Zatwierdzam: Kosztorys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam: Kosztorys"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT 8% Cena kosztorysowa Słownie: zł Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy z przedmiarem robót remontowych izolacji ścian piwnic budynku od strony płn.-wsch. i na szczycie wsch. Obiekt Budowa Płock, ul. Harc. A. Gradowskiego 9c Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM, ul. Harc. A. Gradowskiego 9a, Plock Stawka robocizny zł/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0%

2 Przedmiar Strona 2/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - skucie betonowej opaski położonej wzdłuż ściany szczytowej Objętość betonu opsaki 10,8*0,47*0,1 m3 0,51 razem m3 0,51 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm i rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania Powierzchnia rozbieranego chodnika 1,5*4 m2 6,00 razem m2 6,00 3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej Objętość wykopu mechanicznego (0,67+1,67)*14,08 m3 32,95 Objętość wykopu ręcznego 0,35*11,5 m3 4,03 razem m3 36, Przygotowanie podłoża 4 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu Ściana fundamentowa z płytą lub ławą 10,88*1,75 m2 19,04 5 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych Naroża ścian 1,75*2 m 3,50 Naroże płyty lub ławy fundamentowej 10,9 m 10,90 razem m 14,40 6 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 7 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 8 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex 10 Faseta na długości płyty lub ławy fundamentowej 10,9 m 10,90 razem m 10, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 9 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łacznej grubości 4 mm Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 10 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji Powierzchnia izolowana 19,04 m2 19,04 11 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi Chroniona powierzchnia izolacji 1*10,88 m2 10,88 razem m2 10,88 12 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu Chroniona powierzchnia izolacji 19,04-10,88 m2 8,16 razem m2 8,16 13 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

3 Przedmiar Strona 3/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Ścian fundamentowa 19,04 m2 19, Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu 14 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Objętość wykopu mechanicznego (0,67+1,67)*14,08 m3 32,95 Objętość wykopu ręcznego 0,35*11,5 m3 4,03 razem m3 36, Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej 15 Opaska wzdłuż szczytu budynku szerokości 50 cm z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowe grubość min. 4 cm wykończona od strony trawnika obrzeżem betonowym 6x20x100 cm Opaska (0,5+10,88)*0,5 m2 5,69 razem m2 5, Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 16 Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki), z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm (obrzeża z rozbiórki) Odtwarzany chodnik 4*1,5 m2 6,00 razem m2 6, Wywóz i utylizacja odpadów 17 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy Beton z rozebranej opaski 0,51*1,5 m3 0,77 Inne 0,2 m3 0,20 razem m3 0,97 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 18 Rozebranie ogrodzenia przy schodach od strony pólnocnej z przygotowaniem materiału do ponownego montażu Długość przegody 2,3 m 2,30 razem m 2,30 19 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, z przygotowaniem materiału do ponownego montażu Powierzchnia robieranej okładziny tarasu m2 18,42 14,38+(0,31+2*0,33)*2,72+0,15*2,48+2*0,16*2,72+0,06*2,72 razem m2 18,42 20 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej 20x16,5 cm i rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania Powierzchnia rozbieranego chodnika 0,65*2,5 m2 1,63 razem m2 1,63 21 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej (z przygotowaniem materiału do ponownego wbudowania) oraz rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami Długość krawężników 5 m 5,00 razem m 5,00 22 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenie konstrukcji schodów, ścianki oporowej i płyty tarasu Objętość wyburzanej płyty tarasu 12,37*0,12 m3 1,48 Objętość wyburzanej płyty schodowej 0,46*2,48 m3 1,14 Objetość wyburzanej ścianki oporowej 1*1*0,15 m3 0,15 razem m3 2,77 23 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 Objętość wykopu mechanicznego 4,15*6,6 m3 27,39 razem m3 27,39 24 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej, umocnienie (zabezpieczenie czasowe) stromych ścian wykopów od stron ypłn. i płd.

