dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska"

Transkrypt

1

2 POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

3 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działania na rzecz skuteczności dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert krajowy Instytut Polityki Społecznej UW Instytut Pracy i Spraw Socjalnych an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

4 organizacja szkoleń i tworzenie sieci z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w 27 krajach członkowskich 3 letni projekt ( ) finansowany przez Komisję Europejską; przewiduje się przedłużenie okresu realizacji realizowany przez Uniwersytet w Gandawie przy współudziale niezależnych ekspertów z 27 krajów członkowskich i wsparcie władzy właściwej i instytucji właściwych państw członkowskich an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

5 CELE podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rozporządzeń koordynacyjnych budowa silnej krajowej sieci, w skład której wchodzi administracja publiczna, pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego, partnerzy społeczni, NGO s, sędziowie, prawnicy i niezależni eksperci stykający się z problemami implementacji informowanie Komisji Europejskiej o problemach wynikających ze stosowania Rozporządzeń wspólnotowych oraz o wyzwaniach na poziomie decyzyjnym występujących we wszystkich krajach członkowskich raportowanie o sytuacji, trendach i perspektywach związanych z zabezpieczeniem społecznym pracowników migrujących (na poziomie krajowym i wspólnotowym) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

6 ZASADNICZA AKTYWNOŚĆ Szkolenia i Tworzenie Krajowych Sieci Dzielenie się informacjami Raportowanie an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

7 SZKOLENIA I TWORZENIE SIECI Grupy zadaniowe: administracja publiczna i pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego partnerzy społeczni NGO s sędziowie i prawnicy, niezależni eksperci stykający się z problemami wynikającymi z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Aktywność: Jednodniowe seminaria organizowane w każdym z 27 krajów członkowskich Baza danych z kontaktami (np. osoby uczestniczące w seminariach) Baza danych do Rozporządzenia 1408/71 (orzeczenia ETS-u, decyzje Komisji Administracyjnej i inne) Kwartalne e-wiadomości (projekty aktów prawnych, opinie, stanowiska) Materiały do nauki przez internet (e-learning) (komentarze, publikacje itp..) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

8 tress - seminaria Organizowane przez ekspertów krajowych na terytorium danego państwa członkowskiego, przy wsparciu Uniwersytetu w Gandawie, władzy właściwej, instytucji właściwych Prowadzone przez ekspertów krajowych i goszczących ekspertów międzynarodowych +/- 25 uczestników; w Polsce przeciętnie ok. 50 osób Seminaria prowadzone w języku narodowym, tłumaczone na język angielski, francuski lub niemiecki Seminarium raportowane przez specjalnie wyznaczone w tym celu osoby; sprawozdanie z seminarium na stronie projektu (podać adres) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

9 tress - seminaria W Polsce odbyły się dotychczas następujące seminaria: 2005 ROK 12 lipca Problemy ogólne, organizacyjne, ustawodawstwo właściwe. Ograniczenia swobody przepływu obywateli polskich. Świadczenia w razie bezrobocia. Nowe rozporządzenie nr 883/ września Problemy na tle realizacji rozporządzeń wspólnotowych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych. Nowe rozporządzenie nr 883/2004 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

10 tress - seminaria 2006 ROK 31 marca Ustawodawstwo właściwe. Koordynacja świadczeń rodzinnych. Problemy związane z koordynacją świadczeń w razie bezrobocia 15 września Koordynacja świadczeń zdrowotnych. Nowe rozporządzenie 883/2004 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

11 tress - seminaria 2007 ROK 30 marca Ustawodawstwo właściwe. Koordynacja świadczeń rodzinnych, świadczeń w razie bezrobocia oraz świadczeń zdrowotnych an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

12 Zakres problematyki analizowanej na dotychczasowych seminariach obejmował: I. 1. Instytucje odpowiedzialne za wykonanie rozporządzeń 1408/71 i 574/72 (władza właściwa, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe) 2. Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego w przypadku osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się (w jakim kraju podlega się ubezpieczeniu społecznemu, w jakim powinna być opłacana składka) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

13 II. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do następujących świadczeń: 1. Świadczenia zdrowotne a) warunki korzystania (komu i na jakich warunkach przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych uznanych za medycznie niezbędne, a także w innym zakresie) b) zakres korzystania ze świadczeń zdrowotnych (formularz E 111 i inne, EKUZ) przez obywateli polskich 2. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa zasady koordynacji świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

14 3. Emerytury i renty problemy związane z implementacją rozporządzeń koordynacyjnych w zakresie emerytur i rent zwłaszcza dotyczące: a) Przeliczenia świadczeń b) ustalanie prawa do świadczeń 4. Świadczenia rodzinne a) zasady koordynacji w odniesieniu do polskiego systemu świadczeń rodzinnych b) analiza danych statystycznych dotyczących liczby świadczeń rodzinnych transferowanych do Polski c) problemy we współpracy z instytucjami właściwymi innych państw członkowskich an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

15 5. Świadczenia w razie bezrobocia a) ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników a zasady koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia b) ograniczenia prawa ustalonego w art. 69 rozporządzenia 1408/71? 6. Inne zagadnienia pozostające w bezpośrednim związku z implementacją wspólnych zasad koordynacji, np. porozumienie zawarte na podstawie art. 17 rozporządzenia 1408/71 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

16 III. Raporty krajowe 1. Raport krajowy 2005 (National Report 2005) 2. Raport krajowy 2006 (National Report 2006) 3. Raport krajowy 2007r. (National Report 2007) dotyczą implementacji zasad koordynacji ustalonych w rozporządzeniach 1408/71 i 574/72 w polskim systemie zabezpieczenia społecznego (dostępne na stronie tress: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

17 IV. Raport europejski 2005 Raport europejski 2006 Raport europejski 2007 Główne problemy, jakie powstają w stosowaniu zasad koordynacji w 27 państw członkowskich. Sposoby ich rozwiązywania. Zasady współpracy państw członkowskich (dostępne na stronie tress: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

18 Zakres korzystania z uprawnień koordynacyjnych (wybrane dane statystyczne na podstawie informacji przedstawionych na seminariach w ramach projektu tress an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

19 Formularze z serii E400 1 stycznia grudnia 2005 ogółem wniosków Niemcy Austria 1381 Norwegia 684 Irlandia 494 Anglia Holandia 174 Czechy 166 Szwecja 133 Włochy pozostałe (Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Węgry) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

20 Formularze z serii E400 1 stycznia grudnia 2006 ogółem wniosków Niemcy Anglia Irlandia 4208 Austria Norwegia Holandia Czechy Szwecja 342 Belgia 315 Pozostałe 1885 wniosków: Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Gracja, Islandia, Litwa, Luksemburg, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry i Polska an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

21 Liczba zasiłków dla bezrobotnych transferowanych z Polski do innego państwa członkowskiego porównanie roku 2005 z Liczba osób powracających do Polski po zatrudnieniu w innym państwie członkowskim w celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na podst. Art. 67 i 71 ust. 1 lit b(ii) Rozporządzenia 1408/71 porównanie roku 2005 z an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

22 Liczba wydanych w 2006 r. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ wg grup uprawnień PRACOWNIK - WYJAZD TURYSTYCZNY EMERYT/RENCISTA - WYJAZD TURYSTYCZNY CZŁONEK RODZINY - WYJAZD TURYSTYCZNY PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 101) OSOBA SAMODZIELNIE ZAROBKUJĄCA - TURYSTYKA UCZEŃ STUDENT - WYJAZD TURYSTYCZNY BEZROBOTNY - WYJAZD TURYSTYCZNY PRACOWNIK TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO STUDENT WYJEŻDŻAJĄCY W CELU ODBYCIA INNA OSOBA UBEZPIECZONA PRACE SEZONOWE (BEZ E 101) PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 102) POZOSTAŁE GRUPY an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

23 Formularze z serii E 101 Liczba formularzy E-101 V XII 2004 r I XII 2005 r I XII 2006 r Źródło: dane ZUS an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

24 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (1) Obszar ogólnodostępny informacja na temat projektu i jego aktywności (kalendarz seminariów) iinformacja o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europiee (Raport Europejski) Rozbudowana baza danych dotycząca Rozporządzenia 1408/71 jak też orzeczeń ETS oraz Decyzji Komisji Administracyjnej E-wiadomości Obszar o ograniczonym dostępie 1 Baza danych z kontaktami Obszar o ograniczonym dostępie 2 Wszystkie sprawy dotyczące projetu an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

25 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (2) BAZA DANYCH Z KONTAKTAMI jako narzędzie w sieci Kontakt z uczestnikami seminariów i innymi osobami zainteresowanymi koordynacją Dane pozowlenie, poszanowanie prywatności Ograniczona strefa dostępu Różne poziomy ujawnienia (krajowy bądź międzynarodowy) W przyszłości: ograniczona zawartość (bibliografie, orzeczenia sądów..) będzie zapewniona w językach narodowych poprzez dostęp do bazy danych z kontatkami an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

26 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3) BAZA DANYCH DO ROZPORZĄDZENIA 1408/71 segmenty i plan pracy (dostępna w języku angielskim i częściowo w języku polskim) FAZA I (2005) W pełni skonsolidowany tekst (+ dostępne tłumaczenia) Rozporzadzeń: 1408, 574 i 883. Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a orzeczeniami ETS (do ściągnięcia) Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a Decyzjami Komisji Administracyjnej Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a przepisami Rozporzadzenia 574 FAZA II (2006) Aktualizacja Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 574 a Decyzjami Komisji Administracyjnej Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a orzeczeniami krajowymi Wyszukiwanie słów kluczowych FAZA III (2007) Regularne aktualizowanie wszystkich segmentów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

27 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.1) Baza Danych do Rozp tekst wybranego artykułu an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

28 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.2) Baza Danych do Rozp skutki wyszukiwania orzeczeń ETS an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

29 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.3) Baza Danych do Rozp orzecznictwo an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

30 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (4) KWARTALNE E-WIADOMOŚCI ZAWARTOŚĆ Informacje na temat projektu i jego działalności (seminaria) Wywiady z najlepszymi ekspertami ds. koordynacji Przegląd orzecznictwa an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

31 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (5) NAUKA PRZEZ INTERNET (E-LEARNING) Narzędzie, które zostało rozwinięte w 2006 r. i w 2007 r. Glossary słowo kluczowe i lista pojęć Połączenie z bazą danych dotyczącą Rozporządzenia nr 1408/71 i powiązanego z nim orzecznictwa Moduły do nauki i testów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

32 RAPORTOWANIE Transfer wiedzy z poziomu operacyjnego (decyzyjnego) do Komisji Europejskiej w formie rocznych raportów o: problemach i innych kwestiach dotyczących stosowania rozporządzeń Komisji Europejskiej w 27 krajach członkowskich sytuacji, trendach i perspektywach - na poziomie krajowym i wspólnotowym - odnoszących się do zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

33 RAPORTOWANIE roczne raporty opracowują eksperci krajowi raport europejski powstaje m.in. na podstawie raportów krajowych oraz sprawozdań z seminariów w raportach poruszane są aktualne problemy na tle koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego raporty krajowe i raport europejski top jedyna aktualna forma prezentacji tych problemów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

34 Zespół tress PROJECT DIRECTORATE Yves Jorens - Project Director/ Network co-ordinator Maija Sakslin (FI) - Didactic Materials Co-ordinator Mel Cousins (IE) - Co-ordinator Reporting József Hajdú (HU) - TL New Member States Francis Kessler (FR) - Content Manager Website ADVISORY BOARD Bernhard Spiegel (AU) expert co-ordination Jean-Claude Fillon (FR) expert co-ordination Carlos Garcia de Cortazar (ES) expert co-ordination Ger Essers didactic materials Georges De Corte didactic materials PROJECT MANAGEMENT AND COMMUNICATION Harald Hauben Project Manager Inge Vandenbulcke Communication advisor Ann Wardenier Network Co-ordinator Assistant Steven Vandenbulcke website developer NATIONAL EXPERTS AU Walter Pfeil EL Konstantinos Kremalis BE Herman van Hoogenbemt IT Stefano Giubboni CY Iliana Christodoulou-Varotsi LV Daiga Ermsone CZ Igor Tomeš DE Bernd Schulte LT Teodoras Medaiskis LU Nicole Kerschen DK Dorte Martinsen MT Joe Camilleri EE Lauri Leppik NL Frans Pennings IE Mel Cousins PL Gertruda Uscinska ES Christina Sanchez PT Artur Soares FR Jean Philippe Lhernould UK Simon Roberts FI Maija Sakslin SK Iveta Radicova FI Essi Rentola SE Ann Numhauser-Henning HU József Hajdú SL Anjuta Bubnov-Skoberne SEMINAR REPORTERS Marcus Göbel (DE) Filip Van Overmeiren (BE) Michael Coucheir (BE) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

35 tress - kontakt Network Coordinator - Prof. Yves Jorens Assistant Coordinator Mrs Ann Wardenier Department of Social Law Ghent University Universiteitstraat Gent BELGIUM Tel Fax Further information and contact details of national experts in 27 member states: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

36 Wyzwania na przyszłość: Kontynuacja projektu tress. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

37 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów. Mobilność, instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy. Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu ( ) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

38 Plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu ( ) 1. Poprawa istniejącego prawa i praktyk administracyjnych w zakresie mobilności pracowników. 2. Zapewnienie wsparcia politycznego dla mobilności ze strony władz na wszystkich szczeblach. 3. Rozbudowa systemu EURES jak zintegrowanego instrumentu wspierającego mobilność pracowników i ich rodzin. 4. Pogłębianie świadomości szerszej opinii publicznej na temat możliwości i zalet mobilności. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

39 Poprawa istniejącego prawa i praktyk administracyjnych w zakresie mobilności pracowników. Proponowane działania przez Komisję Europejską: Poprawa wiedzy określonych grup osób (służba cywilna, prawnicy, sędziowie, związki zawodowe) na temat przepisów wspólnotowych. Publikacja regularnych sprawozdań, monitoring ze stosowania przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich. Zapewnienie doradztwa ekspertów w zakresie zmiany istniejących przepisów w celu ich dostosowania do potrzeb migrujących pracowników w unii europejskiej. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

40 Działania te mają być zrealizowane poprzez formy organizacyjne oraz sieć krajowych ekspertów projektu tress. Komisja proponuje włączenie specjalnego przepisu do rozporządzenia nr 883/2004 na podstawie którego nastąpiłoby umocowanie prawne do tych działań. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

41 Projekt tress nowa edycja, nowe działania Robert Seibold przedstawiciel Komisji Europejskiej Project tress new edition, new challenges Robert Seibold Representative of European Commission SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

42 COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES Reg. 1408/71 Reg. 574/72 Reg. 883/2004 (in force but not yet applicable)

43 Commission proposals Implementing Regulation Annex XI to Regulation No 883/2004 Other Annexes to Regulation No 883/2004 Third-country nationals Decisions relating to Association Agreements

44 Implementing Regulation / Annex XI Joint examination of the proposals for the Implementing Regulation - COM (2006) 16 of and Annex XI of COM (2006)7 Austrian Presidency: Titles I II : General provisions + legislation applicable (see Council doc 9584/06) Finnish Presidency: Pensions (see Council doc 15600/06) German Presidency: Sickness benefits, financial provisions and accidents at work (see Council docs 9747/07, 9752/07, 9759/07) Portuguese Presidency: Family benefits + unemployment benefits (see Council doc 15512/07) Slovenian Presidency: Refunds (Recovery of benefits paid in excess, recovery of provisional payments, compensation, assistance with recovery) Future French Presidency: General revision, open issues?

45 Other annexes to Regulation 883/2004 Proposal determining the content of the Annexes of Regulation 883/2004 of (COM (2007) 376) Determination of the content of currently empty Annexes II (bilateral conventions between Member States) and X (special non contributory benefits) of Regulation 883/2004 Amendment of existing Annexes I, III, IV, VI, VII, VIII, IX and XI

46 Protection of 3 rd country nationals Proposal for a Regulation to make Reg. 883/2004 applicable to 3 rd country nationals (COM(2007) 439 of 23 July 2007) Criteria: legally resident + cross border situation

47 Association Agreements Nationals of Morocco, Tunisia, Algeria, Israel, Croatia, FYROM can rely on Association agreements for protection of their social security rights, mainly export of certain benefits. Proposal for Implementing provisions of (COM (2007) , 792,793)

48 Electronic exchange of Data Intensive preparations ongoing A Task Force has been established Ad Hoc groups for the different risks established to clarify the needs and the data to be exchanged Call for tender to be launched to establish the Architecture for the future system Master Directory with addresses to be established

49 Useful links Europa website: urity_schemes/index_en.htm EUlisses: tress: Council documents: vanced&typ=&lang=pl&fc=regaispl&srm=25&md=1 00&cmsid=639)

50 Questions?

51 Projekt tress nowa edycja, nowe działania Simon Roberts przedstawiciel projektu tress Project tress new edition, new challenges Simon Roberts tress expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

52 organising training and setting up networks on the European Co-ordination of Social Security Schemes in the 27 Member States tress II 3 year project ( ) financed by the EC DG EMPL implemented by Ghent University in collaboration with independent experts in the 27 Member States an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

53 OBJECTIVES increase the knowledge base on the coordination regulations build strong networks rooted at national level encompassing social security administrations and institutions, social partners, NGOs, judges, lawyers, and experts confronted with implementation problems identify and inform the EC on application problems and challenges at operational level in the member states report on the situation, trends and perspectives regarding social security for migrant workers NEW: analyse where the coordination rules need to be adapted in order to meet the goal of facilitating the free movement of persons and develop possible ways to achieve that objective an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

54 MAIN ACTIVITIES Training and networking Information sharing Reporting New: Focus on analysis an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

55 TRAINING AND NETWORKING Target groups: public administrations and social security administrations social partners NGOs judges and lawyers independent experts confronted with problems of implementation Activities: One-day training seminars in each of the 27 Member States Seminar information (calendar, PPT presentations) on the website E-learning module Contact database Regular E-newsletters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

56 TRAINING: tress seminars Organised by the national experts in their Member State, with support from Ghent University Presentations (by national and European experts) and discussions 20 to 60 participants Seminars in the national language with translation into English, French or German Seminar reports by especially assigned seminar reporters NEW: Encourage bi- or multilateral and topical seminars an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

57 Seminar calendar 2008 MARCH Finland 14/3 Romania 17/3 Portugal 28 /3 Poland 31/3 APRIL Slovenia 7/4 Bilateral Sweden/Denmark 23/4 Lithuania 25/4 Belgium 30/4 MAY Estonia 15/5 Ireland 22/5 Greece 28/5 Bulgaria 29/5 JUNE Bilateral Czech Rep/Slovakia 2/6 Malta 4/6 Spain 6/6 Italy 13/6 Luxembourg 20/6 Hungary 24/6 The Netherlands 26/6 United Kingdom 27/6 Bilateral Austria/Germany 30/6 1/7 JULY France 1/7 Cyprus 7/7 Latvia 11/7 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

58 NETWORKING: contact database CONTACT DATABASE - status Member State contacts Member State contacts Austria 50 Latvia 13 Belgium 56 Lithuania 10 Bulgaria 7 Luxembourg 7 Cyprus 15 Malta 14 Czech Republic 23 Poland 49 How to join? At the tress seminars: national expert gathers subscriptions and submits list to tress Denmark 18 Portugal 17 Estonia 29 Romania 36 Finland 83 Slovak Republic 10 France 115 Slovenia 11 Germany 35 Spain 15 Greece 20 Sweden 35 Hungary 27 The Netherlands 54 Ireland 20 United Kingdom 85 Italy 18 Total 872 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University Upon electronic invitation (which can be solicited through motivated request on the website)

59 NETWORKING: e-newsletter REGULAR E-NEWSLETTER SUBSCRIPTION STATUS: tress E-newsletter 2008/1 sent to 1821 subscribers all over Europe CONTENTS Information on the project and its activities (seminars) Interviews with top experts in the field of social security coordination Trends, challenges and developments in the field of coordination Case law reviews NEW: user feedback an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

60 INFORMATION SHARING: website Public access area information on the project and its activities (seminars - calendar) resource base Restricted access area 1 contact database Restricted access area 2 Internal project matters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

61 INFORMATION SHARING: resource base DATABASE ON REGULATION 1408/71 in English Linkage between articles of 1408 and ECJ case law Linkage between articles of 1408 and Adm. Com. Decisions Linkage between 1408 articles and 574 articles LEGISLATION Full consolidated texts in all available languages Regulation 1408/71 Regulation 574/72 Regulation 883/2004 Regulation on third-country nationals (859/2003) Proposal for the implementing regulation E-LEARNING MODULE in English NATIONAL CASE LAW National case law and relevant 1408 articles in the national languages NATIONAL BIBLIOGRAPHIES in national languages NEWS SECTION & E-NEWSLETTER in English EUROPEAN REPORT in English an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

62 INFORMATION SHARING: 1408/71 database 1408/71 database Includes 460 ECJ Cases Includes 48 CASSTM Decisions STEP 1: Select article of Reg. 1408/71 >> Full text of article appears STEP 2 : Select corresponding ECJ case law Select corresponding CASSTM Dec. >> full cases to download >> full decisions to download Select corresponding article of Reg. 574/72 >> access to full text of articles an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

63 TRAINING & INFORMATION SHARING: E-learning E-LEARNING MODULE Basic introduction to social security coordination A glossary of 63 relevant keywords Linkage with relevant articles of 1408/71 (+ link to 1408/71 database) Short definition Over 150 questions and answers on 45 keywords online since end 2007 Extra feature: video presentation on ECJ case in Nikula an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

64 INFORMATION SHARING: national case law NATIONAL CASE LAW - status end 2007 member state Cases* member state Cases* Austria 98 Latvia 2 Belgium 28 Lithuania None Bulgaria none Luxembourg 26 Cyprus None Malta None Czech Republic None Poland 1 Denmark 21 Portugal None Estonia None Romania None Finland 33 Slovak Republic None France 83 Slovenia None Germany 35 Spain 60 Greece 12 Sweden 12 Hungary None The Netherlands 9 Ireland 5 United Kingdom 11 Cases Italy 10 Total 446 * * References, links or downloadable cases an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

65 NETWORKING AND INFORMATION SHARING: FUTURE DEVELOPMENTS expansion of the resource base correlation table Reg. 1408/71 Reg. 883/2004 (autumn 2008) 574/72 database (autumn 2008) Compendium (2009) extend the website to the EFTA countries ( What is tress section, 1408/71 and contact database) modernisation of the visual presentation and improved userfriendliness of the website increase tress visibility and strengthen synergies with other players an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

66 REPORTING: European Report Transfer of knowledge from the operational level to the Commission through yearly European Reports on: problems and issues related to the application of the regulations in the 27 Member States situation, trends and perspectives regarding social security coordination at national and Community level Input by the national experts through yearly national reports & by the seminar reporters through seminar reports an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

67 NEW: FOCUS ON ANALYSIS European Report Will be complemented with a more analytical section Closer examination of horizontal problems Closer examination of notable issues arisen in or between Member States Description of emerging problems, trends and developments Thematic Report produced by Think Tank an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

68 Think Tank an EU-funded project co-ordinated by Ghent University NEW: FOCUS ON ANALYSIS Aim: to analyse whether the coordination rules need to be adapted in order to fulfil the overall aim of enhancing the free movement of persons Composition 2008: 10 members Topics for 2008 Title II of Regulation 883/2004 and new patterns of mobility Articulation between the coordination Regulations and Directive 2004/38 (the residence Directive ) Output: Thematic Report

69 tress II Project structure INFORMATION-SHARING AND NETWORKING Scientific Team Authors European Report Think Tank ANALYSIS & REPORTING TRAINING & REPORTING Project Director Project Management Team Project Manager Project Management Assistant Website and Comm. Manager E-newsletter editor Language editor PROJECT MANAGEMENT AND ADMINISTRATION Training and reporting team Visiting Experts National Experts Seminar Reporters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

70 PROJECT MANAGEMENT AND COMMUNICATION Yves Jorens Project Director Ann Wardenier Project Management Assistant Michael Coucheir Project Manager Steven & Mieke Vandenbulcke Website developers Malgosia Rusewicz Coordinator E-newslettters Inge Vandebulcke & Harald Hauben Communication Management Yves Jorens Maija Sakslin Bernhard Spiegel Jean-Claude Fillon Dorte Martinsen THINK TANK 2008 Michael Coucheir Jean-Philippe Lhernould Stefano Giubboni Simon Roberts Herwig Verschueren tress team Yves Jorens Berhard Spiegel Maija Sakslin Herwig Verschueren Jozsef Hajdu VISITING EXPERTS Carlos Garcia de Cortazar Jean-Claude Fillon Jean-Philippe Lhernould Simon Roberts Bernd Schulte NATIONAL EXPERTS AT Walter Pfeil IT Gianluca Contaldi BE Herman van Hoogenbemt LT Teodoras Medaiskis BE Michael Coucheir LT Saulius Jakimcius BG Krassimira Sredkova LV Daiga Ermsone CY Iliana Christodoulou-Varotsi LU Nicole Kerschen CZ Kristina Koldinska MT Joe Camilleri DE Bernd Schulte NL Saskia Klosse DK Dorte Martinsen PL Gertruda Uscinska EE Lauri Leppik PT Artur Soares EL Konstantinos Kremalis RO Ioana Derscanu ES Cristina Sanchez SE Ann Numhauser-Henning FR Jean-Philippe Lhernould SK Iveta Radicova FI Essi Rentola SL Grega Strban IE UK Simon Roberts HU Jozsef Hajdu SEMINAR REPORTERS Marcus Göbel (DE) Filip Van Overmeiren (BE) Michael Coucheir (BE)

Wspólnotowa koordynacja świadczeń emerytalnych wybrane zagadnienia problemowe

Wspólnotowa koordynacja świadczeń emerytalnych wybrane zagadnienia problemowe Wspólnotowa koordynacja świadczeń emerytalnych wybrane zagadnienia problemowe Świadczenia emerytalne Izabela Kryśpiak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Krąg osób uprawnionych do polskiej emerytury wg kryterium

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski

CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski CO 2 potrzeba przełomu negocjacyjnego wyzwania dla Polski Krzysztof Żmijewski prof. PW Społeczna Rada Instytut im. E. Kwiatkowskiego Debata Warszawa Primum non nocere Muir Glacier, Alaska Sierpień 1941

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Dla kogo przeznaczona jest ta ulotka? Ulotka określa zasady składania wniosków o przyznanie emerytury,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Państwo członkowskie UE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Państwo członkowskie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ polska wersja karty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego zbiór przepisów unijnych służących realizacji jednej z naczelnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Podstawy prawne: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego -działania na rzecz skuteczności

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego -działania na rzecz skuteczności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego -działania na rzecz skuteczności prof. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Instytut Polityki Społecznej UW, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Jak zwiększyć zatrudnienie osób starszych? wnioski z doświadczeń międzynarodowych Wiktor Wojciechowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 20 kwietnia 2012 roku Zakres wolności

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania

Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Luka płacowa analiza problemu i sposoby przeciwdziałania Aleksandra Niżyńska Luka płacowa Dysproporcja w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn wyrażona jako różnica między średnim wynagrodzeniem brutto mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie 4th International Conference Keeping Children and Young People Safe Online A presentation of the Polish and German Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011

Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia. Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia Witold Zatoński Warszawa, 8-9 grudnia 2011 Wprowadzenie w życie ograniczenia palenia w miejscach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Warszawa, 2004 2 Swobodny przepływ osób Każdy obywatel UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkiwania w wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Maciej Żukowski Konferencja O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza SGH, Warszawa, 22.01.2015 r. Plan Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2016 r. (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi IP/09/0 Bruksela, dnia lutego 009 r. Wypadek: dzwoń na zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi Już od grudnia 008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nadchodzących opłat za

Konsekwencje nadchodzących opłat za SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Konsekwencje nadchodzących opłat za emisje CO2 dla sektora budowlanego oraz przemysłu Krzysztof Żmijewski Prof. PW Sekretarz Generalny SR RGN Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska

Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska Plan prezentacji: 1. Punkt wyjścia 2. Przegląd europejski w EUPAN 3. Wizerunek administracji publicznej wśród społeczeństwa 4. Monitorowanie i analiza

Bardziej szczegółowo