Zatwierdzam: Kosztorys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam: Kosztorys"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT 8% Cena kosztorysowa Słownie: zł Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót remontowych izolacji ścian piwnic budynku od strony płn.-wsch. i na szczycie wsch. Obiekt Budowa Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 9c Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM, ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, Plock Stawka robocizny zł/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0%

2 Przedmiar Strona 2/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie betonowej opaski położonej wzdłuż ściany szczytowej Objętość betonu opsaki 10,8*0,47*0,1 m3 0,51 razem m3 0,51 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm i rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania Powierzchnia rozbieranego chodnika 1,5*4 m2 6,00 razem m2 6,00 3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej Objętość wykopu mechanicznego (0,67+1,67)*14,08 m3 32,95 Objętość wykopu ręcznego 0,35*11,5 m3 4,03 razem m3 36, Przygotowanie podłoża 4 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu Ściana fundamentowa z płytą lub ławą 10,88*1,75 m2 19,04 5 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych Naroża ścian 1,75*2 m 3,50 Naroże płyty lub ławy fundamentowej 10,9 m 10,90 razem m 14,40 6 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 7 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 8 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex 10 Faseta na długości płyty lub ławy fundamentowej 10,9 m 10,90 razem m 10, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 9 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łacznej grubości 4 mm Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 10 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 11 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi Chroniona powierzchnia izolacji 1*10,88 m2 10,88 razem m2 10,88 12 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu Chroniona powierzchnia izolacji 19,04-10,88 m2 8,16 razem m2 8,16 13 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

3 Przedmiar Strona 3/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Ścian fundamentowa 19,04 m2 19, Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu 14 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Objętość wykopu mechanicznego (0,67+1,67)*14,08 m3 32,95 Objętość wykopu ręcznego 0,35*11,5 m3 4,03 razem m3 36, Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej 15 Opaska wzdłuż szczytu budynku szerokości 50 cm z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowe grubość min. 4 cm wykończona od strony trawnika obrzeżem betonowym 6x20x100 cm Opaska (0,5+10,88)*0,5 m2 5,69 razem m2 5, Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 16 Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki), z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm (obrzeża z rozbiórki) Odtwarzany chodnik 4*1,5 m2 6,00 razem m2 6, Wywóz i utylizacja odpadów 17 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy Beton z rozebranej opaski 0,51*1,5 m3 0,77 Inne 0,2 m3 0,20 razem m3 0,97 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 18 Rozebranie ogrodzenia przy schodach od strony pólnocnej z przygotowaniem materiału do ponownego montażu Długość przegody 2,3 m 2,30 razem m 2,30 19 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, z przygotowaniem materiału do ponownego montażu Powierzchnia robieranej okładziny tarasu m2 18,42 14,38+(0,31+2*0,33)*2,72+0,15*2,48+2*0,16*2,72+0,06*2,72 razem m2 18,42 20 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej 20x16,5 cm i rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania Powierzchnia rozbieranego chodnika 0,65*2,5 m2 1,63 razem m2 1,63 21 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej (z przygotowaniem materiału do ponownego wbudowania) oraz rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami Długość krawężników 5 m 5,00 razem m 5,00 22 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenie konstrukcji schodów, ścianki oporowej i płyty tarasu Objętość wyburzanej płyty tarasu 12,37*0,12 m3 1,48 Objętość wyburzanej płyty schodowej 0,46*2,48 m3 1,14 Objetość wyburzanej ścianki oporowej 1*1*0,15 m3 0,15 razem m3 2,77 23 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 Objętość wykopu mechanicznego 4,15*6,6 m3 27,39 razem m3 27,39 24 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej, umocnienie (zabezpieczenie czasowe) stromych ścian wykopów od stron ypłn. i płd.

4 Przedmiar Strona 4/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Objętość wykopu ręcznego 0,35*6,6 m3 2,31 razem m3 2, Przygotowanie podłoża 25 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu Ściana fundamentowa z płytą lub ławą 5,85*2,25 m2 13,16 26 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych Naroże ściany 2,5 m 2,50 Naroże płyty lub ławy fundamentowej 5,85 m 5,85 razem m 8,35 27 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 28 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 29 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex 10 Faseta na długości płyty lub ławy fundamentowej 5,9 m 5,90 razem m 5, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 30 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łącznej grubości 4 mm Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 31 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 32 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi Chroniona powierzchnia izolacji 1*5,85 m2 5,85 razem m2 5,85 33 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu Chroniona powierzchnia izolacji 13,16-5,85 m2 7,31 razem m2 7,31 34 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni Ścian fundamentowa 13,16 m2 13, Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu 35 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Objętość wykopu mechanicznego 3,38*6,6 m3 22,31 razem m3 22, Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów 36 Warstwa odsączająca pod płyta tarasu o grubości po zagęszczeniu 15cm Powierzchnia warstwy odsączającej 15,4 m2 15,40 razem m2 15,40 37 Podbudowy betonowe z dylatacją pod płytą tarasu o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm

5 Przedmiar Strona 5/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Powierzchnia warstwy pobudowy 15,4 m2 15,40 razem m2 15,40 38 Wylanie płyty fundamentowej żelbetowej (zbrojenie prętami fi 10 krzyżowo, górne i dolne co 20cm) z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - ułożnie płyty tarasu grubości 12 cm na gruncie, zdylatowaniej w odstępach co ok. 2 m, ze spadkiem w kierunku wsch. (od budynku) Objętość betonu płyty tarasu 15,4*0,12 m3 1,85 razem m3 1,85 39 Wylanie ściany oporowej żelbetowej wysokości ok.1,2 m, zbrojonej prętami fi 10, z układaniem betonu za pomocą pompy, o przekroju prostokątnym grubości 15cm Ściana oporowa pod schodami 1*1*0,15 m3 0,15 razem m3 0,15 40 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - odbudowa stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (zbrojenie prętami fi 10 co 20 cm) Objętość betonu w schodach 0,46*2,48 m3 1,14 razem m3 1, Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki 41 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES mieszanych 20x30cm, 30x30cm na powierzchni tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki (50%) Powierzchnia tarsu 14,38 m2 14,38 razem m2 14,38 42 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 20x30cm, 30x30cm w na powierzchni schodów od strony północnej tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm (0,31+2*0,33)*2,72+0,15*2,48+2*0,16*2,72+0,06*2,72 m2 4,04 razem m2 4, Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej 43 Ława betonowa z oporem pod krawężnik nai warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Ława betonowa pod krawężniki 0,3*0,3*5 m3 0,45 razem m3 0,45 44 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej, z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Długość krawężników 5 m 5,00 razem m 5,00 45 Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Odtwarzany chodnik 0,65*2,5 m2 1,63 razem m2 1, Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 46 Montaż ogrodzenie drewnianego z przęseł przenośnych - ustawienie przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Długość przegody 2,3 m 2,30 razem m 2,30 47 Dwukrotna impregnacja - zabezpieczenie drewna przegrod przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych Powierzchnia przegody 1,1*2,5*2 m2 5,50 razem m2 5, Wywóz i utylizacja odpadów 48 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy Odpady płytek tarasowych (18,42-7,19)*0,02*1,4 m3 0,31 Wyburzona konstrukcja betonowa 0,23*1,5 m3 0,35 Wyburzona konstrukcja żelbetowa 2,77*1,5 m3 4,16 Nadwyżka ziemi z wykopu (27,39-22,31)*1,2 m3 6,10 Inne 0,2 m3 0,20 razem m3 11,12 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy

6 Przedmiar Strona 6/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 49 Wiercenie otworów o średnicy 100mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych Głębokość wiercenia 2*25 cm 5 (głęboko ści wierceni a} razem cm 5 (głęboko ści wierceni a} 50 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - montaż w każdym otworze kompletu dwóch kratek wentylacyjnych (wewnętrznej i zewnętrznej), kratki wewnętrznę wyposażone w żaluzję Kratki wentylacyjne od zewnątrz 2 szt 2,00 Kratki wentylacyjne od wewnątrz 2 szt 2,00 razem szt 4,00

7 Kosztorys Strona 7/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do m3 0,51 15cm - skucie betonowej opaski położonej wzdłuż ściany szczytowej 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm i rozebranie obrzeży o m2 6,00 wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 36,98 koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej 1.2. Przygotowanie podłoża 4 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie m2 19,04 ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu 5 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni m 14,40 pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych 6 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości m2 19,04 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 7 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - m2 19,04 wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm 8 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex m 10, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 9 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych m2 19,04 poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łacznej grubości 4 mm 10 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z m2 19,04 dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji 11 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 10,88 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi 12 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 8,16 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu 13 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania m2 19,04 powierzchni 1.4. Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu 14 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem m3 36,98 warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej 15 Opaska wzdłuż szczytu budynku szerokości 50 cm z kostki brukowej m2 5,69 betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowe grubość min. 4 cm wykończona od strony trawnika obrzeżem betonowym 6x20x100 cm Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 16 Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o m2 6,00 grubości 6cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki), z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm (obrzeża z rozbiórki) 1.5. Wywóz i utylizacja odpadów 17 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy m3 0,97 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 18 Rozebranie ogrodzenia przy schodach od strony pólnocnej z przygotowaniem materiału do ponownego montażu m 2,30

8 Kosztorys Strona 8/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 19 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, m2 18,42 z przygotowaniem materiału do ponownego montażu 20 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej 20x16,5 cm i m2 1,63 rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 21 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce m 5,00 cementowo-piaskowej (z przygotowaniem materiału do ponownego wbudowania) oraz rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami 22 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenie m3 2,77 konstrukcji schodów, ścianki oporowej i płyty tarasu 23 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 27,39 koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 24 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 2,31 koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej, umocnienie (zabezpieczenie czasowe) stromych ścian wykopów od stron ypłn. i płd Przygotowanie podłoża 25 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie m2 13,16 ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu 26 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni m 8,35 pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych 27 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości m2 13,16 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 28 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - m2 13,16 wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm 29 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex m 5, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 30 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych m2 13,16 poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łącznej grubości 4 mm 31 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z m2 13,16 dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji 32 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 5,85 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi 33 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 7,31 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu 34 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania m2 13,16 powierzchni 2.4. Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu 35 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem m3 22,31 warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów 36 Warstwa odsączająca pod płyta tarasu o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 15,40 37 Podbudowy betonowe z dylatacją pod płytą tarasu o grubości warstwy po m2 15,40 zagęszczeniu 10cm 38 Wylanie płyty fundamentowej żelbetowej (zbrojenie prętami fi 10 krzyżowo, m3 1,85 górne i dolne co 20cm) z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - ułożnie płyty tarasu grubości 12 cm na gruncie, zdylatowaniej w odstępach co ok. 2 m, ze spadkiem w kierunku wsch. (od budynku) 39 Wylanie ściany oporowej żelbetowej wysokości ok.1,2 m, zbrojonej prętami fi 10, z układaniem betonu za pomocą pompy, o przekroju prostokątnym grubości 15cm m3 0,15

9 Kosztorys Strona 9/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 40 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - odbudowa m3 1,14 stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (zbrojenie prętami fi 10 co 20 cm) Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki 41 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES mieszanych 20x30cm, m2 14,38 30x30cm na powierzchni tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki (50%) 42 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 20x30cm, 30x30cm w na m2 4,04 powierzchni schodów od strony północnej tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej 43 Ława betonowa z oporem pod krawężnik nai warstwy podsypkowe m3 0,45 cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 44 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce m 5,00 cementowo-piaskowej, z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 45 Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm m2 1,63 na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 46 Montaż ogrodzenie drewnianego z przęseł przenośnych - ustawienie m 2,30 przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 47 Dwukrotna impregnacja - zabezpieczenie drewna przegrod przed m2 5,50 oddziaływaniem warunków atmosferycznych 2.5. Wywóz i utylizacja odpadów 48 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy m3 11,12 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy 49 Wiercenie otworów o średnicy 100mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych 50 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - montaż w każdym otworze kompletu dwóch kratek wentylacyjnych (wewnętrznej i zewnętrznej), kratki wewnętrznę wyposażone w żaluzję cm (głębok ości wiercen ia} 5 szt 4,00 Razem Podatek VAT 8% Ogółem kosztorys

10 Tabela elementów Strona 10/10 Nr Opis robót Wartość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1.2. Przygotowanie podłoża 1.3. Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 1.4. Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 1.5. Wywóz i utylizacja odpadów 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 2.2. Przygotowanie podłoża 2.3. Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 2.4. Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 2.5. Wywóz i utylizacja odpadów 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy Razem Podatek VAT 8% Ogółem kosztorys

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne PRZEDMIAR Roboty budowlane w Instytucie Łączności w Gdańsku Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Roboty budowlane zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POLITECHNIKA WARSZAWSKA PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Przedmiar robót ZBIORNIK NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Przedmiar robót INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Budowa: Odrzechowa Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik Inwestor: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. Odrzechowa Data opracowania: 2017-09-18

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na roboty remontowe CPV 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT na roboty remontowe CPV 45453000-7 PRZEDMIAR ROBÓT na roboty remontowe CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji pionowych ścian od strony podjazdu i od strony ulicy Sambora ADRES INWESTYCJI : PT KRUS, ul. Sambora 5, Starogard

Bardziej szczegółowo

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322 A.S. INŻYNIER ANETA SIKORA - Kielce, ul. Klecka 18 KSIĄŻKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych i bocznych przy budynku gminnym ADRES INWESTYCJI : Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, działka nr

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych Ośrodek Zdrowia w Lubniu

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor DOCIEPLENIE ŚCIAN WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI PAWILONU "C" SZPITALA W BRZOZOWIE 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Obiekt Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi. Budowa Bydgoszcz ul. Cieplicka 5. Inwestor Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Kosztorys ofertowy Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Wykonawca: Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych "Bud-Expert" Wojciech Pacławski

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: : Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty remontowe i renowacyjne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014

Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014 Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014 Obiekt Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka robót : utwardzenie terenu

Charakterystyka robót : utwardzenie terenu Budowa : Przedszkole w Rzeczycy Obiekt : Przedszkole gminne Adres : Rzeczyca, 59-160 Grębocice Data : 2013-03-06 Str: 1 1 Roboty remontowe -zagospodarowania terenu 1.1 Wykonanie utwardzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Przedmiar robót Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Data: 2013-06-14 Budowa: Roboty ogólnobudowlane Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Slepy kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Lubien Urząd Gminy w Lubniu Poziom cen IV kw 2008 Sporządził Bogusław Solarz Myślenice Styczen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12 Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina, Matwiejewa

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT MOSTU NA POTOKU "SOPOTNIA MAŁA" W CIAGU DROGI GMINNEJ DO" ŁYSNI" W SOPOTNI Kod CPV CPV -45221111-3 -45111000-8 -45233120-6

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Przebudowa ulicy Warszawskiej stanowiącej łączznik pomiędzy ulicami Kowalską i Zamkową w Nowogardzie Kod CPV 45233120-6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Kosztorys ofertowy z przedmiarem Kosztorys ofertowy z przedmiarem Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni - etap 1 45233253-7 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót (bez podatku VAT) : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość robót ogółem :... zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ KORAL 43-340 Kozy, ul.astrów 5 ( 501-188 322 fax 33-444 67 02 PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NR D-089 NAZWA ZADANIA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45223210-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk listopad 2012 r

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz mgr inż. Zbigniew Bocheński. Słupsk listopad 2012 r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIE STADIONU SPORTOWEGO - ZADASZENIE TRYBUNY NA 168 + 33 = 201 MIEJSC - ROBOTY BUDOWLANE - Kosztorys wykonano dla inwestycji "Budowa placu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1. 5 6 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY. Ukształtowanie terenu d.. d.. d.. d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNNR 0-0 KNNR - 0 KNNR - 0 KNNR - KNNR 006-0 KW Opłaty lokalne KNR-W -0 08-0 s.sz..5.. 9907-

Bardziej szczegółowo

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: mgr inż. Grzegorz Dmochowski r.

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: mgr inż. Grzegorz Dmochowski r. NAZWA INWESTYCJI: Zjazd gospodarczy do piwnic budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 TYTUŁ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR: Akademia Pedagogiki Specjalnej Z-d

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2012-10-12 inż. Mariusz Kossakowski,...

Przedmiar robót. 2012-10-12 inż. Mariusz Kossakowski,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: parkingu w Medycznym Studium Zawodowym Nazwy i kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/06/m/Rd/2014

Przedmiar robót 1/06/m/Rd/2014 Przedmiar robót 1/06/m/Rd/2014 Obiekt Kod CPV Budowa 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

wykonanie izolacji pionowej PRZEDMIAR ROBÓT

wykonanie izolacji pionowej PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : MPGM S.A. Obiekt : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : ul. Swoboda 62-68 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 1 KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa 98,000 m2 Rozebranie opaski z kostki POZ-Bruk 2 KNR 231-0814-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres : Klodkowo obręb

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : KOB-001-0011 P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary A. STAN : Sieci kanalizacyjne A.a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Studenta Nr 1 ZUT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : Budowa ul. Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego do istniejącego fragmentu przy ul. Różanej Obiekt : Teren wokoło ulicy Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA : BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA PRZEDMIAR ROBÓT : BUDYNEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY : UL. SKRAJNA 1A, ZĄBKI : ATL Sp. z o.o. : ul. Piłsudskiego 180,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku Popówka w km ul. Lipowa 1, Gołuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku Popówka w km ul. Lipowa 1, Gołuchów STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja murów oporowych

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja murów oporowych Modernizacja murów oporowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz Słupsk CZERWIEC 2014 r

Przedmiar robót. Kosztorys wykonano zgodnie z Rozp. M.Inf. z r Dz.U. Nr 130 Poz Słupsk CZERWIEC 2014 r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA TARASU, ROZBIÓRKA GARAZU Z DWOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH, ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY BUDYNKU URZĘDU MIASTA, WYKONANIE WJAZDU OD Kod CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : OBŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BIEGNĄCYCH OD PROSEKTORIUM DO STACJI TRAFO

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,348 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych tel. 693570033 45320000-6 Roboty izolacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI WODOSZCZELNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REGIONALNE CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC, DZIAŁKA NR 711/1, 711/2 INWESTOR : URZĄD MIASTA GMINY W MYSZYŃCU ADRES INWESTORA : Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ. na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ. na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie Inwestor: GMINA ROPA 38 312 Ropa 733 P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie Sporządził: str 1 Książka Przedmiarów/Obmiarów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 29/01/2012

Przedmiar robót CDI 29/01/2012 Przedmiar robót CDI 29/01/2012 Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Sopot, ul. Polna 1, nr działki 5/11 Inwestor Hipodrom Sopot Sp. z o.o. 81-745 Sopot, ul. Polna 1 Biuro kosztorysowe "EUROINWEST" CDI Sp.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008

Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 ROZDZIAŁ V PRZEDMIAR ROBÓT NA: Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na os. Kopernika w Wadowicach GK.7040/18/341/2008 Nr CPV: 45233253-7, 45233223-8 1. Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych

KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY Zabezpieczenie skarpy przy budynku Pawilonu C ścianą oporową z prefabrykowanych elementów żelbetowych Obiekt Kod CPV Budowa

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Przedmiar robót i termiczną dla prototypu budynku AD (produkcyjno - biurowego o pow. uźyt. ok. 1000 m2) Budowa: BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Obiekt lub rodzaj robót: Budynek hali, nr. działki 487/17, 486/2,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z przełożeniem opaski Budowa: Obiekt: Zamawiający: 22-400 Zamość Jednostka opracowująca kosztorys: ul. Kamienna 10, 22-400 Zamość Budynek mieszkalny, wielorodzinny Wspólnota

Bardziej szczegółowo