4 Przedmiar Strona 4/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Objętość wykopu ręcznego 0,35*6,6 m3 2,31 razem m3 2, Przygotowanie podłoża 25 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu Ściana fundamentowa z płytą lub ławą 5,85*2,25 m2 13,16 26 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych Naroże ściany 2,5 m 2,50 Naroże płyty lub ławy fundamentowej 5,85 m 5,85 razem m 8,35 27 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 28 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 29 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex 10 Faseta na długości płyty lub ławy fundamentowej 5,9 m 5,90 razem m 5, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 30 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łącznej grubości 4 mm Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 31 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji Powierzchnia izolowana 13,16 m2 13,16 32 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi Chroniona powierzchnia izolacji 1*5,85 m2 5,85 razem m2 5,85 33 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu Chroniona powierzchnia izolacji 13,16-5,85 m2 7,31 razem m2 7,31 34 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni Ścian fundamentowa 13,16 m2 13, Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu 35 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Objętość wykopu mechanicznego 3,38*6,6 m3 22,31 razem m3 22, Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów 36 Warstwa odsączająca pod płyta tarasu o grubości po zagęszczeniu 15cm Powierzchnia warstwy odsączającej 15,4 m2 15,40 razem m2 15,40 37 Podbudowy betonowe z dylatacją pod płytą tarasu o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm

5 Przedmiar Strona 5/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Powierzchnia warstwy pobudowy 15,4 m2 15,40 razem m2 15,40 38 Wylanie płyty fundamentowej żelbetowej (zbrojenie prętami fi 10 krzyżowo, górne i dolne co 20cm) z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - ułożnie płyty tarasu grubości 12 cm na gruncie, zdylatowaniej w odstępach co ok. 2 m, ze spadkiem w kierunku wsch. (od budynku) Objętość betonu płyty tarasu 15,4*0,12 m3 1,85 razem m3 1,85 39 Wylanie ściany oporowej żelbetowej wysokości ok.1,2 m, zbrojonej prętami fi 10, z układaniem betonu za pomocą pompy, o przekroju prostokątnym grubości 15cm Ściana oporowa pod schodami 1*1*0,15 m3 0,15 razem m3 0,15 40 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - odbudowa stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (zbrojenie prętami fi 10 co 20 cm) Objętość betonu w schodach 0,46*2,48 m3 1,14 razem m3 1, Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki 41 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES mieszanych 20x30cm, 30x30cm na powierzchni tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki (50%) Powierzchnia tarsu 14,38 m2 14,38 razem m2 14,38 42 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 20x30cm, 30x30cm w na powierzchni schodów od strony północnej tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm (0,31+2*0,33)*2,72+0,15*2,48+2*0,16*2,72+0,06*2,72 m2 4,04 razem m2 4, Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej 43 Ława betonowa z oporem pod krawężnik nai warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Ława betonowa pod krawężniki 0,3*0,3*5 m3 0,45 razem m3 0,45 44 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej, z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Długość krawężników 5 m 5,00 razem m 5,00 45 Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Odtwarzany chodnik 0,65*2,5 m2 1,63 razem m2 1, Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 46 Montaż ogrodzenie drewnianego z przęseł przenośnych - ustawienie przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Długość przegody 2,3 m 2,30 razem m 2,30 47 Dwukrotna impregnacja - zabezpieczenie drewna przegrod przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych Powierzchnia przegody 1,1*2,5*2 m2 5,50 razem m2 5, Wywóz i utylizacja odpadów 48 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy Odpady płytek tarasowych (18,42-7,19)*0,02*1,4 m3 0,31 Wyburzona konstrukcja betonowa 0,23*1,5 m3 0,35 Wyburzona konstrukcja żelbetowa 2,77*1,5 m3 4,16 Nadwyżka ziemi z wykopu (27,39-22,31)*1,2 m3 6,10 Inne 0,2 m3 0,20 razem m3 11,12 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy

6 Przedmiar Strona 6/10 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 49 Wiercenie otworów o średnicy 100mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych Głębokość wiercenia 2*25 cm 5 (głęboko ści wierceni a} razem cm 5 (głęboko ści wierceni a} 50 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - montaż w każdym otworze kompletu dwóch kratek wentylacyjnych (wewnętrznej i zewnętrznej), kratki wewnętrznę wyposażone w żaluzję Kratki wentylacyjne od zewnątrz 2 szt 2,00 Kratki wentylacyjne od wewnątrz 2 szt 2,00 razem szt 4,00

7 Kosztorys Strona 7/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do m3 0,51 15cm - skucie betonowej opaski położonej wzdłuż ściany szczytowej 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm i rozebranie obrzeży o m2 6,00 wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 36,98 koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej 1.2. Przygotowanie podłoża 4 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie m2 19,04 ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu 5 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni m 14,40 pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych 6 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości m2 19,04 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 7 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - m2 19,04 wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm 8 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex m 10, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 9 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych m2 19,04 poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łacznej grubości 4 mm 10 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z m2 19,04 dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji 11 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 10,88 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi 12 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 8,16 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu 13 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania m2 19,04 powierzchni 1.4. Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu 14 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem m3 36,98 warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej 15 Opaska wzdłuż szczytu budynku szerokości 50 cm z kostki brukowej m2 5,69 betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowe grubość min. 4 cm wykończona od strony trawnika obrzeżem betonowym 6x20x100 cm Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 16 Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o m2 6,00 grubości 6cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z rozbiórki), z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm (obrzeża z rozbiórki) 1.5. Wywóz i utylizacja odpadów 17 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy m3 0,97 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 18 Rozebranie ogrodzenia przy schodach od strony pólnocnej z przygotowaniem materiału do ponownego montażu m 2,30

8 Kosztorys Strona 8/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 19 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, m2 18,42 z przygotowaniem materiału do ponownego montażu 20 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej dwuteowej 20x16,5 cm i m2 1,63 rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm - z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 21 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce m 5,00 cementowo-piaskowej (z przygotowaniem materiału do ponownego wbudowania) oraz rozbiórka ławy betonowej pod krawężnikami 22 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wyburzenie m3 2,77 konstrukcji schodów, ścianki oporowej i płyty tarasu 23 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 27,39 koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 24 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład m3 2,31 koparkami do poziomu wierzchu płyty (ławy) fundamentowej, pogłębienie wykopu ręczne o 30 cm, do poziomu połowy wysokości ławy fundamentowej lub płyty dennej, umocnienie (zabezpieczenie czasowe) stromych ścian wykopów od stron ypłn. i płd Przygotowanie podłoża 25 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych - oczyszczenie m2 13,16 ściany fundamentowej i czola płyty dennej lub odsadzki ławy fundamentowej z wyrównaniem nierówności przez skucie nadlewek betonu 26 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni m 8,35 pionowych grubości do 5mm - frezowanie krawędzi wypukłych 27 Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni izolowanych warstwą grubości m2 13,16 1mm - naniesienie międzywarstwy przez szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec.superflex D2 28 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą weber.tec. Superflex 10 - m2 13,16 wyrównanie nierówności na ścianach fundamentowych o głębokości do 5 mm 29 Wykonanie wyobleń (faset) o promieniu do 2 cm z masy weber.tec. Superflex m 5, Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 30 Uszczelnienie masą weber.tec. Superflex 10 powierzchni pionowych m2 13,16 poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem - nałożenie izolacji wodochronnej w dwóch przejściach o łącznej grubości 4 mm 31 Uszczelnienie zewnętrzne ścian części podziemnych budynków i budowli z m2 13,16 dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - wklejenie siatki wzmacniającej weber.sys.981 w pierwszą warstwę hydroizolacji 32 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 5,85 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 10 cm - izolacja cieplna na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu i warstwa ochronna izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi 33 Przyklejenie na ścianach płyt styropianowych o nasiąkliwości > 0,5% lub płyt m2 7,31 z polistyrenu eksrudowanego XPS grubości 5 cm - ochrona izolacji wodochrnnej przed uszkodzeniami mechanicznymi poniżej 1 m od powierzchni terenu 34 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania m2 13,16 powierzchni 2.4. Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu 35 Zasypywanie wykopów ręczne i / lub mechaniczne z zgagęszczniem m3 22,31 warstwawami po 20 cm, rozplantowanie ziemi i rekultywacja tereny (posianie trawy) Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów 36 Warstwa odsączająca pod płyta tarasu o grubości po zagęszczeniu 15cm m2 15,40 37 Podbudowy betonowe z dylatacją pod płytą tarasu o grubości warstwy po m2 15,40 zagęszczeniu 10cm 38 Wylanie płyty fundamentowej żelbetowej (zbrojenie prętami fi 10 krzyżowo, m3 1,85 górne i dolne co 20cm) z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - ułożnie płyty tarasu grubości 12 cm na gruncie, zdylatowaniej w odstępach co ok. 2 m, ze spadkiem w kierunku wsch. (od budynku) 39 Wylanie ściany oporowej żelbetowej wysokości ok.1,2 m, zbrojonej prętami fi 10, z układaniem betonu za pomocą pompy, o przekroju prostokątnym grubości 15cm m3 0,15

9 Kosztorys Strona 9/10 Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 40 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - odbudowa m3 1,14 stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu (zbrojenie prętami fi 10 co 20 cm) Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki 41 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES mieszanych 20x30cm, m2 14,38 30x30cm na powierzchni tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki (50%) 42 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 20x30cm, 30x30cm w na m2 4,04 powierzchni schodów od strony północnej tarasu na zaprawach klejowych Ceresit CM 17 o grubości warstwy 5mm Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej 43 Ława betonowa z oporem pod krawężnik nai warstwy podsypkowe m3 0,45 cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 44 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce m 5,00 cementowo-piaskowej, z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 45 Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm m2 1,63 na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wykończeniem od strony trawnika obrzeżem 6x20x100 cm z wykorzystaniem materiału z rozbiórki Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 46 Montaż ogrodzenie drewnianego z przęseł przenośnych - ustawienie m 2,30 przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 47 Dwukrotna impregnacja - zabezpieczenie drewna przegrod przed m2 5,50 oddziaływaniem warunków atmosferycznych 2.5. Wywóz i utylizacja odpadów 48 Wywiezienie i utylizacja odpadów pobudowlanych z terenu budowy m3 11,12 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy 49 Wiercenie otworów o średnicy 100mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych 50 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - montaż w każdym otworze kompletu dwóch kratek wentylacyjnych (wewnętrznej i zewnętrznej), kratki wewnętrznę wyposażone w żaluzję cm (głębok ości wiercen ia} 5 szt 4,00 Razem Podatek VAT 8% Ogółem kosztorys

10 Tabela elementów Strona 10/10 Nr Opis robót Wartość 1. Izolacja ściany szczytowej 1.1. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 1.2. Przygotowanie podłoża 1.3. Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 1.4. Zasypanie wykopu, prace wkończeniowe i rekultywacja terenu Zasypanie wykopu Wykonanie opaski przy budynku z kostki betonowej Odtworzenie odcinka chodnika (pochylni) z użyciem materiałów z rozbiórki 1.5. Wywóz i utylizacja odpadów 2. Izolacja ściany od strony płn.-zach Praece zabezpieczające, rozbiórkowe i roboty ziemne 2.2. Przygotowanie podłoża 2.3. Wykonanie izolacji wodochronnej z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oddziaływaniem gruntu 2.4. Zasypanie wykopu i prace wkończeniowe Zasypanie wykopu Wykonanie płyty tarasu na gruncie i schodów Licowanie płytkami powierzchni tarasu z częściowym wykorzystaniem materiału z rozbiórki Odtworzenie odcinka chodnika i krawężnika drogi wewnętrznej Montaż przegrody przy schodach od strony północnej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 2.5. Wywóz i utylizacja odpadów 3. Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie północnej pod stropem zamokniętej piwnicy Razem Podatek VAT 8% Ogółem kosztorys

