozumienie czytanego tekstu 1. Przeczytaj uważnie tekst, zwracając uwagę na śródtytuły i przypisy. 2. Na ogół jeden akapit rozwija

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli

nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli Literatura hipertekstowa autorka: Anna Równy Materiał do realizacji na lekcji języka polskiego. Projekt NOWE MEDIA powstał we współpracy z Narodowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Style uczenia się UZDOLNIENIA

Style uczenia się UZDOLNIENIA Style uczenia się R.I. Anders zdefiniował styl uczenia się jako,,czynności i procesy myślowe, które warunkują dobre wyniki uczenia się". Na przestrzeni lat dokonano wielu klasyfikacji stylów uczenia się.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA II DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ I WORM Worm jest obiektem-przestrzenią, który powstał w ramach pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Patchlab w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie w dniach 8 10.10.2012

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

na ilustrowaną bajkę lub komiks

na ilustrowaną bajkę lub komiks Podaję Ci naukę pod szatą zabawy Regulamin konkursu plastyczno-literackiego Jean de La Fontaine na ilustrowaną bajkę lub komiks z okazji 320 rocznicy śmierci wybitnego, francuskiego bajkopisarza Jeana

Bardziej szczegółowo

14/2015 PROJEKT GIMNAZJALNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

14/2015 PROJEKT GIMNAZJALNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE . PROJEKT GIMNAZJALNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYKI DR KRZYSZTOF SKIBSKI DR ANNA PODEMSKA-KAŁUŻA KOŁO ŻYWYCH METODYKÓW METOTEKA" 14/2015 PROJEKT GIMNAZJALNY 2014/2015 HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie KOMIKS W BIBLIOTECE Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Czym jest Małopolskie Studio Komiksu? Małopolskie Studio Komiksu to liczący sobie ponad 1.800 pozycji (ok. 1150

Bardziej szczegółowo

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria Barwy i Przestrzeni 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII rok szkolny 2015/2016 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. Cele kształcenia i wymagania wynikające z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze Klasa I Skala ocen celujący bardzo dobry Wymagania przedmiotowo-programowe - wykazuje zaangażowanie w realizację projektów związanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego 1. Cele kształcenia Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Miłosz Łuczyński. Miejsca Miłosza. instalacja immersive

Miłosz Łuczyński. Miejsca Miłosza. instalacja immersive Miłosz Łuczyński Miejsca Miłosza instalacja immersive Plac Szczepański Kraków, 9-25 maja 2011 Miejsca Miłosza to intermedialny projekt artystyczny łączący literaturę, sztuki wizualne, muzykę i nowe media.

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska

Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska Dlaczego warto czytać książki? Czytanie to świetne ćwiczenie dla naszego mózgu. W przeciwieństwie do siedzenia

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowa Konferencja SNM

XXI Krajowa Konferencja SNM 1 XXI Krajowa Konferencja SNM AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNE Ewa Szelecka (Częstochowa) ewaszel@poczta.onet.pl Małgorzata Pyziak (Rzeszów) mmpskarp@interia.pl Projekty, gry dydaktyczne i podręcznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo

Nauczanie technologii informacyjnej. mgr Marcin Pędich Zakład INiB Uniwersytet w Białymstoku

Nauczanie technologii informacyjnej. mgr Marcin Pędich Zakład INiB Uniwersytet w Białymstoku Nauczanie technologii informacyjnej mgr Marcin Pędich Zakład INiB Uniwersytet w Białymstoku Posiadam urządzenie umożliwiające dostęp do całej wiedzy znanej ludzkości. Używam go do oglądania zdjęć kotów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009 ROK 2009, NR 2. KWARTALNIK 01.04.2009 Fi rma T RANSL AT OR Ważne tematy: Rozstrzygnięcia konkursów Scenariusz zajęć dla nauczycieli j. angielskiego Pomoce do nauki j. niemieckiego ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Bardziej szczegółowo

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny T ypo-tyta czyli tyta typograficzna w Galerii Arsenał Galeria Arsenał zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami na Warsztaty rodzinne - Typo-tyta czyli tyta typograficzna. Zajęcia poprowadzi Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej cyfrowi tubylcy urodzeni po 1983 r. Nie znają świata bez urządzeń elektronicznych (komputerów, smartfonów,

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja

Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja Wykład 4 Reprezentacja a koncepcje rozszerzonego umysłu i rozszerzonego narzędzia Andrzej Klawiter http://www.amu.edu.pl/~klawiter klawiter@amu.edu.pl Rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem

-- prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 2 Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE (opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową MEN oraz program nauczania i podręcznik Wydawnictwa Polskiego w Wołominie Wiedza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013

Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa 2013 Jak to działa: Mózg badania wskazują, że inne partie mózgu uaktywniają się przy czytaniu tradycyjnych książek, inne przy czytaniu tych z nośników elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w szkole

Kreatywność w szkole Kreatywność w szkole Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Jackowska Robert Kasków Jarosław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Konferencja regionalna projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach TIK w szkole podstawowej Książki i komiksy Życie składa sie z historii i opowieści. http://zdjecia.newsweek.pl/sawka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział Humanistyczny Filologia polska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod Razem Razem godz. ECTS 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo