ACN EUROPEAN SERVICES LTD. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACN EUROPEAN SERVICES LTD. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI"

Transkrypt

1 ACN EUROPEAN SERVICES LTD. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI ACN UK Code of Practice

2 ACN EUROPEAN SERVICES LTD. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY SKŁADANIU REKLAMACJI CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU Niniejsze zasady postępowania ( Regulamin ) dotyczą klientów korzystających z usług ACN European Services Limited ( ACN ) w Wielkiej Brytanii. Regulamin ten zawiera: Nasze dane kontaktowe Dane kontaktowe Ofcom, brytyjskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego ( Ofcom ); Informacje o produktach i usługach ACN; Informacje o prawach i obowiązkach ACN i klienta; Informacje o tym, jak złożyć reklamację. Prosimy pamiętać, że dostępność produktów i usług opisanych w niniejszym regulaminie jest różna i może podlegać zmianom bez uprzedzenia. Regulamin ten jest zgodny z europejskim i brytyjskim prawem i został zaakceptowany przez Ofcom. PUBLIKACJE REGULAMINU Kopie niniejszego regulaminu można otrzymać poprzez skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Można także pobrać go z naszej strony internetowej (http://www2.acneuro.com/acn/uk/customer_service/index.jsp). ACN dokonuje przeglądu Regulaminu przynajmniej raz w roku lub w przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy wymagane są natychmiastowe modyfikacje. ACN UK Code of Practice

3 SPIS TREŚCI: O NAS 3 DANE KONTAKTOWE ACN I OFCOM 4 USŁUGI ACN 4 KLIENCI 5 POTRZEBY 5 KONTAKT Z KLIENTAMI 5 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI 5 REKLAMACJE 5 RACHUNKI I PŁATNOŚCI 6 ZASADY KREDYTOWANIA 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA 7 REZYGNACJA Z USŁUG 7 POUFNOŚĆ 8 PRZESTRZEGANIE ZASAD 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLICZNA 8 PRZYDATNE INFORMACJE 8 O NAS ACN jest prywatną firmą (numer ) zrzeszoną zgodnie z Companies Act ACN jest częścią grupy ACN działającej w Ameryce Północnej, Europie i Nowej Zelandii. Jesteśmy dostarczycielami szerokiego wachlarza usług dla klientów INDYWIDUALNYCH i małych firm w Wielkiej Brytanii oraz pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami. Wyjątkowość grupy ACN polega na korzystaniu przez nas z metod MLM przy pozyskiwaniu klientów. ACN rozprowadza swoje usługi za pomocą sieci Niezależnych Przedstawicieli, którzy korzystają z zasady ciepłego marketingu sprzedają usługi ludziom, których znają. ACN rozpoczęło swoją działalność na rynku europejskim w 1998 roku od wprowadzenia usług w Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwiedzić stronę: ACN UK Code of Practice

4 DANE KONTAKTOWE ACN W przypadku wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących naszych usług, prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub faksem. Aby skontaktować się z nami, można: Zadzwonić na numer Biura Obsługi Klienta: Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta Czas Greenwich (GMT) Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta pn-pt 7:30-18:00, numer faksu Napisać do Działu Obsługi Klienta na poniższy adres: Główna siedziba ACN w Europie: ACN European Services Ltd: PO Box PO Box BJ Amsterdam Hounslow The Netherlands TW4 6DR Skorzystać z naszej strony internetowej: DANE KONTAKTOWE OFCOM Ofcom jest regulatorem rynku komunikacyjnego w Wielkiej Brytanii. Nadzoruje on działalność nadawców radiowych, telewizyjnych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych. Ofcom istnieje, aby troszczyć się o dobro klientów w erze cyfrowej komunikacji. Pełne dane kontaktowe Ofcom można znaleźć w rozdziale Przydatne informacje niniejszego Regulaminu. USŁUGI ACN W chwili obecnej ACN dostarcza usługi abonamentu i preselekcji oraz pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty o usługę internetu i telefonii komórkowej. Preselekcja Dzięki usłudze preselekcji rozmowy mogą być automatycznie łączone przez ACN bez konieczności wybierania prefiksu. Usługa preselekcji jest dostępna dla klientów w Wielkiej Brytanii. Usługa ta pozwala na wybór operatora telekomunikacyjnego, który będzie realizował nasze rozmowy. Oznacza to, że posiadając linię telefoniczną BT, można korzystać z usług innego operatora. Umowa o świadczenie usługi preselekcji zawierana jest na czas nieokreślony. Abonament ACN ACN oferuje pełną usługę telefoniczną złożoną z kombinacji usługi abonamentu i preselekcji oraz dodatkowych opcji, aby w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów. Minimalny okres obowiązywania umowy o świadczenie usługi abonamentu ACN wynosi 3 miesiące. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę uniwersalnych planów taryfowych. Aby otrzymać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub na naszej stronie: ACN UK Code of Practice