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty remontowe i renowacyjne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt ZESPÓŁ OPIEKUŃCZY W GDYNI - STANOWISKA POSTOJOWE POJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Budowa Gdynia ul. Fredry 3 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły

Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości ul. Szkolna, Baborówko, 6-500 Szamotuły KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu Obiekt Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa Wiejskiego Domu Kultury na dz. nr 976/1 w m.swornegacie gm.chojnice Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa

Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Strona 1 z 7 ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH Wysieka, gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie Obiekt Nr projektu Konstrukcje budowlane -PBW-07.05 Waga samochodowa Kosztorys ofertowy Strona

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa ścian piwnicznych dziedzińca nr 2 ADRES INWESTYCJI : Al. Ujazdowskie 16, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8 Specyfikacja techniczna robót remontowych nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów oraz wykonania daszków nad wejściami przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Podatek VAT [V]... 22.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Platforma dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Przedbórz, ul. Częstochowska 25 INWESTOR : SPOZOZ w Przedborzu ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 ROBÓT CPV 3000-7 Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej /3/ INWESTOR : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ADRES INWESTORA : ul. Nowogrodzka /3/ 00-3 Warszawa PROJEKTANT : Studio

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa :. Obiekt :. Inwestor : REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU ul. Kaszubska 9 62-800 KALISZ Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień , Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Gdynia ul. Śląska 48 działka nr 391 i nr 1513/390 INWESTOR : Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Gdynia ul. Warszawska 67 a SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 23 oraz wymiana kanalizacji sanitarneji i deszczowej przed budynkiem

Bardziej szczegółowo

1 PRZEBUDOWA TOALETY 1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 PRZEBUDOWA TOALETY 1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ROZBIÓRKOWE Przedmiar robót 1 PRZEBUDOWA TOALETY 1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.1 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 4/15

Przedmiar robót 4/15 Przedmiar robót 4/15 Obiekt ETAP 1 - Remont zabezpieczenia przyziemia budynku LO nr XIII z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i instalacji wentylacji mechanicznej Kod CPV 45214220-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 Opracował : Lucjan Banaszek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9

Przedmiar robót. Utwardzenie nawierzchni placu przy Zespole Szkół w m. Jabłowo Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45110000-1, 45233000-9 Budowa Jabłowo Inwestor Gmina Starogard Gdański Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI Sporządził mgr inŝ. Katarzyna Rydzik Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45262690-4 - Remont starych budynków 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212340-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - CHODNIK

PRZEDMIAR ROBÓT - CHODNIK SAWA-TECH Projektowanie i wykonawstwo Sp. z o.o. 0-76 Warszawa, ul. Mesyńska 0 PRZEDMIAR ROBÓT - CHODNIK Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300- Roboty rozbiórkowe 4500000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy "ślepy"

Kosztorys Ofertowy ślepy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy "ślepy" OGRODZENIE OD STRONY ULICY PRZY HALI TENISOWEJ Nazwa zadania BUDOWA HALI KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO SANITARNYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/11/12

Przedmiar robót 1/0/11/12 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/11/12 Odwodnienie terenów utwardzonych Obiekt Budowa ul. Batorego 63-400 Ostrów Wielkopolski Inwestor Gmina MIasto Ostrów

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

FORMULARZ OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : FORMULARZ OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 5000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja wejścia do przedszkola w Kuleszach Kościelnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja wejścia do przedszkola w Kuleszach Kościelnych Biuro Projektowo - Kosztorysowe Sławomir Daniszewski 18-400 Łomża Kazańska 17/59 Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-07-15 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Modernizacja wejścia do przedszkola w Kuleszach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT BUDOWY KOMPOSTOWNI ODPADÓW JAKO ELEMENTU INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE 1 - ROBOTY BUDOWLANE Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Borowska, Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rapy i dróg dojazdowych przy Aptece Centralnej ADRES INWESTYCJI : ul. Borowska, 54-40 Wrocław - rapa przy budynku K INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul.

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5P-14-Ł

Przedmiar robót 5P-14-Ł Przedmiar robót 5P-14-Ł Roboty budowlane - dobudowa szybów windowych. / wycena na 1 szyb windy - winda dostawa Inwestora/ / Obiekt Kod CPV 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa fundamentów pod dźwigniki śrubowe typu Kutruffa w hali EZT na terenie PRSEiUT Szczecin. Przewozy Regionalne Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C. biuro:00-153 Warszawa,ul. Zamenhofa 1/53 tel.22 8317188 Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1 Przedmiar robót Data: 2015-11-04 Budowa: Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Droga wojewódzka nr 971 relacji Krynica-Piwniczna Obiekt : Mosty w/c drogi wojewódzkiej nr 971 Adres : droga wojewódzka nr 971 Krynica-Piwniczna ORGBUD-SERWIS Załącznik Poznań nr 1 SST Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego PiK Robert Skowroński tel. 503 07 88 95 e-mail biuro@pik.szczecin.pl ROBÓT budowa dźwigu osobowego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind 45111000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : os. Jagiellońskie 88-93 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / Zarządca : MPCM S.A. ( BOM-2 ) Adres : Poznań 23 Lutego 4/6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Przystosowanie budynku A dla osób niepełnosprawnych

PRZEDMIAR ROBÓT - Przystosowanie budynku A dla osób niepełnosprawnych PRZEDMIAR ROBÓT - Przystosowanie budynku A dla osób niepełnosprawnych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I DOPOSAśENIE OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W CZUDCU - Budynek A przystosowanie budynku dla

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Wymiana stolarki okiennej oraz ułożenie płytek ceramicznych w kuchni i obieralni ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Etap II Hala produkcyjna ( 3 ) Inwestor : Białogardzki Park Inwestycyjny " INWEST PARK " Sp. z o.o. ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Wojciech Dobrowolski biuro@trawers.olsztyn.pl KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ----~ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Kanalizacja dla yjni autobusowej - wariant z odwodnienie wewnętrzny 47-400 Racibórz ul. Adaczyka 0 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Modernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu, ogrodzenia działki

KONCEPCJA. Modernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu, ogrodzenia działki KONCEPCJA Modernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu, ogrodzenia działki Inwestor : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców NAZWA INWESTYCJI : GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

Przebudowa kotłowni dla budynków warsztatowych PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. Budowa :Roboty modernizacyjne na instalacjach cieplnych Obiekt : Modernizacja kotłowni PRZEDMIAR ROBÓT 1 Instalacje 1.1 Instalacje technologiczne 1 KNR 215-0509-02-00 WACETOB Warszawa [R] 1,000 szt [ Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Budowa: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Remont kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi

Remont kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi Wersja archiwalna Remont kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi Remont kanalizacji deszczowej oraz izolacji pionowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi ZP/341/30/08

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ETAP II HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeża w Gdańsku - Sobieszewie w km 9+480-9+910 ETAP II

Przedmiar ETAP II HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeża w Gdańsku - Sobieszewie w km 9+480-9+910 ETAP II Przedmiar ETAP II HYDROTECHNIKA Remont Nabrzeża w Gdańsku - Sobieszewie w km 9+480-9+910 ETAP II Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość H-01.00.00 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 H-01.00.00 1.1. Rozbiórka oczepu

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Reont łazienek 2014r.db INWESTOR : Przedszkole Integracyjne Nr 5 ADRES INWESTORA : ul. Hallera 11 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a.

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : -- Obiekt : Rozbudowa budynku A na potrzeby Centrum Promocji,Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pilskich Uczelni Kod CPV :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH - WZÓR

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH - WZÓR Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 9 KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH - WZÓR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa obiektu Delegatury CBA w Krakowie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo