Jaśki. asiek C asiek F Jasiek C J. k i. siek A. B Ja. asi. J i D A. a J. Jasie. k Jasie. asiek. Jas. iek. kc J. Jasiek A. Jas. iek B. B ke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaśki. asiek C asiek F Jasiek C J. k i. siek A. B Ja. asi. J i D A. a J. Jasie. k Jasie. asiek. Jas. iek. kc J. Jasiek A. Jas. iek B. B ke."

Transkrypt

1 C KUMPLE C NOWI MIKOŁAKA D E F A B n-phlpp B Arrou-Vgnod C D C F D A C B B C A F E D A D A F C B E A D B E E C F C A A B B ś E

2

3 n-phlpp Arrou-Vgnod ś Ilutrowł Domnqu Corbon Przłożył onn Schon Wydwnctwo Zn Krów 2010

4

5 Boż Nrodzn w Mont-d Or N Boż Nrodzn wyjchlśmy w góry. Wz mm potrzbuj zmny lmtu powdzł ttuś. Z względu n dzco. Ono potrzbuj tlnu. N m nc lpzgo nż góry zmn, uch ożywcz powtrz n zczytch. To wpnl zrob wzytm! Trzb wm wdzć, ż ttuś jt lrzm. N mlśmy pojęc, co to znczy zmn, uch ożywcz powtrz n zczytch, zwłzcz dy ttuś dodł: Uprzdzm w, chłop, to będz prznt gwzdowy dl cłj rodzny. Śwęty Mołj zbrz n w tym rou w góry. N wm, czy zdjc ob prwę, l będz oztowł wyjzd cłj nzj ódm n będzc zdowoln, pożłujc. n-a, tóry zwz njbrdzj mrudzł, wdzł, ż tn wyjzd pogrąży prwę tlwzor. Czy będę mógł zjżdżć n nch? zpytł n-d, wydjąc orzy rdośc. On jdn nprwdę ę uczył. 19

6 Omlt z curm Ty, nczrz! wrnął n-a. n będz tlwzor w hotlu, dopro dm wm wzytm w ość. Zrobłm pcjlną ltę przntów gwzdowych. t to lt n op. Nzyw ę Lt nchcnych przntów. Robę ją co rou. Wpuję n ną rzczy, jch bolutn n chcę dotć. N przyłd rwty, tór dotjmy od bbun ncz tór mumy włdć, dy do nj dzmy. Prznty nchcn Gry ducyjn, w tórych zwz wygryw n-a, ponwż ozuuj. Encylopd w twrdj oprw, w dwuntu tomch, od coc Lucyn. Mły chm. Frncz Archmput mł dyś tgo, l był zupłn bzndzjny. Prnumrt prflnj gzt. Njgorz jt to, ż t prznty nm ę n podobją, l mumy ę z nch czyć jzcz z n podzęowć. Dopuję do mojj lty: Zmn, uch ożywcz powtrz n zczytch. Wzycy rzm jchlśmy w góry prwzy rz, węc trzb było pożyczyć zmow ubrn od uzynów Foug ów. Mm, mmo ż zwz z wzytm dj ob rdę, od ośmu dn był w złym humorz, ponwż pown bgży dl nzj ódm to n jt prot prw. 20

7 Boż Nrodzn w Mont-d Or W ońcu znlźlśmy ę n dworcu, w urtch robonych n drutch czpch nrcrch, ttuś, tóry cągl przlczł wlz, zrobł ę od tgo cłm czrwony. N m mowy, żby mm coolw noł z powodu wojgo tnu. Tt jt brdzo lny, l cztry wlz dw plc to dużo pod pożyczoną od wuj Foug włnną plotą wdć było, ż humor go topnowo opuzcz. Fjn było to, ż będąc w ódmę, mlśmy cły przdzł dl b. Zczęlśmy ę bć o to, to będz pł n górnych łóżch, węc ttuś ę zdnrwowł zczęły ę prwz lpy. Czy mógłbyś wyjść n chwlę z trzym n pron, ochn? zpytł mm. w tym cz n rozlouję. Zpdł zmro. Spcrowlśmy wzdłuż pronu, ttuś upooł ę trochę pozł nm loomotywę. Mluchy w wgon przylpły noy do zyby robły do n mny. Co to jt, ttuu, t ntn n dchu loomotywy? zpytłm. Ttuś zrobł mądrą mnę. To jt pntogrf jdnofzowy, chłopcy. Służy do To jt urządzn do t to rodzj N chwlę prztlśmy dyutowć, bo zwdowc zgwzdł dł zn chorągwą, węc wpowlśmy ę do pocągu. Kdy pocąg ruzył, mm zpytł: A n-c? Gdz on jt? n-c? powtórzył ttuś. Alż myślłm, ż jt z tobą!? Alż n! myślłm, ż jt z tobą! Ttuś wypdł z przdzłu. W orytrzu n było nogo. 21

8 Omlt z curm Ngl zuwżylśmy n-c. Stł n pron w pżm w p z cum w buz. Ptrzył n n motjących ę z zybą przdzłu, jbyśmy byl gzotycznym rybm w wrum. N zczęśc pocąg jzcz ę n rozpędzł. Ttuś wypdł n orytrz popychjąc nnych podróżnych, rzyczł: Przprzm! Przprzm!. dnym udrznm rmn otworzył drzw wgonu tnął n topnu W ottnj chwl, wząc n lmc, złpł n-c z podn od pżmy jdną ręą wcągnął go do wgonu z tą łtwoścą, jby n-c był pluzową zbwą. Ttuś jt brdzo lny. n-c, ołupły, j zwyl n rozumł, co ę dzj. Ptrząc n ttu, możn ę było domyślć, ż przd chwlą przżył ozmr. Ty ty dłwł ę ttuś, trzymjąc n-c z ołnrz. n-c urtowl pżrow nzgo wgonu. Wylgl z przdzłów bl brwo ttuow, on dumn przmrzł orytrz, popychjąc przd obą n-c. Słnł przy tym głowę zptm, z wyrźnym wyłm, dzęowł z uznn. Nwrygodn ś w wom popowym robtycznym numrz powtrznym, myślłm ob. Wytęp n njwyżzym śwtowym pozom! Ttuś zmnął drzw nzgo przdzłu. Tym rzm, chłop powdzł to cęż prw. Aurt w tj chwl do przdzłu wzdł ondutor, żby prwdzć nz blty. Ttuś choroblw pobldł, ponwż zorntowł ę, ż zpomnł lgtymcj rodzny wlodztnj uprwnjącj do znż n ol. Trzb było w zwązu z tym 22

9 Boż Nrodzn w Mont-d Or długo prtrtowć z ondutorm łdlśmy ę potm pć w brdzo cężj tmofrz. Zwnęty w łęb n środowj uztc ptrzyłm n ślzgjąc ę po ufc śwtł. Pocąg wybjł mrowo rytm tom-tom-tgdom mn wydwło ę, ż jtm w przytulnym domu pędzącym wśród nocy. To było fnttyczn. Śpz? zpnął n-a. N odpowdzłm. Chętn zplłbym lmpę nocną poczytł Klub Pęcu, l to n był włścwy momnt. Ngl przd mom oczm coś ę pojwło. Coś jby wl, wzący głową w dół ntoprz, tóry ptrzył n mn, robąc mny. No, śpz? T czy n? powtórzył n-a, wyrzywjąc buzę plcm. Cz! hunął ttuś w cmnoścch. Kto prwzy pśn, to j go n-a wycofł ę zybo n woj łóżo po chwl łychć było tylo mrowy tuot ół pocągu tom-tom-tgdom tóry pędzł przz noc. Oddychjc głęboo! powdzł ttuś, wydymjąc prś. Oddychjc uchym ożywczym powtrzm z zczytów! A my, n młym dworcu w Mont-d Or, trzęślśmy ę z zmn w pornnym chłodz z głodu burczło nm w brzuchch, dy ttuś przlczł jzcz rz nz bgż. Śng woół był brudny porozjżdżny ołm. śl chodz o uch ożywcz powtrz, to mzło ę ono z łębm pln wypuzcznych przz nzgo młgo hotlowgo bu. Zrz będę wymotowł wymmrotł n-a, zlnjąc j ufolud. 23

10 Omlt z curm Zobczyc powdzł ttuś z ntuzjzmm nc t n hrtuj zdrow j gór lmt. Hotl w Mont-d Or był to rodzj dużj lpjj chty z pdztym dchm rzźbonym blonm. Zwtrowlśmy ę w dwóch przchodnch poojch: w cztrooobowym dl n drugm dl mmy, tty n-e. On wychodzły n wl, dln głd śnżn pol. Idzmy, chłop! zdcydowł ttuś, podcz gdy mm rozpowywł wlz. Konur n błwn! Wzycy n dol z dw mnuty! Ttuś był w młodośc opunm n olonch. Uwlb porzywć n n chłop, orgnzowć nm różn zjęc mzrowć w rytm gwzd. 24

11 Boż Nrodzn w Mont-d Or Rycząc, zlclśmy po chodch. Ubrzc ę cpło! rzyczł mm. t lodowto! Rozbglśmy ę po polu rzuclśmy ę w śng, tóry ęgł nm tylo do ot Ttuś czył ę j dzco. To on rzucł prwzą śnżę. Wrótc rozpętł ę wl btw. n-a j przcwo cłj rzc. Mocno ftygown ręwc pożyczon od uzynów Foug ów nąły wodą, plc otnły nm z zmn, śng wpdł z ołnrz, l btw był nprwdę upr! W ońcu n-d zczął płć, trzymjąc ę z ucho. Orżył n-c, ż pcjln wdzł my do woch śnż. Węc ttuś powdzł: Upoójc ę. Zbudujmy njwęzgo błwn n śwc. Do roboty, chłop! Błwn? Trz? zrzędzł n-a. Kdy wrzc wrócmy będzmy oglądć tlwzję? Ttuś rowł robotm. n-d n-e zul głęz, żby zrobć błwnow ręc, my toczylśmy z śwżgo śngu ul, tór topnowo robły ę corz węz węz, jdną n brzuch, drugą, trochę mnjzą, n głowę. Kul były t wl, ż trzb ę było zprć, żby j ruzyć z mjc. Tymczm mm ptrzył n n z blonu z rozczulnm robł zdjęc. Śmło, chłop! zchęcł n ttuś. Spoglądł z dumą n woją młą drużynę pod plot o trczących, zlodowcłych uzch. Ponwż jt brdzo lny, pomgł nm toczyć njwęzą ulę. I wtdy to ę pojwło. Co to jt, co to? mruczł ttuś, obwąchując woj ręwc. 25

12 Omlt z curm Wtdy my pojrzlśmy n nz ręwc n nz urt. W mjcch, tór tyły ę z toczonym śngm, wdć było żółtw mug. Cholr! zlął ttuś, rzucjąc urdow pojrzn w tronę blonu, z tórgo mm robł zdjęc. P up. N było wątplwośc: dy toczylśmy ul, wymrowlśmy ubrn uzynów Foug ów pą upą, tór był pod śngm. To n było wcl woł. Wróclśmy do hotlu z puzczonym głowm ztyjąc noy. Mm był wścł. Zczęł rzyczć, ż wdzł, ż to ę t ończy. Co trz z tym zrobć? Co? To ą prw now ubrn, pożyczon od nzych ochnych uzynów! Trz ą do nczgo! Ttuś próbowł żrtowć, l zybo zrozumł, ż to n jt odpowdn momnt. Rozbrlśmy ę bz łow zotlśmy w mych lonch podozulch, mm prł to wzyto w mlńj umywlc, tór był w pooju. No cóż próbowł rtowć ytucję ttuś to ą włśn uro gór. Mm połł mu pojrzn t groźn, ż zczął ob pogwzdywć wptrywć ę w ośnżon zczyty w oddl. Dobr powdzł mm, dy ończył. Trz trzb czć ż to wzyto wychn. N m ręwcz, n m urt. Brwo! Dzń jt zupłn zmrnowny. Trudno, n m rdy powdzł n-a. Moż byśmy zzl poogldć tlwzję? 26

13 Boż Nrodzn w Mont-d Or Ntępngo dn ttuś mł nowy pomył. Przyzdł brdzo podcytowny z bur turytyczngo z nręczm różnych brozur rlmowych w grśc. Co, jzcz n gotow!? t wpnł pogod. To dlny dzń n wyprwę n Grnd Agull. Zbór przd hotlm z pętnśc mnut! Kurt zdążyły wychnąć w cągu nocy. Próbowlśmy ę wyręcć, l ttuś n chcł nczgo łuchć. N jtśmy w górch po to, żby cł dn ogłupć ę, oglądjąc dotyczn tlwzyjn progrmy. Grnd Agull to jt zczyt, tóry góruj nd nzym mtczm. Trzb n ngo wyjchć olją lnową. Ttuś próbowł złtwć znżę, l ponwż zpomnł lgtymcj rodzny wlodztnj, muł upć blty normln. Gór, dół? pytł jr, zwlżjąc plc młą gąbczą. Gór. Ttuś zchchotł. Mmy zmr zbudowć gloo znocowć n górz. To wz prw mrunął jr. Co z rtyn! burnął ttuś, podcz gdy my utwlśmy ę przd brmą. Co on ob myślł? Ż oczymy z góry n pdochronch? Prwzy wgon był przpłnony, węc mulśmy zczć n ntępny. Kdy ndzł nz olj, wtłoczylśmy ę cłą ódmą do wgon. Wdł z nm ondutor ztrznął z obą drzw. Uwg, odjzd powdzł. Gwłtowny wtrzą zołył nzą gondolą, coś zgrzytnęło zwślśmy nd przpścą. I co? Fnttyczn, prwd? pytł ttuś. 27

14 Omlt z curm Nt n odpowdzł. Wydwło nm ę, ż jtśmy zmnęc w jju z npodzną. n-d n-e przywrl do mmy, n co ondutor powdzł: Poroztwjc ę pńtwo, żby zrównowżyć wgon. To brdzo wżn, jśl zrw ę wtr. Kdy pojrzłm w dół, zorntowłm ę, ż jtśmy n zwrotnj wyoośc. Wdć było dchy domów poryt śngm, mlń fgur nrcrzy, tórzy zybo zjżdżl z tou. Kozc! rzynął ttuś, wzując mł cmn plm n zboczu. Ptrzc, dzc! To ą rowy poprwł go poojn ondutor. To tylo rowy. Ttuś zśmł ę głośno, jby włśn opowdzł śwtny wł, l to wcl n rozbwło ondutor. T czy nczj, m wyżj, tym mnj było wdć, zwłzcz ż doln zczęł pogrążć ę w mgl. O urczę! mrunął ondutor. Słuchm? pytł ttuś. N, nc, nc wyręcł ę ondutor. Powdzł pn o urczę ncł ttuś. Czy coś jt n t? N, n, n rz n. Co to znczy n rz? zdnrwowł ę ttuś. Kondutor wzł ruchm głowy otczjącą n zrą mgłę. Zły zn powdzł dy mgł dz do góry Al njgorz ą burz. Czy wdzlśc dyś, j porun wl w wgon nczym poc z bzoo? Wpnł pogod, co? wycdzł mm, ptrząc ttuow w oczy. 28

15 Boż Nrodzn w Mont-d Or To normln. Pogod w górch cągl ę zmn. Zuwżc, t wgon mogą wytrzymć porywy wtru do dwutu lomtrów n godznę. Ttuu wyzptł n-a chcę wyąść. Dobr, dobr powdzł ttuś z upojjącym uśmchm n m ę czgo obwć. To tylo jdn chmur, tór ztrzymł ę nd dolną. N górz będz łdn. Al m wyżj ę wznolśmy, tym robło ę cmnj. Podpory wyłnły ę z mgły j ogromn wdm. Z żdym rzm, dy j mjlśmy, wydwło nm ę, ż rozbjmy ę o mtlow łupy. Po chwl odzwł ę w nzym wgonu dzwon. Dzwn wymmrotł ondutor, przygryzjąc wąy to jt ygnł przcążn bny. T olj jt przcż przwdzn dl ośmu pżrów. Polczylśmy ę wzrom, potm wzycy pojrzlśmy n mmę młgo nlglngo pżr, tórgo urdm trnportowł. Z dzcm w jj brzuchu w bn było n dzwęcoro. N dmoro, prw ośmoro, ondutor. No l lż moż wżyć dzco, tór m ę urodzć dopro z zść męcy? Bz wątpn dużo z dużo, ponwż olją tuż przd unruchomnm wtrząnął rodzj czw. Ttuu, boję ę! mrudzł n-d. Bz pn powdzł ondutor, włdjąc do ut gumę do żuc. Lny ą oblodzon, tm u góry. Cy ę lozbjmy, ttuu? plnł n-e. Ztrzymlśmy ę pomędzy dwom podporm, bn zczęł ołyć ę n wtrz. Wczpony w poręcz pojrzłm n n-a, ról mjtrown, ztnwjąc ę, czy mógłby coś 29

16 Omlt z curm pordzć w tj ytucj. Al w tj chwl był z brdzo zjęty wymotownm do czp uzynów Foug ów. Zwrcm wzą uwgę, ż rzdo zdrzją ę wypd z tgo rodzju bnm powdzł ondutor. Ottn zdrzył ę ro tmu: pżrow byl uwęzn przz cłą noc w zw śnżnj, znm rtowncy przyzl ch uwolnć. Wpnl powdzł ttuś, z trudm przłyjąc ślnę. tśc w ręch profjonlty ontynuowł fct. Wyobrźc ob, ż mój olg, dy bn był przcążon, pośwęcł ę wyoczył. I co? dopytywł ę ttuś. Rozbł ę trzyt mtrów nżj j zwył pt up. N ztrzymujmy pn powdzł ttuś, tóry powol zczynł trcć poój. N chcę pn pozbwć tj przyjmnośc. T ob tylo mówę dl mgo gdn burnął fct, wzruzjąc rmonm. W tm rz prozę, żby ę pn zmnął. Są tu wrżlw dzc Kondutor już ę węcj n odzywł, nzym wgonm wtrząnęło zrpnęc olj ruzył. Sończylśmy podróż w śmrtlnj czy. Kdy wrzc wgon dotnął pronu n zczyc Grnd Agull, trzęły m ę oln rc podzło do grdł. Znjdowlśmy ę n mtlowj pltform, przytupując dl rozgrzw, podcz gdy ttuś dprco ułowł rozłożyć mpę, tórą dotł w cntrum turytycznym. tśmy tutj powdzł z wymuzonym ntuzjzmm. L Blvédèr d l Grnd Agull. Przygotujc ę n podzwn njpęnjzj pnormy, ją możn ob wyobrzć. Wyobrzć to było włścw łowo. Mgł był jzcz gętz nż 30

17 Boż Nrodzn w Mont-d Or przd chwlą, t ż z trudm moglśmy zobczyć czub włnych butów. W dodtu było chyb mnu dmdząt dw topn, bo dy n-a chcł plunąć w przpść, n wrdz zwł mu mlut lodowy tltyt. T, hmm, dobrz Wdług mojj mpy pownnśmy mć tutj wpnł zbocz Ptt Brnrd połyując w promnch łońc A tm, w doln, urocz mtczo Cn, tór czy oczy mlownczą rchtturą Supr powdzł n-a, zczęjąc zębm. Wzyto to jt trz nwdoczn Ttuś mmo wzyto chcł zrobć zdjęc nzj pdycj. N prwzym pln wdć n nm jgo ręę, tórą trł ę ołonć obtyw przd porywm wtru, w tl zbtą w gromdę nzą zótę przypomnjącą rozbtów oclłych z ttrofy molotowj. Wzyto, co zchowło ę z nzj wyprwy n Grnd Agull, to włśn to zdjęc mlut czn tmprów, zwnęty przz n-a z lpu z pmątm, w tórym chronlśmy ę, czjąc n powrotną olję. Przynjmnj t podróż n był n drmo podumowł n-a. Ntępngo dn wzycy mlśmy po trzydzśc dzwęć topn gorącz, ttuś mm rążyl mędzy poojm pol n yropm. Wydwło m ę, ż mm wtę w uzch, lnj Klubu Pęcu tńczyły m przd oczm. Spłm przz węzą część dn. Kdy ę obudzłm, n-a ł po mom łóżu, oropn wrzzcząc. 31

18 Omlt z curm Poptrz powdzł, poduwjąc m pod no puty ręw od pżmy. Moj rę! Odmrożn ómgo topn! Ttuś muł m ją mputowć nożyczm do pznoc. To brdzo dobrz powdzłm. Wrzc n będzz mógł dłubć w no. Pdł n łóżo, udjąc, ż umr. tm jdnorę! tm jdnorę! Będą mul m przyzyć zczypczy do curu do rwwgo ut Wdzę, ż wm lpj powdzł ttuś, wpdjąc do pooju. Oprcj Człow n Kężycu, tylo mgm! Ttuś wdzł wzytm pod pchy trmomtry, my zoplśmy ę pod ołdrm n cz mrzn tmprtury. Śrdn trzydzśc om dw twrdzł po chwl ttuś. Obnż ę. Mówłm wm: nc zdrowzgo nż uch ożywcz gór powtrz! Do Wgl będzc n nogch. Ttuś jt brdzo dobrym lrzm. Wczorm, w dzń Bożgo Nrodzn, mlśmy po cztrdzśc topn. n-a j, ponwż jtśmy njtr, moglśmy zjść n chwlę n dół n olcję. Był ndy ndzwny ztnm rold lodow, l n moglśmy nc przłnąć. n-a był purpurowy, mn ręcło ę w głow wydwło m ę, ż chon, tór zdobł lę rturcyjną, zrz zwl ę n nz tlrz. Prędo wróclśmy do łóż. To było dzwn Boż Nrodzn, l ttuś mm mmo wzyto ml udny wczór z wom nowym przyjcółm, pńtwm Vullrmozm. Pńtwo Vullrmozow przyjżdżją do hotlu Mont-d Or od cztrdztu lt. Pwn dltgo pn Vullrmoz pędz dn w pcch w holu, nformując nrcrzy o prognoz pogody. Pn Vullrmoz dz zwz w tym mym fotlu w lon przy on. 32

19 Boż Nrodzn w Mont-d Or Bz przrwy rob n drutch rpt lony z rzt włny, potm puj j w pudł wyył bdnym dzcom z Togo. Pn Vullrmoz jt brdzo mł. Z żdym rzm, dy poty mmę, mów: ą m pn uroczą rodznę. A lż pn mu mć przy nch prcy! Och, wytrczy być dobrz zorgnzownym to wzyto odpowd mm romn. Ttuś uwlb pędzć popołudn, łuchjąc, j pn Vullrmoz opowd o wojj olcj mln. M ch dwśc pęćdząt trzy poułdł j w pcjlnych gblotch w mznu w Pryżu. Pn Vullrmoz tż jt brdzo mły: dy tórgoś rzu ttuś znął nprzcwo ngo, on wcl ę n pognwł. T czy ow, n było nc nngo do roboty, ponwż śng n prztwł pdć. To ę zmn prognozowł pn Vullrmoz, obrwując pdjący śng. wm to mówę, to ę zmn. To był ozj, żby rodzc nwązl now przyjźn. W dzń Bożgo Nrodzn mul ę dobrz rzm bwć, bo dy wrócl, łyzłm, j ttuś mów: Myślłm, ż uduzę go jgo włnym zlm, jżl pow jzcz jdno łowo. Tch rzczy ę n rob. N w dzń Bożgo Nrodzn upomnł go mm. To prwd przyznł ttuś. Wołych śwąt, ochn. Co z pomył młm, żby w tu przywozć! Dzc ą chor, n możn wytwć no n zwnątrz N to mm powdzł: Strzn m ę podob to Boż Nrodzn. Tn śng, tn gór hotl Wydj m ę, ż mzmy w zlnj ul. 33

20 Omlt z curm W żdym rz mógłbym wytąpć w tlturnju: nt mn n zgn z wdzy o mlnch twrdzł ttuś. Utwlśmy, t n wzl wypd, nz wyo zmow buty przy on orz zlnę ml mrchwę dl rnfrów Śwętgo Mołj. Czy on m nz dr w górch? npooł ę n-d. n-a wzruzył rmonm drwł ob: A ty co, wrzyz w Śwętgo Mołj? Oczywśc, ż w ngo wrzę obruzył ę n-d. Wm, ż on n tnj, l t w ngo wrzę. A to c powdzł, ż on n tnj? chcł wdzć n-a. Kolg z przdzol. Powdzł, ż to rodzc podłdją w nocy prznty do butów. A to rtyn złoścł ę n-a. go potm, to przżyj cęż chwl. Dlczgo? pytł n-d. Bo on n m prw burzyć twoch dzcęcych mrzń. A j? Cy j mogę j buzyć? plnł n-e, utwjąc woj mł buc obo nzych butów. Ty możz powdzł n-a, optuljąc ę ołdrą po m uzy. A trz zmnjc ę. Chc m ę pć. Ttuś wyrźn powdzł, ż nzym przntm n Gwzdę w tym rou jt pobyt w górch. Al t, dy ę rno obudzlśmy, wzycy znlźlśmy w nzych butch mł pczuz. U! wyrzynął n-c, rozpowując woją. Czn- -tmprów! Supr! tż t dotłm! jzcz głośnj wyrzynął n-d. 34

21 Boż Nrodzn w Mont-d Or Wzycy dotlśmy t m obwązn wtążą czny, tór z jdnj trony były pórm, z drugj tmprówą. Dołdn t m j tn, tóry n-a zwędzł w lp z pmątm n Grnd Agull. Poptrzylśmy z nm-a n b pomyśllśmy, ż będz roządn nc n mówć. Mmo ż bylśmy potworn zwdzn, udwlśmy, ż brdzo ę czymy, tylo dltgo, żby zrobć przyjmność rodzcom, tórzy obrwowl n z rozczulnm. Och, to t drobzg, mły ymbolczny prznc powdzł ttuś. Bo prwdzwy prznt To ą wcj w górch ończylśmy chórm. Mmo to Kdy opuzczlśmy hotl pod onc fr, było nm cężo n rcu. Pńtwo Vullrmozow, tórzy ą brdzo ml, odprow dzl n n dworzc, dy ttuś przlczł wlz, pn Vullrmoz podrowł żdmu z n po prz rpt, tór zrobł n drutch dl bdnych Afrynów. Tym rzm dołdn prwdzlśmy, czy n-c wdł z nm do pocągu. tśmy umówn, prwd? rzyczł pn Vullrmoz, mchjąc ręą. żl będzc w Pryżu, pożę wm mnótwo nowych mln! Oczywśc, oczywśc! zpwnł ttuś. Moż pn n n lczyć. zod, ż już wyjżdżc twrdzł pn Vullrmoz. Zczynlśmy ę zprzyjźnć Kdy wróclśmy do Chrbourg, nz mochód tł grzczn n prngu dworcowym. 35

22 Omlt z curm Tu tż pdło trochę śngu, l cnut wrtw wyglądł npowżn. Kdy dotrlśmy pod nz blo, ttuś powdzł: wjdę wndą prwzy z bgżm. Poczjc dołown prę mnut. Wjchlśmy chwlę po nm. A po wjścu do mzn czł n n npodzn.

23 Boż Nrodzn w Mont-d Or Stnęlśmy j wryc, z otwrtym buzm zptrzn w lon, gdz czł n n ttuś z błym trumfu w oczch. on zdołł to wzyto przygotowć w t rótm cz? Ngdy ę tgo n dowm. Śwtł n chonc błyzczły tyącm ognów. Dzcąto zu lżło n wom mjcu w żłóbu, z nzym pęcom brnm woół. Obo tło pęć lozy, utwonych wdług rozmrów, przd żdym Pcz. Wl pcz, ntór wdrtow, nn protoątn, wzyt zpown w czrwono-złoty ppr przntowy z młym przylponym rtczm: Dl n-a, Dl n-b, Dl n-c Wołych śwąt powdzł ttuś trochę zchrypnętym głom. Wzyt t pcz były z duż, żby j zwozć w góry. Śwęty Mołj zotwł j tutj podcz nzj nobcnośc. on to zrobł? ztnwł ę n-d, rozglądjąc ę z zdumnm dooł. Przcż onnc były zmnęt. Cóż, muł pomyślć, ż cł wz pąt złużył n prznty. A rzt to już jgo tjmnc podumowł mm.

24 Sp trśc OMLET Z CUKREM now 9 Boż Nrodzn w Mont-d Or 19 N bn 38 Czwrt Klubu Pęcu 49 N oboz hrcrm 62 Mnżr 74 Strj 83 Omlt z curm 92 Ltn wcj 105 LATAĄCY CAMEMBERT n-x 123 Npodzn ttu 134 Tlwzj n Kężycu 146 Przprowdz 157 Supr-n 168 Łown dnozur

25 Sp trśc Pd 194 Wzyt uzynów Foug ów 204 Ltjący cmmbrt 218 ZUPA ZE ZŁOTYCH RYBEK Fotogrf rodznn 235 Rozpoczęc rou zolngo 240 Prtów 249 N plży 263 Wzgórz Bobrów 271 Alzc pułp 281 Zbw w zwody 287 Krbn n rtofl 295 Prywt 304 Srt n-a 312 Zup z złotych ryb 317 CZEKOLADOWE WAKACE Wpnł wdomość ttu 337 Czrwon Sły 347 Wczór w cyru 359 Dzń zro 370 Pocztów 381

26 C D E C F A Mołj! Now umpl A S D F C D C B D A B E C A B F D A A C E B A D B E E F C C A B B zścu chłopów w rodzn to murown wntury. Zwłzcz gdy wzycy mją n mę n jdn z nch zwz chc być zfm, nny m przydom Dmol, ottn ngdy n prztj płć. Wcj w hotlu wojowym, przprowdz, zlon śldztw dttywtyczn ś wzyto potrfą zmnć w nzwyłą przygodę. I choć tto to złot rącz, mm jt doonl zorgnzown, t n mją żdnych zn, bo chłopów jt ż zścu. * ś to śwtn zbw dl cłj rodzny ltur obowązow dl wzytch fnów Mołj. ASZNIE SIĘ RZĄDZI IA EŚĆ DETEKTYWEM TYWEM MA dtl zł DOPIIERO E

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr...

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Nr... Dz tw r 77 4674 Pz. 518 ącz r 4 Mcwć t Pczęć rcwc (mcwć t) (częć rcwc) Wwóz Km OHP z rctwm trum uc Prc Mz w... DOKŁD MRY MÓW O RFDJĘ! Or, z tór wum rfucę. W rcwc Dzń zwrc umw rfucę rfucę wgrzń wcch mcm

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ.

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. L.Kowls - Uwg o rozłdz uc zm losow UWAI O ROZKŁADZIE UNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. - d zm losow cągł o gęstośc. Y g g - borlows tz. g - B BR dl B BR Wzczć gęstość g zm losow Y. Jśl g - ścśl mootocz różczowl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ę ńę Ę Ń Ńń ó ń Ę ń ń ń ń ń ń ó ó Ę ń ó ó ó ó Ę ó Ę ó Ń ó ó Ę ń ó ó ó ń Ę ńńó Ę ó ń ń Ć ń ń ó Ę ć ó ó ó Ę Ę Ł Ę Ę ó ół ń ó ń ŚĆ ń Ę ó Ę ó ó ó ń ć Źń ń ó Ę ó ó ŚĆ ń ó źń ó Ą ó ń ń ó ć ń ó ń Ń ć ó

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Biokominek czarny 90x40 w połysku + gratisy

Biokominek czarny 90x40 w połysku + gratisy Ynn -u Utwrzn : 07 uty 2017 Bmn -u > Bmn zrny 90x40 w płyu + grty Bmn zrny 90x40 w płyu + grty Md : 0126 Bmn zrny 90x40 w płyu + grty rdunt : -u zmy bmn z r&nbp;-u&nbp;z funją rmtrp Wwnętrzn rm wynn t

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ż ć Ń ń ż ć ć ń ż ć ń ź ń Ę Ń ń ń ż ć ż ć ć Ń ż ć ń ć ż ń ż ć ć Ń ż ć Ń ż Ń Ń Ń ż ż Ń ż ż Ń ń ź Ń ń Ń ń ń Ą ń ń ź ń Ń Ń ć Ę ż Ń ż ć ć ć Ę ńż ń Ą ć ć Ę ż ż ć ż ć Ń ż Ń ż Ń ż ż ń ć ń Ń ń Ę ż Ł Ń ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ł ś ż ńż ż ż ś ź ź ć ź ś ń ż ć ź ź ź ż ź ś ź ń ź Ę ż ź ź ź ż ż ś ń ż ż ś ż ź ż ź źń ż ż ż ź ś ś ż ś ż ż Ż Ł ń ż ś ż ń ź ź ż żń ść ż ż ń ń ń ń ń ż ś ź ż ń ż ś ń ż ć ż ś ż ż ć ń ż ż ź ż ć ż ż ś ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FOURIEROWSKA szybkie transformaty Fouriera

ANALIZA FOURIEROWSKA szybkie transformaty Fouriera AALIZA FOURIEROWSKA szybi trasformaty Fourira dowola fuję priodyzą F( w zasi lub przstrzi (tx, ors T) moża przdstawić jao () F( b o + [ a si( + b os( ] gdzi π / T lub ω zauważmy, ż ω, jst ajiższą zęstośią

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Nr Grudzń 2015 Gospodrk-Nuk-Tchnk-Kultur-Sztuk-Sport-Społczństwo Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk Izbl Pcuch Sylwtk profsor nukowc dydktyk orgnztor. Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk (ur. 1 945) jst bsolwntm Poltchnk

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Ą ź ń Ś Ź ń Ę Ś ź Ę ń ć ć ż ż ż ż ć ń Ę Ż ń ż ć ć Ł Ż Ż ćń Ą ć ć Ą Ż Ź Ą ż Ż ż Ą Ą Ę ń ć ć ń ń Ę ń ź ń Ż ż ć ń Ż ż ć Ż ń ż Ą ć ć Ą Ż Ą Ż Ł ź Ą ń Ź ń Ę ż Ń Ę Ń ż ć ż Ń ń ń Ę Ę ż Ź Ż ć Ą Ż ń ń Ż ć ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów obwodowych

Metoda prądów obwodowych Metod prądów owodowyh Zmenmy wszystke rzezywste źródł prądowe n npęowe, Tworzymy kłd równń lnowyh opsjąyh poszzególne owody. Dowolną seć lnową skłdjąą sę z elementów skponyh możn opsć z pomoą kłd równń

Bardziej szczegółowo

ź ź Ż ź ź ź ć ć ÓŁ ź ćź ć ć ć ć Ó Ó ć ź ć ć ć ć ć ć ź ź ź Ś Ó ć ć ć Ć ć ź ć Ę ź Ś ć Ś ć Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć Ś ź Ś Ś ź ź Ś Ś Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ć ź Ś Ś Ś ź Ś Ż ć ź ź ź ź ć ć ź ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł ć ź ź Ą Ń ź ź ź Ę Ą Ń ć Ł Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć Ł ć ć ć Ł ć Ł ć ź Ś Ś ć ź ć ź ź ć Ł Ę Ę Ń ź ź ć ć Ł Ł Ą Ą ź Ą Ę ź ź Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ń Ą Ę ź Ę Ł Ę Ą ź Ń ć ć ź ź Ą ź ź ć ć ŚĆ ć Ś Ś Ś ć Ę ć ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa Politechni Ślą Wydził Automtyi, Eletronii i Informtyi Prc dyplomow Temt : Stnowio lbortoryjne do ymulcji obietów n terowniu SLC500. Promotor : Dr inż. J.przy Student : Tomz tuzczy Cel prcy Celem prcy było

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja regionalna w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna.

Sytuacja regionalna w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna. 1-7- Syuj rgol w zr zgrożń uzlżm. Prpyw lol. Słwomr P. Prz Używ loholu Młozż Choż rz w ągu łgo wojgo ży lohol pło 9,1% uzów z młozj grupy 96,% uzów z rzj grupy. W z oh prz bm pło 61,% 1 16- lów orz 4,%

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl;

l) biez4ce w wysokosci ,00 zl; UCHWALA r XV /2117 RADY MY ZJA z n 17 mj20l7 r. w prw zmn w buz mny Zbjn n 2017 rk pw r. 1 u. 2 pk 4 uwy z n mr 10 r. mrz4z mnnym @2. U. z201r.pz.44pz. 17p2.14 rzz2017r. pz.70)ruzf.211f.212f. 214 f.21

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych

Tw: (O promieniu zbieżności R szeregu potęgowego ) Jeżeli istnieje granica. to R = ) ciąg liczb zespolonych Automatya i Rootya Aaliza Wyład dr Adam Ćmil cmil@agh.du.pl SZEREGI POTĘGOWE ( c ciąg licz zspoloych c ( z z - szrg potęgowy, gdzi ( c - ciąg współczyiów szrgu, z C - środ, ctrum (ustalo, z C - zmia. Dla

Bardziej szczegółowo

na tropie Eurobohatera

na tropie Eurobohatera Europ kulturoo zjdnoczył ę dużo, dużo czśnj nż potł Un Europjk, ponż bśń n zn grnc, podzłó, obodn pokonuj górk ścżk bzbrzżn morz. Ml Frncuz czy Nmcy łuchl przd km tych mych czrodzjkch htor, co ch róśncy

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2. r s. ( i. REGRESJA (jedna zmienna) e s = + Y b b X. x x x n x. cov( (kowariancja) = (współczynnik korelacji) = +

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2. r s. ( i. REGRESJA (jedna zmienna) e s = + Y b b X. x x x n x. cov( (kowariancja) = (współczynnik korelacji) = + REGRESJA jda zma + prota rgrj zmj wzgldm. przlo wartoc paramtrów trukturalch cov r waga: a c cov kowaracja d r cov wpółczk korlacj Waracja rztowa. Nch gdz + wtd czl ozacza rd tadardow odchl od protj rgrj.

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

( ) MECHANIKA BUDOWLI WZORY

( ) MECHANIKA BUDOWLI WZORY CHNIK BUDOLI ZORY Uwgi: zor ujęt w rmki powinn bć opnown pmięciowo (więkzość z nich wmg jni zrozumini b j zpmiętć )! Pozotł wzor, jżi bęą potrzbn w trkci kookwium bęą pon rzm z trścią zni; jnk nż zwrócić

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź ź Ś Ś Ź ć ź Ń ź Ś Ś ć ć Ź Ś ź Ź Ź Ń ź Ś ć Ł ź ź ć Ś ć ć ć ć Ś ź ź Ź Ń ź ź Ś ć Ś ź ć ź ź ć ź ź ć Ł Ź ź ź ź ź ź ć ź ź ć ź ć ć Ź ź ź Ń ź ź ć ź ź ć Ń Ś Ś Ź Ń Ś ź ć Ś ź ź ź ć Ś Ź Ń ź ź Ś ć Ź ź ć ć ź Ł ć

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć

Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć Ą ę Ą Ó ÓŁ Ę ę ęć ń ę Ą ń Ł ć Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć ę Ę ń ęć ń ęć ęć ęć ć ć ć ć ć Ę ę ę ć ć ę ń ęć ń ęć ęć ęć ń ć ć ę ń ę ń ę ę ź ć ć ź ę ź ć ę ę ć ę ć ę ń ę ń ź ź ć ę ę ć ć ć ę ć ę ę ę ń

Bardziej szczegółowo