5 KLIENCI Na ACN spoczywa szereg obowiązków wobec klientów wynikających z prawodawstwa brytyjskiego. Kiedy klient chce korzystać z naszych usług, wymaga to podpisania z nami prawnie wiążącej umowy. Umowa ta określa prawa i obowiązki klienta i ACN. Formularz umowy można znaleźć pod adresem strony: POTRZEBY Na specjalne życzenie niniejszy Regulamin jest dostępny w formie audio, w formacie dużego druku i w alfabecie Braille a. W tej sprawie należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. KONTAKT Z KLIENTAMI ACN komunikuje się ze swoimi klientami na różne sposoby. Prosimy pamiętać, że przestrzegamy wszelkich zasad odnośnie ochrony danych osobowych w trakcie naszych kontaktów z klientami. Pomimo, że nie podejmujemy bezpośrednich działań marketingowych w stosunku do naszych klientów, nasi Niezależni Przedstawiciele mogą kontaktować się z klientami w celu zaoferowania dodatkowych usług. Jeżeli napotkane zostaną jakiekolwiek problemy dotyczące zachowania naszych Niezależnych Przedstawicieli, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta oraz o przeczytanie naszego regulaminu sprzedaży i marketingu dostępnego poprzez poniższy link: Nasi klienci od czasu do czasu mogą otrzymywać aktualne informacje dotyczące usług razem ze swoim rachunkiem telefonicznym. Będą to informacje dotyczące produktów i usług oraz promocji i ofert specjalnych. PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI Satysfakcja klienta to główny cel ACN. ACN stosuje szereg różnych procedur w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług. Wśród tych procesów znajduje się między innymi: audyty wewnętrzne, procedury korekcyjne i zapobiegawcze, procesy podłączania, procesy rachunkowe, procedury reklamacji, ankiety dotyczące satysfakcji klienta i stałe szkolenia pracowników. REKLAMACJE Składanie reklamacji W przypadku jakichkolwiek zażaleń prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ACN. Dane kontaktowe zostały podane w niniejszym Regulaminie. W przypadku składania reklamacji lub zażaleń prosimy podać: Szczegóły składanej skargi; Numer konta klienckiego w ACN; ACN UK Code of Practice

6 Swój numer, telefonu, numer faksu, adres korespondencyjny i adres . Rozpatrywanie skarg Do rozpatrywania skarg i reklamacji ACN opracowało specjalny wewnętrzny proces. Naszym celem jest rozwiązywanie tego typu problemów w przeciągu dni od momentu otrzymania pisemnej skargi. Czas ten zależy od złożoności rozpatrywanej sprawy. Zaraz po otrzymaniu przez nas skargi na piśmie, wysyłamy do klienta pismo potwierdzające. Możemy także bezpośrednio kontaktować się z klientem w przypadku, kiedy potrzebujemy więcej informacji. O rezultacie rozpatrywanego zażalenia poinformujemy klienta pisemnie. Niezależne rozwiązywanie sporów dla klientów indywidualnych Jeżeli nie udało nam się rozpatrzyć sprawy w satysfakcjonujący dla klienta sposób w ciągu 12 tygodni, klient może złożyć skargę poprzez niezależny system rozwiązywania sporów - OTELO. OTELO zbierze wszystkie informacje od klienta i od ACN, a następnie podejmie niezależną decyzję w oparciu o zgromadzone informacje. Pełne dane kontaktowe OTELO można znaleźć w rozdziale Przydatne informacje niniejszego Regulaminu. RACHUNKI I PŁATNOŚCI Rachunki za usługi wystawiane są za rozmowy wykonane w poprzednim miesiącu dla klientów korzystających z usługi preselekcji. W przypadku klientów korzystających także z usługi abonamentu doliczana jest także opłata abonamentowa za miesiąc z góry. Rachunek będzie zawierał szczegółowy wydruk wszystkich wykonanych połączeń. Jeżeli klient nie chce otrzymywać rachunku szczegółowego, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi. Termin płatności znajduje się na formularzu każdego rachunku. ACN akceptuje następujące formy płatności: W przypadku płatności czekiem, prosimy o wystawienie czeku naacn European Services Limited i wysłanie go na adres: P.O. Box 427, Hounslow, TW4 6DR, England. Do czeku prosimy dołączyć informacje odnośnie realizowanej płatności. Inną formą płatności jest płatność kartą kredytową Visa lub Mastercard. Nie akceptujemy kart American Express. Minimalna płatność wynosi 5. Aby dokonać płatności kartą kredytową należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Można także zapłacić przelewem. Razem z rachunkiem klient otrzymuje formularz wpłaty, którego można użyć do bezpośredniej płatności na nasze konto; Można także zapłacić poleceniem zapłaty. Aby wybrać tę formę płatności, należy poinformować ACN o tym zamiarze, wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go nam. Prosimy pamiętać, że wybór metody płatności może zależeć od historii kredytowej klienta. ACN UK Code of Practice

7 ZASADY KREDYTOWANIA Jeżeli wysokość rachunku jest kwestią sporną, klient musi zapłacić rachunek w terminie. Może on jedynie powstrzymać się od płacenia kwestionowanej sumy. Klient musi poinformować ACN o swoich wątpliwościach dotyczących rachunku i podać wszystkie związane z tym informacje. Prosimy o przesłanie nam pisemnego wyjaśnienia swoich wątpliwości, które powinno także zawierać: Datę i numer spornego rachunku; Wysokość kwestionowanej kwoty; Powód kwestionowania danej sumy; Wszelką dokumentację związaną z tą kwestią. Prosimy o przesłanie nam reklamacji w formie pisemnej na adres podany w rozdziale Dane kontaktowe niniejszego Regulaminu. Jeżeli klient nie zapłaci rachunku w wyznaczonym terminie, zostanie do niego wysłany list przypominający. Jeżeli rachunek w dalszym ciągu nie zostanie zapłacony, klient otrzyma telefon informujący go, że w przypadku niezapłacenia rachunku i braku innego rodzaju porozumienia w tej kwestii, zostanie on odłączony od usług ACN. Zazwyczaj podejmujemy dwie próby telefonicznego kontaktu z klientem. Jeżeli klient nadal nie dokona zaległej płatności lub nie dopełni innych ustaleń, zostanie on rozłączony we wcześniej uzgodnionym terminie. Jeżeli po rozłączeniu klienta, ma on wobec nas zaległe płatności, zostanie do niego wysłany ostateczne pismo ponaglające. W liście tym poinformujemy klienta o tym, że w przypadku, gdy nie uiści on opłaty mogą zostać podjęte wobec niego akcje ze skutkiem prawnym. W takim przypadku fakt ten zostanie przekazany do rejestru dłużników, co może wpłynąć na wiarygodność kredytową danego klienta. Wszelkie procedury związane ze ściąganiem wierzytelności będą przeprowadzane w profesjonalny sposób i zgodnie z zasadami prawa brytyjskiego. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA Zgodnie z naszymi zasadami i procedurami, odpowiedzialność ACN w związku z Umową (niezależnie, czy wynikająca z zaniedbań, naruszenia warunków Umowy lub jakichkolwiek innych powodów) jest ograniczona do sumy REZYGNACJA Z USŁUG Rezygnacja z usług ze strony klienta Jeżeli klient chce zrezygnować z naszych usług, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ACN, którego dane kontaktowe znajdują się w rozdziale Dane kontaktowe niniejszego Regulaminu. Klient może zostać poproszony o podpisanie formularza rezygnacji z usługi. Zapewni nam to pewność i pozwoli uniknąć wszelkich niejasności odnośnie warunków rozwiązania umowy. Rezygnacja z dostarczania usług ze strony ACN ACN zastrzega sobie prawo do rozłączenia klienta bez uprzedzenia w przypadku uzasadnionych podejrzeń nadużyć finansowych, na przykład w przypadku nielegalnych działań lub łamania warunków umowy. ACN UK Code of Practice

8 POUFNOŚĆ Szanujemy prawo naszych klientów do zachowania pewnych informacji w tajemnicy. ACN nie ujawnia informacji dotyczących klientów żadnym nieautoryzowanym osobom trzecim, chyba, że wynika to z konieczności podporządkowania się wymaganiom prawnym, nakazom sądowym lub autoryzowanym organom ścigania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skorzystać z poniższego linku: PRZESTRZEGANIE ZASAD ACN stara się prowadzić swoje kontakty z klientami w sposób legalny, uczciwy i rzetelny. Staramy się także postępować zgodnie z wytycznymi branży telekomunikacyjnej, zasadami postępowania oraz innymi wskazówkami, które mogą mieć zastosowanie w przypadku świadczonych przez nas usług. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLICZNA ACN stara się postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w różnych społecznościach. To wymaga od nas zapewniania klientom odpowiednich i adekwatnych odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości, bycia wrażliwym na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz ogólnego stanu społeczeństwa. Grupa ACN zaangażowała się w ulepszanie świata poprzez Charitable Community Giving Program. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy skorzystać z poniższego linku: PRZYDATNE INFORMACJE Office of Communications (Ofcom) Ofcom Contact Centre, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London, SE1 9HA Numery telefonów: Kontakt: Fax: Textphone: Strona internetowa: Office of the Telecommunications Ombudsman (OTELO) OTELO P.O. Box 730, Warrington, WA4 6WU Numer telefonur: Numer miejscowy: Textphone numer: or Fax: or Adres . Strona internetowa: Citizens Advice Bureau (Biuro Ochrony Praw Konsumenta) Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze swoim lokalnym Biurem Ochrony Praw Konsumenta. ACN UK Code of Practice

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN. ( Regulamin ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM PROMENADA REGULAMIN DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN. ( Regulamin ) DEFINICJE IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ ATRIUM MOLO REGULAMIN Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunkach osobistych

Przewodnik po rachunkach osobistych Przewodnik po rachunkach osobistych A Guide to our Personal Accounts Dalsze informacje dostępne w dowolnym oddziale Ulster Bank www.ulsterbank.ie Ulster Bank Ireland Limited. Zarejestrowany w Republice

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo