O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze"

Transkrypt

1 m STEFAN CIEŚLA Foksal 18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO VUv DANE KONTAKTOWE i * v\ 1 ^ Warszawa FAX NIP KOM REGON sfoe5tagfadcapra«ny-aeiia pl WlWIiłfeHfeUUJ HYANSÓW DILI HO PQDAWCZE Warszawa I O I Szanowny Pan Z U ' Mateusz Szczurek. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa Wielce Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przedkładam stanowisko PROFI CREDIT POLAND sp. z o.o. w sprawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. PROFI CREDIT POLAND, jednia z większych niebankowych firm pożyczkowych, zgłosiła zainteresowanie pracami nad projektem założeń przedmiotowej ustawy. Od początku uzgodnień międzyresortowych i społecznych stoi na stanowisku, że rozsądna regulacja rynku profesjonalnych pożyczek pozabankowych jest konieczna. Popiera stanowisko Ministerstwa Finansów co do konieczności wprowadzenia minimów kapitałowych, rejestrów działalności, konieczności współuczestniczenia w wymianie informacji o pożyczkobiorcach. Jednakowoż, PROFI CREDIT POLAND wykazało w toku uzgodnień, iż rynek pożyczek pozabankowych nie jest jednolity. Występują pożyczki chwilówki" udzielane na okres od 15 do 60 dni, przeważnie niewysokie, kilkuset zlotowe, są pożyczki wyższe do jednego roku oraz ponad połowę wolumenu rynku pożyczek pozabankowych stanowią pożyczki udzielane na okres dłuższy niż jeden rok. Istnieje jakościowa różnica między procedurami i kosztami pożyczki chwilówkowej" a procedurami i kosztami pozyczki na okres dłuższy niż jeden rok. To sprawia, że nigdzie w Unii Europejskiej nie reguluje się rynku pożyczek na okres przekraczający 1 rok. Dlatego PROFI CREDIT POLAND sp. z o.o. zaproponowało zastosowanie zróżnicowanych wskaźników całkowitego kosztu kredytu (Nb. wskaźnika stworzonego dorywczo przez Ministerstwo Finansów na potrzeby proponowanej regulacji), innych dla chwilówek, innych dla pożyczek długoterminowych. Niestety Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało przedłożonej propozycji, nie podając żadnych powodów odmowy. W załączonym Stanowisku zostało wykazane, że Ministerstwo Finansów przygotowując regulacje nie zna rynku, który planuje uregulować Zostało udowodnione, że przyjęcie propozycji Ministerstwa Finansów doprowadzi do wycofania określonej oferty produktów finansowych wskutek czego ucierpią przede wszystkim Rit b Wp'ynefo dma -j "Cl" I C <r

2 konsumenci. Zostało takie udowodnione, w oparciu o publikowane statystki że konsumenci w Polsce potrzebują pożyczek długoterminowych dla zaspokojenia tak ważnych potrzeb życiowych jak nauka dzieci, zdrowie, czy też ratowanie płynności. Przeprowadzone analizy wskazują, że rozwiązanie MF są zadziwiająco korzystne dla firm chwilówkowych, kosztem w pierwszej kolejności oferty firm udzielających pożyczki długoterminowych, ale w konsekwencji kosztem Konsumenta. Zostały także przeprowadzone analizy ustawodawstwa państw unijnych, które pokazały, że rozwiązanie MF odbiega od przyjętych w Unii Europejskiej norm. Jak już wspomniałem żadne państwo Unii nie reguluje kosztu pożyczek udzielanych na okres dłuższy niż jeden rok. W każdym państwie wprowadzającym limit dla chwilówek (nb. na poziomie wyższym niż w propozycji MF) rozwija się czarny rynek tych pożyczek ze szkodą dla Konsumenta. W UK w której obecnie również dyskutuje się wprowadzenie limitu dla chwilówek zakłada się konieczność zastosowania co najmniej rocznego okresu vacatio legis. Reasumując uprzejmie prosimy Pana Ministra o wnikliwe rozważenie załączonego stanowiska i podjęcie działań, które pozwolą na regulację rynku nie dyskryminująca co najmniej połowy tego rynku oraz tworzące realnie prokonsumenckie normy prawa. Łącząc wyrazy szacunku Załącznik: Stanowisko PROFI CREDIT POLAND

3 PROFI CREDIT POLAND SP. Z O.O. STANOWISKO W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

4 SPIS TREŚCI Wstęp NUMER STRONY 4 CHARAKTERYSTYKA RYNKU POŻYCZEK POZABANKOWYCH 4 Zróżnicowanie zapotrzebowania konsumentów na różne rodzaje pożyczek pozabankowych 4 CECHY I POTRZEBY KONSUMENTA 6 Charakterystyka Konsumenta korzystającego z pożyczek pozabankowych 6 Cele pozyskiwania pożyczek pozabankowych przez konsumentów 6 Kryteria wyboru konsumentów - wysokość pożyczki w relacji do wartości raty spłaty, koszt kredytu i oprocentowanie 7 CHARAKTERYSTYKA FIRM Z SEKTORA POŻYCZEK POZABANKOWYCH 9 Podstawowe cechy Firm pożyczkowych 9 Charakterystyka firm udzielających chwilówek 10 Koszty konsumenta w firmach chwilówkowych 12 Charakterystyka firm udzielających pożyczek długoterminowych 12 Koszty ponoszone przez firmy oferujące pożyczki długoterminowe 12 CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK 14 Zależność RRSO od czasu trwania umowy pożyczki w kontekście kosztów ponoszonych przez konsumenta w przypadku zaciągania pożyczek krótko- i długoterminowych 14 Odnawianie pożyczek w firmach chwilówkowych w kontekście karencji spłaty w firmach długoterminowych 14 Sposób zawierania umów pożyczek 17 Możliwości terminowej spłaty przez konsumentów pozyczek powyżej 500 zł ' 17 MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WPROWADZENIA LIMITU PROPONOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW 20 Skutki dla konsumenta w zakresie oferty finansowania 20 Skutki dla poziomu zatrudnienia i dotychczasowych dochodów pracowników i współpracowników firm pożyczkowych 20 Wpływ na konsumpcję 21 Wpływ na Skarb Pańswa 21 WPŁYW WPROWADZENIA LIMITU PROPONOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW NA PRZESTĘPCZOŚĆ I WPŁYWY PODATKÓW DO SKARBU PAŃSTWA 22 KOSZTY FIRM POŻYCZKOWYCH UZNANE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW A KOSZTY RZECZYWIŚCIE PONOSZONE PRZEZ PODMIOTY OFERUJĄCE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE 24 Powołanie argumentu jednakowych kosztów weryfikacji klienta we wszystkich firmach pożyczkowych jako jedynego kosztu ponoszonego przez wszystkie podmioty sektora 24 Brak alternatywy dla konsumenta 24

5 Prawdopodobny model reakcji pożyczkobiorcy w nowych warunkach prawnych ROZWIĄZANIA ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY A PRZEPISY UNIJNE 1 REGULACJE W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Powołanie przez Ministerstwo Finansów Dyrektywy PE i R 2008/48/WE jako podstawy wprowadzenia limitu kosztów pożyczek pozabankowych Założenia Ministerstwa Finansów a opracowania przedmiotu regulacji Wniosek PROFI CREDIT POLAND odnośnie proponow anych przez Ministerstwo Finansów Regulacji kosztów kredytów i pożyczek konsumenckich

6 1. WSTĘP W związku z opublikowaniem Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw, PROFI CREDIT POLAND - spółka działająca na rynku, którego dotyczą regulacje proponowane w w/w dokumencie, uważa za niezbędne odniesienie się do niektórych zapisów zawartych w projekcie. Zdaniem Ministerstwa Finansów, celem regulacji ma nie być równoważenie interesów Konsumenta i Pożyczkodawcy, ale ochrona interesu Konsumenta. W niniejszym dokumencie zostanie wykazane, iż proponowana regulacja rynku pożyczek pozabankowych w rzeczywistości doprowadzi do znaczącego pogorszenia sytuacji Konsumenta, poprzez zdecydowane faworyzowanie określonego, najczęściej wręcz szkodliwego dla Konsumenta typu pożyczek - tzw..chwilówek". Propozycje rozwiazań zgłaszane przez PROFI CREDIT POLAND, umożliwiając spółce prowadzenie rentownej działalności są jednocześnie prokonsumenckie, ponieważ po uwzględnieniu propozycji Spółki sytuacja Konsumenta będzie zdecydowanie lepsza niż ta. w której postawią go regulacje w formie zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. PROFI CREDIT POLAND ze zrozumieniem i z pełną akceptacją podchodzi do zaproponowanych w nowych założeniach rozwiazań takich kwestii, jak kwestia rejestru firm pożyczkowych czy też odpowiedzialność Zarządu za działania spółki na rynku. Podkreśla natomiast, iż w szczególności wprowadzenie wskaźnika Całkowitego Kosztu Kredytu w formie zaprezentowanej przez Ministerstwo może doprowadzić do wykluczenia społecznego i finansowego ponad dwa miliony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienie to powinno zostać starannie przeanalizowane i przemyślane w toku prac nad projektem ustawy, a następnie zmienione w wyniku tej analizy. Ograniczenie kosztów udzielanych pożyczek do 50% wysokości pożyczki stanowi wręcz dyskryminację konsumentów, potrzebujących pożyczek na kwoty uyzsze niż 2000 zł. o terminie spłaty dłuższym niż 12 miesięcy. Założenia faworyzują natomiast firmy chwilówkowe", udzielające pożyczek w wysokości do 2000 zł na okres do 1 miesiąca, maksymalnie do 2 miesięcy. jeśli proponowane przez Ministerstwo zapisy wejdą w życie, wówczas gros produktów oferowanych przez firmy średnio i długoterminowe stanie się nieopłacalnymi i może zostać przez firmy wycofany lub znacząco ograniczony, co doprowadzi do spłycenia rynku kredytów konsumenckich, w chwili obecnej, w warunkach działania zgodnie z prawami rynku i wolnej konkurencji, bardzo zróżnicowanego. 2. CHARAKTERYSTYKA RYNKU POŻYCZEK POZABANKOWYCH Zróżnicowanie zapotrzebowania konsumentów na różne rodzaje pożyczek pozabankowych Przygotowując niniejsze Stanowisko PROFI CREDIT POLAND oparł się na realnej ofercie wiodących Firm pożyczkowych w Polsce. Aby nie powodować wrażenia, iż Autorzy Stanowiska stosują niedozwolone praktyki rynkowe, zamiast nazw wprowadzono oznaczenie firm literami -.Firma D" dla oznaczenia firm udzielających pożyczek długoterminowych oraz.firma Ch" dla oznaczenia firm udzielających pożyczek chwilówkowych. Polski rynek Consumer Finance jest bardzo zróżnicowany. O stopniu tego zróżnicowania świadczą badania Federacji Konsumentów, przeprowadzone w drugiej połowie 2013 r. na

7 reprezentatywnej grupie 1200 osób we wszystkich oddziałach Federacji na terenie całej Polski. Z badań tych wynika, że polscy konsumenci w pierwszej kolejności korzystają z kredytów i pożyczek w bankach oraz z zakupów ratalnych (po ok. 32%). W drugiej kolejności znajduje się finansowanie swoich potrzeb na rynku pożyczek pozabankowych. Zaciąga pożyczki na tym rynku ogółem 15,1 % konsumentów rynku Consumer Finance. Istotne jest, że ponad połowa z tej grupy, czyli 8,5% ogółu konsumentów korzysta z pożyczek udzielanych na długi okres czasu, a zaledwie 6,6% - z pożyczek krótkoterminowych czyli chwilówek. W ostatniej kolejności plasuje się pożyczka od znajomych albo rodziny (ok.13%). Badania te świadczą dobitnie, że w Polsce rynek pożyczek pozabankowych jest istotnym źródłem pokrycia zapotrzebowania na środki fiansowe. Wskazują także, że zapotrzebowanie na pożyczki długoterminowe jest większe (stanowi 56,3% rynku pożyczek pozabankowych), niż na pożyczki typu chwilówki Wykres nr. 1 Realne zapotrzebowanie konsumentów na pożyczki długoterminowe w przypadku Firmy Dl- % umów zawieranych na okresy od 6 do 48 miesięcy (dane za VIII-IX 2013) 0,5% - < 6 miesięcy 23% - 48 miesięcy 19%- 12 miesięcy 6% 6-18 miesięcy 23%-36. _ miesięcy 24 / Wykres nr Realne zapotrzebowanie konsumenta na pożyczki określonej długości zanotowane w Firmie Dl- określone jako ilość zawartych umów na poszczególne okresy kredytowania (dane za VIII-IX 2013) Z J ' u s 6 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy B

8 Wykres 2a zł20 ooc , s 6 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy okresy kredytowania 3. CECHY I POTRZEBY KONSUMENTA Charakterystyka Konsumenta korzystającego z pożyczek pozabankowych Z Raportu PwC wynika, że głównymi klientami firm pożyczkowych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, są ludzie z obszaru wykluczenia w zakresie kredytów bankowych. W Polsce wielu z nich wykluczyła z tego rynku Rekomendacja T KNF, zaostrzająca kryteria udzielania kredytów konsumenckich przez banki w celu ochrony tych instytucji przed nadmierną ilością złych kredytów w obliczu pogarszającej się sytuacji polskich gospodarstw domowych oraz wynikający z sytuacji kryzysu gospodarczego rozwój tzw..umów śmieciowych", nie pozwalajacych na uzyskanie kredytu w bankach. Klienci firm pożyczkowych to ludzie o stosunkowo niskich dochodach, mieszkający w małych (ok. 25%) i średnich miastach (ok. 34%) [Raport Federacji Konsumentów - grudzień 2013 r.]. Jak wynika z Raportu PwC^, ich średni miesięczny dochód na gospodarstwo domowe wynosi do ok zł, a na osobę - ok. 950 zł). Potwierdza to raport Federacji Konsumentów, w którym na pytanie o możliwości spłaty bieżących rachunków blisko 44% respondentów odpowiedziało, że ma problemy ze spłatą i ok. 40% respondentów stwierdziło, że z trudem spłaca raty kredytu. Jak wynika z danych posiadanych przez Firmę Dl - dużą część klientów Firmy stanowią osoby ze średnim wykształceniem (53%), powyżej 40 roku życia (ponad 70%), a 38% to emeryci i renciści. Wszystkie te grupy łączy jedna wspólna cecha: wykluczenie z rynku pracy. Wśród klientów Firm pożyczkowych jest też liczna grupa osób i firm wiarygodnych również dla banków, które jednakowoż chętniej korzystają z usług firm pożyczkowych, ponieważ znacząco krótszy czas uzyskania pożyczki oraz mniejsza liczba formalności są dla nich najważniejszym czynnikiem. Cele pozyskiwania pożyczek pozabankowych przez konsumentów Federacja Konsumentów w Raporcie omówiła potrzeby, na których zaspokojenie zaciągane są pożyczki pozabankowe. Respondenci Federacji Konsumentów (aż 37,5%) stwierdzili, że najistotniejszym powodem zaciągania pożyczek i kredytów jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak zakup wyprawki szkolnej dla dziecka, czy też zimowej odzieży. Ważnymi przyczynami pobierania pożyczek jest także spłata zaległych rat kredytów (ponad 22%) oraz leczenie (ponad 20%).

9 Badania te co do istoty potwierdza Raport PwC, który stwierdza, że głównymi celami pobierania pożyczek na rynku pozabankowym są: remonty, bieżące wydatki, spłata zadłużenia, leczenie, wypoczynek, zabezpieczenie przyszłości dziecka czy kształcenie dzieci. Z Raportu PwC wynika, iż powyższe cele są na tyle istotne dla wymienionych wyżej grup wykluczenia, iż ludzie są gotowi zaciągać kosztowne pożyczki, aby te cele osiągnąć. Na tzw..przyjemności" (prezenty świąteczne i wypoczynek) kredyty i pożyczki zaciąga tylko nieco ponad 31% Pożyczkobiorców. Wykres 3. Tabela pobrana z Raportu Federacji Konsumentów, str. 19 Pytanie nr Na co Pan(i) przeznacza środki uzyskane z pożyczki/kredytu/ch wilówki f / s -f / / / / " / / / Dzięki pożyczkom (i kredytom) osoby te mogą dokonywać zakupów różnych towarów, na które bez nich nie mogliby sobie pozwolić. Trzeba tu podkreślić, że aż 20% respondentów przeznacza pożyczone kwoty na leczenie, bez którego grozi im długotrwała choroba, niepełnosprawność lub zgon. Kryteria wyboru konsumentów - wysokość pożyczki w relacji do wartości raty spłaty, koszt kredytu i oprocentowanie Raport Federacji Konsumentów wyraźnie wskazał na kryteria, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze finansowania. Dla prawie 42% ankietowanych jednym z trzech najważniejszych kryteriów wyboru produktu kredytowego była niska rata spłat. Przeciętny Konsument rynku pożyczek pozabankowych popadł w chwilowe problemy finansowe lub ma stałe lecz bądź nieregularne dochody, np. z przyczyny opóźnienia wypłat wynagrodzenia przez pracodawcę (problem częsty w ostatnich latach w Polsce) i z tego tytułu nie może wziąć kredytu bankowego, ponieważ bank (zwłaszcza w wyniku Rekomendacji T KNF)

10 nie może udzielić mu kredytu. Konsument ten styka się z problemem konieczności sfinansowania istotnej potrzeby, np. kosztów leczenia, spłaty zaległych rat kredytu hipotecznego czy zakupu szkolnej wyprawki dla dziecka, musi więc zasilić budżet gospodarstwa zewnętrznym finansowaniem. Zaciąga wobec tego pożyczkę w firmie pożyczkowej. Ponieważ jego dochody są niewielkie, ważna będzie dla niego przede wszystkim niska rata pożyczki. Wysokość raty/spłaty w poszczególnych firmach jest ściśle skorelowana z czasem trwania umowy i przedstawia się następująco: Wykres nr. 4 s -N O o. z \r. i 700,00 zł 600,00 zł zł zł zł zł zł - zł zł Wykres nr. 5 Wysokość raty w zależności od czasu umowy dla pożyczki 500 zł Czas trwania umowy w tygodniach 152 Firma Dl 30 Firma D2 130 Firma D3 25 Firma D4 i40 Firma D5 30 Firma D6 14 Firma Chi 14 Firma Ch2 14 Firma Ch3 12 Firma Ch ,00 zł Wysokość raty w zależności od czasu umowy dla pożyczki 1000 zł g 1 200,00 zł as 'c 1 000,00 zł o. c 800,00 zł l/i 3 SC JT U rc = 600,00 zł 400,00 zł 200,00 zł - zł 200,00 zł 400,00 zł - cz E 48 fz E 14 ro o rz E Cs. T r> Ul «E c E fil e ^. JS rma ,5 7,5 u 2 u 1 [ / L / Psi fj JZ U. JZ. U (Z rz u TT -C. w rz 1 1 c ),5 i48 Firma Dl il4 Firma D2 H4 Firma D3 H2 Firma D Firma D Firma D6 11 Firma Chi 11 Firma ChZ li Firma Ch Firma Ch4 Czas trwania umowy w miesiącach

11 Wykresy przejrzyście obrazują zależność wysokości spłaty pożyczki w okresie 15 dni (przeciętnie najkrótszy okres kredytowania), zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w trendach. Istnieje duża grupa pożyczkobiorców, dla których ważna jest także relatywnie znaczna wysokość kwoty pożyczki, którą oferują wyłącznie firmy oferujące produkty długoterminowe, bowiem za 200 czy nawet 500 zł oferowane przez firmy tzw. chwilówkowe" nie przeprowadzi się operacji czy też na przykład skomplikowanej terapii. Firma Dl udziela pożyczek w wysokości nawet 25 tys. zł. Firma D2 i Firma D4 do wysokości 10 tys. zł, a Firma D3 - do 5000 zł. Są to pożyczki udzielane na okres od 25 tygodni do 48 miesięcy, przy czym na 25 tygodni udzielane są pożyczki na stosunkowo niskie kwoty (do 5000 zł w przypadku Firmy D3). Żadna z chwilówek" nie stawia takich kwot do dyspozycji konsumenta. 4. CHARAKTERYSTYKA FIRM Z SEKTORA POŻYCZEK POZABANKOWYCH Podstawowe cechy firm pożyczkowych Firmy działające na polskim rynku pożyczek pozabankowych oferują zróżnicowaną ofertę, specjalizując się w danych grupach produktów. Najogólniej ujmując, produkty firm oferujących pożyczki pozabankowe można podzielić na trzy zasadnicze i różne grupy: 1. pożyczki chwilówkowe: 1.1 udzielane na okres od 7 do 60 dni, głównie przez Internet 1.2 nie przekraczające de facto kwoty zł 1.3 często nieoprocentowane 1.4 spłata jednorazowa lub w bardzo wysokich ratach 1.5 krótki okres spłaty kwoty pożyczki wraz z prowizją - od 1 do 4 rat w okresie maximum 60 dni 1.6 spłata pełnej kwoty prowizji następuje w krótkim czasie 1.7 pożyczana kwota w krótkim czasie wraca do pożyczkodawcy (max. do 60 dni) - szybki zwrot kapitału; niskie faktyczne koszty udzielenia pożyczki; 2. pożyczki średnioterminowe: 2.1 udzielane na okres od 4 do 12 miesięcy, w znaczącej mierze przez Internet 2.2 nie przekraczające kwoty zł 2.3 najczęściej oprocentowane 2.4 raty stosunkowo niskie; niska wartość raty związana jest głównie z niewysoką kwotą pożyczki 2.5 o średnio długim okresie spłaty - do 12 miesięcy; raty (w zależności od wysokości pożyczki i czasu trwania umowy) naliczane są w systemie tygodniowym lub miesięcznym 2.6 wydłużony okres spłaty prowizji 2.7 wydłużony okres zwrotu kapitału - do 12 miesięcy; stosunkowo niskie koszty udzielenia pożyczki; 3. pożyczki długoterminowe: 3.1 udzielane na okres miesięcy poprzez bezpośredni kontakt z doradcą

12 3.2 maksymalna kwota pożyczki dla osoby fizycznej = zł. a dla podmiotu gospodarczego zł 3.3 zawsze oprocentowane 3.4 raty najniższe spośród wszystkich produktów w stosunku do pożyczonej kwoty, naliczane w systemie miesięcznym 3.5 raty stosunkowo niskie w relacji z pożyczoną kwotą - niska wartość raty związana jest z długim okresem kredytowania 3.6 rozłożona na bardzo długi czas spłata prowizji 3.7 najdłuższy spośród wymienionych produktów okres zwrotu kapitału - do 48 miesięcy; wysokie koszty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki. Charakterystyka firm udzielających chwilówek Tab. nr. 1 Kwoty pierwszych pożyczek w wybranych firmach chwilówkowych Firma Chi Firma Ch2 \ Firma Ch3 Firma Ch4 Firma Ch5 Kwota 400 zł zł I 500 zł 500 zł 2000 Prowizja zł 520 zł j 134 zł X Czas trwania 1 (dni) ! Z tabeli wynika, że chwilówki" to pożyczki niewielkich kwot (przeciętnie ok zł., nie więcej niż 3000 zł) na okres 15 lub 30 dni, maksymalnie na 2 miesiące. Większość firm udzielających chwilówek uzależnia wysokość kwoty pożyczki od ilości pożyczek pobranych uprzednio przez danego konsumenta. I tak w Firma Chi można pożyczyć maksymalną kwotę 2000 zł już od drugiej pożyczki, natomiast np. w Firma Ch4 kwotę maksymalną 3000 zł dopiero od siódmej. Wszystkie firmy chwilówkowe" z góry przewidują możliwość braku spłaty zadłużenia w terminie i w umowach zawierają klauzulę o możliwości późniejszej spłaty kwoty pożyczki (w kolejnym terminie rozliczeniowym), pod warunkiem uiszczenia w określonym terminie opłaty za wydłużenie okresu spłaty, równej kosztom udzielonej pożyczki (kwoty powyżej). W ten sposób konsument co miesiąc lub nawet co 15 dni, zwykle przez długi czas, płaci kwotę odpowiadającą kosztom udzielenia pożyczki za przedłużenie okresu spłaty kwoty wypłaconej do jego dyspozycji. Część firm zaznacza nawet, że konsument nie musi się w ogóle martwić spłatą całości kwoty, ponieważ podmioty te nie ograniczają liczby przedłużeń spłaty. W ten sposób firmy chwilówkowe, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów poza jednorazowym kosztem korespondencji, otrzymują x kolejnych opłat prowizji za jedną pożyczoną kwotę. Niektóre z firm nie pobierają nawet oprocentowania, uważając zapewne koszt jego naliczania za nadmierny w stosunku do uzyskanych korzyści i stosują wyłącznie prowizję, która stanowi obecnie ok. 30% kwoty pożyczki. W przypadku Firmy Chi najwyższy stosowany koszt pożyczki wynosi 50%, w przypadku Firmy Ch5-42%. Należy pamiętać, iż kwoty te są pobierane po (najczęściej) dniach od wypłaty pożyczki. Inaczej wygląda sytuacja w firmach długoterminowych.

13 Wykres nr. 6 Obciążenie konsumenta w zależności od czasu trwania pożyczki w porównaniu z wysokością pożyczki = 500 zł 700,00 zł 600,00 zł 500,00 zł 400,00 zł 300,00 zł zł zł - zł Wykres.nr zł zł zł zł Obciążenie konsumenta w zależności od czasu trwania pożyczki w porównaniu 7. wysokością pożyczki = 1 floo zł = i zł zł» St « zł 8 s & 0 S g 1 - zł ro d Vi. s 5 in N vc U c f*5 E ir o Firma + najdłuższy oferowany okres kredytowania

14 Koszty konsumenta w firmach chwilówkowych 0 kosztach ponoszonych przez konsumentów korzystających z chwilówek najlepiej świadczy wysokość RRSO. Niektóre z firm je oferujących nie podają tej wartości w Umowach Ramowych, dostępnych bez konieczności logowania się na ich stronach. Do takich należy m. in. Firma Ch5, która zresztą na początku swojej strony kusi nieprawdziwą lub zafałszowaną informacją, że dostępny jest tam kredyt" w wysokości nawet 10 tys zł na okres 12 miesięcy, podczas gdy Umowa Ramowa mówi wyraźnie, że maksymalna jednorazowa wypłata to 2000 zł na maksymalnie 45 dni i to dopiero po kilku pożyczkach wcześniejszych. Inne finny, jak np. Firma Ch4 podają wartość RRSO. W przypadku tej firmy wynosi ono 33465%. W przypadku Firmy Chi RRSO kształtuje się różnie i zależy od wysokości kwoty czasu trwania pożyczki. W tej firmie wynosi ono 23053% dla pożyczek w wysokości od 100 do 800 zł na 15 dni, dla pożyczek od 200 do 1500 zł na 30 dni RRSO wynosi adekwatnie od 5705% do 2355%. a dla pożyczek od 400 do 2000 zł na 60 dni RRSO wyniesie wprawdzie zaledwie (adekwatnie) od 1086% do 1212%, ale konsument (niezależnie od wysokości RRSO) opłaca koszt pożyczki stanowiący 50% - 55% pożyczonej kwoty. Charakterystyka firm udzielających pożyczek długoterminowych Pożyczki długoterminowe to pożyczki udzielane na kwoty o znacznej rozpiętości: od 200 zł z do zł dla osób fizycznych i do zł dla przedsiębiorców. W zależności od modelu biznesowego i od wysokości kwoty okres spłat jest różny w różnych firmach, ale przekracza 12 miesięcy. Większość firm oferuje możliwość nieodpłatnej karencji terminu spłaty pożyczki pod pewnymi warunkami (stan zdrowia, utrata pracy). Konsument spłaca (w większości przypadków) jednakową kwotę raty miesięcznej, zgodnie z kaledarzem spłat, stanowiącym integralną część umowy. W firmach udzielających pożyczek na długi okres RRSO oscyluje pomiędzy wartościami ok. 70% - 450% i w przypadku żadnego produktu nie przekracza wartości %. Umowa z konsumentem zawierana jest poprzez agenta, którego obowiązkiem jest dokładne poinformowanie owego konsumenta o wszelkich warunkach zawieranej umowy. Konsument ma zatem pełną możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z treścią umowy, co jest zgodne z oczekiwaniami konsumentów. Przytłaczająca ich większość preferuje spokojne zapoznanie się z treścią umowy [Raport Federacji Konsumentów - pytanie nr. 9]. Firma Dl jest jedną z tych firm pożyczkowych, które udzielają klientom pożyczek w wysokości od 200 do zł na okres dłuższy niż pół roku. W 2012 roku firma miała blisko 150 tys. klientów. Znakomita ich większość (ponad 73 %) zdecydowała się na pożyczki długoterminowe ( i 48 miesięcy), a niemal 13 % - na pożyczki miesięczne. Tylko niespełna 0,5 % klientów wzięła pożyczki na 6 miesięcy. Koszty ponoszone przez firmy oferujące pożyczki długoterminowe Firmy udzielające pozyczek na okres dłuzszy niz 12 miesięcy muszą: Ponieść koszt pozyskania pieniądza w czasie Przeprowadzić indywidualną ocenę zdolności pożyczkowej każdego potencjalnego pożyczkobiorcy, przy czym weryfikacja w BIK i BIG to tylko jeden z elementów oceny zdolności kredytowej konsumenta Archiwizować wymagane do udzielenia pożyczki dokumenty klienta przez okres trwania pożyczki (od 12 do 48 miesięcy)

15 Prowadzić obsługę pożyczki (monitorowanie, wysyłanie przypomnień, naliczanie należności) przez cały okres obowiązywania pożyczki, nawet przez 4 lata, jak w przypadku Firmy Dl Prowadzić kosztowne szkolenia agentów, wśród których występuje wysoki stopień fluktuacji. Koszty te są znacząco wyższe, niż zakładane przez Ministerstwo Finansów 50% wysokości pożyczki. Rzeczywiste relacje pomiędzy realnymi kosztami ponoszonymi przez firmy długoterminowe, a proponowanym przez Ministerstwo Finansów progiem przedstawia wykres nr 8. Wykres nr % Stosunek ponoszonych przez Firmę Dl rzeczywistych kosztów pożyczek dla poszczególnych produktów do kosztów zgodnych z propozycją rządową % % 201% 204% 125% 157* 172* 110% Os 6 miesięcy 12 miesięcy a 18 miesięcy' % B24 miesiącc 36 miesięcy 50.00% 48 miesięcy Propozycja rządowa 0.00% Produkt!! Produkt III Produkt IV Produkt V Produkt VI Z powyższego wykresu jasno wynika, że w przypadku wprowadzenia zapisów proponowanych przez Ministerstwo Finansów WSZYSTKIE produkty Firmy Dl staną się nieopłacalne i zostaną wycofane z oferty. Jakkolwiek by nie liczyć - pod względem stosunku kwoty do czasu jej spłaty albo będą to produkty absolutnie nieopłacalne dla firmy, albo niespłacalne dla konsumenta. Prawdopodobnie to samo stanie się z długoterminowymi produktami innych firm pożyczkowych. Tym samym konsumenci z najsłabszej finansowo grupy Polaków, liczącej co najmniej 2,5 miliona osób, zostaną definitywnie pozbawieni możliwości zaciągania pożyczek wyższych, niż zł na ważne dla nich cele. Przypominamy, że te pożyczki (najczęściej 7000 zł w przypadku Firmy Dl) służą im do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, spłaty zagrożonego zadłużenia w banku, zaległych opłat za rachunki i leczenia. A jeśli nawet stosunkowo niewielkiej części pożyczkobiorców (nie mylić z kredytobiorcami) mogą one posłużyć do spędzenia jedynych być może w życiu wakacji w stosunkowo dobrych warunkach, to to także powinna być ich decyzja, a nie Ministerstwa Finansów.

16 5. CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK Zależność RRSO od czasu trwania umowy pożyczki w kontekście kosztów ponoszonych przez konsumenta w przypadku zaciągania pożyczek krótko- i długoterminowych W przypadku Firmy Dl wysokość RRSO przedstawia się tak, jak na zamieszczonym poniżej wykresie. Wykres nr % Wysokość RRSO dla pożyczek udzielanych przez Firmę Dl w zależności od okresu kredytowania < 6 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy ^ produkt II «produkt III -produkt IV produkt V produkt VI G Jak widać, RRSO (całkowity roczny koszt kredytu/pożyczki) znacząco maleje w miarę wydłużania okresu kredytowania. Dane zawarte w powyższym wykresie można z niezbitą pewnością ekstrapolować na inne firmy pożyczkowe. Ewentualne drobne różnice mogą zaistnieć w związku z różnymi modelami biznesowymi, lecz zasada pozostaje niezmienna. Mają na to wpływ przede wszystkim tzw. koszty opłaty przygotowawczej, które - jako pobierane jednorazowo - w przypadku produktów długoterminowych rozkładają się na długi okres (ponad 12 miesięcy), a w przypadku firm krótkoterminowych muszą zostać spłacone w ciągu 7-45 dni. Świadczy to dobitnie o tym. iż de facto koszty ponoszone przez konsumenta przy zaciąganiu pożyczek krótkoterminowych są wyższe, niż koszty pożyczek długoterminowych, spłacanych w długim czasie, więc mniej odczuwalnych dla konsumenta. O tym. jak jest to ważne dla niego (konsumenta) świadczy wiele wypowiedzi, w tym także reklama szanowanej firmy doradczej Expander, który na swojej stronie internetowej zapewnia, iż potrafi znaleźć finansowanie konsumenckie nawet na okres 96 miesięcy. Odnawianie pożyczek w firmach chwilówkowych w kontekście karencji spłaty w firmach długoterminowych Należy zwrócić uwagę, że chwilówkowe firmy pożyczkowe w obecnie zachęcają wręcz konsumentów do spłacania pożyczek w późniejszym terminie, co jasno widać z informacji i reklam na ich stronach internetowych. Ich działy opracowywania produktów doskonale wiedzą, m. in. z badań GUS oraz organizacji pozarządowych, do jakich oszczędności są zdolne gospodarstwa domowe w Polsce i w znaczącej mierze do tych wartości dostosowują ofertę stosunku pożyczki do prowizji, która to najczęściej jest bliska średnim możliwym oszczędnościom w grupie docelowej i potencjalnie stanowi koszt przedłużenia czasu spłaty pożyczki. W obecnym stanie prawnym firmy te mogą sobie pozwolić na proste - de facto -

17 rolowanie całej kwoty pożyczki. W przyszłym stanie prawnym, jeśli propozycje Ministerstwa Finansów zostaną uchwalone. Firmy te z całą pewnością zastosują inną metodę faktycznego rolowania, ponieważ jest to dla nich najlepszy sposób osiągania zysków, jak wykazano na wykresach poniżej: Wykres 10a. 10b 700% 600% Roczne obciążenie konsumenta w przypadku 12-krotnego odnawiania pożyczki chwilówkowej = 1000 zł liczona w % - przed wprowadzeniem limitu 648% ^ ^ -Zl Roczne obciążenie konsumenta w przypadku 12-krotnego odnawiania pożyczki chwilówkowej = 1000 zł w wartościach bezwzględnych - przed wprowadzeniem limitu 500% 400% 300% - 200% 100% 0% Firma Chi Firma Ch2 Firma Ch4 Firma Firma Firma Chi Ch2 Ch4 Z powyższych wykresów wynika, że w przypadku rolowania chwilówek konsument ponosi bardzo wysokie koszty w skali roku. a firmy mają od ok. 320% do ok. 650 % przychodu z tytułu jednorazowego udzielenia pożyczki w niewielkiej kwocie. Procent najwyższy dotyczy produktów udzielanych na 15 dni, ponieważ mogą one być odnawiane 23 razy w ciągu roku. W przeciwieństwie do polityki antykonsumenckiej firm chwilówkowych. Firmy oferujące długoterminowe produkty pożyczkowe proponują karencję spłat rat pożyczki, jeśli konsument popadł w dodatkowe, a niemożliwe do przewidzenia podczas podpisywania umowy pożyczki, problemy związane ze zdrowiem lub zatrudnieniem. Po ewentualnym wprowadzeniu w życie propozycji Ministerstwa Finansów o rezygnaq'i z ograniczeń RRSO i o podniesieniu progu całkowitego kosztu pożyczek do 50% ich wysokości, sytuacja będzie przedstawiała się w stosunku do obecnej tak, jak przedstawiono na wykresach poniżej:

18 Wykres 11 Porównanie aktualnych kosztów pożyczki w wysokości 500 zł w firmach chwilówkowych i długoterminowych oraz wskazanie skutków wprowadzenia zapisu o 50 % całkowitego kosztu pożyczki zł zł złs zł4 000,00 zł zł złl 000,00 Firma Ch 1 Firma Ch2 Firma Ch3 Firma Ch4 Firma Dl Firma D3 Firma D4 Firma D5 Firma D6 wysokość kosztów przed nowelizacją przewidywana wysokość kosztów po nowelizacji Wykres 12. Porównanie aktualnych kosztów pożyczki w wysokości 2000 złw firmach chwilówkowych i długoterminowych oraz wskazanie skutków wprowadzenia zapisu o 50 % całkowitego kosztu pożyczki zł zł zł zł zł zł złl zł- zł- Firma Chi Firma Ch3 Firma Ch4 Firma Dl Firma D3 Firma D4 Firma D5 Firma D6 Bwysokość kosztów przed nowelizacja ^przewidywana wysokość kosztów po nowelizacji Białym kolorem na wykresach zaznaczono produkty, które znikną najprawdopodobniej z rynku i zostaną zastąpione innymi, mniej korzystnymi dla konsumenta.

19 Jak widać z powyższych wykresów, koszty konsumentów mogą znacząco wzrosnąć wskutek wprowadzenia propozycji Ministerstwa w przypadku pożyczek krótkoterminowych o niskich wartościach. W zaledwie nieznacznym stopniu ograniczone zostaną jedynie koszty pożyczek udzielanych na 15 dni, co widać na przykładzie Firmy Ch4, która nie udziela pożyczek na dłuższe okresy. Pozostałe koszty pożyczek, czyli obciążenia konsumentów, wzrosną, a firmy będą konkurowały w sposób czysto manipulacyjny, przy pomocy takich narzędzi jak łatwość kontaktu, czas uzyskania pozyczki etc. Sposób zawierania umów pożyczek Konsument narażany jest dodatkowo na straty wynikające z tempa podejmowania decyzji o wzięciu pożyczki wskutek wspomnianej powyżej manipulacji reklamowej, ponieważ nie jest w stanie zapoznać się w krótkim czasie (oferowane przez chwilówki min) przez Internet ze skomplikowanymi warunkami wielostronicowej, skomplikowanej umowy (będącej wymogiem zarówno ustawy o kredycie konsumenckim, jak i UOKiK), w wyniku czego nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji. Każda z umów, niezależnie od okresu jej trwania, musi zawierać te same klauzule, tylko, że ich prezentacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku firm chwilówkowych, a inaczej w przypadku firm długoterminowych. Pożyczki długoterminowe obsługiwane są przez przeszkolonych agentów, którzy poświęcają co najmniej godzinę, a często więcej czasu na wyjaśnienie klientowi warunków umowy, dzięki czemu stają się one dla owego klienta zrozumiałe. W przypadku chwilówek udzielanych przez Internet należy po prostu wypełnić formularz. Wielu konsumentów czyta więc pobieżnie tzw. umowy ramowe, nie wgłębiając się specjalnie w treść długich i skomplikowanych umów właściwych. Możliwości terminowej spłaty przez konsumentów pożyczek powyżej 500 zł Raport Federacji Konsumentów świadczy o tym, że konsumenci z sektora pożyczkobiorców pozabankowych nie są w stanie zaoszczędzić kwoty 1200 zł w ciągu miesiąca. 72,13% spośród ankietowanych potrzebuje na to więcej niż 3 miesiące, a 23,45% więcej niż 2 miesiące. W takim wypadku niemal wszyscy ankietowani nie są w stanie zaoszczędzić w odpowiednim czasie dni pożyczonej kwoty w wysokości łącznej ok. 700 zł (500 zł pożyczki + ok. 200 zł prowizji) i będą skazani na opłatę za przedłużenie spłaty kwoty pożyczki. W ten sposób w ciągu roku pożyczka w wysokości 500 zł może w efekcie kosztować konsumenta ok zł, a pożyczka 2000 zł - ponad zł. Te odpowiednio 5000 zł i zł będą dla konsumenta rzeczywistym rocznym kosztem kredytu, wyrażonym w złotówkach, a nie w abstrakcyjnych w tym wypadku procentach RRSO. Przechodząc do firm udzielających pożyczek długoterminowych: logiczne jest, że im dłuższy okres kredytowania, tym niższa spłacana rata. Dla pożyczki w wysokości 500 zł miesięczne raty w przypadku produktów długoterminowych oscylują w okolicy 90 zł, a dla pożyczki w wysokości 1000 zł. udzialanej na dłuższy okres, rata oscyluje pomiędzy* zł. Jest to kwota możliwa do zaoszczędzenia w większości gospodarstw. Pożyczka w wysokości 5000 zł. jak wynika z Raportu Federacji Konsumentów, jest kwotą realną do spłacenia w terminie dla ok. 28% gospodarstw (miesięczna rata to ok. 330 zł - kwota możliwa do zaoszczędzenia w 1-3 miesiące), a kwotę zł jest w stanie spłacić w terminie ponad 14% gospodarstw. Lecz te wyższe kwoty nie są w ogóle (i nie mogą być) dostępne na rynku chwilówek.

20 Jak wspomniano powyżej, dla prawie 42% ankietowanych niska rata była jednym z trzech najważniejszych kryteriów wyboru produktu finansowego. Wysokość raty/spłaty w poszczególnych firmach jest ściśle skorelowana z czasem trwania umowy i przedstawia się tak. jak pokazano na wykresach opisujących obciążenie konsumenta i stosunek wysokości pożyczki do wysokości raty: Wykres 13 Obciążenie konsumenta wyrażone w proporcjach w zależności od okresu kredytowania dla pożyczki = 500 zł Firma D 1 (52 tygodnie) Firma Ch 4 (±2 tygodnie) Firma Ch 3 (±tygodnie) Firma Ch 2 (±4 tygodnie) Firma n 7 HO Firma D 3 (30 Firma D 4 (25 ty Firma D 5 (40 tymwłnil ' Firma D 6 (20 tygodni) Firma Ch 1 (±4. tygodnie) i Wykres Relacja wysokości pożyczki i wysokości raty spłaty pożyczki dla konsumenta w firmach długo- i krótkoterminowych w wartościach bezwzględnych (PLN) r SJ ; g Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Dl Dl Dl D2 D2 D3 D3 D4 Chi Ch2 Ch Ch4 0.5 dla firm chwilówkowych przyjęto najwyższe udzielane kwoty pożyczek i najniższe możliwe spłaty

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA

NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NIEZBĘDNIK FINANSOWY SENIORA NUMER 13 KWIECIEŃ 2016 W TYM NUMERZE: Informacja o projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora V edycja Ogólnopolski system bezpłatnej pomocy prawnej Pozaodsetkowe koszty

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Warszawa, 29 września 2015 r. Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1090) I. Cel i przedmiot ustawy Celem

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki

Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki 1 Standbild Niemieckie doświadczenia z wprowadzaniem dyrektywy y y w sprawie umów o kredyt konsumencki dr Alexander Schäfer Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów 2 Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

96-127 Lipce Reymontowskie

96-127 Lipce Reymontowskie Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl / Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa dr Jacek Czabański adres do korespondencji: Kopeć Zaborowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ul. Hoża 59A lok. 1B 00-681 Warszawa Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego. Kredytodawca: Adres: Novum Bank Limited Nr

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego. Konsument na rynku usług pożyczkowych

Raport z badania ankietowego. Konsument na rynku usług pożyczkowych Raport z badania ankietowego Konsument na rynku usług pożyczkowych Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Wstęp Omówienie wyników badań Wnioski S t r o n a 2 Wstęp W obrocie gospodarczym konsument jest stroną

Bardziej szczegółowo

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Witamy serdecznie, Jest nam bardzo miło, że rozpoczęliśmy współpracę w zakresie promocji produktu Vanquis Bank w internecie.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na

Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na 1. Przed zaciągnięciem kredytu przeczytaj dokładnie umowę i zwróć uwagę na wysokość opłat z tytułu: Prowizji (Jednorazowa kwota przed udzieleniem kredytu, wyrażona w %) Ubezpieczeń ( Zazwyczaj na życie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo